POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES, FINANCE AND MARKETING NO 10 (59) 2013 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Warsaw University of Life Sciences SGGW Press Warsaw 2013

2 RADA PROGRAMOWA Bogdan Klepacki (SGGW) prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przewodniczący Mieczysław Adamowicz prof. dr hab. dr h.c., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wiceprzewodniczący Marian Podstawka prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Janusz Żmija prof. dr hab. dr h.c., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Andrzej P. Wiatrak prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski Lubica Bartova prof., Slovak Agricultural University in Nitra, Słowacja Julian Briz prof., Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania Francęsco Sotte prof., Universita Politecnica delle Marche Ancona, Włochy Sandra Krtalic, Full Professor Academic Unit for Finance, Department of Economics and Tourism, Juraj Dobrali University of Pula, Chorwacja KOMITET REDAKCYJNY Marian Podstawka, prof. dr hab. Redaktor Naczelny Aleksandra Wicka, dr inż. Redaktor Prowadzący Janina Sawicka, prof. dr hab. Agnieszka Biernat-Jarka, dr Marzena Lemanowicz, dr Halina Powęska, dr Eugeniusz Pudełkiewicz, prof. SGGW dr hab., redaktor tematyczny (marketing) Aleksandra Wicka, dr inż. redaktor tematyczny (ubezpieczenia) Agnieszka Parlińska, dr inż. redaktor tematyczny (finanse) Agata Kropiwiec, mgr redaktor językowy, język polski Christian Richter, dr redaktor językowy, język angielski Wiesław Szczesny prof. SGGW dr hab., redaktor statystyczny Monika Narojek, mgr sekretarz redakcji PROJEKT OKŁADKI Tomasz Tabor REDAKCJA TECHNICZNA Krystyna Piotrowska, Tomasz Ruchniewicz ADRES KORESPONDENCYJNY Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel./fax: ; ISSN Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel. (22) (-22, -25 sprzedaż), fax (22) Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk,

3 SPIS TREŚCI Adamczyk Grażyna Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego THE SPECIFICITY OF ADVERTISING MESSAGES DIRECTED TO THE CHILD AND YOUTH SEGMENT... 9 Andrzejewska Patrycja, Firlej Krzysztof Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa THE IMPLEMENTATION OF INTERNET MARKETING TOOLS ON THE POLISH BREWERY MARKET Badzińska Ewa MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION Białek Ewa, Zajkowska Monika Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego THE WEBSITE IN THE MARKETING COMMUNICATION OF AT THE TEACHING FELLOW S WORK Bobola Agnieszka M. Prosument w opiniach polskich konsumentów PROSUMER IN THE OPINION OF POLISH CONSUMER Borkowski Bolesław, Krawiec Monika Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym MODELS FOR MANAGING RISK OF CAPITAL INVESTMENTS IN AGRI-FOOD SECTOR Brodzińska Katarzyna Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie PROBLEM OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRICULTURE Brańka Sebastian WHY DO THE UNIVERSITY GRADUATES SETTLE DOWN IN THE UNIVERSITY TOWN? POTENTIAL IMPLICATIONS FOR CITY MARKETING -THE CASE OF CRACOW Brzostek Joanna, Kowrygo Barbara Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów ANALYSIS AND EVALUATION OF THE CHOCOLATE MARKETIN POLAND IN WITH PARTICULAR ATTENTION TO BEHAVIOUR OF OLDER CONSUMERS Burgiel Aleksandra PROBLEMS OF RESEARCHING CONSUMERS ON SENSITIVE ISSUES SOME OBSERVATIONS ON THE EXAMPLE OF EMULATORY BEHAVIOR Chrzanowski Marek Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD EVALUATION OF THE BENEFITS AND COSTS OF IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE BUDGETING IN THE CONTEXT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SPENDING IN SELECTED OECD COUNTRIES Čierna Zuzana, Prevužňáková Jana APPLICATION OF ACTIVITY INDICATORS IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES

4 Cyran Kazimierz Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach. CONSUMERS PREFERENCES OF FOOD SHOPPING PLACES AS A DETERMINANT OF THE MARKETS AND BAZAARS DEVELOPMENT OPPORTUNITIES Czerwiński Bogumił Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych ROLE OF MARKETING INNOVATIONS AND THE ACTIVITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS. 156 Dmitruk Joanna, Krzyżanowska Krystyna Relacje inwestorskie jako narzędzie kształtowania reputacji spółek giełdowych INVESTOR RELATIONS AS A TOOL FOR SHAPING THE REPUTATION OF LISTED COMPANIES Feczko Janusz Turystyka wiejska Pomorze Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego RURAL TOURISM POMORZE ECONOMIC AND MARKETING MANAGEMENT ISSUES 180 Gazdecki Michał, Goryńska-Goldmann Elżbieta Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw CATERING SERVICES IN PRODUCT STRATEGIES OF ENTERPRISES Gąsior Marcin Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej CONSUMERS ATTITUDE TOWARDS DEPENDENT AND INDEPENDENT INTERNET SOURCES OF INFORMATION Glińska Ewa HOW TO SEARCH THE PLACE BRAND IDENTITY DISTINGUISHED FEATURES? THE LOCAL STAKEHOLDERS' PERSPECTIVE Golik-Górecka Grażyna Elementy platformy strategii marketingowo-finansowej ELEMENTS OF PLATFORMS OF MARKETING FINANCIAL STRATEGIES Górska-Warsewicz Hanna Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego BRAND IDENTITY MANAGEMENT IN FOOD COMPANIES Grego-Planer Dorota, Liczmańska Katarzyna, Petrykowska Joanna Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami w firmach usługowych BENEFITS RESULTING FROM DEVELOPING LASTING RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS IN COMPANIES RENDERING SERVICES Grzegorzewska Emilia Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego DEBT BURDEN OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN POLAND IN THE FACE OF WORLD ECONOMIC CRISIS Grzegorczyk Wojciech MARKETING STRATEGIES OF POLISH BANKS EVALUATION ATTEMPT Horská Elena, Berčík Jakub, Gálová Jana RETAIL MARKETING STRATEGIES AND INNOVATIONS IN THE PRACTICE OF A RETAIL CHAIN Janulewicz Paweł Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego FUNCTIONS AND METHODS OF PRICE FORMATION IN LOCAL GOVERNMENT UNIT

5 Jaska Ewa Determinanty skutecznej reklamy medialnej THE DETERMINANTS OF EFFECTIVE MEDIA ADVERTISING Jastrzębska Sandra Skuteczność standardowych form promocji na rynku produktów mleczarskich na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A. EFFICIENCY OF STANDARD FORM PROMOTION ON MARKET OF DAIRY PRODUCTS ON EXAMPLE OF ENTERPRISES BAKOMA S.A Karasiewicz Grzegorz Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw a ich efekty finansowe THE INTERNATIONALIZATION OF POLISH COMPANIES AND THEIR FINANCIAL PERFORMANCE Kluza Krzysztof IMPACT OF PUBLIC BANKS ON STABILITY OF FINANCIAL SYSTEM Koszarek Marita CHALLENGES IN THE MARKETING AND BRANDING OF CLUSTERS Koszembar-Wiklik Małgorzata Media społecznościowe w strategii public relations miast Kot Zofia, Kaczorowska Joanna Postrzeganie marek własnych wybranych detalistów spożywczych w Polsce wśród młodych konsumentów PERCEPTION OF PRIVATE LABELS IN POLAND AMONG YOUNG CONSUMERS Krot Katarzyna, Rudawska Iga Koncepcja zaufania w relacji lekarz-pacjentw świetle badań jakościowych TRUST IN DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP IN LIGHT OF QUALITATIVE RESEARCH Kretter Anton, Kádeková Zdenka ECO MARKETING IN AGRICULTURE AND BARRIERS TO ORGANIC FOOD SALES Król Monika A. Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej zagadnienia prawne Kruk Marek Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu BRAND INFLUENCE ON NEW PRODUCT COMMERCIALIZATION PROCESS Kubiak Krzysztof Kapitał marki w sieci wymiany wartości BRAND CAPITAL IN THE VALUE EXCHANGE NETWORK Kuźniar Wiesława Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych ORGANISATIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL MARKETING IN TOURIST COMMUNES Leszczyński Grzegorz BUSINESS-TO-BUSINESS ADAPTATION CUSTOMER PERSPECTIVE Łatuszyńska Małgorzata, Wawrzyniak Agata Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych COMPUTER SIMULATION METHODS IN MARKETING RESEARCH Matysik-Pejas Renata, Szafrańska Monika, Sowula Marta Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych PERCEPTION OF PRIVATE LABELS BY PURCHASERS OF FOOD PRODUCTS

6 Michalski Eugeniusz Strategie marketingowe rozwoju produktu MARKETING STRATEGIES FOR DEVELOPING A PRODUCT Nalewajek Monika, Mącik Radosław THE IMPACT OF VIRTUAL COMMUNITIES ON ENHANCING HEDONISTIC CONSUMER ATTITUDES Nestorowicz Renata THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS PREFERENCES SOME ASPECTS Oleszczyk Katarzyna Rola i znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw konsumenckich dzieci Paluch Łukasz Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN CREATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES IN THE MAŁOPOLSKA PROVINCE Paluchová Johana, Prokeinová Renata SUSTAINABILITY IN SERVICE S SECTOR: NEW TRENDS OF SUSTAINABILITY TOOLS AND POSITIONING OF SERVICES IN ECONOMY Pawlak-Kołodziejska Katarzyna, Łapińska Justyna Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN PROMOTING SERVICES IN COMPANIES OPERATING IN POLAND Prevužňáková Jana, Serenčéš Peter, Rábek Tomáš APPLICATION OF SELECTED DEBT RATIOS ON SLOVAK AGRICULTRURE Rawski Marek CUSTOMER - TARGETED STRATEGY AS A COMPONENT OF MARKETING STRATEGY Rábek Tomas, Tóth Marian DEVELOPMENT OF PROFITABILITY IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES IN YEARS Roman Michał, Nuszkiewicz Krzysztof JADWIGA DZIUBIŃSKA AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE SCHOOLS IN GOLĄDKOWO MARKETING ACTIVITIES Rudawska Edyta YOUNG CONSUMERS AS GROUP BUYING SERVICES CUSTOMERS Rykowska Joanna, Sawicka Janina, Stolarczyk Paulina Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender ENTREPRENEURSHIP AT RURAL AREAS - GENDER PERSPECTIVE Rybak Anna Zarządzanie marką w e-przestrzeni BRAND MANAGEMENT ON THE INTERNET Sekuła Alicja POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING. 631 Sibińska Anna TV ADVERTISING AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN BRAND PERCEPTION. RESULTS OF QUALITATIVE STUDY

7 Siemieniako Dariusz Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego YOUNG CONSUMERS LOYALTY TOWARDS ALCOHOL IN THE CONTEXT OF SOCIAL MARKETING Stangierska Dagmara Otoczenie fizyczne usługi gastronomicznej i jego konsekwencje wizerunkowe przykład marki sieci restauracji casual dining SERVICESCAPE IN FOOD SERVICE AND IT IMAGE CONSEQUENCES -CASE OF BRAND CASUAL DINING RESTAURANT CHAIN Sułkowska Joanna, Seliga Robert Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowia / Robert Seliga THE APPLICATION OF SOCIAL MARKETING IN HEALTH PREVENTION Sułkowski Łukasz Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania CONSUMERISM FROM THE PERSPECTIVE OF THE CRITICAL TREND IN MANAGEMENT Szymankowska Agnieszka Specyfika zarządzania marką w aspekcie budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa THE SPECIFICITY OF BRAND MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF BUILDING A COMPANY'S COMPETITIVE POSITION Szwacka-Mokrzycka Joanna TYPOLOGY OF MARKETING STRATEGIES FOR COMPANIES OF FOOD INDUSTRY Szromnik Andrzej, Wolanin-Jarosz Elżbieta ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND BUYING DECISIONS OF POLES AND HUNGARIANS THE ESSENCE AND MEASUREMENT WITH THE USE OF CETSCALE ANALYSIS Waldnerová Petra, Nagyová Ľudmila, Kleinová Katarína CONSUMER BEHAVIOUR ON THE WINE MARKET IN NITRA REGION Zieliński Marek SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONSHIP PERFORMANCE IN CONSTRUCTION INDUSTRY Gregor Bogdan, Gotwald Beata ADVERTASING AIMED AT CHILDREN - BETWEEN EFFICIENCY AND ETHICS OF MARKETING ACTIVITIES

8 LISTA RECENZENTÓW (NR 9 i 10) prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, dr Karolina Babuchowska, Phd., Doc. Ing. Jozef Bojnansky, prof. nzw. dr hab Marek Cisek, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Aleksandra Grobelna, Prof. CSc., Ing. Maria Hambalkova, prof. dr hab. Janina Sawicka, prof. dr hab. Roman Kisiel, Doc. CSc., Ing. Milan Kucera, dr Wiesława Lizińska, dr inż. Agata Marcysiak, dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. dr hab. Wiesław Musiał, dr Monika Niedziółka, dr Teresa Nowogródzka, Phd., Doc. Ing. Lubomir Paska, prof. dr hab. Walenty Poczta, dr hab. prof. SGGW Eugeniusz Pudełkiewicz, Phd., Ing. Patrik Rovny, prof. dr hab. Henryk Runowski, dr Anna Rytko, Prof. CSc., Ing. Zlata Sojkova, dr Teresa Szot-Gabryś, prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński, Prof. CSc., Ing. Iveta Ubreziova, prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, dr inż. Aleksandra Wicka, dr hab. Ludwik Wicki, dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj. 8

9 10 (59) 2013 Tomáš Rábek Marián Tóth Slovak University of Agriculture in Nitra DEVELOPMENT OF PROFITABILITY IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES IN YEARS Main objective of the paper is to evaluate the development of profitability in Slovak agriculture based on individual data from the balance sheets and profit and loose statements of all agricultural enterprises in the period In the analyses we used more than 1100 enterprises in each researched year. For the characteristic the development of profitability we used more ratios from financial analyses, in the first place - Return on Investment, Return on Equity and Return on Sales. A group of profitability ratios shows the combined effects of liquidity, asset management, and debt on operating results. The results presented in this paper could be used as a benchmark for individual enterprises comparison. KEY WORDS : Profitability, profitability ratios, benchmarking, agriculture, Slovakia INTRODUCTION As stated Serenčéš, P. (2010); the development of Slovak agriculture in recent years has been characteristic by permanent lack of funding, insolvency and a low payment degree. The causality from global economic conditions, the global financial crisis, the specific features of the agricultural sector, market forces working in agriculture within the basic laws of economics (as the law of scarcity, the law increasing returns of scale, etc.) and the risks resulting significant impact on decision making the financial strategy of entrepreneurs in agriculture. Vlachynský, K. et al. (2006) states that the financial situation and position the companies on a market depends on many factors, but especially the quality of companies' activities and attaining the business objectives. Company's financial situation is a mirror of success or failure of business. As mentioned Vlachynský, K. et al. (2006) and Kassala, Š. (2008) in financial decision are used two basic approaches that are complementary and not overlap and are sometimes contradictory: 1. accession to profit - risk based on the fact that the company is trying its decision to increase business profitability as a precondition for growth equity. Usually higher profitability is accompanied by higher risk. Therefore, financial decisions are always a compromise decision - for the opportunity to decide who brings the largest increase profits at an acceptable level of risk. 2. accession to liquidity - profitability builds on the fact that assets with high liquidity produce low yield of profit. The most liquid money is in the current account in a bank 580

10 and treasury business. They do not yield any direct or produce a minimum credit proceeds. We should find optimal composition of corporate assets and resources, which would ensure the highest profitability in the chosen level of liquidity. MATERIAL AND METHODS For evaluation and analyse was used data of RADELA agency, which collects data for The Research Institute of Agricultural and Food Economics for the period In the analyses we used more than 1100 enterprises (in each researched year). In the sample were used only legal entities, witch cover 80% of agricultural land in Slovakia. Therefore analyzing this sample offers the possibility to describe the overall situation in Slovakia. For the characteristic the development of profitability we used three ratios from financial analyses, in the first place - Return on Investment, Return on Equity and Return on Sales. Values of chosen ratios are characterised (in each researched year) by description statistic upper decile, upper quartile average, median, lower quartile and lower decile. So presented results could be used as a benchmark for individual enterprises comparison. Using of benchmarking method is very advantageous, as it makes it easy for company s management to see exactly where the company stands relative to its strongest competition. Upper quartile the performance of the 25% best companies is often used by the managers as the benchmark value. RESULTS AND DISCUSSION Return on Investment (ROI) in Slovak agricultural enterprises The first analysed ratio is Return on Investment, which is one of the main ratios of profitability. The ratio describes the relation between earnings before interest and taxes and total invested capital to the enterprise. This ratio is used, when we want to compare companies with different capital structure (proportion between equity and liabilities) and we want to abstract of different tax burden, too. We can interpret the results in percent. In Table 1 are presented the results of ROI in year , which are assigned to six statistical classes. Statistics for Return on Investment in Slovak agriculture Table Upper decile 18,36% 12,96% 15,41% 18,61% 14,74% 9,14% 10,68% 15,19% Upper quartile 7,22% 5,49% 6,68% 8,82% 6,59% 3,43% 4,53% 6,93% Average 4,48% 2,09% 3,61% 5,20% 3,75% -1,73% 1,00% 3,82% Median 2,51% 1,84% 2,39% 3,30% 2,71% 0,80% 1,50% 2,57% Lower quartile 0,52% -0,31% 0,67% 1,14% 0,64% -6,89% -1,89% 0,38% Lower decile -4,89% -8,90% -6,07% -3,01% -5,24% -16,73% -9,34% -6,01% Source: Own calculation 581

11 In 2011 for ROI the situation in Slovak agriculture was following: - 10% of the best enterprises regarding the ROI had the profitability 15,19 % and higher (upper decile) - 25% of the best enterprises regarding the ROI had the profitability 6,93 % and higher (upper quartile) - The average of ROI in 2011 was 3,82 %. - 50% of the enterprises had ROI to 2,57 % and and 50% of enterprises, more than 2,57 % (median). - 25% of the enterprises with the weakest profitability had ROI less than 0,38 % (lower quartile). - 10% of the enterprises with the weakest profitability had ROI less than -6,01 % (lower decile). The overall development of ROI we can observe in Chart 1. The worst year was 2009 in all aspects (all statistical classes). In only this year was average of ROI in red numbers. The other way round was year 2007 the best, when the top 10 % of companies reached profitability more than 18,61 %. The top 25 % of companies (our benchmark) in each year could reach profitability more than 3.43 % (the worst in 2009), and in the best year 2007 more than 8,82 %. ROI development Chart 1 Source: Own calculation, table 1 Return on Equity (ROE) in Slovak agricultural enterprises 582

12 The second analysed ratio is Return on Equity. This ratio describes the relation between earnings after taxes and capital, which was invested by owner of the enterprise. This ratio is very important for potential investors, seeing that represent How much net profit falls to one Euro of equity capital. As well we can interpret the results in percent. In Table 2 are presented the results of ROE in year , which are assigned to six statistical classes. Statistics for Return on Equity in Slovak agriculture Table Upper decile 44,00% 38,38% 34,64% 40,38% 28,56% 21,87% 25,54% 29,53% Upper quartile 15,63% 12,91% 13,36% 17,33% 11,61% 5,99% 8,35% 13,13% Average 10,41% 7,25% 7,68% 10,96% 6,15% -1,34% 2,75% 6,55% Median 3,19% 2,11% 2,61% 4,39% 2,39% 0,40% 1,08% 2,84% Lower quartile 0,29% -0,07% 0,29% 0,63% 0,07% -10,66% -3,18% 0,05% Lower decile -7,67% -11,54% -8,95% -4,32% -11,18% -27,89% -16,91% -11,02% Source: Own calculation In 2011 for ROE the situation in Slovak agriculture was following: - 10% of the best enterprises regarding the ROE had the profitability 29,53 % and higher (upper decile) - 25% of the best enterprises regarding the ROE had the profitability 13,13 % and higher (upper quartile) - The average of ROE in 2011 was 6,55 %. - 50% of the enterprises had ROE to 2,84 % and and 50% of enterprises, more than 2,84 % (median). - 25% of the enterprises with the weakest profitability had ROE less than 0,05 % (lower quartile). - 10% of the enterprises with the weakest profitability had ROE less than -11,02 % (lower decile). Percent returns of ROE are better than by ROI. This somewhat better result is due to the company s greater use of debt. The extent to which a firm uses debt financing, or financial leverage, has three important implications (Brigham-Houston, 2003): (1) By raising funds through debt, stockholders can maintain control of a firm while limiting their investment. (2) Creditors look to the equity, or owner-supplied funds, to provide a margin of safety, so the higher the proportion of the total capital that was provided by stockholders, the less the risk faced by creditors. (3) If the firm earns more on investments financed with borrowed funds than it pays in interest, the return on the owners capital is magnified, or leveraged. Indebtedness of agricultural farms reaches in average 35 %. In accordance with an average Slovak company, which indebtedness is 75 %, and in accordance with direction value 50 % it is still under the tolerable value. Lower indebtedness of agricultural farms 583

13 results from specific factors of agricultural basic industry. These factors are land and climatic conditions, seasonality of production, lower profit margin, and long cycle of production. (Čierna Z., Serenčéš, P., Bartová, S., 2008) Chart 2 shows the trend of increasing differences in ROE between individual enterprises. ROE development Chart 2 Source: Own calculation, table 2 Throughout the period, we can see that the top 10% of companies (upper decile) can work with a ROE of more than 21.87%. Thus, the payback period is less than 5 years. Median values are significantly lower than the average values (with the exception of 2009), suggesting that between all the enterprises are some excellent businesses that improve an average of ROE. The median for the entire period is relatively low. Return on Sales (ROS) in Slovak agricultural enterprises The last analysed ratio is Return on Sales. It is calculated by dividing net income (earning after taxes) by sales, gives the profit per unit (Euro) of sales. High costs, in turn, generally occur because of inefficient operations. However, low profit margin could be a result of heavy use of debt. Recall that net income is income after interest. Therefore, if two firms have identical operations in the sense that their sales, operating costs, and EBIT are the same, but if one firm uses more debt than the other, it will have higher interest charges. Those interest charges will pull net income down, and since sales are constant, the result will be a relatively low profit margin. In such a case, the low profit margin would not indicate an operating problem, just a difference in financing strategies. 584

14 Thus, the firm with the low profit margin might end up with a higher rate of return on its stockholders investment due to its use of financial leverage (Brigham-Houston. 2003). In Table 3 are presented the results of ROS in year , which are assigned to six statistical classes. Statistics for Return on Sales in Slovak agriculture Table Upper decile 22,17% 19,21% 24,76% 25,80% 22,61% 17,12% 22,41% 22,31% Upper quartile 9,82% 6,05% 7,37% 11,39% 9,11% 4,08% 6,71% 11,14% Average 3,96% 0,65% 4,43% 6,34% 3,77% -7,27% -0,64% 2,77% Median 2,87% 1,45% 2,10% 3,60% 2,11% 0,12% 0,88% 3,03% Lower quartile 0,26% -1,37% 0,26% 0,64% -0,06% -21,50% -6,77% 0,05% Lower decile -12,05% -23,75% -14,20% -6,56% -13,76% -42,99% -30,07% -17,46% Source: Own calculation In 2011 for ROS we can conclude following: - 10% of the best enterprises regarding the ROS had the profitability 22,31 % and higher (upper decile) - 25% of the best enterprises regarding the ROS had the profitability 11,14 % and higher (upper quartile) - The average of ROS in 2011 was 2,77 %. - 50% of the enterprises had ROS to 3,03 % and and 50% of enterprises, more than 3,03 % (median). - 25% of the enterprises with the weakest profitability had ROS less than 0,05 % (lower quartile). - 10% of the enterprises with the weakest profitability had ROS less than -17,46 % (lower decile). Chart 3 presents the development of ROS for the whole period. As can be observed, ROS values between the lower and upper quartile, ranged from 0.05% (in 2011) to % (in 2007). Exceptions are the years 2005, 2008, 2009 and 2010, when values of the lower quartile fell into negative numbers, with the lowest value in 2009, up at %. 585

15 Return on Sales development Chart 3 Source: Own calculation, table 3 CONCLUSION Ratio analysis is used by three main groups: (1) managers, (2) credit analysts and (3) stock analysts, who are interested in a company s efficiency, risk, and growth prospects. The benchmarking setup makes it easy for management to see exactly where the company stands relative to its competition. The value of upper quartile profitability ratios in our analyses could be used as a benchmark for good enterprises for given year. For Slovak agricultural is typical: high volatility in all analysed profitability ratios, in year 2009 are the worst values in all profitability ratios, the values for year 2011 are very similar to years 2008 and 2006, too, agriculture could be characterized as industry with low profitability. Further research is needed to divide the set of enterprises to find out the reason for differences in profitability. Profitability ratios analysis has limitations, but used with care and judgment, it can be very helpful. REFERENCES 1. Brigham Eugene F., Houston Joel F Fundamentals of Financial Management, 10th edition, South-Western College Pub, p. ISBN:

16 2. Čierna, Z., Serenčéš, P., Bartová, S.: Vplyv zadĺženosti poľnohospodárskych firiem hospodáriacich v rôznych prírodných podmienkach na ich rentabilitu. In: Acta oeconomica et informatica, ročník 11., č. 1/2008, vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve, SPU: Nitra, s ISSN KASSAY, Š.: Podnik a podnikanie, Bratislava: VEDA, 2008, ISBN SERENČÉŠ, Peter - SERENČEŠ, Roman - TÓTH, Marián a.i Financie v poľnohospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010, 188 s. ISBN: VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové financie. Bratislava: Súvaha, 2006, s ISBN: Authors' details Ing. Tomáš Rábek, PhD., Department of finance, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, tel.: / Ing. Marián Tóth, PhD., Department of finance, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, tel.: /

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie

Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie Katarzyna Nieszporek Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University,

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations

Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations A N A L E C TA A R C H A E O L O G I C A R E S S O V I E N S I A VOLUME 4 RZESZÓW 2009 (2011) Anna Zalewska Archaeology (of Second Degree) as the Element of the World of Cultural Representations The eponymous

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

PROCES UPADŁOŚCI W ASPEKTACH RACHUNKOWOŚCI I PODATKOWYCH

PROCES UPADŁOŚCI W ASPEKTACH RACHUNKOWOŚCI I PODATKOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 285 Zarządzanie i Marketing z. 19 (3/2012) 2012 Streszczenia Halina CHŁODNICKA 1 PROCES UPADŁOŚCI W ASPEKTACH RACHUNKOWOŚCI I PODATKOWYCH Ogłoszenie upadłości

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo