INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ"

Transkrypt

1 HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Spółka Jawna, ul Dziewanny 31/19, Lublin Egzemplarz nr.. INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Położenie lądowiska: Ułęż - Lotnisko, Moto - Park Gmina: Powiat: Województwo: Ułęż Rycki Lubelskie Ułęż 2016 Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

2 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJI Numer egz. Nazwa użytkownika 1. HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J. 2. Urząd Lotnictwa Cywilnego 3. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 4. Lotniskowy Organ Służby Ruchu Lotniczego lotniska Dęblin Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

3 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA HORIZON AIR SERVICE W UŁĘŻU L.p. UZGADNIAJĄCY DATA/PODPIS 1 41 Baza Lotnictwa Szkolnego Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

4 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES Każda wprowadzona zmiana lub uzupełnienie powinny być wprowadzone do INOP i zaopiniowane w PAŻP a także uzgodnione z Dowódcą 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego. Zmianę należy zaznaczyć w stopce strony z podaniem numeru i daty zmiany. Za aktualizację instrukcji odpowiedzialny jest Zarządzający Lądowiskiem. ZMIANY I UZUPEŁNIENIA STRONA NR ZMIANA NR/ROK DATA OBOWIĄZYWANIA PODPIS 1 0/ lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca / lipca 2016 Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

5 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES LISTA KONTROLNA STRON STRONA DATA lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca lipca 2016 Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

6 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES SPIS TREŚCI CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA DANE OPERACYJNO TECHNICZNE Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska wg WGS Odległość lądowiska do najbliższej miejscowości 1.3. Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska 1.4. Częstotliwość, sygnał radiowy 1.5. Wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza 1.6. Opis przeznaczenia lądowiska 1.7. Określenie warunków korzystania z lądowiska 2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA Wymiary drogi startowej /pola wzlotów 2.2. Główny i pomocniczy kierunek startu/lądowania 2.3. Oznaczenie drogi startowej/pola wzlotów 2.4. Opis rodzaju nawierzchni lądowiska pasa startowego/drogi startowej 2.5. Obsługa statków powietrznych /techniczna śmigłowców 2.6. Ogrodzenie 2.7. Oznaczenie strefy przyziemienia 2.8. Droga dojazdowa 2.9. Przestrzeń powietrzna Charakterystyka przedpola Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE Pola awaryjnych lądowań 3.2. Zasady wznowienia orientacji 3.3. Lądowiska (lotniska) zapasowe 4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU POMOCE RADIONAWIGACYJNE I WIZUALNE POMOC MEDYCZNA POSTERUNEK POLICJI STRAŻ POŻARNA INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zgłaszający lądowisko 9.2. Użytkownik lądowiska 9.3. Użytkownicy lądowiska bazujący na stałe 10. ŁĄCZNOŚĆ Z AMC / ATS OSŁONA METEOROLOGICZNA...16 Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

7 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1: plan lądowiska w postaci mapy w skali nie większej niż1:5000 określający: główne elementy infrastruktury lądowiska; urządzenia i wyposażenie lądowiska, w szczególności wskaźnik kierunku wiatru; granice lądowiska. Załącznik nr 2: plan ratowniczy lądowiska zawierający w szczególności: podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska; ogólną informację o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania z lądowiska; instrukcję alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym; opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych; opis ternu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 1 km dla lądowiska dla śmigłowców lub 3 km, dla lądowiska dla statków powietrznych innych niż śmigłowce, od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1: lub większej; informację o terminie aktualizacji planu ratowniczego lądowiska, dokonywanej nie rzadziej niż raz w roku. Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

8 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES 1. DANE OPERACYJNO - TECHNICZNE 1.1 Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska według WGS-84: - szerokość geograficzna: ,34 N - długość geograficzna: ,75 E - punkt odniesienia : Środek FATO (HRP) 1.2. Odległość lądowiska od najbliższej miejscowości: Lądowisko dla śmigłowców - HORIZON AIR UŁĘŻ znajduje się w granicach byłego lotniska Ułęż, na terenie należącym do osoby prywatnej. około 0,8km kierunek 077 (GEO) od środka terenu byłego lotniska. Najbliższa większa miejscowość to wieś gminna Ułęż odległa o ok. 3 km na kierunku 154 (GEO) w powiecie ryckim woj. Lubelskie Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska: Lądowisko dla śmigłowców - HORIZON AIR UŁĘŻ jest lądowiskiem naziemnym zlokalizowanym na terenie byłego lotniska wojskowego. Płyta FATO/TLOF wyznaczona została na fragmencie betonowej drogi technicznej służącej wcześniej do komunikacji w obrębie lotniska. 1.4 Częstotliwość, sygnał radiowy radiostacji korespondencyjnej lądowiska: Brak 1.5 Wysokość bezwzględna HRP 569,9 ft (173,7m) AMSL 1.6 Opis przeznaczenia lądowiska: Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widzialnością VFR w dzień dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 5700 kg oraz maksymalnym wymiarze śmigłowca do 12,5 m. Lądowania i starty śmigłowców w lotach związanych z działalnością serwisową firmy HORIZON AIR SERVICES oraz loty General Aviation. Wykorzystywane jest przez śmigłowce typu Robinson R4 lub inne śmigłowce General Aviation 1.7. Określenie warunków korzystania z lądowiska Lądowisko całoroczne, czynne w godzinach pracy, telefon kontaktowy: , , , Obowiązkowy kontakt z Zarządzającym w przypadku przylotów z wyprzedzeniem min. 2 godziny przed planowanym lądowaniem. Obowiązkowe zapoznanie się z przepisami dotyczącymi planowania i wykonywania lotów w MATZ EPDE zgodnie z zapisami zawartymi w MIL AIP oraz aktualnymi komunikatami NOTAM. Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

9 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES Lądowisko przeznaczone jest wyłącznie dla jednego śmigłowca. Nie dopuszcza się wykonywania równoczesnych operacji startów i lądowań drugiego śmigłowca w obrębie FATO. Starty i lądowania statków powietrznych będą się odbywały z jak najmniejszą uciążliwością dla środowiska. Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

10 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES 2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA 2.1. Strefa końcowego podejścia i startu FATO wraz z zabezpieczeniem o wymiarach: - długość 25 m, - szerokość 25 m. Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej TLOF o wymiarach: - długość 8 m, - szerokość 8 m 2.2. Główny i pomocniczy kierunek startu/lądowania: - główny kierunek startu 265 GEO - główny kierunek lądowania 265 GEO - pomocniczy kierunek startu 085 GEO - pomocniczy kierunek lądowania 085 GEO 2.3. Oznaczenia pola wzlotów: Pole wzlotów FATO oznaczone jest betonowymi malowanymi na biało ogranicznikami o wymiarach: 2m x 1m, równomiernie rozmieszczonymi, tworzącymi kwadrat o wymiarach 25 x 25m. Kierunki startu i lądowania wyznacza litera H umieszczona wewnątrz kwadratowego FATO Rodzaj nawierzchni: FATO - powierzchnia gruntowa zadarniona TLOF - płyta betonowa Obsługa statków powietrznych /techniczna obsługa śmigłowca/. Możliwość hangarowania Prowadzenie prac naprawczych Tankowanie Kotwiczenie Ogrodzenie: Lądowisko znajduje się na terenie byłego lotniska wojskowego Ułęż. Teren lotniska jest ogrodzony siatką o wysokości 2,2 m. Wokół płyty lądowiska znajduje się wyrównany zielony obszar. Przestrzeń przeznaczona pod lądowisko oddzielona jest od pozostałego terenu po stronie południowej gęstym zadrzewieniem, od strony zachodniej graniczy z ogrodzeniem terenu, od strony północnej teren zamknięty jest przez hangar obsługowy ograniczający dostęp do strefy lądowania i startu. 2.5a Monitoring lądowiska W celu monitoringu lądowiska oraz hangaru zainstalowano kamerę IP umieszczoną na budynku Obserwacja obiektu jest ciągła, ochrona w godzinach pracy jest realizowana przez obsługę. Po godzinach pracy ochronę realizuje firma ochroniarska Oznaczenie strefy przyziemienia: Strefa przyziemienia TLOF oznaczona jest żółtą linią w kształcie kwadratu o wymiarach 8 m x 8 m, z białą literą H w środku, o wymiarach 3,0 m x 1,8 m. Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

11 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES 2.8. Droga dojazdowa: Dojazd do lądowiska z miejscowości Ryki (siedziba powiatu) trasą S17 do skrzyżowania z drogą krajową 48 w Moszczance, następnie 8 km drogą nr 48 w kierunku wschodnim do drogi lokalnej prowadzącej do miejscowości Nowodwór. Po przejechaniu 1200m od skrzyżowania należy skręcić w prawo przez bramę wjazdowa na teren Moto-Parku ( teren byłego lotniska ) a następnie drogą wewnętrzną do siedziby HORIZON AIR SARVICES. Nawierzchnia drogi dojazdowej: utwardzona asfalt / beton. Droga dojazdowa do lądowiska doprowadzona jest do płyty od strony północnej pod kątem ok 90º do głównego kierunku lądowania Przestrzeń powietrzna: Lądowisko dla śmigłowców HORIZON AIR UŁĘŻ położone jest w przestrzeni MATZ lotniska wojskowego Dęblin (EPDE), Sektor A aktywny w zakresie wysokości od GND do FL095 funkcjonującej MON-FRI w godzinach 05:30-22:00 LMT w pozostałym czasie zgodnie z AUP. W przestrzeni działa wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe. Tym samym istnieje konieczność uzgodnienia wlotu i wylotu z i do strefy Dęblin A (EPDE A) MATZ w czasie godzin pracy służb ATS. W przypadku startu uzgodnienie musi być dokonane drogą telefoniczną z wyprzedzeniem, co najmniej 1 godzinnym, natomiast wlot może być uzgodniony drogą radiową odpowiednio wcześniej przed wlotem w MATZ EPDE A. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ruchową oraz możliwość zapewnienia minimum określonej separacji w przydzielonej przestrzeni odpowiedzialności, personel ATS EPDE zezwala lub zabrania na wlot w MATZ Dęblin. Łączność radiową należy utrzymywać w zależności od charakteru lotu z Dęblin Zbliżanie na częstotliwości 128,250 MHz (tel ) lub Dęblin Wieża na częstotliwości 122,750 MHz (tel ). Po za czasem pracy służb wojskowych, utrzymywać łączność z FIS Warszawa na częstotliwości 119,450 MHz. Aktualne zobrazowanie przestrzeni powietrznej podawane są w bieżącym AUP w sekcji uwagi. Szczegółowe informacje na temat aktywności poszczególnych tras i elementów przestrzeni powietrzne, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystywania lub rezygnacji z wykonywania lotów w danym dniu są dostępne w AMC Polska. Aktualne zobrazowanie dostępne jest na stronie AMC Polska ( Lądowisko w Ułężu znajduje się w sektorze FIS WARSZAWA, o częstotliwości 119,450 MHz, znak wywoławczy Warszawa INFORMACJA W kierunku południowo-zachodnim w odległości 15km od lądowiska zlokalizowane jest lotnisko wojskowe DĘBLIN (EPDE). Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

12 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES Na kierunku południowo zachodnim w odległości 18 km znajduje się strefa zakazu wykonywania lotów EPP3 wokół Zakładów Azotowych Puławy, od GND do 5000ft AMSL. Na kierunku zachodnim w rejonie miejscowości Ryki w odległości 8 km zlokalizowany jest maszt radiowy o wysokości 1234 ft AMSL (699 ft AGL) Na kierunku południowo-wschodnim w rejonie miejscowości Michów zlokalizowana jest farma elektrowni wiatrowych o wysokości 1189 ft AMSL (575 ft AGL) Charakterystyka przedpola: Lądowisko dla śmigłowców HORIZON AIR UŁĘŻ położone jest na terenie byłego lotniska, w jego zachodniej części. Teren położony po północnej stronie od lądowiska jest porośnięty lasem mieszanym o średniej wysokości drzew ok m tworzącym zwartą pokrywę. Obok płyty po stronie północnej zlokalizowany jest hangar wraz zapleczem technicznym i biurowosocjalnym. Teren po stronie wschodniej i południowej to wyrównany teren lotniska z pasem startowym na którym możliwe jest wykonanie bezpiecznego lądowania. Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

13 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES a) Opis istniejących przeszkód lotniczych: l.p. Rodzaj obiektu Wysokość [ft] n.p.m Wysokość [ft] n.p.t Oznakowanie przeszkody lotniczej dzienne nocne Kierunek GEO od ARP/HRP [ ] Odległość od ARP/HRP [m] 1 Hangar TAK Nie Maszt radiowy TAK TAK b) Obiekty charakterystyczne: Nr obiektu Rodzaj obiektu Wysokość [ft] n.p.m Wysokość [ft] n.p.t Oznakowanie obiektu charakterystycznego dzienne nocne Kierunek GEO od ARP/HRP [ ] Odległość od ARP/HRP [m] 1 Hangar Moto-Parku NIE NIE Obiekty techniczne Moto-Parku NIE NIE Farma elektrowni wiatrowych TAK TAK Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotyczących ich wykonywania: a. procedury wykonywania lotów: W tym samym czasie operacje na lądowisku może wykonywać tylko jeden statek powietrzny. Operacje lotnicze z/do lądowiska odbywają się w klasie przestrzeni niesklasyfikowaną, MATZ DĘBLIN (EPDE), Sektor A. Zasady wykonywania lotów opisane zostały w pkt.2.8 Zgodnie z Instrukcją Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej operacje lotnicze w MATZ wykonuje się na podstawie złożonego planu lotu. b. warunki i wysokości kręgów: Zgodnie z ustaleniami wojskowej służby ATS lub z decyzją dowódcy statku powietrznego jeśli MATZ EPDE jest nieaktywny, nie niżej niż 150m AGL. c. przebieg planowanych tras dolotowych/odlotowych z/do lądowiska: Dowódca statku powietrznego wykonujący dolot/odlot do lądowiska HORIZON AIR UŁĘŻ powinien go wykonać od strony wschodniej, zachodniej lub południowej. Doloty/odloty z kierunku północnego ogranicza ściana lasu. c) ograniczenia lokalne dotyczące wykonywania lotów na lądowisku; Obowiązkowy kontakt z Zarządzającym w przypadku przylotów z wyprzedzeniem min. 2 godz. 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE 3.1 Pola awaryjnych lądowań: Łąki i pola uprawne na południe od lądowiska, w odległości około 0,4 km. Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

14 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES Po stronie wschodniej teren byłego lotniska wraz z betonowym pasem o długości 1300 m na kierunku 310 Awaria silnika w zawisie lub początkowej fazie rozpędzania: - lądować w miejscu startu. Awaria silnika powyżej TDP - wykorzystać energię kinetyczną wirnika i wykonać lądowanie autorotacyjne w rejonie wskazanym wyżej. Wybierając tereny na kierunku południowo wschodnim należy zachować szczególną ostrożność ze względu na elektrownie wiatrowe. 3.2 Zasady wznowienia orientacji: W przypadku utraty orientacji geograficznej należy przejść na warunki maksymalnej długotrwałości lotu, zanotować czas i pozostałość paliwa, nawiązać łączność z Dęblin Wieża (122,750 MHz) / Dęblin Zbliżanie (128,250 MHz) lub FIS Warszawa znak wywoławczy WARSZAWA INFORMACJA (119,450 MHz) w zależności od aktywności przestrzeni powietrznej i stosować się do poleceń wojskowej służby kontroli ruchu lotniczego. Postępować wg ogólnie przyjętych procedur, w zależności od sektora wykorzystać obiekty liniowe, np. linię kolejową Warszawa Lublin, biegnącą NW-SE na zachód od miejscowości Ułęż w odległości 6km. Wykorzystać system GPS. 3.3 Lądowiska (lotniska) zapasowe: Lotnisko wojskowe Dęblin (EPDE), odległość 15 km, azymut 241º(GEO), znak wywoławczy Dęblin Wieża, częstotliwość 122,750 MHz Lotnisko aeroklubowe Radawiec k/lublina EPLR (GND-2500ft AMSL), odległość 50km, azymut 155 (GEO), znak wywoławczy: Radawiec Radio Częstotliwość 122,400 MHz. 4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU Podświetlany wskaźnik kierunku i siły wiatru (WKW) umieszczony jest w sektorze bocznym: na kalenicy hangaru. 5. POMOCE RADIONAWIGACYJNE I WIZUALNE Lądowisko nie dysponuje pomocami radiowo-nawigacyjnymi. Obiekty zlokalizowane w pobliżu płaszczyzn ograniczających posiadają dzienne oznakowanie przeszkodowe ( narożnik budynku hangaru po stronie północnej) Budynek wyposażono w elementy odblaskowe, dobrze widoczne w dzień. 6. POMOC MEDYCZNA Pogotowie Ratunkowe - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Lublinie zespół oczekiwania w Rykach Telefon: POSTERUNEK POLICJI Komenda Powiatowa Policji w Rykach, ul Dolna2, Ryki Telefon: ; fax Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

15 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES 8. STRAŻ POŻARNA Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach ul Warszawska 25; Ryki Telefon: ; fax INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 9.1 Zgłaszający lądowisko - Zarządzający terenu pod lądowisko HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Spółka Jawna ul Dziewanny 31/ Lublin Tel: , Użytkownik lądowiska: HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Spółka Jawna Ułęż Lotnisko Tel , , Dyżurny mechanik: , Użytkownik/użytkownicy lądowiska (bazujący na stałe na lądowisku): HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Spółka Jawna Ułęż Lotnisko Tel , , Dyżurny mechanik: , ŁĄCZNOŚĆ Z AMC/ATS AMC POLSKA (Zespół ASM-2) Tel: Fax: AMC POLSKA (Zespół ASM-3 informacja o zajętości przestrzeni) Tel (do 57 35) Fax: Sektor FIS Warszawa Znak wywoławczy Warszawa Informacja Częstotliwość 119,450 MHz Tel: Fax: +48 SAR ( Służba Poszukiwania i Ratownictwa ) Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

16 Instrukcja Operacyjna Lądowiska HORIZON AIR SERVICES 11. OSŁONA METEOROLOGICZNA Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Meteorologicznego Biura Nadzoru Kontakt: Tel.: , , , , Fax: Dla potrzeb lądowiska nie są opracowywane dedykowane informacje meteorologiczne. Informacje meteorologiczne są dostępne poprzez stronę w zakładce Awiacja. Obrazy radarowe są dostępne z telefonów komórkowych podając adresy zakładek: m.pogodynka.pl/radarlot/ lub m.latanie.pogodynka.pl 12. ZASADY WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI ATS LOTNISKA WOJSKOWEGO DĘBLIN Treść Instrukcji Operacyjnej lądowiska uzgodniona z wojskowymi służbami kontroli ruchu lotniczego lotniska Dęblin EPDE Uwaga. W czasie wykonywania lotów niniejsza instrukcja powinna być dostępna na lądowisku Zarządzający (imię i nazwisko / pieczątka) Zmiana Nr 0 Wydanie Lipiec

17 209,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 o Az 265 1:6 229,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 150,0 140,0 130,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 229,0 o Az 085 1:6, , , , , , , , , LĄDOWISKO HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Powierzchnie ograniczające wysokość przeszkód w rejonie lotniska

18 Legenda HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko - drzewa i obiekty w tle INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ - drzewa i obiekty pod powierzchnią ograniczającą Profil podłużny lądowiska 1:6 1: : POZIOM PORÓWNAWCZY 160,00m n.p.m. ścieżka wznoszenia Az265 1:6 o Profil podłużny lądowiska 1:6 drzewa o wysokości do 27m hangar 2,5 25 2,5 pole wzlotów 181,70 o ścieżka podejścia Az 085 1: RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU 173,08 173,16 173,25 173,33 173,41 173,50 173,62 173,35 172,58 172,29 172,14 172,06 172,12 172,18 172,25 172,31 172,37 172,43 ODLEGŁOŚCI

19 Legenda - drzewa i obiekty w tle - drzewa i obiekty pod powierzchnią ograniczającą HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Profil poprzeczny lądowiska 1:2 1: : POZIOM PORÓWNAWCZY 160,00m n.p.m. Strona S 1:2 drzewa o wysokości do 25m Profil poprzeczny lądowiska 1:2 hangar przybudówka pole wzlotów 2,5 25 2,5 181,70 Strona N 1:2 drzewa o wysokości do 27m RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU 172,10 172,21 172,32 172,43 172,57 172,65 172,76 174,79 173,82 173,84 173,87 173,90 173,92 173,95 175,00 ODLEGŁOŚCI

20 HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko 2,0 1,0 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ 1,0 istniejąca droga betonowa Ograniczniki strefy FATO wykonać z płyt betonowych 0,5x0,5m malować na biało farbą chlorokauczukową ograniczniki w obrębie istniejącej drogi betonowej wyznaczyć i malować na biało Płyta lądowania 1:100 2,0 malować na żółto 25,0 Az 265 o Az 085 o 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Legenda 1,80 1,0 0,4 0,4 Szczegół "A" skala 1:50 malować na biało - lądowisko - oświetlenie obwodu strefy TLOF (4szt. zagłębione w płycie) - p.poż. - ograniczniki strefy FATO - oświetlenie obwodu strefy FATO oraz punktu celowania - stale świecące oswietlenie drogi podchodzenia do lądowania 1,0 1,0 3,0

21 209,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 o Az 265 1:6 229,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 150,0 140,0 130,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 229,0 o Az 085 1:6, , , , , , , , , LĄDOWISKO HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Powierzchnie ograniczające wysokość przeszkód w rejonie lotniska

22 Legenda HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko - drzewa i obiekty w tle INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ - drzewa i obiekty pod powierzchnią ograniczającą Profil podłużny lądowiska 1:6 1: : POZIOM PORÓWNAWCZY 160,00m n.p.m. ścieżka wznoszenia Az265 1:6 o Profil podłużny lądowiska 1:6 drzewa o wysokości do 27m hangar 2,5 25 2,5 pole wzlotów 181,70 o ścieżka podejścia Az 085 1: RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU 173,08 173,16 173,25 173,33 173,41 173,50 173,62 173,35 172,58 172,29 172,14 172,06 172,12 172,18 172,25 172,31 172,37 172,43 ODLEGŁOŚCI

23 Legenda - drzewa i obiekty w tle - drzewa i obiekty pod powierzchnią ograniczającą HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Profil poprzeczny lądowiska 1:2 1: : POZIOM PORÓWNAWCZY 160,00m n.p.m. Strona S 1:2 drzewa o wysokości do 25m Profil poprzeczny lądowiska 1:2 hangar przybudówka pole wzlotów 2,5 25 2,5 181,70 Strona N 1:2 drzewa o wysokości do 27m RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU 172,10 172,21 172,32 172,43 172,57 172,65 172,76 174,79 173,82 173,84 173,87 173,90 173,92 173,95 175,00 ODLEGŁOŚCI

24 HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko c INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Plan zagospodarowania przestrzennego Hydrant p.poż. b WKW 13,50m p.poż. 25,0m 8,0m 12,50m a - lądowisko WKW - WKW (wskaźnik kierunku wiatru) - oświetlenie obwodu strefy TLOF - p.poż. - ograniczniki strefy FATO - oświetlenie obwodu strefy FATO oraz punktu celowania - stale świecące oswietlenie drogi podchodzenia do lądowania 25,0m o 12,5m Az 265 8,0m 12,5m 23,80m 12,50m Az 085 o

25

26

27

28 209,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 o Az 265 1:6 229,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 150,0 140,0 130,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 229,0 o Az 085 1:6, , , , , , , , , LĄDOWISKO HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Powierzchnie ograniczające wysokość przeszkód w rejonie lotniska

29 Legenda HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko - drzewa i obiekty w tle INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ - drzewa i obiekty pod powierzchnią ograniczającą Profil podłużny lądowiska 1:6 1: : POZIOM PORÓWNAWCZY 160,00m n.p.m. ścieżka wznoszenia Az265 1:6 o Profil podłużny lądowiska 1:6 drzewa o wysokości do 27m hangar 2,5 25 2,5 pole wzlotów 181,70 o ścieżka podejścia Az 085 1: RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU 173,08 173,16 173,25 173,33 173,41 173,50 173,62 173,35 172,58 172,29 172,14 172,06 172,12 172,18 172,25 172,31 172,37 172,43 ODLEGŁOŚCI

30 Legenda - drzewa i obiekty w tle - drzewa i obiekty pod powierzchnią ograniczającą HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Profil poprzeczny lądowiska 1:2 1: : POZIOM PORÓWNAWCZY 160,00m n.p.m. Strona S 1:2 drzewa o wysokości do 25m Profil poprzeczny lądowiska 1:2 hangar przybudówka pole wzlotów 2,5 25 2,5 181,70 Strona N 1:2 drzewa o wysokości do 27m RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO TERENU 172,10 172,21 172,32 172,43 172,57 172,65 172,76 174,79 173,82 173,84 173,87 173,90 173,92 173,95 175,00 ODLEGŁOŚCI

31 HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp.J Ułęż Lotnisko c INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Plan zagospodarowania przestrzennego Hydrant p.poż. b WKW 13,50m p.poż. 25,0m 8,0m 12,50m a - lądowisko WKW - WKW (wskaźnik kierunku wiatru) - oświetlenie obwodu strefy TLOF - p.poż. - ograniczniki strefy FATO - oświetlenie obwodu strefy FATO oraz punktu celowania - stale świecące oswietlenie drogi podchodzenia do lądowania 25,0m o 12,5m Az 265 8,0m 12,5m 23,80m 12,50m Az 085 o

32

33

34

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) RALLYLAND EVENTS Sp. z o. o. Osiedle Rajdowe 1, 77-420 Lipka Ezemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) Położenie lądowiska: Gmina: Lipka Powiat: Złotów Województwo: Wielkopolskie Debrzno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Lech Romański 83-200 Starogard Gdański ZATWIERDZAM (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA LINOWIEC Starogard Gdański, 2011-12-09 KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY 1 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE. 1.1. 1.2. 1.3. Punkt odniesienia środek terenu przystosowanego do startów i lądowań. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia. Położenie w stosunku do miejscowości. Środek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA A LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCOWEGO

INSTRUKCJA OPERACYJNA A LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCOWEGO Egz. Nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA ŚMIGŁOWC NAREW WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE POWIAT: HAJNÓWKA GMINA: NAREW NAREW 27 lipca 2015 roku Strona 1/20 STRONA WOLNA Strona 2/20 WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW EGZ. NR.1 ZARZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA INOP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Położenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP INOP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Położenie lądowiska: Gmina Miejska Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI Wojciech Gawroński, ul. Starzyńskiego 14, 41-215 Sosnowiec tel. +48 535 560 220; e-mail: wogaw@poczta.onet.pl Egzemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: Łazy Powiat: Zawiercie

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Położenie lądowiska: Gmina Miejska Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Lądowiska Arłamów (EPAR)

Lądowiska Arłamów (EPAR) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Lądowiska Arłamów (EPAR) WYDANIE 2011, ZMIANA 2 Z DNIA 31.01.2017r. Instrukcja została wprowadzona do użytku służbowego od dnia 1.02.2017r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Hotel Arłamów

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI 1 WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA 1. Położenie i przeznaczenie lądowiska 1.1. Współrzędne WGS-84 (EUREF-89): ARP środek drogi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta (11.10.2012) 1 :: dane operacyjno-techniczne lądowiska Temat Opis 1.1. Punkt odniesienia: Środek pasa startowego. 1.2. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego Źródło Autorstwo dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB są : - dostosowanie struktury MATZ do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSK. Spis treści. Spis treści 2. Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4.

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSK. Spis treści. Spis treści 2. Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4. Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela zmian 5 CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne 7-17 CZĘŚĆ 2. Dane dotyczące lotniskowych procedur operacyjnych i środków bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG 2.4.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych NIE DOTYCZY 2.4.2. Utrzymanie systemu odwadniania BRAK 2.5. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych Usuwanie statków powietrznych do 5700 kg. (MTOW) 2.6.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNA PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH s.c.

SAMODZIELNA PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH s.c. I. OD 1988 SAMODZIELNA PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH s.c. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6 www.spup.pl, kontakt@spup.pl, tel.: 698156994, 602719006 fax: 22 6130836 NIP 531-164-84-21, Regon

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Niekrasy 6, 19-300 Niekrasy Egzemplarz nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: KALINOWO Powiat: EŁCKI Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Zmiana 0 Wydanie: 1 września 2016 Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO KRONOTRANS Speditions GmbH Postfach14 5035 Salzburg/Flughafen Austria Fax:. +49 171 3065866 e-mail: DCLOG@kronospan.de Warszawa, dnia 15 lipca 2006 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 129/06 Państwowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 czerwca 2003 r. AIRLAW.PL Stan prawny 20120101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43 RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika EPRG WOJEWÓDZTWO : POWIAT : GMINA : ŚLĄSKIE RYBNIK RYBNIK Listopad 2013 Wydanie I Strona 1 z 20 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.07.2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu,

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37"N '43"E)

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37N '43E) RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO Zmiana Nr 3 Wydanie z dnia -07-01 Strona 1 z 19 Karta uzgodnień POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ UZGADNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel./fax. 81/ 880 59 19 kom. 601 071 160 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT Egz. Nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT WOJEWÓDZTWO - MAŁOPOLSKIE POWIAT - NOWOTARSKI GMINA NOWY TARG Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aeroklub Polski zarządzający lotniskiem Egz. Nr 2 Urząd

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1192

Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1192 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ) z dnia 5 czerwca 003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA EGZ. Nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA MICHAŁKÓW k / OSTROWA WLKP. - EPOM WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE POWIAT: OSTRÓW WLKP GMINA: OSTRÓW WLKP Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aero Partner Sp. z o. o. Zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca lądowania

Wybór miejsca lądowania Załącznik nr 5 Wybór miejsca lądowania 1. Miejsce do lądowania powinno być wystarczająco duże, przyjmuje się, że minimum w dzień to kwadrat o boku 35 m dla śmigłowca Mi-2 Plus oraz 26 m dla śmigłowca Agusta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA Zmiana Nr 0 Strona 2 z 56 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP Spis treści KARTA UZGODNIEŃ...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE POWIAT: LESZCZYŃSKI GMINA: LESZNO 1/22 SPIS TREŚCI Spis treści 2 STRONA Karta uzgodnień i karta podpisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Naruszenie strefy kontrolowanej lotniska EPWA Zdarzenie nr: 227/05 Statek powietrzny: samolot Cessna 150 znaki rej.

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. Przedmiot opinii. Opinia prawna sporządzona została na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, Ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, Ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86, www.elprolot.pl, email : elprolot@elprolot.pl Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN

OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN Załącznik ogłoszenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2012 r. OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPGD

LOKALNE PROCEDURY EPGD LOKALNE PROCEDURY EPGD Procedury odlotu/przylotu SID 29 11 Kierunek Odlotu DEXIR 1H 1B W IRLUN 1H 1B S NIKMI 1H 1B SE VAPOS 1H 1B NW SONUX 1H 1B W STAR 29 11 Kierunek Przylotu IRLUN 1T 1R S KOSEX 1T 1R

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Kontakt: Małysz Wojciech wojciech.malysz@parklotniczy.eu tel. 508 831 110 1 Wstęp Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPPO

LOKALNE PROCEDURY EPPO LOKALNE PROCEDURY EPPO Procedury odlotu/przylotu SID 28 10 Kierunek Odlotu BAREP 1G 2A W ERNOX 2G 2A SW DENKO 1G 2A NW TENVO 2G 1A E UBOMI 1G 1A W XIDNA 2G 2D S STAR 28 10 Kierunek Przylotu AKAPI 3V 1N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA REALIZACJI ZADANIA: ZAPROJEKTUJ WYBUDUJ - ZAREJESTRÓJ BUDOWY LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY SOR SP ZOZ-ZZLO i Z w MAKOWIE MAZOWIECKIM ADRES : dz. nr ewid. geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa-modernizacja lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa-modernizacja lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa-modernizacja lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ADRES: INWESTOR: BRANśA: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny Projekt

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC MATZ ŁASK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC MATZ ŁASK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC MATZ ŁASK 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany jest nieznaczna zmiana przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Łask. UWAGA: konsultacjom społecznym zostaje poddana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego RZESZÓW 21.10.2010r. 1 POŁOŻENIE Strefa oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 1. Informacje ogólne... 1 2. Lądowisko i rejon lotów...

Bardziej szczegółowo

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL 1. WSTĘP Okólnik doradczy dotyczący zasad dobrej praktyki lotniczej w zakresie kręgu nadlotniskowego, zwany dalej okólnikiem, ma na celu zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy i procedury operacyjne

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO - EPKR

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO - EPKR INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO str. 1 0.4 Wykaz użytkowników INOP: Lp. Nazwa Użytkownika 1 Urząd Lotnictwa Cywilnego 2 Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów?

PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów? Grupa Media Informacyjne PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów? 1 ULC Jaki organ w kraju prowadzi badania wypadków i incydentów

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPBY

LOKALNE PROCEDURY EPBY LOKALNE PROCEDURY EPBY Procedury odlotu/ przylotu SID 26 08 Kierunek odlotu LUXUD 1G 1A W GOBNI 1G 1A NE INTUN 1G 1A E STAR 26 08 Kierunek Przylotu LUXUD 1N 1S W GOBNI 1N 1S NE INTUN 1N 1N E Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, Ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca,

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, Ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-254.09.94, fax. 42-209.18.86, www.elprolot.pl, email : elprolot@elprolot.pl Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych Na podstawie art. 92 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDYRY EPKT

LOKALNE PROCEDYRY EPKT LOKALNE PROCEDYRY EPKT Procedury odlotu/przylotu SID 27 09 Kierunek Odlotu BABKO 2M 2L S BAREN 2M 2L NW BAVOK 2M 2L SW EMBIK 2M 2L SW KURON 2M 2L E LENOV 2M 2L SE LUXAR 2M 2L E NAVUR 2M 2L NE NUMBA 2M

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO im. WAM W ŁODZI

KONCEPCJA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO im. WAM W ŁODZI Łódź, dn. 1.10.2013r. KONCEPCJA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO im. WAM W ŁODZI SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot i podstawy formalne opracowania 1.2.

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo