Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych"

Transkrypt

1 Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych Neil Rasmussen White Paper 125

2 Streszczenie Serwery typu blade pracują przy gęstościach mocy, które przekraczają wydajność zasilania i chłodzenia praktycznie wszystkich centrów danych. Instalacja serwerów typu blade w istniejącym centrum danych stawia zaskakująco liczne wyzwania i generuje wiele opcji. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób ocenić te opcje i dokonać wyboru najlepszego rozwiązania w zakresie zasilania i chłodzenia zapewniającego udane i przewidywalne wdrożenie serwerów typu blade. 2

3 Wstęp Instalacja serwerów typu blade w istniejącym centrum danych z pewnością zwiększy obciążenie aktualnych systemów zasilania i chłodzenia. Serwery typu blade zużywają nawet dwudziestokrotnie więcej energii elektrycznej na szafę i wytwarzają dwudziestokrotnie więcej ciepła na szafę w porównaniu z założeniami konstrukcyjnymi przeciętnego centrum danych. Aby móc korzystać z serwerów typu blade infrastruktura zasilania i chłodzenia w centrum danych musi zostać zmodernizowana lub obciążenia związane z serwerami typu blade muszą zostać rozmieszczone między wieloma szafami. Problem pogłębia fakt, że działającego centrum danych zazwyczaj nie można wyłączyć w celu przeprowadzenia instalacji i modernizacji. Istnieje wiele strategii, które można zastosować przy wdrażaniu serwerów typu blade. W tym dokumencie przedstawiono wskazówki dotyczące ustalania właściwej strategii zasilania i chłodzenia w oparciu o wymagania i ograniczenia konkretnej instalacji. Zasadniczy problem W przypadku większości istniejących centrów danych zasadniczy problem związany z instalacją serwerów typu blade dotyczy dystrybucji zasilania i chłodzenia. Większość centrów danych dysponuje odpowiednią pierwotną mocą chłodzenia i zasilania, lecz nie jest wyposażona w infrastrukturę umożliwiającą dostarczanie tej mocy do obszaru o wysokiej gęstości. Niestety wielu użytkowników nie zdaje sobie nawet sprawy z tego problemu, aż do chwili podjęcia próby wdrożenia. Dzieje się tak, ponieważ niewiele centrów danych zawiera dokumentację lub wyposażenie udostępniające operatorom informacje dotyczące dopuszczalnej gęstości mocy centrum danych w określonym obszarze obiektu. Techniczne przyczyny tych problemów opisano szczegółowo w wyszczególnionych na końcu tego artykułu dokumentach White Paper i Application Note, a tutaj zostaną tylko podsumowane: Niewystarczający przepływ powietrza: Serwery typu blade wymagają przepływu chłodnego powietrza rzędu 56,6 l/s na kw mocy znamionowej. Większość centrów danych zapewnia jedynie przepływ powietrza rzędu l/s na szafę, co stanowi dziesięciokrotnie mniejszą ilość powietrza niż wymagana przez w pełni skonfigurowane serwery typu blade i ogranicza średnią moc szafy do zakresu poniżej 2 kw. Serwer typu blade, który nie otrzyma odpowiedniej ilości chłodnego powietrza będzie w końcu zmuszony zasysać własne gorące powietrze wylotowe, co doprowadzi do jego przegrzania. To jest zdecydowanie największy problem przy wdrażaniu serwerów typu blade, który występuje niemal w każdym przypadku. 3

4 Niewystarczająca dystrybucja zasilania: Serwery typu blade pobierają moc znacznie przekraczającą założenia konstrukcyjne typowych systemów dystrybucji zasilania w centrum danych. Ten problem uwidacznia się w trzech aspektach: 1) w niedostatecznej liczbie i/lub niewłaściwym typie przewodów zasilających zainstalowanych pod podłogą lub w górze, 2) w niedostatecznej obciążalności pobliskiej listwy zasilającej (PDU) oraz 3) w niedostatecznej liczbie pozycji wyłączników. Każdy z tych problemów może uniemożliwić dostarczanie energii elektrycznej o wysokiej gęstości. Należy zauważyć, że z opisanych dwóch zasadniczych problemów kwestia dystrybucji chłodzenia stanowi główne ograniczenie. Z tego powodu główny nacisk w tym dokumencie jest położony na wybór architektury chłodzenia. Architektura zasilania będzie wynikać z wybranej architektury chłodzenia i zależy od konkretnej marki serwera typu blade. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach 2, 5, 6 i 7 wymienionych na końcu tego artykułu. 5 różnych metod wdrażania serwerów typu blade Istnieje 5 podstawowych podejść do chłodzenia serwerów typu blade. W przypadku każdego wybranego podejścia dostępnych jest wiele różnych produktów i technik, za pomocą których można zrealizować dane rozwiązanie. Te podejścia opisano bardziej szczegółowo w dokumencie White Paper 46 firmy APC, Cooling Strategies for Ultra-High Density Racks and Blade Servers i zebrano w tabeli 1. Tabela 1 Zastosowanie pięciu podejść do chłodzenia szaf o wysokiej gęstości Podejście Zalety Wady Zastosowanie 1 Rozkładanie obciążenia Rozmieszczenie urządzeń pomiędzy szafami tak, aby utrzymać niskie obciążenie szczytowe Można zastosować wszędzie, brak konieczności planowania Zasadniczo za darmo w wielu przypadkach Urządzenia o wysokiej gęstości należy oddalić od siebie jeszcze bardziej niż w podejściu 2 Zajmuje większą powierzchnię Może powodować problemy z kablami do transmisji danych Istniejące centra danych w przypadku, gdy urządzenia o wysokiej gęstości stanowią niewielki ułamek całkowitego obciążenia 2 Chłodzenie pożyczane" Zapewnienie przeciętnej wydajności chłodzenia z regułami umożliwiającymi pożyczanie niewykorzystanej mocy Nie są wymagane nowe urządzenia Zasadniczo za darmo w wielu przypadkach Ograniczenie do około dwukrotnej projektowanej gęstości mocy Zajmuje większą powierzchnię Wymaga wprowadzenia w życie skomplikowanych reguł Istniejące centra danych w przypadku, gdy urządzenia o wysokiej gęstości stanowią niewielki ułamek całkowitego obciążenia 4

5 Podejście Zalety Wady Zastosowanie 3 Dodatkowe chłodzenie Zapewnienie przeciętnej wydajności chłodzenia z możliwością zastosowania dodatkowych urządzeń chłodzących Wysoka gęstość tam, gdzie jest potrzeba i kiedy jest potrzeba Odłożone koszty inwestycyjne Wysoka wydajność Dobre wykorzystanie powierzchni Ograniczenie do około 10 kw na szafę Szafy i pomieszczenie muszą być zaprojektowane z wyprzedzeniem, aby umożliwiać zastosowanie tego podejścia Nowe konstrukcje lub modernizacje Środowisko mieszane Nieznana lokalizacja urządzeń o wysokiej gęstości 4 Obszar o wysokiej gęstości Utworzenie wewnątrz centrum danych specjalnego rzędu lub strefy o dużej gęstości Maksymalna gęstość Optymalne wykorzystanie powierzchni Urządzenia o wysokiej gęstości nie muszą być oddalone od siebie Wysoka wydajność Konieczność zaplanowania z wyprzedzeniem obszaru o wysokiej gęstości lub zarezerwowania dla niego miejsca Konieczność oddzielenia urządzeń o wysokiej gęstości od pozostałych Gęstość kw na szafę Jeśli urządzenia o wysokiej gęstości mają być umieszczane razem Nowe konstrukcje lub modernizacje 5 Całe pomieszczenie Zapewnienie zdolności chłodzenia urządzeń o wysokiej gęstości dla każdej szafy Przygotowanie na wszystkie przyszłe scenariusze Najwyższe koszty inwestycyjne i operacyjne nawet 4 razy wyższe niż przy metodach alternatywnych Może prowadzić do skrajnego niewykorzystania kosztownej infrastruktury Rzadkie i wyjątkowe przypadki dużych farm urządzeń o wysokiej gęstości z bardzo ograniczoną przestrzenią fizyczną W celu wdrożenia serwerów typu blade należy wybrać jedną z tych metod. Wybór jest dokonywany w oparciu o ograniczenia bieżącej instalacji, a także potrzeby i preferencje użytkownika. 5

6 Proces wdrażania serwerów typu blade Procedura przygotowania środowiska fizycznego na potrzeby wdrożenia serwerów typu blade obejmuje następujące kluczowe elementy: Rozpoznanie ograniczeń istniejącego obiektu Ustalenie potrzeb i preferencji użytkowników Ustalenie właściwego podejścia do projektowania systemów zasilania i chłodzenia Projektowanie, a następnie realizacja projektu Schemat tego procesu pokazano na rysunku 1. Rysunek przedstawia schemat blokowy procesu ilustrujący różne etapy procesu i otrzymywane na każdym z nich dane. Proces ten składa z dwóch głównych pętli występujących na początku, w których w iteracyjny sposób ustalane są ograniczenia oraz potrzeby i preferencje użytkowników. Jest to konieczne, aby umożliwić dokonanie właściwych ustawień i osiągnięcie odpowiednich kompromisów. Zazwyczaj początkowe ograniczenia i preferencje ulegają zmianie po analizie sytuacji i związanych z nią koniecznych kompromisów. W najbardziej typowym przykładzie preferencja lub wymaganie gęstego zamontowania serwerów typu blade są często łagodzone po pełnym zrozumieniu konsekwencji tego podejścia. Ta analiza następuje w pętli 2 na schemacie procesu. Inną częstą sytuacją jest przypadek, gdy w wyniku oceny bieżącej instalacji rozpoznawane są problemy, które można łatwo rozwiązać, a tym samym zwiększyć zdolność centrum danych do spełnienia wymagań w zakresie zasilania i chłodzenia serwerów typu blade. Takie modyfikacje odbywają się w pętli 1 na schemacie procesu. W kolejnych punktach zostaną bardziej szczegółowo omówione różne procesy, które składają się na wybór rozwiązania konstrukcyjnego. 6

7 Rysunek 1 Schemat procesu ustalania właściwej metody wdrażania serwerów typu blade w istniejącym centrum danych Warunki centrum danych Zmiany Pętla 1 Wdrożenie Udoskonalenia Rozpoznanie możliwości ulepszeń Dane dotyczące oceny Ocena warunków Wady Ograniczenia po wprowadzeniu ulepszeń Określanie najlepszego rozwiązania Potrzeby po określeniu wad i zalet Wybrane podejście Planowanie i wdrażanie Wymagania biznesowe Określanie potrzeb i preferencji Pętla Pętla 2 Rozwiązania alternatywne Określenie rozwiązań alternatywnych Wstępne potrzeby i preferencje Ocena wad i zalet Wymagania przeciwstawne 7

8 Określanie ograniczeń istniejącego obiektu W istniejących centrach danych występują różne sztywne ograniczenia, których nie można zmienić. Te ograniczenia, które mogą wykluczać niektóre opcje wdrażania serwerów typu blade, są następujące: Dokładna moc znamionowa. Centrum danych może nie dysponować wystarczającym zapasem mocy zasilaczy UPS, aby zapewnić zasilanie proponowanej instalacji serwerów typu blade. Dokładna wydajność chłodzenia. Centrum danych może nie dysponować wystarczającym zapasem mocy chłodzenia precyzyjnego, aby zapewnić chłodzenie proponowanej instalacji serwerów typu blade. To ograniczenie odnosi się do bezpośredniej wydajności klimatyzatorów pomieszczenia komputerowego, a nie do systemu dystrybucji powietrza. Ograniczona powierzchnia. Ograniczona może być całkowita powierzchnia centrum danych lub jedynie powierzchnia dostępna pod wdrożenie serwerów typu blade. Jeśli te ograniczenia są dość poważne, mogą wymusić określone podejścia projektowe. Brak komory sufitowej. W pomieszczeniu może nie być wykorzystywana komora sufitowa powietrza powrotnego lub może ona w ogóle nie występować. Ograniczona może być wysokość pomieszczenia uniemożliwiająca budowę komory sufitowej. To ograniczenie może wyeliminować niektóre rozwiązania konstrukcyjne. Ograniczenia podłogi podniesionej. Istniejąca podłoga podniesiona, jeśli występuje, może mieć wysokość poniżej 60 cm i/lub być częściowo zapełniona przewodami lub instalacją rurową. Może to ograniczać możliwości dystrybucji powietrza pod podłogą podniesioną, a tym samym wykluczać niektóre rozwiązania konstrukcyjne. Ograniczenia ciężaru. Podłoga centrum danych może mieć ograniczone obciążenie maksymalne, szczególnie jeśli występuje podłoga podniesiona. Może to wykluczać niektóre rozwiązania konstrukcyjne. Ograniczenia w istniejącym centrum danych często nie są udokumentowane i nie są oczywiste, a tym samym należy dokonać oceny warunków. Ocena istniejących warunków Ocena istniejących warunków w centrum danych jest niezbędna w przygotowaniach do wdrożenia serwerów typu blade. Ta ocena może być powierzchowna, jeśli liczba serwerów typu blade nie przekracza jednej szafy serwerów. Jednak w przypadku większych instalacji ocena musi być bardziej dokładna i szczegółowa. 8

9 Podczas oceny gromadzone są różne dane dotyczące mocy systemów zasilania i chłodzenia, w tym moc znamionowa oraz, co ważniejsze, zaimplementowana moc rzeczywista. Ponadto należy ocenić istniejące warunki obciążenia w celu ustalenia wielkości i fizycznego rozkładu obciążeń. Przede wszystkim należy zbadać zdolność systemów dystrybucji zasilania i chłodzenia do dostarczania zasilania i chłodzenia do urządzeń o wysokiej gęstości. W niektórych przypadkach o wysokim stopniu komplikacji procesu wdrożenia konieczne jest przeprowadzenie symulacji centrum danych z wykorzystaniem modeli komputerowych w celu określenia zastanych warunków oraz, co ważniejsze, do weryfikacji proponowanego rozwiązania. Przykładowe dane z takiego modelu przedstawiono na rysunku 2. Rysunek 2 Trójwymiarowy model centrum danych oparty na komputerowej dynamice płynów (CFD) przedstawiający ścieżki przepływu powietrza i temperatury (dostarczony przez dział Usług specjalistycznych firmy APC) Wskazane jest, żeby wszyscy operatorzy centrów danych dysponowali podstawową wiedzą z zakresu dokonywania oceny centrów danych. W przypadku instalacji, które są skomplikowane, bardzo kosztowne lub obarczone wysokim ryzykiem, zaleca się, aby ocen tych dokonywali specjaliści. Firma APC i inni producenci oferują specjalistyczne usługi z zakresu oceny centrum danych. 9

10 Rozpoznanie możliwości ulepszeń podstawowa higiena" centrum danych W istniejącym środowisku centrum danych występuje często wiele słabych punktów, które należy rozpoznać i skorygować przed podjęciem dalszych kroków, ponieważ mogą one mieć wpływ na dane, które stanowią podstawę dla wdrażania serwerów typu blade. Te problemy mogą być następujące: Brak paneli maskujących Nieszczelności w podłodze podniesionej lub systemie doprowadzania powietrza Nieprawidłowa konfiguracja otworów powrotnych powietrza Nieprawidłowa konfiguracja podłogowych płytek wentylacyjnych Nieużywane przewody pod podłogą, które można usunąć Nieprawidłowe nastawy klimatyzatorów Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych problemów zamieszczono w dokumentach White Paper 42, Ten Steps to Solving Cooling Problems Caused by High Density Server Deployment i 49 firmy APC, Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms. Określanie potrzeb i preferencji użytkowników Poza twardymi ograniczeniami fizycznymi obiektu klienci stawiają często ograniczenia miękkie lub mają własne preferencje. Te ograniczenia mogą być bezwzględne lub mogą zostać złagodzone, jeśli koszt ich spełnienia jest za wysoki. Te wymagania lub preferencje mogą wykluczać niektóre opcje wdrażania serwerów typu blade i sugerować inne. Te wymagania są następujące: Nieprzerwana praca. Najważniejszym wymaganiem może być to, aby instalacja była jak najmniej uciążliwa dla pracy istniejącego centrum danych i stwarzała jak najmniejsze ryzyko dla działających urządzeń IT. Na przykład niemożliwe może się okazać zorganizowanie zaplanowanego przestoju. Wysoka dostępność końcowego systemu. Najważniejszym wymaganiem może być to, aby końcowy system charakteryzował się najwyższą możliwą dostępnością. Wymagałoby to nadmiarowości systemów zasilania i chłodzenia oraz przetestowania całego systemu celem zapewnienia nadmiarowości. Kolokacja serwerów (gęsto zamontowanych). Może występować bardzo silna chęć lub konieczność montowania serwerów typu blade z maksymalną możliwą gęstością. Oto niektóre z powodów dążenia do takiego rozwiązania: System jest systemem pokazowym/demonstracyjnym Chęć zaoszczędzenia powierzchni Wymagania prawne nakładające konieczność umieszczenia wszystkim serwerów w jednym niewielkim pomieszczeniu 10

11 Uproszczenie okablowania do transmisji danych Chęć logicznego zgrupowania urządzeń IT (np. kolokacji wszystkich serwerów internetowych) Różni właściciele różnych obszarów centrum danych Uproszczenie administrowania urządzeniami (np. modernizacje) Wrażenie (zazwyczaj mylne), że w ten sposób zaoszczędzi się pieniądze Należy zaznaczyć, że montowanie z pełną gęstością może być bardzo kosztowne i wymagać niepożądanej przebudowy i modyfikacji istniejącego centrum danych. Przed podjęciem decyzji o gęstym montowaniu serwerów typu blade zdecydowanie zaleca się rozważenie rozwiązań alternatywnych polegających na rozkładaniu obciążenia. Przygotowanie do kolejnych wdrożeń. To może być pierwsze z serii wdrożeń serwerów typu blade, co oznacza, że powinno stanowić bazę dla przyszłych wdrożeń i nie może ich wykluczać ani z nimi kolidować. Czas. Może być wymagane bardzo szybkie wdrożenie serwerów typu blade. W takim przypadku planowanie, zawieranie umów i budowanie mogą być niepożądane. Koszt. Najważniejszym wymogiem może być minimalny koszt wdrożenia serwerów typu blade. To wyznacza jasny kierunek. Wybór metody wdrożenia Po pełnym zrozumieniu ograniczeń istniejącego obiektu i znalezieniu odpowiednich kompromisów związanych z różnymi potrzebami i preferencjami użytkowników można spośród 5 podstawowych metod dokonać wyboru właściwej metody wdrożenia. Metodę wdrożenia wybiera się w oparciu o aspekty związane z chłodzeniem, ponieważ stanowią one podstawowe ograniczenie praktycznych systemów. Po ustaleniu metody wdrożenia rozwiązuje się problemy zasilania. Podstawową zmienną, która wpływa na metodę wdrożenia, jest gęstość wdrożenia. Wielu klientów zakłada lub preferuje wdrażanie serwerów typu blade z maksymalną gęstością. Często takie założenie nie jest odpowiednie w przypadku instalowania serwerów typu blade w istniejącym środowisku. W rzeczywistości większość serwerów typu blade charakteryzuje się budową modułową i może być wdrażana z gęstością niższą niż maksymalna gęstość w szafie. Na przykład system BladeCenter firmy IBM składa się z niezależnej obudowy, którą można wdrażać stopniowo w liczbie od 1 do 6 na szafę. Chociaż może się wydawać, że rozłożenie serwerów typu blade między szafami może zmniejszyć korzyści wynikające z ich wdrożenia, to w rzeczywistości koszt, dostępność systemu i szybkość wdrożenia mogą w ten sposób zyskać, szczególnie w przypadku instalacji serwerów typu blade w istniejącym środowisku. 11

12 Wiele istniejących środowisk zaprojektowano pod kątem gęstości mocy co najwyżej 2 kw na szafę. Wdrożenie w takim środowisku serwerów typu blade z gęstością kw na szafę wiąże się z nieproporcjonalnym korzystaniem z infrastruktury zasilania i chłodzenia przez szafy z serwerami typu blade i ostatecznie prowadzi do powstania w centrum danych dodatkowego miejsca, które nie może zostać zagospodarowane z powodu wykorzystania wszystkich źródeł zasilania i chłodzenia. Z tego powodu w przypadku większości istniejących centrów danych oszczędzanie miejsca przy wdrażaniu serwerów typu blade nie daje żadnych realnych korzyści. To właśnie dlatego rozkładanie serwerów typu blade między szafami w istniejących centrach danych jest praktyczne i ekonomiczne. Wdrażanie serwerów typu blade z pełną gęstością jest zazwyczaj ekonomiczne tylko w nowych obiektach zaprojektowanych specjalnie pod kątem wysokiej gęstości, w przypadku dużej skali wdrożenia serwerów typu blade lub w przypadku bardzo poważnego ograniczenia dostępnej przestrzeni. Z tego względu kluczowa decyzja przy wdrażaniu serwerów typu blade dotyczy stopnia rozłożenia obudów typu blade pomiędzy szafami tj. liczby obudów typu blade zainstalowanych w szafie. Marka i model wybranego serwera typu blade mogą ograniczać praktyczną możliwość rozkładania serwerów typu blade między szafami np. niektóre serwery typu blade używają niezależnej obudowy, i tym samym są łatwe do rozmieszczania, a inne korzystają z systemu płyty montażowej, co sprawia, że nie nadają się do rozkładania pomiędzy szafami, poza określonymi przyrostami wdrożenia. Pełne omówienie tych zagadnień można znaleźć w dokumentach Application Note firmy APC dotyczących określonych marek serwerów typu blade. W wyniku przyporządkowania różnych gęstości wdrożenia obudów typu blade do pięciu opisanych wcześniej kluczowych metod wdrażania serwerów typu blade powstała tabela 2. Tabela 2 Zestawienie przedstawiające kryteria wdrażania serwerów typu blade dla różnych kombinacji gęstości obudów typu blade i metody wdrożenia serwerów typu blade ze wskazaniem kombinacji preferowanych # Obudowy na szafę 1 Rozkładanie obciążenia możliwe w większości centrów danych Chłodzenie pożyczane możliwe we wszystkich centrach danych Dodatkowe chłodzenie możliwe we wszystkich centrach danych. Dozwolone sąsiedztwo szaf z serwerami typu blade Obszar o wysokiej gęstości nieekonomiczne w porównaniu z alternatywami Całe pomieszczenie nieekonomiczne w porównaniu z alternatywami 2 Tylko jeśli centrum danych dysponuje nietypowo wysoką wydajnością dystrybucji chłodzenia możliwe w większości centrów danych, stosowanie sąsiadujących szaf może być ograniczone możliwe we wszystkich centrach danych. Dozwolone sąsiedztwo szaf z serwerami typu blade nieekonomiczne w porównaniu z alternatywami. W przypadku nowych stref lub rzędów powinna być ustalona wyższa docelowa gęstość. nieekonomiczne w porównaniu z alternatywami. Dla całego pomieszczenia powinna być ustalona wyższa docelowa gęstość. 12

13 # Obudowy na szafę 3 Rozkładanie obciążenia niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości typowego centrum danych Chłodzenie pożyczane możliwe w większości centrów danych, lecz stosowanie sąsiadujących szaf jest w większości przypadków niepraktyczne Dodatkowe chłodzenie Wymaga komory lub przewodów powrotnych gorącego powietrza. Dozwolone sąsiedztwo szaf z serwerami typu blade Obszar o wysokiej gęstości Granica możliwości dobrze zaprojektowanych systemów chłodzenia z podłogą podniesioną Całe pomieszczenie nieekonomiczne w porównaniu z alternatywami. Dla całego pomieszczenia powinna być ustalona wyższa docelowa gęstość. 4 niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości typowego centrum danych Centrum danych musi dysponować nietypowo wysoką wydajnością dystrybucji chłodzenia, reguły są sztywne Zależy od określonej kombinacji serwera typu blade i systemu dodatkowego chłodzenia Konieczne są systemy wydmuchiwania gorącego powietrza Konieczne są systemy wydmuchiwania gorącego powietrza. Wymagana całkowita przebudowa pomieszczenia. 5 niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości typowego centrum danych niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości typowego centrum danych niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości znanych urządzeń dodatkowego chłodzenia Konieczne są systemy wydmuchiwania gorącego powietrza Konieczne są systemy wydmuchiwania gorącego powietrza. Wymagana całkowita przebudowa pomieszczenia. 6 niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości typowego centrum danych niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości typowego centrum danych niepraktyczne: gęstość mocy przekracza możliwości znanych urządzeń dodatkowego chłodzenia Tylko, jeśli występuje poważne ograniczenie miejsca. Koszt osiągnięcia takiej gęstości na ciągłym obszarze może być bardzo wysoki. Może wymagać reguł. Koszt osiągnięcia takiej gęstości może być bardzo wysoki. Wymagana całkowita przebudowa pomieszczenia. Konieczne są systemy wydmuchiwania gorącego powietrza. Minimalny koszt Minimalny koszt 1 2 tys. USD na szafę tys. USD na szafę Wzrost kosztów tys. USD na szafę Łatwo Wymagane procedury Instalacja nieinwazyjna Poważna instalacja, instalowanie rur i przewodów Całkowite wyłączenie i przebudowa pomieszczenia Wzrost złożoności wdrożenia 13

14 Z tabeli 2 wynika, że na 30 możliwych kombinacji sześciu poziomów gęstości rozłożenia i 5 metod wdrożenia, występuje około 11 kombinacji preferowanych i kolejne 7 kombinacji o mniejszym znaczeniu, które składają się na całkowitą liczbę 18 praktycznych kombinacji wdrożeniowych. Aby wybrana została najlepsza alternatywa konieczne jest, aby tysiące kombinacji preferencji użytkownika, ograniczeń praktycznych i istniejących informacji o warunkach zostało przyporządkowanych tym 18 kombinacjom wdrożeń. To przyporządkowywanie wymaga szczegółowej analizy oraz reguł i można je zrealizować w postaci algorytmu programowego, lecz jego pełny opis wykracza poza ramy tego dokumentu. Przy opracowaniu narzędzi do przeprowadzania tej analizy firma APC dokonała kilku kluczowych obserwacji: Jeśli udział wdrażanych szaf z serwerami typu blade przekracza 25% wszystkich miejsc na szafy w pomieszczeniu, możliwe jest, że istniejące pomieszczenie będzie wymagało całkowitej przebudowy systemów zasilania i chłodzenia. To sugeruje, żeby w przypadku każdego wdrożenia tej skali wybudować nowe pomieszczenie, chyba że istnieje możliwość wyłączenia centrum danych na pewien okres. W przypadku istniejących centrów danych, w których planuje się wdrożenie od 1 do 5 szaf z serwerami typu blade, korzystne jest rozłożenie serwerów typu blade pomiędzy szafami z zachowaniem od 25% do 50% pełnej gęstości (tj. mniej niż 3 obudowy na szafę) w celu minimalizacji wpływu wdrożenia na działanie centrum danych i obniżenie jego kosztu. W przypadku większości centrów danych koszt uzyskania bardzo wysokiej gęstości mocy jest znacznie wyższy od kosztu miejsca związanego z kilkoma dodatkowymi miejscami na szafy. W przypadku typowego istniejącego centrum danych, w którym występuje chłodzenie i zasilanie masowe, zastosowanie dodatkowego chłodzenia spowoduje zwiększenie gęstości wdrożenia niskim kosztem przy zapewnieniu przewidywalnego efektu. Niezalecane podejścia Poniższa lista zawiera kilka podejść i działań podejmowanych notorycznie przez operatorów centrów danych, a które są chybione. Te rozwiązania pomagają niewiele, a często jeszcze bardziej szkodzą. Obniżanie temperatury powietrza. Jednym z najprostszych, a jednocześnie najgorszych działań, jakie może podjąć użytkownik, jest obniżenie temperatury zadanej klimatyzatorów pomieszczeń komputerowych w ramach próby rozwiązania problemu występowania miejsc o podwyższonej temperaturze w centrum danych. Podjęcie tego działania spowoduje obniżenie wydajności klimatyzatorów, znaczny wzrost zużycia wody przez nawilżacze i znaczne obniżenie sprawności eksploatacyjnej centrum danych (a tym samym znaczny wzrost rachunków za energię elektryczną). Wszystkie te zjawiska będą miały miejsce, a problem i tak NIE zostanie rozwiązany, ponieważ jest to problem przepływu powietrza, a NIE temperatury powietrza. 14

15 Kratki podłogowe. Innym pozornie logicznym działaniem jest zastąpienie płytek wentylacyjnych w podłodze podniesionej płytką o mniejszym oporze powietrza. Takie płytki wyglądają często jak kratki, a nie typowe płytki perforowane. Takie podejście może pomóc w przypadku pojedynczej szafy, lecz powoduje poważne skutki uboczne, szczególnie jeśli zostanie zastosowane na większą skalę. Zastosowanie takich płytek w typowym centrum danych spowoduje zmniejszenie przepływu powietrza w innych obszarach, lecz co ważniejsze takie płytki powodują znaczne i nieprzewidywalne wahania w przepływie powietrza pomiędzy płytkami. Problem ten opisano bardziej szczegółowo w dokumencie White Paper 46 firmy APC, Cooling Strategies for Ultra-High Density Racks and Blade Servers. Wentylatory w górnej pokrywie szaf. Stosowanie paneli wentylatorów instalowanych w górnej pokrywie szaf jest bardzo popularne, pomimo że w prawidłowo skonstruowanej szafie IT takie wentylatory nie zapewniają żadnych korzyści. Problem przegrzewania się serwerów NIE jest powodowany obecnością gorącego powietrza wewnątrz szafy. Jest on powodowany obecnością gorącego powietrza przy wlotach powietrza do serwerów, które są umieszczone z przodu. Te wentylatory wytwarzają jedynie większą ilość ciepła, a w dobrze skonstruowanym centrum danych mogą nawet spowodować obniżenie wydajności chłodzenia. Wielu klientów dobiera panele wentylatorów na podstawie przestarzałych specyfikacji bez zrozumienia ich przeznaczenia. Istnieją pewne pomocnicze urządzenia wentylatorowe, które mocuje się do szafy; a które bardziej szczegółowo opisano w dokumencie White Paper 42 firmy APC, Ten Steps to Solving Cooling Problems Caused by High Density Server Deployment. Wydzielenie szaf. Wydzielenie szaf z rzędów do obszaru otwartego ze wszystkich stron jest często stosowane w ramach próby obniżenia gęstości w pewnym obszarze i umożliwienia przydzielenia szafie większej liczby podłogowych płytek wentylacyjnych. To podejście pozwala jednak na powrót gorącego powietrza wylotowego wokół bocznych ścianek szafy do wlotu serwera. W efekcie ogólnym nie ma żadnych korzyści. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest ustawienie szaf w układzie przejść gorącego i chłodnego powietrza oraz umieszczenie niewypełnionych szaf z panelami zaślepiającymi pomiędzy szafami serwerów typu blade, zastosowanie szerszych przejść chłodnego powietrza, dodatkowych urządzeń chłodzących i/lub systemów bezpieczeństwa z przejściami gorącego powietrza w celu zwiększenia wydajności. 15

16 Wniosek Wdrażanie serwerów typu blade w istniejących centrach danych stawia systemom zasilania i chłodzenia centrów danych wyzwania, których nie można pominąć. Istnieją różne podejścia do zasilania i chłodzenia serwerów typu blade. Najlepsze rozwiązanie dla określonej instalacji będzie zależeć od ograniczeń istniejącej konstrukcji oraz potrzeb i preferencji operatora centrum danych. W tym dokumencie przedstawiono w zarysie problemy i dostępne możliwości przy wdrażaniu serwerów typu blade. Opisano proces wyboru metody wdrożenia na podstawie ograniczeń i wymagań. Większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji gęsto zamontowanych serwerów typu blade. Jeśli wziąć pod uwagę dostępne możliwości i ich zalety, wdrożenia polegające na rozłożeniu serwerów typu blade między szafami mogą być atrakcyjne w przypadku wielu istniejących obiektów, ponieważ zapewniają oszczędność kosztów i czasu, a także ograniczają zakłócanie pracy centrum danych. 16

17 Materiały referencyjne 1) Dokument White Paper 46 firmy APC, Cooling Strategies for Ultra-High Density Racks and Blade Servers 2) Dokument White Paper 29 firmy APC, Rack Powering Options for High Density 3) Dokument White Paper 49 firmy APC, Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms 4) Dokument White Paper 42 firmy APC, Ten Steps to Solving Cooling Problems Caused by High Density Server Deployment 5) Dokument Application Note 76 firmy APC, Configuring Data Centers to Support IBM BladeCenter Servers 6) Dokument Application Note 75 firmy APC, Configuring Data Centers to Support HP BladeSystem p-class Servers 7) Dokument Application Note 74 firmy APC, Configuration of InfraStruXure for Data Centers to Support Dell PowerEdge 1855 Blade Servers O autorze: Neil Rasmussen jest założycielem i głównym specjalistą ds. technicznych firmy American Power Conversion (APC). W firmie APC Neil zarządza największym na świecie budżetem badawczo-rozwojowym przeznaczonym na infrastrukturę zasilania, chłodzenia i szaf w sieciach o kluczowym znaczeniu. Główne centra rozwojowe produktów znajdują się w Massachusetts, Missouri, Danii, na Rhode Island, na Tajwanie oraz w Irlandii. Obecnie Neil zarządza prowadzonymi w firmie APC pracami nad modularnymi, skalowalnymi rozwiązaniami dla centrów obliczeniowych. Przed założeniem firmy APC w 1981 r. Neil Rasmussen uzyskał tytuł inżyniera i magistra o specjalności elektrotechnika w Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie napisał pracę analizującą źródło zasilania o mocy 200 MW dla reaktora Tokamak Fusion. W latach pracował w laboratoriach MIT Lincoln Laboratories nad systemami przechowywania energii opartymi na zastosowaniu kół zamachowych oraz nad systemami baterii słonecznych. 17

Jak obliczać chłodzenie wymagane w centrach danych

Jak obliczać chłodzenie wymagane w centrach danych Jak obliczać chłodzenie wymagane w centrach danych Neil Rasmussen White Paper 25 Wersja 1 Streszczenie W niniejszym dokumencie opisano metodę obliczania ciepła wydzielanego przez sprzęt komputerowy oraz

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące określania gęstości mocy w centrum danych

Wskazówki dotyczące określania gęstości mocy w centrum danych Wskazówki dotyczące określania gęstości mocy w centrum danych White Paper 120 Wersja 1 by Neil Rasmussen > Streszczenie Konwencjonalne metody określania gęstości w centrum danych są niejednoznaczne i wprowadzają

Bardziej szczegółowo

Zasilanie oraz chłodzenie szaf i serwerów kasetowych o wysokiej gęstości mocy

Zasilanie oraz chłodzenie szaf i serwerów kasetowych o wysokiej gęstości mocy Zasilanie oraz chłodzenie szaf i serwerów kasetowych o wysokiej gęstości mocy Neil Rasmussen White Paper nr 46 Rev 2 Streszczenie Wdrażanie urządzeń komputerowych takich jak serwery kasetowe może wymagać

Bardziej szczegółowo

Opcje chłodzenia dla szaf z urządzeniami o bocznym przepływie powietrza

Opcje chłodzenia dla szaf z urządzeniami o bocznym przepływie powietrza Opcje chłodzenia dla szaf z urządzeniami o bocznym przepływie powietrza Neil Rasmussen White Paper 50 Streszczenie Urządzenia z bocznym przepływem powietrza stanowią poważne wyzwanie pod względem chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni?

Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni? WSPÓŁCZYNNIK CHŁODZENIA EER 33 (30 C/40%RH dla powietrza zewnętrznego) Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni? Firma Ekonair posiada rozwiązania w postaci klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Michał Pyter michal.pyter@apc.com

Michał Pyter michal.pyter@apc.com Michał Pyter michal.pyter@apc.com APC by Schneider Electric Michał Pyter 2008 American Power Conversion Corporation All content in this presentation is protected Schneider Electric & APC By Schneider Electric

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU OPTYMALIZUJĄCEGO PRZEPŁYW POWIETRZA W MODERNIZOWANEJ SERWEROWNI

ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU OPTYMALIZUJĄCEGO PRZEPŁYW POWIETRZA W MODERNIZOWANEJ SERWEROWNI ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU OPTYMALIZUJĄCEGO PRZEPŁYW POWIETRZA W MODERNIZOWANEJ SERWEROWNI WSTĘP Bazując na badaniach przeprowadzonych w wielu centrach przetwarzania danych, można stwierdzić, że pomiędzy 50-80%

Bardziej szczegółowo

Strategie chłodzenia serwerów kasetowych i szaf o bardzo wysokiej gęstości

Strategie chłodzenia serwerów kasetowych i szaf o bardzo wysokiej gęstości Strategie chłodzenia serwerów kasetowych i szaf o bardzo wysokiej gęstości White Paper 46 Wersja 7 Przez Neil Rasmussen > Streszczenie Wdrażanie systemów komputerowych o dużej gęstości, takich jak serwery

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć kosztów związanych z nadmierną wielkością instalacji w centrum przetwarzania danych

Jak uniknąć kosztów związanych z nadmierną wielkością instalacji w centrum przetwarzania danych Jak uniknąć kosztów związanych z nadmierną wielkością instalacji w centrum przetwarzania danych White Paper # 37 Rev 4 Streszczenie Rozmiary infrastruktury fizycznej i systemów zasilania dla ośrodków przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1)

Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1) Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1) Wprowadzenie bardziej wydajnych serwerów 1U oraz serwerów typu blade spowodowało całkowitą zmianę podejścia do klimatyzacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne wahania mocy w centrach przetwarzania danych

Dynamiczne wahania mocy w centrach przetwarzania danych Dynamiczne wahania mocy w centrach przetwarzania danych Jim Spitaels White Paper 43 Wersja 2 Streszczenie Zapotrzebowanie na moc w centrach przetwarzania danych zmienia się z minuty na minutę zależnie

Bardziej szczegółowo

Różne typy zasilaczy UPS

Różne typy zasilaczy UPS Różne typy zasilaczy UPS Neil Rasmussen White Paper 1 Wersja 5 Streszczenie Na rynku funkcjonuje wiele nieporozumień dotyczących różnych typów zasilaczy UPS i ich cech. W tym dokumencie zdefiniowano poszczególne

Bardziej szczegółowo

Określanie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury centrum obliczeniowego i serwerowni

Określanie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury centrum obliczeniowego i serwerowni Określanie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury centrum obliczeniowego i serwerowni Raport nr 6 Wersja 2 Streszczenie W opracowaniu niniejszym opisano z podaniem przykładów udoskonaloną metodę

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Redukcja ukrytych kosztów związanych z modernizacją - systemu zasilania w centrum danych

Redukcja ukrytych kosztów związanych z modernizacją - systemu zasilania w centrum danych Redukcja ukrytych kosztów związanych z modernizacją - systemu zasilania w centrum danych Richard Sawyer White Paper 73 Streszczenie Skalowanie systemu zasilania używanych systemów zasilaczy UPS prowadzi

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Innowacyjne rozwiązania Piotr Kania p.kania@apra-optinet.pl Tematyka prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Ulepszona architektura centrów danych o wysokiej sprawności i gęstości

Ulepszona architektura centrów danych o wysokiej sprawności i gęstości Ulepszona architektura centrów danych o wysokiej sprawności i gęstości White Paper 126 Wersja 1 by Neil Rasmussen > Streszczenie Infrastruktura zasilania i chłodzenia centrów danych na całym świecie generuje

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

Fizyczna infrastruktura sieci bezprzewodowych w przedsiębiorstwie

Fizyczna infrastruktura sieci bezprzewodowych w przedsiębiorstwie Fizyczna infrastruktura sieci bezprzewodowych w przedsiębiorstwie Viswas Purani White Paper 84 Streszczenie Instalacja bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) może spowodować powstanie nieoczekiwanych lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym

Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym Strategia zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową o znaczeniu krytycznym White Paper 100 Streszczenie Wybierając rozwiązanie do zarządzania fizyczną infrastrukturą sieci informatycznych, należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 Cena: 3 104,81 zł Netto: 2 524,24 zł Parametry Podstawka / Blok CPU Opis Aluminium APC Switched Rack PDU APC Switched Rack PDU to urządzenie dystrybucji zasilania

Bardziej szczegółowo

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E03J Series and E04J Series Typ regulacji: E03J001 and E04J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA

Bardziej szczegółowo

Audyt umożliwiający wykrycie potencjalnych problemów w systemach chłodzenia centrów obliczeniowych

Audyt umożliwiający wykrycie potencjalnych problemów w systemach chłodzenia centrów obliczeniowych Audyt umożliwiający wykrycie potencjalnych problemów w systemach chłodzenia centrów obliczeniowych Autor: Kevin Dunlap Raport nr 40 Wersja 1 Streszczenie Coraz mniejsze rozmiary fizyczne urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

Wkolejnej części artykułu

Wkolejnej części artykułu PRAWO I NORMY Pawe Kwasnowski Metoda wspó czynników efektywno ci BACS Ocena wp ywu systemów automatyki na efektywno energetyczn budynków w wietle normy PN-EN 15232 cz 4 Wkolejnej części artykułu przedstawimy

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011

ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC. Warszawa, 14.09.2011 ZIELONA STRONA MAGENTY - Green Technology w PTC Warszawa, 14.09.2011 1 Strategia Grupy Deutsche Telekom Inteligentne zarządzanie zużyciem energii 30,000 MWh mniej w roku 2011 tylko w Niemczech Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Temat: Środowisko pracy oraz fizyczne bezpieczeństwo serwerów. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot:

Wykład 3. Temat: Środowisko pracy oraz fizyczne bezpieczeństwo serwerów. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: Wykład 3 Temat: Środowisko pracy oraz fizyczne bezpieczeństwo serwerów 1 - otwarta przestrzeń - szafy teletechniczne - wytrzymała podłoga techniczna - zasilanie awaryjne - skuteczne chłodzenie - instalacja

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Badanie i synteza kaskadowego adaptacyjnego układu regulacji do sterowania obiektu o

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Cztery najczęściej NAPOTYKANE WYZWANIA PODCZAS KALIBRACJI CIŚNIENIA

Cztery najczęściej NAPOTYKANE WYZWANIA PODCZAS KALIBRACJI CIŚNIENIA Cztery najczęściej NAPOTYKANE WYZWANIA PODCZAS KALIBRACJI CIŚNIENIA Kalibracja ciśnienia ma często kluczowe znaczenie dla systemów sterowania procesami oraz pomaga optymalizować pracę i utrzymywać bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przyszłości dostępne już dziś

Narzędzie przyszłości dostępne już dziś lindab we simplify construction Narzędzie przyszłości dostępne już dziś LindabUltraLink Przełomowa technologia pomiaru przepływu i temperatury powietrza w systemie wentylacyjnym, bez straty ciśnienia 2

Bardziej szczegółowo

Poznaj możliwości lidera rynku DC w Polsce

Poznaj możliwości lidera rynku DC w Polsce Centra danych Atman Poznaj możliwości lidera rynku DC w Polsce Architektura 3 centra danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Konstrukcja żelbetowa, szkieletowo-monolityczna Rampy i windy towarowe ułatwiające

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów własnej serwerowni w modelu sharing

Optymalizacja kosztów własnej serwerowni w modelu sharing Optymalizacja kosztów własnej serwerowni w modelu sharing Sylwester Biernacki, prezes zarządu ATM S.A. ATM S.A. wizytówka Pierwsza firma przyłączona do Internetu w Polsce Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

CICHA PRACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMACH JEDNORODZINNYCH

CICHA PRACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMACH JEDNORODZINNYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W DOMU JEDNORODZINNYM CICHA PRACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMACH JEDNORODZINNYCH Gdyby wyłączyć muzykę i wyciszyć gwar ludzkich głosów w centrum handlowym, to jedynym dźwiękiem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Różne typy zasilaczy UPS

Różne typy zasilaczy UPS White Paper 1 Wersja 6 Neil Rasmussen > Streszczenie Na rynku funkcjonuje wiele nieporozumień dotyczących różnych typów zasilaczy UPS i ich cech. W tym dokumencie zdefiniowano poszczególne typy zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2 Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

Szerokość strefy gorącej i zimnej Najbardziej uniwersalną szerokością strefy zimnej jak wspomniano w 1 cz. artykułu, jest

Szerokość strefy gorącej i zimnej Najbardziej uniwersalną szerokością strefy zimnej jak wspomniano w 1 cz. artykułu, jest Wprowadzanie bardziej wydajnych serwerów 1U oraz serwerów typu blade spowodowało całkowitą zmianę podejścia do klimatyzacji pomieszczeń komputerowych. Dopiero w roku 2001 w stanach Zjednoczonych zauważono,

Bardziej szczegółowo

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58 Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także

Bardziej szczegółowo

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku.

Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Źródło ciepła. Jako źródło ciepła przewidziano węzeł cieplny, dla instalacji wewnętrznej budynku. Temperatura zasilania wytwarzana w źródle ciepła nie może być niższa niż 65 o C (w okresie letnim może

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja fasady bioklimatycznej. oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników

Koncepcja fasady bioklimatycznej. oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników Koncepcja fasady bioklimatycznej oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników 1 Czemu zajmować się tym tematem? Średnia ilość godzin nasłonecznienia dla Polski wynosi około 4,5 5 godzin

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Supersaver Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Funkcja Supersaver zapewnia zwiększoną wydajność systemu wody lodowej wykorzystującej

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych Ćwiczenia

Architektura systemów komputerowych Ćwiczenia Architektura systemów komputerowych Ćwiczenia Komputer widziany oczami użytkownika Obudowa Standard ATX Zasilacz Moc pobierana przez system komputerowy 1 Obudowa Obudowa komputera to element niedoceniany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

5 ù 剷 / ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇ᖷ厇ᐧ号 ᖷ厇 ᖷ厇 剷 ᖷ厇 剷 ᖷ厇 ᖷ厇ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇ᖷ厇ᐧ号ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᐧ号 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᐧ号ᖷ厇ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 剷 ᖷ厇 / ᖷ厇 ᖷ厇 剷 ᖷ厇 ᐧ号 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇ᐧ号 ᖷ厇 ᖷ厇 ᖷ厇 ᐧ号 ᐧ号 ᖷ厇 ᐧ号

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przydatności podłóg podniesionych w centrach danych

Weryfikacja przydatności podłóg podniesionych w centrach danych Weryfikacja przydatności podłóg podniesionych w centrach danych White Paper 19 Wersja 0 Streszczenie Niniejszy dokument zawiera analizę okoliczności, które przyczyniły się do opracowania i stosowania podłóg

Bardziej szczegółowo

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki.

Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. Powietrze jest darmowe. Sprężone powietrze już nie. Oszczędzaj energię - obniż rachunki. EnergyCampaign_PL_05.indd 1 17-Oct-14 17:10:01 70 % 70% WYDATKÓW NA SPRĘŻARKĘ TO OPŁATY ZA ENERGIĘ EnergyCampaign_PL_05.indd

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu Nagrzewnica at Nagrzewnica at Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków 3 3 modele(i) 3 9 kw Grzałki elektryczne Zastosowanie Nagrzewnice serii Kot to kompaktowe i ciche urządzenia stacjonarne. Najlepiej

Bardziej szczegółowo

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A.

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik ds. Architektury i Bezpieczeństwa Systemów IT Provident

Bardziej szczegółowo

SpecSizer - narzędzie CAT do doboru zespołów prądotwórczych ele...

SpecSizer - narzędzie CAT do doboru zespołów prądotwórczych ele... ARTYKUŁ SPONSOROWANY SpecSizer - narzędzie CAT do doboru zespołów prądotwórczych ENERIA 03.11.2016 2 Dobór mocy zespołu prądotwórczego dla danego obiektu to jeden z najciekawszych elementów pracy przy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Modułowa rodzina serwerowni IBM

Modułowa rodzina serwerowni IBM Mirosław Mamczur i RafałŚliwiński - Konsultanci ds. Data Center marzec-czerwiec/2010 Modułowa rodzina serwerowni IBM 2009 IBM Corporation PLAN prezentacji Co się kryje pod pojęciem Data Center Wpływ współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BOCZNA GAZOWA KURTYNA POWIETRZNA

SPIS TREŚCI BOCZNA GAZOWA KURTYNA POWIETRZNA KURTYNY POWIETRZNE Dane techniczne i instrukcja montażu: Boczna gazowa kurtyna powietrzna. Informacje techniczne: Boczna kurtyna powietrzna. Destratyfikator. Górna gazowa kurtyna powietrzna. DTR - luty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza Ryzyka Instrukcja Użytkowania

Spis treści. Analiza Ryzyka Instrukcja Użytkowania Maj 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne... 4 3. Zasada działania programu... 6 4. Zgodność z analizą zagrożeń... 7 5. Opis programu... 8 5.1. Menu Górne... 9 5.2. Status... 10 5.3.

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl

Jak podłączyć kocioł c.o. na paliwo stałe w układzie zamkniętym - radzi FERRO - Developerium.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), kocioł na paliwa stałe może pracować

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Legionella w instalacjach budynków

Legionella w instalacjach budynków Wprowadzenie przepisów związanych z ograniczeniem potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych wywoływanych przez bakterie Legionella stało się dla projektantów, służb epidemiologicznych i eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

next next Precyzyjne klimatyzatory powietrza ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem lub wbudowanymi skraplaczami chłodzonymi wodą 6,4 108 kw R410A

next next Precyzyjne klimatyzatory powietrza ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem lub wbudowanymi skraplaczami chłodzonymi wodą 6,4 108 kw R410A 15 next Precyzyjne klimatyzatory powietrza ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem lub wbudowanymi 6,4 108 kw R410A E C A C UP DOWN RCGROUP SpA 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 16

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jabłonna

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jabłonna Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jabłonna W zasadach konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przedstawił beneficjentom

Bardziej szczegółowo