Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji Kolekcja Skokloster i inne zbiory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji Kolekcja Skokloster i inne zbiory"

Transkrypt

1 STOCKHOLM SLAVIC PAPERS 14 Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji Kolekcja Skokloster i inne zbiory Polonica in the Swedish National Archives The Skokloster Collection and Other Materials Alina Nowícka-Jezowa & Ewa Teodorowicz-Hellman (red.) Stockholms Universitet Slaviska Institutionen 2007

2 STOCKHOLM SLAVIC PAPERS 14 Alina Nowicka-Jeżowa & Ewa Teodorowicz-Hellman (red.) Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji Kolekcja Skokloster i inne zbiory Polonica in the Swedish National Archives The Skokloster Collection and Other Materials polska instrtutet Stockholms Universitet Slaviska Institutionen 2007

3 Alina Nowicka-Jeżowa, Ewa Teodorowicz-Hellman (editors) Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory/ Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials. Stockholm 2007, pp. 174 Stockholm Slavic Papers 14. ISSN ISBN Projekt okładki: Grzegorz Paweł Bąbiak i Urszula Krzysiak. The authors and the editors 2007 Layout and design: Jakub Los Printed in Poland by Elpil, Siedlce 2007 Sztokholm/Stockholm 2007

4 Spis treści Alina Nowicka-Jeżowa Ewa Teodorowicz-Hellman Wstęp/ Introduction 5 Ewa Teodorowicz-Hellman Polonica in the Swedish National Archives - Riksarkivet The Skokloster Collection 9 Alina Nowicka-Jeżowa Polonica in the Skoklostersamlingen Holdings. A Research Reconnaissance 25 Marta M. Kacprzak Sprawa Smoleńska. Z literatury okolicznościowej polskiego baroku w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji 37 Dariusz Chemperek Kultura literacka początków XVII wieku w świetle poetyckich poloników szwedzkich wydanych w XXI wieku 55 Michał Straszewicz Stan i perspektywy edycji poloników o tematyce moskiewskiej ze zbiorów Archiwum Narodowego w Sztokholmie. Skoklostersamlingen 67 Jadwiga Wronicz Extranea. Polen - charakterystyka zbioru 81 Elżbieta Święcicka Nauka, zabawa, dyplomacja i wojna w trójkącie szwedzko-polsko-tureckim. Na podstawie listów Zachariasza i Ewy Gamockich oraz Jana Herbiniusa 89

5 4 Spis treści Ulla Ehrensvard To Compile the Catalogue "Cartographies Poloniae " Włodzimierz Gruszczyński Pożądane sposoby udostępniania poloników szwedzkich do badań nad historią języka polskiego 123 Joanna Okoniowa Józef Trypućko ( ) 133 Elisabeth Lófstrand The Novgorod Occupation Archives 141 Anex: Ewa Berndtsson Rola Riksarkivet w przechowywaniu i udostępnianiu poloników Lista prac opublikowanych w ramach polsko-szwedzkiego projektu Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen" 165 Ilustracje 167

6 Wstęp Tom Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory/polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials podsumowuje kilkuletnie prace prowadzone w ramach szwedzko-polskiego projektu badawczego, dotyczącego poloników znajdujących się w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji - w Riksarkivet w Sztokholmie. W centrum zainteresowania badaczy polskich i szwedzkich sytuował się zbiór Skoklostersamlingen. Polska brev och handlingar [Kolekcja Skokloster. Polskie listy i dokumenty]. Polonika zawarte w tym zbiorze nie były dotychczas obecne w całym swym bogactwie w świadomości historyków kultury literackiej XVI i XVII wieku i nie posiadały edycji naukowych, na które niewątpliwie zasługują jako utwory literackie i cenne źródła kultury dla badacza polskiego baroku. Najbardziej interesujące materiałowo i literacko okazały się w Skoklostersamlingen diariusze, poematy, ekscytarze i listy, dotyczące obrony Smoleńska (twierdzy obronnej na wschodnich obrzeżach Rzeczypospolitej) oraz różnego rodzaju pisma polityczne z czasów rokoszu i dymitriad. Manuskrypty te są jednak przede wszystkim świadectwem dramatycznych doświadczeń Polaków, żyjących w czasach licznych wojen. Są one także dokumentami mentalności indywidualnej i zbiorowej społeczeństwa polskiego, więzi stanowej i narodowej, stosunku do sąsiednich nacji. Książka Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory/ Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials jest owocem szwedzko-polskiej konferencji, zorganizowanej w dniach 8-10 maja 2006 roku przez prof. Ewę Teodorowicz-Hellman w Instytucie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sztokholmskiego. Celem konferencji było podsumowanie i zakończenie pierwszego etapu prac badawczych nad zbiorem manuskryptów ze Skoklostersamlingen. Oprócz artykułów na temat tego właśnie zbioru książka zawiera również kilka prac o innych tekstach źródłowych, znajdujących się w archiwach szwedzkich oraz artykuł traktujący o nowoczesnych możliwościach publikacji XVI i XVII- -wiecznych manuskryptów i druków. Ponieważ konferencja poświęcona była pamięci Profesora Józefa Trypućki, który w swej pracy naukowej wiele miejsca poświęcił zbiorom poloników w Uppsali, tom zamyka tekst o życiu i działalności naukowej Profesora. W książce zamieszczono również informację o innym projekcie badawczym realizowanym w Instytucie Języków i Literatur Słowiań-

7 122 Ulla Ehrensvärd, The Military Archives of Sweden, Stockholm Beauplan - mapy Dniepru i Ukrainy, przekazane hetmanowi wielkiemu koronnemu, Stanisławowi Koniecpolskiemu. Nawet jeśli zdecydowanie większa część materiału kartograficznego, zachowanego w szwedzkich archiwach dotyczy wojen Karola X Gustawa i Karola XII (lata i ), nie można zapominać o tym, że pierwszy kontakt między polskimi a szwedzkimi kartagrafami był o charakterze pokojowym i miał miejsce w latach Wtedy to Polska przyjęła życzliwie w Gdańsku uciekających ze Szwecji biskupów katolickich, Johannesa Olausa Magnusa i Hansa Braska. Podczas gdy reformacja coraz bardziej szerzyła się w Szwecji, szwedzcy katolicy mogli stworzyć w Gdańsku własną małą kolonię. Tam też przygotował Olaus Magnus - wzorując się na mapach Mikołaja Kopernika i Bernarda Wapowskiego z Krakowa - szkic swojej ogromnej mapy Carta Marina (Mapa Morska), wydrukowany w Wenecji w roku W tamtych czasach mapa ta ukazywała światu zupełnie nowy obraz krajów Północy.

8 Włodzimierz Gruszczyński Polska Akademia Nauk, Kraków Pożądane sposoby udostępniania poloników szwedzkich do badań nad historią języka polskiego Najważniejsze: informacja Obecnie większość zainteresowanych osób zaczyna poszukiwania interesujących ich pozycji bibliograficznych od katalogów elektronicznych. Katalogi szwedzkich bibliotek są pod tym względem bardzo dobrze zorganizowane. Prócz elektronicznych katalogów poszczególnych bibliotek istnieje znany i ceniony także poza Szwecją katalog LIBRIS, obejmujący zbiory wszystkich naukowych bibliotek szwedzkich (zwłaszcza uniwersyteckich), a dostępny oczywiście za pośrednictwem Internetu (http://websok.libris.kb.se). W zasadzie więc ewentualne próby zorientowania się w zasobie poloników w szwedzkich bibliotekach, w tym również np. w bibliotece w zamku Skokloster, powinny zakończyć się sukcesem. Co prawda, na stronie www tego zamku (http://lsh. it-norr.com) wśród informacji o zbiorach bibliotecznych nie znajduje się nawet wzmianka o dość dużym zbiorze poloników, a w notce na temat książek w językach obcych wymienia się tylko książki po francusku, włosku i hiszpańsku (jak widać, brak na tej liście - prócz języka polskiego - także łaciny i niemieckiego), ale na samym końcu znajduje się informacja, że cały zbiór został skatalogowany i obecnie stopniowo udostępniania się dane katalogowe właśnie w systemie LIBRIS. System ten umożliwia, jak wiadomo, przeszukiwanie katalogu m.in. w taki sposób, żeby uzyskać informacje tylko z jednej biblioteki i dotyczące książek w określonym języku. Niestety, próba uzyskania listy książek polskojęzycznych w Skokloster na razie kończy się niepowodzeniem, co oznacza zapewne, że informacje o tych książkach nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu (trudno się zresztą dziwić, ponieważ w LIBRIS znajduje się na razie tylko 541 spośród ok. 30 tys. pozycji z biblioteki w Skokloster).

9 124 Włodzimierz Gruszczyński, Polska Akademia Nauk, Kraków Tak więc jedynym - jak na razie - sposobem na to, by dowiedzieć się, jakie książki polskie znajdują się w Skokloster, jest przyjazd do biblioteki i skorzystanie ze znajdującego się tam katalogu (przypomnijmy, że zamek, w którym znajduje się biblioteka, jest przez większą część roku zamknięty). Zdobycie informacji w systemie LIBRIS o starodrukach polskich z innych bibliotek szwedzkich jest - jak się okazuje - niewiele łatwiejsze. Na przykład spośród XVII-wiecznych książek polskich znajduje się w nim tylko ok. 30 pozycji z Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie i dwie czy trzy z Miejskiej Biblioteki w Norrkóping (Finspongssamlingen). Wydaje się, że jeszcze trudniej uzyskać informacje o rękopisach. W systemie LIBRIS przewidziana jest możliwość umieszczania danych rękopisów, ale np. próba sprawdzenia, jakie łacińskie rękopisy znajdują się w bibliotece uppsalskiej, zakończyła się wykazaniem czterech pozycji, będących zresztą współczesnymi edycjami dawnych rękopisów. Podobne skutki dało poszukiwanie rękopisów w Bibliotece Królewskiej. Oczywiście istnieją także drukowane informacje o zbiorach poloników w Szwecji. Najbardziej znanym katalogiem jest praca profesora Józefa Trypućki Polonica vetera Upsaliensia [1958]. Obejmuje ona jednak zbiory tylko jednej, choć bardzo ważnej biblioteki szwedzkiej - Biblioteki Uniwersytetu Uppsalskiego. Brak analogicznych publikacji dla innych bibliotek znacznie utrudnia orientację w ich zasobach. Pewną pomocą może służyć prawie 100-letnie wydawnictwo Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności opracowane przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera i Jana Łosia (Kraków 1914). Ze zrozumiałych powodów obejmuje ono jednak głównie informacje o najstarszych polonikach, które w znakomitej większości są rękopisami łacińskimi (dodajmy, że autorzy bardzo szeroko rozumieli pojęcie polonikum: włączyli do swego opracowania również informacje na temat dzieł obcych, Polski dotyczących (głównie szwedzkich i rosyjskich) oraz - oczywiście - dzieł obcych pochodzących z polskich bibliotek. Jednak znajdują się w tej pracy także informacje o pewnych dziełach, które są interesujące dla badaczy historii języka polskiego. Wspomnieć także wypada o zasobach archiwalnych i informacjach o nich dostępnych w Internecie. Jak się zdaje, dużą pomocą może służyć Nationell ArkiyDatabas 1, gdzie można znaleźć informacje na przykład o zbiorze pergaminowych listów z Polski z lat , czy niezwykle obszernym zbiorze dokumentów dotyczących Inflant: Livonica I z lat W bazie danych index.aspx?id=a09723d8-9ab7-lld5-a b- 3 b&s-balder aspx?id

10 Pożądane sposoby udostępniania poloników szwedzkich do badań nad historią języka Archiwum Narodowego można znaleźć także informację o polskich rękopisach i innych dokumentach zawartych w wielotomowym zbiorze Extranea (polska och ryska manuskript och handlingar) stanowiących część wielkiego zbioru Skoklostersamlingen. Niestety polonika w tej bazie danych są zupełnie nieopisane (pole Fórteckning", czyli spis" jest puste), co sprawia, że nie sposób dowiedzieć się czegoś bliższego o zawartości poszczególnych kolekcji dokumentów 4. Dotychczasowe sposoby udostępniania poloników Mikrofilmy i fotokopie W okresie powojennym nieliczne polonika szwedzkie były udostępniane badaczom polskim w postaci mikrofilmów. Tak było np. z unikatowym egzemplarzem dykcjonarza Franciszka Mymera z 1528 r., który został zmikrofilmowany na zamówienie prof. Józefa Trypućki. Mikrofilm trafił do Polskiej Akademii Nauk, gdzie służył do prowadzenia badań porównawczych m.in. w trakcie prac nad słownikiem Bartłomieja z Bydgoszczy 5. Ogólnie trzeba jednak stwierdzić, że dostęp do materiałów ze szwedzkich zbiorów był niezwykle ograniczony (oczywiście w znacznym stopniu z powodów politycznych i ekonomicznych). Możliwość badania poloników mieli w zasadzie głównie naukowcy mieszkający w Szwecji. Badania te ograniczały się - ze względu na niewielką liczbę zainteresowanych nimi osób - do zestawiania bibliografii (najdawniejsze polonika - prof. Józef Trypućko, okres II wojny - prof. Andrzej Nils Uggla). W latach 80. ubiegłego wieku podjęte też zostały prace nad rekonstrukcją katalogu biblioteki kolegium jezuickiego z Braniewa, która w całości została wywieziona do Szwecji jako łup wojenny. Prace te - o ile mi wiadomo - nie zostały na razie uwieńczone publikacją katalogu 6. Mikrofilmy i fotokopie nie były z reguły kopiowane w Polsce i dostęp do nich (a przede wszystkim wiedzę o ich istnieniu) mieli tylko nieliczni badacze (np. o tym, że mikrofilm ze słownikiem Mymera jest dostępny w Polsce, nie wiedzieli m.in. historycy języka na Uniwersytecie Warszawskim). 4 Być może informacje takie będą się mogły pojawić dzięki badaniom, jakie podjęła nad tym zbiorem Jadwiga Wronicz z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (por. jej referat w niniejszym tomie). 5 Por.: Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy... 6 Por.: Spandowski, Szyller, 1997, s

11 126 Włodzimierz Gruszczyński, Polska Akademia Nauk, Kraków Faksymilia Drugą metodą udostępniania poloników jest wydawanie faksymiliów. Niestety - o ile mi wiadomo - prawie w ogóle nie korzystano z tej metody w ostatnich dziesiątkach lat. W okresie pracy w Szwecji ( ) udało mi się doprowadzić do opublikowania w ten sposób dwóch starodruków i dwóch rękopisów (dokładniej mówiąc, rękopisu i jego nieco późniejszej kopii). Druki ukazały się w wydanym w Krakowie tomiku zawierającym podobizny dwóch najstarszych drukowanych słowników staropolskich: Dictionarius Ioannis Murmellii yariarum rerum... i Franciszka Mymera Dictionarium trium linguarum 7. Faksymilia obu słowników zostały opublikowane dzięki wyrażeniu zgody na bezpłatne wydanie reprodukcji przez Bibliotekę Uniwersytetu Uppsalskiego oraz dzięki pomocy finansowej Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie. Starodruki zostały najpierw skopiowane za pomocą kserografu (!), następnie kserokopie zeskanowano, poddano je obróbce cyfrowej i wydrukowano w nakładzie ok. 500 egzemplarzy. Niestety jakość reprintu - z dzisiejszego punktu widzenia - nie jest najlepsza (np. widoczna jest struktura punktowa liter). Mimo to został on bardzo dobrze przyjęty przez środowisko historyków języka (dwie pozytywne recenzje w prasie fachowej). Dzięki niemu mogą poznać te dwa słowniki nie tylko badacze, ale też np. doktoranci i studenci filologii polskiej. Podobizny rękopisów opublikowane zostały jako załączniki do będącej ich opracowaniem książki L. Larssona, W. Gruszczyńskiego pt. Nomina Polonica & Svetica. En polsk-svensk paronymordlista i original och avskrift. Dzięki temu, że rękopisy reprodukowano w pełnym kolorze i z ogromną rozdzielczością przypominają do złudzenia oryginały. Wydania transliterowane lub transkrybowane Ten sposób udostępniania dawnych tekstów jest chyba najbardziej rozpowszechniony, zwłaszcza jeśli chodzi o teksty literackie oraz teksty szczególnie ważne dla badań historycznych (dokumenty życia politycznego i społecznego). Bardzo trudno powiedzieć, jak wiele tekstów (zwłaszcza dawnych) pol- 7 Książka ukazała się w serii Biblioteka Tradycji Literackich", Collegium Columbinum, Kraków W tym samym woluminie znajduje się mój komentarz do reprintu pt. Dwa najstarsze drukowane słowniki polskie w wydaniu faksymilowym oraz to samo opracowanie w języku niemieckim: Die zwei ältesten gedruckten polnischen Wörterbücher in einer Faksimileausgabe (strony nieliczbowane).

12 Pożądane sposoby udostępniania poloników szwedzkich do badań nad historią języka skich i o polskiej proweniencji przechowywanych w bibliotekach i archiwach szwedzkich zostało w ten sposób udostępnionych szerszemu gronu odbiorców. Wydaje się jednak, że stosunkowo niewiele. Kilka z nich znajduje się we wspomnianej już książce Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi..., np. anonimowy wiersz polski z poł. XVI wieku (s. 83) czy Stanisława Kleryki O powyższemu Sigmunta Augusta królewicza na Księstwo Wielkie Litewskie (s ). W wypadku wydań tekstów literackich nie zawsze podaje się podstawę (tak jest chyba z niektórymi utworami sowizdrzalskimi, zachowanymi - o ile mi wiadomo - tylko w Szwecji), trudno więc ocenić, jak wiele z nich poznaliśmy dzięki zachowanym w bibliotekach szwedzkich starodrukom lub rękopisom. Niektóre z nich, jak np. odnaleziony przez Jadwigę Wronicz, a opublikowany (w transkrypcji) przez R. Krzywego wraz z jego świetnym komentarzem utwór Reges et principes Regni Poloniae 8 y opatrywane są jednak dokładną informacją o oryginale i miejscu jego przechowywania. Dokumenty o wartości historycznej publikuje się zwykle, podając informację o podstawie publikacji, tak jak na przykład w wypadku opublikowanego przeze mnie (w transliteracji) tekstu pt. Relacje z bitwy pod Kliszowem 9. W ostatnim okresie ukazało się w transkrypcji kilka nieznanych wcześniej tekstów polskich, których oryginały przechowywane są w zbiorach szwedzkich, a dokładniej należą do będącego przedmiotem konferencji Skoklostersamlingen 10. Należy mieć nadzieję, że jest to początek znacznie dłuższej serii wydawniczej. I choć dla badań historycznojęzykowych dużo większą wartość mają wydania transliterowane niż transkrybowane (w tych ostatnich gubi się zwykle część cech językowych z poziomu ortografii, fonetyki i fleksji), to jednak nawet te ostatnie stanowią dla lingwistów interesujący materiał. Postulaty W dzisiejszych czasach najwygodniejszym i najtańszym, jak mi się zdaje, sposobem udostępniania starodruków i rękopisów jest umieszczanie ich cyfrowych reprodukcji w Internecie lub na nośnikach takich jak CD-ROM. W Polsce metoda ta stosowana jest obecnie na dość szeroką skalę. Jedną z ważniejszych i lepszych bibliotek wirtualnych oferujących wiele interesujących 8 Krzywy , s Gruszczyński 1995, s Dokładne informacje na temat tych wydań znajdują się w referatach opublikowanych w niniejszym tomie, dlatego nie powtarzam ich tutaj.

13 128 Włodzimierz Gruszczyński, Polska Akademia Nauk, Kraków starodruków jest Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 11. Od niedawna Polska Biblioteka Internetowa 12 prócz elektronicznych książek udostępnianych w postaci tekstowej umożliwia kontakt z cyfrowymi reprodukcjami wielu starych druków. Szereg niezwykle wartościowych dzieł, w tym: inkunabułów, starodruków i rękopisów 13, udostępniono także dzięki Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich dostępna jest tylko na CD 14. W zasadzie każda większa biblioteka naukowa w Polsce udostępnia na swej witrynie internetowej jakieś starodruki, a niekiedy też rękopisy. Oczywiście najczęściej udostępniane są w ten sposób dzieła polskie, stosunkowo często jednak są to także książki obce, zwłaszcza niemieckie. Niestety wydaje się, że szwedzkie biblioteki naukowe w tylko niewielkim stopniu wykorzystują tę metodę (np. na stronie www Biblioteki Uniwersytetu Uppsalskiego nie odnalazłem żadnej informacji o zdigitalizowanych zbiorach i ich udostępnianiu, a na stronie Biblioteki Narodowej (Biblioteki Królewskiej) w Sztokholmie znajduje się odpowiedni link, pod którym można wiele dowiedzieć się o samym programie digitalizacji, ale stosunkowo niewiele można przeczytać). Publikowane są pojedyncze strony, zazwyczaj ważnych i efektownych (np. z estetycznego punktu widzenia) dzieł. Wydaje się, że skanowanie traktuje się w szwedzkich bibliotekach jak usługę, podobnie jak mikrofilmowanie, fotokopiowanie i kopiowanie różnymi innymi technikami. Wychodzi się z założenia, że badacz, który jest zainteresowany danym dziełem lub jego fragmentem, zamówi kopię w takiej formie, jaka mu będzie najbardziej odpowiadała. Pewne dzieła i dokumenty zasługują jednak na udostępnienie szerszej publiczności, a najlepiej na opublikowanie w postaci reprodukcji cyfrowej w Internecie. To dzieła - z punktu widzenia Szwecji - obce, m.in. interesujące nas, polonika, wywiezione przed wiekami jako łupy wojenne. Dziś z oczywistych powodów nie znajdują się one w centrum zainteresowania naukowców szwedzkich (zwłaszcza te napisane po polsku), a jednocześnie są w dalszym 11 Cyfrowe reprodukcje starodruków znajdują się w kolekcji Dziedzictwo kulturowe", która zawiera najcenniejsze zabytki piśmiennictwa znajdujące się w zbiorach bibliotek poznańskich oraz pewną liczbę dzieł historycznych i literackich wydanych głównie w wieku XIX. 12 Niestety system wyszukiwania w PBI uniemożliwia zorientowanie się w ilości zreprodukowanych starodruków. 13 Warto zwrócić uwagę, że biblioteka ta zdigitalizowała przede wszystkim te pozycje, które mają wartość ogólnokulturową, mianowicie inkunabuły. Lista wszystkich inkunabułów dostępnych w wersji cyfrowej znajduje się pod adresem: 14 Płyty są sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

14 Pożądane sposoby udostępniania poloników szwedzkich do badań nad historią języka ciągu trudno dostępne dla specjalistów z Polski. Badacze mieszkający za granicą nie mogą często zamówić ich kopii, bo po prostu nie wiedzą nawet, że się one w Szwecji znajdują (por. wcześniejszy fragment na temat informacji). Należą do tej grupy przede wszystkim pozycje unikatowe, jak np. wspomniany wcześniej egzemplarz dykcjonarza Mymera z 1528 roku. Wydaje się, że stosunkowo szybko można by zestawić listę książek i innych tekstów, ważnych dla badań polonistycznych (zwłaszcza językowych, historycznych i historycznoliterackich), a znajdujących się wyłącznie w posiadaniu bibliotek szwedzkich. Te właśnie teksty w pierwszej kolejności powinny zostać zdigitalizowane i udostępnione w Internecie albo na CD. Wcześniej oczywiście powinien zostać opublikowany katalog unikatowych poloników znajdujących się w szwedzkich bibliotekach. Można żywić nadzieję, że obecna konferencja stanowi ważny krok na drodze do osiągnięcia tak wyznaczonego celu. Bibliografia: Barwiński, E. (red.), 1914, Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez E. Barwińskiego, L. Birkenmajeray J. Łosia, Kraków. Chemperek, D. (wyd.), 2006, Pamiątka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga narodów przy żałosnej śmierci Jana Karola Chodkiewicza, Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen", A. Nowicka-Jeżowa (red.), t. 3, Warszawa. Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum, W. Gruszczyński (oprać.), 1997, [w:] [Francisci Mymeri] Dictionarius trium linguarum, W. Gruszczyński (oprać, ligwistyczne), W. Wałecki (oprać, polonistyczne), Kraków. Gruszczyński, W., 1995, Relacje z bitwy pod Kliszowem, Acta Sueco-Polonica": 4, s Gruszczyński, W., 1997, Dwa najstarsze drukowane słowniki polskie w wydaniu faksymilowym / Die zwei ältesten gedruckten polnischen Wörterbücher in einer Faksimileausgabe, [w:] Dictionarium trium linguarum, Biblioteka Tradycji Literackich", Kraków. Kacprzak, M. (wyd.), 2006, Sprawa Smoleńska. Z literatury okolicznościowej pierwszej połowy XVII wieku, Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen", A. Nowicka-Jeżowa (red.), t. 2, Warszawa. Krzywy, R., , Reges etprincipes Regni Poloniae" Adriana Kochana Wolskiego jako przykład wierszowanego katalogu władców, Acta Sueco-Polonica": 10/11, s Larsson, L., Gruszczyński, W., 1998, Nomina Polonica & Svetica. En polsk-svensk paronymordlista i original och avskriju Acta Bibliotecae R. Universitatis Upsaliensis": 35, Uppsala.

15 130 Włodzimierz Gruszczyński, Polska Akademia Nauk, Kraków Niemojewski, S., Diariusz drogi pisanej i różnych przypadków żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, R. Krzywy (wyd.), 2006, Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen", A. Nowicka- -Jeżowa (red.), t. 4, Warszawa. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy: wersja polsko-łacińska, cz. I-III, , E. Kędelska, I. Kwilecka, A. Łuczak (oprać.), Warszawa. Spandowski, M., Szyller, S., 1997, Katalog ôver skrifterfrân jesuiternas bibliotek i Braniewoy Acta Sueco-Polonica": 6, s Teodorowicz-Hellman, E., Nowicka-Jeżowa, A., Straszewicz, M., Wichowa M. (red.), 2006, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji, Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen", A. Nowicka-Jeżowa (red.), t. 1, Warszawa. Trypućko, J., 1958, Polonica Vetera Upsaliensia: Catalogue des imprimés polonais ou concernant la Pologne des XVey XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles conservés à la Bibliothèque de VUniversité d'upsala, Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis": 13, Uppsala. Strony internetowe: index.aspx?id=a ab7-lld5-a bb&s=balder SUMMARY How to make Polish historical documents (polonica) available to researchers with an interest in the history of the Polish language The article deals with the problem of providing access to information on the polonica held in Swedish archives and libraries. Sweden's national on-line library system (LIBRIS) provides no information on a majority of Polish old prints. The Riksarchivet (Swedish National Archives) catalogue contains some well-structured information on Polish old prints, available on-line from the Nationell ArkivDatabas. However, the crucial issue is to provide access to the

16 Pożądane sposoby udostępniania poloników szwedzkich do badań nad historią języka actual texts. The author discusses the various forms in which these texts have been available to date, such as microfilm, photocopies, facsimile, transliteration or transcription, and goes on to suggest that those early modern historical documents which relate to Poland but are held in Sweden (manuscripts and old prints, particularly those recorded in Polish and only surviving in Sweden) should be available on-line in a digitised format.

244 Artykuły recenzyjne i recenzje

244 Artykuły recenzyjne i recenzje 244 Artykuły recenzyjne i recenzje Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials, ed. by A. Nowicka-Jeżowa, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm 2007, ss. 174. W

Bardziej szczegółowo

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów Bibliografie ogólne Bibliografia polska Estreicherów Co to takiego? Bibliografia polska, dzieło Karola Estreichera, kontynuowane przez jego syna Stanisława, a następnie wnuka Karola, składa się z 4 części,

Bardziej szczegółowo

STARODRUKI BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ STAN OPRACOWANIA, PROWENIENCJE, PERSPEKTYWY BADAWCZE

STARODRUKI BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ STAN OPRACOWANIA, PROWENIENCJE, PERSPEKTYWY BADAWCZE STARODRUKI BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ STAN OPRACOWANIA, PROWENIENCJE, PERSPEKTYWY BADAWCZE Wratislaviae, a.d. III Kal. Oct. CIƆ CIƆ XVI Starodruki w Bibliotece Jagiellońskiej zasób ZASÓB: Jednostki zinwentaryzowane

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w.

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w. Prezentacja projektu i jego zastosowania w pracy naukowej oraz dydaktyce Włodzimierz Gruszczyński 1 Maciej Ogrodniczuk

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum Libri librorum Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum [Mikołaj z Szadka?] [Naznamionowanie dzienne miesiącow nowych pełnych lata 1520?] [Kraków, Hieronim Wietor, 1519/1520]. pl o do druku

Bardziej szczegółowo

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Przed projektem Lubelska Biblioteka Wirtualna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem mojego komunikatu naukowego jest prezentacja dwóch katalogów BIBLIOTHECAE NEONATAE ALBO DZIEDZICTWO ODZYSKANE, Wacław Walecki

Przedmiotem mojego komunikatu naukowego jest prezentacja dwóch katalogów BIBLIOTHECAE NEONATAE ALBO DZIEDZICTWO ODZYSKANE, Wacław Walecki Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II red. W. Walczak i K. Łopatecki, Białystok 2010 Wacław Walecki (Kraków) BIBLIOTHECAE NEONATAE ALBO DZIEDZICTWO ODZYSKANE, czyli

Bardziej szczegółowo

Jacek Krochmal. (Warszawa)

Jacek Krochmal. (Warszawa) Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II red. W. Walczak i K. Łopatecki, Białystok 2010 (Warszawa) Elektroniczne repozytorium Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Polskie biblioteki cyfrowe z punktu widzenia internauty

Polskie biblioteki cyfrowe z punktu widzenia internauty Polskie biblioteki cyfrowe z punktu widzenia internauty dr inż. Krakowska Akademia mszepski@afm.edu.pl 2 Biblioteki cyfrowe szansą nauki Minister Barbara Kudrycka w liście do naukowców: WBN to: prawdziwy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch PIONIER 2003 Poznań 9-11 kwietnia 2003. Geneza WBC1 Celem strategicznym PFBN realizowanym od lat jest rozbudowa i modernizacja platformy

Bardziej szczegółowo

Korekta OCR problemy i rozwiązania

Korekta OCR problemy i rozwiązania Korekta OCR problemy i rozwiązania Edyta Kotyńska eteka.com.pl Kraków, 24-25.01.2013 r. Tekst, który nie jest cyfrowy - nie istnieje w sieci OCR umożliwia korzystanie z materiałów historycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej Maciej Dynkowski Biblioteka Główna Akademii Muzycznej Im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Zalety dokumentów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Na podstawie Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie ustala się szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM zasoby medyczne w wielkopolskiej bibliotece cyfrowej Rosną krajowe zasoby cyfrowe z zakresu medycyny. W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, oprócz historycznych monografii

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową utworzono w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Od początku jej celem była wszechstronna promocja informacji

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Martyna Darowska Biblioteka Główna Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11. Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej. Zawartość cyfrowa

Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej. Zawartość cyfrowa Treść dokumentu: Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej. Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących w zakresie zawartości cyfrowej.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych

Tworzenie przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych Tworzenie przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych I. Definicje Bibliografia załącznikowa spis dołączony do książki lub artykułu zawierający wykaz wykorzystanych przez

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie źródeł informacji w bazach danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Wyszukiwanie źródeł informacji w bazach danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Wyszukiwanie źródeł informacji w bazach danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Opracowały: Iwona Gawrońska-Paluszkiewicz Małgorzata Sikorska Urszula Tobolska Cel zajęć - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka

Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka dr inż. Marek Szepski Krakowska Akademia mszepski@afm.edu.pl Inspiracje Na półce stoją obok siebie 2 książki. Mają tego samego autora

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Kiedy wiosną roku 2006 przedstawiałem w Uniwersytecie Sztokholskim, na konferencji. Dariusz Chemperek

Kiedy wiosną roku 2006 przedstawiałem w Uniwersytecie Sztokholskim, na konferencji. Dariusz Chemperek Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II red. W. Walczak i K. Łopatecki, Białystok 2010 Dariusz Chemperek (Lublin) Poloniści w archiwach szwedzkich. Najnowsze badania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE WWW.BN.ORG.PL BAZY DANYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOGRAFIE KSIĄŻEK POLSKICH KSIĄŻKI POLSKIE

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń projektu

Prezentacja założeń projektu Prezentacja założeń projektu Europejskie dziedzictwo techniczne upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym przygotowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej JBC w liczbach Udostępnianie w JBC Działalność wydawnicza i self-archiving Obszary współpracy pomiędzy jednostkami UJ w ramach Repozytorium Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku Plan prezentacji: Cele projektu, Zakres projektu, Chronologia realizacji projektu, Uczestnicy projektu, Strona Internetowa projektu oraz baza danych, Przewodnik w języku angielskim, Przewodnik w języku

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator

Biblioteka Informator Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej Wydawnictwo w bibliotece biblioteka cyfrowa w wydawnictwie? Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej Jarosław Gajda Biblioteka Politechniki Lubelskiej E. Bendyk (2008) część

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych T y tu ł

Bardziej szczegółowo

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana. Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy. Jan Paweł II Biblioteka nie

Bardziej szczegółowo

Przekłady Literatur Słowiańskich

Przekłady Literatur Słowiańskich Przekłady Literatur Słowiańskich Tom 1, część 2 Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990 2006) NR 2765 Przekłady Literatur Słowiańskich Tom 1, część 2 Bibliografia przekładów literatur słowiańskich

Bardziej szczegółowo

Joanna Chwałek Nareszcie jest! - Śląska Biblioteka Cyfrowa. Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3/3, 18-21

Joanna Chwałek Nareszcie jest! - Śląska Biblioteka Cyfrowa. Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3/3, 18-21 Joanna Chwałek Nareszcie jest! - Śląska Biblioteka Cyfrowa Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3/3, 18-21 2006 SPRAWOZDANIA Joanna Chwałek Nareszcie jest! Śląska Biblioteka Cyfrowa 27 września

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2016/2017 Szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły PONADGIMNAZJALNE

Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2016/2017 Szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły PONADGIMNAZJALNE Szkoły PONADGIMNAZJALNE 1 Biblioteka jako centrum informacji. Poznajemy Książnicę Karkonoską. Wycieczka po Książnicy i zapoznanie z pracą jej działów merytorycznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 27 lutego 2013 r.

Gdańsk, 27 lutego 2013 r. BIBLIOTEKA W ZASIĘGU RĘKI MARIAŻ TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ, CZYLI JAK PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU WSPOMAGA EDUKACJĘ W CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI Gdańsk, 27 lutego 2013 r. Obraz Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

2. Instytucje gromadzące źródła informacji

2. Instytucje gromadzące źródła informacji 1. Uczeń: Uczeń: 2. Instytucje gromadzące źródła informacji a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposoby wyszukania informacji, wie jakie instytucje gromadzą informacje, wie jakie zasoby są udostępniane

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

T rzeba na nią było czekać ponad 200 lat, ale już jest. Najstarsza mapa województwa podlaskiego

T rzeba na nią było czekać ponad 200 lat, ale już jest. Najstarsza mapa województwa podlaskiego T rzeba na nią było czekać ponad 200 lat, ale już jest. Najstarsza mapa województwa podlaskiego Kiedy w 1795 roku kartograf Karol de Perthées przekazywał królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu rękopis

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

POLONIKA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH CARLA GUSTAFA WRANGLA JAKO PRZEDMIOT NAJNOWSZYCH BADAÑ

POLONIKA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH CARLA GUSTAFA WRANGLA JAKO PRZEDMIOT NAJNOWSZYCH BADAÑ Pamiêtnik Literacki CI, 2010, z. 2 PL ISSN 0031-0514 EWA TEODOROWICZ-HELLMAN (Stockholms universitet) POLONIKA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH CARLA GUSTAFA WRANGLA JAKO PRZEDMIOT NAJNOWSZYCH BADAÑ Badania nad

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka katalogu

Charakterystyka katalogu Charakterystyka katalogu Katalog on-line Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk zawiera : - wszystkie książki nabyte od początku 1998 roku - wszystkie czasopisma - stare druki, nabyte od początku 1998

Bardziej szczegółowo

Jak napisać literaturę podmiotu:

Jak napisać literaturę podmiotu: Jak napisać literaturę podmiotu: Mamy już temat i lektury - teraz czas na bibliografię. Składa się ona z literatury podmiotu i przedmiotu. Najpierw zajmijmy się literaturą podmiotu. Ten artykuł ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław UM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław UM Dr Jan Dąbrowski Wrocław UM EKSLIBRISY BIBLIOTEK MEDYCZNYCH W ZBIORACH SPECJALNYCH BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU Abstract The article presents selected exlibrises of medical libraries

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Retroteka

Prezentacja projektu. Retroteka Prezentacja projektu Retroteka Podstawowe informacje o projekcie Projekt: Strona internetowa prezentująca zdigitalizowane fragmenty Kuriera Zagłębia znajdującego się w zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program Wspólnotowy eten -Deploying Trans-European e-services for All Czas trwania projektu Sierpień 2005 -

Bardziej szczegółowo

Przypisy i bibliografia załącznikowa. Cz.1a. Zasady ogólne

Przypisy i bibliografia załącznikowa. Cz.1a. Zasady ogólne Przypisy i bibliografia załącznikowa. Cz.1a. Zasady ogólne 1 Przypisy i bibliografia Rzetelnie opracowane przypisy i bibliografia: chroni przed posądzeniem o plagiat pozwala czytelnikowi dotrzeć do źródła

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Propozycje zastosowania narzędzi Web 2.0 w realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej

Propozycje zastosowania narzędzi Web 2.0 w realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej Propozycje zastosowania narzędzi Web 2.0 w realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie We-learning wspólna nauka

Bardziej szczegółowo

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących.

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących. Treść dokumentu: Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej. Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących. Nazwa dokumentu: warunki_wplywu_obiektow

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Cennik określa zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI:

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI: RECENZJE OMÓWIENIA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2015.010 Tomasz Różański Wydział Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego DYGITALIZACYJNE WPRAWKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Organizacja i logistyka digitalizacji

Organizacja i logistyka digitalizacji Wprowadzenie Organizacja i logistyka digitalizacji Tomasz Kalota www.tomasz.kalota.pl VIII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/view/710/26/

Bardziej szczegółowo

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem

Bardziej szczegółowo

Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie dyr. Maria Chmielewska III Konferencja Informacja regionalna w bibliotekach publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, , Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Tytuł prezentacji.

Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, , Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Tytuł prezentacji. Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Książka czy czasopismo? Ustalanie typu dokumentu Tytuł prezentacji w praktyce Oddziału

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty biblioteki?

Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty biblioteki? Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty biblioteki? VII FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY Biblioteka jako marka Łódź, 11-12 września 2012 r. Internet

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Katalogowanie wydawnictw ciągłych z XIX wieku zarys problematyki. Ewa Rejmer Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Katalogowanie wydawnictw ciągłych z XIX wieku zarys problematyki. Ewa Rejmer Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Katalogowanie wydawnictw ciągłych z XIX wieku zarys problematyki Ewa Rejmer Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Inaczej podany tytuł, niż na karcie katalogowej Informacja o dodatku Inne daty nominalne

Bardziej szczegółowo

Rada naukowa Paulina Buchwald-Pelcowa, Roman Chymkowski, Tomasz Makowski, Monika Mitera, Sigitas Narbutas, Grzegorz Płoszajski

Rada naukowa Paulina Buchwald-Pelcowa, Roman Chymkowski, Tomasz Makowski, Monika Mitera, Sigitas Narbutas, Grzegorz Płoszajski R o c z n i k B i b l i o t e k i Narodowej XLV Rada naukowa Paulina Buchwald-Pelcowa, Roman Chymkowski, Tomasz Makowski, Monika Mitera, Sigitas Narbutas, Grzegorz Płoszajski Redaktor naczelny Tomasz Makowski

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 20 września 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 20 września 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 196 poz. 1161 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.

Bardziej szczegółowo

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl APD Archiwum Prac Dyplomowych w USOS Mariusz.Czerniak@umk.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do aplikacji Zastosowania i scenariusze działań Plany na najbliższą przyszłość Geneza i przeznaczenie APD należy

Bardziej szczegółowo

W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka. Patronat medialny

W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka. Patronat medialny P A P I E R W POLSCE 2013 Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka Patronat medialny RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P A P I E R Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka ze specjalnym

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA

MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA1. Historia książki Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Dr Wojciech Majkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wmaj@ujk.edu.pl 22.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo