UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 maja 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 maja 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 1. Definicje pojęć użytych w Uchwale: 1) Organizator jednostka samorządowa zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13); 2) Operator podmiot świadczący usługi w zakresie transportu publicznego zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13); 3) Przewoźnik podmiot świadczący usługi w zakresie transportu publicznego osób nie będący Operatorem; 4) Obiekty przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnione dla operatorów i przewoźników wymienione w Załączniku do uchwały Gmina Miejska Kraków określa przystanki komunikacyjne i dworce, których jest właścicielem bądź zarządzającym udostępnione dla operatorów i przewoźników zgodnie z Załącznikiem do uchwały. 2. Pozostałe przystanki komunikacyjne nie wymienione w Załączniku, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnione są tylko dla operatorów i ich wykaz ogłasza Organizator Organizator udostępnia Operatorowi Obiekty na mocy odrębnego uzgodnienia w związku z organizowaniem funkcjonowania komunikacji miejskiej. 2. Organizator udostępnia Przewoźnikowi Obiekty na wniosek Przewoźnika. Wniosek musi być zgodny z procedurą ogłoszoną przez Organizatora. Po rozpatrzeniu wniosku Organizator wydaje Przewoźnikowi uzgodnienie zasad korzystania z przystanków Za korzystanie przez Operatora i Przewoźnika z Obiektów będą pobierane opłaty zgodnie z odrębną Uchwałą Rady Miasta Krakowa. 2. Opłaty będą naliczane na podstawie aktualnych rozkładów jazdy dla funkcjonujących linii komunikacyjnych. 3. Nie uiszczenie opłat w terminie wyznaczonym prze Organizatora będzie skutkowało cofnięciem wydanego uzgodnienia Zasady korzystania z Obiektów: 1) Przystanki komunikacyjne oznaczone w Załączniku jako przelotowe służą wyłącznie do zatrzymywania się w celu wymiany pasażerów na czas nie dłuższy niż 1 minuta. 2) Przystanki komunikacyjne oznaczone w Załączniku jako początkowe/końcowe zlokalizowane są na pętlach, gdzie nie jest prowadzony normalny ruch samochodowych. Pętle zlokalizowane są przy drogach publicznych. Czas postoju dla linii zaczynającej bądź kończącej swój bieg jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku i będzie określony przez Organizatora w uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków. Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 1

2 3) Przystanki komunikacyjne oznaczone w Załączniku jako początkowe/końcowe można umieścić w rozkładzie jazdy jako przelotowe i korzystać z nich zgodnie z pkt. 2). 4) Z peronów przystankowych znajdujących się na terenie dworców można korzystać zarówno jako z przystanków początkowych/końcowych jak i przystanków przelotowych. Czas postoju na tych peronach jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku i będzie określony przez Organizatora w uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków. 5) Korzystający z Obiektów zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu celem obsługi pasażerów w takim miejscu przystanku, aby nie utrudniało to korzystania innym użytkownikom. 2. Nie stosowanie się do zasad korzystania z Obiektów będzie skutkowało cofnięciem uzgodnienia wydanego przez Organizatora. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników I. DWORCE AUTOBUSOWE: Lp. Nazwa przystanku Lokalizacja Dostępność 1 Czyżyny Dworzec przy ul. Medweckiego 2 Krowodrza Górka przy ul. Fieldorfa-Nila II. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE: Lp. Nazwa przystanku Rodzaj Lokalizacja Kierunek Dostępność 1 Agatowa przelotowy ul. Agatowa Os. Złocień 2 Agatowa przelotowy ul. Agatowa ul. Półłanki 3 AGH przelotowy al. Mickiewicza Cracovia 4 AGH przelotowy al. Mickiewicza Nowy Kleparz 5 Akacjowa przelotowy ul. Pilotów Rondo Młyńskie 6 Akacjowa przelotowy ul. Pilotów ul. Akacjowa 7 Al. 29 Listopada przelotowy al. 29 Listopada ul. Opolska 8 Al. 29 Listopada przelotowy al. 29 Listopada ul. Powstańców 9 Al. 29 Listopada przelotowy ul. Dobrego Pasterza al. 29 Listopada 10 Al. 29 Listopada przelotowy ul. Dobrego Pasterza Rondo Barei 11 Al. Róż przelotowy al. Róż al. Przyjaźni 12 Al. Róż przelotowy al. Róż ul. Rydza-Śmigłego 13 Al. Róż przelotowy al. Przyjaźni al. Gen. W. Andersa 14 Al. Róż przelotowy al. Przyjaźni al. Solidarności 15 Aleksandry przelotowy ul. Aleksandry Bieżanów Nowy 16 Aleksandry przelotowy ul. Aleksandry ul. Mała Góra 17 Architektów przelotowy ul. Architektów Os. Na Stoku 18 Architektów przelotowy ul. Architektów ul. Kocmyrzowska 19 Architektów przelotowy ul. Poległych w Krzesławicach 20 Arka przelotowy ul. Obrońców Krzyża 21 Arka przelotowy ul. Obrońców Krzyża ul. Władysława Jagiełły ul. Bieńczycka ul. Łyszkiewicza 22 Armii Krajowej przelotowy al. Armii Krajowej Centrum 23 Armii Krajowej przelotowy al. Armii Krajowej Rondo Ofiar Katynia 24 Armii Krajowej I przelotowy al. Armii Krajowej Centrum 25 Armii Krajowej I przelotowy al. Armii Krajowej Rondo Ofiar Katynia 26 Baba Jaga przelotowy ul. Leśna Centrum 27 Baba Jaga przelotowy ul. Leśna Ogród Zoologiczny 28 Babińskiego przelotowy ul. Babińskiego Skawina 29 Babińskiego przelotowy ul. Babińskiego ul. Zawiła 30 Babińskiego przelotowy ul. Bunscha Ruczaj Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 1

4 31 Bacutil przelotowy ul. Półłanki ul. Christo Botewa 32 Bacutil przelotowy ul. Półłanki ul. Nad Drwiną 33 Baczyńskiego przelotowy ul. Skotnicka Ruczaj 34 Baczyńskiego przelotowy ul. Skotnicka Skawina 35 Balicka przelotowy ul. Balicka Mydlniki 36 Balicka Wiadukt przelotowy ul. Balicka Bronowice 37 Balicka Wiadukt przelotowy ul. Balicka Centrum 38 Balicka Wiadukt przelotowy ul. Balicka (na wiadukcie) Bronowice 39 Bałuckiego przelotowy ul. Bałuckiego ul. Monte Casino 40 Barbary przelotowy ul. Bieżanowska ul. Półłanki 41 Barbary przelotowy ul. Bieżanowska ul. Telimeny 42 Barska początkowy/końcowy przy ul. Barskiej - 43 Bartnicza przelotowy ul. Drożyska ul. Brzeska 44 Bartnicza przelotowy ul. Drożyska ul. Wyciąska 45 Barycz przelotowy ul. Krzemieniecka Swoszowice 46 Barycz przelotowy ul. Żelazowskiego ul. Koszutki 47 Barycz I przelotowy ul. Żelazowskiego ul. Koszutki 48 Barycz I przelotowy ul. Żelazowskiego ul. Krzemieniecka 49 Batowice przelotowy ul. Powstańców al. 29 Listopada 50 Batowice przelotowy ul. Powstańców Batowice 51 Batowice PKP przelotowy ul. Powstańców al. 29 Listopada 52 Batowice PKP przelotowy ul. Powstańców Batowice 53 Beskidzka przelotowy ul. Beskidzka ul. Klonowica 54 Beskidzka przelotowy ul. Beskidzka ul. Witosa 55 Białoprądnicka przelotowy ul. Białoprądnicka ul. Glogera 56 Białoprądnicka przelotowy ul. Białoprądnicka ul. Opolska 57 Białucha przelotowy ul. Mogilska Centrum 58 Białucha przelotowy ul. Mogilska Nowa Huta 59 Bielany przelotowy ul. Księcia Józefa Kraków 60 Bielany początkowy/końcowy przy ul. Księcia Józefa - 61 Bielany przelotowy ul. Księcia Józefa Kryspinów 62 Bielany Klasztor przelotowy ul. Księcia Józefa Kraków 63 Bielany Klasztor przelotowy ul. Księcia Józefa Kryspinów 64 Bielany Szkoła przelotowy ul. Księcia Józefa Kraków 65 Bielany Szkoła przelotowy ul. Księcia Józefa Kryspinów 66 Bielańska przelotowy ul. Mirowska Piekary 67 Bielańska przelotowy ul. Mirowska ul. Księcia Józefa 68 Bielańskie Skały przelotowy ul. Księcia Józefa Bielany 69 Bielańskie Skały przelotowy ul. Księcia Józefa Kraków 70 Bieńczyce przelotowy ul. Broniewskiego al. Gen. W. Andersa 71 Bieńczyce przelotowy ul. Broniewskiego ul. Łopackiego 72 Bieńczyce przelotowy ul. Obrońców Krzyża 73 Bieńczyce przelotowy ul. Obrońców Krzyża ul.bieńczycka ul. Mikołajczyka 74 Bieńczyce Mleczarnia przelotowy ul. Kocmyrzowska Kocmyrzów 75 Bieńczyce Mleczarnia przelotowy ul. Kocmyrzowska ul. Bieńczycka 76 Bieńczyce Mleczarnia przelotowy ul. Makuszyńskiego ul. Kocmyrzowska 77 Bieńczyce Mleczarnia przelotowy ul. Wańkowicza ul. Kocmyrzowska 78 Bieżanowska przelotowy ul. Bieżanowska ul. Gersona Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 2

5 79 Bieżanowska przelotowy ul. Bieżanowska ul. Wielicka 80 Bieżanowska przelotowy ul. Nowosądecka ul. Wielicka 81 Bieżanowska przelotowy ul. Nowosądecka ul. Witosa 82 Bieżanowska przelotowy ul. Wielicka Bieżanów 83 Bieżanowska przelotowy ul. Wielicka Centrum 84 Bieżanów przelotowy ul. Zarzyckiego Bieżanów 85 Bieżanów Bazy przelotowy ul. Półłanki ul. Agatowa 86 Bieżanów Bazy przelotowy ul. Półłanki ul. Christo Botewa 87 Bieżanów Cmentarz przelotowy ul. Łaczka ul. Kiepury 88 Bieżanów Cmentarz przelotowy ul. Mała Góra ul. Ćwiklińskiej 89 Bieżanów Cmentarz przelotowy ul. Mała Góra ul. Wielicka 90 Bieżanów KAIM przelotowy ul. Stolarza ul. Okreglik 91 Bieżanów Nowy przelotowy ul. Ćwiklińskiej ul. Mała Góra 92 Bieżanów Nowy przelotowy ul. Ćwiklińskiej ul. Teligi 93 Bieżanów Pomnik przelotowy ul. Bieżanowska ul. Mała Góra 94 Bieżanów Pomnik przelotowy ul. Bieżanowska ul. Półłanki 95 Bieżanów Potrzask przelotowy ul. Potrzask ul. Sucharskiego 96 Bieżanów Szkola przelotowy ul. Bieżanowska ul. Mała Góra 97 Bieżanów Szkoła przelotowy ul. Bieżanowska Centrum 98 Bieżanów Trafo przelotowy ul. Bieżanowska Centrum 99 Bieżanów Trafo przelotowy ul. Bieżanowska ul. Mała Góra 100 Biprostal przelotowy al. Kijowska ul. Czarnowiejska 101 Biprostal przelotowy al. Kijowska ul. Wrocławska 102 Biprostal przelotowy ul. Królewska Bronowice 103 Biprostal przelotowy ul. Królewska al. Kijowska 104 Biprostal przelotowy ul. Królewska Plac Inwalidów 105 Biskupa Prandoty przelotowy al. 29 Listopada Nowy Kleparz 106 Biskupa Prandoty przelotowy al. 29 Listopada ul. Opolska 107 Biskupińska przelotowy ul. Biskupińska ul. Obrońców Modlina 108 Biskupińska przelotowy ul. Biskupińska ul. Płk. Dąbka 109 Błonia Kościelnickie przelotowy ul. Pysocice ul. Kościelnicka 110 Błonia Kościelnickie przelotowy ul. Pysocice ul. Narcyza Wiatra 111 Bobrzyńskiego przelotowy ul. Bobrzyńskiego Kampus UJ 112 Bobrzyńskiego przelotowy ul. Bobrzyńskiego ul. Grota- Roweckiego 113 Bociana przelotowy ul. Siewna ul. Jabłonna 114 Bociana przelotowy ul. Siewna ul. Pachońskiego 115 Bogucianka przelotowy ul. Bogucianka autostrada A4 116 Bogucianka przelotowy ul. Bogucianka ul. Tyniecka 117 Bohomolca przelotowy ul. Bohomolca ul. Dobrego Pasterza 118 Bohomolca przelotowy ul. Jancarza Mistrzejowice 119 Bojki przelotowy ul. Wysłouchów ul. Bojki 120 Bojki przelotowy ul. Wysłouchów ul. Halszki 121 Bonarka przelotowy ul. Kamieńskiego R. Matecznego 122 Bonarka przelotowy ul. Kamieńskiego ul. Wielicka 123 Bora- przelotowy ul. Bora- 124 Bora- przelotowy ul. Bora- Nowa Huta ul. Lublańska 125 Borek Fałęcki przelotowy ul. Orzechowa ul. Jeleniogórska 126 Borek Fałęcki przelotowy ul. Zakopiańska Góra Borkowska Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 3

6 127 Borek Fałęcki przelotowy ul. Zakopiańska Rondo Matecznego 128 Borkowska przelotowy ul. Borkowska Kliny 129 Borkowska przelotowy ul. Borkowska ul. Zawiła 130 Borsucza przelotowy ul. Brożka Łagiewniki 131 Borsucza przelotowy ul. Brożka Łagiewniki 132 Brama Nr 5 przelotowy ul. Igołomska Cło 133 Brama Nr 5 przelotowy ul. Igołomska Nowa Huta 134 Branice przelotowy ul. Branicka ul. Igołomska 135 Branice przelotowy ul. Branicka ul. Kąkolowa 136 Branice I przelotowy ul. Branicka ul. Igołomska 137 Branice I przelotowy ul. Branicka ul. Kąkolowa 138 Branice na Dole przelotowy ul. Karaszewicza- Tokarzewskiego 139 Branice na Dole przelotowy ul. Karaszewicza- Tokarzewskiego ul. Branicka ul. Igołomska 140 Branice Pagórek przelotowy ul. Plastusia ul. Igołomska 141 Branice Pagórek przelotowy ul. Plastusia ul. Branicka 142 Branice Szkoła przelotowy ul. Branicka ul. Igołomska 143 Branice Szkoła przelotowy ul. Branicka ul. Kąkolowa 144 Bratysławska przelotowy ul. Doktora Twardego 145 Bratysławska przelotowy ul. Doktora Twardego Centrum Krowodrza 146 Bratysławska przelotowy ul. Wybickiego Azory 147 Brodowicza przelotowy ul. Brodowicza R. Mogilskie 148 Brogi przelotowy ul. Brogi ul. Czerwonego Prądnika 149 Brogi przelotowy ul. Czerwonego Prądnika ul. Brogi 150 Brogi I przelotowy ul. Brogi ul. Miechowity 151 Brogi I przelotowy ul. Miechowity ul. Brogi 152 Bronowice przelotowy ul. Bronowicka Bronowice 153 Bronowice przelotowy ul. Bronowicka Centrum 154 Bronowice Małe przelotowy ul. Balicka Balice 155 Bronowice Małe przelotowy ul. Balicka Centrum (linie nocne) 156 Bronowice Małe przelotowy ul. Na Błonie ul. Lindego 157 Bronowice Mleczarnia przelotowy ul. Balicka Balice 158 Bronowice Mleczarnia przelotowy ul. Balicka Centrum 159 Bronowice Wiadukt przelotowy al. Armii Krajowej Rondo Ofiar Katynia 160 Bronowice Wiadukt przelotowy al. Armii Krajowej ul. Czarnowiejska 161 Bronowice Wielkie przelotowy ul. Ojcowska ul. Chełmońskiego 162 Bronowice Wielkie przelotowy ul. Ojcowska ul. Jasnogórska 163 BrŰcknera przelotowy ul. Skotnicka Skotniki Szkoła 164 BrŰcknera przelotowy ul. Skotnicka ul. Babińskiego 165 Bujaka przelotowy ul. Halszki Kurdwanów pętla 166 Bujaka przelotowy ul. Halszki ul. Stojałowskiego 167 Bulwarowa przelotowy ul. Bulwarowa al. Jana Pawła II 168 Bulwarowa przelotowy ul. Bulwarowa al. Solidarności 169 Bulwarowa I przelotowy ul. Bulwarowa al. Solidarności 170 Bułgarska przelotowy ul. Kobierzyńska ul. Kapelanka 171 Bułgarska przelotowy ul. Kobierzyńska ul. Zawiła 172 Bunscha przelotowy ul. Bunscha Babińskiego Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 4

7 173 Bunscha przelotowy ul. Bunscha Ruczaj 174 Cechowa przelotowy ul. Łużycka ul. Cechowa 175 Cechowa przelotowy ul. Łużycka ul. Nowosądecka 176 Cedyńska przelotowy ul. Wiślicka ul. Stella-Sawickiego 177 Centralna przelotowy al. Pokoju R. Czyżyńskie 178 Centralna przelotowy al. Pokoju ul. Nowohucka 179 Centralna przelotowy ul. Centralna ul. Sołtysowska 180 Centralna I przelotowy ul. Centralna al. Pokoju 181 Centralna I przelotowy ul. Centralna ul. Sołtysowska 182 Chabrowa przelotowy ul. Łokietka Pękowice 183 Chabrowa przelotowy ul. Łokietka ul. Opolska 184 Chałupki początkowy/końcowy przy ul. Rumiankowej Chałupki I przelotowy ul. Truskawkowa ul. Kąkolowa 186 Chałupki I przelotowy ul. Truskawkowa ul. Rumiankowa 187 Chełm przelotowy ul. Chełmska ul. Junacka 188 Chełm przelotowy ul. Chełmska ul. Olszanicka 189 Chełm przelotowy ul. Chełmska ul. Rzepichy 190 Chełm przelotowy ul. Olszanicka autostrada A4 191 Chełmska przelotowy ul. Chełmska ul. Junacka 192 Chełmska przelotowy ul. Chełmska ul. Rzepichy 193 Cichy Kącik przelotowy ul. Piastowska al. Armii Krajowej 194 Cichy Kącik przelotowy ul. Piastowska ul. Królowej Jadwigi 195 Clepardia przelotowy ul. Mackiewicza ul. Opolska 196 Clepardia przelotowy ul. Mackiewicza ul. Siewna 197 Cło przelotowy ul. Igołomska Nowa Huta 198 Cło przelotowy ul. Igołomska Pobiednik Wielki 199 Cmentarz przelotowy al. 29 Listopada Nowy Kleparz 200 Cmentarz przelotowy al. 29 Listopada ul. Opolska 201 Cmentarz przelotowy ul. Wita Stwosza RDA 202 Cmentarz Batowice przelotowy ul. Powstańców al. 29 Listopada 203 Cmentarz Batowice przelotowy ul. Powstańców Batowice 204 Cmentarz Grębałów przelotowy ul. Darwina ul. Kocmyrzowska 205 Cmentarz Grębałów przelotowy ul. Darwina Wadów 206 Cmentarz Rakowicki przelotowy al. Beliny- Prażmowskiego 207 Cmentarz Rakowicki przelotowy al. Beliny- Prażmowskiego R. Mogilskie ul. Grochowska 208 Conrada przelotowy ul. Conrada Azory 209 Conrada przelotowy ul. Conrada Rondo Ofiar Katynia 210 Cracovia przelotowy al. Focha Rynek 211 Cracovia przelotowy al. Focha ul. Królowej Jadwigi 212 Cracovia przelotowy al. Krasińskiego Most Grunwaldzki 213 Cracovia przelotowy al. Mickiewicza Nowy Kleparz 214 Cystersów przelotowy ul. Mogilska al.jana Pawła II 215 Cystersów przelotowy ul. Mogilska R. Mogilskie 216 Czarnochowice VI przelotowy ul. Kokotowska Bieżanów 217 Czarnochowice VI przelotowy ul. Kokotowska Kokotów 218 Czarnowiejska przelotowy ul. Czarnowiejska al. Mickiewicza 219 Czarnowiejska przelotowy ul. Czarnowiejska ul. Nawojki 220 Czerwiakowskiego przelotowy ul. Czerwiakowskiego Szpital Rydygiera Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 5

8 221 Czerwieńskiego przelotowy ul. Czerwieńskiego ul. Conrada 222 Czyżyny przelotowy al. Jana Pawła II Centrum 223 Czyżyny przelotowy al. Jana Pawła II Rondo Czyżyńskie 224 Ćwiklińskiej przelotowy ul. Ćwiklińskiej ul. Mała Góra 225 Ćwiklińskiej przelotowy ul. Ćwiklińskiej ul. Wielicka 226 Darwina przelotowy ul. Darwina Lubocza 227 Darwina przelotowy ul. Darwina ul. Kocmyrzowska 228 Darwina przelotowy ul. Kocmyrzowska Bieńczyce 229 Dauna przelotowy ul. Nowosądecka Kurdwanów 230 Dauna przelotowy ul. Nowosądecka ul. Wielicka 231 Dąbie przelotowy al. Pokoju Nowa Huta 232 Dąbie przelotowy al. Pokoju Rondo Grzegórzeckie 233 Dąbrowa przelotowy ul. Dąbrowa autostrada A4 234 Dąbrowa przelotowy ul. Dąbrowa ul. Tyniecka 235 Dąbrowa I przelotowy ul. Dąbrowa autostrada A4 236 Dąbrowa I przelotowy ul. Dąbrowa ul. Tyniecka 237 DH Wanda przelotowy al. Gen. W. Andersa Rondo Kocmyrzowskie 238 DH Wanda przelotowy al. Gen. W. Andersa ul. Bora- 239 DH Wanda przelotowy ul. Broniewskiego al. Gen. W. Andersa 240 DH Wanda przelotowy ul. Broniewskiego Rondo Hipokratesa 241 Dom Spokojnej Starości początkowy/końcowy przy ul. Jakubowskiego Domagały przelotowy ul. Nad Drwiną pętla 243 Domagały przelotowy ul. Nad Drwiną ul. Półłanki 244 Dożynkowa przelotowy ul. Dożynkowa Centrum 245 Dożynkowa przelotowy ul. Dożynkowa Witkowice 246 Droga do Baryczy przelotowy ul. Wielicka Centrum 247 Droga do Branic przelotowy ul. Szymańskiego Branice 248 Droga do Branic przelotowy ul. Igołomska Nowa Huta 249 Droga do Branic przelotowy ul. Igołomska Wyciąże 250 Droga do Kujaw przelotowy ul. Nadbrzezie ul. Igołomska 251 Droga do Kujaw przelotowy ul. Nadbrzezie ul. Suchy Jar 252 Droga do Pleszowa przelotowy ul. Branicka ul. Truskawkowa 253 Droga do Pleszowa przelotowy ul. Kąkolowa ul. Karaszewicza- Tokarzewskiego 254 Drożdżownia PKP przelotowy ul. Lipowskiego ul. Drożdżowa 255 Drożdżownia PKP przelotowy ul. Lipowskiego ul. Mała Góra 256 Drożdżownia PKP I przelotowy ul. Łaczka ul. Mała Góra 257 Drożyska przelotowy ul. Wyciąska ul. Drożyska 258 Drożyska przelotowy ul. Wyciąska ul. Igołomska 259 Dunikowskiego przelotowy ul. Dunikowskiego al. Gen. W. Andersa 260 Dunikowskiego przelotowy ul. Dunikowskiego ul. Mikołajczyka 261 Dunikowskiego przelotowy ul. Mikołajczyka Rondo Hipokratesa 262 Dworcowa przelotowy ul. Dworcowa Dworzec Płaszów 263 Dworcowa przelotowy ul. Wielicka Centrum 264 Dworcowa przelotowy ul. Wielicka Kurdwanów 265 Dworzec Gł. Ogrodowa przelotowy ul. Ogrodowej ul. Pawia 266 Dworzec Gł. Zachód (Galeria) przelotowy ul. Pawia al. Słowackiego 267 Dworzec Gł. Zachód przelotowy ul. Pawia ul. Westerplatte Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 6

9 (Galeria) 268 Dworzec Główny przelotowy ul. Pawia Poczta Główna 269 Dworzec Główny przelotowy ul. Westerplatte Galeria Krakowska 270 Dworzec Główny przelotowy ul. Basztowa Rondo Mogilskie 271 Dworzec Płaszów początkowy/końcowy przy ul. Dworcowej Dwór Czeczów przelotowy ul. Popiełuszki ul. Lipowskiego 273 Dymarek przelotowy ul. Dymarek ul. Karowa 274 Dymarek przelotowy ul. Dymarek ul. Popielnik 275 Działki przelotowy ul. Wodociągowa Kopiec Kościuszki 276 Działki przelotowy ul. Wodociągowa Most Zwierzyniecki 277 EC Łęg przelotowy ul. Ciepłownicza ul. Nowohucka 278 EC Łęg przelotowy ul. Ciepłownicza ul. Szafrańska 279 Elektrociepłownia Kraków 280 Elektrociepłownia Kraków przelotowy ul. Nowohucka Nowa Huta przelotowy ul. Nowohucka Dąbie 281 Elektromontaż przelotowy ul. Łowińskiego Ujastek 282 Elektromontaż przelotowy ul. Łowińskiego Ujastek (od ul. Kocmyrzowskiej) 283 Elektromontaż przelotowy ul. Łowińskiego ul. Kocmyrzowska 284 Elektromontaż przelotowy ul. Łowińskiego ul. Mrozowa 285 Fabryka Drożdży przelotowy ul. Bogucianka ul. Stolarza 286 Fabryka Mebli przelotowy ul. Obrońców Modlina 287 Fabryka Mebli przelotowy ul. Obrońców Modlina ul. Biskupińska ul. Brandla 288 Farmina przelotowy ul. Lipska ul. Saska 289 Farmina przelotowy ul. Mierzeja Wiślana ul. Bagrowa 290 Farmina przelotowy ul. Surzyckiego ul. Rybitwy 291 Fiszera przelotowy ul. Radzikowskiego ul. Opolska 292 Fort Mogiła przelotowy ul. Igołomska Cło 293 Fort Mogiła przelotowy ul. Igołomska Nowa Huta 294 Forteczna przelotowy ul. Forteczna ul. Borkowska 295 Forteczna przelotowy ul. Forteczna ul. Zakopiańska 296 Forteczna przelotowy ul. Forteczna ul. Zakopiańska (bliżej Narvik) 297 Forty przelotowy ul. Sawiczewskich ul. Myślenicka 298 Forty przelotowy ul. Sawiczewskich ul. Kuryłowicza 299 Francesco Nullo przelotowy al. Pokoju Centrum 300 Francesco Nullo przelotowy al. Pokoju Nowa Huta 301 Fredry przelotowy ul. Fredry ul. Tischnera 302 Fredry przelotowy ul. Fredry ul. Witosa 303 Gaik przelotowy ul. Gaik ul. Jasnogórska 304 Gaik przelotowy ul. Gaik ul. Łokietka 305 Gaik I przelotowy ul. Gaik Tonie 306 Gaik I przelotowy ul. Gaik ul. Jasnogórska 307 Garbarnia przelotowy ul. Christo Botewa ul. Saska 308 Garbarnia przelotowy ul. Półłanki Most Wandy 309 Garbarnia przelotowy ul. Półłanki ul. Nad Drwiną 310 Glinnik przelotowy ul. Księcia Józefa Bielany 311 Glinnik przelotowy ul. Księcia Józefa Salwator 312 Glogera I przelotowy ul. Glogera ul. Pachońskiego 313 Glogera I przelotowy ul. Glogera Zielonki Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 7

10 314 Głowackiego przelotowy ul. Bronowicka al. Mickiewicza 315 Głowackiego przelotowy ul. Bronowicka Bronowice Małe 316 Gospodarska przelotowy ul. Łokietka ul. Opolska 317 Gospodarska przelotowy ul. Łokietka Zielonki 318 Góra Borkowska przelotowy ul. Jugowicka Kurdwanów 319 Góra Borkowska przelotowy ul. Zakopiańska Opatkowice 320 Góra Borkowska przelotowy ul. Zakopiańska Rondo Matecznego 321 Góra Borkowska przelotowy ul. Zawiła ul. Babińskiego 322 Górka Narodowa przelotowy ul. Bociana Górka Narodowa 323 Górnickiego przelotowy ul. Górnickiego ul. Białoprądnicka 324 Górnickiego przelotowy ul. Górnickiego ul. Pachońskiego 325 Grębałów przelotowy ul. Kocmyrzowska ul. Łowińskiego 326 Grębałów przelotowy ul. Kocmyrzowska ul. Morcinka 327 Grębałów Skrzyżowanie przelotowy ul. Kocmyrzowska Kocmyrzów 328 Grębałów Skrzyżowanie przelotowy ul. Kocmyrzowska Nowa Huta 329 Grębałów Skrzyżowanie przelotowy ul. Morcinka ul. Kocmyrzowska 330 Grębałów Skrzyżowanie przelotowy ul. Morcinka Zesławice 331 Gromadzka przelotowy ul. Kuklińskiego ul. Klimeckiego 332 Gromadzka przelotowy ul. Kuklińskiego ul. Lipska 333 Grota Roweckiego przelotowy ul. Grota- Roweckiego 334 Grota Roweckiego przelotowy ul. Grota- Roweckiego ul. Brożka ul. Kobierzyńska 335 Grottgera przelotowy al. Słowackiego al. 29 Listopada 336 Grottgera przelotowy al. Słowackiego al. Mickiewicza 337 Gwarecka przelotowy ul. Suchy Jar ul. Karowa 338 Gwarecka przelotowy ul. Suchy Jar ul. Nadbrzezie 339 Habina przelotowy ul. Niepokalanej Marii Panny 340 Habina przelotowy ul. Niepokalanej Marii Panny Łęg Most Wandy 341 Halszki przelotowy ul. Stojałowskiego Os. Kurdwanów 342 Halszki przelotowy ul. Stojałowskiego ul. Halszki 343 Halszki przelotowy ul. Stojałowskiego ul. Herberta 344 Hejnał przelotowy ul. Obrońców Modlina 345 Hejnał przelotowy ul. Obrońców Modlina ul. Biskupińska ul. Mierzeja Wiślana 346 Herberta przelotowy ul. Herberta ul. Stojałowskiego 347 Herberta przelotowy ul. Herberta ul. Witosa 348 Hofmana przelotowy ul. Królowej Jadwigi Cracovia 349 Igołomska przelotowy ul. Rzepakowa ul. Barwnikowa 350 Igołomska przelotowy ul. Rzepakowa ul. Igołomska 351 Imbramowska przelotowy ul. Opolska al. 29 Listopada 352 Imbramowska przelotowy ul. Opolska ul. Prądnicka 353 Ins. Reumatologii przelotowy al. Focha al. Krasińskiego 354 Ins. Reumatologii przelotowy al. Focha ul. Królowej Jadwigi 355 Instal przelotowy ul. Rybitwy ul. Christo Botewa 356 Instal przelotowy ul. Surzyckiego ul. Saska 357 Instal przelotowy ul. Brandla ul. Obrońców Modlina 358 Instytut Pediatrii przelotowy ul. Jakubowskiego Dom Spokojnej Starości Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 8

11 359 Instytut Pediatrii przelotowy ul. Jakubowskiego ul. Kostaneckiego 360 Isep przelotowy ul. Isep ul. Ciepłownicza 361 Isep przelotowy ul. Isep Wiklinowa 362 Jagiełły przelotowy ul. Jagiełły ul. Kisielewskiego 363 Jagiełły przelotowy ul. Jagiełły ul. Okulickiego 364 Janasówka przelotowy ul. Bogucianka ul. Janasówka 365 Janasówka przelotowy ul. Bogucianka ul. Tyniecka 366 Janówka przelotowy ul. Narcyza Wiatra ul. Igołomska 367 Janówka przelotowy ul. Narcyza Wiatra ul. Pysocice 368 Jasieńskiego przelotowy ul. Zarzyckiego Bieżanów 369 Jasieńskiego przelotowy ul. Zarzyckiego ul. Kokotowska 370 Jasnogórska przelotowy ul. Chełmońskiego ul. Ojcowska 371 Jasnogórska przelotowy ul. Jasnogórska Olkusz 372 Jasnogórska przelotowy ul. Jasnogórska Rondo Ofiar Katynia 373 Jeżowa przelotowy ul. Christo Botewa ul. Półłanki 374 Jeżowa przelotowy ul. Rybitwy ul. Albatrosów 375 Jeżowa przelotowy ul. Rybitwy ul. Saska 376 Jubilat przelotowy al. Krasińskiego Cracovia 377 Jubilat przelotowy al. Krasińskiego Most Grunwaldzki 378 Judyma przelotowy ul. Zakopiańska ul. Jugowicka 379 Judyma przelotowy ul. Zakopiańska ul. Kąpielowa 380 Jugowicka przelotowy ul. Jugowicka ul. Podmokła 381 Jugowicka przelotowy ul. Jugowicka ul. Zakopiańska 382 Kabel przelotowy ul. Wielicka Bieżanów 383 Kabel przelotowy ul. Wielicka Centrum 384 Kaczorówka przelotowy ul. Łokietka Tonie 385 Kaczorówka przelotowy ul. Łokietka ul. Opolska 386 Kamieńskiego przelotowy ul. Kamieńskiego Rondo Matecznego 387 Kamieńskiego przelotowy ul. Kamieńskiego ul. Wielicka 388 Kamieńskiego I przelotowy ul. Kamieńskiego Rondo Matecznego 389 Kampus UJ przelotowy ul. Bunscha ul. Babińskiego 390 Kantorowice przelotowy ul. Morcinka ul. Kocmyrzowska 391 Kantorowice przelotowy ul. Morcinka Zesławice 392 Kapelanka przelotowy ul. Kapelanka Ruczaj 393 Kapelanka przelotowy ul. Monte Cassino Most Grunwaldzki 394 Kapelanka przelotowy ul. Zielińskiego Most Zwierzyniecki 395 Karowa przelotowy ul. Karowa ul. Dymarek 396 Karowa przelotowy ul. Karowa ul. Suchy Jar 397 Karpińskiego przelotowy ul. Łużycka ul. Nowosądecka 398 Kasztanowa przelotowy al. Kasztanowa ul. Chełmska 399 Kasztanowa przelotowy al. Kasztanowa ul. Królowej Jadwigi 400 Katowicka przelotowy ul. Radzikowskiego Pasternik 401 Katowicka przelotowy ul. Radzikowskiego Rondo Ofiar Katynia 402 Kawiory przelotowy al. Kijowska ul. Czarnowiejska 403 Kawiory przelotowy al. Kijowska ul. Królewska 404 Kawiory przelotowy ul. Czarnowiejska AGH 405 Kawiory przelotowy ul. Nawojki al. Armii Krajowej 406 Kąpielowa przelotowy ul. Kąpielowa Swoszowice 407 Kąpielowa przelotowy ul. Kąpielowa ul. Zakopiańska 408 Kąty przelotowy ul. Tyniecka Pychowice 409 Kąty przelotowy ul. Tyniecka Tyniec Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 9

12 410 Kenara przelotowy ul. Niewodniczańskiego 411 Kenara przelotowy ul. Niewodniczańskiego ul. Kenara ul. Myślenicka 412 Klasztor Cystersów przelotowy ul. Klasztorna Mogiła 413 Klasztor Cystersów przelotowy ul. Klasztorna Nowa Huta 414 Klasztorna przelotowy al. Jana Pawła II Kopiec Wandy 415 Klasztorna przelotowy al. Jana Pawła II Plac Centralny 416 Klasztorna przelotowy ul. Klasztorna Mogiła 417 Klasztorna I przelotowy ul. Sieroszewskiego Szpital Żeromskiego 418 Klasztorna I przelotowy ul. Sieroszewskiego ul. Klasztorna 419 Kleeberga przelotowy ul. Kruszwicka Os. Mistrzejowice 420 Kleeberga przelotowy ul. Piasta Kołodzieja Os. Piastów 421 Kleeberga przelotowy ul. Piasta Kołodzieja ul. Srebrnych Orłów 422 Klimeckiego przelotowy ul. Herlinga- Grudzińskiego Most Kotlarski 423 Klimeckiego przelotowy ul. Klimeckiego ul. Nowohucka 424 Kliny Zacisze przelotowy ul. Bartla ul. Zawiła 425 Kliny Zacisze przelotowy ul. Krygowskiego Kliny 426 Kobierzyn przelotowy ul. Banińskiego Borej Fałęcki 427 Kobierzyn przelotowy ul. Banińskiego ul. Skotnicka 428 Kobierzyńska przelotowy ul. Kapelanka ul. Brożka 429 Kobierzyńska przelotowy ul. Kapelanka ul. Monte Casino 430 Kocmyrzowska przelotowy ul. Kocmyrzowska Kocmyrzów 431 Kocmyrzowska przelotowy ul. Kocmyrzowska Rondo Czyżyńskie 432 Koksochemia przelotowy ul. Igołomska Cło 433 Koksochemia przelotowy ul. Igołomska Nowa Huta 434 Kombinat przelotowy al. Solidarności pętla 435 Kombinat przelotowy al. Solidarności Plac Centralny 436 Kombinat przelotowy ul. Ujastek Zajezdnia Nowa Huta 437 przelotowy ul. Kościuszki Jubilat 438 przelotowy ul. Kościuszki Salwator 439 Komuny Paryskiej przelotowy ul. Zawiła Borek Fałęcki 440 Komuny Paryskiej przelotowy ul. Zawiła ul. Babińskiego 441 Konopnickiej przelotowy ul. Konopnickiej Jubilat 442 Konopnickiej przelotowy ul. Konopnickiej Rondo Grunwaldzkie 443 Kopalina przelotowy al. Kasztanowa ul. Chełmska 444 Kopalina przelotowy al. Kasztanowa ul. Królowej Jadwigi 445 Kopiec Wandy przelotowy ul. Ujastek Mogilski Kombinat 446 Kopiec Wandy przelotowy ul. Ujastek Mogilski ul. Igołomska 447 Korona przelotowy ul. Kalwaryjska Rondo Matecznego 448 Korona przelotowy ul. Kalwaryjska ul. Na Zjeździe 449 Kosmowskiej przelotowy ul. Rzepichy Chełm 450 Kosmowskiej przelotowy ul. Rzepichy Zakamycze 451 Kosocice przelotowy ul. Niebieska Kraków 452 Kosocice przelotowy ul. Niebieska Kosocice 453 Kosocice I przelotowy ul. Niebieska Kosocice 454 Kosocice I przelotowy ul. Niebieska Kraków 455 Kosocice II przelotowy ul. Żelazowskiego Kosocice 456 Kosocice II przelotowy ul. Żelazowskiego Kraków Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 10

13 457 Kosocicka przelotowy ul. Kosocicka Bieżanów 458 Kosocicka przelotowy ul. Rżącka Kurdwanów 459 Kosocicka I przelotowy ul. Kosocicka Bieżanów 460 Kosocicka I przelotowy ul. Kosocicka Kurdwanów 461 Kosocicka II przelotowy ul. Kosocicka Bieżanów 462 Kosocicka II przelotowy ul. Kosocicka Kurdwanów 463 Kostrze początkowy/końcowy przy ul. Dąbrowej Kostrze przelotowy ul. Dabrowa Tyniec 465 Kostrze I przelotowy ul. Tyniecka Centrum 466 Kostrze I przelotowy ul. Tyniecka Tyniec 467 Kostrze II przelotowy ul. Tyniecka Centrum 468 Kostrze II przelotowy ul. Tyniecka Tyniec 469 Kostrze Kapliczka przelotowy ul. Tyniecka Centrum 470 Kostrze Kapliczka przelotowy ul. Tyniecka Tyniec 471 Kostrze Szkoła przelotowy ul. Tyniecka Centrum 472 Kostrze Szkoła przelotowy ul. Tyniecka Tyniec 473 Kosztrze OSP przelotowy ul. Dąbrowa Kostrze 474 Kosztrze OSP przelotowy ul. Dąbrowa ul. Tyniecka 475 Kościelniki przelotowy ul. Sawy- Calińskiego 476 Kościelniki przelotowy ul. Sawy- Calińskiego Czulice ul. Igołomska 477 Krakówka przelotowy ul. Chałubińskiego Lusina 478 Krakówka przelotowy ul. Chałubińskiego Swoszowice 479 Krowoderskich Zuchów przelotowy ul. Krowoderskich Zuchów 480 Krowoderskich Zuchów przelotowy ul. Krowoderskich Zuchów Azory Krowodrza Górka 481 Krowodrza Górka przelotowy ul. Fieldorfa-Nila ul. Prądnicka 482 Krowodrza II przelotowy ul. Batalionu Skała AK 483 Krowodrza II przelotowy ul. Batalionu Skała AK Azory ul. Opolska 484 Królowej Jadwigi przelotowy ul. Królowej Jadwigi Chełm 485 Królowej Jadwigi przelotowy ul. Królowej Jadwigi Centrum 486 Kruszwicka przelotowy ul. Kruszwicka ul. Piasta Kołodzieja 487 Kruszwicka przelotowy ul. Kruszwicka ul. Popielidów 488 Krzemieniecka przelotowy ul. Krzemieniecka Swoszowice 489 Krzemieniecka przelotowy ul. Krzemieniecka Wieliczka 490 Krzesławice przelotowy ul. Wańkowicza al. Solidarności 491 Krzesławice przelotowy ul. Wańkowicza ul. Kocmyrzowska 492 Krzyżówka przelotowy ul. Kościelnicka Czulice 493 Krzyżówka przelotowy ul. Kościelnicka ul. Igołomska 494 Ks. Łaczka przelotowy ul. Ks. Łaczka ul. Mała Góra 495 Ks. Łaczka przelotowy ul. Ks. Łaczka ul. Rakuś 496 Księcia Józefa przelotowy ul. Księcia Józefa Bielany 497 Księcia Józefa przelotowy ul. Księcia Józefa Salwator 498 Kujawy początkowy/końcowy przy ul. Popielnik Kuklińskiego przelotowy ul. Klimeckiego ul. Lipska 500 Kuklińskiego przelotowy ul. Kuklińskiego Most Kotlarski 501 Kuklińskiego przelotowy ul. Nowohucka Nowa Huta 502 Kuklińskiego przelotowy ul. Powstańców Wielkopolskich ul. Kamieńskiego Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 11

14 503 Kupały przelotowy ul. Okulickiego ul. Bora- 504 Kupały przelotowy ul. Okulickiego ul. Łowińskiego 505 Kurdwanów przelotowy ul. Beskidzka ul. Klonowica 506 Kurdwanów przelotowy ul. Halszki ul. Stojałowskiego 507 Kurdwanów przelotowy ul. Witosa ul. Nowosądecka 508 Kurdwanów przelotowy ul. Witosa ul. Turowicza 509 Kurdwanów Szkoła przelotowy ul. Cechowa Bieżanów 510 Kurdwanów Szkoła przelotowy ul. Cechowa Kurdwanów 511 Kuźnicy Kołłątajowskiej przelotowy al. 29 Listopada ul. Opolska 512 Kuźnicy Kołłątajowskiej przelotowy al. 29 Listopada Węgrzce 513 Kuźnicy Kołłątajowskiej I przelotowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 514 Kuźnicy Kołłątajowskiej I przelotowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 515 Kuźnicy Kołłątajowskiej II 516 Kuźnicy Kołłątajowskiej II przelotowy przelotowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej al. 29 Listopada Górka Narodowa al. 29 Listopada ul. Siewna 517 Lajkonika przelotowy ul. Królowej Jadwigi Cracovia 518 Landaua przelotowy ul. Sawiczewskich Kosocice 519 Landaua przelotowy ul. Sawiczewskich Swoszowice 520 Las Borkowski przelotowy ul. Zawiła Góra Borkowska 521 Las Borkowski przelotowy ul. Zawiła ul. Babińskiego 522 Las Mogilski przelotowy ul. Klasztorna al. Jana Pawła II 523 Las Mogilski przelotowy ul. Klasztorna Most Wandy 524 Lekarska przelotowy ul. Prądnicka Nowy Kleparz 525 Lekarska przelotowy ul. Prądnicka ul. Opolska 526 Lesisko początkowy/końcowy przy ul. Zagłoby Leśmiana przelotowy ul. Olszanicka autostrada A4 528 Leśmiana przelotowy ul. Olszanicka Centrum 529 Limanowskiego przelotowy ul. Limanowskiego ul. Kalwaryjska 530 Limanowskiego przelotowy ul. Limanowskiego ul. Wielicka 531 Lipowskiego przelotowy ul. Lipowskiego ul. Drożdżowa 532 Lipska przelotowy ul. Kuklińskiego ul. Klimeckiego 533 Lipska przelotowy ul. Lipska Mały Płaszów 534 Lipska przelotowy ul. Saska ul. Nowohucka 535 Lublańska przelotowy ul. Lublańska ul. Bora- 536 Lublańska przelotowy ul. Lublańska ul. Opolska 537 Lubocza Bugaj przelotowy ul. Darwina Lubocza 538 Lubocza Bugaj przelotowy ul. Lubocka ul. Kocmyrzowska 539 Lubocza PKP przelotowy ul. Blokowa Nowa Huta 540 Lubocza PKP przelotowy ul. Łowińskiego Lubocza 541 Lubocza Przychodnia przelotowy ul. Lubocka ul. Kocmyrzowska 542 Lubocza Przychodnia przelotowy ul. Lubocka Wadów 543 Lubocza Szkoła przelotowy ul. Lubocka ul. Kocmyrzowska 544 Lubocza Szkoła przelotowy ul. Lubocka Wadów 545 Lubocza Trafo przelotowy ul. Wadowska ul. Kocmyrzowska 546 Lubocza Trafo przelotowy ul. Wadowska Wadów 547 Lubostroń przelotowy ul. Kobierzyńska ul. Kapelanka 548 Lubostroń przelotowy ul. Kobierzyńska ul. Zawiła 549 Łagiewniki przelotowy ul. Brożka Ruczaj Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 12

15 550 Łagiewniki przelotowy ul. Tischnera al. Powstańców Śląskich 551 Łagiewniki przelotowy ul. Wadowicka Góra Borkowska 552 Łagiewniki przelotowy ul. Wadowicka Rondo Matecznego 553 Łanowa przelotowy ul. Łanowa ul. Węglarska 554 Łanowa przelotowy ul. Rzebika ul. Lipska 555 Łęczycka przelotowy ul. Wiślicka ul. Bora- 556 Łęczycka przelotowy ul. Wiślicka ul. Srebrnych Orłów 557 Łęg początkowy/końcowy przy ul. Na Załęczu Łobzów PKP przelotowy ul. Wrocławska al. Kijowska 559 Łobzów PKP przelotowy ul. Wrocławska ul. Czyżewskiego 560 Łokietka przelotowy ul. Łokietka Azory 561 Łokietka przelotowy ul. Łokietka ul. Wybickiego 562 Łowińskiego przelotowy ul. Okulickiego ul. Bora- 563 Łowińskiego przelotowy ul. Okulickiego ul. Łowińskiego 564 Łuczanowice przelotowy ul. Wittiga ul. Godebskiego 565 Łuczanowice I przelotowy ul. Bystronia pętla 566 Łuczanowice I przelotowy ul. Bystronia ul. Glinik 567 Łuczanowice Skrzyżowanie 568 Łuczanowice Skrzyżowanie przelotowy ul. Bystronia pętla przelotowy ul. Bystronia ul. Glinik 569 Łukasiewicza przelotowy ul. Łukasiewicza ul. Chrobrego 570 Łutnia przelotowy ul. Łutnia Brzegi 571 Łutnia przelotowy ul. Łutnia ul. Półłanki 572 Łużycka przelotowy ul. Cechowa Bieżanów 573 Łużycka przelotowy ul. Cechowa Kurdwanów 574 M1 Nowohucka przelotowy ul. Nowohucka al. Pokoju 575 M1 Nowohucka przelotowy ul. Nowohucka Elektrociepłownia 576 Mackiewicza przelotowy ul. Mackiewicza ul. Siewna 577 Mackiewicza przelotowy ul. Opolska al. 29 Listopada 578 Mackiewicza przelotowy ul. Opolska ul. Conrada 579 Majora przelotowy ul. Łepkowskiego ul. Dobrego Pasterza 580 Majora przelotowy ul. Majora ul. Powstańców 581 Majora I przelotowy ul. Majora ul. Powstańców 582 Makowa przelotowy ul. Kamieńskiego Rondo Matecznego 583 Makowa przelotowy ul. Kamieńskiego ul. Wielicka 584 Makowskiego przelotowy ul. Makowskiego Azory 585 Makowskiego przelotowy ul. Makowskiego Krowodrza 586 Makowskiego przelotowy ul. Makowskiego ul. Stachiewicza 587 Makowskiego przelotowy ul. Makowskiego ul. Stachiewicza 588 Makuszyńskiego przelotowy ul. Makuszyńskiego ul. Nad Dłubnią 589 Makuszyńskiego przelotowy ul. Makuszyńskiego ul. Nowolipki 590 Malborska przelotowy ul. Kamieńskiego Rondo Matecznego 591 Malborska przelotowy ul. Kamieńskiego ul. Malborska 592 Malborska przelotowy ul. Kamieńskiego ul. Wielicka 593 Malborska I przelotowy ul. Malborska ul. Walerego Sławka 594 Malborska I przelotowy ul. Malborska ul. Wielicka 595 Malczewskiego przelotowy Most Zwierzyniecki ul. Zielińskiego 596 Malczewskiego przelotowy ul. Księcia Józefa Bielany Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 13

16 597 Malczewskiego przelotowy ul. Księcia Józefa (łącznik) Salwator 598 Malczewskiego przelotowy ul. Maczewskiego Kopiec Kościuszki 599 Mała Góra przelotowy ul. Mała Góra Cmentarz 600 Mała Góra przelotowy ul. Mała Góra ul. Bieżanowska 601 Mały Płaszów przelotowy ul. Lipska ul. Saska 602 Mały Płaszów przelotowy ul. Lipska ul. Surzyckiego 603 Marchołta przelotowy ul. Bohomolca ul. Dobrego Pasterza 604 Marchołta przelotowy ul. Bohomolca ul. Jancarza 605 Marii Dąbrowskiej przelotowy ul. Dąbrowskiej al. Gen Andersa 606 Marii Dąbrowskiej przelotowy ul. Dąbrowskiej al. Jana Pawła II 607 Mazowiecka przelotowy al. Kijowska ul. Królewska 608 Mazowiecka przelotowy al. Kijowska ul. Wrocławska 609 Medweckiego przelotowy ul. Medweckiego ul. Bieńczycka 610 Medweckiego przelotowy ul. Medweckiego ul. Stella Sawickiego 611 Meissnera przelotowy ul. Meissnera al. Jana Pawła II 612 Meissnera przelotowy ul. Meissnera R. Młyńskie 613 Miasteczko Studenckie AGH 614 Miasteczko Studenckie AGH 615 Miasteczko Studenckie AGH 616 Miasteczko Studenckie AGH przelotowy ul. Nawojki al. Armii Krajowej przelotowy ul. Nawojki ul. Czarnowiejska przelotowy ul. Piastowska ul. Lea przelotowy ul. Piastowska ul. Reymonta 617 Miechowity przelotowy ul. Miechowity ul. Brogi 618 Mistrzejowice początkowy/końcowy przy ul. Jancarza Mistrzejowice przelotowy ul. Jancarza ul. Bohomolca 620 Mistrzejowice przelotowy ul. Jancarza ul. Srebrnych Orłów 621 Mistrzejowice I przelotowy ul. Jancarza Mistrzejowice 622 Mistrzejowice I przelotowy ul. Jancarza ul. Srebrnych Orłów 623 Młodzieży przelotowy ul. Bieżanowska ul. Sucharskiego 624 Młodzieży przelotowy ul. Bieżanowska ul. Wielicka 625 Młyn przelotowy ul. Wańkowicza al. Solidarności 626 Młyn przelotowy ul. Wańkowicza ul. Kocmyzrowska 627 Montin przelotowy ul. Sołtysowska ul. Centralna 628 Montin przelotowy ul. Sołtysowska ul. Na Załęczu 629 Most Grunwaldzki przelotowy ul. Konopnickiej al. Krasińskiego 630 Most Grunwaldzki przelotowy ul. Konopnickiej R. Grunwaldzkie 631 Most Grunwaldzki przelotowy ul. Konopnickiej R. Matecznego 632 Most Grunwaldzki przelotowy ul. Monte Cassino ul. Kapelanka 633 Most Kotlarski przelotowy ul. Herlinga- Grudzińskiego 634 Most Kotlarski przelotowy ul. Zabłocie Krakowska Akademia R. Grzegórzeckie 635 Motel Krak przelotowy al. Armii Krajowej ul. Bronowicka 636 Motel Krak przelotowy ul. Conrada ul. Opolska 637 Motel Krak przelotowy ul. Jasnogórska Olkusz 638 Motel Krak przelotowy ul. Radzikowskiego ul. Pasternik 639 Motyla przelotowy ul. Grochowa ul. Motyla 640 Muzeum Armii Krajowej przelotowy ul. Wita Stwosza al. 29 Listopada 641 Muzeum Armii Krajowej przelotowy ul. Wita Stwosza ul. Lubomirskiego 642 Mydlinki przelotowy ul. Balicka Balice Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 14

17 643 Mydlniki przelotowy ul. Balicka ul. Bronowicka 644 Mydlniki I przelotowy ul. Balicka Balice 645 Mydlniki PKP przelotowy ul. Balicka Mydlniki 646 Mydlniki PKP przelotowy ul. Balicka ul. Bronowicka 647 Mydlniki Stawy przelotowy ul. Balicka Szczyglice 648 Mydlniki Stawy przelotowy ul. Balicka ul. Bronowicka 649 Myślenicka przelotowy ul. Herberta ul. Myślenicka 650 Myślenicka przelotowy ul. Herberta ul. Witosa 651 Myślenicka przelotowy ul. Podmokła ul. Jugowicka 652 Myślenicka przelotowy ul. Stojałowskiego ul. Cechowa 653 Myśliwska Szkoła przelotowy ul. Myśliwska ul. Saska 654 N.M.P. przelotowy ul. Na Załęczu ul. Oglęczyzna 655 N.M.P. przelotowy ul. Sołtysowska ul. Centralna 656 Na Krepaku przelotowy ul. Księcia Józefa Bielany 657 Na Krepaku przelotowy ul. Księcia Józefa ul. Zaskale 658 Na Krępaku przelotowy ul. Księcia Józefa Salwator 659 Na Załęczu przelotowy ul. Na Załęczu ul. Sołtysowska 660 Na Załęczu I przelotowy ul. Na Załęczu ul. Skręcona 661 Na Załęczu I przelotowy ul. Na Załęczu ul. Sołtysowska 662 Na Załęczu Szkoła przelotowy ul. Na Załęczu ul. Skręcona 663 Na Załęczu Szkoła przelotowy ul. Na Załęczu ul. Sołtysowska 664 Narwik przelotowy ul. Judyma ul. Banachiewicza 665 Narzymskiego przelotowy ul. Olszyny ul. Pilotów 666 Narzymskiego przelotowy ul. Olszyny ul. Brodowicza 667 Nowohucka przelotowy al. Pokoju R. Czyżyńskie 668 Nowohucka przelotowy al. Pokoju ul. Nowohucka 669 Nowohucka przelotowy ul. Nowohucka R. Dywizjonu Nowohucka przelotowy ul. Nowohucka ul. Stella Sawickiego 671 Nowolipki przelotowy ul. Nowolipki ul. Makuszyńskiego 672 Nowolipki przelotowy ul. Okulickiego ul. Bora 673 Nowosądecka przelotowy ul. Łużycka ul. Trybuny Ludów 674 Nowosądecka przelotowy ul. Nowosądecka ul. Wielicka 675 Nowosądecka przelotowy ul. Witosa ul. Turowicza Nowy Kleparz przy ul. Prądnickiej - dla Operatora - dostępny 676 Nowy Kleparz początkowy/końcowy przy ul. Prądnickiej - dla Przewoźników nie będących Operatorami dostępne jedynie stanowisko nr 1 jako przystanek przelotowy Nowy Kleparz przelotowy al. Słowackiego al. 29 Listopada dla Operatora - dostępny 677 Nowy Kleparz przelotowy al. Słowackiego al. 29 Listopada dla Przewoźników nie będących Operatorami dostęp ograniczony z uwagi na wyczerpaną przepustowość. Organizator wydaje zgodę na korzystanie jedynie dla linii posiadających ważne zezwolenie (w dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały) obejmujące ten przystanek, z zastrzeżeniem, iż z przystanku nie można zwiększać ilości kursów w dni powszednie w godz. 6:00 do 20:00. Przystanek niedostępny dla nowych linii. Nowy Kleparz przelotowy al. Słowackiego al. Mickiewicza dla Operatora - dostępny 678 Nowy Kleparz przelotowy al. Słowackiego al. Mickiewicza dla Przewoźników nie będących Operatorami dostęp ograniczony Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 15

18 Nowy Kleparz przelotowy al. Słowackiego (łącznik) 679 Nowy Kleparz przelotowy al. Słowackiego (łącznik) ul. Wrocławska ul. Wrocławska z uwagi na wyczerpaną przepustowość. Organizator wydaje zgodę na korzystanie jedynie dla linii posiadających ważne zezwolenie (w dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały) obejmujące ten przystanek, z zastrzeżeniem, iż z przystanku nie można zwiększać ilości kursów w dni powszednie w godz. 6:00 do 20:00. Przystanek niedostępny dla nowych linii. dla Operatora - dostępny 680 Nowy Kleparz przelotowy ul. Prądnicka al. Słowackiego 681 Nowy Kleparz przelotowy ul. Wrocławska ul. Prądnicka 682 Odmętowa przelotowy ul. Niepokalanej Marii Panny 683 Odmętowa przelotowy ul. Niepokalanej Marii Panny Łęg Most Wandy dla Przewoźników nie będących Operatorami dostęp ograniczony. Organizator wydaje zgodę na korzystanie jedynie dla linii posiadających ważne zezwolenie (w dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały) obejmujące ten przystanek. Przystanek niedostępny dla nowych linii. 684 Ofiar Dąbia przelotowy al. Pokoju R. Dywizjonu Ofiar Dąbia przelotowy al. Pokoju R. Grzegórzeckie 686 Ofiar Dąbia przelotowy ul. Ofiar Dąbia ul. Nowohucka 687 Ogródki Działkowe przelotowy al. Pokoju R. Dywizjonu Ogródki Działkowe przelotowy al. Pokoju R. Grzegórzeckie 689 Ojcowska przelotowy ul. Ojcowska ul. Chełmońskiego 690 Ojcowska przelotowy ul. Ojcowska ul. Pasternik 691 Ojcowska Dworek przelotowy ul. Ojcowska ul. Chełmońskiego 692 Ojcowska Dworek przelotowy ul. Ojcowska ul. Pasternik 693 Ojcowska Wągroda przelotowy ul. Ojcowska ul. Chełmońskiego 694 Ojcowska Wągroda przelotowy ul. Ojcowska ul. Pasternik 695 Okulickiego przelotowy ul. Bora al. Gen Andersa 696 Okulickiego przelotowy ul. Dobrego Pasterza ul. Lublańska 697 Olsza II przelotowy ul. Młyńska R. Młyńskie 698 Olsza II przelotowy ul. Młyńska R. Polsadu 699 Olsza II przelotowy ul. Lublańska ul. Bora 700 Olsza II przelotowy ul. Lublańska ul. Opolska 701 Olszanica początkowy/końcowy przy ul. Olszanickiej Olszanica przelotowy ul. Olszanicka ul. Chełmska 703 Olszanica przelotowy ul. Olszanicka Balice 704 Olszanica Bory przelotowy ul. Olszanicka Balice 705 Olszanica Bory przelotowy ul. Olszanicka ul. Chełmska 706 Olszanica Działki przelotowy ul. Olszanicka Balice 707 Olszanica Działki przelotowy ul. Olszanicka ul. Chełmska 708 Olszanica Kapliczka przelotowy ul. Olszanicka Balice 709 Olszanica Kapliczka przelotowy ul. Olszanicka ul. Chełmska 710 Olszecka przelotowy ul. Dobrego Pasterza al. 29 Listopada Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 16

19 711 Olszecka przelotowy ul. Dobrego Pasterza R. Barei 712 Opatkowice przelotowy ul. Poronińska ul. Smoleńskiego 713 Opatkowice przelotowy ul. Taklińskiego ul. Petrażyckiego 714 Opatkowice przelotowy ul. Zakopiańska Opatkowice 715 Opatkowice przelotowy ul. Zakopiańska R. Matecznego 716 Opatkowice CPN przelotowy ul. Zakopiańska Opatkowice 717 Opatkowice CPN przelotowy ul. Zakopiańska R. Matecznego 718 Opatkowice Wiadukt przelotowy ul. Zakopiańska Opatkowice 719 Opatkowice Wiadukt przelotowy ul. Zakopiańska R. Matecznego 720 Opolska przelotowy ul. Opolska al. 29 Listopada 721 Opolska przelotowy ul. Opolska ul. Prądnicka 722 Opolska Estakada przelotowy al. 29 Listopada al. Słowackiego 723 Opolska Estakada przelotowy al. 29 Listopada Węgrzce 724 Opolska Estakada przelotowy ul. Lublańska R. Polsadu 725 Opolska Estakada przelotowy ul. Opolska ul. Prądnicka 726 Opolska Kładka przelotowy ul. Opolska ul. Prądnicka 727 Opolska Kładka przelotowy ul. Opolska ul. Wyki 728 Os. Dywizjonu 303 przelotowy ul. Stella-Sawickiego al. Jana Pawła II 729 Os. Dywizjonu 303 przelotowy ul. Stella-Sawickiego ul. Bora 730 Os. Górali przelotowy ul. Mościckiego ul. Obrońców Krzyża 731 Os. Górali przelotowy ul. Mościckiego ul. Wojciechowskiego 732 Os. Jagielońskie przelotowy ul. Obrońców Krzyża 733 Os. Jagielońskie przelotowy ul. Obrońców Krzyża R. Hipokratesa ul. Kocmyrzowska 734 Os. Kalinowe przelotowy ul. Okulickiego ul. Bora 735 Os. Kalinowe przelotowy ul. Okulickiego ul. Łowińskiego 736 Os. Kliny przelotowy ul. Zawiszy ul. Forteczna 737 Os. Kolejowe przelotowy ul. Wrony ul. Prażmowskiego 738 Os. Kolejowe przelotowy ul. Wrony ul. Skotnicka 739 Os. Kolorowe przelotowy al. Jana Pawła II Plac Centralny 740 Os. Kolorowe przelotowy al. Jana Pawła II R. Czyżyńskie 741 Os. Kościuszkowskie przelotowy ul. Dąbrowskiej R. Gen Maczka 742 Os. Kościuszkowskie przelotowy ul. Dąbrowskiej ul. Medweckiego 743 Os. Kurdwanów początkowy/końcowy przy ul. Stojałowskiego Os. Łokietka przelotowy ul. Łokietka Tonie 745 Os. Łokietka przelotowy ul. Łokietka ul. Pachońskiego 746 Os. Marszowiec przelotowy ul. Dożynkowa Kraków 747 Os. Marszowiec przelotowy ul. Dożynkowa Marszowiec 748 Os. Na Kozłówce przelotowy ul. Na Kozłówce ul. Wlotowa 749 Os. Na Lotnisku przelotowy al. Gen. W. Andersa R. Gen Maczka 750 Os. Na Lotnisku przelotowy al. Gen. W. Andersa ul. Bora 751 Os. Na Lotnisku przelotowy ul. Dunikowskiego ul. Mikołajczyka 752 Os. Na Skarpie przelotowy al. Jana Pawła II Plac Centralny 753 Os. Na Skarpie przelotowy al. Jana Pawła II ul. Igołomska 754 Os. Na Skarpie przelotowy ul. Zachemskiego ul. Sieroszewskiego 755 Os. Na Stoku początkowy/końcowy przy ul. Architektów - Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 17

20 756 Os. Na Stoku przelotowy ul. Architektów ul. Petofiego 757 Os. Na Stoku szkoła przelotowy ul. Poległych w Krzesławicach 758 Os. Na Stoku szkoła przelotowy ul. Poległych w Krzesławicach ul. Architektów ul. Kocmyrzowska 759 Os. Nowe przelotowy ul. Wróżenicka ul. Sawy Calińskiego 760 Os. Nowe przelotowy ul. Wróżenicka Wróżenice 761 Os. Oświecenia przelotowy ul. Bohomolca ul. Jancarza 762 Os. Oświecenia przelotowy ul. Dobrego Pasterza ul. Bora 763 Os. Oświecenia przelotowy ul. Dobrego Pasterza ul. Lublańska 764 Os. Piastów przelotowy ul. Piasta Kołodzieja pętla 765 Os. Piastów przelotowy ul. Piasta Kołodzieja Rondo Piastowskie 766 Os. Podwawelskie przelotowy ul. Konopnickiej R. Grunwaldzkie 767 Os. Podwawelskie przelotowy ul. Konopnickiej R. Matecznego 768 Os. Robotnicze przelotowy ul. Praska ul. Tyniecka 769 Os. Robotnicze przelotowy ul. Praska ul. Zielińskiego 770 Os. Strusia przelotowy al. Gen. W. Andersa R. Gen Maczka 771 Os. Strusia przelotowy al. Gen. W. Andersa ul. Bora 772 Os. Wandy przelotowy al. Jana Pawła II Plac Centralny 773 Os. Wandy przelotowy al. Jana Pawła II ul. Igołomska 774 Os. Willowe przelotowy ul. Bulwarowa al. Solidarności 775 Os. Willowe przelotowy ul. Orkana al. Jana Pawła II 776 Os. Zgody przelotowy al. Gen. W. Andersa Plac Centralny 777 Os. Zgody przelotowy al. Gen. W. Andersa R. Kocmyrzowskie 778 Os. Zielone przelotowy ul. Wojciechowskiego 779 Os. Zielone przelotowy ul. Wojciechowskiego ul. Bulwarowa ul. Żeromskiego 780 Os. Złoty Wiek przelotowy ul. Jancarza Os. Oświecenia 781 Os. Złoty Wiek przelotowy ul. Jancarza R. Piastowskie 782 Pachońskiego przelotowy ul. Pachońskiego ul. Wyki 783 Pachońskiego przelotowy ul. Pachońskiego Zielonki 784 Pachońskiego I przelotowy ul. Pachońskiego ul. Wyki 785 Pachońskiego I przelotowy ul. Pachońskiego Zielonki 786 Panieńskich Skał przelotowy ul. Królowej Jadwigi al. Focha 787 Panieńskich Skał przelotowy ul. Królowej Jadwigi ul. Junacka 788 Park Decjusza przelotowy ul. Królowej Jadwigi al. Focha 789 Park Decjusza przelotowy ul. Królowej Jadwigi ul. Junacka 790 Park Wodny przelotowy ul. Dobrego Pasterza ul. Bora 791 Park Wodny przelotowy ul. Dobrego Pasterza ul. Lublańska 792 Parowozownia przelotowy ul. Węgrzynowicka ul. Spławy 793 Parowozownia przelotowy ul. Węgrzynowicka Węgrzynowice 794 Pasternik przelotowy ul. Pasternik R. Ofiar Katynia 795 Pasternik przelotowy ul. pasternik Rząska 796 Pasternik Cmentarz przelotowy ul. Pasternik R. Ofiar Katynia 797 Pasternik Cmentarz przelotowy ul. Pasternik Rząska 798 Petofiego przelotowy ul. Petofiego ul. Jagiełły 799 Petofiego przelotowy ul. Petofiego ul. Okulickiego 800 Petrażyckiego przelotowy ul. Petrażyckiego ul. Wrony 801 Petrażyckiego przelotowy ul. Prażmowskiego ul. Taklińskiego Id: RQNUL-JBBKL-RGKUW-MRVCU-KZGZI. Podpisany Strona 18

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków tel. 12 616 75 55 www.zikit.krakow.pl

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków tel. 12 616 75 55 www.zikit.krakow.pl Funkcjonowanie KMK oraz zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych (29.10-02.11.2015) ul. Centralna 53, 31-586 Kraków tel. 12 616 75 55 www.zikit.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

będzie się odbywać wyłącznie Cm. Rakowicki Zachód dwa przystanki Cm. Rakowicki Zachód Zawiła Cmentarz

będzie się odbywać wyłącznie Cm. Rakowicki Zachód dwa przystanki Cm. Rakowicki Zachód Zawiła Cmentarz 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Wykaz tras dodatkowych linii TRAMWAJOWYCH kursujących w okresie Wszystkich Świętych 2016 Linie: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Borek Fałęcki Łagiewniki Wadowicka rondo Matecznego

Bardziej szczegółowo

3, 5, 6, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 50 nadal pozostają zawieszone,

3, 5, 6, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 50 nadal pozostają zawieszone, Linie tramwajowe: 3, 5, 6, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 50 nadal pozostają zawieszone, 1 kursować będzie na zmienionej trasie: Salwator Zwierzyniecka, Franciszkańska, Starowiślna, Grzegórzecka, Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

1. Przesłanki do tworzenia nowego układu

1. Przesłanki do tworzenia nowego układu 1. Przesłanki do tworzenia nowego układu zwiększenie liczby (oraz udziału) podróży odbywanych transportem zbiorowym, konieczność zapewnienia pożądanej obsługi transportowej mieszkańców, konieczność uwzględnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia.

Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia. Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia. Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników. Część

Bardziej szczegółowo

Wszystkich Świętych - organizacja ruchu i komunikacja miejska

Wszystkich Świętych - organizacja ruchu i komunikacja miejska Wszystkich Świętych - organizacja ruchu i komunikacja miejska Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu prezentuje zmiany w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK)

Bardziej szczegółowo

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Obowiązuje w dniu: 26 lipca 2016 (wtorek).

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Obowiązuje w dniu: 26 lipca 2016 (wtorek). 15:00 100 Stała trasa stała trasa do zmiany - m.in. do czasu wstrzymania ruchu do Salwatora Linia 100 zostanie ZAWIESZONA. Kursy będą realizowane na trasie linii 101 (Kopiec Kościuszki OS. PODWAWELSKIE)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie Wszystkich Świętych

Zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie Wszystkich Świętych Zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie Wszystkich Świętych 28 października 2 listopada 2017r. Cmentarz Rakowicki ulica Rakowicka zmiany w organizacji ruchu obowiązują

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2013 Dyrektora ZIKiT z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2013 Dyrektora ZIKiT z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2013 Dyrektora ZIKiT z dnia 29.03.2013 r. WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJACYM JEST GMINA MIEJSKA KRAKÓW DOSTĘPNYCH TYLKO DLA OPERATORÓW

Bardziej szczegółowo

Materiały do opracowania tymczasowej organizacji ruchu- Załącznik nr 5 do umowy (poprawiony) I. Strefy ograniczeń ruchu

Materiały do opracowania tymczasowej organizacji ruchu- Załącznik nr 5 do umowy (poprawiony) I. Strefy ograniczeń ruchu Materiały do opracowania tymczasowej organizacji ruchu- Załącznik nr 5 do umowy (poprawiony) I. Strefy ograniczeń ruchu Obszar zamknięty Błonia Ulice graniczne obszaru: 3 Maja, Piastowska, Focha. - B-1,

Bardziej szczegółowo

LINIE AUTOBUSOWE Obowiązuje w dniu: 30 lipca 2016 (sobota).

LINIE AUTOBUSOWE Obowiązuje w dniu: 30 lipca 2016 (sobota). zmiany tras. Uwagi dodatkowe dla kierowców. Informacje dodatkowe Wyłączony ruch tramwajowy i autobusowy do Salwatora oraz na ulicach: Straszewskiego, Franciszkańskiej i Dominikańskiej Zmiany na liniach:

Bardziej szczegółowo

Inwestycja PKP: zamknięcie ul.grzegórzeckiej dla tramwajów

Inwestycja PKP: zamknięcie ul.grzegórzeckiej dla tramwajów Inwestycja PKP: zamknięcie ul.grzegórzeckiej dla tramwajów 2017-07-08 Od następnej soboty, 15 lipca, z powodu przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką, prowadzonej w ramach modernizacji linii

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE PODCZAS ŚDM 2016 KRAKÓW Lipiec 2016 r.

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE PODCZAS ŚDM 2016 KRAKÓW Lipiec 2016 r. FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE PODCZAS ŚDM 2016 KRAKÓW Lipiec 2016 r. POTENCJAŁ PRZEWOZOWY W trakcie Światowych Dni Młodzieży w szczytowym okresie przewozów do ruchu kierowanych będzie:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w KMK i organizacji ruchu

Zmiany w KMK i organizacji ruchu Wszystkich Świętych 2015 Zmiany w KMK i organizacji ruchu 29 października ik - 2 listopada 2015r Cmentarz Rk Rakowicki iki ulica Rakowicka zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach: 30 października

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w środę - informacje dla pasażerów

Komunikacja miejska w środę - informacje dla pasażerów Komunikacja miejska w środę - informacje dla pasażerów Dzisiaj komunikacja miejska w Krakowie będzie kursować według szkolnego rozkładu jazdy na dzień powszedni. Po godzinie 9.00 na ulice wyjadą specjalne

Bardziej szczegółowo

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Obowiązuje w dniu: 27 lipca 2016 (środa).

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Obowiązuje w dniu: 27 lipca 2016 (środa). Od Od 14:00 100 Linia 100 ZAWIESZONA cały dzień. Kursuje linia 101 wg specjalnego rozkładu jazdy. Specjalny rozkład jazdy dla linii 101 102 Stała trasa stała trasa do czasu zmiany na polecenie Dyspozytora

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie rozkładu powakacyjnego i zmiany w komunikacji tramwajowej

Wprowadzanie rozkładu powakacyjnego i zmiany w komunikacji tramwajowej Wprowadzanie rozkładu powakacyjnego i zmiany w komunikacji tramwajowej 2017-08-31 Szanowni Pasażerowie! Uprzejmie informujemy, że wprowadzanie powakacyjnych rozkładów jazdy oraz przywracanie przejazdu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w czwartek - informacje dla pasażerów

Komunikacja miejska w czwartek - informacje dla pasażerów Komunikacja miejska w czwartek - informacje dla pasażerów W czwartek, 28 lipca komunikacja miejska w Krakowie będzie kursować według szkolnego rozkładu jazdy na dzień powszedni. Na ulice wyjadą specjalne

Bardziej szczegółowo

Powrót: tą samą jezdnią do mostu Dębnickiego, następnie ul. Zwierzyniecką - Powiśle Podzamcze Św. Idziego Grodzką do Rynku Głównego META

Powrót: tą samą jezdnią do mostu Dębnickiego, następnie ul. Zwierzyniecką - Powiśle Podzamcze Św. Idziego Grodzką do Rynku Głównego META Komunikat o zmianach w komunikacji miejskiej podczas 7. etapu 72. Tour de Pologne w Krakowie i wyścigów 8. Nutella Mini Tour de Pologne w sobotę, 8 sierpnia 2015 roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i

Bardziej szczegółowo

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Uwagi dodatkowe. Obowiązuje w dniu: 29 lipca 2016 (piątek).

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Uwagi dodatkowe. Obowiązuje w dniu: 29 lipca 2016 (piątek). 13:00 100 102 109 118 124 424 132 134 135 144 Krowodrza Górka... al. Kijowska Królewska Bronowicka BRONOWICE MAŁE Bielany... Księcia Józefa most Zwierzyniecki... Monte Cassino OS. PODWAWELSKIE Linia podzielona

Bardziej szczegółowo

Dojazdy na cmentarze. Zmiany w organizacji ruchu

Dojazdy na cmentarze. Zmiany w organizacji ruchu Dojazdy na cmentarze. Zmiany w organizacji ruchu 2010-10-29 Czasowe linie autobusowe i tramwajowe, ulice zamknięte dla ruchu oraz zwiększona liczba patroli drogówki. We Wszystkich Świętych czekają nas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUTORSKI NOWEGO UKŁADU SIECI LINII TRAMWAJOWYCH w KRAKOWIE

PROJEKT AUTORSKI NOWEGO UKŁADU SIECI LINII TRAMWAJOWYCH w KRAKOWIE Janusz Osman PROJEKT AUTORSKI NOWEGO UKŁADU SIECI LINII w KRAKOWIE Wersja 2 z dnia 16.01.2011 (na bazie układu linii tramwajowych ze stycznia 2010 oraz stycznia 2011, z uwzględnieniem linii do Małego Płaszowa

Bardziej szczegółowo

1-2 listopada 2014r.

1-2 listopada 2014r. 1-2 listopada 2014r. Cmentarz Rakowicki ulica Rakowicka zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 31 października od godz. 10:00 do 2 listopada ulica Rakowicka wyłączona z ruchu na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Uwagi dodatkowe. Obowiązuje w dniu: 28 lipca 2016 (czwartek).

LINIE AUTOBUSOWE. Planowane zmiany tras. Uwagi dodatkowe. Obowiązuje w dniu: 28 lipca 2016 (czwartek). Linia 100 cały dzień. Kursuje linia 101 wg 100 Specjalny rozkład jazdy dla linii 101 specjalnego rozkładu jazdy. 102 109 118 Krowodrza Górka... al. Kijowska Królewska Bronowicka BRONOWICE MAŁE Bielany...

Bardziej szczegółowo

Organizacja komunikacji miejskiej w czasie trwania 16. PZU Cracovia Maraton w niedzielę, r.

Organizacja komunikacji miejskiej w czasie trwania 16. PZU Cracovia Maraton w niedzielę, r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Organizacja komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ILOŚCIOWY TABLIC INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA PRZYSTANKACH TRAMWAJOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

WYKAZ ILOŚCIOWY TABLIC INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA PRZYSTANKACH TRAMWAJOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 5 WYKAZ ILOŚCIOWY TABLIC INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA PRZYSTANKACH TRAMWAJOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Przedmiotowe urządzenia są na gwarancji przez cały okres umowy utrzymaniowej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UKŁADU DZIENNYCH LINII TRAMWAJOWYCH w KRAKOWIE

PROJEKT UKŁADU DZIENNYCH LINII TRAMWAJOWYCH w KRAKOWIE Janusz Osman PROJEKT UKŁADU DZIENNYCH LINII TRAMWAJOWYCH w KRAKOWIE z dnia 14.09.2016 /z uwzględnieniem stanu linii na dzień 01.09.2016/ Główne założenia projektu: 1.) Utrzymanie dotychczasowych połączeń

Bardziej szczegółowo

Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 26.10.2014 r.

Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 26.10.2014 r. Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 26.10.2014 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 26 października 2014 r. (niedziela) odbędzie się w Krakowie 1. PZU Cracovia

Bardziej szczegółowo

LINIE AUTOBUSOWE Obowiązuje w dniu: 31 lipca 2016 (niedziela).

LINIE AUTOBUSOWE Obowiązuje w dniu: 31 lipca 2016 (niedziela). Przewidywane y tras. Uwagi i informacje dodatkowe. Wyłączony ruch tramwajowy i autobusowy do Salwatora oraz na ulicach: Straszewskiego, Franciszkańskiej i Dominikańskiej Zmiany na liniach: 209, 229, 239,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozkłady jazdy autobusów i tramwajów jadących do obiektów przy ul. Kijowskiej 14

Przykładowe rozkłady jazdy autobusów i tramwajów jadących do obiektów przy ul. Kijowskiej 14 4 DWORZEC GŁÓWNY TRASA: WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE - Kocmyrzowska, Łowińskiego, Ujastek, Al. Solidarności, Al. Jana Pawła II, Mogilska, Lubicz, Basztowa, Dunajewskiego, Karmelicka, Królewska, Podchorążych,

Bardziej szczegółowo

Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie w poniedziałek, 18 lipca 2016 roku

Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie w poniedziałek, 18 lipca 2016 roku Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie w poniedziałek, 18 lipca 2016 roku Szanowni Pasażerowie! Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lipca 2016 r. (poniedziałek) odbędzie

Bardziej szczegółowo

71. Tour de Pologne w Krakowie zmiany w komunikacji miejskiej w dniu r.

71. Tour de Pologne w Krakowie zmiany w komunikacji miejskiej w dniu r. 71. Tour de Pologne w Krakowie zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 9.08. 2014 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 09 sierpnia 2014 r. (sobota) odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Więcej, częściej i wygodniej: zmiany w komunikacji miejskiej

Więcej, częściej i wygodniej: zmiany w komunikacji miejskiej Więcej, częściej i wygodniej: zmiany w komunikacji miejskiej 2017-02-24 Od soboty 4 marca wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie związane z pierwszym etapem wdrażania

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym wymienione poniżej ulice zostaną wyłączone z ruchu:

W związku z powyższym wymienione poniżej ulice zostaną wyłączone z ruchu: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Zarząd Infrastruktury Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Kraków, dnia 23.07.2013

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r.

Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r. Komunikacja miejska w środę, 1 listopada 2017 r. 2017-10-26 W związku ze zwiększonymi potrzebami przewozowymi w rejonie cmentarzy w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, w środę, 1 listopada zostaną

Bardziej szczegółowo

Organizacja komunikacji podczas Krakowskich Spotkań Biegowych w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.

Organizacja komunikacji podczas Krakowskich Spotkań Biegowych w dniach 17-19 kwietnia 2015 r. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl Organizacja komunikacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w niedzielę - informacje dla pasażerów

Komunikacja miejska w niedzielę - informacje dla pasażerów Komunikacja miejska w niedzielę - informacje dla pasażerów W niedzielę 31 lipca komunikacja miejska w Krakowie będzie kursować według wakacyjnego rozkładu jazdy na dzień powszedni. Na ulice wyjadą specjalne

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca 20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca Dzielnica I Stare Miasto 17:00-20:00 17:00-20:00 10:00-13:00 15:00-18:00 Rynek Kleparski 4 (II piętro)

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE TRANSPORT DROGOWY

PRIORYTETOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE TRANSPORT DROGOWY Opracowanie: Miejski Zarząd Baz Danych 26 rzeki obwodnice miejskie drogi główne drogi drugorzędne ulice koleje PRIORYTETOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE TRANSPORT DROGOWY 1 Rozbudowa i modernizacja układu drogowego

Bardziej szczegółowo

Rejon Nowa Huta. prze wiesz ki. fasa da. drewn iane. Ŝelbeto we

Rejon Nowa Huta. prze wiesz ki. fasa da. drewn iane. Ŝelbeto we lp nr PZ Typ szafy lokalizacja sieć kablowa słupy Maszty Ŝelbeto metalo zelbeto sieć napowietrzna ZEK drewni ane ZDiT Ŝelbeto drewn iane fasa da prze wiesz ki SL SRL OCP ilum. inne 70 100 125 parking+i

Bardziej szczegółowo

Rysunek I. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 2014 roku

Rysunek I. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 2014 roku Rysunek I. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 2014 roku VI Bronowice IV Prądnik Biały III Prądnik Czerwony V Krowodrza VII Zwierzyniec I Stare Miasto II Grzegórzki XIII Podgórze VII Dębniki IX Łagiewniki- Borek

Bardziej szczegółowo

STREFY OGRANICZEŃ RUCHU

STREFY OGRANICZEŃ RUCHU Schemat organizacji ruchu podczas ŚDM 2016 STREFY OGRANICZEŃ RUCHU Interaktywna mapa utrudnień powrót Obszar zamknięty: Błonia ulice Graniczne: 3 Maja, Piastowska, Focha w dniach: 23.07-01.08 Obszar zamknięty:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym S-3 N O W E L I N I E T R A M W A J O W E S-3.1 Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Budowa

Bardziej szczegółowo

REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa Urząd Miasta Krakowa Biuro Planowania Przestrzennego ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Tramwaj co 3 min w Krakowie Projekt nowego układu sieci linii tramwajowych w Krakowie

Tramwaj co 3 min w Krakowie Projekt nowego układu sieci linii tramwajowych w Krakowie Tramwaj co 3 min w Krakowie Projekt nowego układu sieci linii tramwajowych w Krakowie Projekt jest opracowany bardzo precyzyjnie i realnie do wprowadzenia niemal od razu. Zakłada utrzymanie tej samej ilości

Bardziej szczegółowo

II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 23>32

II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 23>32 II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 23>32 II.1. Plany Plany miejscowe miejscowe Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej. Zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/1308/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR LIX/1308/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR LIX/1308/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku. Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ APTEK OBJĘTYCH ZBIÓRKĄ LEKÓW r.

WYKAZ APTEK OBJĘTYCH ZBIÓRKĄ LEKÓW r. WYKAZ APTEK OBJĘTYCH ZBIÓRKĄ LEKÓW - 2017 r. L.p. Lokalizacja apteki Nazwa apteki 1 ul. Aleksandry 11 Ziko 2 ul. Armii Krajowej 97 Na Widoku 3 al. Daszyńskiego 3 Pod Halą 4 al. Pokoju 14 Niezapominajka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 26 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tramwaj co 3 min w Krakowie Projekt nowego układu sieci linii tramwajowych w Krakowie

Tramwaj co 3 min w Krakowie Projekt nowego układu sieci linii tramwajowych w Krakowie Tramwaj co 3 min w Krakowie Projekt nowego układu sieci linii tramwajowych w Krakowie Projekt jest opracowany bardzo precyzyjnie i realnie do wprowadzenia niemal od razu. Zakłada utrzymanie tej samej ilości

Bardziej szczegółowo

Wolica. Przylasek Rusiecki. Wola Rusiecka. Branice Wyciąże. Chałupki. Pleszów. Kujawy. Przewóz Krzesławice. Mogiła. Rybitwy. Bieżanów. Beszcz.

Wolica. Przylasek Rusiecki. Wola Rusiecka. Branice Wyciąże. Chałupki. Pleszów. Kujawy. Przewóz Krzesławice. Mogiła. Rybitwy. Bieżanów. Beszcz. Rysunki 1. Rozwój granic Krakowa 2. Ludność Krakowa zameldowana na pobyt stały i czasowy oraz gęstość zaludnienia 3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp). Lokalne Programy Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny RYSUNKI Rysunek. Struktura płci i wieku mieszkańców Krakowa w 2009 roku mężczyźni wiek kobiety 35 30 25 20 5 0 5 0 liczba osób (w tys.) >85 80 5 0 65 60 55 50 5 0 35 30 25 20 5 0 5 0 0 5 0 5 20 25 30 35

Bardziej szczegółowo

Półmaraton Królewski: w niedzielę zmiany w organizacji ruchu

Półmaraton Królewski: w niedzielę zmiany w organizacji ruchu Półmaraton Królewski: w niedzielę zmiany w organizacji ruchu 2017-10-11 W niedzielę, 15 października w Krakowie odbędzie się czwarta edycja PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego. W związku z tym, od godz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po Krakowie w Światowe Dni Młodzieży? Przeczytaj i przekaż dalej!

Jak poruszać się po Krakowie w Światowe Dni Młodzieży? Przeczytaj i przekaż dalej! Jak poruszać się po Krakowie w Światowe Dni Młodzieży? Przeczytaj i przekaż dalej! Zanim do naszego miasta przyjadą miliony pielgrzymów, zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z planem organizacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym

Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym S-3 N O W E L I N I E T R A M W A J O W E S-3.1 Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Budowa

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU PODCZAS ŚDM 2016 KRAKÓW. Maj 2016 r.

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU PODCZAS ŚDM 2016 KRAKÓW. Maj 2016 r. SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU PODCZAS ŚDM 2016 KRAKÓW Maj 2016 r. STREFY OGRANICZEŃ RUCHU STREFY OGRANICZEŃ RUCHU ZAMKNIĘTY BŁONIA ZAMKNIĘTY ŁAGIEWNIKI RUCHU I RUCHU II RUCHU III Ulice graniczne obszaru: 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz z dnia 16 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz z dnia 16 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 3685 UCHWAŁA NR CVIII/380/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA" W OLKUSZU z dnia 16 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana Nr Dzielnica Ulica Rodzaj P L O I Opłata Os. Tel. OFERTY DLA KOBIET 1083 Krowodrza Górka Rusznikarska miejsce w pokoju 2- osobowym ok. 470 zł 1 601 383 026 1083 Stare

Bardziej szczegółowo

Zmiany w organizacji komunikacji autobusowej - komentarz ZIKiT

Zmiany w organizacji komunikacji autobusowej - komentarz ZIKiT Zmiany w organizacji komunikacji autobusowej - komentarz ZIKiT 2017-03-05 Od 4 marca zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Korekty mają

Bardziej szczegółowo

Punkt Obywatelski Bonarka City Center. Punkt Obywatelski Galeria Bronowice. Punkt Obywatelski Centrum Handlowe M1. Punkt Obywatelski Galeria Kazimierz

Punkt Obywatelski Bonarka City Center. Punkt Obywatelski Galeria Bronowice. Punkt Obywatelski Centrum Handlowe M1. Punkt Obywatelski Galeria Kazimierz Wykaz punktów głosowania Głosowanie w ramach III edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 18-30 czerwca 2016 r. W tym roku głosować będzie można wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1328/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR LXI/1328/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR LXI/1328/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole Nr 1 ul. Kopernika 16 2 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Lp. Nazwa przedszkola Adres przedszkola 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 31-501

Bardziej szczegółowo

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków L.p. Nazwa przedszkola Adres przedszkola 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 31-501

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na

Bardziej szczegółowo

Dzielnica I Stare Miasto

Dzielnica I Stare Miasto Dzielnica I Stare Miasto 17.03.2017 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Smoleńsk 5/7 Gimnazjum nr 2 ul. Studencka 13 Przedszkole nr 61 ul. Rajska 14 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Spasowskiego 8 Przedszkole nr 44 ul.

Bardziej szczegółowo

Podział obszaru Gminy Miejskiej Kraków na strefy

Podział obszaru Gminy Miejskiej Kraków na strefy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007 r. Podział obszaru Gminy Miejskiej Kraków na strefy Integralną częścią niniejszego załącznika jest mapa przedstawiająca

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budowy odc. węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki

Przygotowanie budowy odc. węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki ST-3.2 Przygotowanie budowy odc. węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki Budowa drogi głównej przyspieszonej S 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 14,5 km z przekroczeniem (tunelem) miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rysunek I. Struktura wieku i płci mieszkańców Krakowa w 2011 roku

Rysunek I. Struktura wieku i płci mieszkańców Krakowa w 2011 roku Rysunek I. Struktura wieku i płci mieszkańców Krakowa w 2011 roku MĘŻCZYŹNI KOBIETY wiek liczba osób liczba osób wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Krakowa Załącznik Nr 2 do umowy Nr... z dnia...

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Krakowa Załącznik Nr 2 do umowy Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do umowy Nr..... z dnia... Wykaz lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych* Lokalizacja 1 ul. Studencka 2 ul. Warszawska 3 ul. Chmielowskiego 4 ul. Dietla 5 ul. Czysta

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 3025/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.11.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego

Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego S-3 N O W E L I N I E T R A M W A J O W E S-3.1 Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego Budowa linii tramwajowej i sieci trakcyjnej do os. Lipska wraz

Bardziej szczegółowo

2 2,500 15,000 X Obszar I. 2 0,400 1,600 VIII Obszar I. 2 0,890 5,340 X Obszar I. 2 1,500 9,000 X Obszar I. 3 0,700 4,200 X Obszar I

2 2,500 15,000 X Obszar I. 2 0,400 1,600 VIII Obszar I. 2 0,890 5,340 X Obszar I. 2 1,500 9,000 X Obszar I. 3 0,700 4,200 X Obszar I Załącznik 1 a L.p. Ulica - Zakres Standard Długość Jezdnie Chodniki [km] [tys.m2] [tys.m2] Dzielnica Obszar/Rejon 1 Babińskiego Józefa - powiatowa 1 1,500 9,000 VIII Obszar I 2 Brożka Jana + pętla - powiatowa

Bardziej szczegółowo

linie tramwajowe nr 9, 11 i 50 planuje się skierować przez nowa estakadę;

linie tramwajowe nr 9, 11 i 50 planuje się skierować przez nowa estakadę; W poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku, zostaną wprowadzone powakacyjne rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Jednocześnie uruchomione zostanie nowe torowisko tramwajowe na estakadzie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 31>40

II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 31>40 II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 31>40 II.1. Plany Plany miejscowe miejscowe Od 1 stycznia 2003, wraz z utratą ważności wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed

Bardziej szczegółowo

WORLD YOUTH DAYS 2016 KRAKÓW. June 2016 r.

WORLD YOUTH DAYS 2016 KRAKÓW. June 2016 r. WORLD YOUTH DAYS 2016 KRAKÓW June 2016 r. TRAFFIC RESTRICTIONS ZONES Closed zone BŁONIA Closed zone ŁAGIEWNIKI ZONE I ZONE II ZONE III Border streets 3 Maja, Piastowska, Focha. Signs indicating the zone

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań. Spotkania w Dzielnicach Do 16 czerwca br. w Dzielnicach Miasta Krakowa organizowane będą spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego. Ich celem jest praca warsztatowa mieszkańców z udziałem

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY STREFY OGRANICZEŃ RUCHU ZOBACZ INFORMACJE DROGOWE

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY STREFY OGRANICZEŃ RUCHU ZOBACZ INFORMACJE DROGOWE ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY STREFY OGRANICZEŃ RUCHU ZOBACZ INFORMACJE DROGOWE Szanowni Państwo, 28 lipca 2013 roku w Rio de Janeiro Papież Franciszek ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym w Krakowie. (Opracowanie Zarządu Dróg i Komunikacji, www.zdik.krakow.pl p.

Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym w Krakowie. (Opracowanie Zarządu Dróg i Komunikacji, www.zdik.krakow.pl p. Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym w Krakowie. (Opracowanie Zarządu Dróg i Komunikacji, www.zdik.krakow.pl p. Tadeusz Żelazny) Rowerzyści zaliczani są obok pieszych do niechronionych uczestników

Bardziej szczegółowo

Chodniki [tys.m2] Długość [km] Jezdnie [tys.m2] 2 0,380 2,280 VIII Obszar II po trasie autobusu. 2 1,500 9,750 VII Obszar II

Chodniki [tys.m2] Długość [km] Jezdnie [tys.m2] 2 0,380 2,280 VIII Obszar II po trasie autobusu. 2 1,500 9,750 VII Obszar II L.p. Ulica - Zakres Standard Długość [km] Jezdnie [tys.m2] Chodniki [tys.m2] Dzielnica Obszar/Rejon Kościuszki Tadeusza + pętla przy ul. Senatorskiej - 1 wojewódzka 1 1,070 13,140 VII Obszar II 2 Księcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-03 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych

Bardziej szczegółowo

2 1,220 8,540 VIII Obszar I. 2 0,400 1,600 VIII Obszar I. 2 0,450 3,150 XII Obszar I. 2 0,890 5,340 X Obszar I. 2 1,500 9,000 X Obszar I

2 1,220 8,540 VIII Obszar I. 2 0,400 1,600 VIII Obszar I. 2 0,450 3,150 XII Obszar I. 2 0,890 5,340 X Obszar I. 2 1,500 9,000 X Obszar I Załącznik 1 a L.p. Ulica - Zakres Standard Długość Jezdnie Chodniki [km] [tys.m2] [tys.m2] Dzielnica Obszar/Rejon Uwagi 1 Babińskiego Józefa - powiatowa 1 1,500 9,000 VIII Obszar I 2 Brożka Jana + pętla

Bardziej szczegółowo

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana Nr Dzielnica Ulica Rodzaj P L O I Opłata Os. Tel. OFERTY DLA KOBIET 1138 Azory Pużaka 2 pokoje w + + CO M Większy pokój: 800 zł + 3 512 990 293 1139 Prokocim Teligi Pokój

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2016-05-28 00:28 Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Nr 1 ŚWIĘTEGO MARKA 34, 31-024 124225866

Bardziej szczegółowo

1-31.10.2012 Wojewódzkiej Komendy OHP 2. Os. Szkolne 37 (26/100 cz. dz. 118 obr.45 Nowa Huta) w korzystaniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

1-31.10.2012 Wojewódzkiej Komendy OHP 2. Os. Szkolne 37 (26/100 cz. dz. 118 obr.45 Nowa Huta) w korzystaniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej PLAN NA 2012 ROK INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, MIASTA KRAKOWA MIASTA NA PRAWACH POWIATU I SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH NA EWIDENCJI ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEJ WYDZIAŁU SKARBU MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU Krakowskie Spotkania Biegowe w dniach r.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU Krakowskie Spotkania Biegowe w dniach r. ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU Krakowskie Spotkania Biegowe w dniach 28-30.04.2017 r. Nocna Dycha z Wawelem w dniu 28 kwietnia 2017 r. w godz. 21.00-22.30: START: deptak Al. 3 Maja na wysokości Stadionu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana Nr Dzielnica Ulica Rodzaj P L O I Opłata Os. Tel. OFERTY DLA KOBIET 1153 Podgórze Kącik 13 mieszkaniu dwu + + CO M 550 zł z mediami 1 513926232 1154 Krowodrza/ Bronowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 22 października 2014 r.

UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 22 października 2014 r. UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTY GŁOSOWANIA miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych

PUNKTY GŁOSOWANIA miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych PUNKTY GŁOSOWANIA pn-pt: 12.00-18.00 al. Pokoju 67 Centrum Handlowe M1 sb-nd: 10.00-20.00 pn-pt: 12.00-18.00 ul. Kamieńskiego 11 Bonarka City Center sb-nd: 10.00-20.00 Namiot Obywatelski Mały Rynek codziennie:

Bardziej szczegółowo

4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski

4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski 2017-10-06 W niedzielę, 15 października odbędzie się 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski. Ze zmianami w organizacji ruchu związanymi z tą imprezą można zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana Nr Dzielnica Ulica Rodzaj P L O I Opłata Os. Tel. OFERTY DLA KOBIET 1071 Śródmieście Bandurskiego- obok Ronda Mogilskiego + + el + 1500zł + prąd, woda i śmieci 4 501

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SYSTEM ROWEROWY

KRAKOWSKI SYSTEM ROWEROWY Przepisy regulujące możliwość poruszania się rowerem Prawo o ruchu drogowym Art. 33 ust. 1 Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych.

Bardziej szczegółowo

Numer odbiorcy. Kod FPP. Żelazna Kraków ENID_

Numer odbiorcy. Kod FPP. Żelazna Kraków ENID_ 1.1. Oświetlenie (taryfa C12b) L.P. Punkt poboru Ulica Nr Kod Miejscowość Numer odbiorcy Kod FPP Numer licznika Moc umowna PZ Szacowane zużycie energii elektrycznej [kwh] w okresie 01.01.2012r.-31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/275/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie lokalizacji targowisk.

UCHWAŁA NR XL/275/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie lokalizacji targowisk. UCHWAŁA NR XL/275/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie lokalizacji targowisk. Na podstawie art. 5 Dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach /Dz. U. Nr 41 poz. 312,

Bardziej szczegółowo