Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy: Czytają Państwo dokument prawny, który stanowi umowę pomiędzy Państwem - Użytkownikiem ( Użytkownik ) oraz nami. Użytkownik akceptuje przedstawione poniżej Warunki Sprzedaży, które łącznie zwane są Umową. Nasza firma nosi nazwę Groupon Sp. z o.o. Jesteśmy spółką zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 123a, , Warszawa. W niniejszym dokumencie na oznaczenie naszej spółki używamy nazwy Groupon, oraz zwrotów my lub nas lub nasz, a nasze spółki stowarzyszone, w tym Groupon International GmbH, łącznie z nami nazywamy Grupa Groupon Czym się zajmujemy: Zajmujemy się sprzedażą Kuponów (zobacz punkt 2 niniejszej Umowy). Operatorem strony internetowej, na której sprzedajemy Kupony, jest szwajcarska spółka stowarzyszona Groupon International GmbH ( Groupon International ), która zajmuje się również wysyłką biuletynów (newslettery) i innych interesujących ofert. Więcej informacji na temat korzystania z usług Groupon International można znaleźć tutaj. [Link} 1.3. Zakres wykorzystania: Nasze Kupony przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i realizowane są przez okaziciela Kuponu. Oznacza to, że Użytkownik może oddać Kupon innej osobie również do użytku prywatnego. Naszych Kuponów nie wolno wykorzystywać w celach handlowych lub w celu osiągnięcia zysku. Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy i uprawnia nas do: usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownego utworzenia konta przez okres 24 miesięcy, natomiast Partnera określonego w Kuponie uprawnia do odmowy realizacji Kuponu. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania Użytkownik mógłby od nas dochodzić. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika Definicje: W niniejszej Umowie używamy różnych zdefiniowanych terminów, które pisane są wielką literą. Zostały one zdefiniowane na końcu niniejszej Umowy, w punkcie SPRZEDAŻ KUPONÓW 2.1. Proces sprzedaży: Groupon sprzedaje Kupony, które można realizować w zamian za Produkty oferowane przez Partnerów W celu nabycia Kuponu ("Zakup") wymagane jest zaakceptowanie niniejszej Umowy oraz utworzenie konta na stronie internetowej Groupon International ("Witryna"), zgodnie z Warunkami Korzystania z Witryny i Serwisu Groupon International GmbH. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. [Link] Płatności za transakcję Zakupu Kuponu można dokonać: kartą kredytową (lub debetową z możliwością płatności w Internecie), z rachunku bankowego dostępnego w systemie DotPay (w tym dostępne są ratalne formy płatności), za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal lub przy wykorzystaniu Środków Premiowych. Dla wygody i zaoszczędzenia czasu Użytkownika, przy płatności kartą kredytową lub debetową system automatycznie zapamiętuje część informacji z karty i umożliwia kolejne transakcje bez powtórnego wpisywania

2 danych karty. Żądanie rezygnacji z tej funkcji Użytkownik może zgłosić używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: Po zakończeniu procedury Zakupu Kuponu, tzn. po potwierdzeniu, że Użytkownik akceptuje warunki sprzedaży, i przyjęciu przez nas płatności za transakcję Zakupu Kuponu, Kupon będzie ważny (i zawarta zostanie umowa kupna-sprzedaży) dopiero, gdy wyślemy wiadomość potwierdzającą daną transakcję na adres użyty do Zakupu Kuponu (co oznacza naszą akceptację tej transakcji). W przypadku niektórych ofert Kupon może być dostępny na koncie Użytkownika w zakładce "Moje Konto/Moje Zamówienia", jeszcze zanim wyślemy wiadomość potwierdzającą Zakup Kuponu. W takim wypadku poczytuje się, że transakcja została przez nas zaakceptowana z momentem pojawienia się Kuponu na koncie Użytkownika Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia czy unieważnienia transakcji bez uzasadnienia jeszcze przed przyjęciem płatności Użytkownika (np. w przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby osób zainteresowanych nabyciem danego Kuponu). Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do odrzucenia lub unieważnienia transakcji również po jej potwierdzeniu w przypadku poważnego naruszenia warunków niniejszej Umowy Prawo do odstąpienia: Po otrzymaniu Kuponu (wiadomością lub po pojawieniu się Kuponu na koncie w zakładce "Moje Konto/Moje Zamówienia"), Użytkownik ma prawo do odstąpienia od transakcji Zakupu Kuponu w dowolnym czasie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Kuponu - zawsze pod warunkiem, że Użytkownik nie zrealizował jeszcze takiego Kuponu. W przypadku Kuponów o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin te ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności takiego Kuponu. Jeżeli Użytkownik chciałby odstąpić od transakcji Zakupu Kuponu, należy powiadomić nas o tym używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: oraz wskazując adres użyty do Zakupu Kuponu, kod Kuponu i numer kodu zabezpieczającego Kupon. Więcej szczegółów na ten temat zawarto w punkcie 3 niniejszej Umowy Obowiązywanie niniejszej Umowy: Prosimy pamiętać, że dokonując Zakupu Użytkownik potwierdza, że Zakup ten podlega postanowieniom niniejszej Umowy Realizacja Kuponu: Po dokonaniu Zakupu można zrealizować Kupon u Partnera w zamian za oferowane przez niego towary lub usługi ("Produkty"). Kupon będzie zawierać kod Kuponu, numer kodu zabezpieczającego Kupon, informacje na temat danego Partnera oraz oferowane przez niego Produkty, za które można zrealizować Kupon. Realizacja Kuponu odbywa się poprzez przekazanie Partnerowi kodu zabezpieczającego, którego Kupon dotyczy, w sposób określony przez Partnera. Z chwilą przekazania kodu zabezpieczającego Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację Kuponu. Prosimy pamiętać, że Kupon nie zawsze może być zrealizowany w czasie wybranym przez Użytkownika. Dlatego też zaleca się uzgodnienie z Partnerem czasu realizacji Kuponu w okresie ważności Kuponu. Wszelkie próby realizacji Kuponu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy mogą spowodować jego unieważnienie zgodnie z naszą decyzją Środki Premiowe: Po utworzeniu własnego konta na Witrynie, Użytkownik może zaprosić osobę, która do tej pory nie korzystała z naszych Usług ("Osoba Zaproszona"), do utworzenia swojego konta na Witrynie i dokonania Zakupu Kuponu. Jeśli Użytkownik wyśle takie zaproszenie, Użytkownikowi zostanie przyznana nagroda ("Środki Premiowe"). Środki Premiowe mogą być wykorzystane przez Użytkownika przy kolejnych transakcjach, o ile łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: Tworząc konto na Witrynie Użytkownik podał prawidłowe dane; Po wysłaniu zaproszenia do Osoby Zaproszonej Użytkownik uzyskał wyraźną zgodę tej osoby na udostępnienie nam jej adresu . Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia tego zobowiązania;

3 Zaproszona Osoba nie korzystała do tej pory z naszych usług i nie utworzyła konta na Witrynie oraz korzysta z innego adresu i innego numeru IP niż Użytkownik; Zaproszona Osoba korzysta ze specjalnie wygenerowanego linku; Zaproszona Osoba utworzy konto na Witrynie podając wymagane dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres ("Nowy Użytkownik"), zgodnie z Warunkami Korzystania z Witryny i Serwisu Groupon International GmbH; Nowy Użytkownik dokona Zakupu Kuponu w ciągu (3) trzech dni od otrzymania specjalnie wygenerowanego linku. W przypadku niedotrzymania tego terminu z przyczyn niezawinionych przez Nowego Użytkownika, decyzja w sprawie przyznania Użytkownikowi Środków Premiowych podejmowana będzie indywidualnie w zależności od okoliczności danej sprawy; Środki Premiowe przyznawane są Użytkownikowi w ciągu 7 dni od dnia dokonania Zakupu przez Nowego Użytkownika i są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania. Zastrzegamy, że Środkami Premiowymi nie jest premiowane nabywanie Kuponów o cenie niższej niż wartość Środków Premiowych Użytkownik może wykorzystać Środki Premiowe wyłącznie w celu nabycia Kuponu, który można zrealizować u Partnera. Zastrzegamy sobie możliwość ustalenie limitu Środków Premiowych przyznawanych jednemu Użytkownikowi Naruszenie postanowień dotyczących Środków Premiowych stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy i uprawnia nas do: cofnięcia Środków Premiowych, czasowego zablokowania konta Użytkownika na okres do 6 miesięcy, usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownego utworzenia konta przez okres 24 miesięcy. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania Użytkownik mógłby od nas dochodzić, w tym prawo do korzystania z konta i realizacji Kuponów dostępnych na koncie Użytkownika w przypadku czasowego zablokowania konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika ODPOWIEDZIALNOŚĆ Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Groupon, sprzedaje Produkty Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Groupon, jest stroną umowy z osobą realizującą Kupon. Należy również pamiętać, że oprócz umowy pomiędzy osobą realizującą Kupon i Partnerem, osoba, która nabyła Kupon zawiera również oddzielną umowę w sprawie Zakupu Kuponu z nami, czyli niniejszą Umowę Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Groupon, spełnia wobec osoby realizującej określone w Kuponie świadczenia, w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego też Groupon nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy sprzedaży towarów lub realizacji usług. To Partner, a nie Groupon, ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację nabytych przez Użytkowników Kuponów Postępowanie, w przypadku gdy wartość danego Kuponu nie zostanie w całości zrealizowana w okresie ważności Kuponu z winy Użytkownika, regulowane jest wyłącznie przez Partnera, a Groupon nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tym związanej Ograniczenia:

4 Zabrania się powielania, sprzedaży, odsprzedaży czy handlowania Kuponami. Wszelkie próby powyższych działań mogą spowodować, że podejmiemy decyzję o unieważnieniu Kuponu Kupony można realizować wyłącznie w całości i nie można ich łączyć narastająco Łączenie: Partner decyduje o tym, czy Kupony można łączyć z innymi promocjami, kuponami, certyfikatami czy bonami osób trzecich. Taka informacja będzie podana przed zamówieniem Kuponu Zgubione/skradzione Kupony: Ani my, ani Partner nie jesteśmy odpowiedzialni za zgubione czy skradzione Kupony lub ich numery referencyjne (tj. kod Kuponu lub kod zabezpieczający Kuponu) Wygaśnięcie: Na każdym Kuponie widnieje data jego ważności. Kupon może zostać zrealizowany tylko w terminie jego ważności. Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje Kuponu w terminie jego ważności, Kupon traci ważność i nie może zostać zrealizowany. Kupony zakupione w celu wymiany na bilety na konkretne wydarzenia tracą ważność z chwilą zakończenia danego wydarzenia (np. koncert, spektakl, seans kinowy, pobyt w hotelu, wycieczka, bilet lotniczy). Z tytułu nie zrealizowania Kuponu w okresie jego ważności, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny Zakupu Kuponu lub jakichkolwiek kosztów związanych z Zakupem Kuponu. 3. ODSTĄPIENIE, REKLAMACJE, ZWROTY LUB PROBLEMY 3.1. Jeżeli Użytkownik ma problemy z realizacją Kuponu lub chce złożyć reklamację powinien nas o tym powiadomić używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: Reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie 14 dni od złożenia reklamacji Jeżeli Użytkownik zmieni zdanie na temat Zakupu Kuponu: Nawet jeżeli wszystko będzie w porządku, Użytkownik ma prawo odstąpić od transakcji Zakupu Kuponu z dowolnej przyczyny lub też bez żadnej przyczyny w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Kuponu (zobacz punkt 2.2. niniejszej Umowy) W terminie 14 dni od dnia odstąpienia Użytkownik otrzyma zwrot ceny Zakupu Kuponu. Zwrot ceny Zakupu Kuponu nastąpi w ten sam sposób, w jakim dokonana została płatność (tj. na rachunek bankowy dostępny w systemie DotPay, kartę kredytową lub konto PayPal, z którego płatność została dokonana). Na życzenie Użytkownika zwrot ceny Zakupu Kuponu nastąpi przez przyznanie Użytkownikowi Środków Premiowych do wykorzystania na warunkach, o których mowa w punkcie 2.5 niniejszej Umowy. W takim przypadku, po otrzymaniu Środków Premiowych forma rozliczenia nie będzie możliwa. Jeśli z przyczyn od nas niezależnych nie ma możliwości zwrotu ceny Zakupu Kuponu w ten sam sposób, w jaki dokonana została płatność, zwrot ceny Zakupu Kuponu nastąpi przez przyznanie Użytkownikowi Środków Premiowych W przypadku, gdy na koncie Użytkownika zostanie odnotowane, że w ciągu nieprzerwanego okresu (3) trzech miesięcy Użytkownik odstąpił od ponad (10) dziesięciu transakcji Zakupu Kuponu przy jednoczesnym braku realizacji przynajmniej (1) jednego Kuponu, Groupon zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Użytkownika. Zablokowanie konta Użytkownika zostanie poprzedzone stosowną informacją wysłaną do Użytkownika na adres e- mail, który Użytkownik podał w celu utworzenia konta na Witrynie. Groupon dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że do zablokowania konta Użytkownika może dojść wyłącznie w uzasadnionych przypadkach Jeżeli data ważności Kuponu wygasła: Zobacz punkt 2.10 niniejszej Umowy na temat ograniczonych okresów ważności Kuponów. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.1 oraz 3.2. niniejszej Umowy, jeżeli data ważności Kuponu wygaśnie, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu ceny Zakupu Kuponu czy innej rekompensaty z tytułu nie zrealizowania Kuponu w okresie jego ważności.

5 3.4. Jeżeli Produkty nabywane za Kupony nie odpowiadają opisowi przed Zakupem Kuponu lub opisowi na Kuponie: W takim przypadku możemy podjąć kilka działań: Jeżeli potwierdzimy Użytkownikowi, że opis zamieszczony w Witrynie oraz Kupon są prawidłowe i że Partner ponosi Odpowiedzialność: Podejmiemy próbę kontaktu z Partnerem w celu rozwiązania problemu. Prosimy jednak pamiętać, że (zgodnie z punktem 2.6 niniejszej Umowy) to Partner (a NIE Groupon czy Groupon International) jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktów oraz realizację Kuponów. Reklamacje zostaną rozpatrzone na warunkach określonych w punkcie 3.1. niniejszej Umowy Jeżeli opis zamieszczony w Witrynie i/lub Kupon jest nieprawidłowy z winy Groupon: Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu skorygowania Kuponu. Niezależnie od tego, czy skontaktujemy się z Użytkownikiem, czy nie, jeżeli opis przedstawiony w Witrynie i/lub Kupon nie jest prawidłowy, prosimy skontaktować się z nami używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: Groupon i Groupon International NIGDY nie będą odpowiedzialne z tytułu Produktów związanych z Kuponami czy też opisanymi w Witrynie, czy w inny sposób. Więcej szczegółów na ten temat zawarto w punkcie 2.6 niniejszej Umowy. 4. STANDARDY I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GROUPON 4.1. Obowiązujące nas standardy: Groupon zawsze stara się robić wszystko jak najlepiej! Aby poprzeć to zobowiązaniami prawnymi, gwarantujemy że dołożymy wszelkich starań i umiejętności w procesie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, mamy prawo do sprzedaży Kuponów, Kupony są zadowalającej jakości i są zgodne z ich przeznaczeniem, z zastrzeżeniem błędów i pominięć, oraz że będziemy działać zgodnie z zasadami profesjonalizmu Niniejszy punkt 4 ma pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi punktami i określa zakres naszej Odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie, domniemane wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy (lub jej części) lub jakiejkolwiek transakcji Zakupu Kuponu lub w związku z niniejszą Umową, zawarciem lub wykonaniem Za co zawsze ponosimy odpowiedzialność: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza naszej Odpowiedzialności za to, co nie może być wykluczone lub ograniczone obowiązującymi przepisami prawa (np. nadużycia gospodarcze) Za co nigdy nie ponosimy odpowiedzialności: Nie możemy zagwarantować i nie będziemy ponosić Odpowiedzialności z tytułu Produktów realizowanych w zamian za Kupony oraz z tytułu jakości, bezpieczeństwa, użyteczności czy innych aspektów Produktów realizowanych w zamian za Kupony. Jednakże jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z punktem 3.1. powyżej Nieważne lub nieegzekwowalne postanowienia niniejszej Umowy: Ograniczenie Odpowiedzialności ma również zastosowanie wobec Odpowiedzialności wynikającej z nieważności lub nieegzekwowalności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 5.1. Warunki Partnerów: Partnerzy stosują własne warunki sprzedaży swoich Produktów i Użytkownik ma obowiązek stosować się do takich warunków w przypadku realizacji Kuponu u Partnera. Taką odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Jednakże, kiedy sprawdzamy naszych Partnerów przed sprzedażą Kuponów na

6 oferowane przez nich Produkty, przedstawimy wszystkie ograniczenia dotyczące Kuponu i Produktów w Witrynie przed Zakupem takiego Kuponu Dokładne informacje: Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje podane w celu dokonania Zakupu, jak również podczas rejestracji konta na Witrynie, są zgodne z prawdą, kompletne i poprawne Kupony spełniające wymogi Użytkownika: W przypadku, gdy Kupon obejmuje Produkt w postaci usług medycznych lub usług wymagających od Użytkownika specjalnych umiejętności, odpowiedzialność za zapewnienie, że Produkty spełniają wymogi Użytkownika, leży po stronie Użytkownika. W związku z tym zaleca się konsultację z Partnerem przed dokonaniem Zakupu takiego Kuponu. W przypadku problemów z realizacją Kuponu prosimy nas o tym powiadomić zgodnie z punktem 3.1. powyżej. 6. OCHRONA DANYCH Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności [Link], która stanowi część niniejszej Umowy. 7. OGÓLNE 7.1. Interpretacja: W niniejszej Umowie: odniesienia do osób dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek handlowych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej; Nagłówki (np. "7. OGÓLNE" w tytule niniejszego punktu) oraz tytuły punktów (np. "Interpretacja" na początku punktu 7.1") zastosowano wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają one wpływu na interpretację niniejszej Umowy; oraz odniesienia do obejmuje i obejmujący uznane zostaną jako obejmujące bez ograniczeń i obejmować bez ograniczeń Spółka/agent: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako dające podstawę do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, spółki cywilnej czy zawarcia umowy agencji z udziałem Użytkownika i nas, przy czym żadna ze stron nie będzie mieć prawa do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych czy zawierania umów czy innych porozumień w imieniu lub na rzecz drugiej strony Brak innych warunków: O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie gwarancje, warunki i inne postanowienia, wyraźne czy dorozumiane, ustawowe, zwyczajowe czy inne są niniejszym wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Siła wyższa: Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku, gdy spowodowane to będzie zdarzeniami będącymi poza naszą kontrolą Całość umowy: Niniejsza Umowa (oraz nasza Polityka Prywatności [Link]) zawiera wszystkie warunki uzgodnione pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje oraz wyklucza wszelkie poprzednie umowy, porozumienia czy uzgodnienia pomiędzy stronami, w formie ustnej i pisemnej. Żadne oświadczenia, zobowiązania czy obietnice nie zostaną uznane czy domniemane za udzielone podczas negocjacji ustnych i pisemnych pomiędzy stronami przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile nie zostało to wyraźnie określone w

7 niniejszej Umowie. Żadnej ze stron nie będą przysługiwać żadne środki prawne z tytułu niezgodnych z prawdą oświadczeń innych osób, na podstawie których taka strona zawarła niniejszą Umowę (chyba, że takie niezgodne z prawdą oświadczenie zostało złożone w celu umyślnego wprowadzenia w błąd lub dotyczyło kwestii mającej kluczowe znaczenie dla zdolności strony do wykonania niniejszej Umowy), przy czym jedyne środki prawne przysługiwać będą takiej stronie wyłącznie z tytułu naruszenia warunków określonych w niniejszej Umowie Brak zrzeczenia się: Żadne zrzeczenie się przez nas dochodzenia praw z tytułu naruszenia przez Państwa postanowień niniejszej Umowy nie będzie traktowane ani uznane za zrzeczenie się przez nas takiego prawa w przyszłości, niezależnie czy z tej samej, czy z innej przyczyny. W przypadku udzielenia przez nas dodatkowego terminu, czy też odroczenia lub zawieszenia wykonania przez nas prawa w stosunku do Użytkownika, nie zwalnia to Użytkownika z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Powiadomienia: O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, w tym z zastrzeżeniem postanowień punktów , 2.2., 3.1. i , wszelkie powiadomienia przekazywane będą przez strony na piśmie i będą doręczane osobiście lub listownie na adres podany nam przez Użytkownika lub na adres naszej siedziby lub em za pośrednictwem poczty elektronicznej (z wyjątkiem zawiadomień przesyłanych w związku z postępowaniem prawnym, które wymagają formy pisemnej) Prawa osób trzecich: Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie zarówno wobec Grupy Groupon, jak i zewnętrznych dostawców treści oraz licencjodawców, przy czym każda z takich osób będzie mieć prawo do egzekwowania takich postanowień bezpośrednio lub w swoim imieniu (chyba, że niniejsza Umowa zostanie zmieniona lub rozwiązana bez zgody takich osób). Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie egzekwowalne przez żadną osobę, która nie jest stroną tej Umowy Obowiązywanie postanowień Umowy po jej rozwiązaniu. Postanowienia punktów 1, 2, 3, 4, 6, 7, oraz 8 niniejszej Umowy oraz postanowienia, które wyraźnie określono jako obowiązujące również po wygaśnięciu czy rozwiązaniu Umowy, lub jeżeli z ich treści wynika, że będą obowiązywać po takim rozwiązaniu, będą obowiązywać również po rozwiązaniu Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta ponownie z Usługi, obowiązujące wówczas postanowienia dotyczące warunków sprzedaży będą miały zastosowanie również wobec ponownego skorzystania z Usługi. W przypadku realizacji przez Użytkownika Kuponów w ramach niniejszej Umowy, postanowienia dotyczące Kuponów będą również obowiązywać po zakończeniu niniejszej Umowy Klauzula salwatoryjna: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem, nieważne czy nieegzekwowalne, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone i jeżeli będzie to możliwe, nie będzie mieć wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy Prawo właściwe: Niniejsza Umowa (oraz wszelkie nieumowne stosunki pomiędzy nami i Użytkownikiem) podlega i interpretowana będzie zgodnie z prawem polskim, przy czym obie strony niniejszym poddają się pod wyłączną jurysdykcję sądów Rzeczpospolitej Polskiej. 8. DEFINICJE W niniejszej Umowie używamy różnych zdefiniowanych terminów, które pisane są wielką literą. Terminy te oznaczają: Odpowiedzialność oznacza jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z niniejszej Umowy (w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, deliktu, wprowadzenia w błąd, restytucji czy jakiejkolwiek innej przyczyny) lub z nią związaną (w tym odpowiedzialność wyraźnie określona w niniejszej Umowie lub wynikająca z

8 nieważności lub nieegzekwowalności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy); przy czym dla celów niniejszej definicji wszelkie odniesienia do Umowy uznane zostaną jako obejmujące wszelkie umowy uboczne. Partner oznacza zewnętrznego sprzedawcę towarów i/lub usług, które można otrzymać w ramach realizacji Kuponu. Ani Groupon ani Groupon International NIE SĄ Partnerami. Witryna oznacza wszystkie witryny internetowe operowane przez Groupon International, które zawierają bezpośrednie linki do niniejszych Warunków sprzedaży Kuponów. Zakup oznacza nabycie Kuponu. Usługa oznacza wszelkie usługi świadczone przez Groupon, w tym sprzedaż Kuponów. Kupon oznacza kupon, który można zrealizować u danego Partnera w zamian za oferowane przez Partnera Produkty, z zastrzeżeniem warunków wymienionych na Kuponie i/lub na stronie transakcji w Witrynie, poprzez którą Kupon został nabyty. Zazwyczaj nazywamy taki kupon Gruponem słowo to stanowi połączenie grupowego kuponu i kuponu! Produkty oznacza towary i/lub usługi oferowane przez danego Partnera i opisane na Kuponie (w zamian za które można taki Kupon zrealizować). Środki Premiowe" oznacza nagrodę, którą przyznajemy Użytkownikowi za dokonanie Zakupu Kuponu przez zaproszoną przez Użytkownika osobę, która do tej pory nie korzystała z naszych Usług, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Postanowienia ogólne Educational Testing

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo