Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej z komentarzem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej z komentarzem"

Transkrypt

1 Adam Lisowski Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej z komentarzem (z suplementem elektronicznym) stan prawny: styczeń 2012 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2011

2 Skróty Wstęp Rozdział I Wszczęcie postępowania administracyjnego t Wzór protokołu z przyjęcia ustnie złożonego wniosku t Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu Rozdział II Najważniejsze pisma i rozstrzygnięcia w toku postępowania Pozostawienie wniosku bez rozpoznania t Wzór powiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania t Wzór decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania Przekazanie sprawy według właściwości lub odmowa wszczęcia postępowania t Wzór pisma w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia wg właściwości t Wzór wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (I) t Wzór wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (II) t Wzór postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 61 k.p.a. (wniosek nieuprawnionego) Wezwanie strony do dokonania czynności istotnej z punktu widzenia postępowania t Wzór wezwania do złożenia oświadczenia (I) t Wzór wezwania do złożenia zaświadczenia (II) t Wzór zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy

3 4. Zawieszenie postępowania t Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania (I) t Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania (II) t Wzór postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania Rozdział III Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej Decyzja umarzająca postępowanie t Wzór decyzji umarzającej postępowanie Decyzje przyznające świadczenia t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla rodziny t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy przy kontrakcie socjalnym (osoba samotna) t Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej t Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy dla rodziny t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej (zdarzenie losowe) (I) t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej (zdarzenie losowe) (II) t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy w celu ekonomicznego usamodzielnienia t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) do kwoty kryterium dochodowego (osoba samotna) t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) powyżej kwoty kryterium dochodowego (osoba samotna) t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) powyżej kwoty kryterium dochodowego wraz ze zwolnieniem z odpłatności (osoba samotna) t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) do kryterium dochodowego (rodzina) t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) powyżej kryterium dochodowego (rodzina) t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) powyżej kryterium dochodowego wraz ze zwolnieniem z odpłatności (rodzina) t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osoby samotnej t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osoby w rodzinie

4 t Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osoby samotnej t Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla osoby w rodzinie t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu (art. 39 ust. 2 u.p.s.) t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie sprawienia pogrzebu (art. 36 pkt 2 lit. f u.p.s.) t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie samotnej t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie samotnej wraz ze zwolnieniem z odpłatności t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie w rodzinie t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie w rodzinie wraz ze zwolnieniem z odpłatności t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie samotnej t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie samotnej wraz ze zwolnieniem od odpłatności t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie (I) t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie (II) t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy dla osoby samotnej t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy dla rodziny t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym (rodzina) t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym (osoba samotna) t Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej t Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały dla osoby w rodzinie t Wzór decyzji przyznającej składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby realizującej kontrakt socjalny t Wzór decyzji przyznającej wynagrodzenie dla opiekuna prawnego Decyzje odmowne t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi na przekroczenie dochodu

5 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego z uwagi na przekroczenie dochodu t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego przy kontrakcie socjalnym z powodu braku upływu 2 lat od ostatniej takiej pomocy (osoba samotna) t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego przy kontrakcie socjalnym z powodu braku upływu 2 lat od ostatniej takiej pomocy (rodzina) t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego z powodu braku współpracy (art. 11 ust. 2 u.p.s.) t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego z uwagi na przekroczenie dochodu t Wzór decyzji odmawiającej przyznania posiłku z programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania z uwagi na przekroczenie dochodu t Wzór decyzji odmawiającej przyznania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na niewykazanie dochodu t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi na tymczasowe aresztowanie t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego z powodu odmowy wykazania dochodu t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego z powodu odmowy podjęcia leczenia odwykowego t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego z powodu nierealizowania kontraktu socjalnego (osoba samotna) t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego wnioskujący ma prawo do zasiłku stałego t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego zgłoszona potrzeba została już zabezpieczona t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego oczekiwania wnioskodawcy niewspółmierne do możliwości pomocy społecznej t Wzór decyzji odmawiającej schronienia i posiłku osobie bezdomnej z powodu marnotrawienia przyznanych świadczeń Decyzje zmieniające t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie w rodzinie t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego osobie samotnie gospodarującej

6 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego rodzinie t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie w rodzinie z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego rodzinie z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z uwagi na weryfikację t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie w rodzinie z uwagi na weryfikację t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z uwagi na weryfikację t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego rodzinie z uwagi na weryfikację t Wzór decyzji zmieniającej ilość godzin przyznanych usług opiekuńczych zwykłych t Wzór decyzji zmieniającej ilość godzin przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych t Wzór decyzji zmieniającej odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze zwykłe t Wzór decyzji zmieniającej odpłatność za przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne Decyzje uchylające t Wzór decyzji uchylającej zasiłek stały osobie samotnie gospodarującej t Wzór decyzji uchylającej zasiłek stały osobie w rodzinie t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy osobie samotnie gospodarującej t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy rodzinie t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym z powodu zatrudnienia po upływie 2 miesięcy (osoba samotna) t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym (rodzina) t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym (osoba samotna) t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym z powodu zatrudnienia po upływie 2 miesięcy (rodzina) t Wzór decyzji uchylającej pomoc w formie posiłków z uwagi na zmianę sytuacji rodzinnej

7 6. Decyzje z zastosowaniem art. 155 k.p.a t Wzór decyzji zmieniającej z zastosowaniem art. 155 k.p.a. z powodu zmiany miejsca zamieszkania i sposobu wypłaty świadczenia t Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 155 k.p.a. z powodu rezygnacji z usług opiekuńczych Decyzje dla osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą zasiłek stały/okresowy z powodu odbywania kary pozbawienia wolności t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą zasiłek stały/okresowy z powodu tymczasowego aresztowania Decyzje orzekające o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie przy karze pozbawienia wolności t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie przy tymczasowym aresztowaniu Decyzja wygaszająca t Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej Decyzje wydawane po wniesieniu odwołania t Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a. (I) t Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a. (II) t Wzór decyzji zmieniającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a t Wzór decyzji po rozstrzygnięciu organu II instancji (I) t Wzór decyzji po rozstrzygnięciu organu II instancji (II) t Wzór decyzji po rozstrzygnięciu wojewódzkiego sądu administracyjnego. 299 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego po rozstrzygnięciu wojewódzkiego sądu administracyjnego Rozstrzygnięcia w sprawach o wznowienie postępowania t Wzór postanowienia o wznowieniu postępowania t Wzór decyzji o odmowie wznowienia postępowania t Wzór decyzji kończącej postępowanie po wznowieniu postępowania (I). 315 t Wzór decyzji kończącej postępowanie po wznowieniu postępowania (II) Wzory decyzji administracyjnych w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 lutego 2010 r t Wzór postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w celu sprawdzenia przyczyn nieodbierania świadczeń z pomocy społecznej t Wzór decyzji wstrzymującej wypłatę zasiłku stałego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy t Wzór decyzji wstrzymującej wypłatę zasiłku okresowego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy

8 t Wzór decyzji uchylającej wstrzymanie wypłaty zasiłku stałego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy t Wzór decyzji uchylającej wstrzymanie wypłaty zasiłku okresowego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy t Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zasiłku stałego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy t Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zasiłku okresowego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy Rozdział IV Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu pieczy zastępczej i usamodzielniania wychowanków A. Decyzje w sprawach z zakresu pieczy zastępczej Świadczenia dla rodzin spokrewnionych (zdrowego, bez dochodu) w rodzinie zastępczej spokrewnionej (zdrowego, z dochodem) w rodzinie zastępczej spokrewnionej (niepełnosprawnego, z dochodem) w rodzinie zastępczej spokrewnionej Świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych (zdrowego, bez dochodu) w rodzinie zastępczej niezawodowej (zdrowego, z dochodem) w rodzinie zastępczej niezawodowej (niepełnosprawnego z dochodem) w rodzinie zastępczej niezawodowej Świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych (zdrowego, bez dochodu) w rodzinie zastępczej zawodowej (zdrowego, z dochodem) w rodzinie zastępczej zawodowej (niepełnosprawnego, z dochodem) w rodzinie zastępczej zawodowej bez dochodu w rodzinie zastępczej zawodowej przyjętego w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dochodem w rodzinie zastępczej zawodowej przyjętego w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

9 4. Świadczenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka (zdrowego, bez dochodu) w rodzinnym domu dziecka (zdrowego, z dochodem) w rodzinnym domu dziecka (niepełnosprawnego, z dochodem) w rodzinnym domu dziecka Świadczenia dodatkowe dla rodzin zastępczych t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej dofinansowanie do wypoczynku t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej świadczenia jednorazowe w związku ze zdarzeniem losowym t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej świadczenia okresowe w związku ze zdarzeniem losowym t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej zawodowej/niezawodowej środki finansowe na utrzymanie lokalu lub domu jednorodzinnego t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej zawodowej świadczenia na remont Świadczenia dodatkowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku świadczenia na przyjęcie dziecka do domu świadczenia jednorazowego w związku ze zdarzeniem losowym świadczenia okresowego w związku ze zdarzeniem losowym środki finansowe na utrzymanie lokalu lub domu jednorodzinnego świadczenie na pokrycie innych kosztów związanych z opieką/funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka świadczenia na remont Decyzje zmieniające t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka w związku ze zmianą dochodu dziecka

10 t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka w związku z pobytem w DPS/MOW/ t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka w związku z pobytem w DPS/MOW/... wraz z uchyleniem dodatku na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego/dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka w związku z waloryzacją t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka oraz dodatek z art. 81 ustawy w związku z waloryzacją Decyzje uchylające t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka oraz dodatków z art. 81 ustawy t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka z powodu marnotrawstwa t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia w rodzinnym domu dziecka oraz dodatków z art. 81 ustawy z powodu marnotrawstwa Zwrot nienależnie pobranych świadczeń t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń) t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (potrącenia w trybie egzekucji administracyjnej) t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego/dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń)

11 t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego/dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (potrącenia w trybie egzekucji administracyjnej) B. Decyzje w sprawach usamodzielnianych wychowanków Pomoc na kontynuowanie nauki t Wzór decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki po opuszczeniu rodziny zastępczej spokrewnionej t Wzór decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki po opuszczeniu rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej Pomoc na usamodzielnienie t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu rodziny zastępczej spokrewnionej t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu rodziny zastępczej spokrewnionej po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy Pomoc na zagospodarowanie rodziny zastępczej spokrewnionej rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej rodziny zastępczej spokrewnionej po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy

12 rodziny zastępczej spokrewnionej osobie niepełnosprawnej rodziny zastępczej niezawodowej/rodziny zastępczej zawodowej/rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osobie niepełnosprawnej rodziny zastępczej spokrewnionej po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy osobie niepełnosprawnej rodziny zastępczej niezawodowej/rodziny zastępczej zawodowej/rodzinnego domu dziecka/ placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy osobie niepełnosprawnej Decyzje zmieniające t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki w związku z waloryzacją t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki z powodów, o których mowa w art. 148 ustawy (zawieszenie pomocy z powodu urlopu lub nierealizowania indywidualnego programu usamodzielnienia) Decyzje uchylające t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki z powodu marnotrawstwa t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki z powodów, o których mowa w art. 147 ustawy (nieodpłatna nauka/ trzykrotna zmiana szkoły/umieszczenie w zakładzie karnym) Decyzje odmowne t Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy na kontynuowanie nauki na podstawie art. 152 ustawy (wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem/ samowolne opuszczenie pieczy zastępczej/ porzucenie nauki/ rozwiązanie umowy o pracę/ uchylanie się od zatrudnienia/ skazanie prawomocnym wyrokiem) t Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy na usamodzielnienie na podstawie art. 152 ustawy (wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem/samowolne opuszczenie pieczy zastępczej/porzucenie nauki/ rozwiązanie umowy o pracę/ uchylanie się od zatrudnienia/ skazanie prawomocnym wyrokiem) t Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy na zagospodarowanie na podstawie art. 152 ustawy (wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem/samowolne opuszczenie pieczy zastępczej/porzucenie nauki/ rozwiązanie umowy o pracę/ uchylanie się od zatrudnienia/ skazanie prawomocnym wyrokiem)

13 7. Decyzje orzekające o zwrocie t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (na kontynuowanie nauki/usamodzielnienie/zagospodarowanie) potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (na kontynuowanie nauki/usamodzielnienie/zagospodarowanie) potrącenia w trybie egzekucji administracyjnej

Spis treści. Skróty... 9 Wstęp Najważniejsze pisma i rozstrzygnięcia w toku postępowania... 19

Spis treści. Skróty... 9 Wstęp Najważniejsze pisma i rozstrzygnięcia w toku postępowania... 19 Skróty........................................ 9 Wstęp....................................... 11 Rozdział I Wszczęcie postępowania administracyjnego.................. 13 t Wzór protokołu z przyjęcia ustnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Rozdział I. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego... 1 1. Organizacja pomocy społecznej w gminie... 1 1.1. Pomoc społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s.

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s. Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 9 1. Zagadnienia ogólne 13 2. Relacje u.p.s. z k.p.a. 15 3. Decyzja administracyjna i jej rodzaje 17 3.1. Określenie organu administracji publicznej 28 3.2. Oznaczenie daty

Bardziej szczegółowo

Spis treści na płycie CD

Spis treści na płycie CD Spis treści na płycie CD 1. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego 1.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych 1.2. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 2. Procedura postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... O autorze... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń...

Spis treści. Wstęp... O autorze... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... Wstęp... O autorze... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... XI XIII XV XIX Rozdział I. Ogólne zasady przyznawania świadczeń... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Kryterium dochodowe... 1 2.1. Ogólne zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Świadczenia rodzinne rodzaje i charaker... 1 1. Rodzaje świadczeń rodzinnych... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych...

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim . (miejscowość i data) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI 1.Wnioskodawca: (imię i nazwisko). (data i miejsce urodzenia,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Małgorzata Wojciechowska ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY INSTRUKTAŻ POSTĘPOWANIA WZORY Stan prawny: 1 stycznia 2013 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z programu Za życiem Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna jako forma wsparcia

Rozdział I. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z programu Za życiem Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna jako forma wsparcia Rozdział I. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z programu Za życiem 1. Wprowadzenie 2. Wsparcie z programu Za życiem 2.1. Wsparcie socjalne i zdrowotne 2.2. Poradnictwo jako forma wsparcia dla kobiet i rodzin

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, -pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

-zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, -pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia

Rozdział II. Procedura postępowania przy ustalaniu prawa do świadczenia Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Świadczenie wychowawcze rodzaje i charakter... 1 1. Podział świadczenia wychowawczego... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce... Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorce... Wstęp... Wykaz skrótów... O autorce... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV XVII Rozdział I. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin z programu Za życiem... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Rodzaje wsparcia z programu Za życiem... 2 2.1. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 1. Zezwolenie starosty na prowadzenie placówki Wzór Nr 2. Zezwolenie wójta na prowadzenie placówki Wzór Nr 3. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wzór Nr 4. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej/ rodziny zastępczej Sporządzony dnia: 1. INFORMACJE O WYCHOWANKU 1.1 Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZASIŁEK STAŁY Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Program Usamodzielnienia

Indywidualny Program Usamodzielnienia Indywidualny Program Usamodzielnienia (imię i nazwisko usamodzielnianego wychowanka) Sporządzono dnia: Część I Informacyjna Informacje o osobie usamodzielnianej: 1. Imię i nazwisko:... 2. Telefon:. 3.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim (imię i nazwisko) (data urodzenia, stan cywilny) (obecny adres) Mińsk Mazowiecki, dn.... Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim o udzielenie pomocy*: pieniężnej na usamodzielnienie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA/KI MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pana/Pani... poprzez uzyskanie wykształcenia, zdobycia

Bardziej szczegółowo

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ PIECZA ZASTĘPCZA Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza zapewnia: 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności opuścili

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z RODZINY ZASTĘPCZEJ/PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Sporządzony dnia... UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ Informacja rejestr pism wychodzących z DŚ rejestr korespondencji przychodzącej do DŚ rejestr

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/17 z dnia 30.03.2017r. Stanisławów, dnia 30.01.2017r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA (wypełnia osoba usamodzielniania) I. Dane osoby usamodzielnianej: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data i miejsce urodzenia:... 3.PESEL:... 4. Nr telefonu:...

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/16 z dnia 26.08.2016r. Stanisławów, dnia 08.07.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA OPUSZCZAJĄCEGO RODZINĘ ZASTĘPCZĄ LUB PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ C z ę ś ć A : dane i informacje o osobie usamodzielnianej 1. imię i nazwisko. 2. data

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011

Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 30 września 2011 Pomoc dla osoby usamodzielnianej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 30 września 2011 Warunki otrzymania pomocy Osiągniecie pełnoletności. Opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, orzeczenie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWKI I. Informacje o wychowanku: 1. Imię i nazwisko:... 2. Data urodzenia:... 3. Miejsce urodzenia... 4. Przed umieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany NIP: 8661601485 REGON: 292695814 Telefony: Kierownik - 15864 74 59 Pracownicy socjalni - 15864 7946 Świadczenia rodzinne - 15864 7933

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

128a. Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia. Załącznik Nr 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy...

128a. Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia. Załącznik Nr 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy... 128a Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia 7222 Pomiary ruchu drogowego 7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa 7224 Wypadki drogowe 7225 Okresowe kontrole stanu

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE Imię i nazwisko osoby usamodzielnianej:... Data urodzenia:. PESEL: Telefon kontaktowy:. Adres zamieszkania:... Adres zameldowania na pobyt stały:.

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r.

U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. U C H W A Ł A N r LXVI/447/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5

Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Poznań, 26 marca 2013 r. PS-Le.431.2.1.2013.5 Pani Magdalena Nawrot - Mitręga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie ul. Brylewska 6 64-120 Krzemieniewo W dniach 21, 22, 25, 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Miasta Gniezna. Działa na podstawie: - uchwał Rady Miasta Gniezna, - zarządzeń Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej

MOPS Koszalin Dział Opieki Zastępczej al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin Kierownik: Magdalena Matysek mail: n Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć tel. (94) 3160344 fax. (94)

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Świadczenia - na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Lp. Świadczenie/wynagrodzenie Podstawa prawna 1 Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc w zakresie dożywiania Wydział / jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Wymagane dokumenty Wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny), jej przedstawiciela ustawowego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UMP Szczecin Adres: 7-456 Szczecin Plac Armii Krajowej 1 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30.09.2008 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 81 458 62 01 Fax Gmina Puławy KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE DANE

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA Z MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... UZASADNIENIE PRZYGOTOWANIA PROGRAMU Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pan/Pani...poprzez

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Daszyńskiego 3 Tel. 324553557 Fax 324556200 Gmina KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Komu przysługuje pomoc społeczna? 1. Komu przysługuje pomoc społeczna? 2. Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o pomoc? 3. Jakie są procedury i zasady przyznawania pomocy? 4. Jakie są świadczenia z pomocy społecznej? Komu przysługuje

Bardziej szczegółowo

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30

Godziny pracy: - poniedziałek w godz.: 8:00-16:00 - wtorek - piątek w godz.: 7:30-15:30 - Dział Opieki i Wychowania 25-554 Kielce, ul. Studzienna 2, pokoje nr 18-20 tel.: 41 331 72 58 lub 41 331 00 13 bezpośrednie, 41 331 25 24 centrala wew. 222 rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem

L.p. Wyszczególnienie Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa miesiące kwartału. Pierwszy miesiąc kwartału. Dwa. Trzy miesiące kwartału razem Wójt Gminy Malanów 62-709 Malanów Turecka 16 Tel. 632892027 Fax 632892027 Gmina Malanów KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE DANE RZECZOWE

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Wstęp-------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2) Wojewoda/Gmina ) m.st. Warszawa SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN ) za IV kwartał r. A. Wydatki na

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o

Bardziej szczegółowo

Trzy miesiące. kwartału. Dwa miesiące X X X X

Trzy miesiące. kwartału. Dwa miesiące X X X X Korekta poprzedniego sprawozdania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim Kazimierzowska 18 17-100 Bielsk Podlaski Tel. 85 7303230 Fax 85 7302006 Gmina Bielsk Podlaski KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

- INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. z dnia...

- INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA. z dnia... CZĘŚĆ I - INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA z dnia... 1.Dane osobowe: - Imię i nazwisko osoby usamodzielniającej się:... - Data i miejsce ur.:... - PESEL... - Adres aktualnego miejsca zamieszkania......

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo