Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt 2005 team spirit for europe

2 Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (w mln ) 2005 Zmiana 2004 Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu rezerwy na ryzyko kredytowe ,6 % Wynik z tytułu prowizji ,2 % Wynik handlowy ,7 % 233 Koszty działania i koszty ogólnego zarządu ,8 % Wynik na działalności operacyjnej ,9 % 944 Zysk brutto z działalności ,5 % 859 Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego ,3 % 609 Wskaźniki bilansu (w mln ) 2005 Zmiana 2004 Suma bilansowa ,4 % Należności od Klientów ,3 % Środki podstawowe ,7 % Kapitał własny (bez udziałów mniejszości) ,4 % Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) ,2 % Wskaźniki (w %) Wskaźnik rentowności kapitału netto (Return on Equity, ROE) 14,3 10,1 Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets, ROA) 0,63 0,43 Udział krajów CEE w zysku brutto 54,1 42,6 Wskaźnik koszty/dochody (Cost/Income-Ratio) 61,6 64,9 Wynik z tytułu odsetek/ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 3,53 3,58 Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earnings-Ratio) 18,9 16,3 Rezerwy na ryzyko kredytowe/ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 0,67 0,58 Wskaźnik kapitału całkowitego (na koniec okresu) 12,2 12,4 Wskaźnik kapitału własnego (na koniec okresu) 8,3 7,9 Zatrudnienie 2005 Zmiana 2004 Bank Austria Creditanstalt (Liczba etatów, pełne etaty) ,9 % Austria (BA-CA AG i Zależne spółki funkcyjne) ,6 % Kraje CEE i inne spółki zależne ,4 % w tym w Polsce ,7 % Liczba oddziałów i placówek 2005 Zmiana 2004 Bank Austria Creditanstalt ,8 % Austria 393 1,0 % 397 Kraje CEE i inne Kraje ,3 % 903 w tym w Polsce ,7 % 467 Wartości porównawcze dopasowane zostały do zmienienonych i nowych zasad MSSF, patrz nota (2) danych objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3 Akcje Banku Austria Creditanstalt Wskaźniki akcji Zmiana Kurs na koniec roku (na koniec roku) 93,99 66, ,3 % Kurs najwyższy/najniższy (Intraday) 104,25 /62,01 66,60 /40,81 Zysk na akcję MSSF 6,56 4, ,4 % Wartość księgowa na jedną akcję (koniec roku) 46,73 43,93 + 6,4 % Relacja kurs/wartość księgowa (koniec roku) 2,01 1,51 Relacja kurs/zysk (koniec roku) 14,3 16,0 Dywidenda na akcję dla danego roku obrotowego (na 2005r. zaproponowana) 2,50 1, ,7 % Procentowy udział wypłaconej dywidendy dla danego roku obrotowego 38,1% 36,2 % Zwrot całkowity dla akcjonariusza 43,6 % 66,7 % Liczba akcji (na koniec roku) szt szt. Kapitalizacja rynkowa (na koniec roku) 13,8 mld 9,8 mld + 41,3 % Obroty na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) 4,54 mld 1,89 mld Średnie obroty dzienne na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) szt szt. Informacje dot. akcji BA-CA Giełda w Wiedniu Giełda w Warszawie Kod ISIN AT Trading Symbol BACA BCA Liczba akcji w obiegu Reuters RIC BACA.VI BACA.WA Free Float (posiadanie rozproszone) 5,02 % Bloomberg Ticker Code BACA AV BCA PW Kalendarz finansowy maja 2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BA-CA 12 maja 2006 r. Dzień wypłaty dywidendy 9 maja 2006 r. Dzień bez prawa do dywidendy 12 września 2006 r. Wyniki finansowe za 1 półrocze 2006 r. 11 maja 2006 r. Wyniki finansowe za 1 kwartał listopada 2006 r. Wyniki finansowe za 1 do 3 kwartału 2006 r. Notowania kursu akcji Banku Austria Creditanstalt od czasu emisji Kurs emisji w dniu r.: 29 EUR 120 Tys. sztuk *) Kurs akcji BA-CA ATX na bazie kursu emisji akcji BA-CA DJ EuroStoxx/Banki, na bazie kursu emisji akcji BA-CA Obrót, tysiąc sztuk, tygodniowo (lewa skala) kw3 kw4 kw1 kw2 kw3 kw4 kw1 kw2 kw3 kw4 kw *) Akcje UniCredit, kurs razy 19,92 zgodnie z ofertą wymiany

4 Highlights 2005 Awards stycznia Nowy podział austriackich segmentów działalności. 2 marca Zakończenie procesu zakupu bułgarskiego banku Hebros Bank. 1 kwietnia Wdrożenie nowego prawa pracowniczego w BA-CA w Austrii. 13 czerwca Oficjalne przedstawienie planowanego połączenia między HVB Group a UniCredit Group. 13 lipca Sprzedaż udziału BA-CA w Investkredit Bank AG za ok. 250 mln. 4 sierpnia BA-CA sprzedaje biurowiec przy placu Julius-Tandler-Platz. 26 sierpnia Skierowana do Akcjonariuszy HVB oferta wymiany każdorazowo jednej akcji HVB na pięć akcji UniCredit. Termin przyjęcia oferty: do Skierowana do Akcjonariuszy BA-CA oferta wymiany ich akcji w relacji 1:19,92 lub za gotówkę w wys. 79,60. Termin przyjęcia oferty: do września Poprzez umowę o połączeniu banków HVB Bank Romania z Banca Tiriac, Bank BA-CA awansuje na numer 4 w Rumunii przy 7,5 % udziale w rynku. Banking Bank of the Year in Poland (The Banker) Best Bank in Bulgaria (Euromoney) Best Project Finance House in CEE (Euromoney) Best Project Finance Bank in CEE (Global Finance) Best Foreign Exchange Bank in Austria (Global Finance) Best Foreign Exchange Bank in CEE (Global Finance) Best Loan House in CEE (Euromoney) Best Debt House in Romania (Euromoney) Best Equity House in Hungary (Euromoney) Real Estate Excellence in International Real Estate w Austrii (Euromoney) Excellence in Real Estate Commercial Banking w Słowacji (Euromoney) Custody Best Agent Bank in CEE, w Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Rosji i na Ukrainie Best Domestic Agent w Bułgarii, Chorwacji i na Ukrainie (Global Custodian) Investment Banking Best Equity Research w Polsce i na Węgrzech Runner-Up Position w Turcji (Institutional Investor) 4 października Połączenie banków HVB Bank Serbia and Montenegro z Eksimbanka. 13 października Poprzez połączenie BA-CA Administration Services i Dataline Zahlungsverkehrsabwicklung powstaje największy obsługodawca finansowy w Austrii. 25 października Uplasowanie zabezpieczenia umów leasingowych o wolumenie 425 mln. 18 listopada BA-CA staje się częścią UniCredit Group. 30 grudnia Nabycie bośniackiego banku Nova banjalucka banka. 4 Highlights 2005/Awards 2005

5 Spis treści Highlights i Awards Słowo wstępne Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów 7 Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit 9 Profil Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem 10 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt 16 Rozwój Banku w 2005 r. Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2005 r. 18 Raport o sytuacji Grupy BA-CA (perspektywy na przyszłość) 20 Akcje Banku Austria Creditanstalt 42 Polityka firmy Nasze finansowe cele i ich realizacja 44 Działania z Klientami w Austrii 46 Duże firmy, międzynarodowi Klienci korporacyjni i szczególne formy finansowania 58 Rynki Międzynarodowe 62 Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) 66 Zarządzanie ryzykiem 82 Organizacja i IT 86 Human Resources 90 Skonsolidowane sprawozdanie Spis treści 94 finansowe wg MSSF RZiS, bilans, kapitał własny, rachunek przepływów środków pieniężnych 96 Dane objaśniające (noty) do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Banku Austria Creditanstalt 100 RZiS wg pozycji, dane szczegółowe do bilansu 114 Dodatkowe informacje wg MSSF 129 Raport na temat ryzyka 139 Informacje wymagane przepisami prawa austriackiego 160 Uwaga końcowa Zarządu Banku Austria Creditanstalt 163 Raport biegłych rewidentów 164 Raport Rady Nadzorczej 166 Dane uzupełniające Ład korporacyjny Corporate Governance 168 Organy Banku Austria Creditanstalt AG 170 RZiS i bilans Grupy BA-CA RZiS i zestawienie zmian w bilansie naszych w pełni skonsolidowanych spółek zależnych w CEE 174 Glosariusz 178 Oddziały Banku 184 Register 190 Relacje Inwestorskie, impressum, wskazówki 191 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Raport o sytuacji Grupy podpisano w dniu 27 lutego 2006 roku Zamknięcie redakcji sprawozdania: 21. marca 2006 roku. Część: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF Spis treści 5

6 Podziękowanie dla naszych Pracowników Sukcesy roku 2005, jak i konsekwentną realizację naszych planów, zawdzięczamy zaangażowaniu i profesjonalizmowi naszych Pracowniczek i Pracowników. Wszystkie regiony, wszystkie zakresy działalności wykazały się doskonałymi wynikami, nowymi osiągnięciami i elastycznym rozwojem istniejących już struktur. Zarząd Banku wyraża serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom Grupy BA-CA za ich zaangażowanie. Zarząd dziękuje również Radzie Zakładowej za wyrażoną zgodę na dokonanie dopasowania struktury i modernizację za pomocą pragmatycznych rozwiązań. Wykazana przez wszystkie Pracowniczki i Pracowników gotowość do współdziałania w ulegającej zmianom działalności bankowej i przyspieszania procesu jej rozwoju, jest znaczącym atutem konkurencyjności naszego Banku, zwłaszcza w obliczu stojących przed nami zadań. Z ufnością i radością wyczerpujmy dalej wielkie potencjały tkwiące jeszcze w naszej działalności. 6 Słowo wstępne

7 Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów handlowych Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, Bank Austria Creditanstalt osiągnął w roku 2005 najlepszy wynik finansowy w swojej historii, potwierdzając tym samy, że obrana przez nas w ostanich latach droga, była właściwą drogą. Konsolidacja, wzrost docelowy i podjęte kroki w kierunku szczebla europejskiego, wyszły nam na dobre. W nowej Grupie UniCredit przejęliśmy jako spółka holdingowa ds. Europy Środkowo-Wschodniej bardzo znaczącą rolę. W ten sposób w dalszym ciągu kontynuujemy nasz dobry rozwój od tej pory już jako pierwsza liga europejskiego sektora bankowego. W roku 2005 osiągnęliśmy zysk brutto z działalności w wys mln i tym samym prześcignęliśmy nasz cel jednego miliarda, który obraliśmy sobie dokładnie przed rokiem. Wzrost wyniku w porównaniu z rokiem 2004 jest o więcej niż połowę większy (52 %). Przyczyniły się do tego w miarodajny sposób po pierwsze nasze odnoszące sukcesy spółki zależne w CEE, poprzez przyspieszenie procesu rozwoju w ich krajach. Po drugie również w Austrii na tym dojrzałym i przepełnionym rynku udało nam się poprawić sytuację w odniesieniu do wolumenów i przychodów. Nasz nowy model działalności został już prawie do końca wdrożony, co przybliży nas do celów związanych z rentownością również w segmencie Klientów Korporacyjnych. Osiągnięte w ciągu roku przychody jednorazowe, reinwestowaliśmy w większej części w poprawę struktury działalności w Austrii, a pozostałą część odłożyliśmy na poczet stojących przed nami projektów integracyjnych. Utworzenie nowej Grupy UniCredit oznacza dla Banku BA-CA biorąc pod uwagę jego długoletnie dążenie do osiągnięcia statusu Banku o formacie europejskim następny duży krok do przodu. Jako część składowa czwartego co do wielkości Banku Europy, możemy z jednej strony zaoferować Klientom naszych rynków status dużego międzynarodowego banku, a z drugiej strony jeszcze lepiej wykazać się naszą kompetencją w działalności międzynarodowej. Ta duża Grupa przynosi ze sobą obopólne walory wynikające z połączenia i wielkości, pozwalające na produktywność przy ich wykorzystaniu, wszędzie tam, gdzie w działalności osiągnąć można jeszcze tzw. economies of scale. Będziemy odpowiedzialni w ramach pionu CEE Banku UniCredit za dalszy rozwój i pozyskiwanie regionów działalności w 24 krajach. Na dobre wyjdą nam przy tym doświadczenia z integracją, które zdobyliśmy w ramach połączeń spółek zależnych Banku HVB jak i BA-CA w ostatnich latach. Będziemy musieli wykazać się również naszą własną zdolnością do integracji. Bank Austria Creditanstalt i UniCredit doskonale pasują do siebie pod względem kulturalnym i geograficznym, jak i pod względem wykonywanej działalności. Nasze struktury są już w tej chwili bardzo do siebie podobne, a nasze cele i wartości pokrywają się ze sobą. Już nawet nasi poprzednicy w 150 letniej historii działalności naszego Banku, odnosili sukcesy we współpracy z sieciami europejskimi, na których ślady natrafiamy jeszcze dzisiaj. A Bank Austria Creditanstalt od samego początku widział swoją misję w tym, ażeby w ramach możliwości i po stronie swoich Klientów, przyczyniać się do łączenia się ze sobą Europy. Połączmy więc przekonywujące struktury ponadregionalne z różnorodnością poszczególnych regionów i wykorzystajmy szansę stania się prawdziwie europejskim Bankiem! Erich Hampel Słowo wstępne 7

8 8 Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit

9 Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit Alessandro Profumo, Chief Executive Officer UniCredit Szanowni Państwo, w realizacji naszego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie banku prawdziwie eurpoejskiego, zaszliśmy już bardzo daleko. Po otrzymaniu jednoznacznej zgody Akcjonariuszy, utworzyliśmy jedną z wiodących i transgranicznych instytucji finansowych Europy. Nowa Grupa UniCredit jest czwartym co do wielkości bankiem w strefie Euro. Zaliczamy się do liderów rynkowych w sercu Europy w Austrii, Włoszech i Niemczech. Wszyscy razem jesteśmy absolutnym numerem Jeden wśród banków w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Tym samym obsługujemy zarówno trzy najbardziej zamożne, jak i liczne najsilniej rozwijające się regiony w Europie. Nie dążyliśmy jednak do tej wielkości, tylko dla samej wielkości. O wiele bardziej chcemy przez nią osiągnąć nową jakość naszych usług na rzecz 28 milionów Klientów. Pracuje nad tym w naszych filiach i placówkach bankowych w 19 krajach ponad pracowników. Do największych celów, które wszyscy podzielamy, zalicza się ukierunkowanie naszej działalności na potrzeby Klientów, a te, są przy uwzględnieniu wszystkich lokalnych zróżnicowań, coraz bardziej międzynarodowe. Nowo powstała Grupa miała nadzwyczaj dobre początki. Energicznie zajęliśmy się dokonywaniem integracji, a Bank Austria Creditanstalt odgrywa w naszym koncepcie znaczącą rolę. Jego dobry wynik finansowy za rok 2005 jest potwierdzeniem profesjonalizmu, który bardzo doceniamy i na którym budujemy naszą przyszłość. W Austrii BA-CA nadal podążał będzie obraną przez siebie, pełną sukcesów drogą, wiodącą do ofensywnej poprawy pozycji na rynku i rentowności. W ramach naszego pionu CEE, za który odpowiedzialny jest w UniCredit-Management Committee Pan Erich Hampel, Bank przyczyniał się będzie do dalszego intensywnego rozwoju w roli Subholdingu dla CEE - silnie rosnących w tym regionie rynków, za wyjątkiem Polski, która podlegać będzie bezpośrednio UniCredit. Wspólnie będziemy w stanie, trwale się rozwijać. Poprzez naszą pionierską rolę wypracowaliśmy sobie pewną przewagę, mając na uwadze, że łączenie się rynków w jednolity europejski rynek finansowy jest już w toku. Prawdziwie europejski oznacza dla nas, że będziemy opierać naszą działalność na kulturowej i przedsiębiorczej różnorodności naszych Krajów i wykorzystywać kreatywność i wiedzę rynkową wszystkich jednostek naszej Grupy. W podobny sposób czerpiemy siły z zasięgu naszej Grupy, sieci placówek i mocy finansowej, jak i z naszego międzynarodowego zespołu menedżerów, otwartego dla najlepszych, bez względu na to skąd pochodzą. Zgodnie z zasadą Best Practice, korzystać będziemy w całej Grupie z Know-how zdobytego w najlepszych miejscach lokalizacji. Jesteśmy absolutnie przekonani, że w ten sposób zarówno krótko- jak i długoterminowo tworzyć będziemy wartość. Sam Bank UniCredit udowodnił, że jest zdolny do integracji i do trwałego zwiększania zysków (zysk na jedną akcję wzrósł z 2 Eurocentów w roku 1994 do 34 Eurocentów w roku 2004). Postawiliśmy sobie za cel, osiągnięcie do roku obrotowego 2007 zysku na jedną akcję w wys. 56 Eurocentów. Zapraszamy Państwa do dzielenia się naszą wizją i towarzyszenia nam w drodze do przyszłości pełnej sukcesów. Z serdecznymi pozdrowieniami Alessandro Profumo Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit 9

10 Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem Nowe perspektywy dla Banku Austria Creditanstalt i jego Klientów W roku 2005 Bank Austria Creditanstalt obchodził potrójny jubileusz: 150 lat Creditanstalt, 125 lat Länderbank i 100 lat Zentralsparkasse. Wspomnienie naszych historycznych korzeni uświadomiło nam, że poprzedzające nas instytucje finansowe, już przed stu laty myślały w kategoriach europejskich. Od czasu do czasu jeszcze dzisiaj natrafiamy na tego ślady w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszej niedalekiej przeszłości, konsolidacja i międzynarodowość były robiącym wrażenie motorem pomyślnego rozwoju. Kamieniami milowymi było: przed 15 laty połączenie Z/Länderbank; przed dobrych ośmioma laty utworzenie Grupy BA/CA i integracja odbudowanych w międzyczasie filii w CEE obu tych instytucji; przed pięcioma laty wejście na szczeble europejskiego rynku wewnętrznego i pierwsze transgraniczne połączenie wysokiej rangi z HVB Group; i przed trzema laty znów wewnętrznie pełna fuzja BA i CA w jeden Bank BA-CA. Rok 2005 był dla nas rokiem największych sukcesów. Potwierdził w imponujący sposób, prawidłowość obranej przez nas drogi. Obecnie czynimy kontynuując dotychczasowy rozwój następny znaczący krok do przodu, nawet jeżeli tym razem nie jesteśmy bezpośrednimi współinicjatorami: krok w kierunku prawdziwie europejskiego Banku. Nowa Grupa UniCredit zaangażowana jest w szeroką działalość operacyjną w 19 krajach i obsługuje w filii przy pomocy pracowników ok. 28 milionów Klientów. Nasza Grupa Banków znajduje się oceniając według sumy bilansowej wśród Top 5 strefy Euro i na trzecim miejscu licząc według kapitalizacji rynkowej (64 mld, marzec 2006). Posiada wiodącą pozycję na sąsiednich rynkach rodzimych we Włoszech, Niemczech i Austrii i jest absolutnym liderem na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzy sieci placówek zostaną połączone UniCredit BA-CA UniCredit+BA-CA HVB UniCredit+HVB 10 Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem

11 Jako część Grupy UniCredit oferujemy naszym Klientom sieć placówek w 19 krajach i pełną ofertę międzynarodowego banku o dużym formacie. Chcemy opierać swoją działalność na różnorodności naszych lokalnych banków zależnych, jak również łączyć ze sobą zdobytą wiedzę, skoncentrować produkcję i wykorzystać walory lokalizacyjne naszej sieci placówek łącząc się w prawdziwie europejski Bank. Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt, odpowiedzialny w Management Committee Banku UniCredit za pion CEE. Ambicje Grupy UniCredit wykraczają jednak poza granice samego tylko osiągnięcia wielkości i poszerzenie regionalnego obszaru działalności: chcemy stać się przedsiębiorstwem europejskim o silnym regionalnym zakorzenieniu, jedną wielką całością składającą się z ponadregionalnej działalności, międzynarodowego rynku finansowego i lokalnej opieki nad Klientami. Opieramy się przy tym na rosnącym duchu wspólnoty naszej Grupy, idącym w parze z naszymi wartościami, na międzynarodowym zespole menadżerów, wymianie i otwartości, jak i na zaangażowaniu pracowniczek i pracowników naszych lokalnych banków a tym samym na jedności i różnorodności. Bank Austria Creditanstalt podziela ten tok myślenia i te ambicje i z tego powodu jak najlepiej zintegruje się w nowej Grupie. Przede wszystkim jednak, będziemy mogli zaoferować naszym Klientom czy to w Austrii, czy w CEE znacząco większe możliwości. Przekonywująca logika przemysłowa Poprzez połączenie z Grupą UniCredit, znaleźliśmy się na szczycie dalekosięgającej przemiany europejskiego sektora bankowego, której zasięg jeszcze nie wszędzie został rozpoznany. Usługodawcy finansowi zaliczają się na wewnętrznym rynku europejskim do najmniej skoncentrowanych branży. W przeciwieństwie do tego przemysły kluczowe na drugim końcu tej podziałki już od dawna są bardzo skoncentrowane i zorganizowane pod względem ponadregionalnego podziału pracy. Europejski rynek finansowy jest jeszcze z całego szeregu powodów bardzo fragmentaryczny, choć powinien oferować gospodarce wydajną i przenikalną infrastrukturę. Przy tym jasne jest, że również banki podlegają tej samej ekonomicznej racjonalności co przemysł. Również tutaj istnieją walory wypływające z wielkości economies of scale and scope, również tutuaj można produkować przy pomocy platform ponadregionalnych. Nie dotyczy to wyłącznie pojawienia się na światowym rynku finansowym, lecz również lokalnej działalności detalicznej. Nawet biorąc pod uwagę różnorodność w zakresie przyzwyczajeń konsumpcyjnych i uwzględniając lokalne struktury gospodarcze, przyznać trzeba, że działalność bankowa jest do siebie wszędzie bardzo zbliżona. Z tego powodu coraz bardziej kierujemy się wzorcami przemysło- wymi. Banki konkurują z innymi, przede wszystkim o ten sam kapitał, i mają za zadanie osiągnąć nadwyżkę z zysku z kapitału, która odpowiada ich profilowi ryzyka. Ten trwały wzrost wartości wymaga docelowej lokaty kapitału, przede wszystkim jednak jednego: Postępu produkcyjności i wzrostu rozwoju. Nowa Grupa Banków ukierunkowana jest na obydwa te aspekty: wzrost i produkcyjność. Dlatego też osiągać będzie stały wzrost wartości zarówno na rynkach dojrzałych jak i na młodych rynkach wschodzących w Europie Środkowo-Wschodniej. UniCredit przejął wiodącą rolę w Niemczech, Włoszech i Austrii, przez co zakorzeniony jest w jednym z odnoszących największe sukcesy gospodarcze i najbardziej ze sobą połączonym regionie Europy. Obejmuje on zwłaszcza Włochy Północne jako kraj z którego pochodzi UniCredit, Bawarię jako ojczyznę HVB i Austrię jako kraj ojczysty Banku Austria Creditanstalt. W tym dużym regionie osiedliły się liczne najważniejsze europejskie gałęzie przemysłu, w postaci korzystnej różnorodności dużych i małych przedsiębiorstw, centr aglomeracji i peryferyjnych usługodawców. PKB kształtuje się tutaj na ok. 17 % powyżej średniej starych krajów członkowskich UE (UE-15). Dojrzałe rynki podstawowe odgrywać będą również w przyszłości strategiczną rolę. Równocześnie te trzy kraje ojczyste Grupy UniCredit są miarodajnymi partnerami gospodarczymi dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich. Tym samym obroty w handlu zagranicznym tych trzech krajów z CEE wynoszą przeszło 300 mld. Odpowiada to 14 % ogólnych obrotów i 30 % po stronie Krajów CEE. W obrębie Europy Środkowo-Wschodniej nowa Grupa prowadzi działalność operacyjną w 16 krajach (łącznie w 19 krajach). Jeszcze przed dokonaną fuzją, zarówno BA-CA i HVB, jak i Uni- Credit należały do ważnych aktorów tych dynamicznie rozwijających się gospodarek narodowych nowej Europy. Łącząc się przejęły więc niepodważalną wiodącą rolę w tym regionie posiadając dwa razy większą sumę bilansową i dwa razy wiącej placówek bankowych niż następny pod względem wielkości konkurent. Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem 11

12 Im większe perymetry, tym większa różnorodność Nowa Grupa jest liderem na rynku w trzech krajach, w sześciu znajduje się wśród pierwszych trzech, a w dziesięciu krajach należy do największych pięciu instytucji danych krajów (patrz schemat na następnej stronie). Gospodarka w tych krajach rozwija się ponadprzeciętnie, osiągając roczne stopy wzrostu pomiędzy 5 i 7 %. Jeszcze bardziej wzrastają w tym regionie wynagrodzenia. Już dzisiaj mamy tu do czynienia z powodu ulegających ciągłej poprawie standardów życiowych ze znacznym popytem na kredyty i lokaty, zwłaszcza, że cyrkulacja pieniądza coraz bardziej się nasila (stopień monetaryzacji). Lokata majątku wynosi jeszcze 43 % przychodów w porównaniu z 125 % w strefie Euro. Z konwergencji i wiążącym się z nią wzroście zamożności, wynika duży potencjał rozwoju. Jego wyczerpanie będzie jednym z najważniejszych zadań Banku Austria Creditanstalt w jego funkcji jako spółka holdingowa ds. CEE. Działalność i geograficzny podział nowej Grupy zostały więc szeroko rozprzestrzenione, przez co w lepszy sposób dokonać można podziału ryzyka wynikającego z działalności. Dotyczy to zarówno zestawienia portfeli kredytowych, jak i zestawienia przychodów z działalności operacyjnej. Praca w wielu regionach i wielu gałęziach działalności, stwarza swobodę organizacji, służącą docelowemu ustalaniu punktów ciężkości w dokonywanej ekspansji (i we wkładzie kapitału). Grupa UniCredit posiada oprócz wspomnianego perymetra regionalnego, cały szereg walorów konkurencyjności w tych gałęziach działalności, które z natury rzeczy posiadają charakter regionaleny: W zakresie Asset-Management Bank UniCredit zdobył doskonałą pozycję przy pomocy marki Pioneer, która stanowi dobre uzupełnienie naszych spółkek zależnych Capital Invest i AMG, jak i spółek zależnych HVB Activest i Nordinvest. W odniesieniu do bankowości inwestycyjnej, jak i do współpracy z wielonarodowymi koncernami, nasza Grupa dysponuje nie tylko konieczną pozycją na światowym rynku kapitałowym, lecz działa również w tym zakresie z wyjątkowym ukierunkowaniem na Klientów, posiadając przy tym ogromne doświadczenie w stosunku do Corporate-Finance i produktów strukturyzowanych. Na rynku wtórnym dla ryzyk kredytowych, Bank zalicza się posiadając inowacyjne rozwiązania ABS do najlepszych adresów. Walory te, które w tej chwili jeszcze dzielą się na różne części przedsiębiorstwa, mają w przyszłości zostać w obrębie całej Grupy skoncentrowane, w celu efektywniejszego wkładu kapitału i uproszczenia procesów. Następnym naszym celem jest, praca nad stworzeniem wspólnej infrastruktury technologii informatycznej. Zastosowane zostaną w odniesieniu do wszystkich Klientów, zgodnie z zasadą Best Practice, każdorazowo najlepsze procesy i najbardziej inowacyjne produkty w obrębie całej nowej Grupy. Opanowanie kompleksowości poprzez podział struktury zarządzania, lokalną odpowiedzialność za wyniki i jasne Governance UniCredit, będący wieloczęściowym bankiem uniwersalnym, osiągnął zarówno pod względem regionalnym jak i pod względem ilości oddziałów takie rozmiary, którym podołać można jedynie, posiadając jasne i przejrzyste struktury zarządzania. Jedną z podstawowych zasad jest przy tym jasna odpowiedzialność za osiągnięte wyniki jednostek działających operacyjnie, odpowiadająca zaleceniom łączących je pionów. Ma to na celu zaniechanie niejasnego podziału odpowiedzialności. Trzy najbardziej zamożne regiony Europy Bank Austria Creditanstalt: nr 1 w Austrii, 393 filie i udział w ryku w wys. 18% HVB: nr 1 w Bawarii, 390 filii (57% niemieckiej sieci filii należy do HVB) UniCredit: nr 1 w Północnych Włoszech, filii (73% włoskiej sieci bankowej należy do UniCredit) PKB na głowę w porównaniu ze średnią UE % 111% 128% 117% UE-15-ø Austria Północne Włochy Bawaria Wspólna Grupa 12 Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem

13 Wymagania i ukierunkowanie nowej Grupy UniCredit są dlatego międzynarodowe, ponieważ z jednej storny wszystkie banki dążą do tych samych nadrzędnych celów Grupy w oparciu o wspólne reguły, systemy sterowania i wartości. Przy tym, ukierunkowana na podział struktura, będąca zasadą organizacji, posiada w nowym koncernie znaczenie priorytetowe. Piony działalności ustalają wiążące zalecenia, które obowiązują wszystkie regionalne instytucje. Przy tym obowiązuje osiągnięcie: efektów synergii w obrębie kosztów i przychodów poprzez wspólne Best Practices, optymalizacja potencjałów produkcyjnych ( Fabryki produktów ), jak i racjonalizacja przecinających się lub podwójnych funkcji. Natomiast z drugiej strony, uwzględnić należy Regionalna różnorodność i ponad- różnorodne warunki językowe, prawne i kulturowe, w ten sam sposób, w jaki stanowi to regionalne piony wartość w Unii Europejskiej. Podobnie jak BA-CA, tak również UniCredit podkreśla już od dawna ważność regionalnej różnorodności. Grupa opiera swoją działalność na silnych markach o ukształtowanej tożsamości, mieszczących sią na różnych rynkach rodzimych. Wykorzystuje ona różnorodność talentów całego kontynentu. Wie, że relacje z Klientami są zawsze relacjami osobistymi i regionalnymi. W ten sposób cała Grupa profituje z walorów centralizacji i decentralizacji. Przeprowadzona fuzja wynika z jednoznacznego votum Akcjonariuszy. HVB i UniCredit oświadczyły w dniu 12 czerwca 2005 roku, wspólny zamiar sknocentrowania swoich sił, przedstawiając rynkowi kapitałowemu swoją wizję banku prawdziwie europejskiego. Połączenie przeprowadzone zostało w ramach kilku dobrowolnych ofert wymiany. Po zamknięciu oferty wymiany w Niemczech w dniu 18 listopada, Akcjonariusze HVB przyjęli w wys. 93,93 % kapitału ofertę UniCredit. Również wolni Akcjonariusze Banku Austria Creditanstalt zaakceptowali w większości ofertę wymiany akcji na akcje UniCredit (77,72 % akcjonariatu rozproszonego), przez co 94,98 % kapitału akcyjnego BA-CA znalazło się w bezpośrednim bądź pośrednim przez HypoVereinsbank posiadaniu UniCredit. Spółka Holdingowa UniCredit kierowana będzie przez Radę Adminitracyjną (Board of Directors) (jednoczłonkowa struktura kierownicza). Rada Administracyjna nowego Banku składa się z 24 członków i jest odpowiedzialna między innymi za strategiczne ukierunkowanie nowego Banku. Rada Administracyjna powołała w dniu 18 listopada 2005 roku prezesa Zarządu (Chief Executive Officer, CEO) i Management Committee, który ma doradzać CEO i wdrażać decyzje związane z zarządzaniem, które podejmowane będą przez CEO w porozumieniu z Management Committee. Management Committee przedkłada sprawozdania bezpośrednio CEO, a w jego skład wchodzą przewodniczący pionów Retail Banking, Private Banking/Asset Management, Corportes/SME, Multinationals/Investmentbanking, Central Eastern Europe i Commercial Real Estate, a także z Chief Financial Officer (CFO), Chief Risk Officer (CRO) i kierowników z Global Banking Services, Human Resources, Integracji i działalności w Niemczech. Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt, dr Erich Hampel jest w Management Committee odpowiedzialny za pion CEE. Struktura kierownicza nowej Grupy wiodący na rynku wschodzącym CEE Lider na rynku Top 3 Top 5 Ranga n. i. ~10 n. i. Udział w rynku w % według sumy bilansowej 1) 26% 24% 21% 24% 9% 12% 2) 10% 8% 6% 6% 6% 4% 3) 2% 1% Chorwacja Bułgaria Polska Bośnia i Rumunia Turcja Słowacja Czechy Serbia Słowenia Węgry Kraje Hercegowina Nadbałtyckie Rosja Ukraina Bank Austria Creditanstalt UniCredit HVB Ww. dane opierają się na aktualnie dostępnych informacjach; obliczenia udziału w rynku dokonane przez UniCredit i HVB mogą opierać się na różnych definicjach leżących u ich podstaw danych. 1) HVB Splitska banka d.d. oddany do sprzedaży / 2) Łącznie z 50% Yapl ve Kredi Bankasi / 3) Średnia udziałów w rynku w Estonii, na Łotwie i Litwie. Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem 13

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo