Sponsoring kultury prestiż, nie reklama

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sponsoring kultury prestiż, nie reklama"

Transkrypt

1 Sponsoring kultury prestiż, nie reklama Palazzo Serbelloni z 1770 roku, dawna własność mediolańskiej rodziny Serbelloni, to dziś siedziba fundacji Amici della Scala. Fundacja, która jest najstarszym mecenasem tej najsłynniejszej włoskiej opery, gromadzi lombardzkich obywateli i firmy w celu wspierania instytucji. Organizacja cieszy się wsparciem Prezydenta Republiki Włoskiej oraz obecnością takich marek, jak BMW, Bosh, Gucci, Estée Lauder, Pirelli czy Mercedes Benz. Miejsce w tak chlubnym portfolio zobowiązuje. Fundator opery musi zadeklarować minimalny roczny wkład w wysokości pięciuset dwudziestu tysięcy euro. Cenne kontakty Od 1997 roku Teatro alla Scala ma status fundacji i musi poszukiwać różnych źródeł finansowania. Niewątpliwie pozyskiwanie darczyńców znacznie ułatwia sama marka teatru, jednak nie poprzestano wyłącznie na wykorzystaniu tego atutu. Sponsorów nie szuka się tu na zasadzie od drzwi do drzwi, lecz zapewnia im stałe uczestnictwo i wkład w funkcjonowanie instytucji. Fundatorzy tworzą swoją radę dell Assemblea dei Fondatori, w której pracach i głosowaniach każdy darczyńca może uczestniczyć. Do wspieranych inicjatyw należy przede wszystkim fundowanie stypendiów dla młodych talentów, sponsorowanie zakupu instrumentów, kostiumów, akcesoriów oraz wydawanie publikacji teatralnych. W zamian teatr organizuje dla swoich fundatorów konferencje prezentujące sezon, popremierowe kolacje z artystami, a także możliwość wykorzystania przestrzeni teatru na organizowane przez firmy wydarzenia. Dbałość o stałe relacje z fundatorami to w wielu europejskich instytucjach kultury norma. Organizacje takie jak Amici della Scala czy Klub Patrona czeskiego Národního divadla mają charakter prestiżowych klubów, których członkowie zobowiązują się do wspierania instytucji, za co otrzymują od niej różne korzyści i przywileje. Same teatry (muzea czy galerie) wypracowują schematy ofert sponsorskich i przyznają swoim sponsorom odpowiednie tytuły, w zależności od wysokości wkładu finansowego. Ten rodzaj działań stał się podstawą dla Julii Rowntree do zgromadzenia wokół festiwalu LIFT wielu wpływowych donatorów. Rowntree wypowiada się o nich w nieco idealistycznym tonie. Sponsor to nie tylko darczyńca to przede wszystkim przyjaciel, który ma w teatrze czuć się jak u siebie. Nie wielkie billboardy mają go uszczęśliwić, ale możliwość budowania bezcennych relacji z innymi ważnymi darczyńcami. Decydują kadry Daleko nam jeszcze do podobnego modelu sponsoringu kultury. Nie wykształciła się, tak 1

2 jak choćby we Włoszech, tradycja przynależności do prestiżowych organizacji wspierających kulturę. Dla zrozumienia naszej sytuacji znaczący wkład wnoszą badania Budapest Observatory, wskazujące na niski poziom obycia kulturalnego, wiedzy i świadomości kulturalnej menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Lata dziewięćdziesiąte stanowiły dla nich wielkie wyzwanie, dlatego też pierwsze generacje menedżerów z tej części Europy skupione były (i wciąż jeszcze są) na rozwijaniu swoich firm, a nie inwestowaniu w kulturę. Takie cechy, jak myślenie w wymiarze długoterminowym, otwartość, uzdolnienia twórcze, dopiero od niedawna są postrzegane jako ważne atuty menedżera. Przede wszystkim jednak badania zwracają uwagę na charakterystyczny dla wschodnioeuropejskich organizacji styl biznesowy. W podejmowaniu decyzji, w tym także sponsoringowych, wciąż najważniejszymi motywami są własny gust i osobiste sympatie menedżera. O finansowaniu wydarzenia kulturalnego decyduje się w sposób nieformalny, a sposób obdarowywania ma charakter doraźny rzadko wynika z przyjętej strategii. Szefowie przedsiębiorstw nie mają zwyczaju przyłączać się do organizacji wspierających kulturę dla wspólnej realizacji artystycznego zadania. Wolą kupować powierzchnię reklamową na plakatach i w programach. Sponsoring kultury traktowany jest tak samo, jak wspieranie drużyny sportowej chodzi o wyeksponowanie znaku towarowego. Polskie firmy rzadko posiadają, jak to bywa na Zachodzie, fundacje dysponujące środkami przeznaczonymi na kulturę. Fundacje takie prowadzone są przez specjalistów decydujących o przyznawaniu środków konkretnym przedsięwzięciom artystycznym. Prezesi firm wolą jednak takie decyzje podejmować sami lub oddawać je w ręce działów marketingu. Oczarowania i efekty Przeszkodą na drodze skutecznej współpracy kultury i biznesu są często odmienne oczekiwania. Wiele firm wspierających kulturę liczy na rozgłos i promocję swoich marek. Z drugiej strony instytucje kultury chcą traktować swoich sponsorów jako bezinteresownych darczyńców. Brak porozumienia wynika z płytkiego rozumienia zjawiska o nazwie sponsoring kultury. Aby w pełni pojąć subtelności procesu promocji, jakim jest współpraca sponsorska, warto zajrzeć do kilku znaczących publikacji. Badania publiczności podczas australijskiego Adelaide Festival of Arts udowodniły, że prawie dziewięćdziesiąt procent widzów postrzega sponsorujące firmy bardziej przychylnie, niż czyniło to przed festiwalem (1). Cel sponsora wydaje się więc zrealizowany, ale widz okazuje się bardziej skomplikowaną naturą. Wykładowcy HEC Montréal twierdzą, że publiczność przywiązuje dużą wagę do motywacji, jakimi kierują się sponsorujące organizacje (2). Firmom wspierającym kulturę z góry przypisywane są powody bardziej altruistyczne, niż np. sponsorom sportu. Widzowie wierzą, że w relacji kultury z biznesem więcej zyskuje beneficjent niż fundator. Na postrzeganie sponsora przez widzów decydujący wpływ ma także sposób demonstrowania jego obecności. W sferze tzw. kultury wysokiej odbiorcy Negatywnie odnoszą się do pokrewieństwa działalności firmy i wspieranego wydarzenia (np. sponsorowanie Montreal s Jazz Ballet przez producenta akcesoriów tanecznych). Taka reakcja wynika z niechętnego stosunku 2

3 publiczności wobec otwarcie komercyjnego wykorzystania kultury oraz domniemania dobroczynnych zamiarów fundatora. Wnioskować można, że nachalne atakowanie publiczności znakami firmowymi nie przyniesie firmie upragnionych rezultatów. Utożsamianie sponsoringu z reklamą i oczekiwanie od instytucji kultury głośnej promocji fundatorów jest niezgodne z istotą wspierania kultury i niekorzystne dla sponsora. Podobnie jest w kwestii oczekiwanych efektów, jakie ma przynosić sponsoring. Menedżerowie nastawieni na szybki efekt promocyjny, podniesienie sprzedaży i mocną pozycję marki traktują sponsoring kultury jak zwykły marketing. Potencjał lobbingowy i public relations sponsoringu nie został jeszcze w Polsce zauważony. Trzeba jednak pamiętać o krótkiej historii tych zjawisk w naszym kraju. Kultura i biznes budują tu swoje relacje dopiero od dwóch dekad, które dla obu stron nie były łatwe. Trzeba rady Partnerstwo kultury i biznesu potrzebuje inicjatora znającego dobrze oba te obszary. W 1991 roku przepytano gwałtownie ubożejące polskie instytucje kultury, jak postrzegają współpracę w obszarze art&business (3). Jako jedną z przeszkód wskazano wówczas brak instytucji kontaktujących podmioty kultury i biznesu. Po dwudziestu latach trudno dostrzec jakikolwiek postęp w tym zakresie. W państwach Europy Zachodniej istnieją prężnie działające instytucje tego typu. Taką funkcję spełnia m.in. Association for Business Sponsorship of the Arts w Anglii czy fundacja Kulturkreis im BDI w Niemczech, która zrzesza około pięciuset firm i ze swoich środków (uzyskiwanych głównie od członków reprezentujących sektor prywatny) współfinansuje działalność artystyczną. We Francji działa stowarzyszenie ADMICAL na czele którego stoi dwudziestodwuosobowe gremium autorytetów z dziedziny kultury, biznesu i polityki którego celem jest wpływanie na decyzje rządu i parlamentu francuskiego w kwestiach kultury i sztuki. W Polsce działalność tego typu ośrodków pośredniczących między kulturą a biznesem jest praktycznie niezauważalna. Brak aktywności sektora prywatnego w finansowaniu kultury traktuje się jako konieczność. Instytucje kultury same szukają sponsorów, jednak rzadko mają do dyspozycji profesjonalne narzędzia i specjalistów. W warszawskim Teatrze Wielkim dyrektor Grzegorz Chełmecki zdecydował o powstaniu w dziale promocji specjalnej komórki zajmującej się współpracą z biznesem. Dojrzewają także plany otwarcia nowej jednostki poświęconej działalności fundraisingowej oraz swego rodzaju klubu przyjaciół, działającego na zasadzie zachodnich prestiżowych klubów przy instytucjach kultury. Przy Teatrze Śląskim od 1996 roku działa Rada Gospodarcza, która skupia przedstawicieli największych śląskich spółek. Rada regularnie analizuje sytuację teatru, pomaga w trudnych momentach (kilka lat temu wzięła na siebie trud pomocy w generalnym remoncie budynku), generuje dodatkowy dochód szczególnie przez wynajem. Do tego rodzaju działań innym teatrom jednak jeszcze daleko, mało kto bierze pod 3

4 uwagę warunki infrastrukturalne, finansowe i wizerunkowe. Kojarzenie podmiotów kultury i biznesu powinno być realizowane przez jednostkę zewnętrzną, być może wspieraną przez Ministerstwo Kultury. Póki jednak instytucje kultury same poszukują sponsorów, muszą samodzielnie wypracować oferty składane potencjalnym sponsorom czasem nowe i niebanalne. W Polsce wciąż sprawdza się formuła umów barterowych, w których za darowane towary instytucje kultury proponują przede wszystkim umieszczanie nazwy firmy na ulotkach. Dobrze przygotowany sponsoring powinien zapewniać usługę profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiadającego wizerunkowi firmy wydarzenia kulturalnego. Na przykład dubliński Abbey Theatre czy Teatr Wielki w Genewie zapewniają pomoc zespołu doradców przy planowaniu działań sponsoringowych związanych z ich produkcjami. Szerokie grono Podczas swego wykładu na Malta Festival Poznań 2010 Julia Rowntree trafnie obrała temat rozważań. Zdobywanie sponsorów korporacyjnych odsunęła na dalszy plan. Zwróciła natomiast uwagę na darczyńców indywidualnych przeciętnego widza, z własnej kieszeni wspierającego festiwal czy ulubiony teatr. Wokół LIFT buduje się społeczność widzów gotowa przeznaczać pewne kwoty na rozwój festiwalu. Podobną strategię przyjmują Abbey czy londyński The Globe zapraszają swoich bywalców do wpłacania konkretnych kwot, w zamian za co cieszą się oni określonymi względami. Przyjaciele teatru zapraszani są na specjalnie organizowane bożonarodzeniowe koncerty, kolacje z artystami, zwiedzanie kulis czy pierwszeństwo w rezerwacji biletów. Sponsoring opierający się na datkach ze strony publiczności jest jednak, jeśli chodzi o Europę, popularny właściwie tylko w Wielkiej Brytanii. Jego istnienie jest zależne, rzecz jasna, od stopnia zamożności społeczeństwa, ale również od poziomu zaangażowania społecznego i poczucia odpowiedzialności. W naszym kraju oba te warunki wciąż jeszcze nie są spełnione w wystarczającym stopniu. Dla firm sponsoring to forma komunikacji promującej pożądany image. Dla instytucji kultury sposób na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Według prognoz fińskiego badacza, Ramiego Olkkonena, sponsoring kultury w Finlandii ma być coraz bardziej popularnym rodzajem promocji, gdyż działy marketingu poszukują innowacyjnych możliwości dotarcia do odbiorców, wobec których tradycyjna reklama okazuje się nieskuteczna (4). Czy w Polsce również może się sprawdzić taki scenariusz? Przedstawiciele polskiego świata kultury narzekają na niekorzystne zapisy w ustawodawstwie, m.in. kłopoty z darowiznami, niemożność wliczenia tzw. wydatków reprezentacyjnych w koszty uzyskania przychodu. Z powodu braku odpowiednich rozwiązań prawnych sponsor niczego na swoim geście nie zyskuje. Z drugiej jednak strony wydaje się, że podstawą do ożywienia sponsoringu kultury w Polsce jest nie zmiana warunków prawnych, ale dostrzeżenie w sponsoringu kultury układu win-win (obie strony zyskują). Potrzeba narzędzi pozwalających na kojarzenie podmiotów z obu obszarów. Instytucje powinny zacząć odchodzić od sponsoringu komercyjnego w stronę 4

5 budowania oferty dla partnerów. Sponsoring to relacje, których budowanie instytucja kultury teatr, muzeum czy galeria powinna swoim partnerom umożliwić. (1) P.G. Quester, B. Thompson, Advertising and Promotion Leverage on Arts. Sponsorship Effectiveness, Journal of Advertizing Research nr 1/2001. (2) F.A. Carrillat, A. d Astous, F. Colbert, The effectiveness of art venue sponsorship: An attribution perspective, Journal of Sponsorship nr 3/2008. (3) A. Wieczorek, Pierwsi sponsorzy instytucji kulturalnych w Polsce. Warunki systemowo-prawne rozwoju sponsorowania kultury, [w:] Rynek w kulturze, Warszawa (4) R. Olkkonen, On the same wavelenght? A Study of The Dynamics of Sponsorship Relationships between Firms and Cultural Organisations, Turku Autorka artykułu: Kamila Lewandowska absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej AT; studentka zarządzania kulturą na Uniwersytecie w Barcelonie. Współpracuje z siecią badawczą interarts. 5

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak robią to inni? Praktyczne rady dla przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia na przykładzie szkockich doświadczeń

Jak robią to inni? Praktyczne rady dla przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia na przykładzie szkockich doświadczeń Jak robią to inni? Praktyczne rady dla przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia na przykładzie szkockich doświadczeń Autor: Olga Wojciechowska Wstęp Ekonomia społeczna rozwija się od lat w wielu krajach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Joanna Sanetra-Szeliga Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Czym jest miasto? Rozwój technologii w zakresie transportu i telekomunikacji pod koniec XX wieku doprowadził do powstania tezy o końcu

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski!

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Deklaracja Programowa Jesteśmy głosem społeczności polskich startupów 1 FUNDACJA STARTUP POLAND...04 2 STATUS QUO POLSKIEJ GOSPODARKI...08 3 DLACZEGO STARTUPY?...12

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA?

TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? STYCZEŃ 2011 ISSN 1689-9873 BRIEF PROGRAMOWY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI TRZECI SEKTOR PIĄTA WŁADZA? Wstęp Prezentowany brief programowy ma na celu przedstawienie kondycji polskiego sektora pozarządowego po dwudziestu

Bardziej szczegółowo