Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej."

Transkrypt

1 ZAKRES KOD OPIS SPO SPO SPO Sprawdzenie kryterium wiekowego dla świadczeń z zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dla dzieci. Sprawdzenie czasu rezerwacji łóżka dla pacjenta. Sprawdzenie czy suma przepustek nie przekracza 10%. KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCY Świadczenie wykazane osobie nie spełniającej kryterium wiekowego. Okres rezerwacji łóżka dłuższy niż w zarządzeniu. Przekroczony limit długości przepustki. SPO SPO SPO SPO SPO SPO OPH OPH OPH OPH OPH AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS Sprawdzenie wielokrotnego wykazania świadczenia. świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych z innymi świadczeniami. Sprawdzenie wartości punktowej w skali Barthel dla świadczenia. Sprawdzenie poprawności daty udzielenia świadczenia w kontekście czasu obowiązywania umowy z rodzaju pielęgnacyjno-opiekuńczego. Sprawdzenie liczby osobodni świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych. Sprawdzenie trybu przyjęcia dla świadczeń w zakresach opiek długoterminowych. Sprawdzenie kryterium wiekowego dla hospicjum dziecięcego. Sprawdzenie czy wykazano jednostkę chorobową kwalifikującą do leczenia. Sprawdzenie liczby osobodni w opiece paliatywnej i hospitacyjnej. Sprawdzenie wielokrotnego wykazania porady w poradni medycyny paliatywnej. świadczeń z rodzaju opiek paliatywnych i hospitacyjnych z innymi świadczeniami. Sprawdzenie czy nie wykazano świadczenia osobie dorosłej w poradniach dziecięcych. Sprawdzenie wykazania numeru zgody dla świadczeń udzielonych osobom dorosłym w poradniach dziecięcych. Sprawdzenie płci osoby której udzielono świadczenie dedykowane kobietom. Sprawdzenie płci osoby której udzielono świadczenie dedykowane mężczyznom. Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla świadczeń badania przesiewowego w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry. Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej. Sprawdzenie czy dzień rozpoczęcia i zakończenia są takie same dla świadczeń z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenie wykazane wielokrotnie w jednym dniu. Świadczenie pielęgnacyjno-opiekuńcze wykazane w trakcie trwania innego świadczenia. Świadczenie nie może być rozliczone z podaną wartością punktową w skali Barthel. Świadczenie z rodzaju pielęgnacyjnoopiekuńczego udzielone przed datą obowiązywania umowy. Błędna liczba osobodni. Nieprawidłowy tryb przyjęcia. Świadczenie wykazane w hospicjum dziecięcym dla pacjenta nie spełniającego kryterium wiekowego. Wykazane jednostki chorobowe nie kwalifikują do leczenia. Błędna liczba osobodni. Wielokrotnie wykazana porada w poradni medycyny paliatywnej. Wystąpiła koincydencja świadczeń. Świadczenie udzielone osobie dorosłej w poradni dla dzieci (nie spełnia wszystkich warunków zgody lub brak zgody). Nie wykazano numeru istniejącej w bazie zgody dla świadczenia. Świadczenie przysługujące kobiecie przypisano mężczyźnie. Świadczenie przysługujące mężczyźnie przypisano kobiecie. Świadczenia badania przesiewowego w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry przypisane pacjentowi nie spełniającemu kryterium wiekowego. Świadczenie z zakresu medycyny sportowej przypisane pacjentowi nie spełniającemu kryterium wiekowego. Dzień rozpoczęcia i zakończenia świadczenia są różne dla świadczeń z rodzaju ambulatoryjnej opieki

2 specjalistycznej. AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS Sprawdzenie liczby wystąpień świadczeń monitorowania chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki/trzustki/wątroby. Sprawdzenie sprawozdanej krotności świadczeń z katalogu porad zabiegowodiagnostycznych. Sprawdzenie sprawozdanej krotności dla świadczeń z katalogu porad zabiegowodiagnostycznych z rozszerzoną możliwością sumowania. Sprawdzenie sprawozdanej krotności dla świadczenia posiewu z antybiogramem w kierunku mycobacterium. Sprawdzenie czy nie wykazano wielokrotnie świadczenia w ciągu jednego dnia. Sprawdzenie czy nie został przekroczony limit porad kompleksowych dla kobiet w ciąży. Sprawdzenie czy nie został przekroczony limit porad kompleksowych u jednego pacjenta z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Sprawdzenie czy nie został przekroczony limit porad kompleksowych u jednego pacjenta. Liczba świadczeń monitorowania chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki/trzustki/wątroby przekroczyła limit. Błędna krotność świadczenia z katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych. Błędna krotność świadczenia z katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych z rozszerzoną możliwością sumowania. Błędna krotność świadczenia posiewu z antybiogramem w kierunku mycobacterium. Wielokrotnie wykazane świadczenie. Przekroczono limit porad kompleksowych przysługujący kobietom w ciąży. Przekroczono limit porad kompleksowych przysługujący osobom z rozpoznaniami chorób nowotworowych. Przekroczono limit porad kompleksowych. AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS Sprawdzenie odstępu pomiędzy świadczeniami kompleksowej kwalifikacji do dalszego - po 12-miesiącach - uprawiania sportu. Sprawdzenie odstępu pomiędzy świadczeniami wstępnej kompleksowej kwalifikacji do uprawiania sportu. Sprawdzenie odstępu pomiędzy poradami recepturowymi. Sprawdzenie odstępu pomiędzy świadczeniami badania przesiewowego w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry, a innymi świadczeniami związanymi z jaskrą. Sprawdzenie odstępu pomiędzy świadczeniami badania przesiewowego w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry. świadczeń pomiędzy tymi samymi poradami. świadczeń pomiędzy różnymi poradami. porad kompleksowych, specjalistycznych oraz recepturowych ze świadczeniami z katalogu porad zabiegowo-diagnostycznych. świadczeń laseroterapii zmian miejscowych z badaniem hist-pat (w przypadku wskazań med. obejmuje poprzedzające badanie hist-pat). Świadczenia kompleksowej kwalifikacji do dalszego uprawiania sportu wykazane w zbyt krótkim odstępie czasu. Świadczenia wstępnej kompleksowej kwalifikacji do uprawiania sportu wykazane w zbyt krótkim odstępie czasu. Porada recepturowa wykazana w zbyt krótkim odstępie od poprzedniej. Kolejne świadczenia związane z jaskrą wykazane w zbyt krótkim odstępie czasu. Kolejne świadczenie badania przesiewowego w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykazane w zbyt krótkim odstępie czasu. Błędne sumowanie ze sobą tych samych porad. Błędne sumowanie ze sobą różnych porad. Błędne sumowanie porad kompleksowych, specjalistycznych oraz recepturowych z świadczeniami z katalogu porad zabiegowo - diagnostycznych. Błędne sumowanie świadczeń laseroterapii zmian miejscowych z badaniem hist-pat (w przypadku wskazań med. obejmuje poprzedzające badanie hist-pat). 2

3 AOS AOS AOS AOS AOS AOS dla świadczeń z katalogu porad zabiegowodiagnostycznych. dla świadczeń z katalogu porad zabiegowodiagnostycznych z rozszerzoną możliwością sumowania. dla świadczenia posiewu z antybiogramem w kierunku mycobacterium. świadczeń porad kompleksowych i specjalistycznych z zakresu onkologii ze świadczeniami z zakresu chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym. Sprawdzenie czy nie wykazano świadczeń w trakcie trwania hospitalizacji. Sprawdzenie poprawności daty udzielenia świadczenia w kontekście czasu obowiązywania umowy z rodzaju ambulatoryjnych opiek specjalistycznych. Błędne sumowanie świadczeń z katalogu porad zabiegowodiagnostycznych. Błędne sumowanie świadczeń z katalogu porad zabiegowodiagnostycznych z rozszerzoną możliwością sumowania. Błędne sumowanie świadczeń posiewu z antybiogramem w kierunku mycobacterium. Wystąpiła koincydencja świadczeń porad kompleksowych i specjalistycznych z zakresu onkologii ze świadczeniami z zakresu chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym Wykazano świadczenia w trakcie trwania hospitalizacji. Świadczenie z rodzaju ambulatoryjnych opiek specjalistycznych udzielone przed datą obowiązywania umowy. AOS AOS AOSW AOSW AOSW AOSW AOSW AOSW AOSW AOSW Sprawdzenie czy dla zakresu logopedii wykazano prawidłowy produkt jednostkowy. Sprawdzenie czy dla świadczenia al nasieniem męża lub dawcy wykazano prawidłową poradnię. Sprawdzenie czy dzień rozpoczęcia i zakończenia świadczenia są takie same w kosztochłonnej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. takich samych produktów jednostkowych dla różnych zestawów świadczeń. różnych produktów jednostkowych dla różnych zestawów świadczeń. świadczeń w dla tego samego produktu jednostkowego w jednym zestawie świadczeń. świadczeń dla różnych produktów jednostkowych w jednym zestawi świadczeń. świadczeń kosztochłonnych ambulatoryjnych opiek specjalistycznych z innymi świadczeniami. Sprawdzenie poprawności daty udzielenia świadczenia w kontekście czasu obowiązywania umowy z rodzaju kosztochłonnych ambulatoryjnych opiek specjalistycznych. Sprawdzenie krotności świadczeń z rodzaju kosztochłonnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Sprawozdano świadczenie nie związane z zakresem logopedii. Świadczenie al nasieniem męża lub dawcy udzielone w poradni innej niż ginekologiczno-położnicza. Dzień rozpoczęcia i zakończenia świadczenia są różne dla świadczeń z rodzaju kosztochłonnych ambulatoryjnych opiek specjalistycznych. Błędne sumowanie takich samych produktów jednostkowych dla różnych zestawów świadczeń. Błędne sumowanie różnych produktów jednostkowych dla różnych zestawów świadczeń. Błędne sumowanie świadczeń w dla tego samego produktu jednostkowego w jednym zestawie świadczeń. Błędne sumowanie świadczeń dla różnych produktów jednostkowych w jednym zestawi świadczeń. Wystąpiła koincydencja świadczenia kosztochłonnego ambulatoryjnego opiek specjalistycznych z innym świadczeniem. Świadczenie z rodzaju kosztochłonnych ambulatoryjnych opiek specjalistycznych udzielone przed datą obowiązywania umowy. Świadczenie wykazano z krotnością różną od 1. 3

4 SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZP SZPT SZPT SZPT SZPT Sprawdzenie czy nie wykazano osoby dorosłej na oddziale dziecięcym. Sprawdzenie czy nie wykazano produktów związanych z powikłaniami po przeszczepie wcześniej niż 31 dni od wykonania procedury zabiegu. Sprawdzenie czy dzień wypisu hospitalizacji nie jest równy przyjęciu w kolejnej hospitalizacji. Sprawdzenie czy odstęp między hospitalizacjami nie jest mniejszy niż 14 dni. Sprawdzenie czy dla świadczeń z katalogu grup (1A) nie występują świadczenia z którymi sumowanie jest zabronione. Sprawdzenie czy dla świadczeń z katalogu grup (1A) nie występują świadczenia z katalogu do sumowania (1C) z którymi sumowanie jest dozwolone po upływie 31 dni. Sprawdzenie czy dla świadczeń z katalogu świadczeń odrębnych (1B) nie występują świadczenia z którymi sumowanie jest zabronione. Sprawdzenie czy dla świadczeń z katalogu do sumowania (1C) nie wykazano świadczeń z katalogu grup (1A) z którymi sumowanie nie jest dozwolone. Sprawdzenie czy dla świadczeń z katalogu do sumowania (1C) nie wykazano świadczeń z katalogu świadczeń odrębnych (1B) z którymi sumowanie nie jest dozwolone. Sprawdzenie czy dla świadczeń z katalogu do sumowania (1C) nie wykazano świadczeń z którymi sumowanie jest zabronione. Sprawdzenie czy nie wykazano wielokrotnie tego samego produktu w ramach jednej umowy. świadczeń z zakresu szpitala ze świadczeniami z innymi świadczeniami. Sprawdzenie obecności faktury zakupu (reguła wspomagająca). Sprawdzenie obecności na liście oczekujących (reguła wspomagająca). Sprawdzenie czy wiek pacjenta mieści się w podanych kryteriach kwalifikacji do objęcia danym programem terapeutycznym. Sprawdzenie czy wykazane rozpoznanie ICD- 10 jest zgodne z określonym w opisie terapeutycznego programu zdrowotnego. Sprawdzenie czy nie przekroczono rocznego limitu wartości diagnostyki w terapeutycznych programach lekowych. Sprawdzenie czy terapia leczenia choroby Leśniowskiego Crohna nie trwa dłużej niż 12 miesięcy. Świadczenie udzielone osobie dorosłej na oddziale dla dzieci (nie spełnia wszystkich warunków zgody lub brak zgody). Produkt może być wykazany do 31 dnia, od wykonania procedury zabiegowej przeszczepu. Ponowna hospitalizacja w dniu zakończenia poprzedniej ("odstęp 0"). Ponowna hospitalizacja w odstępie mniejszym niż 14 dni. jednostkowych z katalogu grup (1A) jednostkowych z katalogu grup (1A) i katalogu do sumowania (1C) przed upływem 31 dni jednostkowych z katalogu świadczeń odrębnych (1B) jednostkowych z katalogu do sumowania (1C) z świadczeniami z katalogu grup(1a) jednostkowych z katalogu do sumowania (1C) z świadczeniami z katalogu świadczeń odrębnych (1B) jednostkowych z katalogu do sumowania (1C). Wielokrotnie rozliczony produkt w ramach jednej umowy szpitalnej w tym samym okresie Hospitalizacja z rodzaju umowy szpitalnej wykazana w trakcie trwania innego świadczenia. Brak faktury dla produktu jednostkowego. Brak pacjenta na liście oczekujących. Nieprawidłowy wiek pacjenta dla programu terapeutycznego. Wykazane ropzoznanie nie kwalifikuje do objęcia programem terapeutycznym. Przekroczono roczny limit wartości diagnostyki w terapeutycznych programach lekowych. Przekroczono maksymalny czas trwania programu Leczenie choroby Leśniowskiego Crohna 4

5 SZPT SZPT SZPT SZPT SZPT Sprawdzeni czy nie zostały wykazane pozycje rozliczeniowe z różnych programów. Sprawdzenie czy nie wystąpiła koincydencja świadczeń w umowie szpitalnej w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne z hospitalizacjami w umowie szpitalnej. Sprawdzenie obecność parametru i jego prawidłowe przyporządkowanie do kodu substancji czynnej. Sprawdzenie czy dla wykazanego typu parametru przekazano poprawną wartość. Sprawdzenie czy ilość podanej substancji czynnej nie przekracza wartości dopuszczalnej wynikającej ze schematu dawkowania (opis programu). Nieprawidłowe sumowanie produktów, produkty z różnych programów Świadczenie w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne wykazane podczas trwania hospitalizacji JGP Błędne przyporzątkowanie parametru do kodu substancji czynnej. Brak lub nieprawidłowa wartość parametru Przekroczona maksymalna dawka substancji czynnej dla programu terapeutycznego. SZPT SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH Sprawdzenie czy wykazano informację o wydaniu leku do domu. Sprawdzenie czy nie wykazano osoby dorosłej na oddziale dziecięcym dla świadczeń z umowy szpitalnej w rodzaju chemioterapii. Sprawdzenie czy wykazane rozpoznanie ICD- 10 jest zgodne z wymaganym w rodzaju chemioterapii. Sprawdzenie czy dla chemioterapii z zakresem skojarzonym wykazano rozpoznania Z51.1 lub Z51.2. Sprawdzenie liczby osobodni w umowie szpitalnej z zakresu chemioterapii. Sprawdzenie czy po upływie czasu finansowania grupy JGP nie zostały wykazane świadczenia hospitalizacji hematologicznej, hematoonkologicznej, onkologicznej, pulmunologicznej w odstępie jednego dnia. Sprawdzenie czy odstęp między okresowymi ocenami skuteczności chemioterapii nie jest mniejszy niż 1 miesiąc. Sprawdzenie czy produkty z katalogu 1E nie są sumowane z produktami z katalogu wspomagającego 1J. świadczeń z katalogu podstawowego. Sprawdzenie czy nie wystąpiła koincydencja świadczeń w umowie szpitalej w zakresie chemioterapii ze świadczeniami wykazanymi w umowie szpitalnej w zakresie chemioterapii. Sprawdzenie czy nie wystąpiła koincydencja świadczeń z katalogu podstawowego ze świadczeniami z katalogu grup (1A). Sprawdzenie koincydencji świadczeń z zakresu chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z poradami kompleksowymi i specjalistycznymi z zakresu onkologii. Brak informacji o wydaniu leku do domu. Świadczenie udzielone osobie dorosłej na oddziale dla dzieci (nie spełnia wszystkich warunków zgody lub brak zgody). Brak lub niezgodne rozpoznanie dla świadczeń w rodzaju chemioterapii. Brak wymaganych rozpoznań Z51.1 lub Z51.2. Błędna liczba osobodni dla wykazanego świadczenia z umowy szpitalnej z zakresu.chemioterapii. Rozliczenie świadczeń hospitalizacji hematologicznej, hematoonkologicznej, onkologicznej, pulmunologicznej w ramach hospitalizacji w których rozliczono także świadczenia z katalogu grup (1A). Rozliczenie produktu okresowej oceny skuteczności chemoiterapii częściej niż raz w miesiącu. Nieprawidłowe sumowanie produktów jednostkowych (świadczenia z katalogu 1E i 1J) Koincydencja produktów jednostkowych z katalogu podstawowego. Koincydencja świadczeń w umowie szpitalej w zakresie chemioterapii ze świadczeniami wykazanymi w umowie szpitalnej w zakresie chemioterapii. Koincydencja świadczeń z katalogu podstawowego ze świadczeniami z katalogu grup (1A). Koincydencja świadczeń z zakresu chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych, z poradami kompleksowymi i specjalistycznymi z zakresu onkologii. 5

6 SZPH Sprawdzenie czy dla swiadczeń chemioterapii z zakresem skojarzonym nie występuje koincydencja ze świadczeniami z umów innych rodzajów. Świadczenie z rodzaju chemioterapii z zakresem skojarzonym wykazane w trakcie trwania innego świadczenia. SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH SZPH psy psy psy psy psy psy psy psy psy psy psy psy Sprawdzenie czy wykazany parametr jest zgodny z wymaganym w rodzaju chemioterapii. Sprawdzenie czy ilość podanej substancji czynnej nie przekracza wartości dopuszczalnej wynikającej ze schematu dawkowania. Sprawdzenie czy nie przekroczono maksymalnej kwoty dla świadczeń z katalogu substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej Sprawdzenie czy dla świadczeń w rodzaju chemioterapii wykazano informację o wydaniu leku do domu. Sprawdzenie czy w chemioterapii ambulatoryjnej wykazano lek. Sprawdzenie czy lek występuje na liście leków import docelowego (reguła wspomagająca). Sprawdzenie poprawności trybu przyjęcia dla świadczenia jednodniowego. Sprawdzenie kryterium wiekowego dla par zakres-produkt jednostkowy. Sprawdzenie czy wykazano prawidłowe rozpoznanie dla pary zakres-produkt jednostkowy. Sprawdzenie czy nie przekroczono dopuszczalnego limitu osobodni dla wykazanego zakresu i produktu jednostkowego w rodzaju psychiatrii. Sprawdzenie czasu trwania przepustki jednorazowej. Sprawdzenie sumarycznej długości przepustek. Sprawdzenie limitu ilości godzin dla sesji grupowych. Sprawdzenie okresu wydania leku w warunkach domowych. Sprawdzenie limitu porad diagnostycznych u danego pacjenta. Sprawdzenie rocznego limitu ilości sesji rodzinnych. Sprawdzenie dziennego limitu świadczeń. Sprawdzenie miesięcznego limitu świadczeń programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym. Sprawdzenie 6-miesięcznego limitu świadczeń sesji rodzinnych. Brak lub nieprawidłowy parametr w rodzaju chemioterapii. Przekroczona maksymalna dawka substancji czynnej dla świadczenia z zakresu chemioterapii. Przekroczona maksymalna kwota w zł. Brak informacji o wydaniu leku do domu w rodzaju chemioterapii Nie wykazano leku w trakcie chemioterapii ambulatoryjnej. Lek z listy leków importu docelowego. Nieprawidłowy tryb przyjęcia dla świadczenia jednodniowego. Nieprawidłowy wiek pacjenta dla świadczeń w rodzaju psychiatria Wykazane rozpoznania nie kwalifikują do leczenia w ramach wykazanego zakresu i produktu jednostkowego Przekroczono limit ilości osobodni dla wykazanego zakresu i produktu jednostkowego w rodzaju psychiatrii Nieprawidłowa długość przepustki jednorazowej Błędny czas trwania przepustek. Nieprawidłowe rozliczenie sesji grupowych. Lek wydano do domu na więcej niż 14 dni Przekroczono limit porad diagnostycznych. Przekroczony limit roczny sesji rodzinnych. Przekroczono dzienny limit ilości świadczeń. Przekroczony limit miesięczny ilości sesji świadczeń programu terapeutycznorehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym. Przekroczony limit półroczny sesji rodzinnych. 6

7 psy psy psy psy psy psy psy psy REH REH REH REH REH REH REH REH REH REH Sprawdzenie sumarycznego limitu świadczeń porad kompleksowo-konsultacyjnych dla osób z autyzmem dziecięcym. Sprawdzenie czy nie wykazano wielokrotnie porad ambulatoryjnych z rodzaju psychiatrii świadczeń ambulatoryjnych z rodzaju psychiatrii z hospitalizacjami. świadczeń z rodzaju psychiatrii rozliczanych w osobodniach ze śwaidczeniami z rodzaju psychiatrii rozliczanych w osobodniach hospitalizacji z zakresu psychiatrii z innymi świadczeniami Sprawdzenie czy nie zachodzi koincydencje świadczeń ambulatoryjnych psychiatrycznych ze świadczeniami z umowy szpitalnej. Sprawdzenie czy zakres świadczenia jest prawidłowy dla typu komórki i produktu jednostkowego. Sprawdzenie czy typ komórki jest prawidłowy dla wykazanego zakresu i produktu jednostkowego. Sprawdzenie czy wykazano prawidłowe rozpoznanie. Sprawdzenie liczby osobodni wykazanych do rozliczenia. Sprawdzenie czy nie przekroczono rocznego limitu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej. Sprawdzenie czy nie przekroczono limitu świadczenia krioterapia - zabieg w kriokomorze. Sprawdzenie czy nie przekroczono rocznego limitu świadczeń rehabilitacji domowej. Sprawdzenie czy nie przekroczono dziennego limitu świadczeń indywidualnej pracy z pacjentem. Sprawdzenie czy nie przekroczono dziennego limitu dla świadczeń fizjoterapii. Sprawdzenie czy nie przekroczono limitu świadczeń rehabilitacji stacjonarnej oraz rehabilitacji realizowanej w ośrodkach dziennych. Sprawdzenie poprawności wykazania porad lekarskich rehabilitacyjnych oraz wizyt fizjoterapeutycznych w różnych zestawach świadczeń w tym samym dniu. Sprawdzenie poprawności wykazania porad lekarskich rehabilitacyjnych oraz wizyt fizjoterapeutycznych w tym samym dniu. Przekroczony limit ilości sesji świadczeń porad kompleksowo konsultacyjnych dla osób z autyzmem dziecięcym. Dwie porady tego samego typu w jednym dniu Porada ambulatoryjna z rodzaju psychiatrii w trakcie trwania hospitalizacji. Świadczenie w trakcie trwania innego świadczenia psychiatrycznego rozliczanego w osobodniach. Hospitalizacja w rozdzaju psychiatrii w trakcie trwania innego świadczenia. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu psychiatri w trakcie świadzceń z umowy szpitalnej. Sprawozdano nieprawidłowy zakres dla świadczenia. Sprawozdano nieprawidłową komórkę organizacyjną dla świadczenia. Wykazane rozpoznania nie kwalifikują do leczenia w ramach wykazanego zakresu i produktu jednostkowego w rodzaju rehabilitacji Nieprawidłowa liczba osobodni wykazanych do rozliczenia. Przekroczono roczny limit świadczeń rahabilitacji ambulatoryjnej Przekroczono limit świadczeń krioterapii. Przekroczono roczny limit świadczeń w rehabilitacji domowej. Przekroczono limit świadczeń indywidualnej pracy z pacjentem. Przekroczono dzienny limit świadczeń fizjoterapii. Przekroczono limit dla świadczeń rehabilitacji stacjonarnej lub rehabilitacji realizowanej w ośrodku dziennym. Błędne wykazanie świadczeń w jednym dniu w różnych zestawach świadczeń. Błędne wykazanie świadczeń w jednym dniu w tym samym zestawie świadczeń. 7

8 REH REH REH REH REH REH REH Sprawdzenie czy nie wykazano w jednym dniu wielokrotnie świadczeń z zakresu rehabilitacji stacjonarnej lub wielokrotnie świadczeń rehabilitacji realizowanych w ośrodku/oddziale dziennym w jednym dniu. Sprawdzenie czy dla pacjenta w jednym dniu nie zostały wykazane produkty jednostkowe rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. świadczeń rehabilitacji z innymi świadczeniami. Sprawdzenie czy został wykazany odpowiedni specjalista fizjoterapii. Sprawdzenie poprawność daty udzielenia świadczenia w kontekście czasu obowiązywania umowy dla świadczeń w rodzaju rehabilitacji. Sprawdzenie dostępności sprzętu do wykonania świadczenia. Sprawdzenie czy nie wykazano świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym w niedziele. Wykazano wielokrotnie jednoego dnia świadczenia rehabilitacji stacjonarnej lub świadcznia rehabilitacji w oddziale/ośrodku dziennym. Wykazano jednego dnia rehabilitację domową i ambulatoryjną. Wystąpiła koincydencja świadczeń rehabilitacji z innym świadczeniem. Brak lub nieprawidłowy specjalista fizjoterapii. Świadczenie z rodzaju rehabilitacji udzielone przed datą obowiązywania umowy. Brak odpowiedniego sprzętu. Świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym wykonane w niedziele. Sprawdzenia: dotyczą wyłącznie świadczeń za okres r. 8

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011 Warszawa, dnia 28.12.2010 r. Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011 W oparciu o Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się ujednolicony schemat

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń Informacja dotycząca zasad sprawozdawania W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/2014/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2014/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 80/2014/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Bardziej szczegółowo

Chemioterapia i programy terapeutyczne

Chemioterapia i programy terapeutyczne Chemioterapia i programy terapeutyczne W związku z Zarządzeniem Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania inrealizacji umów w rodzaju

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Opieka koordynowana w hematologii

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Opieka koordynowana w hematologii PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Opieka koordynowana w hematologii Warszawa, 10 września 2017 r. Cancer Care: Assuring quality to improve survival, OECD 2013 r. OECD zbadało trendy w opiece onkologicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. NFZ.2013.79 2013.12.31 zm. NFZ.2013.94 1 ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) - FAKTY I MITY.

PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) - FAKTY I MITY. PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) - FAKTY I MITY. Istotą tej prezentacji nie jest szczegółowa analiza formalno prawna zasad zawierania, wykonywania i rozliczania programów lekowych, ale przedstawienie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Definicje pojęć: Hospitalizacja: pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc, od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu. Pobyt: świadczenie w zakładzie

Bardziej szczegółowo

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Opolski Plan na rok: 2014 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej 1 08 OOW 0401 POZ 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 05.09.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny. Robert Zawadzki r.

Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny. Robert Zawadzki r. Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny { Robert Zawadzki 20.04.2016 r. Pakiet onkologiczny zmiany po 01 listopada 2015 r. 1. Zmiana składu konsyliów dla chorób hematologicznych 2.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ZARZĄDZENIE NR 54/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne . Zarządzenie Nr 96/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 21czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U poz.

Rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 21czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U poz. Zarządzenie Nr 69/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Procedury postępowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Rok 2014 III kwartał L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli 1 Krakowski Szpital Kontrola

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Kod Nazwa ** Kod Nazwa KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ owa komórce, w ramac sprawozdawanyc Z03 do 10 dni F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84 do 56 dni 1 04..021.02 F20-F39 do 70 dni psyciatryczne dla oddział

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Brzesku. Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog

SPZOZ w Brzesku. Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog 1 SPZOZ w Brzesku Zespół Poradni Specjalistycznych Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog Do zadań Zespołu Poradni Specjalistycznych należy udzielanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 61/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96,00 2 11 Pomorski 01 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Warszawa 2015 1 Autor: ukasz Puchalski Wydawca: Kancelaria Doradcza Rafa³ Piotr Janiszewski ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa www.kancelaria.janiszewski.med.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia kobiet będących b ofiarami przemocy. Aleksandra Świderska Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawą rozliczenia udzielonych świadczeń jest wskazanie:

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 71/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer ŚWIADCZENIA MEDYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osobą pierwszego kontaktu, do której może zwrócić się każdy pacjent jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

08R/10002/03/01/SZP/2016

08R/10002/03/01/SZP/2016 Rok Rodzaj świadczenia Rodzaj świadczenia Opis Kod św-cy Kod umowy Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Produkt Wyróż nik 2016 0403 LECZENIE SZPITALNE 08R/10002 08R/10002/03/01/SZP/2016 Szpital w Białej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

do zarządzenia, zmiany mają charakter porządkowy, polegają na dodaniu lub usunięciu niektórych grup, w związku ze zmianami wprowadzonymi w katalogu

do zarządzenia, zmiany mają charakter porządkowy, polegają na dodaniu lub usunięciu niektórych grup, w związku ze zmianami wprowadzonymi w katalogu Uzasadnienie Niniejsze zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZPITALI. siecszpitali.mz.gov.pl

SIEĆ SZPITALI. siecszpitali.mz.gov.pl SIEĆ SZPITALI Szanowni Państwo! 13 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która

Bardziej szczegółowo

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/123/801/zal1/?print=...

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/123/801/zal1/?print=... 1 z 11 2010-05-14 14:03 Dz.U. z 2008 nr 123 poz. 801 14.05.2010 Załącznik nr 1 Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Kraków, INAR 24 czerwca 2013 r. Paweł Nawara specjalista w zakresie systemów opieki zdrowotn

Kraków, INAR 24 czerwca 2013 r. Paweł Nawara specjalista w zakresie systemów opieki zdrowotn Do roku 2004 r. Kasy Chorych finansowały substancje czynne wg różnorodnych zasad, zależnych od specyfiki województwa. Do połowy roku 2008 r. w katalogu szpitalnym funkcjonowało świadczenie o nazwie farmakoterapia

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (BADANIA KOSZTOCHŁONNE) GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA LECZENIE SZPITALNE

Bardziej szczegółowo

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Małopolsce Zamierzenia MOW NFZ na rok 2009 Maria Janusz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Kraków 28. lipca 2008 r. Projekt planu finansowego na 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia

mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Ochrony Zdrowia Pakiet Onkologiczny Karta jest dokumentem papierowym Do jej wydania niezbędne jest skontaktowanie się online z systemem wydawania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie żywienia dojelitowego

Finansowanie żywienia dojelitowego Polska Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu Finansowanie żywienia dojelitowego Stanisław Kłęk Kraków, 4 II 2012 REFUNDOWANE LECZENIE ŻYWIENIOWE SZPITAL DOM HOSPICJUM ZOL LECZENIE ŻYWIENIOWE SZPITALNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Do DDOM mogą być przyjęci:

Do DDOM mogą być przyjęci: Informacja Ministra Zdrowia na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieka stacjonarną funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej. Na wstępie należy

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 grudnia 2013 r. . ZARZĄDZENIE NR 73/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w

Bardziej szczegółowo