Giełdowy Model Inwestycyjny AIM. Ascot Investment Model. Instrukcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Giełdowy Model Inwestycyjny AIM. Ascot Investment Model. Instrukcja"

Transkrypt

1 Giełdowy Model Inwestycyjny AIM Ascot Investment Model Instrukcja Autor modelu : Marcin Żak, 1

2 Spis treści 1. Czym jest AIM 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM 3. Elementy składowe modelu podsystemy 1. Ascot Investment Model 2. Ascot Investment Model Trend 3. Ascot Investment Model Band 4. Ascot Investment Model wersje NOPT 4. Przeprowadzanie testu 5. Zastosowanie wskaźników, ekspertów i eksploratorów 6. Budowa layout oraz wzoru zastosowania template 7. Zakończenie 1. Czym jest AIM? AIM jest modelem inwestycyjnym przeznaczonym dla wszystkich inwestorów, którzy w swoim długoletnim doświadczeniu mieli styczność z większością, ogólnie przyjętych za skuteczne, metod Analizy Technicznej. Metody te, stosowane przez ogół analityków w swojej karierze inwestycyjnej mogły dowieść swojego profesjonalizmu jak również zaskoczyć mnogością okresowych pułapek, w tym optymalizacyjnych. AIM to model skuteczny, to system umożliwiający ograniczyć uciążliwą optymalizację i w końcu pozwalający zarabiać pieniądze przy maksymalnym ograniczeniu skomplikowanych procedur analitycznych kładących badawczy nacisk na ograniczenie rozproszenia inwestora na elementach nie 2

3 dotyczących często bezpośredniej inwestycji a na metodach Analizy Technicznej wymagających od niego rozległej wiedzy statystycznej i matematycznej. System opiera się głównie na regułach ukrytych w definicjach trendu i linii, które służą do jego definitywnej determinacji. 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM? Przeznaczony jest więc dla osób, które chcą skupić się na inwestycjach i korzystaniu z ich postępu oraz efektu, nie jednak, na ciągłym pogłębianiu wiedzy na temat Analizy Technicznej, która powoduje niejednokrotnie zmianę zdania Inwestora na temat obrazu rynku, w którym uczestniczy. AIM to w końcu model, który oszczędza frustracji okresowych optymalizacji, przynoszących często odmienne wartości parametrów skutecznych dla inwestycji. Tworząc ten system mieliśmy nadzieję na maksymalizacje uproszczenia interpretacji rynkowej, jak również aby stworzyć model, który podczas optymalizacji wskazuje ponad 90% parametrów z całej ich populacji, jako przynoszących wynik większy od zera. Podejście takie stwarza dodatkowo pewność statystyczną, co do wyboru właściwego parametru optymalizacyjnego, którego zmienność nie spowoduje utraty znaku wyniku z zysku na stratę, lecz w najgorszym z przypadków, z zysku lepszego na zysk mniejszy podczas prowadzonej inwestycji. Dalej, filozofia tego typu, pomogła stworzyć wersje modelu nieoptymalizowanego, a w szczególności poważnie ograniczyć sam procesy optymalizacji. I tak, każdy instrument finansowy może posiadać zbiór parametrów optymalizacji powodujący w konsekwencji możliwość osiągania dodatnich wyników. W praktyce Metastock oznacza to, że cała populacja parametrów, lub jej większość, przyjmujących wartości od X do Y z krokiem Z daje wyniki większe od zera. Inaczej mówiąc można przyjąć, 3

4 że rozkład normalny dodatnich rezultatów modelu staje się rozciągniętą i spłaszczoną krzywą dzwonową. Rysunek 1. Rozkład normalny według Gaussa. Linia niebieska obrazuje rozkład parametrów optymalizacji w modelu AIM Inaczej jeszcze, jakikolwiek parametr nie zostanie użyty w modelu, powinien dać on w konsekwencji dodatni rezultat inwestycji. W konsekwencji możemy przyjąć, że system ten minimalizuje efektywnie ryzyko. 4

5 3. Elementy składowe modelu 1. Ascot Investment Model Ascot Investment Model to konstrukcja matematyczna, która opiera się wyrafinowanym potraktowaniu zagadnienia trendu. Najistotniejszym jej fragmentem jest determinacja dołków i szczytów w szeregu czasowym. Proces ten bierze udział w ograniczaniu ryzyka inwestycji i pozwala na określenie punktów kupna i sprzedaży. Możliwe staje się to poprzez generowanie 4 linii tworzących pasma ryzyka kupna i sprzedaży. Sygnał zakupu powstaje poprzez przecięcie najwyższej linii, a sprzedaż determinuje przecięcie linii najniższej. Nie ma przeciwwskazań, aby nazwać te 4 linie liniami trendu AIM. Zjawisko to zostało przedstawione na rysunku nr. 2. na przykładzie indeksu Dow Jones 30 [notowania dzienne]. Wewnętrzne linie z powodzeniem mogą być traktowane jako poziomy zleceń stop : 2-ga linia od dołu jako stop kupna, 3-cia linia od dołu jako stop sprzedaży [rysunek nr 2a] 1[1]. 1[1] Kształt linii zależny jest od rodzaju instrumentu finansowego i może być różny. 5

6 Rysunek 2. Indeks Dow Jones, notowania dzienne. Linie trendu AIM. Górna zielona i dolna czerwona stanowią podstawę decyzyjną. Linie przerywane mogą stanowić podstawę rozważeń zleceń stop, co uwidocznione jest na rysunku 2a. 6

7 Rysunek 2a. Indeks Dow Jones [interwał 5 minut] oraz model AIM z zastosowaniem wewnętrznych linii stop. Czerwone tabliczki dotyczą zleceń stop Sell, zielone natomiast zleceń stop Buy. 2. Ascot Investment Model Trend Ascot Investment Model Trend jest tym samym, czym jest AIM, ale nie występują już 4 linie, tylko 2 i inne jest ich umieszczenie w przestrzeni wymiarów wykresu. Momenty zawierania transakcji są identyczne jak dla tradycyjnie kreślonych linii trendu. Na rysunku nr. 3 przedstawiono ten przypadek. 7

8 Rysunek 3. Złoto, kontrakt terminowy kontynuacyjny, interwał 30 minut. Linie trendu AIM T stanowią podstawę decyzji kupna i sprzedaży. 3. Ascot Investment Model Band AIM Band jest odpowiedzią na popularne Bollinger Bands, jako rozsławionych na świecie i czerpiących swoje podstawy z pojęcia rozkładu normalnego i pojęcia przedziału ufności. Wstęgo Bollinger oparte są na twierdzeniu 3 Sigm znanemu dobrze statystyce, i które mówi, że dane populacji, czyli notowania na wykresie leżą w danym czasie nie dalej niż 1 odchylenie standardowe w ilości 68%, 2 odchyleń w ilości 95,5% oraz 3 odchyleń w ilości 99,7%. Proste prawda? Wynikałoby stąd, że jesteśmy w posiadaniu perfekcyjnej metody, w której notowania nie spadną niżej lub nie pójdą do góry. Jak wiemy ogólnie nie jest to takie proste, a używając BB, które dało sygnał sprzedaży musi my uzupełniać depozyt lub 8

9 przygryzać wargi posiadając akcje. To nie krytyka, to stwierdzenie faktu. AIM Band będzie w niektórych przypadkach lepsze, a w niektórych gorsze od BB. Przyznajemy ta prawdę, ale zalecamy sprawdzić w testach osobiście. Zasada w przypadku AIM Band jest odmienna od ogólnie przyjętej metody statystycznej. Mówi ona, iż po przekroczeniu poziomu górnej linii wstęgo nie możemy liczyć, że model notowań jest stabilny, i że notowania wrócą z powrotem do obszaru ryzyka, wyznaczonego przez odległość linii dolnej i górnej. Identycznie jest z dolną linią. Nie zalecamy liczyć na fakt powrotu w obszar neutralny, to jest sygnał sprzedaży i notowania według nas będą oddalać się od dolnej linii AIM Band. Na rysunku nr. 4 przedstawiono wykres EUR / USD i wstęg AIM Band. Rysunek 4. Wstęgi AIM [nieoptymalizowane] z wykresem EUR/USD. Widoczna jest wyraźnie funkcja ochrony kapitału poprzez mała odległość pomiędzy wstęgą górną i dolną. 4. Ascot Investment Model NOPT 9

10 NOPT jest skrótem stosowanym przez nas dla wszystkich systemów / modeli nie optymalizowanych lub nie wymagających optymalizacji. Dalej, od tego momentu, kiedy mówimy lub piszemy NOPT, mamy na myśli model dynamiczny, ale niezmiennych egzogenicznych. W ekonomii proces optymalizacji ma prawdopodobnie tak samo wielu zwolenników jak i przeciwników. Model optymalizowany dąży do doskonałości, ale pomija w ten sposób realne warunki zmienności parametrów. Natomiast model nie optymalizowany ukazuje obraz, z którego często nie jesteśmy zadowoleni, a w rzeczywistości z upływem czasu, obraz ten może przedstawiać się o wiele korzystniej. Z powyżej wymienionych powodów wszystkie modele NOPT tworzone przez nas, zawierają zmienne egzogeniczne zależne od warunków otoczenia rynkowego. Otoczeniem tym jest zawsze cena. Wszystkie więc modele AIM NOPT będą przystosowywać się jak najszybciej do poziomu notowań. Nie ukrywamy przy tym, że będą miały gorsze rezultaty od systemów AIM optymalizowanych, ale w odróżnieniu od nich nie korygują wstecznych zachowań modelu lub koryguje je do minimum, jak dzieje się to w przypadkach optymalizowanych, w których przy nowych parametrach następuje odmienne rozmieszczenie sygnałów transakcyjnych w historii. Zachęcamy stosowanie tych modeli. Tajemnicą modeli AIM jest to, że jego wersje optymalizowane czerpią swoje formuły z wersji NOPT, co w konsekwencji oznacza dążenie do maksymalizacji spektrum wartości optymalizowanych OPT w zakresie transakcji zyskownych. Inaczej mówiąc, parametry optymalizacji w swojej większości powodują, osiągnięcie zysku od najmniejszego do największego, a odsetek parametrów generujących stratę dąży do zera. 10

11 4. Przeprowadzanie testu Pamiętać należy, iż rozwinięty moduł testowy programu Metastock 10.1 bada wybrane instrumenty finansowe danym testem jednocześnie. Jest jednak jeden mankament takiego badania ze względu na brak dychotomicznego [dualnego] rozróżnienia walorów od dopasowanych, niezależnych od siebie, optymalnych parametrów modelu. Wszystkie walory badane danym testem posiadają wynik przypisany tym samym parametrom optymalizacyjnym. Nie jest to prawdą, ponieważ dany walor [instrument finansowy] może uzyskać niejednokrotnie lepszy wynik w teście indywidualnym, a parametry optymalne będą zupełnie inne niż w teście zbiorczym. Należy zawsze o tym pamiętać. Oczywiście test zbiorowy jest ułatwia proces symulacji dla wielu papierów [instrumentów] i raczej należy go traktować jako badanie portfela Inwestora, pod warunkiem, jednakowej prowizji, zastosowanej w teście. Taka procedura jest jednak w Metastock niemożliwa, ponieważ dla danego testu można ustawić tylko jedną prowizję maklerską, co uniemożliwia badanie portfela złożonego z różnego rodzaju instrumentów finansowych. Jak więc przeprowadzać testy? Pomimo rozbudowanego i reklamowanego modułu testera Metastock należy testy przeprowadzać pojedynczo lub ustawić wysokość prowizji na poziomie zerowym w przypadku symulacji portfela z różnego rodzaju walorami. Inaczej jest przy wykonywaniu testu dla wskaźników NOPT. Cały test trwa ułamek sekundy, w zależności od procesora komputera, i pokazuje wynik, który różny będzie dla różnych interwałów tego samego waloru. Warto zatem załadować wszystkie możliwości następujących interwałów i długości wykresu odpowiadającemu domyślnej długości w Metastock [250 godzin, 250 dni] : 1. 1m o długości minut, 2. 5m o długości 3000 x 5 minut 3. 10m o długości 1500 x 10 minut 4. 15m o długości 1000 x 15 minut 11

12 5. 30m o długości 500 x 30 minut 6. 60m o długości 250 x 60 minut dni Wykonywanie testu jest proste. Przechodzimy do modułu testera i wybieramy test, zaznaczamy odpowiednie opcje jego wykonania dotyczące, jednego lotu lub jego wielokrotności w inwestycji, co w praktyce oznacza kupowanie na przykład jednej akcji lub powiększania portfela dokupując kolejne, czy w przypadku kontraktu terminowego [futures, FOREX], operowanie jednym kontraktem lub wieloma w trakcie inwestycji, następnie opcje dotyczące kapitału lub punktów, pozycji długich, krótkich lub obu rodzajów jednocześnie. Szczegóły zawarte są w instrukcji Metastock lub możemy je przekazac korespondencyjnie podczas szkolenia [więcej na Otrzymany wynik należy segregować zgodnie z własnymi preferencjami: 1. zysk 2. najlepszy wynik z najgorszych 3. ilość transakcji zyskownych do ilości transakcji stratnych 4. zysk na jedną transakcję Zwracamy szczególna uwagę na wyświetlenie najgorszego wyniku, ponieważ jeśli jest dodatni, oznacza to, że nasze ryzyko inwestycji dąży do zera, co brzmi niewiarygodnie pozytywnie, ale jest prawdą. Następnie odnajdujemy wartość OPT1, oraz indykator AIM na liście indykatorów np. AIM Band i nanosimy tak przygotowany wskaźnik na otwarty wykres. Należy przy tym pamiętać, że długość i interwał wykresu muszą być identyczne z badanymi w teście. Zalecamy stosowanie wskaźników NOPT, co ułatwia inwestycje, ale oczywiście łączy się bezpośrednio z rezygnacji części zysku, a oszczędza czas i upraszcza spojrzenie na dany rynek giełdowy. 12

13 5. Zastosowanie wskaźników A. Dostępne wskaźniki właściwe w modelu AIM : 1. Ascot Investment Model Band 2. Ascot Investment Model Band HL 3. Ascot Investment Model NOPT 4. Ascot Investment Model HL NOPT 5. Ascot Investment Model 6. Ascot Investment Model PM 2[2] 7. Ascot Investment Model STOP 8. Ascot Investment Model NOPT 9. Ascot Investment Model PM NOPT 10. Ascot Investment Model NOPT STOP 11. Ascot Investment Model Trend 12. Ascot Investment Model Trend NOPT Wykorzystanie powyższych wskaźników uzależnione jest od wyników testów i preferencji ryzyka Inwestora. B. Dostępne wskaźniki pomocnicze w modelu AIM 3[3] : 13. Ascot Investment Model OPT1 Meter 14. Ascot Investment Model NOPT Meter 15. Ascot Investment Model Trend OPT1 Meter 16. Ascot Investment Model Trend NOPT Meter 2[2] Wersje PM oznaczają Position Managment i nie różnią się od wskaźnika podstawowego, ale inaczej funkcjonuje Ekspert, a wyniki w teście są dużo korzystniejsze z ez względu na otwieranie wielu pozycji długich i krótkich. Wskaźniki przeznaczone dla inwestycji instytucjonalnych. 3[3] W zależności od okresu występowania modelu w ofercie ilośc wskaźników pomocniczych może ulegać zmianie. 13

14 17. ASIMWaveChecker 18. ASIMWaveGenerator 19. ASIMTrendlineBuy 20. ASIMTrendLineSell 21. ASIMSupportDeployer 22. ASIMResistanceDeployer 23. ASIMTF1 24. ASIMTF2 25. ASIMTMultiplier 26. ASIMTTrendChecker Wykorzystanie tych wskaźników ma znaczenie wyłącznie obliczeniowe. C. Dostępne programy eksperckie w modelu AIM 4[4] : 27. Ascot Investment Model Band 28. Ascot Investment Model Band HL 29. Ascot Investment Model NOPT 30. Ascot Investment Model HL NOPT 31. Ascot Investment Model 32. Ascot Investment Model PM 33. Ascot Investment Model STOP 34. Ascot Investment Model NOPT 35. Ascot Investment Model PM NOPT 4[4] Aby stworzyć program ekspercki dla kolejnych, jednocześnie wyświetlanych wykresów, należy skopiować dany wskaźnik na liście indykatorów i utworzyć nowy np. Ascot Investment Model NOPT DJIA30. Następnie należy przejść do listy programów eksperckich i eksperta o nazwie Ascot Investment Model NOPT skopiować, nazwać, dokonać edycji i zmienić nazwy funkcji z Ascot Investment Model NOPT na Ascot Investment Model NOPT DJIA30. Tak zostanie utworzony Nowy program ekspercki, który będzie wyświetlany niezależnie, na kolejnym wykresie. 14

15 36. Ascot Investment Model NOPT STOP 37. Ascot Investment Model Trend 38. Ascot Investment Model Trend NOPT Wykorzystanie programów eksperckich powinno następować zgodnie z ich przeznaczeniem, po naniesieniu na odpowiedni wykres, którego długość i interwał zgodne są z przeprowadzanymi testami. Tworzenie nowych programów opisane zostało w przypisie dolnym o indeksie 1. Jeśli będzie ono sprawiać kłopot Prosimy o kontakt pod adresem Oferujemy korespondencyjne szkolenie tworzenia programów eksperckich w Metastock. D. Dostępne programy eksplorujące w modelu AIM: 39. AIM Band NOPT 40. AIM Band HL NOPT 41. AIM NOPT 42. AIM HL NOPT Wykorzystanie programów eksplorujących jest niezwykle pomocne w przypadku takich modeli jak AIM. Umożliwiają one inwestorowi na szybkie i efektywne sprawdzenie, czy na wybranych instrumentach finansowych z portfolio wystąpił oczekiwany sygnał transakcyjny. Najczęściej rezultaty przeszukiwanych notowań prezentowane są w postaci tabeli ukazanej na rysunku nr. 5 poniżej. 15

16 Rysunek 5. Tabela wyników eksploracji notowań EUR/JPY. Wartość 1 oznacza kupno, wartość minus jeden sprzedaż. Przydatność programu eksplorującego wydaje się być bezsporna. Wyniki testu eksploracyjnego przedstawiane są w postaci tabeli, kolumny której pokazują nazwę instrumentu i wartość oscylującą pomiędzy -1 oraz 1. Pierwsza oznacza sygnał sprzedaży, druga kupna. Sygnał należy potwierdzić kolejnym badaniem o czasie zakończenia danego interwału. Jeśli jest to interwał dzienny jego realizacja powinna nastąpić na otwarciu kolejnej sesji po cenie otwarcia. W opisany wyżej sposób inwestor jest w stanie badać swój własny portfel akcji, indeksów, surowców i walut. W ten oto sposób ukazuje się metodyczność stosowania narzędzi Metastock. Testery poszukują dla nas rentownych i efektywnych walorów, z których możemy konstruować portfele inwestycyjne, a programy eksplorujące skutecznie sprawdzają momenty ich kupna i sprzedaży. Dalej analizując mamy możliwość, przy danym zasobie danych, konstruowania 16

17 portfeli, w których dochodzi do nieprzerwanej redystrybucji instrumentów finansowych. Warunkiem powodzenia tych procesów jest jednak przymus używania wskaźników w wersjach NOPT i po fakcie ustalenia, czy przy danej prowizji maklerskiej opłacalne jest stosowanie tych właśnie wersji modelu AIM. W powyższym świetle staje się bezużytecznym stosowanie jakichkolwiek eksploracji optymalizowanych, ponieważ bardzo prawdopodobnym staje się fakt, iż będą one przeznaczone dla wybranej grupy walorów, a nieznana będzie ich zmienność w czasie pod względem stosowanych parametrów. Jeśli jednak inwestor nalegać będzie na ich stosowanie, to budowa takich programów będzie możliwa na podstawie dostępnych funkcji modelu AIM w Metastock 5[5]. 7. Budowa layout oraz wzoru zastosowania template Budowa zestawów wykresów, które pomagają w pracy inwestorskiej jest wyjątkowo prosta w programie Metastock. Składa się ona z kilku podstawowych kroków : 1. otwarcie wymaganych wykresów, w przykładzie EUR/USD oraz indeks Bovespa 5[5] Świadczymy usługi budowy ekspertów i eksploratorów na zlecenie Klienta. Usługa ta jest płatna. Prosimy o kontakt pod adresem Alternatywą jest szkolenie korespondencyjne w zakresie budowy ekspertów, eksploratorów i użytkowania programu Metastock. 17

18 Rysunek 19. otwarcie preferowanych pod względem długości i interwałów wykresów, EUR/USD oraz indeks Bovespa. 2. wybór odpowiedniej prezentacji wykresów : 18

