REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem sieci Internet (www.sklep.autostrada-a4.com.pl) oraz sprzedaży wysyłkowej dla zamówień na abonamenty składanych mailem, faksem lub poprzez formularz zamówienia zamieszczony na stronie internetowej i lub w drodze zamówień opisanych w 5 poniżej. 2. Definicje: REGULAMIN- niniejszy Regulamin sprzedaży abonamentów na odległość. ROZPORZĄDZENIE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie opłat za przejazd autostradą (Dz. U ), obowiązujące w stosunku do systemów pobierania opłat za przejazd autostradą ustalonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie Ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.). ABONAMENT dla pojazdów kategorii 1 - abonament uprawniający do przejazdu autostradą A4 Katowice Kraków oraz Kraków - Katowice pojazdami kategorii 1 z wyłączeniem motocykli, określonej w Rozporządzeniu, sprzedawany w bloczkach po 50 szt. ABONAMENT dla pojazdów kategorii 2 i 3 abonament uprawniający do przejazdu autostradą A4 Katowice - Kraków oraz Kraków - Katowice wyłącznie pojazdami kategorii 2 i 3, określonymi w Rozporządzeniu, sprzedawany w bloczkach po 25 szt. ABONAMENT dla pojazdów kategorii 4 i 5 abonament uprawniający do przejazdu autostradą A4 Katowice - Kraków oraz Kraków - Katowice wyłącznie pojazdami kategorii 4 i 5, określonymi w Rozporządzeniu, sprzedawany w bloczkach po 25 szt. SKLEP INTERNETOWY - sklep o domenie za pomocą której Klient może dokonać zakupu abonamentów uprawniających do przejazdu autostradą A4 Katowice - Kraków oraz Kraków Katowice. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu abonamentów przez stronę internetową lub w trybie określonym w 5 poniżej. KONSUMENT osoba fizyczna, która nabywa abonamenty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

2 PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna oraz podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa abonamenty w celu związanym z prowadzeniem we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej. FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz znajdujący się na stronie internetowej w którym Klient określa rodzaj abonamentów, ich ilość oraz sposób płatności i dostawy lub odbioru abonamentów GDDKiA- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. POK- Punkt Obsługi Klienta przy Placu Poboru Opłat w Mysłowicach-Brzęczkowicach ul. Piaskowa 20 tel./fax i przy Placu Poboru Opłat w Balicach - od 7 stycznia 2015 ul. Krakowska 94, Balice tel./ fax PPO- plac poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice- Kraków oraz Kraków Katowice. SPRZEDAWCA- spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.), z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20, Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 26895, NIP , Regon: , Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości. DOTPAY spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, Kraków, NIP , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym złotych, kapitale wpłaconym złotych prowadząca system rozliczeń płatności realizowanych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. ZAMÓWIENIE dokument służący do realizacji transakcji w trybie 5 niniejszego Regulaminu, w którym Klient określa liczbę, rodzaj zamawianych abonamentów, rodzaj przesyłki lub wskazuje osobę upoważnioną do odbioru abonamentów, przesłany do POK faksem lub mailem, na podstawie, którego wystawiane jest potwierdzenie zamówienia.

3 2 RODZAJE ABONAMENTÓW Przedmiotem sprzedaży są następujące rodzaje abonamentów: 1. Abonamenty jednorazowego przejazdu pojazdem kategorii 1 sprzedawane w bloczkach po 50 szt. 2. Abonamenty jednorazowego przejazdu pojazdem kategorii 2 i 3 sprzedawane w bloczkach po 25 szt. 3. Abonamenty jednorazowego przejazdu pojazdem kategorii 4 i 5 sprzedawane w bloczkach po 25 szt. 3 CENNIK i RABATY NA ABONAMENTY JEDNORAZOWEGO PRZEJAZDU 1. Ceny jednostkowe abonamentów: dla pojazdów kategorii 1 z wyłączeniem motocykli 9,00 zł brutto; dla pojazdów kategorii 2 i 3-15,00 zł brutto; dla pojazdów kategorii 4 i 5-24,50 zł brutto. 2. Rabat obowiązuje przy zakupie abonamentów kategorii 1 w bloczkach i wynosi: Rabat dla kategorii 1 22,50 zł Ilość bloczków co najmniej 1 Cena 1 bloczka 427,50 zł brutto 3. Cena jednostkowa abonamentów dla pojazdów kategorii 2 i 3, którymi posługiwać się mogą wyłącznie kierowcy pojazdów kategorii 2 i 3 uwzględnia rabat zastosowany do obowiązującej stawki dla tych kategorii pojazdów, tj. 24,50 zł. Cena 1 bloczka wynosi 375 zł brutto. 4. Cena jednostkowa abonamentów dla pojazdów kategorii 4 i 5, którymi posługiwać się mogą wyłącznie kierowcy pojazdów kategorii 4 i 5 wynosi 24,50 zł. Cena 1 bloczka wynosi 612,50 zł brutto. 5. SAM S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatów. Zmiany obowiązują od momentu zmiany Regulaminu zgodnie z postanowieniami 12 ust. 3 niniejszego Regulaminu i nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą jego publikacji. 6. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.

4 7. Wartość zamówienia wynikająca z ilości i rodzaju zamówionych abonamentów zostanie powiększona o koszty dostawy. 4 WARUNKI ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM 1. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient dokonuje rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 2. Rejestrując się na stronie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu wykonywania zawartej umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Sprzedawcę na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Sprzedawcy. 3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest: zarejestrowanie się lub w przypadku Klientów zarejestrowanych zalogowanie się, zaakceptowanie Regulaminu. 4. Złożenie zamówienia odbywa się po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia na stronie internetowej 5. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentów następuje w momencie przesłania na adres mailowy Klienta potwierdzenia zamówienia. 6. Klient ma obowiązek udostępniać dane zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszając praw osób trzecich oraz przepisów prawa. 7. Wysyłając ze strony internetowej zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sprzedaży abonamentów na odległość i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia. 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy lub dni wyznaczone jako wolne od pracy przez SAM S.A. rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone. 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Sklepu Internetowego na czas dokonywania modyfikacji w Sklepie Internetowym i rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem stron internetowych Realizacja zamówienia następuje w terminie dwóch dni roboczych: w przypadku wyboru płatności przy odbiorze po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia;

5 w przypadku płatności za pośrednictwem systemu rozliczeń Dotpay - po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności od Dotpay. 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w przypadku: nieotrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności od Dotpay na skutek braku zapłaty przez Klienta należności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, przy wyborze sposobu płatności za pośrednictwem systemu rozliczeń Dotpay; występowania zaległości w płatnościach za abonamenty zakupione w POK; nieodebrania przesyłki w terminie wskazanym przez kuriera przy wyborze płatności przy odbiorze. W tym przypadku Sprzedawca uprawniony jest do obciążania Klienta kosztami dostawy realizowanej za pośrednictwem kuriera. 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji płatności w systemie Dotpay. O dacie transakcji (dacie sprzedaży) decyduje data otrzymania potwierdzenia płatności od Dotpay. 13. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia abonamentów bez wad fizycznych oraz prawnych. 5 ZAMÓWIENIA SKŁADANE BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM 1. Postanowienia niniejszego 5 stosuje się do zamówień składanych w formie mailowej, poprzez faks lub poprzez Formularz zamówienia zamieszczony na stronie i bez uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a pozostałą treścią Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Płatność za abonamenty następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 4 poniżej. 3. Przy płatności przelewem Klient przesyła faksowe/ mailowe Zamówienia na abonamenty do POK w Mysłowicach-Brzęczkowicach lub POK w Balicach (od 7 stycznia 2015). Numer telefonu, faksu oraz adres podany jest do publicznej wiadomości w POK oraz na stronie internetowej 4. Pracownik POK faksem lub mailem przesyła potwierdzenie zamówienia, na podstawie którego można dokonać przelewu na konto: STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. PEKAO S.A. Nr:

6 5. Klient jest zobligowany do przesłania faksem lub mailem, bądź okazania potwierdzenia dokonanego przelewu przy odbiorze abonamentów w punkcie sprzedaży w POK w Mysłowicach-Brzęczkowicach lub od 7 stycznia 2015 roku w POK w Balicach. 6. Dowodem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon fiskalny. 7. Abonamenty mogą być przesłane do Klienta wraz z fakturą VAT listem poleconym w terminie 3 dni roboczych na koszt SAM S.A. po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej płatności. W takim przypadku Klient podaje (faksem, mailem) dane potrzebne do wystawienia faktury VAT: nazwę firmy, jej adres oraz NIP oraz ewentualnie adres wysyłkowy. 8. Ze względów bezpieczeństwa przesyłka abonamentów listem poleconym odbywa się w ograniczonym zakresie, tj. dla maksymalnie 2 bloczków łącznie dla wszystkich kategorii pojazdów. Przesyłki zawierające większą liczbę bloczków niż wyżej określona przesyłane są kurierem za zgodą i na koszt Klienta. Wysokość opłat określona jest w 7 poniżej. 9. Przy płatności dokonanej przelewem po odbiór abonamentów może zgłosić się wyłącznie osoba wskazana na Zamówieniu, po okazaniu dowodu tożsamości. 10. SAM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji operacji bankowych (realizacji przelewów bankowych). O dacie transakcji (dacie sprzedaży) decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto SAM S.A. 11. W przypadku zmiany zasad sprzedaży abonamentów o cenie sprzedaży abonamentów decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe SAM S.A. 12. W przypadku wpływu na konto bankowe SAM S.A. środków pieniężnych w kwocie wyższej niż cena sprzedaży abonamentów obowiązująca w dniu wpływu ww. środków, SAM S.A. jest zobligowany do zwrotu różnicy pomiędzy obowiązująca ceną a wpłaconą kwotą. 13. W przypadku wpływu na konto bankowe SAM S.A. środków pieniężnych w kwocie niższej niż cena sprzedaży abonamentów obowiązująca w dniu wpływu ww. środków, Klient zobligowany jest do dopłaty w terminie 2 dni roboczych różnicy pomiędzy obowiązująca ceną a wpłaconą kwotą. W przeciwnym razie zamówienie nie zostanie zrealizowane, a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone przelewem bankowym na jego konto. 14. Poprzez złożenie Zamówienia w trybie określonym w niniejszym paragrafie, Klient akceptuje postanowienia Regulaminu i zgadza się na wykorzystanie swoich danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem niezbędnym do realizacji Zamówienia. 6 FORMA PŁATNOŚCI 15. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione abonamenty z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze wyłącznie dla przesyłek kurierskich płatność poprzez system rozliczeń Dotpay.eu:

7 kartą płatniczą; e-transferem, przelewem elektronicznym, płatności mobilne (mpay), płatności Zapłać w Żabce i we Freshmarket. 7 DOSTAWA 1. Sposób dostawy uzależniony jest od ilości zakupionych abonamentów: a) w przypadku zakupu maksymalnie 2 bloczków dostawa następuje według wyboru Klienta, listem poleconym na koszt SAM S.A. lub kurierem na koszt Klienta; b) w przypadku zakupu powyżej 2 bloczków dostawa następuje za pośrednictwem kuriera za zgodą i na koszt Klienta. 2. Dostawa abonamentów, może nastąpić w jednym z wybranych wariantów: Sposób dostawy List polecony Kurier (przesyłki krajowe) Przewidywany czas dostawy Czas dostawy uzależniony od Poczty Polskiej Forma płatności Wszystkie formy płatności za wyjątkiem płatności przy odbiorze 2 dni robocze Wszystkie formy płatności za wyjątkiem płatności przy odbiorze 2 dni robocze Płatność przy odbiorze ( za pobraniem ) 8 REKLAMACJE Koszt dostawy 0 zł 23 zł 30 zł 1. Reklamacje abonamentów rozpatrywane są zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonej w Kodeksie cywilnym. 2. Reklamację składa się wysyłając list polecony na adres: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. ul. Piaskowa 20, Mysłowice zawierający co najmniej: dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, uzasadnienie złożenia reklamacji oraz wadliwy abonament. 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie w stosunku do abonamentów, których termin ważności jeszcze nie upłynął. 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji:

8 w przypadku Konsumenta w ciągu 2 lat od dnia, w którym abonamenty zostały dostarczone, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, w przypadku Przedsiębiorcy w ciągu 2 lat od dnia, w którym abonamenty zostały dostarczone, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. 6. Klient traci uprawnienie do złożenia reklamacji: w przypadku Przedsiębiorcy, jeżeli w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia podstaw do złożenia reklamacji, nie zawiadomi o nich Sprzedawcy. 7. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji. 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Przedsiębiorcy abonament zostanie wymieniony na nowy. 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Konsumenta, ma on możliwość: a) wymiany abonamentu na nowy; b) odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna. W przypadku pierwszej reklamacji Sprzedawca ma prawo nieuznania żądania Konsumenta do odstąpienia od umowy i wymienić abonament na nowy. 10. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika Poczty Polskiej S.A, obowiązującego w dniu wniesienia reklamacji. 11. Sprzedawca zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy. 9 ZWROT 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827) (dalej jako: Ustawa o prawach konsumenta ), Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży abonamentów na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Zwrot abonamentów, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na ryzyko Konsumenta i powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie abonamentów przed jego upływem. 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie abonamentów wraz z kosztami dostawy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Jeżeli koszt dostawy wynosi 0 zł, Konsumentowi zwracana jest jedynie cena abonamentów. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze zwrot

9 dokonywany jest na rachunek bankowy Konsumenta po wcześniejszym kontakcie ze strony Sprzedawcy. 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania abonamentów z powrotem, lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 5. Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia niż przesłanie abonamentów listem poleconym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów. 6. Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z odesłaniem towaru do Sprzedawcy. 7. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 8. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko abonamentów, będących w nienaruszonym stanie (tzn. nie uszkodzonych i kompletnych bloczków: czyli 50 szt. dla pojazdów kategorii 1, 25 szt. dla pojazdów kategorii 2 i 3 oraz 25 szt. dla pojazdów kategorii 4 i 5). 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dokonując rejestracji na stronie Sklepu Internetowego Klient udostępnia swoje dane osobowe Sprzedawcy, który jest ich administratorem. 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do realizacji zamówień i nie będą udostępniane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia. 3. Sprzedawca ma prawo wykorzystywania danych osobowych Klientów w celu realizacji transakcji oraz obowiązków i uprawnień Sprzedawcy na podstawie Regulaminu, za ich uprzednią zgodą wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. 4. Sprzedawca ma prawo wykorzystywania danych osobowych Klientów w celach marketingowych, za ich uprzednią zgodą wyrażoną poprzez odrębną akceptację takiego wykorzystania danych osobowych podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. 5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych, jak również do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Ich nieudostępnienie uniemożliwi jednak dokonanie zakupu abonamentów u Sprzedawcy. 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności takich jak:

10 - Ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.), - Ustawa z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z poźn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 11 ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ ABONAMENTAMI 1. Jeden abonament uprawnia okaziciela abonamentu do przejazdu przez jeden PPO. 2. Kierowca przekazuje abonament inkasentowi i w zamian otrzymuje wydruk kasowy z opłatą 0 zł, potwierdzający przejazd przez PPO. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonany zakup abonamentów, tj. abonamentów dla niewłaściwej kategorii pojazdów i niewłaściwej ilości. 4. O terminie ważności abonamentów Klienci są informowani poprzez: a) informacje zamieszczone na stronach internetowych b) informację zamieszczoną na abonamencie; c) informacje pisemne (ogłoszenia) umieszczone w punktach sprzedaży abonamentów; d) informację telefoniczną w godzinach otwarcia POK w Mysłowicach i w POK w Balicach; e) ogłoszenia prasowe publikowane przy okazji zmiany wysokości opłat za przejazd autostradą Katowice-Kraków lub zmiany zasad udzielania rabatów na abonamenty na przejazd autostradą. 5. Termin ważności abonamentów dla pojazdów kategorii 1, z wyłączeniem motocykli, oraz dla pojazdów kategorii 2, 3,4,5 upływa 31 grudnia w roku następnym po dacie zakupu abonamentów, przy czym Sprzedawca ma prawo do wydłużenia tego terminu. W takim wypadku Klienci będą informowani o zmienionym terminie ważności w sposób wymieniony w pkt. 4 niniejszego paragrafu. 6. Abonamenty, których termin ważności upłynął nie uprawniają do przejazdu autostradą A4 Katowice-Kraków. 7. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Sprzedawcy w przypadku niewykorzystania abonamentów w terminie ich ważności. 8. Klient jest zobowiązany do ochrony abonamentów przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą.

11 9. Abonamenty zniszczone w stopniu niepozwalającym na stwierdzenie ich autentyczności (np. brak odpowiednich zabezpieczeń, brak nr abonamentu) nie będą akceptowane na PPO. 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, kradzież abonamentów oraz skutki jej użycia przez osobę nieuprawnioną. 11. Klient w przypadku kradzieży abonamentów i wystąpienia do Sprzedawcy z prośbą o ich zastrzeżenie zobligowany jest do zgłoszenia kradzieży w jednostce policji. 12. Klient ma możliwość zastrzeżenia skradzionych abonamentów poprzez przesłanie faksem, mailem do Sprzedawcy informacji zawierającej: - nazwę podmiotu, który zakupił abonamenty; - kategorię pojazdów; - nr skradzionych abonamentów; - nr i datę faktury VAT wystawionej na abonamenty; - dane jednostki policji, której zgłoszono kradzież tj. adres i ewentualne pisemne potwierdzenie zgłoszenia kradzieży abonamentów. 13. O fakcie posługiwania się zastrzeżonym abonamentem w przypadku stwierdzenia takiego faktu przez inkasenta, zostanie poinformowana odpowiednia jednostka policji. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów na odległość na rzecz Klientów łamiących postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w wypadku żądania usunięcia danych osobowych lub cofnięcia zgody, o której mowa w 10 ust Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o zmianach Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Poinformowanie o zmianach w Regulaminie nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów zawartych w oparciu o Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. 4. Wymagania techniczne do zakupu abonamentów przez Internet: dostęp do Internetu; komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą; Mozilla Firefox; Opera; z włączoną obsługą języka JavaScript; rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024 x768;

12 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 6. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z dnia 11 grudnia 2014 roku i wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, zgodnie z ust. 3 powyżej. 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe spory konsumenckie są rozstrzygane między innymi przez stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w wyniku złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu. Załącznik: Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.

13 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Stalexport Autostrada Małopolska S.A., ul. Piaskowa 20, Mysłowice Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży (tutaj wymienić przedmiot umowy sprzedaży: rodzaj i numery abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków). Data otrzymania abonamentów: Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Data Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) * - niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo