Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złoty wypadł najgorzej w regionie. Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB"

Transkrypt

1 piątek, 11 sierpnia 2017 PLN i waluty regionu Złoty wypadł najgorzej w regionie str.2 Raport przygotowali: EUR Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB str.3 USD Wsparła go geopolityka, dane makro już nie str.4 JPY W górę w ślad za wzrostem globalnego ryzyka str.5 CHF Mocna korekta wcześniejszego ruchu str.6 Marek Rogalski Główny analityk walutowy GBP Waluty surowcowe Waluty skandynawskie Surowce energetyczne Strukturalna słabość względem pozostałych walut Lokalni bankierzy w grze W przyszłym tygodniu ważne dane ze Szwecji Opór na poziomie 50 USD za baryłkę wciąż niepokonany str.7 str.8 str.8 str.9 Miedź Odreagowanie spadkowe cen miedzi str.10 Dorota Sierakowska Analityk surowcowy Metale szlachetne Zboża Napięcia wokół Korei Północnej wsparciem dla złota Gwałtowne spadki cen zbóż po raporcie USDA str.11 str.12 Soft commodities Dynamiczne tąpnięcie notowań bawełny str.13 Nota prawna: Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 1 / 13

2 Złoty i waluty regionu: Złoty wypadł najgorzej w regionie Rubel: Jego słabość była nadal widoczna w ostatnich dniach, co można wiązać z powrotem gorszych nastrojów na rynku ropy, a także pogorszeniem się globalnego sentymentu za sprawą dyplomatycznych tarć wokół Korei Północnej. Dla rynków akcji emerging markets był to najgorszy tydzień w tym roku. Turecka lira: Tydzień nie należał do udanych. Zaszkodził wzrost napięcia wokół Korei Północnej, który wyraźnie podbił awersję do ryzyka, ale i też komentarze prezydenta Erdogana dotyczące sektora bankowego, który jego zdaniem powinien być znacznie bardziej aktywny w polityce kredytowania lokalnej gospodarki. Złoty i waluty regionu CEE: Wzrost globalnej awersji do ryzyka uderzył w ostatnich dniach najbardziej w złotego, co można tłumaczyć tym, że wciąż jest to waluta najczęściej wykorzystywana przez inwestorów zagranicznych, jako ekspozycja na cały region Europy Środkowej. Inna sprawa, że uczestnicy rynku nie zakładają scenariusza w którym Rada Polityki Pieniężnej relatywnie szybko zaostrza kurs w polityce monetarnej konsensus panujący w tym gremium wyznaczany stanowiskiem prof. Glapińskiego zakłada, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w tym i przyszłym roku. W kontekście możliwego zaostrzenia kursu przez ECB (redukcja programu QE w przyszłym roku), a także FED (redukcja bilansu w najbliższych miesiącach, możliwe podwyżki stóp procentowych), taki stan rzeczy nie musi być korzystny dla naszej waluty. Przegrywamy nawet bitwę w naszym regionie chociażby z koroną czeską, którą mogą wspierać dalsze oczekiwania związane z podwyżkami stóp przez Bank Czech. Warto wspomnieć, że na naszą niekorzyść mogą grać też kwestie wizerunkowe związane z narastającym konfliktem z Komisją Europejską (reforma sądownictwa, wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej), chociaż ich znaczenie nie powinno być aż tak duże. Co do tematu danych makroekonomicznych, to warto zwrócić uwagę, że o ile odczyty nadal będą dobre, to istnieje ryzyko pewnego spowolnienia ożywienia gospodarczego w Europie Zachodniej za sprawą szybkiej aprecjacji euro w ostatnich tygodniach to może mieć pewne przełożenie na krajową koniunkturę. Na pogorszenie się sentymentu wokół naszej waluty wskazuje też układ techniczny koszyka BOSSA PLN. Kolejne podejście pod kilkuletnią linię trendu spadkowego okazało się nieudane, a dodatkowo w końcu tygodnia doszło do naruszenia 9-miesięcznego kanału wzrostowego. Sygnały możliwości zaistnienia takiego scenariusza były wysyłane już wcześniej przez tygodniowy wskaźnik RSI 9, co dobrze widać na poniższym wykresie. Przestrzeń do umocnienia złotego tym samym się kurczy, a ryzyko jego osłabienia staje się coraz większe. Jeżeli jednak chcielibyśmy postawić na scenariusz głębszej korekty, to duży udział w niej powinien wziąć USD/PLN, a sytuacja na tej parze będzie już zależna od przebiegów na EUR/USD. 2 / 13

3 Wykres tygodniowy BOSSA PLN Euro: Znaczenie będą mieć dopiero spekulacje wokół wrześniowego posiedzenia ECB Europejska waluta odczuła wzrost globalnego ryzyka wynikającego z dyplomatycznych przepychanek wokół Korei Północnej, tylko na krótko. W efekcie bilans tygodnia nadal pozostaje korzystny, chociaż koszyk BOSSA EUR widoczny na poniższym wykresie poszedł w dół. To jednak wynik konstrukcji tego instrumentu jego składowe, czyli jen i frank zyskały w ostatnich dniach dość wyraźnie w relacjach z euro. Kalendarz wydarzeń był mało istotny, ciekawej może być w przyszłym tygodniu ze względu na szacunki PKB za II kwartał. Jednak kluczem dla zrozumienia perspektyw euro w najbliższych tygodniach mogą być spekulacje wokół tego, czy ECB zaskoczy czymś rynki podczas posiedzenia zaplanowanego na 7 września. Teraz mamy sezon wakacyjny, ale w ostatnim czasie pojawiały się opinie, że termin wrześniowy może być zbyt wczesny na ogłaszanie ewentualnych zmian w programie QE w przyszłym roku i takie decyzje zapadną dopiero w październiku. Niemniej we wrześniu ECB powinien zaprezentować nowe projekcje makro, które mogą pomóc w ocenie, czy Bank będzie bardziej agresywny w wycofywaniu stymulantów w 2018 r., czy też pozostanie ostrożny w działaniach. Za tą drugą możliwością może przemawiać chociażby fakt, że nic nie wskazuje na to, aby wybory parlamentarne we Włoszech miały mieć miejsce wcześniej, niż wiosną 2018 r. Ze względu na sondaże wskazujące na wyrównane poparcie dla rządzącej obecnie Partii Demokratycznej, a eurosceptycznego Ruchu 5 Gwiazd, ECB może chcieć zachować w swoim arsenale narzędzia mogące ustabilizować sytuację, gdyby wynik wyborów był zaskoczeniem. 3 / 13

4 Wykres tygodniowy BOSSA EUR Dolar: Wsparła go geopolityka, dane makro już nie Za nami kolejny tydzień, kiedy to amerykańska waluta zachowuje się lepiej. Wcześniej wsparciem okazały się być lepsze odczyty Departamentu Pracy USA z 4 sierpnia, a teraz zamieszanie, jakie wywołał prezydent Donald Trump poprzez swoje wypowiedzi na temat Korei Północnej, które (co oczywiste) spotkały się z groźbami tamtejszego reżimu, który zapowiedział przygotowanie do połowy sierpnia planów ataku rakietowego na leżącą na Pacyfiku wyspę Guam - bazę wojsk USA. Doprowadziły one do wzrostu globalnego ryzyka i odwrotu inwestorów od bardziej ryzykownych walut, które w takiej sytuacji straciły z dolarem. Warto jednak zaznaczyć, że nie pojawiły się nowe przesłanki makro, które mogłyby zwiększyć oczekiwania dotyczące grudniowej podwyżki stóp przez FED. Te bazujące na modelu CME FEDWatch spadły z 47 proc. na początku tygodnia do 42 proc. w jego końcówce. To zasługa rozczarowania danymi o inflacji PPI, która w lipcu nieoczekiwanie spadła o 0,1 proc. m/m i wyhamowała do 1,9 proc. r/r, a także inflacji CPI, która rozczarowała rosnąc w ubiegłym miesiącu o 0,1 proc. m/m i 1,7 proc. r/r. W przyszłym tygodniu uwagę skupią dane nt. sprzedaży detalicznej we wtorek, zapiski z ostatniego posiedzenia FED w środę, dynamika produkcji przemysłowej w czwartek, oraz nastroje konsumenckiej w piątek. Jeżeli nie dadzą one pretekstów do odbicia dolara (a wcale nie muszą), to rynek będzie czekał na ewentualne spekulacje z sympozjum w Jackson Hole, jakie zaplanowano w końcu sierpnia ( ). Na wykresie koszyka FUSD widać, że na razie wsparcie w postaci strefy opartej o minima przy 91,86 pkt. z maja 2016 r., oraz 93,14 pkt. z maja 2015 r. jest respektowane. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego testowania tego obszaru w ramach procesu tzw. ubijania dnia. 4 / 13

5 Wykres tygodniowy FUSD Jen: W górę w ślad za wzrostem globalnego ryzyka To był tydzień jena. W dłużej mierze jest to jednak zasługa wzrostu globalnej awersji do ryzyka i pokrywania pozycji carry-trade, niż oczekiwań jakichś fundamentalnych zmian w polityce Banku Japonii. Wprawdzie były członek tego gremium (Iwata) przyznał, że należałoby w najbliższych miesiącach rozważyć zmniejszenie skali programu luzowania ilościowego, ale te słowa nie mają większego znaczenia, biorąc pod uwagę konsensus panujący obecnie w BOJ. 5 / 13

6 Wykres stóp zwrotu dla par z JPY za okres 5-11 sierpnia, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX Frank: Mocna korekta wcześniejszego ruchu Ostatnie dni to silna korekta wcześniejszej, równie mocnej przeceny. To oczywiście wynik wzrostu globalnej awersji do ryzyka. Czy ten ruch na CHF będzie trwały? Raczej nie, jeżeli postawimy na scenariusz w którym wzajemne dyplomatyczne komentarze ze strony prezydenta USA, a przedstawicieli reżimu Korei Północnej staną się nowym standardem i nie wiążą się z żadnym, dodatkowym ryzykiem militarnym. W dłuższym terminie ciekawa będzie jednak sytuacja na EUR/CHF, jeżeli przyjmiemy założenie, że 7 września Europejski Bank Centralny może jednak nieco rozczarować brakiem konkretów dotyczących QE. 6 / 13

7 Wykres stóp zwrotu dla par z CHF za okres 5-11 sierpnia, źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSA FX Funt: Strukturalna słabość względem pozostałych walut Brytyjska waluta pozostaje słaba, co dobrze widać po przebiegu wykresu koszyka handlowego funta liczonego przez Bank Anglii. Zresztą posiłkując się tym wykresem wskazywaliśmy kilka tygodni temu na złamanie linii trendu wzrostowego i związane z tym możliwe konsekwencje dla kursu. Reakcja, a w zasadzie jej brak na nieco lepsze dane dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej w czerwcu (+0,5 proc. m/m i +0,3 proc. r/r) pokazuje, że kwestia związana z toczącymi się negocjacjami ws. Brexitu, a także zmiana podejścia Banku Anglii w temacie podwyżek stóp procentowych, co było widoczne podczas posiedzenia 3 sierpnia, zaczyna ciążyć na kursie w dłuższym terminie. W przyszłym tygodniu poznamy kluczowe odczyty inflacji CPI za lipiec (we wtorek) słabszy odczyt nasili tylko spadki funta, lepszy da, ale raczej krótkoterminowy pretekst do odbicia. Środa to dane z rynku pracy, a czwartek dynamika sprzedaży detalicznej, które również będą mieć znaczenie dla sentymentu wokół funta. 7 / 13

8 Wykres tygodniowy koszyka handlowego funta liczonego przez Bank Anglii (=GBP), źródło: Thomson Reuters Waluty surowcowe: Lokalni bankierzy w grze Dolar australijski potaniał w ostatnich dniach za sprawą komentarzy ze strony RBA, w których wskazano, że niższy kurs AUD byłby korzystny dla gospodarki. Szef banku centralnego nie wykluczył nawet w wystąpieniu przed parlamentarną komisją, że zdecydowałby się na fizyczną interwencję, choć jak dodał, miałaby ona raczej miejsce w wyjątkowych okolicznościach. Notowaniom AUD mogły też zaszkodzić słabsze dane nt. struktury bilansu handlowego Chin, jakie pojawiły się na początku tygodnia. W przyszłym tygodniu emocje będą towarzyszyć publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia RBA we wtorek, a także lipcowych danych z rynku pracy w czwartek. Z kolei dolarowi nowozelandzkiemu zaszkodził opublikowany komunikat po posiedzeniu RBNZ w środę wieczorem, z którego wynikało, że bank pozostanie dość zachowawczy i nie widzi potrzeby dokonywania ruchów na stopach w najbliższej przyszłości. Prezes RBNZ (Wheeler) dodał, że nie wyklucza możliwości przeprowadzenia fizycznej interwencji na rynku, chociaż nie sprecyzował na ile obecna silna waluta może negatywnie oddziaływać na gospodarkę. W przyszłym tygodniu uwagę przykuje wtorkowa aukcja mleka. W ostatnich dniach taniał też dolar kanadyjski, co można tłumaczyć głównie spadkami cen ropy. W przyszłym tygodniu uwagę przykują dane o lipcowej inflacji CPI, które będą istotne z punktu widzenia kolejnych ruchów Banku Kanady. Waluty skandynawskie: W przyszłym tygodniu ważne dane ze Szwecji Korona szwedzka: Zyskała, ale w relacjach z i tak słabszymi walutami. Straciła natomiast względem dolara, euro, jena, czy franka. Powód wzrost napięcia na globalnych rynkach, na co SEK reaguje zwyczajowo osłabieniem. W przyszły wtorek poznamy kluczowe dane nt. inflacji CPI, które mogą nasilić spekulacje wokół dalszych ruchów Riksbanku. Korona norweska: Bilans tygodnia wypadł słabo ze względu na słabsze zachowanie się cen ropy naftowej. Poznaliśmy dane nt. inflacji CPI, które wypadły zgodnie z oczekiwaniami (1,5 proc. r/r w lipcu). 8 / 13

9 Surowce energetyczne: Opór na poziomie 50 USD za baryłkę wciąż niepokonany zzkiki Ropa naftowa: Notowania ropy naftowej zakończyły miniony tydzień na minusie. Cena amerykańskiej ropy naftowej WTI po raz kolejny testowała opór na poziomie 50 USD za baryłkę, jednak nie udało się pokonać tej psychologicznej bariery, a notowania tego gatunku ropy zeszły do okolic 48,00-48,50 USD za baryłkę. W środę Departament Energii podał, że we wcześniejszym tygodniu zapasy ropy w USA spadły o 6,45 mln baryłek przy oczekiwaniach zniżki o niecałe 3 mln baryłek. Amerykańskie rafinerie w badanym okresie wykorzystywały aż 96,3% swoich mocy przerobowych, co jest najwyższym poziomem od sierpnia 2005 r. OPEC podniósł prognozy popytu na ropę naftową z krajów kartelu w 2018 r. o 220 tysięcy baryłek dziennie do poziomu 32,42 mln baryłek dziennie. Import ropy naftowej do Chin w lipcu znalazł się na poziomie 34,74 mln ton, czyli średnio około 8,18 mln baryłek dziennie. To najniższy poziom od stycznia, ale wzrost o 12% w ujęciu rdr. Gaz ziemny: o Notowania gazu ziemnego w USA w minionym tygodniu dynamicznie odbiły się w górę, kończąc tydzień tuż poniżej poziomu 3 USD za mln BTU. o W czwartek Departament Energii USA podał, że zapasy gazu ziemnego w tym kraju wzrosły o 28 mld stóp sześciennych we wcześniejszym tygodniu, czyli o mniej niż oczekiwano. Naszym zdaniem: Poziom 50 USD za baryłkę okazał się skuteczną techniczną barierą dla kupujących na rynku ropy naftowej i, zgodnie z oczekiwaniami, doprowadził do odreagowania spadkowego cen tego surowca. Notowania ropy naftowej WTI mają obecnie krótkoterminowy potencjał spadku o kolejne 2-3 USD na baryłce. Z kolei na rynku gazu ziemnego wciąż utrzymuje się duży popyt w celach klimatyzacyjnych ze względu na trwające w USA gorące lato i wysokie temperatury powietrza a to może wspierać ceny gazu. Wykres dzienny cen ropy naftowej WTI Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek: Raport Amerykańskiego Instytutu Paliw dot. zapasów paliw w USA. Środa: Raport Departamentu Energii dot. zapasów paliw w USA. Czwartek: Raport Departamentu Energii dot. zapasów gazu ziemnego w USA 9 / 13

10 Miedź: Odreagowanie spadkowe cen miedzi W minionym tygodniu na rynku miedzi nastroje inwestorów były mieszane. W pierwszej połowie tygodnia notowania tego surowca dynamicznie wzrosły, jednak w środę zawróciły w dół i w kolejnych dniach odreagowały całą zwyżkę z początku tygodnia. Cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych ostatecznie zamknęła tydzień nieco poniżej poziomu 2,90 USD za funt. W średnioterminowej i długoterminowej perspektywie, obserwowana pod koniec lipca dynamiczna zwyżka notowań miedzi w Stanach Zjednoczonych oznacza wybicie się notowań tego surowca z wielomiesięcznej konsolidacji, w którą wpadły one po listopadowej dynamicznej zwyżce, a ograniczonej od góry rejonem 2,78-2,81 USD za funt. W lipcu import miedzi do Chin wyniósł 390 tysięcy ton, co oznacza niezmieniony poziom w stosunku do czerwca i maja tego roku (a więc był to już trzeci miesiąc stabilizacji importu miedzi do Chin). Jednocześnie, wynik ten jest o 8,3% wyższy niż w lipcu ub.r. Łącznie, w okresie styczeń-lipiec 2017 r. import miedzi do Chin wyniósł 2,62 mln ton, czyli był o 15,2% niższy w ujęciu rdr. Dane dotyczące inflacji w Chinach w lipcu =były dla rynku miedzi neutralne, odczyty inflacji były zbliżone do oczekiwań rynkowych. Naszym zdaniem: Wybicie się notowań miedzi górą z wielomiesięcznej konsolidacji jest sygnałem dużej siły strony popytowej. O ile w krótkoterminowej perspektywie możliwy jest powrót do górnego ograniczenia konsolidacji i jego testu jako linii wsparcia, to perspektywy dla cen miedzi w horyzoncie kolejnych tygodni znacząco się poprawiły i notowania mogą pozostać pod wyraźną presją popytu. Wykres dzienny cen miedzi w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: Dane dotyczące produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycji w aglomeracjach miejskich w Chinach za lipiec Poniedziałek: Dane dotyczące nowych kredytów i podaży pieniądza M2 w Chinach za lipiec 10 / 13

11 Metale szlachetne: Napięcia wokół Korei Północnej wsparciem dla złota Złoto: o o o Notowania złota rozpoczęły tydzień spokojnie, jednak w środę cena tego kruszcu mocno ruszyła w górę i zakończyła tydzień powyżej poziomu 1290 USD za uncję. Dynamiczna zwyżka notowań złota wynikała ze wzrostu napięć na linii Korea Północna Stany Zjednoczone za sprawą groźby wystosowanej przez administrację w Pjongjangu, dotyczącej rozważanego ataku rakietowego na Guam, czyli amerykańskie terytorium na Pacyfiku. Sytuacja na rynkach walutowych zeszła na dalszy plan: notowania amerykańskiego dolara były w miarę stabilne i nie miały większego przełożenia na notowania złota. Pozostałe metale szlachetne: o Notowania srebra dynamicznie wzrosły, podążając za cenami złota i kończąc tydzień powyżej poziomu 17 USD za uncję. o Cena platyny w minionym tygodniu systematycznie rosła, kończąc tydzień powyżej poziomu 980 USD za uncję. o Notowania palladu w minionym tygodniu pięły się w górę, docierając z powrotem w okolice poziomu 900 USD za uncję. Naszym zdaniem: Status złota jako tzw. bezpiecznej przystani sprawił, że napięcia wokół Korei Północnej znacząco wywindowały notowania tego kruszcu. Obecnie kluczowym testem dla notowań tego kruszcu jest więc ponownie poziom tegorocznych maksimów, czyli okolice 1300 USD za uncję. Z fundamentalnego punktu widzenia, sytuacja na rynku złota sprzyja spadkom cen, więc zmniejszenie napięć geopolitycznych najprawdopodobniej zepchnęłoby notowania kruszcu niżej. Wykres dzienny cen złota Ważne dane w kolejnym tygodniu: Wtorek-piątek: Dane makro w USA dotyczące rynku pracy oraz inflacji, mogące wpłynąć na wartość USD i pośrednio na złoto. Środa: Protokół z posiedzenia FOMC 11 / 13

12 Zboża: Gwałtowne spadki cen zbóż po raporcie USDA Kukurydza: Pierwsza połowa minionego tygodnia była na rynku kukurydzy okresem konsolidacji i wyczekiwania na czwartkowy raport Departamentu Rolnictwa USA. Publikacja ta doprowadziła do gwałtownej zniżki notowań tego zboża w Stanach Zjednoczonych, które w rezultacie zakończyły tydzień w okolicach 3,57-3,58 USD za buszel. W czwartkowej publikacji USDA podał, że mimo niedawnej suszy na terenach uprawy kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, szacuje tegoroczne zbiory na 14,153 mld buszli, czyli 169,5 buszli z ara jeśli te prognozy się zrealizują, to oznaczają one trzecie największe plony w historii. Soja: Notowania soi rozpoczęły miniony tydzień od spokojnych wzrostów, jednak w czwartek cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych dynamicznie spadła, kończąc tydzień poniżej poziomu 9,40 USD za buszel. Główną przyczyną tak wyraźnej zniżki notowań były zaskakująco dobre wyliczenia USDA dotyczące plonów soi w USA. Według departamentu, w sezonie 2017/2018 średni plon z ara upraw soi wyniesie 49,4 buszli, podczas gdy poprzednia prognoza wynosiła 48 buszli, a oczekiwania rynkowe zakładały obniżenie prognozy do 47,5 buszli. Pszenica: Notowania pszenicy tkwiły w konsolidacji w pierwszej połowie minionego tygodnia, jednak w czwartek gwałtownie spadły, kończąc piątkową sesję w okolicach poziomu 4,40 USD za buszel. Dynamiczna czwartkowa zniżka wynikała przede wszystkim z korelacji notowań pszenicy z cenami kukurydzy oraz soi gdyż informacje zawarte w raporcie Departamentu Rolnictwa były dla tego zboża raczej neutralne. USDA obniżył prognozy zbiorów pszenicy, ale prognozy produkcji samej pszenicy jarej (najbardziej dotkniętej suszami) były lepsze od oczekiwań. Naszym zdaniem: Czwartkowy raport Departamentu Rolnictwa USA zaskoczył inwestorów, dlatego zmienność cen zbóż w czwartek była podwyższona. Po tak dynamicznej zniżce możliwe jest krótkoterminowe odreagowanie wzrostowe, jednak żniwa na półkuli północnej zbliżają się wielkimi krokami, dlatego potencjał notowań zbóż do wzrostów jest obecnie ograniczony. Wykres dzienny cen kukurydzy w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: (22:00) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. tempa zasiewów i wzrostu zbóż Czwartek: (14:30) Raport Departamentu Rolnictwa USA dot. eksportu zbóż 12 / 13

13 Soft commodities: Dynamiczne tąpnięcie notowań bawełny Cukier: Miniony tydzień na rynku cukru upłynął pod znakiem systematycznego osuwania się notowań tego surowca w dół. W rezultacie, notowania cukru w Stanach Zjednoczonych na koniec tygodnia zbliżyły się już do okolic 13 centów za funt. Zniżkom notowań sprzyjały informacje ze strony Departamentu Rolnictwa USA, który w swoim raporcie podwyższył prognozy podaży cukru w USA ze względu na oczekiwania większej produkcji oraz wzrostu importu. Dodatkowo, oczekiwane są duże zbiory cukru w Brazylii, nawet mimo faktu, że przerabianie trzciny cukrowej na etanol zamiast cukru wciąż jest relatywnie opłacalne. Bawełna: Notowania bawełny pięły się w górę na początku minionego tygodnia, jednak w czwartek cena tego surowca w Stanach Zjednoczonych gwałtownie spadła, kończąc tydzień w pobliżu 68 centów za funt. Dynamiczna zniżka notowań bawełny w USA była powiązana z raportem Departamentu Rolnictwa, który znacząco podwyższył prognozy tegorocznych zbiorów bawełny w Stanach Zjednoczonych: zostały one podniesione o 1,5 mln bali do poziomu 20,5 mln bali, najwyższego od 11 lat. Kakao: Miniony tydzień nie przyniósł istotnych zmian technicznych i fundamentalnych na rynku kakao. Na wykresie cen tego surowca w Stanach Zjednoczonych trwa kilkumiesięczna konsolidacja, a niemal cały poprzedni tydzień upłynął pod znakiem przecen tego surowca, wywołanej głównie działalnością inwestorów instytucjonalnych. Naszym zdaniem: Notowania cukru zbliżają się już do poziomów tegorocznych minimów, które mogą być w najbliższych dniach testowane. Podobny scenariusz może wystąpić na rynku bawełny, jeśli nie pojawią się fundamentalne informacje korzystne dla kupujących. Z kolei notowania kakao wciąż są pod presją wynikającą bardziej z pesymizmu inwestorów instytucjonalnych niż z sytuacji fundamentalnej. Wykres dzienny cen bawełny w USA Ważne dane w kolejnym tygodniu: Poniedziałek: (18:00) Prognozy Departamentu Rolnictwa USA dot. rynku bawełny Środa: (21:00) Prognozy Departamentu Rolnictwa USA dot. rynku cukru 13 / 13

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04

Raport dzienny FX. Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Raport dzienny FX Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz.: 11:04 Dzisiaj w kalendarzu amerykańska inflacja GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Dane nt. inflacji CPI w USA były

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Wtorek, 20 stycznia 2015 r., godz.: 11:13

Raport dzienny FX. Wtorek, 20 stycznia 2015 r., godz.: 11:13 Raport dzienny FX Wtorek, 20 stycznia 2015 r., godz.: 11:13 Spadają globalne prognozy wzrostu PKB GG Marek Rogalski Główny Analityk walutowy e-mail: m.rogalski@bossa.pl Po ubiegłotygodniowej rewizji prognoz

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-11-2006r.) Sytuacja na rynku krajowej waluty wciąż pozostaje bez zmian, czyli złoty cały czas jest bardzo mocny na większości par. Siła krajowej waluty wynika po części

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (12-05-2006r.) Miniony tydzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem środowej decyzji FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Decyzja okazała się zgodna

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) Miniony tydzień na rynku walutowym nie wniósł niczego nowego do aktualnej sytuacji. Cały czas widoczna jest tu bowiem presja spadku wartości amerykańskiej waluty

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

PLN i CEE stabilne, EM pod presją. Wspólna waluta bez większych zmian. USD Rynek czeka na FED str.4. Jen w dół w ślad za wzrostem Nikkei

PLN i CEE stabilne, EM pod presją. Wspólna waluta bez większych zmian. USD Rynek czeka na FED str.4. Jen w dół w ślad za wzrostem Nikkei poniedziałek, 14 września 2015 PLN i waluty regionu PLN i CEE stabilne, EM pod presją str.2 Raport przygotowali: EUR Wspólna waluta bez większych zmian str.3 USD Rynek czeka na FED str.4 JPY Jen w dół

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Przed nami ważny tydzień wg. analizy technicznej. Inflacja nie daje dodatkowych impulsów dla SNB

Przed nami ważny tydzień wg. analizy technicznej. Inflacja nie daje dodatkowych impulsów dla SNB piątek, 9 października 2015 PLN i waluty regionu Zaczynają rosnąć w siłę str.2 Raport przygotowali: EUR Przed nami ważny tydzień wg. analizy technicznej str.3 USD Za nami mocna korekta str.4 JPY Przeceniła

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (07-07-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (07-07-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (07-07-2006r.) Pierwsza część tygodnia przebiegała w spokojnej atmosferze. We wtorek w USA inwestorzy świętowali Dzień Niepodległości, zatem rynku finansowe były tam

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19-06-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19-06-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19-06-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Dopiero piątek przyniósł dynamiczny spadek wartości dolara względem euro, co znalazło

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. poniedziałek, 18 maja 2015 11:37

Raport walutowy. poniedziałek, 18 maja 2015 11:37 poniedziałek, 18 maja 2015 11:37 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Grecy nie przedstawili w weekend nowej listy reform, które mogłyby stać się przedmiotem do rozmów ws. znalezienia

Bardziej szczegółowo

Kiedy SNB podniesie limit dla EUR/CHF?

Kiedy SNB podniesie limit dla EUR/CHF? 01-01-1995 01-11-1995 01-09-1996 01-07-1997 01-05-1998 01-03-1999 01-01-2000 01-11-2000 01-09-2001 01-07-2002 01-05-2003 01-03-2004 01-01-2005 01-11-2005 01-09-2006 01-07-2007 01-05-2008 01-03-2009 01-01-2010

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

12.04.2011. komentarz surowcowy

12.04.2011. komentarz surowcowy 12.4.211 Ostatni tydzień charakteryzował się dużymi wzrostami cen surowców. Rosnące ceny ropy i korzystny sentyment na rynkach finansowych wspierały wzrosty cen większości surowców. Utrzymująca się niepewność

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym upływa pod znakiem spokojnych wahań w ograniczonym zakresie. Jest to już kolejny z rzędu dzień, gdy na złotym w zasadzie nic

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych.

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Zakopane, 4 czerwca 2011 r. Dostęp do wiarygodnych źródeł

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (16-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (16-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (16-06-2006r.) Miniony tydzień, w porównaniu do poprzedniego, był bardzo spokojny. Na głównych parach praktycznie nic się nie działo. W środę udało się zatrzymać falę

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) Początek tygodnia na rynku eurodolara upłynął w spokojnej atmosferze. Kontynuowany został trend aprecjacji europejskiej waluty z ostatniego okresu. Ceny dziś

Bardziej szczegółowo

Rynek będzie przeskalowywał oczekiwania odnośnie podwyżek. MFW nie wyklucza obniżki prognoz PKB. Jordan sugeruje niższe stopy, ale nie teraz

Rynek będzie przeskalowywał oczekiwania odnośnie podwyżek. MFW nie wyklucza obniżki prognoz PKB. Jordan sugeruje niższe stopy, ale nie teraz piątek, 4 września 2015 PLN i waluty regionu Sprzeczne czynniki str.2 Raport przygotowali: EUR Obiecanki Draghiego str.3 USD Rynek będzie przeskalowywał oczekiwania odnośnie podwyżek str.4 JPY CHF MFW

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02-04-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02-04-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (02-04-2005r.) Miniony tydzień, w porównaniu do poprzedniego, można by uznać za stosunkowo spokojny na rynku międzynarodowym. Jedynie nieco bardziej wyraźne ruchy widoczne

Bardziej szczegółowo

ECB nie będzie w stanie długo czekać z działaniami. Ważne będzie to, co powie Bank Japonii 7 października

ECB nie będzie w stanie długo czekać z działaniami. Ważne będzie to, co powie Bank Japonii 7 października piątek, 2 października 2015 PLN i waluty regionu Złoty pod coraz większą presją str.2 Raport przygotowali: EUR ECB nie będzie w stanie długo czekać z działaniami str.3 USD Rynkowa schizofrenia? str.4 JPY

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (21-07-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (21-07-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (21-07-2006r.) Główną atrakcją dla rynków finansowych w minionym tygodniu było środowe wystąpienie szefa FED, Bena Bernanke. Oświadczył on, że w związku ze spowolnieniem

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-01-2005r.) Miniony tydzień nie był zbyt pasjonujący na rynku walutowym. Rynek eurodolara nadal tkwi w krótkoterminowym trendzie horyzontalnym. Względny spokój w notowaniach

Bardziej szczegółowo

Rekordowy zasiew kukurydzy

Rekordowy zasiew kukurydzy 3 lipca 2013 Rekordowy zasiew kukurydzy Rys. 1 Wykres tygodniowy kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę notowanego na giełdzie CBOT Źródło: TMS Direct Notowania kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę na

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 7 października 2015 r.

Data publikacji: 7 października 2015 r. Data publikacji: 7 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego konsolidują się pod lokalnym oporem na poziomie 96,60. Brak wyraźnego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-06-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-06-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (03-06-2005r.) Miniony tydzień do udanych mogą zaliczyć posiadacze długich pozycji w dolarze względem euro. Amerykańska waluta bardzo wyraźnie zyskała, co było konsekwencją

Bardziej szczegółowo

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 2010-06-19 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 3,00

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

2010-07-10 SPIS TREŚCI

2010-07-10 SPIS TREŚCI 2010-07-10 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 2,70

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 31 października 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W poniedziałek dolar umocnił się do euro do poziomu nie notowanego od 2,5 roku - 1,2330. Rozczarowujące

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 28 października 2015 r.

Data publikacji: 28 października 2015 r. Data publikacji: 28 października 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego dokonały silnego wzrostowego odbicia i podeszły dynamicznie pod opadającą

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-07-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-07-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-07-2005r.) Miniony tydzień na rynku walutowym podzielić można by na dwie kwestie: rynek zagraniczny, na którym sytuacja pozostaje bez zmian; oraz na rynek krajowy,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r. Data publikacji: 19 sierpnia 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w szerokim trendzie bocznym. Wybicie z lokalnego kanału cenowego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (24-06-2005r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (24-06-2005r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (24-06-2005r.) W zeszłym tygodniu wspominałem, że sytuacja techniczna jest stosunkowo ciekawa i powinna nam zapewnić sporo atrakcji, pomimo braku ważniejszych publikacji

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25 listopada 2015 r. Data publikacji: 25 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (10-02-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (10-02-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (10-02-2006r.) Miniony tydzień nie wniósł niczego nowego do ogólnego obrazu rynku. Na złotym kończymy notowania dość wyraźnym umocnieniem. Wygląda więc na to, że widmo

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19.12.2004r.) Rynek zagraniczny

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19.12.2004r.) Rynek zagraniczny FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (19.12.2004r.) Miniony tydzień przyniósł sporo atrakcji inwestorom na rynku dolara amerykańskiego. Pierwsza część tygodnia charakteryzowała się spadkiem wartości amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) Poniedziałek na krajowym rynku walutowym charakteryzował się nadal utrzymującą presją aprecjacji złotego, choć w nieco mniejszej skali, niż miało to miejsce w

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) Ostatnie dni sporo zmieniły w sytuacji na rynku złotego. Na wyraźny odwrót inwestorów od rynków wschodzących naszego regionu nałożyło się jeszcze spore umocnienie

Bardziej szczegółowo

26.04.2011. komentarz surowcowy

26.04.2011. komentarz surowcowy 26.4.211 Ostatni tydzień przyniósł na rynku surowców rekordowe poziomy cen metali szlachetnych (głównie na fali osłabiającego się dolara). Ceny złota pobiły nowy historyczny rekord, srebro wzrosło do poziomów

Bardziej szczegółowo

RAPORT TYGODNIOWY WALUTY I SUROWCE

RAPORT TYGODNIOWY WALUTY I SUROWCE RAPORT TYGODNIOWY WALUTY I SUROWCE Data sporządzenia: 13 kwietnia godz. 9.00 Pozytywnie znów wyróżniał się amerykański dolar. Zaskoczyła też siła dolara australijskiego. Negatywnie euro, które w krótkim

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów

Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów 05 września 2014 r. Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów Tegoroczne zbiory kukurydzy w USA najprawdopodobniej będą najwyższe w historii. 12 sierpnia poznaliśmy raport WASDE (szacunki światowych podaży

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 18 lipca 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 18 lipca 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 18 lipca 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD Po blisko trzech miesiącach trendu bocznego w szerokim kanale 1.54-1.58, w końcu inwestorzy nabrali większego

Bardziej szczegółowo

2010-01-02 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-01-02 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 1 2010-01-02 SPIS TREŚCI W tym tygodniu Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (24-03-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (24-03-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (24-03-2006r.) Miniony tydzień na rynku walutowym stał pod znakiem wyraźnego umocnienia dolara. Pierwsze, sprzyjające symptomy pojawiły się wraz z wtorkowymi danymi odnośnie

Bardziej szczegółowo

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej FX 2014 Polska Na drodze ożywienia W ciągu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z sukcesywną poprawą danych dotyczących polskiej gospodarki. Wzrost PKB okazał się najsłabszy w 1.kwartale (0,8% r/r), w

Bardziej szczegółowo