IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja"

Transkrypt

1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych (14,1% przychodów w I poł r.) oraz biznesowych (28,3%). Około 55% przychodów Grupy pochodzi również z segmentu hurtowego. W celu dalszego wzrostu przychodów oraz dywersyfikacji świadczonych usług Grupa TPH chce pozyskać 18,8 mln zł netto z nowej emisji Akcji Serii E. W ostatnich latach Grupa dynamicznie rozwijała bazę klientów indywidualnych (ponad siedmiokrotny wzrost liczby klientów w latach ), pomimo kurczącego się rynku telefonii stacjonarnej. Odbywało się to kosztem operatora zasiedziałego, który systematycznie traci udziały w rynku. W ramach pierwszego celu emisyjnego Grupa planuje przeznaczyć 3,7 mln zł na akwizycję klientów indywidualnych, których liczba ma wzrosnąć z 60 tys. obecnie do około 150 tys. na koniec 2015 r. Rozszerzona baza klientów telekomunikacyjnych posłuży również do powiększania przychodów z nowej działalności spółki - sprzedaży energii elektrycznej, z której Grupa planuje osiągnąć 111 mln zł przychodów w 2015 r. (150 tys. klientów na koniec 2015 r.). Spółka zależna DID planuje w okresie najbliższych dwóch lat pozyskać co najmniej 15 nowych lokalizacji do obsługi (budynki komercyjne i całe osiedla). Część środków z drugiego celu (około 5 mln zł) przeznaczone będzie na budowę lokalnej infrastruktury sieciowej w nowych lokalizacjach. Pozostałe 4 mln zł Grupa wyda na inwestycje w budowę traktów światłowodowych o łącznej długości około km, dzięki czemu większa część usług będzie świadczona na własnej (a nie dzierżawionej) infrastrukturze. Trzeci cel emisyjny (6,1 mln zł) obejmuje budowę DataCenter (nowa usługa), która pozwoli na dalszą dywersyfikację świadczonych usług, co jest szczególnie ważne w sytuacji spadku popytu na rynku telefonii stacjonarnej. W efekcie całego programu inwestycyjnego Grupa planuje, z firmy typowo telekomunikacyjnej, przekształcić się w spółkę świadczącą szeroką gamę usług teleinformatycznych dla biznesu oraz klientów indywidualnych z dużym udziałem segmentu mediów (sprzedaż energii oraz w przyszłości - gazu). Według opublikowanych prognoz, w okresie , Grupa zamierza zwiększyć przychody o 73%, a zysk netto o 173% przy rosnących marżach. Wzrosty rentowności mają wynikać z rosnącej sprzedaży, stopniowego wprowadzania nowych usług, a także oszczędności kosztowych, które Zarząd planuje wprowadzić w segmencie klientów indywidualnych. Za wartość Grupy Tele-Polska Holding SA na potrzeby IPO uznajemy wycenę opartą na średniej ważonej wyceny porównawczej oraz dochodowej. Dokonane przez nas szacunki, pozwalają określić wartość Spółki na poziomie 154,27 mln PLN po uwzględnieniu wpływu środków z emisji (18,8 mln PLN) i realizacji wszystkich trzech omówionych celów emisji. IPO poniedziałek, 6 listopada ,27 mln PLN Wycena metodą porównawczą Wycena DCF 156,70 mln PLN 151,83 mln PLN Podstawowe dane Grupy mln PLN mln EUR Suma bilansowa ( r.) 117,54 28,11 Kapitał własny ( r.) 49,23 11,77 Wartość nominalna akcji (PLN) 1,00 Podstawowe dane o ofercie mln PLN mln EUR Szacowana wartość oferty i wpływy z emisji Liczba oferowanych akcji nowej emisji (szt.) 18,80 4, Transza Dużych Inwestorów Transza Małych Inwestorów Cena maksymalna b.d. Kalendarium Publicznej Oferty Akcji Podanie przedziału cenowego Budowa Księgi popytu Ustalenie Ceny Emisyjnej Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów Przydział Akcji Serii E Akcjonariat (po ofercie) Liczba akcji do 12 XI od 12 do 14 XI do 14 XI od 15 do 21 XI od 15 do 22 XI do 27 XI % w kapitale % na WZA W Investments ,31% 37,31% Al Awael Investments Erlizima Investments ,77% 17,77% ,29% 10,29% Pozostali ,64% 34,64% Razem ,00% 100,00% Tomasz Rodak Analityk, tel: (22) , NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x ,15 6,92 4,10 3,51 0,12 0,00 1,16 5,47 46,60 1,30 1,29 0,87 43,98 37,62 4,50 1,01 23, ,21 6,43 2,97 2,81 0,10 0,00 1,26 3,82 49,56 1,36 1,36 0,91 55,00 51,98 4,16 0,99 25, ,83 13,60 6,43 5,24 0,18 0,00 1,42 5,14 59,07 1,22 1,22 0,83 29,45 23,99 3,68 0,73 12, P 202,30 14,31 9,58 7,37 0,19 0,00 1,73 5,62 48,21 1,69 1,69 0,88 20,94 16,11 2,27 0,76 11, P 250,11 23,13 13,28 9,49 0,24 0,00 1,97 6,17 49,62 1,62 1,62 0,89 16,26 11,61 1,99 0,62 7, P 364,45 29,71 18,84 14,26 0,36 0,00 2,33 7,78 49,97 1,57 1,57 0,92 10,82 8,19 1,68 0,42 5, P 417,26 29,25 22,58 16,51 0,42 0,00 2,75 7,84 48,66 1,70 1,70 0,90 9,34 6,83 1,42 0,37 5,62 *Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej P - prognoza DM BOŚ S.A. na podstawie Prognozy Spółki na lata ; EUR/PLN = 4,1816; do obliczeń przyjęto wycenę Spółki w wysokości 154,27 mln zł. Niniejszy raport został sporządzona w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str. 33 niniejszego raportu. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

2 IPO Podsumowanie oferty Oferta Tele-Polska Holding SA, zakłada sprzedaż do akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji, Serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje istniejące nie są oferowane. Poza akcjami nowej emisji Emitent ubiega się również o dopuszczenie do obrotu na rynku głównym GPW pozostałych akcji serii A, B, C oraz D (w sumie walorów). Akcje wszystkich serii są akcjami zwykłymi na okaziciela bez uprzywilejowania co do głosu. Akcje serii A, B, C oraz D są obecnie akcjami zdematerializowanymi oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLTHP Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje serii A, B, C oraz D są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, natomiast po emisji może wzrosnąć do odpowiednio PLN i akcji. Znaczącymi akcjonariuszami Grupy Tele-Polska Holding SA są aktualnie trzy fundusze zarejestrowane w Republice Cypryjskiej: W Investments Ltd (49,99% akcji i głosów na WZA) podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Wiśniewskiego Al Awael Investments Ltd (23,81% akcji i głosów na WZA) podmiot kontrolowany przez szejka Saleha Abdullaha Kamela. Erlizima Investments Ltd (13,78% akcji i głosów na WZA) podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Tutro. W ramach oferty do sprzedaży trafi nowych Akcji Serii E Emitent będzie się również ubiegał o dopuszczenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich istniejących akcji Obecnie, kapitał zakładowy dzieli się na akcji Największym akcjonariuszem (49,9%) jest W Investments podmiot kontrolowany przez P. Piotra Wiśniewskiego Akcjonariusze mniejszościowi kontrolują 12,41% akcji i głosów na WZA Grupy TPH SA. Po emisji (przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii E przez akcjonariuszy mniejszościowych) ich udział wzrośnie do 34,64%. Grupa Tele-Polska Holding SA chce pozyskać z emisji akcji 18,8 mln PLN netto. Struktura akcjonariatu obecnie oraz po sprzedaży Akcji Serii E* % udział w kapitale i liczbie głosów *przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych Akcji Serii E Źródło: Prospekt emisyjny, opracowanie własne Strona 2

3 Wykorzystanie środków z emisji Grupa Tele-Polska Holding w celu dalszego wzrostu przychodów oraz dywersyfikacji świadczonych usług chce pozyskać 18,8 mln zł z nowej emisji Akcji Serii E na następujące cele emisyjne (według priorytetów): Emitent planuje pozyskać 18,8 mln zł netto. Cel 1 Rozwój bazy abonenckiej około 3,7 mln zł Grupa TPH SA, poprzez spółkę zależną TelePolska Sp. z o.o., odnosiła w ostatnich latach duże sukcesy w pozyskiwaniu klientów indywidualnych. Na koniec 2012 r. liczba klientów indywidualnych Grupy wynosiła 41,5 tys. po wzrostach o 81,4% r/r w 2012 r. oraz o 319,3% r/r w 2011 r. W tym samym czasie (okres ) wartość przychodów spółki TelePolska wzrosła o 38,8%. Zarząd Grupy deklaruje, że chce osiągnąć porównywalną dynamikę przychodów w najbliższych dwóch latach. W celu osiągnięcia dalszych, dynamicznych wzrostów liczby obsługiwanych klientów Grupa TPH SA planuje przeznaczyć około 3,7 mln zł na akwizycję klientów indywidualnych w ramach działalności spóki zależnej TelePolska Sp. z o.o. Środki te zostaną przeznaczone głównie na pozyskanie klientów indywidualnych przez partnerów zewnętrznych (model biznesowy Grupy polega na outsourcingu sił sprzedażowych), a także, w niewielkim stopniu na rozbudowę biura obsługi klienta TelePolska Sp. z o.o. w związku z planowanym dalszym wzrostem liczby klientów indywidualnych. Dalsza część pozyskanych w ramach Celu 1 środków zostanie wydana na inwestycję w system informatyczny typu CRM, który ułatwi zarządzanie rosnącą bazą klientów. Realizacja Celu 1 powinna przełożyć się na skokowy wzrost klientów oraz rosnące przychody i zyski. Dzięki dynamicznym wzrostom liczby klientów Grupa może osiągnąć wzrosty rentowności z uwagi na plany dotyczące oferowania pozyskanym już klientom dodatkowych usług przy niewielkim koszcie pozyskania klienta dla nowej usługi. Należy również zauważyć, że z rozszerzonej bazy klientów oraz rozwiązań IT typu CRM należących do TelePolska Sp. z o.o. korzystać będzie również inna spółka Grupy Polska Energetyka Pro, która będzie kierowała swoją ofertę sprzedaży energii elektrycznej m.in. do pozyskanych już klientów telekomunikacyjnych. W ostatnich okresach Grupa TPH SA odnosiła duże sukcesy w pozyskiwaniu nowych klientów telekomunikacyjnych, polegające głównie na odbiorze klientów operatorowi zasiedziałemu (TP SA). W naszej opinii pierwszy cel emisyjny obarczony jest najniższym ryzykiem niepowodzenia, dlatego że środki przeznaczone będą na działalność, w której Grupa oraz jej Zarząd sprawdziła się w przeszłości. Zauważamy dalszy potencjał rozwoju Grupy i możliwość wzrostu bazy abonenckiej i przychodów, pomimo spadkowej tendencji rynku telefonii stacjonarnej. Potencjał wynika z aktualnie niewielkiego udziału Grupy w rynku telefonii stacjonarnej, lepszej efektywności kosztowej w porównaniu z operatorem zasiedziałym, a także umiejętności organizacji efektywnej siły sprzedażowej. Cel 2 Rozbudowa infrastruktury sieciowej około 9 mln zł. W ramach drugiego celu emisyjnego Grupa chce rozbudować posiadaną infrastrukturę sieciową przeznaczając na to około 9 mln zł. Środki te zostaną skierowane do dwóch spółek zależnych (DID oraz E-Telko) w celu realizacji przez nie dwóch odrębnych zadań: Priorytetowym celem jest rozbudowa bazy abonenckiej (3,7 mln zł) za jego realizację odpowie TelePolska Sp. z o.o. Środki przeznaczone będą na pozyskanie nowych klientów przez zewnętrznych partnerów Grupy a także na wprowadzenie systemu CRM, który ułatwi zarządzanie bazą klientów Realizacja Celu 1 powinna przełożyć się na skokowy wzrost przychodów i zysków nowa infrastruktura sprzętowa posłuży również Innej spółce Grupy Ze względu na doświadczenie Grupy i Zarządu, realizacja celu obarczona jest niskim poziomem ryzyka Drugi cel podzielony jest na dwa odrębne zadania i pochłonie w sumie 9 mln zł 1. Wzmocnienie zaplecza infrastrukturalnego grupy i poszerzenie oferty usług dla klientów biznesowych. Spółka DID działa na rynku klientów detalicznych jednak, w przeciwieństwie do TelePolska Sp. z o.o., nastawiona jest na klientów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów komercyjnych (centra handlowe, biurowce) lub też na klientów indywidualnych, dla których oferta świadczona jest na poziomie operatora budynkowego współpracującego z deweloperem budynku lub danym osiedlem. Ze względu na Strona 3

4 długoterminowy okres trwania podpisywanych umów w takim modelu biznesowym (5,7,10 lat lub więcej) oraz fakt pełnienia roli jedynego operatora budynkowego konieczna jest rozbudowa infrastruktury lokalnej, na bazie której Grupa świadczy swoje usługi. W związku z powyższym około 5 mln zł pochodzących z emisji Akcji Serii E zostanie przeznaczone dla spółki DID, która planuje pozyskać w najbliższym okresie (1-2 lata) co najmniej 15 nowych lokalizacji do obsługi. Obecnie spółka DID ma możliwość pozyskania 10 projektów komercyjnych po uprzednim przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury. W ramach powyższego celu emisyjnego spółka DID poniesie wydatki na zakup sprzętu telekomunikacyjnego oraz prace związane z budową infrastruktury wewnętrznej w obiektach komercyjnych i rezydencjalnych, budowę lub dzierżawę przyłączy, odcinków sieci światłowodowej, a także zwiększenie zatrudnienia o pracowników serwisu i obsługi klienta. Realizacja powyższego celu ma się przyczynić do zwiększenia liczby klientów, sprzedaży nowych usług oraz osiągnięcia wyższych marż niż uzyskiwane obecnie. Spółka DID, kosztem 5 mln zł, rozbuduje infrastrukturę lokalną dla nowych projektów komercyjnych w efekcie przyczyni się to do wzrostu liczby klientów, przychodów i marż 2. Rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Spółka E-Telko świadczy usługi dla innych operatorów telekomunikacyjnych oraz resellerów, a także odpowiada za zaplecze techniczne całej Grupy. Obecnie usługi E- Telko świadczone są głównie na infrastrukturze dzierżawionej. W celu zwiększenia osiąganych marż część środków drugiego celu emisyjnego około 4 mln zł przeznaczona będzie na zwiększenie liczby traktów światłowodowych o łącznej długości około km oraz na zakup sieciowych urządzeń aktywnych. W ramach powyższego celu nowo powstała infrastruktura będzie służyła do obsługi całkowicie nowych projektów biznesowych (nowy przychód i marża) lub też istniejących już projektów biznesowych, zastępując infrastrukturę dotychczas dzierżawioną (wzrost marży oraz możliwość świadczenia dodatkowych, wymagających większych, przepustowości usług). Spółka E-Telko, która dotychczas głównie dzierżawiła sieci telekomunikacyjne kosztem 4 mln zł, rozbuduje łącza światłowodowe o długości około km w efekcie powstaną nowe projekty, a na dotychczasowych wzrosną marże. Cel 3 Stworzenie centrum przetwarzania danych około 6,1 mln zł. Wartość usług DataCenter wzrosła w okresie w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie dwucyfrowym rocznie. Perspektywy dla tego rynku w Polsce pozostają nadal bardzo dobre ze względu na konkurencyjność kosztową naszego kraju względem państw zachodnich. W ramach trzeciego celu emisyjnego Grupa chce przeznaczyć około 6,1 mln zł na budowę DataCenter o powierzchni metrów kwadratowych i rozpocząć świadczenie usług dodatkowych (kolokacja, hosting, serwery wirtualne, centrum przechowywania backupów, centrum ciągłości systemów IT, Wirtualny Desktop, aplikacje firmowe na serwerach holdingu oraz usługi realizowane w modelu tzw. chmury (ang. cloud computing) - przestrzeń dyskowa, chmura obliczeniowa, chmura prywatna). Za realizację celu trzeciego odpowiedzialna będzie spółka E-Telko. Realizacja trzeciego celu pozwoli Grupie na dalszą dywersyfikację świadczonych usług, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy rynek telefonii stacjonarnej (główny obszar działalności Grupy) charakteryzuje się tendencją spadkową. W naszej opinii jednak, realizacja celu trzeciego obarczona jest największym ryzykiem niepowodzenia ze względu na zaawansowany poziom technologiczny usług typu DataCenter czy Cloud Computing. Są to usługi specjalistyczne, wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej i możliwe, że w celu realizacji tego celu, Grupa będzie potrzebowała bardziej doświadczonego partnera, który wniesie do projektu odpowiedni know-how. Rynek usług DataCenter w Europie Śr.-Wsch. ma dobre perspektywy. Grupa chce wejść na ten rynek poprzez budowę własnego DataCenter kosztem 6,1 mln zł pozwoli to na dywersyfikację świadczonych usług jednak ze względu specjalistyczny charakter usług, wiąże się ze sporym ryzykiem niepowodzenia Strona 4

5 Podsumowanie celów emisyjnych Inwestycja Priorytet Wartość Spółka odpowiedzialna % emisji Rozbudowa bazy abonenckiej 1 3,7 mln zł Telepolska Sp. z o.o. 19,7% Rozbudowa DID Sp. z o.o. oraz E-Telko 2 9 mln zł infrastruktury sieciowej Sp. z o.o. 47,9% Stworzenie centrum przetwarzania danych 3 6,1 mln zł E-Telko Sp. z o.o. 32,4% Podsumowanie 18,8 mln zł Grupa Kapitałowa TPH SA 100% Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne W przypadku gdy Emitentowi nie uda się pozyskać całej wartości planowanych środków cele emisyjne będą realizowane według wskazanego priorytetu. W sytuacji gdy nadwyżka pozyskanych środków pokryje kolejny cel w większej części, Emitent podejmie działania w celu zdobycia finansowania dłużnego brakującej kwoty. W przeciwnym razie, niewielka nadwyżka zasili kapitał obrotowy. Zarząd Emitenta nie wyklucza również potencjalnych akwizycji innych podmiotów, które pozwoliłyby wypełnić zakładane cele bardziej efektywnie niż w przypadku ich samodzielnej realizacji. W przypadku nieuzyskania oczekiwanych wpływów z emisji, część inwestycji może być współfinansowana długiem Zarząd nie wyklucza akwizycji, które pozwolą zrealizować wyznaczone cele BRANŻA Branża telekomunikacyjna Grupa Tele-Polska Holding SA (TPH SA) jest przedsiębiorstwem działającym w branży telekomunikacyjnej, specjalizującym się w świadczeniu usług telefonii stacjonarnej, telefonii VOIP oraz dostępu do Internetu dla klientów detalicznych, firm oraz innych operatorów telekomunikacyjnych. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalność TPH SA przyporządkowana jest jako działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynika, że wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 r. mierzona przychodami z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wyniosła około 41,7 mld zł co oznacza spadek o 2,4% r/r. Do spadku przyczynił się przede wszystkim segment telefonii stacjonarnej, którego wartość zmniejszyła się o 13,5% r/r. Mniej korzystnie niż rok wcześniej wyglądają również przychody z segmentu telefonii ruchomej, które skurczyły się o 1% r/r. Kolejny rok z rzędu rośnie za to segment usług dostępu do Internetu. Emitent działa w branży telekomunikacyjnej i specjalizuje się w usługach stacjonarnych Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 r. to około 41,7 mld zł co oznacza spadek o 2,4% r/r Telefonia stacjonarna Rynek telefonii stacjonarnej charakteryzuje się stałym spadkiem liczby abonentów oraz generowanego przez nich ruchu i przychodów. Przyczyną rezygnacji abonentów z usług telefonii stacjonarnej jest coraz większa popularność telefonii mobilnej oraz internetowej (VOIP). Na spadek przychodów niekorzystnie wpływają również obniżki stawek MTR. Telefonia stacjonarna charakteryzuje się spadkiem liczby abonentów oraz przychodów kosztem telefonii VOIP oraz mobilnej Strona 5

6 Wartość rynku telefonii stacjonarnej oraz dynamika zmian ,5% 7,5 7,2 6 5,2-11,9% -12,8% 4,5-13,5% -16,7% ,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% wartość rynku (mld zł) procentowa zmiana Źródło: UKE, opracowanie własne Wartość rynku telefonii stacjonarnej znajduje się w stałej tendencji spadkowej. Wartość przychodów w 2012 r. wyniosła 4,5 mld zł co oznacza spadek o 13,5% r/r po spadku o 12,8% w 2011 r. Spadki wynikają z malejącej liczby abonentów oraz obniżek cen za usługi telekomunikacyjne. Według UKE od 2009 r. utrzymuje się ujemna dynamika miesięcznego przychodu na abonenta (ARPU). W 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 51,1 zł (spadek o 7,7% r/r). Wartość przychodów z linii stacjonarnych spadła w 2012 r. o 13,5% r/r spada również przychód na klienta (ARPU) Liczba abonentów telefonii stacjonarnej oraz dynamika zmian ,2 8,7 7,9 7,4-5,4% -6,3% -6,3% -7,8% -9,6% ,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% liczba abonentów (mln) procentowa zmiana Źródło: UKE, opracowanie własne Liczba abonentów telefonii stacjonarnej wyniosła w 2012 r. 7,4 mln osób po spadku o 6,3% r/r. Procentowy spadek liczby abonentów był zatem niższy niż w przypadku wartości przychodów (-13,5%), co potwierdza tylko wspomniane wcześniej spadki ARPU. Warto zauważyć, że liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadała przez ostatnie 5 lat zdecydowanie wolniej niż generowane przez nich przychody. Było to spowodowane mocnymi spadkami stawek MTR, które przekładały się bezpośrednio na niższe ceny rozmów. Wydaje się jednak, że w najbliższych latach dynamika spadku stawek MTR powinna być niższa i nie będzie się tak mocno przekładać na spadki wartości rynku. Operator zasiedziały (Telekomunikacja Polska) utrzymuje nadal większościowy udział w rynku pod względem przychodów. Niemniej trend zmian jest dla niego niekorzystny: w 2012 r. udział Telekomunikacji Polskiej w przychodach całego rynku wniósł 57,4% po spadku z 60,6% w 2011 r. Rosną, z kolei, udziały mniejszych operatorów takich jak Telefonia Dialog (z 5,5% w 2011 do 5,8% w 2012), UPC (z 2,5% do 4,4%) czy Telekomunikacja NOVUM (z 1,7% do 2,4%). Podobna tendencja widoczna jest w przypadku liczby abonentów. Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła w 2012 r. o 6,3% r/r Najmocniej traci TP SA, a zyskują operatorzy alternatywni Strona 6

7 Usługa hurtowego dostępu do sieci (WLR) WLR to usługa hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej świadczona na bazie łączy Telekomunikacji Polskiej. Usługa WLR została wprowadzona w 2006 r. decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w celu zwiększania konkurencyjności detalicznego rynku telefonii stacjonarnej. W ramach usługi operatorzy alternatywni podpisują umowę z klientem docelowym, przejmując obsługę połączeń telefonicznych od operatora zasiedziałego i nabierając prawo do pobierania abonamentu telefonicznego od dotychczasowych abonentów TPSA. Od strony prawnej następuje nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy dotychczasowym abonentem TPSA i nowym operatorem alternatywnym oraz rozwiązanie umowy z TPSA. Jednocześnie następuje pełne przejęcie obsługi abonenta przez nowego operatora (sprzedażowej, posprzedażowej, wystawianie rachunków, rozpatrywanie reklamacji). Z finansowego punktu widzenia, operator alternatywny płaci abonament dla TPSA, a od abonenta pobiera abonament powiększony o swoją marżę. Operator alternatywny, który sprawnie zarządza swoimi kosztami, jest w stanie zaoferować abonament telefoniczny po cenie niższej niż TPSA. Wynika to również z faktu, że stawka abonamentu WLR jest regulowana. Na koniec grudnia 2012r. TP S.A. obsługiwała około 1,59 mln dostępów WLR. Oznacza to nieznaczny spadek wobec roku 2011 r. (1,6 mln) oraz wzrost o około 14% wobec roku 2010 (1,4 mln dostępów). Rynek usług WLR rozwija się w coraz wolniejszym tempie, jednak w naszej opinii proces odpływu klientów sieci stacjonarnych od operatora dominującego do alternatywnych w najbliższym czasie będzie kontynuowany. Według raportu UKE (Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2012 r.) udział operatorów alternatywnych w całkowitych rynkowych przychodach z opłat abonamentowych i przyłączeń wzrósł z 24,1% w 2011 r. do 39,3% w 2012, natomiast w przychodach z połączeń wzrósł z 38,4% w 2011 r. do 42,1% w 2012 r. W naszej opinii lepiej przedstawiają się perspektywy dla telefonii stacjonarnej dla biznesu, w której specjalizuje się spółka zależna DID Sp. z o.o. Stałe linie są nadal głównym środkiem telekomunikacyjnym stosowanym w przedsiębiorstwach. Telefonia VOIP Telefonia VOIP jest alternatywą dla połączeń tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Polega na wykonywaniu połączeń w oparciu o protokół SIP z wykorzystaniem urządzeń podłączonych do Internetu. Przewagą telefonii internetowej w porównaniu z tradycyjną są znacznie niższe stawki za połączenia telefoniczne oraz darmowe rozmowy wewnątrz sieci VOIP. WLR to usługa świadczona na infrastrukturze TP SA... ma na celu zwiększenie konkurencyjności rynku Operator alternatywny płaci abonament dla TP SA, a od swojego klienta pobiera abonament powiększony o marżę Na koniec 2012 r. TP SA obsługiwała około 1,59 mln dostępów WLR Rynek WLR rozwija się w coraz wolniejszy tempie, lecz proces odpływu klientów od TP SA będzie kontynuowany Lepiej przedstawiają się perspektywy dla biznesu VOIP jest internetową alternatywą dla telefonii tradycyjnej Liczba abonentów telefonii VOIP oraz generowany ruch 2 1,6 1,5 1,0 1,3 1 0,7 0,5 1,2 1,1 0,8 1, liczba abonentów (mln) ruch (mld minut) Źródło: UKE, opracowanie własne W 2012 r. z usług VOIP (płatnych) skorzystało łącznie ponad 1,1 mln użytkowników generując ruch na poziomie 1,6 mld minut, co stanowiło wzrosty o odpowiednio 37,5% oraz 23,1% r/r. Świadczy to o rosnącej popularności telefonii internetowej. W 2012 r. z usług VOIP korzystało ponad 1,1 mln użytkowników (+37,5% r/r) Strona 7

8 Dostęp do sieci Internet Polski rynek dostępu do sieci Internet charakteryzuje się stałym wzrostem zarówno wartości, jak i liczby użytkowników. Wartość rynku osiągnęła w 2012 r. 4,4 mld zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r. W tym samym czasie spadł średni miesięczny przychód z abonenta (ARPU), co było spowodowane obniżką cen. Rynek dostępu do Internetu charakteryzuje się tendencją wzrostową Wartość rynku, ARPU oraz liczba abonentów Źródło: UKE, opracowanie własne W ciągu trzech ostatnich lat ( ) przybyło ponad 2,7 mln użytkowników z czego ponad połowa korzystała z modemów mobilnych. W rezultacie penetracja usługami szerokopasmowymi w gospodarstwach domowych osiągnęła na koniec 2012 r. poziom 83,5%, zaś w przeliczeniu na 100 mieszkańców 29,3%. Według danych UKE zarówno wskaźniki penetracji jak i liczba abonentów rosły nieprzerwanie od 2010 r. Wskaźnik penetracji Internetu szerokopasmowego W ciągu 3 ostatnich lat przybyło 2,7 mln użytkowników Internetu rośnie również penetracja Internetu szerokopasmowego 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 65,9% 70,0% 74,4% 79,7% 83,5% 61,0% 23,0% 24,5% 26,0% 28,0% 29,3% 21,3% I poł. II poł. I poł. II poł. I poł. II poł na 100 mieszkańców na gospodarstwo domowe Źródło: UKE, opracowanie własne Z kolei według innego źródła - Raportu Digital Agenda for Europe - przygotowanego przez Komisję Europejską, penetracja na 100 mieszkańców szerokopasmowego Internetu stacjonarnego w Polsce na koniec stycznia 2012 r. wynosiła 17,3%. Jest to wynik zdecydowanie niższy od średniej dla krajów Unii Europejskiej, która wynosi 27,7%. Wskazuje to na duży potencjał rozwoju Internetu stacjonarnego w Polsce. Zwiększenie dostępności Internetu szerokopasmowego da również możliwość wzrostu bazy klientów telefonii VOIP. jednak nadal jest niższa niż średnia dla krajów UE, co wskazuje na duży potencjał rynku Strona 8

9 Usługi DataCenter oraz Cloud Computing. Usługi DataCenter polegają na udostępnieniu dedykowanej infrastruktury sprzętowej oraz aplikacyjnej, o dostosowanych do wymagań klienta parametrach (zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa) i w wymaganym przez klienta zakresie (np. kolokacja, przechowywanie danych, przetwarzanie danych, wirtualizacja zasobów). Firmy świadczące usługi DataCenter wynajmują dla klienta dedykowaną powierzchnię, zazwyczaj w postaci specjalnie zaprojektowanych, monitorowanych całodobowo pomieszczeń, wyposażonych w specjalne systemy chłodzące, przeciwpożarowe, redundantny system łączności oraz agregaty prądotwórcze. Korzyścią dla klienta jest brak konieczności tworzenia kosztownej infrastruktury technicznej oraz poszukiwania i zatrudniania wysokiej klasy specjalistów do jej obsługi. W ramach DataCenter oferowane są takie usługi jak hosting, kolokacja, wirtualne serwery czy też usługi przetwarzania w chmurze tzw. Cloud Computing. Według raportu firmy PMR (Data centre market in Central and Eastern Europe Markets Analysis and development forecasts) szacowana wartość rynku usług DataCenter w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła w 2012 r. 461 mln EUR, co oznacza wzrost o 16% r/r (po wzroście wynoszącym 13% rok wcześniej). Według analityków PMR Polska jest największym rynkiem DataCenter w Europie Śr.-Wsch. zarówno pod względem powierzchni centrów jak i wartości przychodów. Usług DataCenter dają możliwość outsourcingu działów IT Rynek DataCenter w Europie Śr.-Wsch. rósł w tempie dwucyfrowym w ostatnich latach Polska jest największym rynkiem w Europie Śr.-Wsch. Wartość rynku DataCenter w Europie Śr.-Wsch % % % % 16% 13% P 40% 30% 20% 10% 0% -10% warotść rynku DataCenter (mln EUR) procentowa zmiana P szacunki PMR Źródło: Raport PMR Data centre market in Central and Eastern Europe Markets Analysis and development forecasts, opracowanie własne Raport PMR wskazuje również na bardzo dobre perspektywy rozwoju tego rynku w Europie Śr.-Wsch., pomimo zmniejszającej się jego konkurencyjności wobec rynków zachodnich. Według analityków PMR rynek DataCenter będzie w najbliższych latach rósł w tempie dwucyfrowym zarówno pod względem wartości jak i powierzchni centrów. Niemal wszystkie większe firmy zapowiadały rozbudowę powierzchni swoich centrów w najbliższych dwóch latach. Wciąż konkurencyjne wobec Europy Zachodniej ceny oraz stabilna sytuacja makroekonomiczna zachęcają firmy zachodnie do relokacji swoich centrów przetwarzania danych do Europy Śr.-Wsch. Według analityków PMR rynek usług DataCenter w naszej części Europy pozostanie w najbliższym okresie rynkiem sprzedawcy i będzie oferował dwucyfrowe marże. Częścią usługi DataCenter jest Cloud Computing, który polega na udostępnieniu mocy obliczeniowej i umożliwieniu korzystania z jego aplikacji, które są tam umieszczone, a których praca jest na bieżąco nadzorowana przez pracowników DataCenter. Według raportu CISCO Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, przewidywana średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) ruchu w ramach usługi Cloud w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej wyniesie w latach aż 55%. Z kolei, liczba użytkowników Internetu stacjonarnego, według tego samego raportu, wzrośnie z 92,4 mln w 2011 r. do 113,4 mln w 2016 (+22%). Raport PMR wskazuje na bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku w Europie Śr.-Wsch. Zachodnie firmy planują relokację swoich centrów do naszej części Europy Usługi DataCenter będą oferować dwucyfrowe marże Przewidywana stopa wzrostu (CAGR) ruchu w ramach usługi Cloud wyniesie w Europie Śr- Wsch. 55% Strona 9

10 Trendy na polskim rynku telekomunikacji Do głównych trendów wpływających na polski rynek telekomunikacyjny w ostatnim okresie zaliczymy: Wzrost popularności telefonii mobilnej kosztem stacjonarnej Spadek udziału operatora zasiedziałego (TPSA) w rynku Wzrost popularności telefonii internetowej VOIP Stabilne wzrosty na rynku stacjonarnego dostępu do Internetu Systematyczny wzrost transmitowanych danych Wzrost poziomu nasycenia rynku i trudności w poszerzaniu bazy klientów sprawia, że coraz ważniejsze jest oferowanie nowych usług do już posiadanej bazy klientów Spadające ceny usług telekomunikacyjnych, w tym obniżki MTR. Pakietyzacja usług - rosnącym zainteresowaniem cieszą się oferty typu double play, najczęściej łączące w sobie telewizję kablową z dostępem do Internetu. Rynek sprzedaży energii W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. konsumenci energii elektrycznej uzyskali prawo zmiany sprzedawcy. Było to wynikiem wprowadzenia w życie metody Third Party Access, która umożliwia korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym podmiotom handlującym energią elektryczną i jest głównym narzędziem demonopolizacji rynku. Zmiany na rynku energii możemy porównać do zmian na rynku telekomunikacyjnym z 2006 r., kiedy to UKE nakazało Telekomunikacji Polskiej udostępnienie własnej sieci telekomunikacyjnej operatorom alternatywnym. Od niedawna rynek alternatywnych sprzedawców energii elektrycznej, wraz z rosnącą skłonnością klientów do zmiany operatora, zyskuje na popularności. Obserwujemy dynamiczne wzrosty liczby gospodarstw domowych, które obsługiwane są przez operatorów alternatywnych. W 2012 r. liczba ta wzrosła o 156% do gospodarstw domowych. Przy czym liczba klientów, którzy zdecydowali się w tym okresie na zmianę operatora wzrosła niemal czterokrotnie. Oznacza to, że część z nich zmieniała operatorów w ramach dostawców alternatywnych. 1 lipca 2007 r. konsumenci energii elektrycznej uzyskali prawo zmiany sprzedawcy Od 2011 r. dynamicznie rośnie liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez operatorów alternatywnych Należy zauważyć, że całkowita liczba odbiorców energii elektrycznej w grupie G (gospodarstwa domowe) wynosi obecnie , a więc potencjał rynku jest ogromny. Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez alternatywnych sprzedawców energii w latach *Dane z **Dane z Źródło: Prezentacja Grupy TPH SA, opracowanie własne * 2013** Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez sprzedawców alternatywnych w latach Strona 10

11 Liberalizacja rynku energetyki jest dużą szansą dla Grupy TPH SA, która posiada szeroką i rosnącą bazę klientów i niedawno rozpoczęła świadczenie usługi sprzedaży energii poprzez spółkę zależną Polska Energetyka Pro. Doświadczenie zdobyte w na rynku telekomunikacyjnym pozwoli Grupie efektywnie rozpocząć działalność na rynku sprzedaży energii, który znajduje się na analogicznym etapie rozwoju jak rynek telekomunikacyjny kilka lat temu. Szeroka istniejąca baza klientów telekomunikacyjnych pozwoli na obniżenie kosztu pozyskania klienta dla nowej usługi sprzedaży energii (cross-selling), a doświadczenie w sprzedaży masowej pozwoli Grupie na skuteczne pozyskanie dodatkowych nowych klientów dla tej usługi. Warto również zwrócić uwagę na potencjał jaki stoi przed rynkiem sprzedaży gazu, który jest obecnie w trakcie podobnej liberalizacji. Grupa TPH planuje również w przyszłości ekspansję na rynku gazu, co pozwoliłoby na ofertę kompleksowej usługi dla gospodarstw domowych obejmującej telefon, energię i gaz w ramach jednego rachunku. Liberalizacja rynku jest szansą dla Grupy TPH S.A., która posiada szeroką bazę klientów która pozwoli na obniżenie kosztu pozyskania klienta dla nowej usługi Grupa TPH SA planuje również rozpocząć działalność na rynku sprzedaży gazu HISTORIA SPÓŁKI Tele-Polska Holding istnieje na rynku od ponad 10 lat. Firma została założona w dniu 17 lipca 2003 r. jako Tele-Polska Holding Spółka z o.o., a w 2008 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. W okresie Grupa koncentrowała się na obsłudze telekomunikacyjnego rynku hurtowego, polegającej na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej krajowej oraz realizacji połączeń międzynarodowych. W 2009 r., pod nowym kierownictwem, rozpoczęto realizację nowej strategii, która zakładała m.in. specjalizację poszczególnych spółek Grupy oraz zwiększenie udziału przychodów z segmentu detalicznego. W tym roku Grupa przejęła operatorów telekomunikacyjnych - Spółkę Teltraffic sp. z o.o. oraz DID sp. z o.o. i znacząco zwiększyła swój potencjał w zakresie terminacji międzynarodowego ruchu głosowego oraz możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych w sektorze publicznym oraz dla dużych organizacji komercyjnych. W 2009 r. rozpoczęto również przygotowania do debiutu Grupy na New Connect. W dn. 10 czerwca podjęto uchwałę o emisji Akcji Serii D, które w 91,7% zostały objęte przez Electiam Holdings Ltd oraz w 8,3% przez osoby prywatne. W dniu 18 stycznia 2010 r. akcje Tele- Polska Holding zadebiutowały na rynku New Connect, a w dniu debiutu Grupa osiągnęła kapitalizację rynkową przekraczającą 123 mln zł. W 2010 r. Grupa nabyła 100% udziałów w spółce Cool47 Sp. z o.o., która rok później została połączona ze spółką DID. W 2012 r. Grupa poszerzyła się o kolejne spółki, nabywając 51% udziałów Mail-Box Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz 100% udziałów Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W 2012 r. Grupa nabyła lokal biurowy o powierzchni użytkowej 783,40 m2 usytuowany przy ulicy S. Żaryna 7 w Warszawie. Aktualnie Grupa TPH SA zatrudnia 83 pracowników. TPH SA istnieje na rynku od ponad 10 lat na początku specjalizowała się w świadczeniu usług hurtowych W 2009 r. Grupa przejęła spókę Teltraffic oraz DID W dn. 18 stycznia 2010 r. akcje Emitenta zadebiutowały na rynku New Connect W 2010 r. Grupa przejęła spółkę Cool47 włączoną rok później do DID W 2012 r. Grupa przejęła spółkę Mail-Box oraz Polska Energetyka Pro Strona 11

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Grupa Kapitałowa Tele-Polska Holding SA ma strukturę holdingową, w której Emitent jest spółką matką. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest zarządzanie grupą spółek zależnych, tworzenie i realizacja strategii grupy, a także koordynacja, nadzór i organizacja finansowania projektów rozwojowych prowadzonych przez poszczególne spółki. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding SA, poza spółką matką, wchodzą następujące spółki: TelePolska Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka działa na rynku krajowym jako alternatywny operator telekomunikacyjny i kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw. Grupa Kapitałowa Tele- Polska Holding SA składa się z jednostki dominującej oraz sześciu spółek zależnych E-Telko Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka operuje na rynku krajowym i kieruje swoją ofertę do innych operatorów telekomunikacyjnych oraz resellerów. Pełni też rolę głównego zaplecza technicznego oraz infrastrukturalnego dla wszystkich spółek Grupy oraz dla sieci współpracujących z Grupą resellerów usług telekomunikacyjnych. Teltraffic Spółka z o.o. (Poznań), Spółka działa na hurtowym rynku międzynarodowym jako alternatywny operator telekomunikacyjny. Kieruje swoją ofertę do innych, głównie zagranicznych, operatorów telekomunikacyjnych. DID Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka operuje na rynku krajowym i kieruje swoją ofertę do sektora średnich i dużych przedsiębiorstw, a także do jednostek administracji publicznej. Spółka działa też jako multioperator telekomunikacyjny na krajowym rynku obiektów komercyjnych, takich jak centra handlowe i obiekty biurowe. Od 2012 r. DID (we współpracy z TelePolska Sp. z o.o.) rozpoczął również działalność w segmencie klientów indywidualnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na osiedlach i w apartamentowcach. Mail-Box Spółka z o.o. (Opole) Spółka jest nowym przedsięwzięciem w grupie kapitałowej TPH S.A. a jej działalność koncentruje się na komercjalizacji i rozwoju innowacyjnych narzędzi reklamy internetowej opartych, przede wszystkim, na systemach mailingowych. Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej. Polska Energetyka Pro Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, niemniej skala tego przedsięwzięcia jest obecnie niewielka. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. 100% 100% 100% 100% 51% 100% TelePolska Sp. z o.o. E-Telko Sp. z o.o. Teltraffic Sp. z o.o. DID Sp. z o.o. Mail-Box Sp. z o.o. Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne Strona 12

13 DZIAŁALNOŚĆ Grupa Tele-Polska Holding (TPH) dzieli swoją działalność na cztery podstawowe segmenty: usługi dla klienta indywidualnego (detal) usługi dla klienta biznesowego (detal) usługi międzyoperatorskie (hurt) oraz inne (niesklasyfikowane). Każda ze spółek Grupy oferuje swoje usługi w ramach jednego lub więcej segmentów działalności. Obsługiwane segmenty w podziale na spółki Grupy Kapitałowej Rynek detaliczny Rynek hurtowy Klienci indywidualni Klienci biznesowi Operatorzy (B2C) (B2B) (C2C) TelePolska Sp. z o.o DiD Sp. z o.o E-Telko Sp. z o.o Teltraffic Sp. z o.o Mail-Box Sp. z o.o Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Grupa Tele-Polska Holding działa w segmencie klienta indywidualnego oraz biznesowego (detal) także świadczy usługi międzyoperatorskie (hurt) Grupa TPH prowadzi aktualnie działalność za pośrednictwem pięciu z sześciu swoich spółek (spółka Mail-Box Sp. z o.o. nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej) i oferuje osiem podstawowych usług telekomunikacyjnych: Telefonia stacjonarna usługa abonamentowa (WLR Wholesale Line Rental) usługa oferowana w ramach hurtowego dostępu do sieci infrastrukturalnej operatora zasiedziałego (TPSA). Telefonia stacjonarna prefiks 1053 usługa tradycyjnej telefonii stacjonarnej realizowanej na bazie infrastruktury TPSA poprzez wybranie, przed numerem telefonu, prefiksu Telefonia VOIP dla klientów biznesowych alternatywa dla połączeń tradycyjnej telefonii stacjonarnej polega na wykonywaniu połączeń przy wykorzystaniu urządzeń podłączonych do sieci Internet. Dostęp do Internetu edsl (BSA) - usługa oferowana w ramach hurtowego dostępu do sieci infrastrukturalnej operatora zasiedziałego (TPSA). Dostęp do Internetu dla klientów biznesowych szerokopasmowy bezpośredni dostęp do Internetu świadczony na własnej, posiadanej przez E-Telko infrastrukturze technicznej, w tym sieci szkieletowej na terenie Warszawy. Usługa dedykowana jest dla dużych klientów biznesowych oraz podmiotów sektora publicznego. Transmisja danych usługi oferowane na własnej sieci teleinformatycznej w postaci dzierżawy łączy dla klientów wymagających wysokiej jakości oraz przepływności pomiędzy wybranymi lokalizacjami (przepustowość powyżej 2 Mbit/s). Tranzyt ruchu operatorskiego oferta dedykowana jest dla klientów i operatorów potrzebujących zdywersyfikowanego dostępu do sieci Internet o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym. Usługa jest realizowana w technologii IP / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet w dowolnej opcji dostępu do Internetu. Oferta usług daje możliwość wymiany ruchu w trzech podstawowych segmentach tranzytowych: świat, kraj, TPNET. Strona 13

14 Grupa TPH oferuje również usługi inne niż telekomunikacyjne. Spółka Polska Energetyka Pro rozpoczęła działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. Z kolei w niedalekiej przyszłości Grupa chce rozpocząć również oferowanie usługi Cloud Computing. Świadczone usługi w podziale na spółki Grupy THP SA Oferta usług TelePolska E-Telko Teltraffic DID Mail-Box Telefonia stacjonarna - usługa abonamentowa (WLR) Telefonia stacjonarna - prefiks Telefonia stacjonarna - łącze bezpośrednie Telefonia VOIP - dla klientów biznesowych Dostęp do Internetu - edsl (BSA) Dostęp do Internetu dla klientów biznesowych Transmisja danych Tranzyt ruchu operatorskiego Inne Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Grupa TPH świadczy również usługi inne niż telekomunikacyjne Zarówno TelePolska jak i E-Telko oraz DID mają w swojej ofercie Usługę abonamentową WLR świadczoną na łączach TPSA. TelePolska i DID oferują tę usługę bezpośrednio dla klientów indywidualnych, przy czym w przypadku TelePolska są to głównie klienci detaliczni, a w przypadku DID klienci biznesowi. Z kolei E-Telko kieruje swoją ofertę do grupy kilkudziesięciu podmiotów współpracujących w charakterze dystrybutorów (resellerów). Firmy te świadczą swoje usługi w oparciu o platformę E-Telko, pod własną marką handlową i z niezależnie prowadzoną polityką cenową. E-Telko zapewnia wsparcie we wdrożeniu usługi, w tym pomoc techniczną oraz szkolenia. Inne usługi oferowane resellerom przez E-Telko to m.in. prefiks 1053, telefonia VOIP czy też dostęp do Internetu. Trzy spółki z Grupy świadczą usługę WLR, jednak każda dla innego rodzaju klienta Grupa TPH SA kieruje swoją ofertę do trzech głównych segmentów rynku: klientów indywidualnych (detal), klientów biznesowych (detal) oraz do operatorów telekomunikacyjnych (hurt). Struktura przychodów Grupy TPH SA w podziale na segmenty rynku IH2013 Oferta usług (dane w tys. zł) Przychody (tys. zł) Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Klienci indywidualni (detal) ,2% ,7% 4,6% ,0% 11,3% ,4% 14,1% Klienci biznesowi (detal) ,3% ,2% 28,3% ,8% 25,6% ,8% 28,3% Operatorzy telekom. (hurt) ,4% ,1% 66,1% ,3% 61,8% ,6% 54,7% Inne (niesklasyfikowane) ,0% ,8% 0,9% ,6% 1,3% % 2,8% Suma ,0% ,7% 100,0% ,0% 100,0% ,4% 100,0% Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne W okresie 2011-IH2013 obserwujemy wyraźną tendencję wzrostową w segmencie klientów indywidualnych. Z największymi wzrostami mieliśmy do czynienia w 2011 i 2012 r. kiedy przychody z tego segmentu rosły o odpowiednio 295,7% oraz 229,0% r/r. Powodem wzrostów była rosnąca baza klientów spółki TelePolska Sp. z o.o. Z kolei największe spadki w przychodach w 2011 r. odnotował segment klientów biznesowych, a konkretnie resselerów, który spadł o 22,2% r/r w wyniku odejścia znaczącego odbiorcy usług świadczonych przez E- Telko. Niemniej, pomimo wyraźnego spadku w biznesie, dynamiczny rozwój segmentu klientów indywidualnych przyczynił się do wzrostu przychodów całej Grupy w 2011 r. o 2,7% r/r. W ostatnich latach obserwujemy mocną tendencję wzrostową w segmencie klientów indywidualnych Strona 14

15 Rok 2012 r. przyniósł wzrost skonsolidowanych przychodów o 35% r/r. Poza dalszym rozszerzaniem bazy klientów indywidualnych, do poprawy sytuacji przyczyniła się lepsza kondycja rynku przedsiębiorstw, co przełożyło się na wzrost przychodów pochodzących od klientów biznesowych o 21,8% r/r. W omawianym okresie obserwujemy wzrosty udziału klientów indywidualnych w całościowych przychodach z 1,2% w 2010 do 14,1% w IH2013. Odwrotną tendencją charakteryzuje się segment hurtowy, który zanotował spadek udziału w przychodach z 66,1% w 2011 r. do 54,7% w IH2013. Spadki przychodów z segmentu hurtowego po I poł 2013 r. (-12,6%) wynikają z obniżek stawek MTR. W ramach segmentu detalicznego (zarówno klienci indywidualni jak i biznesowi) największe znaczenie dla Grupy miała telefonia stacjonarna (łącznie z VOIP), która generowała w omawianym okresie około 97-99% przychodów segmentu. Pozostałe usługi (dostęp do Internetu oraz transmisja danych) miały w omawianym okresie znaczenie marginalne. i spadki na rynku hurtowym Telefonia stacjonarna stanowi 97-99% przychodów segmentu detalicznego Wpływ stawek MTR na wyniki Grupy MTR (Mobile Termination Rate) są to stawki opłaty hurtowej za zakończenie połączenia telefonicznego w mobilnej sieci telefonicznej innego operatora. Stawkę MTR płaci operator telefoniczny sieci, z której wykonywane jest połączenie operatorowi innej sieci (w tym przypadku komórkowej), do której to połączenie jest przekazywane (zakończone). W Polsce wysokość stawek MTR regulowana jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). MTR to stawki opłaty hurtowej za zakończenie połączenia w sieci komórkowej Stawki MTR w Polsce Sieć, do której wykonywane od od od od od jest połączenie do do do do T-Mobile Orange Plus 15,20 gr 12,23 gr Play 27,21 gr 24,78 gr 17,98 gr CenterNet Mobyland 28,00 gr 18,00 gr 14,00 gr Aero2 41,06 gr 35,00 gr 30,00 gr 8,26 gr Sferia 28,00 gr 18,00 gr 14,00 gr 13,70 gr Źródło: UKE, opracowanie własne 4,29 gr Ceny stawek MTR w ostatnich latach systematycznie spadały z 41,06 gr za minutę w 2011 r. (Aero2) do 4,29 gr. za minutę od lipca 2013 r. Do niedawna stawki MTR były niesymetryczne czyli różniły się w zależności od operatora. Nowi operatorzy otrzymywali wyższe stawki w celu ułatwienia im wejścia na rynek opanowany przez kilku dużych graczy. Od 1 lipca 2013 r. stawki MTR zrównały się dla wszystkich operatorów osiągając poziom 4,29 gr za minutę. Efektem obniżki stawek MTR są tańsze rozmowy telefoniczne dla klientów, a co się z tym wiąże, spadek wartości przychodów firm telekomunikacyjnych. Ceny stawek MTR w ostatnich latach systematycznie spadały efektem czego są tańsze rozmowy telefoniczne i spadek przychodów firm telekomunikacyjnych Strona 15

16 Wyciąg ze skonsolidowanego Rachunku zysków i strat Grupy TPH SA (tys. zł) IH 12 IH 13 Przychody, w tym: Pozostałe przychody operacyjne Koszty i straty operacyjne, w tym: Pozostałe koszty operacyjne EBIT marża 2,64% 2,70% 1,90% 3,05% 4,36% 9,01% Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto marża 0,81% 2,76% 2,24% 2,68% 4,01% 8,95% Podatek dochodowy Zysk netto zysk mniejszości Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominującej marża 0,67% 2,31% 1,80% 2,48% 3,32% 7,01% Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Spadek poziomów stawek MTR przekłada się na wyniki finansowe operatorów stacjonarnych (w tym Grupy TPH SA) na kilka sposobów: w krótkim okresie wpływa na obniżkę kosztów (operatorzy płacą mniej za połączenia wykonywane przez ich klientów), natomiast dzięki temu, że większość z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych jest na dłuższe terminy (od roku wzwyż) obniżka stawek MTR nie przekłada się na niższe przychody. W rezultacie operatorzy telekomunikacyjni są w stanie przez pewien okres czasu uzyskiwać wyższe marże na swoich usługach. w dłuższym okresie obniżka stawek MTR wpływa proporcjonalnie na obniżkę kosztów oraz przychodów operatorów stacjonarnych. Po pewnym czasie, wraz z wygasaniem podpisanych umów, operatorzy, aby utrzymać konkurencyjność, są zmuszeni do obniżki stawek za połączenie pobieranych od swoich klientów. W przeciwnym wypadku klienci, w poszukiwaniu korzystniejszych cen, skłonni są do zmiany operatora telekomunikacyjnego. w przypadku segmentu hurtowego obniżka stawek MTR wpływa jednoznacznie niekorzystnie na wielkość osiąganych przychodów. Spadek stawek MTR powoduje obniżkę kosztów i wzrost marż w krótkim okresie oraz proporcjonalną obniżkę przychodów w okresie dłuższym a w przypadku segmentu hurtowego powoduje natychmiastowy spadek przychodów Historyczne wyniki Grupy TPH SA w okresie 2009-I poł. 13 były w dużej mierze kształtowane przez, z jednej strony, obniżki stawek MTR, a z drugiej strony, rosnące przychody z segmentu detalicznego, wynikające ze skutecznej akwizycji nowych klientów w ostatnich latach. W I poł r. stawki MTR spadły o 32,5% w przypadku T-Mobile, Orange i Plus oraz o 54,1% w przypadku Play. Doprowadziło to do wzrostu marży EBIT Grupy TPH SA do 9,01% z 4,36% w okresie analogicznym. W przypadku segmentu hurtowego spadek stawek wpłynął na obniżkę osiąganych przychodów o 12,6% r/r. Wyniki Grupy TPH w ostatnich okresach były kształtowane przez dynamiczny wzrost klientów indywidualnych oraz spadek stawek MTR Strona 16

17 Struktura geograficzna przychodów Przychody krajowe stanowiły w 2012 r. 64,3% sprzedaży Grupy. W ramach przychodów zagranicznych główną część stanowią usługi hurtowe. Po I poł r. Grupa odnotowała obniżkę przychodów zagranicznych o 4,5% r/r, wynikającą ze spadku wartości przychodów z rynku hurtowego. Przychody krajowe stanowiły w 2012 r. 64,3% sprzedaży Grupy Struktura przychodów Grupy TPH SA w podziale na rynek krajowy i zagraniczny Przychody (tys. zł) H 2013 Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Przychody krajowe ,9% ,2% 52,7% ,6% 64,3% ,7% 62,1% Przychody zagraniczne ,1% ,2% 47,3% ,9% 35,7% ,5% 37,9% Suma ,0% ,7% 100,0% ,0% 100,0% ,4% 100,0% Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Udział Modele sprzedaży Grupa Tele-Polska Holding sprzedaje swoje usługi w dwóch głównych modelach sprzedażowych: 1. Sprzedaż dla klientów, którzy podpisują umowę bezpośrednio ze spółkami Grupy. 2. Sprzedaż do tzw. resellerów, czyli do firm, posiadających własną bazę klientów, świadczących usługi TPH pod własną marką. W przypadku pierwszego modelu Grupa TPH nie posiada własnej siły sprzedażowej (nie zatrudnia handlowców), lecz zleca akwizycję klientów firmom zewnętrznym (outsourcing) specjalizującym się w świadczeniu usług sprzedaży. Sprzedaż odbywa się głównie poprzez kanały telefoniczne. Aktualna baza klientów Grupy to około klientów indywidualnych oraz około 1 tys. klientów biznesowych. W przypadku drugiego modelu akwizycja i obsługa klientów przeniesiona jest na resellera, który korzysta z infrastruktury technicznej E-Telko. Obecnie Grupa TPH współpracuje z przeszło 60 resellerami telekomunikacyjnymi obsługującymi łącznie około klientów. Grupa TPH SA kieruje ofertę bezpośrednio do klientów detalicznych (indywidualnych lub biznesowych) lub do resselerów posiadających własną bazę klientów i sprzedających pod własną marką Obecnie Grupa TPH SA współpracuje z przeszło 60 resellerami Sezonowość wyników Działalność telekomunikacyjna Grupy TPH SA podlega nieznacznej sezonowości. W grudniu każdego roku Grupa księguje przychody z ruchu natomiast, zgodnie z regulacjami, przychody z abonamentu księgowane są dopiero w styczniu kolejnego roku. Niemniej, koszty abonamentu (na rzecz TP S.A.) księgowane są już w grudniu, wskutek czego wynik netto ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest zwykle ujemny (było tak w 2012 r. i prawdopodobnie będzie tak w roku bieżącym). Wynik I kwartału jest powiększony o wartość przychodów z grudnia roku poprzedniego. Z kolei warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na wyniki generowane przez spółkę zależną Polska Energetyka Pro. W szczególności niska temperatura powietrza wpływa na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie zimowym. Podobnie, bardzo wysokie temperatury w lecie wpływają na wzmożoną konsumpcję energii związaną z użytkowaniem układów klimatyzacyjnych. Wyniki finansowe Grupy w grudniu każdego roku obniżone są o wartość przychodów abonamentowych Dywidenda W okresie Grupa, zgodnie z rekomendacjami Zarządu, nie wypłacała dywidendy. Na dzień zatwierdzenia prospektu Zarząd nie planuje zmiany tej polityki i zamierza zatrzymywać w Spółce cały wypracowany w kolejnych latach zysk w celu finansowania rozwoju i zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Zarząd nie planuje w najbliższych okresach rekomendować wypłaty dywidendy Strona 17

18 Program motywacyjny Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy Tele-Polska Holding S.A., z dnia 15 czerwca 2011 r. w Spółce został wdrożony Program motywacyjny dla kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej. Program motywacyjny ma na celu stworzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i osoby zatrudnione do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Grupy, stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników i osób zatrudnionych w spółkach zależnych oraz stworzenie mechanizmu do przejrzystego i efektywnego wynagradzania członków zarządów, pracowników i osób zatrudnionych przez okres co najmniej 3 lat. Zgodnie z treścią przyjętego Programu motywacyjnego Grupa TPH SA będzie nabywać w latach 2012, 2013, 2014 akcje w celu ich zaoferowania pracownikom, przy czym łączna wartość nominalna akcji nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, natomiast łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa niż suma kapitałów rezerwowych, które zostały utworzone w celu nabywania akcji w ramach Programu motywacyjnego. Spółka do dnia 15 maja 2012, 2013, 2014 roku jest zobowiązana do sporządzenia listy osób, którym zostaną przyznane opcje nabycia akcji. Na dzień 15 maja 2012 i 15 maja 2013 roku, na liście tej nie było żadnych osób. Obecność programu oceniamy pozytywnie jako narzędzie wiążące interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy. Niemniej na chwilę obecną nie jest on realizowany. Umowy typu lock up Emitent zawarł umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (Umowy Lock up) z dwoma akcjonariuszami. W dniu 29 stycznia 2013 r. Emitent zawarł z Akcjonariuszem W Investments Ltd. posiadającym obecnie akcji (49,99% w kapitale zakładowym) Grupy umowę, na podstawie której W Investments zobowiązało się do niesprzedawania oraz niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym żadnej z posiadanych przez siebie akcji w okresie od podpisania umowy do dnia 2 września 2013 r. Z kolei, aneksem podpisanym w dn. 23 września 2013 r., w okresie od 3 września do 31 grudnia 2013 r. W Investments zobowiązało się do niesprzedawania i niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym żadnej z posiadanych przez siebie akcji ponad liczbę Zwracamy uwagę, że w dniu r. W Investments skorzystało z ww. wyłączenia, ustanawiając zastaw rejestrowy na akcjach Tele-Polska Holding w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii D spółki Platinum Properties Group. W dniu 20 grudnia 2012 r. Emitent zawarł z Akcjonariuszem Erilizma Investments Ltd posiadającym obecnie akcji (13,78% w kapitale zakładowym) Grupy umowę, na podstawie której Erilizma Investments Ltd zobowiązało się do niesprzedawania oraz niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym żadnej z posiadanych akcji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z powyższymi umowami zbycie akcji może mieć miejsce jedynie w dwóch przypadkach: ogłoszenia wezwania publicznego do sprzedaży akcji oraz chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu oferty wyłącznie na rynku wtórnym nadwyżki popytu na akcje oferowane w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Emitenta. Spośród trzech dużych akcjonariuszy Emitenta jedynie Al Awael Investments Ltd., posiadające obecnie akcji (23,81% w kapitale zakładowym) nie podpisało umowy typu lock up. Reasumując, do końca 2013 r., zakazem sprzedaży objęte jest akcji, czyli 50,76% kapitału zakładowego spośród akcji (87,59%) posiadanych obecnie przez znaczących akcjonariuszy. Oznacza to, że po przeprowadzeniu oferty (przy założeniu objęcia wszystkich emitowanych Akcji Serii E) do końca b.r. ryzykiem podaży, spośród akcji należących do trzech większościowych akcjonariuszy, obarczone będzie akcji Emitenta stanowiących 27,48% powiększonego kapitału zakładowego. Należy zauważyć, że już od 1 stycznia 2014 r. żadne akcje nie będą objęte umowami typu Lock up. Stwarza to zagrożenie podaży akcji przez znaczących akcjonariuszy w bardzo krótkim okresie po debiucie. W 2011 r. Rada Nadzorcza wdrożyła Program motywacyjny zgodnie z którym Grupa będzie nabywać akcje w celu ich zaoferowania kluczowym pracownikom Na dzień 15 maja 2012 i 2013 roku Spółka nie wytypowała osób, którym zostaną przyznane opcje na akcje Spółka podpisała umowy typu Lock up z dwoma akcjonariuszami W dn ustanowiono zastaw rejestrowy na akcji Emitenta w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii D spółki Platinum Properties Group. Okresy umów Lock up obowiązują tylko do końca b.r. Stwarza to zagrożenie podaży akcji w bardzo krótkim okresie po debiucie Strona 18

19 Prognozy przyszłych wyników W dniu r. Grupa TPH S.A. opublikowała audytowane, skorygowane w górę prognozy wyników finansowych na lata Opublikowane prognozy uwzględniają wpływy z emisji Akcji Serii E (prognoza post-money) i zakładają, że w okresie prognozy Grupa będzie działała w niezmienionym składzie. W dn r. Grupa TPH podwyższyła prognozy wyników finansowych na lata Prognozy wyników GK TPH SA wraz z porównywalnymi danymi historycznymi (mln zł) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 364,5 50,0 40,0 250,1 210,8 202,3 29,7 30,0 152,2 156,2 23,1 116,2 20,0 13,6 14,3 14,3 5,3 6,9 9,5 10,0 6,4 0,8 3,5 2,8 5,2 7,4 0, P 2014P 2015P Przychody (skala lewa) EBITDA (skala prawa) Zysk netto (skala prawa) P 2014P 2015P Przychody 116,2 152,2 156,2 210,8 202,3 250,1 364,5 dynamika r/r 30,9% 2,7% 35,0% -4,0% 23,6% 45,7% EBITDA 5,3 6,9 6,4 13,6 14,3 23,1 29,7 dynamika r/r 30,0% -7,1% 111,5% 5,1% 61,5% 28,6% marża EBITDA 4,6% 4,6% 4,1% 6,5% 7,1% 9,2% 8,1% Zysk netto 0,8 3,5 2,8 5,2 7,4 9,5 14,3 dynamika r/r 347,4% -20,0% 86,7% 41,3% 28,4% 50,5% marża netto 0,7% 2,3% 1,8% 2,5% 3,7% 3,8% 3,9% P- prognoza Zarządu Tele-Polska Holding Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne Według opublikowanych prognoz w okresie Grupa zamierza zwiększyć przychody o 72,9%, EBITDA o 118,4% oraz zysk netto o 173,0%. Marża EBITDA powinna wzrosnąć z 6,5% w 2012 r. do 8,1% w 2015 r., natomiast marża zysku netto z 2,5% w 2012 r. do 3,9% 2015 r. Przy ustalaniu prognoz, Zarząd założył, że do końca 2015 r. baza klientów indywidualnych spółki TelePolska Sp. z o.o. wyniesie 150 tys. W przypadku spółki Polska Energetyka Pro baza klientów na koniec 2015 r. również ma wynieść 150 tys. Ponieważ spółka TelePolska posiada obecnie około 60 tys. klientów, oznacza to, że Zarząd liczy na wzrost bazy abonentów o 150% w nieco ponad 2 lata. Spółka Polska Energetyka Pro jest na początkowym etapie działalności, w związku z czym baza jej klientów jest obecnie znikoma. Biorąc pod uwagę fakt, że w podobnym okresie ( ) Grupa powiększyła bazę klientów indywidualnych ponad siedmiokrotnie uważamy, że założenia Zarządu są realne i możliwe do spełnienia. W celu zdobycia klientów dla segmentu energii, poza standardową działalnością akwizycyjną, Grupa będzie m.in. pracować na już posiadanej bazie abonentów telekomunikacyjnych, co z pewnością ułatwi zdobycie klientów dla nowej usługi. W ciągu trzech lat grupa zamierza zwiększyć przychody o 72,9% a zysk netto o 173% Zarząd założył wzrost abonentów indywidualnych o 150% w nieco ponad 2 lata W okresie Grupa powiększyła bazę klientów indywidualnych ponad siedmiokrotnie uważamy zatem, że założenia co do liczby klientów są realne Strona 19

20 Struktura przychodów i EBITDA w podziale na poszczególne segmenty (mln zł) P- prognoza Zarządu THP SA *Zarząd nie podał jakie wyniki prognozuje dla segmentu sprzedaży energii w 2013 r. Działalność ta jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju, dlatego też dla ułatwienia, przyjęliśmy przychody i EBITDA na poziomie 0 Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne Z podanych w prognozie informacji wynika, że dzięki pozyskanym z emisji Akcji Serii E środkom (18,8 mln zł), EBITDA Grupy TPH SA wrośnie w ciągu dwóch lat o skumulowaną wartość 14,5 mln zł. Można zatem zakładać, że już w roku 2016 Grupa wygeneruje dodatkowe EBITDA przewyższające wartość pozyskanych środków, co jest w naszej opinii bardzo dobrym wynikiem. Grupa zakłada w prognozie wzrost marży EBITDA z 6,5% w 2012 r. do 8,1% w 2015 r., co przy bardzo niskim prognozowanym EBITDA nowego segmentu energii w 2015 r. na poziomie 1,2% (1,3 mln zł/ 111,1 mln zł) i wysokich przychodach oznacza mocne wzrosty rentowności EBITDA w ramach pozostałych segmentów. Po wyłączeniu segmentu energii, rentowność EBITDA w 2015 r. ma wzrosnąć z 6,5% w 2012 r. do aż 11,2% w 2015 r. W naszej opinii jest to założenie bardzo ambitne. Należy zauważyć, że Grupa publikowała już wcześniej prognozy wyników finansowych na lata 2010, 2011 oraz 2012 i za każdym razem zostały one przekroczone. Daje to mocne podstawy do osądu, iż obecne prognozy Grupy na lata również zostaną spełnione. Można przypuszczać, że już w 2016 r. dzięki pozyskanym z emisji środkom Grupa wygeneruje skumulowane EBITDA przewyższające wartość nowej emisji Po wyłączeniu segmentu energii rentowność EBITDA ma wzrosnąć do 11,2% w 2015 r. (z 6,5% w 2012 r.) Wszystkie dotychczasowe prognozy Grupy (na lata 2010, 2011, 2012) zostały przekroczone Strona 20

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo