Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy: Czytają Państwo dokument prawny, który stanowi umowę pomiędzy Państwem - Użytkownikiem ( Użytkownik ) oraz nami. Użytkownik akceptuje przedstawione poniżej Warunki Sprzedaży, które łącznie zwane są Umową. Nasza firma nosi nazwę Groupon Sp. z o.o. Jesteśmy spółką zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 123a, , Warszawa. W niniejszym dokumencie na oznaczenie naszej spółki używamy nazwy Groupon, oraz zwrotów my lub nas lub nasz, a nasze spółki stowarzyszone, w tym Groupon International GmbH, łącznie z nami nazywamy Grupa Groupon Czym się zajmujemy: Zajmujemy się sprzedażą Kuponów (zobacz punkt 2 niniejszej Umowy). Operatorem strony internetowej, na której sprzedajemy Kupony, jest szwajcarska spółka stowarzyszona Groupon International GmbH ( Groupon International ), która zajmuje się również wysyłką biuletynów (newslettery) i innych interesujących ofert. Więcej informacji na temat korzystania z usług Groupon International można znaleźć tutaj. [Link} 1.3. Zakres wykorzystania: Nasze Kupony przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i realizowane są przez okaziciela Kuponu. Oznacza to, że Użytkownik może oddać Kupon innej osobie również do użytku prywatnego. Naszych Kuponów nie wolno wykorzystywać w celach handlowych lub w celu osiągnięcia zysku. Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy i uprawnia nas do: usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownego utworzenia konta przez okres 24 miesięcy, natomiast Partnera określonego w Kuponie uprawnia do odmowy realizacji Kuponu. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania Użytkownik mógłby od nas dochodzić. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika Definicje: W niniejszej Umowie używamy różnych zdefiniowanych terminów, które pisane są wielką literą. Zostały one zdefiniowane na końcu niniejszej Umowy, w punkcie SPRZEDAŻ KUPONÓW 2.1. Proces sprzedaży: Groupon sprzedaje Kupony, które można realizować w zamian za Produkty oferowane przez Partnerów W celu nabycia Kuponu ("Zakup") wymagane jest zaakceptowanie niniejszej Umowy oraz utworzenie konta na stronie internetowej Groupon International ("Witryna"), zgodnie z Warunkami Korzystania z Witryny i Serwisu Groupon International GmbH. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. [Link] Płatności za transakcję Zakupu Kuponu można dokonać: kartą kredytową (lub debetową z możliwością płatności w Internecie), z rachunku bankowego dostępnego w systemie DotPay (w tym dostępne są ratalne formy płatności), za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal lub przy wykorzystaniu Środków Premiowych. Dla wygody i zaoszczędzenia czasu Użytkownika, przy płatności kartą kredytową lub debetową system automatycznie zapamiętuje część informacji z karty i umożliwia kolejne transakcje bez powtórnego wpisywania

2 danych karty. Żądanie rezygnacji z tej funkcji Użytkownik może zgłosić używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: Po zakończeniu procedury Zakupu Kuponu, tzn. po potwierdzeniu, że Użytkownik akceptuje warunki sprzedaży, i przyjęciu przez nas płatności za transakcję Zakupu Kuponu, Kupon będzie ważny (i zawarta zostanie umowa kupna-sprzedaży) dopiero, gdy wyślemy wiadomość potwierdzającą daną transakcję na adres użyty do Zakupu Kuponu (co oznacza naszą akceptację tej transakcji). W przypadku niektórych ofert Kupon może być dostępny na koncie Użytkownika w zakładce "Moje Konto/Moje Zamówienia", jeszcze zanim wyślemy wiadomość potwierdzającą Zakup Kuponu. W takim wypadku poczytuje się, że transakcja została przez nas zaakceptowana z momentem pojawienia się Kuponu na koncie Użytkownika Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia czy unieważnienia transakcji bez uzasadnienia jeszcze przed przyjęciem płatności Użytkownika (np. w przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby osób zainteresowanych nabyciem danego Kuponu). Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do odrzucenia lub unieważnienia transakcji również po jej potwierdzeniu w przypadku poważnego naruszenia warunków niniejszej Umowy Prawo do odstąpienia: Po otrzymaniu Kuponu (wiadomością lub po pojawieniu się Kuponu na koncie w zakładce "Moje Konto/Moje Zamówienia"), Użytkownik ma prawo do odstąpienia od transakcji Zakupu Kuponu w dowolnym czasie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Kuponu - zawsze pod warunkiem, że Użytkownik nie zrealizował jeszcze takiego Kuponu. W przypadku Kuponów o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin te ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności takiego Kuponu. Jeżeli Użytkownik chciałby odstąpić od transakcji Zakupu Kuponu, należy powiadomić nas o tym używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: oraz wskazując adres użyty do Zakupu Kuponu, kod Kuponu i numer kodu zabezpieczającego Kupon. Więcej szczegółów na ten temat zawarto w punkcie 3 niniejszej Umowy Obowiązywanie niniejszej Umowy: Prosimy pamiętać, że dokonując Zakupu Użytkownik potwierdza, że Zakup ten podlega postanowieniom niniejszej Umowy Realizacja Kuponu: Po dokonaniu Zakupu można zrealizować Kupon u Partnera w zamian za oferowane przez niego towary lub usługi ("Produkty"). Kupon będzie zawierać kod Kuponu, numer kodu zabezpieczającego Kupon, informacje na temat danego Partnera oraz oferowane przez niego Produkty, za które można zrealizować Kupon. Realizacja Kuponu odbywa się poprzez przekazanie Partnerowi kodu zabezpieczającego, którego Kupon dotyczy, w sposób określony przez Partnera. Z chwilą przekazania kodu zabezpieczającego Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację Kuponu. Prosimy pamiętać, że Kupon nie zawsze może być zrealizowany w czasie wybranym przez Użytkownika. Dlatego też zaleca się uzgodnienie z Partnerem czasu realizacji Kuponu w okresie ważności Kuponu. Wszelkie próby realizacji Kuponu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy mogą spowodować jego unieważnienie zgodnie z naszą decyzją Środki Premiowe: Po utworzeniu własnego konta na Witrynie, Użytkownik może zaprosić osobę, która do tej pory nie korzystała z naszych Usług ("Osoba Zaproszona"), do utworzenia swojego konta na Witrynie i dokonania Zakupu Kuponu. Jeśli Użytkownik wyśle takie zaproszenie, Użytkownikowi zostanie przyznana nagroda ("Środki Premiowe"). Środki Premiowe mogą być wykorzystane przez Użytkownika przy kolejnych transakcjach, o ile łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: Tworząc konto na Witrynie Użytkownik podał prawidłowe dane; Po wysłaniu zaproszenia do Osoby Zaproszonej Użytkownik uzyskał wyraźną zgodę tej osoby na udostępnienie nam jej adresu . Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia tego zobowiązania;

3 Zaproszona Osoba nie korzystała do tej pory z naszych usług i nie utworzyła konta na Witrynie oraz korzysta z innego adresu i innego numeru IP niż Użytkownik; Zaproszona Osoba korzysta ze specjalnie wygenerowanego linku; Zaproszona Osoba utworzy konto na Witrynie podając wymagane dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres ("Nowy Użytkownik"), zgodnie z Warunkami Korzystania z Witryny i Serwisu Groupon International GmbH; Nowy Użytkownik dokona Zakupu Kuponu w ciągu (3) trzech dni od otrzymania specjalnie wygenerowanego linku. W przypadku niedotrzymania tego terminu z przyczyn niezawinionych przez Nowego Użytkownika, decyzja w sprawie przyznania Użytkownikowi Środków Premiowych podejmowana będzie indywidualnie w zależności od okoliczności danej sprawy; Środki Premiowe przyznawane są Użytkownikowi w ciągu 7 dni od dnia dokonania Zakupu przez Nowego Użytkownika i są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania. Zastrzegamy, że Środkami Premiowymi nie jest premiowane nabywanie Kuponów o cenie niższej niż wartość Środków Premiowych Użytkownik może wykorzystać Środki Premiowe wyłącznie w celu nabycia Kuponu, który można zrealizować u Partnera. Zastrzegamy sobie możliwość ustalenie limitu Środków Premiowych przyznawanych jednemu Użytkownikowi Naruszenie postanowień dotyczących Środków Premiowych stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy i uprawnia nas do: cofnięcia Środków Premiowych, czasowego zablokowania konta Użytkownika na okres do 6 miesięcy, usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownego utworzenia konta przez okres 24 miesięcy. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania Użytkownik mógłby od nas dochodzić, w tym prawo do korzystania z konta i realizacji Kuponów dostępnych na koncie Użytkownika w przypadku czasowego zablokowania konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika ODPOWIEDZIALNOŚĆ Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Groupon, sprzedaje Produkty Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Groupon, jest stroną umowy z osobą realizującą Kupon. Należy również pamiętać, że oprócz umowy pomiędzy osobą realizującą Kupon i Partnerem, osoba, która nabyła Kupon zawiera również oddzielną umowę w sprawie Zakupu Kuponu z nami, czyli niniejszą Umowę Prosimy pamiętać, że to Partner, a nie Groupon, spełnia wobec osoby realizującej określone w Kuponie świadczenia, w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego też Groupon nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy sprzedaży towarów lub realizacji usług. To Partner, a nie Groupon, ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację nabytych przez Użytkowników Kuponów Postępowanie, w przypadku gdy wartość danego Kuponu nie zostanie w całości zrealizowana w okresie ważności Kuponu z winy Użytkownika, regulowane jest wyłącznie przez Partnera, a Groupon nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tym związanej Ograniczenia:

4 Zabrania się powielania, sprzedaży, odsprzedaży czy handlowania Kuponami. Wszelkie próby powyższych działań mogą spowodować, że podejmiemy decyzję o unieważnieniu Kuponu Kupony można realizować wyłącznie w całości i nie można ich łączyć narastająco Łączenie: Partner decyduje o tym, czy Kupony można łączyć z innymi promocjami, kuponami, certyfikatami czy bonami osób trzecich. Taka informacja będzie podana przed zamówieniem Kuponu Zgubione/skradzione Kupony: Ani my, ani Partner nie jesteśmy odpowiedzialni za zgubione czy skradzione Kupony lub ich numery referencyjne (tj. kod Kuponu lub kod zabezpieczający Kuponu) Wygaśnięcie: Na każdym Kuponie widnieje data jego ważności. Kupon może zostać zrealizowany tylko w terminie jego ważności. Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje Kuponu w terminie jego ważności, Kupon traci ważność i nie może zostać zrealizowany. Kupony zakupione w celu wymiany na bilety na konkretne wydarzenia tracą ważność z chwilą zakończenia danego wydarzenia (np. koncert, spektakl, seans kinowy, pobyt w hotelu, wycieczka, bilet lotniczy). Z tytułu nie zrealizowania Kuponu w okresie jego ważności, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny Zakupu Kuponu lub jakichkolwiek kosztów związanych z Zakupem Kuponu. 3. ODSTĄPIENIE, REKLAMACJE, ZWROTY LUB PROBLEMY 3.1. Jeżeli Użytkownik ma problemy z realizacją Kuponu lub chce złożyć reklamację powinien nas o tym powiadomić używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: Reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie 14 dni od złożenia reklamacji Jeżeli Użytkownik zmieni zdanie na temat Zakupu Kuponu: Nawet jeżeli wszystko będzie w porządku, Użytkownik ma prawo odstąpić od transakcji Zakupu Kuponu z dowolnej przyczyny lub też bez żadnej przyczyny w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Kuponu (zobacz punkt 2.2. niniejszej Umowy) W terminie 14 dni od dnia odstąpienia Użytkownik otrzyma zwrot ceny Zakupu Kuponu. Zwrot ceny Zakupu Kuponu nastąpi w ten sam sposób, w jakim dokonana została płatność (tj. na rachunek bankowy dostępny w systemie DotPay, kartę kredytową lub konto PayPal, z którego płatność została dokonana). Na życzenie Użytkownika zwrot ceny Zakupu Kuponu nastąpi przez przyznanie Użytkownikowi Środków Premiowych do wykorzystania na warunkach, o których mowa w punkcie 2.5 niniejszej Umowy. W takim przypadku, po otrzymaniu Środków Premiowych forma rozliczenia nie będzie możliwa. Jeśli z przyczyn od nas niezależnych nie ma możliwości zwrotu ceny Zakupu Kuponu w ten sam sposób, w jaki dokonana została płatność, zwrot ceny Zakupu Kuponu nastąpi przez przyznanie Użytkownikowi Środków Premiowych W przypadku, gdy na koncie Użytkownika zostanie odnotowane, że w ciągu nieprzerwanego okresu (3) trzech miesięcy Użytkownik odstąpił od ponad (10) dziesięciu transakcji Zakupu Kuponu przy jednoczesnym braku realizacji przynajmniej (1) jednego Kuponu, Groupon zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Użytkownika. Zablokowanie konta Użytkownika zostanie poprzedzone stosowną informacją wysłaną do Użytkownika na adres e- mail, który Użytkownik podał w celu utworzenia konta na Witrynie. Groupon dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że do zablokowania konta Użytkownika może dojść wyłącznie w uzasadnionych przypadkach Jeżeli data ważności Kuponu wygasła: Zobacz punkt 2.10 niniejszej Umowy na temat ograniczonych okresów ważności Kuponów. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.1 oraz 3.2. niniejszej Umowy, jeżeli data ważności Kuponu wygaśnie, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu ceny Zakupu Kuponu czy innej rekompensaty z tytułu nie zrealizowania Kuponu w okresie jego ważności.

5 3.4. Jeżeli Produkty nabywane za Kupony nie odpowiadają opisowi przed Zakupem Kuponu lub opisowi na Kuponie: W takim przypadku możemy podjąć kilka działań: Jeżeli potwierdzimy Użytkownikowi, że opis zamieszczony w Witrynie oraz Kupon są prawidłowe i że Partner ponosi Odpowiedzialność: Podejmiemy próbę kontaktu z Partnerem w celu rozwiązania problemu. Prosimy jednak pamiętać, że (zgodnie z punktem 2.6 niniejszej Umowy) to Partner (a NIE Groupon czy Groupon International) jest odpowiedzialny za dostarczenie Produktów oraz realizację Kuponów. Reklamacje zostaną rozpatrzone na warunkach określonych w punkcie 3.1. niniejszej Umowy Jeżeli opis zamieszczony w Witrynie i/lub Kupon jest nieprawidłowy z winy Groupon: Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu skorygowania Kuponu. Niezależnie od tego, czy skontaktujemy się z Użytkownikiem, czy nie, jeżeli opis przedstawiony w Witrynie i/lub Kupon nie jest prawidłowy, prosimy skontaktować się z nami używając stosownego formularza [http://www.groupon.pl/kontakt] lub dzwoniąc pod numer: Groupon i Groupon International NIGDY nie będą odpowiedzialne z tytułu Produktów związanych z Kuponami czy też opisanymi w Witrynie, czy w inny sposób. Więcej szczegółów na ten temat zawarto w punkcie 2.6 niniejszej Umowy. 4. STANDARDY I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GROUPON 4.1. Obowiązujące nas standardy: Groupon zawsze stara się robić wszystko jak najlepiej! Aby poprzeć to zobowiązaniami prawnymi, gwarantujemy że dołożymy wszelkich starań i umiejętności w procesie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, mamy prawo do sprzedaży Kuponów, Kupony są zadowalającej jakości i są zgodne z ich przeznaczeniem, z zastrzeżeniem błędów i pominięć, oraz że będziemy działać zgodnie z zasadami profesjonalizmu Niniejszy punkt 4 ma pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi punktami i określa zakres naszej Odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie, domniemane wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy (lub jej części) lub jakiejkolwiek transakcji Zakupu Kuponu lub w związku z niniejszą Umową, zawarciem lub wykonaniem Za co zawsze ponosimy odpowiedzialność: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza naszej Odpowiedzialności za to, co nie może być wykluczone lub ograniczone obowiązującymi przepisami prawa (np. nadużycia gospodarcze) Za co nigdy nie ponosimy odpowiedzialności: Nie możemy zagwarantować i nie będziemy ponosić Odpowiedzialności z tytułu Produktów realizowanych w zamian za Kupony oraz z tytułu jakości, bezpieczeństwa, użyteczności czy innych aspektów Produktów realizowanych w zamian za Kupony. Jednakże jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z punktem 3.1. powyżej Nieważne lub nieegzekwowalne postanowienia niniejszej Umowy: Ograniczenie Odpowiedzialności ma również zastosowanie wobec Odpowiedzialności wynikającej z nieważności lub nieegzekwowalności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 5.1. Warunki Partnerów: Partnerzy stosują własne warunki sprzedaży swoich Produktów i Użytkownik ma obowiązek stosować się do takich warunków w przypadku realizacji Kuponu u Partnera. Taką odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Jednakże, kiedy sprawdzamy naszych Partnerów przed sprzedażą Kuponów na

6 oferowane przez nich Produkty, przedstawimy wszystkie ograniczenia dotyczące Kuponu i Produktów w Witrynie przed Zakupem takiego Kuponu Dokładne informacje: Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje podane w celu dokonania Zakupu, jak również podczas rejestracji konta na Witrynie, są zgodne z prawdą, kompletne i poprawne Kupony spełniające wymogi Użytkownika: W przypadku, gdy Kupon obejmuje Produkt w postaci usług medycznych lub usług wymagających od Użytkownika specjalnych umiejętności, odpowiedzialność za zapewnienie, że Produkty spełniają wymogi Użytkownika, leży po stronie Użytkownika. W związku z tym zaleca się konsultację z Partnerem przed dokonaniem Zakupu takiego Kuponu. W przypadku problemów z realizacją Kuponu prosimy nas o tym powiadomić zgodnie z punktem 3.1. powyżej. 6. OCHRONA DANYCH Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności [Link], która stanowi część niniejszej Umowy. 7. OGÓLNE 7.1. Interpretacja: W niniejszej Umowie: odniesienia do osób dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek handlowych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej; Nagłówki (np. "7. OGÓLNE" w tytule niniejszego punktu) oraz tytuły punktów (np. "Interpretacja" na początku punktu 7.1") zastosowano wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają one wpływu na interpretację niniejszej Umowy; oraz odniesienia do obejmuje i obejmujący uznane zostaną jako obejmujące bez ograniczeń i obejmować bez ograniczeń Spółka/agent: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako dające podstawę do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, spółki cywilnej czy zawarcia umowy agencji z udziałem Użytkownika i nas, przy czym żadna ze stron nie będzie mieć prawa do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych czy zawierania umów czy innych porozumień w imieniu lub na rzecz drugiej strony Brak innych warunków: O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie gwarancje, warunki i inne postanowienia, wyraźne czy dorozumiane, ustawowe, zwyczajowe czy inne są niniejszym wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Siła wyższa: Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku, gdy spowodowane to będzie zdarzeniami będącymi poza naszą kontrolą Całość umowy: Niniejsza Umowa (oraz nasza Polityka Prywatności [Link]) zawiera wszystkie warunki uzgodnione pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje oraz wyklucza wszelkie poprzednie umowy, porozumienia czy uzgodnienia pomiędzy stronami, w formie ustnej i pisemnej. Żadne oświadczenia, zobowiązania czy obietnice nie zostaną uznane czy domniemane za udzielone podczas negocjacji ustnych i pisemnych pomiędzy stronami przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile nie zostało to wyraźnie określone w

7 niniejszej Umowie. Żadnej ze stron nie będą przysługiwać żadne środki prawne z tytułu niezgodnych z prawdą oświadczeń innych osób, na podstawie których taka strona zawarła niniejszą Umowę (chyba, że takie niezgodne z prawdą oświadczenie zostało złożone w celu umyślnego wprowadzenia w błąd lub dotyczyło kwestii mającej kluczowe znaczenie dla zdolności strony do wykonania niniejszej Umowy), przy czym jedyne środki prawne przysługiwać będą takiej stronie wyłącznie z tytułu naruszenia warunków określonych w niniejszej Umowie Brak zrzeczenia się: Żadne zrzeczenie się przez nas dochodzenia praw z tytułu naruszenia przez Państwa postanowień niniejszej Umowy nie będzie traktowane ani uznane za zrzeczenie się przez nas takiego prawa w przyszłości, niezależnie czy z tej samej, czy z innej przyczyny. W przypadku udzielenia przez nas dodatkowego terminu, czy też odroczenia lub zawieszenia wykonania przez nas prawa w stosunku do Użytkownika, nie zwalnia to Użytkownika z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Powiadomienia: O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, w tym z zastrzeżeniem postanowień punktów , 2.2., 3.1. i , wszelkie powiadomienia przekazywane będą przez strony na piśmie i będą doręczane osobiście lub listownie na adres podany nam przez Użytkownika lub na adres naszej siedziby lub em za pośrednictwem poczty elektronicznej (z wyjątkiem zawiadomień przesyłanych w związku z postępowaniem prawnym, które wymagają formy pisemnej) Prawa osób trzecich: Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie zarówno wobec Grupy Groupon, jak i zewnętrznych dostawców treści oraz licencjodawców, przy czym każda z takich osób będzie mieć prawo do egzekwowania takich postanowień bezpośrednio lub w swoim imieniu (chyba, że niniejsza Umowa zostanie zmieniona lub rozwiązana bez zgody takich osób). Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie egzekwowalne przez żadną osobę, która nie jest stroną tej Umowy Obowiązywanie postanowień Umowy po jej rozwiązaniu. Postanowienia punktów 1, 2, 3, 4, 6, 7, oraz 8 niniejszej Umowy oraz postanowienia, które wyraźnie określono jako obowiązujące również po wygaśnięciu czy rozwiązaniu Umowy, lub jeżeli z ich treści wynika, że będą obowiązywać po takim rozwiązaniu, będą obowiązywać również po rozwiązaniu Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta ponownie z Usługi, obowiązujące wówczas postanowienia dotyczące warunków sprzedaży będą miały zastosowanie również wobec ponownego skorzystania z Usługi. W przypadku realizacji przez Użytkownika Kuponów w ramach niniejszej Umowy, postanowienia dotyczące Kuponów będą również obowiązywać po zakończeniu niniejszej Umowy Klauzula salwatoryjna: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem, nieważne czy nieegzekwowalne, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone i jeżeli będzie to możliwe, nie będzie mieć wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy Prawo właściwe: Niniejsza Umowa (oraz wszelkie nieumowne stosunki pomiędzy nami i Użytkownikiem) podlega i interpretowana będzie zgodnie z prawem polskim, przy czym obie strony niniejszym poddają się pod wyłączną jurysdykcję sądów Rzeczpospolitej Polskiej. 8. DEFINICJE W niniejszej Umowie używamy różnych zdefiniowanych terminów, które pisane są wielką literą. Terminy te oznaczają: Odpowiedzialność oznacza jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z niniejszej Umowy (w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, deliktu, wprowadzenia w błąd, restytucji czy jakiejkolwiek innej przyczyny) lub z nią związaną (w tym odpowiedzialność wyraźnie określona w niniejszej Umowie lub wynikająca z

8 nieważności lub nieegzekwowalności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy); przy czym dla celów niniejszej definicji wszelkie odniesienia do Umowy uznane zostaną jako obejmujące wszelkie umowy uboczne. Partner oznacza zewnętrznego sprzedawcę towarów i/lub usług, które można otrzymać w ramach realizacji Kuponu. Ani Groupon ani Groupon International NIE SĄ Partnerami. Witryna oznacza wszystkie witryny internetowe operowane przez Groupon International, które zawierają bezpośrednie linki do niniejszych Warunków sprzedaży Kuponów. Zakup oznacza nabycie Kuponu. Usługa oznacza wszelkie usługi świadczone przez Groupon, w tym sprzedaż Kuponów. Kupon oznacza kupon, który można zrealizować u danego Partnera w zamian za oferowane przez Partnera Produkty, z zastrzeżeniem warunków wymienionych na Kuponie i/lub na stronie transakcji w Witrynie, poprzez którą Kupon został nabyty. Zazwyczaj nazywamy taki kupon Gruponem słowo to stanowi połączenie grupowego kuponu i kuponu! Produkty oznacza towary i/lub usługi oferowane przez danego Partnera i opisane na Kuponie (w zamian za które można taki Kupon zrealizować). Środki Premiowe" oznacza nagrodę, którą przyznajemy Użytkownikowi za dokonanie Zakupu Kuponu przez zaproszoną przez Użytkownika osobę, która do tej pory nie korzystała z naszych Usług, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY Warunki sprzedaży ofert lokalnych» WARUNKI SPRZEDAŻY GROUPON Sp. z o. o. (Warunki Sprzedaży Kuponów) 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O. Data wejścia w życie:

Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O. Data wejścia w życie: Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O. Data wejścia w życie: 21.03.2017 1. Informacje ogólne 1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od Groupon. 1.2 Groupon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Osobisty kod weryfikacyjny SMS: Warunki Sprzedaży Orange Kupony sp. z o.o.

Osobisty kod weryfikacyjny SMS: Warunki Sprzedaży Orange Kupony sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Orange Kupony sp. z o.o. 1. Definicje i informacje ogólne 1.1 Warunki sprzedaży oznaczają niniejszy dokument, który określa zasady korzystania z usług Orange Kupony i nabywania Kuponów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. Załącznik do Uchwały Zarządu nr Z/2015/10/21/1 z dnia 21 października 2015 roku. REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW. 1. [Definicje] 1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 100 zł za transakcję za 200 zł - PRAKTIKER

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 100 zł za transakcję za 200 zł - PRAKTIKER Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 100 zł za transakcję za 200 zł - PRAKTIKER 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

W zależności od tego, czy kupowany jest kupon czy dokonywana rezerwacja, umowa z Groupon Travel zawierana jest na różnych warunkach:

W zależności od tego, czy kupowany jest kupon czy dokonywana rezerwacja, umowa z Groupon Travel zawierana jest na różnych warunkach: Warunki sprzedaży ofert Travel» WARUNKI SPRZEDAŻY GROUPON INTERNATIONAL TRAVEL GmbH Spółka Groupon International GmbH ( Groupon International ) jest właścicielem i administratorem niniejszej witryny internetowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp I. Definicje 1. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który Regulamin Programu z Nami w Drogę skierowanego do Klientów indywidualnych, którzy dobrowolnie przystępują do programu i korzystają z usług firmy Zimny. Regulamin określa warunki na jakich uczestniczący

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji 1. Organizator Organizatorem Promocji Tablet lub Ubezpieczenie Gratis, dalej Promocja jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-140), przy ul. Al. Solidarności 115 lok. 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej jako Umowa ) została zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH 1. NABYWANIE KART UPOMINKOWYCH 1.1. Karty Upominkowe są emitowane przez Administratora. 1.2. Użytkownik może nabyć od Administratora Kartę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL Sklep internetowy emonety.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja Warszawa, listopad 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start Regulamin Promocji Kredyt 0% na start 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem)

REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem) REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO 1. Właścicielem i administratorem serwisu www za pośrednictwem którego nabyć można Bon Podarunkowy Ridero jest: Ridero IT Publishing Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo