Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy biznes Wsparcie w starcie"

Transkrypt

1 Pierwszy biznes Wsparcie w starcie Niskooprocentowane pożyczki dla absolwentów i studentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oferty Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Tomasz Sypuła Prezes Zarządu Warszawa

2 O programie Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy realizuje od grudnia 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Program : Pierwszy biznes Wsparcie w starcie W ramach Programu Fundusz pozyskał kapitał : zł. z przeznaczeniem na udzielanie niskooprocentowanych pożyczek dla studentów i absolwentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Głównym celem Programu jest : rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Program jest realizowany w konsorcjum ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

3 Dane dotyczące absolwentów na rynku pracy na Mazowszu Każdego roku na rynek pracy wchodzi około 500 tys. absolwentów szkół wyższych. Ogromna konkurencja wśród młodych sprawia, że studia wyższe przestały być gwarantem zatrudnienia. Ze znalezieniem pracy kłopoty ma coraz więcej absolwentów. Średnio co czwarta osoba, która ukończyła studia wyższe w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie znalazła zatrudnienia. Na podstawie danych podanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na koniec marca 2014 r. bezrobocie wśród osób w wieku lata stanowiło 28,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych ( osoby). W grupie wiekowej lata bezrobocie wynosiło na koniec I kwartału ok. 16 % co daje łącznie ponad 44 % osób bezrobotnych w wieku lata wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

4 Przedsiębiorczość na Mazowszu w 2013 W 2013 r. na Mazowszu zarejestrowano ponad 65 tys. firm, niemal połowę z tego w Warszawie. Wyrejestrowaniu uległo natomiast 41 tys. firm Codziennie w województwie mazowieckim w 2013 r. rejestrowało się średnio 179 firm i jest to o 12 dziennie więcej niż w roku Źródło: Centrum Informacji Statystycznej Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Warszawie

5 Dla kogo? Dla pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu ( nie ma ograniczenia wieku pożyczkobiorcy ) Dla pozostających bez zatrudnienia studentów ostatniego roku studiów wyższych ( licencjackich lub magisterskich ) O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby planujące wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. Każda z tych osób składa wniosek indywidualnie, przez co wsparcie finansowe dla danej działalności wzrasta. O pożyczkę nie mogą się ubiegać osoby zatrudnione.

6 Pożyczki w ramach Programu Pożyczka podstawowa - na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kwota do zł. okres spłaty do 84 miesięcy Pożyczka uzupełniająca - pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Urząd Pracy ( pożyczka dla osób, które już uzyskały pożyczkę podstawową ), kwota do zł. O pożyczkę uzupełniającą można ubiegać się najwcześniej po 3 miesiącach spłacania pełnych rat kapitałowo odsetkowych pożyczki podstawowej

7 Pożyczki w ramach Programu Na co? Na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej Na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej

8 Na jakich warunkach? Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki Atrakcyjne oprocentowanie : 0,69 % w skali roku ( 0,25 stopy redyskonta weksli NBP ) Okres spłaty do 7 lat ( 84 miesiące ) Karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy Wartość pożyczki podstawowej do zł. Wartość pożyczki uzupełniającej do zł. ( z możliwością częściowego umorzenia kapitału pod warunkiem że miejsce pracy dla bezrobotnego utrzymane zostało przez co najmniej 1 rok a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem ) Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie)

9 Standardowe zabezpieczenia Weksel własny in blanco pożyczkobiorcy Poręczenie osoby fizycznej W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia może być zastosowane inne zabezpieczenie spłaty pożyczki. Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

10 Symulacja spłaty pożyczki Wariant I. Pożyczka zł. okres spłaty : 84 miesiące, oprocentowanie 0,69 %, karencja w spłacie rat kapitałowych - 12 miesięcy : Rata w okresie karencji : 34,50 zł. Rata po okresie karencji : 850,94 zł. Wariant II. Bez karencji w spłacie rat kapitałowych. Pełna rata kapitałowo odsetkowa 731, 88 zł.

11 Wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę ( do pobrania np. ze strony ) Oświadczenie majątkowe Odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu lub o kontynuacji nauki na ostatnim roku Oświadczenie o niezatrudnieniu Oświadczenie o pmocy de minimis Po uzyskaniu wstępnej decyzji o udzieleniu pożyczki należy dostarczyć dokumenty dotyczące zarejestrowanej firmy ( zaświadczenie NIP, REGON, potwierdzenie rejestracji w CEIDG ITP. ) oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem pożyczki Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki odbywa się w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

12 Największe problemy z przygotowaniem wniosku brak znajomości podstaw przedsiębiorczości, zasad prowadzenia firmy; brak rzetelnej analizy rynku, jego struktury i potencjału; brak umiejętności obliczenia progu rentowności przedsięwzięcia; niewystarczająca lub błędna analiza konkurencji; brak umiejętności identyfikacji słabych stron i zagrożeń przedsięwzięcia; niespójność koncepcji biznesowej; brak umiejętności oszacowania możliwych przychodów.

13 Kto z powodzeniem aplikuje o środki w ramach programu: Osoby, które mają doświadczenie zawodowe (nabyte w trakcie studiów lub po ich ukończeniu). Osoby, które od dawna planują uruchomienie działalności gospodarczej. Osoby, które zamieniają swoje hobby w sposób zarobkowania. Osoby, które świadczą usługi w ramach umów cywilnoprawnych i chcą uruchomić działalność gospodarczą (zainwestować w rozwój, mieć możliwość wystawiania faktur kontrahentów). Osoby, które kończą okres inkubacji w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości i chcą rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą.

14 Case Study I. Pierwsza pożyczka udzielona w ramach Programu : Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Anna Kosikowska. Pożyczka na wyposażenie gabinetu w fotel dentystyczny, aparat rtg. Wartość pożyczki : zł. II. Marek Rogowski Yoga Bazar wdrożenie sklepu internetowego, zakup wyposażenia, kwota pożyczki : zł. Pan Marek zrezygnował z pracy w korporacji i stworzył sklep internetowy Yoga Bazar, oferujący pomoce do ćwiczeń jogi oraz produkty przydatne w medytacji, rehabilitacji ruchowej.

15 Projekt w liczbach Od grudnia 2013 roku udzielono 17 pożyczek na kwotę : ,67 zł. ( 4 wnioski na kwotę 239,100 zł są w trakcie przygotowywania ) Ok. 35 % pożyczek udzielono na założenie firm zajmujących się handlem, w tym również sklepy internetowe Ok. 35 % pożyczek udzielono na założenie firm o profilu usługowym. Zdecydowana większość pożyczkobiorców to absolwenci 88 % ( 2 pożyczki udzielone studentom) 41 % pożyczkobiorców stanowią kobiety Najwięcej pożyczkobiorców to absolwenci studiów humanistycznych ponad 40 % Absolwenci studiów technicznych, zarządzania, architektury stanowią w sumie około 60 % Jedna pożyczka udzielona absolwentce studiów medycznych

16 Punkt Konsultacyjny Osoby, które zechcą dowiedzieć się więcej o zasadach programu, skorzystać z konsultacji w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki, przedyskutować założenia swojej koncepcji biznesowej, uzyskać doradztwo branżowe przedstawiciela uczelni wyższej lub doświadczonego przedsiębiorcy, zapraszamy do siedziby Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, przy ul. Świętojerskiej 24 w Warszawie. Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt pod nr tel. (22) /21 lub Dokumenty do pobrania na stronie :

17 Punkt przyjmowania wniosków Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Ul. Hoża 86 lok 211, II piętro Tel. :

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4

! #$ %&' $ # +$+  ! #$ %&' # #   )-- ! #$ $ # +$+* ;  ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo