Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska. Evolution

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska. Evolution"

Transkrypt

1

2 Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska Edyta Wojnar IBM Joanna Flanagan Evolution

3 Plan wystąpienia Od menedżerów do inspirujących liderów Od skutecznych menedżerów do zwycięskiego zespołu Kultura organizacyjna i atmosfera pracy źródłem przewagi konkurencyjnej Studium przypadku: Projekt coachingowy w Global Business Services IBM Polska: Geneza i cele projektu Struktura i założenia projektu Przebieg projektu Rezultaty Wnioski, kluczowe czynniki sukcesu, pułapki

4 Geneza i Cele Projektu

5 Model Rozwoju Kapitału Ludzkiego Zwrot na Kapitale Ludzkim (Wartość /Inwestycja = ZnKL) Spełnienie Work- Life Balance Równowaga pomiędzy celami organizacji i życiem osobistym Kompetencje Organizacyjne Zdolność do efektywnego funkcjonowania w ramach struktury i kultury organizacyjnej Kluczowe Umiejętności i Wiedza Rozwój podstawowych umiejętności i wiedzy potrzebnych do efektywnego wykonywania powierzonych zadań Copyright 2007 evolution all rights reserved

6 Cel projektu Wzmocnienie działań IBM w obszarze: Satysfakcja pracowników

7 Oczekiwane korzyści projektu Zabezpieczenie warunków pracy, gdzie pracownicy: Czują się wyjątkowi, ważni, wspierani przez swoich przełożonych i IBM Postrzegają pracę w IBM jako miejsce, gdzie mogą prawdziwie rozwijać siebie i swój talent Chcą szanować swoich kolegów Widzą wartość we współpracy z innymi

8 Grupa docelowa Menedżerowie Team Liderzy Kluczowi pracownicy Priorytet dla osób raportujących do Menedżerów, którzy skorzystali z Programu Coachingowego

9 Struktura i przebieg projektu

10 Harmonogram Projektu Nominacja uczestników Komunikacja i przygotowanie uczestników Raport z inicjacji programu Indywidualna współpraca coachingowa (14 sesji) Raport okresowy & Rekomendacje Raport Końcowy & Rekomendacje Komunikacja od strony HR i Kierownictwa do Menedżerów: - cele i wartość programu: Wyjątkowy program rozwoju osobistego dla wyjątkowych ludzi - nominacja uczestników - wolność decyzji w zakresie uczestnictwicta Miesiąc 0 Miesiąc 1 Miesiąc 2 Miesiąc 5 Miesiąc 7 Wewnętrzna Komunikacja do przełożonych uczestników: Struktura Programu Indywidualne spotkania przełożonych uczestników z coachem: sugestie nt. obszarów rozwoju uczestników Komunikacja HR i przełożonych do uczestników: przygotowanie uczestników do coachingu Informacja nt. inicjacji programu dla przełożonych uczestników, HR i Kierownictwa 1.Indywidualny raport okresowy dla każdego z uczestników. 2 Raport i informacja o postępach i & rekomendacje dla przełożonego uczestnika: spotkanie przełożonego z coachem 3.Skonsolidowany okresowy raport o efektach coachingu dla Kierownictwa i HR 1.Indywidualny raport końcowy dla każdego z uczestników. 2.Raport i informacja o postępach & rekomendacje dla przełożonego uczestnika: spotkanie przełożonego z coachem 3.Skonsolidowany końcowy raport o efektach coachingu dla Kierownictwa i HR Wparcie dla Kierownictwa, Menedżerów i HR, aby zwiększyć wartość coachingu dla organizacji

11 Model Indywidualnej Współpracy Coachingowej Analiza Wstępna Coaching Analiza efektów Coaching Wnioski końcowe 8 spotkań co 1-2 tyg 1 spotk. i raport 4 spotkania co 1-2 tyg. 1 spotk. i raport

12 Rezultaty

13 Od menedżerów do inspirujących liderów Ewolucja od menedżera do lidera w podejściu, w świadomości i w działaniu: Strategiczne podejście w analizie i planowaniu Jasność w zakresie wizji i celów, spójnych z celami organizacji Zmotywowani, z energią do działania i rozwoju biznesu Otwarci i chętni do współpracy w zespole oraz wzajemnego wsparcia Rozwój w zakresie inteligencji emocjonalnej i relacji międzyludzkich Wzrost efektywności osobistej i w ramach kultury organizacyjnej Poprawa równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym

14 Od skutecznych menedżerów do zwycięskiego zespołu Synergia: uwolnienie potencjału biznesowego zespołu Rozwój automotywacji do budowania biznesu opartej na wspólnych aspiracjach i wartościach członków zespołu Długoterminowa stabilność zespołu zarządzającego Samosterujący się zespół = empowerment zamiast zarządzania dyrektywnego Rozwój kultury działania: wyzwanie i nie jestem sam Rozwój samouczącej organizacji = przewaga konkurencyjna i poprawa rezultatów biznesowych

15 Kultura organizacyjna i atmosfera pracy źródłem przewagi konkurencyjnej Utrzymanie i satysfakcja z pracy kluczowych pracowników Synergia: uwolnienie potencjału ludzkiego organizacji Spójność celów pomiędzy osobistymi aspiracjami pracowników i celami organizacji Poczucie wspólnoty i przynależności: otoczenie pracy, gdzie pracownik czuje się szanowany i doceniany oraz chce mu się osiągać spektakularne wyniki Uwolnienie możliwości i wartości dodanej wynikającej z bycia korporacją, know-how organizacji i międzynarodowego zasięgu Rozwój samouczącej organizacji = przewaga konkurencyjna i poprawa rezultatów biznesowych

16 Wnioski i rekomendacje Jak osiągnąć wartość z projektu coachingowego dla organizacji

17 Na czym polega wartość dodana z coachingu dla coachowanego? Osiągnięcie kolejnego poziomu rozwoju: Świadomość swoich celów, możliwości, mocnych stron i wartości Motywacja, aby osiągnąć cele Koncentracja energii w wybranych kierunkach -> zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu Utrzymanie konsekwencji w procesie osiągania celów ze wzlotami i upadkami Docenianie i celebrowanie osiągnięć -> poprawa poczucia własnej wartości -> poprawa samopoczucia -> przyjemniejszy, bardziej otwarty i wyrozumiały współpracownik dla otoczenia

18 Na czym polega wartość dodana z coachingu dla organizacji? Uwolnienie potencjału ludzkiego i biznesowego Synergia: spójność celów i działań: własnych, zespołu i organizacji Stabilność i samosterowanie zespołu Satysfakcja z pracy istniejących pracowników Przewaga konkurencyjna w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów Rozwój samouczącej organizacji = przewaga konkurencyjna i poprawa rezultatów biznesowych

19 Jakie czynniki są kluczowe, aby osiągnąć tę wyjątkową wartość? Poszanowanie przez organizację umowy o poufności pomiędzy coachowanym i coachem Zdefiniowanie celów projektu pomiędzy coachowanym i organizacją Poczucie własności celów coachingu u coachowanego Zaangażowanie i wsparcie przełożonego dla coachowanego i procesu coachingu w trakcie oraz po jego zakończeniu Wyrozumiałość dla rozwoju coachowanego, celebrowanie sukcesów Aktywna rola lidera w przełożeniu wartości indywidualnych coachingów w rozwój zwycięskiego zespołu Edukacja organizacji, uczestników, komunikacja i współpraca

20 Mity, pułapki obniżające wartość Naprawianie słabych zamiast rozwoju najlepszych, którzy pociągną resztę Szukanie i adresowanie słabości zamiast identyfikowania i budowania na mocnych stronach Ścisła kontrola rezultatów zamiast przestrzeni do rozwoju i wsparcia Oczekiwanie szybkich efektów w procesie rozwoju ludzkiego zamiast pielęgnowania wzrostu Oczekiwanie, że coach wyręczy menedżera Niedrożne kanały komunikacyjne

21 Umowa o poufności wpływa na kanały komunikacyjne projektu Szczególnie dotyczy to następujących kanałów: Określenie celów i zakresu coachingu Odbiór pracy Informacja zwrotna i mierzenie efektów Wsparcie

22 Mapa kanałów komunikacyjnych projektu coachingowego Sponsor/Komitet sterujący Kierownik projektu Organizacja Kierownik projektu Dostawca coachingu Przełożony coachowanego Coachowany Coach

23 Coachowany wykonuje pracę : Określa cele, zakres coachingu i ocenia efekty Potwierdza cele coachingu ze swoim przełożonym Rozwija się, czuje się właścicielem swojego rozwoju, sięga do swoich talentów i jest otwarty Decyduje o temacie i kierunku każdej sesji Dotrzymuje obietnice: przygotowanie do sesji (wybór tematu), praca domowa, obserwacja i ocena własnych efektów, informacja zwrotna, punktualność

24 Coach: działa zgodnie ze standardami ICF (1) Zapewnia coachowanemu komfortowe i bezpieczne warunki do rozwoju Utrzymuje coachowanego w: Poczuciu odpowiedzialności za swój rozwój Poczuciu własnej wartości i otwartych możliwości Szanuje i dąży w kierunku wyznaczonym przez coachowanego: Inspiruje, wydobywa z coachowanego mocne strony i talenty oraz pomaga na nich budować rozwiązania prowadzące do osiągnięcia celów coachowanego Poszerza świadomość coachowanego, dzieli się swoimi obserwacjami

25 Coach: działa zgodnie ze standardami ICF (2) Nie doradza, nie ocenia, nie manipuluje coachowanego w kierunku swojej agendy lub agendy organizacji Dostarcza organizacji (sponsor, przełożony) informację: jak organizacja może wspierać coachowanego i wzmocnić efekty coachingu dla organizacji o sukcesach coachowanego podczas współpracy coachingowej Pomaga aktywować/rozwijać relacje pomiędzy coachowanym a jego/jej przełożonym

26 Przełożony coachowanego: akcelerator wartości Komunikuje cele, aspiracje i wartości w zakresie rozwoju zespołu Przewodzi procesowi rozwoju zespołu Wspiera proces coachingu i rozwoju coachowanego Komunikuje swoje oczekiwania i uzgadnia cele coachingu z coachowanym Pozwala/motywuje coachowanego do eksperymentowania Otwarcie komunikuje uznanie dla wszelkich widocznych postępów Przekazuje informację zwrotną w sposób konstruktywny i pełen poszanowania

27 Sponsor/komitet sterujący: cele, wsparcie i ocena efektów Określa cele projektu coachingowego dla organizacji Powołuje zespół projektowy, zatwierdza coachów, strukturę projektu i produkty pracy Demonstruje wsparcie dla projektu w organizacji Demonstruje wsparcie dla procesu (krzywej) rozwoju coachowanych Docenia i komunikuje zauważone osiągnięcia coachowanych Ocenia efekty coachingu i przekazuje informację zwrotną

28 Kierownik projektu organizacja Komunikuje cele i założenia projektu do wszystkich uczestników projektu Współpracuje z dostawcą coachingu i dba o realizację projektu zgodnie z założeniami określonymi przez sponsora/komitet sterujący Zatwierdza strukturę projektu, procesy, administrację i logistykę Filtruje i wspomaga przepływ informacji Wspiera, mentoruje wewnętrznych uczestników projektu Wspiera i doradza sponsorowi/komitetowi zarządzającemu jak zmaksymalizować przełożenie coachingu dla organizacji Odbiera produkty pracy i ocenia ich jakość

29 Kierownik projektu dostawca coachingu Koordynacja i przywództwo merytoryczne projektu Współpracuje z organizacją i dba o realizację projektu zgodnie z założeniami określonymi przez sponsora/komitet sterujący Dostarcza i raportuje uzgodnione produkty pracy Dba o jakość i spójność we wszystkich indywidualnych procesach coachingowych Wspiera i doradza organizacji jak maksymalizować wartość coachingu dla coachowanych i dla organizacji Zarządza logistyką i administracją projektu, zbiera i przechowuje dokumentację projektu dbając o poufność informacji

30 Podsumowanie Coaching rzeczywiście oferuje spektakularną wartość dla organizacji Coachowani są beneficjentem programu a ich satysfakcja i rozwój osobisty daje efekty organizacji nawet jeśli organizacja nie określi celów współpracy coachingowej Jeśli organizacja ma konkretne oczekiwania w stosunku do efektów coachingu powinna je otwarcie i bezpośrednio komunikować coachowanemu Akceleratorem efektów dla organizacji jest przełożony, który: Aktywnie uczestniczy i daje przestrzeń, docenia i wspiera coachowanego w procesie coachingu i po jego zakończeniu Buduje wartość zespołu na gruncie otwartości rozwijanej w coachingu indywidualnym Otwartość, cierpliwość i ciągła edukacja są cnotą

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera.

Autorzy definiując istotę przywództwa koncentrują się na ich zdaniem najważniejszych jego elementach oraz zadaniach wykonywanych przez lidera. Sylwia Filas, CDR O/Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji część I LIDER POTRZEBNY OD ZARAZ Tytułem wstępu Zapoznając się z różnorodnością stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu

L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu Strona1 Nazwa Cel narzędzia Poziom L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu Lepsze wzajemne zrozumienie przez strony dialogu Poprawa umiejętności komunikacji uczestników dialogu Zwiększenie efektywności

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

CZAS, BY MENEDŻEROWIE ZOSTALI COACHAMI Cheryl Smith, Corporate Coach U

CZAS, BY MENEDŻEROWIE ZOSTALI COACHAMI Cheryl Smith, Corporate Coach U CZAS, BY MENEDŻEROWIE ZOSTALI COACHAMI Cheryl Smith, Corporate Coach U Szkolenie menedżerów w zakresie podejścia coachingowego, to kolejny etap w rozwoju organizacji, które zetknęły sie z coachingiem.

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku

OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ Cykl zajęć warsztatowych służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu studium przypadku Szymon Kudła Autor jest prezesem zarządu i konsultantem w firmie JET Centrum Szkoleniowe sp.

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo