Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ"

Transkrypt

1 Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie) Lipiec 2017 INFORMATYKI UŁ 2017

2 Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie) Spis treści SPIS TREŚCI WPROWADZENIE PROCES OBIEGU WNIOSKU URLOPOWEGO OPIS ETAPÓW OBIEGU WNIOSKU URLOPOWEGO WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY / URLOP WYPOCZYNKOWY NA ŻĄDANIE - ETAP WNIOSKOWANIA WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY / URLOP WYPOCZYNKOWY NA ŻĄDANIE - AKCEPTACJA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY / URLOP WYPOCZYNKOWY NA ŻĄDANIE - MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA URLOPU PRACOWNIKOWI SPIS RYSUNKÓW CENTRUM INFORMATYKI UŁ

3 1. Wprowadzenie Wniosek urlopowy w Portalu Pracowniczym to dokument umożliwiający pracownikowi Uniwersytetu Łódzkiego złożenie w formie elektronicznej podania o urlop wypoczynkowy do akceptacji przełożonego na UŁ. Wersja elektroniczna wniosku urlopowego nie wyklucza obecnie obowiązujących na UŁ trybów składania przez pracowników podań o urlop (poprzez do przełożonego, w wersji papierowej etc.), stanowi ona formę alternatywną do wyboru przez pracownika. Celem jest częściowe zautomatyzowanie procesu składania i rozpatrywania wniosków urlopowych poprzez Portal Pracowniczy bez potrzeby ich drukowania, a następnie migrację danych urlopowych pracownika z Portalu Pracowniczego do systemu Kadrowo- Płacowego. Wniosek urlopowy w Portalu Pracowniczym obecnie uruchomiony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nienauczycielskich na UŁ. Rodzaj urlopu o jaki można wnioskować to urlop wypoczynkowy oraz urlop wypoczynkowy na żądanie. Uwaga: Pracownik może złożyć wniosek urlopowy w systemie tylko w swoim imieniu, nie może złożyć wniosku w imieniu zastępowanego pracownika lub na mocy uprawnień do procedowania delegacji w imieniu upoważnionych pracowników. 2. Proces obiegu Wniosku urlopowego Proces obiegu wniosku urlopowego odbywa się w całości elektronicznie za pośrednictwem systemu i uczestniczą w nim Pracownik oraz jego Przełożony na UŁ, nie podlega on wydrukowi. Każdy rodzaj wniosku urlopowego (urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy na żądanie) procedowany jest na odrębnym formularzu elektronicznym. Poniżej przedstawione zostały etapy obiegu wniosków urlopowych dla każdego typu: 2.1. Urlop wypoczynkowy: 1. Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania (krok 1 z 3) - wypełnienie przez pracownika wniosku o urlop wypoczynkowy (dozwolona data rozpoczęcia urlopu przyszła). 2. Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy - Akceptacja bezpośredniego przełożonego (krok 2 z 3) akceptacja wniosku urlopowego przez przełożonego. Akceptacja możliwa najpóźniej do dnia poprzedzającego planowaną datę rozpoczęcia urlopu, potem wniosek automatycznie zostaje anulowany przez system. 3. Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy - Możliwość anulowania urlopu pracownikowi (krok 3 z 3) przełożony ma możliwość anulowania zaakceptowanego uprzednio wniosku urlopowego. Może to uczynić najpóźniej do dnia poprzedzającego planowaną datę rozpoczęcia urlopu, potem wniosek CENTRUM INFORMATYKI UŁ

4 automatycznie zostaje wysłany do systemu Kadrowo-Płacowego jako zatwierdzony i realizowany urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy na żądanie: 1. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie - Etap wnioskowania (krok 1 z 3) - wypełnienie przez pracownika wniosku o urlop wypoczynkowy na żądanie (dozwolona data rozpoczęcia urlopu teraźniejsza lub przyszła). 2. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie - Akceptacja bezpośredniego przełożonego (krok 2 z 3) akceptacja wniosku urlopowego przez przełożonego. Akceptacja możliwa najpóźniej w dzień rozpoczęcia urlopu, potem wniosek automatycznie zostaje anulowany przez system. 3. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie - Możliwość anulowania urlopu pracownikowi (krok 3 z 3) przełożony ma możliwość anulowania zaakceptowanego uprzednio wniosku urlopowego. Może to uczynić najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia urlopu, potem wniosek automatycznie zostaje wysłany do systemu Kadrowo-Płacowego jako zatwierdzony i realizowany urlop wypoczynkowy na żądanie. Jeżeli pracownik składa wniosek o urlop wypoczynkowy na żądanie w dniu jego rozpoczęcia wówczas krok ten nie występuje. Uwaga: Do obiegu Wniosku urlopowego wprowadzony jest mechanizm powiadomień wysyłanych do pracownika oraz przełożonego UŁ. Przełożony otrzyma powiadomienie o złożonym wniosku urlopowym przez pracownika, pracownik otrzyma powiadomienie o akceptacji wniosku urlopowego przez przełożonego oraz anulacji jego akceptacji jeżeli taka nastąpi. Wiadomości wysyłane są tylko do osób, które wypełniły swoje adresy e- mail oraz wyraziły zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych dokumentach zakładka Zmień (opis jak uzupełnić pracowniczy adres w osobnej Instrukcji podstawowych funkcjonalności w module Dokumenty). CENTRUM INFORMATYKI UŁ

5 3. Opis etapów obiegu Wniosku urlopowego W celu rozpoczęcia procesu wypełniania dokumentu Wniosku urlopowego w systemie Portal Pracowniczy należy kliknąć na zakładkę Dokumenty a następnie wybrać pierwszą z sekcji Dodaj. Zakres wyświetlanych sekcji zależny jest od uprawnień użytkownika. Dokumenty - lista sekcji Po kliknięciu w Dodaj następnie pojawia się strona Dodawanie dokumentów, gdzie użytkownik dokonuje wyboru typu dokumentu z listy: - Delegacja krajowa - Delegacja krajowa obieg mieszany - Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie Po wskazaniu z listy typu dokumentu Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy lub Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie wybór należy zatwierdzić klikając WYBIERZ. Dodawanie dokumentów - wybór typu dokumentu przez użytkownika : Wniosek urlopowy CENTRUM INFORMATYKI UŁ

6 Utworzony Wniosek urlopowy system automatycznie zapisuje na Liście zadań użytkownika. System domyślnie, po dodaniu nowego dokumentu otwiera użytkownikowi sekcję Lista zadań - widok złożony. Sekcja Lista zadań widok złożony dla każdego typu dokumentu widoczna jest oddzielna tabela, wnioski urlopowe wyświetlone są w tabeli Bieżące wnioski urlopowe. Lista zadań widok złożony: tabela Bieżące wnioski urlopowe W celu rozpoczęcia wypełniania formularza Wniosku urlopowego należy kliknąć na wiersz z nowym dokumentem lub z pozycji wiersza tego dokumentu po kliknięciu w przycisk funkcyjny AKCJE wybrać Otwórz dokument. Dokument zostanie otworzony na pierwszym kroku Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania dla urlopu wypoczynkowego lub Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy na żądanie - Etap wnioskowania dla urlopu wypoczynkowego na żądanie Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy / urlop wypoczynkowy na żądanie - Etap wnioskowania Formularz kroku pierwszego Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania dla urlopu wypoczynkowego lub Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy na żądanie - Etap wnioskowania dla urlopu wypoczynkowego na żądanie zawiera: Nagłówek i podtytuł W nagłówku widoczna jest nazwa kroku, na którym znajduje się dokument. W podtytule zawarte są podstawowe informacje o dokumencie (dane wnioskodawcy, numer dokumentu oraz typ dokumentu). Dane te system uzupełnia automatycznie. CENTRUM INFORMATYKI UŁ

7 Dla przejrzystości każdego z trzech kroków dla wniosku urlopowego, widok dokumentu w zakresie nagłówka jest ujednolicony. Podtytuł jest zawsze widoczny - po przewinięciu strony w dół opis ten jest zmniejszony, rozciągnięty i "przyklejony" w górnej części ekranu. Dzięki temu podstawowe informacje na temat delegacji są łatwo dostępne Informacje o wniosku obowiązkowe pola do wypełnienia Jest to główna część wniosku urlopowego, która zawiera obowiązkowe do wypełnienia przez pracownika UŁ pola (oznaczone gwiazdką): Zatrudnienie (tylko stanowiska nienauczycielskie) pole to system wypełnia automatycznie, zgodnie z zatrudnieniem pracownika wynikającym z systemu Kadrowo- Płacowego. W przypadku, gdy pracownik ma kilka miejsc zatrudnienia, należy dokonać w tym polu wyboru właściwego. Dostępne ilość dni, które na pracownik może jeszcze wykorzystać na urlop wypoczynkowy według procesowanego rodzaju wniosku urlopowego (urlop wypoczynkowy lub urlop wypoczynkowy na żądanie) w danym roku kalendarzowy. Dane pobierane są z systemu Kadrowo-Płacowego, jeżeli pracownik ma wątpliwości co do ich prawidłowości należy skontaktować się z Działem Kadr. Wnioskujesz o ilość dni o którą pracownik wnioskuje, wyliczona według wprowadzonych dat rozpoczęcia i zakończenia urlopu, system domyślnie wpisuje 1, jeżeli daty nie zostały jeszcze wypełnione. Po wypełnieniu dat automatycznie następuje ich wyliczenie. Pozostanie różnica powyższych pól. Dane wypełnia system, bez możliwości edycji. Planowana data rozpoczęcia urlopu oraz Planowana data zakończenia urlopu pola do uzupełnienia przez pracownika, daty można wskazać z kalendarza lub wprowadzić ręcznie według prawidłowego formatu daty dd.mm.rrrr. Dla wniosku o urlop wypoczynkowy pracownik może wskazać planowane daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu tylko daty przyszłe. Dla wniosku o urlop wypoczynkowy na żądanie pracownik może wskazać planowane daty rozpoczęcia i zakończenia daty teraźniejsza oraz przyszłe. Uwaga: W przypadku, gdy pracownik składa wniosek urlopowy, którego termin pokrywa się z innym wnioskiem urlopowym, który wcześniej został już wysłany do akceptacji przełożonego wówczas system nie prześle dokumentu na kolejny krok i przy datach planowanego rozpoczęcia i zakończenia urlopu wyświetli komunikat W tym okresie już masz zaplanowany wniosek urlopowy, ale nie został jeszcze zaakceptowany przez przełożonego. Po wypełnieniu pól dla Informacje o wniosku pracownik może wykonać następujące czynności dla dokumentu: CENTRUM INFORMATYKI UŁ

8 ZAPISZ zapisać dokument na swojej Liście zadań, dotychczas wprowadzone informacje na wniosku zostaną zapisane i pracownik będzie mógł powrócić do jego wypełniania w późniejszym czasie, dokument nie zostanie jeszcze przesłany do akceptacji przełożonego. PRZEŚLI DO DALSZEJ AKCEPTACJI oznacza zapisanie i przesłanie wniosku na kolejny krok do akceptacji przełożonego Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy / urlop wypoczynkowy na żądanie - Akceptacja bezpośredniego przełożonego. ODRZUĆ I ZAKOŃCZ oznacza zakończenie pracy z dokumentem na danym kroku. Przed jego zamknięciem system wymaga wpisania w polu Uwaga przyczyny anulowania dokumentu: Nie akceptuję dokumentu, ponieważ... Następnie należy potwierdzić usunięcie dokumentu poprzez kliknięcie ODRZUĆ pod polem Uwaga. Wnioski urlopowe odrzucone wyświetlane są ze statusem Usunięty na liście dokumentów w sekcjach Moje archiwum (dla pracownika) i Archiwum dokumentów powiązanych (dla przełożonego). Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania: przykład odrzucenia dokumentu Poniżej przykłady wypełnionych wniosków o urlop wypoczynkowy oraz o urlop wypoczynkowy na żądanie na Etapie wnioskowania. CENTRUM INFORMATYKI UŁ

9 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania: przykład wniosku CENTRUM INFORMATYKI UŁ

10 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie - Etap wnioskowania: przykład wniosku Informacje uzupełniające wniosek urlopowy (nie obowiązkowe) pracownik ma możliwość dodania do formularza w postaci załącznika lub uwagi (komentarza), opis poniżej Załączniki dodatkowy moduł, nie obowiązkowy Załączniki do elektronicznego formularza wniosku urlopowego dołączane są w postaci skanów dokumentów. Można dodać pliki o następujących rozszerzeniach: - 'bmp' - plik z grafiką bitmapową, - 'jpeg' - plik z grafiką rastrową, - 'jpg' - plik z grafiką rastrową, - 'png' - plik z grafiką rastrową, - 'pdf' - popularny format dokumentów, - 'doc' - plik dokumentu MS Word (stara wersja), - 'docx' - plik dokumentu programu MS Word (nowa wersja), CENTRUM INFORMATYKI UŁ

11 - 'txt' - standardowy plik tekstowy (na przykład napisany w notatniku), - 'odt' - plik dokumentu programów z rodziny OpenOffice. Maksymalnym rozmiarem jednego pliku jest 10 MB. W celu dodania pliku należy na otwartym formularzu wniosku w pasku Załączniki kliknąć PRZEGLĄDAJ. Wyświetlone zostanie okno wyboru plików z komputera wnioskodawcy, za pomocą którego należy wskazać załącznik, a następnie kliknąć OTWÓRZ. Po dodaniu pliku, na stronie wniosku zostanie wyświetlony podgląd załącznika w wersji roboczej. W ten sposób można dodawać kolejne pliki, wszystkie wyświetlane będą w podglądzie. Do tego momentu załączniki dodawane są roboczo w formularzu wniosku, aby je zapisać można dokonać tego pojedynczo (każdy plik osobno zapisywać) poprzez kliknięcie ikonki lub zapisać grupowo (po dodaniu wszystkich załączników) za pomocą przycisku WYŚLIJ. Ikona oznacza, że plik jeszcze nie został zapisany we wniosku (wersja robocza), natomiast ikona oznacza, że plik został już zapisany. Błędnie dodany plik można usunąć za pomocą ikony. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania: Załączniki przykład dodania pliku Po dodaniu wszystkich załączników należy kliknąć WYŚLIJ, wówczas wyświetli się lista z dodanymi załącznikami. Dołączone załączniki można za pomocą przycisku funkcyjnego AKCJE pobrać - poprzez kliknięcie POBIERZ ZAŁĄCZNIK (wówczas może wybrać, czy chce go zapisać na dysku bądź otworzyć bez zapisywania) oraz usunąć - poprzez kliknięcie USUŃ ZAŁĄCZNIK. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania: Załączniki lista wgranych plików CENTRUM INFORMATYKI UŁ

12 3.1.4.Uwagi - dodatkowy moduł, nie obowiązkowy Do elektronicznego formularza wniosku urlopowego oprócz załącznika pracownik może dodać dodatkową informację w formie tekstu np. uzasadnienie postulowanego urlopu. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania: Uwagi - przykład dodania uwagi W celu dodania dodatkowej informacji opisowej do wniosku należy kliknąć na DODAJ UWAGĘ co zainicjuje otwarcie okna Dodaj uwagę. Następnie należy wskazać Typ uwagi: Komentarz oraz wypełnić pola Tytuł oraz Treść. Po uzupełnieniu treści uwagi należy kliknąć DODAJ aby zapisać ją na dokumencie. Dodane do dokumentu uwagi pracownik może zobaczyć: - na otwartym formularzu wniosku urlopowego na jego końcu w akapicie Uwagi za pomocą przycisku funkcyjnego AKCJE autor danej uwagi może wykonać działania Pokaż szczegóły uwagi, Popraw uwagę oraz Usuń uwagę. - z menu głównego Dokumenty z poszczególnych sekcji (bez otwierania dokumentu), gdzie w tabeli wyświetlony jest wiersz z danym wnioskiem urlopowym podgląd uwag dostępny jest w przycisku funkcyjnym AKCJE. Liczba obok słowa Uwaga oznacza liczbę uwag dodanych do dokumentu. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania: Uwagi lista uwag Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól dokumentu dla kroku Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy - Etap wnioskowania lub Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie - Etap wnioskowania poprzez kliknięcie PRZEŚLIJ DO DALSZEJ AKCEPTACJI pracownik przekazuje dokument do akceptacji przełożonego. CENTRUM INFORMATYKI UŁ

13 3.2. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy / urlop wypoczynkowy na żądanie - Akceptacja bezpośredniego przełożonego Na kroku 2 Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy - Akceptacja bezpośredniego przełożonego lub Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy na żądanie - Akceptacja bezpośredniego przełożonego dokument trafia na Listę zadań do przełożonego pracownika, zgodnie z danymi z systemu Kadrowo Płacowego. Przełożony po otwarciu dokumentu zakładka Dokumenty sekcja Lista zadań zapoznaje się z danymi wprowadzonymi na wniosku urlopowym przez pracownika, jednak nie ma możliwości dokonywania na nim zmian. Otrzymany od pracownika wniosek urlopowy przełożony może: - Zaakceptować poprzez kliknięcie AKCEPTUJĘ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I WYRAŻAM ZGODĘ NA URLOP. Zatwierdzony wniosek urlopowy pojawi się na Liście zadań u przełożonego na ostatnim kroku 3 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy /urlop wypoczynkowy na żądanie - Możliwość anulowania wniosku. Wniosek o urlop wypoczynkowy przełożony może zaakceptować najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia urlopu, potem wniosek automatycznie zostaje anulowany przez system. Wniosku o urlop wypoczynkowy na żądanie przełożony może zaakceptować najpóźniej w pierwszy dzień rozpoczęcia urlopu, potem wniosek automatycznie zostaje anulowany przez system. Po dokonaniu akceptacji wniosku urlopowego przez przełożonego, pracownik otrzyma z systemu automatyczne powiadomienie o jego zatwierdzeniu (tylko w przypadku, gdy stosownie wypełnił informacje w zakładce Zmień ). - Nie wyrazić zgody na wnioskowany termin urlopu i przekazać wniosek do poprawy pracownikowi poprzez klikniecie PRZEKAŻ DO POPRAWY. W tej sytuacji, system poprosi przełożonego o podanie przyczyny cofnięcia dokumentu: Nie akceptuję dokumentu, ponieważ.. oraz wskazanie kroku na który dokument ma być cofnięty Chcę wycofać dokument na następujący krok:. W tym przypadku przełożony ma do wyboru tylko krok Etapu wnioskowania. Pracownik, który otrzyma dokument cofnięty do poprawy przy pierwszym jego otwarciu, wyświetlony będzie miał komunikat z podaniem przyczyny jego wycofania. - Nie wyrazić zgody na urlop wypoczynkowy i usunąć wniosek poprzez kliknięcie ODRZUĆ I ZAKOŃCZ system poprosi przełożonego o podanie przyczyny usunięcia dokumentu, działanie przycisku opisane zostało przy kroku 1. Do otrzymanego wniosku przełożony może również dodać dodatkowy komentarz poprzez kliknięcie DODAJ UWAGĘ. Opis dodania uwagi przedstawiony na kroku 1. Poniżej przykłady wypełnionych wniosków o urlop wypoczynkowy oraz o urlop wypoczynkowy na żądanie na kroku Akceptacji bezpośredniego przełożonego. CENTRUM INFORMATYKI UŁ

14 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy Akceptacja bezpośredniego przełożonego: przykład wniosku CENTRUM INFORMATYKI UŁ

15 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy Akceptacja bezpośredniego przełożonego: przykład wniosku CENTRUM INFORMATYKI UŁ

16 3.3. Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy / urlop wypoczynkowy na żądanie - Możliwość anulowania urlopu pracownikowi Przełożony ma możliwość anulowania zaakceptowanego uprzednio wniosku urlopowego na kroku 3 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy Możliwość anulowania urlopu pracownikowi lub Wniosek urlopowy - urlop wypoczynkowy na żądanie Możliwość anulowania urlopu pracownikowi. Krok ten widoczny jest na Liście zadań u przełożonego do dnia poprzedzającego planowaną datę rozpoczęcia urlopu, potem wniosek automatycznie zostaje wysłany do systemu Kadrowo-Płacowego jako zatwierdzony i znika z Listy zadań przełożonego. Uwaga: W przypadku wniosku o urlop wypoczynkowy na żądanie złożonego w dniu rozpoczęcia urlopu, przełożony nie ma możliwości anulowania zaakceptowanego wniosku (krok 3) etap nie występuje. Przełożony w tym dniu może dokonać akceptacji wniosku (krok 2) i wówczas wniosek automatycznie zostaje wysłany do systemu Kadrowo- Płacowego jako zatwierdzony. Jeżeli w dniu rozpoczęcia takiego urlopu wniosek nie zostanie zaakceptowany przez przełożonego automatycznie z końcem dnia rozpoczynającego urlop zostanie on anulowany i znika z Listy zadań przełożonego. W celu anulowania zaakceptowanego wniosku przełożony po otwarciu formularza wniosku na kroku 3 klika w przycisk ODRZUĆ I ZAKOŃCZ. System poprosi przełożonego o podanie przyczyny usunięcia dokumentu, działanie przycisku opisane zostało przy kroku 1. W takiej sytuacji pracownik otrzyma z systemu automatyczne powiadomienie o anulowaniu akceptacji wniosku urlopowego przez przełożonego (tylko w przypadku, gdy stosownie wypełnił informacje w zakładce Zmień ). Na krok 3 przełożony może dodać dodatkowy komentarz poprzez kliknięcie DODAJ UWAGĘ. Opis dodania uwagi przedstawiony na kroku 1. Poniżej przykłady wypełnionych wniosków o urlop wypoczynkowy oraz o urlop wypoczynkowy na żądanie na kroku Możliwość anulowania urlopu pracownikowi. CENTRUM INFORMATYKI UŁ

17 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy Możliwość anulowania urlopu pracownikowi: przykład wniosku CENTRUM INFORMATYKI UŁ

18 Wniosek urlopowy urlop wypoczynkowy na żądanie Możliwość anulowania urlopu pracownikowi: przykład wniosku Spis Rysunków DOKUMENTY - LISTA SEKCJI... 4 DODAWANIE DOKUMENTÓW - WYBÓR TYPU DOKUMENTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA: WNIOSEK URLOPOWY... 4 LISTA ZADAŃ WIDOK ZŁOŻONY: TABELA BIEŻĄCE WNIOSKI URLOPOWE... 5 WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY - ETAP WNIOSKOWANIA: PRZYKŁAD ODRZUCENIA DOKUMENTU... 7 WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY - ETAP WNIOSKOWANIA: PRZYKŁAD WNIOSKU... 8 WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY NA ŻĄDANIE - ETAP WNIOSKOWANIA: PRZYKŁAD WNIOSKU... 9 WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY - ETAP WNIOSKOWANIA: ZAŁĄCZNIKI PRZYKŁAD DODANIA PLIKU WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY - ETAP WNIOSKOWANIA: ZAŁĄCZNIKI LISTA WGRANYCH PLIKÓW WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY - ETAP WNIOSKOWANIA: UWAGI - PRZYKŁAD DODANIA UWAGI WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY - ETAP WNIOSKOWANIA: UWAGI LISTA UWAG WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY AKCEPTACJA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO: PRZYKŁAD WNIOSKU WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY AKCEPTACJA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO: PRZYKŁAD WNIOSKU WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA URLOPU PRACOWNIKOWI: PRZYKŁAD WNIOSKU WNIOSEK URLOPOWY URLOP WYPOCZYNKOWY NA ŻĄDANIE MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA URLOPU PRACOWNIKOWI: PRZYKŁAD WNIOSKU CENTRUM INFORMATYKI UŁ

Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ

Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie) Wrzesień 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017 Instrukcja wniosków urlopowych

Bardziej szczegółowo

Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ

Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie) Styczeń 2018 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2018 Instrukcja wniosków urlopowych

Bardziej szczegółowo

Portal pracowniczy Delegacje UŁ

Portal pracowniczy Delegacje UŁ Portal pracowniczy Delegacje UŁ Instrukcja delegacji krajowej dla użytkowników Styczeń 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017 Instrukcja delegacji krajowej dla użytkowników Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Portal Pracowniczy podpis elektroniczny

Portal Pracowniczy podpis elektroniczny Portal Pracowniczy podpis elektroniczny Instrukcja składania elektronicznego (niekwalifikowanego) na delegacji krajowej przez pracowników UŁ Styczeń 2018 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2018 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

Portal Pracowniczy Wnioski DSS UŁ

Portal Pracowniczy Wnioski DSS UŁ Portal Pracowniczy Wnioski DSS UŁ Instrukcja dla pracowników UŁ Wniosków DSS o dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kierowanych do Działu Spraw Socjalnych UŁ Styczeń 2018 COPYRIGHT@CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Portal Pracowniczy Delegacje UŁ

Portal Pracowniczy Delegacje UŁ Portal Pracowniczy Delegacje UŁ Instrukcja delegacji krajowej dla pracowników UŁ Styczeń 2018 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2018 Instrukcja delegacji krajowej dla pracowników UŁ Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany Użytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji Użytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu służbowego używa opcji

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu Opis obsługi aplikacji E-urlopy Wstęp Aplikacja E-urlopy funkcjonuje w oparciu o dane znajdujące się w Centralnym Systemie Informacji Personalnej (CSIP) oraz w bazach lokalnych systemu Kadry Płace 2000,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora i Recenzentów Kierujący pracą i recenzenci: wystawianie recenzji (Krok 4), Praca gotowa do obrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora Kierujący pracą: akceptacja danych (Krok 3) Kwiecień 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa wniosku urlopowego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Studenta Autor pracy: wpisywanie danych pracy (Krok 1) Autor pracy: przesyłanie plików z pracą (Krok 2)

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje o programie

1 Podstawowe informacje o programie 1 Podstawowe informacje o programie 1.1 Przeznaczenie programu Program Folder został napisany w celu usprawnienia procesu rozpatrywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, a także umożliwienia łatwego

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany UŜytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji UŜytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu słuŝbowego uŝywa opcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu erekrutacja Płock, dn r.

Instrukcja obsługi systemu erekrutacja Płock, dn r. Instrukcja obsługi systemu erekrutacja Płock, dn. 24.04.2017 r. System elektronicznej rekrutacji, nazywany dalej systemem erekrutacja, pozwala składać aplikacje na wolne stanowiska urzędnicze w UMP za

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja obsługi dla promotora i recenzenta pracy Wersja 0.5 Strona 1/8 Spis treści Logowanie do systemu...2 Strona użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD.

Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. Promotor: powiadamia studenta, że pracę wstępnie zaakceptowaną ma przesłać do APD. Student: wpisywanie danych pracy i dodawanie pliku z pracą Należy zalogować się na stronie: apd.uni.opole.pl. Kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta.

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Logowanie do systemu APD... 2 3. Krok 1 Student (autor pracy): wpisywanie danych pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student Rejestracja

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Pracownik w TG

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Pracownik w TG INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW TETA Web Profil: UP_Pracownik w TG UNIT4 Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 23 53-137 Wrocław, ul. Strzegomska 150 A tel. (071) 323 40 00; fax (071) 32340 01 Spis treści I. NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 ProjectSend SPIS TREŚCI Czym jest Magazyn plików? s 03 Tworzenie nowego konta s 04 Logowanie s 05 Dodawanie plików s 07 Zarządzanie plikami s 11 Pobieranie plików s 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW Opracował: Remigiusz Ciemiński CENTRUM INFORMATYCZNE UAM Data dokumentu:25.10.2017. Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu Obsługa wniosku o odbiór nadgodzin Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Portal pracowniczy Delegacje UŁ

Portal pracowniczy Delegacje UŁ Portal pracowniczy Delegacje UŁ Instrukcja delegacji krajowej dla użytkowników Październik 2016 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2016 Instrukcja delegacji krajowej dla użytkowników Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 06.12.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Centrum Systemów Informatycznych ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Centrum Systemów Informatycznych ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy krok po kroku Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Istotne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 listopada 2016 r. 1 Dodawanie oferty pojedynczego podmiotu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI

DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI DELEGACJE INSTRUKCJA OBSŁUGI Po zalogowaniu się do systemu TETA HRM wybieramy opcję DELEGACJE lub będąc już w systemie wybieramy z lewego menu Delegacje. Do wyboru mamy trzy opcje: Dodaj delegację Lista

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową Instrukcja stanowiskowa Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. W celu wyszukania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Obszar: EOD - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wersja 1.0 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 grudnia 2014 r. Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo