Regnator. Instrukcja obsługi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regnator. Instrukcja obsługi."

Transkrypt

1 Regnator Instrukcja obsługi.

2 Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9 Proformy...10 Nowa proforma...10 Wykaz proform...11 Odsetki...12 Wykaz not odsetkowych...12 Wykaz not odsetkowych pozycjami...14 Sporządź noty odsetkowe...15 Stwórz notę odsetkową samodzielnie...16 Tabela stóp procentowych...17 Rekompensaty za roszczenia od transakcji...18 Zamówienia...19 Nowe zamówienie...19 Wykaz zamówień...23 Realizacja zamówień...24 Awizacja wysyłek...25 Plan realizacji...26 Importuj zamówienia z pliku...33 Awizacje...34 Nowe awizo...34 Wykaz nagłowków...36 Wykaz awizacji pozycjami...37 Zestawienia...38 Rejestr sprzedaży VAT...38 Zestawienie sprzedaży wg asortymentu...39 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze)...40 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe)...41 Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych...42 Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności...43 Zestawienie sprzedaży wg handlowców...44 Nierozliczone należności wg kontrahentów...45 Nierozliczone faktury...46 Marża wg asortymentu...47 Marża wg kontrahentów...48 Marża wg magazynów...49 Marża wg podgrup asortymentowych...50 Rozliczenia faktur sprzedaży oraz rozliczenia faktur sprzedaży na dzień...51 Podsumowanie wystawionych faktur przez pracowników...52 Fiskalizacja...53 i

3 Regnator Spis treści Regnator Sprzedaż przez kasę fiskalną...53 Wykaz faktur na zaliczkę...54 Zakup...55 Fakturowanie...55 Przeglądanie faktur...57 Zestawienia...58 Drukowanie rejestrów VAT...58 Zakup wg dostawców...59 Zakup wg asortymentu...60 Nierozliczone zakupy wg kontraentów...61 Nierozliczone faktury zakupu...62 Rozliczenia faktur zakupu...63 Zamówienia...64 Nowe zamówienie...64 Wykaz zamówień...66 Upoważnienia...67 Nowe upoważnienia...67 Wykaz upoważnień...69 Raport...70 Płatności...71 Zapłaty...71 Wykaz...74 KW...74 KP...75 Raport kasowy...76 Wydruki...77 Raporty kasowe...77 Zestawienia...78 Spodziewane wpływy pieniężne...78 Oczekujące płatności...79 Wiekowanie przyszłych wpłat i wypłat pieniężnych...80 Rozliczenia zapłat...81 Zestawienie zbiorcze płatności kontrahentów...82 Tabela kursów walut...83 Nierozliczone płatności...84 Polecenia zapłat...86 Księgowość...87 Wyszukiwanie kont księgowych...87 Edycja kont księgowych...88 Dodawanie konta księgowego...88 Poprawianie konta księgowego...89 Usuwanie konta księgowego...90 Polecenia księgowania...91 Nowe polecenie księgowania...91 Polecenia księgowania - Nagłówki...94 Polecenia księgowania - Wykaz...96 Wiązania obrotów kont w Księdze Głównej...97 ii

4 Regnator Spis treści Regnator Stwórz wiązanie w księdze głównej...97 Wykaz wiązań w księdze głównej...99 Podpowiedzi wiązań w Księdze Głównej Zestawienia Wydruk konta Wydruk dziennika Salda i obroty kont Salda i obroty kont kontrahentów Podsumowanie konta wg typów Obroty w księdze głównej Obroty na Projektach/Komisjach/MPK Obroty na kontach (miesiącami) Kontrola Renumeracja dziennika Bilans obrotów kont Niezaksięgowane dokumenty Zaksięguj dokumenty magazynowe Kontrole księgowania Operacje w Księdze Głównej Przeksięgowania Wiązania dokumentów z obrotem konta Powiąż dokument z obrotem konta Zarządzanie kosztami Ewidencja kosztów Powiązanie kosztów z projektami - PK Koszty przypisane sprzedaży Książka Przychodów i Rozchodów Pokaż KPR Rejestr sprzedaży i zakupu Aktualizuj KPR Noty wewnętrzne Zestawienie miesiącami Konfiguracja dekretacji dokumentów Akcje Akcjonariusze Emisje akcji Akcje Obroty akcjami Zestawienia Księga akcji Księga akcjonariuszy Dywidendy Podatki Dochodowy - korekta minus Dochodowy - korekta plus VAT należny - korekta minus VAT należny - korekta plus iii

5 Regnator Spis treści Regnator VAT naliczony - korekta minus VAT naliczony - korekta plus Kursy walut Kontrahenci Wyszukiwanie kontrahenta Edycja Dodawanie kontrahenta Modyfikuj kontrahenta Usuwanie kontrahenta Edytuj atrybuty kontrahenta Warunki handlowe Modyfikuj grupę kontrahenta (konto) Wydruk konta Wydruk konta Wezwanie Do zapłaty Do potwierdzenia salda Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald Do potwierdzenia salda w walucie Drukuj zbiorczo wezwania do potwierdzenia sald walucie Noty Kontrahentów Nowa nota Wykaz not Noty korygujące Rozliczenia not Zestawienia Ranking dłużników Ranking wierzycieli Zestawienie sald należności i zobowiązań Zestawienie należności za okres Zestawienie zobowiązań za okres Wiekowanie należności Wiekowanie zobowiązań Zestawienie do konsolidacji Spodziewane wpływy pieniężne Oczekujące zapłaty Wykorzystanie limitów sprzedaży Ubezpieczenie transakcji COFACE HERMES Limity sprzedaży Kompensaty Nowa kompensata Wykaz kompensat Faktorikng, weksle, cesje Zestawienie przekazanych dokumentów Instytucje finansowe iv

6 Regnator Spis treści Regnator Odpisy aktualizacyjne Nowy odpis Wykaz odpisów Zestawienie wg kontrahentów Zestawienie wg kont Wiązania Podpowiedzi wiązań Grupy kont kontrahentów Rozrachunki Analiza rozrachunków kontrahenta DŁUGI.INFO Zaloguj do serwisu Sprawdź kontrahenta Zgłoszone długi Zestawienie sprawdzonych kontrahentów Sprawdź wszystkich kontrahentów Magazyny Dokument magazynowy Wykaz dokumentów magazynowych Polecenia magazynowe Nowe Wykaz poleceń Przesunięcia magazynowe Nowe Wykaz przesunieć magazynowych Wykaz pozycji przesunięć magazynowych Stwórz przesunięcie całego magazynu Stan magazynów Kartoteka magazynowa Wycena magazynu Wycena rozchodów Wycena przychodów z produkcji Wycena dokumentów produkcyjnych Rozbicie kosztów produkcji Wycena przesunieć magazynowych Pętla wyceny Wycena dokumentów magazynowych przychodowych Asortyment Dodawanie asortymentu Kopiowanie asortymentu Poprawianie asortymentu Usuwanie asortymentu Wykaz podgrup asortymentu Edycja podgrup asortymentu Grupy atrybutów asortymentu Cennik Kalkulacja cen v

7 Regnator Spis treści Regnator Wyszukiwanie asortymentu Magazyny Dodawanie magazynu Poprawianie magazynu Usuwanie magazynu Klonuj Właściwości pozycji niemagazynowych Miejsca składowania asortymentu Grupy magazynów Produkcja Nowy dokument przerobowy Raport produkcyjny Wykaz dokumentów przerobowych Kody kreskowe Drukuj etykietę pracownika Stwórz etykiety wewnętrzne Wykaz kodów kreskowych Wyczyść zagubione Spis z natury Nowy spis z natury Wykaz spisów z natury Zestawienia Zestawienie zużycia materiałowego Zestawienie zakupu od osób fizycznych Moduł wagowy Nowe ważenie Wykaz ważeń Kwity wagowe Stwórz kwit wagowy Spedycja Spedytorzy Metody wyceny magazynów Kadry i płace Pracownicy Lista pracowników Składniki płacowe Lista składników Typy składników Zarobki, płace Listy płac Karta Płacy Pracownika Kalendarz Podatki, ZUS Składniki ZUS szczegółowo Składniki ZUS ogólnie Deklaracja - podatki PIT vi

8 Regnator Spis treści Regnator Zestawienia Podsumowanie kalendarza Export do płatnika Ustawienia Dni świąteczne i inne wolne Słownik wydarzeń Kalendarze Stwórz PK CRM CRM (pusty) Środki trwałe Edycja Nowy Usuń Edytuj Poprawianie bilansu otwarcia Grupy środków trwałych Dokumenty Nowy Wykaz dokumentów Wykaz obrotów Zestawienia Amortyzacja w okresie Wartości i umorzenia w okresie Tabela amortyzacji Ewidencja środków trwałych Zestawienie BO środków trwałych Nalicz amortyzację Administracja INNE Otwórz miesiąc Otwórz miesiąc Środki trwałe Otwórz miesiąc Płace Ustaw datę wydruków Ustaw wersję programu na wydrukach Oddziały Wykaz oddziałów Import danych Eksport danych Archiwum Kontenery danych Bilans Otwarcia Konta księgowe Konta kontrahentów Faktury na zaliczkę Zmiana okresu rozliczeniowego Otwórz rok vii

9 Regnator Spis treści Regnator Zamknij rok Zamknij miesiąc Blokada obrotów magazynowych Korygowanie danych Scalenie podwójnie wprowadzonego kontrahenta Usuwanie kontrahentów bez obrotów Usuwanie magazynów bez obrotów Usuwanie asortymentu bez obrotów Nazwanie kont księgowych kontrahentów zgodnie z aktualnymi nazwami Usunięcie starych poleceń magazynowych Przeniesienie rezerwacji na bieżący miesiąc Popraw daty dokumentów Koryguj bilans kont księgowych kontrahentów Zamień konto syntetyczne na konto analityczne Zmień numer konta analitycznego z obrotami Statystyki Logowani użytkownicy Aktualnie zalogowani użytkownicy Słowniki Parametry Parametry liczbowe Sprzęt / Hardware Komputery Kamery Stawki podatku VAT Jednostki miar Waluty Wydziały Komisje MPK - Miejsca powstawania kosztów Typy kosztów Koszty Rejestry Wykaz użytkowników Handlowcy Struktura firmy Aktualizacja Dane firmy Konta bankowe Dane ZUSu Konfiguracja systemu Czytniki kodów kreskowych Logowanie do czytnika kodów kreskowych Wybór Magazynu, Asortymentu, Maszyny Sczytywanie kodu kreskowego Wprowadzanie obcych etykiet Przerób viii

10 Regnator Spis treści Regnator Sztuka za sztukę Pobranie z magazynu Przychód na magazyn Instalacja Klient Instalacja sterownika ODBC Konfiguracja źródła danych ODBC Uruchamianie programu Instalacja kontrolera Microsoft FlexGrid Instalacja sterownika wirtualnego portu COM Konfiguracja sterownika wirtualnego portu COM Serwer Instalacja PostgreSQL - Windows Instalacja PostgreSQL z kodu źródłowego - Linux Skrypt do automatycznej aktualizacji plików Konfiguracja dostępu użytkownika do baz danych Przenoszenie użytkowników Dodawanie i przywracanie baz danych Samba - plik konfiguracyjny Dodatkowa konfiguracja serwera Backup (kopia zapasowa) Instalacja Cobian Backup Black Moon Tworzenie kopii zapasowej programem Cobian Backup Skrypt do tworzenia automatycznej kopii zapasowej bazy danych Ręczne tworzenie kopii zapasowej Ręczne tworzenie kopii zapasowej Konfiguracja ix

11 Regnator Obsługa Ogólne Logowanie Po uruchomieniu zainstalowanego programu pojawi się następujące okno. W polu Połącz z: - Należy wybrać z listy rozwijanej interesującą nas bazę danych, jeżeli jest tylko jedna baza danych lista rozwijana będzie nieaktywna. Jeśli pole obok jest aktywne, oznacza to możliwość wybrania bazy danych z innego roku. W polu Nazwa: - Należy wybrać własną nazwę użytkownika. W polu Hasło: - Należy podać hasło przypisane danemu użytkownikowi. Opcja Zapamiętaj hasło - powoduje zapamiętanie hasła, dzięki czemu przy nastepnym starcie programu pole Hasło zostanie automatycznie wypełnione. Przycisk Zaloguj kartą umożliwia logowanie przy pomocy karty zbliżeniowej. Do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi polami można używać klawisza Enter. System automatycznie zapisuje informacje jaki użytkownik, kiedy i skąd się logował. 1

12 Zmiana hasła Z menu głównego wybrać Użytkownik, następnie z listy wybrać polecenie Zmiana hasła, pojawi się następujące okno: W nieaktywnych polach Użytkownik:, Nazwisko i Imię: wyświetlone są informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku. W polu Istniejące hasło: - Należy podać stare hasło które chcemy zmienić. W polach Nowe hasło:, Powtórz nowe hasło - Należy podać nowe hasło dla danego użytkownika. Zmiany potwierdzamy przyciskiem Zmień, od tej pory przy każdym logowaniu należy używać nowego hasła. 2

13 O programie Z menu głównego wybrać Pomoc, następnie z listy wybrać polecenie O Programie..., pojawi się następujące okno. W górnej części okna znajduje się link do internetowej strony firmy: Aktualizacji może podlegać program i baza danych, numery posiadanego programu i bazy danych znajdują się w polu Wersja programu i Wersja Bazy Danych W polach Najniższa wersja Bazy Danych, z którą współpracuje program, Najniższa wersja programu, który współpracuje z Baza Danych. Przy aktualizacji programu lub bazy danych należy sprawdzić czy dany numer wersji programu lub bazy danych będzie działał prawidłowo. Jeżeli program uruchamiany jest z Pulpitu lub innego miejsca nie znajdującego się na serwerze lokalnym, to program Regnator mozna zaktualizować przy pomocy przycisku Aktualizuj Regnator.exe przyciskiem Aktualizuj Bazę Danych mozna dokonać aktualizacji bazy danych na serwerze IP Serwer to adres serwera, na którym znajduje się baza danych IP Klient to adres komputera, na którym uruchomiony jest program Regnator Uwagi na temat działania programu, domniemanych błędów przesłać na adres: Uwagi na temat opisu lub braku opisu poszczególnych części programu przesłać na adres: Aby zamknąć okno klikamy przycisk OK. 3

14 Sprzedaż Fakturowanie Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie dwukrotnie kliknąć na Fakturowanie. Pojawi się następujące okno: W oknie wybieramy rodzaj dokumentu i zatwierdzamy przyciskiem OK. Pojawi się następujące okno: W polu Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). W polu Rejestr kliknąć przycisk Wybierz aby wybrać odpowiedni rejestr. W polu Rodzaj jeżeli rejestr zawiera więcej niż jedną pozycje z listy rozwijanej wybrać odpowiednią. Potwierdzić wybór przyciskiem OK 4

15 W polu Rejestr: kliknąć przycisk Rejestr otwiera się okno wyboru rejestru. W polu Płatnik: kliknąć przycisk Kontrahent otwiera się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta. W polu Odbiorca: kliknąć przycisk Odbiorca otwiera się okno wyboru odbiorcy - Wyszukiwanie kontrahenta. W polu UWAGI: wpisać dodatkowe uwagi do faktury. W polu Zamówienie: W polu Sposób dostawy: wpisać sposób dostarczenia towaru. W polach Data wystawienia: i Data sprzedaży domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). W polu Sposób zapłaty: z listy rozwijanej wybrać: gotówka, czek, przelew, przedpłata, zaliczka, rekompensata lub kliknąć przycisk po prawej stronie listy aby wprowadzić mieszany sposób zapłaty. 5

16 W polu Przedpłata wartość jest automatycznie podpowiadana, jeżeli część zapłaty jest realizowana za pomocą przedpłaty wpisać odpowiednią wartość. W polu Przelew jeżeli część zapłaty jest realizowana przez przelew wpisać odpowiednią wartość. W polu Gotówka jeżeli część zapłaty płacona jest gotówką wpisać odpowiednią wartość. W wolnym polu ewentualnie podać inną formę płatności Przycisk Wykaz - Nierozliczone płatności W polu Termin zapłaty: wybrać odpowiednią datę w polu dni automatycznie pojawi się ilość pozostałych dni do zapłaty. W polu VAT płacony w: z listy rozwijanej wybrać: w bieżącym miesiącu, miesiącu zapłaty. W polu Rodzaj cen: z rozwijanej listy wybrać: Hurtowe, Detaliczne, Specjalne. W polu Ceny: z rozwijanej listy wybrać: Brutto, Netto. W polu Procent rabatu: wpisać rabat w procentach. Jeżeli rozliczenie jest dokonywane w innej walucie zaznaczyć pole Inna waluta. Pojawią się dwa dodatkowe pola w których należy z listy rozwijanej wybrać walutę i podać aktualny kurs waluty. Przycisk Nowa słuzy do dodania nowej pozycji asortymentu do listy - Wyszukiwanie asortymentu, po wyborze asortymentu kliknąć przycisk OK. Okno pozostanie otwarte w celu dodania kolejnych asortymentów, po dodaniu wszystkich zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym rogu okna. Przycisk Usuń kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak. 6

17 Przycisk Popraw kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw 7

18 Fakturowanie z WZ Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Fakturowanie z WZ Pojawi się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta. Jeżeli kontrahentowi są przypisane niezafakturowane dokumenty magazynowe WZ (wydanie na zewnątrz) zostaną wyświetlone na liście. Aby wyświetlić niezafakturowane dokumenty WZ wszystkich kontrahentów kliknąć tylko przycisk OK Podgląd wybranego dokumentu następuje po dwukrotnym kliknięciu na niego myszką. Aby zafakturować wybrane dokumenty magazynowe kliknąć na nie w pierwszej kolumnie Lp (zostaną zaznaczone czerwonym paskiem), kliknąć przycisk OK. Pojawi się okno wystawiania faktury, z możliwością dokonywania zmian - Fakturowanie Przycisk Dodaj dodawanie nowego dokumentu magazynowego - link do magazynów Przycisk Usuń kliknąć na wybrany dokument na liście (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak. Przycisk Popraw kliknąć na wybrany dokument na liści (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw 8

19 Przeglądanie faktur 9

20 Proformy Nowa proforma Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy a następnie Nowa Proforma. Wybieramy rodzaj dokumentu oraz rejestr. Następnie określamy datę i kontrahenta. Faktura Proforma jest to dokument będący zapowiedzią, że kiedyś zostanie wystawiona zwykła faktura VAT. Proformy tworzy się tak samo jak faktury - Fakturowanie. Proformy przechowywane są w oddzielnych tabelach, korzystając z proformy można wystawić zwykłą fakturę z możliwością uzupełnienia danych. 10

21 Wykaz proform Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Proformy, a następnie Wykaz proform. Pojawi się następujące okno: Aby wyświetlić wykaz proform danego kontrahenta kliknąć przycisk Wybierz - Wyszukiwanie kontrahenta W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlony wykaz proform i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Po dwukrotnym kliknięciu proformy na liście zostanie ona wyświetlona. 11

22 Odsetki Wykaz not odsetkowych Po wejściu na zakładkę Sprzedaż i wybraniu pozycji Odsetki klikamy Wykaz not odsetkowych. W nowym oknie wybieramy insteresujący nas przedział czasowy oraz z rozwijanego menu możemy wybrać czy chce wyświetlić wszystkie noty odsetkowe czy też pominąć stany zerowe. Po wybraniu kontrahenta i dwukrotnym jego kliknięciu wyświetli się wykaz not w którym to możemy poprawić datę wystawienia noty, księgowanie oraz zmienić okres odsetek. 12

23 13

24 Wykaz not odsetkowych pozycjami Po wybraniu Wykazu not odsetkowych pozycjami pojawi się okno ze szczegółowym zestawieniem not odsetkowych. 14

25 Sporządź noty odsetkowe 15

26 Stwórz notę odsetkową samodzielnie 16

27 Tabela stóp procentowych Po wybraniu Tabeli stóp procentowych pojawi się następujące okno: Możemy za jego pomocą dodać nowe stopy procentowe lub usunąć stare. Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się opcja ustawienia daty oraz stopy procentowej. 17

28 Rekompensaty za roszczenia od transakcji 18

29 Zamówienia Nowe zamówienie Po wybraniu zakładki Sprzedaż, następnie Zamówienia a potem Nowe zamówienie pojawi się okno wyboru daty. Po wybraniu daty wyświetli się okno wyboru kontrahenta. Jeśli wybrany kontrahent nie ma przypisanego handlowca pojawi się następujące okno: Jesli w wyświetlonym oknie nie ma żadnych handlowców, to klikamy przycisk Dodaj. W nowym oknie wypełniamy interesujące nas pola dotyczące danego handlowca: 19

30 w polu Typ wybieramy czy ma to być handlowiec czy przedstawiciel handlowy w polu Nazwa wpisujemy pełne imię i nazwisko pole Inicjały wypełniamy inicjałami osoby wpisanej powyżej pola Miejscowość, Kod, Ulica, Telefon i służą jedynie w celach korespondencyjnych jednak na wszelki wypadek dobrze jest je wypełnić W przypadku gdy handlowcy są już wprowadzeni do programu należy z pośród nich wybrać osobę odpowiedzialną za zamówienie i nacisnąć OK. Pojawi się okno zamówienia: 20

31 Z pola status wybieramy czy dane zamówienie jest realizowane, zamknięte czy anulowane. Nr obcy zostanie nadany automatycznie. Po kliknięciu przycisku Dodaj dodajemy asortyment przewidziany w danym kontrakcie. Po naciśnięciu przycisku Realizacja pojawi się nowe okno na którym klikamy przycisk Dodaj, tym sposobem otworzy się następujące okno: 21

32 Za pomocą Wybierz dokonujemy wyboru asortymentu przewidzianego w zamówieniu, który to mamy zamiar sprzedać kontrahentowi. Po wypełnieniu interesujących nas pól klikamy OK. 22

33 Wykaz zamówień Na zakładce Sprzedaż należy wybrać Zamówienia, a następnie Wykaz zamówień. Możemy sobie w tym oknie ustawić czy chcemy, aby wyświetlali się wszyscy handlowcy czy też wybierzemy sobie konkretne osoby. Z drugiego menu rozwijanego możemy wybrać czy chcemy wyświetlić wszystkie zamówienia czy też zamówienia o konkretnym statusie, czyli Niezrealizowane, Zrealizowane lub Anulowane. Za pomocą przycisku Wybierz możemy wybrać sobie konkretnego kontrahenta aby móc podejrzeć wszystkie jego zamówienia. Opcja ta jest przydatna w przypadku dużej ilości zamówień na wielu różnych kontrahentów. 23

34 Realizacja zamówień Wybierając zakładkę Sprzedaż klikamy na Zamówienia, a następnie na Realizację zamówień. Otworzy się okno w którym możemy zobaczyć przebieg realizacji poszczególnych zamówień. 24

35 Awizacja wysyłek 25

36 Plan realizacji W zakładce Sprzedaż rozwijamy folder Zamówienia, a następnie wybieramy Plan realizacji. Wyświetli się tabelka jak np.: Tutaj możemy wybrać jedną z opcji planowania, które należy odczytywać w następujący sposób (na przykładzie podświetlonej na screenie linii): Materiał o średnicy 25mm zawierający 62 różne rozmiary składający się w sumie z 2449 elementów. Po wyborze opcji program wyświetli kolejną tabelkę o nazwie Grupy elementów, tutaj możemy wybrać jakie rozmiary będziemy przerabiać. 26

37 Aby stworzyć nową grupę elemntów wejściowych klikamy na przycisk Dodaj i opisujemy grupę (np. 12m, 14m, 15m - co będzie znaczyło, że znajdą się w niej opisane długości elementów). 27

38 Po opisaniu zaznaczamy utworzoną grupę i klikamy Popraw. UWAGA!. Sam opis to dopiero początek tworzenia grupy elementów wejściowych, dlatego po wprowadzeniu opisu grupy należy w oknie grupy elementów (jak na powyższym screenie) kliknąć Popraw. Po kliknięciu przycisku pojawi się tabelka Grupy elementów - składniki. Ponownie klikamy Dodaj i opisujemy poszczególne elementy. Biorąc pod uwagę wcześniejszy przykład piszemy 12m i z listy wybieramy odpowiednią poddługość (należy zwrócić uwagę aby wybrana poddługość odpowiadała średnicy materiału którą wybieraliśmy na samym początku). 28

39 Następnie dodajemy kolejne pozycje, czyli 14m i 15m uważając by wybrać odpowiednią poddługość z tabelki. Po tych krokach nasza tabelka Grupy elementów - składniki powinna wyglądać następująco: 29

40 Klikamy w prawym górnym rogu tabelki na X aby wyjść z tabelki Grupy elementów - składniki do tabelki Grupy elementów. Upewniamy się, że interesująca nas grupa jest podświetlona po czym klikamy na OK. Program zacznie proces optymalizacji produkcji uwzględniając wcześniej ustawione przez użytkownika parametry aby zminimalizować poprodukcyjne odpady. Po zakończeniu algorytmu optymalizacji pojawi się okno z informacją: 30

41 Po naciśnięciu OK lub ESC pojawi się gotowy plan realizacji: 31

42 Taki plan możemy wydrukować, po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawi się pytanie czy zaznaczyć plan produkcji jako wykonany. Jeżeli tak, to przy następnym wyborze opcji planowania nie będzie możliwości wyboru tego planu, jeżeli wybierzemy nie to ten wydruk traktujemy jako przykład. 32

43 Importuj zamówienia z pliku W zakładce Sprzedaż klikamy na ikonkę Zamówienia, a następnie wybieramy opcję Importuj zamówienie z pliku. Należy wskazać miejsce na dysku w którym znajdują się plik stworzone w programie Graphico aby kontynuować import. Pliki te będą posiadały po nazwie rozszerzenie.fp3. Po wybraniu pliku pojawi się okienko wyboru priorytetu: W tym oknie wybieramy priorytet importowanego zamówienia. Domyślnie ustawiona jest wartość 3, gdzie 1 oznacza najniższy priorytet, a 6 najwyższy. Po wybraniu stopnia priorytetu zamówienia program zapyta czy skasować zaimportowany plik z dysku. Jest to przydatne, gdy chcemy mieć pewność, że nie zaimportujemy dwa razy tego samego zamówienia. 33

44 Awizacje Nowe awizo Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć Nowe awizo. Po wyborze daty, pojawi się następujące okno: Przyciskiem Projekt wybieramy zdefiniowany projekt. Przycisk Kierowca służy do wyboru kierowcy. W polach Samochód i Przyczepa można wpisać numery rejestracyjne, jeśli nie zostały wypełnione automatycznie podczas wybierania kierowcy. Przyciskiem Wybierz wybieramy kontrahenta. Przyciski Dodaj, Popraw i Usuń służą modyfikowania listy asortymentu. Po naciśnięciu przycisku Dodaj należy wybrać asortyment i kliknąć OK. Pojawi się okienko, w którym trzeba podać symbol obcy: Po zatwierdzenu przyciskiem OK pojawi się następujące okno: 34

45 W oknie podajemy ilości asortymentu oraz określamy dodatkowe informacje. Po wypełnieniu danych zatwierdzamy dodanie nowej pozycji przyciskiem OK. Po zakończeniu dodawania asortymentu zamykamy okno i potwierdzamy zapisanie danych. 35

46 Wykaz nagłowków Na zakładce Sprzedaż, z menu po lewej rozwinąć Awizacje i dwukrotnie kliknąć Wykaz nagłówków. Pojawi się następujące okno: Przycisk Dodaj służy do dodawania nowego awizo. Przyciskiem Popraw dokonujemy zmian w zaznaczonej pozycji. Przycisk Usuń służy do usuwania zaznaczonej pozycji. 36

47 Wykaz awizacji pozycjami 37

48 Zestawienia Rejestr sprzedaży VAT Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Rejestr sprzedaży VAT. Pojawi się następujące okno: Rejestr sprzedaży VAT pozwala na łatwe obliczenie podatku jaki teoretycznie powinniśmy zapłacić (wystarczy odjąć VAT zakupów, aby otrzymać wartość rzeczywistą). W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 38

49 Zestawienie sprzedaży wg asortymentu Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg asortymentu. Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Symbol. W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 39

50 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze) Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (zbiorcze). Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Wartości netto, vat i brutto W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 40

51 Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe) Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg odbiorców (ilościowe). Pojawi się następujące okno: Zestawienie posortowane według kolumny Ilość, Wartość oraz Wartość w walucie. W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). 41

52 Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia a następnie Zestawienie sprzedaży wg podgrup asortymentowych. Pojawi się następujące okno: W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Jest to widok struktury asortymentów w postaci drzewa katalogowego. Po dwukrotnym kliknięciu katalogu przechodzimy do jego podkatalogów (podgrupy asortymentowej) aby cofnąć się do katalogu nadrzędnego kliknąć przycisk Wstecz. 42

53 Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Zestawienia, a następnie Zestawienie sprzedaży wg sposobu płatności. Pojawi się następujące okno: W polach Od:, Do: należy wybrać zakres dat, z których zostanie wyświetlone zestawienie i kliknąć przycisk Wyświetl. Domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek). Po dwukrotnym kliknięciu na wybrany sposób płatności pojawi się wykaz faktur. 43

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo