PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 25 marca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych dokonał aktualizacji prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolnożywnościowych do września 2015 r. W opracowaniu zaprezentowano prognozy cen: skupu: zbóż, trzody chlewnej, bydła i kurcząt, mleka, zbytu: odtłuszczonego mleka w proszku i masła, na tle przewidywanych czynników podażowo-popytowych wpływających na ich poziom

2 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 IX 2015 Rynek zbóż 1. RYNEK ZBÓŻ Aktualna sytuacja cenowa Duże krajowe zasoby (m.in. w wyniku rekordowych zbiorów w 2014 r.) powodują, że od początku sezonu 2014/2015 ceny skupu zbóż utrzymywały się na poziomie niższym niż przed rokiem. W lutym 2015 r. (według danych GUS) średnia krajowa cena skupu pszenicy ukształtowała się na poziomie 707 zł/t, o 5% niższym niż rok wcześniej, a żyta 520 zł/t, o 8% niższym. Średnia cena jęczmienia wynosiła 619 zł/t, w tym jęczmienia paszowego 606 zł/t. Zboże to było tańsze niż przed rokiem o 16%. W tym czasie za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 559 zł/t, o 14% mniej niż w lutym 2014 r. 950 CENY SKUPU PSZENICY [zł/t] MRiRW prognoza GUS Pszenica ogółem wg GUS Pszenica konsumpcyjna wg MRiRW Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS, MRiRW i prognozy Zespołu Ekspertów Utrzymujący się duży popyt eksportowy na pszenicę konsumpcyjną hamował spadek cen tego ziarna. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w marcu 2015 r. przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 737 zł/t, o 0,2% wyższym niż w poprzednim miesiącu. W tym czasie jęczmień paszowy i żyto konsumpcyjne potaniały o 3 4%, a kukurydza o 2%. 2

3 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 IX 2015 Rynek zbóż W Unii Europejskiej ceny zbóż podstawowych od początku sezonu 2014/2015 były również niższe niż w analogicznych miesiącach poprzedniego sezonu. W czwartym tygodniu marca br. ( r.) za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w UE płacono 178 EUR/t, za jęczmień paszowy 159 EUR/t, a za kukurydzę 151 EUR/t. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku ceny pszenicy i jęczmienia były niższe o 9%, a kukurydzy o 13%. Polskie zboże jest znacząco tańsze niż w Europie Zachodniej. W marcu 2015 r. krajowe ceny jęczmienia paszowego były o 11% niższe od średniej ceny w Niemczech i o 18% niższe niż we Francji. Polska kukurydza była o 20% tańsza niż w Niemczech i o 9% tańsza niż we Francji. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej w kraju była o 5% niższa niż w Niemczech i o 2% niższa niż we Francji CENY SKUPU ŻYTA [zł/t] GUS prognoza Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów Czynniki wpływające na poziom cen: światowe zapasy i produkcja w sezonie 2014/ Globalne zapasy zbóż na początku sezonu 2014/2015 były o 16% większe niż na początku poprzedniego sezonu. Światowa produkcja zbóż (bez ryżu) w bieżącym 1 Według obliczeń ARR na podstawie danych MRiRW. 2 Zapasy oraz produkcja na świecie, w WNP i w UE według USDA United States Department of Agriculture, marzec 2015 r. 3

4 Rynek zbóż sezonie jest prognozowana na poziomie 2 mld ton (z tego pszenicy niecałe 725 mln ton, a zbóż paszowych mln ton), tj. zbliżonym do sezonu 2013/2014. W tej sytuacji, pomimo wzrostu globalnego zużycia (o 1,9%, do mln ton), zapasy zbóż na koniec bieżącego sezonu mogą być większe niż rok wcześniej o 5% i wynieść 417 mln ton. zapasy i produkcja w krajach WNP w sezonie 2014/2015 W 2014 r. zbiory zbóż w krajach WNP zostały oszacowane na 204 mln ton, tj. znacząco (blisko 7%) powyżej zbiorów z poprzedniego roku. W WNP spodziewany jest także wzrost zużycia o 6%, do 136 mln ton. Jednak przy przewidywanym utrzymaniu eksportu netto na poziomie 60 mln ton, zapasy zbóż na koniec sezonu mogą zwiększyć się do 30 mln ton, o 39%. zapasy i produkcja w UE w sezonie 2014/2015 W Unii Europejskiej zbiory zbóż w 2014 r. były rekordowe (o 7% większe niż w 2013 r.) i wyniosły blisko 324 mln ton. Tym samym zasoby zbóż (suma zapasów i zbiorów) wzrosły również o 7% w porównaniu z poprzednim sezonem, do 349 mln ton. Takie zasoby, przy zużyciu szacowanym na 289 mln ton (wzrost o 3%), pozwalają na zwiększenie eksportu ziarna z UE, a jednocześnie ograniczają zapotrzebowanie na ziarno z importu. Przewiduje się, że eksport netto w całym sezonie 2014/2015 ukształtuje się na poziomie około 29 mln ton, o 41% wyższym niż w sezonie 2013/2014. W związku z powyższym ocenia się, że unijne zapasy na koniec sezonu 2014/2015 mogą wynieść 32 mln ton. Będzie to poziom o 25% wyższy niż na początku sezonu. krajowe zapasy i produkcja w sezonie 2014/2015 Krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2014/2015 zostały oszacowane przez GUS na 1,5 mln ton, tj. na poziomie o 55% niższym niż rok wcześniej. W Polsce, tak jak w UE, zbiory zbóż w 2014 r. były rekordowe. GUS ocenił je na 31,9 mln ton (łącznie z kukurydzą, gryką i prosem), o 12,3% powyżej poziomu z 2013 r. Mniejsze niż w 2013 r. zbiory odnotowano tylko w przypadku żyta (o 17%) oraz mieszanek zbożowych (o 3%). Produkcja pozostałych zbóż znacząco wzrosła. Zbiory pszenicy wyniosły 11,6 mln ton (wzrost o 23%), a kukurydzy uprawianej na ziarno 4,5 mln ton (wzrost o 11%). 4

5 Rynek zbóż Większa produkcja przełożyła się na wzrost skupu. Według danych GUS w okresie ośmiu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec 2014 r. luty 2015 r.) skupiono 7,7 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami (w tym: 5,3 mln ton pszenicy i 0,7 mln ton żyta), o 17,5% więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu. Pomimo dobrych zbiorów, na relatywnie niskim poziomie utrzymuje się skup kukurydzy. W bieżącym sezonie (do końca lutego 2015 r.) podmioty rynkowe skupiły 1,4 mln ton tego zboża, o 8% mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2013/2014. Krajowe zbiory zbóż w 2015 r. zapowiadają się dobrze. Według danych GUS obszar zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2015 r. jest zbliżony do notowanego w poprzednim sezonie i wynosi około 4,4 mln ha. Warunki pogodowe jesienią 2014 r. sprzyjały siewom zbóż. Przed wejściem w stan zimowego spoczynku zboża były właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione. Wzrost temperatury powietrza w marcu 2015 r. pobudził rozwój wegetacyjny ozimin oraz przyczynił się do wcześniejszych siewów zbóż jarych, co może mieć pozytywny wpływ na ich plony. Analitycy ARR przewidują, że łączna powierzchnia zasiewów zbóż pod zbiory w 2015 r. będzie zbliżona do areału obsianego w dwóch poprzednich latach. Decydujący wpływ na poziom i jakość zbiorów będą miały warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji, a zwłaszcza w ostatniej jej fazie, oraz w okresie żniw. Zakładając przeciętne warunki pogodowe w dalszej części sezonu można się spodziewać, że zbiory zbóż w 2015 r. będą zbliżone do średniej z lat i ukształtują się w granicach 28,5 29,0 mln ton. zużycie krajowe 3 Ocenia się, że w sezonie 2014/2015 nastąpi wzrost chłonności krajowego rynku zbóż w wyniku wzrostu produkcji drobiu oraz nieco większej produkcji żywca wieprzowego. Szacuje się, że zużycie zbóż na cele paszowe będzie o 0,8 mln ton większe niż w poprzednim sezonie i wyniesie 17,2 mln ton. Przewiduje się niewielki wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe (do 2,8 mln ton). Wykorzystanie ziarna do siewu, tak jak w poprzednim sezonie, może wynieść około 1,7 mln ton. Przerób zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2014/2015 prawdopodobnie wzrośnie do 27,9 mln ton, o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym. 3 Według szacunków analityków ARR na podstawie danych GUS oraz IERiGŻ PiB. 5

6 Rynek zbóż handel zagraniczny 4 W sezonie 2014/2015 w UE odczuwany jest niedobór ziarna wysokojakościowego, zwłaszcza pszenicy. Z uwagi na dobrą jakość krajowego ziarna zbóż oraz konkurencyjne ceny, eksport pszenicy z Polski utrzymuje się na wysokim poziomie. W bieżącym sezonie Polska stała się piątym w UE eksporterem pszenicy. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy sezonu 2014/2015 (lipiec 2014 styczeń 2015) z kraju wywieziono 2,3 mln ton ziarna pszenicy, o 50% więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2013/2014. Ponad 2-krotnie (do 0,4 mln ton) zwiększył się eksport pszenżyta. Zmalał natomiast wywóz żyta (o 39%, do 0,4 mln ton) i kukurydzy (o 44%, do 0,3 mln ton). Od lipca 2014 r. do stycznia 2015 r. z kraju łącznie wywieziono 4,1 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), o 12% więcej niż rok wcześniej. Ogółem w sezonie 2014/2015 wywóz zbóż i przetworów zbożowych, według szacunków analityków ARR, może wynieść (w przeliczeniu na ziarno) 5,2 mln ton wobec 5,9 mln ton w sezonie 2013/2014. Import ziarna do Polski w okresie lipiec 2014 styczeń 2015 wyniósł 0,7 mln ton wobec 0,9 mln ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Znacząco zmniejszył się przywóz pszenicy (o 22%), jęczmienia (o 28%) i kukurydzy (o 16%), a zwiększył żyta (ponad 2-krotnie). W okresie pierwszych siedmiu miesięcy sezonu 2014/2015 do kraju (w ekwiwalencie ziarna) przywieziono 1,2 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych, o 11% mniej niż w tym samym okresie sezonu 2013/2014. Analitycy ARR oceniają, że w całym sezonie 2014/2015 import zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) może wynieść 1,9 mln ton, o 13% mniej niż w poprzednim roku gospodarczym. Na obroty polskiego handlu zagranicznego duży wpływ będzie miał kurs złotego wobec innych walut, głównie wobec euro, jak również relacje krajowych cen zbóż do cen w pozostałych państwach UE, zwłaszcza położonych najbliżej Polski. zapasy na koniec sezonu 2014/2015 Biorąc pod uwagę rekordowe zbiory i przewidywane na bieżący sezon zmniejszenie eksportu, ocenia się, że w Polsce zapasy zbóż na koniec sezonu 4 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zbożami zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 6

7 Rynek zbóż 2014/2015, pomimo wzrostu zużycia, mogą być około 0,8 mln ton większe od zapasów na początku sezonu i wynieść 2,3 mln ton. regulacje handlu zagranicznego w UE 5 W 2015 r. dużym zainteresowaniem unijnych importerów cieszą się kontyngenty na przywóz kukurydzy z krajów trzecich i z Ukrainy. Wysokość cła w ramach tych kontyngentów została ustalona na poziomie zerowym. Na początku 2015 r. dostępne w tym czasie ilości (139 tys. ton na pierwsze półrocze 2015 r. oraz 400 tys. ton z Ukrainy na 2015 r.) zostały w całości rozdysponowane. W Polsce przedsiębiorcy w ramach obu tych kontyngentów łącznie uzyskali pozwolenia na przywóz z Ukrainy 12 tys. ton kukurydzy oraz 37 ton mąki kukurydzianej. Roczne kontyngenty na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN ), po stawce celnej 12 EUR/t i jęczmienia (kod CN 1003), po stawce celnej 16 EUR/t, są nadal otwarte, ale zainteresowanie tymi kontyngentami jest niewielkie. Ponadto do końca grudnia 2015 r. mogą być realizowane bezcłowe unijne kontyngenty taryfowe na przywóz z Ukrainy 950 tys. ton pszenicy zwyczajnej oraz 250 tys. ton jęczmienia 6. Do 27 marca 2015 r. unijni handlowcy uzyskali pozwolenia na przywóz 332 tys. ton ukraińskiej pszenicy, co stanowiło 35% limitu na to zboże. Kontyngent na przywóz jęczmienia został wykorzystany w niewielkim stopniu (2% limitu). W sezonie 2014/2015 (od 8 listopada 7 ) Komisja Europejska utrzymuje zerowe stawki celne w przywozie pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej, żyta, kukurydzy i sorga poza kontyngentami. W Unii Europejskiej, w celu stałego monitorowania wolumenu obrotu zbożem i jego przetworami z krajami trzecimi, wymagane są pozwolenia na przywóz i wywóz. W Polsce pozwolenia wydaje Agencja Rynku Rolnego. Na podstawie wniosków złożonych w ARR w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec 2014 marzec 2015), handlowcy uzyskali pozwolenia na import do kraju 91 tys. ton ziarna zbóż (z tego: pszenicy durum 20,3 tys. ton, pszenicy zwyczajnej 8,2 tys. ton, kukurydzy 58,3 tys. ton oraz sorga 4,2 tys. ton), o 60% mniej niż rok wcześniej. 5 (data dostępu r.) 6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami, z późn. zm. 7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. 7

8 Rynek zbóż Jednocześnie ARR wydała pozwolenia na wywóz z Polski poza obszar celny UE 1,7 mln ton zbóż wobec 0,6 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Pozwolenia dotyczyły głównie pszenicy zwyczajnej (1,6 mln ton). W tym czasie wydane zostały również pozwolenia na wywóz 1,8 tys. ton mąki z pszenicy zwyczajnej i orkiszu wobec 1,3 tys. ton w tym samym okresie sezonu 2013/2014. Zgodnie z pozwoleniami wydanymi w okresie dziewięciu miesięcy sezonu 2014/2015 (1 lipca 2014 r. 31 marca 2015 r.), unijni przedsiębiorcy zadeklarowali import 11,6 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, o 13% mniejszy niż w tym samym okresie sezonu 2013/2014. Według wydanych pozwoleń eksportowych wolumen zboża wywiezionego z UE był o 13% większy niż w tym samym okresie sezonu 2013/2014 i wyniósł 36,8 mln ton. Prognoza cen skupu zbóż do września 2015 r. Z uwagi na duże zasoby zbóż na świecie, w tym w Europie i w Polsce, Zespół Ekspertów ocenił, że ceny skupu zbóż w kraju do końca czerwca 2015 r. mogą utrzymywać się poniżej cen z porównywalnych miesięcy sezonu 2013/2014. We wrześniu 2015 r. ceny pszenicy mogą być nieco wyższe niż rok wcześniej, a żyta nadal niższe od cen sprzed roku. Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową oraz wahania sezonowe, Zespół Ekspertów ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce do września 2015 r. mogą kształtować się następująco: Wyszczególnienie j.m. czerwiec 2015 r. wrzesień Pszenica ogółem 1) zł/t Pszenica konsumpcyjna 2) zł/t Żyto1) zł/t ) Dotyczy średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego. 2) Dotyczy średniej miesięcznej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne, notowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW. 8

9 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 IX 2015 Rynek wieprzowiny 2. RYNEK WIEPRZOWINY Aktualna sytuacja cenowa Po trwającym od sierpnia 2014 r. spadku cen, w lutym 2015 r. w Polsce odnotowano wzrost przeciętnej ceny skupu trzody chlewnej. W lutym 2015 r., tak jak w poszczególnych miesiącach 2014 r., średnia krajowa cena skupu żywca wieprzowego była jednak niższa niż przed rokiem do czego przyczyniły się: rosnąca produkcja wieprzowiny w UE, w tym w Polsce, oraz rosyjskie embargo na unijne produkty wieprzowe 8. W lutym 2015 r. w Polsce żywiec wieprzowy (według GUS) skupowano przeciętnie po 4,44 zł/kg, o 10% drożej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,5% taniej niż rok wcześniej. 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 CENY SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO [zł/kg] GUS prognoza 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów W marcu 2015 r. ceny żywca wieprzowego ponownie spadły. Średnia krajowa cena zakupu trzody chlewnej płacona w marcu 2015 r. przez zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 8 W końcu stycznia 2014 r. Rosja objęła embargiem import żywca (poz. towarowa CN 0103) i mięsa wieprzowego (poz. CN 0203), w pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. import przetworów (z poz. CN 0210 i ), a w październiku 2014 r. import podrobów i mączek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tłuszczów (poz. CN 1501). W latach i w styczniu 2014 r. Rosja była największym odbiorcą produktów wieprzowych z UE. Jednak udział Rosji w unijnym eksporcie tych produktów spadał już od 2010 r. (z 32% w 2009 r. do 24% w 2013 r. i 17% w styczniu 2014 r.). 9

10 Rynek wieprzowiny wyniosła 4,38 zł/kg 9 i była o 1% niższa niż w lutym 2015 r. oraz o 8% niższa niż w marcu 2014 r. Świnie rzeźne w UE w marcu 2015 r. kupowano przeciętnie po 141,13 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E 10, o 3% drożej niż miesiąc wcześniej, ale o 8% taniej niż przed rokiem. Krajowa cena żywca wieprzowego klasy E wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 141,61 EUR/100 kg i była wyższa od średnich cen: w Belgii, Holandii, Danii, Rumunii, we Francji, w Czechach i Hiszpanii. Czynniki wpływające na poziom cen skupu: krajowe pogłowie trzody chlewnej oraz produkcja żywca wieprzowego w Polsce i UE Pogorszenie opłacalności produkcji żywca wieprzowego przyczyniło się do wyhamowania dynamiki wzrostu pogłowia w Polsce. W grudniu 2014 r. (według GUS) krajowe pogłowie trzody chlewnej wyniosło 11,2 mln sztuk, o 2% więcej niż przed rokiem (podczas gdy w czerwcu 2014 r. pogłowie było o 5% większe niż rok wcześniej). Liczba tuczników wzrosła o 7%, a warchlaków o 2%. Natomiast prosiąt było o 3% mniej niż przed rokiem, a loch o 1% mniej. Spadek liczby prosiąt i loch odnotowany w grudniu 2014 r. zapowiada redukcję krajowego pogłowia trzody chlewnej w 2015 r. Na tendencję do ograniczania pogłowia trzody chlewnej wskazuje również zwiększony skup macior. Liczba loch dostarczonych do skupu (według GUS) w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2015 r. była o 24% większa niż w analogicznym okresie 2014 r. Do zmniejszenia pogłowia świń w Polsce może przyczynić się także malejący import tych zwierząt. W styczniu 2015 r. (zgodnie ze wstępnymi danymi Ministerstwa Finansów) do Polski sprowadzono 0,4 mln sztuk trzody chlewnej, o 12% mniej niż w styczniu 2014 r. Biorąc pod uwagę stan i strukturę pogłowia trzody chlewnej, ocenia się, że w pierwszej połowie 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego może osiągnąć poziom około tys. ton (860 tys. ton mpc. 11 ), o 4% wyższy niż w pierwszym półroczu 2014 r. Wzrost produkcji znajduje potwierdzenie w danych dotyczących skupu żywca. W okresie styczeń luty 2015 r. (według GUS) w Polsce skupiono 218 tys. ton żywca wieprzowego, o 22% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. 9 W ramach ZSRIR MRiRW ceny zakupu trzody chlewnej są zbierane dla masy poubojowej. Cena żywca jest obliczana przy zastosowaniu średniego wskaźnika wydajności rzeźnej. 10 Źródłem danych dotyczących cen i produkcji żywca wieprzowego w UE oraz unijnego handlu zagranicznego produktami wieprzowymi jest Komisja Europejska. 11 Masy poubojowej ciepłej. 10

11 Rynek wieprzowiny Przewiduje się, że w drugiej połowie 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego może być zbliżona do szacowanej na drugie półrocze 2014 r., tj. wynieść około tys. ton (870 tys. ton mpc.). Unijna produkcja mięsa wieprzowego w 2015 r. (według KE) w porównaniu z 2014 r. może wzrosnąć o ponad 1%, do 23 mln ton 12. handel UE z krajami trzecimi oraz handel światowy Rosyjskie embargo na import wieprzowiny z UE przyczyniło się do spadku unijnego eksportu tego mięsa. W 2014 r. z UE wywieziono (w masie produktu) 2,9 mln ton asortymentu wieprzowego, o 5% mniej niż w 2013 r. 13 Spadek unijnego wywozu do Rosji (o 91%), na Białoruś (o 95%) i na Ukrainę (o 13%) został częściowo zrekompensowany przez wzrost wywozu do Azji Południowo-Wschodniej, Serbii, USA, Australii i Angoli. W 2014 r. wieprzowinę z UE wywieziono głównie do: Chin (24% eksportu tego mięsa ogółem, o 7% więcej niż w 2013 r.), Hongkongu (14% eksportu, o 5% więcej), Japonii (10% eksportu, o 32% więcej) oraz Korei Południowej i Filipin (po 7% eksportu, około dwukrotnie więcej). W styczniu 2015 r. z UE wyeksportowano (w masie produktu) 219 tys. ton asortymentu wieprzowego, o 11% mniej niż w styczniu 2014 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) przewiduje, że w 2015 r. wzrosną obroty na światowym rynku wieprzowiny. Wzrost wymiany towarowej będzie spowodowany głównie przez zwiększenie popytu w ww. krajach azjatyckich (poza Japonią). Zmaleje natomiast import wieprzowiny przez Rosję, która kolejny rok zwiększy własną produkcję tego mięsa 14. Komisja Europejska przewiduje, że w 2015 r. poziom unijnego eksportu produktów wieprzowych (w ekwiwalencie mięsa) będzie o 5% wyższy od niskiego poziomu odnotowanego w 2014 r. Unijny import wieprzowiny podobnie jak w poprzednich latach, będzie marginalny. polski handel zagraniczny W 2014 r. polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie mięsa) 15 wyniósł 623 tys. ton, o 12% mniej niż rok wcześniej. Do 12 Prognoza KE z lutego 2015 r. 13 Unijny eksport produktów wieprzowych wyrażony w ekwiwalencie mięsa w 2014 r. był o 12% mniejszy niż w 2013 r. 14 Prognoza USDA z października 2014 r. 15 Podane wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym dotyczą świń gatunków domowych oraz produktów z tych zwierząt, tj. żywca, mięsa, tłuszczów oraz przetworów 11

12 Rynek wieprzowiny Polski zaimportowano 817 tys. ton asortymentu wieprzowego, nieznacznie (o 0,2%) mniej niż w roku poprzednim. Ujemne saldo ilościowe polskiego handlu zagranicznego wieprzowiną w 2014 r. ukształtowało się na poziomie 194 tys. ton wobec 110 tys. ton w 2013 r. W styczniu 2015 r. z Polski wywieziono (w ekwiwalencie mięsa) 51 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, o 17% mniej niż przed rokiem. Do Polski sprowadzono 67 tys. ton produktów wieprzowych, o 8% mniej niż rok wcześniej. Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym wyniósł 16 tys. ton wobec 11 tys. ton w styczniu 2014 r. Ocenia się, że w 2015 r. zarówno polski eksport, jak i import wieprzowiny mogą ukształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w 2014 r. prywatne przechowywanie W marcu 2015 r. w celu stabilizacji cen na rynku unijnym KE uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny 16, który pozwala czasowo (tj. przez okres przechowywania, który może wynosić 90, 120 lub 150 dni) ograniczyć podaż tego mięsa na rynek. Dopłatami objęto półtusze wieprzowe oraz wybrane elementy powstałe z rozbioru półtusz. W dniach 9 marca 10 kwietnia 2015 r. do ARR wpłynęły wnioski na przechowanie 7,2 tys. ton wieprzowiny. W całej UE (według informacji KE) do przechowania zgłoszono 53 tys. ton tego mięsa, najwięcej w: Hiszpanii (24%), Danii (20%), Polsce (14%) i Niemczech (13%). Większość (69%) unijnej wieprzowiny zgłoszono do przechowywania przez okres 90 dni. krajowe spożycie W okresie styczeń luty 2015 r. (według GUS) ceny detaliczne wieprzowiny w Polsce były o 7,4% niższe niż w tym samym okresie 2014 r. IERiGŻ PIB ocenia, że w 2015 r. krajowe spożycie mięsa wieprzowego może być około 1 kg większe od szacowanego na 2014 r. (38,5 kg na mieszkańca) i znacząco większe niż w 2013 r., wieprzowych wybranego asortymentu odpowiednio z pozycji towarowych CN: 0103, 0203, 0209 oraz 1601, 1602 i Obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi i zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Wyniki polskiego handlu zagranicznego, tak jak i jego prognozy, wyrażono w ekwiwalencie mięsa. 16 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. U. UE L 62 z , s.16). 12

13 Rynek wieprzowiny kiedy według danych GUS wyniosło 35,5 kg na mieszkańca. W dalszym ciągu będzie jednak mniejsze niż w latach , kiedy (według GUS) kształtowało się na poziomie kg. Prognoza cen skupu żywca wieprzowego do września 2015 r. Od akcesji Polski do UE krajowe ceny skupu trzody chlewnej w dużym stopniu są uzależnione od unijnych cen wieprzowiny oraz relacji złotego i euro. W 2015 r. (według KE), w następstwie przewidywanego wzrostu unijnej produkcji mięsa wieprzowego o około 0,3 mln ton oraz eksportu netto produktów wieprzowych o około 0,1 mln ton (w ekwiwalencie mięsa), podaż wieprzowiny w UE może być większa niż w 2014 r. W związku z tym w 2015 r. przeciętne unijne ceny mięsa wieprzowego mogą być niższe niż rok wcześniej. Zwiększenie podaży wieprzowiny w UE, w tym Polsce, może być na tyle duże, iż krajowe ceny trzody chlewnej mogą nie wykazać sezonowego wzrostu w trzecim kwartale 2015 r. Zespół Ekspertów ocenia, że w czerwcu i we wrześniu 2015 r. ceny żywca wieprzowego w Polsce będą niższe niż przed rokiem. Zespół Ekspertów przewiduje że przeciętne krajowe ceny skupu żywca wieprzowego w prognozowanym okresie mogą kształtować się następująco: Wyszczególnienie j.m. czerwiec 2015 r. wrzesień Żywiec wieprzowy zł/kg 4,40 4,60 4,40 4,70 13

14 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 IX 2015 Rynek wołowiny i cielęciny 3. RYNEK WOŁOWINY I CIELĘCINY Aktualna sytuacja cenowa Na skutek wzrostu światowego popytu na wołowinę, przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych, niektórych krajów Azji (Hongkong, Chiny, Turcja) i Bałkanów oraz spadku produkcji w Australii, średnie miesięczne ceny bydła w UE w 2015 r. wykazują niewielki wzrost. W marcu 2015 r. w UE przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 390,69 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 1,5% wyższa niż w styczniu 2015 r. oraz o 1% wyższa niż przed rokiem. Rosnące ceny żywca wołowego na rynku unijnym sprzyjały wzrostowi cen bydła w Polsce. W lutym 2015 r., według danych GUS, cena bydła ogółem (bez cieląt) wynosiła 6,13 zł/kg i była o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Był to poziom zbliżony do notowanego przed rokiem. Młode bydło skupowano po 6,40 zł/kg, o 1% drożej niż w styczniu br. i niż przed rokiem. Według danych KE średnia cena polskiej wołowiny klasy R3 w marcu br. wyniosła 320,32 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 3% więcej niż w styczniu br. i o 7% więcej niż przed rokiem. W odniesieniu do średniej unijnej cena bydła tej klasy w Polsce była o 18% niższa. Niższe niż w Polsce ceny zakupu bydła rzeźnego odnotowano na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Estonii, Rumunii i na Słowacji. 6,75 CENY SKUPU ŻYWCA WOŁOWEGO [zł/kg] prognoza 6,75 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 6,00 5,75 GUS 5,75 5,50 5,50 Bydło ogółem (bez cieląt) Młode bydło rzeźne Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów 14

15 Rynek wołowiny i cielęciny Czynniki wpływające na poziom cen skupu: pogłowie bydła oraz produkcja żywca wołowego Według GUS w grudniu 2014 r. krajowe pogłowie bydła liczyło tys. sztuk, o 1% więcej niż przed rokiem. Wzrost wynikał ze zwiększenia liczby cieląt poniżej 1 roku (o 2%) i młodego bydła w wieku 1 2 lat (o 4%). Bydła w wieku powyżej 2 lat było nieznacznie (o 0,2%) mniej, co było spowodowane zmniejszeniem (o 1%) pogłowia krów. IERiGŻ PIB ocenia, że produkcja żywca wołowego w 2014 r. wyniosła 803 tys. ton (418 tys. ton mpc.) wobec 714 tys. ton (373 tys. ton mpc.) w 2013 r. Wzrost produkcji znajduje odzwierciedlenie we wzroście skupu bydła. Według danych sprawozdawczych GUS w 2014 r. do skupu dostarczono 675 tys. ton żywca wołowego, o 5% więcej niż w 2013 r. Biorąc pod uwagę wzrostowe tendencje w pogłowiu bydła rzeźnego, a także utrzymującą się redukcję pogłowia krów, w ocenie analityków ARR w całym 2015 r. krajowa produkcja żywca wołowego może wzrosnąć do około 820 tys. ton (426 tys. ton mpc.). Potwierdzeniem prognozowanego wzrostu krajowej produkcji jest o 27,5% większy niż przed rokiem skup bydła. W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r. (dane meldunkowe GUS) w kraju skupiono 61 tys. ton bydła. Według Komisji Europejskiej 17 unijna produkcja wołowiny w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. zwiększyła się o 2,2%. W 2015 r. prognozowany jest dalszy wzrost produkcji o 1,7%. handel zagraniczny Konkurencyjność cenowa krajowej wołowiny na rynku unijnym sprzyja wzrostowi jej eksportu. W całym 2014 r. eksport z Polski żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie mięsa) 18 był o 2% większy niż w 2013 r. i wyniósł 361 tys. ton. Eksport stanowił 83% krajowej produkcji mięsa wołowego i cielęcego. W styczniu 2015 r. z kraju wywieziono 29 tys. ton tych produktów, o 12,5% więcej niż w pierwszym miesiącu 2014 r. Większy niż przed 17 Prognoza KE z lutego 2015 r. 18 Wyniki polskiego handlu zagranicznego asortymentem wołowym i cielęcym dotyczą bydła gatunków domowych oraz produktów z tych zwierząt i zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Obejmują żywiec, mięso oraz przetwory wołowe i cielęce wybranego asortymentu o 8-cyfrowych kodach odpowiednio z pozycji towarowych CN: 0102, 0201 i 0202 oraz 1602 i Wyniki polskiego handlu zagranicznego w ujęciu wagowym, tak jak i jego prognozy, wyrażono w ekwiwalencie mięsa. 15

16 Rynek wołowiny i cielęciny rokiem był eksport mięsa (o 16%), a mniejszy eksport zwierząt żywych (o 30%) i przetworów (o 4%). W związku z przewidywanym dalszym wzrostem produkcji, eksport wołowiny z Polski w 2015 r. może być nieco większy niż w 2014 r. W dłuższej perspektywie wzrostowi eksportu będzie sprzyjało przywrócenie w Polsce możliwości uboju rytualnego. Import wołowiny i cielęciny do Polski, pomimo wzrostu, utrzymuje się na niskim poziomie. W 2014 r. do kraju przywieziono 34 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, o 18% więcej niż przed rokiem. W styczniu 2015 r. do kraju zaimportowano 4 tys. ton tych produktów, o 37,5% więcej niż przed rokiem. O wzroście importu zadecydował przede wszystkim dwukrotnie większy niż przed rokiem przywóz mięsa. Mniejszy był natomiast import żywca (o 7,5%) i przetworów (o 6%). Przewiduje się, że w całym 2015 r. przywóz produktów wołowych i cielęcych może ukształtować się na poziomie nieco niższym niż w 2014 r. spożycie W Polsce do 2013 r. utrzymywała się spadkowa tendencja w spożyciu wołowiny. Był to efekt m.in. wysokich cen mięsa i przetworów wołowych, zwłaszcza w relacji do innych rodzajów mięsa. W 2013 r. bilansowe spożycie mięsa wołowego, według danych GUS, wyniosło 1,5 kg na jednego mieszkańca wobec 1,6 kg w 2012 r. W 2014 r. (według szacunków IERiGŻ PIB) poziom spożycia wołowiny mógł powrócić do poziomu 1,6 kg na mieszkańca. W 2015 r. kontynuowana jest spadkowa tendencja cen detalicznych kulinarnego mięsa wołowego. W okresie styczeń luty 2015 r. ceny detaliczne tego gatunku mięsa o były o 1,4% niższe niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji dochodowej ludności poziom spożycia wołowiny w 2015 r. może wzrosnąć do 1,7 kg na osobę. Prognoza cen skupu bydła do września 2015 r. Rosnący popyt na wołowinę (m.in. ze strony krajów bałkańskich, azjatyckich i Stanów Zjednoczonych), a w efekcie wzrost światowych cen tego mięsa, będzie sprzyjał utrzymywaniu się unijnych cen bydła na wysokim poziomie. Jednocześnie przewidywany wzrost światowej, w tym unijnej, produkcji wołowiny będzie wywierał presję na ich spadek. Z uwagi na ukierunkowanie polskiej produkcji wołowiny na 16

17 Rynek wołowiny i cielęciny eksport na rynek unijny, zmiany cen bydła w kraju są zależne od zmian cen w UE. Wpływ na cenę krajową ma także kurs złotego. Zespół Ekspertów ocenia, że krajowe ceny skupu bydła w drugim kwartale 2015 r. będą stabilne i utrzymają się na poziomie zbliżonym do uzyskiwanych w analogicznych okresach ubiegłego roku. W drugim półroczu 2015 r. ceny bydła prawdopodobnie będą wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r. Uwzględniając wahania sezonowe Zespół Ekspertów przewiduje, że do września 2015 r. ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco: Wyszczególnienie j.m. czerwiec 2015 r. wrzesień Bydło ogółem (bez cieląt) zł/kg 5,90 6,20 5,80 6,20 Młode bydło rzeźne zł/kg 6,20 6,50 6,10 6,50 17

18 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 IX 2015 Rynek drobiu RYNEK DROBIU Aktualna sytuacja cenowa W 2014 r. zwiększona podaż kurcząt brojlerów z produkcji krajowej skutkowała niższym niż w 2013 r. poziomem cen skupu. Według danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w 2014 r. średnia cena skupu kurcząt wyniosła 3,68 zł/kg i była o 5% niższa niż w 2013 r. Od lutego 2015 r. ceny skupu kurcząt wykazywały niewielką tendencję do wzrostu, ale nadal były niższe niż przed rokiem. W marcu 2015 r. kurczęta brojlery skupowano po 3,52 zł/kg, o 2% drożej niż w lutym, ale o 5% taniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Przeciętna cena skupu indyków w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 5,80 zł/kg i była o 1% niższa niż w 2013 r. Ceny skupu indyków w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. były względnie stabilne i kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W marcu 2015 r. indyki skupowano średnio po 5,90 zł/kg, o 6% drożej niż przed rokiem. 4,20 CENY SKUPU KURCZĄT BROJLERÓW [zł/kg] 4,20 4,10 4,00 MRiRW prognoza 4,10 4,00 3,90 3,90 3,80 3,80 3,70 3,70 3,60 3,60 3,50 3,50 3,40 3,40 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych MRiRW i prognozy Zespołu Ekspertów Podobnie jak ceny skupu kurcząt, na niższym niż rok wcześniej poziomie kształtowały się ceny sprzedaży tuszek kurcząt. W marcu 2015 r. tuszki kurcząt zbywano po 5,47 zł/kg, o 5% taniej niż przed rokiem. Cena ta wyrażona w walucie unijnej była najniższa w UE i wynosiła 132,33 EUR/100 kg, około 56 EUR/100 kg 18

19 Rynek drobiu mniej od średniej ceny w UE (187,98 EUR/100 kg), a także około 48 EUR/100 kg mniej od ceny notowanej w Wielkiej Brytanii, głównego konkurenta Polski na unijnym rynku mięsa drobiowego. Czynniki wpływające na poziom cen skupu: produkcja i skup mięsa drobiowego W 2014 r. w Polsce, na skutek poprawy opłacalności chowu drobiu, odnotowano zwiększenie tempa wzrostu produkcji i skupu żywca drobiowego. Produkcja żywca drobiowego w 2014 r. wyniosła 2,6 mln ton (1,8 mln ton mpc.), a skup (według danych sprawozdawczych GUS) 2,5 mln ton. Dynamika wzrostu produkcji drobiu w 2014 r. wyniosła 9% wobec 5% w 2013 r., a skupu odpowiednio 12,5% wobec 6%. Przewiduje się, że dynamika wzrostu produkcji drobiu w 2015 r. będzie zbliżona do notowanej w 2014 r. Zdaniem ekspertów wzrost produkcji żywca drobiowego w Polsce będzie stymulowany większą opłacalnością produkcji (wynikającą ze spadku cen pasz), popytem eksportowym, a także konkurencyjnością drobiu wobec mięsa czerwonego. Przewidywany wzrost produkcji potwierdzają wyniki skupu za dwa pierwsze miesiące 2015 r. Zgodnie z danymi GUS w okresie styczeń luty 2015 r. skup żywca drobiowego był o 14% większy niż przed rokiem. handel zagraniczny Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2014 r. eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych (w ekwiwalencie mięsa) wyniósł 867 tys. ton i był o 20% większy niż w 2013 r. Wzrost eksportu asortymentu drobiowego wynikał z utrzymującego się popytu na mięso drobiowe na rynkach zagranicznych oraz z konkurencyjności cenowej polskich produktów drobiowych na rynku unijnym. W pierwszym miesiącu 2015 r. eksport drobiu wyniósł 73 tys. ton i był o 10% większy niż przed rokiem. W 2015 r. przewidywany jest dalszy wzrost eksportu drobiu z Polski. Zwiększeniu eksportu będzie sprzyjał prognozowany przez KE wzrost konsumpcji drobiu na rynku unijnym (o 1%) oraz popyt zagraniczny na unijny drób (skutkujący 2% wzrostem eksportu drobiu z UE). Przesłanką pozwalającą prognozować wzrost polskiego eksportu tego mięsa jest również jego cenowa konkurencyjność na rynku europejskim, postępująca dywersyfikacja rynków zbytu obejmująca Bliski i Daleki 19

20 Rynek drobiu Wschód oraz kraje Afryki, a także przywrócenie możliwości uboju rytualnego. Zdaniem analityków ARR w 2015 r. eksport drobiu z Polski może być o 15% większy niż w 2014 r. W 2014 r. odnotowano wzrost przywozu produktów drobiowych do Polski. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2014 r. do Polski zaimportowano 107 tys. ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie mięsa), o 9% więcej niż przed rokiem. W styczniu 2015 r. do Polski zaimportowano około 7 tys. ton drobiu, o 32% mniej niż rok wcześniej. W 2015 r. import drobiu może ukształtować się na poziomie o 6% niższym niż w 2014 r. spożycie W 2014 r., drób był nadal konkurencyjny cenowo w stosunku do mięsa czerwonego, co skutkowało wzrostem jego konsumpcji. Jednak notowany w 2014 r. spadek cen mięsa wieprzowego i wzrost jego spożycia przyczyniły się do ograniczenia tempa wzrostu konsumpcji drobiu. Zgodnie z szacunkiem IERiGŻ PIB bilansowe spożycie mięsa drobiowego w 2014 r. wyniosło 26,9 kg na mieszkańca i było o 0,4 kg na mieszkańca większe niż w 2013 r. W 2015 r. przewiduje się dalszy wzrost konsumpcji mięsa drobiowego (do 27,2 kg na mieszkańca), ale tempo wzrostu nie będzie wysokie w związku z prognozowanym wzrostem spożycia wieprzowiny. Prognoza cen skupu do września 2015 r. W drugim i trzecim kwartale 2015 r. przewiduje się wzrost cen kurcząt brojlerów. Wzrost ten będzie stymulowany przede wszystkim popytem eksportowym, a w mniejszym stopniu konsumpcją wewnętrzną. Biorąc pod uwagę wahania sezonowe, Zespół Ekspertów przewiduje następujące poziomy średnich krajowych cen skupu kurcząt brojlerów: Wyszczególnienie j.m. czerwiec 2015 r. wrzesień Kurczęta brojlery zł/kg 3,60-3,80 3,60-3,90 20

21 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 IX 2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich 5. RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH Aktualna sytuacja cenowa: mleko surowe Na początku 2015 r. spadek cen mleka na monitorowanych rynkach światowych uległ wyhamowaniu. Jednak surowiec był znacząco tańszy niż na początku 2014 r. W Nowej Zelandii 19 cena skupu mleka w lutym 2015 r. ukształtowała się na poziomie 24,69 EUR/100 kg, o 1% niższym niż styczniu 2015 r. i o 39% niższym niż rok wcześniej. W Unii Europejskiej 20 w lutym 2015 r. za surowiec przeciętnie uzyskiwano 31,85 EUR/100 kg, nieznacznie (o 0,3%) więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 20% mniej niż przed rokiem. W tym czasie w Polsce za 100 litrów mleka (według danych GUS) płacono przeciętnie 120,74 zł, o 1% mniej niż w styczniu 2015 r. i o 20% mniej niż w lutym 2014 r. 160 CENY SKUPU MLEKA [zł/hl] bez podatku VAT GUS prognoza Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów masło w blokach i odtłuszczone mleko w proszku (OMP) W lutym i w marcu 2015 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych odnotowano (po utrzymującym się od 2014 r. spadku) wzrost cen głównych eksportowych produktów mleczarskich. W marcu 2015 r. w Unii Europejskiej za 19 Dane CLAL data odczytu r. 20 Milk Market Observatory data odczytu r. 21

22 VI 2013 IX 2013 XII 2013 III 2014 VI 2014 IX 2014 XII 2014 III 2015 VI 2015 IX 2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich masło przeciętnie uzyskiwano 3,29 EUR/kg, a za odtłuszczone mleko w proszku (OMP) 2,13 EUR/kg, w obu przypadkach o 12% więcej niż w styczniu. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku masło było tańsze o 11%, a OMP o 34%. Również w Polsce ceny zbytu masła i odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły. Według danych GUS w lutym 2015 r. za masło w blokach producenci uzyskiwali 14,06 zł/kg (z VAT), a za OMP 8,56 zł/kg (z VAT), około 2% więcej niż w styczniu br. Masło było jednak tańsze niż rok wcześniej o 16%, a OMP o 40%. W marcu 2015 r. średnia cena zbytu masła w blokach (według danych MRiRW z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) wyniosła 13,36 zł/kg (bez VAT) i była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 10% niższa niż przed rokiem. OMP zbywano po 8,31 zł/kg (bez VAT), o 5% drożej niż przed miesiącem, jednak o 38% taniej niż marcu 2014 r. 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 CENY ZBYTU MASŁA I ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU [zł/kg] z podatkiem VAT GUS prognoza 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 Masło w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu Ekspertów Czynniki wpływające na poziom cen: pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka w Polsce Zintensyfikowany proces restrukturyzacji sektora mleczarskiego (notowany od akcesji Polski do UE) przyczynił się do rezygnacji małych gospodarstw z produkcji mleka. W 2014 r. liczba gospodarstw utrzymujących krowy wyniosła 305 tys. i była aż o 59% mniejsza niż w roku Od 2009 r. postępuje także redukcja pogłowia krów mlecznych. Według danych GUS w grudniu 2014 r. w kraju było tys. szt. krów 22

23 Rynek mleka i produktów mleczarskich mlecznych, około 51 tys. szt. (2,2%) mniej niż rok wcześniej i o 483 tys. szt. (18%) mniej niż w grudniu 2004 r. Jednocześnie wzrosła mleczność krów. W 2014 r. od jednej krowy mlecznej uzyskiwano około litrów, o 4% więcej niż przed rokiem i o 32% więcej niż w roku akcesji. Wzrost wydajności z nadwyżką rekompensuje spadek pogłowia. W efekcie stopniowo rośnie całkowita produkcja mleka. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ PIB) ocenia, że w 2014 r. produkcja była o 2% większa niż w roku 2013 i osiągnęła poziom 12,6 mld litrów (11,5 mld litrów mleka w 2004 r.). Zmiany strukturalne sprzyjają również wzrostowi produkcji towarowej. W 2014 r. do podmiotów skupujących (według danych GUS) dostarczono 10,3 mld litrów mleka, o 7% więcej niż przed rokiem i o 33% więcej niż w 2004 r. 31 marca 2015 r. zakończyło się kwotowanie produkcji mleka 21, które funkcjonowało w Unii Europejskiej od 1984 r. Przewiduje się, że w Polsce nadal będą zachodziły procesy restrukturyzacyjne prowadzące do koncentracji produkcji mleka. IERiGŻ PIB przewiduje, że dynamika spadku pogłowia krów mlecznych w pierwszej połowie 2015 r. może jeszcze utrzymać się na poziomie około 2%, natomiast w drugim półroczu 2015 r. może ulec ograniczeniu do 1%. Na skutek przewidywanego dalszego wzrostu mleczności krów do l/szt., produkcja surowca w 2015 r. może wynieść 12,7 mld litrów. Jednocześnie towarowa produkcja może być o 1,5% większa niż w roku 2014 i ukształtować się na poziomie 10,5 mld litrów. W okresie styczeń luty 2015 r. (według GUS) skup mleka był o 1% większy niż w tym samym okresie 2014 r. i ukształtował się na poziomie 1,6 mld litrów. produkcja odtłuszczonego mleka w proszku i masła Wzrost produkcji odtłuszczonego mleka w proszku i masła w 2014 r. odnotowano zarówno w krajach Unii Europejskiej, jaki i w Polsce. Był on spowodowany znacznie większą podażą mleka do przetwórstwa oraz ograniczonymi możliwościami zbytu serów z powodu wprowadzenia przez Rosję embarga na import produktów mleczarskich z UE. Według danych Komisji Europejskiej (KE) 22 w 2014 r. unijna produkcja OMP wyniosła 1,36 mln ton i była o 23% większa niż w 2013 r. Produkcja 21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/ Produkcja OMP i masła na podstawie Short Term Outlook, zima

24 Rynek mleka i produktów mleczarskich masła w UE była o 4% większa i ukształtowała się na poziomie 2,2 mln ton. W Polsce produkcja OMP osiągnęła poziom 170 tys. ton 23, o 68% wyższy niż w 2013 r. Masła wyprodukowano 181 tys. ton, o 6% więcej. W pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. krajowa produkcja OMP ukształtowała się na poziomie 24 tys. ton, a masła na poziomie 32 tys. ton, odpowiednio o 6% i 12% wyższym niż rok wcześniej. Przewidywany dalszy wzrost produkcji mleka w Polsce (od kwietnia 2015 r. nieograniczonej limitem), możliwa poprawa koniunktury na rynku światowym i utrzymanie się popytu na produkty mleczarskie ze strony krajów rozwijających się, mogą spowodować, że surowiec będzie kierowany do produkcji mleka w proszku oraz masła. Jednocześnie produkcja artykułów mleczarskich o wyższym stopniu przetworzenia, w tym m.in. serów, może być nadal ograniczana ze względu na rosyjskie embargo. Na podstawie powyższych prognoz analitycy ARR przewidują, że w 2015 r. w Polsce produkcja odtłuszczonego mleka w proszku może być o 6% większa niż w 2014 r. i osiągnąć poziom 180 tys. ton, a produkcja masła o 4% większa i wynieść 188 tys. ton. handel zagraniczny W 2014 r. obroty produktami mleczarskimi 24 osiągnęły rekordowo wysoki poziom, pomimo niższych niż w 2013 r. cen uzyskiwanych w eksporcie (m.in. na skutek rosyjskiego embarga). Wartość wywozu mleka i jego przetworów (bez kazeiny) wyniosła 1,9 mld EUR i była o 11% większa niż w 2013 r. i prawie trzykrotnie większa niż w 2004r. Wolumen eksportu produktów mleczarskich w 2014 r. (w przeliczeniu na mleko surowe) w odniesieniu do roku 2013 wzrósł o 25,5%, do 2,8 mld litrów. Przywóz ukształtował się na poziomie 1,4 mld litrów, o 22% wyższym niż przed rokiem. Tym samym w 2014 r. saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi zwiększyło się do 1,3 mld litrów mleka, z 1,0 mld litrów w roku Pomimo pogorszenia koniunktury na światowym rynku mleka, unijny eksport odtłuszczonego mleka w proszku w 2014 r. rozwijał się dynamicznie. Z UE wywieziono 646 tys. ton tego artykułu, o 59% więcej niż w 2013 r. Zwiększony popyt na mleko w proszku ze strony krajów rozwijających się wpłynął na wzrost eksportu tego produktu również z Polski. W 2014 r. z kraju wywieziono 23 Produkcja przemysłowa OMP i masła w Polsce dane wstępne GUS. 24 Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały obliczone przez analityków ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 24

25 Rynek mleka i produktów mleczarskich około 118 tys. ton OMP, o 86% więcej niż rok wcześniej. Jednak ceny uzyskiwane w eksporcie tego proszku od maja 2014 r. ulegały stopniowym obniżkom i w grudniu były o 35% niższe niż przed rokiem. OMP znalazło nabywców przede wszystkim na rynkach pozaunijnych (aż 69% wywiezionego OMP), m.in. w Algierii (35% całego wywozu), Chinach (6%), a także w Nigerii, Meksyku i na Filipinach (po 3%). Do UE wywieziono 37 tys. ton tego produktu (najwięcej do Holandii, Niemiec, Włoch i Bułgarii). Wzrost krajowej produkcji OMP, spadek jego cen eksportowych oraz wysoki poziom krajowych zapasów mleka w proszku przyczyniły się do ograniczenia importu tego artykułu. W 2014 r. do kraju przywieziono ponad 19 tys. ton OMP, o 29% mniej niż przed rokiem. Blisko 100% przywiezionego OMP pochodziło z krajów członkowskich UE. Ilościowe saldo handlu zagranicznego odtłuszczonym mlekiem w proszku było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 98 tys. ton wobec 36 tys. ton w poprzednim roku. W styczniu 2015 r. eksport odtłuszczonego mleka w proszku wyniósł 6 tys. ton i był o 1% mniejszy niż w styczniu 2014 r. Jednocześnie do kraju przywieziono 1,7 tys. ton tego proszku, o 2% więcej niż rok wcześniej. W 2015 r., przy utrzymaniu się światowego popytu na mleko w proszku, wywóz OMP z Polski może być o 6% większy niż w 2014 r. i wynieść 125 tys. ton. Natomiast import prawdopodobnie nie będzie zwiększany. W 2014 r., pomimo zakazu importu do Rosji masła pochodzącego z UE, eksport tego tłuszczu poza obszar celny UE był o 18% większy niż w roku 2013 i wyniósł 137 tys. ton. Wolumen wywozu masła z Polski w 2014 r. wzrósł o 9%, do poziomu 35 tys. ton. W wyniku spadku cen na rynku światowym oraz rosyjskiego embarga na import produktów mleczarskich, ceny masła uzyskiwane w eksporcie z Polski uległy znaczącemu obniżeniu (w grudniu były o 24% niższe niż rok wcześniej). Przywóz masła i tłuszczów mlecznych do Polski jest niewielki i stanowi uzupełnienie krajowej oferty asortymentowej. W 2014 r., w porównaniu z 2013 r., wzrósł on o 6% i ukształtował się na poziomie 14 tys. ton. Dodatnie saldo handlu zagranicznego masłem było o 2,2 tys. ton większe niż w 2013 r. i wyniosło 21 tys. ton. Kraje członkowskie UE są głównymi partnerami Polski zarówno w eksporcie masła (90%), jak i w imporcie (blisko 100%). Przy utrzymaniu konkurencyjności cenowej polskiego masła oraz wzrostu zużycia tego tłuszczu w UE wywóz masła z Polski może jeszcze 25

26 mleko w litrach masło w kg Rynek mleka i produktów mleczarskich wzrosnąć. Szacuje się, że w 2015 r. eksport masła może być o 9% większy od notowanego w 2014 r. i wynieść 38 tys. ton. spożycie mleka i jego przetworów IERiGŻ PIB ocenia, że w roku 2015, w związku z przewidywaną poprawą sytuacji dochodowej ludności, wzrostem podaży mleka i spadkiem cen detalicznych produktów mleczarskich (zapoczątkowanym w czwartym kwartale 2014 r.), spożycie mleka (łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez mleka przerobionego na masło) może wynieść 210 litrów na mieszkańca wobec 207 litrów szacowanych na 2014 r. Przewidywany jest także wzrost spożycia masła. W 2015 r. statystyczny mieszkaniec Polski prawdopodobnie spożyje 4,3 kg masła wobec 4,2 kg szacowanych na rok KONSUMPCJA MLEKA I MASŁA W POLSCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH , ,9 4, ,6 4, ,3 4,1 4,0 3,8 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS i IERiGŻ PIB Prognoza cen skupu mleka oraz zbytu masła i OMP do września 2015 r. Zespół Ekspertów ocenia, że przy przewidywanym wzroście podaży surowca po zniesieniu kwotowania produkcji mleka, ceny skupu mleka w drugim kwartale 2015 r. mogą jeszcze wykazywać tendencję spadkową. W czerwcu mleko może być ponad 10% tańsze niż rok wcześniej. W trzecim kwartale 2015 r. ceny mogą wykazywać tendencje do wzrostu. We wrześniu br. cena mleka może być zbliżona do notowanej we wrześniu 2014 r. Mleko (łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez mleka przerobionego na masło) Masło *szcunek IERiGŻ- P IB **prognoza IERiGŻ - PIB 26

27 Rynek mleka i produktów mleczarskich Eksperci prognozują, że ceny odtłuszczonego mleka w proszku do września 2015 r. mogą być względnie stabilne, ale niższe niż w analogicznych miesiącach 2014 r.: w czerwcu 2015 r. około 25%, a we wrześniu o 10 15%. Ceny masła w czerwcu 2015 r. prawdopodobnie będą około 11% niższe, a we wrześniu zbliżone do poziomu notowanego rok wcześniej. Zespół Ekspertów, uwzględniając wahania sezonowe, przewiduje następujący poziom cen skupu mleka oraz cen zbytu przetworów mleczarskich: Wyszczególnienie j.m. czerwiec 2015 r. wrzesień Mleko surowe zł/hl 118,00 124,00 119,00 127,00 Masło w blokach* zł/kg 13,10 13,70 13,20 14,10 Odtłuszczone mleko w proszku* *ceny zbytu z podatkiem VAT zł/kg 8,80 9,20 9,00 9,60 27

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 lipca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 28 września 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 3 października 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 23 marca 2016 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w MRiRW Warszawa, 23 lutego 2018 r. Zbiory poszczególnych gatunków zbóż w Polsce

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 27 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów, powołanego przez Prezesa Agencji

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 9 stycznia 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W Agencji Rynku Rolnego 5 lipca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych,

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W marcu r. w Polsce odnotowano znaczący wzrost skupu żywca rzeźnego. Krajowy skup żywca

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 4 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W Agencji Rynku Rolnego 11 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.?

Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.? .pl https://www..pl Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 4 stycznia 2018 Jak może kształtować się cena wieprzowiny w 2018 r.? Jakie są tendencje? Jakie mogą

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny?

Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny? .pl https://www..pl Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny? Autor: Elżbieta Sulima Data: 31 sierpnia 2016 Analitycy twierdzą, że na dalszy wzrost produkcji mięsa wołowego składać się będzie rozwój

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 https://www. Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2016 W 2016 r. rosła liczbę ubojów krów. Ceny skupu wołowiny pod względem wahań był najbardziej stabilne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W dniu 19 marca 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ekspertów, powołanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, którego celem było zaktualizowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 26 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny?

Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny? .pl https://www..pl Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny? Autor: Ewa Ploplis Data: 13 listopada 2017 Jakie będą ceny mięsa drobiowego w 2017 r. i 2018 r.? Jaka będzie produkcja mięsa drobiowego

Bardziej szczegółowo

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat!

Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! .pl https://www..pl Cena mleka w Polsce w 2017 r. - najwyższa od trzech lat! Autor: Ewa Ploplis Data: 18 października 2017 Cena mleka w Polsce w br. jest najwyższa od trzech lat. Rosną ceny zbytu przetworów

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 2016 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I półrocze 216 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

Produkcja mleka na świecie - dobra koniunktura

Produkcja mleka na świecie - dobra koniunktura .pl https://www..pl Produkcja mleka na świecie - dobra koniunktura Autor: Ewa Ploplis Data: 20 października 2017 Poprawia się koniunktura na światowym rynku mleka. Zwiększa się produkcja mleka na świecie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. Wyniki za 2016 rok

Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. Wyniki za 2016 rok Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. Wyniki za 2016 rok Podstawowe informacje o Grupie Gobarto Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym GOBARTO S.A. lider grupy Grupa kapitałowa obejmująca

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Produkcja drobiu coraz mniej rentowna

Produkcja drobiu coraz mniej rentowna .pl https://www..pl Produkcja drobiu coraz mniej rentowna Autor: Ewa Ploplis Data: 21 grudnia 2016 Niższe ceny skupu kurcząt i indyków, niższe koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego, tańsze komponenty

Bardziej szczegółowo

Ceny wieprzowiny pod koniec 2016 idą w górę!

Ceny wieprzowiny pod koniec 2016 idą w górę! .pl Ceny wieprzowiny pod koniec 2016 idą w górę! Autor: Elżbieta Sulima Data: 22 grudnia 2016 Nadwyżka podaży wieprzowiny na rynku wewnętrznym oraz rosyjskie embargo na towary rolno-spożywcze z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku .pl https://www..pl Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 czerwca 2016 Rosną ceny wieprzowiny i rzepaku. Prognoza produkcji mięsa na światowym rynku jest wzrostowa.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Informacyjny. www.arr.gov.pl. nr 2/2012. Kwartalnik. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach

Biuletyn. Informacyjny. www.arr.gov.pl. nr 2/2012. Kwartalnik. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Biuletyn Informacyjny nr 2/2012 Kwartalnik Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku województwo podlaskie Tylko w Polsce Wczoraj dziś jutro www.arr.gov.pl Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH AGENCJA RYNKU ROLNEGO Warszawa, 2007.12. 31 PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W dniu 19 grudnia 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ekspertów, powołanego przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju pogłowia bydła, produkcji, konsumpcji oraz. cen wołowiny w latach

Tendencje rozwoju pogłowia bydła, produkcji, konsumpcji oraz. cen wołowiny w latach Warsztat finansowany w ramach realizacji zadania Warsztat POLSKA WOŁOWINA WOŁOWINAZ PRZYSZŁOSCIĄ z Funduszu promocji mięsa wołowego, Decyzja Prezesa ARR nr PPfp-4151-UW-MWł-029/13-3-311/2014 z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Jakie będą ceny pasz i sytuacja na rynku w 2017?

Jakie będą ceny pasz i sytuacja na rynku w 2017? https://www. Jakie będą ceny pasz i sytuacja na rynku w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 marca 2017 Spodziewane jest wysokie tempo wzrostu produkcji pasz w Polsce w 2017. Wzrośnie także zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko

Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko .pl https://www..pl Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 maja 2016 Co z cenami pszenicy i kukurydzy? Jak wyglądają światowe prognozy zbóż i wieprzowiny i co

Bardziej szczegółowo

Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach

Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach Krystyna Świetlik Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach W artykule przedstawiono sytuację cenową na rynku artykułów mięsnych w latach 2003-2006, która charakteryzowała się ogólną

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo