POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES, FINANCE AND MARKETING NO 10 (59) 2013 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Warsaw University of Life Sciences SGGW Press Warsaw 2013

2 RADA PROGRAMOWA Bogdan Klepacki (SGGW) prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przewodniczący Mieczysław Adamowicz prof. dr hab. dr h.c., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wiceprzewodniczący Marian Podstawka prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Janusz Żmija prof. dr hab. dr h.c., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Andrzej P. Wiatrak prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski Lubica Bartova prof., Slovak Agricultural University in Nitra, Słowacja Julian Briz prof., Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania Francęsco Sotte prof., Universita Politecnica delle Marche Ancona, Włochy Sandra Krtalic, Full Professor Academic Unit for Finance, Department of Economics and Tourism, Juraj Dobrali University of Pula, Chorwacja KOMITET REDAKCYJNY Marian Podstawka, prof. dr hab. Redaktor Naczelny Aleksandra Wicka, dr inż. Redaktor Prowadzący Janina Sawicka, prof. dr hab. Agnieszka Biernat-Jarka, dr Marzena Lemanowicz, dr Halina Powęska, dr Eugeniusz Pudełkiewicz, prof. SGGW dr hab., redaktor tematyczny (marketing) Aleksandra Wicka, dr inż. redaktor tematyczny (ubezpieczenia) Agnieszka Parlińska, dr inż. redaktor tematyczny (finanse) Agata Kropiwiec, mgr redaktor językowy, język polski Christian Richter, dr redaktor językowy, język angielski Wiesław Szczesny prof. SGGW dr hab., redaktor statystyczny Monika Narojek, mgr sekretarz redakcji PROJEKT OKŁADKI Tomasz Tabor REDAKCJA TECHNICZNA Krystyna Piotrowska, Tomasz Ruchniewicz ADRES KORESPONDENCYJNY Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel./fax: ; ISSN Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska 166, Warszawa tel. (22) (-22, -25 sprzedaż), fax (22) Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk,

3 SPIS TREŚCI Adamczyk Grażyna Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego THE SPECIFICITY OF ADVERTISING MESSAGES DIRECTED TO THE CHILD AND YOUTH SEGMENT... 9 Andrzejewska Patrycja, Firlej Krzysztof Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa THE IMPLEMENTATION OF INTERNET MARKETING TOOLS ON THE POLISH BREWERY MARKET Badzińska Ewa MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION Białek Ewa, Zajkowska Monika Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego THE WEBSITE IN THE MARKETING COMMUNICATION OF AT THE TEACHING FELLOW S WORK Bobola Agnieszka M. Prosument w opiniach polskich konsumentów PROSUMER IN THE OPINION OF POLISH CONSUMER Borkowski Bolesław, Krawiec Monika Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym MODELS FOR MANAGING RISK OF CAPITAL INVESTMENTS IN AGRI-FOOD SECTOR Brodzińska Katarzyna Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie PROBLEM OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRICULTURE Brańka Sebastian WHY DO THE UNIVERSITY GRADUATES SETTLE DOWN IN THE UNIVERSITY TOWN? POTENTIAL IMPLICATIONS FOR CITY MARKETING -THE CASE OF CRACOW Brzostek Joanna, Kowrygo Barbara Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów ANALYSIS AND EVALUATION OF THE CHOCOLATE MARKETIN POLAND IN WITH PARTICULAR ATTENTION TO BEHAVIOUR OF OLDER CONSUMERS Burgiel Aleksandra PROBLEMS OF RESEARCHING CONSUMERS ON SENSITIVE ISSUES SOME OBSERVATIONS ON THE EXAMPLE OF EMULATORY BEHAVIOR Chrzanowski Marek Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD EVALUATION OF THE BENEFITS AND COSTS OF IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE BUDGETING IN THE CONTEXT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SPENDING IN SELECTED OECD COUNTRIES Čierna Zuzana, Prevužňáková Jana APPLICATION OF ACTIVITY INDICATORS IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES

4 Cyran Kazimierz Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach. CONSUMERS PREFERENCES OF FOOD SHOPPING PLACES AS A DETERMINANT OF THE MARKETS AND BAZAARS DEVELOPMENT OPPORTUNITIES Czerwiński Bogumił Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych ROLE OF MARKETING INNOVATIONS AND THE ACTIVITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS. 156 Dmitruk Joanna, Krzyżanowska Krystyna Relacje inwestorskie jako narzędzie kształtowania reputacji spółek giełdowych INVESTOR RELATIONS AS A TOOL FOR SHAPING THE REPUTATION OF LISTED COMPANIES Feczko Janusz Turystyka wiejska Pomorze Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego RURAL TOURISM POMORZE ECONOMIC AND MARKETING MANAGEMENT ISSUES 180 Gazdecki Michał, Goryńska-Goldmann Elżbieta Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw CATERING SERVICES IN PRODUCT STRATEGIES OF ENTERPRISES Gąsior Marcin Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej CONSUMERS ATTITUDE TOWARDS DEPENDENT AND INDEPENDENT INTERNET SOURCES OF INFORMATION Glińska Ewa HOW TO SEARCH THE PLACE BRAND IDENTITY DISTINGUISHED FEATURES? THE LOCAL STAKEHOLDERS' PERSPECTIVE Golik-Górecka Grażyna Elementy platformy strategii marketingowo-finansowej ELEMENTS OF PLATFORMS OF MARKETING FINANCIAL STRATEGIES Górska-Warsewicz Hanna Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego BRAND IDENTITY MANAGEMENT IN FOOD COMPANIES Grego-Planer Dorota, Liczmańska Katarzyna, Petrykowska Joanna Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami w firmach usługowych BENEFITS RESULTING FROM DEVELOPING LASTING RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS IN COMPANIES RENDERING SERVICES Grzegorzewska Emilia Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego DEBT BURDEN OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN POLAND IN THE FACE OF WORLD ECONOMIC CRISIS Grzegorczyk Wojciech MARKETING STRATEGIES OF POLISH BANKS EVALUATION ATTEMPT Horská Elena, Berčík Jakub, Gálová Jana RETAIL MARKETING STRATEGIES AND INNOVATIONS IN THE PRACTICE OF A RETAIL CHAIN Janulewicz Paweł Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego FUNCTIONS AND METHODS OF PRICE FORMATION IN LOCAL GOVERNMENT UNIT

5 Jaska Ewa Determinanty skutecznej reklamy medialnej THE DETERMINANTS OF EFFECTIVE MEDIA ADVERTISING Jastrzębska Sandra Skuteczność standardowych form promocji na rynku produktów mleczarskich na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A. EFFICIENCY OF STANDARD FORM PROMOTION ON MARKET OF DAIRY PRODUCTS ON EXAMPLE OF ENTERPRISES BAKOMA S.A Karasiewicz Grzegorz Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw a ich efekty finansowe THE INTERNATIONALIZATION OF POLISH COMPANIES AND THEIR FINANCIAL PERFORMANCE Kluza Krzysztof IMPACT OF PUBLIC BANKS ON STABILITY OF FINANCIAL SYSTEM Koszarek Marita CHALLENGES IN THE MARKETING AND BRANDING OF CLUSTERS Koszembar-Wiklik Małgorzata Media społecznościowe w strategii public relations miast Kot Zofia, Kaczorowska Joanna Postrzeganie marek własnych wybranych detalistów spożywczych w Polsce wśród młodych konsumentów PERCEPTION OF PRIVATE LABELS IN POLAND AMONG YOUNG CONSUMERS Krot Katarzyna, Rudawska Iga Koncepcja zaufania w relacji lekarz-pacjentw świetle badań jakościowych TRUST IN DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP IN LIGHT OF QUALITATIVE RESEARCH Kretter Anton, Kádeková Zdenka ECO MARKETING IN AGRICULTURE AND BARRIERS TO ORGANIC FOOD SALES Król Monika A. Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej zagadnienia prawne Kruk Marek Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu BRAND INFLUENCE ON NEW PRODUCT COMMERCIALIZATION PROCESS Kubiak Krzysztof Kapitał marki w sieci wymiany wartości BRAND CAPITAL IN THE VALUE EXCHANGE NETWORK Kuźniar Wiesława Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych ORGANISATIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL MARKETING IN TOURIST COMMUNES Leszczyński Grzegorz BUSINESS-TO-BUSINESS ADAPTATION CUSTOMER PERSPECTIVE Łatuszyńska Małgorzata, Wawrzyniak Agata Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych COMPUTER SIMULATION METHODS IN MARKETING RESEARCH Matysik-Pejas Renata, Szafrańska Monika, Sowula Marta Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych PERCEPTION OF PRIVATE LABELS BY PURCHASERS OF FOOD PRODUCTS

6 Michalski Eugeniusz Strategie marketingowe rozwoju produktu MARKETING STRATEGIES FOR DEVELOPING A PRODUCT Nalewajek Monika, Mącik Radosław THE IMPACT OF VIRTUAL COMMUNITIES ON ENHANCING HEDONISTIC CONSUMER ATTITUDES Nestorowicz Renata THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS PREFERENCES SOME ASPECTS Oleszczyk Katarzyna Rola i znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw konsumenckich dzieci Paluch Łukasz Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN CREATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES IN THE MAŁOPOLSKA PROVINCE Paluchová Johana, Prokeinová Renata SUSTAINABILITY IN SERVICE S SECTOR: NEW TRENDS OF SUSTAINABILITY TOOLS AND POSITIONING OF SERVICES IN ECONOMY Pawlak-Kołodziejska Katarzyna, Łapińska Justyna Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN PROMOTING SERVICES IN COMPANIES OPERATING IN POLAND Prevužňáková Jana, Serenčéš Peter, Rábek Tomáš APPLICATION OF SELECTED DEBT RATIOS ON SLOVAK AGRICULTRURE Rawski Marek CUSTOMER - TARGETED STRATEGY AS A COMPONENT OF MARKETING STRATEGY Rábek Tomas, Tóth Marian DEVELOPMENT OF PROFITABILITY IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES IN YEARS Roman Michał, Nuszkiewicz Krzysztof JADWIGA DZIUBIŃSKA AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE SCHOOLS IN GOLĄDKOWO MARKETING ACTIVITIES Rudawska Edyta YOUNG CONSUMERS AS GROUP BUYING SERVICES CUSTOMERS Rykowska Joanna, Sawicka Janina, Stolarczyk Paulina Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender ENTREPRENEURSHIP AT RURAL AREAS - GENDER PERSPECTIVE Rybak Anna Zarządzanie marką w e-przestrzeni BRAND MANAGEMENT ON THE INTERNET Sekuła Alicja POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING. 631 Sibińska Anna TV ADVERTISING AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN BRAND PERCEPTION. RESULTS OF QUALITATIVE STUDY

7 Siemieniako Dariusz Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego YOUNG CONSUMERS LOYALTY TOWARDS ALCOHOL IN THE CONTEXT OF SOCIAL MARKETING Stangierska Dagmara Otoczenie fizyczne usługi gastronomicznej i jego konsekwencje wizerunkowe przykład marki sieci restauracji casual dining SERVICESCAPE IN FOOD SERVICE AND IT IMAGE CONSEQUENCES -CASE OF BRAND CASUAL DINING RESTAURANT CHAIN Sułkowska Joanna, Seliga Robert Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowia / Robert Seliga THE APPLICATION OF SOCIAL MARKETING IN HEALTH PREVENTION Sułkowski Łukasz Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania CONSUMERISM FROM THE PERSPECTIVE OF THE CRITICAL TREND IN MANAGEMENT Szymankowska Agnieszka Specyfika zarządzania marką w aspekcie budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa THE SPECIFICITY OF BRAND MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF BUILDING A COMPANY'S COMPETITIVE POSITION Szwacka-Mokrzycka Joanna TYPOLOGY OF MARKETING STRATEGIES FOR COMPANIES OF FOOD INDUSTRY Szromnik Andrzej, Wolanin-Jarosz Elżbieta ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND BUYING DECISIONS OF POLES AND HUNGARIANS THE ESSENCE AND MEASUREMENT WITH THE USE OF CETSCALE ANALYSIS Waldnerová Petra, Nagyová Ľudmila, Kleinová Katarína CONSUMER BEHAVIOUR ON THE WINE MARKET IN NITRA REGION Zieliński Marek SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONSHIP PERFORMANCE IN CONSTRUCTION INDUSTRY Gregor Bogdan, Gotwald Beata ADVERTASING AIMED AT CHILDREN - BETWEEN EFFICIENCY AND ETHICS OF MARKETING ACTIVITIES

8 LISTA RECENZENTÓW (NR 9 i 10) prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, dr Karolina Babuchowska, Phd., Doc. Ing. Jozef Bojnansky, prof. nzw. dr hab Marek Cisek, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Aleksandra Grobelna, Prof. CSc., Ing. Maria Hambalkova, prof. dr hab. Janina Sawicka, prof. dr hab. Roman Kisiel, Doc. CSc., Ing. Milan Kucera, dr Wiesława Lizińska, dr inż. Agata Marcysiak, dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. dr hab. Wiesław Musiał, dr Monika Niedziółka, dr Teresa Nowogródzka, Phd., Doc. Ing. Lubomir Paska, prof. dr hab. Walenty Poczta, dr hab. prof. SGGW Eugeniusz Pudełkiewicz, Phd., Ing. Patrik Rovny, prof. dr hab. Henryk Runowski, dr Anna Rytko, Prof. CSc., Ing. Zlata Sojkova, dr Teresa Szot-Gabryś, prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński, Prof. CSc., Ing. Iveta Ubreziova, prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, dr inż. Aleksandra Wicka, dr hab. Ludwik Wicki, dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj. 8

9 10 (59) 2013 Tomáš Rábek Marián Tóth Slovak University of Agriculture in Nitra DEVELOPMENT OF PROFITABILITY IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES IN YEARS Main objective of the paper is to evaluate the development of profitability in Slovak agriculture based on individual data from the balance sheets and profit and loose statements of all agricultural enterprises in the period In the analyses we used more than 1100 enterprises in each researched year. For the characteristic the development of profitability we used more ratios from financial analyses, in the first place - Return on Investment, Return on Equity and Return on Sales. A group of profitability ratios shows the combined effects of liquidity, asset management, and debt on operating results. The results presented in this paper could be used as a benchmark for individual enterprises comparison. KEY WORDS : Profitability, profitability ratios, benchmarking, agriculture, Slovakia INTRODUCTION As stated Serenčéš, P. (2010); the development of Slovak agriculture in recent years has been characteristic by permanent lack of funding, insolvency and a low payment degree. The causality from global economic conditions, the global financial crisis, the specific features of the agricultural sector, market forces working in agriculture within the basic laws of economics (as the law of scarcity, the law increasing returns of scale, etc.) and the risks resulting significant impact on decision making the financial strategy of entrepreneurs in agriculture. Vlachynský, K. et al. (2006) states that the financial situation and position the companies on a market depends on many factors, but especially the quality of companies' activities and attaining the business objectives. Company's financial situation is a mirror of success or failure of business. As mentioned Vlachynský, K. et al. (2006) and Kassala, Š. (2008) in financial decision are used two basic approaches that are complementary and not overlap and are sometimes contradictory: 1. accession to profit - risk based on the fact that the company is trying its decision to increase business profitability as a precondition for growth equity. Usually higher profitability is accompanied by higher risk. Therefore, financial decisions are always a compromise decision - for the opportunity to decide who brings the largest increase profits at an acceptable level of risk. 2. accession to liquidity - profitability builds on the fact that assets with high liquidity produce low yield of profit. The most liquid money is in the current account in a bank 580

10 and treasury business. They do not yield any direct or produce a minimum credit proceeds. We should find optimal composition of corporate assets and resources, which would ensure the highest profitability in the chosen level of liquidity. MATERIAL AND METHODS For evaluation and analyse was used data of RADELA agency, which collects data for The Research Institute of Agricultural and Food Economics for the period In the analyses we used more than 1100 enterprises (in each researched year). In the sample were used only legal entities, witch cover 80% of agricultural land in Slovakia. Therefore analyzing this sample offers the possibility to describe the overall situation in Slovakia. For the characteristic the development of profitability we used three ratios from financial analyses, in the first place - Return on Investment, Return on Equity and Return on Sales. Values of chosen ratios are characterised (in each researched year) by description statistic upper decile, upper quartile average, median, lower quartile and lower decile. So presented results could be used as a benchmark for individual enterprises comparison. Using of benchmarking method is very advantageous, as it makes it easy for company s management to see exactly where the company stands relative to its strongest competition. Upper quartile the performance of the 25% best companies is often used by the managers as the benchmark value. RESULTS AND DISCUSSION Return on Investment (ROI) in Slovak agricultural enterprises The first analysed ratio is Return on Investment, which is one of the main ratios of profitability. The ratio describes the relation between earnings before interest and taxes and total invested capital to the enterprise. This ratio is used, when we want to compare companies with different capital structure (proportion between equity and liabilities) and we want to abstract of different tax burden, too. We can interpret the results in percent. In Table 1 are presented the results of ROI in year , which are assigned to six statistical classes. Statistics for Return on Investment in Slovak agriculture Table Upper decile 18,36% 12,96% 15,41% 18,61% 14,74% 9,14% 10,68% 15,19% Upper quartile 7,22% 5,49% 6,68% 8,82% 6,59% 3,43% 4,53% 6,93% Average 4,48% 2,09% 3,61% 5,20% 3,75% -1,73% 1,00% 3,82% Median 2,51% 1,84% 2,39% 3,30% 2,71% 0,80% 1,50% 2,57% Lower quartile 0,52% -0,31% 0,67% 1,14% 0,64% -6,89% -1,89% 0,38% Lower decile -4,89% -8,90% -6,07% -3,01% -5,24% -16,73% -9,34% -6,01% Source: Own calculation 581

11 In 2011 for ROI the situation in Slovak agriculture was following: - 10% of the best enterprises regarding the ROI had the profitability 15,19 % and higher (upper decile) - 25% of the best enterprises regarding the ROI had the profitability 6,93 % and higher (upper quartile) - The average of ROI in 2011 was 3,82 %. - 50% of the enterprises had ROI to 2,57 % and and 50% of enterprises, more than 2,57 % (median). - 25% of the enterprises with the weakest profitability had ROI less than 0,38 % (lower quartile). - 10% of the enterprises with the weakest profitability had ROI less than -6,01 % (lower decile). The overall development of ROI we can observe in Chart 1. The worst year was 2009 in all aspects (all statistical classes). In only this year was average of ROI in red numbers. The other way round was year 2007 the best, when the top 10 % of companies reached profitability more than 18,61 %. The top 25 % of companies (our benchmark) in each year could reach profitability more than 3.43 % (the worst in 2009), and in the best year 2007 more than 8,82 %. ROI development Chart 1 Source: Own calculation, table 1 Return on Equity (ROE) in Slovak agricultural enterprises 582

12 The second analysed ratio is Return on Equity. This ratio describes the relation between earnings after taxes and capital, which was invested by owner of the enterprise. This ratio is very important for potential investors, seeing that represent How much net profit falls to one Euro of equity capital. As well we can interpret the results in percent. In Table 2 are presented the results of ROE in year , which are assigned to six statistical classes. Statistics for Return on Equity in Slovak agriculture Table Upper decile 44,00% 38,38% 34,64% 40,38% 28,56% 21,87% 25,54% 29,53% Upper quartile 15,63% 12,91% 13,36% 17,33% 11,61% 5,99% 8,35% 13,13% Average 10,41% 7,25% 7,68% 10,96% 6,15% -1,34% 2,75% 6,55% Median 3,19% 2,11% 2,61% 4,39% 2,39% 0,40% 1,08% 2,84% Lower quartile 0,29% -0,07% 0,29% 0,63% 0,07% -10,66% -3,18% 0,05% Lower decile -7,67% -11,54% -8,95% -4,32% -11,18% -27,89% -16,91% -11,02% Source: Own calculation In 2011 for ROE the situation in Slovak agriculture was following: - 10% of the best enterprises regarding the ROE had the profitability 29,53 % and higher (upper decile) - 25% of the best enterprises regarding the ROE had the profitability 13,13 % and higher (upper quartile) - The average of ROE in 2011 was 6,55 %. - 50% of the enterprises had ROE to 2,84 % and and 50% of enterprises, more than 2,84 % (median). - 25% of the enterprises with the weakest profitability had ROE less than 0,05 % (lower quartile). - 10% of the enterprises with the weakest profitability had ROE less than -11,02 % (lower decile). Percent returns of ROE are better than by ROI. This somewhat better result is due to the company s greater use of debt. The extent to which a firm uses debt financing, or financial leverage, has three important implications (Brigham-Houston, 2003): (1) By raising funds through debt, stockholders can maintain control of a firm while limiting their investment. (2) Creditors look to the equity, or owner-supplied funds, to provide a margin of safety, so the higher the proportion of the total capital that was provided by stockholders, the less the risk faced by creditors. (3) If the firm earns more on investments financed with borrowed funds than it pays in interest, the return on the owners capital is magnified, or leveraged. Indebtedness of agricultural farms reaches in average 35 %. In accordance with an average Slovak company, which indebtedness is 75 %, and in accordance with direction value 50 % it is still under the tolerable value. Lower indebtedness of agricultural farms 583

13 results from specific factors of agricultural basic industry. These factors are land and climatic conditions, seasonality of production, lower profit margin, and long cycle of production. (Čierna Z., Serenčéš, P., Bartová, S., 2008) Chart 2 shows the trend of increasing differences in ROE between individual enterprises. ROE development Chart 2 Source: Own calculation, table 2 Throughout the period, we can see that the top 10% of companies (upper decile) can work with a ROE of more than 21.87%. Thus, the payback period is less than 5 years. Median values are significantly lower than the average values (with the exception of 2009), suggesting that between all the enterprises are some excellent businesses that improve an average of ROE. The median for the entire period is relatively low. Return on Sales (ROS) in Slovak agricultural enterprises The last analysed ratio is Return on Sales. It is calculated by dividing net income (earning after taxes) by sales, gives the profit per unit (Euro) of sales. High costs, in turn, generally occur because of inefficient operations. However, low profit margin could be a result of heavy use of debt. Recall that net income is income after interest. Therefore, if two firms have identical operations in the sense that their sales, operating costs, and EBIT are the same, but if one firm uses more debt than the other, it will have higher interest charges. Those interest charges will pull net income down, and since sales are constant, the result will be a relatively low profit margin. In such a case, the low profit margin would not indicate an operating problem, just a difference in financing strategies. 584

14 Thus, the firm with the low profit margin might end up with a higher rate of return on its stockholders investment due to its use of financial leverage (Brigham-Houston. 2003). In Table 3 are presented the results of ROS in year , which are assigned to six statistical classes. Statistics for Return on Sales in Slovak agriculture Table Upper decile 22,17% 19,21% 24,76% 25,80% 22,61% 17,12% 22,41% 22,31% Upper quartile 9,82% 6,05% 7,37% 11,39% 9,11% 4,08% 6,71% 11,14% Average 3,96% 0,65% 4,43% 6,34% 3,77% -7,27% -0,64% 2,77% Median 2,87% 1,45% 2,10% 3,60% 2,11% 0,12% 0,88% 3,03% Lower quartile 0,26% -1,37% 0,26% 0,64% -0,06% -21,50% -6,77% 0,05% Lower decile -12,05% -23,75% -14,20% -6,56% -13,76% -42,99% -30,07% -17,46% Source: Own calculation In 2011 for ROS we can conclude following: - 10% of the best enterprises regarding the ROS had the profitability 22,31 % and higher (upper decile) - 25% of the best enterprises regarding the ROS had the profitability 11,14 % and higher (upper quartile) - The average of ROS in 2011 was 2,77 %. - 50% of the enterprises had ROS to 3,03 % and and 50% of enterprises, more than 3,03 % (median). - 25% of the enterprises with the weakest profitability had ROS less than 0,05 % (lower quartile). - 10% of the enterprises with the weakest profitability had ROS less than -17,46 % (lower decile). Chart 3 presents the development of ROS for the whole period. As can be observed, ROS values between the lower and upper quartile, ranged from 0.05% (in 2011) to % (in 2007). Exceptions are the years 2005, 2008, 2009 and 2010, when values of the lower quartile fell into negative numbers, with the lowest value in 2009, up at %. 585

15 Return on Sales development Chart 3 Source: Own calculation, table 3 CONCLUSION Ratio analysis is used by three main groups: (1) managers, (2) credit analysts and (3) stock analysts, who are interested in a company s efficiency, risk, and growth prospects. The benchmarking setup makes it easy for management to see exactly where the company stands relative to its competition. The value of upper quartile profitability ratios in our analyses could be used as a benchmark for good enterprises for given year. For Slovak agricultural is typical: high volatility in all analysed profitability ratios, in year 2009 are the worst values in all profitability ratios, the values for year 2011 are very similar to years 2008 and 2006, too, agriculture could be characterized as industry with low profitability. Further research is needed to divide the set of enterprises to find out the reason for differences in profitability. Profitability ratios analysis has limitations, but used with care and judgment, it can be very helpful. REFERENCES 1. Brigham Eugene F., Houston Joel F Fundamentals of Financial Management, 10th edition, South-Western College Pub, p. ISBN:

16 2. Čierna, Z., Serenčéš, P., Bartová, S.: Vplyv zadĺženosti poľnohospodárskych firiem hospodáriacich v rôznych prírodných podmienkach na ich rentabilitu. In: Acta oeconomica et informatica, ročník 11., č. 1/2008, vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve, SPU: Nitra, s ISSN KASSAY, Š.: Podnik a podnikanie, Bratislava: VEDA, 2008, ISBN SERENČÉŠ, Peter - SERENČEŠ, Roman - TÓTH, Marián a.i Financie v poľnohospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010, 188 s. ISBN: VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Podnikové financie. Bratislava: Súvaha, 2006, s ISBN: Authors' details Ing. Tomáš Rábek, PhD., Department of finance, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, tel.: / Ing. Marián Tóth, PhD., Department of finance, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, tel.: /

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 4 (53) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15 Spis treści Od redakcji....................................................... 13 Część I Kapitał intelektualny w organizacji................................... 15 Zenon NOWAKOWSKI Projektowanie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA redakcja naukowa Katarzyna Duczkowska-Matysz Agnieszka Szymecka % SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Komputerowe wspomaganie decyzji Metody ilościowe na rynku kapitałowym

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011 ISSN 1899-7988 INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011 Redakcja naukowa i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka WARSZAWA 2011 Spis treści Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK Pn, 08:00-09:30 Pn, 09:45-11:15 Pn, 09:45-11:15 Pn, 11:30-13:00 Pn, 13:30-15:00 Pn, 17:00-18:30 Wt, 08:00-09:30 Wt, 09:45-11:15 Wt, 11:30-13:00 Wt, 13:30-15:00 Innovation and Innovation Management C102

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Część 2. Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju

Część 2. Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Klient na rynku usług adresat, partner, współtwórca usługi Edyta Gołąb-Andrzejak: Relacje jako element wartości dla klienta na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis...

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Marcin Awdziej Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak Katarzyna Kolasińska-Morawska Izabela Kozłowska Grzegorz Szymański Agata Jonas

SPIS TREŚCI Marcin Awdziej Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak Katarzyna Kolasińska-Morawska Izabela Kozłowska Grzegorz Szymański Agata Jonas SPIS TREŚCI Marcin Awdziej Czas to pieniądz paradoksy ekonomicznego wartościowania czasu przez konsumentów... 9 Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak Działania z zakresu marketingu doświadczeń w oczach

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 3 SS1 EK Wydział Ekonomiczny UG - Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2, 2 SS2 EK, 2 SS2, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Pn, 13:30-15:00 Pn, 17:00-18:30

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Cluster Analysis of the Profitability of Insurance in Poland with Regard to the Type of Capital

Cluster Analysis of the Profitability of Insurance in Poland with Regard to the Type of Capital ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 435 442 Cluster Analysis of the Profitability of Insurance in Poland with Regard to the Type of

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 27 33 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Marcin Hyski ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo