Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych dla kontrahentów i pracowników. 2. BO wylicza się dla wszystkich firm, dzienników czastkowych i zamkniętych lat obrotowych firmy. 3. BO wylicza się także podczas zamykania roku w firmie. 4. Procedura licząca salda kontrahentów korzysta z zapisanych BO dla lat zamkniętych Obsługa CRU - Centralnego Rejestru Umów Dodano parametr administracyjny "CRU Obsługa Centralnego Rejestru Umów" Logiczny domyslnie NIE. Jeżeli włączono ww. parametr należy poprawnie ustawić dokumenty zależne. Dla rodzajów dokumentów umów należy ustawić odpowiedni rodzaj dokumentu typu "CRU" - Centralny rejestr umów. Po wykonaniu tej konfiguracji system umozliwia nadawanie numerów wg Centranego Rejestru Umów. Numer nadawany jest automatycznie przy zatwierdzaniu umowy lub "ręcznie" dla wybranych umów poprzez uruchomienie przycisku "Numer CRU". Umowy 9885 Dokument zakupu - powiązanie z umową Rozszerzono możliwość tworzenia powiązania dokumentu zakupu z umową dotyczącą zakupu. W oknie "Szczegóły zakupu" - dodano pole Numer umowy (słownikowane) oraz przycisk "Usuń umowę" - usuwający powiązanie. Jeżeli wypełniono pole Nr umowy to niedostępna staje się opcja wystawiania dokumentu zakupu na podstawie pozycji umowy.

2 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 9936 VAT 2014 W związku z nowelizacją ustawy VAT, której przepisy obowiazują od stycznia 2014 roku dokonano zmian w programie. Rejestr sprzedaży 1.Dla dokumentów sprzedaży dodano nowy obowiązek VAT: D-Media wg daty wystawienia, pozostałe wg daty sprzedaży. 2.Począwszy od roku 2014 (rok z daty wystawienia) domyślny sposób ustalania obowiązku podatkowego będzie ustawiony na W- wg daty wystawienia" dla faktur wystawianych na podstawie automatycznych naliczeń: w module MD -Media w module SM-obsługa spółdzielni. Jeśli dla dokumentów sprzedaży określono domyślny sposób ustalania obowiązku podatkowego M-media wg terminu płatności" należy zmienić go na W-wg daty wystawienia". 3.Formularze wewnętrzne (graficzne i tekstowe): - dodano nowy parametr formularza - nazwa daty sprzedaży- DATA_NAZWA", domyślnie - Data sprzedaży". Klient, który będzie chciał zmienić ten parametr- będzie mógł wpisać odpowiedni tekst, - długość tekstu, jaki można wprowadzić do tego parametru wynosi: 25 znaków dla formularza tekstowego FVTXT 50 znaków dla formularza graficznego FVS Dodano nowy font nr 101-PRINT FVS Data sprzedaży ( domyślnie Times New Roman 8) wykorzystany do wydruku tego parametru. Jeżeli u klienta zdefiniowano indywidualne pliki fontów, to do tych plików należy dodać font nr Korekty faktur: - przy wystawianiu korekty faktury dodano kontrolę wpisania "przyczyny korekty" -Na formularzach wewnętrznych napis Treść operacji" zamieniono na Przyczyna korekty" Rejestr zakupu 1.Dodano nowe sposoby odliczania VAT: a-wg daty powstania obowiązku VAT, a także datę tego obowiązku b-wg daty wystawienia faktury Użytkownik będzie musiał samodzielnie zdecydować, czy odliczenia należy dokonać wg daty wpływu, daty wystawienia faktury(media) czy wg daty powstania obowiązku VAT 9953 Dokumenty sprzedaży - korekty Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży - korekty zmodyfikowano obsługę pola Treść operacji. Pole to umozliwia teraz wpisanie "Przyczyny korekty", jest to pole wymagane dla korekt. Treść operacji jako "Przyczyna korekty" drukowana jest również na formularzu wbudowanym graficznym i tekstowym. Dla formularzy "zewnętrznych" pole opisu przyczyny korekty nalezy wykonać "ręcznie". Rozrachunki 9795 Struktura zadłużenia Na wydruku struktury zadłużenia dodano datę sporządzenia wydruku Zestawienie obrotów i sald 1. Zestawienie obrotów i sald - wydruk do DX i do EXCEL dodano pola : - Typ Konta z rozkodowaniem - Nazwę kontrahenta - dla sald dwustronnych 2. Opcję "Tylko konta z obrotami" ustawiono jako domyślną celem ograniczenia rozmiaru wydruku. 3. Dodano opcję "Saldo sald dla każdego konta ". Po zaznaczeniu tej opcji program drukuje saldo sald dla każdego konta. Sprawozdania 9796 Wielkosci ekonomiczne Wyniki obliczeń wielkości ekonomicznych pokazywane bedą z dokładnościa do 6 znaków po przecinku, aby poprawnie wyświetlać bardzo małe kwoty (np. współczynniki)

3 Sprzedaż Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 3 Dokumenty sprzedaży 9850 Imoprt dokumentów sprzedaży Dodano programy pozwalające zaimportować dokumenty sprzedaży. Parametr włączający działanie opcji to "SP Import dokumentów sprzedaży". Wprowadzony został nowy typ dokumentu - IMS - dokument importu dokumentów sprzedaży. Wyodrębniono programy, dostepne z menu Administrowanie aplikacją i Sprzedaż->Serwis->Import dokumentów sprzedaży : - definicja importu - program pozwalający zdefiniować powiązania pomiedzy polami importowanego pliku, a polami w nagłówku/pozycji dokumentu sprzedaży, - import pliku - otwarcie sesji importowej i zapisanie dokumentów typu IMS - odpowiadających dokumentom w przygotowanym pliku importu; wszystkie zaimportowane dokumenty z jednego pliku wejściowego, przypisane są do tej samej sesji, - przeglądanie zaimportowanych dokumentów. Program umożliwia przeglądanie wyniku importu oraz wygenerowanie dokumentu sprzedaży dla pojedynczego dokumentu lub dla całej sesji importowej. Dla każdego dokumentu istnieje mozliwość przeglądania szczegółów dokumentu, który powstał z zaimportowanego wiersza odpowiadającego dokumentowi sprzedaży. Dokument zapisywany jest do systemu Komadres, dekretowany i podlega weryfikacji zgodnie z wymogami Komadres. Program pozwala na wykonanie importu dokumentów sprzedaży z pliku tekstowego csv, kolumny oddzielane znakiem ";", o ustalonej strukturze. Przykład struktury pliku importu: ID;Typ faktury;kod typu faktury;nr faktury;korekta do faktury;data wystawienia;data sprzedaży;data terminu płatności;miejsce poboru energii;grupa taryfowa;za okres od;za okres do;nazwa obszaru;kod obszaru;nr kontrahenta;nazwa skrócona kontrahenta;nazwa pełna cz. 1;Nazwa pełna cz. 2;Typ kontrahenta;nip;pna (kod pocztowy);miejscowość;ulica, posesja, lokal;usługa (nazwa rozliczenia);kod usługi;kwota netto;stawka VAT;Kwota VAT;Kwota brutto;kwota faktury brutto;kwota pozycji netto przed korektą;kwota pozycji VAT przed korektą;kwota pozycji brutto przed korektą;kwota faktury brutto przed korektą;kwota faktury brutto po korekcie;razem do zapłaty; Przykład importowanych danych: 5723;FV;1;01/ZE/FV/11/2013;; ; ; ;PPH ANNAMARIA;C11; ; ;NOWA RUDA;1;2339;ANNA;PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE"ANNAMARIA";MAREK BRONIEK;1; ;39-460;NOWA RUDA;SIKORSKIEGO 255 ;Usługa sprzedaży;1;1500,75;23,00;345,17;1845,92;3348,82;;;;;;3348,82; W przypadku przesyłanej daty sprzedaży w formie RRRR-MM - do systemu wczytana zostanie data końca miesiąca. Po utworzeniu dokumentu sprzedaży następuje zmiana statusu na Z. Obsługa pola JO wystawca - jeżeli nie podano zawartości pola w pliku importu, Jednostka organizacyjna wystawcy dobierana jest na podstawie uprawnienia użytkownika importującego DZIAL_SP Wydruk dokumentu sprzedaży - opcja zlecenie badań Na liście dokumentów sprzedaży dodano przycisk, umożliwiający uruchomienie wydruku dodatkowego, opcjonalnego dokumentu Zlecenie badań. Przycisk jest dostepny, jeżeli ustawiono parametr "Wydruk zlecenia badań" na TAK Dokument sprzedaży wewnętrznej - szczegóły Zmodyfikowano obsługę pola Przedsięwzięcie kosztowe i etap. W aktualnej wersji system umożliwa rejestrację dokumentu tylko na otwarte przedsięwzięcia kosztowe i etapy Tekst opisu daty sprzedaży Dodano parametr formularza o nazwie DATA_NAZWA dla formularzy FVTXT i FVS sterujący tekstem opisujacym datę sprzedazy. Domyslnie drukowane jest 'Data sprzedaży:'

4 Zakupy Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 4 Rozliczenie zakupu 9908 Dokumenty magazynowe - dekretacja Dekretacja SQL. Dodano mozliwość uzależnienia przepisów dekretacji dla dokumentów magazynowych "zewnętrznych" (typ dokumentów PZ lub WZ) od Parametru_FK Kontrahent.

5 Magazyny Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 5 Zestawienia magazynowe 9924 Zestawienie magazynowe - PZ Inwestycje Dodano możliwość eksportu zestawienia PZ Inwestycje do MS Excel i Raporty DX. Podczas wykonywania raportu należy pamiętać o jego specyfice - zestawienie prezentuje "rozchody w ramach poszczególnych przychodów" - czyli na zestawieniu powinny znajdować się pola dotyczące dokumentu przychodowego jak i rozchodowego.

6 Kadry Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 6 Kadry 9605 Wydruk nieobecności - możliwość przesyłania danych do Excela. Wydruk nieobecności został rozszerzony o możliwość przesyłania wyselekcjonowanych danych do Excela Odbieranie godzin nadpracowanych - możliwość rozliczenia 1:1,5. Rozszerzono funkcjonalność programu do rejestracji nieobecności rozliczających czas nadpracowany. Do tej pory możliwe było odebranie tylu godzin ile zostało nadpracowanych. Po zmianie będzie możliwe odebranie także godzin w proporcji 1:1,5 lub także całego dnia jeśli godziny nadliczbowe wypady w dniu wolnym od pracy. Przy rejestracji nieobecności rozliczających czas nadpracowany trzeba będzie wybrać sposób rozliczenia: - na wniosek pracownika - na wniosek pracodawcy - całość absencji za godziny nadpracowane. Po zapisaniu absencji, podobnie jak dotychczas trzeba powiązać nieobecność z konkretnym dniem, za który odbierany jest czas nadpracowany Poprawa wydruku składników z angaży na dany dzień. Przy wydruku składników z angaży na dany dzień nie uwzględniano ciągłości obowiązywania kwoty składnika w przyszłych angażach. Problem został rozwiązany Systemowe pisma kadrowe. Rozszerzono funkcjonalność pism kadrowych dodając pisma systemowe, które po zainstalowaniu wersji będą dostępne w każdej firmie. Program zaczytując definicje pism z pliku ETB zachowa dotychczasowe pisma użytkownika nadając im status "U" oraz zaczyta przesłane przez ETB pisma systemowe. Pisma sytemowego nie można edytować, mozna je tylko powielic na pismo uzytkownika i w nim dokonywac zmian. Dodatkowo szablony pism będą przetrzymywane w bazie danych. Program przy pierwszym wejściu zaczyta szablon z podanej w parametrach ścieżki do bazy. Szablony pism systemowych będą instalowane razem z wersją w katalogu...\ctl\szablony\kadrypłace \ Czas odebrany za godziny nadliczbowe na wydruku bilansu i na karcie czasu pracy. Rozszerzono funkcjonalność wydruku bilansu czasu pracy oraz karty pracy dodając w kolumnie: "Czas nieprzeprac" rubrykę: "Czas odbiór". Pokazana jest w niej liczba godzin, które zostały odebrane za czas nadpracowany.

7 Płace Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 7 Algorytmy 9883 Rozdzielenie funkcji "Pobranie danych z Kadr". Pobranie danych z kadr zostało podzielone na 2 opcje: - Składniki z angażu i stałe - Absencje do ZUS-RSA Obie opcje są domyślnie zaznaczone. Użytkownik może nie pobrać absencji do ZUS-RSA jeśli wprowadził tam zmiany i nie chce aby program na nowo policzył podstawy i kwoty zasiłków. Płace 8541 Generowanie zerowych dokumentów ZUS-RZA. Dodano możliwość generowania przez program płacowy zerowych dokumentów "ZUS-RZA", pracownikom mającym aktualne w danym okresie zgłoszenie "ZZA", którzy nie mieli w tym okresie wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych i naliczonej składki zdrowotnej. Funkcjonalność tę należy włączyć za pomocą parametru: "ZUS-RZA Generowanie zerowych dokumentów" po uprzednim zamknięciu archiwalnych zgłoszeń "ZZA" Rozbudowa funkcjonalna edeklaracji W edeklaracjach dokonano następujących zmian funkcjonalnych: 1. Program umożliwia generowanie, sprawdzanie i wysyłkę edeklaracji PIT dla wybranych filtrem pracowników. Filtr pozwala także na wybranie deklaracji bez identyfikatora wysyłki. 2. Rozdzielono menu na "edeklaracje: (tworzenie, przegląd wysyłek) i "Ustawienia": (parametry połaczenia z bazą, definicje edeklaracji). 3. Na pasku wyświetla się ilość utworzonych oraz ilość wysłanych deklaracji. Ilości te aktualizują się także po ustawieniu filtru. 4. W trakcie tworzenia, sprawdzenia i wysyłki pokazuje się ilość przetwarzanych dokumentów. 5. edeklaracja PIT-R może być tworzona osobno lub przesłana jako załącznik. Jeśli tworzymy edeklarację PIT-11 program dołączy także PIT-R jako załącznik. Jeśli PIT-R w trakcie tworzenia edeklaracji PIT-11 nie został wygenerowany, a powinien być, to program poinformuje użytkownika o konieczności wygenerowania tego dokumentu. Dane dla PIT-R trzymane są w jednym miejscu. Jeśli użytkownik zmieni jakąś pozycję w PIT-R to zmiana ta będzie miała także odzwierciedlenie w załączniku do PIT-11. Pracownikom, którym nie utworzono PIT-11 będzie można wygenerować i wysłać osobną deklarację PIT-R. 6. Rozbudowano funkcjonalność programu w kierunku wysyłania elektronicznego deklaracji VAT Możliwość dodawania zapisów historycznych do kartoteki nieobecności. Dodano pole logiczne w tabeli nieobecnosci ustawiane na Tak jesli jest to absencja historyczna (przedwdrozeniowa). Nieobecności takie będą miały w polu "Płatne" wartość 0 i nie będą się pobierać do ZUS-RSA na listach płac Dokumenty rozliczeniowe po zwolnieniu pracownika. Poprawiono funkcję dobierającą kod tytułu ubezpieczenia dla pracowników, którzy zostali zwolnieni. Jeśli pracownikowi wypłacono wynagrodzenie po dacie zwolnienia to przeniesie się on na dokumentach rozliczeniowych z kodem 3000xx.

8 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona Informacja o przekroczeniu progu składek na dokumencie ZUS-RCA. 1. Poprawiono błąd programu generującego ZUS-RCA, który w przypadku nienaliczenia składek społecznych zawsze wstawiał informację o przekroczeniu progu składek podaną przez "Płatnika". Obecnie sprawdzi ustawienie stałej płacowej: "Przekroczenie składek emerytalno rentowych" i stamtąd pobierze informację jeśli będzie ustawiona. 2. Zmodyfikowano edycje stałych płacowych. Można ustawić dla stałej ograniczenie ważnosci do konca roku i podczas edycji dla pracownika nastepuje wymuszenie daty Ważne do do końca br Dekretacja dokumentów płacowych. Data dekretowanych dokumentów płacowych zawsze będzie się zawierać w okresie sprawozdawczym, w którym księgowany jest dokument. Jest to data systemowa pobrana w trakcie dekretacji o ile zawiera się w okresie sprawozdawczym w przeciwnym wypadku - data wypłaty. Jeśli data wypłaty nie zawiera się w okresie sprawozdawczym, to jako data dokumentu zostanie przesłany ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Rozliczenia US 9835 Podatek dochodowy z tytułu RN a składka od wynagr. nie stanowiących przychodu. Zmieniono sposób obliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Program nie będzie odejmował od podatku składki zdrowotnej od wynagrodzeń nie stanowiących przychodu Dostosowanie dokumentów PIT i edeklaracji do nowych wzorów MF. Szablony i definicje PITów oraz schematy edeklaracji zostały dostosowane do zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Zmiany dotyczyły następujących dokumentów: PIT-11 wersja 20 PIT-40 wersja 17 PIT-R wersja 16 PIT-8C wersja 6 PIT-4R wersja 4 PIT-8AR wersja 3

9 Lokale Lokale Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona Obowiązek VAT - faktury czynszowe Uzależniono domyślny Obowiązek VAT (w nagłówku) od roku z daty wystawienia faktury. Jeśli rok z daty wystawienia jest wcześniejszy niż 2014 to ustawiany jest w nagłówku domyślny Obowiązek VAT tak jak dotychczas czyli 'wg daty sprzedaży'. Jeśli rok z daty wystawienia jest 2014 lub późniejszy to domyślny Obowiązek VAT ustawiany jest na ' wg daty wystawienia'. Jeśli ustawiono domyślne wartości ComboBox'a dla rodzaju dokumentu to oczywiście nadpisują one ww ustawienia.

10 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 10 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników 9814 Adres zamontowania licznika Zmieniono sposób rozkodowania adresu zamontowania licznika. Dotychczasowy ostatni adres zamontowania został zmieniony na: - adres aktualny, jeśli licznik jest zamontowany - brak adresu, jeśli licznik jest aktualnie zdemontowany. Fakturowanie 9942 Zmiana automatycznej kwalifikacji VAT Podczas automatu fakturującego oraz zapisu faktury z PSION'a uzależniono domyślny Obowiązek VAT (w nagłówku) od roku z daty wystawienia faktury. Jeśli rok z daty wystawienia jest wcześniejszy niż 2014 to ustawiany w nagłówku Obowiązek VAT jest tak jak dotychczas czyli 'M' - media wg terminu płatności. Jeśli rok z daty wystawienia jest 2014 lub późniejszy to domyślny Obowiązek VAT ustawiany jest na 'W' - wg daty wystawienia. Jeśli ustawiono domyślne wartości ComboBox'a dla rodzaju dokumentu to oczywiście nadpisują one ww ustawienia.. Zestawienia 9950 Wydruki graficzne Dodano wydruk graficzny i do pdf do funkcjpnalność wydruków: - statystyka faktury - zestawienie faktur dla poczty - wydruk kart odczytowych Rozliczenia książeczkowe 9654 Naliczenia książeczek Dodano funkcjonalność blokowania generowanych zerowych naliczeń oraz generowanie domyślnych naliczeń jeśli wyliczone naliczenie jest zerowe Formy płatności w książeczkach Dodano obsługę form płatności zdefiniowanych w warunkach podczas generowania faktury książeczkowej.

11 Majątek EMT Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona Rejestracja dokumentów OT-. Na dokumentach typu OT- udostępniono przycisk Księgowanie. Umożliwi to dekretacje dokumentu OT- podobnie jak dokumentu OT.

12 Produkcja Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 12 Planowanie i rozliczanie 9803 Raporty produkcji - Rejestracja DP zbiorczo Rozszerzono funkcjonalność rejestracji dokumentów DP - przekazania z produkcji. Jeżeli włączony parametr "Etapy to elementy wykonywane", wówczas możliwe jest wybranie sposobu rejestracji dokumentów DP: - pojedynczo - wersja dotychczasowa - zbiorczo - opcja rejestracji pozwalająca na przekazanie "zbiorcze" elementów wykonywanych w ramach różnych etapów.

13 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 13 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 9915 Obieg spraw - przekazywanie do jednostek Zwiększono przyciski odpowiadające za przekazywanie spraw do następnych jednostek w obiegu sprawy Obieg spraw - lista spraw Dodano mozliwość uruchomienia wydruku dokumentu, etykiety, z poziomu przeglądania listy spraw. W dolnej części ekranu wyświeltane są dokumenty obiegu spraw powiązane ze sprawą. Jeżeli do rodzaju dokumentu podpięty jest formularz zewnętrzny (np. "Potwierdzenie realizacji" - udostępniony jest przycisk "Drukuj", pozwalając na wydruk dokumentu. Podobnie udostępniany jest przycisk "Etykieta", jeżeli skonfigurowana została drukarka etykiet oraz ustawiono parametr "OS Wydruk etykiet dla dokumentów" Obieg spraw - selekcja wg Numeru wewnętrznego Dodano możliwość selekcji spraw wg fragmentu numeru dodatkowego.

14 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 14 Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami 9926 Zapis importu wywozów Udostępniono zapis, z urządzeń zewnętrznych do systemu, częściowo zarejestrowanych list wywozów.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:51:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10667 Dokumenty sprzedaży - Podatnik dla Firmy wystawcy dokumentu Formularz zewnętrzny sprzedaży DX - nowe zakładki,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2014 12:20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10069 Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : -

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2011 14:22:06 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7151 Umowy Poprawiono rozkodowanie nazwy kontrahenta na liście umów. Wyświetlana jest nazwa w aktualności na dzień zakończenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/07/2011 12:52:22 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7263 Kontrahenci - uprawnienia Dodano obsługę uprawnień do edycji kontrahentów: KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9648 Dokument sprzedaży (marża dla biur podróży) - fiskalizacja Umożliwiono wysłanie na drukarkę fiskalną typu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru). Data

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace

Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace Konwerter XML Dla Programów Symfonia Kadry i Płace oraz Forte Kadry i Płace i Aplikacja pozwala przygotować pliki w formacie XML do importu do systemu Kady i Płace na podstawie danych pochodzących z plików

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 1) Zmiany dotyczące różnych modułów Wprowadzenie podziału na użytkowników i administratorów. Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników na blokowanie pewnych operacji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2012 14:01:46 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 8175 Uprawnienia do modyfikacji danych adresowych Dodano obsługę uprawnień: KONTR_FIRM - poprawa/zmiana danych kontrahenta-

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo