SPONSORING KULTURY I SZTUKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPONSORING KULTURY I SZTUKI"

Transkrypt

1 Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY SPONSORING KULTURY I SZTUKI Fot. Corbis/FotoChannels Biznes lubi kulturę Umowy sponsorskie Case studies Kodeks Sponsoringu Kultury

2 48 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska SPONSORING KULTURY I SZTUKI lipiec-sierpień 2012 WłaściWe skojarzenia z marką szeroko pojęte kultura i sztuka bezdyskusyjnie są bardzo istotne W każdym społeczeństwie, a bez zewnętrznego Wsparcia spoza budżetu państwa nie mogą się swobodnie rozwijać. dlatego zaprzyjaźniają się z biznesem W imię obopólnych korzyści. Tekst: Karolina Keller rzeciętny Kowalski przeznacza na kulturę coraz więcej P z roku na rok. Nie są to jeszcze duże sumy, ale generalizując stopa życia i poziom wydatków luźnych w przeciętnym gospodarstwie domowym nie pozwalają na zbytnią ekstrawagancję. Z danych za 2010 r. (ostatnie oficjalne badanie wydatków na kulturę) udostępnionych przez GUS wynika, że w porównaniu z rokiem poprzednim wydatki wzrosły o 4,5 proc. Średnio było to 406 zł na osobę w skali roku. Niestety, większość tej kwoty to wydatki na umowną kulturę, bo na telewizję kablową. Na bilety wstępu do teatrów, kin i na koncerty w 2010 r., uśredniając, mieszkańcy miast wydali 27 zł na osobę, a mieszkańcy wsi 7 zł. Są to jednak dane nie do końca odzwierciedlające wagę kultury i sztuki w codziennym życiu cennego konsumenta, a więc wykształconego, nieźle zarabiającego mieszkańca miasta, lecz owe uśrednienie jest pułapką wszystkich badań konsumenckich. Obecnie poziom wsparcia kultury z budżetu państwa wynosi ok. 0,87 proc. jego całości. Dzieląc to na ogrom instytucji i organizacji, które kulturę krzewią i produkują, nie jest to wystarczające. Kultura sięga więc do kieszeni sektora prywatnego, który to z faktu bycia sponsorem w perspektywie długoterminowej także czerpie realne korzyści. Biznes to wizerunek Instytucje pytane o motywy wsparcia kultury wskazują przede wszystkim na potencjał promocyjny, potrzebę przyczynienia się do budowy kapitału kreatywnego, poczucie odpowiedzialności społecznej oraz satysfakcję. O ile aspekt wizerunkowy i społeczny wydają się faktycznymi powodami, o tyle sama satysfakcja to w tym przypadku lekkie naciągnięcie prawdy. Nie mylmy sponsoringu z mecenatem. Owszem, dom inwestycyjny Jana Kulczyka, Grażyna Kulczyk czy Andrzej Walczak prawdopodobnie wspierają (czy prowadzą) instytucje sztuki dla satysfakcji właśnie, ale przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność sponsoringową zawsze robią to po coś. Sponsor w zamian oczekuje realizacji celów biznesowych. Bo o to przecież chodzi. Cele końcowe to bardziej kulturalny i odpowiedzialny wizerunek firmy osiągnięty za pomocą całej gamy potencjalnych narzędzi promocyjnych, tak aby marka była pozytywnie kojarzona. Sponsor staje się podmiotem odpowiedzialnym, troszczącym się o dziedzictwo narodowe, rozwój kultury, kreatywność młodych pokoleń itd. To przekłada się na zaufanie, lojalność czy sympatię klientów mówi Kamila Kujawska- -Krakowiak, prezes fundacji Commitment to Europe Arts & Business. Sponsoring, pracując przede wszystkim na wizerunek sponsora, ma największy sens w długoterminowym lub cyklicznym wymiarze konsumenci nie zapamiętają na długo jednorazowego wsparcia. O sukcesie wizerunkowym sponsoringu decyduje także przemyślany dobór odpowiedniego wydarzenia czy instytucji, której dedykowane jest działanie. Umożliwia to dosyć precyzyjne dotarcie do grupy docelowej SponSoring, pracując przede wszystkim nawizerunek SponSora, ma największy SenS w długoterminowym wymiarze Zdjęcia: materiały prasowe organizatora; na zdjęciu publiczność festiwalu Tauron Nowa Muzyka

3

4 50 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska SPONSORING KULTURY I SZTUKI lipiec-sierpień 2012 ważnej z perspektywy danej firmy. Sponsorzy komercyjni coraz ostrożniej podchodzą do wybieranych projektów. Decyzję o wydaniu każdej złotówki poprzedza analiza dopasowania, spełnienia założeń, celów wizerunkowych, dopasowania pozycjonowania, grupy docelowej. A także potencjalnych zagrożeń. Oczekują, że wokół sponsoringu uda się zbudować komunikację, która przełoży się na większe zainteresowanie marką, produktem, wyzwoli emocje konsumentów komentuje Anna Król, prezes zarządu Go Culture. Skuteczny sponsoring musi być przeprowadzony rozmyślnie, jak wszędzie i tu najważniejsza jest strategia sponsor musi określić precyzyjnie, czego oczekuje, jak zamierza to osiągnąć i jak będzie weryfikował, czy się to udało potwierdza Kamila Kujawska-Krakowiak. Pozytywny buzz Sponsoring efektywny musi być nowatorski. Przekazanie określonej kwoty w ramach wsparcia i jedynie przyklejenie logo na bannerze lub standzie jest nie na czasie, a wręcz stawia sponsora w bardzo niekorzystnym świetle, jako partnera wyjątkowo archaicznego mówi Piotr Glen, kierownik zespołu sponsoringu, prewencji i CSR w PZU. Poza tym same instytucje kultury starają się walczyć o pozyskanie odbiorcy w innowacyjny sposób (chociażby w social mediach) i ta sytuacja jest równocześnie wyzwaniem dla ich sponsorów. Teraz sponsor kultury musi zaskoczyć odbiorcę. W ramach umów sponsorskich nie ograniczamy się jedynie do standardowych form reklamy, ale szukamy zawsze czegoś nowego, innowacyjnego mówi Piotr Glen. Przykładem jest promocja PZU z wykorzystaniem augmented reality przeprowadzona podczas ostatniej Nocy Muzeów w Warszawie. Tego typu innowacyjne działania są korzystnie komentowane w social mediach, użytkownicy postują i udostępniają informacje, bo są pozytywnie zaskoczeni poziomem strategii marketingowej i zaangażowaniem w kulturę firm, których by o to nie podejrzewali. Pozytywny buzz generują także działania kierowane stricte do grupy relatywnie młodych odbiorców, jak np. sponsoring i organizacja letnich festiwali muzycznych. Festiwale są bezbłędnie kojarzone ze swymi sponsorami (nie tylko w przypadku gdy marka występuje w ich nazwie), więc faktycznie akcja odpłaca się pozytywnym nastawieniem do spółek i ich korzystniejszym wizerunkiem w sieci i nie tylko. Im więcej osób Bank PekaO Mecenas ROku 2011 Robert Moreń, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej w Banku Pekao Bank Pekao wspiera tylko te projekty, które są zgodne z misją i wartościami firmy. Realizujemy w ten sposób dwa zasadnicze cele: wzmacniamy wizerunek banku jako instytucji, która jest blisko klientów i odpowiada na realne potrzeby środowisk lokalnych, a także zwłaszcza na poziomie lokalnym wzmacniamy w ten sposób przekaz produktowy.angażujemy się zatem zarówno w wydarzenia o wieloletniej tradycji i międzynarodowym zasięgu, jak i przedsięwzięcia mniej spektakularne, ale ważne dla lokalnych społeczności. Sponsorujemy nie dlatego, że tak wypada robiąc to, nie jesteśmy tylko producentem zysku, ale także dobrym obywatelem. Poza tym niewątpliwą korzyścią płynącą ze sponsoringu jest to, że w dużej mierze właśnie dzięki niemu kultura może się rozwijać, a z dorobku kulturalnego pośrednio lub bezpośrednio korzystamy wszyscy jako społeczeństwo. Ocena efektywności Zwrot inwestycji w kulturę jest ciężko zweryfikować, żaden nowy klient nie oznajmi przecież, że zdecydował się na usługi ze względu na bliską upodobaniom działalność sponsoringową podmiotu. Efektywność mierzy się więc podobnie jak podczas innych aktywności (np. sponsoringu sportowego) za pomocą danych liczbowych (sprzedane bilety, ekwiwalent reklamowy, liczba miejsc ekspozycji logo) oraz badań konsumenckich, gdzie, jak mówi Kamila Kujawska-Krakowiak, podstawą oceny są zazwyczaj: rozpoznawalność i ocena sponsorowanego, rozpoznawalność firmy jako sponsora oraz zmiana lub utrwalenie pożądanego wizerunku. Taka weryfikacja skuteczności jest miarodajna przy długofalowych projektach. Efektywność jednorazowych akcji (czy etapów pośrednich sponsoringu) ocenia się, analizując np. buzz w mediach społecznościowych, liczbę uczestników wydarzenia, feedback w prasie i telewizji. kliknie lubię to, tym lepszy PR zyskuje marketer. Tylko czy fakt ten przekłada się na większą sprzedaż (dobry wizerunek to w końcu zawsze preludium to zwiększenia zysków)? Niekoniecznie owszem, jesteśmy skłonni lubić Żywca za Męskie Granie, ale gdy pijemy od lat przykładowo Ciechana, nie kupimy puszki Heinekena, dlatego że browar ten organizuje największy festiwal muzyczny w kraju. trudna komunikacja Dobrze przemyślany i optymalnie dobrany sponsoring w zasadzie nie powinien być ryzykowny. O ile marka zostanie utożsamiona z właściwymi atrybutami, które stoją za wydarzeniem czy instytucją, działanie nie powinno okazać się niewypałem. Często trudna jest natomiast właściwa komunikacja. Partner nie zawsze chce lub potrafi zadbać o stronę komunikacyjną, a dla nas ten aspekt jest niezmiernie ważny. Sponsoring szczególnie kultury musi zostać odpowiednio zakomunikowany, aby nasze partnerstwo zostało zauważone i dobrze ocenione. Dlatego bardzo często przy kluczowych projektach bierzemy na siebie ciężar komunikacji mówi Piotr Glen. Brak otwartej komunikacji o sponsorze (a jest ona przecież niezbędna, żeby sponsor był w ogóle zainteresowany wsparciem) może wynikać z nadal obecnej w świadomości ludzi, ale już zdewaluowanej opinii, że jest to sprzedaż wartości artystycznych na rzecz obrzydliwego biznesu. Nadal mamy, szczególnie w niektórych krajach europejskich, pewne kłopoty z postrzeganiem sponsorów i ich roli przez media. Nie do końca rozumie się to, że nie trzeba się wstydzić sponsora, a wymienienie go z nazwy nie szkodzi wydarzeniu mówi Anna Król. W Polsce jest jeszcze bardzo dużo miejsca na kreatywną współpracę sponsoringową. Batalia o 1 proc. rocznego budżetu państwa na kulturę trwa, w teorii jest to fakt, lecz w praktyce trzeba poczekać na efekty. Prawdopodobnie do 2014 r. W międzyczasie w kraju, w którym praktycznie bez echa do porządku dziennego przechodzi incydent przesunięcia dotacji miasta w wysokości 10 mln zł dla warszawskich teatrów na budowę strefy kibica, należy tym bardziej szukać połączeń komercyjno-marketingowych pomiędzy kulturą, sztuką i biznesem.

5 Głos eksperta: KULTURA SPONSOROWANA Autorytety muzyczne: Męskie Granie Żywiec Znacznie więcej niż promocja Zdjęcia: Maciej Kulczyński, mat. prasowe Autorski projekt muzyczny marki Żywiec (jako sponsor wspiera także inne eventy, np. Festiwal Malta). Męskie Granie zaprasza do współpracy znanych polskich artystów o niekwestionowanym autorytecie (Waglewski, Fisz, Kazik, Stańko, Możdżer i inni), aby podkreślić wysoką jakość działań. Publiczność doceniła efekt w krótkim czasie Męskie Granie stało się silną, niezależną, artystyczną marką, identyfikowaną bezpośrednio z Żywcem. Projekt wspierają zintegrowane kampanie ATLi BTLprowadzone przede wszystkim w miastach, w których odbywają się koncerty oraz aktywności w obszarze digital i social mediów. Na ręce zespołu projektowego Męskiego Grania trafiły już m.in. nagrody: Złota Effie, Złoty Orzeł, Mix Awards 2011, Impactor 2011 oraz Webster Creative Płyta Męskie Granie 2011 zdobyła status podwójnego platynowego krążka. Najważniejszą zmianą w tegorocznej edycji festiwalu jest nowa dyr. artystyczna Katarzyna Nosowska. Biznes lubi sztukę: Art Yard Sale w Ufficio Primo Kluczyk Real Estate Holding Jako właściciel rewitalizowanego budynku Ufficio Primo (Warszawa) firma Kulczyk Real Estate Holding zdecydowała się na niestandardową metodę skupienia uwagi potencjalnych klientów. Rzecz udało się zrealizować poprzez zaproszenie do współpracy organizatorów Art Yard Sale targów sztuki współczesnej, a także pełne sfinansowanie tegorocznej edycji projektu. Zaowocowało to połączeniem dwóch unikatowych artystycznie przedsięwzięć architektonicznej perły modernizmu projektu Marka Leykama i prestiżowych targów artystycznych goszczących takich artystów, jak KESH, Magnus voll Mathiassen czy reprezentowani przez Galerię Raster Zbigniew Libera, Agata Bogacka i Karol Radziszewski. Akcja przyciągnęła uwagę mediów i zakończyła się sporą liczbą publikacji oraz relacji. Target tego aspektu przedsięwzięcia okazał się doskonale dobrany zamożni klienci Kulczyk Real Estate Holding charakteryzują się wysoką świadomością współczesnej sztuki i jej wartości. Pomysłodawcą adaptacji budynku Ufficio Primo na Art Yard Sale była agencja obsługująca Kulczyk Real Estate Holding Kostrzewa PR. Materiał promocyjny W PKN ORLEN zdajemy sobie sprawę, że sponsoring kultury i sztuki nie może być traktowany jedynie jako forma promocji firmy, ale powinien być elementem większej całości. Z jednej strony bowiem działania powinny zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu służyć twórcom i końcowym odbiorcom sztuki, a jednocześnie budować wartości spółki. Jesteśmy firmą, której marka jest dobrze rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. W ten sposób nasza aktywność w różnych dziedzinach ma szansę dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Dlatego właśnie chętnie angażujemy się w projekty, które w naszej opinii mają wyjątkowe znaczenie dla polskiej kultury i sztuki. W ubiegłym roku PKN ORLEN zaangażował się w organizację XVI Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena wyjątkowego wydarzenia muzycznego o zasięgu międzynarodowym. Byliśmy także sponsorem Polskiego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, który co roku gromadzi wybitne osobistości świata filmu z kraju i z zagranicy. Podjęliśmy również współpracę z Teatrem Narodowym Operą Narodową, jedną z najbardziej uznanych scen nie tylko w Polsce, ale także w skali europejskiej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wsparcie dla dużych projektów w dziedzinie kultury to nie wszystko. Chętnie angażujemy się w projekty mniejsze, niezależne, których potencjał kryje się nie tyle w rozmachu, ile w pasji twórców i wyjątkowości tworzonej przez nich sztuki. Dlatego też naszymi działaniami sponsorskimi objęliśmy Teatr IMKA. Myślę, że każdy, kto miał choć raz okazję pracować przy ciekawym projekcie z zakresu sponsoringu kultury i sztuki, zgodzi się ze mną, że dają one wiele satysfakcji zaangażowanym stronom. Jednocześnie warto podkreślić, że profesjonalnie zaplanowane i przeprowadzone przedsięwzięcia przynoszą wymierne korzyści nie tylko wspierającym je firmom, ale też co najważniejsze ludziom, którzy w nich uczestniczą. Leszek Kurnicki Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN

6 52 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska SPONSORING KULTURY I SZTUKI lipiec-sierpień 2012 w dobrze pojętym INTERESIE Gdy chce się precyzyjnie skonstruować rzetelną umowę sponsoringową, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które są zmienne w zależności od sponsorowanego przedsięwzięcia. umowy będą się różnić w każdym przypadku nie da się zastosować tu czegoś na kształt szablonu. formułowanie uniwersalnej treści umowy sponsoringu odnoszącej się do wszelkich jego typów i podty- S pów byłoby nieskuteczne i bezzasadne. Bardzo trudno byłoby określić essentialia negotii, czyli elementy przedmiotowo istotne takiej uniwersalnej umowy, gdyż tak naprawdę będą one indywidualnie i każdorazowo ustalane przez strony. To strony wspólnie decydują, które elementy umowy są istotne dla jej istnienia, a które nie. Niewątpliwie uzasadniony jest zatem postulat, aby strony w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowo, jasno i precyzyjnie określały wzajemne zobowiązania, przedmiot umowy i przysługujące prawa. Odpowiedni kształt umowy Tekst: Anna Matusiak Przy konstruowaniu umowy należy wziąć pod uwagę typ sponsorowanego wydarzenia, cel umowy, jej funkcję oraz kwestię cykliczności. Inaczej będzie skonstruowana umowa odnosząca się do sponsorowania incydentalnego, jednorazowego wydarzenia, a inaczej dotycząca wydarzeń cyklicznych, często rozłożonych na okres kilkuletni. Nie należy zapominać, że jest to umowa funkcjonująca na różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, obejmujących takie dziedziny, jak np. kultura, sztuka, sport czy chociażby ochrona środowiska. W każdym przypadku ze względu na specyfikę przedmiotu jej kształt będzie nieco inny, tj. umowa będzie zawierać pewne specjalne regulacje prawne. Rzeczą oczywistą jest, że kształt umowy i jej płaszczyzna funkcjonowania mają bezpośrednio związek z celem, jaki strony chcą osiągnąć w wyniku jej wykonania. W umowie sponsoringu prawa i obowiązki sponsorowanego i sponsora muszą być określone w sposób bardzo precyzyjny, najlepiej z podaniem możliwie największej liczby informacji doprecyzowujących poszczególne działania. Ukształtowany w umowie wzajemny układ praw i obowiązków ma przede wszystkim służyć realizacji umowy zgodnie z wolą stron i zawartymi w niej postanowieniami. Partnerska współpraca Należy pamiętać, że obie strony są podmiotami partnerskimi, równorzędnymi, a obowiązek jednej ze stron rodzi uprawnienie po stronie przeciwnej i odwrotnie. Na obu stronach ciąży obowiązek rzetelnej, otwartej, partnerskiej współpracy. Przede wszystkim należy przestrzegać przyjętych w umowie ustaleń formalnych, określonego sposobu postępowania i terminów. Możliwe, że w umowie znalazły się pewne klauzule szczególne, np. dotyczące poufności wysokości przekazanych środków finansowych. Wówczas pod żadnym pozorem nie wolno ich ujawniać, bowiem trzeba się będzie liczyć z konsekwencjami prawnymi takiego działania. Konieczne do odnotowania jest to, że ze względu na przedmiot umowy umowa sponsoringu charakteryzuje się dużym stopniem profesjonalizmu. Przejawia się on zarówno we wzajemnych obowiązkach stron, jak i zasadach ich odpowiedzialności. Bezsprzeczne jest, że w każdym przypadku umowa sponsoringu zapewnia określone korzyści obu stronom umowy. Przyznać należy, że w większości przypadków dla sponsora są to pewne trudne do Zdjęcia: Corbis/FotoChannels, mat. prasowe

7 oszacowania korzyści o charakterze niemajątkowym. Mogą być one związane np. z upowszechnieniem znaku towarowego sponsora lub nazwy, jego logo, zwiększeniem renomy rynkowej czy też poprawą wizerunku marki w społecznym odbiorze. Umowa nienazwana Ponieważ celem sponsoringu nie jest promocja konkretnego produktu, ale promocja samego przedsiębiorcy, trzeba zauważyć, że zazwyczaj to właśnie chęć zwiększenia renomy rynkowej stanowi dla podmiotu sponsorującego przyczynę zawarcia umowy. W jej treści bardzo często możemy odnaleźć elementy pewnych umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym czy chociażby prawie własności intelektualnej. Pozwala to sięgać do przepisów regulujących konkretne umowy przy ocenie poszczególnych jej postanowień. W umowie sponsoringu można odnaleźć elementy takich umów, jak: zlecenia, dzierżawy, umowy najmu, darowizny, umowy o dzieło czy też umowy licencyjnej. Z prawnego punktu widzenia podstawą działań sponsoringowych jest stosunek umowny łączący podmiot sponsorujący, tzw. sponsora, i podmiot sponsorowany. Kodeks cywilny nie zawiera ani definicji sponsoringu, ani też nie reguluje umowy sponsorskiej. Umowa sponsoringu jest dwustronną umową cywilnoprawną o charakterze obligacyjnym, tzw. umową nienazwaną, zawieraną na podstawie art. 353 KC w ramach wyrażonej w nim zasady swobody umów, umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i wzajemną, zawartą z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli obu stron. Korzyści dla sponsora Anna Matusiak prawnik w zespole Fundacji Commitment to Europe Arts & Business Misją Fundacji jest inicjowanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo we wzajemnym wspieraniu działań świata biznesu i sztuki. Partnerami Fundacji są zarówno instytucje kulturalne, jak i firmy zaangażowane w działania wspierające i promujące kulturę i sztukę. Autorka współpracuje także z Kancelarią Adwokacką Arkadiusza Matusiaka. Przy konstruowaniu umowy należy wziąć Pod uwagę typ sponsorowanego wydarzenia, cel umowy, jej funkcję oraz kwestię cykliczności Przygotowanie umowy sponsorskiej przebiega kilkuetapowo. Warto nadmienić, że przy określaniu kręgów potencjalnych sponsorów należałoby wyjść od analizy powodów, dla których dana firma mogłaby być zainteresowana wsparciem projektu. Trzeba postawić na zgodność oferty z polityką danej firmy w zakresie sponsoringu. Należy dokładnie zdefiniować i oznaczyć korzyści dla sponsora. Proponowane korzyści mogą obejmować np. umieszczenie nazwy i logo sponsora na materiałach promocyjnych, takich jak chociażby albumy, koszulki, zaproszenia, bilety, kalendarze, płyty, katalogi, strona internetowa, prawo do wykorzystania logo sponsorowanego wydarzenia we własnych działaniach PR, oficjalne publiczne podziękowania w czasie otwarcia danego wydarzenia, uroczystej premiery, wernisażu itp.trzeba pamiętać, że dla sponsora liczą się realne zyski i nie ma w tym niczego złego. Zatem te korzyści, które tylko można, należy wyceniać bezpośrednio, np. w skład pakietu sponsorskiego może wchodzić 100 biletów VIP na dane wydarzenie w cenie 250 zł za sztukę, co daje łącznie kwotę 25 tys. zł i oznacza realny koszt w postaci niezrealizowanego przychodu z tytułu sprzedaży biletów. Podobnie stosując standardowe stawki rynkowe, można wyliczyć cenę wynajmu pomieszczeń lub powierzchni reklamowych, a także kosztów związanych z promowaniem nazwy, logo, kiedy to należy wziąć pod uwagę np. koszt druku wkładek do programu wydarzenia informującego o sponsorze imprezy i ewentualnie jego działalności, produktach, usługach. Przede wszystkim oferta Pierwszym kontaktem dającym możliwość nawiązania relacji i przedstawienia założeń jest oferta projektu. To w tym miejscu powinny znaleźć się najistotniejsze elementy, cel projektu i współpracy oraz opis realnych korzyści. Nie należy zatem bagatelizować tego etapu pracy. W ofercie powinny się znaleźć ogólny opis projektu, jego argumenty marketingowe, metody oceny efektywności, opis kosztów oraz naturalnie wyraźne zaprezentowanie wartości dodanej. Na marginesie warto podkreślić jedną niezwykle istotną kwestię. Znaczna część ofert jest odrzucana z powodu tych samych, stale powtarzających się błędów braku konkretnych, mierzalnych danych i efektów. Warto o tym pamiętać. Oferta musi być konkretna i precyzyjna. Nie wystarczy na przykład napisać, że logo sponsora znajdzie się na ulotkach promujących dane wydarzenie. Z takiego sformułowania nie wynikają dane o liczbie odbiorców ani wartości, która się za tym kryje. Starając się pozyskać sponsora, nie wystarczy w złożonej szablonowo ofercie zaoferować logotyp na biletach, bannerach, standach i roll-upach. Sponsor oczekuje informacji na temat efektywności podejmowanych działań, konkretnych rezultatów i szczegółowych danych, np. o realnych wartościach świadczeń, wartości reklamowej, mediowej itd. Zdarza się, że oba podmioty chcą udokumentować przyjęte wstępnie ustalenia w formie listów intencyjnych, co może stanowić następnie punkt odniesienia na etapie uzgodnień treści umowy sponsorskiej. Kolejnym etapem współpracy będzie przeprowadzenie rokowań i po wypracowaniu konsensusu podpisanie umowy przedwstępnej, chociaż nie jest to obligatoryjne. Zwieńczeniem całego procesu jest zawarcie w formie pisemnej umowy sponsorskiej. Z punktu widzenia prawa cywilnego umowa sponsorska nie wymaga co prawda zachowania szczególnej formy, jednakże konieczność jej pisemnego udokumentowania wynikać może z przepisów regulujących działalność przedsiębiorców i mówiąc najogólniej, leży w dobrze pojętym interesie obu stron.

8 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska SPONSORING KULTURY I SZTUKI lipiec-sierpień 2012 Relacja partnerska po dwóch latach konsultacji i wielu miesiącach pracy nad treścią pod koniec zeszłego roku udało się wreszcie wypracować zasady mające ułatwić współpracę pomiędzy światem kultury i biznesu. tekst: Karolina Keller owstał Kodeks Sponsoringu Kultury niewiążący zbiór P zasad, którymi sponsor i sponsorowany mogliby i powinni się kierować. Dokument symbolicznie podpisali: minister Bogdan Zdrojewski, prezes GPW Ludwik Sobolewski oraz dyr. generalny PKPPLLech Pilawski. Sygnatury złożono podczas konferencji Partnerstwa kreatywne. Kultura w biznesie i biznes w kulturze, zorganizowanej w ramach kampanii Kultura się liczy akcji zainicjowanej w 2010 r. po Kongresie Kultury w Krakowie przez Narodowe Centrum Kultury w celu zwiększenia świadomości znaczenia kultury, również dla gospodarki państwa. Uczciwa współpraca Istotą dokumentu jest sprytne pogodzenie interesów środowiska kultury i biznesu, tak aby strony wzajemnie rozumiały prawa rządzące swymi rynkami. Spisane zostały teoretycznie powszechnie znane, ale nie do końca stosowane zalecenia. Ogólny wydźwięk kodeksu podkreśla konieczność partnerstwa i działań fair play we współpracy sponsora i sponsorowanego. Związek sponsorski powinien być oparty na wzajemnym szacunku, świadomości celów i obowiązków stron oraz wzajemnej ochronie wizerunków instytucji. Ważnym zapisem kodeksu jest Ochrona wartości artystycznych i beneficjentów programów kulturalnych (a więc i widzów, uczestników) punkt m.in. przypominający sponsorom, że nawet bardzo hojne wsparcie finansowe nie oznacza przyzwolenia na ingerencję w wolność artysty oraz niezależność sztuki. Sponsor powinien mieć zaś prawo dostępu do informacji o procedurach regulujących działalność w tym informacji finansowych. Strony powinny także uzgodnić, jaka część wkładu pieniężnego sponsora zostanie przeznaczona na jego promocję. Dokument reguluje też kwestie prawne współpracy, która według kodeksu powinna zostać klarownie i wyczerpująco opisana w umowie dokument nie jestwiążący, mazato wymiar symboliczny podczas prac nad treścią kodeksu udało się zorganizować wiele spotkań przedstawicieli świata biznesu i kultury nawet bardzo hojne wsparcie finansowe nie oznacza przyzwolenia na ingerencję wwolność artysty oraz niezależność sztuki sponsoringowej zawartej przez strony. Leży to zresztą w dobrym interesie zarówno sponsora, jak i sponsorowanego. Ponadto strony umowy powinny nieustannie komunikować się systematycznie wymieniać informacje, prowadzić konsultacje, uzgadniać decyzje. Na warsztat wzięto także aspekt szafowania logo owszem, sponsor musi mieć prawo do ekspozycji swojego wizerunku, jednak informowanie o wsparciu nie może ingerować w przestrzeń publiczną w sposób niezgodny z interesem publicznym, a więc np. oszpecać krajobraz. Na dobry początek Dokument nie jest wiążący, ma za to wymiar symboliczny podczas prac nad treścią kodeksu udało się zorganizować wiele spotkań przedstawicieli świata biznesu i kultury. Podczas ceremonii podpisania dokumentu w siedzibie GPW minister Bogdan Zdrojewski zwrócił uwagę na to, że już widać profity uruchomionego m.in. za sprawą prac nad powstaniem kodeksu porozumienia stron przedstawicieli kultury i biznesu. Minister mówił, że gdy cztery lata temu objął stanowisko, zauważył, iż biznes w pewnym stopniu odszedł od sponsoringu sportowego oraz kulturalnego. Po obserwacji przyczyn zjawiska okazało się, że współpraca na styku biznesu i polityki kulturalnej była nieopłacalna i kłopotliwa. W tej chwili ilość środków finansowych, które lokuje biznes w obszarze kultury, to kilkaset milionów złotych wsparcia w całej Polsce na wydarzenia realizowane przez Ministerstwo Kultury, przez samorządy wszystkich szczebli, a także podmioty prywatne. Odwrócono więc trend, i to w czasie kryzysu.to oznacza, że udało się zbudować źródła satysfakcji oraz ofertę artystyczną dla biznesu mówił. Ludwik Sobolewski z kolei podkreślał, że ramy regulacyjne ujęte w kodeksie umacniają szansę na szersze finansowanie kultury oraz pomogą w budowie kapitału kreatywnego polskiego biznesu. W czasach, gdy środki na kulturę należy umieć pozyskiwać od przedsiębiorstw, gdyż samo wsparcie państwa nie wystarcza, taki dokument jest bardzo ważnym, rewolucyjnym przedsięwzięciem (w wielu państwach znanym już od lat) kodeks udowadnia, że środowisko biznesu oraz kultury, gdy chce, może przemówić językiem wspólnych korzyści.

9 FIRMY I OSOBY Aflofarm, 3, 5, 14 AIG Bank, 23 Albedo Marketing, 17 Alior Bank, 24, 27, 37, 40 ARC, 44 Artegence, 17 Axa Polska, 5 Banaszewski Michał, 16 Banderas Antonio, 22, 36 Bank Pocztowy, 40 Bank Polskiej Spółdzielczości, 23 Beenhakker Leo, 22 Bielicki Maciej, 18 Binoche Juliette, 22, 32 BMW Group Polska, 5 BNP Paribas, 23, 37 BNP Paribas Fortis, 23 Bogacka Agata, 51 Bomaye, 22 Bors Grzegorz, 6 BPH, 26, 37, 46 Braciak Jacek, 28, 37 Brand Nature Access, 31 BRE Bank, 24 Burger King, 5 BZ WBK, 22, 32, 36, 39 Campina Polska, 9 Carey Mariah, 7 Carlo Tassara, 27 Carlsberg Polska, 5, 11 Ciechan, 50 Citi Handlowy, 37 Cleese John, 22 Codes Startegie, 30 Commitment to Europe Arts & Business, 48, 53 CPI Studio, 33 Crédit Agricole, 22, 32, 37 Cube Group, 22 Daniluk Michał, 14 DDB Warszawa, 17, 22, 37 Depardieu Gerard, 22 DeVito Danny, 22 Drabent Yuri, 18 Dutkiewicz Marcin, 18 EFG Eurobank Ergasias, 22 Ekes Marek, 18 Esteem Brand Startegies, 12 Euro RSCG 4D, 17 Euro RSCG Warsaw, 11 Eurobank, 26, 36 Facebook, 43 Filipek Jarosław, 30 Focus Advantage, 18 Focus Media Group, 16, 18 Fortis, 30 Fortis Bank Polska, 23 Fronczewski Piotr, 36 Fundacja Synapsis, 17 Furman Jacek, 14 Gawędzki Radosław, 12 Getin, 36 Glen Piotr, 50 Gliniak Jacek, 18 Głowacz Agnieszka, 16 Go Culture, 50 Gospodarczy Bank Wielkopolski, 23 Górniak Edyta, 5, 28 Górska Monika, 18 Górski Tadeusz Piotr, 30 Greenpeace, 5 Grupa And More, 5 Grupa PZU, 33 Grupa Żywiec, 11 GSK, 3, 14 Guzik Anna, 26 HealthWay, 14 Heineken, 50 Hoffman Maciej, 5 HVB, 26 Imagine Nation, 18 ING, 46 ING Bank Śląski, 5, 28, 36, 37 Inteligo, 37 IQ Marketing, 17 Izba Wydawców Prasy, 5 Jarysz Marcin, 17 Jurjewicz Piotr, 11 Just, 23 K2, 16 Kaleński Igor, 18 Kantar Media, 5, 14, 21, 30 Karwowska-Koza Joanna, 37 Kasprzyk Piotr, 18 Kompania Piwowarska, 5, 10 Kondrat Marek, 28, 37 Konopka Tomasz, 36 Kostrzewa PR, 51 Kot Tomasz, 30 Kowalczyk Justyna, 36 Kredyt Bank, 22, 37 Król Anna, 50 Kujawska-Krakowiak Kamila, 48 Kulczyk Grażyna, 48 Kulczyk Jan, 48 Kulczyk Real Estate Holding, 51 Kupidura Kamil, 18 Kupidura Rafał, 18 Kurnicki Leszek, 51 Lasik Jan, 17 Lehman Brothers, 21 Lemon Sky, 17 Leykam Mark, 51 LG Petro Bank, 26 Libera Zbigniew, 51 Loża A5, 30 Lubię To, 16, 18 Lukas Bank, 22, 32, 37 Łukasiewicz Mariusz, 32 Madajczyk Przemysław, 18 Majewski Kamil, 18 Majewski Szymon, 22, 31, 36, 39, 46 Mann Wojciech, 22, 37 Marczakiewicz Magda, 17 Marszałł Tomasz, 3, 38 MasterCard, 5, 23 Materna Krzysztof, 22, 37 Mather, 22 Matusiak Anna, 53 Matusiak Arkadiusz, 53 Maxus, 27 Mazowiecki Bank Regionalny, 23 mbank, 24, 28, 37, 40, 46 McDonald s Polska, 17 Me & My Friends, 46 MEC, 5, 22 MEC Interaction, 16 Mecwaldowski Wojciech, 28 MediaCom, 13 Media & Marketing Polska, 3, 16 Miazek Krzysztof, 37 Mierowski Wojciech, 31 Millennium, 46 Miśkiewicz Tomasz M., 14 Monczak Aleksandra, 18 Moreń Robert, 50 Możdżer Leszek, 51 MTR Media, 36 Multibank, 42 Nairobia, 11, 16 NestPoint, 22 Netia, 30 Nielsen Audience Measurement, 14 Nike, 17 Nordea Bank, 26 Norris Chuck, 22 Nosowska Katarzyna, 51 Ogilvy & Mather Advertising, 36 OMD, 14 Opania Bartosz, 37 OS3, 22 Ostrowski Paweł, 18 Pakier Wojciech, 18 Palka Marta, 17 Papierak Wojciech, 39 Pawlak Jacek, 17 Pawlak Waldemar, 5 Pawłowski Michał, 18 PCK, 16 Pekao SA, 23, 32, 35, 44, 50 Pentor, 26 Peszek Maria, 40 PGT Healthcare, 12 Pilawski Lech, 54 Pilch Jerzy, 5 PKN Orlen, 5, 51 PKO Bank Polski, 3, 17, 22, 31, 36, 38, 45 Polbank, 32, 43 Polbank EFG, 36 Powszechny Bank Kredytowy, 26 Priday Rob, 10 Pride & Glory, 16 Procter & Gamble, 3, 12 PTC, 6, 31 PTK Centertel, 33 Publicis, 13 Puls Biznesu, 39 PZL, 17, 27 PZU, 50 Raczkiewicz Chenczke Consultants, 11 Radwańska Agnieszka, 5 Radziszewski Karol, 51 Raifeeisen, 22, 42 Raifeeisen Bank Polska, 22 Raifeeisen Polbank, 22, 32 Reckit Benckiser, 3, 14 Rewiński Janusz, 33 Ruch, 5 Rzepniewski Tomasz, 16 Saatchi & Saatchi, 16 Saatchi & Saatchi Think Thank, 37 Samsung Electronics Polska, 17 Santander, 23, 32, 36 Santander Kredyt Bank, 43 INDEKS mediamarketingpolska.pl lipiec-sierpień 2012 Shell, 5 Sierpińska-Kopyt Marta, 13 Skowronek Michał, 5 Skrzypczak Maciej, 18 SMB, 16 Smolik Andrzej, 40 Smorszczewski Cezary, 27 Smuda Franciszek, 5 Smyka Grzegorz, 16 Sobieraj Wojciech, 27 Sobolewski Ludwik, 54 Solpharm, 5 Sosnowska Aleksandra, 33 Sowińska Anna, 36 Stańko Tomasz, 51 Starcom, 11, 22 Staszewski Kazimierz, 51 Stoykow Jane, 18 Suszycka Alena, 17 Szołomicka Barbara, 26 Szpakowski Dariusz, 15 TBWA, 17 Telekomunikacja Polska SA, 33 Tequila, 16 Tesco Polska, 17 Teva Pharmaceuticals, 3, 12 Tomaszewski Bohdan, 15 Tomczyk Tomasz, 18 Tomek Goldbaum Wlaziński, 17 Totalizator Sportowy, 5 TVN, 5 Tyszkiewicz Beata, 28 Ucher Artur, 18 UniCredit, 23, 27, 32, 44 Unilever/Lever Polska, 9 Universal McCann, 22 USP Zdrowie, 3, 14 Value Media, 22 VFP Communications, 5, 16 voll Mathiassen Magnus, 51 Waglewski Bartosz, 51 Waglewski Wojciech, 51 Walczak Andrzej, 48 Wancer Józef, 26 Wedel, 23 Weiss Janusz, 26 Whirpool Polska, 17 White Cat Studio, 30 Wojewódzki Jakub, 43 Wołoszański Bogusław, 26 Załuska Jakub, 18 Zdrojewski Bogdan, 54 Zuno, 24, 42 Żywiec, 50 INDEKS REKLAMODAWCÓW BRE Bank, 41 Capitol, 35, 56 Focus Advantage, 7 MMC Polska, 17 Photogenica, 23 PKN Orlen, 49, 51 PZU, 13 VFP Communications, 2, 9 INDEKS 55

10

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI Praca zbiorowa pod redakcją Natalii Ćwik Partner publikacji: Orange Polska ISBN 978-83-932564-6-4 Koncepcja i redakcja: Natalia Ćwik Korekta: Marcin Grzybek Skład,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo