R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 PRAWO KORZYSTANIA 1. Prawo korzystania z Filii nr 12 mają: a) osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawujące opiekę nad nimi, stali mieszkańcy Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego, b) pozostali czytelnicy korzystać mogą ze zbiorów bibliotecznych w czytelni, drogą wypożyczeń międzybibliotecznych lub wpłacając kaucję. 2. Czytelnik przy zapisie powinien: a) okazać dowód osobisty lub ważną legitymację inwalidzką lub inne zaświadczenie upoważniające do korzystania z biblioteki specjalistycznej tego typu, b) jednorazowo nabyć magnetyczną Kartę Biblioteczną w kwocie 2 zł. Zakup magnetycznej Karty Bibliotecznej upoważnia do korzystania ze zbiorów Filii nr 12 oraz z placówek sieci, posiadających komputerowy system rejestracji czytelników. c) studenci rejestrują się na podstawie dowodu osobistego lub ważnej legitymacji studenckiej, d) za niepełnosprawnego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, e) podpisując zobowiązanie jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w zbiorze danych czytelników Filii nr 12 i na przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością biblioteki, Zgodnie z art. 32 i 35 Ustawy o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do: uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich

2 usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych, informacji o zbiorze danych osobowych nie częściej niż raz na sześć miesięcy. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest zobowiązany, bez żadnej zwłoki do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełniania, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i szkoły. 4. Potwierdzeniem prawa korzystania z Filii nr 12 jest magnetyczna Karta Biblioteczna. Czytelnik rezygnując z korzystania z Filii nr 12, po zwrocie wszelkich wypożyczonych materiałów, powiadamia o tym bibliotekę, a ta jako administrator danych osobowych usuwa wszelkie informacje o danej osobie ze zbioru. 5. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków. 2 WYPOŻYCZANIE I INNE USŁUGI 1. Zbiory udostępnia się czytelnikowi po złożeniu pisemnego zobowiązania przestrzegania regulaminu. 2. Odbiór książek czytelnik potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na karcie czytelnika oddzielnie dla każdej wypożyczonej książki. 3. Wszystkie materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca. 4. Jednorazowo wypożyczyć można: a) ze zbiorów drukowanych 4 książki lub 5 numerów czasopism b) książki mówionej 3 tytuły na kasetach i w formie zapisu cyfrowego na karcie pamięci oraz na płycie CD. 5. Materiały biblioteczne dostarczane są też przez bibliotekarza do domu czytelnika czas i sposób pozostaje do uzgodnienia z bibliotekarzem.

3 6. Czytelnik, który korzysta z książki mówionej zobowiązany jest do przyjścia z własną kartą pamięci. 7. Za zgodą bibliotekarza termin zwrotu wypożyczonych materiałów może być przedłużony. 8. Czytelnikowi nie wolno udostępniać wypożyczonych materiałów bibliotecznych osobom trzecim. 9. Potrzebne czytelnikowi książki, których nie ma w księgozbiorze, Biblioteka obowiązana jest na Jego życzenie dostarczyć drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 10. Koszty związane ze sprowadzaniem książki pokrywa czytelnik. 11. Z pozycji sprowadzonych z innych bibliotek korzystać można wyłącznie na miejscu. 12. Z Internetu może korzystać każdy czytelnik bezpłatnie wyłącznie w celach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych. 13. Zasady korzystania z komputera i Internetu określa Regulamin korzystania z komputera i Internetu w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. 14. Kaucje. Kaucje pobierane są: a) od osób niezwiązanych zawodowo ze środowiskiem niepełnosprawnych, b) od osób nie wymienionych w 1 pkt.1a. Wysokość kaucji: a) książka drukowana pobiera się kaucję zryczałtowaną 33 zł za jedną książkę, b) książka mówiona pobiera się kaucję 6 zł za jedną kasetę lub aktualną wartość audiobooka, c) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek biblioteka pobiera kaucję w wysokości 90 zł za jedną książkę. Jeżeli wartość książki przekracza sumę 90 zł biblioteka pobiera kucję równą 3-krotnej cenie inwentarzowej książki, d) zwrot kaucji następuje w dniu oddania wypożyczonej pozycji, e) w przypadku nie zwrócenia książek w wyznaczonym regulaminem terminie biblioteka z wpłaconej kaucji potrąca koszty związane z wysłaniem upomnienia i kary za przetrzymanie, c) po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody biblioteki. OPŁATY 1. Z tytułu nieterminowego zwrotu książek pobiera się karę w wysokości 0,20 zł za każdą dobę za 1 książkę. 3

4 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień nie zwróci książek traci możliwość korzystania z innych placówek sieci miejskiej, a jednocześnie Biblioteka dochodzić będzie swych praw na drodze prawnej. 3. Za każde wysłane upomnienie, za znaczek pocztowy, kartę korespondencyjną lub opłatę telefoniczną czytelnik ponosi koszty. 4. W przypadku zagubienia magnetycznej Karty Bibliotecznej, a w celu dalszego korzystania z Filii nr 12 czytelnik zobowiązany jest do wykupienia duplikatu karty w kwocie 3 zł oraz ponownego wprowadzenia go do bazy danych czytelników. Opłaty mogą ulegać zmianie w zależności od ponoszonych kosztów przez bibliotekę. 4 POSZANOWANIE KSIĄŻEK 1. Czytelnik powinien obchodzić się z książką starannie oraz dobrze ją zabezpieczyć przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem. 2. Czytelnik jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia należy zaznaczyć na karcie książki. 5 ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI Za szkodę wynikłą ze zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki odpowiada czytelnik. Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik uiszcza karę 33 zł, jeżeli cena inwentarzowa książki nie przekracza tej kwoty. Jeżeli wartość zagubionej lub zniszczonej książki przekracza kwotę 33 zł biblioteka pobiera sumę równą cenie inwentarzowej książki. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki poszukiwanej czy wartościowej biblioteka pobiera: a) trzykrotność sumy 33 zł, jeżeli wartość inwentarzowa zagubionej lub zniszczonej książki nie przekracza tej kwoty,

5 b) trzykrotną cenę inwentarzową książki, jeżeli wartość zagubionej lub zniszczonej książki przekracza kwotę 33 zł. W szczególnych wypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo pobierania cen antykwarycznych (dotyczy książek cennych i poszukiwanych). W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia taśmy czytelnik uiszcza karę 6 zł. Za wpłacone sumy biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. PORADY I INFORMACJE 6 1.Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek i doboru literatury na interesujący go temat. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7 1.Czytelnik korzystając z Filii nr 12 zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 2.Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z wszystkich placówek sieci Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Filii nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki Miejskiej. 3.Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16, tel. (52)

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin korzystania z materiałów, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo