Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych"

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE DZIAŁ III. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE DZIAŁ IV. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM DZIAŁ V. SYSTEMY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DZIAŁ VI. KARTY PŁATNICZE DZIAŁ VII. KREDYTY I POŻYCZKI DZIAŁ VIII.GWARANCJE DZIAŁ IX. OPERACJE DOKUMENTOWE DZIAŁ X. PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE DZIAŁ XI. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Załącznik do Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych: Produkty wycofane z oferty 2

3 DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE Rozdział Otwieranie i prowadzenie rachunków Otwarcie rachunku bankowego Prowadzenie rachunku bankowego Konto Wyjątkowe Biznes 49 Konto Wyjątkowe Biznes dla Aktywnych 3) 59,00 /39,00 3) 3) Konto Wyjątkowe Biznes Plus 99 4) Konto Wyjątkowe Biznes Start a) przez pierwsze 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych b) po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych 14 5) bieżącego w PLN 60 6) walutowego 60 pomocniczego w ramach modułu rozliczeniowego (nie więcej niż 2 7) rachunki) 8) pomocniczego w ramach modułu FX (nie więcej niż 2 rachunki) 9) pomocniczego poza modułami 40,00 / 20,00 4 ) 10) rachunku zastrzeżonego 1 rachunku Masowe Płatności Przychodzące MPP 3') 1 Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, opłata za: a) prowadzenie rachunku 4 ) min. 3500,00 b) kontrolę realizacji każdego etapu 13) Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy 4 ) min. 2500,00 14) Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes Udostępnienie modułu Rozliczeniowego 4) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 20,00 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 50,00 3) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Plus 4. Udostępnienie modułu FX 4) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 20,00 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 50,00 3) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Plus 5. Udostepnienie modułu Faktoringowego w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 150,00 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 150,00 3) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Plus 150,00 Opłata aranżacyjna za przygotowanie oferty Mieszkaniowego Rachunku 6. Powierniczego 3

4 DZIAŁ II. ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE Rozdział Przelewy bankowe Przelewy na rachunki w innych bankach: każdorazowo zlecane przez system BOŚBank24 iboss 1,5 zlecane przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 1,25 3) zlecane przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych w danym miesiącu: a) pierwsze pięć przelewów 0 b) począwszy od szóstego przelewu do końca dnia, w którym zlecono pięćdziesiąty przelew 0,95 c) począwszy od kolejnego dnia następującego po dniu, w którym zlecono pięćdziesiąty przelew do końca miesiąca 0,65 zlecane przez system BOŚBank24 iboss 4) 5) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes PLUS zlecane przez system BOŚBank24 iboss 0,45 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes START a) przez pierwsze 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych b) po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych 1,4 zlecane przez system BOŚBank24 iboss 6) w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 10 7) dodatkowa opłata za zlecenie w formie papierowej 15 Przelewy na rachunki w BOŚ S.A. każdorazowo zlecane przez system BOŚBank24 iboss zlecane przez system BOŚBank24 iboss w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes a) pierwszy w miesiącu b) kolejny w miesiącu 10 3) zlecane w formie papierowej 15 Realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET 5) 15 w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 25 opłata dodatkowa za zlecenia płatnicze składane w formie papierowej 15 Realizacja płatności przychodzących na rachunek obsługujący Masowe 4. Płatności Przychodzące MPP 6) Potwierdzenie wykonania operacji na życzenie klienta (w formie 5. papierowej) Przelewy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS stosuje się opłatę zgodnie z pkt 1, z wyłączeniem przelewów: każdorazowo 3) zlecanych przez system BOŚBank24 iboss w ramach Kont Wyjątkowych Biznes otwartych po 1 lutego 2012 r. zlecanych przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych zlecanych przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes START zlecanych przez system BOŚBank24 iboss 4) 4

5 4) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes PLUS Rozdział Polecenie zapłaty Realizacja polecenia zapłaty w rachunku dłużnika 1,50 Realizacja polecenia zapłaty w rachunku wierzyciela Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w BOŚ S.A. w formie polecenia zapłaty 4. Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w formie polecenia zapłaty 3,00 5. Potwierdzenie wykonania operacji na życzenie klienta (w formie papierowej ) 15,00 6. Realizacja dyspozycji zwrotu pojedynczego polecenia zapłaty 5,00 5

6 Rozdział Zlecenie stałe Przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w formie papierowej 15,00 Przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ BIZNES 25,00 Przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w formie papierowej w ramach modułu rozliczeniowego 4. Realizacja zlecenia stałego w formie papierowej 1,50 Realizacja zlecenia stałego w formie papierowej w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ BIZNES Rozdział 4. Realizacja czeków potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i gotówkowych 15,00 za każdy czek 5,00 za blankiet Prowadzenie rozliczeń w formie rozliczeń planowanych lub rozliczeń saldami Obrót czekowy: Realizacja dyspozycji dotyczących pierwszeństwa zapłaty, wstrzymania płatności, zablokowania kwoty min. 10,00 max. 50,00 6

7 DZIAŁ III. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE Rozdział Wpłaty gotówkowe 8) Wpłaty gotówkowe w formie otwartej w PLN na rachunki (pobór prowizji po transakcji): a) w innych bankach b) w BOŚ S.A. c) na Rachunek Lokacyjny BOŚ BIZNES w walutach wymienialnych na rachunki w BOŚ S.A. (pobór prowizji po transakcji) 10) Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej: w PLN (pobór prowizji po transakcji): 1,00% min. 10,00 max 500,00 0,35% min. 8,00 0,35% min. 25,00 0,50% min 10,00 a) do BOŚ S.A. b) do liczarni Podwykonawcy Banku w walutach wymienialnych (pobór prowizji po transakcji): a) do BOŚ S.A. b) do liczarni Podwykonawcy Banku 0,25% min. 5,00 0,20% min. 5,00 0,35% min. 7,00 0,30% min. 7,00 3) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji ryczałt): 7) 4) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji progowy): 7) Inkaso w zakresie wpłat gotówkowych Przyjęcie gotówki w stanie nieuporządkowanym (dodatkowa opłata) Dodatkowa opłata za wpłatę bilonu w ilości przekraczającej 100 sztuk 0,30% min. 20,00 0,50% min. 10, Wydanie bezpiecznej koperty oraz worka na monety klientom płacącym według rzeczywistych kosztów prowizję od wpłat gotówkowych w wymiarze niższym od stawki określonej w Banku niniejszym rozdziale Wymiana gotówki w kasie (z nominałów mniejszych na większe i / lub 1,00% odwrotnie) - opłata pobierana przy transakcjach powyżej 20 sztuk monet lub banknotów min. 10,00 8. Opłata z tytułu wydania kluczy do wrzutni nocnych (w BOŚ S.A. oraz w liczarni Podwykonawcy Banku). 30,00 7

8 Rozdział Wypłaty gotówkowe 9) Wypłaty gotówkowe w formie otwartej w walutach wymienialnych 9) : Wypłaty gotówkowe w formie otwartej w PLN : do kwoty nie wymagającej awizowania wypłaty lub wypłata awizowana 9), w tym w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes opłata dodatkowa za brak awizowania pobierana niezależnie od opłaty z podpunktu 1 (od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania ) do kwoty nie wymagającej awizowania wypłaty lub wypłata awizowana w USD, EUR, GBP, SEK i CHF opłata dodatkowa za brak awizowania pobierana niezależnie od opłaty z podpunktu 1 (od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania ): Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej : 0,25% min. 5,00 0, 25 % min. 10,00 0,35% min.5,00 0,35% min. 10,00 w PLN (pobór prowizji po transakcji): a) z BOŚ S.A. b) z liczarni Podwykonawcy Banku w walutach wymienialnych (pobór prowizji po transakcji): a) z BOŚ S.A. b) z liczarni Podwykonawcy Banku 0,20% min. 5,00 0,18% min. 5,00 0,35% min. 7,00 0,30% min. 7,00 3) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji ryczałt): 7) 4) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji progowy): 7) 4. Inkaso w zakresie wypłat gotówkowych 5. Nie odebranie awizowanej wypłaty gotówkowej w PLN i w walutach wymienialnych 1,00% awizowanej kwoty 8

9 DZIAŁ IV. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM Rozdział Polecenia wypłaty Realizacja poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych ( w tym przelewów wspólnotowych) za pośrednictwem systemu SWIFT w trybie: 0,25% normalnym min. 40,00 max. 250,00 0,20% normalnym - w ramach modułu FX min. 40,00 max. 200,00 0,35% 3) normalnym - w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes min. 80,00 max. 300,00 4) dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym (nie dotyczy przelewów wspólnotowych w walucie EUR i PLN) 50,00 5) dodatkowa opłata za realizację w trybie ekspresowym (tryb dostępny dla przelewów w EUR i USD nieprzekraczających kwot EUR i USD złożonych do godziny 100) a) przelewy do kwoty EUR /USD (włącznie) 75,00 b) przelewy powyżej kwoty EUR /USD ,00 6) dodatkowa opłata za niestandardową obsługę przelewów w trybie ekspresowym w drodze indywidualnych uzgodnień (dotyczy przelewów nie spełniających warunków określonych w ppkt. 4) 300,00 7) dodatkowa opłata za polecenie wypłaty złożone w formie papierowej 15,00 8) dodatkowa opłata za polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR Realizacja za granicę i do innych banków krajowych przelewów SEPA realizacja przelewu w trybie normalnym 15,00 realizacja przelewu w trybie normalnym w ramach modułu FX 5,00 3) realizacja przelewu w trybie normalnym w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 25,00 4) dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej 15,00 Realizacja za granicę i do innych banków krajowych Szybkich Przelewów TARGET2 (w walucie EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET realizacja przelewu realizacja przelewu w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 0,30% min. 50,00 max. 300,00 0,35% min. 80,00 max. 300,00 3) dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej 15, ) dodatkowa opłata za przelew z opcją kosztową OUR Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń wypłaty (w tym przelewów wspólnotowych) z systemów SWIFT i TARGET2 0,25% min. 40,00 max. 250,00 Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń wypłaty 5. (w tym przelewów wspólnotowych) z systemów SWIFT i TARGET2 w ramach 0,00 modułu FX 6. Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych przelewów SEPA 0,00 Realizacja uwarunkowanych poleceń wypłaty na rzecz klientów posiadających 7. 50,00 rachunki w BOŚ S.A 9

10 8. Zmiany poleceń wypłaty, zapytania, anulowanie, zwrot poleceń wypłaty * + koszty innych banków Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia/kopii otrzymanego 9. 15,00 polecenia wypłaty (za każdą kopię) 10. Telefoniczne zawiadomienie o otrzymaniu polecenia wypłaty 10,00 Opłata dodatkowa za brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie IBAN lub 1 brak kodu SWIFT banku Odbiorcy w wychodzącym poleceniu wypłaty 50,00 kierowanym do kraju EOG TKoszty NSTP (koszty za brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie IBAN 1 uniemożliwiający automatyczne przekazywanie i rozliczanie przelewów) BOŚ S.A. pobierane od banków krajowych i zagranicznych od otrzymanych poleceń 20,00 wypłaty (dotyczy tylko przelewów z krajów EOG) 1 Poszukiwanie na wniosek klienta BOŚ S.A. polecenia wypłaty na jego rzecz * w przypadku przelewów wspólnotowych opłaty za zwrot nie pobiera się 40,00 + koszty banku zagranicznego DZIAŁ V. SYSTEMY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 1 Rozdział System bankowości internetowej BOŚBank24 iboss Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss miesięcznie 10,00 Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss za pośrednictwem połączenia modemowego 4. Wydanie tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss 50,00 Wydanie dwóch tokenów do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 5. iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes oraz Konta Wyjątkowego Biznes Plus 6. Wydanie jednego tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 7. Wydanie nowego tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 8. Odblokowanie tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss 5,00 9. Odblokowanie dostępu do usługi 5,00 Rozdział Certyfikaty oraz urządzenia do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych Zgodnie z obowiązującym cennikiem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dostępnym na stronie 10

11 Rozdział Karta debetowa MAESTRO BUSINESS / Karta Business Roczna opłata za kartę 30,00 Roczna opłata za kartę wydawaną w ramach pakietu 20,00 Roczna opłata za wydanie dwóch kart w ramach modułu Rozliczeniowego (w pierwszym roku użytkowania) 4. Użytkowanie karty 5. Wypłata gotówki: w kraju: DZIAŁ VI. KARTY PŁATNICZE a) w bankomatach i kasach BOŚ S.A. 6. b) w bankomatach innych banków i instytucji c) w kasach innych banków i instytucji d) w bankomatach innych banków i instytucji w ramach modułu rozliczeniowego w bankomatach i kasach banków i instytucji za granicą Wymiana karty 3,00% min. 5,00 3,00% min. 6,00 3,00% min. 10,00 na wniosek Klienta 30,00 z inicjatywy Banku 7. Zastrzeżenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 50,00 8. Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej Ubezpieczenie do karty 9. obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego 1,70 miesięcznie użycia karty Rozdział Karta kredytowa Business Roczna opłata za wydanie i użytkowanie karty podstawowej i dodatkowej 95,00 Usługa ekspresowego wydania karty (opłata dodatkowa) 50,00 Wypłata gotówki: w bankomatach BOŚ S.A. 3,00% min. 5,00 w bankomatach i kasach innych banków i instytucji 4,00% min. 5,00 3) w bankomatach i kasach banków i instytucji za granicą 4,00% min. 10,00 4. Wymiana karty podstawowej lub dodatkowej (z winy klienta) 70,00 5. Usługa ekspresowej wymiany karty 50,00 Opłata za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego (pobierana na koniec 6. cyklu rozliczeniowego, jeżeli w jego trakcie występowało przekroczenie 20,00 przyznanego limitu kredytowego) 7. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia 40,00 8. Zmiana limitu kredytowego na wniosek Klienta 20,00 9. Opłata za duplikat wyciągu karty 5,00 11

12 10. Opłata za płatny Pakiet ochronny (miesięcznie) 7,20 1 Opłata za ubezpieczenie spłaty zadłużenia (miesięcznie) 0,30% zadłużenia 1 Zastrzeżenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 50,00 1 Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej Wydanie tymczasowej karty zastępczej poza granicami kraju 13) Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 13) Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej równowartość 250,00 USD równowartość 175,00 USD 1,50% kwoty należności min. 50,00 12

13 Rozdział min. 0,10% min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku min. 0,10% min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku 4. Kredyty w rachunku bieżącym Prowizja rekompensacyjna 19) Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) 15) 17) Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja przygotowawcza 15) Rozdział Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym (odnawialne i nieodnawialne) Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja przygotowawcza 15) Rozdział Kredyty inwestycyjne DZIAŁ VII. KREDYTY I POŻYCZKI min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 min. 0,10% Prowizja przygotowawcza min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku 4. Prowizja rekompensacyjna 19) : min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Rozdział 4. Kredyty z zagranicznych linii kredytowych Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja przygotowawcza 15) min. 0,10% a) KfW dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% b) CEB dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% c) EIB dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% d) NIB dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% Prowizja rekompensacyjna 19) min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 13

14 Rozdział 5. Kredyty pomostowe na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi min. 0,10% min. 0,5% nie mniej niż 500,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku 4. 15) 16) Prowizja przygotowawcza Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja rekompensacyjna 19) : Rozdział 6. Kredyty udzielane we współpracy z donatorami środków min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 14) min. 0,10% 4. min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 lub zgodnie z umową o współpracy min. 3,60 % w skali roku lub zgodnie z umową o współpracy min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 lub zgodnie z umową o współpracy Prowizja przygotowawcza za przyznanie limitu min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za podwyższenie lub prolongatę limitu dyskontowego (od kwoty min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 podwyższenia lub prolongowania) na podstawie umowy w formie doraźnych transakcji min. 0,30 % min. 1,00 % nie mniej niż 500,00 min. 0,10% min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku Prowizja przygotowawcza 15) Prowizja za gotowość 18) Prowizja rekompensacyjna 19) : Rozdział 7. Dyskonto weksli Złożenie weksli do dyskonta: Prowizja przygotowawcza 15) 17) Rozdział 8. Pozostałe kredyty i pożyczki Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja rekompensacyjna 19) Rozdział 9. Linia Wielocelowa min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) nie pobiera się Prowizja przygotowawcza 15) min. 1,50% Prowizja za gotowość 18) nie pobiera się Prowizja za gotowość od kresdytu w rachunku bieżącym udzielonego w 4. ramach Linii Wielocelowej 5. Opłata administracyjna 25) min. 1,00% 6. Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących: 2 prolongaty terminów spłaty Linii Wielocelowej (od prolongowanej kwoty) min. 1,50% podwyższenia kwoty Linii Wielocelowej (od kwoty podwyższenia) min. 1,50% 3) zmiany innych warunków umowy np. zabezpieczenia spłaty min. 500,00 14

15 Rozdział 10. Pożyczka odnawialna dla podmiotów współpracujących z Prowizja za rozpatrzenie wniosku 14) nie pobiera się Prowizja przygotowawcza 15) nie pobiera się Opłata z tytułu uruchomienia wypłaty transzy pożyczki 98,00 (od każdego wniosku) 4. Prowizja za gotowość 18) nie pobiera się 5. Prowizja rekompensacyjna 19) nie pobiera się Wystawienie promesy udzielenia kredytu/pożyczki 16) min. 0,20% min. 0,10% nie mniej niż 150,00 Opłata za aranżowanie finansowania przedsięwzięcia 20) FB MILLTON SP. Z O.O. SKA Rozdział 1 Pozostałe czynności związane z kredytami / pożyczkami Wystawienie warunkowej promesy udzielenia kredytu Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 2 : prolongaty terminów spłaty kredytów / pożyczek w tym także odnowienie kredytu na kolejny okres (od prolongowanej kwoty), min. 1,50% podwyższenia kwoty kredytów/pożyczek (od kwoty podwyższenia) nie mniej niż 500,00 3) zmiany innych warunków umów np.: zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki, itp. (w zakresie preferencyjnych kredytów proekologicznych zmiany terminu zakończenia, zakresu rzeczowego i min. 500,00 efektu ekologicznego inwestycji) 5. Sporządzenie, na wniosek klienta lub poręczyciela, kopii umowy o kredyt/pożyczkę potwierdzonej za zgodność z oryginałem min. 6. Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności z tytułu kredytu/pożyczki (za każdy monit) min. 30,00 7. Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą umową 34). wysłanie pierwszego wezwania min. wysłanie kolejnego wezwania min. 200,00 Wydanie klientowi zaświadczenia o udzieleniu kredytu na zakup lub montaż 8. min. 20,00 urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Sporządzenie na wniosek klienta: informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach kredytowych lub zaświadczenia stwierdzającego, że klient aktualnie nie figuruje w ewidencji jako dłużnik informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi Sporządzenie, na wniosek klienta, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego kredytu/pożyczki) min. 150,00 min. 300,00 min. 0,50% nie mniej niż 300,00 1 Zmiana waluty kredytu/pożyczki od kwoty kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty min. 1,00% Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej dotyczącej 1 kredytów/pożyczek 1 Przejęcie długu 27) min ,00 15

16 Rozdział 1 Wykup wierzytelności Wykup wierzytelności w obrocie krajowym Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) min. 0,10% 3) prowizja przygotowawcza (od kwoty limitu odnawialnego lub kwoty wykupionej wierzytelności) a) wykup wierzytelności z regresem do zbywcy b) wykup wierzytelności bez regresu do zbywcy prowizja operacyjna (od kwoty wykupionej przez Bank wierzytelności i przekazanej zbywcy) a) wykup wierzytelności z regresem do zbywcy b) wykup wierzytelności bez regresu do zbywcy min. 0,10% min. 0,50% nie mniej niż 200,00 min. 0,10% nie mniej niż 10,00 min. 0,50% nie mniej niż 20,00 4) Wystawienie promesy wykupu wierzytelności min. 2000,00 Rozdział 1 Faktoring krajowy i eksportowy (z regresem do Zbywcy) Transakcje w PLN prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców 9) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 500 PLN min. 2,00 PLN min. 150 PLN min. 5,00 PLN min.150 PLN 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w EUR prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 100 PLN min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) 4) 5) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców min.125 EUR min.0,50 EUR min. 50 EUR 16

17 ) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 2,00 EUR min. 40 EUR 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w GBP prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 25 EUR min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców 9) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 111 GBP min. 0,40 GBP min. 33 GBP min. 1,00 GBP min. 33 GBP 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w USD prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 20 GBP min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców 9) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 160 USD min. 0,60 USD min. 60 USD min. 3,00 USD min. 50 USD 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania W ramach modułu Faktoringowego pobierane są następujące opłaty: min. 30 USD min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) minimalna prowizja miesięczna 3) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika udostępnienie raportu niezależnego audytora firmy Ernst&Young Audit sp. z o.o. na temat ujęcia księgowego umów faktoringu w księgach rachunkowych faktoranta 17

18 Rozdział 14. Faktoring Odwrotny 4. Transakcje w PLN prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 300 PLN (+VAT) min. 500 PLN min. 10,00 PLN min.150 PLN 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w EUR prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min.75 EUR (+VAT) min. 125 EUR min. 2,50 EUR min. 50 EUR 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w GBP prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 66 GBP (+VAT) min. 111 GBP min. 2 GBP min. 33 GBP 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w USD min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) 18

19 5. prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 96 USD min. 160 USD min. 3,50 USD min. 60 USD 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania W ramach modułu Faktoringowego pobierane są następujące opłaty: udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za pierwszego użytkownika min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) 19

20 DZIAŁ VIII. GWARANCJE Rozdział Gwarancje Rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji / poręczenia 2 (od kwoty wnioskowanej gwarancji/poręczenia) Nie dotyczy gwarancji udzielanych w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej Prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanej gwarancji/ poręczenia) Nie dotyczy gwarancji udzielanych w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej min. 0,10% min. 1,00% nie mniej niż 500,00 4. Wystawienie promesy udzielenia gwarancji Dotyczy zarówno promesy udzielenia gwarancji indywidualnej jak i promesy gwarancji udzielanej w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej Prowizja za korzystanie z gwarancji bankowej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności) Dotyczy zarówno gwarancji indywidualnych jak i udzielanych w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej min. 0,20 % min. 0,50% nie mniej niż 150,00 5. Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 2 prolongaty terminu ważności gwarancji oraz promesy udzielenia gwarancji (od prolongowanej kwoty) podwyższenia kwoty gwarancji oraz promesy udzielenia gwarancji (od kwoty podwyższenia) min. 1,00% min. 1,00% 3) zmiany innych warunków gwarancji własnej min. 6. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu gwarancji obcej 50,00 7. Awizowanie beneficjentowi treści gwarancji obcej 0,1% 8. Awizowanie beneficjentowi zmiany gwarancji obcej (np. podwyższenie gwarancji, przedłużenie terminu ważności) 9. Potwierdzenie gwarancji obcej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności) 10. Sprawdzenie roszczenia z warunkami gwarancji obcej i wysyłka roszczenia (od 0,2% kwoty roszczenia) 1 Anulowanie gwarancji 1 Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia klienta w ramach obsługi gwarancji: do placówki BOŚ S.A. bezpośrednio do klienta 10,00 3) bezpośrednio do kontrahenta klienta 20,00 Rozdzial Linia Gwarancyjna Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) nie pobiera się Prowizja przygotowawcza 15) min. 1,00% nie mniej niż 500,00 Prowizja za gotowość 18) nie pobiera się 4. Opłata administracyjna 25) min.1,00% 5. Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących: 2 prolongaty terminów spłaty Linii Gwarancyjnej (od prolongowanej kwoty) podwyższenia kwoty Linii Gwarancyjnej (od kwoty podwyższenia) min. 1,00% min. 1,00% 3) zmiany innych warunków umowy np. zabezpieczenia spłaty min. 20

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I. DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI Rachunek CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE prowizja w % / opłata w PLN RACHUNKI Otwarcie: standard w PLN i walucie

Bardziej szczegółowo

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. jednorazowo. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych DZIAŁ III. KREDYTY

Bardziej szczegółowo

prowizja w % / opłata w PLN / pobierana jednorazowo 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00 3,20% w skali roku 3,00% w skali roku

prowizja w % / opłata w PLN / pobierana jednorazowo 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00 3,20% w skali roku 3,00% w skali roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązujaca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE prowizja w % / opłata w PLN RACHUNKI Rachunek Otwarcie: standard w PLN i walucie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI

CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE RACHUNKI Rachunek CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE, ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE, GOTÓWKOWE, OBRÓT DEWIZOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KARTY PŁATNICZE prowizja w % / opłata w PLN RACHUNKI Otwarcie: standard w PLN i walucie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I. DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Sposób pobierania prowizji / opłaty

Sposób pobierania prowizji / opłaty TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku

Szybki kredyt obrotowy pozostałe kredyty. 3,50% min. 500,00 3,00% min. 500,00. 3,20% w skali roku. 3,00% w skali roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych DZIAŁ III. KREDYTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 121/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 2 listopada 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 4 stycznia 2018 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 4 stycznia 2018 roku Załącznik do Uchwały Nr /Z/018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 0.01.018r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 4 stycznia 018 roku 1. Dział

Bardziej szczegółowo