UCHWAŁA NR XXXVII/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia 30 marca 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXVII/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia 30 marca 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala 1. 1) Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze, a także inne organy oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze, a także inne organy na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Plan sieci prowadzonych przez Gminę Brzeszcze klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Brzeszczach, ul. Szkolna 6 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach, ul. Szkolna 6 na następujących warunkach: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzeszczach z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. 2) Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/ ) Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Brzeszczach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 3. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach, ul. Lipowa 3, włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 3 na następujących warunkach: 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. 2) Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/ ) Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 4. Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" im. Kostka Jagiełły w Zasolu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I -III z siedzibą w Zasolu ul. Kostka Jagiełły 8 przekształca się w szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV: 1) Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" im. Kostka Jagiełły w Zasolu 2) siedziba: ul. Kostka Jagiełły 8, Jawiszowice 5. Traci moc uchwała nr XX/229/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Brzeszcze. Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Foks Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxxvii/280/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze, a także inne organy oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze, a także inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 1

4 Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2017/ / Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie ul. Wyzwolenia 54 a Przecieszyn Przecieszyn, Brzeszcze, ul. Graniczna Przecieszyn, Brzeszcze,ul. Graniczna Przedszkolnym Nr 1 w Przecieszynie) 2. Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skidziniu Skidziń, ul. Oświęcimska Przecieszyn Skidziń, Wilczkowice,Zasole Skidziń, Wilczkowice,Zasole Przedszkolnym Nr 3 w Skidziniu) 3. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach Przedszkolnym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnym w Brzeszczach ) ul. Szkolna 6, Brzeszcze Brzeszcze ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Borowa, Bór, Budy, Bugaj, Chopina, Bolesława Chrobrego,Dąbrowskiego, Dębowa, Doły,Gwarków,Grzybowa,Górnicza, Harmęska,Legionów,Łabędzia,Klonowa,Kolejowa, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lachowicka, Leśna, Lipowa, Lisowce, Łagodna Matejki, Mieszka I, Miła, Modrzewiowa, Młyńska, Nazieleńce, Nosala, Nowa Kolonia, Odległa,Ogrodowa,Ofiar Oświęcimia,Olszynki, Pankowicka,Pańska,Parkowa,Partyzantów, Piastowska,Piekarska,Podgórze,Podpole,Polna, Poprzeczna,Prosta,Przecieszyńska,Przedwieśnik, Przemysłowa,Przyłogi, Reja,Reymonta, Romantyczna,Siedliska,Strażacka, Generała Sikorskiego,Sienkiewicza,Słoneczna,Słowiańska, Jana III Sobieskiego,Stefczyka,Szkolna, Szymanowskiego, Willowa, Świętej Anny, Świętego Idziego, Świętego Urbana, Świętego Wojciecha, Wspólna, Zaborze Brzeszcze ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Borowa, Bór, Budy, Bugaj, Chopina, Bolesława Chrobrego,Dąbrowskiego, Dębowa, Doły,Gwarków,Grzybowa,Górnicza, Harmęska,Legionów,Łabędzia,Klonowa,Kolejowa, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lachowicka, Leśna, Lipowa, Lisowce, Łagodna Matejki, Mieszka I, Miła, Modrzewiowa, Młyńska, Nazieleńce, Nosala, Nowa Kolonia, Odległa,Ogrodowa,Ofiar Oświęcimia,Olszynki, Pankowicka,Pańska,Parkowa,Partyzantów, Piastowska,Piekarska,Podgórze,Podpole,Polna, Poprzeczna,Prosta,Przecieszyńska,Przedwieśnik, Przemysłowa,Przyłogi, Reja,Reymonta, Romantyczna,Siedliska,Strażacka, Generała Sikorskiego,Sienkiewicza,Słoneczna,Słowiańska, Jana III Sobieskiego,Stefczyka,Szkolna, Szymanowskiego, Willowa, Świętej Anny, Świętego Idziego, Świętego Urbana, Świętego Wojciecha, Wspólna, Zaborze 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach: Przedszkolnym Nr 5 w Brzeszczach) ul. Adama Mickiewicza 3, Brzeszcze Brzeszcze ulice: Akacjowa, Aleja Dworska, Daszyńskiego, Drobniaka, Dworcowa, Grottgera, Grunwaldzka, Generała Hallera, Irysowa, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Krasickiego, Liliowa, Władysława Łokietka, 1 Maja, Mickiewicza, Narutowicza, Obozowa, Brzeszcze ulice: Akacjowa, Aleja Dworska, Daszyńskiego, Drobniaka, Dworcowa, Grottgera, Grunwaldzka, Generała Hallera, Irysowa, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Krasickiego, Liliowa, Władysława Łokietka, 1Maja, Mickiewicza, Narutowicza, Obozowa, Piłsudskiego, Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 2

5 Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2017/ /2019 Piłsudskiego, Pszczyńska, Prusa, Słowackiego, Storczykowa, Turystyczna, Tysiąclecia, Kazimierza Wielkiego, Wałowa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona, Żwirki i Wigury, Jawiszowice os. Paderewskiego. Pszczyńska, Prusa, Słowackiego, Storczykowa, Turystyczna, Tysiąclecia, Kazimierza Wielkiego, Wałowa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona, Żwirki i Wigury, Jawiszowice os. Paderewskiego. 5. Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach: ul. Kusocińskiego 1, Jawiszowice Jawiszowice z wyłączeniem os. Paderewskiego Jawiszowice z wyłączeniem os. Paderewskiego Przedszkolnym Nr 6 im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach) 6. Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Zasolu im. Kostka Jagiełły kl. I-IV ul. Kostka Jagiełły 8, Jawiszowice Zasole Zasole Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 3

6 Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xxxvii/280/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Brzeszcze klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 1

8 L.p Nazwa szkoły 1. Klasy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Brzeszczach prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Brzeszczach Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ul. Szkolna 6, Brzeszcze Rok szkolny 2017/ /2019 Przecieszyn, Brzeszcze ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Borowa, Bór, Budy, Bugaj, Chopina, Bolesława Chrobrego, Dąbrowskiego, Dębowa, Doły, Gwarków,Grzybowa,Górnicza, Harmęska,Legionów,Łabędzia,Klonowa,Kolejowa, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lachowicka, Leśna, Lipowa, Lisowce, Łagodna Matejki, Mieszka I, Miła, Modrzewiowa, Młyńska, Nazieleńce, Nosala, Nowa Kolonia, Odległa,Ogrodowa,Ofiar Oświęcimia,Olszynki, Pankowicka,Pańska,Parkowa,Partyzantów, Piastowska,Piekarska,Podgórze,Podpole,Polna, Poprzeczna,Prosta,Przecieszyńska,Przedwieśnik, Przemysłowa,Przyłogi, Reja, Reymonta, Romantyczna,Siedliska,Strażacka, Generała Sikorskiego,.Sienkiewicza,Słoneczna,Słowiańska, Jana II Sobieskiego,Stefczyka,Szkolna, Szymanowskiego,Willowa, Świętej Anny, Świętego Idziego, Świętego Urbana, Świętego Wojciecha, Wspólna, Zaborze Przecieszyn, Brzeszcze ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Borowa, Bór, Budy, Bugaj, Chopina, Bolesława Chrobrego, Dąbrowskiego, Dębowa, Doły, Gwarków,Grzybowa,Górnicza, Harmęska,Legionów,Łabędzia,Klonowa,Kolejowa, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lachowicka, Leśna, Lipowa, Lisowce, Łagodna Matejki, Mieszka I, Miła, Modrzewiowa, Młyńska, Nazieleńce, Nosala, Nowa Kolonia, Odległa,Ogrodowa,Ofiar Oświęcimia,Olszynki, Pankowicka,Pańska,Parkowa,Partyzantów, Piastowska,Piekarska,Podgórze,Podpole,Polna, Poprzeczna,Prosta,Przecieszyńska,Przedwieśnik, Przemysłowa,Przyłogi, Reja, Reymonta, Romantyczna,Siedliska,Strażacka, Generała Sikorskiego,.Sienkiewicza,Słoneczna,Słowiańska, Jana II Sobieskiego,Stefczyka,Szkolna, Szymanowskiego,Willowa, Świętej Anny, Świętego Idziego, Świętego Urbana, Świętego Wojciecha, Wspólna, Zaborze 2. Klasy Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach ul. Lipowa 3, Brzeszcze Jawiszowice, Skidziń, Wilczkowice,Zasole oraz Brzeszcze ulice: Akacjowa, Aleja Dworska, Daszyńskiego, Drobniaka, Dworcowa, Grottgera, Grunwaldzka, Generała Hallera, Irysowa, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Krasickiego, Liliowa, Władysława Łokietka, 1 Maja, Mickiewicza, Narutowicza, Obozowa, Piłsudskiego, Pszczyńska, Prusa, Juliusza Słowackiego, Storczykowa, Turystyczna, Tysiąclecia, Kazimierza Wielkiego, Wałowa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona, Żwirki i Wigury, Jawiszowice os. Paderewskiego. Jawiszowice, Skidziń, Wilczkowice,Zasole oraz Brzeszcze ulice: Akacjowa, Aleja Dworska, Daszyńskiego, Drobniaka, Dworcowa, Grottgera, Grunwaldzka, Generała Hallera, Irysowa, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Krasickiego, Liliowa, Władysława Łokietka, 1 Maja, Mickiewicza, Narutowicza, Obozowa, Piłsudskiego, Pszczyńska, Prusa, Juliusza Słowackiego, Storczykowa, Turystyczna, Tysiąclecia, Kazimierza Wielkiego, Wałowa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona, Żwirki i Wigury, Jawiszowice os. Paderewskiego. Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xxxvii/280/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze od dnia 1 września 2019 r. Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 1

10 Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r. 1. Szkoła Podstawowa w Przecieszynie Przedszkolny Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie) 2. Szkoła Podstawowa w Skidziniu Przedszkolny Nr 3 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skidziniu) 3. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach Przedszkolnym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach) 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach Przedszkolnym Nr 5 w Brzeszczach ) ul. Wyzwolenia 54 a Przecieszyn Skidziń, ul. Oświęcimska Przecieszyn ul. Szkolna 6, Brzeszcze ul. Adama Mickiewicza 3, Brzeszcze ul. Lipowa 3, Brzeszcze Przecieszyn, Brzeszcze, ul. Graniczna Skidziń, Wilczkowice,Zasole Brzeszcze ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Borowa, Bór, Budy, Bugaj, Chopina, Bolesława Chrobrego,Dąbrowskiego, Dębowa, Doły,Gwarków,Grzybowa,Górnicza, Harmęska,Legionów,Łabędzia,Klonowa,Kolejowa, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lachowicka, Leśna, Lipowa, Lisowce, Łagodna Matejki, Mieszka I, Miła, Modrzewiowa, Młyńska, Nazieleńce, Nosala, Nowa Kolonia, Odległa,Ogrodowa,Ofiar Oświęcimia,Olszynki, Pankowicka,Pańska,Parkowa,Partyzantów, Piastowska,Piekarska,Podgórze,Podpole,Polna, Poprzeczna,Prosta,Przecieszyńska,Przedwieśnik, Przemysłowa,Przyłogi, Reja,Reymonta, Romantyczna,Siedliska,Strażacka, Generała Sikorskiego,Sienkiewicza,Słoneczna,Słowiańska, Jana III Sobieskiego,Stefczyka,Szkolna, Szymanowskiego, Willowa, Świętej Anny, Świętego Idziego, Świętego Urbana, Świętego Wojciecha, Wspólna, Zaborze Brzeszcze ulice: Akacjowa, Aleja Dworska, Daszyńskiego, Drobniaka, Dworcowa, Grottgera, Grunwaldzka, Generała Hallera, Irysowa, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Krasickiego, Liliowa, Władysława Łokietka, 1 Maja, Mickiewicza, Narutowicza, Obozowa, Piłsudskiego, Pszczyńska, Prusa, Słowackiego, Storczykowa, Turystyczna, Tysiąclecia, Kazimierza Wielkiego, Wałowa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona, Żwirki i Wigury, Jawiszowice os. Paderewskiego. Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 2

11 Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r. 5. Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach Przedszkolny Nr 6 im. K.I.Gałczyńskiego w Jawiszowicach) ul. Kusocińskiego 1, Jawiszowice Jawiszowice z wyłączeniem os. Paderewskiego Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 3

12 Uzasadnienie Zmiana struktury szkolnej pociaga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będzie podejmowana przez Radę Miejską w Brzeszczach w dwustopniowej procedurze: 1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała ta będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach jak również w widocznym miejscu w siedzibie urzędu) 2) samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwosci realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 3) kurator oświaty wyda pozytywną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla Gminy Brzeszcze. Na opinię kuratora oświaty nie przysługuje zażalenie, tylko skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 4) Rada Miejska w Brzeszczach do dnia 31 marca 2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego - po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Adresatem uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z informacją o modyfikowanej sieci szkół w związku z reformą ustroju szkolnego. Ustalając sieć szkół wzięto pod uwagę aspekty: szkoła podstawowa - o pełnej strukturze organizacyjnej ( obejmująca klasy I VIII), funkcjonowanie w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. W Gminie Brzeszcze proponuje się następującą strukturę dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie, Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skidziniu, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach, Szkoła Podstawowa im. K.I.Gałczyńskiego w Jawiszowicach stają się z dniem 01 września 2019 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi. 2) Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Zasolu staje się z dniem 01 września 2017 r. szkołą o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I -IV. 3) W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Gimnazjum nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Brzeszczach i w Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum, do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami ustawy. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. 4) Gimnazjum nr 1 im. Księdza Twardowskiego w Brzeszczach znajduje się w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkole nr 1 "Pod Kasztanami" w Brzeszczach. 5) Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach jest samodzielnym gimnazjum, które od roku szkolnego 2017/2018 będzie włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach, Przedszkole nr 3 "Żyrafa" oraz Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Słoneczko" w Brzeszczach. Argumentem przemawiającym za włączeniem tej placówki do Szkoły Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 1

13 Podstawowej nr 2 jest przede wszystkim odległość wynosząca tylko 1 km. Ponadto dzieci nie będą musiały uczyć się na dwie zmiany, a więc będą miały lepsze warunki kształcenia. Chodzi tutaj m.in. o lekcje wychowania fizycznego jak również zajęcia w pracowniach przedmiotowych ( np. klasa VII może odbywać zajęcia w budynku obecnego gimnazjum). Określone obwody szkół, zapewniają wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Brzeszcze możliwość spełnienia obowiązku szkolnego w publicznych szkołach, przy czym Gmina Brzeszcze zapewnia uczniom realizację uprawnień wynikających z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz.59). Dnia 21 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 lutego 2017 r. uzyskała pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków Zawodowych Nauczycielstwa Polskiego. Id: 85886A6D E04-F7F18E Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Projekt z dnia 15 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów glosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów glosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze Projekt z dnia 18 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów glosowania utworzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/194/2017 RADY GMINY W DOBRONIU. z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/194/2017 RADY GMINY W DOBRONIU. z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/194/2017 RADY GMINY W DOBRONIU w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/161/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/161/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/139/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia 20 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/139/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia 20 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1397 UCHWAŁA NR XXVII/139/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/144/17 RADY GMINY SŁOPNICE. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/144/17 RADY GMINY SŁOPNICE. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2352 UCHWAŁA NR XXII/144/17 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/151/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/151/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/151/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/289/2017 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/289/2017 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR XXXIX/289/2017 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 24 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.206 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/150/2017 RADY GMINY MYCIELIN. z dnia 16 marca 2017 r.

Poznań, dnia 20 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/150/2017 RADY GMINY MYCIELIN. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 2188 UCHWAŁA NR XXXII/150/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

- projekt - (druk nr 2) UCHWAŁA Nr XVIII/205/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r.

- projekt - (druk nr 2) UCHWAŁA Nr XVIII/205/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. - projekt - (druk nr 2) UCHWAŁA Nr XVIII/205/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 22 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 0007.173.2017 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 3616 UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 14/II/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 30 marca 2017 r.

Kielce, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 14/II/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 1491 UCHWAŁA NR 14/II/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/ /17 RADY GMINY PRUSZCZ z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/ /17 RADY GMINY PRUSZCZ z dnia 27 stycznia 2017 r. Ad. 16) UCHWAŁA NR XXXII/ /17 RADY GMINY PRUSZCZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. Projekt z dnia 2 marca 2017r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 2711 UCHWAŁA NR XXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/138/17 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 17 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/138/17 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 17 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXI/138/17 RADY GMINY SŁOPNICE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/266/2017 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 23 marca 2017 roku

Kraków, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/266/2017 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 23 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2199 UCHWAŁA NR XXXIII/266/2017 RADY GMINY W DRWINI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 września 2017 r.

Wrocław, dnia 13 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 października 2017 r. Poz. 4236 UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 16 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 16 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz. 1415 UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1494 UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/234/17 RADY GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/234/17 RADY GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/234/17 RADY GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/163/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/163/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/163/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 1751 UCHWAŁA NR XXX/421/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 22 lutego 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.206 ust.1-4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 31 marca 2017 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 31 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXX/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Świebodzice Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/348/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/348/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/348/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/307/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/307/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 2564 UCHWAŁA NR XXVI/307/17 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY LIPIE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY LIPIE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY LIPIE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 22 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. Projekt z dnia 14 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/173/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/173/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/173/2017 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/221/2017 RADY GMINY ŁABOWA. z dnia 28 marca 2017 roku

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/221/2017 RADY GMINY ŁABOWA. z dnia 28 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 2472 UCHWAŁA NR XXXIV/221/2017 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/165/17 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 17 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/165/17 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 17 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/165/17 RADY GMINY DZIEMIANY w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/168/17 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 29 marca 2017 r.

Opole, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/168/17 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 1033 UCHWAŁA NR XXVII/168/17 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 29 marca 2017 roku

Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 29 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2444 UCHWAŁA NR XXIII/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/15/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 20 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/15/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 20 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2017 r. Poz. 2224 UCHWAŁA NR XXXIII/15/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/218/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/218/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 24 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/218/17 RADY GMINY ŻURAWICA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 1969 UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/208/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/208/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/208/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/17 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/17 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXI/209/17 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY. z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY. z dnia 24 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe Na podstawie art. 210 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz z dnia 24 marca 2017 roku

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz z dnia 24 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2298 UCHWAŁA NR XXVII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 829/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 829/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 829/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY GMINY BABICE. z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY GMINY BABICE. z dnia 24 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY GMINY BABICE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 2888 UCHWAŁA NR XXX/253/17 RADY GMINY ORNONTOWICE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI RADY GMINY GOSZCZYN. z dnia 31 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI RADY GMINY GOSZCZYN. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 6724 UCHWAŁA NR XXI.95.2017 RADY GMINY GOSZCZYN w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/289/2017 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/289/2017 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/289/2017 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/283/2017 RADY GMINY LUZINO. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/283/2017 RADY GMINY LUZINO. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/283/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz sieci przedszkoli. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 marca 2017 r.

PROJEKT Druk nr... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 marca 2017 r. OrS.4421.4.2017.BB PROJEKT Druk nr... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/144/17 RADY GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 30 marca 2017 r.

Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/144/17 RADY GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR XXVI/144/17 RADY GMINY MAŁY PŁOCK w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/181/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/181/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 16 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/181/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu szkolnego. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju Na postawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia r. Projekt z dnia 7 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/222/17 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 7 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/222/17 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 7 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/222/17 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH. z dnia r. Załącznik nr 1 do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia... 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/168/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/168/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 1981 UCHWAŁA NR XXXI/168/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 211/XXI/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 211/XXI/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 211/XXI/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 15 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR XXXV/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/233/17 RADY GMINY GROMADKA. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/233/17 RADY GMINY GROMADKA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XXXI/233/17 RADY GMINY GROMADKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/229/17 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/229/17 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/229/17 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2008 UCHWAŁA NR 27.248.2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE. z dnia 17 marca 2017r.

UCHWAŁA NR XXX/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE. z dnia 17 marca 2017r. UCHWAŁA NR XXX/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017 RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia 14 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017 RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia 14 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Założenia planowanej reformy oświaty na terenie Gminy Luzino w placówkach prowadzonych przez gminę. Luty, 2017

Założenia planowanej reformy oświaty na terenie Gminy Luzino w placówkach prowadzonych przez gminę. Luty, 2017 Założenia planowanej reformy oświaty na terenie Gminy Luzino w placówkach prowadzonych przez gminę Luty, 2017 Podstawy prawne nowego ustroju szkolnego ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (przepisy docelowe),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/237/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/237/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/237/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/283/17 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 marca 2017 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/283/17 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2592 UCHWAŁA NR XXXI/283/17 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,

1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1947 UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/170/17 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 9 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/170/17 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 9 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/170/17 RADY GMINY JEMIELNICA w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII - 227/17 RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia 28 marca 2017 roku

Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII - 227/17 RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE. z dnia 28 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXVII - 227/17 RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/170/2017. Rady Gminy Lichnowy. Z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwała Nr XXVI/170/2017. Rady Gminy Lichnowy. Z dnia 31 stycznia 2017r. Uchwała Nr XXVI/170/2017 Z dnia 31 stycznia 2017r. Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXVI/2017 sesji z dnia 31.01.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 419/XXIX/2017 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 419/XXIX/2017 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3301 UCHWAŁA NR 419/XXIX/2017 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/235/2017 RADY GMINY RABA WYŻNA. z dnia 28 marca 2017 roku

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/235/2017 RADY GMINY RABA WYŻNA. z dnia 28 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 2676 UCHWAŁA NR XXIX/235/2017 RADY GMINY RABA WYŻNA z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1755 UCHWAŁA NR XXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 6 lutego 2017 r.

NIE. Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 6 lutego 2017 r. https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1293656,uchwala-nr-xxviii38817-rady-miejskiej-w-niepolomicach-z-dnia-6- lutego-2017-r-w-sprawie-projektu-dost.html Uchwała Nr XXVIII/388/17 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 24 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli do nowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2468 UCHWAŁA NR XXXI/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo