Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych"

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE DZIAŁ III. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE DZIAŁ IV. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM DZIAŁ V. SYSTEMY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DZIAŁ VI. KARTY PŁATNICZE DZIAŁ VII. KREDYTY I POŻYCZKI DZIAŁ VIII.GWARANCJE DZIAŁ IX. OPERACJE DOKUMENTOWE DZIAŁ X. PAPIERY WARTOŚCIOWE I TRANSAKCJE TERMINOWE DZIAŁ XI. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Załącznik do Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych: Produkty wycofane z oferty 2

3 DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE Rozdział Otwieranie i prowadzenie rachunków Otwarcie rachunku bankowego Prowadzenie rachunku bankowego Konto Wyjątkowe Biznes 49 Konto Wyjątkowe Biznes dla Aktywnych 3) 59,00 /39,00 3) 3) Konto Wyjątkowe Biznes Plus 99 4) Konto Wyjątkowe Biznes Start a) przez pierwsze 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych b) po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych 14 5) bieżącego w PLN 60 6) walutowego 60 pomocniczego w ramach modułu rozliczeniowego (nie więcej niż 2 7) rachunki) 8) pomocniczego w ramach modułu FX (nie więcej niż 2 rachunki) 9) pomocniczego poza modułami 40,00 / 20,00 4 ) 10) rachunku zastrzeżonego 1 rachunku Masowe Płatności Przychodzące MPP 3') 1 Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, opłata za: a) prowadzenie rachunku 4 ) min. 3500,00 b) kontrolę realizacji każdego etapu 13) Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy 4 ) min. 2500,00 14) Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes Udostępnienie modułu Rozliczeniowego 4) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 20,00 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 50,00 3) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Plus 4. Udostępnienie modułu FX 4) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 20,00 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 50,00 3) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Plus 5. Udostepnienie modułu Faktoringowego w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 150,00 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 150,00 3) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Plus 150,00 Opłata aranżacyjna za przygotowanie oferty Mieszkaniowego Rachunku 6. Powierniczego 3

4 DZIAŁ II. ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE Rozdział Przelewy bankowe Przelewy na rachunki w innych bankach: każdorazowo zlecane przez system BOŚBank24 iboss 1,5 zlecane przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes 1,25 3) zlecane przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych w danym miesiącu: a) pierwsze pięć przelewów 0 b) począwszy od szóstego przelewu do końca dnia, w którym zlecono pięćdziesiąty przelew 0,95 c) począwszy od kolejnego dnia następującego po dniu, w którym zlecono pięćdziesiąty przelew do końca miesiąca 0,65 zlecane przez system BOŚBank24 iboss 4) 5) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes PLUS zlecane przez system BOŚBank24 iboss 0,45 w ramach Konta Wyjątkowego Biznes START a) przez pierwsze 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych b) po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy kompleksowej obsługi rachunków bankowych 1,4 zlecane przez system BOŚBank24 iboss 6) w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 10 7) dodatkowa opłata za zlecenie w formie papierowej 15 Przelewy na rachunki w BOŚ S.A. każdorazowo zlecane przez system BOŚBank24 iboss zlecane przez system BOŚBank24 iboss w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes a) pierwszy w miesiącu b) kolejny w miesiącu 10 3) zlecane w formie papierowej 15 Realizacja wysokokwotowego zlecenia płatniczego w systemie SORBNET 5) 15 w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 25 opłata dodatkowa za zlecenia płatnicze składane w formie papierowej 15 Realizacja płatności przychodzących na rachunek obsługujący Masowe 4. Płatności Przychodzące MPP 6) Potwierdzenie wykonania operacji na życzenie klienta (w formie 5. papierowej) Przelewy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS stosuje się opłatę zgodnie z pkt 1, z wyłączeniem przelewów: każdorazowo 3) zlecanych przez system BOŚBank24 iboss w ramach Kont Wyjątkowych Biznes otwartych po 1 lutego 2012 r. zlecanych przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes dla Aktywnych zlecanych przez system BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes START zlecanych przez system BOŚBank24 iboss 4) 4

5 4) w ramach Konta Wyjątkowego Biznes PLUS Rozdział Polecenie zapłaty Realizacja polecenia zapłaty w rachunku dłużnika 1,50 Realizacja polecenia zapłaty w rachunku wierzyciela Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w BOŚ S.A. w formie polecenia zapłaty 4. Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w formie polecenia zapłaty 3,00 5. Potwierdzenie wykonania operacji na życzenie klienta (w formie papierowej ) 15,00 6. Realizacja dyspozycji zwrotu pojedynczego polecenia zapłaty 5,00 5

6 Rozdział Zlecenie stałe Przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w formie papierowej 15,00 Przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ BIZNES 25,00 Przyjęcie do realizacji zlecenia stałego w formie papierowej w ramach modułu rozliczeniowego 4. Realizacja zlecenia stałego w formie papierowej 1,50 Realizacja zlecenia stałego w formie papierowej w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ BIZNES Rozdział 4. Realizacja czeków potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i gotówkowych 15,00 za każdy czek 5,00 za blankiet Prowadzenie rozliczeń w formie rozliczeń planowanych lub rozliczeń saldami Obrót czekowy: Realizacja dyspozycji dotyczących pierwszeństwa zapłaty, wstrzymania płatności, zablokowania kwoty min. 10,00 max. 50,00 6

7 DZIAŁ III. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE Rozdział Wpłaty gotówkowe 8) Wpłaty gotówkowe w formie otwartej w PLN na rachunki (pobór prowizji po transakcji): a) w innych bankach b) w BOŚ S.A. c) na Rachunek Lokacyjny BOŚ BIZNES w walutach wymienialnych na rachunki w BOŚ S.A. (pobór prowizji po transakcji) 10) Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej: w PLN (pobór prowizji po transakcji): 1,00% min. 10,00 max 500,00 0,35% min. 8,00 0,35% min. 25,00 0,50% min 10,00 a) do BOŚ S.A. b) do liczarni Podwykonawcy Banku w walutach wymienialnych (pobór prowizji po transakcji): a) do BOŚ S.A. b) do liczarni Podwykonawcy Banku 0,25% min. 5,00 0,20% min. 5,00 0,35% min. 7,00 0,30% min. 7,00 3) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji ryczałt): 7) 4) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji progowy): 7) Inkaso w zakresie wpłat gotówkowych Przyjęcie gotówki w stanie nieuporządkowanym (dodatkowa opłata) Dodatkowa opłata za wpłatę bilonu w ilości przekraczającej 100 sztuk 0,30% min. 20,00 0,50% min. 10, Wydanie bezpiecznej koperty oraz worka na monety klientom płacącym według rzeczywistych kosztów prowizję od wpłat gotówkowych w wymiarze niższym od stawki określonej w Banku niniejszym rozdziale Wymiana gotówki w kasie (z nominałów mniejszych na większe i / lub 1,00% odwrotnie) - opłata pobierana przy transakcjach powyżej 20 sztuk monet lub banknotów min. 10,00 8. Opłata z tytułu wydania kluczy do wrzutni nocnych (w BOŚ S.A. oraz w liczarni Podwykonawcy Banku). 30,00 7

8 Rozdział Wypłaty gotówkowe 9) Wypłaty gotówkowe w formie otwartej w walutach wymienialnych 9) : Wypłaty gotówkowe w formie otwartej w PLN : do kwoty nie wymagającej awizowania wypłaty lub wypłata awizowana 9), w tym w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes opłata dodatkowa za brak awizowania pobierana niezależnie od opłaty z podpunktu 1 (od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania ) do kwoty nie wymagającej awizowania wypłaty lub wypłata awizowana w USD, EUR, GBP, SEK i CHF opłata dodatkowa za brak awizowania pobierana niezależnie od opłaty z podpunktu 1 (od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania ): Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej : 0,25% min. 5,00 0, 25 % min. 10,00 0,35% min.5,00 0,35% min. 10,00 w PLN (pobór prowizji po transakcji): a) z BOŚ S.A. b) z liczarni Podwykonawcy Banku w walutach wymienialnych (pobór prowizji po transakcji): a) z BOŚ S.A. b) z liczarni Podwykonawcy Banku 0,20% min. 5,00 0,18% min. 5,00 0,35% min. 7,00 0,30% min. 7,00 3) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji ryczałt): 7) 4) w PLN lub walutach wymienialnych (pobór prowizji progowy): 7) 4. Inkaso w zakresie wypłat gotówkowych 5. Nie odebranie awizowanej wypłaty gotówkowej w PLN i w walutach wymienialnych 1,00% awizowanej kwoty 8

9 DZIAŁ IV. OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM Rozdział Polecenia wypłaty Realizacja poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych ( w tym przelewów wspólnotowych) za pośrednictwem systemu SWIFT w trybie: 0,25% normalnym min. 40,00 max. 250,00 0,20% normalnym - w ramach modułu FX min. 40,00 max. 200,00 0,35% 3) normalnym - w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes min. 80,00 max. 300,00 4) dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym (nie dotyczy przelewów wspólnotowych w walucie EUR i PLN) 50,00 5) dodatkowa opłata za realizację w trybie ekspresowym (tryb dostępny dla przelewów w EUR i USD nieprzekraczających kwot EUR i USD złożonych do godziny 100) a) przelewy do kwoty EUR /USD (włącznie) 75,00 b) przelewy powyżej kwoty EUR /USD ,00 6) dodatkowa opłata za niestandardową obsługę przelewów w trybie ekspresowym w drodze indywidualnych uzgodnień (dotyczy przelewów nie spełniających warunków określonych w ppkt. 4) 300,00 7) dodatkowa opłata za polecenie wypłaty złożone w formie papierowej 15,00 8) dodatkowa opłata za polecenie wypłaty z opcją kosztową OUR Realizacja za granicę i do innych banków krajowych przelewów SEPA realizacja przelewu w trybie normalnym 15,00 realizacja przelewu w trybie normalnym w ramach modułu FX 5,00 3) realizacja przelewu w trybie normalnym w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 25,00 4) dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej 15,00 Realizacja za granicę i do innych banków krajowych Szybkich Przelewów TARGET2 (w walucie EUR do banków uczestniczących w systemie TARGET realizacja przelewu realizacja przelewu w ramach Rachunku Lokacyjnego BOŚ Biznes 0,30% min. 50,00 max. 300,00 0,35% min. 80,00 max. 300,00 3) dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej 15, ) dodatkowa opłata za przelew z opcją kosztową OUR Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń wypłaty (w tym przelewów wspólnotowych) z systemów SWIFT i TARGET2 0,25% min. 40,00 max. 250,00 Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych poleceń wypłaty 5. (w tym przelewów wspólnotowych) z systemów SWIFT i TARGET2 w ramach 0,00 modułu FX 6. Realizacja otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych przelewów SEPA 0,00 Realizacja uwarunkowanych poleceń wypłaty na rzecz klientów posiadających 7. 50,00 rachunki w BOŚ S.A 9

10 8. Zmiany poleceń wypłaty, zapytania, anulowanie, zwrot poleceń wypłaty * + koszty innych banków Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia/kopii otrzymanego 9. 15,00 polecenia wypłaty (za każdą kopię) 10. Telefoniczne zawiadomienie o otrzymaniu polecenia wypłaty 10,00 Opłata dodatkowa za brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie IBAN lub 1 brak kodu SWIFT banku Odbiorcy w wychodzącym poleceniu wypłaty 50,00 kierowanym do kraju EOG TKoszty NSTP (koszty za brak numeru rachunku Odbiorcy w formacie IBAN 1 uniemożliwiający automatyczne przekazywanie i rozliczanie przelewów) BOŚ S.A. pobierane od banków krajowych i zagranicznych od otrzymanych poleceń 20,00 wypłaty (dotyczy tylko przelewów z krajów EOG) 1 Poszukiwanie na wniosek klienta BOŚ S.A. polecenia wypłaty na jego rzecz * w przypadku przelewów wspólnotowych opłaty za zwrot nie pobiera się 40,00 + koszty banku zagranicznego DZIAŁ V. SYSTEMY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 1 Rozdział System bankowości internetowej BOŚBank24 iboss Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss miesięcznie 10,00 Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Korzystanie z usługi BOŚBank24 iboss za pośrednictwem połączenia modemowego 4. Wydanie tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss 50,00 Wydanie dwóch tokenów do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 5. iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes oraz Konta Wyjątkowego Biznes Plus 6. Wydanie jednego tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss w ramach Konta Wyjątkowego Biznes Start 7. Wydanie nowego tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta 8. Odblokowanie tokena do systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss 5,00 9. Odblokowanie dostępu do usługi 5,00 Rozdział Certyfikaty oraz urządzenia do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych Zgodnie z obowiązującym cennikiem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dostępnym na stronie 10

11 Rozdział Karta debetowa MAESTRO BUSINESS / Karta Business Roczna opłata za kartę 30,00 Roczna opłata za kartę wydawaną w ramach pakietu 20,00 Roczna opłata za wydanie dwóch kart w ramach modułu Rozliczeniowego (w pierwszym roku użytkowania) 4. Użytkowanie karty 5. Wypłata gotówki: w kraju: DZIAŁ VI. KARTY PŁATNICZE a) w bankomatach i kasach BOŚ S.A. 6. b) w bankomatach innych banków i instytucji c) w kasach innych banków i instytucji d) w bankomatach innych banków i instytucji w ramach modułu rozliczeniowego w bankomatach i kasach banków i instytucji za granicą Wymiana karty 3,00% min. 5,00 3,00% min. 6,00 3,00% min. 10,00 na wniosek Klienta 30,00 z inicjatywy Banku 7. Zastrzeżenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 50,00 8. Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej Ubezpieczenie do karty 9. obejmuje ubezpieczenie gotówki od rabunku i ubezpieczenie nieuprawnionego 1,70 miesięcznie użycia karty Rozdział Karta kredytowa Business Roczna opłata za wydanie i użytkowanie karty podstawowej i dodatkowej 95,00 Usługa ekspresowego wydania karty (opłata dodatkowa) 50,00 Wypłata gotówki: w bankomatach BOŚ S.A. 3,00% min. 5,00 w bankomatach i kasach innych banków i instytucji 4,00% min. 5,00 3) w bankomatach i kasach banków i instytucji za granicą 4,00% min. 10,00 4. Wymiana karty podstawowej lub dodatkowej (z winy klienta) 70,00 5. Usługa ekspresowej wymiany karty 50,00 Opłata za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego (pobierana na koniec 6. cyklu rozliczeniowego, jeżeli w jego trakcie występowało przekroczenie 20,00 przyznanego limitu kredytowego) 7. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia 40,00 8. Zmiana limitu kredytowego na wniosek Klienta 20,00 9. Opłata za duplikat wyciągu karty 5,00 11

12 10. Opłata za płatny Pakiet ochronny (miesięcznie) 7,20 1 Opłata za ubezpieczenie spłaty zadłużenia (miesięcznie) 0,30% zadłużenia 1 Zastrzeżenie karty w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu 50,00 1 Zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej Wydanie tymczasowej karty zastępczej poza granicami kraju 13) Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 13) Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej równowartość 250,00 USD równowartość 175,00 USD 1,50% kwoty należności min. 50,00 12

13 Rozdział min. 0,10% min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku min. 0,10% min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku 4. Kredyty w rachunku bieżącym Prowizja rekompensacyjna 19) Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) 15) 17) Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja przygotowawcza 15) Rozdział Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym (odnawialne i nieodnawialne) Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja przygotowawcza 15) Rozdział Kredyty inwestycyjne DZIAŁ VII. KREDYTY I POŻYCZKI min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 min. 0,10% Prowizja przygotowawcza min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku 4. Prowizja rekompensacyjna 19) : min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Rozdział 4. Kredyty z zagranicznych linii kredytowych Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja przygotowawcza 15) min. 0,10% a) KfW dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% b) CEB dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% c) EIB dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% d) NIB dla podmiotów segmentu finansów publicznych 0,50% dla pozostałych przedsiębiorstw 1,00% Prowizja rekompensacyjna 19) min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 13

14 Rozdział 5. Kredyty pomostowe na projekty współfinansowane Funduszami Europejskimi min. 0,10% min. 0,5% nie mniej niż 500,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku 4. 15) 16) Prowizja przygotowawcza Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja rekompensacyjna 19) : Rozdział 6. Kredyty udzielane we współpracy z donatorami środków min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 14) min. 0,10% 4. min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 lub zgodnie z umową o współpracy min. 3,60 % w skali roku lub zgodnie z umową o współpracy min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 lub zgodnie z umową o współpracy Prowizja przygotowawcza za przyznanie limitu min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za podwyższenie lub prolongatę limitu dyskontowego (od kwoty min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 podwyższenia lub prolongowania) na podstawie umowy w formie doraźnych transakcji min. 0,30 % min. 1,00 % nie mniej niż 500,00 min. 0,10% min. 1,50% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za gotowość 18) min. 3,60 % w skali roku Prowizja przygotowawcza 15) Prowizja za gotowość 18) Prowizja rekompensacyjna 19) : Rozdział 7. Dyskonto weksli Złożenie weksli do dyskonta: Prowizja przygotowawcza 15) 17) Rozdział 8. Pozostałe kredyty i pożyczki Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) Prowizja rekompensacyjna 19) Rozdział 9. Linia Wielocelowa min. 1,00% nie mniej niż 1000,00 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) nie pobiera się Prowizja przygotowawcza 15) min. 1,50% Prowizja za gotowość 18) nie pobiera się Prowizja za gotowość od kresdytu w rachunku bieżącym udzielonego w 4. ramach Linii Wielocelowej 5. Opłata administracyjna 25) min. 1,00% 6. Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących: 2 prolongaty terminów spłaty Linii Wielocelowej (od prolongowanej kwoty) min. 1,50% podwyższenia kwoty Linii Wielocelowej (od kwoty podwyższenia) min. 1,50% 3) zmiany innych warunków umowy np. zabezpieczenia spłaty min. 500,00 14

15 Rozdział 10. Pożyczka odnawialna dla podmiotów współpracujących z Prowizja za rozpatrzenie wniosku 14) nie pobiera się Prowizja przygotowawcza 15) nie pobiera się Opłata z tytułu uruchomienia wypłaty transzy pożyczki 98,00 (od każdego wniosku) 4. Prowizja za gotowość 18) nie pobiera się 5. Prowizja rekompensacyjna 19) nie pobiera się Wystawienie promesy udzielenia kredytu/pożyczki 16) min. 0,20% min. 0,10% nie mniej niż 150,00 Opłata za aranżowanie finansowania przedsięwzięcia 20) FB MILLTON SP. Z O.O. SKA Rozdział 1 Pozostałe czynności związane z kredytami / pożyczkami Wystawienie warunkowej promesy udzielenia kredytu Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 2 : prolongaty terminów spłaty kredytów / pożyczek w tym także odnowienie kredytu na kolejny okres (od prolongowanej kwoty), min. 1,50% podwyższenia kwoty kredytów/pożyczek (od kwoty podwyższenia) nie mniej niż 500,00 3) zmiany innych warunków umów np.: zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki, itp. (w zakresie preferencyjnych kredytów proekologicznych zmiany terminu zakończenia, zakresu rzeczowego i min. 500,00 efektu ekologicznego inwestycji) 5. Sporządzenie, na wniosek klienta lub poręczyciela, kopii umowy o kredyt/pożyczkę potwierdzonej za zgodność z oryginałem min. 6. Sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności z tytułu kredytu/pożyczki (za każdy monit) min. 30,00 7. Wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów lub informacji, które kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą umową 34). wysłanie pierwszego wezwania min. wysłanie kolejnego wezwania min. 200,00 Wydanie klientowi zaświadczenia o udzieleniu kredytu na zakup lub montaż 8. min. 20,00 urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Sporządzenie na wniosek klienta: informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych rachunkach kredytowych lub zaświadczenia stwierdzającego, że klient aktualnie nie figuruje w ewidencji jako dłużnik informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi Sporządzenie, na wniosek klienta, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego kredytu/pożyczki) min. 150,00 min. 300,00 min. 0,50% nie mniej niż 300,00 1 Zmiana waluty kredytu/pożyczki od kwoty kredytu/pożyczki pozostałych do spłaty min. 1,00% Czynności związane z przygotowaniem ugody bankowej dotyczącej 1 kredytów/pożyczek 1 Przejęcie długu 27) min ,00 15

16 Rozdział 1 Wykup wierzytelności Wykup wierzytelności w obrocie krajowym Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) min. 0,10% 3) prowizja przygotowawcza (od kwoty limitu odnawialnego lub kwoty wykupionej wierzytelności) a) wykup wierzytelności z regresem do zbywcy b) wykup wierzytelności bez regresu do zbywcy prowizja operacyjna (od kwoty wykupionej przez Bank wierzytelności i przekazanej zbywcy) a) wykup wierzytelności z regresem do zbywcy b) wykup wierzytelności bez regresu do zbywcy min. 0,10% min. 0,50% nie mniej niż 200,00 min. 0,10% nie mniej niż 10,00 min. 0,50% nie mniej niż 20,00 4) Wystawienie promesy wykupu wierzytelności min. 2000,00 Rozdział 1 Faktoring krajowy i eksportowy (z regresem do Zbywcy) Transakcje w PLN prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców 9) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 500 PLN min. 2,00 PLN min. 150 PLN min. 5,00 PLN min.150 PLN 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w EUR prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 100 PLN min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) 4) 5) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców min.125 EUR min.0,50 EUR min. 50 EUR 16

17 ) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 2,00 EUR min. 40 EUR 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w GBP prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 25 EUR min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców 9) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 111 GBP min. 0,40 GBP min. 33 GBP min. 1,00 GBP min. 33 GBP 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w USD prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 20 GBP min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja operacyjna (od kwoty nabytej przez Bank wierzytelności brutto) a) minimalna prowizja miesięczna prowizja za odnowienie limitu (od kwoty przyznanego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) 6) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 7) administrowanie fakturami w systemie BOŚFAKTOR (za każdą fakturę zarejestrowaną w systemie) 8) weryfikacja limitu dla odbiorców 9) 10) sporządzenie i wysłanie monitu do odbiorców opóźniających się z zapłatą udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 160 USD min. 0,60 USD min. 60 USD min. 3,00 USD min. 50 USD 1 prowizja za gotowość 18) 1 sporządzenie i wysłanie pisma zwalniającego odbiorcę z cesji należności 13) prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania W ramach modułu Faktoringowego pobierane są następujące opłaty: min. 30 USD min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) minimalna prowizja miesięczna 3) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika udostępnienie raportu niezależnego audytora firmy Ernst&Young Audit sp. z o.o. na temat ujęcia księgowego umów faktoringu w księgach rachunkowych faktoranta 17

18 Rozdział 14. Faktoring Odwrotny 4. Transakcje w PLN prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 300 PLN (+VAT) min. 500 PLN min. 10,00 PLN min.150 PLN 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w EUR prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min.75 EUR (+VAT) min. 125 EUR min. 2,50 EUR min. 50 EUR 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w GBP prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 66 GBP (+VAT) min. 111 GBP min. 2 GBP min. 33 GBP 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania Transakcje w USD min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) 18

19 5. prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanego limitu) opłata za aranżowanie finansowania 3) 4) 5) prowizja za odnowienie limitu (od kwoty odnawianego limitu) prowizja za podwyższenie limitu (od kwoty podwyższenia) prowizja za administrowanie fakturami (od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności) 6) dołączenie nowego Dostawcy do Listy Dostawców 7) sporządzenie aneksu do umowy faktoringowej 8) sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 9) udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za każdego użytkownika min. 96 USD min. 160 USD min. 3,50 USD min. 60 USD 10) prowizja za gotowość 18) 1 prowizja za wypowiedzenie przez Klienta umowy przed terminem jej obowiązywania W ramach modułu Faktoringowego pobierane są następujące opłaty: udostępnienie systemu BOŚFAKTOR (miesięcznie) za pierwszego użytkownika min. 0,1% od kwoty limitu (+VAT) 19

20 DZIAŁ VIII. GWARANCJE Rozdział Gwarancje Rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji / poręczenia 2 (od kwoty wnioskowanej gwarancji/poręczenia) Nie dotyczy gwarancji udzielanych w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej Prowizja przygotowawcza (od kwoty przyznanej gwarancji/ poręczenia) Nie dotyczy gwarancji udzielanych w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej min. 0,10% min. 1,00% nie mniej niż 500,00 4. Wystawienie promesy udzielenia gwarancji Dotyczy zarówno promesy udzielenia gwarancji indywidualnej jak i promesy gwarancji udzielanej w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej Prowizja za korzystanie z gwarancji bankowej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności) Dotyczy zarówno gwarancji indywidualnych jak i udzielanych w ramach Linii Wielocelowej i Linii Gwarancyjnej min. 0,20 % min. 0,50% nie mniej niż 150,00 5. Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących 2 prolongaty terminu ważności gwarancji oraz promesy udzielenia gwarancji (od prolongowanej kwoty) podwyższenia kwoty gwarancji oraz promesy udzielenia gwarancji (od kwoty podwyższenia) min. 1,00% min. 1,00% 3) zmiany innych warunków gwarancji własnej min. 6. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu gwarancji obcej 50,00 7. Awizowanie beneficjentowi treści gwarancji obcej 0,1% 8. Awizowanie beneficjentowi zmiany gwarancji obcej (np. podwyższenie gwarancji, przedłużenie terminu ważności) 9. Potwierdzenie gwarancji obcej (od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności) 10. Sprawdzenie roszczenia z warunkami gwarancji obcej i wysyłka roszczenia (od 0,2% kwoty roszczenia) 1 Anulowanie gwarancji 1 Przesłanie kopii potwierdzenia zrealizowania zlecenia klienta w ramach obsługi gwarancji: do placówki BOŚ S.A. bezpośrednio do klienta 10,00 3) bezpośrednio do kontrahenta klienta 20,00 Rozdzial Linia Gwarancyjna Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 14) nie pobiera się Prowizja przygotowawcza 15) min. 1,00% nie mniej niż 500,00 Prowizja za gotowość 18) nie pobiera się 4. Opłata administracyjna 25) min.1,00% 5. Czynności związane z przygotowaniem aneksów do umów dotyczących: 2 prolongaty terminów spłaty Linii Gwarancyjnej (od prolongowanej kwoty) podwyższenia kwoty Linii Gwarancyjnej (od kwoty podwyższenia) min. 1,00% min. 1,00% 3) zmiany innych warunków umowy np. zabezpieczenia spłaty min. 20

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo