Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź"

Transkrypt

1 Badania georadarowe w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta dla oceny stanu technicznego nawierzchni, warstw konstrukcyjnych oraz podbudowy drogi startowej miejscowość gmina powiat województwo Zleceniodawca Łódź Łódź łódzki łódzkie Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź Opracowali: mgr inż. Jarosław Zając upr. geolog. MŚ X-005 Piotr Jadczak Wiceprezes zarządu: mgr inż. Artur Cybulski Kraków, czerwiec 0 r. Geopartner Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39B tel. () , , fax. () NIP:

2 Spis treści Spis załączników... Informacje ogólne.... Wstęp Charakterystyka rejonu prac Lokalizacja i zagospodarowanie terenu Charakterystyka wykonanych badań Badania geofizyczne Wprowadzenie Opis metody ciągłych badań georadarowych Zakres i metodyka wykonanych badań geofizycznych Wyniki badań geofizycznych Podsumowanie Dokumentacja zdjęciowa z pomiarów... 0 Geopartner Sp. z o.o.

3 Spis załączników zał. nr Mapa lokalizacyjna ogólna w skali : zał. nr Mapa lokalizacyjna szczegółowa w skali : zał. nr 3. Mapa dokumentacyjna obszaru badań cz. w skali :000 zał. nr 3. Mapa dokumentacyjna obszaru badań cz. w skali :000 zał. nr 3.3 Mapa dokumentacyjna obszaru badań cz. 3 w skali :500 zał. nr 4. Profil georadarowy podłużny - km w skali :000/0 zał. nr 4. Profile georadarowe podłużne - km w skali :000/0 zał. nr 4.3 Profile georadarowe poprzeczne - km w skali :000/0 zał. nr 5 Tabela anomalii georadarowych na poszczególnych profilach Informacje ogólne Rodzaj opracowania: Opracowanie wyników badań georadarowych Cel prac: Ocena stanu technicznego nawierzchni, warstw konstrukcyjnych oraz podbudowy drogi startowej na podstawie badań georadarowych Lokalizacja terenu badań: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, województwo łódzkie Zakres wykonanych robót: Profilowanie georadarowe wzdłuż profili wyznaczonych przez Zleceniodawcę Zleceniodawca: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź Wykonawca prac: Geopartner Sp. z o.o. ul. Skośna 39B Kraków Geopartner Sp. z o.o.

4 . Wstęp Na zlecenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka 35, Łódź, firma Geopartner Sp. z o.o. wykonała badania georadarowe. Celem przeprowadzonych prac było rozpoznanie stanu nawierzchni, warstw konstrukcyjnych oraz podbudowy na wskazanym przez Zleceniodawcę obszarze. Niniejsze opracowanie powinno posłużyć do weryfikacji i uzupełnienia wiedzy z opracowań archiwalnych.. Charakterystyka rejonu prac.. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu Obszar objęty niniejszym opracowaniem znajduje się na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Badania przeprowadzono w wyznaczonych przez Zleceniodawcę trzech trasach pomiarowych: ciąg o długości 500 m 5 ciągów o długości 300 m, 6 ciągów o długości Lokalizacja obszaru prac została przedstawiona na mapie lokalizacyjnej w skali : stanowiącej załącznik nr oraz na mapie lokalizacyjnej w skali : stanowiącym załącznik nr... Charakterystyka wykonanych badań Wykonane prace miały na celu rozpoznanie terenu pod kątem wykrycia ewentualnych nieciągłości, zaburzeń poziomych układów warstw, osiadań, pustek lub rozluźnień oraz określenie układu warstw geotechnicznych i geologicznych. Lokalizacja, głębokość i ilość wykonanych profili georadarowych była konsultowana i ustalona ze Zleceniodawcą podczas wykonywania prac terenowych. Badania umożliwiły osiągnięcie zamierzonego celu. 3. Badania geofizyczne W polskim prawie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów Geopartner Sp. z o.o. 3

5 budowlanych metoda jest wymieniona w 4 pkt ppkt d w brzmieniu <badania georadarowe>. (Dz. U. Nr 6 poz. 839). Jest ona wykorzystywana jako metoda rozpoznawania struktury ośrodka gruntowego. 3.. Wprowadzenie Do ciągłego i bezinwazyjnego odwzorowania ośrodka geologicznego powszechnie stosowane są metody geofizyczne. Ocena warunków geologicznych ośrodka gruntowego na podstawie tylko punktowej informacji z otworów nie jest całkowicie obiektywną oceną jego faktycznego stanu. Lokalna degradacja struktury (np. w wyniku konsolidacji, sufozji, erozji strefy przemarzania i naturalnej destrukcji wietrzeniowej i in.), jest zjawiskiem powszechnym i trudnym do odtworzenia oraz zobrazowania metodami punktowymi. Ponadto badania i pomiary wykonywane przez wiele grup specjalistów, różnymi metodami i przyrządami nie stanowią dobrego materiału źródłowego i archiwalnego do badania zmian ciągłości ośrodka gruntowego czy np. rozpoznaniu uprzywilejowanych stref filtracji. Punktowa ocena stanu technicznego gruntu, stanowiąca bazę danych do projektowania, modernizacji czy rekonstrukcji, powinna być wykonana ze zmiennym interwałem dopasowanym do zakresu i wielkości zmian poziomych i pionowych. W odcinku jednorodnym wewnętrznie należy je wykonać zdecydowanie rzadziej niż w strefie gdzie występują np. skomplikowane warunki gruntowe. Dla potrzeb wykonania zadania we współpracy ze Zleceniodawcą zaprojektowano i wykonano pomiary geofizyczne metodą georadarową. 3.. Opis metody ciągłych badań georadarowych Metoda georadarowa jest metodą falową, bazującą na zmienności parametru ośrodka zwanego stałą dielektryczną. Jest to nieniszcząca technika pomiaru ciągłości i jednorodności ośrodka gruntowego - w skrócie GPR (Ground Penetrating Radar), o częstotliwościach sygnału z zakresu 0 MHz do kilku GHz. Ogólna zasada działania georadaru polega na skanowaniu echa sygnału wysyłanego do badanego ośrodka przez system georadarowy. W zależności od potrzeb można skanować bardzo dokładnie zmiany w gruncie. Rozdzielczość pozioma i pionowa obrazu, a więc zmian wewnętrznych gruntu może sięgać przez cm do milimetrów zależnie od potrzeb i celu badań. Zazwyczaj pomiar georadarowy wykonuje się tzw. powierzchniową metodą refleksyjną (odbicie sygnału) - gdzie nadajnik i odbiornik w stałej odległości od siebie przemieszczają się regularnie po powierzchni terenu, a punkt odbicia i pojedyncza trasa pomiarowa echa leży w połowie odległości nadajnik odbiornik wg schematu (Rys. 3.). Geopartner Sp. z o.o. 4

6 . Rys. 3.. Przykład powierzchniowego pomiaru georadarowego Czas rejestracji związany jest z głębokością, natomiast wielkość amplitudy odbicia jest wprost proporcjonalna do kontrastu prędkości fali w obu ośrodkach nad i pod granicą odbijającą. Tak więc czas odbicia impulsu po skalowaniu w głębokość odwzorowuje położenie granic odbijających, natomiast zmiana amplitudy odbicia wzdłuż danej granicy świadczy o zmianach własności fizycznych w ośrodku nad i pod granicą odbijającą. Nadajnik systemu generuje impulsowy sygnał fali elekromagnetycznej a odbiornik rejestruje jego echo i czas jego przyjścia. Układ nadawczo - odbiorczy jest sterowany przez jednostkę kontrolną pomiarową za pomocą kabli i oprogramowania pomiarowego zainstalowanego na komputerze typu laptop. System ekranowany minimalizuje wpływ zakłóceń elektromagnetycznych od infrastruktury zewnętrznej. Poniżej opisano charakterystyczne efekty interpretowane na profilach georadarowych: Odbicie fali od granicy warstw: - identyfikuje i odwzorowuje warunki strukturalne badanego ośrodka (układ warstw) - identyfikuje i odwzorowuje cechy litologiczne gruntu i ich zmienność (zmiany materiałowe) - dyfrakcja (załamanie fali) - identyfikuje wszelkie niejednorodności jak kanał, pustka, korzeń, rura, kabel, kamień itp. niezależnie od ich własności magnetycznych - zmiana amplitudy fali wskazuje na zmianę właściwości prześwietlanej warstwy. Śledzenie zmian obrazu strukturalnego ośrodka na podstawie zmian charakteru odbić na obrazie radarowym jest elementarną i najczęściej stosowaną metodą wykorzystania techniki georadarowej w zagadnieniach geologiczno - inżynierskich Zakres i metodyka wykonanych badań geofizycznych Właściwe prace geofizyczne zostały poprzedzone wyznaczeniem na terenie badań położenia profili georadarowych na podstawie domiarów do charakterystycznych punktów Geopartner Sp. z o.o. 5

7 w terenie. Położenie profili georadarowych na terenie badań przedstawiono na załącznikach nr Badania wykonano wzdłuż linii wskazanych przez Zleceniodawcę na wytypowanych pasach płyt betonowych nawierzchni drogi startowej na terenie Portu Lotniczego Łódź. Prace terenowe wykonano w dniu czerwca 0 r. Kolejnym etapem były prace kameralne obejmujące przetwarzanie i interpretację danych geofizycznych, lokalizacje wykrytych anomalii na mapie cyfrowej oraz wykonanie końcowego opracowania. Badania wykonano georadarowym systemem pomiarowym firmy IDS ze zintegrowanym wielokanałowym zestawem dipolowych, ekranowanych anten o średniej częstotliwości wysyłanego impulsu 600 i 600 MHz. Pomiar przeprowadzono wykorzystując specjalnie przystosowany do systemu wielokanałowego ręczny wózek pomiarowy. Na terenie pomiarowym wytyczono i wykonano: - profil georadarowy podłużny (Profil ) do pasa startowego, obejmujący cały jego zakres o długości 500 mb; - 5 profili georadarowych podłużnych (Profil, Profil 3, Profil 4, Profil 5, Profil 6) do pasa startowego o długości 300 mb, na odcinku od km do +50; - 6 profili poprzecznych (Profil 7, Profil 8, Profil 9, Profil 0, Profil, Profil ) do pasa startowego o długości 60 mb każdy, na odcinku od km do +5. W sumie dla potrzeb wykonania inspekcji stanu warstw płyty, podbudowy i płytkiego podłoża DS zaprojektowano i wykonano profilowań georadarowych. Łącznie wykonano 4360 metrów bieżących. Zasięg głębokościowy pomiarów georadarowych, w zależności od rodzaju anteny, wyniósł,5 oraz 3,0 m. Całkowity zakres prac geofizycznych przedstawiono w tabeli 3.. Tabela 3.. Szczegółowy zakres badań geofizycznych Lp. Rodzaj profili Ilość Długość [m] profil georadarowy podłużny anteną 600 i 600 MHz 500 profile georadarowe podłużne anteną 600 i 600 MHz profile georadarowe poprzeczne anteną 600 i 600 MHz RAZEM Otrzymane dane już w trakcie pomiaru poddawane były wstępnej analizie, po której typowano miejsca wskazujące na zaburzenia struktury ośrodka Wyniki badań geofizycznych Położenie i kierunek profili georadarowych zostały naniesione na schemacie w skali :000 oraz :500 (zał ). Wyniki wykonanych badań wraz z interpretacją Geopartner Sp. z o.o. 6

8 przedstawiono na załącznikach w formie przekrojów georadarowych w skali :000/0. Oś pozioma na przekroju odpowiada rosnącemu metrażowi konkretnego profilu, natomiast oś pionowa odpowiada głębokości. W procesie skalowania osi pionowej dobrano prędkość fali w oparciu o korelację kształtu obrazu na echogramie z jego matematycznym modelem. Wykonane profile obrazują strukturę warstw nawierzchni płyty, podbudowy oraz górnych warstw gruntów rodzimych. Zinterpretowane przekroje georadarowe zawierają wydzielone granice pomiędzy poszczególnymi warstwami w obrębie podbudowy (warstwy tłucznia łamanego oraz spoiwa cementowego) i nawierzchni (warstwa betonowo asfaltowa) oraz pomiędzy podbudową a gruntem. Przebieg granic skorelowano z otrzymanymi od Zleceniodawcy geotechnicznymi przekrojami koncepcyjnymi dla poszczególnych odcinków pasa startowego. Dodatkowo na przekrojach wykonanych anteną 600 MHz oznaczono widoczną granicę litologiczną, która prawdopodobnie jest granicą pomiędzy gruntami spoistymi a wkładkami gruntów niespoistych. Na kontakcie tych warstw dochodzi do zjawisk towarzyszących migracji wód opadowych. Pojawiają się tutaj wypłukiwania materiału niespoistego, co prowadzi do osiadań płyt i w konsekwencji ich pękaniu pod wpływem działających obciążeń. W celu potwierdzenia występowania niekorzystnych zjawisk w obrębie gruntów należy wykonać wiercenia sprawdzające. Ich lokalizację naniesiono na mapę dokumentacyjną (zał ) oraz profile geoaradrowe (zał ). Podczas interpretacji największą uwagę poświęcono zaburzeniu ciągłości granicy pomiędzy warstwą oddzielającą spoiwem cementowym lub podsypką tłucznia, a gruntem. Zaburzenia tej granicy mogą być związane z głębszymi zmianami, natomiast deformacje przekładają się na wyższe warstwy nasypowe i płyty betonowo - asfaltowe. Podczas interpretacji przekrojów podłużnych i poprzecznych brano pod uwagę ich wzajemną korelację pomiędzy kierunkami. Na przekrojach podłużnych i poprzecznych wykonanych anteną 600 MHz oznaczono deformacje w obrębie warstw konstrukcyjnych podłoża oraz nawierzchni płyty, które naniesiono na przekroje georadarowe (zał ). Na przekrojach georadarowych, wykonanych anteną 600 MHz w miejscach widocznych oznaczono również granicę litologiczną. Na załącznikach naniesiono anomalie georadarowe. Anomalia numer odpowiada zaobserwowanym zjawiskom zaburzenia ciągłości warstw oraz osiadaniom. Anomalia numer reprezentuje wykryte zawilgocenia, zmiany strukturalne, gruz oraz głazy, lub możliwe występowanie niezinwentaryzowanej infrastruktury. Wszystkie ponumerowane anomalie georadarowe wpisano do tabeli anomalii znajdującej się w załączniku numer 5. Geopartner Sp. z o.o. 7

9 Dodatkowo wszystkie anomalie w obrębie granicy podbudowa/grunt naniesiono na schemat profili (zał ). W sumie wyznaczono 9 stref anomalnych w obu kierunkach o łącznej długości 987 mb. Ze względu na fakt dublowania się anomalii (profilowanie wykonano w siatce kierunków) oraz występowania anomalii równoległych w obrębie różnych warstw (ich pochodzenie jest zazwyczaj tożsame) dokonano wydzielenia anomalii dla poszczególnych stref: W obrębie nawierzchni betonowo asfaltowej wyznaczono 67 anomalii o łącznej długości mb, co stanowi 5 % długości wszystkich profili. W obrębie warstw podbudowy wyznaczono wyznaczono 4 anomalie o łącznej długości 74 mb, co stanowi 7 % długości wszystkich profili. W obrębie granicy między podbudową a gruntem wyznaczono 5 anomalii o łącznej długości 593 mb, co stanowi 4 % długości wszystkich profili. W obrębie podłoża budowlanego wyznaczono 3 anomalii o łącznej długości 559 mb, co stanowi % długości wszystkich profili. Badania wykazały liczne defekty podbudowy pasa startowego oraz górnych warstw gruntu, widoczne na profilach podłużnych oraz poprzecznych. Efektem kilku etapów rozbudowy pasa startowego, są różnice w jego w budowie. Dodatkowo, poprzez nacisk wywierany na płyty od lądujących samolotów oraz infiltrującą poniżej wodę, płyty osłabiają swoją nośność co uwidacznia się poprzez liczne pęknięcia i szczeliny w nawierzchni, a także lokalne denudacje zaobserwowane na powierzchni płyty w miejscach gromadzenia się wód opadowych. Dodatkowe zagadnienie stanowi obecność strefy symetrycznego ugięcia granic geotechnicznych i/lub geologicznych na głębokości od 0,3 m do,35 m w zakresie od km do km Strefa ta może wynikać zarówno ze sposobu wykonania podbudowy drogi startowej jak również z naturalnego ułożenia warstw geologicznych. Nie można także wykluczyć długotrwałego osiadania w gruntach o osłabionej nośności pod wpływem wywieranych obciążeń. Materiały dokumentacyjne otrzymane od Zleceniodawcy nie dają możliwości interpretacyjnych danego obszaru, dlatego zaleca się wykonanie geologicznych otworów sprawdzających. Ich lokalizację naniesiono na mapę dokumentacyjną (zał ) oraz profile geoaradrowe (zał ). Geopartner Sp. z o.o. 8

10 4. Podsumowanie Niniejsze sprawozdanie wykonano na zlecenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka 35, Łódź, prace terenowe wykonano w dniu czerwca 0 roku. Do poszukiwań użyto systemu radarowego systemem pomiarowego firmy IDS ze zintegrowanym wielokanałowym zestawem dipolowych, ekranowanych anten o średniej częstotliwości wysyłanego impulsu 600 i 00 MHz. Celem prowadzonych prac było rozpoznanie ośrodka pod kątem budowy warstw nawierzchni, podbudowy i górnych warstw gruntu rodzimego, na wskazanym przez Zleceniodawcę obszarze. Wykonane profilowania georadarowe przedstawiły rzeczywisty stan struktury warstw nawierzchni, podbudowy i górnych warstw gruntu rodzimego oraz wskazały strefy anomalii i zaburzeń struktury do głębokości 3 m. Wytypowany, stosunkowo niewielki zakres badań wykazał szereg anomalii przedstawionych na profilach georadarowych (zał ). Już na ich podstawie określono wstępnie stan nawierzchni, konstrukcji płyty i podbudowy pasa startowego jako zły, wymagający przebudowy bądź naprawy. Niemniej jednak w celu jednoznacznego określenia stanu technicznego całego pasa DS konieczne jest wykonanie siatki profili georadarowych o dużo większym zagęszczeniu i połączonych z otworowymi badaniami korelacyjnymi. Wskazano lokalizację kilku sprawdzających otworów geologicznych mających na celu potwierdzenie występujących niekorzystnych zjawisk anomalnych oraz nierozpoznanych warstw geotechnicznych i/lub geologicznych. Geopartner Sp. z o.o. 9

11 5. Dokumentacja zdjęciowa z pomiarów czerwiec 0 r. Geopartner Sp. z o.o. 0

12 TEREN PRAC WYKONAWCA: TEMAT: "Geopartner" Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39 B tel ; fax , Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Nawierzchnia drogi startowej Portu Lotniczego Łódź w km LOKALIZACJA: NAZWA RYSUNKU: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie Mapa lokalizacyjna ogólna skala: : OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak zał.

13 TEREN PRAC "Geopartner" Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39 B tel ; fax , WYKONAWCA: TEMAT: Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Nawierzchnia drogi startowej Portu Lotniczego Łódź w km LOKALIZACJA: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie NAZWA RYSUNKU: Mapa lokalizacyjna szczegółowa OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak skala: : zał.

14 A Profil_ Profil_3 OT km km km +00 km +50 Kanalizacja kablowa OT Profil_ Profil_4 Profil_5 Profil_6 Profil_ 5 m Profil_ 50 m Profil_0 50 m Profil_9 50 m Profil_8 50 m Profil_7 50 m Legenda 5 m Profil_ przebieg profili georadarowych lokalizacja proponowanego otworu sprawdzającego anomalia georadarowa na granicy podbudowa/grunt Odcinek drogi startowej dobudowany w 000 r. Najstarszy odcinek drogi startowej Geopartner Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39B tel ; fax WYKONAWCA: TEMAT: Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Nawierzchnia drogi startowej Portu Lotniczego Łódź w km LOKALIZACJA: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie NAZWA RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna cz. OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak skala: :000 zał. 3.

15 km +430 km +00 km +500 OT Profil_ Legenda Profil_ przebieg profili georadarowych lokalizacja proponowanego otworu sprawdzającego anomalia georadarowa na granicy podbudowa/grunt Odcinek drogi startowej dobudowany w 006 r. Odcinek drogi startowej dobudowany w 004 r. Odcinek drogi startowej dobudowany w 000 r. Geopartner Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39B tel ; fax WYKONAWCA: TEMAT: Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Nawierzchnia drogi startowej Portu Lotniczego Łódź w km LOKALIZACJA: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie NAZWA RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna cz. OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak skala: :000 zał. 3.

16 km km +00 km +50 Kanalizacja kablowa 7.5 m 7m Profil_ Profil_3 7m OT A : 7 m Profil_ 7m Profil_4 Profil_5 Profil_6 7m Legenda 7.5 m Profil_ przebieg profili georadarowych lokalizacja proponowanego otworu sprawdzającego anomalia georadarowa na granicy podbudowa/grunt Profil_ 5 m Profil_ 50 m 50 m Profil_0 Profil_9 50 m Profil_8 50 m Profil_7 50 m 5 m Geopartner Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39B tel ; fax WYKONAWCA: TEMAT: Odcinek drogi startowej dobudowany w 000 r. Najstarszy odcinek drogi startowej Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Nawierzchnia drogi startowej Portu Lotniczego Łódź w km LOKALIZACJA: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie NAZWA RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna cz. 3 OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak skala: :500 zał. 3.3

17 Profil_ Najstarszy odcinek drogi startowej Odcinek drogi startowej dobudowany w 000 r. Odcinek drogi startowej dobudowany w 004 r. Odcinek drogi startowej dobudowany w 006 r. Legenda km dylatacja, strefa gromadzenia się wód opadowych zmiana nawierzchni asfaltowej OT OT nawierzchnia miejscowo połatana Odległość [m] km +500 Profil_ OT antena 600 MHz lokalizacja georadarowych profili poprzecznych osiadania, zaburzenia ciągłości anomalie strukturalne: zawilgocenia, infrastruktura, głazy Profil_6 Profil_5 TEMAT: Profil_4 Profil_3 lokalizacja proponowanego otworu sprawdzającego miejsce pęknięcia nawierzchni DS na kierunku profilu georadarowego Geopartner Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39B tel ; fax WYKONAWCA: Profil_ OT granica nierozpoznanych warstw geotechnicznych lub geologicznych Profil_ spąg warstwy kruszywa łamanego antena 600 MHz spąg warstwy spoiwa cementowego spąg warstwy betonu asfaltowego Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Nawierzchnia drogi startowej w km LOKALIZACJA: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie NAZWA RYSUNKU: Głębokościowe przekroje georadarowe OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak skala: :000/0 zał. 4.

18 Najstarszy odcinek drogi startowej km km +50 km Najstarszy odcinek drogi startowej Profil_6 Najstarszy odcinek drogi startowej km km km +50 Legenda km +50 Odległość [m] Odcinek DS dobudowany w 000 r. Profil_ Odległość [m] Profil_5 km +50 Odległość [m] antena 00 MHz Najstarszy odcinek drogi startowej km +50 Odległość [m] Profil_4 Odcinek DS dobudowany w 000 r. Odległość [m] antena 00 MHz km Profil_3 Odcinek DS dobudowany w 000 r. antena 00 MHz Najstarszy odcinek drogi startowej Odcinek DS dobudowany w 000 r. antena 00 MHz Profil_ Odcinek DS dobudowany w 000 r. spąg warstwy spoiwa cementowego spąg warstwy kruszywa łamanego granica nierozpoznanych warstw geotechnicznych lub geologicznych lokalizacja georadarowych profili poprzecznych osiadania, zaburzenia ciągłości anomalie strukturalne: zawilgocenia, infrastruktura, głazy spąg warstwy betonu asfaltowego antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz Geopartner Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39B tel ; fax WYKONAWCA: TEMAT: Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Profil_ Profil_ Profil_0 Profil_9 Profil_8 Profil_7 Profil_ Profil_ Profil_0 Profil_9 Profil_8 Profil_7 Profil_ Profil_ Profil_0 Profil_9 Profil_8 Profil_7 Profil_ Profil_ Profil_0 Profil_9 Profil_8 Profil_7 Profil_ Profil_ Profil_0 Profil_9 Profil_8 Profil_7 Nawierzchnia drogi startowej w km LOKALIZACJA: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie NAZWA RYSUNKU: Głębokościowe przekroje georadarowe OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak skala: :000/0 zał. 4.

19 Profil_7 Profil_8 Profil_9 km +05 km Profil_0 Profil_ km +5 km +075 Profil_ Legenda km +5 km +75 Profil_ spąg warstwy kruszywa łamanego granica nierozpoznanych warstw geotechnicznych lub geologicznych lokalizacja georadarowych profili podłużnych osiadania, zaburzenia ciągłości anomalie strukturalne: zawilgocenia, infrastruktura, głazy antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz spąg warstwy spoiwa cementowego Odległość [m] antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz antena 600 MHz Odległość [m] Odległość [m] Odległość [m] Odległość [m] Odległość [m] spąg warstwy betonu asfaltowego Geopartner Sp. z o.o Kraków, ul. Skośna 39B tel ; fax WYKONAWCA: TEMAT: Badania georadarowe drogi startowej w Porcie Lotniczym Łodź im. Władysława Reymonta OBIEKT: Profil_ Profil_3 Profil_ Profil_6 Profil_5 Profil_4 Profil_ Profil_3 Profil_ Profil_6 Profil_5 Profil_4 Profil_ Profil_3 Profil_ Profil_6 Profil_5 Profil_4 Profil_ Profil_3 Profil_ Profil_6 Profil_5 Profil_4 Profil_ Profil_3 Profil_ Profil_6 Profil_5 Profil_4 Profil_ Profil_3 Profil_ Profil_6 Profil_5 Profil_4 Nawierzchnia drogi startowej w km LOKALIZACJA: miasto Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki, woj. łódzkie NAZWA RYSUNKU: Głębokościowe przekroje georadarowe OPRACOWAŁ: Piotr Jadczak skala: :000/0 zał. 4.3

20 Załącznik 5 Tabela anomalii na poszczególnych profilach georadarowych

21 Początek zmiany [m] Koniec zmiany [m] Zmiana/efekt radarowy Długość zmiany [m] Profil Nawierzchnia Podbudowa Geopartner Sp. z o.o.

22 Profil Granica podbudowa/podłoże bud. Podłoże budowlane Nawierzchnia Podbudowa Geopartner Sp. z o.o. 3

23 Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil Nawierzchnia Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil 4 Nawierzchnia Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil 5 Nawierzchnia Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil 6 Nawierzchnia Geopartner Sp. z o.o. 4

24 Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil 7 Nawierzchnia Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil 8 Nawierzchnia 0 3 Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil 9 Nawierzchnia 0 Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil 0 Nawierzchnia Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil Nawierzchnia Podbudowa Geopartner Sp. z o.o. 5

25 Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Profil Nawierzchnia 5 36 Podbudowa Granica podbudowa/podłoże bud Podłoże budowlane Geopartner Sp. z o.o. 6

Badania geofizyczne dróg i autostrad

Badania geofizyczne dróg i autostrad Badania geofizyczne dróg i autostrad Z ostatniego raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o stanie dróg krajowych wynika, iż ponad połowa dróg krajowych wymaga przeprowadzenia różnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej w m. Kalonka - Borki dł. 313 mb

Remont drogi gminnej w m. Kalonka - Borki dł. 313 mb . NIP: 729-01-10-515 ul. Obywatelska 137 94-104 Łódź tel. 042 687 33 49 fax 042 687 62 48 email: drogmar@wp.pl www.drogmar.com EGZ 1 Lokalizacja: Działka nr 71, 72/2, 68/1. dł. 313 mb Inwestor: Gmina Nowosolna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA ROZPOZNANIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA POTRZEB DROGI GMINNEJ UL.SZPACZEJ W MSC. ZABIEŻKI GMINA CELESTYNÓW, WOJ

ANALIZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA ROZPOZNANIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA POTRZEB DROGI GMINNEJ UL.SZPACZEJ W MSC. ZABIEŻKI GMINA CELESTYNÓW, WOJ ANALIZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA ROZPOZNANIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA POTRZEB DROGI GMINNEJ UL.SZPACZEJ W MSC. ZABIEŻKI GMINA CELESTYNÓW, WOJ. MAZOWIECKIE - Czerwiec 2015 - Spis treści 1. Cel badań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

6 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu Uszkodzenia nawierzchni Normy i przepisy / Literatura...21

6 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu Uszkodzenia nawierzchni Normy i przepisy / Literatura...21 TPA Sp. z o.o. Tel.: +48 (0)22 / 738 22 00 ul. Parzniewska 8 Fax: +48 (0)22 / 738 22 01 PL - 05800 Pruszków / Polska http://www.tpaqi.com Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres prac...3 3 Pomiary georadarem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Jednostka projektowa: P r z e d s i ę b i o r s t w o P r o j e k t o w o H a n d l o w o U s ł u g o w e P I E D A N D a n i e l P i e t r z a k s i e d z i b a / a d r e s k o r e s p o n d e n c y j

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE

BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE BADANIA STANU TECHNICZNEGO WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH BADANIA GEOFIZYCZNE Więcej informacji: tel. kom. 600 354 052; 601 322 033; marketing@pbg.com.pl Przyczyny uszkodzeń wałów: osłabienie struktury korpusu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań metodą georadarową budynku dawnego kościoła Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie

Wyniki badań metodą georadarową budynku dawnego kościoła Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie Wyniki badań metodą georadarową budynku dawnego kościoła Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie Wrocław 201 RADAR Wilczyce, ul. Borowa 28A 51-61 Wrocław tel. 509 99 11 fax 71 67 24 55 info@gpr.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 e-mail: koziolek@epoczta.pl Inwestycja: Remont drogi gminnej nr G000002 Wieprz Kościół Górki- Twierdza od km 0+006.5 do km 2+234 Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej nr E w miejscowości Stare Skoszewy

Modernizacja drogi gminnej nr E w miejscowości Stare Skoszewy . NIP: 729-01-10-515 ul. Obywatelska 137 94-104 Łódź tel. 042 687 33 49 fax 042 687 62 48 email: drogmar@wp.pl www.drogmar.com Modernizacja drogi gminnej nr. 106319E EGZ 1 Lokalizacja: Obręb : Nowe Skoszewy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ULICY POCZTOWEJ, REYMONTA I NOWOPROJEKTOWANEJ W STAWISKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ULICY POCZTOWEJ, REYMONTA I NOWOPROJEKTOWANEJ W STAWISKACH PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ULICY POCZTOWEJ, REYMONTA I NOWOPROJEKTOWANEJ W STAWISKACH NR. DZIAŁEK:407, 357, 223,,1029, 477/2,,1026/1 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A FAŁKÓW

GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A FAŁKÓW Jednostka projektowa ETGAR Krzysztof Wójcik 30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306 535 074 455, tel. 500 103 628 kom: 500 103 628; 502 063 472 NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827 biuro@etgar.pl BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ: EGZ. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SREBROWO-RUTKI W DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA 35 18-430 WIZNA PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/64 18-400 ŁOMŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1 BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok.1 Znak rej.: S66-2/2010 Zleceniodawca (Inwestor): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska GEOWIERT Usługi Geologiczne Gabriel Marek Rzepka Adres biura: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 NIP 754-102-93-90 Tel./fax (77) 453-06-88 Telefon

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU GODZIMIERZ-MARCELIN INWESTOR GMINA SZCZECINEK UL. PILSKA 3 78-400 SZCZECINEK ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Droga gminna, Gmina Szczecinek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe od km rob do km rob

OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe od km rob do km rob OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 Roboty realizowane na działce o Nr ewidencyjnym 33 obręb geodezyjny Rutki Nowe, gm. Augustów, pow. augustowski,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA UPROSZCZONA BRANŻA DROGOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA UPROSZCZONA BRANŻA DROGOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA UPROSZCZONA BRANŻA DROGOWA TYTUŁ: Remont drogi gminnej Rzechcino Nieckowo. ADRES BUDOWY: Województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Potęgowo, droga gminna Rzechcino Nieckowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych)

PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych) egz. nr BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Łukasz Filin ul. Koralowa 11/51, 20-583 Lublin STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych) OBIEKT: Przebudowa zjazdu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel.

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel. PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: 423-50-67; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17 PROJEKT TECHNICZNY utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej na dz. nr

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Temat: Część: Zarząd Inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Probus Nieruchomości Artur Ratka, ul. Św. Kazimierza 1 lok. 4, 42-200 Częstochowa nip: 9490249093, tel. 509521710 Projekty instalacji sanitarnych oraz budownictwa drogowego DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Wrona

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Wrona Inwestor Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28-363 Oksa Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Wrona Projekt wykonawczy Drogowa Data Wrzesień 2012 Stadium Branża Zespół projektowy Projektant

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport z odwiertów konstrukcji nawierzchni drogi wraz z pomiarami ugięć sprężystych belką Benkelmana

Raport z odwiertów konstrukcji nawierzchni drogi wraz z pomiarami ugięć sprężystych belką Benkelmana Bydgoszcz, czerwiec 2015r. BAGEO s.c Tomasz Romiński Slawomir Stawski, ul. Nałkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz, www.bageo.pl biuro@bageo.pl NIP: 953 263 92 33 REGON: 341428797 Temat opracowania: Raport

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Opracował mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 10.03.2010

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE LABGEO Wit Stanisław Witaszak Ul. Zamojskich 15E 63-000 Środa Wlkp. Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE - DEFINICJA 1. Wg obowiązujących przepisów: Nawierzchnie betonowe 30 lat; Nawierzchnie podatne 20

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Al. Wolności poprzez dobudowę przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Malinowej w Drogoszewie z ul. Al. Wolności w Wyszkowie.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY DLA POTRZEB REMONTU I PRZEBUDOWY DROGI GRUNTOWEJ Obiekt: ULICA NASTURCJOWA W ŁODZI Działka Nr ewid. 799/1 obręb W-47 Inwestor: URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ WIDZEW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 043/13/01

Sprawozdanie nr 043/13/01 D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O ś A G R U N T O W E G O Sprawozdanie nr 043/13/01 INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce. ZLECENIODAWCA: SUDOP POLSKA SP. z o.o. ul. Tamka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI

Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE 1.1 Inwestor 1.2 Biuro projektowe 1.3 Podstawa formalno prawna 1.4 Cel i zakres opracowania 1.5 Materiały wyjściowe II.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny ; skala 1:5000 2. Projekt zagospodarowania terenu ; skala 1:500 Rys. nr 1 3. Przekrój normalny ; skala 1:50 - Rys. nr 2 4.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 105506 L w miejscowości Krzesimów, gmina Mełgiew od km 0+0,00 do km 1+231,50 Inwestor: Gmina Mełgiew Adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości opracowania str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. Część opisowa 1. Zakres robót str. 3 2. Opis techniczny str. 4-6 B. Część rysunkowa 1. Wypis z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia Inwestor Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28-363 Oksa Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 355032T Tyniec - Dzierążnia Projekt wykonawczy Drogowa Data Wrzesień 2012 Stadium Branża Zespół projektowy Projektant

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

DRÓG NA OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH TUCHOMEK

DRÓG NA OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH TUCHOMEK PRZEDMIAR ROBÓT EGZ. NR Opracowanie: BRANŻA DROGOWA Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH TUCHOMEK W MIEJSCOWOŚCI DOBRZEWINO Zamawiający / Inwestor: GMINA SZEMUD UL. KARTUSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Gmina Dąbie, Obręb m. Szczawno. Gmina Dąbie, ul.szeroka 4, Dąbie. Zlecenie Inwestora z czerwca 2013r

PROJEKT WYKONAWCZY. Gmina Dąbie, Obręb m. Szczawno. Gmina Dąbie, ul.szeroka 4, Dąbie. Zlecenie Inwestora z czerwca 2013r BIURO USŁUG DROGOWYCH NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE PAWEŁ STEFAŃCZYK ul. C.K. NORWIDA 2, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE tel. 603-926292, e-mail: biurops@interia.pl egz. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT Remont drogi

Bardziej szczegółowo