19 Rysunek 20. Ustalenie sposobu prezentacji wykresów. 3. Utworzenie wzoru Layout : 19

20 Rysunek 21. Tworzenie nowego wzoru Layout. 4. Zapisanie nazwy wzoru Layout : 20

21 Rysunek 22. Umieszczenie wybranych wykresów we wzorze Layout. 21

22 Rysunek 23. Zapisanie utworzonego wzoru Layout. Opisana procedura może być zachowana jako template celem późniejszego wykorzystania dla dowolnego instrumentu finansowego. 7. Zakończenie Zalecamy stosowanie wersji NOPT modelu AIM, które zaoszczędzą bardzo dużo czasu spędzanego na optymalizacjach. Model można stosować na wszystkich znanych rynkach giełdowych do wszystkich instrumentów finansowych. Na uwagę zasługuje fakt możliwości zarządzania pozycją Kilkakrotne przecięcie linii trendu modelu sugeruje otwieranie kolejnych pozycji terminowych lub powiększanie portfela o kolejne pakiety akcji lub opcji sprzedaży w zależności od kierunku sygnału. AIM sprzedawany jest jako dodatek 22

23 [add-on] dla programu Metastock EOD oraz Metastock Pro i można stosować go do notowań dziennych oraz dowolnych interwałów w inwestycjach intra Day. Interesującym zjawiskiem jest, iż interwały uważane do tej pory za chaotyczne [ponizej 15 minut] zostają opanowane przez system AIM. Życzymy udanych inwestycji. Wydawca Ascot Sp.zo.o., ul. Marszałkowska 80, Warszawa, Tel , Autor modelu Marcin Żak Ascot 2009, wszystkie prawa zastrzeżone 23

24 Giełdowy Model Inwestycyjny AIM Ascot Investment Model Instrukcja Autor modelu : Marcin Żak, 1

25 Spis treści 1. Czym jest AIM 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM 3. Elementy składowe modelu podsystemy 1. Ascot Investment Model 2. Ascot Investment Model Trend 3. Ascot Investment Model Band 4. Ascot Investment Model wersje NOPT 4. Przeprowadzanie testu 5. Zastosowanie wskaźników, ekspertów i eksploratorów 6. Budowa layout oraz wzoru zastosowania template 7. Zakończenie 1. Czym jest AIM? AIM jest modelem inwestycyjnym przeznaczonym dla wszystkich inwestorów, którzy w swoim długoletnim doświadczeniu mieli styczność z większością, ogólnie przyjętych za skuteczne, metod Analizy Technicznej. Metody te, stosowane przez ogół analityków w swojej karierze inwestycyjnej mogły dowieść swojego profesjonalizmu jak również zaskoczyć mnogością okresowych pułapek, w tym optymalizacyjnych. AIM to model skuteczny, to system umożliwiający ograniczyć uciążliwą optymalizację i w końcu pozwalający zarabiać pieniądze przy maksymalnym ograniczeniu skomplikowanych procedur analitycznych kładących badawczy nacisk na ograniczenie rozproszenia inwestora na elementach nie 2

26 dotyczących często bezpośredniej inwestycji a na metodach Analizy Technicznej wymagających od niego rozległej wiedzy statystycznej i matematycznej. System opiera się głównie na regułach ukrytych w definicjach trendu i linii, które służą do jego definitywnej determinacji. 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM? Przeznaczony jest więc dla osób, które chcą skupić się na inwestycjach i korzystaniu z ich postępu oraz efektu, nie jednak, na ciągłym pogłębianiu wiedzy na temat Analizy Technicznej, która powoduje niejednokrotnie zmianę zdania Inwestora na temat obrazu rynku, w którym uczestniczy. AIM to w końcu model, który oszczędza frustracji okresowych optymalizacji, przynoszących często odmienne wartości parametrów skutecznych dla inwestycji. Tworząc ten system mieliśmy nadzieję na maksymalizacje uproszczenia interpretacji rynkowej, jak również aby stworzyć model, który podczas optymalizacji wskazuje ponad 90% parametrów z całej ich populacji, jako przynoszących wynik większy od zera. Podejście takie stwarza dodatkowo pewność statystyczną, co do wyboru właściwego parametru optymalizacyjnego, którego zmienność nie spowoduje utraty znaku wyniku z zysku na stratę, lecz w najgorszym z przypadków, z zysku lepszego na zysk mniejszy podczas prowadzonej inwestycji. Dalej, filozofia tego typu, pomogła stworzyć wersje modelu nieoptymalizowanego, a w szczególności poważnie ograniczyć sam procesy optymalizacji. I tak, każdy instrument finansowy może posiadać zbiór parametrów optymalizacji powodujący w konsekwencji możliwość osiągania dodatnich wyników. W praktyce Metastock oznacza to, że cała populacja parametrów, lub jej większość, przyjmujących wartości od X do Y z krokiem Z daje wyniki większe od zera. Inaczej mówiąc można przyjąć, 3

27 że rozkład normalny dodatnich rezultatów modelu staje się rozciągniętą i spłaszczoną krzywą dzwonową. Rysunek 1. Rozkład normalny według Gaussa. Linia niebieska obrazuje rozkład parametrów optymalizacji w modelu AIM Inaczej jeszcze, jakikolwiek parametr nie zostanie użyty w modelu, powinien dać on w konsekwencji dodatni rezultat inwestycji. W konsekwencji możemy przyjąć, że system ten minimalizuje efektywnie ryzyko. 4

28 3. Elementy składowe modelu 1. Ascot Investment Model Ascot Investment Model to konstrukcja matematyczna, która opiera się wyrafinowanym potraktowaniu zagadnienia trendu. Najistotniejszym jej fragmentem jest determinacja dołków i szczytów w szeregu czasowym. Proces ten bierze udział w ograniczaniu ryzyka inwestycji i pozwala na określenie punktów kupna i sprzedaży. Możliwe staje się to poprzez generowanie 4 linii tworzących pasma ryzyka kupna i sprzedaży. Sygnał zakupu powstaje poprzez przecięcie najwyższej linii, a sprzedaż determinuje przecięcie linii najniższej. Nie ma przeciwwskazań, aby nazwać te 4 linie liniami trendu AIM. Zjawisko to zostało przedstawione na rysunku nr. 2. na przykładzie indeksu Dow Jones 30 [notowania dzienne]. Wewnętrzne linie z powodzeniem mogą być traktowane jako poziomy zleceń stop : 2-ga linia od dołu jako stop kupna, 3-cia linia od dołu jako stop sprzedaży [rysunek nr 2a] 1[1]. 1[1] Kształt linii zależny jest od rodzaju instrumentu finansowego i może być różny. 5

29 Rysunek 2. Indeks Dow Jones, notowania dzienne. Linie trendu AIM. Górna zielona i dolna czerwona stanowią podstawę decyzyjną. Linie przerywane mogą stanowić podstawę rozważeń zleceń stop, co uwidocznione jest na rysunku 2a. 6

30 Rysunek 2a. Indeks Dow Jones [interwał 5 minut] oraz model AIM z zastosowaniem wewnętrznych linii stop. Czerwone tabliczki dotyczą zleceń stop Sell, zielone natomiast zleceń stop Buy. 2. Ascot Investment Model Trend Ascot Investment Model Trend jest tym samym, czym jest AIM, ale nie występują już 4 linie, tylko 2 i inne jest ich umieszczenie w przestrzeni wymiarów wykresu. Momenty zawierania transakcji są identyczne jak dla tradycyjnie kreślonych linii trendu. Na rysunku nr. 3 przedstawiono ten przypadek. 7

31 Rysunek 3. Złoto, kontrakt terminowy kontynuacyjny, interwał 30 minut. Linie trendu AIM T stanowią podstawę decyzji kupna i sprzedaży. 3. Ascot Investment Model Band AIM Band jest odpowiedzią na popularne Bollinger Bands, jako rozsławionych na świecie i czerpiących swoje podstawy z pojęcia rozkładu normalnego i pojęcia przedziału ufności. Wstęgo Bollinger oparte są na twierdzeniu 3 Sigm znanemu dobrze statystyce, i które mówi, że dane populacji, czyli notowania na wykresie leżą w danym czasie nie dalej niż 1 odchylenie standardowe w ilości 68%, 2 odchyleń w ilości 95,5% oraz 3 odchyleń w ilości 99,7%. Proste prawda? Wynikałoby stąd, że jesteśmy w posiadaniu perfekcyjnej metody, w której notowania nie spadną niżej lub nie pójdą do góry. Jak wiemy ogólnie nie jest to takie proste, a używając BB, które dało sygnał sprzedaży musi my uzupełniać depozyt lub 8

32 przygryzać wargi posiadając akcje. To nie krytyka, to stwierdzenie faktu. AIM Band będzie w niektórych przypadkach lepsze, a w niektórych gorsze od BB. Przyznajemy ta prawdę, ale zalecamy sprawdzić w testach osobiście. Zasada w przypadku AIM Band jest odmienna od ogólnie przyjętej metody statystycznej. Mówi ona, iż po przekroczeniu poziomu górnej linii wstęgo nie możemy liczyć, że model notowań jest stabilny, i że notowania wrócą z powrotem do obszaru ryzyka, wyznaczonego przez odległość linii dolnej i górnej. Identycznie jest z dolną linią. Nie zalecamy liczyć na fakt powrotu w obszar neutralny, to jest sygnał sprzedaży i notowania według nas będą oddalać się od dolnej linii AIM Band. Na rysunku nr. 4 przedstawiono wykres EUR / USD i wstęg AIM Band. Rysunek 4. Wstęgi AIM [nieoptymalizowane] z wykresem EUR/USD. Widoczna jest wyraźnie funkcja ochrony kapitału poprzez mała odległość pomiędzy wstęgą górną i dolną. 4. Ascot Investment Model NOPT 9

33 NOPT jest skrótem stosowanym przez nas dla wszystkich systemów / modeli nie optymalizowanych lub nie wymagających optymalizacji. Dalej, od tego momentu, kiedy mówimy lub piszemy NOPT, mamy na myśli model dynamiczny, ale niezmiennych egzogenicznych. W ekonomii proces optymalizacji ma prawdopodobnie tak samo wielu zwolenników jak i przeciwników. Model optymalizowany dąży do doskonałości, ale pomija w ten sposób realne warunki zmienności parametrów. Natomiast model nie optymalizowany ukazuje obraz, z którego często nie jesteśmy zadowoleni, a w rzeczywistości z upływem czasu, obraz ten może przedstawiać się o wiele korzystniej. Z powyżej wymienionych powodów wszystkie modele NOPT tworzone przez nas, zawierają zmienne egzogeniczne zależne od warunków otoczenia rynkowego. Otoczeniem tym jest zawsze cena. Wszystkie więc modele AIM NOPT będą przystosowywać się jak najszybciej do poziomu notowań. Nie ukrywamy przy tym, że będą miały gorsze rezultaty od systemów AIM optymalizowanych, ale w odróżnieniu od nich nie korygują wstecznych zachowań modelu lub koryguje je do minimum, jak dzieje się to w przypadkach optymalizowanych, w których przy nowych parametrach następuje odmienne rozmieszczenie sygnałów transakcyjnych w historii. Zachęcamy stosowanie tych modeli. Tajemnicą modeli AIM jest to, że jego wersje optymalizowane czerpią swoje formuły z wersji NOPT, co w konsekwencji oznacza dążenie do maksymalizacji spektrum wartości optymalizowanych OPT w zakresie transakcji zyskownych. Inaczej mówiąc, parametry optymalizacji w swojej większości powodują, osiągnięcie zysku od najmniejszego do największego, a odsetek parametrów generujących stratę dąży do zera. 10

34 4. Przeprowadzanie testu Pamiętać należy, iż rozwinięty moduł testowy programu Metastock 10.1 bada wybrane instrumenty finansowe danym testem jednocześnie. Jest jednak jeden mankament takiego badania ze względu na brak dychotomicznego [dualnego] rozróżnienia walorów od dopasowanych, niezależnych od siebie, optymalnych parametrów modelu. Wszystkie walory badane danym testem posiadają wynik przypisany tym samym parametrom optymalizacyjnym. Nie jest to prawdą, ponieważ dany walor [instrument finansowy] może uzyskać niejednokrotnie lepszy wynik w teście indywidualnym, a parametry optymalne będą zupełnie inne niż w teście zbiorczym. Należy zawsze o tym pamiętać. Oczywiście test zbiorowy jest ułatwia proces symulacji dla wielu papierów [instrumentów] i raczej należy go traktować jako badanie portfela Inwestora, pod warunkiem, jednakowej prowizji, zastosowanej w teście. Taka procedura jest jednak w Metastock niemożliwa, ponieważ dla danego testu można ustawić tylko jedną prowizję maklerską, co uniemożliwia badanie portfela złożonego z różnego rodzaju instrumentów finansowych. Jak więc przeprowadzać testy? Pomimo rozbudowanego i reklamowanego modułu testera Metastock należy testy przeprowadzać pojedynczo lub ustawić wysokość prowizji na poziomie zerowym w przypadku symulacji portfela z różnego rodzaju walorami. Inaczej jest przy wykonywaniu testu dla wskaźników NOPT. Cały test trwa ułamek sekundy, w zależności od procesora komputera, i pokazuje wynik, który różny będzie dla różnych interwałów tego samego waloru. Warto zatem załadować wszystkie możliwości następujących interwałów i długości wykresu odpowiadającemu domyślnej długości w Metastock [250 godzin, 250 dni] : 1. 1m o długości minut, 2. 5m o długości 3000 x 5 minut 3. 10m o długości 1500 x 10 minut 4. 15m o długości 1000 x 15 minut 11

35 5. 30m o długości 500 x 30 minut 6. 60m o długości 250 x 60 minut dni Wykonywanie testu jest proste. Przechodzimy do modułu testera i wybieramy test, zaznaczamy odpowiednie opcje jego wykonania dotyczące, jednego lotu lub jego wielokrotności w inwestycji, co w praktyce oznacza kupowanie na przykład jednej akcji lub powiększania portfela dokupując kolejne, czy w przypadku kontraktu terminowego [futures, FOREX], operowanie jednym kontraktem lub wieloma w trakcie inwestycji, następnie opcje dotyczące kapitału lub punktów, pozycji długich, krótkich lub obu rodzajów jednocześnie. Szczegóły zawarte są w instrukcji Metastock lub możemy je przekazac korespondencyjnie podczas szkolenia [więcej na Otrzymany wynik należy segregować zgodnie z własnymi preferencjami: 1. zysk 2. najlepszy wynik z najgorszych 3. ilość transakcji zyskownych do ilości transakcji stratnych 4. zysk na jedną transakcję Zwracamy szczególna uwagę na wyświetlenie najgorszego wyniku, ponieważ jeśli jest dodatni, oznacza to, że nasze ryzyko inwestycji dąży do zera, co brzmi niewiarygodnie pozytywnie, ale jest prawdą. Następnie odnajdujemy wartość OPT1, oraz indykator AIM na liście indykatorów np. AIM Band i nanosimy tak przygotowany wskaźnik na otwarty wykres. Należy przy tym pamiętać, że długość i interwał wykresu muszą być identyczne z badanymi w teście. Zalecamy stosowanie wskaźników NOPT, co ułatwia inwestycje, ale oczywiście łączy się bezpośrednio z rezygnacji części zysku, a oszczędza czas i upraszcza spojrzenie na dany rynek giełdowy. 12

Giełdowy Model Inwestycyjny CAT

Giełdowy Model Inwestycyjny CAT Giełdowy Model Inwestycyjny CAT { Catastrohic Levels Poziomy Katastroficzne } Autor systemu : Marcin Żak Ascot Co.,Ltd. 2009, wszystkie prawa zastrzeżone Spis treści 1. Wstęp 2. Spis indykatorów CAT w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Wstęgi Bollingera Co można z nimi zrobić? Wstęga Bollingera Szczególnie ważnym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Page 1 of 17 Czym jest platforma ONE WORLD BROKER WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana, aby być szybka i prosta jak to tylko możliwe,

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Day Trading System. Podręcznik Użytkownika

Day Trading System. Podręcznik Użytkownika Day Trading System Podręcznik Użytkownika Aplikacja Day Trading System powstała w ramach projektu z przedmiotu Zastosowania informatyki w gospodarce i została zrealizowana przez studentów Politechniki

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders)

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO i zlecenia powiązane (attached orderd) Funkcjonalność Non-FIFO (FIFO first in, first out; pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) pozwoli

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

John Bollinger s Forex Letter

John Bollinger s Forex Letter John Bollinger s Forex Letter Tom 1, Numer 3 4 Lipiec 2004 Capital Market Services, LLC 350 Fifth Avenue, Suite 6400 New York, NY 10118 www.cmsfx.com trading@cmsfx.com Struktura rynku Forex Rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Systemy transakcyjne

Systemy transakcyjne Inteligentne modele ekonometryczne generują sygnały inwestycyjne Systemy transakcyjne Sygnały inwestycyjne na EUR/USD i FW20 każdego dnia Szybka selekcja najskuteczniejszych strategii Porównanie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Zulutrade. w pełni automatyczne inwestowanie. [Wersja 1.1]

Zulutrade. w pełni automatyczne inwestowanie. [Wersja 1.1] Zulutrade w pełni automatyczne inwestowanie Zulutrade to nowatorska usługa na rynku forex. Stanowi połączenie między inwestorami poszukującymi systemów transakcyjnych, a tymi którzy je tworzą. Zulutrade

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST.

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST. ICHIMOKU KINKO HYO Technika Ichimoku została opracowana jeszcze przed II wojną światową przez tokijskiego dziennikarza Goichi Hosoda, który pisał pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Jednakże pierwszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Grzegorz Zalewski Wydawnictwo: Linia IV edycja, rok wydania 2010 okładka: twarda/obwoluta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ NA RYNKU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ NA RYNKU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH Tomasz Filipiak ZARZĄDZANIE POZYCJĄ NA RYNKU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH Warszawa GPW S.A., 19 maj 2015 Prawdziwa tajemnica spekulacji zawiera się w poniższych słowach: W ostatecznym rozrachunku wygrywają ci,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 8

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 8 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 8 2 Ocena skuteczności systemu Liczba transakcji (o efektywności systemu można wnioskować, gdy dał on minimum 30 sygnałów) Procentowy udział

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23 Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Plik... 7 Okna... 8 Aktywny scenariusz... 9 Oblicz scenariusz... 10 Lista zmiennych... 11 Wartości zmiennych... 12 Lista scenariuszy/lista

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w strefy popytu i podaży. Paweł Śliwa, 15/02/2016

Inwestowanie w strefy popytu i podaży. Paweł Śliwa, 15/02/2016 Inwestowanie w strefy popytu i podaży Paweł Śliwa, 15/02/2016 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku na stanowisku Head of FX Sales, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp

Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA...13 Wstęp Rozdział 1 TRADEREM JEST KAŻDY Z NAS...17 Najważniejsze przekonanie rynkowe...21 Początki mojej kariery...22 Podróż życia...26 SZUKANIE PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Trzy osoby biorą

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Gdzie znaleźć aplikację

Gdzie znaleźć aplikację Aplikacja xdivergence znajduje się na portalu xstore.pro Gdzie znaleźć aplikację Można ją znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarce dostępnej na górze strony wyrazu dywergencja lub divergence Inną możliwością

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Platforma BPH Inwestor

Platforma BPH Inwestor Platforma BPH Inwestor Prezentacja przeznaczona jest dla Klientów i potencjalnych Klientów firmy CMC Markets właściciela platformy transakcyjnej BPH Inwestor. 1/18 Agenda Platforma BPH Inwestor CFD i FOREX

Bardziej szczegółowo

John Bollinger s Forex Letter

John Bollinger s Forex Letter John Bollinger s Forex Letter Tom 1, Numer 5 14 wrzesień 2004 Capital Market Services, LLC 350 Fifth Avenue, Suite 6400 New York, NY 10118 www.cmsfx.com trading@cmsfx.com Łączenie przedziałów czasowych

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik nr 1 do PO No A-IV-../17 FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (ocena, czy usługi maklerskie są odpowiednie a instrumenty finansowe - adekwatne) Dane Klienta: Imię/imiona i nazwisko PESEL/ Nr paszportu

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE Opracowanie A. Tarczyńska- Pajor na podstawie

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

PriceAction - Czytanie wykresów. Paweł Śliwa, 20/10/2015

PriceAction - Czytanie wykresów. Paweł Śliwa, 20/10/2015 PriceAction - Czytanie wykresów Paweł Śliwa, 20/10/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku na stanowisku Head of FX Sales, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie Remigiusz Lipiec Kraków, 13 października 2014r. 1 Podstawowe zasady inwestowania Określ cel inwestowania,

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo