IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja"

Transkrypt

1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych (14,1% przychodów w I poł r.) oraz biznesowych (28,3%). Około 55% przychodów Grupy pochodzi również z segmentu hurtowego. W celu dalszego wzrostu przychodów oraz dywersyfikacji świadczonych usług Grupa TPH chce pozyskać 18,8 mln zł netto z nowej emisji Akcji Serii E. W ostatnich latach Grupa dynamicznie rozwijała bazę klientów indywidualnych (ponad siedmiokrotny wzrost liczby klientów w latach ), pomimo kurczącego się rynku telefonii stacjonarnej. Odbywało się to kosztem operatora zasiedziałego, który systematycznie traci udziały w rynku. W ramach pierwszego celu emisyjnego Grupa planuje przeznaczyć 3,7 mln zł na akwizycję klientów indywidualnych, których liczba ma wzrosnąć z 60 tys. obecnie do około 150 tys. na koniec 2015 r. Rozszerzona baza klientów telekomunikacyjnych posłuży również do powiększania przychodów z nowej działalności spółki - sprzedaży energii elektrycznej, z której Grupa planuje osiągnąć 111 mln zł przychodów w 2015 r. (150 tys. klientów na koniec 2015 r.). Spółka zależna DID planuje w okresie najbliższych dwóch lat pozyskać co najmniej 15 nowych lokalizacji do obsługi (budynki komercyjne i całe osiedla). Część środków z drugiego celu (około 5 mln zł) przeznaczone będzie na budowę lokalnej infrastruktury sieciowej w nowych lokalizacjach. Pozostałe 4 mln zł Grupa wyda na inwestycje w budowę traktów światłowodowych o łącznej długości około km, dzięki czemu większa część usług będzie świadczona na własnej (a nie dzierżawionej) infrastrukturze. Trzeci cel emisyjny (6,1 mln zł) obejmuje budowę DataCenter (nowa usługa), która pozwoli na dalszą dywersyfikację świadczonych usług, co jest szczególnie ważne w sytuacji spadku popytu na rynku telefonii stacjonarnej. W efekcie całego programu inwestycyjnego Grupa planuje, z firmy typowo telekomunikacyjnej, przekształcić się w spółkę świadczącą szeroką gamę usług teleinformatycznych dla biznesu oraz klientów indywidualnych z dużym udziałem segmentu mediów (sprzedaż energii oraz w przyszłości - gazu). Według opublikowanych prognoz, w okresie , Grupa zamierza zwiększyć przychody o 73%, a zysk netto o 173% przy rosnących marżach. Wzrosty rentowności mają wynikać z rosnącej sprzedaży, stopniowego wprowadzania nowych usług, a także oszczędności kosztowych, które Zarząd planuje wprowadzić w segmencie klientów indywidualnych. Za wartość Grupy Tele-Polska Holding SA na potrzeby IPO uznajemy wycenę opartą na średniej ważonej wyceny porównawczej oraz dochodowej. Dokonane przez nas szacunki, pozwalają określić wartość Spółki na poziomie 154,27 mln PLN po uwzględnieniu wpływu środków z emisji (18,8 mln PLN) i realizacji wszystkich trzech omówionych celów emisji. IPO poniedziałek, 6 listopada ,27 mln PLN Wycena metodą porównawczą Wycena DCF 156,70 mln PLN 151,83 mln PLN Podstawowe dane Grupy mln PLN mln EUR Suma bilansowa ( r.) 117,54 28,11 Kapitał własny ( r.) 49,23 11,77 Wartość nominalna akcji (PLN) 1,00 Podstawowe dane o ofercie mln PLN mln EUR Szacowana wartość oferty i wpływy z emisji Liczba oferowanych akcji nowej emisji (szt.) 18,80 4, Transza Dużych Inwestorów Transza Małych Inwestorów Cena maksymalna b.d. Kalendarium Publicznej Oferty Akcji Podanie przedziału cenowego Budowa Księgi popytu Ustalenie Ceny Emisyjnej Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów Przydział Akcji Serii E Akcjonariat (po ofercie) Liczba akcji do 12 XI od 12 do 14 XI do 14 XI od 15 do 21 XI od 15 do 22 XI do 27 XI % w kapitale % na WZA W Investments ,31% 37,31% Al Awael Investments Erlizima Investments ,77% 17,77% ,29% 10,29% Pozostali ,64% 34,64% Razem ,00% 100,00% Tomasz Rodak Analityk, tel: (22) , NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x ,15 6,92 4,10 3,51 0,12 0,00 1,16 5,47 46,60 1,30 1,29 0,87 43,98 37,62 4,50 1,01 23, ,21 6,43 2,97 2,81 0,10 0,00 1,26 3,82 49,56 1,36 1,36 0,91 55,00 51,98 4,16 0,99 25, ,83 13,60 6,43 5,24 0,18 0,00 1,42 5,14 59,07 1,22 1,22 0,83 29,45 23,99 3,68 0,73 12, P 202,30 14,31 9,58 7,37 0,19 0,00 1,73 5,62 48,21 1,69 1,69 0,88 20,94 16,11 2,27 0,76 11, P 250,11 23,13 13,28 9,49 0,24 0,00 1,97 6,17 49,62 1,62 1,62 0,89 16,26 11,61 1,99 0,62 7, P 364,45 29,71 18,84 14,26 0,36 0,00 2,33 7,78 49,97 1,57 1,57 0,92 10,82 8,19 1,68 0,42 5, P 417,26 29,25 22,58 16,51 0,42 0,00 2,75 7,84 48,66 1,70 1,70 0,90 9,34 6,83 1,42 0,37 5,62 *Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej P - prognoza DM BOŚ S.A. na podstawie Prognozy Spółki na lata ; EUR/PLN = 4,1816; do obliczeń przyjęto wycenę Spółki w wysokości 154,27 mln zł. Niniejszy raport został sporządzona w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje, o których mowa w par Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców znajdują się na str. 33 niniejszego raportu. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

2 IPO Podsumowanie oferty Oferta Tele-Polska Holding SA, zakłada sprzedaż do akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji, Serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje istniejące nie są oferowane. Poza akcjami nowej emisji Emitent ubiega się również o dopuszczenie do obrotu na rynku głównym GPW pozostałych akcji serii A, B, C oraz D (w sumie walorów). Akcje wszystkich serii są akcjami zwykłymi na okaziciela bez uprzywilejowania co do głosu. Akcje serii A, B, C oraz D są obecnie akcjami zdematerializowanymi oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLTHP Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje serii A, B, C oraz D są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, natomiast po emisji może wzrosnąć do odpowiednio PLN i akcji. Znaczącymi akcjonariuszami Grupy Tele-Polska Holding SA są aktualnie trzy fundusze zarejestrowane w Republice Cypryjskiej: W Investments Ltd (49,99% akcji i głosów na WZA) podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Wiśniewskiego Al Awael Investments Ltd (23,81% akcji i głosów na WZA) podmiot kontrolowany przez szejka Saleha Abdullaha Kamela. Erlizima Investments Ltd (13,78% akcji i głosów na WZA) podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Tutro. W ramach oferty do sprzedaży trafi nowych Akcji Serii E Emitent będzie się również ubiegał o dopuszczenie do obrotu na rynku głównym GPW wszystkich istniejących akcji Obecnie, kapitał zakładowy dzieli się na akcji Największym akcjonariuszem (49,9%) jest W Investments podmiot kontrolowany przez P. Piotra Wiśniewskiego Akcjonariusze mniejszościowi kontrolują 12,41% akcji i głosów na WZA Grupy TPH SA. Po emisji (przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii E przez akcjonariuszy mniejszościowych) ich udział wzrośnie do 34,64%. Grupa Tele-Polska Holding SA chce pozyskać z emisji akcji 18,8 mln PLN netto. Struktura akcjonariatu obecnie oraz po sprzedaży Akcji Serii E* % udział w kapitale i liczbie głosów *przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych Akcji Serii E Źródło: Prospekt emisyjny, opracowanie własne Strona 2

3 Wykorzystanie środków z emisji Grupa Tele-Polska Holding w celu dalszego wzrostu przychodów oraz dywersyfikacji świadczonych usług chce pozyskać 18,8 mln zł z nowej emisji Akcji Serii E na następujące cele emisyjne (według priorytetów): Emitent planuje pozyskać 18,8 mln zł netto. Cel 1 Rozwój bazy abonenckiej około 3,7 mln zł Grupa TPH SA, poprzez spółkę zależną TelePolska Sp. z o.o., odnosiła w ostatnich latach duże sukcesy w pozyskiwaniu klientów indywidualnych. Na koniec 2012 r. liczba klientów indywidualnych Grupy wynosiła 41,5 tys. po wzrostach o 81,4% r/r w 2012 r. oraz o 319,3% r/r w 2011 r. W tym samym czasie (okres ) wartość przychodów spółki TelePolska wzrosła o 38,8%. Zarząd Grupy deklaruje, że chce osiągnąć porównywalną dynamikę przychodów w najbliższych dwóch latach. W celu osiągnięcia dalszych, dynamicznych wzrostów liczby obsługiwanych klientów Grupa TPH SA planuje przeznaczyć około 3,7 mln zł na akwizycję klientów indywidualnych w ramach działalności spóki zależnej TelePolska Sp. z o.o. Środki te zostaną przeznaczone głównie na pozyskanie klientów indywidualnych przez partnerów zewnętrznych (model biznesowy Grupy polega na outsourcingu sił sprzedażowych), a także, w niewielkim stopniu na rozbudowę biura obsługi klienta TelePolska Sp. z o.o. w związku z planowanym dalszym wzrostem liczby klientów indywidualnych. Dalsza część pozyskanych w ramach Celu 1 środków zostanie wydana na inwestycję w system informatyczny typu CRM, który ułatwi zarządzanie rosnącą bazą klientów. Realizacja Celu 1 powinna przełożyć się na skokowy wzrost klientów oraz rosnące przychody i zyski. Dzięki dynamicznym wzrostom liczby klientów Grupa może osiągnąć wzrosty rentowności z uwagi na plany dotyczące oferowania pozyskanym już klientom dodatkowych usług przy niewielkim koszcie pozyskania klienta dla nowej usługi. Należy również zauważyć, że z rozszerzonej bazy klientów oraz rozwiązań IT typu CRM należących do TelePolska Sp. z o.o. korzystać będzie również inna spółka Grupy Polska Energetyka Pro, która będzie kierowała swoją ofertę sprzedaży energii elektrycznej m.in. do pozyskanych już klientów telekomunikacyjnych. W ostatnich okresach Grupa TPH SA odnosiła duże sukcesy w pozyskiwaniu nowych klientów telekomunikacyjnych, polegające głównie na odbiorze klientów operatorowi zasiedziałemu (TP SA). W naszej opinii pierwszy cel emisyjny obarczony jest najniższym ryzykiem niepowodzenia, dlatego że środki przeznaczone będą na działalność, w której Grupa oraz jej Zarząd sprawdziła się w przeszłości. Zauważamy dalszy potencjał rozwoju Grupy i możliwość wzrostu bazy abonenckiej i przychodów, pomimo spadkowej tendencji rynku telefonii stacjonarnej. Potencjał wynika z aktualnie niewielkiego udziału Grupy w rynku telefonii stacjonarnej, lepszej efektywności kosztowej w porównaniu z operatorem zasiedziałym, a także umiejętności organizacji efektywnej siły sprzedażowej. Cel 2 Rozbudowa infrastruktury sieciowej około 9 mln zł. W ramach drugiego celu emisyjnego Grupa chce rozbudować posiadaną infrastrukturę sieciową przeznaczając na to około 9 mln zł. Środki te zostaną skierowane do dwóch spółek zależnych (DID oraz E-Telko) w celu realizacji przez nie dwóch odrębnych zadań: Priorytetowym celem jest rozbudowa bazy abonenckiej (3,7 mln zł) za jego realizację odpowie TelePolska Sp. z o.o. Środki przeznaczone będą na pozyskanie nowych klientów przez zewnętrznych partnerów Grupy a także na wprowadzenie systemu CRM, który ułatwi zarządzanie bazą klientów Realizacja Celu 1 powinna przełożyć się na skokowy wzrost przychodów i zysków nowa infrastruktura sprzętowa posłuży również Innej spółce Grupy Ze względu na doświadczenie Grupy i Zarządu, realizacja celu obarczona jest niskim poziomem ryzyka Drugi cel podzielony jest na dwa odrębne zadania i pochłonie w sumie 9 mln zł 1. Wzmocnienie zaplecza infrastrukturalnego grupy i poszerzenie oferty usług dla klientów biznesowych. Spółka DID działa na rynku klientów detalicznych jednak, w przeciwieństwie do TelePolska Sp. z o.o., nastawiona jest na klientów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów komercyjnych (centra handlowe, biurowce) lub też na klientów indywidualnych, dla których oferta świadczona jest na poziomie operatora budynkowego współpracującego z deweloperem budynku lub danym osiedlem. Ze względu na Strona 3

4 długoterminowy okres trwania podpisywanych umów w takim modelu biznesowym (5,7,10 lat lub więcej) oraz fakt pełnienia roli jedynego operatora budynkowego konieczna jest rozbudowa infrastruktury lokalnej, na bazie której Grupa świadczy swoje usługi. W związku z powyższym około 5 mln zł pochodzących z emisji Akcji Serii E zostanie przeznaczone dla spółki DID, która planuje pozyskać w najbliższym okresie (1-2 lata) co najmniej 15 nowych lokalizacji do obsługi. Obecnie spółka DID ma możliwość pozyskania 10 projektów komercyjnych po uprzednim przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury. W ramach powyższego celu emisyjnego spółka DID poniesie wydatki na zakup sprzętu telekomunikacyjnego oraz prace związane z budową infrastruktury wewnętrznej w obiektach komercyjnych i rezydencjalnych, budowę lub dzierżawę przyłączy, odcinków sieci światłowodowej, a także zwiększenie zatrudnienia o pracowników serwisu i obsługi klienta. Realizacja powyższego celu ma się przyczynić do zwiększenia liczby klientów, sprzedaży nowych usług oraz osiągnięcia wyższych marż niż uzyskiwane obecnie. Spółka DID, kosztem 5 mln zł, rozbuduje infrastrukturę lokalną dla nowych projektów komercyjnych w efekcie przyczyni się to do wzrostu liczby klientów, przychodów i marż 2. Rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Spółka E-Telko świadczy usługi dla innych operatorów telekomunikacyjnych oraz resellerów, a także odpowiada za zaplecze techniczne całej Grupy. Obecnie usługi E- Telko świadczone są głównie na infrastrukturze dzierżawionej. W celu zwiększenia osiąganych marż część środków drugiego celu emisyjnego około 4 mln zł przeznaczona będzie na zwiększenie liczby traktów światłowodowych o łącznej długości około km oraz na zakup sieciowych urządzeń aktywnych. W ramach powyższego celu nowo powstała infrastruktura będzie służyła do obsługi całkowicie nowych projektów biznesowych (nowy przychód i marża) lub też istniejących już projektów biznesowych, zastępując infrastrukturę dotychczas dzierżawioną (wzrost marży oraz możliwość świadczenia dodatkowych, wymagających większych, przepustowości usług). Spółka E-Telko, która dotychczas głównie dzierżawiła sieci telekomunikacyjne kosztem 4 mln zł, rozbuduje łącza światłowodowe o długości około km w efekcie powstaną nowe projekty, a na dotychczasowych wzrosną marże. Cel 3 Stworzenie centrum przetwarzania danych około 6,1 mln zł. Wartość usług DataCenter wzrosła w okresie w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie dwucyfrowym rocznie. Perspektywy dla tego rynku w Polsce pozostają nadal bardzo dobre ze względu na konkurencyjność kosztową naszego kraju względem państw zachodnich. W ramach trzeciego celu emisyjnego Grupa chce przeznaczyć około 6,1 mln zł na budowę DataCenter o powierzchni metrów kwadratowych i rozpocząć świadczenie usług dodatkowych (kolokacja, hosting, serwery wirtualne, centrum przechowywania backupów, centrum ciągłości systemów IT, Wirtualny Desktop, aplikacje firmowe na serwerach holdingu oraz usługi realizowane w modelu tzw. chmury (ang. cloud computing) - przestrzeń dyskowa, chmura obliczeniowa, chmura prywatna). Za realizację celu trzeciego odpowiedzialna będzie spółka E-Telko. Realizacja trzeciego celu pozwoli Grupie na dalszą dywersyfikację świadczonych usług, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy rynek telefonii stacjonarnej (główny obszar działalności Grupy) charakteryzuje się tendencją spadkową. W naszej opinii jednak, realizacja celu trzeciego obarczona jest największym ryzykiem niepowodzenia ze względu na zaawansowany poziom technologiczny usług typu DataCenter czy Cloud Computing. Są to usługi specjalistyczne, wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej i możliwe, że w celu realizacji tego celu, Grupa będzie potrzebowała bardziej doświadczonego partnera, który wniesie do projektu odpowiedni know-how. Rynek usług DataCenter w Europie Śr.-Wsch. ma dobre perspektywy. Grupa chce wejść na ten rynek poprzez budowę własnego DataCenter kosztem 6,1 mln zł pozwoli to na dywersyfikację świadczonych usług jednak ze względu specjalistyczny charakter usług, wiąże się ze sporym ryzykiem niepowodzenia Strona 4

5 Podsumowanie celów emisyjnych Inwestycja Priorytet Wartość Spółka odpowiedzialna % emisji Rozbudowa bazy abonenckiej 1 3,7 mln zł Telepolska Sp. z o.o. 19,7% Rozbudowa DID Sp. z o.o. oraz E-Telko 2 9 mln zł infrastruktury sieciowej Sp. z o.o. 47,9% Stworzenie centrum przetwarzania danych 3 6,1 mln zł E-Telko Sp. z o.o. 32,4% Podsumowanie 18,8 mln zł Grupa Kapitałowa TPH SA 100% Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne W przypadku gdy Emitentowi nie uda się pozyskać całej wartości planowanych środków cele emisyjne będą realizowane według wskazanego priorytetu. W sytuacji gdy nadwyżka pozyskanych środków pokryje kolejny cel w większej części, Emitent podejmie działania w celu zdobycia finansowania dłużnego brakującej kwoty. W przeciwnym razie, niewielka nadwyżka zasili kapitał obrotowy. Zarząd Emitenta nie wyklucza również potencjalnych akwizycji innych podmiotów, które pozwoliłyby wypełnić zakładane cele bardziej efektywnie niż w przypadku ich samodzielnej realizacji. W przypadku nieuzyskania oczekiwanych wpływów z emisji, część inwestycji może być współfinansowana długiem Zarząd nie wyklucza akwizycji, które pozwolą zrealizować wyznaczone cele BRANŻA Branża telekomunikacyjna Grupa Tele-Polska Holding SA (TPH SA) jest przedsiębiorstwem działającym w branży telekomunikacyjnej, specjalizującym się w świadczeniu usług telefonii stacjonarnej, telefonii VOIP oraz dostępu do Internetu dla klientów detalicznych, firm oraz innych operatorów telekomunikacyjnych. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalność TPH SA przyporządkowana jest jako działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynika, że wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 r. mierzona przychodami z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wyniosła około 41,7 mld zł co oznacza spadek o 2,4% r/r. Do spadku przyczynił się przede wszystkim segment telefonii stacjonarnej, którego wartość zmniejszyła się o 13,5% r/r. Mniej korzystnie niż rok wcześniej wyglądają również przychody z segmentu telefonii ruchomej, które skurczyły się o 1% r/r. Kolejny rok z rzędu rośnie za to segment usług dostępu do Internetu. Emitent działa w branży telekomunikacyjnej i specjalizuje się w usługach stacjonarnych Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 r. to około 41,7 mld zł co oznacza spadek o 2,4% r/r Telefonia stacjonarna Rynek telefonii stacjonarnej charakteryzuje się stałym spadkiem liczby abonentów oraz generowanego przez nich ruchu i przychodów. Przyczyną rezygnacji abonentów z usług telefonii stacjonarnej jest coraz większa popularność telefonii mobilnej oraz internetowej (VOIP). Na spadek przychodów niekorzystnie wpływają również obniżki stawek MTR. Telefonia stacjonarna charakteryzuje się spadkiem liczby abonentów oraz przychodów kosztem telefonii VOIP oraz mobilnej Strona 5

6 Wartość rynku telefonii stacjonarnej oraz dynamika zmian ,5% 7,5 7,2 6 5,2-11,9% -12,8% 4,5-13,5% -16,7% ,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% wartość rynku (mld zł) procentowa zmiana Źródło: UKE, opracowanie własne Wartość rynku telefonii stacjonarnej znajduje się w stałej tendencji spadkowej. Wartość przychodów w 2012 r. wyniosła 4,5 mld zł co oznacza spadek o 13,5% r/r po spadku o 12,8% w 2011 r. Spadki wynikają z malejącej liczby abonentów oraz obniżek cen za usługi telekomunikacyjne. Według UKE od 2009 r. utrzymuje się ujemna dynamika miesięcznego przychodu na abonenta (ARPU). W 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 51,1 zł (spadek o 7,7% r/r). Wartość przychodów z linii stacjonarnych spadła w 2012 r. o 13,5% r/r spada również przychód na klienta (ARPU) Liczba abonentów telefonii stacjonarnej oraz dynamika zmian ,2 8,7 7,9 7,4-5,4% -6,3% -6,3% -7,8% -9,6% ,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% liczba abonentów (mln) procentowa zmiana Źródło: UKE, opracowanie własne Liczba abonentów telefonii stacjonarnej wyniosła w 2012 r. 7,4 mln osób po spadku o 6,3% r/r. Procentowy spadek liczby abonentów był zatem niższy niż w przypadku wartości przychodów (-13,5%), co potwierdza tylko wspomniane wcześniej spadki ARPU. Warto zauważyć, że liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadała przez ostatnie 5 lat zdecydowanie wolniej niż generowane przez nich przychody. Było to spowodowane mocnymi spadkami stawek MTR, które przekładały się bezpośrednio na niższe ceny rozmów. Wydaje się jednak, że w najbliższych latach dynamika spadku stawek MTR powinna być niższa i nie będzie się tak mocno przekładać na spadki wartości rynku. Operator zasiedziały (Telekomunikacja Polska) utrzymuje nadal większościowy udział w rynku pod względem przychodów. Niemniej trend zmian jest dla niego niekorzystny: w 2012 r. udział Telekomunikacji Polskiej w przychodach całego rynku wniósł 57,4% po spadku z 60,6% w 2011 r. Rosną, z kolei, udziały mniejszych operatorów takich jak Telefonia Dialog (z 5,5% w 2011 do 5,8% w 2012), UPC (z 2,5% do 4,4%) czy Telekomunikacja NOVUM (z 1,7% do 2,4%). Podobna tendencja widoczna jest w przypadku liczby abonentów. Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła w 2012 r. o 6,3% r/r Najmocniej traci TP SA, a zyskują operatorzy alternatywni Strona 6

7 Usługa hurtowego dostępu do sieci (WLR) WLR to usługa hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej świadczona na bazie łączy Telekomunikacji Polskiej. Usługa WLR została wprowadzona w 2006 r. decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w celu zwiększania konkurencyjności detalicznego rynku telefonii stacjonarnej. W ramach usługi operatorzy alternatywni podpisują umowę z klientem docelowym, przejmując obsługę połączeń telefonicznych od operatora zasiedziałego i nabierając prawo do pobierania abonamentu telefonicznego od dotychczasowych abonentów TPSA. Od strony prawnej następuje nawiązanie stosunku prawnego pomiędzy dotychczasowym abonentem TPSA i nowym operatorem alternatywnym oraz rozwiązanie umowy z TPSA. Jednocześnie następuje pełne przejęcie obsługi abonenta przez nowego operatora (sprzedażowej, posprzedażowej, wystawianie rachunków, rozpatrywanie reklamacji). Z finansowego punktu widzenia, operator alternatywny płaci abonament dla TPSA, a od abonenta pobiera abonament powiększony o swoją marżę. Operator alternatywny, który sprawnie zarządza swoimi kosztami, jest w stanie zaoferować abonament telefoniczny po cenie niższej niż TPSA. Wynika to również z faktu, że stawka abonamentu WLR jest regulowana. Na koniec grudnia 2012r. TP S.A. obsługiwała około 1,59 mln dostępów WLR. Oznacza to nieznaczny spadek wobec roku 2011 r. (1,6 mln) oraz wzrost o około 14% wobec roku 2010 (1,4 mln dostępów). Rynek usług WLR rozwija się w coraz wolniejszym tempie, jednak w naszej opinii proces odpływu klientów sieci stacjonarnych od operatora dominującego do alternatywnych w najbliższym czasie będzie kontynuowany. Według raportu UKE (Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2012 r.) udział operatorów alternatywnych w całkowitych rynkowych przychodach z opłat abonamentowych i przyłączeń wzrósł z 24,1% w 2011 r. do 39,3% w 2012, natomiast w przychodach z połączeń wzrósł z 38,4% w 2011 r. do 42,1% w 2012 r. W naszej opinii lepiej przedstawiają się perspektywy dla telefonii stacjonarnej dla biznesu, w której specjalizuje się spółka zależna DID Sp. z o.o. Stałe linie są nadal głównym środkiem telekomunikacyjnym stosowanym w przedsiębiorstwach. Telefonia VOIP Telefonia VOIP jest alternatywą dla połączeń tradycyjnej telefonii stacjonarnej. Polega na wykonywaniu połączeń w oparciu o protokół SIP z wykorzystaniem urządzeń podłączonych do Internetu. Przewagą telefonii internetowej w porównaniu z tradycyjną są znacznie niższe stawki za połączenia telefoniczne oraz darmowe rozmowy wewnątrz sieci VOIP. WLR to usługa świadczona na infrastrukturze TP SA... ma na celu zwiększenie konkurencyjności rynku Operator alternatywny płaci abonament dla TP SA, a od swojego klienta pobiera abonament powiększony o marżę Na koniec 2012 r. TP SA obsługiwała około 1,59 mln dostępów WLR Rynek WLR rozwija się w coraz wolniejszy tempie, lecz proces odpływu klientów od TP SA będzie kontynuowany Lepiej przedstawiają się perspektywy dla biznesu VOIP jest internetową alternatywą dla telefonii tradycyjnej Liczba abonentów telefonii VOIP oraz generowany ruch 2 1,6 1,5 1,0 1,3 1 0,7 0,5 1,2 1,1 0,8 1, liczba abonentów (mln) ruch (mld minut) Źródło: UKE, opracowanie własne W 2012 r. z usług VOIP (płatnych) skorzystało łącznie ponad 1,1 mln użytkowników generując ruch na poziomie 1,6 mld minut, co stanowiło wzrosty o odpowiednio 37,5% oraz 23,1% r/r. Świadczy to o rosnącej popularności telefonii internetowej. W 2012 r. z usług VOIP korzystało ponad 1,1 mln użytkowników (+37,5% r/r) Strona 7

8 Dostęp do sieci Internet Polski rynek dostępu do sieci Internet charakteryzuje się stałym wzrostem zarówno wartości, jak i liczby użytkowników. Wartość rynku osiągnęła w 2012 r. 4,4 mld zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r. W tym samym czasie spadł średni miesięczny przychód z abonenta (ARPU), co było spowodowane obniżką cen. Rynek dostępu do Internetu charakteryzuje się tendencją wzrostową Wartość rynku, ARPU oraz liczba abonentów Źródło: UKE, opracowanie własne W ciągu trzech ostatnich lat ( ) przybyło ponad 2,7 mln użytkowników z czego ponad połowa korzystała z modemów mobilnych. W rezultacie penetracja usługami szerokopasmowymi w gospodarstwach domowych osiągnęła na koniec 2012 r. poziom 83,5%, zaś w przeliczeniu na 100 mieszkańców 29,3%. Według danych UKE zarówno wskaźniki penetracji jak i liczba abonentów rosły nieprzerwanie od 2010 r. Wskaźnik penetracji Internetu szerokopasmowego W ciągu 3 ostatnich lat przybyło 2,7 mln użytkowników Internetu rośnie również penetracja Internetu szerokopasmowego 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 65,9% 70,0% 74,4% 79,7% 83,5% 61,0% 23,0% 24,5% 26,0% 28,0% 29,3% 21,3% I poł. II poł. I poł. II poł. I poł. II poł na 100 mieszkańców na gospodarstwo domowe Źródło: UKE, opracowanie własne Z kolei według innego źródła - Raportu Digital Agenda for Europe - przygotowanego przez Komisję Europejską, penetracja na 100 mieszkańców szerokopasmowego Internetu stacjonarnego w Polsce na koniec stycznia 2012 r. wynosiła 17,3%. Jest to wynik zdecydowanie niższy od średniej dla krajów Unii Europejskiej, która wynosi 27,7%. Wskazuje to na duży potencjał rozwoju Internetu stacjonarnego w Polsce. Zwiększenie dostępności Internetu szerokopasmowego da również możliwość wzrostu bazy klientów telefonii VOIP. jednak nadal jest niższa niż średnia dla krajów UE, co wskazuje na duży potencjał rynku Strona 8

9 Usługi DataCenter oraz Cloud Computing. Usługi DataCenter polegają na udostępnieniu dedykowanej infrastruktury sprzętowej oraz aplikacyjnej, o dostosowanych do wymagań klienta parametrach (zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa) i w wymaganym przez klienta zakresie (np. kolokacja, przechowywanie danych, przetwarzanie danych, wirtualizacja zasobów). Firmy świadczące usługi DataCenter wynajmują dla klienta dedykowaną powierzchnię, zazwyczaj w postaci specjalnie zaprojektowanych, monitorowanych całodobowo pomieszczeń, wyposażonych w specjalne systemy chłodzące, przeciwpożarowe, redundantny system łączności oraz agregaty prądotwórcze. Korzyścią dla klienta jest brak konieczności tworzenia kosztownej infrastruktury technicznej oraz poszukiwania i zatrudniania wysokiej klasy specjalistów do jej obsługi. W ramach DataCenter oferowane są takie usługi jak hosting, kolokacja, wirtualne serwery czy też usługi przetwarzania w chmurze tzw. Cloud Computing. Według raportu firmy PMR (Data centre market in Central and Eastern Europe Markets Analysis and development forecasts) szacowana wartość rynku usług DataCenter w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła w 2012 r. 461 mln EUR, co oznacza wzrost o 16% r/r (po wzroście wynoszącym 13% rok wcześniej). Według analityków PMR Polska jest największym rynkiem DataCenter w Europie Śr.-Wsch. zarówno pod względem powierzchni centrów jak i wartości przychodów. Usług DataCenter dają możliwość outsourcingu działów IT Rynek DataCenter w Europie Śr.-Wsch. rósł w tempie dwucyfrowym w ostatnich latach Polska jest największym rynkiem w Europie Śr.-Wsch. Wartość rynku DataCenter w Europie Śr.-Wsch % % % % 16% 13% P 40% 30% 20% 10% 0% -10% warotść rynku DataCenter (mln EUR) procentowa zmiana P szacunki PMR Źródło: Raport PMR Data centre market in Central and Eastern Europe Markets Analysis and development forecasts, opracowanie własne Raport PMR wskazuje również na bardzo dobre perspektywy rozwoju tego rynku w Europie Śr.-Wsch., pomimo zmniejszającej się jego konkurencyjności wobec rynków zachodnich. Według analityków PMR rynek DataCenter będzie w najbliższych latach rósł w tempie dwucyfrowym zarówno pod względem wartości jak i powierzchni centrów. Niemal wszystkie większe firmy zapowiadały rozbudowę powierzchni swoich centrów w najbliższych dwóch latach. Wciąż konkurencyjne wobec Europy Zachodniej ceny oraz stabilna sytuacja makroekonomiczna zachęcają firmy zachodnie do relokacji swoich centrów przetwarzania danych do Europy Śr.-Wsch. Według analityków PMR rynek usług DataCenter w naszej części Europy pozostanie w najbliższym okresie rynkiem sprzedawcy i będzie oferował dwucyfrowe marże. Częścią usługi DataCenter jest Cloud Computing, który polega na udostępnieniu mocy obliczeniowej i umożliwieniu korzystania z jego aplikacji, które są tam umieszczone, a których praca jest na bieżąco nadzorowana przez pracowników DataCenter. Według raportu CISCO Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, przewidywana średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) ruchu w ramach usługi Cloud w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej wyniesie w latach aż 55%. Z kolei, liczba użytkowników Internetu stacjonarnego, według tego samego raportu, wzrośnie z 92,4 mln w 2011 r. do 113,4 mln w 2016 (+22%). Raport PMR wskazuje na bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku w Europie Śr.-Wsch. Zachodnie firmy planują relokację swoich centrów do naszej części Europy Usługi DataCenter będą oferować dwucyfrowe marże Przewidywana stopa wzrostu (CAGR) ruchu w ramach usługi Cloud wyniesie w Europie Śr- Wsch. 55% Strona 9

10 Trendy na polskim rynku telekomunikacji Do głównych trendów wpływających na polski rynek telekomunikacyjny w ostatnim okresie zaliczymy: Wzrost popularności telefonii mobilnej kosztem stacjonarnej Spadek udziału operatora zasiedziałego (TPSA) w rynku Wzrost popularności telefonii internetowej VOIP Stabilne wzrosty na rynku stacjonarnego dostępu do Internetu Systematyczny wzrost transmitowanych danych Wzrost poziomu nasycenia rynku i trudności w poszerzaniu bazy klientów sprawia, że coraz ważniejsze jest oferowanie nowych usług do już posiadanej bazy klientów Spadające ceny usług telekomunikacyjnych, w tym obniżki MTR. Pakietyzacja usług - rosnącym zainteresowaniem cieszą się oferty typu double play, najczęściej łączące w sobie telewizję kablową z dostępem do Internetu. Rynek sprzedaży energii W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. konsumenci energii elektrycznej uzyskali prawo zmiany sprzedawcy. Było to wynikiem wprowadzenia w życie metody Third Party Access, która umożliwia korzystanie z sieci dystrybucyjnej innym podmiotom handlującym energią elektryczną i jest głównym narzędziem demonopolizacji rynku. Zmiany na rynku energii możemy porównać do zmian na rynku telekomunikacyjnym z 2006 r., kiedy to UKE nakazało Telekomunikacji Polskiej udostępnienie własnej sieci telekomunikacyjnej operatorom alternatywnym. Od niedawna rynek alternatywnych sprzedawców energii elektrycznej, wraz z rosnącą skłonnością klientów do zmiany operatora, zyskuje na popularności. Obserwujemy dynamiczne wzrosty liczby gospodarstw domowych, które obsługiwane są przez operatorów alternatywnych. W 2012 r. liczba ta wzrosła o 156% do gospodarstw domowych. Przy czym liczba klientów, którzy zdecydowali się w tym okresie na zmianę operatora wzrosła niemal czterokrotnie. Oznacza to, że część z nich zmieniała operatorów w ramach dostawców alternatywnych. 1 lipca 2007 r. konsumenci energii elektrycznej uzyskali prawo zmiany sprzedawcy Od 2011 r. dynamicznie rośnie liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez operatorów alternatywnych Należy zauważyć, że całkowita liczba odbiorców energii elektrycznej w grupie G (gospodarstwa domowe) wynosi obecnie , a więc potencjał rynku jest ogromny. Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez alternatywnych sprzedawców energii w latach *Dane z **Dane z Źródło: Prezentacja Grupy TPH SA, opracowanie własne * 2013** Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez sprzedawców alternatywnych w latach Strona 10

11 Liberalizacja rynku energetyki jest dużą szansą dla Grupy TPH SA, która posiada szeroką i rosnącą bazę klientów i niedawno rozpoczęła świadczenie usługi sprzedaży energii poprzez spółkę zależną Polska Energetyka Pro. Doświadczenie zdobyte w na rynku telekomunikacyjnym pozwoli Grupie efektywnie rozpocząć działalność na rynku sprzedaży energii, który znajduje się na analogicznym etapie rozwoju jak rynek telekomunikacyjny kilka lat temu. Szeroka istniejąca baza klientów telekomunikacyjnych pozwoli na obniżenie kosztu pozyskania klienta dla nowej usługi sprzedaży energii (cross-selling), a doświadczenie w sprzedaży masowej pozwoli Grupie na skuteczne pozyskanie dodatkowych nowych klientów dla tej usługi. Warto również zwrócić uwagę na potencjał jaki stoi przed rynkiem sprzedaży gazu, który jest obecnie w trakcie podobnej liberalizacji. Grupa TPH planuje również w przyszłości ekspansję na rynku gazu, co pozwoliłoby na ofertę kompleksowej usługi dla gospodarstw domowych obejmującej telefon, energię i gaz w ramach jednego rachunku. Liberalizacja rynku jest szansą dla Grupy TPH S.A., która posiada szeroką bazę klientów która pozwoli na obniżenie kosztu pozyskania klienta dla nowej usługi Grupa TPH SA planuje również rozpocząć działalność na rynku sprzedaży gazu HISTORIA SPÓŁKI Tele-Polska Holding istnieje na rynku od ponad 10 lat. Firma została założona w dniu 17 lipca 2003 r. jako Tele-Polska Holding Spółka z o.o., a w 2008 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. W okresie Grupa koncentrowała się na obsłudze telekomunikacyjnego rynku hurtowego, polegającej na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej krajowej oraz realizacji połączeń międzynarodowych. W 2009 r., pod nowym kierownictwem, rozpoczęto realizację nowej strategii, która zakładała m.in. specjalizację poszczególnych spółek Grupy oraz zwiększenie udziału przychodów z segmentu detalicznego. W tym roku Grupa przejęła operatorów telekomunikacyjnych - Spółkę Teltraffic sp. z o.o. oraz DID sp. z o.o. i znacząco zwiększyła swój potencjał w zakresie terminacji międzynarodowego ruchu głosowego oraz możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych w sektorze publicznym oraz dla dużych organizacji komercyjnych. W 2009 r. rozpoczęto również przygotowania do debiutu Grupy na New Connect. W dn. 10 czerwca podjęto uchwałę o emisji Akcji Serii D, które w 91,7% zostały objęte przez Electiam Holdings Ltd oraz w 8,3% przez osoby prywatne. W dniu 18 stycznia 2010 r. akcje Tele- Polska Holding zadebiutowały na rynku New Connect, a w dniu debiutu Grupa osiągnęła kapitalizację rynkową przekraczającą 123 mln zł. W 2010 r. Grupa nabyła 100% udziałów w spółce Cool47 Sp. z o.o., która rok później została połączona ze spółką DID. W 2012 r. Grupa poszerzyła się o kolejne spółki, nabywając 51% udziałów Mail-Box Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz 100% udziałów Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W 2012 r. Grupa nabyła lokal biurowy o powierzchni użytkowej 783,40 m2 usytuowany przy ulicy S. Żaryna 7 w Warszawie. Aktualnie Grupa TPH SA zatrudnia 83 pracowników. TPH SA istnieje na rynku od ponad 10 lat na początku specjalizowała się w świadczeniu usług hurtowych W 2009 r. Grupa przejęła spókę Teltraffic oraz DID W dn. 18 stycznia 2010 r. akcje Emitenta zadebiutowały na rynku New Connect W 2010 r. Grupa przejęła spółkę Cool47 włączoną rok później do DID W 2012 r. Grupa przejęła spółkę Mail-Box oraz Polska Energetyka Pro Strona 11

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Grupa Kapitałowa Tele-Polska Holding SA ma strukturę holdingową, w której Emitent jest spółką matką. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest zarządzanie grupą spółek zależnych, tworzenie i realizacja strategii grupy, a także koordynacja, nadzór i organizacja finansowania projektów rozwojowych prowadzonych przez poszczególne spółki. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding SA, poza spółką matką, wchodzą następujące spółki: TelePolska Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka działa na rynku krajowym jako alternatywny operator telekomunikacyjny i kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw. Grupa Kapitałowa Tele- Polska Holding SA składa się z jednostki dominującej oraz sześciu spółek zależnych E-Telko Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka operuje na rynku krajowym i kieruje swoją ofertę do innych operatorów telekomunikacyjnych oraz resellerów. Pełni też rolę głównego zaplecza technicznego oraz infrastrukturalnego dla wszystkich spółek Grupy oraz dla sieci współpracujących z Grupą resellerów usług telekomunikacyjnych. Teltraffic Spółka z o.o. (Poznań), Spółka działa na hurtowym rynku międzynarodowym jako alternatywny operator telekomunikacyjny. Kieruje swoją ofertę do innych, głównie zagranicznych, operatorów telekomunikacyjnych. DID Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka operuje na rynku krajowym i kieruje swoją ofertę do sektora średnich i dużych przedsiębiorstw, a także do jednostek administracji publicznej. Spółka działa też jako multioperator telekomunikacyjny na krajowym rynku obiektów komercyjnych, takich jak centra handlowe i obiekty biurowe. Od 2012 r. DID (we współpracy z TelePolska Sp. z o.o.) rozpoczął również działalność w segmencie klientów indywidualnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na osiedlach i w apartamentowcach. Mail-Box Spółka z o.o. (Opole) Spółka jest nowym przedsięwzięciem w grupie kapitałowej TPH S.A. a jej działalność koncentruje się na komercjalizacji i rozwoju innowacyjnych narzędzi reklamy internetowej opartych, przede wszystkim, na systemach mailingowych. Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej. Polska Energetyka Pro Spółka z o.o. (Warszawa) Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, niemniej skala tego przedsięwzięcia jest obecnie niewielka. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. 100% 100% 100% 100% 51% 100% TelePolska Sp. z o.o. E-Telko Sp. z o.o. Teltraffic Sp. z o.o. DID Sp. z o.o. Mail-Box Sp. z o.o. Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne Strona 12

13 DZIAŁALNOŚĆ Grupa Tele-Polska Holding (TPH) dzieli swoją działalność na cztery podstawowe segmenty: usługi dla klienta indywidualnego (detal) usługi dla klienta biznesowego (detal) usługi międzyoperatorskie (hurt) oraz inne (niesklasyfikowane). Każda ze spółek Grupy oferuje swoje usługi w ramach jednego lub więcej segmentów działalności. Obsługiwane segmenty w podziale na spółki Grupy Kapitałowej Rynek detaliczny Rynek hurtowy Klienci indywidualni Klienci biznesowi Operatorzy (B2C) (B2B) (C2C) TelePolska Sp. z o.o DiD Sp. z o.o E-Telko Sp. z o.o Teltraffic Sp. z o.o Mail-Box Sp. z o.o Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Grupa Tele-Polska Holding działa w segmencie klienta indywidualnego oraz biznesowego (detal) także świadczy usługi międzyoperatorskie (hurt) Grupa TPH prowadzi aktualnie działalność za pośrednictwem pięciu z sześciu swoich spółek (spółka Mail-Box Sp. z o.o. nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej) i oferuje osiem podstawowych usług telekomunikacyjnych: Telefonia stacjonarna usługa abonamentowa (WLR Wholesale Line Rental) usługa oferowana w ramach hurtowego dostępu do sieci infrastrukturalnej operatora zasiedziałego (TPSA). Telefonia stacjonarna prefiks 1053 usługa tradycyjnej telefonii stacjonarnej realizowanej na bazie infrastruktury TPSA poprzez wybranie, przed numerem telefonu, prefiksu Telefonia VOIP dla klientów biznesowych alternatywa dla połączeń tradycyjnej telefonii stacjonarnej polega na wykonywaniu połączeń przy wykorzystaniu urządzeń podłączonych do sieci Internet. Dostęp do Internetu edsl (BSA) - usługa oferowana w ramach hurtowego dostępu do sieci infrastrukturalnej operatora zasiedziałego (TPSA). Dostęp do Internetu dla klientów biznesowych szerokopasmowy bezpośredni dostęp do Internetu świadczony na własnej, posiadanej przez E-Telko infrastrukturze technicznej, w tym sieci szkieletowej na terenie Warszawy. Usługa dedykowana jest dla dużych klientów biznesowych oraz podmiotów sektora publicznego. Transmisja danych usługi oferowane na własnej sieci teleinformatycznej w postaci dzierżawy łączy dla klientów wymagających wysokiej jakości oraz przepływności pomiędzy wybranymi lokalizacjami (przepustowość powyżej 2 Mbit/s). Tranzyt ruchu operatorskiego oferta dedykowana jest dla klientów i operatorów potrzebujących zdywersyfikowanego dostępu do sieci Internet o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym. Usługa jest realizowana w technologii IP / Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet w dowolnej opcji dostępu do Internetu. Oferta usług daje możliwość wymiany ruchu w trzech podstawowych segmentach tranzytowych: świat, kraj, TPNET. Strona 13

14 Grupa TPH oferuje również usługi inne niż telekomunikacyjne. Spółka Polska Energetyka Pro rozpoczęła działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. Z kolei w niedalekiej przyszłości Grupa chce rozpocząć również oferowanie usługi Cloud Computing. Świadczone usługi w podziale na spółki Grupy THP SA Oferta usług TelePolska E-Telko Teltraffic DID Mail-Box Telefonia stacjonarna - usługa abonamentowa (WLR) Telefonia stacjonarna - prefiks Telefonia stacjonarna - łącze bezpośrednie Telefonia VOIP - dla klientów biznesowych Dostęp do Internetu - edsl (BSA) Dostęp do Internetu dla klientów biznesowych Transmisja danych Tranzyt ruchu operatorskiego Inne Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Grupa TPH świadczy również usługi inne niż telekomunikacyjne Zarówno TelePolska jak i E-Telko oraz DID mają w swojej ofercie Usługę abonamentową WLR świadczoną na łączach TPSA. TelePolska i DID oferują tę usługę bezpośrednio dla klientów indywidualnych, przy czym w przypadku TelePolska są to głównie klienci detaliczni, a w przypadku DID klienci biznesowi. Z kolei E-Telko kieruje swoją ofertę do grupy kilkudziesięciu podmiotów współpracujących w charakterze dystrybutorów (resellerów). Firmy te świadczą swoje usługi w oparciu o platformę E-Telko, pod własną marką handlową i z niezależnie prowadzoną polityką cenową. E-Telko zapewnia wsparcie we wdrożeniu usługi, w tym pomoc techniczną oraz szkolenia. Inne usługi oferowane resellerom przez E-Telko to m.in. prefiks 1053, telefonia VOIP czy też dostęp do Internetu. Trzy spółki z Grupy świadczą usługę WLR, jednak każda dla innego rodzaju klienta Grupa TPH SA kieruje swoją ofertę do trzech głównych segmentów rynku: klientów indywidualnych (detal), klientów biznesowych (detal) oraz do operatorów telekomunikacyjnych (hurt). Struktura przychodów Grupy TPH SA w podziale na segmenty rynku IH2013 Oferta usług (dane w tys. zł) Przychody (tys. zł) Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Klienci indywidualni (detal) ,2% ,7% 4,6% ,0% 11,3% ,4% 14,1% Klienci biznesowi (detal) ,3% ,2% 28,3% ,8% 25,6% ,8% 28,3% Operatorzy telekom. (hurt) ,4% ,1% 66,1% ,3% 61,8% ,6% 54,7% Inne (niesklasyfikowane) ,0% ,8% 0,9% ,6% 1,3% % 2,8% Suma ,0% ,7% 100,0% ,0% 100,0% ,4% 100,0% Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne W okresie 2011-IH2013 obserwujemy wyraźną tendencję wzrostową w segmencie klientów indywidualnych. Z największymi wzrostami mieliśmy do czynienia w 2011 i 2012 r. kiedy przychody z tego segmentu rosły o odpowiednio 295,7% oraz 229,0% r/r. Powodem wzrostów była rosnąca baza klientów spółki TelePolska Sp. z o.o. Z kolei największe spadki w przychodach w 2011 r. odnotował segment klientów biznesowych, a konkretnie resselerów, który spadł o 22,2% r/r w wyniku odejścia znaczącego odbiorcy usług świadczonych przez E- Telko. Niemniej, pomimo wyraźnego spadku w biznesie, dynamiczny rozwój segmentu klientów indywidualnych przyczynił się do wzrostu przychodów całej Grupy w 2011 r. o 2,7% r/r. W ostatnich latach obserwujemy mocną tendencję wzrostową w segmencie klientów indywidualnych Strona 14

15 Rok 2012 r. przyniósł wzrost skonsolidowanych przychodów o 35% r/r. Poza dalszym rozszerzaniem bazy klientów indywidualnych, do poprawy sytuacji przyczyniła się lepsza kondycja rynku przedsiębiorstw, co przełożyło się na wzrost przychodów pochodzących od klientów biznesowych o 21,8% r/r. W omawianym okresie obserwujemy wzrosty udziału klientów indywidualnych w całościowych przychodach z 1,2% w 2010 do 14,1% w IH2013. Odwrotną tendencją charakteryzuje się segment hurtowy, który zanotował spadek udziału w przychodach z 66,1% w 2011 r. do 54,7% w IH2013. Spadki przychodów z segmentu hurtowego po I poł 2013 r. (-12,6%) wynikają z obniżek stawek MTR. W ramach segmentu detalicznego (zarówno klienci indywidualni jak i biznesowi) największe znaczenie dla Grupy miała telefonia stacjonarna (łącznie z VOIP), która generowała w omawianym okresie około 97-99% przychodów segmentu. Pozostałe usługi (dostęp do Internetu oraz transmisja danych) miały w omawianym okresie znaczenie marginalne. i spadki na rynku hurtowym Telefonia stacjonarna stanowi 97-99% przychodów segmentu detalicznego Wpływ stawek MTR na wyniki Grupy MTR (Mobile Termination Rate) są to stawki opłaty hurtowej za zakończenie połączenia telefonicznego w mobilnej sieci telefonicznej innego operatora. Stawkę MTR płaci operator telefoniczny sieci, z której wykonywane jest połączenie operatorowi innej sieci (w tym przypadku komórkowej), do której to połączenie jest przekazywane (zakończone). W Polsce wysokość stawek MTR regulowana jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). MTR to stawki opłaty hurtowej za zakończenie połączenia w sieci komórkowej Stawki MTR w Polsce Sieć, do której wykonywane od od od od od jest połączenie do do do do T-Mobile Orange Plus 15,20 gr 12,23 gr Play 27,21 gr 24,78 gr 17,98 gr CenterNet Mobyland 28,00 gr 18,00 gr 14,00 gr Aero2 41,06 gr 35,00 gr 30,00 gr 8,26 gr Sferia 28,00 gr 18,00 gr 14,00 gr 13,70 gr Źródło: UKE, opracowanie własne 4,29 gr Ceny stawek MTR w ostatnich latach systematycznie spadały z 41,06 gr za minutę w 2011 r. (Aero2) do 4,29 gr. za minutę od lipca 2013 r. Do niedawna stawki MTR były niesymetryczne czyli różniły się w zależności od operatora. Nowi operatorzy otrzymywali wyższe stawki w celu ułatwienia im wejścia na rynek opanowany przez kilku dużych graczy. Od 1 lipca 2013 r. stawki MTR zrównały się dla wszystkich operatorów osiągając poziom 4,29 gr za minutę. Efektem obniżki stawek MTR są tańsze rozmowy telefoniczne dla klientów, a co się z tym wiąże, spadek wartości przychodów firm telekomunikacyjnych. Ceny stawek MTR w ostatnich latach systematycznie spadały efektem czego są tańsze rozmowy telefoniczne i spadek przychodów firm telekomunikacyjnych Strona 15

16 Wyciąg ze skonsolidowanego Rachunku zysków i strat Grupy TPH SA (tys. zł) IH 12 IH 13 Przychody, w tym: Pozostałe przychody operacyjne Koszty i straty operacyjne, w tym: Pozostałe koszty operacyjne EBIT marża 2,64% 2,70% 1,90% 3,05% 4,36% 9,01% Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto marża 0,81% 2,76% 2,24% 2,68% 4,01% 8,95% Podatek dochodowy Zysk netto zysk mniejszości Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominującej marża 0,67% 2,31% 1,80% 2,48% 3,32% 7,01% Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Spadek poziomów stawek MTR przekłada się na wyniki finansowe operatorów stacjonarnych (w tym Grupy TPH SA) na kilka sposobów: w krótkim okresie wpływa na obniżkę kosztów (operatorzy płacą mniej za połączenia wykonywane przez ich klientów), natomiast dzięki temu, że większość z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych jest na dłuższe terminy (od roku wzwyż) obniżka stawek MTR nie przekłada się na niższe przychody. W rezultacie operatorzy telekomunikacyjni są w stanie przez pewien okres czasu uzyskiwać wyższe marże na swoich usługach. w dłuższym okresie obniżka stawek MTR wpływa proporcjonalnie na obniżkę kosztów oraz przychodów operatorów stacjonarnych. Po pewnym czasie, wraz z wygasaniem podpisanych umów, operatorzy, aby utrzymać konkurencyjność, są zmuszeni do obniżki stawek za połączenie pobieranych od swoich klientów. W przeciwnym wypadku klienci, w poszukiwaniu korzystniejszych cen, skłonni są do zmiany operatora telekomunikacyjnego. w przypadku segmentu hurtowego obniżka stawek MTR wpływa jednoznacznie niekorzystnie na wielkość osiąganych przychodów. Spadek stawek MTR powoduje obniżkę kosztów i wzrost marż w krótkim okresie oraz proporcjonalną obniżkę przychodów w okresie dłuższym a w przypadku segmentu hurtowego powoduje natychmiastowy spadek przychodów Historyczne wyniki Grupy TPH SA w okresie 2009-I poł. 13 były w dużej mierze kształtowane przez, z jednej strony, obniżki stawek MTR, a z drugiej strony, rosnące przychody z segmentu detalicznego, wynikające ze skutecznej akwizycji nowych klientów w ostatnich latach. W I poł r. stawki MTR spadły o 32,5% w przypadku T-Mobile, Orange i Plus oraz o 54,1% w przypadku Play. Doprowadziło to do wzrostu marży EBIT Grupy TPH SA do 9,01% z 4,36% w okresie analogicznym. W przypadku segmentu hurtowego spadek stawek wpłynął na obniżkę osiąganych przychodów o 12,6% r/r. Wyniki Grupy TPH w ostatnich okresach były kształtowane przez dynamiczny wzrost klientów indywidualnych oraz spadek stawek MTR Strona 16

17 Struktura geograficzna przychodów Przychody krajowe stanowiły w 2012 r. 64,3% sprzedaży Grupy. W ramach przychodów zagranicznych główną część stanowią usługi hurtowe. Po I poł r. Grupa odnotowała obniżkę przychodów zagranicznych o 4,5% r/r, wynikającą ze spadku wartości przychodów z rynku hurtowego. Przychody krajowe stanowiły w 2012 r. 64,3% sprzedaży Grupy Struktura przychodów Grupy TPH SA w podziale na rynek krajowy i zagraniczny Przychody (tys. zł) H 2013 Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Udział Przychody (tys. zł) Dynamika Przychody krajowe ,9% ,2% 52,7% ,6% 64,3% ,7% 62,1% Przychody zagraniczne ,1% ,2% 47,3% ,9% 35,7% ,5% 37,9% Suma ,0% ,7% 100,0% ,0% 100,0% ,4% 100,0% Źródło: Tele-Polska Holding SA, opracowanie własne Udział Modele sprzedaży Grupa Tele-Polska Holding sprzedaje swoje usługi w dwóch głównych modelach sprzedażowych: 1. Sprzedaż dla klientów, którzy podpisują umowę bezpośrednio ze spółkami Grupy. 2. Sprzedaż do tzw. resellerów, czyli do firm, posiadających własną bazę klientów, świadczących usługi TPH pod własną marką. W przypadku pierwszego modelu Grupa TPH nie posiada własnej siły sprzedażowej (nie zatrudnia handlowców), lecz zleca akwizycję klientów firmom zewnętrznym (outsourcing) specjalizującym się w świadczeniu usług sprzedaży. Sprzedaż odbywa się głównie poprzez kanały telefoniczne. Aktualna baza klientów Grupy to około klientów indywidualnych oraz około 1 tys. klientów biznesowych. W przypadku drugiego modelu akwizycja i obsługa klientów przeniesiona jest na resellera, który korzysta z infrastruktury technicznej E-Telko. Obecnie Grupa TPH współpracuje z przeszło 60 resellerami telekomunikacyjnymi obsługującymi łącznie około klientów. Grupa TPH SA kieruje ofertę bezpośrednio do klientów detalicznych (indywidualnych lub biznesowych) lub do resselerów posiadających własną bazę klientów i sprzedających pod własną marką Obecnie Grupa TPH SA współpracuje z przeszło 60 resellerami Sezonowość wyników Działalność telekomunikacyjna Grupy TPH SA podlega nieznacznej sezonowości. W grudniu każdego roku Grupa księguje przychody z ruchu natomiast, zgodnie z regulacjami, przychody z abonamentu księgowane są dopiero w styczniu kolejnego roku. Niemniej, koszty abonamentu (na rzecz TP S.A.) księgowane są już w grudniu, wskutek czego wynik netto ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest zwykle ujemny (było tak w 2012 r. i prawdopodobnie będzie tak w roku bieżącym). Wynik I kwartału jest powiększony o wartość przychodów z grudnia roku poprzedniego. Z kolei warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na wyniki generowane przez spółkę zależną Polska Energetyka Pro. W szczególności niska temperatura powietrza wpływa na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie zimowym. Podobnie, bardzo wysokie temperatury w lecie wpływają na wzmożoną konsumpcję energii związaną z użytkowaniem układów klimatyzacyjnych. Wyniki finansowe Grupy w grudniu każdego roku obniżone są o wartość przychodów abonamentowych Dywidenda W okresie Grupa, zgodnie z rekomendacjami Zarządu, nie wypłacała dywidendy. Na dzień zatwierdzenia prospektu Zarząd nie planuje zmiany tej polityki i zamierza zatrzymywać w Spółce cały wypracowany w kolejnych latach zysk w celu finansowania rozwoju i zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Zarząd nie planuje w najbliższych okresach rekomendować wypłaty dywidendy Strona 17

18 Program motywacyjny Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy Tele-Polska Holding S.A., z dnia 15 czerwca 2011 r. w Spółce został wdrożony Program motywacyjny dla kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej. Program motywacyjny ma na celu stworzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i osoby zatrudnione do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Grupy, stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników i osób zatrudnionych w spółkach zależnych oraz stworzenie mechanizmu do przejrzystego i efektywnego wynagradzania członków zarządów, pracowników i osób zatrudnionych przez okres co najmniej 3 lat. Zgodnie z treścią przyjętego Programu motywacyjnego Grupa TPH SA będzie nabywać w latach 2012, 2013, 2014 akcje w celu ich zaoferowania pracownikom, przy czym łączna wartość nominalna akcji nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, natomiast łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa niż suma kapitałów rezerwowych, które zostały utworzone w celu nabywania akcji w ramach Programu motywacyjnego. Spółka do dnia 15 maja 2012, 2013, 2014 roku jest zobowiązana do sporządzenia listy osób, którym zostaną przyznane opcje nabycia akcji. Na dzień 15 maja 2012 i 15 maja 2013 roku, na liście tej nie było żadnych osób. Obecność programu oceniamy pozytywnie jako narzędzie wiążące interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy. Niemniej na chwilę obecną nie jest on realizowany. Umowy typu lock up Emitent zawarł umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (Umowy Lock up) z dwoma akcjonariuszami. W dniu 29 stycznia 2013 r. Emitent zawarł z Akcjonariuszem W Investments Ltd. posiadającym obecnie akcji (49,99% w kapitale zakładowym) Grupy umowę, na podstawie której W Investments zobowiązało się do niesprzedawania oraz niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym żadnej z posiadanych przez siebie akcji w okresie od podpisania umowy do dnia 2 września 2013 r. Z kolei, aneksem podpisanym w dn. 23 września 2013 r., w okresie od 3 września do 31 grudnia 2013 r. W Investments zobowiązało się do niesprzedawania i niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym żadnej z posiadanych przez siebie akcji ponad liczbę Zwracamy uwagę, że w dniu r. W Investments skorzystało z ww. wyłączenia, ustanawiając zastaw rejestrowy na akcjach Tele-Polska Holding w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii D spółki Platinum Properties Group. W dniu 20 grudnia 2012 r. Emitent zawarł z Akcjonariuszem Erilizma Investments Ltd posiadającym obecnie akcji (13,78% w kapitale zakładowym) Grupy umowę, na podstawie której Erilizma Investments Ltd zobowiązało się do niesprzedawania oraz niezbywania pod jakimkolwiek tytułem prawnym żadnej z posiadanych akcji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z powyższymi umowami zbycie akcji może mieć miejsce jedynie w dwóch przypadkach: ogłoszenia wezwania publicznego do sprzedaży akcji oraz chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu oferty wyłącznie na rynku wtórnym nadwyżki popytu na akcje oferowane w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Emitenta. Spośród trzech dużych akcjonariuszy Emitenta jedynie Al Awael Investments Ltd., posiadające obecnie akcji (23,81% w kapitale zakładowym) nie podpisało umowy typu lock up. Reasumując, do końca 2013 r., zakazem sprzedaży objęte jest akcji, czyli 50,76% kapitału zakładowego spośród akcji (87,59%) posiadanych obecnie przez znaczących akcjonariuszy. Oznacza to, że po przeprowadzeniu oferty (przy założeniu objęcia wszystkich emitowanych Akcji Serii E) do końca b.r. ryzykiem podaży, spośród akcji należących do trzech większościowych akcjonariuszy, obarczone będzie akcji Emitenta stanowiących 27,48% powiększonego kapitału zakładowego. Należy zauważyć, że już od 1 stycznia 2014 r. żadne akcje nie będą objęte umowami typu Lock up. Stwarza to zagrożenie podaży akcji przez znaczących akcjonariuszy w bardzo krótkim okresie po debiucie. W 2011 r. Rada Nadzorcza wdrożyła Program motywacyjny zgodnie z którym Grupa będzie nabywać akcje w celu ich zaoferowania kluczowym pracownikom Na dzień 15 maja 2012 i 2013 roku Spółka nie wytypowała osób, którym zostaną przyznane opcje na akcje Spółka podpisała umowy typu Lock up z dwoma akcjonariuszami W dn ustanowiono zastaw rejestrowy na akcji Emitenta w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy obligacji serii D spółki Platinum Properties Group. Okresy umów Lock up obowiązują tylko do końca b.r. Stwarza to zagrożenie podaży akcji w bardzo krótkim okresie po debiucie Strona 18

19 Prognozy przyszłych wyników W dniu r. Grupa TPH S.A. opublikowała audytowane, skorygowane w górę prognozy wyników finansowych na lata Opublikowane prognozy uwzględniają wpływy z emisji Akcji Serii E (prognoza post-money) i zakładają, że w okresie prognozy Grupa będzie działała w niezmienionym składzie. W dn r. Grupa TPH podwyższyła prognozy wyników finansowych na lata Prognozy wyników GK TPH SA wraz z porównywalnymi danymi historycznymi (mln zł) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 364,5 50,0 40,0 250,1 210,8 202,3 29,7 30,0 152,2 156,2 23,1 116,2 20,0 13,6 14,3 14,3 5,3 6,9 9,5 10,0 6,4 0,8 3,5 2,8 5,2 7,4 0, P 2014P 2015P Przychody (skala lewa) EBITDA (skala prawa) Zysk netto (skala prawa) P 2014P 2015P Przychody 116,2 152,2 156,2 210,8 202,3 250,1 364,5 dynamika r/r 30,9% 2,7% 35,0% -4,0% 23,6% 45,7% EBITDA 5,3 6,9 6,4 13,6 14,3 23,1 29,7 dynamika r/r 30,0% -7,1% 111,5% 5,1% 61,5% 28,6% marża EBITDA 4,6% 4,6% 4,1% 6,5% 7,1% 9,2% 8,1% Zysk netto 0,8 3,5 2,8 5,2 7,4 9,5 14,3 dynamika r/r 347,4% -20,0% 86,7% 41,3% 28,4% 50,5% marża netto 0,7% 2,3% 1,8% 2,5% 3,7% 3,8% 3,9% P- prognoza Zarządu Tele-Polska Holding Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne Według opublikowanych prognoz w okresie Grupa zamierza zwiększyć przychody o 72,9%, EBITDA o 118,4% oraz zysk netto o 173,0%. Marża EBITDA powinna wzrosnąć z 6,5% w 2012 r. do 8,1% w 2015 r., natomiast marża zysku netto z 2,5% w 2012 r. do 3,9% 2015 r. Przy ustalaniu prognoz, Zarząd założył, że do końca 2015 r. baza klientów indywidualnych spółki TelePolska Sp. z o.o. wyniesie 150 tys. W przypadku spółki Polska Energetyka Pro baza klientów na koniec 2015 r. również ma wynieść 150 tys. Ponieważ spółka TelePolska posiada obecnie około 60 tys. klientów, oznacza to, że Zarząd liczy na wzrost bazy abonentów o 150% w nieco ponad 2 lata. Spółka Polska Energetyka Pro jest na początkowym etapie działalności, w związku z czym baza jej klientów jest obecnie znikoma. Biorąc pod uwagę fakt, że w podobnym okresie ( ) Grupa powiększyła bazę klientów indywidualnych ponad siedmiokrotnie uważamy, że założenia Zarządu są realne i możliwe do spełnienia. W celu zdobycia klientów dla segmentu energii, poza standardową działalnością akwizycyjną, Grupa będzie m.in. pracować na już posiadanej bazie abonentów telekomunikacyjnych, co z pewnością ułatwi zdobycie klientów dla nowej usługi. W ciągu trzech lat grupa zamierza zwiększyć przychody o 72,9% a zysk netto o 173% Zarząd założył wzrost abonentów indywidualnych o 150% w nieco ponad 2 lata W okresie Grupa powiększyła bazę klientów indywidualnych ponad siedmiokrotnie uważamy zatem, że założenia co do liczby klientów są realne Strona 19

20 Struktura przychodów i EBITDA w podziale na poszczególne segmenty (mln zł) P- prognoza Zarządu THP SA *Zarząd nie podał jakie wyniki prognozuje dla segmentu sprzedaży energii w 2013 r. Działalność ta jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju, dlatego też dla ułatwienia, przyjęliśmy przychody i EBITDA na poziomie 0 Źródło: Tele-Polska Holding, opracowanie własne Z podanych w prognozie informacji wynika, że dzięki pozyskanym z emisji Akcji Serii E środkom (18,8 mln zł), EBITDA Grupy TPH SA wrośnie w ciągu dwóch lat o skumulowaną wartość 14,5 mln zł. Można zatem zakładać, że już w roku 2016 Grupa wygeneruje dodatkowe EBITDA przewyższające wartość pozyskanych środków, co jest w naszej opinii bardzo dobrym wynikiem. Grupa zakłada w prognozie wzrost marży EBITDA z 6,5% w 2012 r. do 8,1% w 2015 r., co przy bardzo niskim prognozowanym EBITDA nowego segmentu energii w 2015 r. na poziomie 1,2% (1,3 mln zł/ 111,1 mln zł) i wysokich przychodach oznacza mocne wzrosty rentowności EBITDA w ramach pozostałych segmentów. Po wyłączeniu segmentu energii, rentowność EBITDA w 2015 r. ma wzrosnąć z 6,5% w 2012 r. do aż 11,2% w 2015 r. W naszej opinii jest to założenie bardzo ambitne. Należy zauważyć, że Grupa publikowała już wcześniej prognozy wyników finansowych na lata 2010, 2011 oraz 2012 i za każdym razem zostały one przekroczone. Daje to mocne podstawy do osądu, iż obecne prognozy Grupy na lata również zostaną spełnione. Można przypuszczać, że już w 2016 r. dzięki pozyskanym z emisji środkom Grupa wygeneruje skumulowane EBITDA przewyższające wartość nowej emisji Po wyłączeniu segmentu energii rentowność EBITDA ma wzrosnąć do 11,2% w 2015 r. (z 6,5% w 2012 r.) Wszystkie dotychczasowe prognozy Grupy (na lata 2010, 2011, 2012) zostały przekroczone Strona 20

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. (354) (354) (384) (384) (381) (381) (395) (395) (409) (421) (474)

1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. (354) (354) (384) (384) (381) (381) (395) (395) (409) (421) (474) GSMONLINE.PL Orange Polska - wyniki w III kw. 2017 r. 2017-10-25 Orange podał swoje wyniki za III kw. 2017 r. (wiadomość będzie aktualizowana): Przychody w 3 kw. wyniosły 2 814 mln zł i zmniejszyły się

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r.

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. 27 października b.r. Wyniki finansowe za III kwartał 216 r. 27 października b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia za 9 miesięcy 216 roku Przychody za 9 miesięcy 216 roku wyniosły PLN 1.15 mln (-2% r-d-r) i PLN 373 mln w III

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 lipca 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Duże spółki najlepszą inwestycją I półrocza Autor: Jacek Mysior I połowa 2017 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU 2013-02-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I III kw r.

Wyniki finansowe za I III kw r. Wyniki finansowe za I III kw. 28 r. Telekonferencja dla inwestorów / Konferencja prasowa 13 listopada 28 r. www.inwestor.netia.pl Kluczowe osiągnięcia Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta wcześniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ TELE-POLSKA HOLDING S.A. 1.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty SmartDOM Wzrost całkowitej liczby RGU w 3Q 14 do 16,4 mln Stabilna baza klientów kontraktowych wynosząca 6,2 mln o ARPU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Raport okresowy skonsolidowany za rok 2011 r. obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Niniejszy raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Call Center Tools S.A.

Call Center Tools S.A. Prezentacja IPO Call Center Tools S.A. Debiut na rynku NewConnect 04.07.2011 r. Wprowadzenie Wyspecjalizowany podmiot o dużym potencjale wzrostu, który działa na dynamicznym rynku Call & Contact Centers

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2016 Telko.in: UKE zawarł częstotliwościowy kompromis z Aero2 Autor: Łukasz Dec Urząd Komunikacji Elektronicznej porozumiał się z Aero2 co do nowych zasad

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Bardziej szczegółowo

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu

Wyniki finansowe. str. 1. Tabela 1: Struktura akcjonariatu Model biznesowy Podstawowym przedmiotem działalności spółki CSY S.A. jest produkcja część zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów, przyczep i naczep, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, maszyn

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

PLAY podaje także liczbę kart aktywnych (generujących przychody) - na koniec września wynosiła ona 12,355 mln.

PLAY podaje także liczbę kart aktywnych (generujących przychody) - na koniec września wynosiła ona 12,355 mln. GSMONLINE.PL PLAY - wyniki za III kw. 2017 r. 2017-11-14 PLAY opublikował swoje wyniki za III kw. 2017 r. Operator jest nowym numerem jeden pod względem liczby obsługiwanych kart SIM. PLAY podał, że na

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. AKCJONARIAT SPÓŁKI... 4 III. WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2012-2015 Data publikacji: I kwartał 2012 Język: polski, angielski Zdaniem eksperta Rynek usług

Bardziej szczegółowo

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy 1.1.4. Kapitał zakładowy W 2015 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na wartość kapitału akcyjnego spółki Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2 Sytuacja finansowa Grupy Netia 2.1 Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe Grupy Netia Podstawowe dane finansowe badane badane Przychody... 1.521.971 1.572.181

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za rok Konferencja prasowa 28 lutego 2008 r.

Wyniki finansowe za rok Konferencja prasowa 28 lutego 2008 r. Wyniki finansowe za rok 27 Konferencja prasowa 28 lutego 28 r. 1 Netia wykonała prognozę na 27 NETIA (w mln zł, o ile nie podano inaczej) pierwotna prognoza aktualna prognoza 27 wyniki Klienci usług szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2011 r. obejmujący okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Niniejszy raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2 Sytuacja finansowa Grupy Netia 2.1 Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe Grupy Netia Podstawowe dane finansowe badane badane I Przychody... 1.572.181 1.674.039

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Warszawa, 20 maja 2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 )

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) I. REALIZACJA CELÓW STRATEGII PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ O-N Realizując

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. Za I Kwartał 2013 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku Warszawa 15 maja 2013 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

3. W ramach rozwoju organicznego P.R.E.S.C.O. przewiduje:

3. W ramach rozwoju organicznego P.R.E.S.C.O. przewiduje: Raport bieżący nr 7/2013 Data sporządzenia: 23 maja 2013 Temat: Strategia rozwoju P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na lata 2013-2016 Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Prezentacja dla inwestorów Warszawa, 1 czerwca 2016 r. 1 O firmie IMS to spółka ekspercka oferująca kompleksowe usługi dla wszystkich firm, które obsługują klientów w miejscu sprzedaży. Spółka jest liderem

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

Udział głosów w WZA A 499 000 B 500 000 System S.A. 1 406 000 50,21% 50,21% C 107 000 D 300 000 C 184 168 TFI ALLIANZ POLSKA S.A. Model biznesowy Spółka Plasma System S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową oraz badawczorozwojową w zakresie inżynierii warstw ścieralnych maszyn i urządzeń, wydłużenie żywotności łopatek turbin

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo