PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOLĄSZA GÓRNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOLĄSZA GÓRNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Psary nr XLVII/485/2014 z dnia 30 października 2014 r. GMINA PSARY PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOLĄSZA GÓRNA NA LATA

2 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje dodatkowych środków finansowych, by móc się dynamicznie rozwijać. Dlatego też wszelkie programy inwestycyjne, wspierające polepszenie sfery socjalnej są tutaj najbardziej potrzebne i stanowią podstawę wszelkich planów rozwoju. Zadania z zakresu odnowy wsi są powiązane głównie z funduszami unijnymi, ale nie tylko. Tematyka ta dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wielu innych programów. Aby jednak poznać strukturę koniecznych wydatków, trzeba sporządzić dokument o charakterze średnioterminowej prognozy ekonomiczno-finansowej, tak aby gmina mogła przygotować swoją strategię rozwoju oraz wieloletni plan inwestycyjny i wystąpić z odpowiednim montażem finansowym. Ponieważ zakłada się spójną konstrukcję planu odnowy wsi w powiązaniu z Planem Rozwoju Lokalnego gminy i powiatu, strategią rozwoju województwa i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego, dokument ten powinien mieć charakter małej strategii rozwoju. Powinien on obejmować w szczególności analizę zasobów sołectwa, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa oraz potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość sołectwa i ich mieszkańców, wizji rozwoju wsi wraz z jej priorytetami i projektami rozwojowymi wraz z elementami montażu finansowego projektów do realizacji. Wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy sołectwem i urzędem gminy oraz spójności planów. Przedstawiony dokument ma służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków unijnych i innych dostępnych funduszy. 2

3 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI Goląsza Górna leży w centralnej części województwa śląskiego, w powiecie będzińskim, w gminie Psary. Wchodzi w skład Sołectwa Goląsza Górna wraz z miejscowościami Brzękowice Górne, Dąbie Górne oraz Dąbie ul. Kościelna. Charakteryzuje się największymi walorami krajobrazu w Gminie Psary. Powierzchnia Gminy Psary to 4598 ha, z czego Sołectwo Goląsza Górna zajmuje 308 ha. Sołectwo Goląsza Górna sąsiaduje z Sołectwem Brzękowice, Sołectwem Dąbie, Górą Siewierską, Toporowicami, Twardowicami, Najdziszowem. Miejscowość znajduje się blisko większych aglomeracji Będzin, Katowice. Położona jest u stóp wału wzgórz rogoźnicko - toporowickich w północnej części gminy Psary. Goląsza Górna leży w pobliżu międzynarodowego lotniska w Katowicach Pyrzowicach, oraz drogi krajowej DK-86 i drogi wojewódzkiej DW-913. Mapa Gminy Psary 3

4 Gmina Psary powstała w 1973 r., ale miejscowości, które wchodzą w skład jej granic administracyjnych maja długą historię. Na wzgórzu Mogilnica znaleziono szczątki cmentarzyska prasłowiańskiego. Równie interesujące były znaleziska na tzw. Żabińcu w Gródkowie, gdzie stwierdzono cmentarzysko całopalne ludności kultury łużyckiej. Pierwsze wzmianki o Strzyżowicach, Dąbiu i Górze Siewierskiej pojawiają się w dokumentach nadawczych klasztoru w Zwierzyńcu pod Krakowem w XII w. Pod koniec XII w. tereny te przynależne do kasztelani bytomskiej i oświęcimskiej przechodzą w ręce Piastów Śląskich. Na przełomie XIV i XV w. powstaje księstwo siewierskie, które w 1443 r. drogą zakupu nabywa biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Księstwo, jako dobra biskupie przetrwało do 1790 roku, kiedy to włączone do Korony przeszło pod administrację Rzeczypospolitej. W okresie zaborów w latach ziemie te okupowali Prusacy, po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. obszar Psar wchodzi w skład Królestwa Polskiego i aż do I wojny światowej pozostaje pod administracją zaboru rosyjskiego. W roku 1867 powstaje powiat będziński obejmujący miasta: Będzin, Sosnowiec oraz 20 gmin. Do gminy Wojkowice Kościelne przyłączono: Brzękowice, Goląszę, Górę Siewierską, Dąbie, Malinowice i Strzyżowice (Starsze). W granicach gminy Bobrowniki znalazły się: Gródków, Psary i Strzyżowice (młodsze). Jeszcze inne podziały wynikały z administracji kościelnej. 4

5 Do parafii w Będzinie należały Sarnów i Preczów, do parafii w Grodźcu: Gródków i Psary, do parafii w Siemoni: Strzyżowice i Góra Siewierska, a do parafii w Wojkowicach Kościelnych: Dąbie, Malinowice i Goląsza. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w okresie międzywojennym ziemie Psar należały do województwa kieleckiego, były podzielone jednak na dwie gminy, do gminy Łagiszy należały: Gródków, Sarnów, Preczów, Psary, a do gminy Wojkowice Kościelne: Brzekowice, Dąbie, Goląsza, Góra Siewierska, Malinowice, Strzyżowice. Po zakończeniu II wojny światowej Psary należały do województwa katowickiego, powiatu będzińskiego. W latach funkcjonowały 4 gromady: Dąbie, Psary (z Gródkowem), Sarnów (z Preczowem) i Strzyżowice (z Górą Siewierską). W obecnym kształcie Gmina Psary funkcjonuje od 1973 r. i obejmuje 10 sołectw. W obszarze gminy obok funkcji rolniczych rozwijało się górnictwo. Od najdawniejszych czasów w rejonie Góry Siewierskiej istniało górnictwo kruszcowe. Wydobywano tu rudę żelaza, którą przetapiano w kuźniach zbudowanych w roku 1724 pod Siewierzem. Jeszcze w latach istniało pięć kopalni rudy żelaza. Rudę żelaza w Strzyżowicach eksploatowano do początków XX w. Początki górnictwa węglowego na terenie Psar sięgają XVIII w. Najstarsza kopalnia Zagłębia - "Tadeusz" leżała właśnie na tym terenie. Eksploatowano pokłady "Andrzej", "Tadeusz", "Hoym", zalegające pomiędzy wsiami: Psary, Strzyżowice, Wojkowice Kościelne i Gródków. Obszar pokładów węgla nazywano "Zagłębiem Strzyżowickim". Na terenie gminy eksploatowano także wapienie. Uruchomiona w 1857 r. cementownia w Grodźcu bazowała na eksploatacji wapienia w kamieniołomach: kamieniołom zlokalizowany na pograniczu Rogoźnika i Strzyżowic, kamieniołom na Wale. Mieszkańcy Goląszy Górnej należą do Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbiu. Ponadto na terenie Sołectwa znajdują się: w Dąbiu Górnym na zakręcie kapliczka. W przeszłości odprawiano w niej majówki przy współudziale kapelmistrza przygrywającego na nabożeństwie. Obecnie odprawia się tu poświęcenie pól; w Dąbiu przy ulicy Kościelnej umiejscowiony jest biały cementowy krzyż. Pierwotnie był on drewniany, ale w wyniku zniszczenia postawiono w tym miejscu nowy krzyż cementowy; w Brzękowicach Górnych niedaleko remizy OSP mieści się mała kapliczka ocynkowana na szaro. W tym miejscu stoi około 50 lat. Odbywały się przy niej nabożeństwa majowe, a obecnie odbywa się zakończenie poświęcania pól. Ludność Gminy Psary wynosi osoby (stan na roku), z czego 196 to mieszkańcy Goląszy Górnej. Mieszkańcy Goląszy Górnej uczestniczą w życiu społecznym i aktywnie działają w organizacjach społecznych KGW, OSP i LKS Sołectwa Goląsza Górna. 5

6 Goląsza Górna to teren o zróżnicowanym ukształtowaniu i urozmaicony przyrodniczo. Na terenie Sołectwa Goląsza występuje Dziewięćsił bezłodygowy, który jest objęty ochrona prawną. Można również zobaczyć pustułkę oraz owady z rodzaju Carabus. Powierzchnia lasów znajdujących się na terenie sołectwa wynosi 0,12 ha. Gęstość zaludnienia wynosi tu 2,1 mieszkańca/ hektar. Mieszkańcy działają aktywnie w różnych organizacjach, m.in. w Zagłębiowskim Związku Pszczelarzy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Brzękowice uchwalony został w dniu 29 września 2010r UCHWAŁĄ NR XLVII/367/2010 RADY GMINY PSARY Zasoby sołectwa to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu, czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, tereny, infrastruktura, gospodarka i rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, instytucje, ludzie, organizacje społeczne. Filia Gminnego Ośrodka Kultury Świetlica Wiejska, która mieści się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i organizuje: Święto Latawca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki, Wieczory poezji, Zapusty, Wystawy plastyczne. Działa tu Zespół Brzękowianie, a ponadto prowadzone są zajęcia plastyczne, wokalne i modelarskie. Ochotnicza Straż Pożarna w Goląszy Brzękowicach powstała w 1935 roku. Obecnie należy do niej 43. mężczyzn i 2. kobiety. Jednostka jest w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym. OSP posiada sprzęt pożarniczy (samochody, motopompy i inne). Jednostka ma swoja siedzibę w remizie, w której znajdują się dwie sale, kuchnia, pomieszczenie sanitarne, magazyn na sprzęt, szatnia, dwa boksy garażowe i pomieszczenie warsztatowe. Strażacy wykonują prace społeczne na rzecz OSP, organizują zawody pożarnicze, biesiady strażackie i zabawy dla młodzieży. Koło Gospodyń Wiejskich w Goląszy Górnej powstało w 1935 roku i obecnie liczy 27 członkiń. KGW bierze udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Psary (Dożynki Gminne) oraz w uroczystościach kościelnych (Dożynki Kościelne, Boże Ciało, Odpust, Zmartwychwstanie udział w procesji rezurekcyjnej). Koło kultywuje tradycje i obrzędy takie jak np. Zapusty. Ponadto KGW organizuje Dzień Kobiet. 6

7 JAKIE JEST SOŁECTWO GOLĄSZA GÓRNA? Co ją wyróżnia? mieszkańcy dobrze się znają; Jakie pełni funkcje? Kim są mieszkańcy? środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone; walory krajobrazu. wieś rolnicza z nielicznymi zakładami usługowymi. mieszkańcy związani ze wsią; ludność miejscowa i napływowa. Co daje utrzymanie? rolnictwo; Jak zorganizowani są mieszkańcy? W jaki sposób rozwiązują problemy? zatrudnienie w sektorze prywatnym; własna działalność gospodarcza. Rada Sołecka; Zespół Śpiewaczy; KGW; OSP. zabrania wiejskie; własne inicjatywy mieszkańców; współpraca z UG. Jak wygląda nasza wieś? budynki użyteczności publicznej wymagają remontu; Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane? Jak wyglądają mieszkania i obejścia? Jaki jest stan otoczenia i środowiska? Jakie jest rolnictwo? Jakie są powiązania komunikacyjne? Co proponujemy dzieciom i młodzieży? niezagospodarowany teren po byłej szkole ; plac zabaw dla dzieci; boisko wielofunkcyjne poza linią domów występują pola uprawne u części mieszkańców przekształcone w zorganizowane ogrody. dożynki; poświęcenie pól; zapusty. mieszkania i obejścia z reguły zadbane. wieś zwodociągowana; brak kanalizacji sanitarnej i burzowej ścieki odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków; gospodarka odpadami selektywna zbiórka odpadów. drobne; średniotowarowe; wielokierunkowe. rozwiązania komunikacji zbiorowej dobre; dostęp do dróg przelotowych bardzo dobry. organizowanie spotkań i zabaw; młodzież korzysta z szerokiej oferty 7

8 przygotowywanej przez GOK. II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SOŁECTWA GOLĄSZA GÓRNA Rodzaj zasobu Znaczenie obojętne małe duże Środowisko przyrodnicze walory krajobrazu + walory klimatu (mikroklimat, wiatr, + nasłonecznienie) walory szaty roślinnej (np. runo leśne) + cenne przyrodniczo obszary lub obiekty + świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) + osobliwości przyrodnicze + wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) + podłoże, warunki hydrogeologiczne + gleby, kopaliny + Środowisko kulturowe walory architektury wiejskiej i osobliwości + kulturowe walory zagospodarowania przestrzennego + zabytki + zespoły artystyczne + Dziedzictwo religijne i historyczne miejsca, osoby i przedmioty kultu + święta, odpusty, pielgrzymki + tradycje, obrzędy, gwary + legendy, podania i fakty historyczne + ważne postacie historyczne + specyficzne nazwy + Obiekty i tereny, infrastruktura działki pod zabudowę mieszkaniową + działki pod domki letniskowe + działki pod zakłady usługowe i przemysł + pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po + przemysłowe tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (młyny, kuźnie) place i miejsca publicznych spotkań + miejsca sportu i rekreacji + zaopatrzenie w wodę + skanalizowanie + Gospodarka, rolnictwo specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) + znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe + + 8

9 możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne przetwórstwo rolno spożywcze + grupy producenckie i organizacje rolnicze + rzemiosło artystyczne + Sąsiedzi i przyjezdni korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria) ruch tranzytowy w związku ze szlakiem komunikacyjnym przyjezdni stali i sezonowi + Instytucje placówki opieki społecznej + szkoły + przedszkola + świetlice wiejskie, remizy strażackie + ośrodki kultury + Ludzie, organizacje społeczne Ochotnicza Straż Pożarna + Koła Gospodyń Wiejskich + Kluby sportowe, stowarzyszenia i inne + organizacje i towarzystwa Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych, informacji zgromadzonych przez Urząd Gminy w Psarach oraz z dostępnych opracowań. III. ANALIZA SWOT Na podstawie analizy zasobów, opracowano słabe i mocne strony sołectwa, jak i potencjalne szanse oraz zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców. MOCNE STRONY wysokie walory krajobrazowe; plac zabaw dla dzieci; boisko wielofunkcyjne czyste otoczenie i środowisko naturalne; dużo terenów zielonych; tereny do zagospodarowania; dobre położenie komunikacyjne; niska przestępczość; SŁABE STRONY brak skanalizowania wsi; brak zorganizowanych terenów rekreacyjnych w tym ścieżek rowerowych; zły stan nawierzchni dróg; remiza OSP wymaga remontu; brak komunikacji autobusowej z sąsiednią gminą Mierzęcice. 9

10 korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo, blisko do dużej aglomeracji, miasta powiatowego oraz lotniska; położenie blisko DK-86 i DW-913. SZANSE możliwość pozyskania środków pozabudżetowych; moda na mieszkanie za miastem ; atrakcyjne położenie. ZAGROŻENIA duża liczba osób starszych; zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i ich nie dofinansowanie; rosnące patologie społeczne, wzrost świadczeniobiorców korzystających z OPSu; brak ożywienia gospodarczego, skutkującego nowymi miejscami pracy i rozwojem lokalnym. WIZJA ROZWOJU SOŁECTWA Co ma go wyróżniać? estetyka; Jakie ma pełnić funkcje? Kim mają być mieszkańcy? nieskażone środowisko naturalne. usługowe; agroturystyczne; rolnictwo w pełni nowoczesne. aktywni; zaangażowani; w pełni identyfikujący się z wsią; dbający o wieś. Co ma dać utrzymanie? rolnictwo; W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? Jak ma wyglądać nasza wieś? usługi małe przedsiębiorstwa; rodzinne gospodarstwa agroturystyczne. stowarzyszenia; zintegrowani organizujący wspólnie festyny. problemy rozwiązujemy wspólnie na spotkaniach. estetyczna; zadbana; 10

11 Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? Jakie ma być rolnictwo? wyremontowana remiza OSP; tradycje i obrzędy wyróżniające wieś spośród innych sołectw Gminy Psary oraz te z nich które integrują społeczność wsi i Gminy. mieszkania funkcjonalne, a obejścia schludne i zadbane z ogródkami przydomowymi. skanalizowana i czysta wieś. dochodowe; zmodernizowane. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? więcej bezpośrednich połączeń MPK. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? plac zabaw dla najmłodszych; atrakcyjne boisko sportowe dla rozwijania swoich zainteresowań; więcej wspólnych spotkań z zabawą. IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE PROJEKT I Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej. Budynek ten można zagospodarować w dwojaki sposób wynająć lub wyremontować i zorganizować w nim świetlicę wiejską, która będzie służyła całemu społeczeństwu. ZADANIE Remont budynku byłej szkoły w celu zorganizowania w niej świetlicy wiejskiej CEL Celem projektu jest podjęcie prac mających na celu doprowadzenie istniejących pomieszczeń do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej. Obecnie stan techniczny budynku wymaga natychmiastowych prac modernizacyjno-remontowych. Realizacja projektu pozwoli na pełne wykorzystanie obiektu przez wszystkie grupy wiekowe zamieszkałe w Goląszy. Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy będą mogli spotykać się na imprezach kulturalnych, integrujących lokalną społeczność. PRZEZNACZENIE Obiekt będzie pełnił funkcją kulturalno-oświatową oraz służył jako miejsce spotkań lokalnej społeczności. Dodatkowo świetlica będzie 11

12 ZAKRES HARMONOGRA M REALIZACJI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITY miejscem organizacji spotkań, zebrań wiejskich, szkoleń, imprez wiejskich. Pełnić będzie również funkcję edukacyjną (sala komputerowa). Wg projektu Termin realizacji Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu Budżet Gminy Psary PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) środki własne Wg kosztorysu. PROJEKT IIa Zagospodarowanie otoczenia po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej w : altany, szamba, krąg taneczny,miejsce na ognisko, grill. ZADANIE zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole : altany, szamba, krąg taneczny,miejsce na ognisko, grill CEL Celem projektu jest podjęcie prac mających na celu doprowadzenie otoczenia boiska przy byłej szkole do pełnienia funkcji spotkań mieszkańców kulturalnych, społecznych związanych z rekreacją. Realizacja projektu pozwoli na pełne wykorzystanie obiektu przez wszystkie grupy wiekowe zamieszkałe w Goląszy. Dzięki funkcjonowaniu zagospodarowanego terenu boiska po byłej szkole mieszkańcy będą mogli spotykać się na imprezach kulturalnych, integrujących lokalną społeczność. PRZEZNACZENIE Obiekt będzie pełnił funkcją rekreacyjną oraz służył jako miejsce spotkań lokalnej społeczności. Dodatkowo teren będzie miejscem 12

13 ZAKRES HARMONOGRA M REALIZACJI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITY organizacji spotkań i imprez wiejskich Wg projektu Termin realizacji Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu Budżet Gminy Psary PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) środki własne ,00 zł PROJEKT IIb Zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej: budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznym i instalacją elektryczną budynku gospodarczego ZADANIE CEL zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole: budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacją elektryczną budynku gospodarczego, budowa oświetlenia zewnętrznego terenu Projekt ma na celu stworzenie budynku zaplecza przy obiekcie sportowym, który będzie pełnił funkcję użytkową, będzie miejscem wykonywania prac warsztatowych oraz miejscem przechowywania materiałów, narzędzi czy sprzętu sportowego. Natomiast montaż oświetlenia umożliwi wszystkim mieszkańcom dogodne warunki korzystania z terenu rekreacyjnego w godzinach wieczornych, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz atrakcyjności tego miejsca. Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych mieszkańców Goląszy Górnej, stworzy komfortowe zaplecze dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas 13

14 uprawiając sport. Inwestycja pozwoli na zwiększenie atrakcyjności miejscowości Goląsza Górna. PRZEZNACZENIE Obiekt będzie pełnił funkcją rekreacyjną oraz służył jako miejsce spotkań lokalnej społeczności. Dodatkowo teren będzie miejscem organizacji spotkań i imprez wiejskich ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu ŹRÓDŁA Budżet Gminy Psary FINANSOWANIA PROW (działanie Odnowa i rozwój wsi) środki własne CAŁKOWITY ,00 zł PROJEKT III Utworzenie Klubu Wiejskiego Informatyka Projekt ma na celu utworzenie Klubu Wiejskiego Informatyka, czyli wyposażenie Sali komputerowej w świetlicy w komputer, meble (biurko komputerowe, krzesła) oraz zakup niezbędnego oprogramowania. ZADANIE Utworzenie Klubu Wiejskiego Informatyka CEL Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań oraz sposobu na pożyteczne wykorzystanie wolnego czasu. Planuje się także dodatkowo zorganizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera i poszczególnych programów. Utworzenie klubu ma za zadnie budowanie społeczeństwa informacyjnego. PRZEZNACZENIE Wyrównanie szans Wieś- Miasto. Dzięki utworzeniu klubu 14

15 ZAKRES HARMONOGRA M REALIZACJI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITY mieszkańcy będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej podczas szkoleń wiedzy i doskonalenia umiejętności. Wyposażenie sali komputerowej w świetlicy (komputer, biurko, krzesła, oprogramowanie) Termin realizacji Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu. Budżet Gminy Psary PROW (działanie; Odnowa i rozwój wsi) środki własne Wg kosztorysu PROJEKT IV Wytyczenie ścieżek rowerowych ZADANIE Wytyczenie i budowa ścieżek rowerowych CEL Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej okolicy. PRZEZNACZENIE Biorąc pod uwagę walory krajobrazowe wsi należy wykorzystać tereny pod ścieżki rowerowe celem przyciągnięcia ludzi aktywnych oraz zwiększenia aktywności fizycznej samych mieszkańców. Zadanie powyższe zaspokoi potrzeby każdej grupy wiekowej mieszkańców miejscowości. Inwestycja będzie służyć mieszkańcom oraz wszystkim turystom, którzy chcą aktywnie spędzić czas. ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 15

16 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITY 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu Budżet Gminy Psary PROW (działanie; Odnowa i rozwój wsi) środki własne ,00 zł PROJEKT V Likwidacja dzikich wysypisk śmieci Dla zachowania estetyki miejscowości należy zlikwidować dzikie wysypiska śmieci. W tym celu należy uporządkować tereny, na które wywożone są śmieci. Planuje się realizację tego projektu na terenie całej gminy. ZADANIE Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Psary CEL Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności miejscowości. Projekt ma na celu także uporządkowanie terenu i wzbogacenie miejscowości w tereny zieleni. PRZEZNACZENIE Inwestycja służyć będzie mieszkańcom i turystom. Wpłynie na poprawę estetyki miejscowości. ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu ŹRÓDŁA Budżet Gminy Psary FINANSOWANIA PROW (działanie; Odnowa i rozwój wsi) środki własne 16

17 CAŁKOWITY ,00 zł PROJEKT VI Edukacja ekologiczna i promocja ochrony środowiska W celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców należy zorganizować akcję promocyjną połączoną ze szkoleniami na temat ochrony środowiska oraz alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Planuje się realizację tego projektu na terenie całej gminy. ZADANIE Edukacja ekologiczna i promocja ochrony środowiska CEL Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. PRZEZNACZENIE Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska wśród mieszkańców Goląszy. ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu. ŹRÓDŁA Budżet Gminy Psary FINANSOWANIA PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) środki własne CAŁKOWITY ,00zł PROJEKT VII Malowanie obiektu OSP i wymiana pieca c.o. Budynek OSP nie służy wyłącznie celom statutowym Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa. 17

18 ZADANIE Malowanie obiektu OSP i wymiana pieca c.o. CEL Celem projektu jest poprawa estetyki budynku. Wymiana pieca c.o. przyczyni się do poprawy komfortu spotkań mieszkańców gminy, a także poprawy stanu środowiska naturalnego w ujęciu lokalnym. PRZEZNACZENIE Realizacja projektu przyczyni się do pełnego wykorzystania obiektu, zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców. ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu. ŹRÓDŁA Budżet Gminy Psary FINANSOWANIA PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) środki własne CAŁKOWITY Wg kosztorysu PROJEKT VIII Remont drogi na rozjeździe w kierunku Góry Siewierskiej ZADANIE Remont drogi i wymiana nawierzchni na rozjeździe w kierunku Góry Siewierskiej CEL Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie przemieszczania się mieszkańców wsi oraz okolic. Poprawią się warunki życia mieszkańców oraz sama estetyka miejscowości. PRZEZNACZENIE Przebudowa dróg jest dziedziną wyjątkowo ważną dla rozwoju lokalnego jak i regionalnego. Inwestycje w infrastrukturę drogową oddziałują na poprawę wizerunku gminy. Są zachętą dla potencjalnych inwestorów, podwyższają standard życia mieszkańców i poprawiają dostępność komunikacyjną gminy ZAKRES Wg projektu 18

19 HARMONOGRA M REALIZACJI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITY Termin realizacji Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu. Budżet Gminy Psary PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) środki własne Wg kosztorysu PROJEKT VIII Remont drogi łączącej Brzękowice Górne z Dąbiem Garbacz ZADANIE Remont drogi łączącej Brzękowice Górne z Dąbiem Garbacz CEL Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie przemieszczania się mieszkańców wsi oraz okolic. Poprawią się warunki życia mieszkańców oraz sama estetyka miejscowości. PRZEZNACZENIE Przebudowa dróg jest dziedziną wyjątkowo ważną dla rozwoju lokalnego jak i regionalnego. Inwestycje w infrastrukturę drogową oddziałują na poprawę wizerunku gminy. Są zachętą dla potencjalnych inwestorów, podwyższają standard życia mieszkańców i poprawiają dostępność komunikacyjną gminy ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu. ŹRÓDŁA Budżet Gminy Psary 19

20 FINANSOWANIA CAŁKOWITY PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) Wg kosztorysu PROJEKT X Wykonanie nawierzchni asfaltowej Dąbie Górne Cmentarz Toporowice ZADANIE Wykonanie nawierzchni asfaltowej Dąbie Górne Cmentarz Toporowice CEL Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie przemieszczania się mieszkańców wsi oraz okolic. Poprawią się warunki życia mieszkańców oraz sama estetyka miejscowości. PRZEZNACZENIE Przebudowa dróg jest dziedziną wyjątkowo ważną dla rozwoju lokalnego jak i regionalnego. Inwestycje w infrastrukturę drogową oddziałują na poprawę wizerunku gminy. Są zachętą dla potencjalnych inwestorów, podwyższają standard życia mieszkańców i poprawiają dostępność komunikacyjną gminy ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu. ŹRÓDŁA Budżet Gminy Psary FINANSOWANIA PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) środki własne CAŁKOWITY Wg kosztorysu PROJEKT XI Wykonanie kanalizacji Budowa kanalizacji przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednakże w związku z bardzo dużym kosztem budowy sieci 20

21 kanalizacyjnej, który kilkakrotnie przewyższa możliwości finansowe gminy, na dzień dzisiejszy projekt ten jest nie do zrealizowania. Innym rozwiązaniem kwestii braku kanalizacji oraz zanieczyszczania środowiska na skutek nieszczelnych szamb jest budowa przydomowych oczyszczalni. PROJEKT XII Budowa chodników ZADANIE Budowa chodników CEL Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi zmuszonych do poruszania się niebezpiecznym poboczem. Budowa chodników ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi. Tym samym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz sama estetyka miejscowości. PRZEZNACZENIE Inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom sołectwa ZAKRES Wg projektu HARMONOGRA Termin realizacji M REALIZACJI 1. Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów 6. Sporządzenie końcowego rozliczenia projektu. ŹRÓDŁA Budżet Gminy Psary FINANSOWANIA PROW ( działanie ;Odnowa i rozwój wsi) środki własne CAŁKOWITY ,00 zł Realizacja zaplanowanych przez Radę Sołecką inwestycji uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zawartych w RPO WSL, PROW oraz możliwości finansowych Gminy Psary związanych z koniecznością zapewnienia wkładu własnego. 21

22 V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄ- ZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE. Goląsza Górna należy do mniejszych wsi w gminie Psary; charakteryzuje się jednak pięknymi krajobrazami i dużą ilością zieleni. Spokojna i cicha okolica, a także dogodne powiązania komunikacyjne powodują, iż jest to teren niezwykle atrakcyjny dla nowych mieszkańców. W Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej koncentruje się życie mieszkańców. W jej budynku funkcjonuje filia Gminnego Ośrodka Kultury, a także świetlica organizująca takie przedsięwzięcia jak np.: Dzień Latawca, Dzień Kobiet, wieczorki poezji, zajęcia plastyczne, wokalne czy modelarskie. W obrębie obiektu działa także Zespół Brzękowianie. Jednak mimo tych wszystkich działań, na terenie Goląszy Górnej brakuje miejsca rekreacji, w którym mieszkańcy mieliby możliwość spotkań. Planowane zagospodarowanie terenu boiska przy byłej szkole jest więc idealnym rozwiązaniem tego problemu. Wykorzystanie takiego obiektu jest wszechstronne. Prócz organizacji imprez rekreacyjnych będzie on także spełniał funkcję społeczne. Stanie się miejscem spotkań wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Rekreacyjnie, boisko po byłej szkole będzie można wykorzystać do organizacji imprez kulturalno-społecznych takich jak np.: festiwale, festyny itp. Zarówno działająca już i dobrze prosperująca świetlica w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i mające powstać zagospodarowane boisko, będą stanowić centrum kulturalne miejscowości i przyczynią się do jej uatrakcyjnienia jak również promocji całej gminy. VI. PODSUMOWANIE Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu najbliższych 7 lat realizacje kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową, Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. 22

Plan odnowy wsi Brzękowice

Plan odnowy wsi Brzękowice Załącznik do Uchwały Nr XX/134/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Brzękowice WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY WSI BRZĘKOWICE

PLAN ODNOWY WSI BRZĘKOWICE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/374/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r GMINA PSARY PLAN ODNOWY WSI BRZĘKOWICE 2010 2017 1 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOLĄSZA DOLNA NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOLĄSZA DOLNA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/354/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r. GMINA PSARY PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GOLĄSZA DOLNA NA LATA 2013-2020 1 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy wsi Malinowice

Plan odnowy wsi Malinowice Załącznik do Uchwały Nr XX/137/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Malinowice Maj 2008 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Malinowicach z dnia 3 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/232/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Smykówko połoŝona jest w południowo - zachodniej

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Preczowie z dnia 17 lutego 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/233/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Górze Siewierskiej z dnia 9 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Stare Jabłonki położona jest w północno - wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI 1. Charakterystyka Granowa Granowo to wieś obejmująca wyodrębnioną przestrzennie część

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 1 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 1 do Uchwały LXI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 1 do Uchwały LI/244/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 października 2006r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Tyrowo położona jest w północno - zachodniej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRECZÓW

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRECZÓW Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/350/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 roku GMINA PSARY PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRECZÓW NA LATA 2013 2020 Spis treści Wstęp...3 1 Charakterystyka miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Sokolniki Nowe

Plan Rozwoju Miejscowości Sokolniki Nowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/120/2005 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2005 roku Plan Rozwoju Miejscowości Sokolniki Nowe Sokolniki Nowe, styczeń 2005 1. Wstęp Miejscowość Sokolniki Nowe położona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy wsi Dąbie

Plan odnowy wsi Dąbie Załącznik do Uchwały Nr XX/135/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Dąbie 2 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 250,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI / 217 / 2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XXI / 217 / 2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XXI / 217 / 2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Dąbrówka na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r.

Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach Stan na r. Budowa i kompleksowe remonty gminnych dróg publicznych i placów na terenie gminy Psary w latach 2011-2014 p Stan na 22.08.2014 r. NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE wykonane w latach 2011-2014: ul. Podwale (Strzyżowice)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI / 219 / 2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XXI / 219 / 2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XXI / 219 / 2005 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Wyszecino na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r.

UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 30 czerwca 2008r. UCHWAŁA Nr XV/119/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dachów" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA KRUSZYN KRAJEŃSKI

PLAN ODNOWY SOŁECTWA KRUSZYN KRAJEŃSKI Załącznik 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Białe Błota z dnia... PLAN ODNOWY SOŁECTWA KRUSZYN KRAJEŃSKI NA LATA 2004-2014 1 Spis treści Prezentacja sołectwa 3 Analiza zasobów sołectwa 5 Jacy jesteśmy? Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. Gmina Ostróda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/43/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. Gmina Ostróda 1 SPIS TREŚCI: Wstęp str. 3 Rozdział I Charakterystyka wsi Idzbark str. 4 Rozdział II Poziom organizacji miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy wsi Gródków

Plan odnowy wsi Gródków Załącznik do Uchwały Nr XX/136/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Gródków WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa Śląskiego, potrzebuje dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA

III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnice nr III/14/06 GMINA CHOJNICE KŁODAWA PLAN ROZWOJU SOŁECTWA 2 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/239/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010 GRUPA INICJATYWNA JÓZEFÓW PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2007 2013 Spis treści: I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA

PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA Załącznik 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Białe Błota z dnia... PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA 2004-2014 Łochowice, Lipiec 2004 Spis treści Zatwierdzenie Planu Odnowy Sołectwa przez Radę Sołecką

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Sołectwa. Szałkowo. Gmina Iława. Nasza Mała Strategia

Plan Odnowy Sołectwa. Szałkowo. Gmina Iława. Nasza Mała Strategia Plan Odnowy Sołectwa Szałkowo Gmina Iława Nasza Mała Strategia Opracowano w ramach projektu Łączy nas Kanał Elbląski Projekt Nr L_01_123_04 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE LOTYŃ

GMINA CHOJNICE LOTYŃ GMINA CHOJNICE LOTYŃ PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2016 CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZOWJU WSI 1. Charakterystyka sołectwa Lotyń Lotyń położony jest na południowo-zachodnim

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy wsi Psary

Plan odnowy wsi Psary Plan odnowy wsi Psary Załącznik do Uchwały Nr XX/139/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku GMINA PSARY Plan odnowy wsi Psary Maj 2008 WSTĘP Gmina Psary, jako jedna z uboższych gmin Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR II/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2016-2022" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WSI KIEŁCZYN NA LATA

WSI KIEŁCZYN NA LATA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZYN NA LATA 2015-2025 GMINA WIEJSKADZIERŻONIÓW Kiełczyn 2015 1 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kiełczyn są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016

Plan Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 Załącznik do uchwały Nr VIII/78/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 20 lipca 2011 r. Plan Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016 z perspektywą realizacji w latach następnych 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOWALKI PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

KOWALKI PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik do uchwały Nr XX/149/08 Rady Gminy Rypin z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalki PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOWALKI NA LATA 2009-2015 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

BORZYMIN PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2009-2015

BORZYMIN PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2009-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borzymin PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BORZYMIN NA LATA 2009-2015 SPIS

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALOJZÓW NA LATA 2009-2016 Marzec 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. SPIS TREŚCI: I WSTĘP... 3 II OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZDROJE, GMINA CEKCYN NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZDROJE, GMINA CEKCYN NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XII/119/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 marca 2016 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZDROJE, GMINA CEKCYN NA LATA 2016 2025 1 Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 r. GRUPA INICJATYWNA GUZOWATKA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2010 2017 1 I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry

Plan Odnowy. Miejscowości. Wrąbczynkowskie Holendry Załącznik do Uchwały Nr IV/237/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 roku Plan Odnowy Miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010-2017 Gmina Pyzdry Powiat Wrzesiński Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice

Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/242/06 Rady Gminy StrzyŜewice z dnia 1 marca 2006 r. Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla miejscowości StrzyŜewice a) Charakterystyka wsi StrzyŜewice,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo