Izolacje techniczne w przemyśle i budownictwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Izolacje techniczne w przemyśle i budownictwie"

Transkrypt

1 Izolacje techniczne w przemyśle i budownictwie

2 2 Ogrzewnictwo PODSTAWY PRAWNE I NORMY 1. Warunki techniczne - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 wraz ze zmianami Dz.U. Nr /200, poz. 270, Dz.U. Nr 109/2004, poz PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.. PN-EN ISO Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.

3 Ogrzewnictwo Spis treści Podstawy prawne i normy 2 Izolacja instalacji co i cwu 4 Izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych 6 Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych 9 Izolacja rurociągów ciepłowniczych 11 PRODUKTY ROCKWOOL - zastosowanie, parametry i pakowanie: FLEXOROCK 14 PIPE SECTION 15 OTULINA ROCKWOOL 16 TERMOROCK 17 L-W-60, L-W LAMELLA MAT 19 ALFAROCK, WEŁNA LUZEM 20 WIRED MAT 21

4 4 Ogrzewnictwo Izolacja instalacji co i cwu ZALETY IZOLACJI Z NIEPALNEJ WEŁNY ROCKWOOL - zmniejsza straty ciepła podczas przepływu medium, - przyspiesza montaż izolacji, (eliminuje etap wycinania klinów kolanowych), - podnosi standard wykonanej izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd Taśma aluminiowa samoprzylepna 1 System mocowania rurociągów 2 Instalacja centralnego ogrzewania 4

5 Ogrzewnictwo 5 WYTYCZNE PROJEKTOWE WYMAGANA GRUBOŚĆ IZOLACJI OTULIN FLEXOROCK I ALU PIPE SECTION DLA PRZEWODÓW CIEPLNYCH WG POLSKIEJ NORMY PN-B-02421:2000 t 1 - dotyczy przewodów sieci ciepłowniczych w podziemnych kanałach przechodnich i w budynkach oraz instalacji co i cwu w pomieszczeniach ogrzewanych (t 1 12 C) t 2 - dotyczy instalacji co i cwu w pomieszczeniach ogrzewanych (t 2 < 12 C) oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (t 2-2 C) Uwaga: Ze względu na wąski zakres średnic i grubości otulin FLEXOROCK, dla większych średnic i grubości proponujemy alternatywne rozwiązania z wykorzystaniem otulin ALU PIPE SECTION. SPOSÓB MONTAŻU OTULINY FLEXOROCK NA KOLANACH WYTYCZNE WYKONAWCZE Powyżej średnicy 1/0 mm stosuje się otuliny ALU PIPE SECTION (z folią aluminiowa i samoprzylepną zakładką). Otuliny te charakteryzują się dużą sztywnością, dlatego sposób montażu na kolanach jest inny niż w przypadku otulin FLEXOROCK i wymaga wycinania segmentów kolanowych. Sztywną otulinę poddaje się kompresji w dowolnym miejscu. Montaż otuliny ALU PIPE SECTION na odcinku prostym rurociągu. Włókna wełny zmieniają swoje właściwości, nadając otulinie elastyczność. Otulina FLEXOROCK gotowa do izolacji kolana. Materiał izolacyjny doskonale dopasowuje się do kształtu kolana bez względu na promień zagięcia i nierówność powierzchni. Po nałożeniu otuliny na rurociąg połączenie wzdłużne należy zakleić, wykorzystując zakładkę samoprzylepną, natomiast połączenia poprzeczne, używając taśmy aluminiowej samoprzylepnej. Otuliny FLEXOROCK posiadają specjalny zamek typu Z zapobiegający powstawaniu przegrzewów na połączeniu wzdłużnym. Przygotowanie segmentów kolanowych. Izolacja kolana rurociągu.

6 6 Ogrzewnictwo Izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych ZALETY IZOLACJI Z NIEPALNEJ WEŁNY ROCKWOL - stanowi kompleksowe rozwiązanie izolacji odcinków prostych i kolan, - minimalizuje straty ciepła, - zapewnia wysoki standard wykończenia izolacji folią PVC Przewód instalacyjny miedziany 2 System mocowania instalacji Taśma PVC Kolano PVC

7 Ogrzewnictwo 7 WYTYCZNE PROJEKTOWE WYMAGANA GRUBOŚĆ IZOLACJI OTULIN TERMOROCK DLA PRZEWODÓW CIEPLNYCH WG POLSKIEJ NORMY PN-B-02421:2000 t 1 - dotyczy przewodów sieci ciepłowniczych w podziemnych kanałach przechodnich i w budynkach oraz instalacji co i cwu w pomieszczeniach ogrzewanych (t 1 12 C) t 2 - dotyczy instalacji co i cwu w pomieszczeniach ogrzewanych (t 2 < 12 C) oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (t 2-2 C) Uwaga: Ze względu na wąski zakres średnic i grubości otulin TERMOROCK, dla większych średnic proponujemy alternatywne rozwiązania z wykorzystaniem OTULIN ROCKWOOL i zabezpieczenie ich osobną folią PVC. MONTAŻ SYSTEMU TERMOROCK WYTYCZNE WYKONAWCZE Montaż systemu TERMOROCK wymaga użycia dwóch rodzajów otulin: na odcinkach prostych otulin TERMOROCK z folią PVC, a na kolanach elastycznych otulin FLEXOROCK, które doskonale dopasowują się do krzywizny kolana. Zarówno otuliny FLEXOROCK, jak i TERMOROCK posiadają specjalny zamek typu Z zapobiegający powstawaniu przegrzewów na połączeniu wzdłużnym oraz dodatkowe nacięcie wewnątrz ułatwiające nałożenie otuliny na rurę. Otuliny zaopatrzone są również w zakładkę samoprzylepną ułatwiającą i przyśpieszającą ich montaż. 1. Na odcinek prosty rury nakłada się otulinę TERMOROCK, a następnie odrywa taśmę zabezpieczającą i przykleja zakładkę samoprzylepną.

8 8 Ogrzewnictwo 2. Na kolana nakłada się elastyczną otulinę FLEXOROCK.. Na odcinek prosty za kolanem ponownie nakłada się otulinę TERMOROCK. 2a. Sztywną otulinę poddaje się kompresji. 4. Na zaizolowane kolano nakłada się osłonę PVC, sklejając wszystkie połączenia taśmą PVC. W przypadku, gdy zaprojektowana izolacja przekracza zakres produkcyjny otulin TERMOROCK, stosuje się OTULINĘ ROCKWOOL, na którą nakłada się osobno folię PVC, sklejając styki folii taśmą samoprzylepną PVC. 2b. Włókna wełny zmieniają swoje właściwości, nadając otulinie elastyczność. Rys. 1. Folia PVC, 2. taśma samoprzylepna PVC,. opaska z drutu w odstępach co 20-0 cm, 4. OTULINA ROCKWOOL. 2c. Tak przygotowaną otuliną FLEXOROCK izoluje się kolana.

9 Ogrzewnictwo 9 Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych ZALETY IZOLACJI Z NIEPALNEJ WEŁNY ROCKWOOL - chroni zbiornik przed nadmiernym schłodzeniem, - umożliwia długotrwałe magazynowanie ciepła przez medium znajdujące się w zbiorniku podczas postoju instalacji, - minimalizuje straty ciepła, - zwiększa wydajność i zapewnia prawidłowe działanie instalacji Zbiornik stalowy niskotemperaturowy 2 4 alternatywnie lub Opaska spinająca Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

10 10 Ogrzewnictwo WYTYCZNE PROJEKTOWE Przy obliczaniu izolacji dla zbiorników można kierować się następującymi kryteriami: - strata ciepła w zbiorniku, - temperatura powierzchni izolowanego zbiornika, - spadek temperatury w zbiorniku. Dla każdego przypadku grubość izolacji powinna być więc dobrana indywidualnie z wykorzystaniem zasad wymiany ciepła. Przykład: Dobrać grubość izolacji, która zapewni spadek temperatury w zbiorniku ciepłej wody w ciągu dni nie większy niż 5 C. Warunki brzegowe: Temp. początkowa medium: t P = 70 C Temp. końcowa medium: t k = 65 C Ciepło właściwe: c p = 4,22 kj/(kgk) Temperatura otaczającego powietrza: t ot. = -15 C Średnica zbiornika: D = 2,0 m Wysokość zbiornika: H =,0 m Objętość wody w zbiorniku: V w = 6 m Gęstość wody: ρ = 977,8 kg/m Jako materiał izolacyjny przyjęto matę ALFAROCK o współczynniku przewodzenia ciepła w średniej temperaturze 27,5 C λ = 0,08 W/(m K) Obliczenia wykonane są w oparciu o Polską Normę PN-EN ISO 12241:2001. Ze wzoru na czas stygnięcia t v w zbiornikach cylindrycznych obliczany jest strumień ciepła Φ: gdzie: m - masa wody w zbiorniku; m =V ρ [kg] m = 6 977,8 = 5867 kg Podstawiając dane do wzoru, otrzymujemy: Φ = 492,2 W Następnie ze wzoru na strumień ciepła Φ obliczamy opór cieplny R: Podstawiając do wzoru, otrzymujemy: R = 0,17 K/W Znając wartość oporu cieplnego R, można wyznaczyć średnicę zewnętrzną zbiornika D z : D W - oznacza średnicę wewnętrzną [m] D Z - oznacza średnicę zewnętrzną [m] Po podstawieniu wartości uzyskujemy: D Z = 2,18 m Grubość izolacji d jest różnicą między średnicą zewnętrzną i wewnętrzną podzieloną przez dwa: Obliczeniowa grubość izolacji wynosi 90 mm WYTYCZNE MONTAŻOWE Małe cylindryczne powierzchnie można izolować matami na welonie szklanym o nazwie L-W-60 i L-W-80 lub matą na folii aluminiowej ALFAROCK. Dobre rezultaty uzyskuje się, izolując matami typu LAMELLA MAT. Maty te posiadają włókna ułożone prostopadle do powierzchni nośnej, czyli okładziny, którą stanowić może folia aluminiowa lub powłoka z papieru. Specyficzny układ włókien zapewnia idealne dopasowanie maty do promienia krzywizny zbiornika bez względu na jego średnicę. Montaż mat izolacyjnych na zbiorniku polega na owinięciu i zamocowaniu ich przy pomocy opasek o szerokości min. 15 mm w odstępach co około 25-0 cm. Sąsiednie odcinki mat powinny być dokładnie do siebie dosunięte i ułożone z przesunięciem, tak aby zapewnić maksymalną szczelność na stykach poprzecznych i wzdłużnych. Dla mat z folią aluminiową zaleca się dodatkowo stosowanie taśmy samoprzylepnej na stykach mat. W celu zwiększenia pewności mocowania, do powierzchni zbiornika można przyspawać szpilki, a następnie nakładać na nie izolację z mat. 1. ściana zbiornika, 2. izolacja z maty L-W-60,. opaska spinająca, 4. rowki umożliwiające wentylację, 5. wkręty samogwintujące lub nity, 6. płaszcz ochronny z blachy.

11 Ogrzewnictwo 11 Izolacja rurociągów ciepłowniczych ZALETY IZOLACJI Z NIEPALNEJ WEŁNY ROCKWOOL - ogranicza straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia, - zapewnia izolację o wysokim standardzie i dobrych parametrach technicznych Rurociąg niskotemperaturowy 2 4, lub 80 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

12 12 Ogrzewnictwo WYTYCZNE PROJEKTOWE WYMAGANA GRUBOŚĆ IZOLACJI OTULIN ROCKWOOL DLA PRZEWODÓW CIEPLNYCH WG POLSKIEJ NORMY PN-B-02421:2000 t 1 - dotyczy przewodów sieci ciepłowniczych w podziemnych kanałach przechodnich i w budynkach oraz instalacji co i cwu w pomieszczeniach ogrzewanych (t 1 12 C) t 2 - dotyczy instalacji co i cwu w pomieszczeniach ogrzewanych (t 2 < 12 C) oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych (t 2-2 C) t - dotyczy przewodów napowietrznych sieci cieplnych oraz instalacji co i cwu w pomieszczeniach nieogrzewanych (t < -2 C) otuliny produkowane na specjalne życzenie Klienta

13 Ogrzewnictwo 1 IZOLACJA RUROCIĄGU OTULINĄ ROCKWOOL WYTYCZNE MONTAŻOWE 1. OTULINA ROCKWOOL, 2. drut zaciskowy,. płaszcz ochronny, 4. nity lub wkręty. Izolację z otulin należy zamocować opaskami umieszczonymi w odstępach nie większych niż co 00 mm, wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 1-1,5 mm, drutu aluminiowego w powłoce poliwinylowej, taśmy z tworzywa sztucznego lub z innego materiału zapewniającego trwałość wykonanego zamocowania. Ze względów technologicznych otuliny dla rur o większych średnicach produkowane są jako łupki dwu- lub trzyczęściowe (lub z większej liczby części). 1. pierścień konstrukcyjny zewnętrzny, 2. odstępnik pierścienia,. przekładka izolacyjna gr. mm, 4. nit stalowy, 5. śruba stalowa. IZOLACJA ARMATURY Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować kaptury (obudowy) wypełnione matą z wełny mineralnej. Kaptury powinny być zamocowane w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż. Przykładowe rozwiązanie izolacji zaworu przedstawia poniższy rysunek. jednoczęściowe dwuczęściowe trzyczęściowe OTULINY ROCKWOOL posiadają specjalne zamki typu Z, V lub W zapobiegające powstawaniu przegrzewów na połączeniu wzdłużnym. KONSTRUKCJA WSPORCZA W przypadku stosowania płaszcza ochronnego z blachy należy izolowany rurociąg wyposażyć w konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze powinny być umieszczone równomiernie wzdłuż izolowanego rurociągu w odstępach co około 1000 mm. Właściwie wykonane konstrukcje wsporcze powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia statyczne i dynamiczne oraz nie powinny powodować znacznych strat ciepła w miejscach ich zamontowania. Stosowanie konstrukcji wsporczej można pominąć w przypadku lekkiego płaszcza ochronnego (np. z cienkiej folii aluminiowej, z folii z tworzyw sztucznych), który nie będzie narażony na oddziaływania mechaniczne. Średnica zewnętrzna izolowanego rurociągu łącznie z podwojoną grubością izolacji nie powinna być większa od 00 mm. 1. wypełnienie kaptura - LAMELLA MAT WITH ALU FOIL, 2. izolacja na rurociągu - LAMELLA MAT WITH ALU FOIL, PIPE SECTION lub inne maty,. płaszcz ochronny izolacji rurociągu, 4. kaptur rozbieralny, 5. zawór. Alternatywnym rozwiązaniem izolacji rurociągów niskotemperaturowych jest zastosowanie mat z wełny mineralnej, choć izolowanie tym produktem jest bardziej pracochłonne. Wśród mat do izolacji rurociągów niskotemperaturowych występują: - L-W-60, L-W-80 z jednostronnym welonem z włókna szklanego, - ALFAROCK z jednostronnie przyklejoną folią aluminiową, - LAMELLA MAT WITH ALU FOIL posiadająca prostopadły układ włókien do okładziny z folii aluminiowej, - WIRED MAT z jednostronnie przyszytą siatką stalową galwanizowaną.

14 14 Ogrzewnictwo Otuliny z wełny mineralnej PARAMETRY TECHNICZNE współczynnik przewodzenia ciepła 10 gęstość nominalna temperatura eksploatacyjna standardowa długość klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) 0,041[W/m K] 77 kg/m 250 C 1000 mm wyrób niepalny APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ ZASTOSOWANIE Elastyczne otuliny FLEXOROCK z okładziną aluminiową oraz z samoprzylepną zakładką przeznaczone są do izolacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, rurociągów ciepłowniczych oraz jako izolacja przeciwkondensacyjna. Otuliny FLEXOROCK są produktem szczególnie zalecanym do izolacji kolan i zagięć na rurociągach. Każdą otulinę można uelastycznić w dowolnie wybranym miejscu bez naruszania okładziny zewnętrznej i bez konieczności cięcia na segmenty kolanowe. Zastosowanie otulin FLEXOROCK znacznie przyspiesza montaż izolacji, głównie na rurociągach o skomplikowanych kształtach znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. ODCHYŁKI WYMIAROWE długość ±10 mm średnica wewnętrzna maks. 10% ale nie więcej niż 5 mm grubość ścianki maks. 10% ale nie więcej niż 8 mm PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE I PAKOWANIE Otuliny FLEXOROCK pakowane są w kartony o wymiarach mm. Liczby w tabeli oznaczają ilość m.b. w opakowaniu. rury stalowe rury miedziane średnica grubość izolacji [mm] wewnętrzna śr. zewnętrzna śr. nominalna śr. w calach śr. zewnętrzna śr. nominalna otuliny [mm] [mm] [cale] [mm] [mm] [mm] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] 17,2 10 / , 15 1 / ,9 20 / , , / , / , , , /2 76, , , / ,

15 Ogrzewnictwo 15 Otuliny z wełny mineralnej Otuliny z wełny ROCKWOOL produkowane jako gotowe elementy izolacyjne występujące w dwóch wersjach: - PIPE SECTION - bez okładziny, - ALU PIPE SECTION - z okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej i samoprzylepną zakładką. APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ ZASTOSOWANIE Otuliny PIPE SECTION przeznaczone są do izolacji jedno- lub wielowarstwowej wysokotemperaturowych rurociągów parowych, wodnych i ciepłowniczych w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemii. Płaszcz ochronny izolacji wykonanej z otulin PIPE SECTION nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otuliny ALU PIPE SECTION mogą być stosowane jako izolacja przeciwkondensacyjna. PARAMETRY TECHNICZNE współczynnik przewodzenia ciepła 10 0,042 [W/m K] gęstość nominalna: PIPE SECTION kg/m ALU PIPE SECTION kg/m zawartość całkowita siarki 0,4% temperatura eksploatacyjna 650 C standardowa długość 1000 mm klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) wyrób niepalny ODCHYŁKI WYMIAROWE długość ±10 mm średnica wewnętrzna maks. 10% ale nie więcej niż 5 mm grubość otuliny maks. 10% ale nie więcej niż 8 mm PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE I PAKOWANIE średnica wewnętrzna otuliny grubość izolacji [cale] [mm] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] /8 17* /2 21* /4 27* / / / / / otuliny pakowane w kartony [ilość m.b. w kartonie] - otuliny owinięte folią termokurczliwą [po m.b.] * dla otulin ALU PIPE SECTION średnice mają wymiar 18 mm, 22 mm, 28 mm. - otuliny owinięte folią termokurczliwą [po 1 m.b.]

16 16 Ogrzewnictwo Otuliny z wełny mineralnej PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 10 0, , , , ,047 MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE Zakres średnic od 17 do 406 mm (na specjalne życzenie Klienta również większe średnice); przy dużych średnicach i grubościach otuliny składają się z dwóch, trzech lub więcej łupin. APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ ZASTOSOWANIE OTULINY ROCKWOOL przeznaczone są do izolacji niskotemperaturowych rur, rurociągów, przewodów sieci ciepłowniczych, przewodów kominowych. OTULINY ROCKWOOL produkowane są w technologii wycinania jako gotowe elementy izolacyjne jednoczęściowe oraz w formie dwóch, trzech lub więcej łupin. PARAMETRY TECHNICZNE współczynnik przewodzenia ciepła 10 gęstość nominalna temperatura eksploatacyjna standardowa długość klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) ODCHYŁKI WYMIAROWE długość średnica wewnętrzna grubość ścianki 0,042 [W/m K] 8 kg/m 250 o C 1000 mm wyrób niepalny ±5 mm +2 mm ±2,5 mm SPOSÓB PAKOWANIA OTULINY ROCKWOOL pakowane są w kartony o wymiarach mm. Liczby w tabeli oznaczają ilość m.b. w opakowaniu. średnica wew. otuliny grubość izolacji [cale] [mm] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] / / / / / / / /

17 Ogrzewnictwo 17 Nowoczesny system izolacji ZASTOSOWANIE System TERMOROCK przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie oprócz właściwości izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na estetykę wykończenia, a temperatura medium nie przekracza 250 C. Pokrycie folią PVC umożliwia łatwe czyszczenie instalacji za izo lo wanych systemem TERMOROCK. APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ Kompletny system izolacji składający się z: - otulin TERMOROCK z wełny mineralnej pokrytych płaszczem z folii PVC na odcinki proste rurociągu, - otulin FLEXOROCK na kolana rurociągu, - gotowych osłon kolan PVC, - taśmy samoprzylepnej do połączeń folii PVC. MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE I PAKOWANIE Otuliny TERMOROCK i FLEXOROCK pakowane są w kar tony o wymiarach mm. Liczby w tabeli oznaczają ilość m.b. w opakowaniu. PARAMETRY TECHNICZNE współczynnik przewodzenia ciepła 40 0,08 [W/m K] gęstość nominalna 8 kg/m 2 temperatura eksploatacyjna < 250 C długość 1000 mm klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) wyrób niepalny ODCHYŁKI WYMIAROWE długość ±10 mm średnica wewnętrzna maks. 10%, ale nie więcej niż 5 mm grubość ścianki maks. 10%, ale nie więcej niż 8 mm rury stalowe rury miedziane średnica grubość izolacji [mm] wewnętrzna śr. zewnętrzna śr. nominalna śr. w calach śr. zewnętrzna śr. nominalna otuliny [mm] [mm] [cale] [mm] [mm] [mm] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] [m.b.] 17,2 10 / , 15 1 / ,9 20 / , , / , / , , /2 76, , , / , Sposób pakowania kolan z PVC - 5 szt. Sposób pakowania taśmy z PVC - 1 szt.

18 18 Ogrzewnictwo, Maty z wełny mineralnej APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ ZASTOSOWANIE Maty L-W-60, L-W-80 z jednostronną okładziną z welonu z włókna szklanego przeznaczone są do izolacji termicznej małych zbiorników, rur, rurociągów i kotłów niskotemperaturowych oraz jako ostatnia warstwa przy izolacjach wysokotemperaturowych. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 50 0, , , , ,058 WYMIARY I PAKOWANIE L-W-60 współczynnik przewodzenia ciepła 10 L-W-60 L-W-80 gęstość nominalna: L-W-60 L-W-80 temperatura pracy klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) ODCHYŁKI WYMIAROWE długość szerokość grubość 0,09 [W/m K] 0,06 [W/m K] 58 kg/m 78 kg/m 250 C wyrób niepalny ±50 mm ±10 mm ±5 mm , , , , ,0 WYMIARY I PAKOWANIE L-W , , , ,0

19 Ogrzewnictwo 19, Maty z wełny mineralnej Maty z wełny ROCKWOOL pokryte zbrojoną folią aluminiową, posiadające prostopadły układ włókien do płaszczyzny podłoża, który zapewnia utrzymanie pierwotnej grubości w przypadku izolacji zgięć i kolan. APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ ZASTOSOWANIE Przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej powierzchni płaskich oraz cylindrycznych w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. PARAMETRY TECHNICZNE współczynnik przewodzenia ciepła 10 gęstość objętościowa temperatura: pracy dla KLIMAFIX zawartość całkowita siarki klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) ODCHYŁKI WYMIAROWE długość szerokość grubość 0,042 [W/m K] 6 kg/m 0,1% 250 C 50 C 0,4% wyrób niepalny ±50 mm ±10 mm ±5 mm PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA WYMIARY I PAKOWANIE LAMELLA MAT długość szerokość grubość ilość m 2 w paczce [mm] [mm] [mm] [m 2 ] , , , , , , ,5 WYMIARY I PAKOWANIE KLIMAFIX długość szerokość grubość ilość m 2 w paczce [mm] [mm] [mm] [m 2 ] , , , ,0

20 20 Ogrzewnictwo Maty z wełny mineralnej Wełna luzem APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ ZASTOSOWANIE Maty z wełny ROCKWOOL z jednostronną okładziną z folii aluminiowej przeznaczone do izolacji małych zbiorników, rur i rurociągów niskotemperaturowych. Pokrywająca warstwę wełny wzmocniona okładzina z folii aluminiowej pozwala na zastosowanie maty ALFA- ROCK w miejscach, gdzie istotna jest estetyka lub zabezpieczenie przed ewentualnym pyleniem. PARAMETRY TECHNICZNE współczynnik przewodzenia ciepła 10 gęstość nominalna temperatura pracy klasyfikacja ogniowa WYMIARY I PAKOWANIE 0,07 W/m K 60 kg/m 250 C wyrób niepalny , , ,0 Na życzenie Klienta możliwa jest produkcja mat ALFAROCK o grubości 80 mm i 100 mm. PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA POLSKA NORMA PN-75/B-2100 Wełna luzem jest to nieograniczone tworzywo włókniste składające się z luźno ułożonych cienkich włókien. Wełna luzem produkowana jest w trzech odmianach: - INDUSTRIAL WOOL WITH OIL - z olejem, - INDUSTRIAL WOOL WITHOUT OIL - bez oleju, - WEŁNA MINERALNA NIEIMPREGNOWANA - bez oleju. ZASTOSOWANIE: Wełna luzem przeznaczona jest do izolacji powierzchni lub przestrzeni trudnych do wypełnienia i zaizolowania innymi wyrobami z wełny ROCKWOOL. Wełna luzem nieimpregnowana - bez zawartości substancji organicznych - może być stosowana do izolacji instalacji z ciekłym tlenem. Wełnę luzem umieszcza się pomiędzy dwoma ograniczającymi powierzchniami i poprzez ugniatanie oraz ubijanie wypełnia szczelnie izolowaną przestrzeń. PARAMETRY TECHNICZNE przewodność cieplna 20 gęstość wełny w rolce gęstość wełny w zastosowaniu zawartość całkowita siarki temperatura eksploatacyjna klasyfikacja ogniowa 0,08 [W/m K] ~90 kg/m do 250 kg/m 1,0% 700 C wyrób niepalny PAKOWANIE WEŁNA MINERALNA NIEIMPREGNOWANA rolka o wadze ~12 kg. INDUSTRIAL WOOL WITH/WITHOUT OIL - worek 20 kg. 0 0, , , , ,076

21 Ogrzewnictwo 21 Maty z wełny mineralnej PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA Maty z wełny ROCKWOOL z jednostronną okładziną z siatki drucianej przyszytej drutem do warstwy wełny, produkowane w pięciu wersjach standardowych: WIRED MAT 70, WIRED MAT 80, WIRED MAT 105, ALU-WIRED MAT 80*, ALU-WIRED MAT 105*. * z warstwą folii aluminiowej umieszczoną między siatką a wełną. APROBATA TECHNICZNA COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL AT/ ZASTOSOWANIE Maty na siatce WIRED MAT przeznaczone są do izolacji wysokotemperaturowych powierzchni płaskich, rur i rurociągów, armatury oraz innych urządzeń i powierzchni, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość mechaniczna materiału izolacyjnego przy jednoczesnej jego elastyczności i łatwości montażu, w szczególności: ściany kotłów energetycznych, elektrofiltrów, kanałów spalin, kominów stalowych, rurociągi niskoi wysokoprężne, parowe i wodne, korpusy turbin parowych i gazowych, obudowy sprężarek, stacji redukcyjnych, zaworów, wentylatorów. Powierzchnie o specjalnych wymaganiach, np. dotyczących korozji, mogą być izolowane matami na siatce ze stali nierdzewnej (dotyczy to również drutu zszywającego). PARAMETRY TECHNICZNE współczynnik przewodzenia ciepła 10 gęstość nominalna: WIRED MAT 70 WIRED MAT 80 WIRED MAT 105 zawartość całkowita siarki temperatura: pracy ciągłej pracy chwilowej pracy chwilowej przy wibracjach od strony okładziny klasyfikacja ogniowa (bez okładziny) ODCHYŁKI WYMIAROWE długość szerokość grubość 0,042 [W/m K] 70 kg/m 80 kg/m 105 kg/m 0,4% 700 C 1000 C 800 C 550 C wyrób niepalny ±50 mm ±10 mm ±5 mm Współczynniki przewodzenia ciepła dla poszczególnych mat na siatce można opisać wzorami: WIRED MAT 80 =, , t m +, t m 2 WIRED MAT 105 =, , t m +2, t m 2 gdzie t m - średnia temperatura warstwy izolacji, t m =(t a +t o )/2 t a - temperatura powierzchni izolowanej (czynnika) t o - temperatura otoczenia WYMIARY I PAKOWANIE WIRED MAT 70 długość szerokość grubość ilość m 2 w paczce [mm] [mm] [mm] [m 2 ] , , ,0 WYMIARY I PAKOWANIE WIRED MAT 80 I ALU WIRED MAT 80* długość szerokość grubość ilość m 2 w paczce [mm] [mm] [mm] [m 2 ] * 5, * 4, *, , * 2, * 2, ,0 WYMIARY I PAKOWANIE WIRED MAT 105 I ALU-WIRED MAT 105 długość szerokość grubość ilość m 2 w paczce [mm] [mm] [mm] [m 2 ] , , , , , ,0 Dla wszystkich grubości istnieje możliwość produkcji mat o szerokości 500 mm, a także mat na siatce ze stali nierdzewnej.

22 22 Ogrzewnictwo NOTATKI

23 Ogrzewnictwo 2 NOTATKI

24 Izolacje techniczne w przemyśle i budownictwie Zeszyt.1. Ogrzewnictwo Październik 2004 r. ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. ul. Kwiatowa Cigacice infolinia: ,

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014 WYTYCZNE PROJEKTOWE Otuliny ROCKWOOL 800 o wysokiej gęstości przeznaczone są do izolacji rur średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250 C, wewnątrz budynków lub na zewnątrz z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK IZOLACJE TECHNICZNE PROCESS. Ceny obowiązują od r.

CENNIK IZOLACJE TECHNICZNE PROCESS. Ceny obowiązują od r. CENNIK IZOLACJE PROCESS Ceny obowiązują od 05.0.0 r. Zastosowania produktów PROCESS Produkty: Podstawowe zastosowania: Kotły Generatory pary Kolumny rektyfikacyjne (rafinerie) Kolumny rektyfikacyjne (przemysl

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: czerwiec 2017

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: czerwiec 2017 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 07.2017 Wydanie: czerwiec 2017 Data obowiązywania: 03.07.2017 SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: marzec 2017

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: marzec 2017 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 11.2016 Wydanie: marzec 2017 Data obowiązywania: 07.11.2016 SPIS TREŚCI 1 NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac

Bardziej szczegółowo

Cennik o t u l s i ę n a m i

Cennik o t u l s i ę n a m i Cennik 2017 o t u l s i ę n a m i 1 spis treści Otuliny polietylenowe POOLFLEX...4 POOLFLEX Stabil...6 FLEX 245, FLEX 265...7 Akcesoria...7 Pianki polietylenowe Maty polietylenowe POOLMAT...8 Maty laminowane

Bardziej szczegółowo

>;PAROC. KATALOG PRODUKTÓW izolacje techniczne

>;PAROC. KATALOG PRODUKTÓW izolacje techniczne >;PAR KATALG PRDUKTÓW izolacje techniczne Izolacje Techniczne Katalog Produktów Maj 2005 NWE NAZWY PRDUKTÓW Płyty Nazwa obecnie używana Nowa nazwa wyrobu PAR Płyta IPL PAR Fire Slab 90 PAR Płyta IPL-ALU

Bardziej szczegółowo

Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych

Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO (HVAC IZOLACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych..6 Zbiornik stalowy niskotemperaturowy ALU LAMELLA MAT Opaska spinająca Płaszcz

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria Spis treści OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST.... 4 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK samoprzylepne... 6 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: styczeń 2018

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: styczeń 2018 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 01.2018 Wydanie: styczeń 2018 Data obowiązywania: 02.01.2018 SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella Mat

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: Otuliny z pianki PUR na estakady bez płaszcza osłonowego. Oferujemy łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej rur. Wyroby nasze spełniają wymagania zawarte w polskiej normie PN-B-02421

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 K-FLEX. Cennik hurtowy. Produkty i akcesoria

Wrzesień 2016 K-FLEX. Cennik hurtowy. Produkty i akcesoria Wrzesień 2016 K-FLEX Cennik hurtowy Produkty i akcesoria 2 Spis treści OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST....4 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK samoprzylepne....6 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX EC....7 OTULINY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik 01.2016. Wydanie: grudzień 2015

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik 01.2016. Wydanie: grudzień 2015 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 01.2016 Wydanie: grudzień 2015 Data obowiązywania: 11.01.2016 SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty Lamella PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: październik 2016

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik Wydanie: październik 2016 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 11.2016 Wydanie: październik 2016 Data obowiązywania: 07.11.2016 SPIS TREŚCI 1 NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewnictwo izolacja urządzeń i instalacji

Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewnictwo izolacja urządzeń i instalacji Instalacje Zeszyt 4.. Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewnictwo izolacja urządzeń i instalacji WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Podstawy prawne, normy i literatura. Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie

Elastyczny system płaszczy o metalicznym wyglądzie Kaiflex Protect Alu-TEC jest elastycznym systemem płaszczy o wyglądzie podobnym do blachy. Składa się on z elastycznej, twardej folii połączonej z odporną na warunki atmosferyczne powierzchnią aluminiową.

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik 04.2015. Wydanie: kwiecień 2015

IZOLACJE TECHNICZNE. Cennik 04.2015. Wydanie: kwiecień 2015 IZOLACJE TECHNICZNE Cennik 04.2015 Wydanie: kwiecień 2015 Data obowiązywania: 04.05.2015 SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA DO IZOLACJI HVAC PAROC Maty Lamella PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat... 4 PAROC Hvac Lamella

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów ProRox 2017 Cennik obowiązuje od r.

Katalog produktów ProRox 2017 Cennik obowiązuje od r. TECHNICAL INSULATION EDYCJA: PL PUBLIKACJA 06/2017 Katalog produktów ProRox 2017 Cennik obowiązuje od 05.06.2017 r. ProRox Izolacje dla przemysłu i energetyki Nasza wiedza kluczem do Twojego sukcesu ROCKWOOL

Bardziej szczegółowo

System TECLIT. s1,d0. Wygląda to tak, jakby idealne rozwiązanie było tuż przed naszymi oczami. NIEPALNA IZOLACJA PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH I ZIMNEJ WODY

System TECLIT. s1,d0. Wygląda to tak, jakby idealne rozwiązanie było tuż przed naszymi oczami. NIEPALNA IZOLACJA PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH I ZIMNEJ WODY NIEPALNA IZOLACJA PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH I ZIMNEJ WODY NOWOŚĆ Wygląda to tak, jakby idealne rozwiązanie było tuż przed naszymi oczami. EUROKLASA A2 s1,d0 Na zimne instalacje? Nie sądziłem, że produkty

Bardziej szczegółowo

Marzec Cennik hurtowy. Prod u k ty i A k cesor i a. Cennik marzec 2013 K-Flex Polska

Marzec Cennik hurtowy. Prod u k ty i A k cesor i a. Cennik marzec 2013 K-Flex Polska Marzec 2013 Cennik hurtowy Prod u k ty i A k cesor i a Cennik marzec 2013 K-Flex Polska 1 Spis treści 1. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST 4 2. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK 6 3. OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX

Bardziej szczegółowo

Izolacja rurociągów techniki grzewczej otuliną ROCKWOOL 800 WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Izolacja rurociągów techniki grzewczej otuliną ROCKWOOL 800 WSKAZÓWKI WYKONAWCZE Izolacja rurociągów techniki grzewczej otuliną ROCKWOOL 800 WSKAZÓWKI WYKONAWCZE Jak wykonać izolację rurociągu otuliną ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Przewód instalacyjny stalowy 2 Otulina ROCKWOOL 800 3

Bardziej szczegółowo

Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach

Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach 1. Zasady wprowadzania do obrotu na rynek polski izolacji technicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Wersja luty 2016 Spis treści: 1. Zakres... 3

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT -15-8013/2009

ANEKS nr 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT -15-8013/2009 D I IDD D D tel.: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 (4822) 825-04-71; (4822) 825-76-55, fax: (4822) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01/08/2012 EDYCJA: PL - PUBLIKACJA 08/2012

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01/08/2012 EDYCJA: PL - PUBLIKACJA 08/2012 CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01/08/2012 EDYCJA: PL - PUBLIKACJA 08/2012 NOWE NAZWY PRODUKTÓW 2012 ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki Katalog produktów 2012 Cennik obowiązuje od 01/08/2012 RTI rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo (HVAC) izolacja urządzeń i instalacji

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo (HVAC) izolacja urządzeń i instalacji INSTALACJE Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo (HVAC) izolacja urządzeń i instalacji Zeszyt 4.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Wytyczne projektowe INWESTOWANIE W OCHRONĘ CIEPLNĄ Wybór i zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

ProRox. Katalog produktów Izolacje dla Przemysłu i Energetyki. Cennik obowiązuje od r. PROROX Izolacje dla Przemysłu i Energetyki

ProRox. Katalog produktów Izolacje dla Przemysłu i Energetyki. Cennik obowiązuje od r. PROROX Izolacje dla Przemysłu i Energetyki EDYCJA: PL PUBLIKACJA 05/2016 PROROX Izolacje dla Przemysłu i Energetyki ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki Katalog produktów 2016 Cennik obowiązuje od 02.05.2016 r. 1 Izolacje techniczne zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Rozwiazania Rockwool dla Energetyki i Ciepłownictwa

Rozwiazania Rockwool dla Energetyki i Ciepłownictwa Rozwiazania Rockwool dla Energetyki i Ciepłownictwa Bełchatów 9-11 września 2013r. Plan prezentacji Profil firmy Ustawa efektywności energetycznej Opłacalność izolacji Obszary serwisu technicznego Rozwiazanie

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki. Katalog produktów 2013. Cennik obowiązuje od 13/05/2013 EDYCJA: PL PUBLIKACJA 05/2013

ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki. Katalog produktów 2013. Cennik obowiązuje od 13/05/2013 EDYCJA: PL PUBLIKACJA 05/2013 EDYCJA: PL PUBLIKACJA 05/2013 ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki Katalog produktów 2013 Cennik obowiązuje od 13/05/2013 Rozwiązania izolacyjne dla profesjonalistów ROCKWOOL Technical Insulation,

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie -UEAtc. Członek-Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie -UEAtc. Członek-Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA D I IDD INSTYTUT D D tel.: TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 (4822) 825-04-71; (4822) 825-76-55, fax: (4822) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Aprobacji Technicznej w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

PAROC Hvac GreyCoat. W trosce o lepszy wygląd

PAROC Hvac GreyCoat. W trosce o lepszy wygląd PAROC Hvac GreyCoat W trosce o lepszy wygląd Izolacje Technicze Informacje o produkcie Wrzesień 2013 PAROC Hvac GreyCoat PAROC wprowadza do oferty nowe pokrycie GreyCoat, przeznaczone do produktów z grupy

Bardziej szczegółowo

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: AT-15-7725/2015 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest Higieniczny PZH:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji

Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji Taśmy na bazie folii aluminiowej służą do uszczelniania połączeń kształtek i kanałów wentylacyjnych. Są elastyczne, dzięki czemu znakomicie

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 Płyty styropianowe KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy PN- EN 13163:2012 + A1:2015 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Bardziej szczegółowo

Najlżejszy system wentylacyjny na świecie!

Najlżejszy system wentylacyjny na świecie! Najlżejszy system wentylacyjny na świecie! Oszczędzasz 50% czasu montażu i 50% miejsca na przechowywanie i transport. Dokumentacja techniczna System Climate Recovery (CRD) ZAETY DA WYKONAWCY Niska waga

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne kanałów wentylacyjnych

Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne kanałów wentylacyjnych Wentylacja i klimatyzacja Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne kanałów wentylacyjnych ZALETY IZOLACJI Z NIEPALNEJ WEŁNY ROCKWOOL - chroni kanał przed kondensacją pary wodnej, - ogranicza straty energii

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne. (zimnochronne)

IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne. (zimnochronne) IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) izolacje przeciwkondensacyjne IZOLACJE PRZECIWKONDENSACYJNE (ZIMNOCHRONNE) Armacell Otuliny kauczukowe Armaflex AF Średnica wewnętrzna otuliny Grub. izo lacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ II - Izolacja termiczna

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ II - Izolacja termiczna PORADNIK PROJEKTANTA ROZDZIAŁ II - Izolacja termiczna SPIS TREŚCI Dobór grubości izolacji obowiązujące przepisy....3 Warunki Techniczne wątpliwości i odpowiedzi....4 Pomocne oprogramowanie PAROC Calculus....6

Bardziej szczegółowo

Rola izolacji w poprawie efektywności, bezpieczeństwa urządzeń i instalacji w energetyce

Rola izolacji w poprawie efektywności, bezpieczeństwa urządzeń i instalacji w energetyce Rola izolacji w poprawie efektywności, bezpieczeństwa urządzeń i instalacji w energetyce Licheń 19-20.11.2013 Agenda Kim jesteśmy? Efektywność energetyczna Metody oceny istniejącej izolacji Produkty &

Bardziej szczegółowo

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW 8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW dobra izolacja akustyczna wysoka paroprzepuszczalność produkt niepalny wysoka kompresja odporny na grzyby, pleśń dobra izolacja cieplna Doskonała izolacja termiczna UNI-MATA!

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C;

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C; E ELEKTRA FreezeTec Przewody grzejne z wbudowanym termostatem Zastosowanie System ELEKTRA FreezeTec przeznaczony jest do ochrony rur i zaworów podatnych na uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania niskiej

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów i systemów ROCKWOOL. Ceny obowiązują od 20.01.2014 r.

Cennik produktów i systemów ROCKWOOL. Ceny obowiązują od 20.01.2014 r. Cennik produktów i systemów ROCKWOOL Ceny obowiązują od 20.01.2014 r. Spis treści 40 PANELROCK 41 VENTI MAX 42 PANELROCK F 43 VENTI MAX F 44 WENTIROCK 45 WENTIROCK F PRODUKTY DO PODŁÓG 46 STEPROCK HD4F

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne

IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI SOLARNYCH Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami netto (bez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ I - Izolacje techniczne, teoria izolacji

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ I - Izolacje techniczne, teoria izolacji PORADNIK PROJEKTANTA ROZDZIAŁ I - Izolacje techniczne, teoria izolacji SPIS TREŚCI Wskaźnik energii końcowej, czyli dlaczego należy dobrze izolować?....3 Teoria izolacji podstawowe pojęcia...4 Jaka izolacja

Bardziej szczegółowo

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE Izolacje termiczne Zakład Mechaniczny Mecyje Oddział Gdańsk: Ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk tel: 791-693-959 adres email: biuro@mecyje.eu 1 P A G E Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPORT I REKREACJA

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki. Katalog produktów 2014. Cennik obowiązuje od 4.08.2014 r. PROROX Izolacje dla Przemysłu i Energetyki

ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki. Katalog produktów 2014. Cennik obowiązuje od 4.08.2014 r. PROROX Izolacje dla Przemysłu i Energetyki EDYCJA: PL PUBLIKACJA 08/2014 PROROX Izolacje dla Przemysłu i Energetyki ProRox Izolacje dla Przemysłu i Energetyki Katalog produktów 2014 Cennik obowiązuje od 4.08.2014 r. CENNIK WYROBÓW Z DNIA 4.08.2014

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) izolacja urządzeń i instalacji

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) izolacja urządzeń i instalacji Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) Zeszyt.. Izolacje z wełny skalnej ROCKWOOL do urządzeń i instalacji np. wentylacji, kli matyzacji, ogrzewnictwa i chłodnictwa. Trwałe, niepalne

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH Armacell Otuliny z pianki polietylenowej TUBOLIT DG Średnica wewnętrzna otuliny Grubość izolacji [mm] 9

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa: 1. Cel i podstawa opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Zabezpieczenia p.poż. 4. Uwagi końcowe Cześć rysunkowa: Skala rys.: ZT1 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO NR 2 W LESZNIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO NR 2 W LESZNIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA GRZEWCZA 4 3.1. Próby i odbiór

Bardziej szczegółowo

Izolacje Techniczne PAROC

Izolacje Techniczne PAROC Izolacje Techniczne PAROC HVAC Fire Mat / Fire Mat Greycoat NOWOŚĆ Mata HVAC Fire Mat jest elementem systemu PAROC FireProof Circ przeznaczonego do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Izolacje Techniczne

Katalog produktów. Izolacje Techniczne Katalog produktów Izolacje Techniczne Izolacje Techniczne Wydanie: wrzesień 2011 SPIS treści Izolacje techniczne... 3 Izolacje techniczne w przemyśle i energetyce... 4 grzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja...

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie: IZOPANEL WOOL:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie: IZOPANEL WOOL: Płyty warstwowe IZOPANEL WOOL mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych oraz w budownictwie ogólnym, w przypadkach zaostrzonych warunków przeciwogniowych.

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. akcesoria montażowe.

AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW. kanałów i zbiorników. izolacje termiczne. akcesoria montażowe. izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE AKCESORIA MONTAŻOWE IZOLACYJNE Typ Gwoździe zgrzewalne miedziowane CLIP-PIN z talerzykiem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Łuk DWucZĘŚcIoWY Z PŁYt armaflex

Łuk DWucZĘŚcIoWY Z PŁYt armaflex 2 - Rury i kształty >> Izolowanie płytami ArmaÀex Łuk DWucZĘŚcIoWY Z PŁYt armaflex 2 - Rury i kształty >> Izolowanie płytami ArmaÀex Instrukcja montażu obudowa ZaWoru Z PŁYt armaflex W celu uzyskania wyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

www.nmc.eu NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl IWITSNT10 - NMC sa, 2012 - Resp. Publisher: NMC sa - Gert-Noël-Str. - B-4731 B-Eynatten NMC Polska Sp.Zo.o. UI.Pyskowicka 15 - PL - 41807 Zabrze Phone: +48 32 373 24 45 Fax +48 32 373 24 43 biuro@nmc.pl

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

Izolacje urządzeń i instalacji

Izolacje urządzeń i instalacji Przemysł i energetyka Zeszyt.. Izolacje urządzeń i instalacji WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Podstawy prawne, normy i literatura. PN-EN ISO Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

izolacje termiczne kanałów i zbiorników

izolacje termiczne kanałów i zbiorników IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW izolacje termiczne IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW Rockwool PROROX SL 930 CZ TECHROCK 60 Płyty z wełny mineralnej PROROX SL 50 600 x 1 000 4,8 21,26 100

Bardziej szczegółowo

Izolacje Techniczne PAROC

Izolacje Techniczne PAROC Izolacje Techniczne PAROC HVAC Fire Mat / Fire Mat Greycoat NOWOŚĆ Mata HVAC Fire Mat jest elementem systemu PAROC FireProof Circ przeznaczonego do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. cennik blach osłonowych na izolacje

NOWOŚĆ. cennik blach osłonowych na izolacje NOWOŚĆ cennik blach osłonowych na izolacje ver.1-2017 Rozwój to naturalne zmiany. Ich podstawą są nasze wartości i 25 lat doświadczenia. ISO 9001:2000 ISO 3834 PN-EN 1090 INsTAACJE grzewcze konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Izolacje Techniczne PAROC

Izolacje Techniczne PAROC Izolacje Techniczne PAROC HVAC Fire Mat / Fire Mat Greycoat NOWOŚĆ Mata HVAC Fire Mat jest elementem systemu PAROC FireProof Circ przeznaczonego do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych przewodów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe)

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) 1. Nazwa Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Szafki Capricorn służą do zabudowy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Cennik. izolacji technicznych 01.11.2008. Cennik. Ważny od dnia 01.11.2008, aktualizacja z 01.11.2008. oszczędność energii

Cennik. izolacji technicznych 01.11.2008. Cennik. Ważny od dnia 01.11.2008, aktualizacja z 01.11.2008. oszczędność energii Cennik 01.11.2008 Cennik izolacji technicznych Ważny od dnia 01.11.2008, aktualizacja z 01.11.2008 oszczędność energii ciepło cisza ochrona przeciwpożarowa dbałość o środowisko Knauf Insulation Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo (HVAC) izolacja urządzeń i instalacji. Zeszyt 4.1. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo (HVAC) izolacja urządzeń i instalacji. Zeszyt 4.1. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo (HVAC) izolacja urządzeń i instalacji Zeszyt 4.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Zastosowania produktów ROCKWOOL w izolacjach technicznych HVAC i FIREPRO Segment:

Bardziej szczegółowo

Akcesoria wentylacyjne

Akcesoria wentylacyjne Akcesoria wentylacyjne Oferujemy typoszereg przewodów i kształtek stalowych oraz materiałów instalacyjnych umożliwiających szybki i dokładny montaż rozmaitych instalacji wentylacyjnych. Przykład zmontowanej

Bardziej szczegółowo

Budowa Placówki KRUS w Kluczborku

Budowa Placówki KRUS w Kluczborku SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 06.00 IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213150-9, 45321000-3 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1

TDS KARTA TECHNICZNA ALFA UNIWRAP L 1 OPIS PRODUKTU. Taśma ogniochronna ALFA UNIWRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140 o C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Rondo Plus

System kominowy Schiedel Rondo Plus System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01/ )

KARTA PRODUKTU (ver.01/ ) KARTA PRODUKTU (ver.01/06.2014) 1. Nazwa Komponenty montażowe instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego: 1. Szyny montażowe Rail 2. Spinki montażowe 3. Łuki prowadzące 1. Nazwa Szyny montażowe Rail

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

IGNIS PROTECT Instrukcja montażu. Part of the MONIER GROUP

IGNIS PROTECT Instrukcja montażu.  Part of the MONIER GROUP Instrukcja montażu Part of the MONIER GROUP Spis treści Informacje ogólne... 3 A. Działania przygotowawcze wykonywane od strony komina... 4 B. Działania przygotowawcze od strony źródła ciepła... 5 C. Wykończenie

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13mm. Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, jak również odgłosy wydobywające się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo