Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kwartale 2017 r. 15 maja 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kwartale 2017 r. 15 maja 2017 r."

Transkrypt

1 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kwartale 217 r. 15 maja 217 r.

2 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2

3 Wyniki finansowe Najważniejsze informacje w I kwartale 217 r. Tworzenie korytarza Północ-Południe Wzrost przychodów o 24,5% do 219,5 mln zł, efektem konsolidacji nowych spółek w Grupie. Zysk netto wyniósł 3,4 mln zł. Rentowność sprzedaży brutto w Q1 217 r. 13% Rynek Wzrosty w obszarze przeładunków agro, ożywienie w handlu rudą żelaza. Rynek węgla i stali pod presją Udział w procesie prywatyzacji portu morskiego i przewoźnika kolejowego w Czarnogórze. Proces wstrzymany przez stronę czarnogórską w kwietniu 217 r. 3

4 Konsolidacja wyników nowych spółek z Grupy Kapitałowej Od I kwartału 217 r. konsolidowane są wyniki nowo nabytych lub utworzonych spółek, które nie wchodziły w skład Grupy w analogicznym okresie 216 roku Rozpoczęto konsolidację Sealand Logistics, C.Hartwig Adria, OT Nieruchomości oraz spółek kolejowych: STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej Konsolidacja miała wpływ na wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics 4

5 Ekspansja w krajach korytarza Północ-Południe OT Logistics S.A. zakończyła negocjacje ze Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia 5% udziałów w spółce AD Montecargo (przewoźnik kolejowy) i 3% udziałów Luka Bar AD BAR (operator portu morskiego). Otwierało to drogę do formalnej akceptacji warunków zakupu udziałów przez odpowiednie instytucje Czarnogóry Na koniec kwietnia 217 r. Spółka otrzymała informacje o zakończeniu procesu prywatyzacji przez rząd w Czarnogórze, bez dokonania transakcji sprzedaży OT Logistics odwołała się od tej decyzji. Do dnia publikacji raportu za 1Q 217 r. Spółka nie otrzymała odpowiedzi na wniesione odwołanie 5

6 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 6

7 Przychody w Q1 217 r. wg segmentów działalności Transport 21% przychodów OT Logistics S.A., Deutsche Binnenreederei, Żegluga Bydgoska Stabilny zysk pomimo mniej korzystnych warunków żeglugi Spedycja 5% przychodów OT Logistics S.A., C.Hartwig Gdynia, Rentrans International Spedition, Rentrans Cargo, Sealand Logistics Solidny wzrost przychodów mimo przedłużających się przerw technologicznych u klientów Wzrost stawek frachtów morskich w imporcie z Dalekiego Wschodu Porty 8% przychodów OT Port Gdynia, OT Port Świnoujście Wyższy wolumen przeładunków agro i rud, utrzymująca się dekoniunktura na krajowym rynku węgla i koksu. Wyższe koszty zewnętrzne z uwagi na spiętrzenie przeładunków w krótkim czasie GK OTL: Struktura przychodów [%] 11% 3% 28% 21% 21% Transport Spedycja 8% Usługi Portowe 57% 5% Pozostałe (w tym działalność kolejowa i najem nieruchomości) Q1 216 Q

8 Wyniki finansowe Q1 217 r. GK OTL: Przychody [PLNm] ,5% 219,5 176,3 Q1 216 Q1 217 Wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko jedną czwartą spowodowany konsolidacją nowych spółek z Grupy. Przychody bez uwzględnienia nowych Spółek pozostają na stabilnym poziomie Zysk na sprzedaży wzrósł o 7% do 28,6 mln zł Koszty ogólnego zarządu obciążone kosztami budowy centrum korporacyjnego dla Grupy. Pierwsze efekty oszczędności już widoczne Wzrost EBITDA o 9,4% do 18,9 mln zł GK OTL: Wynik EBITDA [PLNm] GK OTL: Wynik netto [PLNm] 2 +9,4% 1 14,3% 1 17,3 18,9 5 3, 3,4 Q1 216 Q1 217 Q1 216 Q

9 Wyniki segmentu transportowego w Q1 217 r. Segment transportowy: Przychody (podmioty zewnętrzne) [PLNm] Segment transportowy: Marże [%] 75-5,2% 15% Brutto EBITDA Netto 5 1% 25 49,7 47,1 5% 13,1% 12,8% 11,5% 12,7% 4,2% 4,5% Q1 216 Q1 217 % Q1 216 Q1 217 Segment transportowy: Wynik EBITDA [PLNm] Segment transportowy: Wynik netto [PLNm] 1 1,4% 1 -,8% 5 5 6,8 6,9 Q1 216 Q ,5 2,5 Q1 216 Q

10 Wyniki segmentu spedycyjnego Q1 217 Segment spedycyjny: Przychody (podmioty zewnętrzne) [PLNm] Segment spedycyjny: Marże [%] 1 +8,% 1% Brutto EBITDA Netto 5 1,9 18,9 5% 6,5% 7,5% Q1 216 Q1 217 % 3,6% 2,8% 2,9% 1,% Q1 216 Q1 217 Segment spedycyjny: Wynik EBITDA [PLNm] Segment spedycyjny: Wynik netto [PLNm] ,4% -63,4% 4 2 4,2 3,6 2 3,3 Q1 216 Q ,2 Q1 216 Q

11 Wyniki segmentu portowego Q1 217 r. Segment portowy: Przychody (podmioty zewnętrzne) [PLNm] Segment portowy: Marże [%] 2-15,5% 25% 2% Brutto EBITDA Netto 15% 1 2,1 17, 1% 5% 2,8% 18,4% 14,4% 15,3% 7,3% 6,3% Q1 216 Q1 217 % Q1 216 Q1 217 Segment portowy: Wynik EBITDA [PLNm] Segment portowy: Wynik netto [PLNm] 1-2,1% 1-17,6% 5 7,9 6,3 5 3,1 2,6 Q1 216 Q1 217 Q1 216 Q

12 1Q 217 Wolumen przeładunków w portach Grupy w Polsce Przeładunki OT Port Gdynia [tys. ton] ,% 84,2 831,5 1Q 216 1Q 217 Większy wolumen przeładunków produktów agro oraz rudy Mniejszy wolumen przeładunków liczony w tys. ton z uwagi na mix produktowy inni niż rok wcześniej Przeładunki OT Port Świnoujście [tys. ton] ,% 1 115,1 1 93,3 3Q 215 1Q 217 Mniejszy wolumen przeładunku węgla i koksu. Krajowy rynek dla tych produktów pozostaje pod presją Port w Świnoujściu realizuje inwestycje zwiększające potencjał przeładunków agro, uniezależniając się od przeładunków produktów opartych o węgiel i stal. Uruchomienie nowego dużego magazynu zbożowego planowane w II poł

13 Rosnące inwestycje Grupy Wydatki poniesione na przejęcia i inwestycje w 216 r. wpłynęły na zwiększenie zadłużenia Grupy Spółka w lutym 217 zaciągnęła kredyt na wykup obligacji serii B i C. Wartość zadłużenia nie zmieniła się. OT Logistics ma list mandatowy z konsorcjum banków określający finansowanie do kwoty 365 mln zł i 2 mln euro Zgodnie z założeniami wskaźniki zadłużenia utrzymywać będą się na poziomach (dług/ebitda) nie więcej niż 4, Dług netto/ebitda Wskaźnik ogólnego zadłużenia [%] 4 3,25 3, , 65, ,71 1,25 2, Obligacje OT Logistics z przyszłą datą wykupu obligacje w PLN 1, 1, ,4 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Data wykupu Stopa proc. Wartość Waluta seria B WIBOR 6M + 4 pp. 3 PLN seria C stałe 4 EUR seria D WIBOR 6M + 3,9 pp. 1 PLN seria E stałe 1 PLN seria F WIBOR 6M + marża PLN 13

14 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 14

15 Co może kształtować wyniki Grupy w kolejnych kwartałach? Czynniki zewnętrze Poprawa koniunktury gospodarczej Koniunktura na rynku węgla, stali i zbóż Rządowe inwestycje na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w Polsce Zakończenie przerw technologicznych w instalacjach klientów Sezonowość zaopatrzenie w surowce energetyczne, zakończenie żniw Czynniki wewnętrzne Wpływ efektów optymalizacji Wykorzystanie synergii wynikających z akwizycji; integracja spółek kolejowych Wzmocnienie kompetencji Działu Handlowego, zakończenie wdrożenia CUW FK i HR Budowa terminala agro w Świnoujściu, budowa Portu w Gdańsku 15

16 Rządowe plany wsparciem dla branży, w której działamy Oczekiwane korzyści wynikające z planowanych i realizowanych inwestycji z wykorzystaniem środków publicznych, wspieranych z funduszy Unii Europejskiej Akcesja Polski w 216 r. do konwencji AGN - Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu umożliwi Polsce pozyskanie dodatkowych środków na modernizację szlaków wodnych 17 mld PLN - zapowiadane inwestycje rządowe w program rozwoju autostrad i dróg ekspresowych w Polsce do 223 r. 67,5 mld PLN - planowane inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej do 23 r. 31,5 mld PLN koszt inwestycji w modernizację środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska 16,5-22,6 mld PLN wartość inwestycji na rzecz aktywizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej 3 mld PLN - wydatki na wspólny polsko-niemiecki projekt pogłębienia Odry i związanych z tym budowli hydrotechnicznych 8 mln PLN szacowana wartość inwestycji przekopu przez Mierzeję Wiślaną 61 mln PLN - planowane inwestycje Morskiego Portu Gdynia w przebudowę i rozwój infrastruktury portowej w latach mld PLN - program poprawy dostępu kolejowego do Morza Bałtyckiego 6 mld PLN - inwestycje w ramach rządowego planu rozwoju wodnych dróg śródlądowych w ciągu kolejnych 15 lat 16

17 Wzrost popytu na przewozy w Polsce prognozy długoterminowe Popyt na przewozy kolejowe [mld tkm] Popyt na przewozy samochodowe [mld tkm] CAGR 1,8% CAGR 2,4% Popyt na przewozy wodne śródlądowe [mld tkm] Popyt na przewozy morskie [mld tkm] 1,4 1,7 CAGR 6,1% 2, 3, CAGR 2,2% Źródło: MIR Strategia rozwoju transportu do 22, z perspektywą 23 17

18 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 18

19 Podsumowanie Grupa realizuje nową strategię rozwoju, która ma umocnić jej pozycję w branży TSL w Polsce i Europie Grupa generuje pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (+3,4 mln zł), co potwierdza korzystny kierunek rozwoju Grupa znacząco zwiększyła przeładunki agro w Gdyni (+36% y/y) oraz Świnoujściu (32%) Grupa zwiększa skalę działalności na rynku spedycyjnym i kolejowym dzięki akwizycji Sealand Logistics, STK i Kolei Bałtyckiej Wyniki Grupy obciążone niesprzyjającą sytuacją na rynku stali i węgla Dalsze działania optymalizacyjne wesprą wyniki Grupy w kolejnych kwartałach 19

20 AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2

21 Nowa strategia rozwoju - dokąd zmierzamy Grupa Kapitałowa OT Logistics w 221 r. Lider w zakresie obsługi transportowo-logistycznej w Europie Centralnej i Wschodniej z przychodami na poziomie 1 mld EUR rocznie 21

22 Dokąd zmierzamy w perspektywie najbliższych 5 lat 1 Nr 1 w obsłudze produktów agro w basenie Morza Bałtyckiego (bez Rosji) oraz Morza Adriatyckiego Udział w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich na poziomie 5% 2 Podwojenie przeładunków w porcie Rijeka 3 Rozwijanie terminali portowych 4 Rozwój transportu śródlądowego i kolejowego poprzez zmianę profilu usług 5 Spedycja - wejście do pierwszej 1-ki spedytorów w Polsce 5% udziału w kontenerowej spedycji morskiej Obecność na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe 6 Zbudowanie pozycji środkowoeuropejskiego operatora kolejowo-logistycznego poprzez wzrost organiczny i budowanie aliansów strategicznych 22

23 Q&A Kontakt OT Logistics Monika Sadowska NBS Communications Maciej Szczepaniak

24 OT LOGISTICS w skrócie 24

25 Zarząd OT Logistics W latach Przewodniczący Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania zdobyte w korporacjach międzynarod-owych. Absolwent Université Paris-Dauphine (doktor nauk ekonomicznych) W OT Logistics odpowiada za planowanie i koordynację działania Spółki oraz planowanie strategiczne rozwoju Grupy. Dr Zbigniew Nowik Prezes Zarządu Szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, restrukturyzacji, akwizycji, finansowania firm, a także zarządzania międzynarodowym zespołem personelu, zdobyte m.in. w spółkach giełdowych W OT Logistics nadzoruje Pion Rozwoju i Finansów. Dr Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu Ma szerokie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w firmach audytorskich, doradczych i IT zarówno na rynku polskim oraz za granicą, między innymi w Nowej Zelandii oraz USA. W latach pracował jako audytor zewnętrzny w KPMG. Jest wykładowcą programu MBA na WSB w Szczecinie W OT Logistics S.A. odpowiada za dział finansów. Ireneusz Miski Wiceprezes Zarządu, CFO

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I połowie września 2016 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I połowie września 2016 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I połowie 2016 13 września 2016 r. AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kw maja 2016 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kw maja 2016 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I kw. 216 13 maja 216 r. AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po III kw listopada 2016 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po III kw listopada 2016 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po III kw. 216 14 listopada 216 r. AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics w 2016 r. 29 marca 2017 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics w 2016 r. 29 marca 2017 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics w 216 r. 29 marca 217 r. AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2 Wyniki finansowe Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za I półrocze 2017 r. 28 września 2017 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za I półrocze 2017 r. 28 września 2017 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za I półrocze 217 r. 28 września 217 r. AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za III kwartał 2017 r. 14 listopada 2017 r.

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za III kwartał 2017 r. 14 listopada 2017 r. Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za III kwartał 217 r. 14 listopada 217 r. AGENDA KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PODSUMOWANIE Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics. Kwiecień 2016 r.

Prezentacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics. Kwiecień 2016 r. Prezentacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics Kwiecień 2016 r. AGENDA WSTĘP KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE NOWA STRATEGIA PODSUMOWANIE 2 WSTĘP 3 Zarząd OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Prezentacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics. Kwiecień 2016 r.

Prezentacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics. Kwiecień 2016 r. Prezentacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics Kwiecień 2016 r. AGENDA WSTĘP KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE NOWA STRATEGIA PODSUMOWANIE 2 Zarząd OT Logistics dr Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników 2015Q1-Q3. 24 listopada 2015 r.

Omówienie wyników 2015Q1-Q3. 24 listopada 2015 r. Omówienie wyników 24 listopada 2015 r. Agenda WSTĘP KLUCZOWE WYDARZENIA WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE PERSPEKTYWY PODSUMOWANIE 2 Zarząd OT Logistics dr Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu W latach 2002-2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Zysk i przychody PEKAES mocno w górę

Zysk i przychody PEKAES mocno w górę Zysk i przychody PEKAES mocno w górę Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2013 r. Warszawa, 13 listopada 2013 r. PEKAES w III kwartale 2013 r. PODSUMOWANIE III kwartał 2013 roku był kolejnym z rzędu, w którym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Tab. 118 Dodatkowe noty objaśniające

Tab. 118 Dodatkowe noty objaśniające Tab. 118 Dodatkowe noty objaśniające Zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2016 roku 2. Wobec pozostałych jednostek Okres spłaty: 1. Wobec jednostek powiązanych Razem, w tym: z tytułu emisji z tytułu kredytów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów i analityków

Prezentacja dla inwestorów i analityków Prezentacja dla inwestorów i analityków I kwartał 2017 Warszawa, 18 maja 2017 r. 2 Najważniejsze wydarzenia roku Styczeń 2017 Przejęcie spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o. Od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Diagnoza strategiczna PKP CARGO W CZOŁÓWCE PRZEWOŹNIKÓW W UE Copyright PKP CARGO S.A. 2 Największy przewoźnik towarowy w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugi w UE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009

Wyniki finansowe za IV kwartał marca 2009 Wyniki finansowe za IV kwartał 2008 2 marca 2009 Agenda 1. Tendencje na rynku 2. Wyniki Grupy TORFARM za czwarty kwartał 2008 3. Inwestycje w 2009 roku Tendencje na rynku farmaceutycznym udziały w rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za rok 2014

Wyniki finansowe za rok 2014 Wyniki finansowe za rok 18 marca 2015 Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe Krajowe i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. Warszawa, 10 listopada 2016 Agenda Podsumowanie 3Q 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na 4 kwartał 2016 r. strona 2 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności

Raport kwartalny z działalności Raport kwartalny z działalności IV kwartał 2011, za okres 1 styczeo 2011 31 marzec 2011 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2010... 2 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał maja, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. I kwartał maja, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE I kwartał 2012 11 maja, Warszawa Podsumowanie finansowe 1Q 2012 Rekordowe wyniki na wszystkich poziomach rentowności przy znaczącym spadku rynku Najwyższy poziom procentowej marży

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki II kwartału 2005 roku 17 sierpnia 2005 Wszystkie dane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Wyniki finansowe Sprawozdanie finansowe według

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009

SKONSOLIDOWANE WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009 Gdańsk, 26.05.2009 SKONSOLIDOWANE WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009 Sprzedajemy bezpieczeństwo 1 OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PREZENTACJI Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu, Mercor SA Grzegorz Lisewski Pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013

WYNIKI SKONSOLIDOWANE Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE 2012 Konferencja prasowa Warszawa, 18 marca 2013 Podsumowanie finansowe 2012 Znacząca poprawa wyników przy spadającej wartości rynku Zmniejszenie wartości wskaźnika Dług/EBITDA do

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014

WYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE 3Q 2014 r. Warszawa, 12 listopada 2014 Podsumowanie 3Q 2014 Wzrost przychodów oraz zwiększenie udziałów rynkowych Silna pozycja na rynku przy jednoczesnej restrukturyzacji ACP Pharma

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r. GRUPY WIELTON ZA I KW. 2016 r. Warszawa, 17 maja 2016 r. Agenda RYNEK Rynek polski Rynki zagraniczne SPRZEDAŻ EBIT ZYSKI SYTUACJA FINANSOWA INTEGRACJA PERSPEKTYWY RYNEK I SPRZEDAŻ OTOCZENIE RYNKOWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 3. z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 3 z dnia 10 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników I kwartału 2008 r. Warszawa, 29 kwietnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q r. 20 maja 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q r. 20 maja 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q1 2014 r. 20 maja 2014 r. Agenda Kim jesteśmy? Wyniki finansowe za 2013 i Q1 2014 Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wskaźniki rynkowe Strategia na lata 2014-2018 2 Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres 6 miesięcy zakończony

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres 6 miesięcy zakończony Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2017 roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q Warszawa, 18 listopad 2013

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q Warszawa, 18 listopad 2013 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów SA Wyniki za 3Q 2013 Warszawa, 18 listopad 2013 Najważniejsze wydarzenia 3Q13 Zmiany w Zarządzie ZPC Otmuchów Powstanie nowej spółki zależnej AERO Snack sp. z o.o. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. AKCJONARIAT SPÓŁKI... 4 III. WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014

Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA. III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC

PREZENTACJA WYNIKOWA. III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC PREZENTACJA WYNIKOWA III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC Biznes się zmienia, dlatego my zmieniamy się w grupę handlową Rynek producentów Rynek sprzedawców Cena zarządzana przez producentów Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 1H 2016 r.

Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2016 Agenda Podsumowanie 1H 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za Warszawa, 16 marca 2017

Podsumowanie wyników za Warszawa, 16 marca 2017 Podsumowanie wyników za 2016 Warszawa, 16 marca 2017 AGENDA Podsumowanie 2016 r. Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy na 2017 r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ 2011 R. SIERPIEŃ 2011r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Advanced World Transport

Advanced World Transport Advanced World Transport Kierunek Europa 8 stycznia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKP CARGO S.A. ( Spółka, PKP CARGO ) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Informacja prasowa 11 sierpnia 2017 r. Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017 Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu nominalnym o 9,6%, do poziomu 5,098 mld

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics Grupa Kapitałowa OT Logistics Niniejszy raport kredytowy przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej OT Logistics (OTS) pod kątem zdolności obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. Z przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2017-03-29 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za Konferencja prasowa, Warszawa, 16 marca 2017

Podsumowanie wyników za Konferencja prasowa, Warszawa, 16 marca 2017 Podsumowanie wyników za 2016 Konferencja prasowa, Warszawa, 16 marca 2017 AGENDA Podsumowanie 2016 r. Otoczenie rynkowe i wyniki finansowe Realizacja prognozy i podział zysku Biznesy pacjenckie Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. Schemat grupy kapitałowej Waspol S.A. WASPOL S.A. Siec Handlowa Ednen Sp. zo.o. 100% Retmark Dystrybucja Sp. zo.o.

1. Informacje ogólne. Schemat grupy kapitałowej Waspol S.A. WASPOL S.A. Siec Handlowa Ednen Sp. zo.o. 100% Retmark Dystrybucja Sp. zo.o. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2011 R. SIERPIEŃ 2011r 1. Informacje ogólne 1.1 Dane jednostki dominującej Jednostką dominującą grupy kapitałowej WASPOL S.A. jest WASPOL Spółka Akcyjna. Spółka

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1

Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1 10 LAT NA GIEŁDZIE Warszawa, 3 marca 2008 r. Konferencja prasowa Warszawa, 3 marca 2008 r. 1 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 10 lat liderem rynku 10 lat na giełdzie 10 lat innowacyjnych rozwiązańzań Konferencja

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. Firma Oponiarska Dębica S.A. Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Istotne wydarzenia w II kw. 2012 r. 2 Executive Summary Trudna sytuacja na rynku utrzymanie głębokich

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2. Wobec pozostałych jednostek 1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek 1. Wobec jednostek powiązanych 1. Zobowiązania finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek Okres spłaty: 1. Wobec jednostek powiązanych Razem, w tym: z tytułu emisji z tytułu kredytów i papierów pożyczek wartościowych inne zobowiązania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2006

Wyniki za I kwartał 2006 Wyniki za I kwartał 2006 AGENDA PODSUMOWANIE I kw 2006 ROKU Wyniki finansowe Struktura przychodów Najważniejsze wydarzenia PERSPEKTYWY NA 2006 Warszawa, 12 maja 2006 Plan prezentacji AGENDA PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q Warszawa, 25 listopada 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q Warszawa, 25 listopada 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q3 2015 Warszawa, 25 listopada 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1-Q3 2015 PODSUMOWANIE I

Bardziej szczegółowo

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ Przemysław Daca Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Lublin, 1 października 2016 r. ,,Założenia do planów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Pozycja Aktualna prognoza Poprzednia prognoza Różnica Przychody ze sprzedaży 80.600 95.500-14.900 Zysk netto 4.200 20.500-16.300 Dane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. Wyniki Grupy Asseco H1 2017 Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. 1.Podsumowanie działalności Grupy Najważniejsze wydarzenia w H1 2017 r. Dobre wyniki i perspektywy rozwoju ACE i ASEE. Dynamiczny rozwój segmentu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY NA 2005 R. WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2004

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY NA 2005 R. WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2004 POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY NA 2005 R. WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2004 PKM DUDA Segment rolny Agro-Duda Sp. z o.o. (100% kapitału) PZZ S.A. (63,87% kapitału) Wizental Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo