RRjn(jm)0821z-4/12 ( ) Warszawa, 26 czerwca 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RRjn(jm)0821z-4/12 (254-2293) Warszawa, 26 czerwca 2012r."

Transkrypt

1 RRjn(jm)0821z-4/12 ( ) Warszawa, 26 czerwca 2012r. S PRAWOZDANIE z posiedzenia Grupy Roboczej Komisji Europejskiej dotyczącej Rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - kwestie związane z wdrożeniem rozporządzenia oraz dalsze działania w dniu 29 maja 2012r. PORZĄDEK OBRAD Informacje ogólne: Na początku spotkania Przedstawicielka Komisja poinformowała o zmianach personalnych w DG SANCO. Kwestie dotyczące znakowania wartością odżywczą po odejściu pani Helen Lee przejęła pani Stephanie Bodenbach. Odnosząc się do przygotowania przez KE wytycznych Przedstawicielka KE podkreśliła, że trwa to o wiele dłużej niż przygotowanie własnych wytycznych przez państwa członkowskie, choć te drugie mogą powodować niespójność w podejściu do konkretnych kwestii, dlatego też ostateczne podejście musiałby być potwierdzone. DG SANCO ma zamiar przedstawić na swojej stronie internetowej informacje w formie pytań & odpowiedzi, które będą uaktualnianie do chwili aż wszystko będzie wyjaśnione. Jeśli państwa członkowskie zamierzają opracować swoje własne wytyczne muszą je uzgodnić w Brukseli. Komisja ma zamiar przygotować projekt pytań & odpowiedzi na następne posiedzenia Grupy i to zarówno w części dotyczącej znakowania wartością odżywczą jak i znakowania ogólnego. Zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia konsultacji z Euro-Commerce. Nie jest natomiast zwyczajem KE wprowadzanie wytycznych opracowanych przez przemysł. Dlatego KE ma zamiar opracować własne wytyczne w formie pytań i odpowiedzi. 1

2 Jeśli przemysł będzie chciał brać pod uwagę swoje wytyczne np. opracowane przez FoodDrinkEurope to może się nimi kierować na swoją odpowiedzialność. Następne spotkanie Grupy w zakresie znakowania wartością odżywczą planowane jest na wrzesień br. Przebieg spotkania: CZĘŚĆ A: Kwestie dotyczące znakowania wartością odżywczą 1. Uaktualnienie i dyskusja na temat projektu przewodnika odnośnie metod analitycznych oznaczania błonnika na potrzeby znakowania żywności wartością odżywczą 2. Uaktualnienie i dyskusja na temat projektu przewodnika odnośnie zakresu tolerancji dla zawartości składników odżywczych - uaktualnienie i dyskusja, 3. Wymiana poglądów odnośnie kwestii związanych ze znakowaniem żywności wartością odżywczą, zgłoszonych przez Państwa Członkowskie. Informacje szczegółowe: Ad. 1 Przedstawicielka KE podkreśliła, że ze względu na to, ze trudno jest ustalić listę co można traktować jako błonnik na razie takiej listy nie będzie. Delegacja Hiszpanii zadała pytanie czy jeśli mamy opinię EFSA dotyczącą specyficznej substancji to czy będzie miało to wpływ na horyzontalne podejście dla państw członkowskich? I jakie metody są optymalne do testowania laboratoriów? Przedstawicielka KE podkreśliła, że opinia EFSA dotycząca konkretnej substancji ma wpływ na podejście KE. Jeśli jest pozytywna opinia EFSA dotycząca danego oświadczenia to musi to zostać wzięte pod uwagę. Co do wymienionych metod delegacja Danii zwróciła uwagę, że nie jest jasne, która metoda ma być traktowana jako ta jedyna. Co do definicji błonnika czy skrobia np. w bananie może być traktowana jako błonnik? Przedstawicielka KE odpowiedziała, że jeśli coś jest naturalnie obecne może być objęte metodą (nawet w małych ilościach) i jest traktowane jako błonnik. 2

3 Po otrzymaniu uwag ze strony producentów, po przerwie wakacyjnej, planowane jest poddanie pod obrady stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt Prawo Żywnościowe (SCOFCAH) tego dokumentu. Ad. 2 DG SANCO nie zmieni tolerancji w całości. Nie ma decyzji co do kategorii produktów, które mogą być wzięte pod uwagę przy opracowaniu wytycznych. Nie ma konkretnego harmonogramu prac. W ciągu przyszłego roku będą regularne spotkania dotyczące implementacji rozporządzenia 1169/2011 w zakresie znakowania wartością odżywczą. Pkt 2.2 zgodność z okresem trwałości Jeśli coś jest dodane musi być deklarowane, nie ma tu związku z czasem. Słowo when nie odnosi się do czasu, a do warunków. Pkt 2.1 zmiany KE otrzymała uwagi od producentów. Limit musi być stanowić maksymalną ilość. Nie może być akceptowana tolerancja, która wykracza poza. Maksymalna ilość ustalona na poziomie UE musi być ilością absolutną. Jeśli nie ma zasad na poziomie UE jest nadal możliwe pozostawienie status quo i utrzymanie w mocy przepisów krajowych. Ad. 2.4 tolerancje Delegacja Danii zwróciła uwagę, że pobieranie próbek jest skomplikowane np. w przypadku łososia. W przypadku ryb ciężko jest ustalić stałą wartość odżywczą. Jest bardzo duża naturalna zmienność składników odżywczych. Tolerancje powinny nawet wynosić %. Producenci powinni starać się aby informacja była jak najprawdziwsza, ale służby kontrolne powinny brać pod uwagę tę naturalną zmienność. Tę kwestię należałoby jeszcze przedyskutować. KE w przyszłości będzie chciała uwzględnić tę kwestię przy okazji rewizji nowego rozporządzenia. Omawiając sekcję 3 raportu i zakres tolerancji dla podstawowych składników odżywczych (białka, węglowodanów, tłuszczu, cukrów i błonnika) i kwasów tłuszczowych Przedstawicielka KE podkreśliła, że przedstawione w opcjach do dyskusji <A i B > wartości pozostaną chyba, że większość państw członkowskich będzie chciała je zmienić to KE jest otwarta na propozycje. 3

4 Wskazane dla tłuszczu ± 18% można nawet zwiększyć do 20% jeśli byłaby taka potrzeba. Również jeśli chodzi o sekcję 4-tą KE jest otwarta na zmiany. Delegacje przedstawiły swoje preferencje co do zaproponowanych w sekcji 3 opcji. Za opcją B dla podstawowych składników odżywczych oraz kwasów tłuszczowych opowiedziały się Czechy, Austria, Holandia, Dania, Grecja. Za opcją A dla podstawowych składników odżywczych i opcja B dla kwasów tłuszczowych odwiedziła się delegacja Polski. Za opcją B dla podstawowych składników odżywczych i opcją A dla kwasów tłuszczowych opowiedziały się: Irlandia,, Estonia, Słowenia, Finlandia (uważając również, że lepsze są gramy niż procenty), Litwa (woli bardziej rygorystyczne wartości dla witamin sekcja 5) oraz Słowacja. Za opcją A dla podstawowych składników odżywczych i opcją A dla kwasów tłuszczowych opowiedziały się Niemcy i Węgry. Komentując stanowiska państw członkowskich przedstawicielka KE podkreśliła, że jeśli weźmie się pod uwagę procenty to zmniejszy się tolerancja przy obniżaniu procentów. Może być zatem problem dla producentów. Niektóre państwa członkowskie mają procenty, niektóre gramy, ale większość jednak stosuje gramy. KE zaznaczyła, że państwa członkowskie mogą przekazać swoje propozycje co do tolerancji np. zwiększenia tolerancji dla witamin. Jeśli chodzi o witaminy dodał również, ze może być trudno przygotować coś co zadowoli wszystkich. Niektórzy będą chcieli dla witamin szerszą tolerancję, niektórzy węższą. Delegacja Danii podkreśliła, że nie zgadzają się, jak zaprezentowali w komentarzach na to, żeby tolerancja przekroczyła maksymalny ustalony poziom. Średnia deklarowana wartość jest kwestią bezpieczeństwa. Delegacja Hiszpanii zwróciła uwagę, że w przypadku braku maksymalnych bezpiecznych poziomów w państwach członkowskich może pojawić się problem w swobodnym przepływie towarów. Przedstawicielka KE podsumowała, że wyższa tolerancja jest zbyt łaskawa i niektóre państwa członkowskie chcą ją zmniejszyć. Zaproponowano przedstawienie w dokumencie przykładu z oświadczeniami o zmniejszonej zawartości składnika np. obniżona zawartość tłuszczu, obniżona zawartość sodu. Zdaniem KE jeśli coś się deklaruje to większą tolerancję ma się dla większej wartości niż dla mniejszej. 4

5 W odniesieniu do sekcji 6 i proponowanego deklarowania 0 wobec braku sprzeciwu wobec tego co zaproponowała w dokumencie, KE uważa, że większość państw członkowskich jest za taką możliwością. Jeśliby któreś z państw miało uwagi KE prosi ich nadesłanie. Nie będzie już dyskusji na ten temat we wrześniu, KE chciałaby aby ten dokument został zaakceptowany na SCOFCAH. W czerwcu dokument zostanie ponownie rozesłany i jego konsultacje może będą mogły odbyć się jedynie elektronicznie. Ad. 3 Następnie przystąpiono do omówienia pytań nadesłany przez państwa członkowskie. Co do deklaracji w kcal i kj zdaniem KE art i 13.3 oraz załącznik XV wyraźnie wymaga aby wartość energetyczną podawać zarówno w kcal jak i kj. Producenci pytają jednak czy jeśli z tyłu opakowania są podane te 2 jednostki to czy można powtórzyć dobrowolnie tylko w kcal?. Prawna interpretacja nie pozwala na elastyczne podejście do tej kwestii. Delegacja Zjednoczonego Królestwa zwróciła uwagę, że kcal jest zrozumiałe przez konsumentów. Np. restauracje podają wartość energetyczną tylko w kcal. Brytyjscy restauratorzy twierdzą, że jeśli będą musieli podawać dodatkowo w kj to przestaną znakować. KE podkreśliła, że były dyskusje nad projektem i legislator nie wprowadził tu zmian. Powstaje zatem pytanie czy państwo członkowskie zgadza się z tym co wymaga prawodawstwo. Za obronę stanowiska odpowiada państwo członkowskie i do decyzji państwa członkowskiego należy sposób wdrożenia przepisu. Nie jest interpretacją jak zastosować rozporządzenie. Interpretacja prawna tego przepisu jest taka, że należy stosować obie jednostki. Co do pytania zadanego przez delegację Francji dotyczącego deklaracji omega 3 jeśli ta deklaracja znajduje się w tym samym polu widzenia co tabela z wartością odżywczą to czy należy taką deklarację wprowadzić do tabeli Przedstawicielka KE odpowiedziała, że może być ta informacja w tabeli poniżej informacji o wielonienasyconych kwasach tłuszczowych jako oddzielna linijka lub obok tabeli w tym samym polu widzenia co wartość odżywcza. Zdaniem Zjednoczonego Królestwa jeśli nie podamy tej informacji w tabeli pod informacją o wielonienasyconych kwasach tłuszczowych to konsument nie zrozumie co to jest. Zdaniem delegacji Holandii oświadczenie jest wyjątkiem od listy i powinno być oddzielnie. 5

6 Zdaniem KE możemy mieć tu elastyczne podejście. Przede wszystkim taką informację ma zrozumieć konsument, więc trzeba tak ja przedstawić aby taka informacja była dla konsumenta przydatna. W tym punkcie zakończono omawianie znakowania wartością odżywczą. Następnie rozpoczęto część dotyczącą znakowania ogólnego. CZĘŚĆ B: Kwestie dotyczące znakowania ogólnego 4. Prezentacja przez FoodDrinkEurope i dyskusja nad projektem przewodnika dotyczącym zarządzania alergenami 5. Wymiana poglądów dotycząca rozróżnienia daty minimalnej trwałości od terminu przydatności do spożycia i możliwe wyłączenia produktów od podawania daty minimalnej trwałości 6. Wymiana poglądów dotyczących zagadnień podnoszonych przez państwa członkowskie dotyczącymi znakowania ogólnego 7. Inne sprawy Ad. 4 Przedstawiciel FoodDrinkEurope przedstawił założenia projektu wytycznych dotyczących zarządzania alergenami. Podkreślił, że około 40% żywności jest albo poprzez zawartość lub poprzez przypuszczalne zanieczyszczenia powiązane z alergenami. FoodDrinkEurope chciałoby aby odbiorcami tych wytycznych byli wszyscy uczestnicy obrotu środkami spożywczymi. Te wytyczne powinny być łatwo zastosowalne do każdego produktu. Podmioty działające na rynku spożywczym powinny prowadzić swoją działalność zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Wymaga to zaangażowania w zapewnienie, że produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jakości i zgodności z przepisami prawnymi, poprzez zastosowanie odpowiedniej kontroli procesu produkcyjnego w odpowiedzi kontroli procesu produkcyjnego włączając w to efektywne systemy bezpieczeństwa i zapewnienie jakości. Zarządzanie alergenami w przemyśle spożywczym powinno być integralną część istniejącego zarządzania bezpieczeństwem produktów niż stanowić nowy system. Efektywne zarządzanie alergenami musi wziąć pod uwagę wszystkie działania od pozyskiwania surowców po wytwarzanie i pakowanie gotowego produktu. 6

7 Przestrzeganie GMP będzie miało zasadnicze znaczenie dla zarządzania alergenami np. poprzez uniknięcie kontaktu krzyżowego np. poprzez mycie, rozdzielenie sprzętu (naczyń) itp. FoodDrinkEurope szacuje okres przygotowania przewodnika na 3 lata, w tym również zawarcie w nim wytycznych dotyczących podawania w oznakowaniu środka spożywczego informacji o alergenach w myśl przepisów rozporządzenia i 1169/2011. Ad. 5 Po analizie dokumentu przygotowanego przez KE wyjaśniającego pojęcia daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia część państw członkowskich zwróciła uwagę na problemy z rozróżnieniem obu tych pojęć, szczególnie data minimalnej trwałości sprawia więcej problemów. Przedstawiciel Polski odnosząc się do wyjaśnienia przedstawionego w omawianym dokumencie: jeśli opakowanie produktu z terminem przydatności do spożycia zostało otwarte należy postępować z instrukcjami, przykładowo: spożyć w ciągu 3 dni od otwarcia zadał pytanie KE czy wobec braku wskazania podobnej wytycznej dla daty minimalnej trwałości należy rozumieć, że użycie przez producenta sformułowania typu po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin wskazuje na konieczność prezentowania terminu przydatności do spożycia, a nie daty minimalnej trwałości Przedstawicielka KE odpowiedziała, że nie ma takiego obowiązku. Przy podawaniu daty minimalnej trwałości taka informacja będzie traktowana jako specjalne warunki użycia w myśl przepisu Art. 9.1 pkt g) rozporządzenia 1169/2011. Delegacja Grecji zaznaczyła, że pomysł sprzedawania żywności po dacie minimalnej trwałości (w nawiązaniu do wypowiedzi delegacji Danii, która o taką możliwość zapytała) jest niebezpieczny. W przypadku takiej praktyki należałoby oddzielić taką żywność od żywności z datą nie przekroczoną. Dla produktu z trwałością 2-letnią nie byłoby może problemu z wydłużeniem przydatności produktu o 2 miesiące, ale w przypadku produktów z krótszą datą mogłoby to być niebezpieczne. Delegacja Zjednoczonego Królestwa zaproponowała żeby rozszerzyć listę produktów wyłączonych z podawania daty minimalnej trwałości np. o żywność w puszkach. Delegacja Danii zwróciła się z zapytaniem czy można przekazywać na cele charytatywne produkt z błędami w oznakowaniu? 7

8 W odpowiedzi Przedstawicielka KE zaznaczyła, że trzeba być tu ostrożnym np. jeśli pomyłka dotyczyłaby deklaracji np. alergenów, która obowiązuje całą żywność przeznaczoną dla konsumenta mogłoby to być niebezpieczne. Ponadto biorąc pod uwagę przepisy Art. 1 rozporządzenia 1169/2011, w którym mówi się o dostarczaniu, a nie sprzedaży środków spożywczych należy wywnioskować, że oferowanie żywności w celach charytatywnych podlega w całości wymaganiom tego rozporządzenia. Z przeprowadzonej dyskusji KE wywnioskowała, że jest zgoda państw członkowskich na przygotowanie takiego dokumentu. Ad. 6 W tym punkcie poruszono dalsze problemy państw członkowskich z interpretacją poszczególnych przepisów rozporządzenia 1169/2011. DEFINICJA NAJWIĘKSZEJ POWIERZCHNI Zdaniem Przedstawicielki KE można wyliczyć powierzchnię poprzez identyfikację największej widocznej powierzchni w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Metrologicznej. Delegacja Niemiec zaznaczyła, ze powinno się zapewnić przede wszystkim czytelność oznakowania, a takie podejście może zniwelować i zniszczyć cel rozporządzenia. Należy rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Delegacja Francji zgłosiła wątpliwość czy należy wszystko brać pod uwagę czy tylko powierzchnię możliwa do zadrukowania.. Przedstawicielka KE odpowiedziała, że są to już sprawy techniczne i KE nie chciałaby w to wchodzić. KE chciałaby mieć takie samo podejście jak państwa członkowskie ale też P.Cz. mogą rozpatrywać te kwestie indywidualnie w P.Cz. Delegacja Słowacji zwróciła uwagę, że największa widoczna powierzchnia to nie to samo co największa powierzchnia, dodatkowo delegacja Austrii podkreśliła, że cała powierzchnia matematycznie nie stanowi największej powierzchni ZNAKOWANIE ALERGENÓW Ad. a) W odpowiedzi na pytanie w przypadku kiedy nazwa składnika zawiera nazwę substancji lub produktu wywołującego alergię lub nietolerancje (np. mleko w proszku) czy należałoby 8

9 wyróżnić cały wyraz: mleko w proszku czy samą substancję alergizującą: mleko w proszku, pojawiły się następujące opinie: DE: wystarczające jest wyróżnienie alergenu jakim jest mleko AT: obie propozycje wyróżnienia alergenów są poprawne BE: możliwe jest wyróżnienie tylko mleka CZ: w załączniku II do rozporządzenia nie jest wymienione mleko w proszku, a tylko mleko, zatem wyróżnienie powinno dotyczyć jedynie mleka Ad. b) W związku z wątpliwością jak postąpić jeśli w produkcie są tylko alergeny zdaniem KE informacja o nich musi być wyróżniona. Z uwagi na wydłużenie czasu trwania spotkania Grupy Przedstawiciel Polski powracający do kraju musiał opuścić spotkanie. Dalsza jego część została zrelacjonowana przez Panią Annę Kowalską-Klockiewicz - I Sekretarza ds. Weterynarii i Żywności w sekcji Rolnictwo i Rybołówstwo w Przedstawicielstwie RP przy UE Ad. c) W odpowiedzi na pytanie czy dozwolone jest w myśl przepisów rozporządzenia stosowanie tabelarycznej formy wyróżniania alergenów występujących w produkcie, KE doprecyzowała, iż byłoby to powtórzenie informacji na temat składników alergennych już wymienionych w składzie produktu. NL, BE zezwoliłyby na powtórzenie informacji odnośnie substancji alergennych EL stwierdziła, iż kwestia ta była już dyskutowana w trakcie prac nad projektem rozp. 1169/2011 i ustalono wtedy, iż należy je wyróżnić w liście składników, natomiast nie ma powodu, aby powtarzać te informacje wprowadzałoby to bowiem dwa różne rodzaje znakowania alergenów. Stąd EL jest przeciwna powtórzeniu. ES nie ma ostatecznej pozycji w tej kwestii. Niemniej, ES chciałaby aby możliwe było podwójne znakowanie, niemniej jej zdaniem powinno zostać to w pełni zharmonizowane, tak aby konsumenci mieli łatwość w uzyskaniu najlepszej odpowiedzi. FR brak ostatecznej pozycji w tej kwestii. Niemniej zdaniem FR alergeny powinny być wyróżnione w liście składników, natomiast tabela mogłaby być dodawana, ale na zasadzie dobrowolności. 9

10 KE stwierdziła, iż w przypadku dobrowolnego podawania informacji, powinna być ona zgodna z zasadami podanymi w rozporządzeniu. Stąd, skoro w rozporządzeniu mowa jest o tym, aby w przypadku wymieniania alergenów podawać je w liście składników, KE zgodziłaby się zatem z opinią EL w tej sprawie. Niemniej, nawet w opinii PE pojawiła się informacja o konieczności wyraźnego oznaczania alergenów, stąd należy je podkreślać w liście składników, a niektóre z nich mogą zostać powtórzone w tabeli. W ostateczności KE zgodziła się jednak z opinią przedstawioną przez ES. SE kwestia ta była przedmiotem szerokiego omówienia w SE, w szczególności przez organizacje zajmujące się ludźmi z astmą. Umieszczanie informacji w tabeli byłoby w opinii SE nie tylko niewłaściwe, ale nawet mylące, ponieważ ludzie z natury leniwi, nie czytaliby listy składników. Stąd, przynajmniej w chwili obecnej, SE jest przeciwna tej propozycji, być może konieczne będzie ponowne przyjrzenie się tej kwestii, ale SE wolałaby trzymać się ściśle wykładni prawnej w tej sprawie. DK zgodziła się z opinią wyrażoną przez SE. Nie udzieliła poparcia dla tej propozycji. Wg DK zasady zostały w klarowny sposób określone w prawie, a wprowadzanie innego rodzaju oznakowania mogłoby być mylące dla konsumentów. DK powiedziała, iż może poczekać na ostateczną opinię prawną w tej sprawie, ale w chwili obecnej nie może poprzeć propozycji. PT nie popiera tabel. DODANA WODA KE była silnie krytykowana przez przemysł za ten przepis jedną z uwag był wniosek o dość elastyczne interpretowanie tego przepisu i wyłączenie z jego zakresu produktów mięsnych. W odpowiedzi, KE zgodziła się na wyłączenie jedynie tych produktów mięsnych i przetworów mięsnych, które miałyby zachowany wygląd świeżego mięsa. Odnośnie znakowania, KE zwróciła się z zapytaniem jak w opinii P. Czł. powinna dodana woda być znakowana, jako że w przepisach prawnych nie jest to ściśle sprecyzowane. ES stwierdziła, iż w rozporządzeniu 853/2004 znajduje się definicja produktów mięsnych, w tym takich produktów, które mają wygląd świeżego mięsa, stąd konieczne jest aby odnieść się do innych przepisów, niemniej pamiętać o spójności definicji pomiędzy rozporządzeniami. KE - stwierdziła, iż definicje i terminu użyte w rozporządzeniu 1169/2011 odnoszą się w sposób bezpośredni do rozporządzeń z zakresu pakietu higienicznego, niemniej KE sprawdzi tę kwestię. 10

11 FR zadała pytanie, czy jest możliwe, aby oznaczanie dodanej wody dokonywane było w inny sposób. I tak na przykład, jeżeli woda dodawana jest na poziomie jednego z etapów procesu technologicznego np. zanurzania w marynacie lub w solance czy samo wskazanie na poddanie takiemu procesowi nie byłoby wystarczające dla oznakowania dodania wody. KE odpowiedziała, iż powodem dla jakiego zdecydowano się na obowiązek umieszczania informacji o dodawaniu wody było zapobieganie fałszowaniu produktów. Zwróciła się do FR z prośbą o przesłanie pisemnej propozycji innego rozwiązania w tej kwestii. DK poinformowała iż w Danii opracowane zostały wytyczne w tej sprawie woda dodawana do mięsa powinna być oznakowana (np. mięso drobiowe i średnia zawartość wody 6%). Niemniej konieczne jest sprecyzowanie w jaki sposób należałoby wyliczać zawartość wody czy liczona byłaby ilość wody dodawana w trakcie procesu czy też woda znajdująca się w produkcie końcowym. W załączniku VI w punkcie 6 nie ma mowy o konieczności podawania rzeczywistej zawartości wody, a jedynie informowania o obecności wody w produkcie. CZ zgadzają się z opinią DK. Zastanawiają się jedynie, jak należy interpretować dodatek wody w świetle art.22 rozp. czy woda w takiej sytuacji powinna być ujęta w nazwie produktu. KE zgodziła się z opinią CZ, twierdząc iż w istocie art. 22 wskazuje na właśnie taką interpretację. Niemniej powtórzyła, iż przyczyną dla jakiej tego rodzaju zapis pojawił się w rozporządzeniu było zapobieganie nieuczciwym praktykom. Producent umieszczając informacje o składnikach na etykiecie powinien umieścić na niej listę wszystkich użytych składników, tak aby nie wprowadzać konsumenta w błąd. SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ a) Odpowiedzialność za umieszczanie obowiązkowych oznakowań na produktach w przypadku gdy produkt sprzedawany jest w sprzedaży internetowej kto jest odpowiedzialny właściciel strony internetowej czy producent żywności opakowanej? BE stwierdziła, iż należy rozróżnić pomiędzy sytuacją, w której błąd na stronie internetowej jest wynikiem błędnego oznakowania produktu na opakowaniu czy też błędnej informacji podanej przez właściciela strony internetowej, podczas gdy produkt jest nadal dobrze oznakowany. I tak, w przypadku błędu producenta środka spożywczego jest to jego odpowiedzialność, natomiast odpowiedzialność leży po stronie właściciela strony 11

12 internetowej, jeżeli to on podał błędną informację. Jest to podobna sytuacja jak w przypadku błędów w tłumaczeniu jeżeli osoba tłumacząca powiela błąd, który pojawił się na oryginalnej etykiecie, w taki przypadku jest to odpowiedzialność producenta środka spożywczego, a nie tłumacza. b) definicja obowiązkowych informacji o żywności jest szersza niż dane wymienione w Art. 9 i obejmuje dane, które są obowiązkowe na podstawie innych przepisów, jak kod identyfikacji partii produkcyjnej. obowiązkowe informacje o żywności oznaczają dane, które są wymagane do przedstawienia konsumentowi finalnemu na podstawie przepisów UE. CZ czy istnieje konieczność podawania konsumentowi końcowemu informacji na temat numeru partii, skoro numer ten służy śledzeniu produktu w łańcuchu produkcyjnym. Czy można by zatem nie umieszczać tej informacji na etykiecie przeznaczonej dla konsumenta końcowego? KE zgodziła się z opinią CZ, szczególnie że mowa jest nie o informacji dla konsumenta końcowego, ale o informacjach, które powinny być umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie przeznaczonym dla konsumenta końcowego. BE stwierdziła, że jest otwarta na wszelkie pragmatyczne rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie ilości informacji, które muszą być podawane na etykietach. 12

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015 Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska październik grudzień 2015 Harmonogram warsztatów X XII 2015 Miesiąc Dzień Obszar Temat Cena netto* Str. 27 opakowaniach branża mleczarska X 29 Wartość odżywcza

Bardziej szczegółowo

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców

Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców 25 maja 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż,

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów

Bardziej szczegółowo

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie)

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) 1. Czym jest GDA? GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) to wartości poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych w codziennej diecie zostały wyznaczone przez naukowców dla przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014 Ważne! Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej IGI FC). Informacje te IGI FC przekazuje wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011 Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011? Dorota Balińska-Hajduk Biuro Kontroli Jakości Handlowej Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

11) zawartość tłuszczu w przypadku produktów mlecznych,

11) zawartość tłuszczu w przypadku produktów mlecznych, Dziennik Ustaw Nr 86 1642 Poz. 401 i 402 401 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW z dnia 25 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 2 lutego 2012 r. (03.02) (OR. en) 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 2 lutego 2012 r. (03.02) (OR. en) 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 lutego 2012 r. (03.02) (OR. en) 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 27 stycznia 2012 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Unii

Bardziej szczegółowo

Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA ZASADY

Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA ZASADY Dobrowolny System Znakowania Wartością Odżywczą GDA ZASADY Dorota Kozłowska Polska Federacja Producentów Żywności Warszawa, 27.03.2008 1 Główne cele znakowania wartością odżywczą Znakowanie produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych

dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I KONSUMENTÓW grudzień 2012 WYTYCZNE DLA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW W SPRAWIE KONTROLI ZGODNOŚCI Z PRAWODAWSTWEM UE W ODNIESIENIU DO: rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI Od 13.12.2014r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych

Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych Wymagania dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych Marian Jaworski Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Podstawy prawne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: "Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne"

Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: "Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne" Prawidłowe oznakowanie produktów żywnościowych zgodne z wymaganiami prawa żywnościowego b yło

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska. ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.pl Podstawa prawna W Polsce, europejskie standardy znakowania produktów

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 55 z , str. 22)

(Dz.U. L 55 z , str. 22) 1996L0008 PL 20.06.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

CODEX STANDARD wersja polska

CODEX STANDARD wersja polska KRAJOWY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH ZWIĄZEK REWIZYJNY CODEX STANDARD wersja polska CODEX STAN 206-1999 wersja polska 2015 OGÓLNY CODEX STANDARD STOSOWANIA TERMINÓW MLECZARSKICH CODEX STANDARD FOR

Bardziej szczegółowo

Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt

Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt Zmiany w reklamie i oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla niemowląt 20 lipca 2016 Marta Gadomska-Gołąb Senior Associate Błażej Grochowski Prawnik Data obowiązywania nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 230/8 PL 25.8.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1413 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wyjazdu zagranicznego (konferencji, spotkania, konsultacji, itp.)

SPRAWOZDANIE z wyjazdu zagranicznego (konferencji, spotkania, konsultacji, itp.) Załącznik nr 5 ZATWIERDZAM DYREKTOR do procedury SZ-1 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PIB SPRAWOZDANIE z wyjazdu zagranicznego (konferencji, spotkania, konsultacji, itp.) Imię nazwisko: Zakład Zajmowane

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. L 48/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZALECENIA. L 48/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.2.2013 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 25 stycznia 2011 r. (25.01) (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 25 stycznia 2011 r. (25.01) (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 stycznia 2011 r. (25.01) (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 stycznia 2011 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

GDA. Prawidłowe odżywianie

GDA. Prawidłowe odżywianie GDA Prawidłowe odżywianie Co to jest GDA? Prawidłowe odżywianie jest jednym z warunków zachowania dobrego stanu zdrowia. Aby móc dopasować swój sposób odżywiania do stylu życia jaki prowadzimy, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2012 r. (12.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2012 r. (12.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 grudnia 2012 r. (12.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 grudnia 2012 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT 14 grudnia 2007 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ROZPORZĄDZENIA NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 ROKU W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH ŻYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r.

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r. Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał 201 2 r. Zgodnie z programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej miodów pitnych (GI- BKJ-403-10/12) kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15 454 31996L0008 L 55/22 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 6.3.1996 DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach (2 sklepy internetowe, 2 sklepy pozostałe).

INFORMACJA. Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach (2 sklepy internetowe, 2 sklepy pozostałe). WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W GDAŃSKU ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk tel/fax (58) 341-08-77, (58) 341-53-37 http://www.ihgd.pl, e-mail: sekretariat@ihgd.pl INFORMACJA o wynikach kontroli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności Program komputerowy Znakowanie żywności Ocena zgodności etykiet środków spożywczych z wymaganiami nowego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. kwiecień lipiec 2015

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. kwiecień lipiec 2015 Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska kwiecień lipiec 2015 Harmonogram warsztatów IV VI 2015 Miesiąc Dzień Obszar Temat Cena netto* Str. IV 22 Prawo żywnościowe 28 Prawo żywnościowe Nowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. ELASTYCZNOŚĆ BRZMIENIA) ZALECENIA OPRACOWANE PRZEZ EKSPERTÓW Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE UCZESNTICZĄCYCH W PRACACH GRUPY

Bardziej szczegółowo

Otrzymują: - MG (Departament Regulacji Gospodarczych, Departament Spraw Europejskich) - UKIE - Stałe przedstawicielstwo RP przy UE

Otrzymują: - MG (Departament Regulacji Gospodarczych, Departament Spraw Europejskich) - UKIE - Stałe przedstawicielstwo RP przy UE Warszawa, grudnia 2006 roku. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA Komitetu technicznego (TAC) wspierającego Komisję Europejską w zakresie dyrektywy 2002/95/EC (ROHS) oraz dyrektywy 2002/96/EC (WEEE) w dniu 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Poradnik Konsumenta Zakupy świąteczne. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Poradnik Konsumenta Zakupy świąteczne. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Poradnik Konsumenta Zakupy świąteczne Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Każdego roku Konsumenci dokonują zakupów produktów na świąteczny stół czy prezentów dla najbliższych. Poniżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 11sierpnia 2011 r. (11.08) (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 11sierpnia 2011 r. (11.08) (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 11sierpnia 2011 r. (11.08) (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 26 lipca 2011 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2011 r. (27.07) (OR. en) 13267/11 DENLEG 109

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2011 r. (27.07) (OR. en) 13267/11 DENLEG 109 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 lipca 2011 r. (27.07) (OR. en) 13267/11 DENLEG 109 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 22 lipca 2011 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

W celu zachowania zgodności z przepisami Rozporządzenia, organizacje GS1 Polska i ECR Polska rekomendują :

W celu zachowania zgodności z przepisami Rozporządzenia, organizacje GS1 Polska i ECR Polska rekomendują : Rozporządzenie UE w w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności Wspólne stanowisko odnośnie zasad przekazywania informacji przez Internet 1. Wprowadzenie Od 13 grudnia tego roku, podmioty

Bardziej szczegółowo

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA Przydatne informacje przy zakupie żywności OPAKOWANIE OZNAKOWANIE Na opakowaniu środka spożywczego szukaj obowiązkowych informacji o: nazwie środka spożywczego, wykazie

Bardziej szczegółowo

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.148.2012/36 ZPO Poznań, dnia marca 2013 r. MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

DOBROWOLNY PROGRAM ZNAKOWANIA WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ GDA

DOBROWOLNY PROGRAM ZNAKOWANIA WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ GDA DOBROWOLNY PROGRAM ZNAKOWANIA WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ GDA Opracowany przez STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI na podstawie Przewodnika Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (CIAA) przygotowanego

Bardziej szczegółowo

NOWE DEFINICJE POJĘCIA ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011

NOWE DEFINICJE POJĘCIA ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011 Rozporządzenie Title of the presentation nr 1169/2011 Date 08.10.2014 # 1 NOWE DEFINICJE POJĘCIA ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011 Rozporządzenie Title of the presentation nr 1169/2011 Date

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 28.5.2008 KOM(2008) 336 wersja ostateczna 2008/0108 (CNS) C6-0247/08 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016. Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2016

Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016. Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2016 Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016 Mérieux NutriSciences luty grudzień 2016 ZAKRES TEMATYCZNY TEMAT DATA II III IV V VI IX X XI XII CENA NETTO * OPIS STR. Znakowanie Znakowanie produktów mlecznych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 września 2010 r. (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 września 2010 r. (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 września 2010 r. (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 26 sierpnia 2010 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE KOMISJI. z dnia r.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2017 r. C(2017) 4864 final ZAWIADOMIENIE KOMISJI z dnia 13.7.2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 21 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 21 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 20.08.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.139.2014 DECYZJA Nr 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2015 r. C(2015) 6507 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łódź, dnia r.

I N F O R M A C J A. Łódź, dnia r. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 29 października 2015 r. Do: Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13083/12 (07.08) (OR. en) 13083/12 DENLEG 77 AGRI 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13083/12 (07.08) (OR. en) 13083/12 DENLEG 77 AGRI 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13083/12 (07.08) (OR. en) 13083/12 DENLEG 77 AGRI 532 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 30 lipca 2012 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności Kryteria wyboru żywności Plan prezentacji: Podstawowe definicje Rady dla kupującego Etykiety produktów żywnościowych Substancje dodatkowe Wzbogacanie żywności Znakowanie żywności ekologicznej Znakowanie

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych

Przepisy UE dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych Przepisy UE dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych Dr n.wet. Małgorzata Klimowicz-Bodys Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań,

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 09.02.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś, więcej w przyszłości? Zasady znakowania

Bardziej szczegółowo