Giełdowy Model Inwestycyjny AIM. Ascot Investment Model. Instrukcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Giełdowy Model Inwestycyjny AIM. Ascot Investment Model. Instrukcja"

Transkrypt

1 Giełdowy Model Inwestycyjny AIM Ascot Investment Model Instrukcja Autor modelu : Marcin Żak, 1

2 Spis treści 1. Czym jest AIM 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM 3. Elementy składowe modelu podsystemy 1. Ascot Investment Model 2. Ascot Investment Model Trend 3. Ascot Investment Model Band 4. Ascot Investment Model wersje NOPT 4. Przeprowadzanie testu 5. Zastosowanie wskaźników, ekspertów i eksploratorów 6. Budowa layout oraz wzoru zastosowania template 7. Zakończenie 1. Czym jest AIM? AIM jest modelem inwestycyjnym przeznaczonym dla wszystkich inwestorów, którzy w swoim długoletnim doświadczeniu mieli styczność z większością, ogólnie przyjętych za skuteczne, metod Analizy Technicznej. Metody te, stosowane przez ogół analityków w swojej karierze inwestycyjnej mogły dowieść swojego profesjonalizmu jak również zaskoczyć mnogością okresowych pułapek, w tym optymalizacyjnych. AIM to model skuteczny, to system umożliwiający ograniczyć uciążliwą optymalizację i w końcu pozwalający zarabiać pieniądze przy maksymalnym ograniczeniu skomplikowanych procedur analitycznych kładących badawczy nacisk na ograniczenie rozproszenia inwestora na elementach nie 2

3 dotyczących często bezpośredniej inwestycji a na metodach Analizy Technicznej wymagających od niego rozległej wiedzy statystycznej i matematycznej. System opiera się głównie na regułach ukrytych w definicjach trendu i linii, które służą do jego definitywnej determinacji. 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM? Przeznaczony jest więc dla osób, które chcą skupić się na inwestycjach i korzystaniu z ich postępu oraz efektu, nie jednak, na ciągłym pogłębianiu wiedzy na temat Analizy Technicznej, która powoduje niejednokrotnie zmianę zdania Inwestora na temat obrazu rynku, w którym uczestniczy. AIM to w końcu model, który oszczędza frustracji okresowych optymalizacji, przynoszących często odmienne wartości parametrów skutecznych dla inwestycji. Tworząc ten system mieliśmy nadzieję na maksymalizacje uproszczenia interpretacji rynkowej, jak również aby stworzyć model, który podczas optymalizacji wskazuje ponad 90% parametrów z całej ich populacji, jako przynoszących wynik większy od zera. Podejście takie stwarza dodatkowo pewność statystyczną, co do wyboru właściwego parametru optymalizacyjnego, którego zmienność nie spowoduje utraty znaku wyniku z zysku na stratę, lecz w najgorszym z przypadków, z zysku lepszego na zysk mniejszy podczas prowadzonej inwestycji. Dalej, filozofia tego typu, pomogła stworzyć wersje modelu nieoptymalizowanego, a w szczególności poważnie ograniczyć sam procesy optymalizacji. I tak, każdy instrument finansowy może posiadać zbiór parametrów optymalizacji powodujący w konsekwencji możliwość osiągania dodatnich wyników. W praktyce Metastock oznacza to, że cała populacja parametrów, lub jej większość, przyjmujących wartości od X do Y z krokiem Z daje wyniki większe od zera. Inaczej mówiąc można przyjąć, 3

4 że rozkład normalny dodatnich rezultatów modelu staje się rozciągniętą i spłaszczoną krzywą dzwonową. Rysunek 1. Rozkład normalny według Gaussa. Linia niebieska obrazuje rozkład parametrów optymalizacji w modelu AIM Inaczej jeszcze, jakikolwiek parametr nie zostanie użyty w modelu, powinien dać on w konsekwencji dodatni rezultat inwestycji. W konsekwencji możemy przyjąć, że system ten minimalizuje efektywnie ryzyko. 4

5 3. Elementy składowe modelu 1. Ascot Investment Model Ascot Investment Model to konstrukcja matematyczna, która opiera się wyrafinowanym potraktowaniu zagadnienia trendu. Najistotniejszym jej fragmentem jest determinacja dołków i szczytów w szeregu czasowym. Proces ten bierze udział w ograniczaniu ryzyka inwestycji i pozwala na określenie punktów kupna i sprzedaży. Możliwe staje się to poprzez generowanie 4 linii tworzących pasma ryzyka kupna i sprzedaży. Sygnał zakupu powstaje poprzez przecięcie najwyższej linii, a sprzedaż determinuje przecięcie linii najniższej. Nie ma przeciwwskazań, aby nazwać te 4 linie liniami trendu AIM. Zjawisko to zostało przedstawione na rysunku nr. 2. na przykładzie indeksu Dow Jones 30 [notowania dzienne]. Wewnętrzne linie z powodzeniem mogą być traktowane jako poziomy zleceń stop : 2-ga linia od dołu jako stop kupna, 3-cia linia od dołu jako stop sprzedaży [rysunek nr 2a] 1[1]. 1[1] Kształt linii zależny jest od rodzaju instrumentu finansowego i może być różny. 5

6 Rysunek 2. Indeks Dow Jones, notowania dzienne. Linie trendu AIM. Górna zielona i dolna czerwona stanowią podstawę decyzyjną. Linie przerywane mogą stanowić podstawę rozważeń zleceń stop, co uwidocznione jest na rysunku 2a. 6

7 Rysunek 2a. Indeks Dow Jones [interwał 5 minut] oraz model AIM z zastosowaniem wewnętrznych linii stop. Czerwone tabliczki dotyczą zleceń stop Sell, zielone natomiast zleceń stop Buy. 2. Ascot Investment Model Trend Ascot Investment Model Trend jest tym samym, czym jest AIM, ale nie występują już 4 linie, tylko 2 i inne jest ich umieszczenie w przestrzeni wymiarów wykresu. Momenty zawierania transakcji są identyczne jak dla tradycyjnie kreślonych linii trendu. Na rysunku nr. 3 przedstawiono ten przypadek. 7

8 Rysunek 3. Złoto, kontrakt terminowy kontynuacyjny, interwał 30 minut. Linie trendu AIM T stanowią podstawę decyzji kupna i sprzedaży. 3. Ascot Investment Model Band AIM Band jest odpowiedzią na popularne Bollinger Bands, jako rozsławionych na świecie i czerpiących swoje podstawy z pojęcia rozkładu normalnego i pojęcia przedziału ufności. Wstęgo Bollinger oparte są na twierdzeniu 3 Sigm znanemu dobrze statystyce, i które mówi, że dane populacji, czyli notowania na wykresie leżą w danym czasie nie dalej niż 1 odchylenie standardowe w ilości 68%, 2 odchyleń w ilości 95,5% oraz 3 odchyleń w ilości 99,7%. Proste prawda? Wynikałoby stąd, że jesteśmy w posiadaniu perfekcyjnej metody, w której notowania nie spadną niżej lub nie pójdą do góry. Jak wiemy ogólnie nie jest to takie proste, a używając BB, które dało sygnał sprzedaży musi my uzupełniać depozyt lub 8

9 przygryzać wargi posiadając akcje. To nie krytyka, to stwierdzenie faktu. AIM Band będzie w niektórych przypadkach lepsze, a w niektórych gorsze od BB. Przyznajemy ta prawdę, ale zalecamy sprawdzić w testach osobiście. Zasada w przypadku AIM Band jest odmienna od ogólnie przyjętej metody statystycznej. Mówi ona, iż po przekroczeniu poziomu górnej linii wstęgo nie możemy liczyć, że model notowań jest stabilny, i że notowania wrócą z powrotem do obszaru ryzyka, wyznaczonego przez odległość linii dolnej i górnej. Identycznie jest z dolną linią. Nie zalecamy liczyć na fakt powrotu w obszar neutralny, to jest sygnał sprzedaży i notowania według nas będą oddalać się od dolnej linii AIM Band. Na rysunku nr. 4 przedstawiono wykres EUR / USD i wstęg AIM Band. Rysunek 4. Wstęgi AIM [nieoptymalizowane] z wykresem EUR/USD. Widoczna jest wyraźnie funkcja ochrony kapitału poprzez mała odległość pomiędzy wstęgą górną i dolną. 4. Ascot Investment Model NOPT 9

10 NOPT jest skrótem stosowanym przez nas dla wszystkich systemów / modeli nie optymalizowanych lub nie wymagających optymalizacji. Dalej, od tego momentu, kiedy mówimy lub piszemy NOPT, mamy na myśli model dynamiczny, ale niezmiennych egzogenicznych. W ekonomii proces optymalizacji ma prawdopodobnie tak samo wielu zwolenników jak i przeciwników. Model optymalizowany dąży do doskonałości, ale pomija w ten sposób realne warunki zmienności parametrów. Natomiast model nie optymalizowany ukazuje obraz, z którego często nie jesteśmy zadowoleni, a w rzeczywistości z upływem czasu, obraz ten może przedstawiać się o wiele korzystniej. Z powyżej wymienionych powodów wszystkie modele NOPT tworzone przez nas, zawierają zmienne egzogeniczne zależne od warunków otoczenia rynkowego. Otoczeniem tym jest zawsze cena. Wszystkie więc modele AIM NOPT będą przystosowywać się jak najszybciej do poziomu notowań. Nie ukrywamy przy tym, że będą miały gorsze rezultaty od systemów AIM optymalizowanych, ale w odróżnieniu od nich nie korygują wstecznych zachowań modelu lub koryguje je do minimum, jak dzieje się to w przypadkach optymalizowanych, w których przy nowych parametrach następuje odmienne rozmieszczenie sygnałów transakcyjnych w historii. Zachęcamy stosowanie tych modeli. Tajemnicą modeli AIM jest to, że jego wersje optymalizowane czerpią swoje formuły z wersji NOPT, co w konsekwencji oznacza dążenie do maksymalizacji spektrum wartości optymalizowanych OPT w zakresie transakcji zyskownych. Inaczej mówiąc, parametry optymalizacji w swojej większości powodują, osiągnięcie zysku od najmniejszego do największego, a odsetek parametrów generujących stratę dąży do zera. 10

11 4. Przeprowadzanie testu Pamiętać należy, iż rozwinięty moduł testowy programu Metastock 10.1 bada wybrane instrumenty finansowe danym testem jednocześnie. Jest jednak jeden mankament takiego badania ze względu na brak dychotomicznego [dualnego] rozróżnienia walorów od dopasowanych, niezależnych od siebie, optymalnych parametrów modelu. Wszystkie walory badane danym testem posiadają wynik przypisany tym samym parametrom optymalizacyjnym. Nie jest to prawdą, ponieważ dany walor [instrument finansowy] może uzyskać niejednokrotnie lepszy wynik w teście indywidualnym, a parametry optymalne będą zupełnie inne niż w teście zbiorczym. Należy zawsze o tym pamiętać. Oczywiście test zbiorowy jest ułatwia proces symulacji dla wielu papierów [instrumentów] i raczej należy go traktować jako badanie portfela Inwestora, pod warunkiem, jednakowej prowizji, zastosowanej w teście. Taka procedura jest jednak w Metastock niemożliwa, ponieważ dla danego testu można ustawić tylko jedną prowizję maklerską, co uniemożliwia badanie portfela złożonego z różnego rodzaju instrumentów finansowych. Jak więc przeprowadzać testy? Pomimo rozbudowanego i reklamowanego modułu testera Metastock należy testy przeprowadzać pojedynczo lub ustawić wysokość prowizji na poziomie zerowym w przypadku symulacji portfela z różnego rodzaju walorami. Inaczej jest przy wykonywaniu testu dla wskaźników NOPT. Cały test trwa ułamek sekundy, w zależności od procesora komputera, i pokazuje wynik, który różny będzie dla różnych interwałów tego samego waloru. Warto zatem załadować wszystkie możliwości następujących interwałów i długości wykresu odpowiadającemu domyślnej długości w Metastock [250 godzin, 250 dni] : 1. 1m o długości minut, 2. 5m o długości 3000 x 5 minut 3. 10m o długości 1500 x 10 minut 4. 15m o długości 1000 x 15 minut 11

12 5. 30m o długości 500 x 30 minut 6. 60m o długości 250 x 60 minut dni Wykonywanie testu jest proste. Przechodzimy do modułu testera i wybieramy test, zaznaczamy odpowiednie opcje jego wykonania dotyczące, jednego lotu lub jego wielokrotności w inwestycji, co w praktyce oznacza kupowanie na przykład jednej akcji lub powiększania portfela dokupując kolejne, czy w przypadku kontraktu terminowego [futures, FOREX], operowanie jednym kontraktem lub wieloma w trakcie inwestycji, następnie opcje dotyczące kapitału lub punktów, pozycji długich, krótkich lub obu rodzajów jednocześnie. Szczegóły zawarte są w instrukcji Metastock lub możemy je przekazac korespondencyjnie podczas szkolenia [więcej na Otrzymany wynik należy segregować zgodnie z własnymi preferencjami: 1. zysk 2. najlepszy wynik z najgorszych 3. ilość transakcji zyskownych do ilości transakcji stratnych 4. zysk na jedną transakcję Zwracamy szczególna uwagę na wyświetlenie najgorszego wyniku, ponieważ jeśli jest dodatni, oznacza to, że nasze ryzyko inwestycji dąży do zera, co brzmi niewiarygodnie pozytywnie, ale jest prawdą. Następnie odnajdujemy wartość OPT1, oraz indykator AIM na liście indykatorów np. AIM Band i nanosimy tak przygotowany wskaźnik na otwarty wykres. Należy przy tym pamiętać, że długość i interwał wykresu muszą być identyczne z badanymi w teście. Zalecamy stosowanie wskaźników NOPT, co ułatwia inwestycje, ale oczywiście łączy się bezpośrednio z rezygnacji części zysku, a oszczędza czas i upraszcza spojrzenie na dany rynek giełdowy. 12

13 5. Zastosowanie wskaźników A. Dostępne wskaźniki właściwe w modelu AIM : 1. Ascot Investment Model Band 2. Ascot Investment Model Band HL 3. Ascot Investment Model NOPT 4. Ascot Investment Model HL NOPT 5. Ascot Investment Model 6. Ascot Investment Model PM 2[2] 7. Ascot Investment Model STOP 8. Ascot Investment Model NOPT 9. Ascot Investment Model PM NOPT 10. Ascot Investment Model NOPT STOP 11. Ascot Investment Model Trend 12. Ascot Investment Model Trend NOPT Wykorzystanie powyższych wskaźników uzależnione jest od wyników testów i preferencji ryzyka Inwestora. B. Dostępne wskaźniki pomocnicze w modelu AIM 3[3] : 13. Ascot Investment Model OPT1 Meter 14. Ascot Investment Model NOPT Meter 15. Ascot Investment Model Trend OPT1 Meter 16. Ascot Investment Model Trend NOPT Meter 2[2] Wersje PM oznaczają Position Managment i nie różnią się od wskaźnika podstawowego, ale inaczej funkcjonuje Ekspert, a wyniki w teście są dużo korzystniejsze z ez względu na otwieranie wielu pozycji długich i krótkich. Wskaźniki przeznaczone dla inwestycji instytucjonalnych. 3[3] W zależności od okresu występowania modelu w ofercie ilośc wskaźników pomocniczych może ulegać zmianie. 13

14 17. ASIMWaveChecker 18. ASIMWaveGenerator 19. ASIMTrendlineBuy 20. ASIMTrendLineSell 21. ASIMSupportDeployer 22. ASIMResistanceDeployer 23. ASIMTF1 24. ASIMTF2 25. ASIMTMultiplier 26. ASIMTTrendChecker Wykorzystanie tych wskaźników ma znaczenie wyłącznie obliczeniowe. C. Dostępne programy eksperckie w modelu AIM 4[4] : 27. Ascot Investment Model Band 28. Ascot Investment Model Band HL 29. Ascot Investment Model NOPT 30. Ascot Investment Model HL NOPT 31. Ascot Investment Model 32. Ascot Investment Model PM 33. Ascot Investment Model STOP 34. Ascot Investment Model NOPT 35. Ascot Investment Model PM NOPT 4[4] Aby stworzyć program ekspercki dla kolejnych, jednocześnie wyświetlanych wykresów, należy skopiować dany wskaźnik na liście indykatorów i utworzyć nowy np. Ascot Investment Model NOPT DJIA30. Następnie należy przejść do listy programów eksperckich i eksperta o nazwie Ascot Investment Model NOPT skopiować, nazwać, dokonać edycji i zmienić nazwy funkcji z Ascot Investment Model NOPT na Ascot Investment Model NOPT DJIA30. Tak zostanie utworzony Nowy program ekspercki, który będzie wyświetlany niezależnie, na kolejnym wykresie. 14

15 36. Ascot Investment Model NOPT STOP 37. Ascot Investment Model Trend 38. Ascot Investment Model Trend NOPT Wykorzystanie programów eksperckich powinno następować zgodnie z ich przeznaczeniem, po naniesieniu na odpowiedni wykres, którego długość i interwał zgodne są z przeprowadzanymi testami. Tworzenie nowych programów opisane zostało w przypisie dolnym o indeksie 1. Jeśli będzie ono sprawiać kłopot Prosimy o kontakt pod adresem Oferujemy korespondencyjne szkolenie tworzenia programów eksperckich w Metastock. D. Dostępne programy eksplorujące w modelu AIM: 39. AIM Band NOPT 40. AIM Band HL NOPT 41. AIM NOPT 42. AIM HL NOPT Wykorzystanie programów eksplorujących jest niezwykle pomocne w przypadku takich modeli jak AIM. Umożliwiają one inwestorowi na szybkie i efektywne sprawdzenie, czy na wybranych instrumentach finansowych z portfolio wystąpił oczekiwany sygnał transakcyjny. Najczęściej rezultaty przeszukiwanych notowań prezentowane są w postaci tabeli ukazanej na rysunku nr. 5 poniżej. 15

16 Rysunek 5. Tabela wyników eksploracji notowań EUR/JPY. Wartość 1 oznacza kupno, wartość minus jeden sprzedaż. Przydatność programu eksplorującego wydaje się być bezsporna. Wyniki testu eksploracyjnego przedstawiane są w postaci tabeli, kolumny której pokazują nazwę instrumentu i wartość oscylującą pomiędzy -1 oraz 1. Pierwsza oznacza sygnał sprzedaży, druga kupna. Sygnał należy potwierdzić kolejnym badaniem o czasie zakończenia danego interwału. Jeśli jest to interwał dzienny jego realizacja powinna nastąpić na otwarciu kolejnej sesji po cenie otwarcia. W opisany wyżej sposób inwestor jest w stanie badać swój własny portfel akcji, indeksów, surowców i walut. W ten oto sposób ukazuje się metodyczność stosowania narzędzi Metastock. Testery poszukują dla nas rentownych i efektywnych walorów, z których możemy konstruować portfele inwestycyjne, a programy eksplorujące skutecznie sprawdzają momenty ich kupna i sprzedaży. Dalej analizując mamy możliwość, przy danym zasobie danych, konstruowania 16

17 portfeli, w których dochodzi do nieprzerwanej redystrybucji instrumentów finansowych. Warunkiem powodzenia tych procesów jest jednak przymus używania wskaźników w wersjach NOPT i po fakcie ustalenia, czy przy danej prowizji maklerskiej opłacalne jest stosowanie tych właśnie wersji modelu AIM. W powyższym świetle staje się bezużytecznym stosowanie jakichkolwiek eksploracji optymalizowanych, ponieważ bardzo prawdopodobnym staje się fakt, iż będą one przeznaczone dla wybranej grupy walorów, a nieznana będzie ich zmienność w czasie pod względem stosowanych parametrów. Jeśli jednak inwestor nalegać będzie na ich stosowanie, to budowa takich programów będzie możliwa na podstawie dostępnych funkcji modelu AIM w Metastock 5[5]. 7. Budowa layout oraz wzoru zastosowania template Budowa zestawów wykresów, które pomagają w pracy inwestorskiej jest wyjątkowo prosta w programie Metastock. Składa się ona z kilku podstawowych kroków : 1. otwarcie wymaganych wykresów, w przykładzie EUR/USD oraz indeks Bovespa 5[5] Świadczymy usługi budowy ekspertów i eksploratorów na zlecenie Klienta. Usługa ta jest płatna. Prosimy o kontakt pod adresem Alternatywą jest szkolenie korespondencyjne w zakresie budowy ekspertów, eksploratorów i użytkowania programu Metastock. 17

18 Rysunek 19. otwarcie preferowanych pod względem długości i interwałów wykresów, EUR/USD oraz indeks Bovespa. 2. wybór odpowiedniej prezentacji wykresów : 18

19 Rysunek 20. Ustalenie sposobu prezentacji wykresów. 3. Utworzenie wzoru Layout : 19

20 Rysunek 21. Tworzenie nowego wzoru Layout. 4. Zapisanie nazwy wzoru Layout : 20

21 Rysunek 22. Umieszczenie wybranych wykresów we wzorze Layout. 21

22 Rysunek 23. Zapisanie utworzonego wzoru Layout. Opisana procedura może być zachowana jako template celem późniejszego wykorzystania dla dowolnego instrumentu finansowego. 7. Zakończenie Zalecamy stosowanie wersji NOPT modelu AIM, które zaoszczędzą bardzo dużo czasu spędzanego na optymalizacjach. Model można stosować na wszystkich znanych rynkach giełdowych do wszystkich instrumentów finansowych. Na uwagę zasługuje fakt możliwości zarządzania pozycją Kilkakrotne przecięcie linii trendu modelu sugeruje otwieranie kolejnych pozycji terminowych lub powiększanie portfela o kolejne pakiety akcji lub opcji sprzedaży w zależności od kierunku sygnału. AIM sprzedawany jest jako dodatek 22

23 [add-on] dla programu Metastock EOD oraz Metastock Pro i można stosować go do notowań dziennych oraz dowolnych interwałów w inwestycjach intra Day. Interesującym zjawiskiem jest, iż interwały uważane do tej pory za chaotyczne [ponizej 15 minut] zostają opanowane przez system AIM. Życzymy udanych inwestycji. Wydawca Ascot Sp.zo.o., ul. Marszałkowska 80, Warszawa, Tel , Autor modelu Marcin Żak Ascot 2009, wszystkie prawa zastrzeżone 23

24 Giełdowy Model Inwestycyjny AIM Ascot Investment Model Instrukcja Autor modelu : Marcin Żak, 1

25 Spis treści 1. Czym jest AIM 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM 3. Elementy składowe modelu podsystemy 1. Ascot Investment Model 2. Ascot Investment Model Trend 3. Ascot Investment Model Band 4. Ascot Investment Model wersje NOPT 4. Przeprowadzanie testu 5. Zastosowanie wskaźników, ekspertów i eksploratorów 6. Budowa layout oraz wzoru zastosowania template 7. Zakończenie 1. Czym jest AIM? AIM jest modelem inwestycyjnym przeznaczonym dla wszystkich inwestorów, którzy w swoim długoletnim doświadczeniu mieli styczność z większością, ogólnie przyjętych za skuteczne, metod Analizy Technicznej. Metody te, stosowane przez ogół analityków w swojej karierze inwestycyjnej mogły dowieść swojego profesjonalizmu jak również zaskoczyć mnogością okresowych pułapek, w tym optymalizacyjnych. AIM to model skuteczny, to system umożliwiający ograniczyć uciążliwą optymalizację i w końcu pozwalający zarabiać pieniądze przy maksymalnym ograniczeniu skomplikowanych procedur analitycznych kładących badawczy nacisk na ograniczenie rozproszenia inwestora na elementach nie 2

26 dotyczących często bezpośredniej inwestycji a na metodach Analizy Technicznej wymagających od niego rozległej wiedzy statystycznej i matematycznej. System opiera się głównie na regułach ukrytych w definicjach trendu i linii, które służą do jego definitywnej determinacji. 2. Dla kogo przeznaczony jest AIM? Przeznaczony jest więc dla osób, które chcą skupić się na inwestycjach i korzystaniu z ich postępu oraz efektu, nie jednak, na ciągłym pogłębianiu wiedzy na temat Analizy Technicznej, która powoduje niejednokrotnie zmianę zdania Inwestora na temat obrazu rynku, w którym uczestniczy. AIM to w końcu model, który oszczędza frustracji okresowych optymalizacji, przynoszących często odmienne wartości parametrów skutecznych dla inwestycji. Tworząc ten system mieliśmy nadzieję na maksymalizacje uproszczenia interpretacji rynkowej, jak również aby stworzyć model, który podczas optymalizacji wskazuje ponad 90% parametrów z całej ich populacji, jako przynoszących wynik większy od zera. Podejście takie stwarza dodatkowo pewność statystyczną, co do wyboru właściwego parametru optymalizacyjnego, którego zmienność nie spowoduje utraty znaku wyniku z zysku na stratę, lecz w najgorszym z przypadków, z zysku lepszego na zysk mniejszy podczas prowadzonej inwestycji. Dalej, filozofia tego typu, pomogła stworzyć wersje modelu nieoptymalizowanego, a w szczególności poważnie ograniczyć sam procesy optymalizacji. I tak, każdy instrument finansowy może posiadać zbiór parametrów optymalizacji powodujący w konsekwencji możliwość osiągania dodatnich wyników. W praktyce Metastock oznacza to, że cała populacja parametrów, lub jej większość, przyjmujących wartości od X do Y z krokiem Z daje wyniki większe od zera. Inaczej mówiąc można przyjąć, 3

27 że rozkład normalny dodatnich rezultatów modelu staje się rozciągniętą i spłaszczoną krzywą dzwonową. Rysunek 1. Rozkład normalny według Gaussa. Linia niebieska obrazuje rozkład parametrów optymalizacji w modelu AIM Inaczej jeszcze, jakikolwiek parametr nie zostanie użyty w modelu, powinien dać on w konsekwencji dodatni rezultat inwestycji. W konsekwencji możemy przyjąć, że system ten minimalizuje efektywnie ryzyko. 4

28 3. Elementy składowe modelu 1. Ascot Investment Model Ascot Investment Model to konstrukcja matematyczna, która opiera się wyrafinowanym potraktowaniu zagadnienia trendu. Najistotniejszym jej fragmentem jest determinacja dołków i szczytów w szeregu czasowym. Proces ten bierze udział w ograniczaniu ryzyka inwestycji i pozwala na określenie punktów kupna i sprzedaży. Możliwe staje się to poprzez generowanie 4 linii tworzących pasma ryzyka kupna i sprzedaży. Sygnał zakupu powstaje poprzez przecięcie najwyższej linii, a sprzedaż determinuje przecięcie linii najniższej. Nie ma przeciwwskazań, aby nazwać te 4 linie liniami trendu AIM. Zjawisko to zostało przedstawione na rysunku nr. 2. na przykładzie indeksu Dow Jones 30 [notowania dzienne]. Wewnętrzne linie z powodzeniem mogą być traktowane jako poziomy zleceń stop : 2-ga linia od dołu jako stop kupna, 3-cia linia od dołu jako stop sprzedaży [rysunek nr 2a] 1[1]. 1[1] Kształt linii zależny jest od rodzaju instrumentu finansowego i może być różny. 5

29 Rysunek 2. Indeks Dow Jones, notowania dzienne. Linie trendu AIM. Górna zielona i dolna czerwona stanowią podstawę decyzyjną. Linie przerywane mogą stanowić podstawę rozważeń zleceń stop, co uwidocznione jest na rysunku 2a. 6

30 Rysunek 2a. Indeks Dow Jones [interwał 5 minut] oraz model AIM z zastosowaniem wewnętrznych linii stop. Czerwone tabliczki dotyczą zleceń stop Sell, zielone natomiast zleceń stop Buy. 2. Ascot Investment Model Trend Ascot Investment Model Trend jest tym samym, czym jest AIM, ale nie występują już 4 linie, tylko 2 i inne jest ich umieszczenie w przestrzeni wymiarów wykresu. Momenty zawierania transakcji są identyczne jak dla tradycyjnie kreślonych linii trendu. Na rysunku nr. 3 przedstawiono ten przypadek. 7

31 Rysunek 3. Złoto, kontrakt terminowy kontynuacyjny, interwał 30 minut. Linie trendu AIM T stanowią podstawę decyzji kupna i sprzedaży. 3. Ascot Investment Model Band AIM Band jest odpowiedzią na popularne Bollinger Bands, jako rozsławionych na świecie i czerpiących swoje podstawy z pojęcia rozkładu normalnego i pojęcia przedziału ufności. Wstęgo Bollinger oparte są na twierdzeniu 3 Sigm znanemu dobrze statystyce, i które mówi, że dane populacji, czyli notowania na wykresie leżą w danym czasie nie dalej niż 1 odchylenie standardowe w ilości 68%, 2 odchyleń w ilości 95,5% oraz 3 odchyleń w ilości 99,7%. Proste prawda? Wynikałoby stąd, że jesteśmy w posiadaniu perfekcyjnej metody, w której notowania nie spadną niżej lub nie pójdą do góry. Jak wiemy ogólnie nie jest to takie proste, a używając BB, które dało sygnał sprzedaży musi my uzupełniać depozyt lub 8

32 przygryzać wargi posiadając akcje. To nie krytyka, to stwierdzenie faktu. AIM Band będzie w niektórych przypadkach lepsze, a w niektórych gorsze od BB. Przyznajemy ta prawdę, ale zalecamy sprawdzić w testach osobiście. Zasada w przypadku AIM Band jest odmienna od ogólnie przyjętej metody statystycznej. Mówi ona, iż po przekroczeniu poziomu górnej linii wstęgo nie możemy liczyć, że model notowań jest stabilny, i że notowania wrócą z powrotem do obszaru ryzyka, wyznaczonego przez odległość linii dolnej i górnej. Identycznie jest z dolną linią. Nie zalecamy liczyć na fakt powrotu w obszar neutralny, to jest sygnał sprzedaży i notowania według nas będą oddalać się od dolnej linii AIM Band. Na rysunku nr. 4 przedstawiono wykres EUR / USD i wstęg AIM Band. Rysunek 4. Wstęgi AIM [nieoptymalizowane] z wykresem EUR/USD. Widoczna jest wyraźnie funkcja ochrony kapitału poprzez mała odległość pomiędzy wstęgą górną i dolną. 4. Ascot Investment Model NOPT 9

33 NOPT jest skrótem stosowanym przez nas dla wszystkich systemów / modeli nie optymalizowanych lub nie wymagających optymalizacji. Dalej, od tego momentu, kiedy mówimy lub piszemy NOPT, mamy na myśli model dynamiczny, ale niezmiennych egzogenicznych. W ekonomii proces optymalizacji ma prawdopodobnie tak samo wielu zwolenników jak i przeciwników. Model optymalizowany dąży do doskonałości, ale pomija w ten sposób realne warunki zmienności parametrów. Natomiast model nie optymalizowany ukazuje obraz, z którego często nie jesteśmy zadowoleni, a w rzeczywistości z upływem czasu, obraz ten może przedstawiać się o wiele korzystniej. Z powyżej wymienionych powodów wszystkie modele NOPT tworzone przez nas, zawierają zmienne egzogeniczne zależne od warunków otoczenia rynkowego. Otoczeniem tym jest zawsze cena. Wszystkie więc modele AIM NOPT będą przystosowywać się jak najszybciej do poziomu notowań. Nie ukrywamy przy tym, że będą miały gorsze rezultaty od systemów AIM optymalizowanych, ale w odróżnieniu od nich nie korygują wstecznych zachowań modelu lub koryguje je do minimum, jak dzieje się to w przypadkach optymalizowanych, w których przy nowych parametrach następuje odmienne rozmieszczenie sygnałów transakcyjnych w historii. Zachęcamy stosowanie tych modeli. Tajemnicą modeli AIM jest to, że jego wersje optymalizowane czerpią swoje formuły z wersji NOPT, co w konsekwencji oznacza dążenie do maksymalizacji spektrum wartości optymalizowanych OPT w zakresie transakcji zyskownych. Inaczej mówiąc, parametry optymalizacji w swojej większości powodują, osiągnięcie zysku od najmniejszego do największego, a odsetek parametrów generujących stratę dąży do zera. 10

34 4. Przeprowadzanie testu Pamiętać należy, iż rozwinięty moduł testowy programu Metastock 10.1 bada wybrane instrumenty finansowe danym testem jednocześnie. Jest jednak jeden mankament takiego badania ze względu na brak dychotomicznego [dualnego] rozróżnienia walorów od dopasowanych, niezależnych od siebie, optymalnych parametrów modelu. Wszystkie walory badane danym testem posiadają wynik przypisany tym samym parametrom optymalizacyjnym. Nie jest to prawdą, ponieważ dany walor [instrument finansowy] może uzyskać niejednokrotnie lepszy wynik w teście indywidualnym, a parametry optymalne będą zupełnie inne niż w teście zbiorczym. Należy zawsze o tym pamiętać. Oczywiście test zbiorowy jest ułatwia proces symulacji dla wielu papierów [instrumentów] i raczej należy go traktować jako badanie portfela Inwestora, pod warunkiem, jednakowej prowizji, zastosowanej w teście. Taka procedura jest jednak w Metastock niemożliwa, ponieważ dla danego testu można ustawić tylko jedną prowizję maklerską, co uniemożliwia badanie portfela złożonego z różnego rodzaju instrumentów finansowych. Jak więc przeprowadzać testy? Pomimo rozbudowanego i reklamowanego modułu testera Metastock należy testy przeprowadzać pojedynczo lub ustawić wysokość prowizji na poziomie zerowym w przypadku symulacji portfela z różnego rodzaju walorami. Inaczej jest przy wykonywaniu testu dla wskaźników NOPT. Cały test trwa ułamek sekundy, w zależności od procesora komputera, i pokazuje wynik, który różny będzie dla różnych interwałów tego samego waloru. Warto zatem załadować wszystkie możliwości następujących interwałów i długości wykresu odpowiadającemu domyślnej długości w Metastock [250 godzin, 250 dni] : 1. 1m o długości minut, 2. 5m o długości 3000 x 5 minut 3. 10m o długości 1500 x 10 minut 4. 15m o długości 1000 x 15 minut 11

35 5. 30m o długości 500 x 30 minut 6. 60m o długości 250 x 60 minut dni Wykonywanie testu jest proste. Przechodzimy do modułu testera i wybieramy test, zaznaczamy odpowiednie opcje jego wykonania dotyczące, jednego lotu lub jego wielokrotności w inwestycji, co w praktyce oznacza kupowanie na przykład jednej akcji lub powiększania portfela dokupując kolejne, czy w przypadku kontraktu terminowego [futures, FOREX], operowanie jednym kontraktem lub wieloma w trakcie inwestycji, następnie opcje dotyczące kapitału lub punktów, pozycji długich, krótkich lub obu rodzajów jednocześnie. Szczegóły zawarte są w instrukcji Metastock lub możemy je przekazac korespondencyjnie podczas szkolenia [więcej na Otrzymany wynik należy segregować zgodnie z własnymi preferencjami: 1. zysk 2. najlepszy wynik z najgorszych 3. ilość transakcji zyskownych do ilości transakcji stratnych 4. zysk na jedną transakcję Zwracamy szczególna uwagę na wyświetlenie najgorszego wyniku, ponieważ jeśli jest dodatni, oznacza to, że nasze ryzyko inwestycji dąży do zera, co brzmi niewiarygodnie pozytywnie, ale jest prawdą. Następnie odnajdujemy wartość OPT1, oraz indykator AIM na liście indykatorów np. AIM Band i nanosimy tak przygotowany wskaźnik na otwarty wykres. Należy przy tym pamiętać, że długość i interwał wykresu muszą być identyczne z badanymi w teście. Zalecamy stosowanie wskaźników NOPT, co ułatwia inwestycje, ale oczywiście łączy się bezpośrednio z rezygnacji części zysku, a oszczędza czas i upraszcza spojrzenie na dany rynek giełdowy. 12

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Forex, giełda, opcje binarne.

Forex, giełda, opcje binarne. 1 Spis treści Wstęp... 3 Forex, giełda, opcje binarne.... 4 Dlaczego Opcje Binarne?... 5 Zakładanie konta u brokera Opcji Binarnych:... 6 Zakładanie darmowego konta demo platformy MT4... 10 Strategia cz.

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS REGULAMIN CFD & FOREX REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS CFD, Forex oraz kontrakty terminowe Futures podlegają wahaniom cenowym i są instrumentami finansowymi, które dają inwestorowi możliwość korzystania z dźwigni

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo