Andrzej Stefaniak. Rynek FOREX. praktycznie podejcie do spekulacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Stefaniak. Rynek FOREX. praktycznie podejcie do spekulacji"

Transkrypt

1 Andrzej Stefaniak Rynek FOREX praktycznie podejcie do spekulacji

2 Inwestowania mona si nauczy

3 Inwestowania mona si nauczy!"#! "#$

4 Inwestowania mona si nauczy $!!

5 Dlaczego i po co spekulujemy?

6 Dlaczego i po co spekulujemy?

7 Dlaczego i po co spekulujemy?

8 Dlaczego i po co spekulujemy? %!&'()' *!&'()'+,!-. /!&'()' )

9 Na czym spekulowa? 0)))1 % 0. % )2 % -) % 3!4) &4& %!!!!!

10 Na czym spekulowa? 50+! 67& %/: 8+ ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

11 Na czym spekulowa? *#= >>? ;<<<<<<<<<< %%*#A B4->? ;<<<<<<<<<< ;*#* /

12 Na czym spekulowa? CB* ;*/#A<,/#= 3-?8;=#,, 8DE;,,#F?G-= H% BE;%=#% &5E;%#==?IE;#/*

13 Kiedy spekulowa? 5+#)0 (!

14 DOBOWA AKTYWNO PARY EUR/USD Okresy zmoonej aktywnoci na parze EUR/USD z duym prawdopodobiestwem wystpieniem impulsu , , , (wg czasu CET): 16% 15% 7% 24% 27% pozost ałe 11%

15 AKTYWNO STOLIC FINANSOWYCH WIATA

16 AKTYWNO STOLIC FINANSOWYCH WIATA ródło; www. Aboutforex. com

17 Jak spekulowa? %! + 7 0! *!3. +()!,! ' 03!

18 Jak spekulowa? 1. Analiza Fundamentalna 2. Analiza Techniczna 3. Analiza Mieszana

19 Podział danych makroekonomicznych na trzy grupy pod wzgldem wanoci i wypływu na zmienno po publikacji na przykładzie pary Grupa A EUR/USD: 1. Dynamika wzrostu PKB (GDP) 2. Stopa bezrobocia (Unemployment rate) 3. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Nonfarm payrolls) 4. Poziom stóp procentowych (Interest rate) 5. Bilans handlowy (Trade Balance) 6. Dane na temat inflacji (CPI Consumer Price Index) 7. Przepływy kapitałowe (TICS)

20 Grupa B: 1. Wskanik zaufania konsumentów (Consumer Confidence) 2. Produkcja przemysłowa (Industrial Production) 3. Inflacja PPI (Producer Price Index) 4. Beowa Ksiga (Fed Beige Book) 5. Zamówienia na dobra trwałego uytku (Durable Orders) 6. Cotygodniowy raport z rynku pracy (Initial Claims) 7. Sprzeda detaliczna (Retail Sales) 8. Indeks Fed Filadelfia (Philadelphia Fed) 9. Indeks nastroju konsumentów (University of Michigan Sentiment) 10. Wskanik wyprzedzajcy koniunktury (LEI Index)

21 Grupa C: 1. Liczba nowych inwestycji budowlanych (Housing starts) 2. Sprzeda nowych domów (New Home Sales) 3. Sprzeda domów na rynku wtórnym (Existing Home Sales) 4. Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Capacity Utilization) 5. Pozwolenia na budowe (Building Permits) 6. Zapasy w firmach (Business Inventories)

22 Rodzaje wykresów Słupkowy wiecowy Liniowy Kagi

23 Słupkowy Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

24 Wykres słupkowy USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

25 Wykres wiecowy OTWARCIE ZAMKNICIE KORPUS ZAMKNICIE CIENIE OTWARCIE

26 Wykres wiecowy EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

27 Wykres liniowy GBP/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

28 Wykres Kagi CHF/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

29 Podstawowe pojcia analizy trendu Trend rosncy, spadkowy, horyzontalny (konsolidacja) Przełamanie linii trendu Poziomy wsparcia i oporu Kanał cenowy

30 Trend rosncy EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

31 Trend spadkowy USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

32 Trend horyzontalny EUR/CZK Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

33 Przełamanie linii trendu EUR/CHF Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Zajcie długiej pozycji Czcionka Arial Zajcie krótkiej pozycji

34 Poziomy wsparcia i oporu USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

35 Kanał cenowy GBP/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

36 Kiedy mówimy o formacjach zapowiadajcych odwrócenie trendu? Musi istnie trend Pierwszy sygnał to przełamanie wanej linii trendu Im wiksza formacja tym wikszy wynikajcy z niej ruch

37 Formacja głowy i ramion RGR odwrócenie trendu wzrostowego Głowa C A E G B D F Linia szyi Ramiona

38 Formacja RGR CAD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

39 Formacja głowy i ramion RGR odwrócenie trendu spadkowego Ramiona Linia szyi Głowa

40 Formacja RGR EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

41 Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna Potrójne dno Potrójny szczyt

42 Formacja potrójnego szczytu EUR/AUD

43 Formacja potrójnego dna EUR/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

44 Formacja podwójnego szczytu i dna

45 Formacja podwójnego szczytu AUD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

46 Formacja podwójnego dna EUR/CAD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

47 Podstawowe formacje zapowiadajce kontynuacj trendu Trójkty Odwrócone trójkty Flagi i chorgiewki Klin Prostokt

48 Trójkty Trójkt zwykujcy Trójkt znikujcy Trójkt symetryczny

49 Trójkt symetryczny EUR/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

50 Trójkt rozszerzajcy si USD/CHF Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

51 Flagi, chorgiewki i prostokty GBP/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Chorgiewka Prostokt Flaga Czcionka Arial

52 Kliny USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Klin znikujcy zapowiadajcy wzrosty Ramka Czcionka Arial Klin zwykujcy zapowiadajcy spadki

53 WSKA NIKI I OSCYLATORY 1. Wskaniki podajce za trendem (rednie kroczce, MACD) 2. Oscylatory (CCI,RSI,ROC, Stochastic, ADX i inne) 3. Wskaniki nastroju

54 INTERPRETACJA 1. rednie kroczce pokazuj kierunek obowizujcego trendu 2. Oscylatory działaj w czasie horyzontu cenowego konsolidacji - badaj wykupienie/wyprzedanie rynku, oraz pomagaj okreli prospadkowe/wzrostowe dywergencje 3. MACD wskanik łczcy cechy oscylatora i rednich kroczcych pokazujcych obowizujcy trend

55 REDNIE KROCZCE

56 OSCYLATOR CCI COMMODITY CHANNEL INDEX

57 OSCYLATOR RSI RELATIVE STRENGTH INDEX

58 OSCYLATOR ROC RATE of CHANGE

59 OSCYLATOR STOCHASTYCZNY

60 OSCYLATOR AVERAGE DIRECTIONAL INDEX -ADX

61 WSKA NIK MACD

62 Dokładne informacje i opisy wskaników znajduj si na stronie:

63 Zbuduj własny system inwestycyjny 1. System transakcyjny to zbiór sygnałów generowanych mechanicznie na podstawie wczeniej okrelonego algorytmu 2. System inwestycyjny to powizanie systemu transakcyjnego z systemem zarzdzania wielkoci pozycji

64 Zbuduj własny system inwestycyjny Według J.J.Murphy`ego systemy transakcyjne moemy podzieli na: - Podajce za trendem - Przeciwtrendowe a) wsparcie/opór b) zniesienia c) oscylatory - Rozpoznawanie formacji (wizualne i statystyczne)

65 Zbuduj własny system inwestycyjny System podajcy za trendem

66 Zbuduj własny system inwestycyjny System wybicia z okrelonej konsolidacji

67 Zbuduj własny system inwestycyjny Ocena i analiza kadego systemu. Bardzo przydatny jest tu wzór Van K. Tharp`a na Oczekiwan Skuteczno Systemu (OSS) = (PW x AW) - (PS x AS) PW - prawdopodobiestwo wygranej AW - przecitny zysk PS - prawdopodobiestwo straty AS - przecitna strata

68 RÓDŁA WIEDZY Ksiki o tematyce zwizanej stricte z rynkiem walutowym: Specjalistyczne (np. Jacek Zajc Polski Rynek Walutowy w praktyce ) Popularne (np. Gregory Millman: Czas Spekulacji ) Ksizki o tematyce zwizanej z Analiz Techniczn, Ksizki o tematyce makroekonomicznej i finansowej Serwisy informacyjne Grupy dyskusyjne Komentarze i raporty specjalistów Szkolenia

69 RÓDŁA WIEDZY Ciekawe miejsca w sieci, gdzie mona znale informacje dotyczce FOREX: a) polskojzyczne: - - Forex OnLine Forum futures.pl - Grupa dyskusyjna pl.biznes.wgpw

70 RÓDŁA WIEDZY b) angielskojzyczne: - Działy Forex; w portalach Yahoo, Bloomberg, CNBC, Reuters - Kalendarze makroekonomiczne: kalendarz wit na wiecie - Agencje rzdowe;

71 RÓDŁA WIEDZY Portale Forex: Inne ciekawe linki:

72 Inwestowania mona si nauczy $ 1 1. Posiadanie metody o dodatniej Oczekiwanej Skutecznoci Systemu. 2. Konsekwencja 3. Dyscyplina

73 "&'(()$ *+, -+*./ - 0 Szczegóły na stronach:

74 KONIEC Andrzej Stefaniak ; Tel.kom

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-3655-6 Original edition copyright 2007 by The McGraw-Hill

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE KROCZĄCE NA RYNKU WALUTOWYM FOREX

ŚREDNIE KROCZĄCE NA RYNKU WALUTOWYM FOREX ŚREDNIE KROCZĄCE NA RYNKU WALUTOWYM FOREX Grzegorz Szuberla, Ilona Czarnecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Streszczenie Artykuł dotyczy inwestycji na rynku walutowym Forex ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

FOREX PODSTAWY, CZYLI JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ NA GIEŁDIE WALUTOWEJ

FOREX PODSTAWY, CZYLI JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ NA GIEŁDIE WALUTOWEJ FOREX PODSTAWY, CZYLI JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ NA GIEŁDIE WALUTOWEJ Jerzy Kozak Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX

WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX Mirosław GAJER WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX Streszczenie W artykule zaproponowano now technik gry na rynku forex. Rozwaana technika gry bazuje na tzw. spreadach, czyli złoonych

Bardziej szczegółowo

Forex, giełda, opcje binarne.

Forex, giełda, opcje binarne. 1 Spis treści Wstęp... 3 Forex, giełda, opcje binarne.... 4 Dlaczego Opcje Binarne?... 5 Zakładanie konta u brokera Opcji Binarnych:... 6 Zakładanie darmowego konta demo platformy MT4... 10 Strategia cz.

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156 Michał Poszwa KONCEPCJA PRZEDMIOTU PODSTAWY SPEKULACJI NA RYNKU WALUTOWYM CONCEPT

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Przydział do poszczególnych grup jest subiektywny, ale poparty doświadczeniem i logiką.

Przydział do poszczególnych grup jest subiektywny, ale poparty doświadczeniem i logiką. Parkiet Forex Day Dekalog Inwestora - co trzeba mieć i umieć żeby przetrwać na rynku? Rynek forexowy w Polsce ma się bardzo dobrze, o czym świadczą stale rosnąca liczba klientów jak i podmiotów oferujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Wyniki finansowe spółek (USA) spośród spółek notowanych na Wall Street, które już opublikowały raporty za I kw. 2013r. ok. 72 proc. wykazało zysk netto

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab)

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Czym Inwestorzy kierują się przy wyborze Spółki? Analiza techniczna (40%) Analiza fundamentalna (23%) Intuicja (20%) Psychologia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Najlepszy system Forex Price Action. Przedmowa

Najlepszy system Forex Price Action. Przedmowa 1 Przedmowa Poznałem Henryka w dość nietypowy sposób, bo na największym polskim forum dyskusyjnym dotyczącym rynku walutowego. Już na samym początku wiedziałem, że dzięki niemu moja wiedza na temat tradingu

Bardziej szczegółowo

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1 Anna Ujwary-Gil Artykuł ukazał si w: Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE TM wnioski z przeprowadzonych bada, Przegld Organizacji 2008, nr 11, s. 39-42.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo