KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE"

Transkrypt

1 KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu Logowanie do systemu Wchodzimy do kursu Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu Zmiana profilu Uczestnicy kursu Tworzenie grup Dodawanie bloków Czat Forum Dodawanie zadań Zamieszczanie plików Kontynuacja kursu w nowym roku Quiz Oceny Import * W wersji pdf klikniecie pozycji w spisie treści powoduje przejście do odpowiedniego rozdziału; kliknięcie tytułu rozdziału w tekście powoduje powrót do spisu treści. 1

2 1. Tworzenie kursu Na stronie znajduje się Formularz zgłoszenia kursu. Należy go wypełnić i przesłać do Administratora. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia tworzy kurs oraz ew. zakłada konto dla nowego użytkownika (prowadzącego). Prowadzący otrzymuje wiadomość z informacją o kursie oraz ew. nazwą i hasłem użytkownika. 2

3 2. Logowanie do systemu Aby rozpocząć pracę z systemem Moodle należy się zalogować używając formularza logowania jak na rysunku poniżej. 3

4 3. Wchodzimy do kursu Po zalogowaniu ( 1) wyświetlana jest strona z listą kursów użytkownika ( 2). W celu przejścia na stronę danego kursu należy kliknąć w jego nazwę na liście ( 2). Można też skorzystać z wyszukiwarki i wpisać np. nazwisko prowadzącego lub nazwę kursu ( 3)

5 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu Menu Administracja ( 1) pozwala na zarządzanie kursem i studentami uczestniczącymi w kursie. Dla prowadzącego dostępne są wszystkie opcje w tym menu. Dla użytkownikówstudentów wyświetlana jest wersja ograniczona. Opcja Ustawienia ( 1) pozwala na zmianę wyglądu kursu oraz jego parametrów. Prowadzący może m.in.: zmienić nazwę kursu, wprowadzić streszczenie przedmiotu (widoczne dla studentów i innych prowadzących), wybrać jeden z formatów kursu (tematyczny, tygodniowy lub towarzyski ), liczbę tygodni lub tematów na jaką przewidziany jest kurs, określić maksymalną wielkość pliku zamieszczanego w kursie (nie więcej niż 32 MB), sprawdzić, zmienić klucz dostępu, który otrzymują studenci na zajęciach. 1 Bezpośredni wpływ na sposób pracy nauczycieli i studentów ma układ kursu ( 4) (Administracja, Ustawienia, Format). Prowadzący może wybrać układ: tygodniowy stosowany jest w sytuacji, kiedy ustalony jest początek i koniec kursu, a prace prowadzone są systematycznie i etapami, tematyczny na pierwszy rzut oka nie różni się od poprzedniego, ale usunięte zostały z niego ramy czasowe, tak więc można go potraktować jako obszary lub tematy prowadzonych zajęć. towarzyski nie zawiera zbyt wiele treści i jest zorganizowany wokół jednego forum wyświetlonego w środkowej kolumnie kursu, na którym toczone są dyskusje. 5

6 Uwaga - pasek nawigacyjny na górze każdej strony ( 2) pozwala łatwo zorientować się w jakim obszarze platformy aktualnie się znajdujesz. Istotną rzeczą jest także klucz (hasło) dostępu do kursu ( 5) (Administracja, Ustawienia, Dostępność, Klucz dostępu do kursu). Może go wprowadzić administrator w momencie tworzenia kursu, ale może to zrobić również prowadzący. Wprowadzenie klucza zabezpiecza kurs przed niechcianymi użytkownikami. Prowadzący przekazuje klucz swoim studentom, którzy muszą go wpisać przy pierwszym logowaniu do kursu

7 5. Zmiana profilu Wszyscy użytkownicy mają prawo zmieniać swój profil Administracja, Profil ( 1) Powinien także zachęcać studentów do uzupełniania swojego profilu (włączając w to zdjęcia). 1 Po kliknięciu w menu opcji Profil zostaje wyświetlona strona z danymi użytkownika. Aby przejść na stronę z formularzem zmiany swoich danych, należy wybrać Modyfikuj profil ( 2) 2 7

8 Korzystając z formularza można zaktualizować dane (profil) ( 3, 5). Można też zamieścić zdjęcie ( 4) - po kliknięciu w przycisk Przeglądaj pojawia się standardowe okno, z którego możemy wybrać plik np. z naszym zdjęciem ( 7, 8)

9 6. Uczestnicy kursu Prowadzący ma możliwość sprawdzenia, kto uczestniczy w jego kursie. W tym celu należy wybrać pozycję Uczestnicy w bloku Osoby ( 1). 1 Zostanie wyświetlona strona, na której są podane informacje o użytkownikach kursu ( 2). Można wybrać listę bardziej lub mniej szczegółową ( 3) Po kliknięciu w nazwisko użytkownika ( 4) następuje przejście do strony, na której podane są szczegółowe informacje o użytkowniku, a także jest możliwość wypisania danego studenta z kursu ( 5). 5 9

10 Prowadzący może także sprawdzić jak widzi daną stronę student. Należy w tym celu rozwinąć listę Zmień rolę na i wybrać rolę Student ( 6). Klikając w Zasoby ( 7) prowadzący może sprawdzić, jakie materiały zamieścił w Moodle

11 7. Tworzenie grup Prowadzący może tworzyć grupy studentów. Po wybraniu opcji Grupy w menu (bloku) Administracja na pierwszej stronie Moodle, prowadzący przechodzi do strony pozwalającej na zarządzanie grupami. Poprzez tę stronę można utworzyć nową grupę ( 1, 2) (ręcznie lub automatycznie), a dla grupy już istniejącej zmieniać ustawienia albo ją usunąć

12 Automatyczne tworzenie grupy Prowadzący musi podać liczbę grup ( 3), określić w jaki sposób system ma podzielić studentów ( 4) np. alfabetycznie, losowo itp., oraz wprowadzić nazwę grupy. Tworząc schemat nazw należy użyć do oznaczania grup literami od A do Z, lub znaku # aby zaznaczać grupy numerem ( 5). Po kliknięciu w Podgląd ( 6) prowadzący może sprawdzić liczbę grup, ich nazwy oraz liczbę członków

13 Ręczne tworzenie grup Po kliknięciu przycisku Utwórz grupę na stronie Grupy ( 1) wyświetlany jest strona, na której należy wpisać nazwę nowej grupy ( 7). Można też wpisać informacje o grupie ( 8) i klucz dostępu dla danej grupy ( 9)

14 Po kliknięciu Zapisz zmiany ( 10) następuje przejście do strony, na której ręcznie można przypisać studentów do poszczególnych grup. Najpierw należy wybrać jedną z grup ( 11), a następnie kliknąć przycisk Dodaj/Usuń użytkowników ( 12) Pojawia się strona, na której mamy listę studentów danego kursu. Po wybraniu nazwiska studenta ( 13) można go dodać lub usunąć z grupy ( 14). Jeżeli lista jest długa można wpisać nazwisko studenta i kliknąć przycisk Wyszukaj ( 15), a następnie dopisać do kursu

15 8. Dodawanie bloków Przy włączonym trybie edycji ( 1) prowadzący może dodawać bloki. Zakładka Bloki dodaj ( 2) np. kalendarz, kalkulator itp. ( 3). Przy włączonym trybie edycji ( 1) bloki te można formatować, usuwać lub ustalać ich położenie na ekranie ( 4)

16 9. Czat Moduł Czat pozwala uczestnikom na przeprowadzanie na żywo dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie omawianego tematu. Moduł Czat zawiera wiele opcji pozwalających na zarządzanie i przeglądanie dyskusji. Przy włączonym trybie edycji ( 1) należy wybrać Dodaj składową ( 2), a następnie Czat ( 3) Na stronie dodawania czatu należy wpisać nazwę chatroomu ( 4) i pytanie (temat dyskusji) ( 5). Można też określić czas następnego czatu, kto może oglądać minione sesje, czy mają być grupy itd. ( 6)

17 Po zapisaniu i powrocie do kursu ( 7) na pierwszej stronie kursu pojawi się tytuł dodanej dyskusji ( 8). 8 Klikając w tytuł ( 8) można przejść do strony umożliwiającej wejście na czat ( 9). 9 Na dole okna czatu znajduje się pole ( 10), w którym można wpisywać swoje wypowiedzi

18 10. Forum Poprzez moduł forum odbywa się większość dyskusji w Moodle. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum, otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom. Platforma Moodle daje możliwość tworzenia wewnętrznych forów dyskusyjnych. Aby utworzyć nowe forum, przy włączonym trybie edycji ( 1), należy rozwinąć zakładkę dodaj składową ( 2) i wybrać forum ( 3)

19 Na stronie dodawania nowego forum należy przede wszystkim wpisać jego nazwę ( 4) i wstęp ( 5). Można też określić rodzaj forum ( 6) i ustawić kilka dodatkowych parametrów (można pozostawić wartości domyślne). Dostępne rodzaje forów: Forum standardowe do użytku ogólnego otwarte forum, na którym każdy może w każdej chwili rozpocząć dyskusję na nowy temat. Jest to najbardziej odpowiednie forum dla użytku ogólnego. Każda osoba przesyła jeden temat dyskusji każda osoba może przesłać tylko jeden nowy temat dyskusji (ale wszyscy mogą odpowiadać). Jest to opcja przydatna w przypadku gdy chcesz, aby każdy ze studentów rozpoczął dyskusję na temat np. ich refleksji dotyczących tematu tygodnia, a wszyscy inni użytkownicy mają się wypowiedzieć. Pojedyncza prosta dyskusja jeden temat, wszystko na jednej stronie. Opcja ta jest przydatna w przypadku krótkich dyskusji skupiających się na określonym temacie

20 Fora dyskusyjne Z bloku Aktywności należy wybrać Fora dyskusyjne ( 7) 7 Żądane forum należy wybrać z wyświetlonej listy - tu przykładowo Forum aktualności ( 8). 8 Do wybranego forum można dodać nowy temat ( 9). 9 20

21 Na kolejnej stronie należy wpisać temat( 10) i treść postu( 11), a następnie wysyłać na forum. ( 12) Po wysłaniu można jeszcze przez 15 minut wprowadzić zmiany do postu. Po tym czasie post pojawia się na liście dyskusji ( 13)

22 Studenci po zalogowaniu otrzymują informacje o nieprzeczytanych postach ( 14). 14 Klikając w Odpowiedź, student może włączyć się do dyskusji ( 15). 15 Kolejne posty są widoczne zarówno dla prowadzącego jak i studentów ( 16)

23 Posty zostają też wysłane na skrzynki pocztowe użytkowników ( 17)

24 11. Dodawanie zadań Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie prac, które studenci mają przygotować w formie elektronicznej i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen. Aby dodać nowe zadanie należy przy włączonym trybie edycji wybrać Dodaj składową a dalej właściwe Zadanie ( 1) tutaj przykładowo Prześlij plik. 1 Na stronie dodania nowego zadania, która się następnie pojawi, należy wpisać nazwę zadania ( 2) oraz je opisać ( 3). Można też np. określić termin rozpoczęcia i zakończenia zadania ( 4)

25 Po zdefiniowaniu nowego zadania zalogowany student w kilku miejscach może zobaczyć informację, że zostało zamieszczone zadanie do wykonania ( 6)

26 12. Zamieszczanie plików W celu zamieszczenia materiałów do kursu (każdy rodzaj plików nie przekraczających 32 MB) należy kliknąć na pozycję Pliki z menu Administracja ( 1). 1 Aby umieścić pliki należy najpierw utworzyć katalog, w którym będą one przechowywane. Katalog tworzy się przez kliknięcie przycisku Utwórz folder ( 2). 2 26

27 Kiedy katalog zostanie pomyślnie utworzony, należy do niego przejść przez kliknięcie jego nazwy ( 3). 3 Po przejściu do nowo utworzonego katalogu można tworzyć kolejne podkatalogi (przycisk Utwórz folder ( 4)) lub jeżeli niezbędne katalogi zostały utworzone rozpocząć przesyłanie plików do systemu (przycisk Prześlij plik ( 5)). Przygotowanie właściwej struktury katalogów pozwala na zachowanie porządku i łatwe odnalezienie przesyłanych plików. Jest to szczególnie istotne w wypadku przesłania dużej liczby plików. 4 5 Po kliknięciu przycisku Prześlij plik zostanie wyświetlony standardowy formularz do przesyłania plików. Należy użyć przycisku Przeglądaj ( 6) w celu odnalezienia na lokalnym (własnym) komputerze plików do przesłania. 27

28 6 Korzystając z wyświetlonego standardowego okno wybierania pliku należy odnaleźć plik, wskazać jego nazwę ( 7) i kliknąć przycisk Otwórz ( 8). 7 8 Po wybraniu pliku następuje powrót do formularza przesyłania plików ścieżka do wybranego pliku jest wpisana w polu formularza. Aby dokończyć przesyłanie pliku należy kliknąć przycisk Prześlij ten plik ( 9). 28

29 9 Po przesłaniu pliku do systemu zostaje wyświetlona lista plików w bieżącym katalogu. Można teraz wykonać następujące czynności: ( 10) przejść do strony głównej kursu i kontynuować pracę w celu publikacji materiałów dla studentów kliknięcie na skrót nazwy kursu, ( 11) pobrać plik (pliki) w celu np. sprawdzenia jego zawartości, ( 12) usunąć plik (pliki) poprzez wybór opcji Usuń całkowicie. Pliki do usunięcia należy zaznaczyć przez kliknięcie pola lewej strony nazwy pliku ( 13), ( 14) zmienić nazwę pliku, ( 15) przesłać następny plik

30 Aby katalog z przesłanymi plikami stał się widoczny dla studentów należy dodać go jako nowy zasób do kursu. W tym celu należy przejść do strony głównej kursu, a następnie włączyć tryb edycji przez kliknięcie przycisku Włącz tryb edycji ( 16) lub jego odpowiednika w menu Administracja ( 17) W trybie edycji pojawia nam się szereg elementów sterujących. W tym wypadku z listy rozwijanej Dodaj zasób ( 18) należy wybrać element Wyświetl katalog plików ( 19) W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy wpisać nazwę, jaką ma nosić nasz zasób ( 20) (nie musi się pokrywać z nazwą katalogu lub pliku, może to być dowolna nazwa nawiązująca do publikowanej zawartości) i wskazać katalog, w którym umieszczone zostały przesłane pliki ( 22). Dodatkowo można opisać zasób w polu Streszczenie ( 21). Pole Widoczny dla studentów ( 23) powinno być ustawione na Pokaż, gdyż w innym wypadku studenci nie będą widzieli opublikowanych materiałów. 30

31 Po zapisaniu formularza następuje powrót do strony głównej kursu. Na tej stronie prowadzący może: zmieniać ustawienia dodanego zasobu korzystając z ikon z prawej strony nazwy zasobu ( 25): przesuwanie, edycja, usunięcie zasobu (pliki pozostają w systemie), ukrycie zasobu przed studentami, dodawać nowe katalogi z plikami analogicznie jak przedstawiono wcześniej, wyłączyć tryb edycji przez kliknięcie przycisku Wyłącz tryb edycji ( 26) lub analogicznego elementu w menu Administracja ( 27). Po wyłączeniu trybu edycji i zakończeniu prac należy się wylogować przez kliknięcie pola Wyloguj ( 28)

32 Materiały dla studentów można także zamieszczać wybierając z zakładki Dodaj zasób pozycję Link do pliku lub strony WWW ( 29). Aby udostępniać w ten sposób pliki, należy je wcześniej przesłać do systemu tak, jak zostało to przedstawione wyżej. Jeżeli materiały są już zamieszczone w sieci, nie trzeba ich kopiować opcja Link do pliku lub strony www pozwala na umieszczenie linku do materiałów dostępnych w Internecie. 29 Analogicznie jak w wypadku opcji Wyświetl katalog plików zamieszczania plików należy wpisać nazwę (widoczną dla studentów) ( 30) i można wprowadzić streszczenie opisujące zasób ( 31). Jeżeli zasób ma być linkiem do strony www, należy wpisać jej adres w polu Lokalizacja ( 32). Można też skorzystać z wyszukiwarki stron ( 34). Jeżeli zasób ma być linkiem do pliku przesłanego na serwer, należy kliknąć przycisk Prześlij plik ( 33)

33 Kliknięcie przycisku Prześlij plik ( 33 na rys. wyżej) powoduje wyświetlenie listy plików już przesłanych na serwer. Należy odnaleźć na niej żądany plik i kliknąć Wybierz ( 34). Jeżeli plik nie został jeszcze przesłany na serwer, można go przesłać teraz korzystając z przycisku Prześlij plik ( 35). Wybranie pliku ( 34) powoduje powrót do formularza dodania zasobu. Jeżeli wymagane pola formularza są wypełnione, należy kliknąć Zapisz i wróć do kursu, aby zakończyć dodawanie zasobu

34 13. Kontynuacja kursu w nowym roku Można utworzyć nowy kurs lub wyczyścić istniejący wypisując studentów, zmieniając klucz dostępu, usuwając materiały. Wypisanie studentów Z menu Administracja należy wybrać Przypisz role ( 1) 1 Następnie należy wybrać rolę Student ( 2) 2 34

35 Po wyświetleniu listy użytkowników należy zaznaczyć studentów w oknie Istniejący użytkownik ( 3) i usunąć ( 4) (przenieść do okna Potencjalny użytkownik) 3 4 Usunięcie materiałów Przy Włączonym trybie edycji należy przy każdym pliku kliknąć w ( 5) 5 35

36 Po takim usunięciu pliki nie będą widoczne dla studentów, ale pozostaną w zasobach istnieje zatem możliwość ich ponownego wykorzystania ( 6). 6 Zmiana klucza dostępu do kursu Z menu Administracja należy wybrać Ustawienia ( 7), 7 a następnie Dostępność i tu należy wpisać nowy Klucz dostępu do kursu ( 8) i kliknąć Zapisz zmiany ( 9)

37 14. Quiz Przy włączonym trybie edycji ( 1) należy rozwinąć Dodaj składową i wybrać Quiz ( 2). 1 2 W oknie dodawania nowego quizu należy wpisać jego nazwę ( 3) i określić czas trwania ( 4)

38 Należy także określić liczbę pytań widoczną na stronie ( 5) (może być cały test na stronie, jedno pytanie lub kilka pytań) oraz liczbę prób rozwiązania testu (podejść) ( 6) - gdy ustawimy więcej niż jedną, to należy ustawić czas minimalny czyli odstęp między jedną, a drugą próbą. Tutaj można także określić metodę oceniania ( 7). Jeżeli dozwolone są wielokrotne próby rozwiązania quizu, to istnieją różne sposoby wykorzystania ocen za poszczególne próby do obliczenia ostatecznej oceny za rozwiązanie quizu. Stosowanie ew. kar wiąże się z wybranym wcześniej trybem adaptacyjnym Opcje przeglądu pozwalają na określenie komunikacji ze studentami ( 8). W systemie zdefiniowano różne rodzaje informacji zwrotnych, np. informacja ogólna, jakie odpowiedzi zostały udzielone, jakie są poprawne. Zwykle jednak po próbie rozwiązania quizu lepiej nie udzielać studentowi wielu informacji, szczególnie gdy quiz jest otwarty dla innych studentów. W takiej sytuacji można wskazać, aby po próbie rozwiązania quizu student otrzymał informację zwrotną ogólną, która nie ma formy oceny, a jest jedynie komunikatem. Aby ograniczyć dostępność quizu można wprowadzić hasło ( 9), które dodatkowo go zabezpieczy. Tutaj można także określić, czy quiz będzie przeprowadzony w grupach ( 10)

39 W opcjach całościowej informacji zwrotnej można określić granice oceny i informację (opis) ( 11), jaką ew. otrzyma student (zależnie od ustawień opcji przeglądu ( 8)). Po ustawieniu wszystkich opcji w oknie dodawania nowego kursu należy kliknąć przycisk Zapisz i wyświetl ( 12) Po zapisaniu następuje przejście do strony zarządzania quizem. Znajdują się tu dwa worki pytań baza pytań ( 13) i pytania dla danego quizu ( 14). Dla danego quizu może być stworzona kategoria pytań ( 15)

40 Kolejnym krokiem może być utworzenie nowych pytań ( 16). Każda kategoria pytań może składać się z pytań różnych typów. Podstawowe z nich to: Pytania wielokrotnego wyboru Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wybiera z kilku proponowanych odpowiedzi. Są dwa typy pytań wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi odpowiedziami. Pytania do krótkiej odpowiedzi W odpowiedzi na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wpisuje słowo lub wyrażenie. Może istnieć kilka poprawnych odpowiedzi, z różną punktacją. Przy wpisywaniu odpowiedzi, wielkość liter może mieć znaczenie lub nie. Pytania typu prawda/fałsz Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wybiera spośród dwóch opcji: Prawda lub Fałsz. 16 Po wybraniu rodzaju pytania należy wpisać jego nazwę i treść. Należy też określić ocenę za pytanie oraz mnożnik kary (gdy quiz jest w trybie adaptacyjnym, w którym student może wielokrotnie odpowiadać na pytanie). Współczynnik kary może być liczbą od 0 do 1. Współczynnik kary równy 1 oznacza że student musi udzielić poprawnej odpowiedzi przy pierwszym podejściu. Współczynnik kary równy 0 oznacza, że student może próbować odpowiadać dowolną liczbę razy i wciąż dostanie maksymalną liczbę punktów za poprawną odpowiedź. Można określić, o ile ma zostać zmniejszona ocena za każdą nieprawidłową odpowiedź). 40

41 Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć Zachowaj jako nowe pytanie ( 17)

42 Pytania, które zostały już utworzone i znajdują się w bazie pytań można przenieść do Pytania do quizu poprzez zaznaczenie pytania i kliknięcie w przycisk Dodaj do quizu ( 18). Jeżeli wszystkie pytania z bazy mają znaleźć się w quizie możemy je zaznaczyć poprzez Wybierz wszystkie ( 19) i Dodaj do quizu ( 18) Ocena maksymalna ( 20) wszystkie oceny dostosowane są proporcjonalnie do ustalonej oceny maksymalnej za dany quiz. Przykładowo, można ustalić, że ocena maksymalna wynosi 20, ponieważ (także przykładowo) ocena za quiz stanowi 20% oceny za cały kurs. Oznacza to, że nawet jeżeli quiz składa się z 10 pytań, za które można uzyskać łącznie 50 punktów, to wszystkie oceny zostaną proporcjonalnie przeskalowane w taki sposób, by maksymalna ocena za quiz wyniosła

43 Kliknięcie w zakładkę Podgląd można sprawdzić jak wygląda quiz 21 Student, chcąc rozwiązać quiz, powinien kliknąć w jego nazwę ( 22)

44 Student przechodzi do strony, w której może wybierać odpowiedzi ( 23) i rozwiązać quiz. 23 Po zakończeniu rozwiązywania powinien kliknąć Zatwierdź wszystkie i zakończ ( 24)

45 Jeżeli zostanie wprowadzone ograniczenie czasowe, student rozwiązując quiz widzi, ile czasu pozostało do końca zadania ( 25). 25 Przy włączonym trybie adaptacyjnym student może zmieniać odpowiedzi, ale za każdą złą otrzymuje karę mnożnik kary (wielkość kary ustala prowadzący). 45

46 Historia odpowiedzi widoczna dla studenta i prowadzącego ( 26). 26 Prowadzący, po kliknięciu w punkty danego pytania otrzymuje informację dotyczącą historii odpowiedzi dla danego zadania (przy włączonym trybie adaptacyjnym). Gdy tryb adaptacyjny jest wyłączony (klikając w pytanie otrzymuje historię pytania; klikając w ocenę otrzymuje historię odpowiedzi dla całego testu)

47 Wyniki można przenieść do Excela ( 27). Prowadzący w zakładce Wyniki może przeprowadzić analizę wyników ( 28) danego quizu oraz zobaczyć oceny w całym kursie ( 29)

48 15. Oceny Wiele składowych kursów umożliwia wystawianie studentom ocen. Domyślnie wszystkie oceny wystawione na danym kursie są widoczne na stronie oceny dostępnej z poziomu głównej strony kursu. Jeśli prowadzący nie chce używać ocen w swoim kursie, lub nie chce ujawniać ich studentom, to istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania ocen w Ustawieniach Kursu. Nie blokuje to możliwości wystawiania ocen za poszczególne składowe, a jedynie wyłącza opcję pokazywania ocen studentom. Aby wystawiać oceny należy z menu Administracja wybrać Oceny ( 1) 1 W kolejnym oknie można określić elementy, które mają być wyświetlane lub zmienione. Może to być dziennik ocen ( 2), podgląd ocen dla jednego studenta. Tutaj można także wprowadzić własne nazwy stopni oraz je modyfikować ( 3). Można też wybrać grupę studentów, która ma być widoczna na ekranie ( 4) Po kliknięciu w pole przy nazwisku studenta ( 5) można zobaczyć podgląd tego, co widzi student dziennik. 48

49 Każde zadanie ma identyfikator, który jest wyświetlany w dzienniku ocen w momencie wprowadzenia zadania w Moodle. W dzienniku ocen pojawiają się zadania, quizy przeprowadzane w Moodle (jasne tło ( 6)), ale również można wprowadzić ręcznie zadania wykonane poza systemem (ciemniejsze tło). 7 6 Klikając w nazwę zadania ( 7) można przejść do okna, w którym znajdują się informacje związane z danym zadaniem ( 8). 8 49

50 Prowadzący może wprowadzić komentarz klikając w Dokonaj zmian ( 9). Informacje tę może przesłać do studenta ( 10) Prowadzący sam może wprowadzać swoje oceny ( 11) (wprowadza skale ( 12) oraz nazwy stopni ( 13))

51 Przy włączonym trybie edycji ( 14) prowadzący może zmieniać oceny ( 15) Wybierając Full view ( 16) z Kategorie i elementy prowadzący może określić, jak mają być obliczane oceny

52 Przy włączonym Full view ( 17) prowadzący określa jak mają być liczone oceny ( 18), czy np. przy obliczaniu średniej uwzględniać puste pole. Przy obliczaniu średniej ważonej należy włączyć formuły z zastosowaniem kalkulatora ( 19) Klikając w kalkulator ( 19) przechodzi się do okna, w którym można utworzyć formuły (w sposób zbliżony do Excela w polskiej wersji przy wprowadzaniu formuł używa się średnika) ( 20) ( 21). Każde zadanie może mieć identyfikator (numer ID identyfikujący zadanie), który jest wyświetlany na ekranie. Jeżeli zadanie nie ma identyfikatora, można go wpisać ręcznie ( 22) i kliknąć Add id numbers ( 23) lub wpisać w ustawieniach zadania np. obecność, zadanie zaliczeniowe itp

53 16. Import Z menu Moje kursy należy wybrać kurs, do którego mają zostać importowane dane ( 1). 1 Po przejściu do docelowego kursu z menu Administracja należy wybrać Import ( 2). 2 53

54 Następnie z listy kursów należy wybrać ten, z którego dane mają zostać przeniesione do nowego kursu ( 3) i kliknąć Użyj tego kursu ( 4). 3 4 Import danych kursu (przez zaznaczenie można wybrać ( 5), które zadania czy zasoby mają zostać przeniesione) kliknięcie Kontynuuj ( 6)

55 W kolejnym oknie zostaje przedstawiona szczegółowa lista zadań z kursu źródłowego (fora, zasoby importujemy bez danych o użytkowniku). Należy kliknąć Kontynuuj ( 7). 7 55

56 Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie pojawi się informacja Eksport danych kompletny ( 8). Ponownie należy kliknąć Kontynuuj ( 9). 8 9 Kolejna strona - Kontynuuj

57 Po zakończeniu importu powinna pojawić się informacja Import kompletny: Powróć do kursu ( 11). Należy kliknąć Kontynuuj ( 12)

58 W nowym kursie (docelowym przy imporcie) powinny znaleźć się wszystkie zadnia, quizy itp., które były importowane. 58

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo