SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata 2009-2020"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 298/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI LUDWIKOWICE KŁODZKIE na lata Gmina Nowa Ruda

2 Ludwikowice Kłodzkie, październik

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza zasobów Analiza SWOT Analiza potencjału rozwojowego wsi Wizja wsi Program długoterminowy Program krótkoterminowy Zdjęcia Wprowadzenie Niniejszy dokument został sporządzony metodą warsztatową jako jeden z elementów programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Program ma na celu pobudzić, ożywić i wspierać inicjatywę mieszkańców wsi i małych miasteczek ukierunkowaną na rozwój niewielkich społeczności lokalnych i ich miejscowości. Na stronie internetowej programu ( czytamy: Program ten jest odpowiedzią na umiastowienie wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich. (...) Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia działań na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia. Efektem miały być lepsze warunki do osiedlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc pracy oraz zarobkowania poza rolnictwem. Strategia Sołecka służyć ma więc rozwojowi wsi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez społeczność lokalną, a w szczególności działań Grupy Odnowy Wsi tak, aby były one nie tylko możliwie jak najskuteczniejsze i najefektywniejsze, ale również aby pomagały utrzymać równowagę rozwoju wszystkich aspektów życia na wsi. Uporządkowanie działań opierać się powinno na stanowiących kluczową część strategii dwóch planach długoterminowym i krótkoterminowym. Oba plany prowadzą do urzeczywistnienia zawartej w strategii wizji. Wizja to długi opisowy, lub bardzo krótki sloganowy opis stanu społeczności lokalnej i jej miejscowości, jaki chcemy osiągnąć poprzez zaplanowane projekty i działania. Oba plany wskazują, w jaki sposób i jakimi środkami będziemy starali się go osiągnąć. Aby zarówno wizja, jak i plany były realne i możliwe do realizacji, tworzenie wizji i proces planowania poprzedzono trójstopniową analizą (analiza zasobów, analiza SWOT w odniesieniu do stanu teraźniejszego z podziałem na czynniki wpływające na rozwój wsi wewnętrzne i zewnętrzne, oraz analiza potencjału rozwojowego wskazującego proporcje pomiędzy poziomem rozwoju wszystkich 4 obszarów życia wiejskiego). Plan długoterminowy jest planem ogólniejszym - realizację wymienionych tu zadań przewiduje się na minimum 10 lat! jednak odnosi się bezpośrednio do wszystkich 4 sfer życia. Plan krótkoterminowy powinien zostać zrealizowany w ciągu 1 roku maksymalnie do 3 lat. Nad programem w ramach warsztatów pracowali: 1. Janusz Ferenc - Sołtys, Lider Grupy Odnowy Wsi 2. Krystyna Sonnak Członek Grupy Odnowy Wsi 3. Stanisław Olszewski - Członek Grupy Odnowy Wsi 4. Iwona Mokrzanowska - Członek Grupy Odnowy Wsi Warsztaty prowadzili moderatorzy: 1. Izabela Zamirska Rajek 2. Ewa Górska 3

4 Ludwikowice Kłodzkie 2. Analiza zasobów 1 wsi Ludwikowice Kłodzkie ANALIZA ZASOBÓW cz. I Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw ) Małe Duże Wyróżniające Przyrodniczy Zróżnicowany atrakcyjny krajobraz -walory krajobrazu, rzeźby terenu -stan środowiska flora typowa dla obszarów górskich -walory klimatu -walory szaty roślinnej -cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Park Krajobrazowy Gór Sowich, Rezerwat Bukowa Kalenica w pobliżu -świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) -wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy -wody podziemne -gleby -kopaliny wody powierzchniowe zanieczyszczone biologicznie gleby słabe górskie węgiel kamienny -walory geotechniczne - inne kamień drogowy melafir Kulturowy -walory architektury -walory przestrzeni wiejskiej publicznej -walory przestrzeni wiejskiej prywatnej -zabytki i pamiątki historyczne -osobliwości kulturowe -miejsca, osoby i przedmioty kultu -święta, odpusty, pielgrzymki -tradycje, obrzędy, gwara -legendy, podania i fakty historyczne -przekazy literackie -ważne postacie i przekazy historyczne. -specyficzne nazwy -specyficzne potrawy - dawne zawody... - zespoły artystyczne, twórcy KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Michała Archanioła Kościół poewangelicki Kapliczki Budynek apteki budynek poczty budynki mieszkalne wielorodzinne typowe dla rejonu Nowej Rudy i Wałbrzycha, domki jednorodzinne z półokrągłymi dachami dawne hale fabryczne w ruinie stacja PKP budynek szkoły podstawowej Zabudowania pokopalniane i po elektrowni w ruinie wiadukt kolejowy mogielniki (poniemieckie instalacje betonowe wykorzystywane obecnie do składowania odpadów chemicznych) bunkry z okresu II wojny światowej Prywatny kompleks rekreacyjno-agroturystyczny z kąpieliskiem / łowiskiem i mini-zoo- Harenda Agroturystyka IBIZA wpływy kultury czeskiej i niemieckiej wielokulturowość mieszkańców św. Michał Archanioł, św. Florian, św. Nepomucen Odpust parafialny BITWA Z 1807 R. Legendy spisane w Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej R. i L. Majewscy tradycja filii KZ Gross Rosen Ludwik legendarny założyciel wsi zachowane niemieckie nazwy (np. Spitzberg = Góra Włodzicka) KGW, zespoły muzyczne, taneczne 1 Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie. Opracowanie: Ryszard Wilczyński 4

5 Ludwikowice Kłodzkie Rodzaj zasobu ANALIZA ZASOBÓW cz. II Znaczenie zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje (odpowiednio wstaw ) Małe Duże Wyróżniające Obiekty i tereny -działki pod zabudowę mieszkaniową -działki pod domy letniskowe -działki pod zakłady usługowe i przemysł -pustostany mieszkaniowe -pustostany poprzemysłowe -tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) Infrastruktura społeczna -place publicznych spotkań, festynów -sale spotkań, świetlice, kluby -miejsca uprawiania sportu -miejsca rekreacji -ścieżki rowerowe, szlaki turyst. -szkoły -przedszkola -biblioteki -placówki opieki społecznej -placówki służby zdrowia Infrastruktura techniczna -wodociąg, kanalizacja -drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) -chodniki, parkingi, przystanki -sieć telefoniczna.i dostępność internetu -telefonia komórkowa -inne Działki budowlane przy ulicy Głównej, Kościuszki, Stefana Batorego i Fabrycznej budynki przemysłowepo Zakładach Przemysłu Jedwabniczego budynki poprzemysłowe przy ul. Fabrycznej i Głównej place obok CKGNR, SP, DPS Ogródek Jordanowski Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Boisko LZS, boiska przyszkolne, plac zabaw przy przedszkolu place rekreacji przy ul. Fabrycznej i Ogrodowej 4 szlaki turystyczne 2 ścieżki rowerowe 1 przedszkole samorządowe szkoła podstawowa, gimnazjum szkoła specjalna przy DPS Biblioteka gminna 2 biblioteki przy szkołach DPS ośrodek zdrowia wodociągi - ok. 98% wsi kanalizacji brak drogi główna oś komunikacyjna wsi droga krajowa asfaltowa, oświetlona, boczne gminne i powiatowe asfaltowe, oświetlone, polne i dojazdowe asfaltowe i szutrowe chodniki, parkingi niewystarczająca ilość przystanki PKS 5 sztuk - do wymiany, prywatna komunikacja lokalna telefonia stacjonarna, GSM (plus i era), Internet - neostrada 5

6 Ludwikowice Kłodzkie Rodzaj zasobu ANALIZA ZASOBÓW cz. III Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw ) Małe Duże Wyróżniające Gospodarka, rolnictwo - Miejsca pracy (gdzie, ile?) -znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty -gastronomia -miejsca noclegowe -gospodarstwa rolne -uprawy hodowle -możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne -zasoby odnawialnych energii Miejsca pracy Młyn Ludwikowice, DPS, szkoły, sklepy, warsztaty samochowe, Harenda, Ibiza, ok. 5 gospodarstw rolnych głównie hodowla bydła agroturystyka U Pająka Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy -środki udostępniane przez gminę - środki wypracowywane Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) -Autorytety i znane postacie we wsi -Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą -Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci -Przedsiębiorcy, sponsorzy -Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych -Pracownicy nauki -Związki i stowarzyszenia -Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -Współpraca zagraniczna i krajowa Fundusz sołecki, Z projektów ze starostwa - inicjatywa lokalna (konkurs dla sołectw) Z imprez wiejskich Siostra Agnieszka dyrektor DPS, Sołtys, Proboszcz, Krystyna Sonnak (radna gminy), filharmonik / dyrygent wiedeński Michael Dietrich dawni pracownicy zakładów przemysłowych: tkacze, górnicy, elektronicy, papiernicy nauczyciele informatyki i wielu mieszkańców głównie młodzież Inicjatywa Lokalna Gminy Nowa Ruda, KGW LZS, OSP, Klub Seniora sporadycznie Gazeta Noworudzka z dawnymi mieszkańcami Ludwikowic (Niemcy), gm. partnerska z Czech Jendřichov, Informacje dostępne o wsi -Publikatory, lokalna prasa -Książki, przewodniki -Strony WWW sołectwo Wilkasy w gm. Giżycko sołectwo Górzyn w gm. Lubsko Gazeta Noworudzka, TVP Wrocław, TV Sudety, Radio Sudety Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą T. Bieda, przewodniki turystyczne, Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej, publika- cje o Gross Rosen, podziemnych miastach Hitlera w Górach So- wich itd. Gminna strona www, strony szkół, strona Ludwikowic pana Żylewicza 6

7 3. Analiza SWOT wsi Ludwikowice Kłodzkie SILNE strony (atuty wewnętrzne) 1. B Wieś położona atrakcyjna turystycznie ze względu na unikalne walory krajobrazowe. 2. B Szlaki na Górę Włodzicką i Górę św. Anny 3. T Liczne zabytki sakralne i świeckie. 4. B Węzeł kolejowy (głównie ruch towarowy) 5. S Zadbana i dobrze utrzymana główna droga wizytówką wsi 6. J Dostępna komunikacja publiczna. 7. B Interesująca historia wsi, tworząca możliwość niestandardowej promocji regionu. 8. J Liczne cykliczne imprezy kulturalne. 9. J Zasoby ludzkie (wolontariat, sieć organizacji pozarządowych). 10. T Istniejące produkty lokalne ceramika i inne rzemiosła 11. S Wszystkie typy samorządowych placówek oświatowych. 12. S Niepubliczny DPS prowadzony przez zakon Sióstr Franciszkanek. 13. T Liczni lokalni twórcy (malarze, fotografowie, rzeźbiarze). 14. S Dostępny ośrodek kultury z biblioteką i dostępem do Internetu. 15. B Dwa duże zakłady produkcyjne (młyn i świeczki ). (czynniki wewnętrzne) SŁABE strony (słabości wewnętrzne) 1.S Wymagająca dofinansowania infrastruktura komunikacyjna (chodniki, parkingi, zatoczki i in.) 2.J Zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska pozostałościami po dawnych zakładach przemysłowych. 3.B Postępujące ubożenie społeczności lokalnej wskutek długotrwałego bezrobocia. 4.S Kilkuletnie opóźnienia w budowie sieci kanalizacyjnej i gazowej. 5.J Nieprowadzenie segregacji odpadów. 6.J Zagrożenie powodziowe spowodowane zaniedbaniami w regulacjach rzek. 7.B Zarobkowa migracja ludzi młodych. 8. J Niewystarczająca baza usługowa. 9.S Konieczność remontu sali widowiskowo-sportowej 10. J Zanieczyszczenie biologiczne środowiska wskutek braku kanalizacji. 11. J Inercja osób bezrobotnych, które unikają szkoleń i wybierają roszczeniowy sposób życia. SZANSE (okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) ZAGROŻENIA (zagrożenia płynące z otoczenia) 1.B Szlaki rowerowe, narciarskie i piesze w okolicy głównie w Górach Sowich 2. B Bliskość centrum sportów zimowych (Rzeczka, Sokolec, Rymarz) 3.J Partnerstwo z czeską wsią 4.J Dobra współpraca z władzami gminy 5.B Spory ruch na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez wieś- - możliwości promocji i obsługi gastronomicznej i handlowej (czynniki zewnętrzne) 1.B Starzenie się społeczeństwa. 2.B Niekorzystne skutki kryzysu światowego. 3.J Ujemny wpływ na środowisko kamieniołomu znajdującego się w sąsiedniej wsi. 4.J Chore lasy i postępująca wycinka drzewostanu. 5. S Nieprzejrzysta polityka państwa w zakresie dystrybucji środków unijnych. 6. B Niedostępność środków finansowych na termomodernizację budynków. 7.J Wieloletnie zaniedbania w zalesianiu nieużytków. 8.J Słabe samorządy lokalne wskutek zaniedbań w zakresie edukacji obywatelskiej ludności wiejskiej. 9.J Nasilające się patologie społeczne alkoholizm, narkotyki, 10.B Ubóstwo strukturalne. 7

8 4. Analiza potencjału rozwojowego wsi Ludwikowice Kłodzkie Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 5, 11, 12, 14-6, 8, 9, 3, 4 1, 4, 9 5, 2, 5, 6, 8, 10, 11 3, 4, 7, 8, 9, Standard Byt (+) Jakość Tożsamość (-) 1, 2, 4, 7, 15 1, 2,5 3, 10, , 7 1, 2, 6, 10 (+) jest więcej silnych stron niż słabych; (-) jest mniej silnych stron niż słabych + jest więcej szans niż zagrożeń; - jest mniej szans niż zagrożeń (+) - (+) = 8

9 5. Wizja wsi Ludwikowice Kłodzkie Wizja wsi: Ludwikowice Kłodzkie są wsią czystą, zadbaną i bezpieczną. Mieszkańcy dbają o dorobek kulturowy. Młodzież zamieszkująca we wsi ma swoje miejsce rozrywki i zabaw, gdzie chętnie spędza czas wolny. Mieszkańcy są dumni ze swojego miejsca zamieszkania, dlatego chętnie pomagają w pracach na rzecz wsi. Mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ulice są dobrze oświetlone, chodniki równe, są liczne przejścia dla pieszych i zatoczki. Dzieci idąc do szkoły przechodzą przez przejście dla pieszych, które posiada sygnalizację świetlną. Szkoła do której chodzą jest pięknie wyremontowana, naprzeciwko znajduje się Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, w którym mogą spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi, począwszy od małych dzieci aż do seniorów.. Na boisku sportowym Ludowy Klub Sportowy bardzo często organizuje zawody sportowe dla dzieci i młodzieży, podczas których mieszkańcy jeszcze bardziej się integrują. Na terenie wsi coraz więcej osób posiada gospodarstwa agroturystyczne, które przyciągają mieszkańców miast do odpoczynku w Ludwikowicach Kłodzkich. Ludwikowice Kłodzkie piękna i bezpieczna wieś życzliwych ludzi 9

10 6. Program długoterminowy dla wsi Ludwikowice Kłodzkie na lata Wizja: Ludwikowice Kłodzkie piękna i bezpieczna wieś życzliwych ludzi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 3. Co nam może przeszkodzić? Zasoby których użyjemy A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Popularyzacja lokalnych tradycji, historii wsi i rzemiosła artystycznego (ceramika, hafciarstwo) 2. Rozwój działalności zespołów artystycznych (śpiew, taniec) 3. Dbałość o zabytki 4. Promocja wsi w gminie, powiecie i województwie Pracownie artystyczne CKGNR, profesjonalna sala wystawowa, możliwość zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych lub w innych podmiotach z branży turystycznogastronomicznej, urokliwy krajobraz i dobry klimat KGW, sekcja tańca w CKGNR, sala widowiskowa, pracownie artystyczne CKGNR ATUTY Silne strony jakie wykorzystamy Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa, stały kalendarz imprez artystycznych, umiejętności organizacyjne, kształcąca się młodzież, zwiększenie się ilości gospodarstw agroturystycznych, teren mało znany dla mieszkańców Dolnego Śląska. Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa, stały kalendarz imprez, pozyskiwanie pieniędzy z UE, możliwość uczestnictwa w różnego typu szkoleniach i warsztatach, a także w podróżach studyjnych. Słabe strony jakie wyeliminujemy Zły stan zaplecza sportowego (dotyczy bazy zewnętrznej boisk do piłki nożnej czy tenisa ziemnego), słabe zainteresowanie wielu mieszkańców, w tym młodzieży, życiem publicznym wsi. Zły stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. Migracja młodych, wykształconych mieszkańców, zbyt mała aktywność społeczna, starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy, zły stan nawierzchni dróg lokalnych. Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 1. Doroczne Ludwikowickie Warsztaty Artystyczne, połączone z konkursem na potrawę regionalną.(maj) i organizacją corocznego regionalnego przeglądu zespołów muzycznych KGW pod patronatem Radia Wrocław. 2. Wokaliada doroczny konkurs wykonawstwa pieśni i piosenek. 3. Coroczna organizacja dożynek wiejskich i innych tradycyjnych imprez okolicznościowych. 4. Regionalny przegląd jasełek. 5. Konkurs kolęd i pastorałek. 6. Konkurs na projekt statuetki LUDWIKA 7. Wykreowanie statuetki Ludwika jako nagrody w konkursach 8. Posadowienie odrestaurowanego VIIIwiecznego krzyża przy CKGNR wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz wysypaniem szutrowej drogi. 9. Stworzenie tradycji organizowania LUDWIKÓW imprezy promocyjnointegracyjnej dla wsi 10

11 B. STANDARD ŻYCIA 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów sportowych 2. Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej dla celów rekreacyjno-sportowych. 3. Zapobieganie zagrożeniu powodziowemu 4. Zagospodarowanie nieużytków 5. Poprawa infrastruktury turystycznej C. JAKOŚĆ ŻYCIA 1. Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców wsi 2. Integracja mieszkańców, w tym integracja młodzieży 3. Podnoszenie świadomości obywatelskiej mieszkańców wsi Działka gminna przy budynkach CKGNR i działka będąca na razie własnością prywatną, którą Gmina niedługo zakupi. Teren gminny i prywatny Ukształtowanie terenu sprzyjające uprawianiu sportów takich jak: narciarstwo, jazda wyczynowa na rowerze, na rolkach, na deskorolce; boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, sala gimnastyczna, place zabaw przy przedszkolu i przy szkołach. KGW, Zespół Rokowy Sugar, grupa taneczna, kilka dziecięcych grup wokalno-instrumentalnych, CKGNR, z siecią bibliotek gminnych Niepubliczny ośrodek zdrowia, apteka, prywatna stadnina koni ze szkółką jeździecką, Fundusz Sołecki, środki zarobione podczas festynów, zabaw, OSP, gminne placówki oświatowe i stowarzyszenie Inicjatywa lokalna na rzecz rozwoju Gminy Nowa Ruda. Zagospodarowanie obecnie nieużytkowanych przestrzeni wiejskich Działki stanowią rzeczywiście centrum wsi i jest do nich łatwy dostęp. Ludowy Klub Sportowy Błękitni, Uczniowski Sowiogórski Klub Sportowy Gminy Nowa Ruda, atrakcyjna lokalizacja w Górach Sowich, dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa, stały kalendarz imprez, pozyskiwanie pieniędzy UE, możliwość uczestnictwa w różnego typu szkoleniach i warsztatach. Pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz, możliwość uczestnictwa w różnego typu szkoleniach i warsztatach, wykształcona młodzież, rosnąca ilość gospodarstw agroturystycznych. Brak środków w budżecie Gminy. Starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy, ucieczka ludzi młodych ze wsi. Migracja młodych, wykształconych mieszkańców, zbyt mała aktywność społeczna, starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy, niewystarczający stan zaplecza sportowego, zbyt mała ilość miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej, zły stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. Zły stan zaplecza sportowego, słabe zainteresowanie młodzieży życiem wsi, migracja młodych, wykształconych mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, Kkyzys gospodarczy, zanieczyszczenie środowiska prze małe kotłownie na węgiel kamienny i przez pozostałości po dawnych zakładach produkcyjnych. 1. Zaadaptowanie placu przy budynkach CKGNR na miejsca parkingowe. 2. Budowa zaplecza wokół istniejącego boiska z miejscem pod rekreację i integrację 3. Dzień Włodzicy - obywatelska akcja umacniania i zabezpieczania brzegów rzeki 4. Jaki człowiek taki las akcja zalesiania nieużytków 5. Stworzenie LuCI Ludwikowickiego Centrum Integracji na terenie przy CKGNR 6. Oczyszczenie i utrzymanie w dobrym stanie szlaków turystycznych na Górę Włodzicką i Górę św. Anny wraz z ustawieniem obiektów małej infrastruktury turystycznej 1. Festyn ekologiczny z elementami edukacji ekologicznej i konkursami wiedzy o ochronie środowiska. 2. Dzień Ziemi Akcja sprzątania lasu i wsi zakończona imprezą integracyjną adresowana głównie do dzieci i młodzieży. 3. Ludwikowice na sportowo - cykliczne zawody sportowe w kategorii open we wszystkich uprawianych we wsi konkurencjach sportowych. 4. Czysta Włodzica akcja zbierania śmieci w korycie rzeki adresowana głównie do młodzieży 5. Masz głos - cykl spotkań i warsztatów o tematyce społeczno-obywatelskiej dla mieszkańców wsi 11

12 D. BYT 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w różnych dziedzinach 2. Rozwój oferty agroturystycznej 3. Rozwijanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych Zasoby przyrodniczohistoryczne, istniejąca infrastruktura społeczna (szkoły, CKGNR). Komunikacja, dbałość o własne zasoby, doświadczeni pracownicy, dobra współpraca z władzami gminy. Szlaki turystyczne Zbyt mała aktywność społeczna, starzejące się społeczeństwo, kryzys gospodarczy. 1. Współorganizacja kursów edukacyjnych w zakresie zakładania firm, w tym gospodarstw agroturystycznych i pokrewnych, kursów komputerowych, ekonomiczno-prawnych, i innych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. 2. Opracowanie kompleksowej oferty dla minimum 3 grup odbiorców w ramach turystyki pobytowej i tranzytowej. 3. Zamiast ryby dam Ci wędkę - stworzenie systemu wsparcia postaw aktywnych kierowanego do osób bezrobotnych 12

13 7. Program krótkoterminowy odnowy wsi Ludwikowice Kłodzkie na rok 2010 Kluczowy problem Co nas najbardziej zintegruje? Odpowiedź Realizacja wspólnego projektu Propozycja projektu (nazwa) Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Organizacyjnie Finansowo Punkt acja Zaadaptowanie placu przy budynkach CKGNR na miejsca parkingowe. tak nie 5 I Hierarc hia Na czy nam najbardziej zależy? Co nam najbardziej przeszkadza? Co najbardziej zmieni nasze życie? Co nam przyjdzie najłatwiej? Projekt jaki zgłosimy do PROW na lata Polepszenie jakości życia mieszkańców wsi w szczególności w zakresie wypoczynku i rekreacji Ludwikowice na sportowo - cykliczne zawody sportowe w kategorii open we wszystkich uprawianych we wsi konkurencjach sportowych. tak tak 2 IV Śmieci we wsi i w lesie Dzień Ziemi - akcja sprzątania lasu i wsi zakończona imprezą integracyjną. tak tak 3 III Poprawa warunków bytowych Uporządkowanie placu przed budynkiem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Organizacja kursów edukacyjnych w zakresie zakładania firm, w tym gospodarstw agroturystycznych i pokrewnych, kursów komputerowych, ekonomiczno-prawnych i innych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców we współpracy z PUP i ODR Postawienie odrestaurowanego VIII-wiecznego krzyża, nasadzenie krzewów ozdobnych oraz wysypanie szutrowej drogi. Zaadaptowanie placu przy budynkach CKGNR na miejsca parkingowe. tak nie 4 II tak tak 1 V Data opracowania: 2009 Sporządził: Janusz Ferenc 13

14 8. Zdjęcia z Ludwikowic Kłodzkich: 14

WSI KIEŁCZYN NA LATA

WSI KIEŁCZYN NA LATA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZYN NA LATA 2015-2025 GMINA WIEJSKADZIERŻONIÓW Kiełczyn 2015 1 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kiełczyn są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice.

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Załącznik do Uchwały Nr XX/7/ Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 20 r. PAŹDZIERNIK 20 W opracowaniu dokumentu udział wzięli:. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Dorota Pietrzak Sylwia Sych

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Ołobok w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Ołobok w składzie:

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osieczów w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Osieczów ostoja ciszy i spokoju nad

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Tomisław w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Tomisław tu mi pasuje! AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wesołówka w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 2011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Rudzica w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV// Rady Gminy Siekierczyn z dnia marca 0 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BOLEŚCIN Załącznik do Uchwały Nr /88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. Boleścin Kwiecień 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice GMINA ZŁOTORYJA Pyskowice 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Pyskowic są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili czas

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec GMINA ZŁOTORYJA Gierałtowiec 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Gierałtowca są jego mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Załącznik do Uchwały Nr /166/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WSI

STRATEGIA ROZWOJU WSI Załącznik do Uchwały Nr /173/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI UJEŹDZIEC WIELKI W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza Gmina Mirsk Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 6 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 8 4. Wizja 9 5. Program krótkoterminowy 10 6. Program długoterminowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA 2013-2020 Bzinica Stara-Bzinica Nowa, sierpień 2013 Spis treści: 1. Charakterystyka miejscowości. 3 str. 2. Analiza zasobów.. 4 str. 3. Ocena

Bardziej szczegółowo

KOBYLICE SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

KOBYLICE SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/360/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KOBYLICE Gmina Trzebnica W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Spis treści 1. Analiza Zasobów 2 2. Analiza SWOT 5 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 7 4. Wizja 8 5. Program krótkoterminowy 9 6. Program długoterminowy 10 7.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 2009

Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 2009 Załącznik nr Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr.../09 z dnia...grudnia 009 r. Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 009 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Długopola Górnego są jego mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Załącznik do Uchwały Nr IV/362/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. Gmina Trzebnica W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi : Renata Słyk Lider Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO w gminie WIELEŃ na lata 2016-2021 Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): Stanisław Grabas, Daniel Łukasik, Dariusz Berg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.06.2012 r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC BRZEZINIEC 2012 Spis treści 1.Analiza zasobów 2.Analiza SWOT 3.Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wyszęcice położonej w gminie Wińsko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata UCHWAŁA NR II/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów 2011 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów Gmina Lubomierz Spis treści: 1. Analiza zasobów 2. Analiza SWOT 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 4. Wizja wsi 5. Plan i program rozwoju wsi Wojciechów

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Jelna Zawadzki Michał - lider Chojnacki Andrzej Fil Stanisław Kowal Krzysztof Miazga Dariusz Nicpoń Józef Zawadzki Henryk Zawadzki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. PAŹDZIERNIK 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Piotr Marks Marek Paszkot Artur

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO Załącznik. do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO NA LATA 2014 2020 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Świętoszów w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA Świętoszów kraina wojskiem, grzybami,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA

STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA Załącznik do Uchwały Nr 296/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA Gmina Nowa Ruda Bartnica październik 2009r. Spis treści I. WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/363/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Gmina Trzebnica Grudzień

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO w gminie WIELEŃ na lata 2016 2021 Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): Paweł Matkowski, Julita Kubis, Jan Jechalik, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wojcieszyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI 1. Charakterystyka Granowa Granowo to wieś obejmująca wyodrębnioną przestrzennie część

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 2016 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO w gminie Lipno Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: Marlena Kaczmarek Ewa Konieczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WIEŚ: TŁUMACZÓW GMINA: RADKÓW AUTORZY: EWA GUZIK (MODERATOR) BARTŁOMIEJ RACZEK (MODERATOR) W WARSZTATACH UCZESTNICZYLI : JANUSZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin"

UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik System wsparcia sołectw przystępujących do odnowy wsi na Dolnym Poznań 16 grudnia 2014 r. Program został wprowadzony na Dolnym w 2009 roku. Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna 2011 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pławna Gmina Lubomierz Spis treści: 1. Analiza zasobów 2. Analiza SWOT 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 4. Wizja wsi 5. Plan i program rozwoju wsi Pławna 6. Program

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW Załącznik do Uchwały Nr 297/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRAJANÓW Gmina Nowa Ruda Krajanów październik 2009 r. Spis treści I. WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów Sołecka Strategia Rozwoju wsi Stary Wołów w Gminie Wołów 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARY WOŁÓW w gminie Wołów Sołecka Strategia Rozwoju wsi Stary Wołów

Bardziej szczegółowo

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje. Przyrodniczy

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje. Przyrodniczy SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIELISZÓW NA LATA 2015-2020 Bieliszów - wieś przyszłości, w której warto zamieszkać Bieliszów 2015 1 SPIS TREŚCI 1. ANALIZA ZASOBÓW... 3 2. ANALIZA SWOT... 6 3. ANALIZA POTENCJAŁU

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MIKUŁOWA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MIKUŁOWA W GMINIE SULIKÓW URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MIKUŁOWA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY: Grupa Odnowy Wsi Mikułowa w składzie: Anna Marczyk Justyna Duda Teresa Pucińska Bożena Piątek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach sprecyzowany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR I/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejowice na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska Gmina Zarszyn

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska Gmina Zarszyn Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/345/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 6 maja 2014r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Pastwiska:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Grodziska Położonej w gminie Pielgrzymka na Dolnym Śląsku Listopad grudzień 009 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli mieszkańcy Nowej Wsi Grodziskiej (członkowie

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR IV/229/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 3 października 212 r. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gajów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GRODZANÓW NA LATA 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GRODZANÓW NA LATA 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Grodzanów w Gminie Brzeg Dolny 1 URZĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GRODZANÓW NA LATA 2015-2020 położonej w gminie Brzeg Dolny

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/239/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010 GRUPA INICJATYWNA JÓZEFÓW PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW W GMINIE DĄBRÓWKA NA LATA 2007 2013 Spis treści: I. Opis miejscowości

Bardziej szczegółowo

Lisi Ogon na szlaku turystyki wodnej

Lisi Ogon na szlaku turystyki wodnej Załącznik 1 do Uchwały Nr /294/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 roku Lisi Ogon na szlaku turystyki wodnej PLAN ODNOWY SOŁECTWA LISI OGON NA LATA 2004-2014 LISI OGON, Lipiec 2004 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr I/153/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012r SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŁĄCZKI BRZESKIE LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo