Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK"

Transkrypt

1 Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE

2

3 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z polityką lokacyjną i zarządzaniem środkami zgromadzonymi w Ubezpieczeniowych ach Kapitałowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oferowanych przez Ubezpieczyciela. 3. Terminy zdefiniowane w OWU, o których mowa powyżej, mają odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie, o ile Regulamin nie stanowi inaczej Głównym kryterium, którym kieruje się Ubezpieczyciel, w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat, jest wzrost Ubezpieczeniowych y Kapitałowych w długim horyzoncie m. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu go. 2. Ubezpieczyciel lokuje aktywa Ubezpieczeniowych y Kapitałowych zgodnie z zasadami określonymi w Art. 276 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W zależności od danej Umowy, Ubezpieczyciel oferuje następujące Ubezpieczeniowe e Kapitałowe: 3 1) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 2) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy 3) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 4) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 5) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek 6) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji 7) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF Emerging Europe Fund 8) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF Global Opportunities Fund 9) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF Latin American Fund 10) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF US Basic Value Fund 11) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF World Gold Fund 12) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF World Healthscience 13) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL BGF World Mining Fund 14) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Franklin European Total Return Fund 15) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN 16) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN 17) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL HSBC GIF Chinese Equity 18) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies 19) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL HSBC GIF Indian Equity 20) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych 21) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty 22) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny 23) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Obligacji 24) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii 25) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Investor Parasol Investor Turcja 26) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund 27) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund 28) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund 29) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund 30) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny 31) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Akcji 32) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich 33) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Gotówkowy 34) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Japonia (L) 35) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL NN Parasol NN Obligacji 1

4 36) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Noble Funds Noble Fund Akcji 37) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 38) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Noble Funds Noble Fund Timingowy 39) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Optimum Optimum Akcji 40) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Optimum Optimum Gotówkowy 41) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Optimum Optimum Obligacji 42) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny 43) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Quercus Lev 44) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Quercus Short 45) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN 46) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN 47) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja 48) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja 49) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa 50) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Templeton Frontier Markets Fund 51) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Templeton Global Total Return Fund 52) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Templeton Growth (Euro) Fund 53) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniAkcje Małych i Średnich Spółek 54) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniAkcje: Turcja 55) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniKorona Akcje 56) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniKorona Obligacje 57) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniKorona Pieniężny 58) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniObligacje: Nowa Europa 59) Ubezpieczeniowy Kapitałowy VL Unie UniWIBID Plus 2

5 Nazwa VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. em jest wzrost klas 4 Charakterystyki Ubezpieczeniowych y Kapitałowych owych i innych lokat m Altus Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny zarządzanym przez Altus Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m Altus Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy Altus Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny są jednostki go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, którego co najmniej 70% stanowią obligacje i bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty bankowe. Nie więcej niż 30% stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery owe i rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje. Aktywami u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy są jednostki go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, który prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu. Inwestuje aktywa w zależności od oceny perspektyw spółek z siedzibą w Europie Środkowo-Wschodniej, Turcji lub na rynkach państw tworzących WNP, lub spółek prowadzących znaczną część swojej działalności na wskazanym obszarze. charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników portfela. Co najmniej 20% stanowią udziałowe. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny jest go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny zarządzanego przez Altus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy jest go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy zarządzanego przez Altus Towarzystwo y Rynek dłużny. Średni poziom ryzyka 3

6 Nazwa VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat Charakterystyka m Altus Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego Altus Towarzystwo y Aktywami u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego są jednostki go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, który prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie w zależności od oceny perspektyw spółek i branż polskiego rynku. charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. m Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych BZ WBK Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Aktywami u VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych są jednostki uczestnictwa funduszu go Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, którego przynajmniej 80% lokowana jest w dłużne papiery owe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego jest go Altus Parasolowy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego zarządzanego przez Altus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Arka BZ WBK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych jest inwestowane funduszu go Arka BZ WBK Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zarządzanego przez BZ WBK Towarzystwo y Rynek instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 4

7 Nazwa VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat Charakterystyka m Aviva Investors subfundusz Aviva Investors Małych Spółek Aviva Investors Poland Towarzystwo y Aktywami u VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek są jednostki uczestnictwa funduszu go Aviva Investors subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, którego aktywa inwestowane są od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. m Aviva Investors subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji Aviva Investors Poland Towarzystwo y Aktywami u VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji są jednostki go Aviva Investors Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, który inwestuje od 60% do 100% w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek jest inwestowane funduszu go Aviva Investors Aviva Investors Małych Spółek zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji jest inwestowane funduszu go Aviva Investors Aviva Investors Polskich Akcji zarządzanego przez Aviva Investors Poland Towarzystwo y Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 5

8 Nazwa VL BGF Emerging Europe Fund VL BGF Global Opportunities Fund VL BGF Latin American Fund em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m BGF Emerging Europe Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF Global Opportunities Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF Latin American Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Charakterystyka Aktywami u VL BGF Emerging Europe Fund są jednostki go BGF Emerging Europe Fund, który inwestuje nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rozwijających się rynków europejskich. może również inwestować w spółki mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Morza Śródziemnego. Aktywami u VL BGF Global Opportunities Fund są jednostki go BGF Global Opportunities Fund, który inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek bez co do kapitalizacji rynkowej. Do 10% posiadanych fundusz może inwestować w chińskie Akcje A w ramach programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect ( Stock Connect ). W celu zabezpieczenia i wygenerowania dodatkowego zysku fundusz może stosować pochodne. Aktywami u VL BGF Latin American Fund są jednostki go BGF Latin American Fund, ktory inwestuje nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL BGF Emerging Europe Fund jest go BGF Emerging Europe Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF Global Opportunities Fund jest inwestowane funduszu go BGF Global Opportunities Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF Latin American Fund jest go BGF Latin American Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 6

9 Nazwa VL BGF US Basic Value Fund VL BGF World Gold Fund VL BGF World Healthscience em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m BGF US Basic Value Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF World Gold Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m BGF World Healthscience BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Charakterystyka Aktywami u VL BGF US Basic Value Fund są jednostki go BGF US Basic Value Fund, którego założeniem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. inwestuje nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Aktywami u VL BGF World Gold Fund są jednostki go BGF World Gold Fund, który inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. nie posiada złota ani metali. Aktywami u VL BGF World Healthscience są jednostki go BGF World Healthscience, którego założeniem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL BGF US Basic Value Fund jest go BGF US Basic Value Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF World Gold Fund jest go BGF World Gold Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL BGF World Healthscience jest go BGF World Healthscience zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 7

10 Nazwa VL BGF World Mining Fund VL Franklin European Total Return Fund em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat m BGF World Mining Fund BLACKROCK GLOBAL FUNDS. m Franklin European Total Return Fund Franklin Templeton International Services. Charakterystyka Aktywami u VL BGF World Mining Fund są jednostki go BGF World Mining Fund, który inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych netto w papiery udziałowe spółek z sektora górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich jak rudy żelaza oraz węgiel. może również posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota, wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia minerałów. nie posiada złota ani metali. Aktywami u VL Franklin European Total Return Fund są jednostki go Franklin European Total Return Fund, którego minimum 2/3 inwestowane jest w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje z siedzibą w Europie. może również lokować swoje aktywa w papiery owe lub produkty strukturalne, w których instrument powiązany jest lub jego wartość jest pochodną innego papieru owego powiązanego z aktywami bądź walutami dowolnego kraju europejskiego. może nabywać obligacje wydane przez rządy i instytucje ponadnarodowe zorganizowane bądź wspierane przez szereg rządów krajowych. może również nabywać papiery owe emitowane w wyniku sekurytyzacji, oraz obligacje zamienne, jak i niektóre pochodne, w tym finansowe indeksowe pochodne, pozabilansowe transakcje kredytowe, kontrakty terminowe forward lub futures bądź opcje na takie kontrakty, w tym opcje na europejskie obligacje rządowe. Do 10% może być zainwestowane w papiery owe o nieterminowej obsłudze. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL BGF World Mining Fund jest go BGF World Mining Fund zarządzanego przez BLACKROCK GLOBAL FUNDS. 100% Aktywów u VL Franklin European Total Return Fund jest inwestowane funduszu go Franklin European Total Return Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie Rynek instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka 8

11 Nazwa VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton International Services. m Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin Templeton International Services. Charakterystyka Aktywami u VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN są jednostki go Franklin Natural Resources Fund, którego strategią inwestycyjną jest wzrost kapitału. będzie lokował aktywa głównie w udziałowe i papiery dłużne oraz świadectwa depozytowe spółek, które prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w sektorze bogactw naturalnych oraz spółek, które posiadają znaczną część swoich udziałów w takich spółkach, w tym w małych lub średnich. Na potrzeby funduszu, sektor bogactw naturalnych obejmuje spółki, które posiadają, produkują, rafinują, przetwarzają, transportują oraz wprowadzają do obrotu bogactwa naturalne oraz spółki, które świadczą usługi z tym związane. Dodatkowo fundusz może lokować aktywa w różnego rodzaju udziałowe i papiery dłużne emitentów amerykańskich i nieamerykańskich. Aktywami u VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN są jednostki go Franklin U.S. Opportunities Fund, który lokuje aktywa głównie w udziałowe emitentów amerykańskich, wykazujących się przyspieszonym wzrostem, zwiększoną zyskownością lub ponadprzeciętnym wzrostem czy też potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką. Instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują one akcje zwykłe, papiery zamienne i warranty papierów owych. lokuje aktywa przede wszystkim w spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN jest go Franklin Natural Resources Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. 100% Aktywów u VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN jest go Franklin U.S. Opportunities Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 9

12 Nazwa VL HSBC GIF Chinese Equity VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies VL HSBC GIF Indian Equity em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m HSBC GIF Chinese Equity HSBC Global Asset Management. m HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies HSBC Global Asset Management. m HSBC GIF Indian Equity HSBC Global Asset Management. Charakterystyka Aktywami u VL HSBC GIF Chinese Equity są jednostki go HSBC GIF Chinese Equity, który inwestuje co najmniej 2/3 swoich niepieniężnych w dobrze zdywersyfikowany portfel akcji, lub równoważnych akcjom papierów owych, emitowanych przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów owych lub innym regulowanym rynku w Chińskiej Republice Ludowej (Chiny) w tym SRA Hong Kong, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Chinach. Aktywami u VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies są jednostki go HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies, który inwestuje co najmniej 2/3 swoich niepieniężnych w mocno zdywersyfikowany portfel zawierający akcje, lub papiery owe równoważne z akcjami mniejszych spółek, emitowanych przez firmy o kapitalizacji rynkowej nieprzekraczającej 3 miliardów EUR w dniu zakupu, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów owych lub innym regulowanym rynku w dowolnym kraju Eurolandu (strefy euro). Aktywami u VL HSBC GIF Indian Equity są jednostki go HSBC GIF Indian Equity, który inwestuje co najmniej 2/3 swoich niepieniężnych w zdywersyfikowany portfel akcji, lub równoważnych akcjom papierów owych, emitowanych przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów owych lub innym regulowanym rynku w Indiach, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Indiach. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL HSBC GIF Chinese Equity jest go HSBC GIF Chinese Equity zarządzanego przez HSBC Global Asset Management. 100% Aktywów u VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies jest go HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies zarządzanego przez HSBC Global Asset Management. 100% Aktywów u VL HSBC GIF Indian Equity jest go HSBC GIF Indian Equity zarządzanego przez HSBC Global Asset Management. 10

13 Nazwa VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Investor Parasol Inwestor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych zarządzanym przez Investors Towarzystwo y m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty subfundusz Investor Gold Otwarty Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych są jednostki go Investor Parasol Inwestor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych, który inwestuje środki w akcje oraz inne finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach u może wynosić od 70% do 100%. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa inwestuje w dłużne papiery owe i rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Aktywami u VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty są jednostki uczestnictwa funduszu go Investor Parasol Specjalistyczny subfundusz Investor Gold Otwarty, którego od 70% do 100% lokowane jest w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych jest go Investor Parasol Inwestycyjny Otwarty Inwestor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych zarządzanego przez Investors Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Gold Otwarty jest go Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty subfundusz Investor Gold Otwarty zarządzanego przez Investors Towarzystwo y Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 11

14 Nazwa VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny VL Investor Parasol Investor Obligacji VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. em jest wzrost klas owych i innych lokat m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Indie i Chiny Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. m Investor Parasol Inwestor Obligacji zarządzanym przez Investors Towarzystwo y m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Nowych Technologii zarządzanym przez Investors Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny są jednostki go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Indie i Chiny, którego od 70% do 100% jest lokowane następujących funduszy zagranicznych: DWS India, DWS Emerging Asia, DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest TOP 50 Asia. Aktywami u VL Investor Parasol Investor Obligacji są jednostki go Investor Parasol Inwestycyjny Otwarty Inwestor Obligacji, którego nie mniej niż 80% Aktywów Netto będzie lokowana w dłużne papiery owe denominowane w walucie polskiej. może nabywać akcje oraz inne oparte o akcje. Aktywami u VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii są jednostki uczestnictwa funduszu go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Nowych Technologii, którego nie mniej niż 70% lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% u VL Investor Parasol Investor Indie i Chiny jest go Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Indie i Chiny zarządzanego przez Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Obligacji jest go Investor Parasol Inwestycyjny Otwarty Inwestor Obligacji zarządzanego przez Investors Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Investor Parasol Investor Nowych Technologii jest go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Nowych Technologii zarządzanego przez Investors Towarzystwo y Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 12

15 Nazwa VL Investor Parasol Investor Turcja VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Turcja zarządzanym przez Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. m JPMorgan Funds - Europe Equity Fund zarządzanym przez JPMorgan Asset Management. m JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund zarządzanym przez JPMorgan Asset Management. Charakterystyka Aktywami u VL Investor Parasol Investor Turcja są jednostki go Investor Parasol Specjalistyczny Investor Turcja, którego od 70% do 100% lokowane jest w akcje, oparte o akcje i inne papiery owe emitentów z rynku tureckiego notowane na giełdach papierów owych krajów Unii Europejskiej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Istanbul Stock Exchange) oraz emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Turkei. Aktywami u VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund są jednostki go JPMorgan funds - Europe Equity Fund, którego co najmniej 67% funduszu inwestowane jest w papiery owe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w krajach europejskich. może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, fundusz może inwestować w pochodne. Aktywami u VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund są jednostki go JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund, którego minimum 67% inwestowane jest w akcje i inne papiery kapitałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważająca część swojej działalności gospodarczej w USA oraz Kanadzie. Do 10% fundusz może inwestować w krótkoterminowe papiery owe oraz dodatkowo w gotówkę i ekwiwalenty. W celu zabezpieczenia fundusz będzie inwestować w pochodne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% u VL Investor Parasol Investor Turcja jest inwestowane funduszu go Investor Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Investor Turcja zarządzanego przez Investors Towarzystwo y Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. 100% Aktywów u VL JPMorgan Funds Europe Equity Fund jest inwestowane funduszu go JPMorgan funds - Europe Equity Fund zarządzanego przez JPMorgan Asset Management. 100% Aktywów u VL JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund jest go JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund zarządzanego przez JPMorgan Asset Management. 13

16 Nazwa VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat m Julius Baer Multibond- Dollar Bond Fund zarządzanym przez Julius Baer Investment Management LLC. m Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund Julius Baer Investment Management LLC. m Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny zarządzanym przez Legg Mason Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund są jednostki go Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund, który inwestuje co najmniej 2/3 w papiery owe o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, denominowane w USD, lub do 1/3 w dolarach kanadyjskich, wyemitowanych lub zagwarantowanych przez emitentów o dobrej zdolności kredytowej z uznanych krajów. Stosunkowo dużą część środków mogą stanowić papiery owe zabezpieczone aktywami. Aktywami u VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund są jednostki uczestnictwa funduszu go Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund, który inwestuje co najmniej 2/3 w akcje małych i średnich spółek europejskich o kapitalizacji nie mniejszej niż 2% całkowitej kapitalizacji z rynków krajowych. Proces charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem opartym na wnikliwej analizie spółek i rynkowej ich akcji. Aktywami u VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny są jednostki uczestnictwa funduszu go Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny, którego aktywa są lokowane głównie w dłużne papiery owe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund jest go Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund zarządzanego przez Julius Baer Investment Management LLC. 100% Aktywów u VL Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund jest inwestowane funduszu go Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid Cap Stock Fund zarządzanego przez Julius Baer Investment Management LLC. 100% Aktywów u VL Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny jest inwestowane funduszu go Legg Mason Parasol Legg Mason Pieniężny zarządzanego przez Legg Mason Towarzystwo y Rynek instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 14

17 Nazwa VL NN Parasol NN Akcji VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich VL NN Parasol NN Gotówkowy em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat m NN Parasol NN Akcji NN Investment Partners Towarzystwo y m NN Parasol NN subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich NN Investment Partners Towarzystwo y m NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Gotówkowy NN Investment Partners Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL NN Parasol NN Akcji są jednostki go NN Parasol NN Akcji, który inwestuje do 100% w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Aktywami u VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich są jednostki uczestnictwa funduszu go NN Parasol NN subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich, którego od 70% do 100% może być inwestowane w udziałowe papiery owe, których emitentem są podmioty mające siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej. Od 0% do 30% fundusz może inwestować w papiery owe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Aktywami u VL NN Parasol NN Gotówkowy są jednostki go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Gotówkowy, który inwestuje swoje aktywa głównie w różnego rodzaju rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Udział papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bądź Narodowy Bank Polski nie może być niższy niż 40%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Akcji jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Akcji zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Akcji Środkowoeuropejskich jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Gotówkowy jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Gotówkowy zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y Rynek pieniężny. Bardzo niskie 15

18 Nazwa VL NN Parasol NN Japonia (L) VL NN Parasol NN Obligacji VL Noble Funds Noble Fund Akcji em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. em jest wzrost klas owych i innych lokat m NN Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty NN Japonia (L) zarządzanym przez NN Investment Partners Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m NN Parasol NN Obligacji NN Investment Partners Towarzystwo y m Noble Funds Noble Fund Akcji zarządzanym przez Noble Funds Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL NN Parasol NN Japonia (L) są jednostki go NN Parasol Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty NN Japonia (L), którego minimum 70% inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Japan Equity, którego główną kategorią lokat są udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów owych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii. Pozostała część może być lokowana w papiery dłużne, rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%). Aktywami u VL NN Parasol NN Obligacji są jednostki go NN Parasol NN Obligacji, który inwestuje do 100% zgromadzonych w dłużne finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 70% stanowią dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Aktywami u VL Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji są jednostki go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji, którego minimum 70% stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery i rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Japonia (L) jest inwestowane funduszu go NN Parasol Specjalistyczny NN Japonia (L) zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL NN Parasol NN Obligacji jest inwestowane funduszu go NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Obligacji zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Noble Funds Noble Fund Akcji jest go Noble Funds Noble Fund Akcji zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo y Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 16

19 Nazwa VL Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek VL Noble Funds Noble Fund Timingowy em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat Charakterystyka m Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zarządzanym przez Noble Funds Towarzystwo y Aktywami u VL Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek są jednostki uczestnictwa funduszu go Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, którego polityka inwestycyjna zakłada selektywny dobór akcji spółek działających na polskim rynku, charakteryzujących się małą kapitalizacją i dużymi perspektywami wzrostu. m Noble Funds Noble Fund Timingowy zarządzanym przez Noble Funds Towarzystwo y Aktywami u VL Noble Funds Noble Fund Timingowy są jednostki go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Timingowy, którego aktywa mogą być inwestowane w finansowe o charakterze udziałowym oraz w finansowe o charakterze dłużnym, w tym rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. nie posiada stałych limitów alokacji pomiędzy udziałowe oraz dłużne. Lokowanie w udziałowe może wahać się w przedziale od 0% do 100%. Lokowanie w dłużne oraz depozyty bankowe może wahać się od 0% do 100%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Noble Funds Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek jest go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Noble Funds Noble Fund Timingowy jest go Noble Funds Inwestycyjny Otwarty Noble Fund Timingowy zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo y Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie Rynek instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka 17

20 Nazwa VL Optimum Optimum Akcji VL Optimum Optimum Gotówkowy VL Optimum Optimum Obligacji em jest wzrost klas em jest wzrost fundusz stosuje bezpieczne finansowe. em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat m Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Akcji zarządzanym przez Opera Towarzystwo y m Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Gotówkowy Opera Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Obligacji Opera Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Optimum Optimum Akcji są jednostki go Optimum Optimum Akcji, który może lokować od 70% do 100% w akcje. Dłużne papiery owe oraz rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 30% subfunduszu. Aktywami u VL Optimum Optimum Gotówkowy są jednostki go Optimum Optimum Gotówkowy, który dokonuje lokat głównie w dłużne papiery owe, które stanowią do 100%, przy czym dłużne papiery krótkoterminowe (o terminie wykupu do jednego roku), stanowią co najmniej 50% funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60%. Aktywami u VL Optimum Optimum Obligacji są jednostki go Optimum Optimum Obligacji, którego do 100% inwestowane jest w dłużne papiery owe oraz rynku pieniężnego. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Optimum Optimum Akcji jest inwestowane funduszu go Optimum Inwestycyjny Otwarty Optimum Akcji zarządzanego przez Opera Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Optimum Optimum Gotówkowy jest go Optimum Optimum Gotówkowy zarządzanego przez Opera Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Optimum Optimum Obligacji jest go Optimum Optimum Obligacji zarządzanego przez Opera Towarzystwo y Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 18

21 Nazwa VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny VL Quercus Parasolowy Quercus Lev VL Quercus Parasolowy Quercus Short em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Agresywny zarządzanym przez Quercus Towarzystwo y m Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Lev Quercus Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. m Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Short Quercus Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny są jednostki go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Agresywny, który inwestuje aktywa w akcyjne (od 50% do 100%), w tym akcje nabywane w ramach pre-ipo - od 0% do 10%). Do 50% portfela go może inwestować w zagraniczne akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne dłużne. Aktywami u VL Quercus Parasolowy Quercus Lev są jednostki go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Lev, który głównie inwestuje w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (dowolnej serii, na długą pozycję). Pozostałe środki, które nie będą ulokowane w kontrakty terminowe, zostaną zainwestowane w dłużne (do 90%) oraz inne środki finansowe. Do 20% może zostać ulokowane w akcyjne. Aktywami u VL Quercus Parasolowy Quercus Short są jednostki go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Quercus Short, który inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (dowolnej serii, na krótką pozycję). Pozostałe środki inwestowane są w dłużne (do 90%) oraz inne środki finansowe. Do 20% może zostać ulokowane w akcyjne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Quercus Parasolowy Quercus Agresywny jest go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Quercus Agresywny zarządzanego przez Quercus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Quercus Parasolowy Quercus Lev jest go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Quercus Lev zarządzanego przez Quercus Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Quercus Parasolowy Quercus Short jest go Quercus Parasolowy Specjalistyczny Inwestycyjny Otwarty Quercus Short zarządzanego przez Quercus Towarzystwo y Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 19

22 Nazwa VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost klas owych i innych lokat m Schroder ISF Asian Opportunities Schroder Investment Management m Schroder ISF EURO Equity Schroder Investment Management. m SKARBIEC Akcji SKARBIEC-AKCJA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Charakterystyka Aktywami u VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN są jednostki go Schroder ISF Asian Opportunities, którego minimum 2/3 inwestowane jest w akcje i papiery oparte na akcjach spółek zarejestrowanych lub prowadzących swoją główną działalność w Azji (bez Japonii). Pozostałe środki mogą być inwestowane w pochodne, warranty oraz depozyty w instytucjach kredytowych. Aktywami u VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN są jednostki go Schroder ISF EURO Equity, którego co najmniej 75% jest inwestowanych w akcje przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto przynajmniej 2/3 funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. u nie cechuje orientacja na żaden konkretny sektor ani przedział kapitalizacji. Aktywami u VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja są jednostki go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Akcji SKARBIEC-AKCJA, którego co najmniej 50% lokowana jest w akcje, głównie renomowanych polskich spółek o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w dłużne. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Schroder ISF Asian Opportunities Hedged PLN jest go Schroder ISF Asian Opportunities zarządzanego przez Schroder Investment Management 100% Aktywów u VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN jest inwestowane funduszu go Schroder ISF EURO Equity zarządzanego przez Schroder Investment Management. 100% Aktywów u VL Skarbiec Akcji Skarbiec-Akcja jest go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Akcji SKARBIEC-AKCJA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y 20

23 Nazwa VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec- -Obligacja VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. em jest wzrost fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat Charakterystyka m SKARBIEC Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Skarbiec Towarzystwo y Inwestycyjnych S.A. Aktywami u VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja są jednostki go SKARBIEC Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA, którego aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata. m SKARBIEC Pieniężny SKARBIEC-KASA zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo y Aktywami u VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa są jednostki go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Pieniężny SKARBIEC-KASA, którego aktywa inwestowane są w rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony ą lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela go subfunduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty subfunduszu powinny być nominowane w walucie polskiej. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Skarbiec Instrumentów Dłużnych Skarbiec- -Obligacja jest inwestowane funduszu go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Skarbiec Pieniężny Skarbiec-Kasa jest go SKARBIEC Inwestycyjny Otwarty Pieniężny SKARBIEC-KASA zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo y Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie Rynek pieniężny i dłużny skarbowy. Niskie 21

24 Nazwa VL Templeton Frontier Markets Fund em jest wzrost klas VL Templeton Global Total Return Fund em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat m Templeton Frontier Markets Fund Franklin Templeton International Services. m Templeton Global Total Return Fund Franklin Templeton International Services. Charakterystyka Aktywami u VL Templeton Frontier Markets Fund są jednostki go Templeton Frontier Markets Fund Co najmniej 2/3 kapitału inwestowane jest w zbywalne udziałowe papiery owe spółek zarejestrowany lub prowadzącą podstawowa działalność w krajach zaliczanych do rynków granicznych, o zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej. Rynki graniczne są mniejsze, mniej rozwinięte i trudniej dostępne niż rynki wschodzące, ale oferują możliwość inwestowania w kapitałowe; do krajów granicznych zaliczyc należy m.in.: Bahrajn, Bułgaria, Kazachstan, Nigeria, Pakistan, Wietnam. może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów owych, w tym kapitałowe i o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata. Aktywami u VL Templeton Global Total Return Fund są jednostki go Templeton Global Total Return Fund, którego minimum 2/3 inwestowane jest w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. może również wykorzystywać finansowe pochodne dla celów może inwestować do 10% swoich netto w papiery owe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach pochodne lub swapy kredytowe(cds). Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Templeton Frontier Markets Fund jest go Templeton Frontier Markets Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. 100% Aktywów u VL Templeton Global Total Return Fund jest inwestowane funduszu go Templeton Global Total Return Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. Rynek instrumentów dłużnych i akcji. Podwyższony poziom ryzyka 22

25 Nazwa VL Templeton Growth (Euro) Fund em jest wzrost klas VL Unie UniAkcje Małych i Średnich Spółek em jest wzrost klas owych i innych lokat Charakterystyka m Templeton Growth (Euro) Fund Franklin Templeton International Services. Aktywami u VL Templeton Growth (Euro) Fund są jednostki go Templeton Growth (Euro) Fund, którego co najmniej 2/3 kapitału inwestowane jest w akcje spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Do 25% fundusz może inwestować w dłużne papiery owe spółek i rządów z całego świata. inwestuje również w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe. m Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y Aktywami u VL Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek są jednostki uczestnictwa funduszu go Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który inwestuje swoje aktywa do 100% w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych. Udział akcji i innych papierów owych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 70%. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Templeton Growth (Euro) Fund jest inwestowane funduszu go Templeton Growth (Euro) Fund zarządzanego przez Franklin Templeton International Services. 100% Aktywów u VL Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek jest inwestowane funduszu go Unie subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y Rynek akcji, towarowy, pochodne. Bardzo wysokie 23

26 Nazwa VL Unie UniAkcje: Turcja VL Unie UniKorona Akcje VL Unie UniKorona Obligacje em jest wzrost klas em jest wzrost klas em jest wzrost Do realizacji celów fundusz stosuje bezpieczne finansowe. owych i innych lokat m Unie subfundusz UniAkcje: Turcja zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y m Unie subfundusz UniKorona Akcje zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y m Unie subfundusz UniKorona Obligacje zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo y Charakterystyka Aktywami u VL Unie subfundusz UniAkcje: Turcja są jednostki go Unie Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja, który inwestuje środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub akcje emitentów z siedzibą w Turcji. Udział wymienionych akcji oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami stanowi co najmniej 60% funduszu. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery owe, rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Aktywami u VL Unie UniKorona Akcje są jednostki go Unie Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Akcje, który lokuje swoje aktywa do 100% w akcje, przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Aktywami u VL Unie UniKorona Obligacje są jednostki go Unie subfundusz UniKorona Obligacje, który inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery owe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70%. inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku. Kryteria doboru oraz zasady ich 100% Aktywów u VL Unie subfundusz UniAkcje: Turcja jest inwestowane funduszu go Unie subfundusz UniAkcje: Turcja zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Unie UniKorona Akcje jest inwestowane funduszu go Unie subfundusz UniKorona Akcje zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y 100% Aktywów u VL Unie subfundusz UniKorona Obligacje jest go Unie Inwestycyjny Otwarty UniKorona Obligacje zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo y Rynek dłużny. Średni poziom ryzyka 24

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć

Miesięcznik inwestycyjny październik Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny październik 16 Warto wiedzieć OBSERWUJEMY WYRAŹNY WZROST ZMIENNOŚCI NA RYNKACH stawiamy na ochronę wartości zgormadzonych środków INWESTOWANIE W REGIONIE USA RYZYKOWNE przedwyborczy

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608)

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz db Zrównoważony

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz db Zrównoważony I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 82 095,77 82 095,77 2 114 364,34 2 114 364,34 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.

SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje,

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny grudzień Wszystko jasne? Zainwestujmy!

Warto wiedzieć Miesięcznik inwestycyjny grudzień Wszystko jasne? Zainwestujmy! Miesięcznik inwestycyjny grudzień 16 Warto wiedzieć 01. Nasze portfele cały czas cechuje ograniczona zmienność nawet w okresie tak dużej niepewności na rynkach, jak w ostatnim miesiącu 04. Wracamy z inwestycjami

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT TFI. Maj 2015

RAPORT TFI. Maj 2015 RAPORT TFI Maj 2015 OCENA SYTUACJI RYNKOWEJ Globalny rynek akcji, mierzony indeksem MSCI All-Country, zanotował istotnie wzrostowy miesiąc, rosnąc o 4,1% (1-27 kwietnia), czego główną zasługą były zwyżki

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo