POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA II"

Transkrypt

1 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA II Program PULS ŻYCIA autor: Elżbieta Mazurek Podręcznik do biologii opracowany przez: Małgorzatę Jefimow NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ocena śródroczna ustalana jest na podstawnie okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć biologii ORGANIZM CZŁOWIEKA. SKÓRA POWŁOKA ORGANIZMU wymienić dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem człowieka wskazać komórkę jako element budulcowy ciała człowieka wyliczyć układy narządów człowieka wymienić podstawowe funkcje skóry wymienić wytwory naskórka wymienić choroby skóry podać przykłady dolegliwości skóry omówić zasady pielęgnacji skóry młodzieńczej klasyfikować człowieka do królestwa zwierząt opisywać podstawowe funkcje poszczególnych układów podać funkcje skóry i warstwy podskórnej wyliczyć warstwy skóry wyjaśnić konieczność dbania o skórę klasyfikować rodzaje oparzeń i odmrożeń omówić zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń opisywać cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnić, na czym polega homeostaza wykazać na konkretnych przykładach zależność funkcji skóry od jej budowy opisywać funkcje poszczególnych wytworów naskórka omówić objawy dolegliwości skóry wyjaśnić, czym są alergie skórne opisywać hierarchiczną budowę organizmu człowieka wykazać, na podstawie dotychczasowych wiadomości, współzależność poszczególnych układów w organizmie człowieka proponować środki do pielęgnacji skóry młodzieńczej ocenić wpływ promieni słonecznych na skórę demonstrować zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń planować doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu APARAT RUCHU wskazać elementy biernego i czynnego aparatu ruchu podać nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu wyliczyć elementy szkieletu osiowego 1

2 wymienić elementy budujące klatkę piersiową podać nazwy odcinków kręgosłupa wymienić elementy budowy obręczy barkowej i miednicznej opisywać budowę fizyczną kości wskazać miejsce występowania szpiku kostnego wskazać na ilustracji najważniejsze mięśnie szkieletowe przy pomocy nauczyciela wymienić rodzaje tkanki mięśniowej wskazać położenie tkanki mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej podać warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśni wymienić naturalne krzywizny kręgosłupa opisywać przyczyny powstawania wad postawy przewidywać skutki przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała wymienić choroby aparatu ruchu wskazać na schemacie, rysunku, modelu szkielet osiowy, obręczy i kończyn rozpoznać różne kształty kości wskazać na modelu lub ilustracji mózgo- i trzewioczaszkę wymienić narządy chronione przez klatkę piersiową wskazać na schemacie, rysunku, modelu elementy szkieletu osiowego wskazać na modelu lub schemacie kości kończyn górnej i dolnej wymienić rodzaje połączeń kości opisywać budowę stawu rozpoznać rodzaje stawów odróżnić staw zawiasowy od kulistego omówić doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości określić funkcje wskazanych mięśni szkieletowych opisywać budowę tkanki mięśniowej wykonać rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu wyjaśnić na czym polega antagonistyczne działanie mięśni przedstawić negatywny wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka rozpoznać na ilustracji wady postawy wskazać ślad stopy z płaskostopiem opisywać urazy kończyn omówić zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn wyjaśnić sposób działania biernego i czynnego aparatu ruchu wymienić kości budujące szkielet osiowy scharakteryzować funkcje szkieletu osiowego wyjaśnić związek budowy czaszki z pełnionymi przez nią funkcjami wymienić kości tworzące obręcze barkową i miedniczną porównać budowę kończyny górnej i dolnej scharakteryzować połączenia kości scharakteryzować zmiany zachodzące w układzie kostnym wraz z wiekiem omówić znaczenie składników chemicznych w budowie kości opisywać rolę szpiku kostnego rozpoznać mięśnie szkieletowe wskazane na ilustracji opisywać czynności mięśni wskazanych na schemacie rozpoznać pod mikroskopem różne rodzaje tkanki mięśniowej wyjaśnić warunki prawidłowej pracy mięśni przeanalizować przyczyny urazów ścięgien rozpoznać naturalne krzywizny kręgosłupa 2

3 wyjaśnić przyczyny wad postawy omówić sposoby zapobiegania deformacjom szkieletu określić czynniki wpływające na prawidłowy rozwój muskulatury ciała omówić przyczyny chorób aparatu ruchu omówić przyczyny zmian zachodzących w układzie kostnym na skutek osteoporozy wskazać różnice w budowie kości długiej i płaskiej porównać kości o różnych kształtach omówić rolę chrząstek w budowie klatki piersiowej wykazać związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją wykazać związek budowy z funkcją kończyny dolnej wykazać związek budowy obręczy miednicznej z pełnioną przez nią funkcją wyjaśnić związek budowy stawu z zakresem ruchu kończyny planować doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości wykazać związek budowy z funkcją tkanki mięśniowej uzasadnić konieczność regularnych ćwiczeń gimnastycznych wyszukać informacje dotyczące zapobiegania płaskostopiu wyjaśnić konieczność rehabilitacji po urazach planować i demonstrować udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn UKŁAD POKARMOWY wymienić podstawowe składniki pokarmowe wymienić produkty spożywcze zawierające białko podać źródła węglowodanów wyliczyć pokarmy zawierające tłuszcze omówić rolę trzech witamin rozpuszczalnych w wodzie i dwóch rozpuszczalnych w tłuszczach podać rolę dwóch makroelementów wymienić po trzy makroelementy i mikroelementy wyjaśnić, na czym polega trawienie wymienić rodzaje zębów u człowieka podać funkcje wątroby i trzustki podać nazwy procesów zachodzących w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego wymienić czynniki, od których zależy rodzaj diety określić zasady zdrowego żywienia wymienić choroby układu pokarmowego klasyfikować składniki odżywcze na budulcowe i energetyczne określić aminokwasy jako cząsteczki budulcowe białek rozróżnić witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach wyjaśnić rolę wody w organizmie opisywać rolę poszczególnych rodzajów zębów wskazać odcinki przewodu pokarmowego na planszy lub modelu rozpoznać wątrobę i trzustkę na schemacie lokalizować wątrobę i trzustkę na własnym ciele wskazać grupy pokarmów na piramidzie żywieniowej przewidywać skutki złego odżywiania się 3

4 wyjaśnić, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku itp.) określić przyczyny chorób układu pokarmowego omówić zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia omówić rolę składników pokarmowych w organizmie określić znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego uzasadnić konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw porównać pokarmy pełnowartościowe i niepełnowartościowe scharakteryzować rolę tłuszczów w organizmie wymienić najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów scharakteryzować rodzaje witamin przedstawić rolę i skutki niedoboru witamin A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D przedstawić rolę i skutki niedoboru składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) omówić znaczenie makroelementów i mikroelementów w organizmie człowieka scharakteryzować zęby człowieka omówić funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego lokalizować odcinki przewodu pokarmowego, wskazując odpowiednie miejsca na powierzchni ciała objaśnić pojęcie wartość energetyczna pokarmu wykazać zależność między dietą a czynnikami, które ją warunkują scharakteryzować choroby układu pokarmowego wyjaśnić związek między spożywaniem produktów białkowych a wzrostem ciała porównać wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów wyjaśnić skutki nadmiernego spożywania tłuszczów wykazać kluczową rolę węgla dla istnienia życia zidentyfikować podstawowe składniki pokarmowe z podstawowymi grupami związków chemicznych występujących w organizmach przeanalizować skutki niedoboru witamin, makroelementów i mikroelementów omówić rolę aminokwasów egzogennych w organizmie omówić znaczenie procesu trawienia omówić rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego opisywać procesy trawienia we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego wykazać zależność między higieną odżywiania się a profilaktyką chorób układu pokarmowego demonstrować i komentuje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia przygotować wystąpienie na temat chorób związanych z zaburzeniami w łaknieniu i przemianie materii UKŁAD KRĄŻENIA podać nazwy elementów morfotycznych krwi wymienić grupy krwi wyliczyć składniki biorące udział w krzepnięciu krwi wymienić narządy, w których przemieszcza się krew omówić na ilustracji mały i duży obieg krwi wskazać na sobie położenie serca wymienić elementy budowy serca wymienić choroby układu krwionośnego omówić pierwszą pomoc w wypadku krwawień i krwotoków 4

5 wymienić cechy układu limfatycznego wymienić narządy układu limfatycznego wymienić elementy układu odpornościowego zdefiniować szczepionkę i surowicę jako czynniki odpowiadające za odporność nabytą omówić funkcje krwi wskazać uniwersalnego dawcę i biorcę przedstawić społeczne znaczenie krwiodawstwa omówić funkcje wybranego naczynia krwionośnego porównać budowę i funkcje żył, tętnic i naczyń włosowatych opisywać funkcje zastawek żylnych rozpoznać elementy budowy serca i naczynia krwionośnego na schemacie (ilustracji z podręcznika) wyjaśnić, czym jest puls odczytać wyniki badania laboratoryjnego wymienić czynniki wpływające korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego przedstawić znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania ukł. krążenia opisywać budowę układu limfatycznego omówić rolę węzłów chłonnych wyróżnić odporność swoistą i nieswoistą, czynną i bierną, naturalną i sztuczną wyjaśnić, że AIDS jest chorobą wywołaną przez HIV wyjaśnić, na czym polega transplantacja narządów podać przykłady narządów, które można przeszczepiać omówić znaczenie krwi scharakteryzować elementy morfotyczne krwi omówić rolę hemoglobiny porównać krwiobieg mały i duży scharakteryzować cel krwi płynącej w małym i dużym krwiobiegu opisywać mechanizm pracy serca omówić fazy pracy serca mierzyć koledze puls podać prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka przeanalizować przyczyny chorób układu krwionośnego scharakteryzować objawy krwotoku żylnego i tętniczego opisywać rolę układu limfatycznego omówić rolę śledziony, grasicy i migdałków omówić rolę elementów układu odpornościowego scharakteryzować rodzaje odporności wyjaśnić sposób działania HIV omówić zasady transfuzji krwi wyjaśnić mechanizm krzepnięcia krwi rozpoznać elementy morfotyczne krwi na podstawie obserwacji mikroskopowej rozpoznać poszczególne naczynia krwionośne na ilustracji wykazać związek budowy naczyń krwionośnych z pełnionymi przez nie funkcjami wykazać rolę zastawek w funkcjonowaniu serca porównać wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego przygotować portfolio na temat chorób układu krwionośnego demonstrować pierwszą pomoc w przypadku krwotoków przygotować wywiad z pracownikiem służby zdrowia na temat chorób układu krwionośnego 5

6 porównać układ limfatyczny i krwionośny wyjaśnić mechanizm działania odporności swoistej opisywać rodzaje leukocytów odróżnić działanie szczepionki od surowicy przedstawić znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów po śmierci przygotować wywiad z pracownikiem służby zdrowia na temat chorób układu krwionośnego NA ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ocena roczna ustalana jest na podstawie podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć biologii w danym roku szkolnym UKŁAD ODDECHOWY wymienić odcinki układu oddechowego zdefiniować płuca jako miejsce wymiany gazowej wymienić narządy biorące udział w procesie wentylacji demonstrować na sobie mechanizm wdechu i wydechu zdefiniować mitochondrium jako miejsce oddychania wewnątrzkomórkowego wskazać ATP jako nośnik energii zdefiniować kichanie i kaszel jako reakcje obronne organizmu wymienić kilka chorób układu oddechowego omówić funkcje elementów układu oddechowego opisywać rolę nagłośni wskazać różnice w ruchach klatki piersiowej i przepony podczas wdechu i wydechu przedstawić rolę krwi w transporcie gazów oddechowych obliczyć ilość wdechów i wydechów przed i po wysiłku zapisać słownie równanie reakcji chemicznej ilustrujące utlenianie glukozy omówić zawartość gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym wskazać źródła infekcji górnych i dolnych dróg układu oddechowego określić sposoby zapobiegania chorobom układu oddechowego opisywać przyczyny astmy omówić zasady postępowania w przypadku utraty oddechu wyróżnić drogi oddechowe i narządy wymiany gazowej wykazać związek budowy elementów układu oddechowego z pełnionymi funkcjami wyróżnić mechanizm wentylacji i oddychania komórkowego wyjaśnić zależność między ilością oddechów a wysiłkiem opisywać dyfuzję O2 i CO2 zachodzącą w pęcherzykach płucnych określić znaczenie oddychania wewnątrzkomórkowego zapisać utlenianie glukozy równaniem reakcji chemicznej omówić rolę ATP w procesie utleniania biologicznego podać objawy wybranych chorób układu oddechowego wyjaśnić związek między wdychaniem powietrza przez nos a profilaktyką chorób układu oddechowego 6

7 odróżnić głośnię i nagłośnię demonstrować mechanizm modulacji głosu interpretować wyniki doświadczenia na wykrywanie CO2 w powietrzu wydychanym przeanalizować proces wymiany gazowej w płucach i tkankach opisywać zależność między ilością mitochondriów a zapotrzebowaniem narządów na energię przedstawić graficznie zawartość gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym wykazać zależność między skażeniem środowiska a zachorowalnością na astmę demonstrować zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania oddechu UKŁAD WYDALNICZY wymienić przykłady substancji, które są wydalane przez organizm człowieka wskazać miejsce powstawania moczu pierwotnego na modelu lub ilustracji wymienić choroby układu wydalniczego określić dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na wodę wyjaśnić pojęcia wydalanie i defekacja wymienić drogi wydalania zbędnych produktów przemiany materii uzasadnić konieczność regularnego opróżniania pęcherza moczowego omówić na ilustracji przebieg dializy porównać wydalanie i defekację omówić na podstawie ilustracji proces powstawania moczu omówić przyczyny chorób układu wydalniczego rozpoznać na modelu lub materiale świeżym warstwy budujące nerkę omówić rolę układu wydalniczego w utrzymaniu homeostazy organizmu uzasadnić konieczność picia dużych ilości wody podczas leczenia schorzeń nerek ocenić rolę dializy w ratowaniu życia zaprojektować film dotyczący dializy (wywiady, wiadomości) REGULACJA NERWOWO-HORMONALNA wymienić gruczoły dokrewne i wydzielane przez nie hormony wskazać na ilustracji położenie najważniejszych gruczołów dokrewnych wymienić skutki nadmiaru i niedoboru hormonu wzrostu wymienić funkcje układu nerwowego wymienić elementy budowy ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego rozpoznać na ilustracji ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy wskazać na ilustracji najważniejsze elementy mózgowia wymienić mózgowie i rdzeń kręgowy jako narządy ośrodkowego układu nerwowego wymienić rodzaje nerwów obwodowych podać po trzy przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych wymienić czynniki powodujące stres 7

8 podać przykłady trzech chorób spowodowanych stresem klasyfikować gruczoły na wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego wyjaśnić pojęcie gruczoł dokrewny wyjaśnić, czym są hormony wyjaśnić pojęcie równowaga hormonalna podać przyczyny cukrzycy opisywać elementy budowy komórki nerwowej wskazać przebieg bodźca nerwowego na ilustracji neuronu wyróżnić somatyczny i autonomiczny układ nerwowy określić mózgowie jako jednostkę nadrzędną w stosunku do pozostałych części układu nerwowego wskazać elementy budowy rdzenia kręgowego na ilustracji wyróżnić włókna czuciowe i ruchowe opisywać na ilustracji drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym odróżnić odruchy warunkowe i bezwarunkowe wymienić sposoby radzenia sobie ze stresem wymienić przykłady chorób układu nerwowego przyporządkować chorobom układu nerwowego charakterystyczne objawy określić cechy hormonów przyporządkować nazwy gruczołów do wytwarzanych przez nie hormonów omówić antagonistyczne działanie hormonów insuliny i glukagonu interpretować skutki nadmiaru i niedoboru hormonów opisywać funkcje układu nerwowego porównać działanie układu nerwowego i hormonalnego wykazać związek budowy komórki nerwowej z pełnioną funkcją omówić działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego opisywać budowę rdzenia kręgowego objaśnić na ilustracji budowę mózgowia wyjaśnić różnice między odruchem warunkowym a bezwarunkowym scharakteryzować odruchy warunkowe i bezwarunkowe przedstawić graficznie drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym wyjaśnić dodatni i ujemny wpływ stresu na funkcjonowanie organizmu opisywać przyczyny nerwic rozpoznać cechy depresji przedstawić biologiczną rolę: hormonu wzrostu, tyroksyny, insuliny, adrenaliny, testosteronu, estrogenów omówić znaczenie swoistego działania hormonów uzasadnić związek niedoboru insuliny z cukrzycą tłumaczyć rolę regulacji nerwowo-hormonalnej w utrzymaniu homeostazy wyjaśnić sposób działania synapsy scharakteryzować funkcje somatycznego i autonomicznego układu nerwowego porównać funkcje współczulnej i przywspółczulnej części autonomicznego układu nerwowego uzasadnić nadrzędną funkcję mózgowia w stosunku do pozostałych części układu nerwowego udowodnić znaczenie odruchów w życiu człowieka przedstawić rolę odruchów warunkowych w uczeniu się przeanalizować przyczyny chorób układu nerwowego 8

9 przeanalizować związek pomiędzy prawidłowym wysypianiem się a funkcjonowaniem organizmu. W szczególności omówić wpływ snu na procesy uczenia się i zapamiętywania oraz na odporność organizmu NARZĄDY ZMYSŁÓW omówić znaczenie zmysłów w życiu człowieka rozróżnia w narządzie wzroku aparat ochronny i gałkę oczną wymienić elementy stanowiące aparat ochronny oka rozpoznać na ilustracji elementy budowy oka omówić funkcje elementów budowy oka rozpoznać na ilustracji elementy budowy ucha wymienić funkcje poszczególnych odcinków ucha wymienić wady wzroku omówić przyczyny powstawania wad wzroku omówić zasady higieny oczu wymienić choroby oczu i uszu przedstawić rolę zmysłu smaku, powonienia i dotyku wskazać rozmieszczenie receptorów dotyku, smaku i powonienia wymienić podstawowe smaki wyliczyć bodźce odbierane przez skórę opisywać funkcje elementów aparatu ochronnego oka wyjaśnić pojęcie akomodacja omówić znaczenie adaptacji oka wyróżnić ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne wskazać położenie narządu równowagi rozpoznać krótkowzroczność i dalekowzroczność na ilustracji zdefiniować hałas jako czynnik powodujący głuchotę opisywać kubki smakowe jako właściwy narząd smaku określić funkcje aparatu ochronnego i gałki ocznej wykazać związek budowy elementów oka z pełnionymi przez nie funkcjami opisywać drogę światła w oku wskazać lokalizację receptorów wzroku zilustrować za pomocą prostego rysunku drogę światła w oku scharakteryzować funkcje poszczególnych elementów ucha omówić funkcje ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego scharakteryzować wady wzroku wyjaśnić, na czym polega daltonizm i astygmatyzm scharakteryzować choroby oczu omówić sposób korygowania wad wzroku wskazać miejsce położenia kubków smakowych omówić powstawanie obrazu na siatkówce wyjaśnić mechanizm odbierania i rozpoznawania dźwięków wskazać lokalizację receptorów słuchu i równowagi wyjaśnić zasadę działania narządu równowagi rozróżnia rodzaje soczewek korygujących wady wzroku 9

10 przeanalizować, w jaki sposób nadmierny hałas może spowodować uszkodzenie słuchu uzasadnić, że skóra jest narządem dotyku przeanalizować znaczenie wolnych zakończeń nerwowych w skórze planować doświadczenie wykazujące reakcje tęczówki na różne natężenie światła ROZMNAŻANIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA wymienić męskie narządy rozrodcze i ich funkcje wymienić męskie cechy płciowe wskazać na ilustracji narządy męskiego układu rozrodczego wymienić wewnętrzne narządy rozrodcze wskazać na ilustracji wewnętrzne narządy żeńskiego układu rozrodczego wyliczyć zewnętrzne żeńskie narządy płciowe wymienić żeńskie hormony płciowe wymienić kolejne fazy cyklu miesiączkowego wymienić choroby układu rozrodczego wymienić naturalne i sztuczne metody planowania rodziny wymienić nazwy błon płodowych podać, jak długo trwa rozwój płodowy wymienić zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży wyliczyć etapy życia człowieka wymienić rodzaje dojrzałości wymienić różnice w tempie dojrzewania dziewcząt i chłopców narysować schematycznie i opisywać plemnika omówić proces powstawania nasienia określić funkcję testosteronu opisywać funkcje żeńskiego układu rozrodczego wskazać w cyklu miesiączkowym dni płodne i niepłodne zdefiniować jajnik jako miejsce powstawania komórki jajowej wskazać kontakty płciowe jako potencjalne źródło zakażenia układu rozrodczego przyporządkować chorobom źródła zakażenia wyjaśnić różnicę między nosicielstwem HIV a chorobą AIDS wymienić drogi zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV oraz omówić zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez te wirusy przedstawić podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową uporządkować etapy rozwoju zarodka od zapłodnienia do zagnieżdżenia wyjaśnić pojęcie zapłodnienie omówić zasady higieny zalecane dla kobiet ciężarnych podać czas trwania ciąży omówić wpływ różnych czynników na prawidłowy rozwój zarodka i płodu określić zmiany rozwojowe u swoich rówieśników opisywać objawy starzenia się organizmu scharakteryzować męskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe scharakteryzować żeńskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe opisywać funkcje wewnętrznych narządów rozrodczych interpretować ilustracje przebiegu cyklu miesiączkowego 10

11 wyjaśnić konieczność regularnych wizyt u ginekologa przyporządkować chorobom ich charakterystyczne objawy porównać naturalne i sztuczne metody planowania rodziny scharakteryzować funkcje błon płodowych scharakteryzować okres rozwoju płodowego wyjaśnić przyczyny zmian zachodzących w organizmie kobiety podczas ciąży scharakteryzować etapy porodu scharakteryzować wskazane okresy rozwojowe przedstawić cechy i przebieg fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka uzasadnić, że główka plemnika jest właściwą gametą męską wykazać zależność między produkcją hormonów płciowych a zmianami zachodzącymi w ciele mężczyzny tworzyć w dowolnej formie prezentację na temat dojrzewania wykazać związek budowy komórki jajowej z pełnioną przez nią funkcją omówić zmiany hormonalne i zmiany w macicy zachodzące w trakcie cyklu miesiączkowym przeanalizować rolę ciałka żółtego wymienić zachowania mogące prowadzić do zakażenia HIV ocenić naturalne i sztuczne metody antykoncepcji przewidywać indywidualne i społeczne skutki zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV przeanalizować funkcje łożyska uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny przez kobiety w ciąży omówić mechanizm powstawania ciąży pojedynczej i mnogiej przeanalizować różnice między przekwitaniem a starością przyporządkować okresom rozwojowym zmiany zachodzące w organizmie współ-organizacja projektu profilaktyki chorób zakaźnych ZDROWIE A CYWILIZACJA omówić wpływ trybu życia na stan zdrowia podać przykłady trzech chorób zakaźnych i czynniki, które je wywołują wymienić choroby cywilizacyjne wymienić najczęstsze przyczyny nowotworów podać przykłady używek przedstawić negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę) opisywać zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne podać przykłady wpływu środowiska na życie i zdrowie ludzi przedstawić znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu przedstawić podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych klasyfikować podaną chorobę do grupy chorób cywilizacyjnych lub zakaźnych omówić znaczenie szczepień ochronnych wskazać alergie jako skutek zanieczyszczenia środowiska wskazać metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym opisywać MONAR jako miejsce, gdzie można uzyskać pomoc w leczeniu uzależnień scharakteryzować czynniki wpływające na zdrowie 11

12 przedstawić znaczenie pojęć zdrowie i choroba rozróżnia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wymienić najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawić zasady profilaktyki tych chorób podać kryterium podziału na choroby zakaźne i cywilizacyjne podać przykłady szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych wyjaśnić przyczyny powstawania chorób społecznych opisywać wpływ palenia tytoniu na zdrowie omówić skutki działania alkoholu na funkcjonowanie organizmu wyjaśnić mechanizm powstawania uzależnień wyjaśnić znaczenie profilaktyki uzależnień wyjaśnić, jak uniknąć uzależnień wykazać wpływ środowiska życia na zdrowie obliczyć własne BMI dowodzi, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych uzasadnić, że nerwice są chorobami cywilizacyjnymi uzasadnić konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych wyjaśnić, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza wykazać zależność między przyjmowaniem używek a powstawaniem nałogu wykonać w dowolnej formie prezentację na temat profilaktyki uzależnień Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania. Prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną. Potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych. Formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy. Dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych. Potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji. Wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią. Bierze udział w konkursach oraz turniejach wiedzy biologicznej 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie II gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii Część I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 26godz. b Powtórzenie przed klasówkami 3godz. c Prace

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej VI. Układ wydalniczy V. Układ oddechowy Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (1godz./tyg.) mgr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum IV. Układ krążenia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat 1. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy elementów morfotycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2 Dział programu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia.

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia. Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy 1 Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy

Bardziej szczegółowo

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls ż ycia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Dział programu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu III. Układ pokarmowy wymienia dziedziny biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu podstawowy (oceny, dopuszczająca, dostateczna) Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Gimnazjum w Pewli Ślemieoskiej Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2

Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii do podręcznika Puls życia 2 Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Higiena i choroby skóry

Bardziej szczegółowo

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest Wymagania przedmiotowe dla przedmiotu biologia nauczana dwujęzycznie dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Higiena i choroby skóry Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry

podaje funkcje skóry i warstwy podskórnej wylicza warstwy skóry II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Kursywą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu 2. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm. Skóra powłoka organizmu II. Aparat ruchu 2. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii - Puls życia Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat Organizm jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie II gimnazjum. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Organizm jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Temat Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Poziom wymagań konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 2 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej NOWA ERA Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp Temat Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Lp. Temat 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z biologii dla klasy I gimnazjum Dział Lp. Temat Na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd.

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Podstawowy Ocena dostateczna Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum / oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej/ Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągniecia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii

Wymagania z biologii PUBLICZNE GIMNAZJUM SPSK IM. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W STAREM BYSTREM Wymagania z biologii w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane podstawą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dzi ał L p. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM. Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej WYMAGANIA PROGRAMOWE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM Dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie Dział Lp. Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Aparat ruchu Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza

Uczeń: opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt wyjaśnia, na czym polega homeostaza Skóra powłoka organizmu Człowiek gatunek biologiczny Dział Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum opracowane w oparciu o Program nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, dostosowany, zmodyfikowany do potrzeb uczniów Dział Lp. Temat I. Organizm.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny

Poziom wymagań konieczny: dopuszczający. podstawowy: dostateczny II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Rozkład materiału/wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2015/2016 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 gimnazjum Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu I. Układ pokarmowy Nr Materiał nauczania lekcji 1 Lekcja organizacyjna 2 Pokarm budulec i źródło

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów klasy II Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni

Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów klasy II Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Wymagania edukacyjne z biologii dla uczniów klasy II Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat I. Or gan izm czło wie ka. Skó ra po wło ka org ani

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, opuszczał dużą liczbę godzin lekcyjnych, nie nadrabiał zaległości

Bardziej szczegółowo

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń: klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Kryteria oceniania z biologii dla klasy 1a, 1b Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Opracowała: Arleta Kucz, Krystyna Milkowska Ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu

Układ oddechowy wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje elementów układu Rozkład materiału z biologii dla klasy II gimnazjum Numer lekcji 1. Zmiany w numeracji lekcji: Temat. Materiał nauczania Planujemy pracę na lekcjach. Przypomnienie sposobu i kryteriów oceniania. 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie III gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Opracowała: Maria Skawska Temat Organizm jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH WYMAGANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH opracowane w oparciu o Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Anny Zdziennickiej wyd. Nowa Era i podręcznik Puls życia 2, wyd. Nowa Era przygotowała

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Temat 1. Organizm jako

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1I Temat lekcji treści nauczania 1.Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. II. 2.Organizm człowieka jako funkcjonalna całość dziedziny biologii zajmujące się budową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Wymagania edukacyjne z biologii dla klas II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat Dział Podręcznik Puls Życia część 1 VI. Świat kręgowców

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa II GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa II GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa II GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 I. Organizacja i chemizm życia II.7,1) Różnorodność życia. Różnorodność i jedność świata zwierząt., tkanki zwierzęce. Uczeń: przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2

Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Wynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku Puls życia 2 Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka

Bardziej szczegółowo

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców

wymienia funkcje szkieletu podaje przykłady szkieletów bezkręgowców wymienia elementy budowy układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej ( rok szkolny 2015/2016 ) Dział Lp. Temat I. Świat kręgowców 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania,

Bardziej szczegółowo