1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków czystości wg. tabeli: CZĘŚĆ 1. L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM ILOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków czystości wg. tabeli: CZĘŚĆ 1. L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM ILOŚĆ"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel fax ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup środków czystości, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków czystości wg. tabeli: CZĘŚĆ 1 L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM ILOŚĆ 1 PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ A 5 JAX43 szt MYDŁO W PŁYNIE OPAK A 5 L JAX 14 ODKAMIENIACZ ECO OPAK A 5 L JAX 10 ŚRODEK DO MYCIA PODŁÓG CERAMICZNYCH OPAK A 5 L JAX 24 szt. 50 szt PŁYN DO MYCIA SZYB I GŁADKICH POWIERZCHNI OPAK. A 1 L JAX 25 szt CZĘŚĆ 2 PŁYN DO DEZYNFEKCJI CHLOREAGENT OPAK. A 5 L JAX 30. PROSZEK DO CZYSZCZENIA DIX 500G MIĘTA LUB CYTRYNA MLECZKO DO CZYSZCZENIA DIX CYTRYNOWE 550 G szt. 368 szt. 90 szt. 60 Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM ILOŚĆ 1 2 ŚCIERKA UNIWERSALNA 52X33 CM Do czyszczenia powierzchni, wielokrotnego użytku z dowolnym środkiem czyszczącym, spełniająca wymogi HACCP. Rozmiar 52x33 cm (+/-) 2 cm. ŚCIERKA Z MIKROFIBRY Do czyszczenia wszelkich powierzchni, gramatura 320 g, wymiary 300x300 mm. Włókno 100% mikrofibra, skład: 80% poliester, 20% poliamid. Temp. Prania 60 C szt Strona 1 z 9

2 GĄBKA ZE ZMYWAKIEM MAXI. 3 Gąbka z profilowanym uchwytem. Posiada dwie powierzchnie robocze; jedna o standardowej chropowatości dla gąbki, druga o chropowatości zielonego padu. Wymiary 7x11 cm (+/-) 1 cm 4 DRUCIAK METALOWY 5 Do szorowania mocno zabrudzonych powierzchni. Średnica ok. 7 cm. SZCZOTKA DO MYCIA NACZYŃ Włosie szczotki ustawione pod kątem, zapewniające dobre dotarcie do zakamarków i kątów. Na przedniej krawędzi, rodzaj skrobaka. Wymiary; długość od 250 do 290mm, szerokość od 30 do 40 mm; wysokość od 40 do 65 mm. 6 WORECZKI ŚNIADANIOWE 180X350 MM opakowania A 1000 SZT., HDPE 7 WORECZKI ŚNIADANIOWE 140X320 MM 8 9 opakowania A 1000 SZT., HDPE TORBA PAPIEROWA 2 KG Papier odporny na rozdarcie, pojemność 2 kg, z atestem do kontaktu z żywnością TORBA PAPIEROWA 5 KG Papier odporny na rozdarcie, pojemność 5 kg. Z atestem do kontaktu z żywnością 10 PAPIER PAKOWA BIAŁY PÓŁPERGAMIN Z atestem, do pakowania żywności, w arkuszach 11 FOLIA PAKOWA ALUM. 150m/30cm kg Do pakowania żywności, pieczenia i smażenia FOLIA STRETCH SPOŻYWCZA Przeznaczona do pakowania żywności. Szerokość: 300mm Długość:200 m Tworzywo: PCV RĘCZKAWICZKI LATEKSOWE JEDN. Rękawiczki lateksowe jednorazowego użytku, uniwersalny kształt, niezróżnicowane na lewą i prawą rękę. Rozmiar duży 30%, średni 50%, mały 20% STRÓJ KUCHARSKI JEDNORAZOWY Strój 3-częściowy, czepek, fartuch przedni, bluza. Czepek wykonany z włókniny polipropylenu, średnica cm, rozmiar duży 40%, rozmiar średni 60%, kolor biały lub niebieski. Fartuch przedni wykonany z polipropylenu, zakładany na szyję z wiązaniem na pasek z tyłu, rozmiar duży 40%, rozmiar średni 60%, kolor biały lub niebieski. Bluza wykonana z włókniny polipropylenowej, krótki rękaw, rozmiar XL-40%, rozmiar M-60%, kolor biały lub niebieski. Opakowanie jednostkowe FARTUCH FOLIOWY JEDN. A 100 SZT 15 Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, 100% polietylen. Kolor biały lub niebieski 16 SERWETKI GASTRONOMICZNE A 500 SZT 17 Kolor biały, rozmiar 15x15 cm, ilość warstw 1 opakowanie 500 szt. RĘCZNIKI JEDNORAZOWE SKŁADANE 25X23 CM Pojedyncze ręczniki papierowe ECONOMY, białe, jednowarstwowe, gofrowane, składane w Z, Wymiary 25x23 cm, Ilość listków w bindzie 200 szt. Ilość listków w kartonie: 20 bind x 200 listków = 4000 listków RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA PRZEMYSŁOWA Ręczniki z celulozy, do wycierania o wysokiej chłonności, mocna struktura przeciwdziałająca rozdzieraniu się. Kolor biały. 18 Perforacja: tak Ilość warstw: 2 Długość: min 180 m Szerokość: 19/20 cm 19 SERWETKI OZDOBNE A 20 SZT. 20 Serwetki papierowe 3-warstwowe, różne kolory, wym 33x33 cm REKLAMÓWKA JEDNORAZOWA HDPE 26,5 X 45 CM Do pakowania żywności. Reklamówka HDPE, ekotorba, wymiary 26,5x45 cm, opak. A 200 szt. szt. 600 szt. 600 pacz 300 pacz 300 kg 60 kg 80 kg 10 szt. 30 szt. 10 opak 400 kpl. 250 opak. 30 opak opak. 200 opak. 250 Strona 2 z 9

3 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybrane części. 2. Towar, stanowiący przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz odpowiadać normom z zakresu gatunku pierwszego. 3. Towar musi być opakowany w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. 4. Okres obowiązywania gwarancji na proponowany towar nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Realizacja dostawy nastąpi na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający złoży zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do r. II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: r. 2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, Toruń. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, w dniach roboczych w godzinach oraz zapewni wniesienie całości towaru do pomieszczenia wskazanego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dysponuje możliwością rozładunku zamówionego sprzętu. 5. Płatność: faktura, przelewem termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia właściwą kwotą, rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa stosowanym przez Służbę Dyżurną Zamawiającego w trakcie przyjmowania dostaw. 7. Przedmiot dostawy musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Strona 3 z 9

4 IV FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym: ZD/56/WOG/17, z dopiskiem: Nie otwierać przed r., godz. 09: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. nr 97 pok. nr 11) Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 5. Kancelaria Jawna znajduje się na terenie 12 WOG, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej. 6. Termin składania ofert upływa w dniu r., o godzinie dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 7. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu r., o godzinie w siedzibie Zamawiającego budynek nr 97, pok. nr Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez ich otwierania. 9. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w w/w sposób nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w przypadku nie złożenia żadnej oferty. V OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej wartość brutto, która jest wynikiem zsumowania cen brutto (mnożenia ceny jednostkowej przez ilość) stanowi podstawę oceny ofert. Poprzez ważność Zamawiający rozumie ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo w każdej części oddzielnie. 3. Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone. VI OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Joanna KUCHAREK. Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest za pośrednictwem faksu: lub drogą elektroniczną: Strona 4 z 9

5 Odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. VII INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej, zamieszczając wraz z nim zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o wyniku postępowania odrębnym pismem. VIII Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Załączniki do zapytania cenowego: 1) Formularz ofertowy. Strona 5 z 9

6 Załącznik nr 1 do zapytania cenowego (pieczęć adresowa Wykonawcy) DANE WYKONAWCY: FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Adres..... NIP REGON PESEL (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). tel. fax. adres poczty elektronicznej:.. Nr rachunku W odpowiedzi na zapytanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup środków czystości, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym, składamy niniejszą ofertę: CZĘŚĆ 1 L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM ILOŚĆ 1 PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ A 5 JAX43 szt. 368 CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO 2 3 MYDŁO W PŁYNIE OPAK A 5 L JAX 14 ODKAMIENIACZ ECO OPAK A 5 L JAX 10 szt ŚRODEK DO MYCIA PODŁÓG CERAMICZNYCH OPAK A 5 L JAX 24 szt. 60 PŁYN DO MYCIA SZYB I GŁADKICH POWIERZCHNI OPAK. A 1 L JAX 25 szt. 30 PŁYN DO DEZYNFEKCJI CHLOREAGENT OPAK. A 5 L JAX 30 szt PROSZEK DO CZYSZCZENIA DIX 500G MIĘTA LUB CYTRYNA szt. 90 MLECZKO DO CZYSZCZENIA DIX CYTRYNOWE 550 G szt. 60 Strona 6 z 9

7 WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE CZĘŚĆ 2 L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM ILOŚĆ ŚCIERKA UNIWERSALNA 52X33 CM Do czyszczenia powierzchni, wielokrotnego użytku z dowolnym środkiem czyszczącym, spełniająca wymogi HACCP. Rozmiar 52x33 cm (+/-) 2 cm. ŚCIERKA Z MIKROFIBRY Do czyszczenia wszelkich powierzchni, gramatura 320 g, wymiary 300x300 mm. Włókno 100% mikrofibra, skład: 80% poliester, 20% poliamid. Temp. Prania 60 C GĄBKA ZE ZMYWAKIEM MAXI. Gąbka z profilowanym uchwytem. Posiada dwie powierzchnie robocze; jedna o standardowej chropowatości dla gąbki, druga o chropowatości zielonego padu. Wymiary 7x11 cm (+/-) 1 cm DRUCIAK METALOWY Do szorowania mocno zabrudzonych powierzchni. Średnica ok. 7 cm. SZCZOTKA DO MYCIA NACZYŃ Włosie szczotki ustawione pod kątem, zapewniające dobre dotarcie do zakamarków i kątów. Na przedniej krawędzi, rodzaj skrobaka. Wymiary; długość od 250 do 290mm, szerokość od 30 do 40 mm; wysokość od 40 do 65 mm. 6 WORECZKI ŚNIADANIOWE 180X350 MM opakowania A 1000 SZT., HDPE 7 WORECZKI ŚNIADANIOWE 140X320 MM opakowania A 1000 SZT., HDPE TORBA PAPIEROWA 2 KG Papier odporny na rozdarcie, pojemność 2 kg, z atestem do kontaktu z żywnością TORBA PAPIEROWA 5 KG Papier odporny na rozdarcie, pojemność 5 kg. Z atestem do kontaktu z żywnością PAPIER PAKOWA BIAŁY PÓŁPERGAMIN Z atestem, do pakowania żywności, w arkuszach FOLIA PAKOWA ALUM. 150m/30cm 1 kg Do pakowania żywności, pieczenia i smażenia FOLIA STRETCH SPOŻYWCZA Przeznaczona do pakowania żywności. Szerokość: 300mm Długość:200 m Tworzywo: PCV RĘCZKAWICZKI LATEKSOWE JEDN. Rękawiczki lateksowe jednorazowego użytku, uniwersalny kształt, niezróżnicowane na lewą i prawą rękę. Rozmiar duży 30%, średni 50%, mały 20% szt szt. 600 szt. 600 pacz 300 pacz 300 kg 60 kg 80 kg 10 szt. 30 szt. 10 opak STRÓJ KUCHARSKI JEDNORAZOWY kpl. 250 CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO Strona 7 z 9

8 Strój 3-częściowy, czepek, fartuch przedni, bluza. Czepek wykonany z włókniny polipropylenu, średnica cm, rozmiar duży 40%, rozmiar średni 60%, kolor biały lub niebieski. Fartuch przedni wykonany z polipropylenu, zakładany na szyję z wiązaniem na pasek z tyłu, rozmiar duży 40%, rozmiar średni 60%, kolor biały lub niebieski. Bluza wykonana z włókniny polipropylenowej, krótki rękaw, rozmiar XL-40%, rozmiar M-60%, kolor biały lub niebieski. Opakowanie jednostkowe FARTUCH FOLIOWY JEDN. A 100 SZT 15 Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, 100% polietylen. Kolor biały lub niebieski SERWETKI GASTRONOMICZNE A 500 SZT 16 Kolor biały, rozmiar 15x15 cm, ilość warstw 1 opakowanie 500 szt. RĘCZNIKI JEDNORAZOWE SKŁADANE 25X23 CM Pojedyncze ręczniki papierowe ECONOMY, białe, jednowarstwowe, gofrowane, składane w 17 Z, Wymiary 25x23 cm, Ilość listków w bindzie 200 szt. Ilość listków w kartonie: 20 bind x 200 listków = 4000 listków RĘCZNIKI PAPIEROWE ROLKA PRZEMYSŁOWA Ręczniki z celulozy, do wycierania o wysokiej chłonności, mocna struktura przeciwdziałająca 18 rozdzieraniu się. Kolor biały. Perforacja: tak Ilość warstw: 2 Długość: min 180 m Szerokość: 19/20 cm SERWETKI OZDOBNE A 20 SZT. 19 Serwetki papierowe 3-warstwowe, różne kolory, wym 33x33 cm REKLAMÓWKA JEDNORAZOWA HDPE 26,5 X 45 CM 20 Do pakowania żywności. Reklamówka HDPE, ekotorba, wymiary 26,5x45 cm, opak. A 200 szt. WARTOŚĆ BRUTTO opak. 30 opak opak. 200 opak. 250 SŁOWNIE Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia jest (imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, ). 1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia i stosowne zezwolenia uprawniające do sprzedaży towaru oferowanego Zamawiającemu. 2. Oświadczamy, że cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy i rozładunku, gwarancja, serwis-jeżeli dotyczy) jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty oraz że ceny przez nas określone nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania cenowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń Strona 8 z 9

9 oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia oferty. 4. Zobowiązujemy się do realizacji dostawy w terminie do r. 5. Oświadczamy, że okres gwarancji na dostarczony towar wynosi.. miesięcy. 6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na. stronach. 9. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 9.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,..., dn (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) Strona 9 z 9

Numer referencyjny: ZD/131/WOG/17. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna Toruń woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny: ZD/131/WOG/17. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna Toruń woj. kujawsko-pomorskie ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

płk Mirosław SOWIŃSKI Toruń, dn r. ZAPYTANIE CENOWE

płk Mirosław SOWIŃSKI Toruń, dn r. ZAPYTANIE CENOWE ZATWIERDZAM KOMENDANT 12 WOG płk Mirosław SOWIŃSKI Toruń, dn. 16.02.2016 r. ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń fax. 261 433 660 ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie sprzętu innego (równoważnego).

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie sprzętu innego (równoważnego). ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA 12 WOG ppłk Jan LIPIŃSKI Toruń, dn. 09.05.2016 r. ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu służby żywnościowej, wg.

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu służby żywnościowej, wg. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ppłk Jan LIPIŃSKI Toruń, dn r.

ppłk Jan LIPIŃSKI Toruń, dn r. ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA 12 WOG ppłk Jan LIPIŃSKI Toruń, dn. 17.03.2016 r. ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny: ZD/119/WOG/17. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna Toruń woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny: ZD/119/WOG/17. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna Toruń woj. kujawsko-pomorskie ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość J.m.

Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość J.m. ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń Tel. 261 433 540 fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASŁON TYPU VERTICALE ORAZ ROLET MATERIAŁOWYCH.

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASŁON TYPU VERTICALE ORAZ ROLET MATERIAŁOWYCH. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 2. 1 DO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO W DPS DN W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, dn. 13.11.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DOM POMOCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015 Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Gimnazjum w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Dostawę środków czystości dla Gimnazjum w Kunowie w roku 2015, prowadzone w prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAKUP TARCICY, WYROBÓW TARTACZNYCH, PŁYT DREWNOPODOBNYCH.

ZAKUP TARCICY, WYROBÓW TARTACZNYCH, PŁYT DREWNOPODOBNYCH. ZAMAWIAJĄCY: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-00 Toruń woj. kujawsko pomorskie tel. 26-433-540 fax: 26-433-660 www.2wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE PO II MODYFIKACJI-WSZYSTKIE ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZEROWNYM

ZAPYTANIE CENOWE PO II MODYFIKACJI-WSZYSTKIE ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZEROWNYM ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE PO II MODYFIKACJI-WSZYSTKIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu I WPROWADZENIE Zespół Szkół tel. /fax (58) 535-18-70 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół w Opaleniu Zespół Szkół w Opaleniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PSP.J Janik, ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: PSP.J Janik, ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: PSP.J.2610.7.2014 Janik, 19.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiku zaprasza do składania ofert na: Dostawę środków czystości dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do higienizacji wg.

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do higienizacji wg. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę artykułów wraz z dostawą do CS Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE MYCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

ZAPYTANIE CENOWE MYCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 433 540 fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryja, dnia 15-01-2015 r. im. Henryka Brodatego 59-500 Złotoryja ul. Wilcza 41 tel.76 8783574 NIP 694-13-49-117 Zaproszenie do składania ofert W imieniu Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn r.

mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn r. ZATWIERDZAM SZEF WYDZIAŁU MATERIAŁOWEGO 12 WOG mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn. 12.04.2016 r. ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Gimnazjum w Złotoryi w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

POKL/5/2014 Strzelce Opolskie, r.

POKL/5/2014 Strzelce Opolskie, r. Strzelce Opolskie, 09.12.2014 r. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości na realizację projektu p.n. "Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Publiczne Przedszkole w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Dostawy środków czystości do Przedszkola w Kunowie w roku 2015, prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2018 r. środków czystości.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2018 r. środków czystości. Lubicz, dnia 13 grudnia 2017 r. Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 LUBICZ tel/fax (056-621-21-20) mail: org@lubicz.pl ORG.2600.9.2017.AS ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim Adres: Aleja Wojska Polskiego 21, 59-600 Lwówek Śląski, województwo: dolnośląskie Telefon: 75 647-77-24 E-mail:przedszkole.nr1@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę artykułów wraz z dostawą do CS Szamotuły,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE WYKONANIE REGULAMINU PRACY WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ 525 WIĘCŁAWICE.

ZAPYTANIE CENOWE WYKONANIE REGULAMINU PRACY WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ 525 WIĘCŁAWICE. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 433 540 fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE CENOWE. 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rudna, dnia 18.01.2017r ZAPYTANIE CENOWE na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby Przedszkola Gminnego w Rudnej W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(dz.u.

Bardziej szczegółowo

Folie aluminiowe. symbol nazwa grubość mic wymiary m/cm opakowanie ilość w kartonie ilość kartonów na palecie

Folie aluminiowe. symbol nazwa grubość mic wymiary m/cm opakowanie ilość w kartonie ilość kartonów na palecie KATALOG 2015 Folie aluminiowe 259012 259013 259014 symbol nazwa grubość mic wymiary m/cm opakowanie ilość w kartonie ilość kartonów na palecie 259012 PERFECTO Folia aluminiowa 9 50 rolka 30 60 259013 PERFECTO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 10.03.2014 o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych 1. Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów biurowych. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów biurowych. W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w środki czystości i artykuły biurowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Znak sprawy: GK.261.11.2016 Kunów, 14.12.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dyrektor Gimnazjum w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA AKUMULATORÓW DO PODNOŚNIKÓW PPL-2A/P. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów wraz z materiałami według tabeli:

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA AKUMULATORÓW DO PODNOŚNIKÓW PPL-2A/P. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów wraz z materiałami według tabeli: ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.2512.1.2015 Nowy Targ, dnia 14.01.2015 r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.17 września 2012r. Zespół Szkół im.h.sienkiewicza w Jeruzalu ul.szkolna 8 05-317 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/9.1.1/2012 Dotyczące zakupu środków czystości w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SOSW.ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

SOSW.ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko tel., fax. (0 14) 686 60 80, http://szkola.ps-online.pl/. porebaspyt@poczta.onet.pl Poręba Spytkowska, dnia 10.02.2014r

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWĘ ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZLEWISKOM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH.

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWĘ ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ROZLEWISKOM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 03/2016 Załącznik Nr 1

Numer sprawy 03/2016 Załącznik Nr 1 Numer sprawy 03/2016 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na zakup i dostawę środków chemicznych do utrzymania czystości w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 zoddziałami Integracyjnymi w Opocznie. I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim Publiczne Przedszkole Nr 2 Lwówek Śląski, 06.12.2013 w Lwówku Śląskim ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski NIP: 616-14-30-312 tel: 75 782 47 21 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE USŁUGĘ WYCIĘCIA SAMOSIEWÓW DRZEW, FREZOWANIA PNIAKÓW PO WYWROTACH ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENÓW.

ZAPYTANIE CENOWE USŁUGĘ WYCIĘCIA SAMOSIEWÓW DRZEW, FREZOWANIA PNIAKÓW PO WYWROTACH ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENÓW. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia ofert (propozycji cenowej) na: DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Page 1

Załącznik nr 1. Page 1 Dostawa środków czystości do SP ZOZ w Łapach; SP ZOZ VII/4/2016/ZO; Załącznik nr 1 do Zapyta Pakiet nr 1. Środki czystości 1 2 3 4 5 6 7 l.p Nazwa produktu Ilość Cena Cena Jednostka jednostek jednostkowa

Bardziej szczegółowo

jednego zestawu głośników wraz z okablowaniem, uchwytami projektora, dostawą, instalacją i szkoleniem.

jednego zestawu głośników wraz z okablowaniem, uchwytami projektora, dostawą, instalacją i szkoleniem. Radlin, 20.11.2017 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA AKUMULATORÓW OŁOWIOWO - KWASOWYCH. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów wraz z materiałami według tabeli:

ZAPYTANIE CENOWE DOSTAWA AKUMULATORÓW OŁOWIOWO - KWASOWYCH. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów wraz z materiałami według tabeli: ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 roku. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 roku. Zapytanie ofertowe CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE (Po pierwszej modyfikacji z dnia r. Zmianę zaznaczono kolorem czerwonym.) ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH.

ZAPYTANIE CENOWE (Po pierwszej modyfikacji z dnia r. Zmianę zaznaczono kolorem czerwonym.) ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH. ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 43 35 40 fax. 261 43 36 60 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE (Po pierwszej modyfikacji z dnia

Bardziej szczegółowo

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE RG 38-11/16 Bydgoszcz, 2016-04-11 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 chemia gospodarcza

Pakiet 1 chemia gospodarcza .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet 1 chemia gospodarcza L.p. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro netto (dotyczy wymiany okien w budynku szkoły na tzw.

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro netto (dotyczy wymiany okien w budynku szkoły na tzw. Ryki, dn.29.05.2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II ul. 15 Pułku Piechoty Wilków AK 5 08-500 Ryki e-mail: zso2@ryki.pl tel. 818653413 www.zso2ryki.szkolnastrona.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 18.04.2017 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera Sieradz, dnia 15 czerwiec 2016 r. Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

Środki czystości są zamawiane sukcesywnie droga telefoniczna lub .

Środki czystości są zamawiane sukcesywnie droga telefoniczna lub  . Załącznik 1 Sukcesywny zakup i dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży Lp Profesjonalne środki czystości, np.voigt 2. Środek do mycia szyb i luster (1l) 3. Płyn do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa zestawu 15 sztuk klatek dla królików

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa zestawu 15 sztuk klatek dla królików Znak sprawy: 5/PA/14 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa zestawu 15 sztuk klatek dla królików Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe nr

Zapytanie cenowe nr Jabłonna, dnia 14.01.2016 r. Przedszkole Gminne w Jabłonnie ul. Modlińska 103B 05-110 Jabłonna Zapytanie cenowe nr 2-01-2016 ( dotyczy zakupu i dostawy mięsa oraz wędlin ) Podstawa prawna: art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe nr

Zapytanie cenowe nr Łódź, dnia 22.11. 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia ul. Szamotulska 1/7 91-037 Łódź tel/fax.: 42 651-57-57 e-mail: sp166lodz@poczta.onet.pl www.bip.sp166lodz.wikom.pl/ Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2014r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup i dostawę środków czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup i dostawę środków czystości ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę środków czystości Przedszkole Gminne w Chobieni zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy środków czystości na potrzeby Przedszkola w 2018 roku. Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr.2015 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków foliowych kod CPV : Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 03 fax: 48 367 36 73 CPD-ZP-263-74/2015. Radom, dn. 02-07 - 2015 r. Oznaczenie sprawy Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na podstawie Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Słupsku w związku z

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/13/10/ Załącznik nr 1 do Formularza 6. Spełnia/ Nie spełnia** Spełnia/ Nie spełnia**

Przetarg nieograniczony ZP/13/10/ Załącznik nr 1 do Formularza 6. Spełnia/ Nie spełnia** Spełnia/ Nie spełnia** Lp. Asortyment Jednostka miary* 1 2 3 Załącznik nr 1 do Formularza 6 Ilość* Emulsja czyszcząca typu Cif 0,5 l 183 Emulsja do kamienia typu Sidolux 0,5 l 54 Emulsja do mebli typu Pronto 0,25 l 40 4 Gąbki

Bardziej szczegółowo

mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn r.

mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn r. ZATWIERDZAM SZEF WYDZIAŁU MATERIAŁOWEGO 12 WOG mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn. 22.07.2016 r. ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 13.08.2015 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY PIECZYWA Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawy pieczywa. Szczegóły zamówienia

Bardziej szczegółowo

dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy

dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy UD-XVII-ZFE.042.131.1.2012.MBA Warszawa, dnia 22.05.2012 r. dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Chrośnica, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE 4/ZSP/2016

Zamawiający: Chrośnica, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE 4/ZSP/2016 Załącznik Nr do Regulaminu Zamawiający: Chrośnica, dnia 09-09-016 Zespół Szkolno Przedszkolny w Chrośnicy Chrośnica 54 64-60 Zbąszyń ZAPYTANIE OFERTOWE 4/ZSP/016 Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie

Bardziej szczegółowo

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94/342-78-31, fax 94/342-43-28,

Bardziej szczegółowo

GMI N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

GMI N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawy tuszy do urządzeń wielofunkcyjnych dla świetlic w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 16.11.2017 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

na dostawę kostki brukowej oraz obrzeży betonowych

na dostawę kostki brukowej oraz obrzeży betonowych Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na dostawę kostki brukowej oraz obrzeży betonowych 1. Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. R.Twardowskiego w Puławach 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 46

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe nr

Zapytanie cenowe nr Łódź, dnia 23.11. 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia ul. Szamotulska 1/7 91-037 Łódź Zapytanie cenowe nr 5-11-2015 ( dotyczy zakupu i dostawy mięsa i wędlin ) Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05/2013

Zapytanie ofertowe nr 05/2013 Rzeszów dn. 21.02.2013r Zapytanie ofertowe nr 05/2013 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę doszczelniaczy oraz opasek uszczelniających

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Kościuszki 18; 37-500 Jarosław Znak sprawy: 41/ZP/2012 Jarosław, 2012-11-08 Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

20/ZO/2016 Załącznik nr 1

20/ZO/2016 Załącznik nr 1 20/ZO/2016 Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

Bardziej szczegółowo

mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn r.

mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn r. ZATWIERDZAM SZEF WYDZIAŁU MATERIAŁOWEGO 12 WOG mjr Leszek WOJNICZ Toruń, dn. 07.03.2016 r. ZAMAWIAJĄCY: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim ul. Partyzantów 10 59-600 Lwówek Śląski NIP: 616-14-30-312 tel: 75 782 47 21 Lwówek Śląski, 02.12.2015r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64- 74,centr. (22) 344 62 00http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwockszpital.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

całości zamówienia objętego w zapytaniu ofertowym za cenę brutto:... zł. ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/przesłania zamówienia przez Zamawiającego.

całości zamówienia objętego w zapytaniu ofertowym za cenę brutto:... zł. ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/przesłania zamówienia przez Zamawiającego. 1 2 3 dnia..... nazwa i adres Wykonawcy O F E R T A 1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert dotyczącego dostaw środków czystości dla Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 26 luty 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/DDOM/2016 na stół do masażu

Zapytanie ofertowe nr 11/DDOM/2016 na stół do masażu I.ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe nr 11/DDOM/2016 na stół do masażu NZOZ Eter-Med Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk NIP 5832708120 REGON 192471992 II. TRYB POSTĘPOWANIA Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe nr

Zapytanie cenowe nr Łódź, dnia 22.11. 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia ul. Szamotulska 1/7 91-037 Łódź tel/fax.: 42 651-57-57 e-mail: sp166lodz@poczta.onet.pl www.bip.sp166lodz.wikom.pl/ Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE O CENĘ FDC/OPPP/

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE O CENĘ FDC/OPPP/ Poznań, dnia 4 sierpnia 2017r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE O CENĘ FDC/OPPP/2017-08-04 Na podstawie odpowiednio stosowanego art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DP

ZAPYTANIE OFERTOWE DP ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.60.2017 1. Dane Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce 2. Opis przedmiotu zamówienia: W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo