APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Ścienne płyty warstwowe PWS-S PRUSZYŃSKI i PWJ-S PRUSZYŃSKI z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2013 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w marcu 2013 r. Zam. 212/2013

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: PRUSZYŃSKI Spółka z o.o Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Ścienne płyty warstwowe PWS-S PRUSZYŃSKI i PWJ-S PRUSZYŃSKI z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 30 maja 2017 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Warszawa, 30 maja 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2009. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 36 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2012 str. 2/36 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały do produkcji płyt warstwowych Płyty warstwowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE TABLICE RYSUNKI

5 AT /2012 str. 3/36 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są ścienne płyty warstwowe PWS-S PRUSZYŃSKI i PWJ-S PRUSZYŃSKI z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, są produkowane przez firmę PRUSZYŃSKI Spółka z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 214, w zakładzie produkcyjnym PRUSZYŃSKI Spółka z o.o., Komorów, Sokołów, ul. Sokołowska 32B. Okładziny płyt warstwowych, objętych Aprobatą, wykonywane są ze stali odpornej na korozję, blachy stalowej obustronnie powlekanej powłoką aluminiowo-cynkową lub blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, grubości 0,50; 0,55 lub 0,60 mm. Okładziny płyt z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych powłokami organicznymi (metodą ciągłą), są pokryte na powierzchni zewnętrznej (licowej) jedną z następujących powłok: poliestrową (SP) - grubości 15, 25 lub 35 m, polifluorowinylidenową (PVDF) - grubości 25 lub 35 m, poliuretanową (PUR) - grubości 50 m. Od strony spodniej (rdzenia płyty) okładziny z blach stalowych ocynkowanych pokryte są powłoką poliestrową (SP) grubości nie mniejszej niż 6 μm. Rdzeń płyt warstwowych, objętych Aprobatą, wykonywany jest z płyt styropianowych o kodzie EPS EN L1 W1 S1 P4 BS125 CS(10)80 DS(N)2 DS(70,-)1 TR100 (EPS ) według normy PN-EN 13163:2009, klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN A1:2010 (odpowiadającej określeniu samogasnące" według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Okładziny płyt połączone są z rdzeniem za pomocą kleju poliuretanowego, którego zużycie wynosi 0,12 0,35 kg/m 2. Aprobata Techniczna obejmuje następujący asortyment płyt: płyty PWS-S PRUSZYŃSKI z okładzinami z obu stron (rys. 1), grubości 50, 75, 100, 125, 150, 200 lub 250 mm, płyty PWJ-S PRUSZYŃSKI z okładziną z jednej strony (rys. 2), grubości 50, 75, 100, 125, 150, 200 lub 250 mm. Szerokość modularna płyt objętych Aprobatą wynosi 1150 mm. Długość płyt może być uzgodniona z odbiorcą, jednak nie większa niż 18,0 m. Wymagane właściwości techniczne płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI i PWJ-S PRUSZYŃSKI podano w p. 3.

6 AT /2012 str. 4/36 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Płyty warstwowe PWS-S PRUSZYŃSKI są przeznaczone do stosowania jako elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt PWS-S PRUSZYŃSKI o wysokości do 3,0 m mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi, w zakresie wynikającym z punktów i Płyty warstwowe PWS-S PRUSZYŃSKI o grubości od 125 do 250 mm mogą być stosowane do wykonywania obudowy zimnochronnej stałych pomieszczeń chłodniczych i mroźni. Płyty warstwowe PWJ-S PRUSZYŃSKI (z okładziną z jednej strony) są przeznaczone do wykonywania termoizolacyjnych okładzin ścian zewnętrznych. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Ze względu na wymagania bezpieczeństwa pożarowego, płyty warstwowe, objęte Aprobatą, należy stosować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, przy uwzględnieniu podanej w p klasyfikacji ogniowej ścian i okładzin ścian zewnętrznych, wykonanych z tych płyt. Maksymalne obciążenia oraz rozpiętości podpór w elementach ścian z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach I XI. Ugięcia płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty. Przyjmowane według tablic obciążenia i rozpiętości podlegają interpolacji liniowej. Sposób łączenia płyt z konstrukcją nośną oraz dobór łączników mechanicznych powinien być określony w projekcie technicznym obiektu. Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący płyty PWS-S PRUSZYŃSKI nie może być większa niż 89 dan, przy czym liczba łączników nie może być mniejsza niż 3 szt. na szerokość płyty. Ze względu na właściwości akustyczne, płyty warstwowe PWS-S PRUSZYŃSKI mogą być stosowane: a) do wykonywania hal przemysłowych i sportowych, budynków produkcyjnych i magazynowych, pawilonów handlowo-usługowych i gastronomicznych, sal wystawowych, zaplecza budów, budynków administracyjno-socjalnych (nie objętych normą PN-B :1999), jeżeli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do

7 AT /2012 str. 5/36 izolacyjności akustycznej właściwej tych przegród (w poszczególnych pasmach częstotliwości lub w postaci jednoliczbowych wskaźników) nie są większe od parametrów akustycznych płyt podanych w p , b) do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie są stawiane wymagania akustyczne. Ze względu na poziom i zakres parametrów akustycznych według p , płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie należy stosować w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w charakterze przegród zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej, wymienionych w normie PN-B :1999. Zgodnie z normą PN-B :1999, dla celów projektowych laboratoryjne wartości wskaźników R A1 i R A2 należy zmniejszać o 2 db. Uzupełniające parametry akustyczne, takie jak charakterystyka izolacyjności akustycznej właściwej R, podana w funkcji częstotliwości w pasmach 1/3 oktawowych w przedziale Hz lub szerszym, współczynnik pochłaniania dźwięku oraz właściwości akustyczne ścian z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, z dodatkowymi ustrojami zwiększającymi izolacyjność akustyczną płyt i/lub ograniczającymi boczne przenoszenie dźwięku, powinny być podane w dokumentacji technicznej obiektu, jeżeli wymagają tego przepisy. Ze względu na właściwości cieplno-wilgotnościowe, płyty objęte Aprobatą mogą być stosowane w ogrzewanych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w zakresie zgodnym z ww. rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Wartość obliczeniową współczynnika przewodzenia ciepła styropianu, przy średniej temperaturze przegrody wynoszącej +10 C, należy przyjmować λ obl = 0,040 W/(m K). Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem połączeń między płytami i połączeń z elementami konstrukcji obiektu, określone w odniesieniu do poszczególnych typów i grubości płyt, podano w p W dokumentacji technicznej obiektu powinny być podane wartości punktowych i liniowych współczynników przenikania ciepła połączeń, wartości temperatury na powierzchni wewnętrznej (w pomieszczeniach ogrzewanych) oraz wartości wilgotności względnej powietrza, przy których następuje kondensacja pary wodnej. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z275 lub powłoka cynkowa Z187,5 o zróżnicowanej masie w zależności od strony blachy: zewnętrzna - 137,5 g/m 2, wewnętrzna, od strony rdzenia płyty - 50 g/m 2 ), z powłokami organicznymi SP25, SP35, PVDF25, PVDF 35 lub PUR50, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3 i A4, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169:2011 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według normy PN-EN ISO :2001. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z powłoką aluminiowo-cynkową AZ185 mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3 i A4, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169:2011 i na zewnątrz obiektów, w

8 AT /2012 str. 6/36 środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 według normy PN-EN ISO :2001. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach ze stali odpornej na korozję mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, A4 i A5, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169:2011 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3 i C4 według normy PN-EN ISO :2001. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z200 lub o większej masie), z powłoką organiczną SP15, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2 i A3, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169:2011. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z275) lub blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową AZ150, bez dodatkowych zabezpieczeń, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1 i A2, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN 10169:2011. Wyroby objęte Aprobatą uzyskały Atest Higieniczny Nr HK/B/1547/01/2008 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały do produkcji płyt warstwowych Okładziny. Okładziny płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny być wykonywane z: blachy stalowej obustronnie ocynkowanej lub obustronnie powlekanej powłoką aluminiowo-cynkową, gatunku S220GD, S280GD lub S320GD według normy PN-EN 10346:2011, blachy stalowej obustronnie ocynkowanej gatunku DX51D+Z według normy PN-EN 10346:2011 (o granicy plastyczności R e nie mniejszej niż 220 MPa), blachy stalowej obustronnie ocynkowanej (wszystkie gatunki stali j.w.) i dodatkowo powlekanej powłokami organicznymi, stali odpornej na korozję gatunku (X5CrNi18-10) według normy PN-EN :2007 (o granicy plastyczności R e nie mniejszej niż 220 MPa), spełniającej wymagania PN-EN :2007. Powłoki antykorozyjne: cynkowa, aluminiowo-cynkowa i organiczne powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. Wymaganą odporność powłok antykorozyjnych na działanie środowisk agresywnych określono w tablicy 2.

9 AT /2012 str. 7/36 Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Blacha stalowa z powłoką metaliczną a) grubość blachy, mm 0,50; 0,55; 0,60 b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN 10143:2008 PN-EN 10143: Blacha ze stali odpornej na korozję a) grubość blachy, mm 0,50; 0,55; 0,60 b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN ISO 9445: Powłoka cynkowa Z PN-EN ISO 9445:2007 a) masa powłoki, g/m lub 275 b) masa powłok, g/m 2 na stronie licowej na stronie wewnętrznej (rdzenia płyty) 137,5 50 PN-EN 10346:2011 c) przyczepność powłoki cynkowej przy zginaniu o 180 o brak złuszczeń PN-EN ISO 7438:2006 d) rodzaj powierzchni B lub C 4 Powłoka aluminiowo-cynkowa AZ a) masa powłoki, g/m lub 185 PN-EN 10346:2011 b) przyczepność powłoki przy zginaniu o 180 o brak złuszczeń PN-EN ISO 7438:2006 c) rodzaj powierzchni B lub C PN-EN 10346: Powłoki organiczne 5.1 na zewnętrznej (licowej) stronie blach: a) grubość nominalna powłoki, μm: - SP - PVDF - PUR 15 lub 25 lub lub b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN :2006 c) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć d) elastyczność T próba zginania o 180 o, oceniana stosunkiem min. promienia gięcia, przy którym nie występują pęknięcia powłoki, do grubości blachy: - SP, PUR - PVDF e) twardość powłoki SP, PUR, PVDF PN-EN ISO 2808:2008 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2002 stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008 T 6 T 4 HB PN-EN 10169:2011 PN-EN ISO 1519:2002 PN-EN :2002 PN-ISO 15184:2001 PN-EN :2002

10 AT /2012 str. 8/36 Tablica 1 c.d. Poz. Właściwości Wymagania Metody badań f) wygląd powłoki, określony na podstawie oględzin gotowych wyrobów: - pęcherze, ślady podłużne - pory, odciski - zadrapania i poprzeczne załamania - nie pokryte krawędzie blach - jakość powłoki w miejscach przegięć brak pojedyncze do 1 mm 2 brak do 2 mm w miejscach osłoniętych zakładką bez wzdłużnych spękań g) barwa według wzornika producenta 5.2 na odwrotnej (spodniej) stronie blach: Poz. a) grubość powłoki, μm b) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć Rodzaj środowiska 6 p p PN-EN ISO 2808:2008 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2002 stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008 Czas w godzinach Kategoria korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO :2001* Tablica 2 Metody badań C2 C Odporność na działanie obojętnej mgły solnej 2 Odporność na działanie cieczy: a) woda destylowana (+40 o C) b) roztwory (+23 o C): 0,1% HCl 1% HCl 0,1% H 2 SO 4 1% H 2 SO 4 0,1% NaOH 1% NH 4 OH 3% NaCl PN-EN ISO 9227:2007 PN-EN :2003 PN-EN ISO :2008 PN-EN :2002 * w przypadku środowiska kategorii C1 wg PN-EN ISO :2001 nie określa się wymagań dotyczących odporności korozyjnej Rdzeń. Rdzeń płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinien być wykonywany z płyt styropianowych o kodzie EPS EN L1 W1 S1 P4 BS125 CS(10)80 DS(N)2 DS(70,-)1 TR100 wg PN-EN 13163:2009, klasy E reakcji na ogień według PN-EN A1:2010 (odpowiadającej określeniu "samogasnące" według rozporządzenia Ministra

11 AT /2012 str. 9/36 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Rdzeń w okładzinach z blachy stalowej powinien spełniać wymagania podane w tablicy 4. Tablica 3 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość pozorna, kg/m 3 15 PN-EN ISO 845:2000 lub PN-EN 1602: Dopuszczalne odchyłki grubości płyt, mm ± 0,5 PN-EN ISO 1923: Współczynnik przewodzenia ciepła, wartość deklarowana λ D w temperaturze 10 o C, W/(m K) 0,040 PN-EN 12667:2002 PN-EN 12939:2002 PN-EN ISO 10456:2004 Tablica 4 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań * Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym próbek warstwowych, kpa 2* Moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych, kpa 3** Wytrzymałość na rozciąganie próbek warstwowych, kpa 80 PN-EN 826: PN-EN 826: PN-EN 1607:1999 4* Moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych, kpa ** Wytrzymałość na ścinanie próbek warstwowych, kpa 80 6** Odporność na działanie temperatury +65 o C i 100% wilgotności względnej, określona wytrzymałością na rozciąganie, kpa: - po 24 h - po 7 dniach 7* Moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu próbek warstwowych, kpa: - płyt grubości 80 mm - płyt grubości 80 mm * wymaganie dotyczy płyt PWS-S PRUSZYŃSKI ** wymaganie dotyczy płyt PWJ-S PRUSZYŃSKI i PWS-S PRUSZYŃSKI ZUAT-15/II.09/2005 PN-EN 14509:2010 PN-EN 12090:2000 (na próbkach z okładziną z jednej strony płyty) ZUAT-15/II.09/2005 PN-EN 1607:1999 PN-EN 14509: Klej. Okładziny z blachy stalowej i rdzeń ze styropianu powinny być sklejane klejem poliuretanowym, zapewniającym spełnienie wymaganych właściwości połączenia blachastyropian podane w tablicy 4, poz. 3.

12 AT /2012 str. 10/ Płyty warstwowe Wygląd, kształt i wymiary. Kształt i wymiary płyt powinny być zgodne z rys Powierzchnie zewnętrzne płyt powinny być równe, gładkie lub lekko profilowane, jednolicie zabarwione. Krawędzie płyt powinny być wzajemnie prostopadłe Odchyłki wymiarów. Odchyłki wymiarów płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14509:2010. Odchyłki wymiarów płyt warstwowych PWJ-S PRUSZYŃSKI nie powinny być większe niż: a) długość: ± 5 mm przy długości 3000 mm, ± 10 mm przy długości > 3000 mm, b) szerokość: 2 mm, c) grubość: 2 mm. Odchylenie krawędzi płyt od linii prostej nie powinno być większe niż 2 mm. Odchylenie powierzchni płyty od płaszczyzny (zwichrowanie) nie powinno być większe niż: a) 4 mm przy długości 3000 mm, b) 7 mm przy długości > 3000 mm Połączenie rdzenia z okładzinami. Okładziny powinny być połączone z rdzeniem w sposób ciągły. Powierzchnia sklejenia nie powinna być mniejsza niż 80% powierzchni płyty. Klej powinien być nakładany na całej powierzchni lub pasmami ciągłymi, w ilości gwarantującej jego rozprowadzenie na całej powierzchni i całkowite sklejenie płyty. Połączenie blacha-styropian powinno charakteryzować się właściwościami określonymi w tablicy 4, poz Wady płyt. Na krawędzi płyty mogą występować uszkodzenia płyt styropianowych rdzenia głębokości do 10 mm i długości do 50 mm, przy czym łączna długość uszkodzeń na krawędzi nie powinna być większa niż 15% długości całej płyty. W miejscach profilowania blach okładzin nie mogą występować uszkodzenia powłoki organicznej Ugięcia płyt warstwowych. Ugięcie jednoprzęsłowej płyty warstwowej PWS-S PRUSZYŃSKI pod obciążeniem 150 dan/m 2 nie powinno być większe niż 24,3 mm - w przypadku płyt ściennych grubości 250 mm, przy rozpiętości 5,5 m. Ugięcie jednoprzęsłowej płyty warstwowej PWS-S PRUSZYŃSKI pod obciążeniem 100 dan/m 2 nie powinno być większe niż: a) 12,5 mm - w przypadku płyt ściennych grubości 50 mm, przy rozpiętości 2,5 m, b) 11,0 mm - w przypadku płyt ściennych grubości 100 mm, przy rozpiętości 3,5 m.

13 AT /2012 str. 11/ Szczelność na wodę opadową. Połączenia płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny zachowywać szczelność na wodę opadową przy ciśnieniu 1200 Pa (klasa A) Przepuszczalność powietrza. Przepuszczalność powietrza połączenia płyt PWS-S PRUSZYŃSKI, nie powinna być większa niż 1,5 m 3 /h m 2 przy różnicy ciśnień 50 Pa Sztywność ścian wewnętrznych. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt PWS-S PRUSZYŃSKI o grubości 50 mm spełniają kryteria sztywności (ugięcia nie większe niż 1/400 H; H - wysokość ściany i H 3 m) przy działaniu obciążenia liniową siłą poziomą o wartości nie większej niż 100 dan/m, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki. Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI o wysokości nie większej niż 3,0 m spełniają wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim o masie 50 kg, dla I, II, III i IV kategorii użytkowania wg Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych (kategorie pomieszczeń A, B, C1 C5, D i E). Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Klasyfikacja ogniowa. Elementy ścienne z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny spełniać kryteria klasyfikacji ogniowej: a) określone w PN-EN A1:2010 dla klasy D-s3, d0 reakcji na ogień (klasyfikowane jako łatwozapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami) w przypadku płyt PWS-S PRUSZYŃSKI grubości 50 mm, pod warunkiem mocowania płyt bezpośrednio do elementów o klasie A1 lub A2 reakcji na ogień (z wyjątkiem płyt gipsowo-kartonowych) albo w dowolnej odległości od nich, b) określone w PN-90/B dla ścian nie rozprzestrzeniających ognia (NRO), przy działaniu ognia od zewnątrz w przypadku płyt PWS-S PRUSZYŃSKI grubości mm i PWJ-S PRUSZYŃSKI grubości mm, c) określone dla klasy odporności ogniowej ścian nienośnych zgodnie z: PN-EN A1:2010 dla klasy odporności ogniowej E 60 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-S PRUSZYŃSKI grubości mm, przy działaniu

14 AT /2012 str. 12/36 ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 60 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż 300 cm; przy pionowym lub poziomym układzie płyt, PN-EN A1:2010 dla klasy odporności ogniowej E 30 (o i) / EW 30 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-S PRUSZYŃSKI grubości mm, przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 30 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż 300 cm, PN-EN :2007 dla klasy odporności ogniowej E 120 (o i) / EW 120 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-S PRUSZYŃSKI grubości mm, przy działaniu ognia od zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 120 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż 300 cm. Podane w p. c) klasyfikacje odnoszą się do płyt warstwowych, do których nie są podwieszone żadne elementy obciążające, takie jak np. instalacje, przewody wentylacyjne. Klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej nie obejmują płyt warstwowych w okładzinach ze stali odpornej na korozję Izolacyjność akustyczna. Wartości wskaźników R W, R A1, R A2 obliczone według normy PN-EN ISO 717-1:1999, na podstawie wyników badań przeprowadzonych według normy PN-EN :1999 dla płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI powinny być nie mniejsze niż laboratoryjne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej podane w tablicy 5. Tablica 5 Rodzaj płyt R w, db R A1, db R A2, db C, db C tr, db α W Płyty ścienne PWS-S PRUSZYŃSKI , Izolacyjność cieplna. Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych, powstających na połączeniach między płytami i połączeniach z konstrukcją obiektu, przy przyjęciu wartości obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła styropianu w temperaturze +10 o C, wynoszącego λ obl = 0,040 W/(m K), w odniesieniu do ścian z płyt PWS-S PRUSZYŃSKI podano w tablicy 6. Wartości oporu cieplnego R płyt PWJ-S PRUSZYŃSKI podano w tablicy 7.

15 AT /2012 str. 13/36 Tablica 6 Poz. Rodzaj płyt Grubość płyt, mm U c, W/(m 2 K) , , ,39 4 Płyty ścienne 125 0,31 PWS-S PRUSZYŃSKI , , ,16 Tablica 7 Poz. Rodzaj płyt Grubość płyt, mm Opór cieplny R, (m 2 K)/W , , ,49 4 Płyty okładzinowe PWJ-S PRUSZYŃSKI 125 3, , , ,24 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach firmowych. Płyty powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z warunkami określonymi przez Producenta w instrukcji dostarczanej poszczególnym odbiorcom. Na każdej płycie lub na opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co najmniej następujące dane: - nazwę i adres Producenta, - nazwę wyrobu, - wymiary płyt, - numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania

16 AT /2012 str. 14/36 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności płyt warstwowych objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012, na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: a) w przypadku płyt PWS-S PRUSZYŃSKI: - odporność korozyjną powłok organicznych na licowej stronie blach, - wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła rdzenia, - naprężenie ściskające i moduł sprężystości przy ściskaniu, - wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości przy rozciąganiu, - wytrzymałość na ścinanie, - moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu, - odporność na działanie temperatury, - ugięcie płyt warstwowych,

17 AT /2012 str. 15/36 - szczelność na wodę opadową, - przepuszczalność powietrza, - izolacyjność akustyczną, - wskaźnik pochłaniania dźwięku, - klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, - klasyfikację ogniową w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji, - klasyfikację ogniową w zakresie odporności ogniowej ścian. b) w przypadku płyt PWJ-S PRUSZYŃSKI: - odporność korozyjną powłok organicznych na licowej stronie blachy, - wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła rdzenia, - wytrzymałość na rozciąganie, - wytrzymałość na ścinanie, - odporność na działanie temperatury, - szczelność na wodę opadową, - klasyfikację ogniową w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: a) specyfikację materiałów i sprawdzanie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich właściwości techniczne oraz sprawdzenie grubości i gęstości płyt styropianowych, b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

18 AT /2012 str. 16/ Badania gotowych wyrobów Program badań kontrolnych. Program badań kontrolnych obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) wyglądu i barwy powłoki organicznej na zewnętrznej (licowej) stronie okładzin oraz jej jakości w miejscach przegięć, b) cech zewnętrznych płyt, c) odchyłek wymiarów płyt, d) ciągłości połączenia okładzin z rdzeniem, e) występowania i wielkości wad Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) w przypadku płyt PWS-S PRUSZYŃSKI: - odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach, - wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła rdzenia, - wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości przy ściskaniu, - wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości przy rozciąganiu, - wytrzymałości na ścinanie, - modułu sprężystości poprzecznej przy zginaniu, - ugięć płyt, - szczelności na wodę opadową, - przepuszczalności powietrza, - reakcji na ogień, - stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji, - odporności ogniowej ścian. b) w przypadku płyt PWJ-S PRUSZYŃSKI: - odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach, - wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła rdzenia, - wytrzymałości na rozciąganie, - wytrzymałości na ścinanie, - szczelności na wodę opadową, - przepuszczalności powietrza, - stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji.

19 AT /2012 str. 17/ Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, lecz nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Badania należy wykonywać według ZUAT-15/II.09/2005, PN-EN 14509:2010, metodami podanymi w p. 3 oraz według podanych poniżej opisów Badania okładzin płyt. Właściwości blach okładzinowych wymienione w tablicy 1, kol. 3, należy sprawdzać metodami podanymi w kol. 4 tej tablicy. Stan powierzchni i barwę powłok ochronnych na okładzinach należy określać wizualnie, okiem nieuzbrojonym. Jakość powłok ochronnych w miejscach przegięć blach należy sprawdzać badając stan powłoki przy dziesięciokrotnym powiększeniu. Sprawdzenie odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach należy wykonywać metodami podanymi w tablicy 2, kol Sprawdzenie cech zewnętrznych płyt. Wygląd zewnętrzny płyt należy sprawdzać poprzez ich oględziny w świetle naturalnym (dziennym) lub rozproszonym świetle sztucznym. Prawidłowość kształtu płyt należy sprawdzać poprzez zbadanie równoległości i prostopadłości krawędzi, za pomocą kątownika stalowego oraz przez pomiar długości przekątnych płyty, z dokładnością do 1 mm Sprawdzenie odchyłek wymiarów płyt. Długość i szerokość płyty należy sprawdzać za pomocą stalowej miarki z podziałką milimetrową, przy krawędziach elementu i w punktach pośrednich, w liczbie: jeden pomiar na każde 200 cm długości płyty oraz dwa pomiary na szerokości płyty. Grubość płyty należy sprawdzać suwmiarką, z dokładnością do 0,1 mm, przy krawędziach płyty: po trzy pomiary na szerokości płyty i jeden pomiar na każde 200 cm długości płyty. Jako długość, szerokość i grubość płyty przyjmuje się średnie wartości z dokonanych pomiarów. Odchylenie krawędzi płyty od linii prostej należy sprawdzać za pomocą metalowego liniału o długości co najmniej 1 m i suwmiarki o dokładności do 0,1 mm. Odchylenie powierzchni płyty od płaszczyzny (zwichrowanie) należy sprawdzać przez ułożenie badanej płyty na płycie kontrolnej i pomiar wielkości odchylenia badanej płyty od płyty kontrolnej, z dokładnością do 1 mm lub alternatywnie przez rozciągnięcie wzdłuż przekątnych cienkiego drutu i pomiar wielkości odchylenia drutu od płaszczyzny płyty, z tą samą dokładnością.

20 AT /2012 str. 18/ Sprawdzenie wad płyt. Sprawdzenie występowania wad płyt należy wykonywać poprzez ich oględziny w świetle naturalnym (dziennym) lub rozproszonym świetle sztucznym, a pomiar uszkodzeń przy użyciu przyrządów pomiarowych (stały przymiar z podziałką milimetrową, suwmiarka o dokładności do 0,1 mm). Wyniki sprawdzeń należy porównać z wymaganiami określonymi w p Sprawdzenie połączenia okładzin z rdzeniem. Sprawdzenie ciągłości połączenia rdzenia płyty z okładzinami należy wykonywać wizualnie w czasie produkcji, w sposób ciągły. Jakość zespolenia płyt styropianowych z blachą okładzin należy sprawdzać na próbkach warstwowych metodami określonymi w tablicy 4, kol Sprawdzenie parametrów izolacyjności akustycznej. Badania oraz obliczenia parametrów izolacyjności akustycznej płyt warstwowych należy wykonywać według norm PN-EN :1999 oraz PN-EN ISO 717-1: Sprawdzenie reakcji na ogień. Sprawdzenie reakcji na ogień należy wykonać zgodnie z normą PN-EN A1:2010, na próbkach przygotowanych według normy PN-EN 14509: Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji. Określenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany należy wykonać zgodnie z normą PN-90/B Sprawdzenie odporności ogniowej. Sprawdzenie odporności ogniowej ścian nienośnych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN : Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT /2009.

21 AT /2012 str. 19/ Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność ściennych płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI i PWJ-S PRUSZYŃSKI, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI i PWJ-S PRUSZYŃSKI, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest ważna do 30 maja 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. Koniec

22 AT /2012 str. 20/36 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu PN-EN :2001 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany PN-EN :2002 Badanie odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy i dachy PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych PN-EN :2005/ Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3: AC:2009 Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem PN-EN 10143:2008 Taśmy i blachy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu PN-EN 10169:2011 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN 12090:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ścinaniu PN-EN 12114:2003 Właściwości cieplne budynków. Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynku. Laboratoryjna metoda badania PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym PN-EN 12865:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponentów budowlanych i elementów budynku. Określanie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza

23 AT /2012 str. 21/36 PN-EN 12939:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej PN-EN A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobów i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-EN 14509:2010 Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacja PN-EN ISO :2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO :2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część1: Metody ogólne PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance PN-EN ISO 10456:2002 Materiały i wyroby budowlane. Procedura określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych

24 AT /2012 str. 22/36 PN-EN ISO :2001 PN-ISO 15184:2001 PN-99/B PN-90/B PN-83/N ZUAT-15/II.09/2005 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk Farby i lakiery. Oznaczanie twardości metodą ołówkową Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach metalowych. Wydanie II. ITB, Warszawa Sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje 1. NL-0870/A/08. Praca badawcza dotycząca ściennych płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach stalowych, produkowanych przez firmę PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Część 1 i 2: Badania płyt i opracowanie tablic dopuszczalnych obciążeń i rozpiętości. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 2. NL-0870/A/LL-289/M/2008. Praca badawcza dotycząca ściennych płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach stalowych, produkowanych przez firmę PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Część 3. Badania materiałowe. Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB 3. NF-0669/A/2008 (LF-151/2008). Badania płyt warstwowych firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. z rdzeniem ze styropianu do Aprobaty Technicznej ITB. Zakład Fizyki Cieplnej ITB 4. NA-0678/A/2008 (LA-1676/2008). Raport z badań akustycznych płyt warstwowych PWS- S PRUSZYŃSKI z rdzeniem ze styropianu wraz z oceną wyników badań. Zakład Akustyki ITB 5. NP-1196/A/08/BP. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień. Zakład Badań Ogniowych ITB 6. NP /11/R21NP i NP /11/R21NP. Klasyfikacje ogniowe w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz. Zakład Badań Ogniowych ITB /11/R22NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI z rdzeniem ze styropianu, firmy PRUSZYŃSKI Spółka. z o.o. Zakład Badań Ogniowych ITB

25 AT /2012 str. 23/36 8. NO-2/982/A/2008. Wyniki badań zabezpieczeń antykorozyjnych blach stalowych stosowanych na okładziny zewnętrzne płyt warstwowych produkcji firmy PRUSZYŃSKI, dla potrzeb aprobaty technicznej ITB. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 9. Atest Higieniczny Nr HK/B/1547/01/2008. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie TABLICE I IX Maksymalne obciążenia płyt warstwowych ściennych PWS-S PRUSZYŃSKI... 23

26 AT /2012 str. 24/36 Tab. I. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych PRUSZYŃSKI, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ć Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

27 AT /2012 str. 25/36 Tab. II. Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ć Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

28 AT /2012 str. 26/36 Tab. III. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku od podpory Gruboś ć Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

29 AT /2012 str. 27/36 Tab. IV. Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku od podpory Gruboś ć Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

30 AT /2012 str. 28/36 Tab. V. Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych PRUSZYŃSKI, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 40 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ć Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

31 AT /2012 str. 29/36 Tab. VI. Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 40 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ć Obc. ze Maksymalne obciążenia, dan/m 2, przy rozpiętości przęsła, m rdzenia względu na 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Dachowe płyty warstwowe PWD-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Dachowe płyty warstwowe PWD-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8232/2010 Dachowe płyty warstwowe PWD-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2635/2012 Płyty warstwowe SANDWICH z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8519/2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-WA PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej pełnej i perforowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Płyty warstwowe WEKTRA ST z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Płyty warstwowe WEKTRA ST z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6692/2011 Płyty warstwowe WEKTRA ST z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8611/2011. Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8611/2011. Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8611/2011 Płyty warstwowe WEKTRA W z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5341/2010. Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5341/2010. Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5341/2010 Płyty warstwowe TERMOPLUS / EKOPLUS z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6461/2011. Płyty warstwowe PROMETPLAST SC i PROMETPLAST D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6461/2011. Płyty warstwowe PROMETPLAST SC i PROMETPLAST D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6461/2011 Płyty warstwowe PROMETPLAST SC i PROMETPLAST D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5090/2007

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 40-157 KATOW ICE APROBATA TECHNICZNA AT/2005-10-0035 Termin ważności aprobaty: 21 lipiec 2010 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4099/2011 Pianki poliuretanowe CERESIT PU FOAM UNIVERSAL TS 61 / CERESIT PU GUNFOAM UNIVERSAL TS 62 / CERESIT PU GUNFOAM LOW EXPANSION FOAM TS 63 / MAKROFLEX / BOSMAN / FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

AT /99 2/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI

AT /99 2/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI AT-15-2583/99 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA...4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...5 3.1.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 3 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6372/2010 + ANEKSY NR 1 3 Siatka z włókna szklanego EUROWEK STANDARD / EUROWEK PREMIUM / EUROWEK PROFESIONAL / EUROWEK PROFESIONAL SYSTEM WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 ITIB Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3524/2012. Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3524/2012. Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3524/2012 Płyty kompozytowe REYNOBOND FR i REYNOBOND PE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL EPS: Płyty warstwowe IZOPANEL EPS mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8678/2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8678/2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8678/2011 Zestaw wyrobów do wykonywania warstwowych przekryć dachowych DWW TYTANIUM PRUSZYŃSKI z izolacją cieplną z wełny mineralnej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2006

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Właściwości i oznaczenia styropianu

Właściwości i oznaczenia styropianu Właściwości i oznaczenia styropianu Styropian (EPS ang.expanded PolyStyrene) polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo