REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem sieci Internet (www.sklep.autostrada-a4.com.pl) oraz sprzedaży wysyłkowej dla zamówień na abonamenty składanych mailem, faksem lub poprzez formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej i lub w drodze zamówień opisanych w 5 poniżej. 2. Definicje: REGULAMIN- niniejszy Regulamin sprzedaży abonamentów na odległość. ROZPORZĄDZENIE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie opłat za przejazd autostradą (Dz. U ), obowiązujące w stosunku do systemów pobierania opłat za przejazd autostradą ustalonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie Ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.). ABONAMENT dla pojazdów kategorii 1 - abonament uprawniający do przejazdu autostradą A4 Katowice Kraków oraz Kraków - Katowice pojazdami kategorii 1 z wyłączeniem motocykli, określonej w Rozporządzeniu, sprzedawany w bloczkach po 50 szt. ABONAMENT dla pojazdów kategorii 2 i 3 abonament uprawniający do przejazdu autostradą A4 Katowice - Kraków oraz Kraków - Katowice wyłącznie pojazdami kategorii 2 i 3, określonymi w Rozporządzeniu, sprzedawany w bloczkach po 25 szt. ABONAMENT dla pojazdów kategorii 4 i 5 abonament uprawniający do przejazdu autostradą A4 Katowice - Kraków oraz Kraków - Katowice wyłącznie pojazdami kategorii 4 i 5, określonymi w Rozporządzeniu, sprzedawany w bloczkach po 25 szt. SKLEP INTERNETOWY - sklep o domenie za pomocą której Klient może dokonać zakupu abonamentów uprawniających do przejazdu autostradą A4 Katowice - Kraków oraz Kraków Katowice. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu abonamentów przez stronę internetową lub w trybie określonym w 5 poniżej. KONSUMENT osoba fizyczna, która nabywa abonamenty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

2 PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna oraz podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa abonamenty w celu związanym z prowadzeniem we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz znajdujący się na stronie internetowej w którym Klient określa rodzaj abonamentów, ich ilość oraz sposób płatności i dostawy lub odbioru abonamentów GDDKiA- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. POK- Punkt Obsługi Klienta przy Placu Poboru Opłat w Mysłowicach-Brzęczkowicach ul. Piaskowa 20 tel./fax i przy Placu Poboru Opłat w Balicach - od 7 stycznia 2015 ul. Krakowska 94, Balice tel./ fax PPO- plac poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice- Kraków oraz Kraków Katowice. SPRZEDAWCA- spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.), z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20, Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 26895, NIP , Regon: , Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości. DOTPAY spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, Kraków, NIP , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym złotych, kapitale wpłaconym złotych prowadząca system rozliczeń płatności realizowanych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. ZAMÓWIENIE dokument służący do realizacji transakcji w trybie 5 niniejszego Regulaminu, w którym Klient określa liczbę, rodzaj zamawianych abonamentów, rodzaj przesyłki lub wskazuje osobę upoważnioną do odbioru abonamentów, przesłany do POK faksem lub mailem, na podstawie, którego wystawiane jest potwierdzenie zamówienia.

3 2 RODZAJE ABONAMENTÓW Przedmiotem sprzedaży są następujące rodzaje abonamentów: 1. Abonamenty jednorazowego przejazdu pojazdem kategorii 1 sprzedawane w bloczkach po 50 szt. 2. Abonamenty jednorazowego przejazdu pojazdem kategorii 2 i 3 sprzedawane w bloczkach po 25 szt. 3. Abonamenty jednorazowego przejazdu pojazdem kategorii 4 i 5 sprzedawane w bloczkach po 25 szt. 3 CENNIK i RABATY NA ABONAMENTY JEDNORAZOWEGO PRZEJAZDU 1. Ceny jednostkowe abonamentów: dla pojazdów kategorii 1 z wyłączeniem motocykli 9,00 zł brutto; dla pojazdów kategorii 2 i 3-15,00 zł brutto; dla pojazdów kategorii 4 i 5-24,50 zł brutto. 2. Rabat obowiązuje przy zakupie abonamentów kategorii 1 w bloczkach i wynosi: Rabat dla kategorii 1 22,50 zł Ilość bloczków co najmniej 1 Cena 1 bloczka 427,50 zł brutto 3. Cena jednostkowa abonamentów dla pojazdów kategorii 2 i 3, którymi posługiwać się mogą wyłącznie kierowcy pojazdów kategorii 2 i 3 uwzględnia rabat zastosowany do obowiązującej stawki dla tych kategorii pojazdów, tj. 24,50 zł. Cena 1 bloczka wynosi 375 zł brutto. 4. Cena jednostkowa abonamentów dla pojazdów kategorii 4 i 5, którymi posługiwać się mogą wyłącznie kierowcy pojazdów kategorii 4 i 5 wynosi 24,50 zł. Cena 1 bloczka wynosi 612,50 zł brutto. 5. SAM S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatów. Zmiany obowiązują od momentu zmiany Regulaminu zgodnie z postanowieniami 12 ust. 3 niniejszego Regulaminu i nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą jego publikacji. 6. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.

4 7. Wartość zamówienia wynikająca z ilości i rodzaju zamówionych abonamentów zostanie powiększona o koszty dostawy. 4 WARUNKI ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM 1. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient dokonuje rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 2. Rejestrując się na stronie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu wykonywania zawartej umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Sprzedawcę na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Sprzedawcy. 3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest: zarejestrowanie się lub w przypadku Klientów zarejestrowanych zalogowanie się, zaakceptowanie Regulaminu. 4. Złożenie zamówienia odbywa się po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia na stronie internetowej 5. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentów następuje w momencie przesłania na adres mailowy Klienta potwierdzenia zamówienia. 6. Klient ma obowiązek udostępniać dane zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszając praw osób trzecich oraz przepisów prawa. 7. Wysyłając ze strony internetowej zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży abonamentów na odległość i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia. 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy lub dni wyznaczone jako wolne od pracy przez SAM S.A. rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone. 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Sklepu Internetowego na czas dokonywania modyfikacji w Sklepie Internetowym i rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem stron internetowych Realizacja zamówienia następuje w terminie dwóch dni roboczych: w przypadku wyboru płatności przy odbiorze po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia;

5 w przypadku płatności za pośrednictwem systemu rozliczeń Dotpay - po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności od Dotpay. 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w przypadku: nieotrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności od Dotpay na skutek braku zapłaty przez Klienta należności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, przy wyborze sposobu płatności za pośrednictwem systemu rozliczeń Dotpay; występowania zaległości w płatnościach za abonamenty zakupione w POK; nieodebrania przesyłki w terminie wskazanym przez kuriera przy wyborze płatności przy odbiorze. W tym przypadku Sprzedawca uprawniony jest do obciążania Klienta kosztami dostawy realizowanej za pośrednictwem kuriera. 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji płatności w systemie Dotpay. O dacie transakcji (dacie sprzedaży) decyduje data otrzymania potwierdzenia płatności od Dotpay. 13. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia abonamentów bez wad fizycznych oraz prawnych. 5 ZAMÓWIENIA SKŁADANE BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM 1. Postanowienia niniejszego 5 stosuje się do zamówień składanych w formie mailowej, poprzez faks lub poprzez Formularz zamówienia zamieszczony na stronie i bez uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a pozostałą treścią Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Płatność za abonamenty następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 4 poniżej. 3. Przy płatności przelewem Klient przesyła faksowe/ mailowe Zamówienia na abonamenty do POK w Mysłowicach-Brzęczkowicach lub POK w Balicach (od 7 stycznia 2015). Numer telefonu, faksu oraz adres podany jest do publicznej wiadomości w POK oraz na stronie internetowej 4. Pracownik POK faksem lub mailem przesyła potwierdzenie zamówienia, na podstawie którego można dokonać przelewu na konto: STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. PEKAO S.A. Nr:

6 5. Klient jest zobligowany do przesłania faksem lub mailem, bądź okazania potwierdzenia dokonanego przelewu przy odbiorze abonamentów w punkcie sprzedaży w POK w Mysłowicach-Brzęczkowicach lub od 7 stycznia 2015 roku w POK w Balicach. 6. Dowodem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon fiskalny. 7. Abonamenty mogą być przesłane do Klienta wraz z fakturą VAT listem poleconym w terminie 3 dni roboczych na koszt SAM S.A. po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej płatności. W takim przypadku Klient podaje (faksem, mailem) dane potrzebne do wystawienia faktury VAT: nazwę firmy, jej adres oraz NIP oraz ewentualnie adres wysyłkowy. 8. Ze względów bezpieczeństwa przesyłka abonamentów listem poleconym odbywa się w ograniczonym zakresie, tj. dla maksymalnie 2 bloczków łącznie dla wszystkich kategorii pojazdów. Przesyłki zawierające większą liczbę bloczków niż wyżej określona przesyłane są kurierem za zgodą i na koszt Klienta. Wysokość opłat określona jest w 7 poniżej. 9. Przy płatności dokonanej przelewem po odbiór abonamentów może zgłosić się wyłącznie osoba wskazana na Zamówieniu, po okazaniu dowodu tożsamości. 10. SAM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji operacji bankowych (realizacji przelewów bankowych). O dacie transakcji (dacie sprzedaży) decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto SAM S.A. 11. W przypadku zmiany zasad sprzedaży abonamentów o cenie sprzedaży abonamentów decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe SAM S.A. 12. W przypadku wpływu na konto bankowe SAM S.A. środków pieniężnych w kwocie wyższej niż cena sprzedaży abonamentów obowiązująca w dniu wpływu ww. środków, SAM S.A. jest zobligowany do zwrotu różnicy pomiędzy obowiązująca ceną a wpłaconą kwotą. 13. W przypadku wpływu na konto bankowe SAM S.A. środków pieniężnych w kwocie niższej niż cena sprzedaży abonamentów obowiązująca w dniu wpływu ww. środków, Klient zobligowany jest do dopłaty w terminie 2 dni roboczych różnicy pomiędzy obowiązująca ceną a wpłaconą kwotą. W przeciwnym razie zamówienie nie zostanie zrealizowane, a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone przelewem bankowym na jego konto. 14. Poprzez złożenie Zamówienia w trybie określonym w niniejszym paragrafie, Klient akceptuje postanowienia Regulaminu i zgadza się na wykorzystanie swoich danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem niezbędnym do realizacji Zamówienia. 6 FORMA PŁATNOŚCI 15. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione abonamenty z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze wyłącznie dla przesyłek kurierskich płatność poprzez system rozliczeń Dotpay.eu:

7 kartą płatniczą; e-transferem, przelewem elektronicznym, płatności mobilne (mpay), płatności Zapłać w Żabce i we Freshmarket. 7 DOSTAWA 1. Sposób dostawy uzależniony jest od ilości zakupionych abonamentów: a) w przypadku zakupu maksymalnie 2 bloczków dostawa następuje według wyboru Klienta, listem poleconym na koszt SAM S.A. lub kurierem na koszt Klienta; b) w przypadku zakupu powyżej 2 bloczków dostawa następuje za pośrednictwem kuriera za zgodą i na koszt Klienta. 2. Dostawa abonamentów, może nastąpić w jednym z wybranych wariantów: Sposób dostawy List polecony Kurier (przesyłki krajowe) Przewidywany czas dostawy Czas dostawy uzależniony od Poczty Polskiej Forma płatności Wszystkie formy płatności za wyjątkiem płatności przy odbiorze 2 dni robocze Wszystkie formy płatności za wyjątkiem płatności przy odbiorze 2 dni robocze Płatność przy odbiorze ( za pobraniem ) 8 REKLAMACJE Koszt dostawy 0 zł 23 zł 30 zł 1. Reklamacje abonamentów rozpatrywane są zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonej w Kodeksie cywilnym. 2. Reklamację składa się wysyłając list polecony na adres: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. ul. Piaskowa 20, Mysłowice zawierający co najmniej: dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, uzasadnienie złożenia reklamacji oraz wadliwy abonament. 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie w stosunku do abonamentów, których termin ważności jeszcze nie upłynął. 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji:

8 w przypadku Konsumenta w ciągu 2 lat od dnia, w którym abonamenty zostały dostarczone, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, w przypadku Przedsiębiorcy w ciągu 2 lat od dnia, w którym abonamenty zostały dostarczone, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. 6. Klient traci uprawnienie do złożenia reklamacji: w przypadku Przedsiębiorcy, jeżeli w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia podstaw do złożenia reklamacji, nie zawiadomi o nich Sprzedawcy. 7. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji. 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Przedsiębiorcy abonament zostanie wymieniony na nowy. 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Konsumenta, ma on możliwość: a) wymiany abonamentu na nowy; b) odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna. W przypadku pierwszej reklamacji Sprzedawca ma prawo nieuznania żądania Konsumenta do odstąpienia od umowy i wymienić abonament na nowy. 10. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika Poczty Polskiej S.A, obowiązującego w dniu wniesienia reklamacji. 11. Sprzedawca zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy. 9 ZWROT 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827) (dalej jako: Ustawa o prawach konsumenta ), Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży abonamentów na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Zwrot abonamentów, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na ryzyko Konsumenta i powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie abonamentów przed jego upływem. 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie abonamentów wraz z kosztami dostawy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Jeżeli koszt dostawy wynosi 0 zł, Konsumentowi zwracana jest jedynie cena abonamentów. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze zwrot

9 dokonywany jest na rachunek bankowy Konsumenta po wcześniejszym kontakcie ze strony Sprzedawcy. 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania abonamentów z powrotem, lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 5. Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia niż przesłanie abonamentów listem poleconym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów. 6. Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z odesłaniem towaru do Sprzedawcy. 7. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 8. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko abonamentów, będących w nienaruszonym stanie (tzn. nie uszkodzonych i kompletnych bloczków: czyli 50 szt. dla pojazdów kategorii 1, 25 szt. dla pojazdów kategorii 2 i 3 oraz 25 szt. dla pojazdów kategorii 4 i 5). 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dokonując rejestracji na stronie Sklepu Internetowego Klient udostępnia swoje dane osobowe Sprzedawcy, który jest ich administratorem. 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do realizacji zamówień i nie będą udostępniane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia. 3. Sprzedawca ma prawo wykorzystywania danych osobowych Klientów w celu realizacji transakcji oraz obowiązków i uprawnień Sprzedawcy na podstawie Regulaminu, za ich uprzednią zgodą wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. 4. Sprzedawca ma prawo wykorzystywania danych osobowych Klientów w celach marketingowych, za ich uprzednią zgodą wyrażoną poprzez odrębną akceptację takiego wykorzystania danych osobowych podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. 5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych, jak również do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Ich nieudostępnienie uniemożliwi jednak dokonanie zakupu abonamentów u Sprzedawcy. 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności takich jak:

10 - Ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.), - Ustawa z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z poźn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 11 ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ ABONAMENTAMI 1. Jeden abonament uprawnia okaziciela abonamentu do przejazdu przez jeden PPO. 2. Kierowca przekazuje abonament inkasentowi i w zamian otrzymuje wydruk kasowy z opłatą 0 zł, potwierdzający przejazd przez PPO. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonany zakup abonamentów, tj. abonamentów dla niewłaściwej kategorii pojazdów i niewłaściwej ilości. 4. O terminie ważności abonamentów Klienci są informowani poprzez: a) informacje zamieszczone na stronach internetowych b) informację zamieszczoną na abonamencie; c) informacje pisemne (ogłoszenia) umieszczone w punktach sprzedaży abonamentów; d) informację telefoniczną w godzinach otwarcia POK w Mysłowicach i w POK w Balicach; e) ogłoszenia prasowe publikowane przy okazji zmiany wysokości opłat za przejazd autostradą Katowice-Kraków lub zmiany zasad udzielania rabatów na abonamenty na przejazd autostradą. 5. Termin ważności abonamentów dla pojazdów kategorii 1, z wyłączeniem motocykli, oraz dla pojazdów kategorii 2, 3,4,5 upływa 31 grudnia w roku następnym po dacie zakupu abonamentów, przy czym Sprzedawca ma prawo do wydłużenia tego terminu. W takim wypadku Klienci będą informowani o zmienionym terminie ważności w sposób wymieniony w pkt. 4 niniejszego paragrafu. 6. Abonamenty, których termin ważności upłynął nie uprawniają do przejazdu autostradą A4 Katowice-Kraków. 7. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Sprzedawcy w przypadku niewykorzystania abonamentów w terminie ich ważności. 8. Klient jest zobowiązany do ochrony abonamentów przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą.

11 9. Abonamenty zniszczone w stopniu niepozwalającym na stwierdzenie ich autentyczności (np. brak odpowiednich zabezpieczeń, brak nr abonamentu) nie będą akceptowane na PPO. 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, kradzież abonamentów oraz skutki jej użycia przez osobę nieuprawnioną. 11. Klient w przypadku kradzieży abonamentów i wystąpienia do Sprzedawcy z prośbą o ich zastrzeżenie zobligowany jest do zgłoszenia kradzieży w jednostce policji. 12. Klient ma możliwość zastrzeżenia skradzionych abonamentów poprzez przesłanie faksem, mailem do Sprzedawcy informacji zawierającej: - nazwę podmiotu, który zakupił abonamenty; - kategorię pojazdów; - nr skradzionych abonamentów; - nr i datę faktury VAT wystawionej na abonamenty; - dane jednostki policji, której zgłoszono kradzież tj. adres i ewentualne pisemne potwierdzenie zgłoszenia kradzieży abonamentów. 13. O fakcie posługiwania się zastrzeżonym abonamentem w przypadku stwierdzenia takiego faktu przez inkasenta, zostanie poinformowana odpowiednia jednostka policji. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów na odległość na rzecz Klientów łamiących postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w wypadku żądania usunięcia danych osobowych lub cofnięcia zgody, o której mowa w 10 ust Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o zmianach Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Poinformowanie o zmianach w Regulaminie nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów zawartych w oparciu o Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. 4. Wymagania techniczne do zakupu abonamentów przez Internet: dostęp do Internetu; komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą; Mozilla Firefox; Opera; z włączoną obsługą języka JavaScript; rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024 x768;

12 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 6. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z dnia 11 grudnia 2014 roku i wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, zgodnie z ust. 3 powyżej. 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe spory konsumenckie są rozstrzygane między innymi przez stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w wyniku złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu. Załącznik: Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.

13 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Stalexport Autostrada Małopolska S.A., ul. Piaskowa 20, Mysłowice Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży (tutaj wymienić przedmiot umowy sprzedaży: rodzaj i numery abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków). Data otrzymania abonamentów: Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Data Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) * - niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW. Postanowienia ogólne

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW. Postanowienia ogólne REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów rabatowych prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KARTA4 NA ODLEGŁOŚĆ

REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KARTA4 NA ODLEGŁOŚĆ REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KARTA4 NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zakupu i korzystania przez Klientów z kart zbliżeniowych o nazwie handlowej KartA4 wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KartA4 I URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH A4Go NA ODLEGŁOŚĆ

REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KartA4 I URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH A4Go NA ODLEGŁOŚĆ REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KartA4 I URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH A4Go NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zakupu i korzystania przez Klientów z kart zbliżeniowych o nazwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KARTA4 I URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH A4Go W PUNKTACH OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KARTA4 I URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH A4Go W PUNKTACH OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN ZAKUPU KART ZBLIŻENIOWYCH KARTA4 I URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH A4Go W PUNKTACH OBSŁUGI KLIENTA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zakupu w Punktach Obsługi Klienta i korzystania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego EuCO

Regulamin sklepu internetowego EuCO Data publikacji:21.09.2016 Regulamin sklepu internetowego EuCO Sklep internetowy EuCO działający pod adresem www.euco.pl/sklep należy Studio N1 sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BIAMET AG Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki. z siedzibą w Grabówce przy ul. Leszczynowej 2/5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Regulamin sklepu internetowego Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie;

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie; I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.partnerakuna.pl, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo