RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

2

3 Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu Skróty klawiszowe 8-6 Wprowadzanie rozrachunku 8-7 Dołączanie rozrachunku 8-8 Dekrety Księga Handlowa 8-9 Wpis do księgi Księga Podatkowa 8-11 Wpis do ewidencji Ryczałt 8-12 Rejestracja VAT 8-13 Import nagłówków dokumentów magazynowych 8-15 Automatyczne księgowanie różnic kursowych 8-16 Księgowanie kręgu kosztów 8-17 Zamknięcie kont wynikowych 8-18 Przeszacowanie walut 8-19 Rejestracja VAT Dowody wewnętrzne Wprowadzanie dowodów wewnętrznych 8-24 Księgowanie dowodów wewnętrznych 8-25 Zarejestruj zaznaczone dokumenty 8-25 Spis z natury Wprowadzanie arkusza spisu 8-26 Automatyczne tworzenie nagł. dow. wew. i spisów z natury 8-27 Zmiana statusu dokumentu Księgowanie dokumentów Zamknięcie miesiąca Bilans otwarcia Wprowadzanie sald BO 8-31 Import bilansu otwarcia 8-31 Importuj z planu kont ( xml ) 8-32 Eksport kont księgowych do xml 8-32 Tworzenie rozrachunków z BO 8-32 Sprawdź rozrachunki dla wszystkich/ zaznaczonych pozycji 8-33 Zatwierdzanie bilansu otwarcia 8-34 Noty korygujące Deklaracje Deklaracja CIT Deklaracja PIT 5/ PIT-5L 8-39 Deklaracja PIT Deklaracja VAT-7(K), VAT-UE 8-41 Deklaracja VAT-7D 8-42 Rozliczenie dochodu 8-43 Rozliczenie ryczałtu (miesięczne/ kwartalne) 8-43 Drukowanie deklaracji 8-44 Współpraca z systemem ALMOS Import kartotek 8-46 Obsługa okna ALMOS 8-46 Uzupełnianie danych 8-47 Definiowanie wzorców księgowań 8-49 Import dokumentów 8-49 e-deklaracje 8-51 Ogólne informacje o systemie e-deklaracji Implementacja e-deklaracji w systemie RAKSSQL Etapy wdrażania funkcjonalności e-deklaracji 8-52 Obsługiwane typy deklaracji 8-52 Znane ograniczenia 8-53 Wersja produkcyjna i testowa systemu e-deklaracji 8-53 Obsługa e-deklaracji Kolejność operacji 8-55 Prezentacja informacji o stanie przetwarzania e-deklaracji 8-55 Operacje dostępne z poziomu okna przeglądu deklaracji 8-57 Operacje dostępne z poziomu okna edycji deklaracji 8-59 Szczegółowy opis operacji związanych z przetw. e-deklaracji Wstępna kontrola poprawności e-deklaracji 8-60 Podpisywanie i wysyłka e-deklaracji 8-60 Podpisywanie dokumentów XML 8-61 Wysyłka deklaracji 8-63 Sprawdzanie statusu przetwarzania e-deklaracji 8-64 Podgląd dokumentu UPO 8-66 Weryfikacja dokumentu UPO 8-67 Wydruk dokumentu UPO 8-68 Eksport deklaracji do pliku XML 8-68 Ewidencja elementów majątku 8-71 Ewidencja przejazdów 8-72 Koszt eksploatacji pojazdów 8-72 Rozliczenie kosztów eksploatacji pojazdów 8-73 Ewidencja środków trwałych 8-75 Podział środków trwałych 8-75 Dodawanie nowego środka trwałego 8-77 Miejsca powstawania kosztów 8-81 Wprowadzanie wyposażenia 8-83 Wprowadzanie pojazdu 8-83 Wydarzenia 8-85 Przyjęcie środka trwałego 8-85 Wyznaczenie planu amortyzacji 8-87 Korekta planu amortyzacji 8-88 Umorzenie miesięczne 8-89 Aktualizacja wartości 8-90 Zmiana wartości początkowej 8-91 Odpis aktualizujący 8-92 Storno odpisu aktualizacyjnego 8-93 Likwidacja środka 8-94 Sprzedaż środka 8-95 Zmiana miejsca użytkowania 8-96 Kartoteka wydarzeń Księgowanie wydarzeń środków trwałych 8-98 Księgowanie wydarzeń przez eksport do XML 8-99 Dokumenty ewidencyjne Dokumenty przyjęcia środków trwałych 8-99 Dokumenty likwidacji środków trwałych Protokoły zdawczo odbiorcze Kartoteki Kontrahenci Zakładanie grup kontaktów Dodawanie kontaktu Kasy Rachunki bankowe Plan kont Dodawanie konta 8-115

4 Przypisania do TB lub RZiS Dopisywanie kont z kartoteki Powiązane konta z kartoteką Import planu kont z innej firmy lub roku Obroty i salda dla zaznaczonych kont Pokaż zapisy na koncie Przenieś zapisy na konto analityczne Przenieś zapisy na inne konto Załóż konta z kartoteki Wyszukiwanie konta Edycja konta Usuwanie konta Udziałowcy Dodawanie nowego udziałowca Źródła przychodu Przychody i koszty Udziały w źródle przychodu Składki ubezpieczeniowe Słowniki Kody dokumentów Finanse Kasa i Bank Kod dokumentu Stawki VAT Wzorce opisów Urzędy skarbowe Księgowość Rejestry VAT Grupy kont Nowa grupa Konta w grupie Przeglądanie TB i RZiS Powiązania TB z planem kont Powiązania RZiS z planem kont Tabela Bilansu Rachunek Zysków i Strat Stawki PDOF Stawki zryczałtowanego PDOF Stawki przejazdu pojazdów Wzorcowe trasy przejazdu pojazdów Miejsca powstawania kosztów Stawki przejazdu pojazdów Wzorcowe trasy przejazdu pojazdów Miejsca powstawania kosztów Schematy księgowania Środki Trwałe Typy środków trwałych Klasyfikacja środków trwałych Tabela aktualizacji środków trwałych Zestawienia Specyfikacja wydruków Ewidencja Przychodów Księga Podatkowa Rejestr sprzedaży Rejestr zakupu Zestawienie sald Zestawienie obrotów i sald Zapisy dzienników Informacje ogólne Opis zbiorów danych RAKSSQL FK Zgodność programu z wymogami ustawy o rachunkowości

5 Księgowość Dokumenty Księgowość stanowi najważniejszą część systemu ponieważ umożliwia wprowadzanie podstawowej jednostki informacji jaką jest dokument. W tej części systemu możliwe jest wprowadzanie dokumentów dotyczących Księgi Handlowej, Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ryczałtu, sprawdzanie i ewentualna korekta wprowadzonych danych, a następnie ostateczne zatwierdzenie. W tej grupie wystawiane są również wszystkie deklaracje. Mimo podziału na rodzaj prowadzonej działalności, wprowadzanie dokumentów do programu jest bardzo podobne. Zawiera wspólną część dotyczącą dokumentu źródłowego, księgowego oraz kontrahenta. Różnice występują jedynie na poziomie wprowadzania pozycji. Wprowadzanie dokumentów odbywa się po uruchomieniu opcji Księgowość Dokumenty księgowe. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wprowadzanie dokumentów odbywa się w ten sam sposób a lista dokumentów znajduje się w jednym oknie. W oknie Lista dokumentów w systemie znajdują się dokumenty księgowe wszystkich lat obrachunkowych. Podział na grupy umożliwia utworzenie takiego filtru, który uwzględniałby bieżący rok obrachunkowy oraz poprzednie lata obrachunkowe. Wskazówka Jeśli w poszczególnych latach obrachunkowych była prowadzona w Firmie Księga Handlowa, Księga Podatkowa i Ryczałt, to w oknie przeglądania dokumentów będzie możliwe wyświetlenie dokumentów dla wszystkich typów źródeł przychodu. Nagłówki kolumn informują o zapisie: KH oznacza zapis w Księdze Handlowej KR oznacza zapis w Księdze Przychodów i Rozchodów RC oznacza zapis w Ewidencji Przychodów RS i RZ oznaczają wpisy odpowiednio dla rejestru sprzedaży i rejestru zakupów. Kolumna oznaczona Z określa, czy dokumenty są zaksięgowane. W zależności od formy prowadzenia działalności kolumny KH, KR i RC zastępują się. Księgowość i Środki Trwałe 8-1

6 W prawym górnym rogu okna znajdują się przyciski narzędziowe, których działanie zostało omówione w rozdziale Ważniejsze przyciski i skróty klawiszowe. W dolnej części znajdują się przyciski,, które pozwalają na dodawanie, poprawianie oraz usuwanie dokumentów. Pod przyciskiem można zaksięgować dokument oraz sprawdzić poprawność zaznaczonych dokumentów. Przycisk pozwala zamknąć okno z dokumentami. Podział na grupy Podział na grupy umożliwia utworzenie takiego filtru, który uwzględniałby bieżący rok obrachunkowy oraz poprzednie lata obrachunkowe. Ponieważ wszystkie dokumenty księgowe: dokumenty Księgi Handlowej, Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałtu znajdują się w jednym oknie wygodnie jest podzielić je na grupy tak by w bieżącym roku pokazywały się tylko aktualne dokumenty. Okno Lista dokumentów w systemie składa się z dwu części: okna z grupami oraz okna z listą dokumentów. Okno z grupami można wyłączyć po uruchomieniu ikony. Wówczas, widoczne będą jedynie aktualne dokumenty. Zakładanie nowej grupy odbywa się w lewym oknie. Należy uruchomić prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję [DODAJ GRUPĘ]. Wybierz z listy zakres czasowy dla dokumentów Znaczenie pozycji zostało omówione w poniższej tabeli. 8-2 Księgowość i Środki Trwałe

7 Tabela 1 Nazwa Nazwa Rodzaj Liczba dni Data początku Data końca Parametry filtru: Znaczenie Użytkownik może wpisać dowolna nazwę. Nazwa identyfikuje grupę na drzewie dat. Po uruchomieniu przycisku otwiera się okno z możliwością wskazania rodzaju żądanej grupy. Jeśli w pozycji Rodzaj zostanie wybrany Ostatnie N dni pozycja będzie aktywna. Pozycja do wpisania daty staje się aktywna, jeśli zostanie wybrany rodzaj Dowolne daty. Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezależnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. Należy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru VAT Tu wprowadza się dekrety, lub zapisy do Księgi Podatkowej alboi Ewidencji Przychodów oraz w rejestrze VAT Po uruchomieniu przycisku można automatycznie zaksięgować VAT, różnice kursowe, sprawdzić obroty i salda Księgowość i Środki Trwałe 8-3

8 Okno składa się z trzech części: 1. Dokument księgowy tu znajdują się dane księgowanego dokumentu tzn. typ, numer, data dokumentu, kontrahent, status, data księgowania, kod dokumentu, numer na podstawie kodu, grupa operacji. 2. Kontrahent tu znajdują się dane kontrahenta pobierane nastepnie do rejestrów VAT 3. Dane dodatkowe tu wprowadza się dekrety lub zapisy do Księgi Przychodów i Rozchodów albo do Ewidencji Przychodów oraz dodatkowo do Rejestru VAT i rozrachunki. Rodzaj zakładek w tej części zależy od typu prowadzonej działalności*, który wskazujemy podczas dodawania roku obrachunkowego. *Jeżeli podczas dodawania roku wybrano TYP działalności Księgę Handlową to wprowadzając dokument księgowy dostępne będą: 1. Dekrety 2. Rejestr VAT 3. Rozrachunki 4. Uwagi *Jeśli wybrano Księgę Przychodów i Rozchodów to wprowadzając dokument księgowy dostępne będą zakładki: 1. Księga Podatkowa 2. Rejestr VAT jeśli w parametrach roku obrachunkowego zaznaczono, że Firma jest płatnikiem VAT 3. Rozrachunki 4. Uwagi *Jeśli wybrano Ewidencję Przychodów to wprowadzając dokument księgowy dostępne będą zakładki: 1. Ewidencja Przychodów 2. Rejestr VAT jeśli w parametrach roku obrachunkowego zaznaczono, że Firma jest płatnikiem VAT 3. Rozrachunki 4. Uwagi Po niżej znajduje się opis wprowadzania dokumentów według typu działalności. Tabela 2 Informacje na stronie Dokument księgowy : Nazwa Dane podstawowe: Znaczenie Status dokumentu Niezarejestrowany oznacza że nie przystąpiono do wprowadzania danych księgowych (dekretów, zapisów w rejestrze), a wprowadzono jedynie dane podstawowe dokumentu źródłowego. Utworzone automatycznie nagłówki dokumentów: magazynowych, sprzedaży, kasowych itd. będą miały ten status. 8-4 Księgowość i Środki Trwałe

9 Tabela 2 Informacje na stronie Dokument księgowy : Nazwa Znaczenie Dane podstawowe: Status dokumentu Np. po wystawieniu faktury VAT w module Sprzedaż pojawi się nagłówek dokumentu księgowego w module Finanse Księgowość ze statusem Niezarejestrowany.. Po rozksięgowaniu takich dokumentów (przy pomocy wzorca ksiegowego) zostanie im nadany status " W buforze - sprawdzony". Jeśli przystępujemy do ręcznego wprowadzania dekretów na kontach i rejestrach VAT można wybrać jedną z opcji statusu W buforze - sprawdzony, "w buforze - niesprawdzony" - ten umożliwia zapisanie dokumentu bez sprawdzania zgodności zapisów lub Zarejestrowany. Dokumenty ze statusem W buforze nie są brane do zestawień. Status przeznaczony jest dla osób które wprowadzają zapisy do akceptacji przez osobę nadzorującą. Ustawienie/zmiana domyślnego statusu jest możliwa po uruchomieniu opcji Administracja/ Parametry/Parametry firmy. Jeśli wprowadzamy zapisy które nie wymagają kontroli lub akceptacji ustawiamy status Zarejestrowany. Data księgowania Kod Numer kolejny Grupowa zmiana statusu dokumentów możliwa jest po uruchomieniu klawisza [OPERACJE] (np. zmiana statusu "w buforze -..." na "zarejestrowany"). Podczas tej zmiany sprawdzana jest zgodności zapisów dokumentów księgowych ( podczas zmiany na w buforzesprawdzony, lub Zarejestrowany ). Zmiana statusu jest możliwa dla zaznaczonych dokumentów: ze statusu "w buforze -..." na "zarejestrowany" ze statusu "zarejestrowany" na "w buforze-..." ze statusu "zarejestrowany" na "niezarejestrowany". Data pod jaką chcemy ująć dokument w księgach rachunkowych. Musi zawierać się w aktualnym roku obrachunkowym. Według tej daty porządkowany jest dziennik księgowań i wg niej zapisy zaliczane są do poszczególnych miesięcy. Wskazuje, do którego z dzienników szczegółowych wprowadzamy dany dokument. Symbol wybierany jest z listy definiowanej na stronie Słowniki w grupie Kody dokumentów. Kod dokumentu może być wpisany ręcznie. Numer jest nadawany automatycznie na podstawie numeru startowego zdefiniowanego dla danego kodu. Program zawsze sprawdza unikalność numeru dla danego symbolu. Numer dokumentu Identyfikuje dokumenty wprowadzone do systemu. Nadany przy wprowadzaniu numer należy nanieść na dokument, który jest podstawą wpisu. Numer jest generowany wg schematu zdefiniowanego dla danego kodu. Księgowość i Środki Trwałe 8-5

10 Tabela 2 Informacje na stronie Dokument księgowy : Nazwa Znaczenie Dokument źródłowy: Grupa operacji Zdefiniowanie grupy operacji (opcja "Słowniki/Księgowość/Schematy operacji") umożliwia podział operacji na pewne grupy np. sprzedaż wg produktów (sprzedaż zeszytów, sprzedaż ołówków itp) oraz wydruk zestawienia z podziałem na grupy operacji. Obecnie opcja dostępna dla Księgi Podatkowej, Ewidencji Przychodów oraz Rejestru VAT). Typ dokumentu Rodzaj wprowadzanego dokumentu. Po uruchomieniu przycisku dostępna będzie gotowa lista np. faktura zakupu, faktura sprzedaży, lista płac itd. Typ dokumentu identyfikuje dokument wystawiony w systemie RAKSSQL np. w module Sprzedaż. Numer Numer wprowadzanego do systemu dokumentu np. numer faktury sprzedaży Data Data sporządzenia dokumentu księgowego, który jest podstawą wpisu. Data op.gosp. Data operacji gospodarczej to np. data sprzedaży na fakturze VAT. Przepisujemy ją z dokumentu księgowego, który jest podstawą wpisu. W wielu przypadkach jest to ta sama data co data sporządzenia dokumentu. Kontrahent Jeśli dany dokument ma być wprowadzony do ewidencji VAT, to nazwa kontrahenta musi być podana. Po kliknięciu przycisku po prawej stronie pola Kontrahent pojawia się kartoteka kontrahentów, z której możemy pobrać dane. Dane kontrahenta mogą być również wpisane ręcznie. NIP NIP kontrahenta Tabela 3 Informacje na stronie Kontrahent : Nazwa Znaczenie Dane kontrahenta Jeśli dany dokument ma być wprowadzony do ewidencji VAT, to dane kontrahenta muszą być podane. Po kliknięciu przycisku po prawej stronie pola Nazwa lub NIP pojawia się kartoteka kontrahentów, z której możemy pobrać dane. Dane kontrahenta mogą być również wpisane ręcznie. Skróty klawiszowe W celu ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania dokumentów księgowych program umożliwia korzystanie ze skrótów klawiszowych, do których przypisane są odpowiednie funkcje przedstawione w poniższej tabeli. 8-6 Księgowość i Środki Trwałe

11 Tabela 4 Ważniejsze przyciski i ich skróty klawiszowe ( cd ): Przycisk Skrót Opis [DODAJ] [Insert] Utworzenie nowej pozycji [EDYTUJ] [F2] Edycja danych dotyczących wskazanej pozycji [USUŃ] [Delete] Usunięcie wskazanej pozycji [F2] Plan kont [F4] [TAB] [Shift + Tab] [ENTER] Lista kontrahentów Przechodzenie do kolejnego pola Przechodzenie do kolejnego pola przy użyciu klawiszy nawigacyjnych Cofniecie się o pole do tyłu Zakończenie edycji danego pola [ Lewy ALT+ ] Otwarcie pól wyboru [Lewy ALT + ] Wybór dostępnego słownika [Ctrl+TAB] Przycisk na klawiaturze [Ctrl + Enter] Przełączanie się między zakładkami nagłówka dokumentu (Dokument księgowy/ Kontrahent) lub pozycji dodatkowych (Dekrety/Rejestry VAT/ Rozrachunki/Uwagi/Załączniki) Wywoływanie podręcznego menu Zatwierdzenie formularza dokumentu Wprowadzanie rozrachunku Dodawanie rozrachunku może odbywać się podczas wprowadzania dokumentu księgowego w opcji Księgowość/ Dokumenty księgowe w dolnej części okna "Dane dodatkowe" - zakładka Rozrachunki. Okno wprowadzania rozrachunku składa się z dwóch części. Na pierwszej zakładce wprowadzane są dane podstawowe rozrachunku, na drugiej odbywa się jego rozliczanie. Księgowość i Środki Trwałe 8-7

12 Na tej zakładce wprowadź dane podstawowe Uruchom zakładkę, aby dokonać rozliczenia Na zakładce Dane podstawowe znajduje się nazwa kontrahenta, opis dokumentu, data wystawienia faktury, jej termin płatności, typ rozrachunku: należność, jeśli rozrachunkiem jest faktura sprzedaży lub zapłata za fakturę zakupu; zobowiązanie, jeśli rozrachunkiem jest faktura zakupu lub zapłata za fakturę sprzedaży. Pole Zapłata powinno być zaznaczone wówczas, gdy rozrachunkiem jest dokument kasowy. W dolnej części okna znajduje się waluta rozrachunku, kwota w walucie i w złotówkach oraz kwota pozostała do rozliczenia w przypadku częściowych rozliczeń. Na zakładce Rozliczenia dokonywane są powiązania i rozliczenia wprowadzanego rozrachunku. Aby rozliczyć rozrachunek należy nacisnąć przycisk. Pojawi się lista nierozliczonych dokumentów kontrahenta. Wskazać właściwy dokument i zatwierdzić go naciskając przycisk. Możemy wskazać jeden lub kilka dokumentów do rozliczenia. Aby zapisać rozrachunek należy nacisnąć przycisk. Dołączanie rozrachunku Jeśli w programie istnieje luźny rozrachunek, który został wprowadzony i nieprzypisany do żadnego dokumentu, można go powiązać z wprowadzanym przez nas dokumentem księgowym. W tym celu należy nacisnąć przycisk i wybrać opcję [DOŁĄCZ]. 8-8 Księgowość i Środki Trwałe

13 W oknie z niepowiązanymi rozrachunkami wskazać ten, który zamierzamy powiązać i nacisnąć przycisk. Aby odłączyć rozrachunek od dokumentu należy po uruchomieniu tego samego przycisku wybrać opcję [ODŁĄCZ]. Dekrety Księga Handlowa Zapis dekretu jest możliwy na zakładce Dekrety. Zakładka pojawia się wtedy, gdy podczas zakładania roku wybrano typ działalności Księga Handlowa, a podczas wprowadzania dokumentu księgowego w polu Status dokumentu wybrano opcję W buforze -... lub Zarejestrowany. Na tej zakładce można dopisywać nowe dekrety, poprawiać i usuwać już istniejące. Dopuszczalne są dekrety jednostronne. Wymagana jest zgodność obrotów w ramach dokumentu - dla dokumentów ze statusem "zarejestrowany". Jeśli jest potrzeba wprowadzenia (chwilowego zamknięcia) dokumentu, którego obroty nie są zgodne dokumentowi należy przypisać status "W buforze-niesprawdzony" - różnica obrotów wykazywana jest w dolnym rogu okna na czerwono. Taki dokument można zawsze poprawić, a obroty wyrównać. Tylko dokumenty ze statusem "zarejestrowany" mogą zostać zaksięgowane i znaleźć się na zestawieniach. Program sprawdza osobno zgodność obrotów na kontach bilansowych i pozabilansowych. Przy czym wymagana jest zgodność obrotów także na kontach pozabilansowych. Jeśli prowadzone są konta pozabilansowe należy założyć konto techniczne pozabilansowe (np. [999]) i używać go jako konto korespondujące przy księgowaniu na kontach pozabilansowych. Aby wprowadzić nowy dekret należy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Wywołaj plan kont Jeśli kartoteka została powiązana z kontami w planie kont to dla wybranej pozycji z kartoteki mogą zostać wyświetlone powiązane konta Wybierz ze słownika wzorcowy opis Księgowość i Środki Trwałe 8-9

14 Tabela 4 Dekrety: Nazwa pola Dekrety: Konto WN, Konto MA Kwota PLN Waluta Kwota walutowa Opis Generuj rozrachunek Znaczenie Przynajmniej jedno z tych pól musi być wypełnione. Program sprawdza czy konto o podanym numerze istnieje, czy nie jest zablokowane, dwusaldowe, czy nie posiada kąt podrzędnych. Numer konta można podać z klawiatury lub wybrać z planu kont przywołanego przez kliknięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pola Konto WN/MA. Jeśli przed przywołaniem planu kont wpiszemy fragment numeru konta, to program ustawi się jak najbliżej szukanego numeru. Po uruchomieniu przycisku pojawi się kartoteka. Jeśli kartoteka jest powiązana z kontami w planie kont, to dla wybranych pozycji z kartoteki mogą zostać wyświetlone w oknie powiązane konta. Kwota dekretu w złotych. Kwotę dekretu w złotych podaje użytkownik. Waluta konta. Waluta przenoszona jest z danych konta w planie kont. Można ja wybrać po uruchomieniu opcji ze słownika walut. Jeśli jedno z podanych kont zostało określone jako walutowe uaktywniają się pola Kwota walutowa i Waluta. Podajemy kwotę w walucie. Kwota w złotych może zostać wyliczona przez program. Dowolny opis księgowej operacji gospodarczej można wpisać ręcznie lub uruchomić i wybrać wzorcowy opis ze słownika. Opcja jest aktywna dla kont rozrachunkowych. "Generuj rozrachunek"- jeśli zaznaczony to rozrachunek zostanie wygenerowany automatycznie (zakładka "Rozrachunki") z terminem płatności wpisanym poniżej. Jeśli dodatkowo zostanie zaznaczone pole "Załata" - utworzony rozrachunek będzie oznaczony jako zapłata. Jeśli zostanie zaznaczone pole "Rozliczaj" - automatycznie zostanie uruchomione okno z listą rozrachunków do rozliczenia. Jeśli program nie znajdzie rozrachunków do rozliczenia to pojawi się taka informacja. Do dekretu można wprowadzać znacznik lub znaczniki. Po wprowadzeniu znacznika do wzorca dekretacji (we wzorcu księgowań) program rozksięguje wg tego wzorca tylko ten dokument który posiada dany znacznik w dekrecie. Podczas wykonywania "Zestawienia obrotów i sald", w parametrach funkcji, istnieje możliwość aby program do zestawienia wybrał dekrety na podstawie znaczników. Aby zapisać wprowadzony dekret należy nacisnąć przycisk zrezygnować z zapisu danych., aby 8-10 Księgowość i Środki Trwałe

15 Wpis do księgi Księga Podatkowa Wpisu do księgi dokonuje się na zakładce Księga Podatkowa. Zakładka pojawia się wtedy, gdy podczas zakładania roku wybrano typ działalności Księga Przychodów i Rozchodów, a na dokumencie księgowym w polu Status dokumentu wybrano opcję W buforze -... lub opcje Zarejestrowany. Na tej zakładce można dokonać wpisu do księgi oraz poprawiać i usuwać już istniejące zapisy. Aby wprowadzić nowy wpis należy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Wybierz kolumnę księgi Standardowy opis można przenieść ze wzorca opisów Tabela 5 Dokument księgowy Jeśli w główce dokumentu zostanie wskazany kontrahent pole to się uaktywnia. Po zaakceptowaniu zapisu powstanie rozrachunek Nazwa pola Dekrety: Kolumna księgi Kwota Opis operacji Uwagi Kwota dodatkowa Generuj rozrachunek Znaczenie W polu Kolumna księgi należy określić odpowiednią kolumnę księgi, jeśli wpis dotyczyć ma również rejestru VAT należy przejść na zakładkę Rejestr VAT. Jeśli wpis dotyczy jedynie rejestru VAT pomijamy zakładkę Księga podatkowa. Kwota dekretu w złotych. Kwotę dekretu w złotych podaje użytkownik. Dowolny opis operacji gospodarczej można wpisać ręcznie lub uruchomić i wybrać wzorcowy opis ze słownika. Wpisana treść, przenoszona jest do 6-tej kolumny księgi - Opis zdarzenia gospodarczego. Wpisana w nie treść, przenoszona jest do 17-tej kolumny księgi Uwagi. Do tej kolumny można wpisywać inne zaszłości gospodarcze nieujęte w kol oraz wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego. Opcja będzie aktywna jeśli w główce dokumentu księgowego zostanie wskazany z kontrahent. Po zaznaczeniu Generuj rozrachunek i wpisaniu terminu płatności zostanie utworzony rozrachunek. Jeśli opcja generowania rozrachunku zostanie odznaczona to rozrachunek nie zostanie utworzony. Księgowość i Środki Trwałe 8-11

16 Kliknięcie przycisku powoduje dodanie zapisu do księgi, przycisk pozwala zrezygnować z zapisu wprowadzonych danych. Jeżeli wybrano kolumnę księgi program automatycznie nada dokumentowi numer w księdze, przy czym będzie to kolejny numer, bez względu na datę. Wpis do ewidencji Ryczałt Wpisu dokonuje się na zakładce Ewidencja Podatkowa. Zakładka pojawia się wtedy, gdy podczas zakładania roku wybrano typ działalności Ryczałt, a w polu Status dokumentu na zakładce Dokument księgowy wybrano opcję W buforze -... lub Zarejestrowany. Na tej zakładce można dokonać wpisu do ewidencji oraz poprawiać i usuwać już istniejące zapisy. Wpisać opis operacji i uwagi. Opis operacji zostanie umieszczony w kolumnie 12-tej ewidencji przychodów. Wzorcowy opis można wybrać po uruchomieniu. Uwagi zostaną umieszczone w kolumnie 13 ewidencji przychodów. Aby wprowadzić nowy wpis należy uruchomić przycisk okno:. Pojawi się Tabela 6 Informacje o oknie Przychód dla stawki : Pozycja Stawka Kwota Znaczenie Należy wybrać stawkę jaką opodatkowana jest kwota przychodu. Lista stawek dostępna jest po uruchomieniu przycisku. Należy wpisać kwotę przychodu. Kwota ta musi być równa sumie kwot netto wprowadzonych do rejestru VAT. Aby zapisać wprowadzone informacje należy nacisnąć przycisk. Aby zrezygnować z wprowadzania danych nacisnąć przycisk Księgowość i Środki Trwałe

17 Rejestracja VAT Zapis w rejestrze jest możliwy na zakładce Rejestr VAT. Dla Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Przychodów zakładka ta pojawia wtedy, gdy w parametrach roku obrachunkowego zaznaczono opcję Firma jest płatnikiem VAT. Na tej zakładce dokonujemy zapisu dokumentu do ewidencji VAT Zakupu lub Sprzedaży, niezbędnych do określenia wysokości należnego i naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) oraz do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. W Księdze Handlowej dane do ewidencji VAT Zakupu lub Sprzedaży mogą być wprowadzane podczas księgowania operacji na kontach zadeklarowanych w planie kont jako pozycje, na których ewidencjonuje się wartości netto zakupów lub sprzedaży VAT. Wpisy do ewidencji VAT można również wprowadzać bezpośrednio do wybranego rejestru. Ewidencję VAT można wywołać na dwa sposoby: 1. Program automatycznie wywołuje rejestr VAT. Automatyczne wywołanie ewidencji VAT następuje: po zapisie dekretu, w którym wystąpiło konto oznaczone w planie kont jako powiązane z rejestrami VAT oraz w opcji Parametry roku obrachunkowego, w sekcji VAT została zaznaczona opcja Automatyczny wpis do rejestru VAT: po zapisie na koncie Netto VAT po zapisie dokumentu, w którym wystąpiło konto oznaczone w planie kont jako powiązane z rejestrami VAT oraz w parametrach roku obrachunkowego została oznaczona opcja Automatyczny wpis do rejestru VAT: po zapisie dokumentu. 2. Operator ręcznie wywołuje rejestr VAT. Ręczne wywołanie ewidencji VAT następuje po przejściu na zakładkę Rejestr VAT i kliknięciu przycisku gdy w Parametrach roku obrachunkowego wybrano Automatyczny wpis do rejestru VAT: brak. Opis pozycji znajdującej się w oknie Wpis do rejestru VAT zostanie omówiony w poniższej tabeli. Tabela 7 Nazwa pola Identyfikacja: Nazwa rejestru Rejestr VAT nagłówek: Znaczenie Tu wybieramy czy dokonujemy wpisu do ewidencji Zakupu czy Sprzedaży. Program pozwala prowadzić wiele rejestrów VAT (np. odrębny rejestr dla każdego punktu sprzedaży lub rozdzielenie ewidencji zakupu na towary i koszty.) Typy ewidencji (rejestrów) VAT definiuje się w grupie Słowniki w opcji Księgowość/ Rejestry VAT. Księgowość i Środki Trwałe 8-13

18 Tabela 7 Nazwa pola Identyfikacja: Powód opodatkowania Powód niepodlegania Rodzaj Data wpisu do rejestru Rejestr VAT nagłówek (cd): Znaczenie Dla prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT należy określić rodzaj zakupu oraz sprzedaży. Pole jest uaktywniane dla zakupów bez prawa do odliczenia VAT. Rodzaj dotyczy rejestru i może być: należny lub odliczany. Podpowiada się automatycznie jeśli podczas tworzenia rejestru zdefiniowano jego rodzaj. Jeśli wybieramy rejestr sprzedaży pojawia się - należny, rejestr zakupu - odliczany. Wg tej daty jest porządkowana Ewidencja VAT. Od tej daty zależy, w którym miesiącu dana faktura zostanie rozliczona. Program podpowiada datę ujęcia w księgach. Użytkownik może podać inną datę (np. z następnego miesiąca). Naciśnij przycisk, aby wprowadzić pozycję do rejestru VAT. Wybierz stawkę VAT Wpisz kwotę netto Program podpowiada kwotę netto, należy poprawić ją jeśli na wprowadzanym dokumencie jest więcej niż jedna stawka. W pozycji Stawka należy nacisnąć przycisk i wybrać stawkę VAT z rozwiniętej listy (lista zawiera stawki ze słownika stawek VAT). Dwukrotne kliknięcie na stawce zatwierdza wybór stawki. Program oblicza kwotę podatku. Kwotę tę można poprawić jeśli różni się od kwoty na fakturze. Program wylicza kwotę brutto. Jeśli w Parametrach roku obrachunkowego jest wybrana opcja automatycznego księgowania VAT - Po wpisie do rejestru lub Przy zapisie dokumentu, to kwota VAT może być zaksięgowana automatycznie na wskazane przez program konta po wykonaniu żądanej operacji. Jeśli zaś w Parametrach roku obrachunkowego wybrano opcję automatycznego księgowania Brak, to kwota VAT nie zostanie zaksięgowana automatycznie na konta Księgowość i Środki Trwałe

19 Numery tych kont są pobierane z pozycji Konto VAT należny, Konto VAT odliczany w grupie Administrator Parametry... /Parametry roku obrachunkowego. Dla sprzedaży program pobierze numer konta z pola VAT należny, dla zakupu (jeśli Data wpisu do rejestru dotyczy tego samego miesiąca co Data księgowania ), z pola VAT odliczany. Jeśli Data wpisu do rejestru jest późniejsza od Daty księgowania, program pobierze numer konta z pola VAT odliczany (następny miesiąc). Import nagłówków dokumentów magazynowych Program umożliwia utworzenie nagłówków dokumentów magazynowych. Operacja ta jest możliwa po uruchomieniu przycisku na liście dokumentów księgowych w systemie RAKSSQL FK. Program tworzy nagłówki dla dokumentów: wydania i przyjęcia zewnętrzne, rozchody i przychody wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe, remanenty, protokoły szybkiej produkcji, korekty zakupu oraz sprzedaży, korekty WNT. Warunkiem utworzenia ww. nagłówków jest posiadanie tych dokumentów w programie RAKSSQL Sprzedaż. Zaznacz dokumenty, których nagłówki chcesz importować Wybierz magazyn z którego mają być importowane dokumenty magazynowe W oknie tym powinno się ustalić: okres, dla którego ma odbyć się import (importowane będą dokumenty magazynowe z datą wystawienia znajdującą się w tym okresie, włączenie z datami granicznymi) listę magazynów dla których na odbyć się import typy dokumentów, które mają być importowane Poprawne parametry to takie, w których: Księgowość i Środki Trwałe 8-15

20 Podane są obie daty początkowa i końcowa okresu importu. Data początkowa jest równa lub poprzedza datę końcową. Zaznaczono przynajmniej jeden magazyn na liście. Zaznaczono przynajmniej jeden typ dokumentu magazynowego. Jeżeli parametry są poprawne i użytkownik zatwierdzi import, uruchomi się mechanizm importu dokumentów magazynowych. Stopień jego zaawansowania będzie przedstawiony za pomocą paska zaawansowania. Możliwe jest przerwanie importu przyciskiem zaawansowania. na oknie paska W czasie importu może dość do sytuacji, które powodować mogą błędy. Wszystkie takie sytuacje zostaną zaraportowane na końcu działania tej opcji. Sytuacje, które powodują błędy i są raportowane to: nieudana próba zablokowania rekordu dokumentu magazynowego co może oznaczać to, że jest edytowany lub usuwany przez innego użytkownika próba zaimportowania dokumentu, który już raz został zaimportowany do księgowości. Automatyczne księgowanie różnic kursowych Automatyczne księgowanie różnic kursowych następuje podczas wprowadzana dokumentu zapłaty i rozliczenia pozycji na koncie walutowym. W tym celu należy przejść za zakładkę Rozrachunki i nacisnąć przycisk oraz Rozliczaj wszystkie. Pojawi się lista rozrachunków do rozliczenia, gdzie należy wskazać rozliczaną pozycje walutową i nacisnąć przycisk. Pozycja różnic kursowych Naciśnij, aby rozliczyć dokument 8-16 Księgowość i Środki Trwałe

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo