Trend wzrostowy na koszyku PLN jest podtrzymywany. ECB toleruje dalsze umocnienie waluty? Koreańczycy znów podbili globalne ryzyko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trend wzrostowy na koszyku PLN jest podtrzymywany. ECB toleruje dalsze umocnienie waluty? Koreańczycy znów podbili globalne ryzyko"

Transkrypt

1 piątek, 8 września 2017 PLN i waluty regionu Trend wzrostowy na koszyku PLN jest podtrzymywany str.2 Raport przygotowali: EUR ECB toleruje dalsze umocnienie waluty? str.3 USD Znów nadciągnęły czarne chmury str.4 JPY Koreańczycy znów podbili globalne ryzyko str.6 CHF Inwestorzy zapomnieli o wcześniejszych słowach Jordana str.7 Marek Rogalski Główny analityk walutowy GBP Rynek liczy na znalezienie konsensusu w negocjacjach ws. Brexitu str.7 Waluty surowcowe Bank Kanady zaskoczył podwyżką stóp str.9 Waluty skandynawskie Riksbank nie dał impulsu do umocnienia SEK str.9 Surowce energetyczne Sezon huraganów w USA istotny dla cen paliw str.10 Miedź Stabilny import miedzi do Chin str.11 Dorota Sierakowska Analityk surowcowy Metale szlachetne Kontynuacja wzrostów cen złota str.12 Zboża Duży import soi do Chin str.13 Soft commodities Ceny bawełny pod presją popytu str.14 Nota prawna: Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolw iek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkow ej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 1 / 14

2 Złoty i waluty regionu: Trend wzrostowy na koszyku PLN jest podtrzymywany Rubel: Nadal radził sobie dobrze. Wsparciem była drożejąca ropa naftowa, ryzykiem utrzymujące się napięcie wokół Korei Północnej. Zaskoczeniem okazały się czwartkowe dane nt. inflacji CPI w sierpniu, która spadła do 3,3 proc. r/r z 3,9 proc. r/r w lipcu, przy szacunkach na poziomie 3,7 proc. r/r. To zwiększyło spekulacje, że Bank Rosji może być bardziej chętny do cięć stóp procentowych w tym roku. Czwarte w tym roku cięcie stóp na posiedzeniu 15 września wydaje się być przesądzone nie można też wykluczyć dyskusji nad ruchem od razu o 50 p.b. Turecka lira: Bilans tygodnia wypadł słabo. Lira okazała się wrażliwa na wzrost napięcia wokół Półwyspu Koreańskiego. Przede wszystkim zaszkodziły jednak dane nt. inflacji CPI, która w sierpniu nieoczekiwanie powróciła do wartości dwucyfrowych (10,68 proc. r/r). To zrodziło obawy związane z efektywnością dotychczasowych działań banku centralnego, oraz ryzyka możliwego konfliktu z otoczeniem prezydenta Recepa Erdogana, który od dawna usilnie nalega na poluzowanie polityki monetarnej w celu wsparcia wzrostu gospodarczego. Złoty i waluty regionu CEE: Wygląda na to, że rynek zaczyna szukać kierunku. Pęd ku dalszej aprecjacji lokalnych walut ogranicza rosnąca niepewność, co do kształtowania się wydarzeń wokół Korei Północnej w najbliższych tygodniach. Z drugiej strony utrzymująca się słabość dolara zachęca do podtrzymywania sentymentu wokół rynków EM. W regionie inwestorzy zdają się czuć pewniej w temacie czeskiej korony, na co wskazują sondaże to ta waluta może najbardziej zyskać z regionu w najbliższych miesiącach. Nie jest to nadmiernym zaskoczeniem biorąc pod uwagę mocne dane makro, oraz rozpoczęcie przez Bank Czech cyklu podwyżek stóp procentowych. Nieco inaczej wygląda sprawa wokół forinta tutaj ekonomiści Banku Węgier spodziewają się, że inflacja po osiągnięciu szczytu w sierpniu, lub wrześniu, zacznie spadać w okolice 2 proc. na koniec roku. Cel na poziomie 3 proc. może zostać narusz ony dopiero w 2019 r. To tłumaczy, dlaczego NBH utrzymuje swoje gołębie podejście, przy okazji nie dopuszczając też do nadmiernego umocnienia forinta, które mogłoby zaszkodzić gospodarce przykładem były wydarzenia sprzed dwóch tygodni (werbalna interwencja). W kraju posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie wniosło wiele do obrazu rynku prof. Adam Glapiński dał do zrozumienia, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną niezmienione także w 2018 r. Więcej emocji wzbudziły informacje z agencji Moody s, która podniosła szacunki wzrostu PKB, czy też Fitch a, który podtrzymał ocenę ratingu na poziomie A- ze stabilną perspektywą. Czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie przybliżyła nas znacząco w kwestii ograniczenia programu QE w 2018 r., chociaż piątkowe spekulacje o tym, że skup aktywów mógłby zostać zredukowany od stycznia nawet do 20 mld EUR miesięcznie, mogą mieć już większy wpływ na sentyment w regionie (gdyby się potwierdziły na kolejnym posiedzeniu EBC w końcu października). Wykres koszyka BOSSA PLN zdaje się pokazywać, że trend wzrostowy nie jest zagrożony - wymowa negatywnej świecy z ubiegłego tygodnia została zanegowana. 2 / 14

3 Wykres tygodniowy BOSSA PLN Euro: ECB toleruje dalsze umocnienie waluty? Wydarzeniem tygodnia było czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Wcześniej rynek nie otrzymał wielu istotnych informacji, chociaż wtorkowe odczyty sierpniowych PMI dla usług wypadły nieco gorzej, niż wstępne szacunki publikowane w końcu ubiegłego mies iąca. Spekulacji przed czwartkowym spotkaniem EBC było wiele rynek na bazie wcześniejszych plotek agencji Reuters i Bloomberg wskazywał na to, że Mario Draghi może zwrócić większą uwagę na ostatnią aprecjację euro. Tymczasem okazało się, że szef EBC zwrócił tylko uwagę, że ostatnie zmiany kursu euro mogą być źródłem niepewności. To mało precyzyjne określenie sprawiło, że euro tylko na chwilę wahnęło się w dół, po czym zaczęło iść szybko w górę. Stało się tak, gdyż z najnowszych prognoz przedstawionych prz ez EBC wynikało, że ostatnia aprecjacja euro ma niewielkie znaczenie. Dynamika PKB ma ten rok została podniesiona do 2,2 proc. z 1,9 proc., na 2018 i 2019 r. pozostała bez zmian (odpowiednio 1,8 proc. i 1,7 proc.). W przypadku inflacji utrzymano oczekiwania na ten rok na poziomie 1,5 proc., a na lata ścięto je zaledwie o 0,1 p.p. odpowiednio do 1,2 proc. i 1,5 proc. Draghi optymistycznie mówił o perspektywach gospodarki, ale nie odnosił się zbytnio do planów redukcji programu QE w przyszłym tygodniu, zapowiadając jedynie, że szczegóły zostaną zaprezentowane na przyszłym posiedzeniu w końcu października. To pozostawiło pole do spekulacji, które pojawiły się już w piątek przed południem. Według agencji Reuters, która powołała się na źródła zbliżone do dyskusji EBC miał omawiać 4 scenariusze (cięcie do 40 mld EUR miesięcznie, ale i też do 20 mld EUR miesięcznie, a także możliwość wydłużenia czasu skupu o 6 i 9 miesięcy). Opcja z 20 mld EUR i czasem na pół roku, mogłaby być interesująca z punktu widzenia zwolenników dalszych zwyżek euro, gdyż przybliżałaby nas do scenariusza w którym EBC wychodzi z QE z końcem 2018 r., a w 2019 r. decyduje się na pierwszą podwyżkę stóp procentowych. Co dalej? Przyszły tydzień będzie spokojny, jeżeli chodzi o istotność publikacji makro. Rynek może, zatem bardziej żyć spekulacjami dotyczącymi październikowego posiedzenia EBC, jeżeli takowe będą się 3 / 14

4 pojawiać. Na wykresie koszyka BOSSA EUR sytuacja wygląda optymistycznie doszło do zanegowania spadkowej świecy doji z poprzedniego tygodnia. Ale i to też jest ważne nie mamy jeszcze naruszenia poprzedniego szczytu przy 122,89 pkt, co powinno zwiększać czujność u optymistów. W szerszym kontekście pozostajemy w 5-miesięcznym kanale wzrostowym, którego górne ograniczenie przebiega obecnie przy 123,30 pkt., a dolne przy 120,70 pkt. Wykres tygodniowy BOSSA EUR Dolar: Znów nadciągnęły czarne chmury Dolar nie może zaliczyć tego tygodnia do udanych. Zaciążyły wypowiedzi członków FED (Brainard, Kashkari, Kaplan), którzy zaczęli poddawać w wątpliwość dotychczasowe ustalenia FED w temacie kolejnych podwyżek stóp procentowych. Podstawowym wytłumaczeniem były obawy dotyczące kształtowania się inflacji, co wpisywało się też we wcześniejsze głosy, chociażby ze strony Jerome Powella z zarządu FED. Jastrzębio wypadła jedynie Loretta Mester, a także Esther George, które nie zmieniły swoich przekonań. To jednak za mało, aby rynek nie zaczął odnosić wrażenia, że wrześniowe posiedzenie FED (20.09) może przynieść rewizję oczekiwań członków FED odnośnie przyszłej trajektorii stóp procentowych. Zwłaszcza, że wody w usta nabrał z czwartku na piątek William Dudley, który w przeciwieństwie do wypowiedzi sprzed 3 tygodni, unikał wypowiedzi, czy poparłby grudniową podwyżkę stóp procentowych. Dudley to przedstawiciel środka, ale i też środowiska zbliżonego do Janet Yellen. Spekulacje wokół wrześniowej prezentacji wykresu pl-dot mogą, zatem ewoluować. Zwłaszcza, że wpływ na rynkowe nastroje w przyszłym tygodniu może mieć huragan Irma, który w weekend ma uderzyć we Florydę. Jeżeli zniszczenia będą porównywalne, lub większe w porównaniu z dokonaniami huraganu Harvey w Teksasie, to rynek może obawiać się większego spowolnienia gospodarki w III kwartale, co będzie mieć wpływ na oczekiwania dotyczące wspomnianego posiedzenia FED we wrześniu, ale i też kwestii grudniowej podwyżki stóp procentowych (prawdopodobieństwo takiego ruchu spadło poniżej 30 proc.). 4 / 14

5 Nieco odrębną kwestią, ale ta pomału zaczyna iść własnym torem, są też spekulacje dotyczące możliwych zmian w składzie FED. W czwartek nieoczekiwanie okazało się, że obecny wiceprezes FED, Stanley Fischer odejdzie na własną prośbę z zajmowanego stanowiska w połowie października. Może to rodzić obawy, że szanse na reelekcję Janet Yellen są coraz mniejsze. Tymczasem jak donosi prasa Gary Cohn (główny doradca ekonomiczny Białego Domu) nie jest już faworytem prezydenta USA na stanowisko szefa FED, a na giełdzie nazwisk coraz częściej pojawia się związany z Republikanami, były członek FED i znany wtedy z jastrzębich poglądów Kevin Warsh. Wpływ tych dywagacji na rynek jest jednak ograniczony. Nie wydaje się, aby Trump miał zająć się tym tematem przed domknięciem tematu ustawy podatkowej, a zatem przed końcem roku. Kadencja Yellen kończy się w lutym 2018 r. W kalendarzu makro z ostatnich dni uwagę zwracały dane ISM nt. sektora usług (w sierpniu odczyt był zgodny z szacunkami na poziomie 55,3 pkt.), a także czwartkowe dane nt. jednostkowych kosztów pracy i jej wydajności w II kwartale. W tym względzie przyszły tydzień będzie ciekawszy w czwartek poznamy dane nt. sierpniowej inflacji CPI, a w piątek odczyty dynamiki sprzedaży detalicznej, oraz produkcji przemysłowej w tym samym okresie. Warto też będzie zwrócić uwagę na kwestie związaną z podniesieniem limitu zadłużenia USA sukces Trumpa jest połowiczny, przy okazji pakietu pomocowego dla terenów zniszczonych przez huragan Harvey, udało się uzgodnić podniesienie limitu zadłużenia, ale środków na działanie amerykańskiej administracji starczy zaledwie do połowy grudnia, a może i wcześniej, jeżeli Irma też okaże się kosztowna Istotny wpływ na sytuację wokół dolara może mieć też to, co dzieje się w temacie Korei Północnej. Po ostatnich wybrykach militarnych reżimu Kim Dzong Una, sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Nadal formalnie mówi się o dyplomatycznej drodze rozwiązania kryzysu, ale wątek siłowy nie jest już zupełnie pomijany. Może mieć to wpływ na zachowanie się rentowności amerykańskich obligacji (spadek dzięki większym zakupom papierów przez fundusze w ramach tzw. bezpiecznej prz ystani), a pośrednio też na dolara. Na początku przyszłego tygodnia powinniśmy wiedzieć, czy reżim przestraszył się ostatnich gróźb ze strony społeczności międzynarodowej i do kolejnej próby przy okazji święta narodowego wypadającego 9 września nie doszło, oraz jaki będzie kształt kolejne rezolucji RB ONZ i czy będą szanse na jej akceptację (stali członkowie, jak Rosja i Chiny, mają chociażby prawo veta). Z punktu widzenia analizy technicznej sytuacja wygląda kiepsko. Złamanie wsparcia na koszyku dolara FUSD przy 91,86 pkt. (dołek z maja ub.r.) otwiera przestrzeń do dalszych zniżek. Sytuację nieco ratuje fakt, że znaleźliśmy się przy dolnym ograniczeniu 4-miesięcznego przyspieszonego kanału spadkowego, ale znaczenie tego wsparcia może nie być tak duże. 5 / 14

6 Wykres tygodniowy FUSD Jen: Koreańczycy znów podbili globalne ryzyko Wyraźne zaostrzenie retoryki w świecie globalnej dyplomacji po podziemnej próbie z bombą wodorową, popełnionej przez KRLD w niedzielę 3 września, doprowadziło do umocnienia się japońskiego jena. Opublikowane w piątek rano dane makro nie wniosły wiele, chociaż trzeba odnotować, że ostateczny odczyt PKB za II kwartał nieco rozczarował, względem tego, co było oczekiwane (0,6 proc. k/k i 2,5 proc. r/r) W przyszłym tygodniu mamy dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej za lipiec (czwartek), ale to dalsze informacje wokół sytuacji na Półwyspie Koreańskim, będą mieć kluczowe znaczenie dla rynku jena. 6 / 14

7 Wykres stóp zwrotu dla par z JPY za okres 2-8 września, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX Frank: Inwestorzy zapomnieli o wcześniejszych słowach Jordana Casus dla franka był podobny jak w przypadku jena większe ryzyko w kontekście sytuacji wokół Korei Północnej. Inwestorzy zapomnieli tym samym o wcześniejszych słowach szefa Narodowego Banku Szwajcarii, który dawał do zrozumienia, że mimo obserwowanej w wakacje przeceny, frank nadal pozostaje znacząco przewartościowany i tym samym bank centralny nie zamierza prędko zmieniać dotychczasowego podejścia. Wykres stóp zwrotu dla par z CHF za okres 2-8 września, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX 7 / 14

8 Funt: Rynek liczy na znalezienie konsensusu w negocjacjach ws. Brexitu Obserwowana w poprzednim tygodniu korekta po wcześniejszej, długiej serii spadków funta, była kontynuowana także w ostatnich dniach. Lepsze dane makroekonomiczne pojawiły się dopiero w piątek (produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 0,2 proc. m/m i 0,4 proc. r/r, ale już produkcja w sektorze przetwórczym przyspieszyła do 0,5 proc. m/m i 1,9 proc. r/r.), gdyż wtorkowe dane nt. PMI w usługach w sierpniu nie były najlepsze (spadek do 53,2 pkt. z 53,8 pkt. przy prognozie 53,5 pkt.). Tym samym argumentem za odbiciem funta był czynnik, który wcześniej go mocno zdołował, czyli temat dotyczący Brexitu. Jeszcze na początku tygodnia pojawiły się spekulacje, jakoby premier Theresa May miała zgodzić się na wyższy rachunek za Brexit Wielka Brytania miałaby wpłacić aż 50 mld GBP do unijnego budżetu w łącznym okresie 3 lat po opuszczeniu UE. Plotki nie zostały potwierdzone, ale to wystarczyło do tego, aby rynek zaczął oczekiwać możliwego kompromisu w negocjacjach Wielkiej Brytanii z UE, które utknęły w ostatnich tygodniach. Jednocześnie wskazuje się na słabnącą pozycję May we własnym rządzie, oraz partii i zmiana na stanowisku szefa rządu po jesiennej konwencji Torysów jest coraz bardziej prawdopodobna. Tymczasem opozycyjni laburzyści zaczynają coraz bardziej skłaniać się w stronę tzw. soft Brexitu, licząc na zbudowanie na tym kapitału politycznego. Ostatnie wybory parlamentarne pokazały przecież, że hard Brexit nie cieszy się nadmiernym powodzeniem twarda linia premier May może napotkać też trudności z jej akceptacją przez parlamentarnego koalicjanta Torysów, jakim są północnoirlandzcy unioniści. W kontekście tego, co powyżej warto będzie uważnie przyglądać się zaplanowanej na przyszły tydzień drugiej debacie nad tzw. ustawą o Brexicie, która może przyciągnąć dużo emocji i to nie tylko ze strony polityków. Poza tym przyszły tydzień będzie obfitował w ważne dane nt. sierpniowej inflacji CPI (wtorek), danych z rynku pracy (środa), oraz decyzję po posiedzeniu Banku Anglii (czwartek). Wykres stóp zwrotu dla par z GBP za okres 2-8 września, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX 8 / 14

9 Waluty surowcowe: Bank Kanady zaskoczył podwyżką stóp Dolar australijski ma za sobą kolejny dobry tydzień. Wsparciem był utrzymujący się pozytywny sentyment na rynku surowców, a także działania Ludowego Banku Chin, który 10 dni z rzędu konsekwentnie umacniał jena w relacji do dolara chińska waluta znalazła się na poziomie z maja ub.r. Posiedzenie RBA z wtorku nie wniosło wiele do obrazu rynku, a dane nt. PKB za II kwartał wypadły zgodnie z szacunkami rynku (0,8 proc. k/k i 1,8 proc. r/r). Rozczarowaniem były jednak dane nt. sprzedaży detalicznej (bez zmian w lipcu względem czerwca), a także bilans w handlu zagranicznym (nadwyżka w czerwcu wyniosła 0,46 mld AUD). W przyszłym tygodniu kluczowy będzie czwartek, kiedy poznamy dane z rynku pracy za sierpień. Kluczowe dla sentymentu mogą okazać się jednak globalne nastroje AUD jest wrażliwy na wahania juana, ale i też sentyment wokół tzw. carry-trade, a w ostatnim tygodniu za sprawą wydarzeń wokół KRLD zauważalna była już pewna awersja do ryzyka. Dolar nowozelandzki próbował iść śladem swojego australijskiego brata i należy to uznać za spory sukces biorąc pod uwagę rosnące ryzyko zmiany dotychczasowego układu politycznego po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 23 września. Według ostatnich sondaży z czwartku przewaga laburzystów nad rządzącą obecnie partią premiera Billa Englisha wyniosła już 4 p.p. To budzi pewien niepokój wśród ekonomistów, oraz uczestników rynku ze względu na to, że w programie opozycji można znaleźć szereg populistycznych pomysłów. Najlepiej z tego grona zachowywał się ponownie dolar kanadyjski, którego wsparła decyzja Banku Kanady. BOC zaskoczył rynki decydując się na drugą w tym roku podwyżkę stóp procentowych o 25 p.b. do 1,00 proc. Szanse na kolejny ruch jeszcze w tym roku oscylują wokół 30 proc., choć wiele będzie zależeć od danych, oraz sytuacji międzynarodowej (ruchy FED, ryzyko zmian w traktacie NAFTA, ceny ropy, a także informacje z Korei Północnej). W sferze makro jest jednak nieźle piątkowe dane z rynku pracy wskazały na spadek stopy bezrobocia do 6,2 proc. z 6,3 proc., oraz 22,2 tys. wzrost liczby etatów. Waluty skandynawskie: Riksbank nie dał impulsu do umocnienia SEK Korona szwedzka: Bilans tygodnia to kolejna z rzędu korekta. Inwestorów rozczarowało posiedzenie Riksbanku. Wprawdzie nikt nie liczył na zmiany w polityce monetarnej już teraz, ale przekaz w komunikacie pozostał ostrożny decydenci nie podjęli decyzji nt. możliwości wyjścia z luźnej polityki w nadchodzących miesiącach. Korona norweska: Mimo widocznego odbicia na rynkach ropy, bilans tygodnia był mieszany. Można to przypisać zbliżającym się wyborom do parlamentu (11.09), które mogą rodzić niepewność. W przyszłym tygodniu uwagę zwrócą też dane nt. inflacji CPI (również 11.09). 9 / 14

10 Surowce energetyczne: Sezon huraganów w USA istotny dla cen paliw zzkiki Ropa naftowa: Notowania ropy naftowej WTI dynamicznie rosły w pierwszej połowie minionego tygodnia, docierając do okolic 49 USD za baryłkę. Natomiast w czwartek i piątek cena tego surowca delikatnie osunęła się w dół, kończąc tydzień poniżej wspomnianego poziomu. W środę Departament Energii podał, że we wcześniejszym tygodniu zapasy ropy w USA wzrosły o 4,6 mln baryłek, przy oczekiwaniach wzrostu o 4 mln baryłek. Po uderzeniu huraganu Harvey w teksańskie wybrzeże, nad Zatoką Meksykańską przechodzą i tworzą się nowe huragany, które mogą zaburzyć funkcjonowanie przemysłu naftowego w regionie. Po kolejnych problemach z wydobyciem ropy naftowej na polu naftowym Sharara w Libii, w środę produkcja w tym miejscu została wznowiona. Gaz ziemny: o Notowania gazu ziemnego w USA w minionym tygodniu znajdowały się pod presją podaży, spadając do okolic 2,96 USD za mln BTU. o W czwartek Departament Energii USA podał, że zapasy gazu ziemnego w tym kraju wzrosły o 65 mld stóp sześciennych we wcześniejszym tygodniu, czyli o mniej niż oczekiwano. Naszym zdaniem: Notowania ropy naftowej odbiły się dynamicznie w górę od ważnego poziomu wsparcia, jednak kluczową barierą dla strony popytowej pozostaje poziom 50 USD za baryłkę, który już wielokrotnie w ostatnim czasie okazał się skutecznym technicznym oporem. Z kolei brak wyraźnej reakcji cen gazu ziemnego na huragan Harvey świadczy o słabości strony popytowej na tym rynku. Wykres dzienny cen ropy naftowej WTI Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek: Raport Amerykańskiego Instytutu Paliw dot. zapasów paliw w USA. Środa: Raport Departamentu Energii dot. zapasów paliw w USA. Czwartek: Raport Departamentu Energii dot. zapasów gazu ziemnego w USA 10 / 14

11 Miedź: Stabilny import miedzi do Chin W minionym tygodniu zwyżka notowań miedzi wyraźnie wyhamowała. Notowania tego surowca w Stanach Zjednoczonych zatrzymały wzrosty w okolicach poziomu 3,15 USD za funt. Z kolei w piątek cena miedzi w USA dynamicznie ruszyła w dół, schodząc do okolic 3,05-3,10 USD za funt. Miniony tydzień był pierwszym spadkowym tygodniem na rynku miedzi po wcześniejszej 8-tygodniowej serii wzrostów, będącej najdłuższym ciągiem zwyżek od 2006 r. W średnioterminowej i długoterminowej perspektywie, obserwowana pod koniec lipca dynamiczna zwyżka notowań miedzi w Stanach Zjednoczonych oznacza wybicie się notowań tego surowca z wielomiesięcznej konsolidacji, w którą wpadły one po listopadowej dynamicznej zwyżce, a ograniczonej od góry rejonem 2,78-2,81 USD za funt. W ostatnim czasie pozytywny sentyment dotyczył szerokiego rynku metali przemysłowych oprócz miedzi, drożały także m.in. aluminium, cynk oraz nikiel. Import miedzi do Chin w sierpniu utrzymał się na poziomie 390 tysięcy ton, co oznacza już czwarty z rzędu miesiąc stabilizacji, a jednocześnie wzrost o 11,4% w stosunku do sierpnia minionego roku. Naszym zdaniem: Wybicie się notowań miedzi górą z wielomiesięcznej konsolidacji i późniejsze przekroczenie poziomu 3 USD za funt jest sygnałem dużej siły strony popytowej. O ile w krótk oterminowej perspektywie możliwy jest powrót do wspomnianej psychologicznej bariery i jej test jako linii wsparcia, to perspektywy dla cen miedzi w horyzoncie kolejnych tygodni znacząco się poprawiły i notowania mogą pozostać pod wyraźną presją popytu. Wykres dzienny cen miedzi w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Czwartek: Dynamika produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycji w aglomeracjach miejskich w Chinach za sierpień 11 / 14

12 Metale szlachetne: Kontynuacja wzrostów cen złota Złoto: o o o Miniony tydzień na rynku złota upłynął pod znakiem kontynuacji zwyżek. Cena tego kruszcu dotarła na koniec tygodnia do okolic USD za uncję, czyli do najwyższego poziomu od sierpnia ubiegłego roku. Sytuacja na rynkach walutowych sprzyjała zwyżkom cen złota: notowania amerykańskiego dolara kontynuowały zniżkę, a U.S. Dollar Index znalazł się na najniższym poziomie od stycznia 2015 r. Napięcia polityczne wokół Korei Północnej zwiększają atrakcyjność złota jako tzw. bezpiecznej przystani na rynkach finansowych. Pozostałe metale szlachetne: o Notowania srebra w minionym tygodniu (zwłaszcza w czwartek) wyraźnie rosły, przekraczając poziom 18 USD za uncję. o Cena platyny w minionym tygodniu wzrosła, stabilizując się powyżej poziomu 1000 USD za uncję i docierając do okolic USD za uncję. o Notowania palladu w minionym tygodniu spadały, odreagowując wcześniejsze zwyżki i dotarcie do 16-letnich szczytów cenowych. Cena tego kruszcu na koniec tygodnia dotarła do okolic 950 USD za uncję. Naszym zdaniem: Po tak dynamicznych wzrostach, ceny metali szlachetnych mogą zanotować odreagowanie spadkowe. Niemniej, z technicznego punktu widzenia strona popytowa jest silna na tym rynku. W kolejnych tygodniach na pierwszy plan wysuną się kwestie związane z polityką monetarną w USA w obliczu zbliżającego się wrześniowego posiedzenia FOMC i obaw o dalsze przekładanie kolejnej podwyżki stóp procentowych. Wykres dzienny cen złota Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek-piątek: Dane makro w USA dotyczące rynku pracy oraz inflacji, mogące wpłynąć na wartość USD i pośrednio na złoto (szczególnie czwartkowe dane dot. inflacji). 12 / 14

13 Zboża: Duży import soi do Chin Kukurydza: W minionym tygodniu notowania kukurydzy wpadły w konsolidację po wcześniejszych dynamicznych zwyżkach cen. W rezultacie, notowania tego zboża w Stanach Zjednoczonych dotarły na koniec tygodnia do okolic 3,55 USD za buszel. Potencjał do zwyżek notowań kukurydzy pozostaje ograniczony ze względu na dużą globalną podaż tego surowca. W Chinach zbliżają się właśnie żniwa kukurydzy, które mają być rekordowe z kolei w Unii Europejskiej potwierdziły się dane o dobrej kondycji tego zboża. Soja: Notowania soi rozpoczęły miniony tydzień od wzrostu, jednak później wpadły w konsolidację, kończąc tydzień w okolicach poziomu 9,7 USD za buszel. W piątek pojawiły się dobre dane dotyczące chińskiego importu soi, który w sierpniu znalazł się na poziomie 8,45 mln ton. Jest to rekordowy wynik dla miesiąca sierpnia, a także wartość o 10,2% większa niż import z sierpnia 2016 r. Pszenica: Pierwsza połowa minionego tygodnia upłynęła pod znakiem wzrostów, jednak w późniejszych dniach cena pszenicy odreagowała większość tego ruchu. Notowania tego surowca w Stanach Zjednoczonych zakończyły miniony tydzień w okolicach 4,35 USD za buszel, a presja spadkowa na tym rynku się utrzymuje ze względu na dużą podaż tego zboża. Naszym zdaniem: Notowania zbóż w Stanach Zjednoczonych nadal znajdują się pod wyraźną presją podaży. Bliskość poziomów tegorocznych minimów wywołała wzrostowe odreagowanie cen zbóż, jednak ze względu na ich dużą globalną podaż, potencjał wzrostowy notowań zbóż wydaje się ograniczony. Wykres dzienny cen soi w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: (22:00) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. tempa zasiewów i wzrostu zbóż Wtorek: (18:00) Comiesięczne raporty Departamentu Rolnictwa USA dotyczący sytuacji na globalnym rynku zbóż i roślin oleistych Czwartek: (14:30) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. eksportu zbóż Czwartek: (21:00) Prognozy Departamentu Rolnictwa USA dotyczące rynku zbóż i roślin oleistych 13 / 14

14 Soft commodities: Ceny bawełny pod presją popytu Cukier: W minionym tygodniu notowania cukru znajdowały się pod presją strony popytowej. Wynikało to przede wszystkim z zagrożenia, które amerykańskim cukrowniom niesie huragan Irma. W pozostałych rejonach świata produkcja cukru jest duża. Rośnie ona m.in. w Brazylii i Indiach, a dodatkowo zapowiadane są wyjątkowo obfite zbiory buraka cukrowego w Unii Europejskiej, co wynika ze zniesienia oficjalnych ograniczeń w zasiewach tej rośliny, a także z korzystnej sytuacji pogodowej do upraw buraka cukrowego w UE. Bawełna: Notowania bawełny w Stanach Zjednoczonych w minionym tygodniu gwałtownie wzrosły, docierając na jego koniec do okolic 75 centów za funt. Zwyżka ta miała bezpośredni związek z uderzeniem huraganu Harvey w południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych, gdyż jednym ze skutków tego wydarzenia były znaczące zniszczenia teksańskich upraw bawełny. Kakao: Miniony tydzień nie przyniósł istotnych zmian technicznych i fundamentalnych na rynku kakao. Na wykresie cen tego surowca w Stanach Zjednoczonych trwa kilkumiesięczna konsolidacja. W minionym tygodniu notowania kakao delikatnie spadły, utrzymując się jednak powyżej poziomu 1900 USD za tonę. Negatywne nastroje się utrzymują ze względu na zapowiedzi dużych zbiorów na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie, jednak potencjał do zniżek cen kakao jest niewielki. Naszym zdaniem: Notowania cukru, bawełny oraz kakao poruszały się w minionym tygodniu dość analogicznie: ceny tych surowców odbiły się w górę od ważnym technicznych poziomów wsparcia. Niemniej, potencjał do zwyżek jest ograniczony, o ile nie pojawią się nowe dane fundamentalne, mogące wesprzeć kupujących. Wykres dzienny cen bawełny w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek: (18:00) Comiesięczne raporty Departamentu Rolnictwa USA dotyczący sytuacji na globalnym rynku bawełny Czwartek: (21:00) Prognozy Departamentu Rolnictwa USA dotyczące rynku bawełny 14 / 14

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 25 lipca 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Prezydent Xi stwierdził, że gospodarka w I półroczu pozostawała na ścieżce wzrostowej,

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 20 lipca 2017 11:14 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Trump poinformował o spotkaniu z 49 senatorami Partii Republikańskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy poniedziałek, 21 listopada 2016 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wywiadzie dla niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia Raport dzienny FX Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30 Zapiski FED bez znaczenia GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wygląda na to, że istotniejsze dla rynków mogą

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 12 października 2016 10:55 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Wielka Brytania: Premier Theresa May zapowiedziała,

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Wartość indeksu CRB mocno

Bardziej szczegółowo

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt.

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt. czwartek, 1 czerwca 2017 10:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: WIELKA BRYTANIA: Opublikowany wczoraj po południu sondaż Kantar Public pokazał 10

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków: poniedziałek, 6 listopada 2017 10:47 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA/ FED: Prasa podała, że William Dudley z oddziału FED w Nowym Jorku, mający

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 22 października 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Szwecja: W środę 28 października zaplanowane

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 12 sierpnia 2016 11:24 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej poniedziałek, 29 maja 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Szczyt G-7: Przywódcy podtrzymali dotychczasowe ustalenia zakładające eliminację

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 3 października 2017 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Opublikowany wczoraj po południu indeks ISM dla przemysłu za wrzesień wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.).

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.). wtorek, 3 stycznia 2017 11:19 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Indeks PMI dla przemysłu liczony przez

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano).

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano). wtorek, 9 sierpnia 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 24 października 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Donald Trump powiedział wczoraj reporterom w Białym Domu, że

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 28 października 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Inflacja CPI spadła we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 22 listopada 2016 11:25 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Odnotowano silne trzęsienie ziemi

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy piątek, 3 czerwca 2016 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 27 kwietnia 2016 11:02 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka Raport dzienny FX Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10 Dolar wygrzebuje się z dołka GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wprawdzie wiceprezes FED, William Dudley dał

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m).

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m). środa, 14 września 2016 11:27 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Eurostrefa: Zdaniem przemawiającej wczoraj

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara Raport dzienny FX Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16 Hilsenrath wpływa na dolara GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Artykuł wpływowego Jona Hilsenratha w Wall

Bardziej szczegółowo

Model Atlanta FED GDPNow po wczorajszym dniu wskazuje zaledwie na 0,2 proc. wzrostu gospodarczego w I kwartale.

Model Atlanta FED GDPNow po wczorajszym dniu wskazuje zaledwie na 0,2 proc. wzrostu gospodarczego w I kwartale. piątek, 28 kwietnia 2017 10:27 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Sytuacja na Półwyspie Koreańskim może przerodzić się w poważny

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49 czwartek, 14 maja 2015 11:49 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Dolar cały czas słaby nadal widać echa wczorajszych słabych danych nt. kwietniowej sprzedaży detalicznej w USA (0,0

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy środa, 24 lutego :50 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy środa, 24 lutego :50  Kluczowe informacje z rynków: środa, 24 lutego 2016 11:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Esther George z FED w Kansas ostatnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

NOWA ZELANDIA: Indeks zaufania konsumentów w II kwartale przyspieszył do 113,4 pkt. wobec 111,9 pkt. w I kwartale b.r.

NOWA ZELANDIA: Indeks zaufania konsumentów w II kwartale przyspieszył do 113,4 pkt. wobec 111,9 pkt. w I kwartale b.r. poniedziałek, 19 czerwca 2017 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: EUROSTREFA/ FRANCJA: Partia Emmanuela Macrona (Republique En Marche!) wspólnie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD).

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD). czwartek, 27 października 2016 11:46 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Eurostrefa: Wczoraj po południu agencja

Bardziej szczegółowo

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD piątek, 25 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty znów liderem w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Rynek czeka na słowa Draghiego str.3 USD JPY Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie Risk-on

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Podczas wczorajszego wystąpienia w Klubie

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 21 czerwca :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. środa, 21 czerwca :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: środa, 21 czerwca 2017 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Roberta Kaplana z FED (z prawem głosu w FOMC w tym roku) wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 13 kwietnia :28 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 13 kwietnia :28 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 13 kwietnia 2017 11:28 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Dolar jest zdecydowanie zbyt silny, warto utrzymać dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 24 lutego 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wypowiedzi opublikowanej wczoraj po

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 21 kwietnia 2016 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 17 lutego :06 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 17 lutego :06 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 17 lutego 2017 11:06 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Dennisa Lockharta z oddziału FED

Bardziej szczegółowo

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC piątek, 4 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Wyhamowanie wzrostu PLN str.2 Raport przygotowali: EUR EUR/USD najwyżej od 2,5-roku str.3 USD Dane wsparły korektę wzrostową na USD str.4 JPY Brak większych

Bardziej szczegółowo

Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB

Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB piątek, 11 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty wypadł najgorzej w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB str.3 USD Wsparła

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Raport dzienny FX Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Dzisiaj w kalendarzu amerykańska inflacja GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Dane nt. inflacji CPI w USA były

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 17 marca :49 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 17 marca :49 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 17 marca 2016 11:49 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił dzisiaj średni

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46. Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED

Raport dzienny FX. środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46. Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED Raport dzienny FX środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46 Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED W centrum uwagi: GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy tel: (022)504-33-26 e-mail: m.rogalski@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Dane nt. PKB za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 23 września :23 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 23 września :23 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 23 września 2016 11:23 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Wielka Brytania: Szef brytyjskiej dyplomacji

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 29 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 29 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 29 sierpnia 2017 11:24 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: KOREA PÓŁNOCNA: Reżim wystrzelił w poniedziałek o godz. 22:58 polskiego czasu pocisk

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów Raport dzienny FX Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08 Brakuje pesymistów GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy tel: (022)504-33-26 e-mail: m.rogalski@bossa.pl Według ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać piątek, 18 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Zastanawiające zachowanie rubla str.2 Raport przygotowali: EUR Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu str.3 USD Nie tak słaby, jakby

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.).

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.). wtorek, 2 stycznia 2018 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Indeks PMI dla przemysłu (rządowy) wyniósł w grudniu 51,6 pkt. (jak oczekiwano),

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Raport dzienny FX czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29 Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Warto będzie poświęcić więcej uwagi odczytom indeksów NY FED Mfg. i Philly FED za marzec, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX

Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX wtorek, 4 kwietnia 2017 11:12 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Opublikowany wczoraj po południu odczyt ISM dla przemysłu za marzec

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy czwartek, 5 maja :34 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy czwartek, 5 maja :34  Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 5 maja 2016 11:34 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 8 maja :07 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. poniedziałek, 8 maja :07 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: poniedziałek, 8 maja 2017 11:07 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Piątkowe dane Departamentu Pracy USA wskazały na spadek stopy

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 22 czerwca 2017 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Trwa dyskusja wśród członków FED nt. terminu rozpoczęcia zapowiadanej redukcji

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 8 lutego :32 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX

Raport walutowy. środa, 8 lutego :32 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX środa, 8 lutego 2017 11:32 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem przemawiającego wczoraj wieczorem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.).

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.). czwartek, 9 listopada 2017 11:05 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Demokraci wygrali wybory na gubernatorów stanów w Wirginii (Ralph Northam),

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 13 października :05 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. piątek, 13 października :05 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: piątek, 13 października 2017 11:05 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Opublikowane wczoraj po południu dane nt. inflacji w cenach producentów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK piątek, 7 lipca 2017 PLN i waluty regionu Konsolidacja na PLN str.2 Raport przygotowali: EUR Jastrzębie minutes str.3 USD Obawy o inflację str.4 JPY BoJ luzuje str.5 CHF CHF bez zmian str.6 Konrad Ryczko

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 7 stycznia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 7 stycznia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 7 stycznia 2016 12:02 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił oficjalny

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 06-13.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował (link http://www.imf.org/en/publications/weo/is sues/2017/09/19/world-economic-outlookoctober-2017)

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

RYNEK SUROWCOWY. Rynek surowców zależny od globalnych nastrojów

RYNEK SUROWCOWY. Rynek surowców zależny od globalnych nastrojów RYNEK SUROWCOWY 17.03.2011 r. 11:06 Marek Rogalski Analityk Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawa tel. 022 5043 326 m.rogalski@bossa.pl www.bossa.pl Notowania: Ropa Miedź Złoto

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. poniedziałek, 6 lutego 2012 r., godz. 11:04. Grecy ustawią rynek na cały tydzień

Raport dzienny FX. poniedziałek, 6 lutego 2012 r., godz. 11:04. Grecy ustawią rynek na cały tydzień Raport dzienny FX poniedziałek, 6 lutego 2012 r., godz. 11:04 Grecy ustawią rynek na cały tydzień Wbrew piątkowym spekulacjom, grecki premier jeszcze nie zrezygnował, ale rozmowy w sprawie reform są bardzo

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.09.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Zadłużenie sektora finansów publicznych dane MF Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące zadłużenia sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 24 września 2015 11:19 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl. Euro (EUR)

Raport walutowy. czwartek, 24 września 2015 11:19 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl. Euro (EUR) czwartek, 24 września 2015 11:19 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Euro (EUR) Niemcy: Indeks zaufania konsumentów Gfk spadł w październiku do 9,6 pkt. z 9,9 pkt. we wrześniu (oczekiwano

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo