Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB"

Transkrypt

1 piątek, 11 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty wypadł najgorzej w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB str.3 USD Wsparła go geopolityka, dane makro już nie str.4 JPY W górę w ślad za wzrostem globalnego ryzyka str.5 CHF Mocna korekta wcześniejszego ruchu str.6 Marek Rogalski Główny analityk walutowy GBP Waluty surowcowe Waluty skandynawskie Surowce energetyczne Strukturalna słabość względem pozostałych walut Lokalni bankierzy w grze W przyszłym tygodniu ważne dane ze Szwecji Opór na poziomie 50 USD za baryłkę wciąż niepokonany str.7 str.8 str.8 str.9 Miedź Odreagowanie spadkowe cen miedzi str.10 Dorota Sierakowska Analityk surowcowy Metale szlachetne Zboża Napięcia wokół Korei Północnej wsparciem dla złota Gwałtowne spadki cen zbóż po raporcie USDA str.11 str.12 Soft commodities Dynamiczne tąpnięcie notowań bawełny str.13 Nota prawna: Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 1 / 13

2 Złoty i waluty regionu: Złoty wypadł najgorzej w regionie Rubel: Jego słabość była nadal widoczna w ostatnich dniach, co można wiązać z powrotem gorszych nastrojów na rynku ropy, a także pogorszeniem się globalnego sentymentu za sprawą dyplomatycznych tarć wokół Korei Północnej. Dla rynków akcji emerging markets był to najgorszy tydzień w tym roku. Turecka lira: Tydzień nie należał do udanych. Zaszkodził wzrost napięcia wokół Korei Północnej, który wyraźnie podbił awersję do ryzyka, ale i też komentarze prezydenta Erdogana dotyczące sektora bankowego, który jego zdaniem powinien być znacznie bardziej aktywny w polityce kredytowania lokalnej gospodarki. Złoty i waluty regionu CEE: Wzrost globalnej awersji do ryzyka uderzył w ostatnich dniach najbardziej w złotego, co można tłumaczyć tym, że wciąż jest to waluta najczęściej wykorzystywana przez inwestorów zagranicznych, jako ekspozycja na cały region Europy Środkowej. Inna sprawa, że uczestnicy rynku nie zakładają scenariusza w którym Rada Polityki Pieniężnej relatywnie szybko zaostrza kurs w polityce monetarnej konsensus panujący w tym gremium wyznaczany stanowiskiem prof. Glapińskiego zakłada, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w tym i przyszłym roku. W kontekście możliwego zaostrzenia kursu przez ECB (redukcja programu QE w przyszłym roku), a także FED (redukcja bilansu w najbliższych miesiącach, możliwe podwyżki stóp procentowych), taki stan rzeczy nie musi być korzystny dla naszej waluty. Przegrywamy nawet bitwę w naszym regionie chociażby z koroną czeską, którą mogą wspierać dalsze oczekiwania związane z podwyżkami stóp przez Bank Czech. Warto wspomnieć, że na naszą niekorzyść mogą grać też kwestie wizerunkowe związane z narastającym konfliktem z Komisją Europejską (reforma sądownictwa, wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej), chociaż ich znaczenie nie powinno być aż tak duże. Co do tematu danych makroekonomicznych, to warto zwrócić uwagę, że o ile odczyty nadal będą dobre, to istnieje ryzyko pewnego spowolnienia ożywienia gospodarczego w Europie Zachodniej za sprawą szybkiej aprecjacji euro w ostatnich tygodniach to może mieć pewne przełożenie na krajową koniunkturę. Na pogorszenie się sentymentu wokół naszej waluty wskazuje też układ techniczny koszyka BOSSA PLN. Kolejne podejście pod kilkuletnią linię trendu spadkowego okazało się nieudane, a dodatkowo w końcu tygodnia doszło do naruszenia 9-miesięcznego kanału wzrostowego. Sygnały możliwości zaistnienia takiego scenariusza były wysyłane już wcześniej przez tygodniowy wskaźnik RSI 9, co dobrze widać na poniższym wykresie. Przestrzeń do umocnienia złotego tym samym się kurczy, a ryzyko jego osłabienia staje się coraz większe. Jeżeli jednak chcielibyśmy postawić na scenariusz głębszej korekty, to duży udział w niej powinien wziąć USD/PLN, a sytuacja na tej parze będzie już zależna od przebiegów na EUR/USD. 2 / 13

3 Wykres tygodniowy BOSSA PLN Euro: Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB Europejska waluta odczuła wzrost globalnego ryzyka wynikającego z dyplomatycznych przepychanek wokół Korei Północnej, tylko na krótko. W efekcie bilans tygodnia nadal pozostaje korzystny, chociaż koszyk BOSSA EUR widoczny na poniższym wykresie poszedł w dół. To jednak wynik konstrukcji tego instrumentu jego składowe, czyli jen i frank zyskały w ostatnich dniach dość wyraźnie w relacjach z euro. Kalendarz wydarzeń był mało istotny, ciekawej może być w przyszłym tygodniu ze względu na szacunki PKB za II kwartał. Jednak kluczem dla zrozumienia perspektyw euro w najbliższych tygodniach mogą być spekulacje wokół tego, czy ECB zaskoczy czymś rynki podczas posiedzenia zaplanowanego na 7 września. Teraz mamy sezon wakacyjny, ale w ostatnim czasie pojawiały się opinie, że termin wrześniowy może być zbyt wczesny na ogłaszanie ewentualnych zmian w programie QE w przyszłym roku i takie decyzje zapadną dopiero w październiku. Niemniej we wrześniu ECB powinien zaprezentować nowe projekcje makro, które mogą pomóc w ocenie, czy Bank będzie bardziej agresywny w wycofywaniu stymulantów w 2018 r., czy też pozostanie ostrożny w działaniach. Za tą drugą możliwością może przemawiać chociażby fakt, że nic nie wskazuje na to, aby wybory parlamentarne we Włoszech miały mieć miejsce wcześniej, niż wiosną 2018 r. Ze względu na sondaże wskazujące na wyrównane poparcie dla rządzącej obecnie Partii Demokratycznej, a eurosceptycznego Ruchu 5 Gwiazd, ECB może chcieć zachować w swoim arsenale narzędzia mogące ustabilizować sytuację, gdyby wynik wyborów był zaskoczeniem. 3 / 13

4 Wykres tygodniowy BOSSA EUR Dolar: Wsparła go geopolityka, dane makro już nie Za nami kolejny tydzień, kiedy to amerykańska waluta zachowuje się lepiej. Wcześniej wsparciem okazały się być lepsze odczyty Departamentu Pracy USA z 4 sierpnia, a teraz zamieszanie, jakie wywołał prezydent Donald Trump poprzez swoje wypowiedzi na temat Korei Północnej, które (co oczywiste) spotkały się z groźbami tamtejszego reżimu, który zapowiedział przygotowanie do połowy sierpnia planów ataku rakietowego na leżącą na Pacyfiku wyspę Guam - bazę wojsk USA. Doprowadziły one do wzrostu globalnego ryzyka i odwrotu inwestorów od bardziej ryzykownych walut, które w takiej sytuacji straciły z dolarem. Warto jednak zaznaczyć, że nie pojawiły się nowe przesłanki makro, które mogłyby zwiększyć oczekiwania dotyczące grudniowej podwyżki stóp przez FED. Te bazujące na modelu CME FEDWatch spadły z 47 proc. na początku tygodnia do 42 proc. w jego końcówce. To zasługa rozczarowania danymi o inflacji PPI, która w lipcu nieoczekiwanie spadła o 0,1 proc. m/m i wyhamowała do 1,9 proc. r/r, a także inflacji CPI, która rozczarowała rosnąc w ubiegłym miesiącu o 0,1 proc. m/m i 1,7 proc. r/r. W przyszłym tygodniu uwagę skupią dane nt. sprzedaży detalicznej we wtorek, zapiski z ostatniego posiedzenia FED w środę, dynamika produkcji przemysłowej w czwartek, oraz nastroje konsumenckiej w piątek. Jeżeli nie dadzą one pretekstów do odbicia dolara (a wcale nie muszą), to rynek będzie czekał na ewentualne spekulacje z sympozjum w Jackson Hole, jakie zaplanowano w końcu sierpnia ( ). Na wykresie koszyka FUSD widać, że na razie wsparcie w postaci strefy opartej o minima przy 91,86 pkt. z maja 2016 r., oraz 93,14 pkt. z maja 2015 r. jest respektowane. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego testowania tego obszaru w ramach procesu tzw. ubijania dnia. 4 / 13

5 Wykres tygodniowy FUSD Jen: W górę w ślad za wzrostem globalnego ryzyka To był tydzień jena. W dłużej mierze jest to jednak zasługa wzrostu globalnej awersji do ryzyka i pokrywania pozycji carry-trade, niż oczekiwań jakichś fundamentalnych zmian w polityce Banku Japonii. Wprawdzie były członek tego gremium (Iwata) przyznał, że należałoby w najbliższych miesiącach rozważyć zmniejszenie skali programu luzowania ilościowego, ale te słowa nie mają większego znaczenia, biorąc pod uwagę konsensus panujący obecnie w BOJ. 5 / 13

6 Wykres stóp zwrotu dla par z JPY za okres 5-11 sierpnia, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX Frank: Mocna korekta wcześniejszego ruchu Ostatnie dni to silna korekta wcześniejszej, równie mocnej przeceny. To oczywiście wynik wzrostu globalnej awersji do ryzyka. Czy ten ruch na CHF będzie trwały? Raczej nie, jeżeli postawimy na scenariusz w którym wzajemne dyplomatyczne komentarze ze strony prezydenta USA, a przedstawicieli reżimu Korei Północnej staną się nowym standardem i nie wiążą się z żadnym, dodatkowym ryzykiem militarnym. W dłuższym terminie ciekawa będzie jednak sytuacja na EUR/CHF, jeżeli przyjmiemy założenie, że 7 września Europejski Bank Centralny może jednak nieco rozczarować brakiem konkretów dotyczących QE. 6 / 13

7 Wykres stóp zwrotu dla par z CHF za okres 5-11 sierpnia, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX Funt: Strukturalna słabość względem pozostałych walut Brytyjska waluta pozostaje słaba, co dobrze widać po przebiegu wykresu koszyka handlowego funta liczonego przez Bank Anglii. Zresztą posiłkując się tym wykresem wskazywaliśmy kilka tygodni temu na złamanie linii trendu wzrostowego i związane z tym możliwe konsekwencje dla kursu. Reakcja, a w zasadzie jej brak na nieco lepsze dane dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej w czerwcu (+0,5 proc. m/m i +0,3 proc. r/r) pokazuje, że kwestia związana z toczącymi się negocjacjami ws. Brexitu, a także zmiana podejścia Banku Anglii w temacie podwyżek stóp procentowych, co było widoczne podczas posiedzenia 3 sierpnia, zaczyna ciążyć na kursie w dłuższym terminie. W przyszłym tygodniu poznamy kluczowe odczyty inflacji CPI za lipiec (we wtorek) słabszy odczyt nasili tylko spadki funta, lepszy da, ale raczej krótkoterminowy pretekst do odbicia. Środa to dane z rynku pracy, a czwartek dynamika sprzedaży detalicznej, które również będą mieć znaczenie dla sentymentu wokół funta. 7 / 13

8 Wykres tygodniowy koszyka handlowego funta liczonego przez Bank Anglii (=GBP), źródło: Thomson Reuters Waluty surowcowe: Lokalni bankierzy w grze Dolar australijski potaniał w ostatnich dniach za sprawą komentarzy ze strony RBA, w których wskazano, że niższy kurs AUD byłby korzystny dla gospodarki. Szef banku centralnego nie wykluczył nawet w wystąpieniu przed parlamentarną komisją, że zdecydowałby się na fizyczną interwencję, choć jak dodał, miałaby ona raczej miejsce w wyjątkowych okolicznościach. Notowaniom AUD mogły też zaszkodzić słabsze dane nt. struktury bilansu handlowego Chin, jakie pojawiły się na początku tygodnia. W przyszłym tygodniu emocje będą towarzyszyć publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia RBA we wtorek, a także lipcowych danych z rynku pracy w czwartek. Z kolei dolarowi nowozelandzkiemu zaszkodził opublikowany komunikat po posiedzeniu RBNZ w środę wieczorem, z którego wynikało, że bank pozostanie dość zachowawczy i nie widzi potrzeby dokonywania ruchów na stopach w najbliższej przyszłości. Prezes RBNZ (Wheeler) dodał, że nie wyklucza możliwości przeprowadzenia fizycznej interwencji na rynku, chociaż nie sprecyzował na ile obecna silna waluta może negatywnie oddziaływać na gospodarkę. W przyszłym tygodniu uwagę przykuje wtorkowa aukcja mleka. W ostatnich dniach taniał też dolar kanadyjski, co można tłumaczyć głównie spadkami cen ropy. W przyszłym tygodniu uwagę przykują dane o lipcowej inflacji CPI, które będą istotne z punktu widzenia kolejnych ruchów Banku Kanady. Waluty skandynawskie: W przyszłym tygodniu ważne dane ze Szwecji Korona szwedzka: Zyskała, ale w relacjach z i tak słabszymi walutami. Straciła natomiast względem dolara, euro, jena, czy franka. Powód wzrost napięcia na globalnych rynkach, na co SEK reaguje zwyczajowo osłabieniem. W przyszły wtorek poznamy kluczowe dane nt. inflacji CPI, które mogą nasilić spekulacje wokół dalszych ruchów Riksbanku. Korona norweska: Bilans tygodnia wypadł słabo ze względu na słabsze zachowanie się cen ropy naftowej. Poznaliśmy dane nt. inflacji CPI, które wypadły zgodnie z oczekiwaniami (1,5 proc. r/r w lipcu). 8 / 13

9 Surowce energetyczne: Opór na poziomie 50 USD za baryłkę wciąż niepokonany zzkiki Ropa naftowa: Notowania ropy naftowej zakończyły miniony tydzień na minusie. Cena amerykańskiej ropy naftowej WTI po raz kolejny testowała opór na poziomie 50 USD za baryłkę, jednak nie udało się pokonać tej psychologicznej bariery, a notowania tego gatunku ropy zeszły do okolic 48,00-48,50 USD za baryłkę. W środę Departament Energii podał, że we wcześniejszym tygodniu zapasy ropy w USA spadły o 6,45 mln baryłek przy oczekiwaniach zniżki o niecałe 3 mln baryłek. Amerykańskie rafinerie w badanym okresie wykorzystywały aż 96,3% swoich mocy przerobowych, co jest najwyższym poziomem od sierpnia 2005 r. OPEC podniósł prognozy popytu na ropę naftową z krajów kartelu w 2018 r. o 220 tysięcy baryłek dziennie do poziomu 32,42 mln baryłek dziennie. Import ropy naftowej do Chin w lipcu znalazł się na poziomie 34,74 mln ton, czyli średnio około 8,18 mln baryłek dziennie. To najniższy poziom od stycznia, ale wzrost o 12% w ujęciu rdr. Gaz ziemny: o Notowania gazu ziemnego w USA w minionym tygodniu dynamicznie odbiły się w górę, kończąc tydzień tuż poniżej poziomu 3 USD za mln BTU. o W czwartek Departament Energii USA podał, że zapasy gazu ziemnego w tym kraju wzrosły o 28 mld stóp sześciennych we wcześniejszym tygodniu, czyli o mniej niż oczekiwano. Naszym zdaniem: Poziom 50 USD za baryłkę okazał się skuteczną techniczną barierą dla kupujących na rynku ropy naftowej i, zgodnie z oczekiwaniami, doprowadził do odreagowania spadkowego cen tego surowca. Notowania ropy naftowej WTI mają obecnie krótkoterminowy potencjał spadku o kolejne 2-3 USD na baryłce. Z kolei na rynku gazu ziemnego wciąż utrzymuje się duży popyt w celach klimatyzacyjnych ze względu na trwające w USA gorące lato i wysokie temperatury powietrza a to może wspierać ceny gazu. Wykres dzienny cen ropy naftowej WTI Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek: Raport Amerykańskiego Instytutu Paliw dot. zapasów paliw w USA. Środa: Raport Departamentu Energii dot. zapasów paliw w USA. Czwartek: Raport Departamentu Energii dot. zapasów gazu ziemnego w USA 9 / 13

10 Miedź: Odreagowanie spadkowe cen miedzi W minionym tygodniu na rynku miedzi nastroje inwestorów były mieszane. W pierwszej połowie tygodnia notowania tego surowca dynamicznie wzrosły, jednak w środę zawróciły w dół i w kolejnych dniach odreagowały całą zwyżkę z początku tygodnia. Cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych ostatecznie zamknęła tydzień nieco poniżej poziomu 2,90 USD za funt. W średnioterminowej i długoterminowej perspektywie, obserwowana pod koniec lipca dynamiczna zwyżka notowań miedzi w Stanach Zjednoczonych oznacza wybicie się notowań tego surowca z wielomiesięcznej konsolidacji, w którą wpadły one po listopadowej dynamicznej zwyżce, a ograniczonej od góry rejonem 2,78-2,81 USD za funt. W lipcu import miedzi do Chin wyniósł 390 tysięcy ton, co oznacza niezmieniony poziom w stosunku do czerwca i maja tego roku (a więc był to już trzeci miesiąc stabilizacji importu miedzi do Chin). Jednocześnie, wynik ten jest o 8,3% wyższy niż w lipcu ub.r. Łącznie, w okresie styczeń-lipiec 2017 r. import miedzi do Chin wyniósł 2,62 mln ton, czyli był o 15,2% niższy w ujęciu rdr. Dane dotyczące inflacji w Chinach w lipcu =były dla rynku miedzi neutralne, odczyty inflacji były zbliżone do oczekiwań rynkowych. Naszym zdaniem: Wybicie się notowań miedzi górą z wielomiesięcznej konsolidacji jest sygnałem dużej siły strony popytowej. O ile w krótkoterminowej perspektywie możliwy jest powrót do górnego ograniczenia konsolidacji i jego testu jako linii wsparcia, to perspektywy dla cen miedzi w horyzoncie kolejnych tygodni znacząco się poprawiły i notowania mogą pozostać pod wyraźną presją popytu. Wykres dzienny cen miedzi w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: Dane dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycji w aglomeracjach miejskich w Chinach za lipiec Poniedziałek: Dane dotyczące nowych kredytów i podaży pieniądza M2 w Chinach za lipiec 10 / 13

11 Metale szlachetne: Napięcia wokół Korei Północnej wsparciem dla złota Złoto: o o o Notowania złota rozpoczęły tydzień spokojnie, jednak w środę cena tego kruszcu mocno ruszyła w górę i zakończyła tydzień powyżej poziomu 1290 USD za uncję. Dynamiczna zwyżka notowań złota wynikała ze wzrostu napięć na linii Korea Północna Stany Zjednoczone za sprawą groźby wystosowanej przez administrację w Pjongjangu, dotyczącej rozważanego ataku rakietowego na Guam, czyli amerykańskie terytorium na Pacyfiku. Sytuacja na rynkach walutowych zeszła na dalszy plan: notowania amerykańskiego dolara były w miarę stabilne i nie miały większego przełożenia na notowania złota. Pozostałe metale szlachetne: o Notowania srebra dynamicznie wzrosły, podążając za cenami złota i kończąc tydzień powyżej poziomu 17 USD za uncję. o Cena platyny w minionym tygodniu systematycznie rosła, kończąc tydzień powyżej poziomu 980 USD za uncję. o Notowania palladu w minionym tygodniu pięły się w górę, docierając z powrotem w okolice poziomu 900 USD za uncję. Naszym zdaniem: Status złota jako tzw. bezpiecznej przystani sprawił, że napięcia wokół Korei Północnej znacząco wywindowały notowania tego kruszcu. Obecnie kluczowym testem dla notowań tego kruszcu jest więc ponownie poziom tegorocznych maksimów, czyli okolice 1300 USD za uncję. Z fundamentalnego punktu widzenia, sytuacja na rynku złota sprzyja spadkom cen, więc zmniejszenie napięć geopolitycznych najprawdopodobniej zepchnęłoby notowania kruszcu niżej. Wykres dzienny cen złota Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek-piątek: Dane makro w USA dotyczące rynku pracy oraz inflacji, mogące wpłynąć na wartość USD i pośrednio na złoto. Środa: Protokół z posiedzenia FOMC 11 / 13

12 Zboża: Gwałtowne spadki cen zbóż po raporcie USDA Kukurydza: Pierwsza połowa minionego tygodnia była na rynku kukurydzy okresem konsolidacji i wyczekiwania na czwartkowy raport Departamentu Rolnictwa USA. Publikacja ta doprowadziła do gwałtownej zniżki notowań tego zboża w Stanach Zjednoczonych, które w rezultacie zakończyły tydzień w okolicach 3,57-3,58 USD za buszel. W czwartkowej publikacji USDA podał, że mimo niedawnej suszy na terenach uprawy kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, szacuje tegoroczne zbiory na 14,153 mld buszli, czyli 169,5 buszli z ara jeśli te prognozy się zrealizują, to oznaczają one trzecie największe plony w historii. Soja: Notowania soi rozpoczęły miniony tydzień od spokojnych wzrostów, jednak w czwartek cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych dynamicznie spadła, kończąc tydzień poniżej poziomu 9,40 USD za buszel. Główną przyczyną tak wyraźnej zniżki notowań były zaskakująco dobre wyliczenia USDA dotyczące plonów soi w USA. Według departamentu, w sezonie 2017/2018 średni plon z ara upraw soi wyniesie 49,4 buszli, podczas gdy poprzednia prognoza wynosiła 48 buszli, a oczekiwania rynkowe zakładały obniżenie prognozy do 47,5 buszli. Pszenica: Notowania pszenicy tkwiły w konsolidacji w pierwszej połowie minionego tygodnia, jednak w czwartek gwałtownie spadły, kończąc piątkową sesję w okolicach poziomu 4,40 USD za buszel. Dynamiczna czwartkowa zniżka wynikała przede wszystkim z korelacji notowań pszenicy z cenami kukurydzy oraz soi gdyż informacje zawarte w raporcie Departamentu Rolnictwa były dla tego zboża raczej neutralne. USDA obniżył prognozy zbiorów pszenicy, ale prognozy produkcji samej pszenicy jarej (najbardziej dotkniętej suszami) były lepsze od oczekiwań. Naszym zdaniem: Czwartkowy raport Departamentu Rolnictwa USA zaskoczył inwestorów, dlatego zmienność cen zbóż w czwartek była podwyższona. Po tak dynamicznej zniżce możliwe jest krótkoterminowe odreagowanie wzrostowe, jednak żniwa na półkuli północnej zbliżają się wielkimi krokami, dlatego potencjał notowań zbóż do wzrostów jest obecnie ograniczony. Wykres dzienny cen kukurydzy w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: (22:00) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. tempa zasiewów i wzrostu zbóż Czwartek: (14:30) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. eksportu zbóż 12 / 13

13 Soft commodities: Dynamiczne tąpnięcie notowań bawełny Cukier: Miniony tydzień na rynku cukru upłynął pod znakiem systematycznego osuwania się notowań tego surowca w dół. W rezultacie, notowania cukru w Stanach Zjednoczonych na koniec tygodnia zbliżyły się już do okolic 13 centów za funt. Zniżkom notowań sprzyjały informacje ze strony Departamentu Rolnictwa USA, który w swoim raporcie podwyższył prognozy podaży cukru w USA ze względu na oczekiwania większej produkcji oraz wzrostu importu. Dodatkowo, oczekiwane są duże zbiory cukru w Brazylii, nawet mimo faktu, że przerabianie trzciny cukrowej na etanol zamiast cukru wciąż jest relatywnie opłacalne. Bawełna: Notowania bawełny pięły się w górę na początku minionego tygodnia, jednak w czwartek cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych gwałtownie spadła, kończąc tydzień w pobliżu 68 centów za funt. Dynamiczna zniżka notowań bawełny w USA była powiązana z raportem Departamentu Rolnictwa, który znacząco podwyższył prognozy tegorocznych zbiorów bawełny w Stanach Zjednoczonych: zostały one podniesione o 1,5 mln bali do poziomu 20,5 mln bali, najwyższego od 11 lat. Kakao: Miniony tydzień nie przyniósł istotnych zmian technicznych i fundamentalnych na rynku kakao. Na wykresie cen tego surowca w Stanach Zjednoczonych trwa kilkumiesięczna konsolidacja, a niemal cały poprzedni tydzień upłynął pod znakiem przecen tego surowca, wywołanej głównie działalnością inwestorów instytucjonalnych. Naszym zdaniem: Notowania cukru zbliżają się już do poziomów tegorocznych minimów, które mogą być w najbliższych dniach testowane. Podobny scenariusz może wystąpić na rynku bawełny, jeśli nie pojawią się fundamentalne informacje korzystne dla kupujących. Z kolei notowania kakao wciąż są pod presją wynikającą bardziej z pesymizmu inwestorów instytucjonalnych niż z sytuacji fundamentalnej. Wykres dzienny cen bawełny w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: (18:00) Prognozy Departamentu Rolnictwa USA dot. rynku bawełny Środa: (21:00) Prognozy Departamentu Rolnictwa USA dot. rynku cukru 13 / 13

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 25 lipca :58 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 25 lipca 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Prezydent Xi stwierdził, że gospodarka w I półroczu pozostawała na ścieżce wzrostowej,

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 12 października :55 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 12 października 2016 10:55 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Wielka Brytania: Premier Theresa May zapowiedziała,

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 12 sierpnia :24 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 12 sierpnia 2016 11:24 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 31 stycznia 2013 r. Indeks CRB najwyżej od 3 miesięcy W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Wartość indeksu CRB mocno

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy poniedziałek, 6 listopada :47 Kluczowe informacje z rynków: poniedziałek, 6 listopada 2017 10:47 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA/ FED: Prasa podała, że William Dudley z oddziału FED w Nowym Jorku, mający

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. poniedziałek, 21 listopada :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy poniedziałek, 21 listopada 2016 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wywiadzie dla niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 28 października :21 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 28 października 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Inflacja CPI spadła we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 20 lipca :14 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 20 lipca 2017 11:14 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Trump poinformował o spotkaniu z 49 senatorami Partii Republikańskiej

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 22 października :38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 22 października 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Szwecja: W środę 28 października zaplanowane

Bardziej szczegółowo

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt.

EUROSTREFA: PMI dla przemysłu za maj potwierdził wcześniejsze szacunki rynku na poziomie 57 pkt. czwartek, 1 czerwca 2017 10:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: WIELKA BRYTANIA: Opublikowany wczoraj po południu sondaż Kantar Public pokazał 10

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 22 listopada :25 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 22 listopada 2016 11:25 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Odnotowano silne trzęsienie ziemi

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara

Raport dzienny FX. Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16. Hilsenrath wpływa na dolara Raport dzienny FX Piątek, 17 kwietnia 2015 r., godz.: 11:16 Hilsenrath wpływa na dolara GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Artykuł wpływowego Jona Hilsenratha w Wall

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia

Raport dzienny FX. Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30. Zapiski FED bez znaczenia Raport dzienny FX Czwartek, 10 lipca 2014 r., godz.: 11:30 Zapiski FED bez znaczenia GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wygląda na to, że istotniejsze dla rynków mogą

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano).

Szwajcaria: Stopa bezrobocia w lipcu pozostała na poziomie 3,3 proc. (jak oczekiwano). wtorek, 9 sierpnia 2016 11:21 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.).

Wielka Brytania: Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w grudniu do 56,1 pkt. wobec 53,6 pkt. po korekcie z 53,4 pkt. w listopadzie (szacowano 53,3 pkt.). wtorek, 3 stycznia 2017 11:19 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Indeks PMI dla przemysłu liczony przez

Bardziej szczegółowo

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC

Wyhamowanie wzrostu PLN. Dane wsparły korektę wzrostową na USD. Presja mocniejszego USD. Brak większych zmian. Wzrost eksportu ropy naftowej z OPEC piątek, 4 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Wyhamowanie wzrostu PLN str.2 Raport przygotowali: EUR EUR/USD najwyżej od 2,5-roku str.3 USD Dane wsparły korektę wzrostową na USD str.4 JPY Brak większych

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m).

Australia: Indeks zaufania konsumentów ANZ/Roy Morgan wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. m/m (wcześniej 2,0 proc. m/m). środa, 14 września 2016 11:27 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Eurostrefa: Zdaniem przemawiającej wczoraj

Bardziej szczegółowo

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej

Chiny: Dynamika zysków firm wyhamowała w kwietniu do 14 proc. r/r z 23,8 proc. r/r wcześniej poniedziałek, 29 maja 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Szczyt G-7: Przywódcy podtrzymali dotychczasowe ustalenia zakładające eliminację

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. środa, 27 kwietnia :02 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy środa, 27 kwietnia 2016 11:02 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 3 października :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 3 października 2017 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Opublikowany wczoraj po południu indeks ISM dla przemysłu za wrzesień wyniósł

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka

Raport dzienny FX. Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10. Dolar wygrzebuje się z dołka Raport dzienny FX Wtorek, 7 kwietnia 2015 r., godz.: 12:10 Dolar wygrzebuje się z dołka GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Wprawdzie wiceprezes FED, William Dudley dał

Bardziej szczegółowo

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy

Australia: Indeks PMI sporządzany przez AIG wzrósł w maju do 51,5 pkt. z 49,7 pkt. po raz pierwszy od 3 miesięcy piątek, 3 czerwca 2016 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni kurs

Bardziej szczegółowo

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać

Zastanawiające zachowanie rubla. Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu. Nie tak słaby, jakby można było się tego obawiać piątek, 18 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Zastanawiające zachowanie rubla str.2 Raport przygotowali: EUR Członkowie ECB zwracają uwagę na możliwe przestrzelenie kursu str.3 USD Nie tak słaby, jakby

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl poniedziałek, 16 listopada 2015 11:26 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Japonia: Dane nt. PKB za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. wtorek, 24 października :58 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: wtorek, 24 października 2017 10:58 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Prezydent Donald Trump powiedział wczoraj reporterom w Białym Domu, że

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Raport dzienny FX Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Dzisiaj w kalendarzu amerykańska inflacja GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Dane nt. inflacji CPI w USA były

Bardziej szczegółowo

Model Atlanta FED GDPNow po wczorajszym dniu wskazuje zaledwie na 0,2 proc. wzrostu gospodarczego w I kwartale.

Model Atlanta FED GDPNow po wczorajszym dniu wskazuje zaledwie na 0,2 proc. wzrostu gospodarczego w I kwartale. piątek, 28 kwietnia 2017 10:27 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Sytuacja na Półwyspie Koreańskim może przerodzić się w poważny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów

Raport dzienny FX. Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08. Brakuje pesymistów Raport dzienny FX Wtorek, 29 stycznia 2013 r., godz.: 11:08 Brakuje pesymistów GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy tel: (022)504-33-26 e-mail: m.rogalski@bossa.pl Według ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49

Raport walutowy. czwartek, 14 maja :49 czwartek, 14 maja 2015 11:49 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Dolar cały czas słaby nadal widać echa wczorajszych słabych danych nt. kwietniowej sprzedaży detalicznej w USA (0,0

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46. Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED

Raport dzienny FX. środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46. Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED Raport dzienny FX środa, 25 stycznia 2012 r., godz. 10:46 Kluczowa będzie wieczorna konferencja FED W centrum uwagi: GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy tel: (022)504-33-26 e-mail: m.rogalski@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD).

Nowa Zelandia: Bilans handlowy we wrześniu zwiększył się do mln USD z mln USD (oczekiwano poprawy do mln USD). czwartek, 27 października 2016 11:46 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Eurostrefa: Wczoraj po południu agencja

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

RYNEK SUROWCOWY. Rynek surowców zależny od globalnych nastrojów

RYNEK SUROWCOWY. Rynek surowców zależny od globalnych nastrojów RYNEK SUROWCOWY 17.03.2011 r. 11:06 Marek Rogalski Analityk Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawa tel. 022 5043 326 m.rogalski@bossa.pl www.bossa.pl Notowania: Ropa Miedź Złoto

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD

Złoty znów liderem w regionie. Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie. Risk-on nie pomógł japońskiej walucie. Silny spadek notowań NZD piątek, 25 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty znów liderem w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Rynek czeka na słowa Draghiego str.3 USD JPY Czekając na Yellen, myślimy też o Trumpie Risk-on

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 22 czerwca :13 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 22 czerwca 2017 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Trwa dyskusja wśród członków FED nt. terminu rozpoczęcia zapowiadanej redukcji

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 8 maja :07 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. poniedziałek, 8 maja :07 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: poniedziałek, 8 maja 2017 11:07 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Piątkowe dane Departamentu Pracy USA wskazały na spadek stopy

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 23 września :23 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 23 września :23 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 23 września 2016 11:23 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Wielka Brytania: Szef brytyjskiej dyplomacji

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.).

WIELKA BRYTANIA: Indeks PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł w grudniu do 56,3 pkt. z 58,2 pkt. (szacowano 58,0 pkt.). wtorek, 2 stycznia 2018 10:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: CHINY: Indeks PMI dla przemysłu (rządowy) wyniósł w grudniu 51,6 pkt. (jak oczekiwano),

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 17 lutego :06 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 17 lutego :06 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 17 lutego 2017 11:06 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Dennisa Lockharta z oddziału FED

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy środa, 24 lutego :50 Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy środa, 24 lutego :50  Kluczowe informacje z rynków: środa, 24 lutego 2016 11:50 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Esther George z FED w Kansas ostatnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. wtorek, 17 listopada :42 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. wtorek, 17 listopada :42 1 / 7. Marek Rogalski Główny analityk walutowy wtorek, 17 listopada 2015 11:42 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Australia: Zapiski z posiedzenia RBA z 2

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl czwartek, 3 grudnia 2015 11:54 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: Podczas wczorajszego wystąpienia w Klubie

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl czwartek, 10 grudnia 2015 11:47 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Nowa Zelandia: Bank centralny zgodnie z

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 13 kwietnia :28 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. czwartek, 13 kwietnia :28 1 / 6. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: czwartek, 13 kwietnia 2017 11:28 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: Dolar amerykański: Dolar jest zdecydowanie zbyt silny, warto utrzymać dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK

Konsolidacja na PLN. Słabe dane ograniczają spekulacje pod podwyżki. Zakończenie serii wzrostów NZD. Oczekiwane umocnienie SEK i NOK piątek, 7 lipca 2017 PLN i waluty regionu Konsolidacja na PLN str.2 Raport przygotowali: EUR Jastrzębie minutes str.3 USD Obawy o inflację str.4 JPY BoJ luzuje str.5 CHF CHF bez zmian str.6 Konrad Ryczko

Bardziej szczegółowo

Nasza waluta zaczyna tracić na politycznym zamieszaniu. Wybiórcze traktowanie przekazu z ECB to ryzykowne podejście

Nasza waluta zaczyna tracić na politycznym zamieszaniu. Wybiórcze traktowanie przekazu z ECB to ryzykowne podejście piątek, 21 lipca 2017 PLN i waluty regionu Nasza waluta zaczyna tracić na politycznym zamieszaniu str.2 Raport przygotowali: EUR Wybiórcze traktowanie przekazu z ECB to ryzykowne podejście str.3 USD Niedoceniane

Bardziej szczegółowo

Podbicie zmienności na koszyku EUR str.3. JPY w dół na wszystkich zestawieniach. Zakończenie 4-tygodniowego trendu wzrostowego

Podbicie zmienności na koszyku EUR str.3. JPY w dół na wszystkich zestawieniach. Zakończenie 4-tygodniowego trendu wzrostowego piątek, 9 grudnia 2016 PLN i waluty EM PLN pozostaje słaby str.2 Raport przygotowali: EUR Podbicie zmienności na koszyku EUR str.3 USD Dolar silny słabością euro str.4 JPY JPY w dół na wszystkich zestawieniach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) Miniony tydzień na rynku walutowym nie wniósł niczego nowego do aktualnej sytuacji. Cały czas widoczna jest tu bowiem presja spadku wartości amerykańskiej waluty

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. piątek, 24 lutego :03 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy piątek, 24 lutego 2017 11:03 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: USA: W wypowiedzi opublikowanej wczoraj po

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy

Raport walutowy. czwartek, 21 kwietnia :15 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy czwartek, 21 kwietnia 2016 11:15 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Chiny: Ludowy Bank Chin ustalił średni

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) Sytuacja na rynku krajowej waluty wciąż pozostaje bez zmian, czyli złoty cały czas jest bardzo mocny na większości par. Siła krajowej waluty wynika po części

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.).

AUSTRALIA: Liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła we wrześniu o 2,3 proc. (szacowano wzrost o 2,0 proc.). czwartek, 9 listopada 2017 11:05 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Demokraci wygrali wybory na gubernatorów stanów w Wirginii (Ralph Northam),

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 21 czerwca :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków:

Raport walutowy. środa, 21 czerwca :13 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy Kluczowe informacje z rynków: środa, 21 czerwca 2017 11:13 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Kluczowe informacje z rynków: USA: Zdaniem Roberta Kaplana z FED (z prawem głosu w FOMC w tym roku) wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-09-2006r.) Poniedziałek na rynku walutowym przyniósł dosyć spore zmiany, choć bardziej była to reakcja na dynamiczne wahania z końcówki tygodnia, aniżeli na konkretne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe

Raport dzienny FX. czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29. Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Raport dzienny FX czwartek, 15 marca 2012 r., godz. 10:29 Dzisiejsze dane z USA mogą okazać się kluczowe Warto będzie poświęcić więcej uwagi odczytom indeksów NY FED Mfg. i Philly FED za marzec, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo