INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach"

Transkrypt

1 INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego za lata autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej oraz jego drukowania w całości bądź w części. Zabrania się bez zgody autora na piśmie wykorzystywania opracowania przez Kuratoria Oświaty i ich oddziały, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz inne instytucje z wyłączeniem mediów oraz osób fizycznych. Opracowanie powstało na podstawie danych z wg stanu na dzień 14 kwietnia 2007 roku. Wszystkie średnie podane w opracowaniu zostały wyznaczone wyłącznie w oparciu o wyniki osiągnięte przez uczniów rozwiązujących zadania z arkusza standardowego. Kwiecień'2007 Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Oznaczenia: Średnie wyniki z części humanistycznej Średnie wyniki z części matematyczno-przyrodniczej Średnie z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej SSh średnia szkolna SSm średnia szkolna SSo średnia szkolna SGh średnia gminna SGm średnia gminna SGo średnia gminna SPh średnia powiatowa SPm średnia powiatowa SPo średnia powiatowa SWh średnia wojewódzka SWm średnia wojewódzka SWo średnia wojewódzka SKh średnia krajowa SKm średnia krajowa SKo średnia krajowa Liczba zdających egzamin gimnazjalny LZh liczba zdających część humanistyczną LZm liczba zdających część matematyczno-przyrodniczą Względne % odchylenia z części humanistycznej Względne % odchylenia z części matematyczno-przyrodniczej SPh SKh SPm SKm P Kh = 100% średniej powiatowej od średniej krajowej P Km = 100% SKh SKm średniej powiatowej od średniej krajowej SPh SWh SPm SWm P Wh = 100% średniej powiatowej od średniej wojewódzkiej P Wm = 100% SWh SWm średniej powiatowej od średniej wojewódzkiej SSh SKh SSm SKm S Kh = 100% średniej szkolnej od średniej krajowej S Km = 100% SKh SKm średniej szkolnej od średniej krajowej SSh SWh SSm SWm S Wh = 100% średniej szkolnej od średniej wojewódzkiej S Wm = 100% SWh SWm średniej szkolnej od średniej wojewódzkiej SSh SPh SSm SPm S Ph = 100% średniej szkolnej od średniej powiatowej S Pm = 100% SPh SPm średniej szkolnej od średniej powiatowej SSh SGh SSm SGm S Gh = 100% średniej szkolnej od średniej gminnej S Gm = 100% SGh SGm średniej szkolnej od średniej gminnej Względne % odchylenia z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej SSo SKo SSo SPo S Ko = 100% średniej szkolnej od średniej krajowej S Po = 100% SKo SPo średniej szkolnej od średniej powiatowej SSo SWo SSo SGo S Wo = 100% średniej szkolnej od średniej wojewódzkiej S Go = 100% SWo SGo średniej szkolnej od średniej gminnej Stanin (szkół) Dla części humanistycznej przedziały punktowe Dla części matematyczno-przyrodniczej przedziały punktowe najwyższy 37,3-47,8 39,1-46,7 35,3-48,0 40,5-46,8 38,3-45,7 38,5-46,9 37,5-47,0 35,6-46,0 34,4-45,9 33,8-46,9 8. bardzo wysoki 34,4-37,2 36,1-39,0 31,6-35,2 37,3-40,4 35,4-38,2 35,0-38,4 32,9-37,4 30,4-35,5 29,1-34,3 28,5-33,7 7. wysoki 32,4-34,3 34,1-36,0 29,2-31,5 35,2-37,2 33,4-35,3 31,7-34,9 29,1-32,8 27,1-30,3 26,4-29,0 25,9-28,4 6. wyżej średni 30,6-32,3 32,4-34,0 27,4-29,1 33,6-35,1 31,8-33,3 28,9-31,6 26,4-29,0 24,8-27,0 24,5-26,3 24,0-25,8 5. średni 29,0-30,5 30,8-32,3 25,6-27,3 32,1-33,5 30,3-31,7 26,5-28,8 24,0-26,3 22,8-24,7 22,9-24,4 22,3-23,9 4. niżej średni 27,4-28,9 29,2-30,7 24,0-25,5 30,6-32,0 28,8-30,2 24,6-26,4 22,0-23,9 21,1-22,7 21,3-22,8 20,8-22,2 3. niski 25,7-27,3 27,5-29,1 22,2-23,9 28,8-30,5 26,9-28,7 22,9-24,5 19,8-21,9 19,3-21,0 19,4-21,2 19,0-20,7 2. bardzo niski 22,9-25,6 24,2-27,4 19,0-22,1 24,5-28,7 22,1-26,8 20,6-22,8 15,3-19,7 15,1-19,2 14,6-19,3 13,7-18,9 1. najniższy 8,5-22,8 10,3-24,1 8,9-18,9 11,1-24,4 0,0-22,0 10,1-20,5 6,5-15,2 7,3-15,0 5,0-14,5 0,0-13,6

3 Wyniki województw SWo SWh SWm W Ko W Kh W Km mazowieckie 57,6 32,4 25,2 4,2% 3,2% 5,4% małopolskie 57,3 32,6 24,7 3,6% 3,8% 3,3% lubelskie 55,8 32,2 23,6 0,9% 2,5% -1,3% podkarpackie 55,7 32,1 23,6 0,7% 2,2% -1,3% śląskie 55,6 31,7 23,9 0,5% 1,0% 0,0% podlaskie 55,5 31,2 24,3 0,4% -0,6% 1,7% łódzkie 55,3 31,0 24,4 0,0% -1,3% 2,1% wielkopolskie 54,7 31,3 23,4-1,1% -0,3% -2,1% dolnośląskie 54,3 30,6 23,6-1,8% -2,5% -1,3% świętokrzyskie 54,3 31,0 23,3-1,8% -1,3% -2,5% zachodniopomorskie 54,3 31,3 23,0-1,8% -0,3% -3,8% pomorskie 54,1 30,0 24,1-2,2% -4,5% 0,8% opolskie 53,7 30,3 23,4-2,9% -3,5% -2,1% kujawsko-pomorskie 53,3 30,0 23,4-3,6% -4,5% -2,1% lubuskie 53,3 30,7 22,6-3,6% -2,2% -5,4% warmińsko-mazurskie 53,0 30,3 22,7-4,2% -3,5% -5,0% Wyniki powiatów SPo SPh SPm P Wo P Wh P Wm P Ko P Kh P Km 1 m. Olsztyn 59,9 33,9 26,0 13,0% 11,9% 14,5% 8,3% 8,0% 8,8% 2 pow. giżycki 56,0 31,7 24,3 5,7% 4,6% 7,0% 1,3% 1,0% 1,7% 3 pow. szczycieński 54,2 31,2 23,0 2,3% 3,0% 1,3% -2,0% -0,6% -3,8% 4 m. Elbląg 53,8 29,8 24,0 1,5% -1,7% 5,7% -2,7% -5,1% 0,4% 5 pow. węgorzewski 53,5 30,8 22,7 0,9% 1,7% 0,0% -3,3% -1,9% -5,0% 6 pow. ełcki 53,3 30,8 22,5 0,6% 1,7% -0,9% -3,6% -1,9% -5,9% 7 pow. iławski 53,2 30,3 23,0 0,4% 0,0% 1,3% -3,8% -3,5% -3,8% 8 pow. mrągowski 53,1 30,5 22,7 0,2% 0,7% 0,0% -4,0% -2,9% -5,0% 9 pow. działdowski 52,9 30,3 22,6-0,2% 0,0% -0,4% -4,3% -3,5% -5,4% 10 pow. bartoszycki 52,6 31,0 21,6-0,8% 2,3% -4,8% -4,9% -1,3% -9,6% 11 pow. nowomiejski 52,6 29,4 23,2-0,8% -3,0% 2,2% -4,9% -6,4% -2,9% 12 pow. braniewski 52,5 30,3 22,2-0,9% 0,0% -2,2% -5,1% -3,5% -7,1% 13 pow. elbląski 52,4 30,2 22,2-1,1% -0,3% -2,2% -5,2% -3,8% -7,1% 14 pow. kętrzyński 52,4 30,2 22,2-1,1% -0,3% -2,2% -5,2% -3,8% -7,1% 15 pow. olecki 51,0 30,0 21,0-3,8% -1,0% -7,5% -7,8% -4,5% -12,1% 16 pow. nidzicki 50,5 28,4 22,1-4,7% -6,3% -2,6% -8,7% -9,6% -7,5% 17 pow. ostródzki 50,0 28,9 21,1-5,7% -4,6% -7,0% -9,6% -8,0% -11,7% 18 pow. olsztyński 49,7 28,4 21,3-6,2% -6,3% -6,2% -10,1% -9,6% -10,9% 3/31

4 19 pow. lidzbarski 49,5 28,3 21,2-6,6% -6,6% -6,6% -10,5% -9,9% -11,3% 20 pow. piski 49,4 29,1 20,3-6,8% -4,0% -10,6% -10,7% -7,3% -15,1% 21 pow. gołdapski 49,0 28,4 20,7-7,5% -6,3% -8,8% -11,4% -9,6% -13,4% 4/31

5 Dotyczy części humanistycznej za rok 2006 dla powiatów województwa warmińsko-mazurskiego 12,0% 10,0% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów o najwyższym staninie 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Olsztyn kętrzyński iławski olecki bartoszycki braniewski działdowski Elbląg elbląski ełcki giżycki gołdapski lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olsztyński ostródzki piski szczycieński węgorzewski 30% 25% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów od staninu najwyższego do bardzo wysokiego włącznie 20% 15% 10% 5% 0% Olsztyn piski kętrzyński iławski Elbląg szczycieński olecki bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olsztyński ostródzki węgorzewski 5/31

6 Dotyczy części humanistycznej za rok 2006 dla powiatów województwa warmińsko-mazurskiego 70% 60% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów od staninu najwyższego do wysokiego włącznie 50% 40% 30% 20% 10% 0% Olsztyn giżycki ełcki Elbląg piski kętrzyński elbląski nidzicki iławski ostródzki olsztyński szczycieński bartoszycki olecki mrągowski braniewski działdowski gołdapski lidzbarski nowomiejski węgorzewski 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów od staninu najwyższego do wyżej średniego włącznie Olsztyn węgorzewski giżycki szczycieński ełcki elbląski bartoszycki braniewski mrągowski działdowski piski Elbląg iławski kętrzyński olecki nidzicki olsztyński ostródzki gołdapski lidzbarski nowomiejski 6/31

7 Dotyczy części matematyczno-przyrodniczej za rok 2006 dla powiatów województwa warmińsko-mazurskiego 12,0% 10,0% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów o najwyższym staninie 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Olsztyn kętrzyński iławski Elbląg bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski lidzbarski mrągowski nidzicki nowomiejski olecki olsztyński ostródzki piski szczycieński węgorzewski 30% 25% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów od staninu najwyższego do bardzo wysokiego włącznie 20% 15% 10% 5% 0% Olsztyn Elbląg piski kętrzyński nidzicki olsztyński iławski ostródzki szczycieński olecki bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski lidzbarski mrągowski nowomiejski węgorzewski 7/31

8 Dotyczy części matematyczno-przyrodniczej za rok 2006 dla powiatów województwa warmińsko-mazurskiego 45% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów od staninu najwyższego do wysokiego włącznie 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Elbląg giżycki Olsztyn mrągowski działdowski piski nidzicki nowomiejski kętrzyński olsztyński iławski ostródzki szczycieński bartoszycki olecki braniewski elbląski ełcki gołdapski lidzbarski węgorzewski 90% % uczniów uczęszczających w powiecie do gimnazjów od staninu najwyższego do wyżej średniego włącznie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Olsztyn giżycki elbląski mrągowski Elbląg szczycieński ełcki działdowski nowomiejski iławski lidzbarski bartoszycki ostródzki piski braniewski nidzicki kętrzyński olsztyński olecki gołdapski węgorzewski 8/31

9 Średnie wyniki szkół na ucznia a liczba zdających egzamin w szkole - dla całego województwa Średnia liczba punktów z części humanistycznej na zdającego w szkole stanin najwyższy stanin najniższy 10 szkoły w miastach grodzkich szkoły w pozostałych miejscow ościach szkoły specjalne, dla dorosłych, itp granice staninów 0 s Liczba uczniów w szkole - zdających część humanistyczną 50 Średnia liczba punktów z części matematyczno-przyrodniczą na zdającego w szkole stanin najwyższy stanin najniższy szkoły w miastach grodzkich szkoły w pozostałych miejscow ościach szkoły specjalne, dla dorosłych, itp granice staninów s Liczba uczniów w szkole - zdających część matematyczno-przyrodniczą 9/31

10 Dotyczy części humanistycznej za rok 2006 dla województw 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów o najwyższym staninie mazowieckie małopolskie dolnośląskie lubelskie pomorskie śląskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie podkarpackie zachodniopomorskie podlaskie świętokrzyskie wielkopolskie łódzkie opolskie lubuskie 25% 20% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów od staninu najwyższego do bardzo wysokiego włącznie 15% 10% 5% 0% mazowieckie małopolskie zachodniopomorskie lubelskie podkarpackie dolnośląskie śląskie wielkopolskie łódzkie podlaskie pomorskie kujawsko-pomorskie świętokrzyskie opolskie warmińsko-mazurskie lubuskie 10/31

11 Dotyczy części humanistycznej za rok 2006 dla województw 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów od staninu najwyższego do wysokiego włącznie małopolskie mazowieckie podkarpackie lubelskie śląskie wielkopolskie podlaskie zachodniopomorskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie kujawsko-pomorskie opolskie pomorskie warmińsko-mazurskie lubuskie 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów od staninu najwyższego do wyżej średniego włącznie małopolskie lubelskie podkarpackie mazowieckie śląskie podlaskie wielkopolskie świętokrzyskie zachodniopomorskie łódzkie dolnośląskie lubuskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie pomorskie opolskie 11/31

12 Dotyczy części matematyczno-przyrodniczej za rok 2006 dla województw 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów o najwyższym staninie mazowieckie kujawsko-pomorskie dolnośląskie małopolskie śląskie pomorskie łódzkie warmińsko-mazurskie lubelskie zachodniopomorskie świętokrzyskie podlaskie opolskie wielkopolskie lubuskie podkarpackie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów od staninu najwyższego do bardzo wysokiego włącznie mazowieckie pomorskie dolnośląskie małopolskie łódzkie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie śląskie lubelskie wielkopolskie podlaskie podkarpackie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie opolskie lubuskie 12/31

13 Dotyczy części matematyczno-przyrodniczej za rok 2006 dla województw 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów od staninu najwyższego do wysokiego włącznie mazowieckie łódzkie małopolskie podlaskie pomorskie śląskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie podkarpackie lubelskie opolskie wielkopolskie zachodniopomorskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie lubuskie 60% 50% % uczniów uczęszczających w województwie do gimnazjów od staninu najwyższego do wyżej średniego włącznie 40% 30% 20% 10% 0% małopolskie podlaskie mazowieckie łódzkie pomorskie śląskie podkarpackie dolnośląskie lubelskie świętokrzyskie opolskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie lubuskie 13/31

14 pow. bartoszycki SPh: 31 SPm: 21,6 SPo: 52,6 P Wh: 2,3% P Wm -4,8% P Wo: -0,8% P Kh: -1,3% P Km: -9,6% P Ko: -4,9% 1 Gimnazjum nr 3 w Bartoszycach 62,0 34, , ,1% 17,0% 17,9% 12,1% Gimnazjum w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie 58,2 33, ,1 16 5,2% 9,8% 10,6% 12,1% Iławeckim 3 Gimnazjum nr 2 im. gen. Józefa Bema w Bartoszycach 57,9 33, , ,7% 9,2% 10,1% 4,7% Gimnazjum Publiczne w Kandytach 52,5 32, ,3 75-5,1% -0,9% -0,2% 0,0% Gimnazjum w Zespole Szkół w Wiatrowcu 51,8 28, ,1 26-6,3% -2,3% -1,5% 2,8% Gimnazjum nr 1 w Bartoszycach 51,3 30, , ,2% -3,2% -2,5% -7,2% Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim 51,1 29, , ,6% -3,6% -2,9% -1,5% Gimnazjum Publiczne w Bisztynku 50,8 30, , ,1% -4,2% -3,4% 0,0% Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach 50,6 30, ,3 62-8,5% -4,5% -3,8% 3,3% Gimnazjum w Sępopolu 50,0 30, ,0 78-9,6% -5,7% -4,9% -0,8% Gimnazjum w Bezledach 47,7 29, , ,7% -10,0% -9,3% -2,7% pow. braniewski SPh: 30,3 SPm: 22,2 SPo: 52,5 P Wh: 0,0% P Wm -2,2% P Wo: -0,9% P Kh: -3,5% P Km: -7,1% P Ko: -5,1% 1 Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie 55,8 32, ,5 33 0,9% 5,3% 6,3% 0,0% Gimnazjum nr 2 w Braniewie 54,3 32, , ,8% 2,5% 3,4% 0,9% Gimnazjum w Zespole Szkół w Płoskini 54,2 30, ,4 50-2,0% 2,3% 3,2% 0,0% Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego w Zespole Szkół we Fromborku 54,2 29, ,8 71-2,0% 2,3% 3,2% 0,0% Gimnazjum nr 1 w Braniewie 53,3 30, , ,6% 0,6% 1,5% -0,9% Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 50,0 28, ,2 91-9,6% -5,7% -4,8% 0,0% Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 5 w Wilczętach 49,9 28, ,1 54-9,8% -5,8% -5,0% 0,0% Publiczne Gimnazjum w Lipowinie 44,8 26, , ,0% -15,5% -14,7% 0,0% pow. działdowski SPh: 30,3 SPm: 22,6 SPo: 52,9 P Wh: 0,0% P Wm -0,4% P Wo: -0,2% P Kh: -3,5% P Km: -5,4% P Ko: -4,3% 14/31

15 1 Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie 59,0 32, , ,7% 11,3% 11,5% 5,0% Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie 57,7 32, ,7 34 4,3% 8,9% 9,1% 10,5% Niepubliczne Gimnazjum w Hartowcu 57,6 32, ,6 21 4,2% 8,7% 8,9% 7,7% Publiczne Gimnazjum w Gródkach 55,5 31, ,3 89 0,4% 4,7% 4,9% 0,0% Gimnazjum w Zespole Szkół w Rybnie 52,7 29, , ,7% -0,6% -0,4% -1,5% Gimnazjum nr 1 w Działdowie 52,5 29, , ,1% -0,9% -0,8% -6,6% Gimnazjum w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze 51,4 32, ,2 18-7,1% -3,0% -2,8% 10,1% Publiczne Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie 51,3 29, ,6 89-7,2% -3,2% -3,0% 1,4% Gimnazjum w Lidzbarku 51,2 30, , ,4% -3,4% -3,2% -1,9% Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu 49,2 29, , ,0% -7,2% -7,0% -2,8% Publiczne Gimnazjum w Burkacie 48,1 27, , ,0% -9,2% -9,1% 3,0% Publiczne Gimnazjum w Sławkowie 43,7 27, , ,0% -17,5% -17,4% -6,4% Elbląg SPh: 29,8 SPm: 24 SPo: 53,8 P Wh: -1,7% P Wm 5,7% P Wo: 1,5% P Kh: -5,1% P Km: 0,4% P Ko: -2,7% 1 Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Zespole 70,7 36, , ,8% 33,4% 31,4% 31,4% Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu 2 Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu 62,9 33, , ,7% 18,7% 16,9% 16,9% Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich - Elbląg 59,1 32, ,8 19 6,9% 11,5% 9,9% 9,9% Gimnazjum nr 8 w Elblągu 59,0 31, , ,7% 11,3% 9,7% 9,7% Gimnazjum nr 2 w Elblągu 57,6 31, , ,2% 8,7% 7,1% 7,1% Gimnazjum nr 9 w Elblągu 53,0 29, , ,2% 0,0% -1,5% -1,5% Gimnazjum nr 4 w Elblągu 53,0 29, , ,2% 0,0% -1,5% -1,5% Gimnazjum nr 7 w Elblągu 52,6 30, ,1 94-4,9% -0,8% -2,2% -2,2% Gimnazjum nr 6 w Elblągu 51,9 29, , ,1% -2,1% -3,5% -3,5% Gimnazjum nr 1 w Elblągu 51,6 29, , ,7% -2,6% -4,1% -4,1% Gimnazjum nr 5 w Elblągu 44,2 25, , ,1% -16,6% -17,8% -17,8% Gimnazjum dla Dorosłych im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Inżynierii 26,0 16, , ,0% -50,9% -51,7% -51,7% Środowiska i Usług w Elblągu pow. elbląski SPh: 30,2 SPm: 22,2 SPo: 52,4 P Wh: -0,3% P Wm -2,2% P Wo: -1,1% P Kh: -3,8% P Km: -7,1% P Ko: -5,2% 15/31

16 1 Gimnazjum w Milejewie 58,2 33, ,4 57 5,2% 9,8% 11,1% 0,0% Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 56,7 32, , ,5% 7,0% 8,2% 6,0% Publiczne Gimnazjum w Młynarach 55,7 31, ,7 86 0,7% 5,1% 6,3% 0,0% Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym 55,6 33, ,6 53 0,5% 4,9% 6,1% 0,0% Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku 54,3 30, ,0 87-1,8% 2,5% 3,6% 1,5% Gimnazjum im. Powstańców Listopadowych w Gronowie Elbląskim 52,3 30, ,2 83-5,4% -1,3% -0,2% 0,0% Gimnazjum w Stankowie 51,1 29, ,9 51-7,6% -3,6% -2,5% 0,0% Gimnazjum w Tolkmicku 51,0 30, ,0 75-7,8% -3,8% -2,7% 3,4% Gimnazjum w Dobrym 50,6 30, ,5 41-8,5% -4,5% -3,4% 0,0% Gimnazjum w Rychlikach 40,9 24, , ,0% -22,8% -21,9% 0,0% Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 38,7 23, , ,0% -27,0% -26,1% -21,5% Kamionku Wielkim 12 Gimnazjum dla Dorosłych w Pasłęku 25,1 16,6 24 8, ,6% -52,6% -52,1% -53,1% pow. ełcki SPh: 30,8 SPm: 22,5 SPo: 53,3 P Wh: 1,7% P Wm -0,9% P Wo: 0,6% P Kh: -1,9% P Km: -5,9% P Ko: -3,6% 1 Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku 58,9 34, , ,5% 11,1% 10,5% 7,3% Gimnazjum nr 4 w Ełku 57,7 32, , ,3% 8,9% 8,3% 5,1% Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach 56,5 32, ,1 40 2,2% 6,6% 6,0% 0,0% Powiatowe Gimnazjum nr 1 w Zespole 55,5 32, , ,4% 4,7% 4,1% 1,1% Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach 54,5 31, ,3 20-1,4% 2,8% 2,3% 16,5% Gimnazjum nr 1 w Ełku 52,4 30, , ,2% -1,1% -1,7% -4,6% Gimnazjum w Zespole Szkół w Pisanicy 51,9 30, ,9 42-6,1% -2,1% -2,6% 0,2% Gimnazjum w Kalinowie 51,8 31, ,8 80-6,3% -2,3% -2,8% 0,0% Publiczne Gimnazjum w Prostkach 50,8 30, ,4 81-8,1% -4,2% -4,7% 5,0% Gimnazjum w Woszczelach 50,0 30, ,4 32-9,6% -5,7% -6,2% 6,8% Gimnazjum nr 2 w Ełku 49,7 28, , ,1% -6,2% -6,8% -9,5% Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach 45,0 26, , ,6% -15,1% -15,6% -3,8% Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej 43,2 25, , ,9% -18,5% -18,9% -7,7% Gimnazjum w Zespole Szkół w Wiśniowie Ełckim 41,1 24, , ,7% -22,5% -22,9% -15,1% /31

17 pow. giżycki SPh: 31,7 SPm: 24,3 P Wh: 4,6% P Wm 7,0% P Kh: 1,0% P Km: 1,7% SPo: 56 P Wo: 5,7% P Ko: 1,3% 1 Gimnazjum nr 1 w Giżycku 60,7 35, , ,8% 14,5% 8,4% 3,2% Gimnazjum nr 2 w Giżycku 60,4 34, , ,2% 14,0% 7,9% 2,7% Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie 57,6 31, ,4 81 4,2% 8,7% 2,9% 0,0% Gimnazjum nr 3 w Giżycku 57,4 32, ,1 47 3,8% 8,3% 2,5% -2,4% Publiczne Gimnazjum w Wilkasach 55,3 31, ,6 55 0,0% 4,3% -1,3% 8,2% Gimnazjum w Kruklankach 54,6 30, ,2 44-1,3% 3,0% -2,5% 0,0% Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 54,4 29, , ,6% 2,6% -2,9% 0,0% Publiczne Gimnazjum w Miłkach 45,4 27, , ,9% -14,3% -18,9% 0,0% Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym 45,1 25, , ,4% -14,9% -19,5% -11,7% Katolickie Gimnazjum w Giżycku 45,1 27, , ,4% -14,9% -19,5% -23,3% Gimnazjum nr 5 w Gizycku 32,7 20, , ,9% -38,3% -41,6% -44,4% 1 1 pow. gołdapski SPh: 28,4 SPm: 20,7 P Wh: -6,3% P Wm -8,8% P Kh: -9,6% P Km: -13,4% SPo: 49 P Wo: -7,5% P Ko: -11,4% 1 Gimnazjum w Dubeninkach 52,1 28, ,3 62-5,8% -1,7% 6,3% 0,0% Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Gołdapi 51,6 29, , ,7% -2,6% 5,3% 6,6% Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 49,6 30, , ,3% -6,4% 1,2% 0,0% Samorządowe Gimnazjum w Grabowie 47,3 27, , ,5% -10,8% -3,5% -2,3% Publiczne Gimnazjum w Gołdapi 25,9 15, , ,2% -51,1% -47,1% -46,5% pow. iławski SPh: 30,3 SPm: 23 P Wh: 0,0% P Wm 1,3% P Kh: -3,5% P Km: -3,8% SPo: 53,2 P Wo: 0,4% P Ko: -3,8% 17/31

18 1 Gimnazjum Publiczne w Iławie 73,2 38, , ,4% 38,1% 37,6% 27,1% Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Iławie 55,7 31, , ,7% 5,1% 4,7% -3,3% Gimnazjum w Grabowie-Wałdykach 54,9 29, ,8 59-0,7% 3,6% 3,2% 3,6% Gimnazjum w Lubawie 54,9 31, , ,7% 3,6% 3,2% 0,0% Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Iławie 54,4 31, , ,6% 2,6% 2,3% -5,6% Publiczne Gimnazjum w Kisielicach 53,3 30, ,2 97-3,6% 0,6% 0,2% 0,0% Gimnazjum w Kazanicach 52,6 31, ,8 25-4,9% -0,8% -1,1% -0,8% Gimnazjum w Prątnicy 52,1 30, ,5 63-5,8% -1,7% -2,1% -1,7% Gimnazjum w Zespole Szkół w Borecznie 52,1 28, ,2 37-5,8% -1,7% -2,1% 4,0% Gimnazjum w Zespole Szkół w Sampławie 51,1 27, ,6 22-7,6% -3,6% -3,9% -3,6% Samorzadowe Gimnazjum w Ząbrowie 50,1 27, ,5 84-9,4% -5,5% -5,8% 1,2% Gimnazjum w Zalewie 49,0 29, , ,4% -7,5% -7,9% -2,2% Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie 48,5 27, , ,3% -8,5% -8,8% -2,0% Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu 46,6 27, , ,7% -12,1% -12,4% 0,0% pow. kętrzyński SPh: 30,2 SPm: 22,2 SPo: 52,4 P Wh: -0,3% P Wm -2,2% P Wo: -1,1% P Kh: -3,8% P Km: -7,1% P Ko: -5,2% 1 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kętrzynie 81,6 41, , ,6% 54,0% 55,7% 44,2% Prywatne Gimnazjum w Kętrzynie 71,8 39, , ,8% 35,5% 37,0% 26,9% Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 1 57,0 30, ,1 21 3,1% 7,5% 8,8% 0,7% 5 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie 4 Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie 53,5 30, , ,3% 0,9% 2,1% -5,5% Gimnazjum nr 1 w Srokowie 53,3 31, ,4 76-3,6% 0,6% 1,7% 0,0% Gimnazjum Publiczne w Barcianach 51,6 31, , ,7% -2,6% -1,5% 0,0% Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszelu 50,1 27, , ,4% -5,5% -4,4% 0,0% Gimnazjum w Zespole Szkół w Sątocznie 50,0 29, ,2 17-9,6% -5,7% -4,6% 5,9% Gimnazjum w Zespole Szkół w Korszach 49,9 30, ,9 92-9,8% -5,8% -4,8% 5,7% Gimnazjum Gminne w Karolewie 47,3 28, , ,5% -10,8% -9,7% 0,0% Gimnazjum w Zespole Szkół w Łankiejmach 41,1 24, , ,7% -22,5% -21,6% -12,9% Gimnazjum w Garbnie 41,0 23, , ,9% -22,6% -21,8% -13,1% Społeczne Gimnazjum w Kętrzynie 37,5 24,4 7 13,1 7-32,2% -29,2% -28,4% -33,7% Gimnazjum dla Dorosłych w Kętrzynie 25,2 15,9 19 9, ,4% -52,5% -51,9% -55,5% 1 1 pow. lidzbarski SPh: 28,3 SPm: 21,2 SPo: 49,5 P Wh: -6,6% P Wm -6,6% P Wo: -6,6% P Kh: -9,9% P Km: -11,3% P Ko: -10,5% 18/31

19 1 Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim 57,0 31, , ,1% 7,5% 15,2% 4,2% Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim 51,0 29, ,6 99-7,8% -3,8% 3,0% -6,8% Gimnazjum w Lubominie 50,6 28, ,7 50-8,5% -4,5% 2,2% 0,0% Gimnazjum nr 1 w Ornecie 48,0 28, , ,2% -9,4% -3,0% 6,4% Publiczne Gimnazjum w Rogóżu 47,7 27, , ,7% -10,0% -3,6% 3,9% Publiczne Gimnazjum w Kraszewie 47,3 27, , ,5% -10,8% -4,4% 3,1% Publiczne Gimnazjum w Kiwitach 44,3 24, , ,9% -16,4% -10,5% 0,0% Gimnazjum nr 2 im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie 43,2 25, , ,9% -18,5% -12,7% -4,2% Publiczne Gimnazjum w Łaniewie 42,4 26, , ,3% -20,0% -14,3% -7,6% pow. mrągowski SPh: 30,5 SPm: 22,7 SPo: 53,1 P Wh: 0,7% P Wm 0,0% P Wo: 0,2% P Kh: -2,9% P Km: -5,0% P Ko: -4,0% 1 Społeczne Gimnazjum w Mikołajkach 62,4 34, , ,8% 17,7% 17,5% 19,8% Gimnazjum nr 4 w Mrągowie 59,7 33, , ,0% 12,6% 12,4% 8,2% Gimnazjum nr 2 w Mrągowie 55,3 30, , ,0% 4,3% 4,1% 0,2% Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach 52,4 30, ,6 23-5,2% -1,1% -1,3% 3,4% Gimnazjum Publiczne w Marcinkowie 51,8 30, ,4 18-6,3% -2,3% -2,4% 0,8% Gimnazjum w Szestnie 51,2 30, ,3 32-7,4% -3,4% -3,6% -0,4% Gimnazjum Publiczne w Mikołajkach 51,0 30, ,1 86-7,8% -3,8% -4,0% -2,1% Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach 50,0 30, ,8 53-9,6% -5,7% -5,8% -1,4% Gimnazjum Publiczne w Baranowie 49,7 30, , ,1% -6,2% -6,4% -4,6% Gimnazjum w Pieckach 49,3 28, , ,8% -7,0% -7,2% 0,0% Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie 47,7 27, , ,7% -10,0% -10,2% -13,6% Gimnazjum nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców 27,5 17, , ,3% -48,1% -48,2% -50,2% Pracy w Mrągowie pow. nidzicki SPh: 28,4 SPm: 22,1 SPo: 50,5 P Wh: -6,3% P Wm -2,6% P Wo: -4,7% P Kh: -9,6% P Km: -7,5% P Ko: -8,7% 19/31

20 1 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 63,1 34, , ,1% 19,1% 25,0% 20,2% Gimnazjum w Janowie 54,7 28, ,1 18-1,1% 3,2% 8,3% 8,3% Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy 51,9 28, , ,1% -2,1% 2,8% -1,1% Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy 51,3 28, ,2 93-7,2% -3,2% 1,6% -2,3% Publiczne Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy 50,9 31, ,9 91-8,0% -4,0% 0,8% -3,0% Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Janowcu 49,2 27, , ,0% -7,2% -2,6% 0,0% Kościelnym 7 Gimnazjum w Szkotowie 49,1 27, , ,2% -7,4% -2,8% 10,1% Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w 47,2 26, , ,6% -10,9% -6,5% -6,5% Jagarzewie 9 Gimnazjum w Kozłowie 44,7 24, , ,2% -15,7% -11,5% 0,2% Gimnazjum w Zespole Szkół w Rogożu 41,3 24, , ,3% -22,1% -18,2% -7,4% pow. nowomiejski SPh: 29,4 SPm: 23,2 SPo: 52,6 P Wh: -3,0% P Wm 2,2% P Wo: -0,8% P Kh: -6,4% P Km: -2,9% P Ko: -4,9% 1 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Mrocznie 56,9 31, ,4 42 2,9% 7,4% 8,2% 4,8% Gimnazjum w Zespole Szkół w Jamielniku 56,8 31, ,1 66 2,7% 7,2% 8,0% 8,2% Gimnazjum w Marzęcicach 56,4 28, ,9 61 2,0% 6,4% 7,2% 3,1% Publiczne Gimnazjum w Kurzętniku 53,1 30, ,8 68-4,0% 0,2% 1,0% -2,9% Publiczne Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie 52,3 29, ,9 57-5,4% -1,3% -0,6% -3,7% Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach 52,1 29, , ,8% -1,7% -1,0% 0,0% Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim 50,5 28, , ,7% -4,7% -4,0% 0,0% Gimnazjum im. Rodu Działyńskich w Zespole Szkół w Bratianie 46,9 27, , ,2% -11,5% -10,8% -10,7% pow. olecki SPh: 30 SPm: 21 SPo: 51 P Wh: -1,0% P Wm -7,5% P Wo: -3,8% P Kh: -4,5% P Km: -12,1% P Ko: -7,8% 1 Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku 70,4 39, , ,3% 32,8% 38,0% 38,3% Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 55,3 31, ,8 55 0,0% 4,3% 8,4% 8,6% Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach 54,3 32, ,1 52-1,8% 2,5% 6,5% 0,0% Gimnazjum w Świętajnie 52,7 30, ,3 56-4,7% -0,6% 3,3% 0,0% Gimnazjum w Judzikach 52,5 31,0 8 21,5 8-5,1% -0,9% 2,9% 3,1% Gimnazjum nr 2 w Olecku 50,2 29, , ,2% -5,3% -1,6% -1,4% /31

21 7 Publiczne Gimnazjum w Sokółkach 49,0 29, , ,4% -7,5% -3,9% 0,8% Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich 48,5 30, , ,3% -8,5% -4,9% -0,2% Gimnazjum w Babkach Oleckch 43,9 26, , ,6% -17,2% -13,9% -13,8% Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie 41,9 24, , ,2% -20,9% -17,8% -17,7% Olsztyn SPh: 33,9 SPm: 26 SPo: 59,9 P Wh: 11,9% P Wm 14,5% P Wo: 13,0% P Kh: 8,0% P Km: 8,8% P Ko: 8,3% 1 Gimnazjum nr 2 w Olsztynie 78,0 42, , ,0% 47,2% 30,2% 30,2% Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole Szkół 77,7 41, , ,5% 46,6% 29,7% 29,7% Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie 3 Gimnazjum nr 23 Akademickie w Olsztynie 70,8 36, , ,0% 33,6% 18,2% 18,2% Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie 69,6 37, , ,9% 31,3% 16,2% 16,2% Społeczne Gimnazjum nr 101 w Olsztynie 65,0 36, , ,5% 22,6% 8,5% 8,5% Gimnazjum nr 3 w Olsztynie 64,5 35, , ,6% 21,7% 7,7% 7,7% Gimnazjum nr 5 w Olsztynie 61,1 33, , ,5% 15,3% 2,0% 2,0% Gimnazjum nr 8 w Olsztynie 59,6 33, , ,8% 12,5% -0,5% -0,5% Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 59,0 33, ,4 55 6,7% 11,3% -1,5% -1,5% Gimnazjum nr 13 w Olsztynie 58,8 34, , ,3% 10,9% -1,8% -1,8% Gimnazjum nr 6 w Olsztynie 57,4 33, ,7 74 3,8% 8,3% -4,2% -4,2% Gimnazjum nr 14 w Olsztynie 57,1 32, ,9 77 3,3% 7,7% -4,7% -4,7% Gimnazjum nr 12 w Olsztynie 57,1 32, , ,3% 7,7% -4,7% -4,7% Gimnazjum nr 11 w Olsztynie 56,9 32, , ,9% 7,4% -5,0% -5,0% Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie 55,6 31, , ,5% 4,9% -7,2% -7,2% Gimnazjum nr 7 w Olsztynie 52,2 30, , ,6% -1,5% -12,9% -12,9% Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół 50,2 29, ,3 13-9,2% -5,3% -16,2% -16,2% Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie 18 Gimnazjum nr 19 Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Olsztynie 48,0 27,3 7 20,7 7-13,2% -9,4% -19,9% -19,9% Gimnazjum nr 1 w Olsztynie 43,4 28, , ,5% -18,1% -27,5% -27,5% Gimnazjum nr 16 Specjalne dla Młodzieży Zagrożonej Niedostosowaniem 32,8 18,4 5 14,4 5-40,7% -38,1% -45,2% -45,2% Społecznym w Olsztynie 21 Gimnazjum nr 20 Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w 31,0 17,0 1 14,0 1-43,9% -41,5% -48,2% -48,2% Olsztynie 22 Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie 28,0 17, , ,4% -47,2% -53,3% -53,3% pow. olsztyński SPh: 28,4 SPm: 21,3 SPo: 49,7 P Wh: -6,3% P Wm -6,2% P Wo: -6,2% P Kh: -9,6% P Km: -10,9% P Ko: -10,1% 21/31

22 1 Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu 66,5 35, , ,3% 25,5% 33,8% 29,6% Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym 62,7 32, , ,4% 18,3% 26,2% 27,2% Mieście 3 Gimnazjum w Jonkowie 56,0 31, ,0 61 1,3% 5,7% 12,7% 0,0% Gimnazjum Publiczne w Dywitach 53,2 31, ,2 83-3,8% 0,4% 7,0% 1,5% Gimnazjum w Zespole Szkół w Kolnie 53,0 30, ,7 45-4,2% 0,0% 6,6% 0,0% Gimnazjum nr 1 w Barczewie 52,2 28, , ,6% -1,5% 5,0% 0,4% Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie 50,7 30, ,9 63-8,3% -4,3% 2,0% 0,0% Gimnazjum w Zespole Szkół w Tuławkach 49,8 27, ,8 24-9,9% -6,0% 0,2% -5,0% Publiczne Gimnazjum w Świątkach 49,8 28, ,9 66-9,9% -6,0% 0,2% 0,0% Gimnazjum nr 1 w Biskupcu 49,2 29, , ,0% -7,2% -1,0% -4,1% Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach 49,0 28, , ,4% -7,5% -1,4% 0,0% Gimnazjum nr 2 w Barczewie 48,1 26, , ,0% -9,2% -3,2% -7,5% Gimnazjum Publiczne w Dobrym Mieście 46,1 27, , ,6% -13,0% -7,2% -6,5% Gimnazjum w Purdzie 45,9 25, , ,0% -13,4% -7,6% 0,0% Gimnazjum w Olsztynku 44,6 25, , ,3% -15,8% -10,3% 0,0% Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie 44,2 24, , ,1% -16,6% -11,1% 0,0% pow. ostródzki SPh: 28,9 SPm: 21,1 SPo: 50 P Wh: -4,6% P Wm -7,0% P Wo: -5,7% P Kh: -8,0% P Km: -11,7% P Ko: -9,6% 1 Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne im. św. Dominika Savio w Ostródzie 66,3 35, , ,9% 25,1% 32,6% 24,9% Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie 56,4 30, , ,0% 6,4% 12,8% 6,2% Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - Szymonowo 55,9 33, ,1 13 1,1% 5,5% 11,8% 2,4% Gimnazjum w Małdytach 54,3 30, ,4 66-1,8% 2,5% 8,6% -0,5% Gimnazjum w Miłakowie 53,9 31, ,7 94-2,5% 1,7% 7,8% 0,0% Gimnazjum nr 1 w Morągu 51,8 29, , ,3% -2,3% 3,6% 5,3% Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łukcie 51,4 29, ,1 73-7,1% -3,0% 2,8% 0,0% Gimnazjum w Ostródzie 48,3 28, , ,7% -8,9% -3,4% 8,5% Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie 48,1 28, , ,0% -9,2% -3,8% 0,0% Gimnazjum nr 2 w Ostródzie 48,0 27, , ,2% -9,4% -4,0% -9,6% Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie 47,0 27, , ,0% -11,3% -6,0% 0,0% Gimnazjum w Żabim Rogu 46,4 27, , ,1% -12,5% -7,2% -5,7% /31

23 13 Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Stębarku 44,7 27, , ,2% -15,7% -10,6% 0,0% Gimnazjum w Durągu 44,3 27, , ,9% -16,4% -11,4% -0,4% Gimnazjum w Lipowie 44,0 25, , ,4% -17,0% -12,0% -1,1% Gimnazjum nr 2 w Morągu 43,7 25, , ,0% -17,5% -12,6% -11,2% Gimnazjum w Samborowie 42,2 25, , ,7% -20,4% -15,6% -5,2% pow. piski SPh: 29,1 SPm: 20,3 SPo: 49,4 P Wh: -4,0% P Wm -10,6% P Wo: -6,8% P Kh: -7,3% P Km: -15,1% P Ko: -10,7% 1 Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół nr 1 w Piszu 67,8 36, , ,6% 27,9% 37,2% 36,4% Gimnazjum Katolickie w Piszu 53,4 29, ,4 18-3,4% 0,8% 8,1% 7,4% Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu 51,9 32, , ,1% -2,1% 5,1% 0,8% Publiczne Gimnazjum w Rucianem-Nidzie 48,9 30, , ,6% -7,7% -1,0% 0,0% Gimnazjum nr 2 w Gminnym Zespole Szkół im. Papieża Jana Pawła II w 48,1 28, , ,0% -9,2% -2,6% -3,2% Piszu 6 Publiczne Gimnazjum w Drygałach 48,0 28, , ,2% -9,4% -2,8% 1,1% Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrówce 47,3 28, , ,5% -10,8% -4,3% -8,2% Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej 47,3 27, , ,5% -10,8% -4,3% -0,4% Gimnazjum nr 1 w Piszu 43,5 25, , ,3% -17,9% -11,9% -12,5% pow. szczycieński SPh: 31,2 SPm: 23 SPo: 54,2 P Wh: 3,0% P Wm 1,3% P Wo: 2,3% P Kh: -0,6% P Km: -3,8% P Ko: -2,0% 1 Gimnazjum Sportowe w Szczytnie 66,2 37, , ,7% 24,9% 22,1% 13,4% Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie 58,0 33, , ,9% 9,4% 7,0% -0,7% Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w 57,9 32, , ,7% 9,2% 6,8% -0,9% Szczytnie 4 Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zespole Szkół w 55,6 32, ,7 50 0,5% 4,9% 2,6% 3,9% Lipowcu 5 Gimnazjum w Jedwabnym 55,4 31, ,7 66 0,2% 4,5% 2,2% 0,0% Gimnazjum w Zespole Szkół w Szymanach 53,3 30, ,6 26-3,6% 0,6% -1,7% -0,4% Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Pasymiu 52,1 29, ,2 79-5,8% -1,7% -3,9% 0,0% Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach 52,0 30, , ,0% -1,9% -4,1% 0,0% Gimnazjum w Wielbarku 51,4 27, , ,1% -3,0% -5,2% 0,0% /31

24 10 Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie 50,6 29, , ,5% -4,5% -6,6% 0,0% Publiczne Gimnazjum w Olszynach 48,8 29, , ,8% -7,9% -10,0% -8,8% Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach 47,7 29, , ,7% -10,0% -12,0% 0,0% pow. węgorzewski SPh: 30,8 SPm: 22,7 SPo: 53,5 P Wh: 1,7% P Wm 0,0% P Wo: 0,9% P Kh: -1,9% P Km: -5,0% P Ko: -3,3% 1 Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie 56,2 32, , ,6% 6,0% 5,0% 1,3% Gimnazjum w Pozezdrzu 50,5 30, ,2 59-8,7% -4,7% -5,6% 0,0% Gimnazjum w Radziejach 49,2 27, , ,0% -7,2% -8,0% -11,4% Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w 47,3 25, , ,5% -10,8% -11,6% 0,0% Więckach 24/31

25 SSo SSh LZh SSm LZm Powiat 1 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kętrzynie 81,6 41, , kętrzyński 2 Gimnazjum nr 2 w Olsztynie 78,0 42, , Olsztyn 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 77,7 41, , Olsztyn 2 w Olsztynie 4 Gimnazjum Publiczne w Iławie 73,2 38, , iławski 5 Prywatne Gimnazjum w Kętrzynie 71,8 39, , kętrzyński 6 Gimnazjum nr 23 Akademickie w Olsztynie 70,8 36, , Olsztyn 7 Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Zespole Państwowych Szkół 70,7 36, , Elbląg Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu 8 Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku 70,4 39, , olecki 9 Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie 69,6 37, , Olsztyn 10 Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół nr 1 w Piszu 67,8 36, , piski 11 Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu 66,5 35, , olsztyński 12 Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne im. św. Dominika Savio w Ostródzie 66,3 35, , ostródzki 13 Gimnazjum Sportowe w Szczytnie 66,2 37, , szczycieński 14 Społeczne Gimnazjum nr 101 w Olsztynie 65,0 36, , Olsztyn 15 Gimnazjum nr 3 w Olsztynie 64,5 35, , Olsztyn 16 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 63,1 34, , nidzicki 17 Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu 62,9 33, , Elbląg 18 Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście 62,7 32, , olsztyński 19 Społeczne Gimnazjum w Mikołajkach 62,4 34, , mrągowski 20 Gimnazjum nr 3 w Bartoszycach 62,0 34, , bartoszycki 21 Gimnazjum nr 5 w Olsztynie 61,1 33, , Olsztyn 22 Gimnazjum nr 1 w Giżycku 60,7 35, , giżycki 23 Gimnazjum nr 2 w Giżycku 60,4 34, , giżycki 24 Gimnazjum nr 4 w Mrągowie 59,7 33, , mrągowski 25 Gimnazjum nr 8 w Olsztynie 59,6 33, , Olsztyn 26 Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich - Elbląg 59,1 32, , Elbląg 27 Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 59,0 33, , Olsztyn 28 Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie 59,0 32, , działdowski 29 Gimnazjum nr 8 w Elblągu 59,0 31, , Elbląg 30 Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku 58,9 34, , ełcki 31 Gimnazjum nr 13 w Olsztynie 58,8 34, , Olsztyn 32 Gimnazjum w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim 58,2 33, , bartoszycki 33 Gimnazjum w Milejewie 58,2 33, , elbląski 34 Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie 58,0 33, , szczycieński 35 Gimnazjum nr 2 im. gen. Józefa Bema w Bartoszycach 57,9 33, , bartoszycki 25/31

26 36 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie 57,9 32, , szczycieński 37 Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie 57,7 32, , działdowski 38 Gimnazjum nr 4 w Ełku 57,7 32, , ełcki 39 Niepubliczne Gimnazjum w Hartowcu 57,6 32, , działdowski 40 Gimnazjum nr 2 w Elblągu 57,6 31, , Elbląg 41 Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie 57,6 31, , giżycki 42 Gimnazjum nr 6 w Olsztynie 57,4 33, , Olsztyn 43 Gimnazjum nr 3 w Giżycku 57,4 32, , giżycki 44 Gimnazjum nr 12 w Olsztynie 57,1 32, , Olsztyn 45 Gimnazjum nr 14 w Olsztynie 57,1 32, , Olsztyn 46 Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim 57,0 31, , lidzbarski 47 Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 1 z 57,0 30, , kętrzyński Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie 48 Gimnazjum nr 11 w Olsztynie 56,9 32, , Olsztyn 49 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Mrocznie 56,9 31, , nowomiejski 50 Gimnazjum w Zespole Szkół w Jamielniku 56,8 31, , nowomiejski 51 Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 56,7 32, , elbląski 52 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach 56,5 32, , ełcki 53 Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie 56,4 30, , ostródzki 54 Gimnazjum w Marzęcicach 56,4 28, , nowomiejski 55 Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie 56,2 32, , węgorzewski 56 Gimnazjum w Jonkowie 56,0 31, , olsztyński 57 Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - Szymonowo 55,9 33, , ostródzki 58 Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie 55,8 32, , braniewski 59 Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Iławie 55,7 31, , iławski 60 Publiczne Gimnazjum w Młynarach 55,7 31, , elbląski 61 Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym 55,6 33, , elbląski 62 Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zespole Szkół w Lipowcu 55,6 32, , szczycieński 63 Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie 55,6 31, , Olsztyn 64 Powiatowe Gimnazjum nr 1 w Zespole 55,5 32, , ełcki 65 Publiczne Gimnazjum w Gródkach 55,5 31, , działdowski 66 Gimnazjum w Jedwabnym 55,4 31, , szczycieński 67 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 55,3 31, , olecki 68 Gimnazjum nr 2 w Mrągowie 55,3 30, , mrągowski 69 Publiczne Gimnazjum w Wilkasach 55,3 31, , giżycki 70 Gimnazjum w Grabowie-Wałdykach 54,9 29, , iławski 71 Gimnazjum w Lubawie 54,9 31, , iławski 72 Gimnazjum w Janowie 54,7 28, , nidzicki 73 Gimnazjum w Kruklankach 54,6 30, , giżycki 74 Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach 54,5 31, , ełcki 26/31

27 75 Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Iławie 54,4 31, , iławski 76 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 54,4 29, , giżycki 77 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach 54,3 32, , olecki 78 Gimnazjum nr 2 w Braniewie 54,3 32, , braniewski 79 Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku 54,3 30, , elbląski 80 Gimnazjum w Małdytach 54,3 30, , ostródzki 81 Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego w Zespole Szkół we Fromborku 54,2 29, , braniewski 82 Gimnazjum w Zespole Szkół w Płoskini 54,2 30, , braniewski 83 Gimnazjum w Miłakowie 53,9 31, , ostródzki 84 Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie 53,5 30, , kętrzyński 85 Gimnazjum Katolickie w Piszu 53,4 29, , piski 86 Gimnazjum nr 1 w Braniewie 53,3 30, , braniewski 87 Gimnazjum nr 1 w Srokowie 53,3 31, , kętrzyński 88 Gimnazjum w Zespole Szkół w Szymanach 53,3 30, , szczycieński 89 Publiczne Gimnazjum w Kisielicach 53,3 30, , iławski 90 Gimnazjum Publiczne w Dywitach 53,2 31, , olsztyński 91 Publiczne Gimnazjum w Kurzętniku 53,1 30, , nowomiejski 92 Gimnazjum nr 4 w Elblągu 53,0 29, , Elbląg 93 Gimnazjum nr 9 w Elblągu 53,0 29, , Elbląg 94 Gimnazjum w Zespole Szkół w Kolnie 53,0 30, , olsztyński 95 Gimnazjum w Świętajnie 52,7 30, , olecki 96 Gimnazjum w Zespole Szkół w Rybnie 52,7 29, , działdowski 97 Gimnazjum nr 7 w Elblągu 52,6 30, , Elbląg 98 Gimnazjum w Kazanicach 52,6 31, , iławski 99 Gimnazjum nr 1 w Działdowie 52,5 29, , działdowski 100 Gimnazjum Publiczne w Kandytach 52,5 32, , bartoszycki 101 Gimnazjum w Judzikach 52,5 31,0 8 21, olecki 102 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach 52,4 30, , mrągowski 103 Gimnazjum nr 1 w Ełku 52,4 30, , ełcki 104 Gimnazjum im. Powstańców Listopadowych w Gronowie Elbląskim 52,3 30, , elbląski 105 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie 52,3 29, , nowomiejski 106 Gimnazjum nr 1 w Barczewie 52,2 28, , olsztyński 107 Gimnazjum nr 7 w Olsztynie 52,2 30, , Olsztyn 108 Gimnazjum w Dubeninkach 52,1 28, , gołdapski 109 Gimnazjum w Prątnicy 52,1 30, , iławski 110 Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach 52,1 29, , nowomiejski 111 Gimnazjum w Zespole Szkół w Borecznie 52,1 28, , iławski 112 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Pasymiu 52,1 29, , szczycieński 113 Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach 52,0 30, , szczycieński 27/31

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego za okres 2007-2003 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z matematyki. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI)

Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) Wykaz szkół objętych monitorowaniem wylosowanych przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty I.Szkoły Podstawowe (klasy V i VI) 1. Publiczna Szkoła Podstawowa we Frygnowie 2. Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.

Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego. Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie, Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Województwo Powiat Kategoria WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U12 (chłopcy)

Województwo Powiat Kategoria WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U12 (chłopcy) Województwo Powiat Kategoria WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U12 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U8 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący

Przyznana kwota wsparcia finansowego. Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego. Organ prowadzący lp Nazwa placówki, której udzielono wsparcia finansowego Organ prowadzący Przyznana kwota wsparcia finansowego 1 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach Powiat Bartoszycki 1 Specjalny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Harmonogram szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym Powiat Luty Marzec Kwiecień Maj i placówek oświatowych z terenu Miasta Bartoszyce i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikat WMKO Szkoła Promująca Zdrowie 2015 Ratusz Staromiejski w Elblągu, 29 września 2015 roku

Certyfikat WMKO Szkoła Promująca Zdrowie 2015 Ratusz Staromiejski w Elblągu, 29 września 2015 roku Certyfikat WMKO Szkoła Promująca Zdrowie 2015 Ratusz Staromiejski w Elblągu, 29 września 2015 roku 1. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem 2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie 3. Bursa Szkolna

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009

Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych - matematyka* - w województwach Polski oraz w powiatach i gminach Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Rok 2012 2013 2014 2015 Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych język polski* - na poziomie województw oraz na poziomie powiatów i gmin Warmii i Mazur w latach 2012-2015. Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo Wynik Ranking Województwo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego za okres 2007-2003 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOLENIA Z ZAKRESU WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Przedmiot Powiaty Termin Miejsce organizator Języki obce 27.03.2017 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku PODN w Giżycku 6.03.2017

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE braniewski ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE działdowski ZPNS - U10

WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE braniewski ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE działdowski ZPNS - U10 WARMIŃSKO-MAZURSKIE bartoszycki ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE braniewski ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE działdowski ZPNS - U10 (chłopcy) WARMIŃSKO-MAZURSKIE Elbląg ZPNS - U10 (chłopcy)

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica"

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna tablica Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica" Lp. Rodzaj jednostki urząd gminy/miasta Nazwa szkoły Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w i zakończone w 2016 r.: 1. Oddział kontroli finansowej: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015

OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015 OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa opolskiego za lata 2006-2002 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU.

ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. ZAMOŻNOŚĆ SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W 2015 ROKU. Niniejsze materiał powstał na podstawie danych z portalu samorządowego WSPÓLNOTA - Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2015 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty Załącznik nr Zestawienie warsztatów p. t.: Stereotypy na temat młodości i starości jak z nimi walczyć przeprowadzonych przez zespoły doradców zawodowych w ramach Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Numer w rejestrze Pełna nazwa placówki oraz adres Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XXIII/524/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z K I P L A N

W O J E W Ó D Z K I P L A N W O J E W Ó D Z K I P L A N PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI PŁYNU LUGOLA W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MZURSKIEGO OLSZTYN, KWIECIEŃ 2004 SPIS TREŚCI 1. Przedsięwzięcia w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2007 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2007 (nry 1-203) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

Bartoszyckie szkoły w rankingu Szkolnego Związku Sportowego

Bartoszyckie szkoły w rankingu Szkolnego Związku Sportowego Bartoszyckie szkoły w rankingu Szkolnego Związku Sportowego Autor: Administrator Sport.Bartoszyce.pl W sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół Warmii

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014. arkusz standardowy. Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach, województwie i w kraju. Odchylenie standardowe.

SPRAWDZIAN 2014. arkusz standardowy. Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach, województwie i w kraju. Odchylenie standardowe. Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach, i w bartoszycki do sprawdzianu Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki w Zespole Szkół w Bartoszycach 14 29,4 73% 5,6 8 1 9 4 Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli Realizacja kontroli w 2015 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r. 1. Oddział kontroli finansowej: 1. Urząd Gminy w Sorkwitach 2. 3. 4. Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Elbląg (powiat elbląski)

Elbląg (powiat elbląski) HARMONOGRAM (Z PODZIAŁEM NA POWIATY) KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU I. Elbląg i powiat elbląski POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data, 4.04.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia

Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZYGOTOWUJĄCYCH NAUCZYCIELI DO WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Data Miejsce (obszar) Przedmiot Miejsce, godzina rozpoczęcia 4.04.2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica"

Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu Aktywna tablica Szkoły prowadzone przez JST, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica" Lp. Rodzaj jednostki urząd gminy/miasta Nazwa szkoły Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi

TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi TED Umfrage 2016 Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern! Usługi 71052 2016 02/03/2016 S43 Usługi Dodatkowe informacje Procedura otwarta Polska Olsztyn: Usługi w zakresie ośrodków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ROK 2008 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rok 2008 (nry 1-202) Skróty oznaczają: rozp. rozporządzenie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO WARMIŃSKO - MAURSKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Bartoszyce (m.) bartoszycki 3 Sala Gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zadzwoń: tel Napisz:

Szanowni Państwo, Zadzwoń: tel Napisz: Szanowni Państwo, Opublikowano listy szkół, którym przyznano dofinansowanie aż do 14 000 zł w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Państwa placówka otrzymała dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Bardziej szczegółowo

Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2017 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2017 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 207 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w planie. 2. 3.. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział bezpieczeństwa powszechnego i

Bardziej szczegółowo

ZIELONA FLAGA - NA OKRES 1 ROKU

ZIELONA FLAGA - NA OKRES 1 ROKU ZIELONA FLAGA - NA OKRES 1 ROKU 1 Gimnazjum nr 3 w Tychach 2 Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w Tarnowie 3 Przedszkole nr 92 we Wrocławiu 4 Przedszkole nr 99 we Wrocławiu 5 Przedszkole "Pod Wesołą

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017

Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lista szkół i liczba grup zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2017 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba grup 1 bartoszycki G Bartoszyce Wojciechy SP 2 2 bartoszycki G Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf.html/st:22.ht ml Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

13 Chaberska Agnieszka Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu Orzysz 14 Chełchowska Iwona Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Szczytno

13 Chaberska Agnieszka Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu Orzysz 14 Chełchowska Iwona Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Szczytno Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia grantowe Korelacja wyników egzaminów ze wskaźnikiem EWD Dlaczego w ewaluacji szkoły należy uwzględnić zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD? 17 września

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w

Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w L.P. Nazwa szkoły CERTYFIKAT 1 Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie 2 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pionkach 3 Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy 4 Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi 5 Integracyjna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Powiat Bartoszycki 1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI - PRZYZNANY NA OKRES 1 ROKU

CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI - PRZYZNANY NA OKRES 1 ROKU CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI - PRZYZNANY NA OKRES 1 ROKU Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pionkach Gimnazjum nr 72 w Warszawie Przedszkole Miejskie nr 1 Legionowie Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji

ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Imiona Punkty Szkoła Gimnazjum nr 2 im. gen. Józefa Bema w. 16 Bartoszycach

Lp. Nazwisko Imiona Punkty Szkoła Gimnazjum nr 2 im. gen. Józefa Bema w. 16 Bartoszycach Lp. Nazwisko Imiona Punkty Szkoła 1 Fiedorowicz Michał 18 Bartoszycach 2 Bałuch Mateusz Stefan 17 Bartoszycach 3 Karczewski Arkadiusz 17 Bartoszycach 4 Kędzierski Tomasz 16 Bartoszycach 5 Kaczorowska Barbara

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul. piski ełcki olecki ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 1 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO zdrowotnych niezbędnych -

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W DNIU 5. 04. 2011 R. PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁOMŻY 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Tabela 1.1. Uczniowie na sprawdzianie w 2011 r. Województwo

Bardziej szczegółowo

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych braniewski działdowski elb Dane jednostki sprawozdawczej: Nazwa: UW Woj. Warmińsko-mazurskie Adres: 10-575 ul.piłsudskiego 7/9 tel. 895232259 fax. 895232770 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Rejestr

Bardziej szczegółowo

XIV Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Olsztyn, 19 maja 2016r WYNIKI KONKURSU

XIV Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Olsztyn, 19 maja 2016r WYNIKI KONKURSU XIV Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Olsztyn, 19 maja 2016r Do tegorocznych zawodów zgłoszono 550 uczniów. Łącznie obecnych i klasyfikowanych było 513 uczestników w trzech kategoriach: szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku

Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa śląskiego za lata 2006-2002 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 4/27/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku

Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Harmonogram szkoleń styczeń 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki GMINA BISZTYNEK GMINA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa opolskiego z roku 2008 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Imiona Punkty Szkoła Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w 1 Kaczorowska Barbara 17 Lubawie. 17 Lubawie

Lp. Nazwisko Imiona Punkty Szkoła Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w 1 Kaczorowska Barbara 17 Lubawie. 17 Lubawie Lp. Nazwisko Imiona Punkty Szkoła Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w 1 Kaczorowska Barbara 17 Lubawie 2 Zabłotny Jakub Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w 17 Lubawie 3 Białkowska Agata Paulina 21

Bardziej szczegółowo

Inauguracja OTK 2015

Inauguracja OTK 2015 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY NA WARMII I MAZURACH 2015 19-25 października 2015 roku Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery KALENDARIUM WYDARZEŃ Miejscowość Organizator Nazwa wydarzenia Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013

Bardziej szczegółowo

Lista stypendystów Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011-2012. Województwo: warmińsko-mazurskie

Lista stypendystów Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011-2012. Województwo: warmińsko-mazurskie 1 Bok Adrianna Maria II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach 11-200 Bartoszyce Bohaterów Monte Cassino 9 Powiat Bartoszycki 2 Szymańska Karolina Anna II 3 Paszko Patryk Mikołaj

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego za okres 2008-2004 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie

dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału. szpitalnego Olecko ul. Gołdapska EŁK. ul. piski ełcki olecki Izba przyjęć 007 4900 0 - * 005 4500 1 05 1 OLMEDICA w Olecku Sp. z o. o. 19-400 OLECKO ul. Gołdapska 1 000000067 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 1044 045 4450 9 Oddział Dziecięcy - 004

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Oddział Chorób Wewnętrznych - Choroby Wewnętrzne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Anestezjologia i Intensywna Terapia ełcki olecki ZAŁĄCZNIK 22 - TABELA NR 12 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 2 OLMEDICA w Olecku Sp. z

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni pod nazwą: "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH "

Program Wieloletni pod nazwą: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Z A T W I E R D Z A M Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Wieloletni pod nazwą: "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011" Warszawa, dnia maja 2011 r. ANEKS NR 1 DO LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa śląskiego z roku 2008 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa śląskiego za okres 2007-2003 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 03.12.2010 r.

Olsztyn, 03.12.2010 r. Olsztyn, 03.12.2010 r. Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły 1. 2. 3. 4. 5. 6.** 7. 8. Nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Jagielończyka

Bardziej szczegółowo

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp. Nazwa instytucji Dane adresowe Dane teleadresowe 1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa świętokrzyskiego za lata 2006-2002 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH Ranking województw wg typów przedmiotów oraz liczby lauretów i finalistów olimpiad przedmiotowych zdających maturę w maju 00 roku autor: Bogdan Stępień i Kamil Stępień Zabrania

Bardziej szczegółowo

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku

Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, KTÓRZY ZOSTALI WYTYPOWANI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM

UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, KTÓRZY ZOSTALI WYTYPOWANI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, KTÓRZY ZOSTALI WYTYPOWANI DO OTRZYMANIA STYPENDIUM lp nr wniosku imię i nazwisko szkoła uzyskane punkty 1 34 Mariusz Wtulich 2 434 Monika Tabor 3 535 Kamil Pałyga 4 12 Daniel

Bardziej szczegółowo