Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser"

Transkrypt

1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYCIA Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser 11. Edycja / HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / Nr dokumentu IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:27

2 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY INSTRUKCJA UŻYCIA Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser 11. Edycja / Wstęp Dziękujemy za wybór urządzenia firmy HAAG-STREIT. Dokładne przestrzeganie zasad określonych w niniejszej instrukcji użytkowania zapewni niezawodne i bezproblemowe korzystanie z naszego produktu. Przeznaczenie Soczewki kontaktowe firmy Haag-Streit należą do grupy kontaktowych soczewek diagnostyczno-terapeutycznych, które stosuje się podczas badań dna oka, siatkówki, ciała szklistego oraz obszaru tęczówkowo-rogówkowego, a także do terapii laserowej anomalii wewnątrzgałkowych. Przeciwwskazania Nie istnieją żadne bezwzględne przeciwwskazania do stosowania soczewek kontaktowych i lupy. Należy kierować się profesjonalną oceną i ostrożnością. OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa użytkownika i pacjenta. 2 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:28

3 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK Spis treści 1 Bezpieczeństwo Zastosowania urządzenia Warunki otoczenia Wysyłka i rozpakowanie Obsługa, otoczenie Czyszczenie i dezynfekcja soczewek kontaktowych Kontrola wizualna soczewek kontaktowych pod kątem uszkodzeń Gwarancja i odpowiedzialność cywilna producenta Symbole Stosowanie soczewek kontaktowych Informacje podstawowe Przegląd produktów Opis produktu Bezpośrednie soczewki kontaktowe do diagnostyki Soczewka kontaktowa Soczewki kontaktowe z lustrem do diagnostyki Soczewka kontaktowa z jednym lustrem 902/902 S Soczewka kontaktowa z dwoma lustrami 905/905 S Soczewka kontaktowa z jednym lustrem Informacje ogólne o soczewkach kontaktowych z trzema lustrami Soczewka kontaktowa z trzema lustrami 903/903 S Soczewka kontaktowa z trzema lustrami 630/630L Soczewka kontaktowa z trzema lustrami przeznaczona dla dzieci 906/906 S oraz Soczewka kontaktowa 1210 do badania śródbłonka wg Eisnera Zakładanie soczewki kontaktowej Ustalanie odbić lustrzanych Badanie odbić lustrzanych Badanie peryferii rogówki Dezynfekcja soczewki kontaktowej Zakładanie okularu z podziałką wg McIntyre'a oraz soczewki kontaktowej Okular 25x do lampy szczelinowej BM 900 HAAG-STREIT Okular 12,5x do lampy szczelinowej BQ 900 HAAG-STREIT Ocena gęstości komórek śródbłonka Soczewka kontaktowa z lustrem do stosowania z laserem Soczewka kontaktowa CGAL do gonioskopii Soczewka kontaktowa z trzema lustrami do stosowania z laserem L i 630 L L i 907 L Bezpośrednie soczewki kontaktowe do stosowania z laserem Soczewka kontaktowa CGRL do siatkówki Soczewka kontaktowa CGIL do irydektomii Soczewka kontaktowa CGVL do witrektomii Soczewka kontaktowa CGPL do kapsulotomii Soczewka kontaktowa RETINA 145 L Soczewka 81D Przygotowanie pacjenta Proste badanie dna oka Ustalenie pozycji pacjenta Obserwacja Wyrównanie obrazu Dane techniczne soczewki 81D Czyszczenie oraz dezynfekcja soczewki 81D Dane techniczne...25 A Dodatek...26 A.1 Akcesoria...26 B C Przepisy prawa...26 Klasyfikacja...26 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:28

4 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 1 Bezpieczeństwo ZAKAZ! W razie zlekceważenia należy liczyć się ze szkodami materialnymi i zagrożeniem dla użytkownika oraz pacjenta. OSTRZEŻENIE! Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia i wykluczenia zagrożeń dla użytkowników oraz pacjentów. WSKAZÓWKA! Ważne wskazówki, proszę uważnie przeczytać. 1.1 Zastosowania urządzenia Soczewki kontaktowe stosuje się wraz z lampą szczelinową w gabinetach lekarskich, szpitalach oraz na uniwersytetach w normalnych warunkach otoczenia. Zabieg wymaga bezpośredniego kontaktu ze znieczulonym okiem, dlatego należy stosować wyłącznie czyste i zdezynfekowane soczewki kontaktowe. 1.2 Warunki otoczenia Transport: Temperatura Ciśnienie powietrza Wilgotność względna Przechowywanie: Temperatura Ciśnienie powietrza Wilgotność względna Eksploatacja: Temperatura Ciśnienie powietrza Wilgotność względna od od od od od od od od od 40 C 500 hpa 10% 10 C 700 hpa 10% +10 C 800 hpa 30% do do do do do do do do do +70 C 1060 hpa 95% +55 C 1060 hpa 95% +35 C 1060 hpa 90% 1.3 Wysyłka i rozpakowanie Przed rozpakowaniem soczewek kontaktowych i lup sprawdzić, czy opakowanie nosi ślady nieprawidłowego otwarcia lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia takich śladów powiadomić spedytora realizującego dostawę towaru. Soczewki kontaktowe oraz lupy rozpakować w obecności przedstawiciela spedytora. Sporządzić protokół dotyczący ewentualnych uszkodzonych części. Protokół wymaga podpisu zarówno użytkownika, jak i przedstawiciela spedytora Po rozpakowaniu sprawdzić soczewki kontaktowe i lupy pod kątem uszkodzeń. Wadliwe soczewki kontaktowe i lupy odesłać w odpowiednim opakowaniu. Materiał opakowaniowy zachować do późniejszego wykorzystania w przypadku wysyłki lub zmiany miejsca użytkowania sprzętu. 1.4 Obsługa, otoczenie ZAKAZ! Nigdy nie spoglądać na słońce przez soczewki kontaktowe i lupy. Nigdy nie stosować uszkodzonych soczewek kontaktowych! OSTRZEŻENIE! Stosować wyłącznie czyste i zdezynfekowane soczewki kontaktowe! Soczewki kontaktowe i lupy mogą być stosowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Za przeszkolenie personelu odpowiada użytkownik. Soczewki kontaktowe i lupy należy stosować wyłącznie zgodnie z objaśnieniami zawartymi w części Przeznaczenie. W przypadku infekcji oka lub uszkodzenia rogówki badania należy wykonywać wyłącznie według uznania lekarza ze względu na możliwe skutki dla stanu zdrowia pacjenta. Kontrolę soczewek kontaktowych i lup należy wykonać po każdym działaniu siły zewnętrznej (np. po przypadkowym uderzeniu, upuszczeniu); jeśli jest to konieczne i możliwe, przesłać je do producenta w celu naprawy. WSKAZÓWKA! Stosować wyłącznie akcesoria firmy HAAG-STREIT. 1.5 Czyszczenie i dezynfekcja soczewek kontaktowych ZAKAZ! Dezynfekcja alkoholem Czyszczenie acetonem Dezynfekcja promieniowaniem UV Sterylizacja parą albo tlenkiem etylenu W temperaturze powyżej 60 C OSTRZEŻENIE! Szkła kontaktowe nie zostały zdezynfekowane przed wysłaniem i przed pierwszym zastosowaniem należy je wyczyścić oraz zdezynfekować zgodnie z oddzielną instrukcją i lupy czyszczenia i dezynfekcji głowic pomiarowych tonometru, soczewek kontaktowych oraz zestawu do dezynfekcji Desinset. 4 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:28

5 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK Sprzęt powinien przygotowywać wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel. Za jego wyszkolenie odpowiada użytkownik. Należy kierować się profesjonalną oceną i ostrożnością. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie procesu czyszczenia i dezynfekcji! WSKAZÓWKA! Do dezynfekcji stosować środki dezynfekujące sprawdzone przez firmę HAAG-STREIT pod kątem tolerancji materiałów. Aktualna lista dołączona jest do każdej soczewki kontaktowej oraz jest dostępna na stronie internetowej firmy HAAG-STREIT AG ( -streit.com). Dokładny sposób działania, stężenie, czasy zanurzenia i kwarantanny są opisane w oddzielnej instrukcji czyszczenia i dezynfekcji głowic pomiarowych tonometru, soczewek kontaktowych oraz zestawu do dezynfekcji Desinset. W przypadku nieprawidłowego przygotowania może dojść do zakażenia pacjenta i użytkownika, jak również do uszkodzenia szkieł kontaktowych. Elementy pozostałe po środkach czyszczących i dezynfekcyjnych mogą, w przypadku kontaktu z okiem pacjenta, prowadzić do podrażnień i oparzeń. Soczewki kontaktowe wolno przygotowywać razem, ale muszą być zasadniczo przygotowywane oddzielnie od innych produktów. W celu przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji i zapewnienia właściwego przechowywania soczewek kontaktowych zalecamy stosowanie naszego zestawu do dezynfekcji Desinset, jak również środka dezynfekującego Sekusept Forte S. Zestaw ten został dopuszczony do czyszczenia i dezynfekcji przez certyfikowane laboratorium badawcze HS Systemund Prozesstechnik GmbH, D Kelkheim. patrz oddzielna instrukcja czyszczenia i dezynfekcji głowic pomiarowych tonometru, soczewek kontaktowych i zestawu do dezynfekcji Desinset. Protokół walidacji można uzyskać w firmie HAAG-STREIT. Podsumowanie sprawozdania z streszczenie protokołu walidacji znajduje się na witrynie internetowej HAAG-STREIT ( Za skutki stosowania innych środków dezynfekcyjnych odpowiada użytkownik. HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / WSKAZÓWKA! Soczewki kontaktowe stosowane wraz z produktem Stery Cup nie wymagają dezynfekcji. Soczewkę kontaktową należy bezpośrednio po użyciu dokładnie przepłukać zimną lub letnią wodą. Kilka kropel łagodnego mydła w płynie (tj. o neutralnej wartości ph rzędu 7,0) nanieść na zwilżony wacik i delikatnie rozprowadzić kolistymi ruchami na całej powierzchni soczewki kontaktowej. Następnie ponownie przepłukać zimną lub letnią wodą i dokładnie osuszyć ściereczką niepozostawiającą włosków. Soczewka kontaktowa jest teraz gotowa do ponownego zastosowania wraz z produktem Stery Cup. 1.6 Kontrola wizualna soczewek kontaktowych pod kątem uszkodzeń ZAKAZ! Nigdy nie stosować uszkodzonych soczewek kontaktowych! Powierzchnię kontaktu soczewek kontaktowych sprawdzić pod kątem zabrudzeń lub uszkodzeń (zadrapań, zarysowań, wyszczerbień lub ostrych krawędzi). W tym celu najlepiej zastosować mikroskop lampy szczelinowej przy powiększeniu ustawionym na 10 na 16 razy. W przypadku postawania pęknięć lub wadliwego miejsca uszczelnienia w przedniej wnętrza i kontaktowej środek dezynfekcyjny może przedostać się do wewnętrznej przestrzeni i doprowadzić do poparzenia oka pacjenta. Soczewek, w których wnętrzu znajduje się kondensat, nie wolno dalej używać. 1.7 Gwarancja i odpowiedzialność cywilna producenta Produkt należy użytkować wyłącznie do celów oraz w sposób opisany w dokumentach dołączonych do produktu. Produkt należy użytkować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale Bezpieczeństwo. Nieprawidłowa obsługa produktu może prowadzić do jego uszkodzenia. Powoduje ona utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych. Dalsze użytkowanie uszkodzonego wskutek nieprawidłowej obsługi produktu może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Firma Haag-Streit nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w tym dorozumianej gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu. Firma Haag-Streit wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użytkowania produktu. Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją udzielaną przez sprzedawcę IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:28

6 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 1.8 Symbole Uważnie przeczytać instrukcję obsługi Europejska deklaracja zgodności Ogólne ostrzeżenie: przeczytać dokumentację towarzyszącą Numer partii LOT 2 Stosowanie soczewek kontaktowych OSTRZEŻENIE! Przed skorzystaniem z soczewek kontaktowych należy koniecznie zapoznać się z rozdziałem Bezpieczeństwo i stosować się do niego. 2.1 Informacje podstawowe Warunkiem skutecznego zastosowania soczewek kontaktowych jest dobre znieczulenie rogówki oraz spojówki za pomocą środka, który nie prowadzi do uszkodzenia nabłonka rogówki. Przestrzeń pomiędzy okiem a soczewką kontaktową zostanie wypełniona płynem Methocel w stężeniu 2%, tj. bezpieczną dla rogówki i spojówki cieczą izotoniczną. 6 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:29

7 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 2.3 Przegląd produktów Model Kryza Laser Lustro Center Center (Obszar źrenicy) Obszar obserwacji Center (Ciało szkliste) Lustro 73 Lustro 66 Lustro 59 (Fundus) Lustro (Gonio) Lustro (Ora serrata) Tęczówka Powiększenie (*) Powiększenie plamki laserowej (*) Kula promienia [mm] ø kontaktu [mm] ø kontaktu na zewnątrz [mm] Wysokość [mm] Waga [g] Powłoka antyrefleksyjna nm (vis) R<0.5% nm R<1% 1064 nm R<0.3% Stery Cup Strona x / gonio 0.85x L x / gonio 0.85x 1.053x / gonio 1.176x x x S x x / gonio 0.85x L x / gonio 0.85x 1.053x / gonio 1.176x S x / gonio 0.85x x x S x x / gonio 0.87x 7 (niemowlę) L x / gonio 0.87x 1x / gonio 1.149x 7 (niemowlę) S x / gonio 0.87x 7 (niemowlę) x / gonio 0.86x 7.3 (dzieci) L x / gonio 0.86x 1.03x / gonio 1.16x 7.3 (dzieci) x CGAL x 0.69x CGIL 2.47x 0.4x CGPL 1.68x 0.6x CGRL 0.71x 1.41x CGVL 1.24x (**) 0.8x (**) RETINA 145 L -0.7x 1.42x D Patrz również 'Dane techniczne soczewki 81D' 24 (*) = Zastosowany model oka oraz mikroskop określają powiększenie. W przypadku innych modeli oka wartości te mogą być inne. Informacje na temat zastosowanego modelu oka dostępne są na życzenie. (**) = 1 mm za soczewką HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:29

8 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 2.4 Opis produktu Soczewki kontaktowe do badania kąta tęczówkowo-rogówkowego oraz dna oka za pomocą lampy szczelinowej, wyprodukowane z inicjatywy prof. Goldmanna, stanowią cenną pomoc diagnostyczną, ugruntowaną w praktyce i badaniach okulistycznych. Oznaczenie Soczewki kontaktowe przeznaczone do lasera oznaczona literą L. Szkła kontaktowe oznaczone literą S mają specjalną kryzę, która służy zapewnieniu lepszego kontaktu między soczewką kontaktową a powieką. L = Laserowe S = Twardówkowe Materiał Soczewki kontaktowe przeznaczone wyłącznie do celów diagnostycznych wykonano ze szkła akrylowego. Soczewki kontaktowe przeznaczone do badania laserowego składają się ze szkła mineralnego lub mają pokryte warstwą minerałów szkło akrylowe odpowiednie dla stosowanych długości fal laserowych (patrz tabela 2.3). Stery Cup Soczewki kontaktowe oznaczone pokazanym obok symbolem można stosować również produktem Stery Cup firmy HAAG-STREIT. L = Laserowe S = Twardówkowe 8 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:29

9 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 3 Bezpośrednie soczewki kontaktowe do diagnostyki 3.1 Soczewka kontaktowa 901 Służy ona do obuocznej obserwacji szczelinowej źrenicy, plamki oraz jej otoczenia do 30, jak również centralnych odcinków ciała szklistego. Moc refrakcyjna wynosi -64 dioptrii. Powiększenie liniowe, osiowe i kątowe nie zależy od refrakcji badanego oka, co jest ważne przy pomiarach dna oka oraz ciała szklistego. Ta soczewka kontaktowa składa się z dwóch części: optycznie skutecznego ciała soczewki wraz z haptyką oraz lejkiem ułatwiającym obsługę soczewki kontaktowej. Optyczna, skuteczna powierzchnia czynna optycznie ma średnicę. Optykę wykonano elementy optyczne są wykonane ze szkła akrylowego. Badanie dna oka Przed badaniem za pomocą soczewki kontaktowej do badania dna oka pożądane jest maksymalne rozszerzenie źrenic. Znieczulenie oraz zakładanie soczewki kontaktowej przeprowadzać przy użyciu płynu Methocel w stężeniu 2%, patrz również 'Stosowanie soczewek kontaktowych' (rozdział 2, strona 6). Oko pacjenta prowadzone jest za pomocą lampy fiksacyjnej w odpowiednie położenie, a badane miejsce obserwowane jest w powiększeniu 10 lub 16 przy użyciu wąskiej wiązki szczelinowej. Podczas badania dąży się przede wszystkim do uzyskania dwuocznej, stereoskopowej obserwacji szczelinowej, przy czym korzystny jest jak największy kąt pomiędzy oświetleniem a mikroskopem. Na początku badania jest on mały, ale powiększa się, kiedy obraz szczelinowy widoczny jest obuocznie. Soczewka kontaktowa 901 do dna oka ,8 mm HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:29

10 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 4 Soczewki kontaktowe z lustrem do diagnostyki 4.1 Soczewka kontaktowa z jednym lustrem 902/902 S Umożliwia badanie relacji anatomicznych w obszarze przedniej komory oka. Elementy optyczne są wykonane ze szkła akrylowego. Szerokość i formę kąta tęczówkowo-rogówkowego można ustalić przy zastosowaniu wąskiej wiązki szczelinowej lampy szczelinowej. Lampa szczelinowa 900 HAAG-STREIT, dzięki obrotowo-wychylno-przechylnemu oświetleniu szczelinowemu, umożliwia przede wszystkim ocenę szerokości całego kąta tęczówkowo-rogówkowego, co jest bardzo ważne w diagnostyce jaskry ,7 mm Badanie kąta tęczówkowo-rogówkowego Jako optymalne powiększenie mikroskopowe stosuje się odpowiednio 10x do ustawienia, a w przypadku badania 16x. Oświetlenie kąta tęczówkowo-rogówkowego uzyskuje się za pomocą wąskiej wiązki szczelinowej powyżej lustra soczewki kontaktowej. Pomiędzy kierunkiem oświetlenia a mikroskopem powstanie kąt wynoszący ok. 10 (boczna ustalona pozycja lampy szczelinowej HAAG-STREIT). W przypadku kąta większego niż 15 pomiędzy mikroskopem a kierunkiem oświetlenia, obszar szczelinowy, przy normalnym ustawieniu okularu, nie będzie już wyraźny. Obraz szczelinowy niewyraźny przy kątach poniżej 15 można skorygować poprzez zmianę ustawienia szkła kąta tęczówkowo-rogówkowego. Badanie bocznego odcinka kąta tęczówkowo-rogówkowego można również wykonać przy rozproszonym oświetleniu kąta twardówki. W takim przypadku oświetlenie (po poluzowaniu śruby wyrównującej lampy szczelinowej 900 HAAG-STREIT) należy usunąć z pozycji środkowej. Soczewka kontaktowa 902 z jednym lustrem do gonioskopii Soczewka kontaktowa 902 S z jednym lustrem do gonioskopii 902 S mm 10 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:30

11 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 4.2 Soczewka kontaktowa z dwoma lustrami 905/905 S W stożku szkła akrylowego są wyszlifowane dwie powierzchnie lustrzane, nachylone pod kątem 62 do przedniej powierzchni. Umożliwia to badanie przeciwległego kąta tęczówkowo-rogówkowego bez konieczności obracania szoczewki kontaktowej Szerokość i formę kąta tęczówkowo-rogówkowego można ustalić przy zastosowaniu wąskiej wiązki szczelinowej lampy szczelinowej. Lampa szczelinowa 900 HAAG-STREIT, dzięki obrotowo-wychylno-przechylnemu oświetleniu szczelinowemu, umożliwia przede wszystkim ocenę szerokości całego kąta tęczówkowo-rogówkowego, co jest bardzo ważne w diagnostyce jaskry. Badanie kąta tęczówkowo-rogówkowego Jako optymalne powiększenie mikroskopowe stosuje się odpowiednio 10x do ustawienia, a w przypadku badania 16x. Oświetlenie kąta tęczówkowo-rogówkowego uzyskuje się za pomocą wąskiej wiązki szczelinowej powyżej lustra soczewki kontaktowej. Pomiędzy kierunkiem oświetlenia a mikroskopem powstanie kąt wynoszący ok. 10 (boczna ustalona pozycja lampy szczelinowej HAAG-STREIT). W przypadku kąta większego niż 15 pomiędzy mikroskopem a kierunkiem oświetlenia, obszar szczelinowy, przy normalnym ustawieniu okularu, nie będzie już wyraźny. Obraz szczelinowy niewyraźny przy kątach poniżej 15 można skorygować poprzez zmianę ustawienia szkła kąta tęczówkowo-rogówkowego. Badanie bocznego odcinka kąta tęczówkowo-rogówkowego można również wykonać przy rozproszonym oświetleniu kąta twardówki. W takim przypadku oświetlenie (po poluzowaniu śruby wyrównującej lampy szczelinowej 900 HAAG-STREIT) należy usunąć z pozycji środkowej. Soczewka kontaktowa 905 z dwoma lustrami do gonioskopii Soczewka kontaktowa 905 S z dwoma lustrami do gonioskopii S mm 24 mm HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:30

12 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 5.3 Soczewka kontaktowa z jednym lustrem 904 Soczewka kontaktowa z jednym lustrem wykonana ze szkła akrylowego służy do badania rąbka zębatego, części płaskiej ciałka rzęskowego i najdalej wysuniętych części ciała szklistego oraz dna oka. Badanie rąbka zębatego Po znieczuleniu oka, do wklęsłej części soczewki kontaktowej wpuścić 2 krople płynu Methocel o stężeniu 2%. Warto następnie, za pomocą rozwieracza, dolną powiekę odsunąć na dół, poprosić pacjenta o spojrzenie do góry, a kciukiem drugiej ręki podciągnąć górną powiekę do góry. Soczewka kontaktowa z jednym lustrem do badania rąbka zębatego wejdzie w ten sposób na rogówkę. Wtedy pacjenta należy wówczas poprosić o patrzenie przed siebie. Przy źrenicy rozszerzonej o ponad 8 mm badanie rąbka zębatego i jego otoczenia uda się w całym jego zakresie. WSKAZÓWKA! Do czyszczenia i dezynfekcji soczewkę kontaktową z jednym lustrem do badania rąbka zębatego należy rozłożyć na trzy części i pojedyncze części poddać czynnościom zopisanym w oddzielnej instrukcji czyszczenia i dezynfekcji głowic pomiarowych tonometru, soczewek kontaktowych oraz zestawu dezynfekcyjnego Desinset. Soczewka kontaktowa 904 z lustrem do badania rąbka zębatego ,6 mm Wkręcany pierścień 2. Soczewka kontaktowa z lustrem 3. Oprawka z ramieniem dociskowym 12 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:30

13 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 5 Informacje ogólne o soczewkach kontaktowych z trzema lustrami Badanie całego dna oka oraz kąta tęczówkowo-rogówkowego. Zaleta w postaci długiego lustra często pozwala na obuoczną obserwację bocznego odcinka dna oka Strefa 1 = Optyka (1) badanie dna oka w strefie 30, przynajmniej przy powiększeniu 10x Strefa 2 = Lustro (2) kąt nachylenia 73, obserwacja strefy pod kątem 30 z drugiej strony Strefa 3 = Lustro (3) kąt nachylenia 66, obserwacja peryferyjnego odcinka dna oka, w sprzyjających przypadkach również rąbka zębatego Strefa 4 = Lustro (4) kąt nachylenia 59, obserwacja odcinka ciała szklistego oraz dna oka w pobliżu rąbka oraz badanie gonioskopowe 3 tęczówko-rogówkowego Soczewka kontaktowa z trzema lustrami 903/903 S Klasyczna soczewka kontaktowa profesora Goldmanna z kryzą albo bez kryzy. 5.2 Soczewka kontaktowa z trzema lustrami 630/630L Ta soczewka kontaktowa nadaje się szczególnie do lamp szczelinowych o niewielkim odstępie pomiędzy okiem a pryzmatem mniejszym od tego, który posiadają lampy szczelinowe HAAG-STREIT. Przypisanie luster 1 4 oraz stref oka Soczewka kontaktowa 903 z trzema lustrami do badania dna oka i kąta mm ,3 mm 903 S ,5 mm Soczewka kontaktowa 630 z trzema lustrami do badania dna oka i kąta HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / tęczówko-rogówkowego Soczewka kontaktowa 903 S z trzema lustrami do badania dna oka i kąta tęczówko-rogówkowego IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:30

14 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 6.3 Soczewka kontaktowa z trzema lustrami przeznaczona dla dzieci 906/906 S oraz 907 Niemowlęta: 906/906 S Do 4. roku życia 907 Lustra tych specjalnych soczewek z trzema lustrami przeznaczonych dla dzieci są mniejsze niż standardowe soczewki tego typu, ale kąt nachylenia luster jest taki sam. Dostępne są dwa modele jeden o średnicy wewnętrznej części rogówkowej wynoszącej 10 mm dla niemowląt (model 906), i drugi o średnicy 11 mm przeznaczony dla dzieci do 4. roku życia (model 907). Soczewka kontaktowa 906 (dla niemowląt) z trzema lustrami do badania dna oka i kąta tęczówkoworogówkowego mm 28 mm 906 S ,5 mm 10 mm Soczewka kontaktowa 906 S (dla niemowląt) z trzema lustrami do badania dna oka i kąta tęczówkoworogówkowego ,2 mm 11 mm Soczewka kontaktowa 907 (dla dzieci) z trzema lustrami do badania dna oka i kąta tęczówkowo-rogówkowego 14 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:30

15 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 6 Soczewka kontaktowa 1210 do badania śródbłonka wg Eisnera Do badania śródbłonka oraz nabłonka rogówki, współczynnik powiększenia 1,93x. 6.1 Zakładanie soczewki kontaktowej 1210 Po usunięciu osłony (4), komorę cieczy wypełnić płynem Methocel w stężeniu 2%. Umieścić pomiędzy powiekami z otworem odprowadzającym lub znacznikiem (2) skierowanym ku górze. 6.2 Ustalanie odbić lustrzanych Ustawienie lampy szczelinowej: Powiększenie: Małe: Szerokość szczeliny: Mała: Kąt pomiędzy lampą szczelinową a mikroskopem: Mały: Ustawić ostrość i wyśrodkować srebrny pierścień (3) systemu optycznego. Przesuwać lampę szczelinową do chwili uzyskania ostrości: refleks optyki (5), a następnie poszukiwane obszary nabłonka rogówki (6) i odpowiednio śródbłonka (7). Regulować soczewkę kontaktową aż do momentu pojawienia się odbić lustra. Soczewka kontaktowa do śródbłonka wg Eisnera mm Odbicia lustrzane 6.3 Badanie odbić lustrzanych Ustawienie lampy szczelinowej: Powiększenie: Duże Szerokość szczeliny: Duża Kąt pomiędzy lampą szczelinową a mikroskopem: Duży 6.4 Badanie peryferii rogówki Wzrok pacjenta skierować w żądanym kierunku. Wyregulować soczewkę kontaktową. 6.5 Dezynfekcja soczewki kontaktowej 1210 Nałożyć osłonę (4) na soczewkę kontaktową. Następnie postępować zgodnie z oddzielną instrukcją czyszczenia i dezynfekcji głowic pomiarowych tonometru, soczewek kontaktowych i zestawu do dezynfekcji Desinset. HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:30

16 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 7 Zakładanie okularu z podziałką wg McIntyre'a oraz soczewki kontaktowej Okular 25x do lampy szczelinowej BM 900 HAAG-STREIT Okular umieścić do połowy w tubie mikroskopu i jedną ręką przymocować do głowicy cylindra. Drugą ręką poluzować pierścień rowkowy (2) okularu o ok. 10 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Usunąć wyostrzenie podziałki poprzez obrócenie gładkiej przesłonki oka (1) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Nie poruszać przy tym pierścieniem rowkowym. Przesłonkę oka powoli obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż podziałka będzie wyraźnie widoczna. Dokręcić pierścień rowkowy. Okular wsunąć do tuby tak by został zablokowany. Środkowe znaczniki ustawić prostopadle. Pierścień rowkowy na mikroskopie ustawić w pozycji na 0 dioptrii BM 900 Okular 25x z podziałką wg McIntyre'a BQ 900 Okular 12,5x z podziałką wg McIntyre'a 7.2 Okular 12,5x do lampy szczelinowej BQ 900 HAAG-STREIT W celu ustawienia okularu na odbicie osoby badającej obserwuje się jasną powierzchnię obiektu oraz ustawienie okularu strony + przez obracanie pierścienia rowkowego ze skalą dioptrii (3), tak, by krzyżyk w okularze został wyostrzony. 40x cells/mm 2 2.2x 25x 7.3 Ocena gęstości komórek śródbłonka bez soczewki kontaktowej Powiększenie mikroskopu 40x. Odczyt w kolumnie 40x z soczewką kontaktową 1210 wg Eisnera Powiększenie mikroskopu 25x (powiększenie całkowite: powiększenie mikroskopu x powiększenie soczewki kontaktowej 48.25x. Odczyt wzoru porównawczego w kolumnie 1,93 x 25x Śródbłonek 8000 Nabłonek 16 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:30

17 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 8 Soczewka kontaktowa z lustrem do stosowania z laserem 8.1 Soczewka kontaktowa CGAL do gonioskopii Soczewkę kontaktową CGAL do gonioskopii opracowali Roussel i Frankhauser do celów laserowego badania kąta tęczówkowo-rogówkowego. Składa się ona z odpornej na działanie lasera, pokrytej powłoką antyrefleksyjną soczewki kontaktowej. W porównaniu z soczewkami kontaktowymi Goldmanna za pomocą tej soczewki kontaktowej uzyskuje się redukcję punktu laserowego o współczynnik 1, 44. W ten sposób zmniejsza się zapotrzebowanie na energię do cięcia nici podczas nacinania zaćmy za pomocą lasera YAG. Dzięki efektowi powiększenia soczewka kontaktowa CGAL zwiększa pewność trafienia oraz stopień powodzenia trabekuloplastyki laserowej. Soczewka kontaktowa CGAL Gonio C CGAL mm W ramach badań w praktyce lekarskiej soczewka kontaktowa CGAL, dzięki wysokiej rozdzielczości, umożliwia również rozpoznanie drobniejszych struktur beleczkowatych oraz doskonałe zdjęcia i sekwencje wideo dzięki powłoce o niskim odbiciu w widocznych regionach spektrum. Właściwości optyczne Dzięki wypukłej powierzchni wejściowej konwergencja promieni punktu laserowego nie wprowadza aberracji. Dotyczy to pojedynczej kombinacji, w której przy minimalnym punkcie laserowym uzyskuje się wysoką rozdzielczość optyczną. Celem jest środek krzywizny C przy spektralnej powierzchni wejściowej i dlatego obraz jest od sferycznych aberracji oraz komy. Goldmann Aberracja promieni (ø) jest znacznie głębsza w przypadku CGAL niż w przypadku soczewek kontaktowych Goldmanna (φ: kąt nachylenia soczewki kontaktowej). CGAL HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:31

18 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 9 Soczewka kontaktowa z trzema lustrami do stosowania z laserem Opis patrz również 'Informacje ogólne o soczewkach kontaktowych z trzema lustrami' (rozdział 5, strona 13) L i 630 L L i 907 L Powiększenia różnią się w zależności od wielkości oka! 906 L 903 L ,5 mm mm 28,5 mm Dno oka / kąt tęczówkowo-rogówkowy (noworodek) Soczewka kontaktowa 906 L Dno oka oraz kąt tęczówkowo-rogówkowy Soczewka kontaktowa 903 L 907 L 630 L ,8 mm mm 30,8 mm Dno oka oraz kąt tęczówkowo-rogówkowy Soczewka kontaktowa 630 L Dno oka / kąt tęczówkowo-rogówkowy (dziecko) Soczewka kontaktowa 907 L 18 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:31

19 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 10 Bezpośrednie soczewki kontaktowe do stosowania z laserem 10.1 Soczewka kontaktowa CGRL do siatkówki Soczewka kontaktowa CGRL do siatkówki to soczewka kontaktowa o szerokim kącie zaprojektowana do celów fotokoagulacji oraz diagnostyki laserowej. Składa się ona z odpornej na działanie lasera, pokrytej powłoką antyrefleksyjną soczewki kontaktowej. Układ optyczny z wklęsłą powierzchnią wejściową umożliwia obserwacje szerokiego zakresu kątowego oraz leczenie laserowe bez obrazów pośrednich i wiążącego się z tym punktu ogniskowania, charakterystycznego dla pośredniej oftomaloskopii. Soczewka kontaktowa CGRL siatkówki CGRL mm Uzyskuje się w ten sposób mniejszą i lżejszą soczewkę kontaktową, dzięki której pole widzenia jest szersze, bez zwiększania odległości roboczej, przy zapewnieniu doskonałej jakości obrazu oraz dobrej rozdzielczości. Można jednocześnie oglądać cały tylny biegun wraz ze skroniowymi łukami naczyniowymi. Stosuje się w osiowej oraz przyosiowej fotokoagulacji. Właściwości optyczne Soczewka kontaktowa CGRL do siatkówki wytwarza pionowy, wirtualny obraz dna oka. Kąt stożkowy obu promieni (lasera i obserwacji) zostaje zredukowany z 6 w powietrzu do 3.2 w soczewce kontaktowej. W ten sposób pole widzenia zwiększa się z 46 do 64 i możliwa jest obserwacja całego tylnego bieguna. Droga promienia laserowego przez soczewkę kontaktową CGRL. Moc dioptrii w powietrzu 50 D HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:31

20 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 10.2 Soczewka kontaktowa CGIL do irydektomii Soczewkę kontaktową CGIL do irydektomii opracowali Riquin, Frankhauser i inni, w celu umożliwienia badania laserowego pełnej grubości rogówki. Dzięki zastosowaniu soczewki kontaktowej zwiększone zostaje zarówno bezpieczeństwo, jak i skuteczność zabiegu laserowego. Wzmocniona zostaje gęstość energii na tęczówkę przy jednoczesnej minimalizacji energii działającej na struktury leżące przed lub za rogówką oraz torebkę soczewki. Efekt powiększenia umożliwia zwiększenie dokładności trafiania oraz wyższy współczynnik powodzenia. Dzięki dużej średnicy zostaje znacznie obsługa soczewki kontaktowej. Jest to odporna na działanie lasera, pokryta powłoką antyrefleksyjną soczewka kontaktowa. Właściwości optyczne Soczewka kontaktowa CGIL zwiększa kąt stożkowy promienia lasera i tym samym średnicę pola padania promieni na niezogniskowane struktury, redukując przy tym średnicę punktu ogniskowego. Skuteczną redukcję punktu ogniskowego ułatwia minimalizacja aberracji sferycznej i komy przez zastosowanie twierdzenia Young-Weierstrassa: soczewka kontaktowa została zaprojektowana w taki sposób, że punkt aplanacyjny znajduje się na powierzchni wejściowej tęczówki i dwa milimetry za rogówką. Soczewka kontaktowa CGIL do tęczówki CGIL 24 mm Moc dioptrii w powietrzu +5 D Optyczna konfiguracja soczewki kontaktowej CGIL do irydektomii. 20 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:31

21 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 10.3 Soczewka kontaktowa CGVL do witrektomii Soczewkę kontaktową CGVL do witrektomii opracowali Rol, Frankhauser i inni do celów wykonywania fotodysrupcyjnych zabiegów z użyciem lasera YAG w tylnej części ciała szklistego. Możliwość leczenia struktur w przedniej i środkowej części ciała szklistego za pomocą soczewki kontaktowej CGPL lub bez soczewek kontaktowych zwiększa bezpieczeństwo soczewki kontaktowej i działanie fotodysrupcyjne w głębszych obszarach ciała szklistego. Dzięki efektowi powiększenia oraz możliwości rozpoznania siatkówki zwiększa się dokładność trafienia. Jest to odporna na działanie lasera, pokryta powłoką antyrefleksyjną soczewka kontaktowa. Właściwości optyczne Soczewka kontaktowa CGVL do witrektomii zwiększa kąt stożkowy promienia lasera i tym samym również średnicę pola padania promieni na niezogniskowane struktury, redukując przy tym średnicę punktu ogniskowego. Skuteczną redukcję punktu ogniskowego ułatwia minimalizacja aberracji sferycznych i komy. Środek krzywizny powierzchni wejściowej punkt bez sferycznych aberracji oraz komy pokrywa się ze środkiem krzywizny siatkówki, podczas gdy drugi punkt aplanacyjny powierzchni wejściowej znajduje się na siatkówce. Soczewka kontaktowa CGVL do ciała szklistego CGVL 13 mm Moc dioptrii w powietrzu 33 D Konfiguracja optyczna soczewki kontaktowej CGVL do witrektomii HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:31

22 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 10.4 Soczewka kontaktowa CGPL do kapsulotomii Soczewkę kontaktową CGPL do kapsulotomii stworzyli Riquin, Frankhauser oraz inni w celach rozcinania zmętnionych tylnych torebek soczewki oraz membran soczewki w obszarze źrenicznym oraz retroźrenicznym za pomocą lasera YAG. Ta soczewka kontaktowa zwiększa bezpieczeństwo oraz skuteczność zabiegu laserowego i zmniejsza minimalną energię laserową niezbędną do przecięcia torebki oraz redukuje prawdopodobieństwo uszkodzenia soczewki wewnątrzgałkowej. Efekt powiększenia zwiększa dokładność trafienia, co jest szczególnie ważne w przypadku implantów soczewki. Dzięki dużej średnicy zostaje znacznie ułatwiona obsługa szkła kontaktowego. Jest to odporna na działanie lasera, pokryta powłoką antyrefleksyjną ssoczewka kontaktowa. Właściwości optyczne Soczewka kontaktowa CGPL zwiększa kąt stożkowy promienia lasera i tym samym również średnicę pola padania promieni na niezogniskowane struktury, redukując przy tym średnicę punktu ogniskowego. Skuteczną redukcję punktu ogniskowego ułatwia minimalizacja aberracji sferycznej i komy przez zastosowanie twierdzenia Young-Weierstrassa: soczewkę kontaktową opracowano w taki sposób, że punkt aplanacyjny znajduje się na powierzchni wejściowej obszaru retroźrenicowego i osiem milimetrów za rogówką. Soczewka kontaktowa CGPL obszary źrenicznego CGPL 13 mm Moc dioptrii w powietrzu +9 D Optyczna konfiguracja szkła kontaktowego CGPL do kapsulotomii z okiem pseudofakijnym 22 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:31

23 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 10.5 Soczewka kontaktowa RETINA 145 L Soczewka kontaktowa RETINA 145 L to szerokokątna soczewka kontaktowa Panfundus umożliwiająca bezproblemową ocenę oraz leczenie siatkówki, aż do równika. Powiększenie obrazu wynoszące 0,7x umożliwia, przy użyciu soczewki kontaktowej, dokładną ocenę również niewielkich zmian dna oka. Ogólnie mówiąc, soczewka kontaktowa RETINA 145 L Panfundus przeznaczona jest do nieograniczonej diagnostyki oraz terapii laserowej w obszarze siatkówki, aż do równika. Zastosowanie w obszarze diagnostycznym oraz terapeutycznym sprawa, że soczewkę kontaktową można stosować w prawie całym spektrum badań retinologicznych. Właściwości optyczne Obraz ognisk promieniowania laserowego w obszarze peryferyjnym ma taką samą wysoką jakość co w centrum. Nie występują znaczące zniekształcenia obrazu. Jednoczesna wizualizacja tylnego bieguna oraz środkowej peryferii umożliwia za każdym razem optymalną orientację na dnie oka. Soczewka kontaktowa RETINA 145 L Panfundus RETINA 145 L ,5 mm Moc dioptrii w powietrzu 86,5 D Optyczna konfiguracja soczewki kontaktowej RETINA 145 L HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:32

24 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 11 Soczewka 81D Soczewka 81D nie jest symetryczna. Ma relatywnie dużą średnicę, a obie jej strony są asferyczne. Przy dokładnej obserwacji można stwierdzić, że strome krzywe jednej strony soczewki wskazują na drugą stronę. Forma ta optymalizuje jakość obrazu soczewki i jednocześnie redukuje konieczność rozszerzania źrenic. Podczas używania widoczny jest znacznik na krawędzi soczewki. Oznacza to prawidłowe ułożenie soczewki. Obraz odpowiada soczewce 78D. Jeśli na rogówkę pacjenta zastosuje się soczewkę o bardziej krzywej powierzchni, wówczas obraz odpowiada mniej więcej soczewce 90D Przygotowanie pacjenta Soczewka jest również bardzo skuteczna przy małych źrenicach. Przy początkowych trudnościach lub skomplikowanych zastosowaniach rozszerzenie źrenic zapewnia idealne warunki do badania dna oka. Soczewka 81D 81 D 16 mm 37,5 mm Znacznik 11.2 Proste badanie dna oka Przed badaniem dna oka pacjenta należy skonfigurować lampę szczelinową. W takim przypadku powiększenie obuoczne ustawia się na najniższą możliwą wartość. Oświetlenie należy ustawić na dopasowaną szczelinę o około 6-8 mm wysokości i szerokości od 2 do 5 mm. Aby zapewnić pacjentowi komfortowe badanie, moc oświetlenia należy ustawić na niewielką wartość. Konfiguracja optyczna soczewki 81D Budowa soczewki 81D Oprawa soczewki Soczewka asferyczna Pierścień mocujący Oznaczenie 24 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:32

25 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 11.3 Ustalenie pozycji pacjenta Pacjent powinien umieścić głowę na oparciu na podbródek (d), a czoło oprzeć na opasce na czoło. Soczewkę należy umieścić przed rogówką pacjenta (b), stromą stroną skierowaną ku osobie badającej. W miarę przybliżania soczewki (c) do rogówki pacjenta powiększa się obraz tęczówki, do momentu wypełnienia całego otworu soczewki Obserwacja Lampę szczelinową umieścić w pozycji badania. Dobrą pozycję wyjściową badania uzyskuje się poprzez ustawienie szczeliny oświetlenia na krawędz soczewki. Podczas spoglądania przez okular, przesuwać lampę szczelinową do i od soczewki. Należy pamiętać, że płaszczyzny obrazu wytworzone przez soczewkę leżą w powietrzu i znajdują się przed soczewką. Jest teraz widoczny obraz szczelinowy dna oka Wyrównanie obrazu Po ustaleniu obrazu dna oka, można przesuwać lampę szczelinową do góry, do dołu oraz na boki, aby obejrzeć całe dno oka pacjenta. Dzięki niewielkiej manipulacji soczewką można skorygować niechciane odbicia lub wyostrzyć obraz Dane techniczne soczewki 81D Pole widzenia 80.0 Ogniskowa 12,34 mm Powiększenie x Dioptrie 81,0 dpt Minimalna źrenica 2.54 mm Rozdzielczość < 4,0 linie/mm Powłoka antyrefleksyjna nm R<2% 11.7 Czyszczenie oraz dezynfekcja soczewki 81D WSKAZÓWKA! Czyszczenie oraz dezynfekcja soczewki 81D odbywa się tak jak w przypadku soczewek kontaktowych zgodnie z oddzielną instrukcją czyszczenia i dezynfekcji głowic pomiarowych tonometru, soczewek kontaktowych i zestawu do dezynfekcji Desinset. ZAKAZ! Dezynfekcja za pomocą alkoholu Czyszczenie za pomocą acetonu Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV Sterylizacja za pomocą pary lub tlenku etylenu W temperaturze powyżej 60 C 12 Dane techniczne Patrz przegląd produktów (Rozdział 7) i odpowiednie opisy produktów. WSKAZÓWKA! Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych a) b) c) d) Pozycja pacjenta, soczewki oraz osoby badającej podczas badania dna oka. HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:32

26 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY A Dodatek A.1 Akcesoria WSKAZÓWKA! Numer zamówienia (numer części producenta) drukowany kursywą Drewniane podłokietniki Wysokość Czarny Brązowy 6 cm Numer części producenta cm Numer części producenta cm Numer części producenta B Przepisy prawa Soczewki kontaktowe należą, do wyrobów klasy I określonej dyrektywą 93/42/WE w sprawie wyrobów medycznych, do klasy I. Kopię deklaracji zgodności dla odpowiedniej soczewki kontaktowej można w każdej chwili otrzymać od firmy HAAG-STREIT. Należy przestrzegać ustawowych przepisów bezpieczeństwa pracy. C Klasyfikacja Dyrektywa CE 93/42/WE FDA Klasa I Klasa II 26 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:32

27 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:32

28 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY W przypadku dodatkowych pytań proszę się skontaktować przedstawicielem HAAG-STREIT pod adresem: HAAG-STREIT AG Gartenstadtstrasse Koeniz, Switzerland Phone Fax Internet 28 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. No Edition / IFU_Contact_Glasses _pol.indd :22:32

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja /

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 5. Edycja

Bardziej szczegółowo

Soczewki kontaktowe i lupy

Soczewki kontaktowe i lupy ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYCIA Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser 10. Edycja / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland -

Bardziej szczegółowo

Sprzęt pomiarowy. Instrukcja obsługi

Sprzęt pomiarowy. Instrukcja obsługi Sprzęt pomiarowy Instrukcja obsługi Akcesoria do pomiarów Mikrometr stolikowy (1) do kalibracji Siatki o różnych odstępach (2) w mm i calach Siatki z oczkami (3) Siatki z osiami współrzędnych Długości

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 7 Temat: Pomiar kąta załamania i kąta odbicia światła. Sposoby korekcji wad wzroku. 1. Wprowadzenie Zestaw ćwiczeniowy został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę 4. wydanie / 2017 03 Nr kumentu 1500 1500.1400209.04000 1 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy [ BAP_1103035.doc ]

Mikroskopy [ BAP_1103035.doc ] Mikroskopy [ ] Strona 1 z 5 Opis Schemat 1. Okular 2. Tuba okularu 3. Śruba makrometryczna 4. Śruba mikrometryczna 5. Śruba nastawcza ogranicznika 6. Zacisk mocujący 7. Statyw pochylny z żeliwa 8. Podstawa

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami 1 Szczelina

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 21. Edycja / 2016 01 HAAG STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7006000.04210

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, shortinst Wstęp do astrofizyki I,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1

Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 Spis treści Wstęp do wydania czwartego Wstęp do wydania pierwszego Skróty xiii xiv xv Część 1. Podstawowe zagadnienia 1. Informacje ogólne 1 1.1 Anatomia stosowana 1 1.2 Fizjologia stosowana 4 1.3 Fizyczne

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+48 61) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Stetoskop np. odwracalna głowica modelu Noroscope KIRCHNER & WILHELM

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Obsługa dermatoskopów KaWe EUROLIGHT D30

Bardziej szczegółowo

Wykład XI. Optyka geometryczna

Wykład XI. Optyka geometryczna Wykład XI Optyka geometryczna Jak widzimy? Aby przedmiot był widoczny, musi wysyłać światło w wielu kierunkach. Na podstawie światła zebranego przez oko mózg lokalizuje położenie obiektu. Niekiedy promienie

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Luneta National Geographic, obiektyw: 60 mm, powiększenie: 20 do 60 x

Luneta National Geographic, obiektyw: 60 mm, powiększenie: 20 do 60 x INSTRUKCJA OBSŁUGI Luneta National Geographic, obiektyw: 60 mm, powiększenie: 20 do 60 x Nr produktu 358576 Strona 1 z 7 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Lornetka Basetech 4127C716x 32 mm, srebrny czarny

Lornetka Basetech 4127C716x 32 mm, srebrny czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000558099 Lornetka Basetech 4127C716x 32 mm, srebrny czarny Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Produkt nadaje się do obserwowania odległych przedmiotów. Zoom optyczny

Bardziej szczegółowo

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ]

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ] LUPA DWUOKULAROWA [ ] Strona 1 z 5 PREZENTACJA PRODUKTU Rysunek Spis części, sprawdzenie zestawu 1. Pierścień regulacji okularu prawego 2. Para obiektywów 2x lub 4x 3. Dysk przezroczysty 4. Podstawa z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia

Bardziej szczegółowo

Załamanie na granicy ośrodków

Załamanie na granicy ośrodków Załamanie na granicy ośrodków Gdy światło napotyka na granice dwóch ośrodków przezroczystych ulega załamaniu tak jak jest to przedstawione na rysunku obok. Dla każdego ośrodka przezroczystego istnieje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA lampy szczelinowej BQ 900

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA lampy szczelinowej BQ 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA lampy szczelinowej BQ 900 18. wydanie / 2016 11 1 13-IFU_BQ900-7220589-04180_pol.indd 1 31.01.2017 09:49:59 NORSK

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii Ciemnia optyczna camera obscura wykorzystuje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła skrzynka (pudełko) z małym okrągłym otworkiem na jednej ściance i przeciwległą ścianką

Bardziej szczegółowo

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Instrukcja użytkownika KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Eberhardstr. 56 71679 Asperg Niemcy Centrala telefoniczna Tel.: +49-7141-68188-0 Faks. +49-7141-68188-11 e-mail: info@kawemed.de Internet: www.kawemed.de

Bardziej szczegółowo

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA tonometru aplanacyjnego AT 900 D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA tonometru aplanacyjnego AT 900 D ČESKY ČESKY БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКИ MAGYAR MAGYAR POLSKI POLSKI HRVATSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI SUOMI DANSK DANSK NORSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA tonometru aplanacyjnego AT 900 D 16. wydanie /

Bardziej szczegółowo

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2. Optyka geometryczna dla soczewek Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R i R 2. Nasze rozważania własności

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr inż. Łukasz Amanowicz Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne 3 TEMAT ĆWICZENIA: Badanie składu pyłu za pomocą mikroskopu

Bardziej szczegółowo

Rozwój konstrukcji soczewek sztywnych

Rozwój konstrukcji soczewek sztywnych Conflex air (Wohlk, 18) W pełni asferyczna konstrukcja z polimeru fluorowego, dopasowywana równolegle w części centralnej. TD =,30 mm,,80 mm, 10,30 mm BOZR = 7,20 8,0 mm Asferyczne peryferia e = 0,4.2

Bardziej szczegółowo

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M. Zwierciadło płaskie, prawo odbicia. +OPTYKA.stacjapogody.waw.pl K.M. Promień padający, odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie, prostopadłej do płaszczyzny zwierciadła Obszar widzialności punktu w

Bardziej szczegółowo

Czerpiemy z naszego optycznego dziedzictwa

Czerpiemy z naszego optycznego dziedzictwa OBIEKTYWY KOWA Czerpiemy z naszego optycznego dziedzictwa Firma Kowa zaczęła działalność od KALLOFLEX Auto-Mat w 1954 r. a następnie przez około 25 lat produkowała oryginalny i wyjątkowy aparat fotograficzny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Zadanie nr 1 Parametry wymagalne i ocenialne dla zadania nr 1 część sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki...

Załącznik nr 5. Zadanie nr 1 Parametry wymagalne i ocenialne dla zadania nr 1 część sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki... Załącznik nr 5 Zadanie nr 1 i ocenialne dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. L.p Parametr wymagalny Kryterium: Wpisać lub nie 1 Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe, 2 Soczewka jednoczęściowa

Bardziej szczegółowo

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej

Bardziej szczegółowo

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Instrukcja użytkownika KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Eberhardstr. 56 71679 Asperg Niemcy Centrala telefoniczna Tel.: +49-7141-68188-0 Faks. +49-7141-68188-11 e-mail: info@kawemed.de Internet: www.kawemed.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe KIRCHNER & WILHELM GmbH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Tajemnice świata zmysłów oko.

Tajemnice świata zmysłów oko. Tajemnice świata zmysłów oko. Spis treści Narządy zmysłów Zmysły u człowieka Oko Budowa oka Model budowy siatkówki Działanie oka Kolory oczu Choroby oczu Krótkowzroczność Dalekowzroczność Astygmatyzm Akomodacja

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie: Zagadnienia optyki Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH OPTYKA PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYWY STAŁO OGNISKOWE 1. OBIEKTYWY ZMIENNO OGNISKOWE (ZOOM): a) O ZMIENNEJ PRZYSŁONIE b) O STAŁEJ PRZYSŁONIE PODSTAWOWY OPTYKI FOTOGRAFICZNEJ PRZYSŁONA

Bardziej szczegółowo

Otoskop światłowodowy HEINE BETA 400 LED Diagnostyka najwyższej jakości: 4,2-krotne powiększenie i wyjątkowe oświetlenie LED HQ

Otoskop światłowodowy HEINE BETA 400 LED Diagnostyka najwyższej jakości: 4,2-krotne powiększenie i wyjątkowe oświetlenie LED HQ 2016 NOWOŚCI HEINE OTOSKOP ŚWIATŁOWODOWY HEINE BETA 400 LED OTOSKOP ŚWIATŁOWODOWY HEINE BETA 200 LED OFTALMOSKOP BETA 200 / 200 S LED OFERTA RĘKOJEŚCI BETA 4 DERMATOSKOP DELTA 20 T LAMPA DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński. Zwierciadła niepłaskie

Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński. Zwierciadła niepłaskie Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński Zwierciadła niepłaskie Obrazy w zwierciadłach niepłaskich Obraz rzeczywisty zwierciadło wklęsłe Konstrukcja obrazu w zwierciadłach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Cena jedn. brutto w PLN

Opis przedmiotu zamówienia. Cena jedn. brutto w PLN Nr sprawy 33/IJ/2014 Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Pakiet Nr 1 poz. 1 Lp. Opis przedmiotu Ilość Soczewki zwijalne 1 Soczewka jednoczęściowa, 200 szt. zwijalna, akryl hydrofobowy, z

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Aberracje układu optycznego oka

Wykład 6. Aberracje układu optycznego oka Wykład 6 Aberracje układu optycznego oka Za tydzień termin składania projektów prac zaliczeniowych Rozogniskowanie Powody rozogniskowania: nieskorygowana wada refrakcyjna oka słaby bodziec (równomiernie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA JASKRY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) PORADA NA ETAPIE I OBEJMUJE: a) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Lunety celowniczej. PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego Będzin-Grodziec tel/fax

Instrukcja obsługi. Lunety celowniczej. PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego Będzin-Grodziec tel/fax Instrukcja obsługi Lunety celowniczej PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego 65 42-506 Będzin-Grodziec tel/fax +48 32 265 22 00 sklep@kolba.pl dystrybutor 2 UWAGA! Lunety celownicze Leapers przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 76A WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw ) Instrukcja wykonawcza. Wykaz przyrządów Spektrometr (goniometr) Lampy spektralne Pryzmaty. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zadanie nr 1 Parametry wymagalne i ocenialne dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki...

Załącznik nr 3. Zadanie nr 1 Parametry wymagalne i ocenialne dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki... Załącznik nr 3 Zadanie nr 1 i ocenialne dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. L.p Parametr wymagalny Kryterium: Wpisać lub nie 1 Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe, 2 Soczewka jednoczęściowa

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

PL B1. Hybrydowy układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści PL 219112 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392659 (22) Data zgłoszenia: 15.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ Instrukcja do ćwiczenia nr 59 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W SZKLE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA Instrukcje wykonali: G. Maciejewski, I. Gorczyńska

Bardziej szczegółowo

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Zastosowanie stałokrystalicznego (półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Matteo Piovella, Fabrizio I. Camesasca i Barbara Kusa Zastosowanie techniki laserowej w chirurgii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Parametry wymagalne i ocenialne soczewek dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki...

Załącznik nr 3 Parametry wymagalne i ocenialne soczewek dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki... Załącznik nr 3 i ocenialne soczewek dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. L.p Parametr wymagalny Kryterium: Wpisać lub nie 1 Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe, 2 Soczewka jednoczęściowa

Bardziej szczegółowo

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia:

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 24.01.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G02B 23/12 G02B

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Sprzęt do obserwacji astronomicznych Sprzęt do obserwacji astronomicznych Spis treści: 1. Teleskopy 2. Montaże 3. Inne przyrządy 1. Teleskop - jest to przyrząd optyczny zbudowany z obiektywu i okularu bądź też ze zwierciadła i okularu. W

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa UWAGA! FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 2 1.Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach danej pozycji i podpisane przez osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 Kraków, dnia 29.10.2007 r. DO WYKONAWCÓW dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy uniwersalne

Mikroskopy uniwersalne Mikroskopy uniwersalne Źródło światła Kolektor Kondensor Stolik mikroskopowy Obiektyw Okular Inne Przesłony Pryzmaty Płytki półprzepuszczalne Zwierciadła Nasadki okularowe Zasada działania mikroskopu z

Bardziej szczegółowo

Dalmierz National Geographic, 4 x 21, czarny

Dalmierz National Geographic, 4 x 21, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000556188 Dalmierz National Geographic, 4 x 21, czarny Strona 1 z 6 Obrazek 1 Obrazek 2 Strona 2 z 6 Podstawowe ostrzeżenia Ryzyko poważnego uszkodzenia ciała Nigdy nie używaj

Bardziej szczegółowo

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE INSTRUKCJA Test składa się z 28 pytań. Pytania są o zróżnicowanym stopniu trudności, ale ułożone w takiej kolejności aby ułatwić Ci pracę.

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Optyka geometryczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Techniki iluminacji. Rozdział 4 G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA

Techniki iluminacji. Rozdział 4 G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Rozdział 4 Techniki iluminacji G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Badanie w lampie szczelinowej jest dynamiczne; badający używa wielu typów oświetlenia jednocześnie. Trzy podstawowe typy iluminacji to: iluminacja rozproszona,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy Bezpieczeństwo w pracy GWARANCJA JAKOŚCI Wszystkie okulary ochronne posiadają certyfikat zgodny z DIN EN 1-18 Nasadki do zaszklenia dostępne dla wybranych opraw Szeroki wybór osłon bocznych OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Zielona Góra, 25 czerwca 2013r. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy I CO MU ZAGRAŻA Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy pozwalają np. widzieć w ciemności. Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 11679818 Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 1. szt. 15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 1. szt. 15 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 1 PAKIET/POZ YCJA OPIS PREPARATU NR KATALOGOWY* / PRODUCENT JEDNOSTKA MIARY ILOŚĆ JEDNOSTEK CENA NETTO ZA JEDNOSTKĘ (0,00) WARTOŚĆ NETTO (0,00) VAT WARTOŚĆ BRUTTO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa UWAGA! FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 2 1.Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach danej pozycji i podpisane przez osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji obrazu z zastosowaniem płaszczyzn głównych

Zasady konstrukcji obrazu z zastosowaniem płaszczyzn głównych Moc optyczna (właściwa) układu soczewek Płaszczyzny główne układu soczewek: - płaszczyzna główna przedmiotowa - płaszczyzna główna obrazowa Punkty kardynalne: - ognisko przedmiotowe i obrazowe - punkty

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ĆWICZENIE O9 POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU KATEDRA FIZYKI 1 Wstęp Prawa optyki geometrycznej W optyce geometrycznej, rozpatrując rozchodzenie się fal świetlnych przyjmuje się pewne założenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu okulistycznego oraz materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikatora.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu okulistycznego oraz materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikatora. WSZ. DAT.2511/ 161 / 5 /2015 Data: 16.07.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu okulistycznego oraz materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikatora. Odpowiedzi na pytania 1.

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych. Zjawisko odbicia Zgodnie z zasadą Fermata światło zawsze wybiera taką drogę między dwoma punktami, aby czas potrzebny na jej przebycie był najkrótszy (dla ścisłości: lub najdłuższy). Konsekwencją tego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Moduł kamery CM 900 Akcesoria do lamp szczelinowych firmy HAAG-STREIT

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Moduł kamery CM 900 Akcesoria do lamp szczelinowych firmy HAAG-STREIT БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Moduł kamery CM 900 Akcesoria do lamp szczelinowych firmy HAAG-STREIT 5. Edition / 2015 01 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2012. Dystrybutor

KATALOG PRODUKTÓW 2012. Dystrybutor KATALOG PRODUKTÓW 2012 Dystrybutor WŁAŚCIWOŚCI: Wysoka przepuszczalność tlenu Bez technologii ulepszającej powierzchnię Niski moduł sprężystości Wysoka zawartość wody Asferyczna optyka Asferyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Lornetka Bushnell Nr produktu 000491668

Lornetka Bushnell Nr produktu 000491668 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lornetka Bushnell Nr produktu 000491668 Strona 1 z 5 Gratulujemy zakupu nowej lornetki Bushnell. Twoja lornetka jest przyrządem precyzyjnym przeznaczonym do wieloletniego działania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA uchwytu na głowę HR-A HR-P

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA uchwytu na głowę HR-A HR-P ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA uchwytu na głowę HR-A HR-P 3. wydanie / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220433.04030

Bardziej szczegółowo

Technika pomiarowa 3 / 48

Technika pomiarowa 3 / 48 Soczewki wypukłe zwane są również soczewkami skupiającymi, ponieważ skupiają równoległą wiązkę światła w jednym punkcie, w ognisku. Soczewka dwuwypukła to soczewka z uwypukleniem w obie strony. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Lornetka Bushnell Trophy XLT, 8 x 32

Lornetka Bushnell Trophy XLT, 8 x 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lornetka Bushnell Trophy XLT, 8 x 32 Nr produktu 491649 Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI Nowe spojrzenie na to, czego zagorzali łowcy żądają Ustawienie odległości międzyźrenicowej Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 11639937 Urządzenie do ostrzenia łańcucha piły łańcuchowej Art. Nr 11639937 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Mikroskop dla dzieci Bresser Optik Biotar DLX

Mikroskop dla dzieci Bresser Optik Biotar DLX Mikroskop dla dzieci Bresser Optik Biotar DLX Instrukcja obsługi Nr produktu: 840946 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Drodzy rodzice, niniejszy produkt idealnie nadaje się dla dzieci, które na nowo chcą odkryć

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na produkt firmy Swarovski Optik. W razie pytań prosimy zwracać się do punktów sprzedaży lub skontaktować się bezpośrednio z nami za pośrednictwem WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PACJENTA ZAĆMA. Prawidłowe widzenie. Początkowe stadium choroby. Zaawansowane stadium choroby

PORADNIK PACJENTA ZAĆMA. Prawidłowe widzenie. Początkowe stadium choroby. Zaawansowane stadium choroby PORADNIK PACJENTA ZAĆMA Prawidłowe widzenie Początkowe stadium choroby Zaawansowane stadium choroby Zaćma definicja SCHEMAT OKA ROGÓWKA SIATKÓWKA ZDROWA SOCZEWKA W zdrowym oku światło dostaje się do oka

Bardziej szczegółowo