Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem. Plan rozwoju biblioteki na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem. Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2016"

Transkrypt

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Gmina Wysokie położona jest w centralnej części Wyżyny Lubelskiej, jest to gmina typowo rolnicza licząca 4771 mieszkańców. Jedyną instytucją kultury w gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem, w skład której wchodzą 2 filie: w Giełczwi i w Maciejowie Starym, usytuowane w miejscowych szkołach. W Bibliotece pracuje 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich. GBP mieści się na piętrze budynku oddanego do użytku w 1998 r. Zajmuje 3 pomieszczenia: w dwóch znajduje się księgozbiór i czytelnia, a w trzecim Centrum Kształcenia, w którym jest serwer, 10 komputerów dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne. Biblioteka korzysta z pomieszczenia na poddaszu, gdzie prezentuje wystawy, organizuje lekcje biblioteczne

3 oraz zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji. Od II kwartału 2013 r. w GBP rozpoczęto elektroniczną formę wypożyczeń. Każdy czytelnik otrzymuje numerowaną kartę z przypisanym kodem PIN. Biblioteka jest współorganizatorem wszelkich uroczystości gminnych tj. Jasełka, gminny przegląd kolęd i pastorałek, dożynki, Święto Niepodległości. Wydarzenia dokumentowane są w formie opisowej i fotograficznej w kronice gminnej. Zachęcamy do kontaktu: Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem Rynek Jabłonowskich 3, Wysokie Urszula Kalińska WWW. Facebook.com/BibliotekaWysokie Telefon: II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki Bardzo dobra lokalizacja w centrum Wysokiego, lokal: trzy pomieszczenia: w Brak wolontariatu, wysokie koszty utrzymania biblioteki gminnej (duży

4 dwóch mieści się wypożyczalnia i czytelnia, w trzecim znajduje się 10 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu, możliwość korzystania z pomieszczenia na poddaszu i sali konferencyjnej na parterze, pomieszczenie socjalne, wyposażenie: bogaty księgozbiór systematycznie odnawiany, przystosowany dla różnych grup czytelników, gromadzone zbiory regionalne oraz prowadzona kronika gminna, trzy stanowiska z komputerami dla pracowników, urządzenie wielofunkcyjne, fax, skaner, dwie drukarki, dwa aparaty cyfrowe, dwa rzutniki, dwa ekrany, laptop, filie posiadają po dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne i aparat cyfrowy, kadra: doświadczona, kompetentna pod względem merytorycznym, udziela jasnych i rzetelnych informacji, działalność: współpraca z władzami samorządowymi, ze szkołami, z Towarzystwem Przyjaciół Wysokiego "Patria", Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizowane są zajęcia dla dzieci, spotkania autorskie, wystawy, imprezy okolicznościowe, konkursy plastyczne, wakacje i ferie z Biblioteką, zajęcia edukacyjne, zaangażowanie w organizację uroczystości gminnych, biblioteka gminna czynna jest sześć dni w budynek - cztery kondygnacje), spadek czytelnictwa (problem ogólnokrajowy), lokalizacja biblioteki gminnej na piętrze, bariery architektoniczne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

5 tygodniu (w sobotę 8 godz.), wsparcie merytoryczne Powiatowej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, udział w Szanse Zagrożenia Szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, umiejętność pisania projektów, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, grantów, większa reklama biblioteki, współpraca z instytucjami, edukowanie grup, do których chcemy dotrzeć, diagnoza i analiza potrzeb oraz problemów mieszkańców: ukierunkowana praca z grupami (seniorami, członkiniami KGW), powstanie kącika dla dzieci w wieku 4-10 lat, poprawa estetyki lokali (zakup biurek i szafek do filii). Spadek znaczenia książki jako głównego źródła informacji, niż demograficzny (zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach i ewentualne zagrożenie likwidacją szkół), brak nawyku czytania wśród dzieci i młodzieży, emigracja zarobkowa mieszkańców, kryzys gospodarczy, starzenie się społeczeństwa. Potencjał biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w centrum Wysokiego, co umożliwia łatwe dotarcie nie tylko mieszkańcom, ale także osobom z innych miejscowości. W pobliżu znajduje się bank, kościół, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, apteka, sklepy, kiosk, dwie szkoły, zakład fryzjerski, dwa place zabaw i przystanek autobusowy. Do wykorzystania mamy cały budynek - parter, piętro i poddasze. Biblioteka znajduje się na piętrze, zajmuje trzy pomieszczenia, dwa z nich to wypożyczalnia, a w jednym jest Centrum Kształcenia wyposażone w 10 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne. Dla pracowników mamy dwa stanowiska z komputerami oraz

6 dwie drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, dwa aparaty cyfrowe, dwa rzutniki, dwa ekrany, laptop. Biblioteka posiada dwie filie mieszczące się w szkołach: w Giełczwi i w Maciejowie Starym, które dzięki przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek mają po dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy. Bibliotekarze podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach. Mogą również liczyć na wsparcie merytoryczne z biblioteki powiatowej. Księgozbiór jest stale uzupełniany i wzbogacany o nowości wydawnicze, co jest podstawą funkcjonowania biblioteki oraz tytuły z nowego kanonu lektur. W ramach prowadzonej działalności biblioteka współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Wysokiego PATRIA, kołami gospodyń wiejskich, ze szkołami, OSP, ośrodkiem pomocy społecznej i władzami samorządowymi. Użytkownicy chętnie przychodzą do biblioteki i korzystają nie tylko z wypożyczalni, ale również z komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, a także z wielu programów komputerowych m.in. WORD, EXEL itp. Biblioteka jest jedynym miejscem, gdzie społeczność lokalna może skserować i wydrukować dokumenty. Dzięki stronie internetowej i posiadaniu strony na portalu Facebook biblioteka jest obecna w świecie wirtualnym. Rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawia, że biblioteka zmienia wizerunek i wzbogaca swoją ofertę dla potrzeb użytkownika. Prowadzone są stałe formy pracy z użytkownikami najmłodszymi tj. "Wakacje w Bibliotece" i "Ferie w Bibliotece". Udział w projektach grantowych pozwoli pozyskać środki na innowacyjne działania i rozszerzyć tego typu działalność w bibliotece. III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie

7 Wójt, Sekretarz (Urząd Gminy Wysokie)- doświadczona kadra, znajomość przepisów prawa i procedur administracyjnych, znajomość problemów mieszkańców gminy. Przewodniczący Rady Gminy i Radni- znajomość problemów mieszkańców gminy, decydowanie o podziale środków finansowych. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem- dobra znajomość problemów społecznych, doświadczenie w kontaktach i pracy z ludźmi. Dyrektor zespołu szkółdobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Proboszczowie parafii. Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie- znajomość realiów pracy bibliotekarskiej, wiedza merytoryczna i praktyczna. Ochotnicze Straże Pożarne. Koła Gospodyń Wiejskich (8 zespołów) - kultywowanie zwyczajów i tradycji ludowych. Zasoby materialne Duży i przestrzenny budynek - GBP, lokale w szkołach - dwie filie. Czytelnia internetowa GBP Wysokie 10 komputerów. Sala konferencyjna. Nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny - cała sieć bibliotek. Programy komputerowe: WORD, EXEL, POWERPOINT, PUBLISHER - cała sieć bibliotek. Aparaty cyfrowe - cała sieć bibliotek. Dostęp do Internetu - cała sieć bibliotek. Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Urząd Gminy w Wysokiem, Rada Gminy Wysokie oraz jej komisje, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, Szkoły Podstawowe im. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Giełczwi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem, Towarzystwo Przyjaciół Wysokiego "Patria", Proboszczowie Parafii w Wysokiem, Giełczwi i Maciejowie Starym, Powiatowa Biblioteka Publiczna W Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich.

8 Zasoby - baza dobrych praktyk i ciekawych pomysłów sprawdzonych w innych bibliotekach. Strony internetowe: MKiDN, Biblioteki Narodowej, WBP w Lublinie, PBP w Lublinie. www,ngo.pl - portal organizacji pozarządowych. Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań W gminie Wysokie zamieszkuje 4771 mieszkańców. Jest to gmina typowo rolnicza i to pory roku oraz kolejne etapy prac polowych dyktują rytm życia. Średnie gospodarstwo rolne to ponad 7 ha. Prawie każda wieś posiada swoją świetlicę lub remizę, w których skupiają się działania mieszkańców. Od dłuższego czasu zauważalny jest ujemny przyrost naturalny, migracja ludności do większych miast oraz wyjazdy za granicę do pracy. Wśród mieszkańców dużą grupę stanowią osoby w średnim wieku i starsze, emeryci, renciści i bezrobotni. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum, co sprawia, że najsilniejszą grupę stanowią uczniowie. Jedyną funkcjonującą instytucją kultury jest biblioteka. W celu zbadania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej przeprowadzono badania w formie ankiety, wywiadu oraz indywidualnych rozmów z użytkownikami i mieszkańcami gminy. Wnioski zostały też oparte o obserwacje samych bibliotekarzy. W badaniu uczestniczyło 65 osób, które ły na pytania zawarte w ankiecie. Pytania dotyczyły m. in. celu odwiedzin biblioteki, spędzania czasu wolnego i oczekiwań wobec biblioteki. Dzieci i młodzież szkolna odbierają bibliotekę nie tylko jako wypożyczalnię książek, ale również miejsce, gdzie można skorzystać z komputera, wydrukować materiały potrzebne do szkoły, posłuchać muzyki, pograć na komputerze, w bilard i w tenisa stołowego. W bibliotece natomiast chętnie korzystaliby z ciekawych warsztatów, braliby udział w spotkaniach z ciekawymi, znanymi z mediów ludźmi. Osoby niepracujące: bezrobotni i rodzice z małymi dziećmi postrzegają bibliotekę jako miejsce, gdzie można spędzić wolny czas. Z obserwacji bibliotekarzy wynika też, że istnieje potrzeba edukacji rodziców/opiekunów małych dzieci w zakresie głośnego czytania książek i

9 kontaktu z biblioteką. Oczekują od nas stworzenia dodatkowych możliwości spędzenia wolnego czasu nie tylko w formie tradycyjnej tj. ferie i wakacje w bibliotece, ale także by dzieci miały wydzieloną przestrzeń dla siebie. Pozostali uczestnicy badania postrzegają bibliotekę jako miejsce do rozmów, uzyskanie potrzebnej informacji i pomoc w jej znalezieniu. Starsi ludzie: emeryci i renciści lubią odwiedzać bibliotekę by wypożyczyć nowości książkowe. Poprzez badanie wiemy, że biblioteka stała się miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej, gdzie można uzyskać informację, skorzystać z bezpłatnego Internetu. IV. Misja biblioteki Misja Upowszechnianie czytelnictwa, zaspakajanie potrzeb informatycznych i edukacyjnych mieszkańców gminy. V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 INFORMACJA Poszerzenie informatycznych działań bibliotecznych Udostępnienie bazy księgozbioru na stronie internetowej biblioteki. Możliwość sprawdzenia konkretnych pozycji bibliotecznych bez konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem sieci Internet. Możliwość rezerwacji

10 Działanie 2 książek. Pracownicy Biblioteki. Stworzenie nowej zakładki na stronie internetowej biblioteki gdzie zostanie udostępniona baza księgozbioru biblioteki gminnej. Udostępnianie bazy księgozbioru za pośrednictwem strony Internetowej biblioteki. styczeń Usprawnienie pracy bibliotekarzy, którzy zyskają więcej czasu na inne działania oraz poprawa wizerunku biblioteki jako nowoczesnej instytucji. Tworzenie bazy księgozbioru w programie bibliotecznym MATEUSZ w filiach: w Giełczwi i w Maciejowie Starym. Potrzeba łatwego i szybkiego wyszukiwania przez bibliotekarzy informacji. Pracownicy filii Zakup licencji programu bibliotecznego MATEUSZ i tworzenie bazy księgozbioru w tym programie. Zakup czytników kodów kreskowych. W celu poinformowania użytkowników o zmianie systemu wypożyczania zostaną wywieszone plakaty oraz pojawi się informacja na stronie internetowej. Proces długotrwały.

11 Działanie 3 Obszar Cel 1 Działanie 1 Usprawnienie pracy bibliotekarzy związanej z obsługą wypożyczalni oraz przyspieszenie obsługi czytelników. Obie filie będą postrzegane jako nowoczesne instytucje. Bieżąca aktualizacja strony internetowej biblioteki i strony na portalu internetowym Facebook. Informacja o bieżącej działalności placówek bibliotecznych gminy. Pracownicy biblioteki. Komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny. Za pośrednictwem stron Internetowych biblioteki, społeczność lokalna będzie na bieżąco informowana o działalności placówek bibliotecznych gminy. Realizacja zadania rozłożona jest na okres długoletni. Bieżąca analiza informacji zwrotnych od mieszkańców. WIEDZA Promocja czytelnictwa. Organizacja lekcji bibliotecznych, konkursów literackich i spotkań autorskich. Promowanie czytelnictwa oraz książki jako elementu wspomagającego rozwój dziecka. Kadra biblioteczna.

12 Działanie 2 Działanie 3 Scenariusz lekcji bibliotecznych i konkursów. Zakup nagród. Włączenie nowoczesnych technologii. Informacja przekazywana do szkół oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych. Działanie będzie realizowane cyklicznie. Wzrost zainteresowania książką oraz biblioteką - jako miejsca ciekawego i twórczego dla dzieci i młodzieży. Organizacja spotkań autorskich. Potrzeba spotkań z autorami książek - ciekawymi ludźmi. Dyrektor biblioteki. Środki finansowe. Informacja w formie plakatów i na stronach Internetowych. Działanie będzie realizowane w miarę możliwości. Biblioteka stanie się miejscem spotkań ze znanymi i ciekawymi osobami. Ekspozycja wystaw tematycznych przygotowywanych przez

13 Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie. Cel 2 Działanie 1 Aktualne informacje o obchodach rocznic uchwalonych przez Parlament RP. Kadra biblioteczna.. Lokal, pracownicy. Plakaty, informacje zamieszczone na stronach Internetowych. Raz w roku. Bieżące informacje na temat życia zasłużonych osób oraz wydarzeń historycznych. Podnoszenie kwalifikacji bibliotekarskich. Udział w szkoleniach, a także organizacja szkoleń w bibliotece gminnej (wykorzystanie sprzętu informatycznego). Potrzeba stałego doskonalenia umiejętności i wiedzy wśród pracowników biblioteki. Urszula Kalińska. Udział w szkoleniach w ramach PRB oraz organizowane przez WBP w Lublinie i PBP w Lublinie. Szkolenia tematyczne. Kontakt z pracownikami bibliotek.

14 Cel 3 Działanie 1 Obszar Cel 1 Działanie 1 Stale. Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników biblioteki co przełoży się na zwiększenie efektywności pracy. Poznawanie historii miejscowości i regionu. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów regionalnych. Poznawanie historii regionu. Pracownicy Biblioteki.. Materiały zgromadzone w zbiorach regionalnych. Współpraca z osobami znającymi lokalną historię. Informacja: strony Internetowe biblioteki. Komunikacja: . Telefon. Stale. Dbanie o dokumentowanie lokalnego dziedzictwa. Lepszy wizerunek biblioteki. KULTURA Propagowanie kultury ludowej i obrzędów. Udział w organizacji dożynek gminnych.

15 Działanie 2 Wspólne obchody święta plonów. Wójt Gminy Wysokie, Dyrektor GBP, Przewodnicząca KGW, Prezes OSP. Władze samorządowe, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP, sołtys miejscowości. Informacja, a następnie fotorelacja na stronie internetowej gminy. Sierpień każdego roku. Integracja mieszkańców gminy. Kultywowanie tradycji ludowej (prezentowanie wieńców dożynkowych i obrzędów). Wspólna zabawa. Udział w organizacji Jasełek oraz gminnego przeglądu kolęd i pastorałek. Utrwalanie tradycji. Dyrektor GBP, dyrektor szkoły, proboszcz parafii, przewodnicząca KGW. Opracowanie programu uroczystości. Kontakt z wykonawcami. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich. Umieszczenie na stronach internetowych gminy i biblioteki.

16 Obszar Cel 1 Działanie 1 Cel 2 Działanie 1 Styczeń każdego roku. Kultywowanie tradycji świąt. EDUKACJA Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: zajęcia z modelarstwa, rozwój zdolności manualnych. Wystawa prac modelarzy zakończona konkursem. Potrzeba rozwijania pasji i zainteresowań hobbystycznych jako ciekawej i twórczej formy spędzania wolnego czasu. Jarosław Żyśko - prowadzący klub modelarski, pracownicy GBP. Członkowie miejscowego klubu oraz zaprzyjaźnione kluby z innych miejscowości (Kraśnik, Krasnystaw, Biłgoraj). Zakup pucharów, nagród i dyplomów. Informacja w Internecie. Cykliczna raz w roku- jesień. Poznanie warsztatu pracy modelarskiej oraz rozwijanie umiejętności sklejania modeli. Promocja biblioteki jako współorganizatora wystawy zakończonej konkursem. Utworzenie Kącika dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Napisanie projektu. Potrzeba stworzenia miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom jako

17 Działanie 2 odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności lokalnej. Pracownicy biblioteki. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. - 4 marzec 2014 r. Pozyskanie środków finansowych na wyposażenie kącika dzieci. Utworzenie kącika dla dzieci w wieku 4-10 lat: uwarunkowane od pozytywnego rozpatrzenia wniosku "Aktywna Biblioteka". Potrzeba stworzenia alternatywnego sposobu na kreatywne i edukujące spędzanie czasu przez dzieci. Dyrektor GBP. Potrzebny będzie zakup odpowiednich mebli i wyposażenia oraz wygospodarowanie na poddaszu przestrzeni odpowiedniej dla takiego miejsca. Zasoby ludzkie: dzieci i ich rodzice. -

18 Działanie 3 Działanie 4 Czerwiec 2014 r. Kącik dla dzieci stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez dzieci (i opiekunów), gdzie będą mogły się bawić, rozwijać twórczo i integrować się w grupie. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-10 lat. Z powodu braku przedszkola dzieci uczestniczące w zajęciach będę brać udział w konkursach plastycznych, korzystać z gier, oglądać filmy edukacyjne. Pracownicy biblioteki, plastyk, osoba prowadząca klub modelarski. Zakup materiałów na zajęcia plastyczne, zabawek, gier edukacyjnych. Plakaty, strony www. Realizacja zadania jest rozłożona na 5 miesięcy (maj - wrzesień) 2014 r., ale będzie kontynuowana. Opracowanie scenariuszy zajęć dostosowanych do potrzeb dzieci oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Organizowanie i prowadzenie ferii i wakacji w bibliotece. Potrzebę organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pracownicy biblioteki dostrzegają każdego roku w czasie ferii i wakacji. Pracownicy biblioteki.

19 Sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy, materiały plastyczne, nagrody. Plakaty, komunikacja z mieszkańcami, umieszczanie informacji z realizacji zadań na stronach biblioteki. Charakter stały. Prowadzenie zajęć w okresie ferii i wakacji zapewni młodym użytkownikom spędzenie czasu wolnego pożytecznie w przyjaznej atmosferze i zapewni dobry odbiór biblioteki przez dzieci i ich rodziców. VI. Zarządzanie realizacją planu 1. Zmiany organizacyjne w bibliotece Wydrukowany plan będzie także dostępny do wglądu w bibliotece. Plan będzie realizowany w oparciu o harmonogram działań, nad realizacją którego czuwać będą osoby odpowiedzialne. Kontrolę nad wdrażaniem Planu sprawować będzie dyrektor GBP. 2. Monitoring realizacji planu Poprzez monitoring sprawdzimy czy organizowane przez nas spotkania z dziećmi i rodzicami, opiekunami odbywają się w cyklu zgodnym z potrzebami osób biorących w nich udział. Dowiemy się, czy uczestnicy są z nich zadowoleni, co z nich wynoszą i czy zwiążą się na dłużej z naszą placówką. Sprawdzimy czy uczestnicy spotkań zaczną korzystać także z innych usług GBP w Wysokiem.

20 Narzędziami zbierania danych będą dla nas listy obecności i rozmowy indywidualne z uczestnikami. Koordynatorem procesu monitoringowego będzie dyrektor biblioteki. Dzięki tak zaplanowanemu monitoringowi Planu, wzrasta szansa na jego i skuteczność działań biblioteki. 3. Ewaluacja Plan Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiem oprócz bieżącego monitoringu podlegał będzie corocznemu omówieniu i ewentualnemu korygowaniu. Sporządzona zostanie analiza każdego z podejmowanych działań uwzględniająca: statystykę, wywiady oraz uwagi pracowników.

21

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata 2016-2020 to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i planowane zmiany, odpowiadające na zbadane lokalne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata - PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata 2016-2020 Wrzesień, 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Analiza SWOT Biblioteki... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017 PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. promowanie czytelnictwa wśród uczniów; 2. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Joachim Lelewel Biblioteki Gminy Białogard Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl informacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mirów Nr 71/2014 z dnia 21-08-2014r INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Gminna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Dane osobowe Imię i nazwisko: Beata Dudziak Stopień awansu: nauczyciel mianowany Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 2019 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski 1. OPIS MIEJSCA REALIZACJI PLANU Gmina Ostrów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01 października 2017 roku

Obowiązuje od 01 października 2017 roku REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ w SZCZECINIE Obowiązuje od 01 października 2017 roku PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 2016/2017. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska

Biblioteka Szkoła Podstawowa w Staroźrebach 2016/2017. PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Monika Obałkowska PRACA PEDAGOGICZNA: Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: REGULAMIN PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 1.18: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Charakterystyka wymagania: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Z Podstawy programowej kształcenia ogólnego: Celem kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym jest: 1. przyswojenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2 ust.13 umowy Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2. Opis wykonanych w ramach Programu. I. Podjęta przez szkoły, współpraca z bibliotekami publicznymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu 2015/2016

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu 2015/2016 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu 2015/2016 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. KEN Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku I. Zadania biblioteki szkolnej. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zadania biblioteki.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2016/2017 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2016/2017 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2016/2017 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy z 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Biblioteki szkolne w liczbach 30.09.2012r. Modele bibliotek szkolnych w literaturze Modele bibliotek szkolnych w środowisku

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TRĄBKI WIELKIE FILIA MIERZESZYN FILIA SOBOWIDZ 2011 PROJEKTY Ø Program "Biblioteki z Internetem TP Ø BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W OBCHODACH ROKU JANA HEWELIUSZA Ø BIBLIOTEKA BIERZE

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK 2. VIII Edycja Gminnego Konkursu na najlepiej działającą świetlice w gminie,,tu lubię być'' Styczeń

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy I. Prawa i warunki korzystania Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim

REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne: 1. W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim działa jedna biblioteka, wspólna dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Regulamin pracy biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r.

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program realizowany w SP 231 z uczniami klas I VI

Program realizowany w SP 231 z uczniami klas I VI Program realizowany w SP 231 z uczniami klas I VI Opracowała: Lilianna Trepczyńska Sacała, Program realizuje wymogi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 1 CELE PROGRAMU Uczeń: rozwija zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok 1. Sieć biblioteczna. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne w Podklasztorzu, Przygłowie,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim Rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialne za realizację: mgr Karolina Wagner mgr Aneta Hrabeć Zadania nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Informacji

Gimnazjalne Centrum Informacji Gimnazjalne Centrum Informacji wypożyczalnia powierzchnia 154,6 m2 czytelnia GCI Sala multimedialna godziny otwarcia: 8:00 16:00 etaty 2 nauczycieli bibliotekarzy Opracowanie zbiorów wypożyczalnia Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Przez żołądek do książki

Przez żołądek do książki Białystok, 28.04.2016r. /miejscowość i data/ Karta projektu do KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY MODA NA CZYTANIE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 18 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie Rok szkolny 2013/2014 ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie lata Misja: Wizja:

Koncepcja pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie lata Misja: Wizja: Koncepcja pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie lata 2010 2014 Misja: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE Biblioteka szkolna: 1) Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną: konkursy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 w piątki od 8.00 do 14.30 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki

Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki Pergaminki rok szkolny 2016/2017 Opracowała Magdalena Olszewska 1.Wstęp Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza jest ważną częścią pracy biblioteki. Dobry kontakt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11. Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie

Załącznik 11. Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie Załącznik 11 Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie Regulamin biblioteki i czytelni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie 1. Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2017

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2017 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2017 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA 1. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 2. Aktywizacja czytelnicza seniorów. 3.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku wypożyczalnia przed remontem Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku warsztaty partycypacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Postanowienia ogólne REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Z pomieszczeń, wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych korzystać mogą pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice, a także inne osoby za zgodą

Bardziej szczegółowo

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72%

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72% Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku BIAŁYSTOK 2015 Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pełni w szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Szczecin 2017 Zadania biblioteki szkolnej 1. Szkoła posiada pomieszczenia zwane biblioteką, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo