Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką:"

Transkrypt

1 MAMY SYSTEM ERP. CZY POTRZEBUJEMY EAM? Wdrożenie systemu ERP to dla wielu przedsiębiorstw wieloletni cel strategiczny. Planując dalszy rozwój tego systemu firmy często rozważają uwzględnienie potrzeb działu utrzymania ruchu. Niniejszy artykuł prezentuje argumenty pozwalające odpowiedzieć na dwa pytania związane z powyższą tematyką: oraz Czy mając już wdrożony system ERP, potrzebujemy dodatkowo funkcjonalności EAM? Czy mając system ERP powinniśmy go rozbudować o moduł EAM, czy też kupić oddzielny system EAM? Ostatnie kilkanaście lat spowodowało upowszechnienie systemów ERP na polskim rynku. W chwili obecnej nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również średnie organizacje mogą korzystać z dobrodziejstw zintegrowanych systemów informatycznych. Z reguły wdrożenie systemu ERP skupia się na głównych modułach pakietu: Produkcja Gospodarka magazynowa Kontroling Zaopatrzenie ERP Budżetowanie Zarządzanie zasobami ludzkimi Finanse Rys.1. Funkcje oferowane przez zaawansowany system EAM zostały przedstawione na schemacie poniżej. VETASI Sp. z o.o, Equator II, Al. Jerozolimskie 96, Warsaw, Poland T: E:

2 Rys.2. Należy zwrócić uwagę, że pomimo identycznych nazw, procesy Gospodarki magazynowej i Zaopatrzenia w systemie EAM są ograniczone tylko do obsługi utrzymania ruchu. System ERP obsługuje te procesy na poziomie całej firmy. Z porównania funkcji obydwu systemów otrzymujemy odpowiedź na pierwsze pytanie: systemy ERP nie dostarczają funkcjonalności potrzebnej działom utrzymania ruchu czyli: szczegółowego rejestru majątku, obsługi awarii, ani planowania czynności konserwacyjnych. O ile brak obsługi awarii i konserwacji jest oczywisty (podstawowe moduły systemów ERP nie posiadają takich funkcji), to niekiedy próbuje się polemizować z pierwszą częścią powyższego stwierdzenia. Przyjmuje się argument, że w systemach ERP funkcjonuje rejestr środków trwałych, co powinno zaspokoić potrzeby informacyjne w zakresie rejestru majątku. Jest to tylko częściowo prawda, ponieważ w wielu organizacjach rejestr ŚT jest bardzo ogólny i np. środkiem trwałym jest cała linia produkcyjna podczas, gdy z punktu widzenia utrzymania konieczne jest rozbicie linii na poszczególne maszyny oraz idąc dalej na elementy składowe typu silnik, pompa. Nawet jeśli technicznie system ERP byłby przygotowany na taką szczegółowość danych, to użytkownicy tej części księgowość nie są w stanie wprowadzić potrzebnych informacji, ani ich utrzymywać. Jest to podstawowy argument, aby uwzględnić w planach firmy wdrożenie systemu EAM. Rozbudować system ERP o funkcjonalność EAM, czy też zakupić dedykowany system? Aby przeanalizować drugą część pytania zawartego w temacie artykułu należy przede wszystkim ustalić kto jest sponsorem wdrożenia systemu wspomagającego utrzymanie ruchu: dział techniczny czy też IT. Dla działu utrzymania ruchu istotna jest funkcjonalność systemu, a nie cechy techniczne. Z kolei dział IT dba o zapewnienie jednolitej infrastruktury informatycznej. Z powyższego wynika, że dział IT może optować za rozbudową systemu ERP bez inwestowania w oddzielny system EAM. Rozwiązanie dedykowane może wymagać oddzielnych serwerów, może korzystać z innej technologii niż system ERP (inna baza danych, inny serwer aplikacyjny). Skutkuje to często innymi kompetencjami wymaganymi od pracowników IT w zakresie utrzymania nowego systemu całkowity koszt utrzymania (TCO) może być wyższy od rozwijania systemu ERP. Od strony technologicznej zarówno moduł systemu ERP jak i dedykowany system EAM oferują podobne możliwości. Z reguły są to produkty korzystające z nowoczesnej architektury informatycznej pozwalającej na rozbudowę systemu, dostęp do systemu możliwy jest przez 2

3 przeglądarkę internetową. Obecnie dostępne na rynku, wiodące systemy EAM, mają wszystkie cechy narzędzi enterprise. Cechuje je: Niezależności od systemu i sprzętu Dostępność z każdego miejsca Niezawodność i spójność danych Poufność i bezpieczeństwo danych Elastyczność Przyjazna obsługa Rozwojowość Rozważając wybór pomiędzy modułem systemu ERP, a oddzielnym systemem, należy uwzględnić koszt licencji dla użytkowników. Z reguły mówimy o kosztach: Licencji związanej z serwerem aplikacji Licencji bazy danych Licencji dla użytkowników, którzy mogą wyłącznie zgłaszać usterki, problemy (często ten rodzaj licencji jest bezpłatny) Licencji dającej pełny dostęp do systemu Licencji dla użytkowników rozwiązań mobilnych Podejmując decyzję o wyborze konkretnego rozwiązania należy porównać koszty w obydwu modelach zarówno ceny z cennika (tzw. list price) oraz ceny z upustami dla konkretnego klienta, które mogą zaoferować dostawcy. Często dostawcy systemu ERP są w stanie obniżyć znacząco ceny licencji w module utrzymania ruchu dla klientów korzystających już z systemu ERP. System EAM/CMMS powinien być przyjazny w obsłudze dla pracowników utrzymania ruchu. Rozumiemy przez to: ułatwioną nawigację w systemie, dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu oraz jednolity interfejs użytkownika, niezależnie od funkcji czy modułu. Dedykowane systemy EAM są z reguły bardziej spójne w tym obszarze od systemów ERP. Te drugie często ewoluują w ten sposób, że funkcjonalność branżowa jest dodawana poprzez wykupienie firmy oferującej konkretne rozwiązanie. Nowo zakupiony system jest następnie integrowany z pozostałymi częściami systemu ERP, ale nadal może wyglądać i działać inaczej w porównaniu do innych modułów. Z punktu widzenia użytkownika istotną cechą systemu komputerowego jest możliwość precyzyjnego, szybkiego i wygodnego wyszukiwania informacji. Na przykład: nie wystarczy wyszukiwanie indeksów magazynowych według opisu lub kodu. Dla służb utrzymania ruchu, które operują na 20 czy 40 tysiącach części zamiennych ważne jest, aby móc je opisać specyficznymi atrybutami np. średnicą wewnętrzną i zewnętrzną. Systemy EAM oferują możliwość wyszukiwania części na podstawie ich parametrów technicznych usprawniając obsługę. Elastyczność i możliwość dalszego rozwoju to cecha systemu informatycznego, która określa w jakim stopniu narzędzie będzie rozwijało się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Ta cecha nie wynika wyłącznie z tego jak łatwo można modyfikować istniejący system poprzez dodawanie nowych pól, ekranów czy możliwości wpływania na logikę. To przede wszystkim zestaw najlepszych praktyk dostarczanych razem z oprogramowaniem dla utrzymania ruchu. Te dobre praktyki oraz rozwiązania zawarte w narzędziu mogą być wdrażane wraz ze wzrostem 3

4 świadomości firmy. W tym zakresie dedykowane rozwiązania EAM wyprzedzają wbudowane moduły w ERP. Świadczy o tym chociażby ilość dodatków oferowanych do rozwiązań EAM, szybkość reakcji świata EAM na potrzeby. Systemy ERP nadrabiają te funkcjonalne zaległości z obszaru utrzymania ruchu z pewnym opóźnieniem. Warto również zwrócić uwagę na szybkość wprowadzania zmian do systemu. W przypadku dużych systemów ERP wprowadzanie nowych funkcji odbywa się stosunkowo rzadko np. 2 razy do roku. W dziale utrzymania ruchu konieczność zmiany działania może pojawiać się częściej (związana np. ze zmianą przepisów). Wtedy oddzielny system EAM będzie ułatwiał ich wprowadzenie, bez oczekiwania na najbliższe okno wprowadzenia zmian w systemie ERP. Kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze rozwiązania są odmienne potrzeby użytkowników. W przypadku systemu ERP użytkownikami są: księgowi, magazynierzy, pracownicy działu zakupów, kontroling, kierownictwo firmy mówiąc w uproszczeniu osoby zorientowane na dane ekonomiczne. W przypadku systemu EAM/CMMS użytkownikami są inżynierowie i służby techniczne. Wymaga to innego podejścia do wprowadzania danych. W systemach ERP naturalny jest miesięczny cykl pracy: dokumenty księgowe wprowadza się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, uzgadnia salda, stany magazynowe, kontroluje budżet. System EAM z kolei pracuje na danych bieżących, ponieważ dane o urządzeniach, postęp prac dla określonych instalacji, akcje remontowe są realizowane i nadzorowane w trybie ciągłym. Z tego punktu widzenia rozdzielenie obydwu systemów jest konieczne, ponieważ jak wspomniano wcześniej: wdrożenie systemu ERP z reguły obejmuje główne obszary typu: finanse i księgowość, kontroling wymagania dla tych modułów definiują użytkownicy z tych obszarów. Późniejsze dodanie modułu do utrzymania ruchu może być ograniczone funkcjonalnie istniejącą konfiguracją. Należy pamiętać, że inwestycja w system informatyczny dla służb utrzymania ruchu to narzędzie na kolejne 5, 10 czy 15 lat. Planując wdrożenie warto mieć na uwadze możliwy rozwój przedsiębiorstwa. Systemy informatyczne dla służb utrzymania ruchu operują na danych technicznych. Dane te mogą zostać wprowadzone do systemu ręcznie, ale zaleca się integrację systemu EAM z systemami technicznymi typu SCADA, MES w celu przyspieszenia pobierania danych oraz zapewnienia ich spójności. Możliwości integracyjne są więc kolejnym kryterium wyboru pomiędzy rozbudową systemu ERP, a zakupem dedykowanego systemu EAM. Nowoczesne systemy EAM / CMMS posiadają narzędzia ułatwiające integrację z ww. systemami, Są to dedykowane szyny integracyjne, gotowe moduły pozwalające na połączenie ze światem zewnętrznym (również z wykorzystaniem szyny danych o ile taka funkcjonuje w organizacji). Mówiąc o integracji dedykowanego systemu EAM z innymi programami należy wspomnieć o możliwości integracji z systemami ERP. Wynika to z faktu, że część funkcjonalności obydwu systemów pokrywa się, m.in. w zakresie zakupów, gospodarki magazynowej. Istotne jest, że wymiana danych może odbywać się dwukierunkowo: system dla utrzymania ruchu odbiera informacje o indeksach materiałowych, stanach magazynowych i wysyła do ERP gotowy dokument zapotrzebowania. Dzięki takiemu podejściu system utrzymania ruchu staje się częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Możliwych scenariuszy jest wiele, poniższy rysunek przedstawia jeden z wariantów połączenia EAM ERP: 4

5 EAM ERP Konta Transakcje Stany mag. Obiekty kosztowe, elementy WBS, GL Księga główna Indeksy materiałowe, magazyny Rezerwacje w mag. Wydania mag. Zapotrzebowania Rezerwacje mag. Wydania mag. Zapotrzebowania zak. Zamówienia Dostawy Faktury Dostawcy Zlecenia pracy Zasoby ludzkie Koszty robocizny Zlecenia zak. Dostawy Faktury, księgowanie Dostawcy Zlecenia wewn. (kontrolingowe) Stawki godzinowe Księgowanie rzecz.kontrolingu Rys.3. Integrując system ERP i EAM należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: Określenie, które elementy i procesy są realizowane przez działy utrzymania ruchu Kwestie posiadanych licencji dla ERP Określenie miejsca akceptacji dokumentów Określenie potrzeb sprawozdawczości przedsiębiorstwa Zasadniczą korzyścią połączenia systemów ERP i EAM jest podział licencji, który nie wymusza nabywania licencji systemów ERP dla służb technicznych. Integracja pomiędzy dedykowanym systemem EAM, a ERP stanowi jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ przedsiębiorstwo może w ten sposób skorzystać z najlepszych w swojej klasie rozwiązań (best-of-breed). Decyzja o tym czy należy wdrożyć funkcjonalność EAM jest naszym zdaniem oczywista wszystkie organizacje posiadające rozbudowany park maszynowy powinny dysponować odpowiednimi narzędziami do zarządzania nimi. Oddzielną kwestią jest wybór rozwiązania: wdrożenie oddzielnego systemu EAM lub rozbudowanie istniejącego systemu ERP o specjalizowany moduł. Podejmując decyzję należy wziąć pod uwagę: Porównanie funkcjonalności Koszty zarządzania zmianą dla rozwiązania dedykowanego oraz pakietu ERP Możliwość zarządzania dokumentacją techniczną Wymagań technologicznych i architektonicznych 5

6 Koszt licencji Koszty dostosowania systemu do potrzeb przedsiębiorstwa Koszty ewentualnych integracji z już pracującymi systemami Na koniec należy podkreślić, że niezależnie od wybranego rozwiązania, sam system informatyczny nie wystarczy. Wdrożenie powinno objąć swoim zasięgiem również: przeszkolenie użytkowników, zapewnienie odpowiedniej ilości licencji, aby dane były wprowadzane w miejscu ich powstawania, ujednolicenie procedur wewnętrznych w ramach całego przedsiębiorstwa i wszystkich komórek, zapewnienie współpracy innych działów, ponieważ z uwagi na zmieniającą się technologię, system EAM/CMMS jest wykorzystywany nie tylko przez dział utrzymania ruchu, ale również operatorów maszyn, którzy wykonują zadania z zakresu UR. Wsparcie oferowane przez narzędzia EAM wydają się oczywiste dla działów UR. Liczymy, że przestawione zagadnienia będą stanowić dobry początek dla szczegółowych rozważań w temacie ERP i co dalej, oraz, że zwiększą świadomość obecnych oraz przyszłych użytkowników. Rafał Karasiewicz Słownik pojęć ERP (ang. Enterprise Resource Planning): system do planowania zasobów przedsiębiorstwa. CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System): określenie dla klasy systemów informatycznych odpowiedzialnych za gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie. EAM (ang. Enterprise Asset Management): kolejna generacja systemów CMMS, obejmuje całościowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa zorientowane na aspekty finansowe, a zwłaszcza na maksymalizację ROA (eng. Return of Assets zwrot z inwestycji). Obejmuje to poprawę wykorzystania i efektywności zasobów, a także obniżanie kosztów kapitałowych i operacyjnych oraz zarządzanie cyklem życia maszyn i urządzeń. MES (ang. Manufacturing Execution System): system śledzenia i nadzorowania produkcji SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisiiton): system nadzorowania technologicznych procesów 6

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence - droga do sukcesu

Business Intelligence - droga do sukcesu Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, 12.03.2007r. Spis treści» Wdrożenie BI

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo