Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt 2005 team spirit for europe

2 Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (w mln ) 2005 Zmiana 2004 Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu rezerwy na ryzyko kredytowe ,6 % Wynik z tytułu prowizji ,2 % Wynik handlowy ,7 % 233 Koszty działania i koszty ogólnego zarządu ,8 % Wynik na działalności operacyjnej ,9 % 944 Zysk brutto z działalności ,5 % 859 Skonsolidowany zysk netto roku obrotowego ,3 % 609 Wskaźniki bilansu (w mln ) 2005 Zmiana 2004 Suma bilansowa ,4 % Należności od Klientów ,3 % Środki podstawowe ,7 % Kapitał własny (bez udziałów mniejszości) ,4 % Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) ,2 % Wskaźniki (w %) Wskaźnik rentowności kapitału netto (Return on Equity, ROE) 14,3 10,1 Wskaźnik rentowności aktywów (Return on Assets, ROA) 0,63 0,43 Udział krajów CEE w zysku brutto 54,1 42,6 Wskaźnik koszty/dochody (Cost/Income-Ratio) 61,6 64,9 Wynik z tytułu odsetek/ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 3,53 3,58 Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earnings-Ratio) 18,9 16,3 Rezerwy na ryzyko kredytowe/ø Aktywa ważone ryzykiem (Portfel bankowy) 0,67 0,58 Wskaźnik kapitału całkowitego (na koniec okresu) 12,2 12,4 Wskaźnik kapitału własnego (na koniec okresu) 8,3 7,9 Zatrudnienie 2005 Zmiana 2004 Bank Austria Creditanstalt (Liczba etatów, pełne etaty) ,9 % Austria (BA-CA AG i Zależne spółki funkcyjne) ,6 % Kraje CEE i inne spółki zależne ,4 % w tym w Polsce ,7 % Liczba oddziałów i placówek 2005 Zmiana 2004 Bank Austria Creditanstalt ,8 % Austria 393 1,0 % 397 Kraje CEE i inne Kraje ,3 % 903 w tym w Polsce ,7 % 467 Wartości porównawcze dopasowane zostały do zmienienonych i nowych zasad MSSF, patrz nota (2) danych objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3 Akcje Banku Austria Creditanstalt Wskaźniki akcji Zmiana Kurs na koniec roku (na koniec roku) 93,99 66, ,3 % Kurs najwyższy/najniższy (Intraday) 104,25 /62,01 66,60 /40,81 Zysk na akcję MSSF 6,56 4, ,4 % Wartość księgowa na jedną akcję (koniec roku) 46,73 43,93 + 6,4 % Relacja kurs/wartość księgowa (koniec roku) 2,01 1,51 Relacja kurs/zysk (koniec roku) 14,3 16,0 Dywidenda na akcję dla danego roku obrotowego (na 2005r. zaproponowana) 2,50 1, ,7 % Procentowy udział wypłaconej dywidendy dla danego roku obrotowego 38,1% 36,2 % Zwrot całkowity dla akcjonariusza 43,6 % 66,7 % Liczba akcji (na koniec roku) szt szt. Kapitalizacja rynkowa (na koniec roku) 13,8 mld 9,8 mld + 41,3 % Obroty na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) 4,54 mld 1,89 mld Średnie obroty dzienne na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) szt szt. Informacje dot. akcji BA-CA Giełda w Wiedniu Giełda w Warszawie Kod ISIN AT Trading Symbol BACA BCA Liczba akcji w obiegu Reuters RIC BACA.VI BACA.WA Free Float (posiadanie rozproszone) 5,02 % Bloomberg Ticker Code BACA AV BCA PW Kalendarz finansowy maja 2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BA-CA 12 maja 2006 r. Dzień wypłaty dywidendy 9 maja 2006 r. Dzień bez prawa do dywidendy 12 września 2006 r. Wyniki finansowe za 1 półrocze 2006 r. 11 maja 2006 r. Wyniki finansowe za 1 kwartał listopada 2006 r. Wyniki finansowe za 1 do 3 kwartału 2006 r. Notowania kursu akcji Banku Austria Creditanstalt od czasu emisji Kurs emisji w dniu r.: 29 EUR 120 Tys. sztuk *) Kurs akcji BA-CA ATX na bazie kursu emisji akcji BA-CA DJ EuroStoxx/Banki, na bazie kursu emisji akcji BA-CA Obrót, tysiąc sztuk, tygodniowo (lewa skala) kw3 kw4 kw1 kw2 kw3 kw4 kw1 kw2 kw3 kw4 kw *) Akcje UniCredit, kurs razy 19,92 zgodnie z ofertą wymiany

4 Highlights 2005 Awards stycznia Nowy podział austriackich segmentów działalności. 2 marca Zakończenie procesu zakupu bułgarskiego banku Hebros Bank. 1 kwietnia Wdrożenie nowego prawa pracowniczego w BA-CA w Austrii. 13 czerwca Oficjalne przedstawienie planowanego połączenia między HVB Group a UniCredit Group. 13 lipca Sprzedaż udziału BA-CA w Investkredit Bank AG za ok. 250 mln. 4 sierpnia BA-CA sprzedaje biurowiec przy placu Julius-Tandler-Platz. 26 sierpnia Skierowana do Akcjonariuszy HVB oferta wymiany każdorazowo jednej akcji HVB na pięć akcji UniCredit. Termin przyjęcia oferty: do Skierowana do Akcjonariuszy BA-CA oferta wymiany ich akcji w relacji 1:19,92 lub za gotówkę w wys. 79,60. Termin przyjęcia oferty: do września Poprzez umowę o połączeniu banków HVB Bank Romania z Banca Tiriac, Bank BA-CA awansuje na numer 4 w Rumunii przy 7,5 % udziale w rynku. Banking Bank of the Year in Poland (The Banker) Best Bank in Bulgaria (Euromoney) Best Project Finance House in CEE (Euromoney) Best Project Finance Bank in CEE (Global Finance) Best Foreign Exchange Bank in Austria (Global Finance) Best Foreign Exchange Bank in CEE (Global Finance) Best Loan House in CEE (Euromoney) Best Debt House in Romania (Euromoney) Best Equity House in Hungary (Euromoney) Real Estate Excellence in International Real Estate w Austrii (Euromoney) Excellence in Real Estate Commercial Banking w Słowacji (Euromoney) Custody Best Agent Bank in CEE, w Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Rosji i na Ukrainie Best Domestic Agent w Bułgarii, Chorwacji i na Ukrainie (Global Custodian) Investment Banking Best Equity Research w Polsce i na Węgrzech Runner-Up Position w Turcji (Institutional Investor) 4 października Połączenie banków HVB Bank Serbia and Montenegro z Eksimbanka. 13 października Poprzez połączenie BA-CA Administration Services i Dataline Zahlungsverkehrsabwicklung powstaje największy obsługodawca finansowy w Austrii. 25 października Uplasowanie zabezpieczenia umów leasingowych o wolumenie 425 mln. 18 listopada BA-CA staje się częścią UniCredit Group. 30 grudnia Nabycie bośniackiego banku Nova banjalucka banka. 4 Highlights 2005/Awards 2005

5 Spis treści Highlights i Awards Słowo wstępne Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów 7 Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit 9 Profil Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem 10 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt 16 Rozwój Banku w 2005 r. Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w 2005 r. 18 Raport o sytuacji Grupy BA-CA (perspektywy na przyszłość) 20 Akcje Banku Austria Creditanstalt 42 Polityka firmy Nasze finansowe cele i ich realizacja 44 Działania z Klientami w Austrii 46 Duże firmy, międzynarodowi Klienci korporacyjni i szczególne formy finansowania 58 Rynki Międzynarodowe 62 Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) 66 Zarządzanie ryzykiem 82 Organizacja i IT 86 Human Resources 90 Skonsolidowane sprawozdanie Spis treści 94 finansowe wg MSSF RZiS, bilans, kapitał własny, rachunek przepływów środków pieniężnych 96 Dane objaśniające (noty) do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Banku Austria Creditanstalt 100 RZiS wg pozycji, dane szczegółowe do bilansu 114 Dodatkowe informacje wg MSSF 129 Raport na temat ryzyka 139 Informacje wymagane przepisami prawa austriackiego 160 Uwaga końcowa Zarządu Banku Austria Creditanstalt 163 Raport biegłych rewidentów 164 Raport Rady Nadzorczej 166 Dane uzupełniające Ład korporacyjny Corporate Governance 168 Organy Banku Austria Creditanstalt AG 170 RZiS i bilans Grupy BA-CA RZiS i zestawienie zmian w bilansie naszych w pełni skonsolidowanych spółek zależnych w CEE 174 Glosariusz 178 Oddziały Banku 184 Register 190 Relacje Inwestorskie, impressum, wskazówki 191 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Raport o sytuacji Grupy podpisano w dniu 27 lutego 2006 roku Zamknięcie redakcji sprawozdania: 21. marca 2006 roku. Część: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF Spis treści 5

6 Podziękowanie dla naszych Pracowników Sukcesy roku 2005, jak i konsekwentną realizację naszych planów, zawdzięczamy zaangażowaniu i profesjonalizmowi naszych Pracowniczek i Pracowników. Wszystkie regiony, wszystkie zakresy działalności wykazały się doskonałymi wynikami, nowymi osiągnięciami i elastycznym rozwojem istniejących już struktur. Zarząd Banku wyraża serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom Grupy BA-CA za ich zaangażowanie. Zarząd dziękuje również Radzie Zakładowej za wyrażoną zgodę na dokonanie dopasowania struktury i modernizację za pomocą pragmatycznych rozwiązań. Wykazana przez wszystkie Pracowniczki i Pracowników gotowość do współdziałania w ulegającej zmianom działalności bankowej i przyspieszania procesu jej rozwoju, jest znaczącym atutem konkurencyjności naszego Banku, zwłaszcza w obliczu stojących przed nami zadań. Z ufnością i radością wyczerpujmy dalej wielkie potencjały tkwiące jeszcze w naszej działalności. 6 Słowo wstępne

7 Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów handlowych Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, Bank Austria Creditanstalt osiągnął w roku 2005 najlepszy wynik finansowy w swojej historii, potwierdzając tym samy, że obrana przez nas w ostanich latach droga, była właściwą drogą. Konsolidacja, wzrost docelowy i podjęte kroki w kierunku szczebla europejskiego, wyszły nam na dobre. W nowej Grupie UniCredit przejęliśmy jako spółka holdingowa ds. Europy Środkowo-Wschodniej bardzo znaczącą rolę. W ten sposób w dalszym ciągu kontynuujemy nasz dobry rozwój od tej pory już jako pierwsza liga europejskiego sektora bankowego. W roku 2005 osiągnęliśmy zysk brutto z działalności w wys mln i tym samym prześcignęliśmy nasz cel jednego miliarda, który obraliśmy sobie dokładnie przed rokiem. Wzrost wyniku w porównaniu z rokiem 2004 jest o więcej niż połowę większy (52 %). Przyczyniły się do tego w miarodajny sposób po pierwsze nasze odnoszące sukcesy spółki zależne w CEE, poprzez przyspieszenie procesu rozwoju w ich krajach. Po drugie również w Austrii na tym dojrzałym i przepełnionym rynku udało nam się poprawić sytuację w odniesieniu do wolumenów i przychodów. Nasz nowy model działalności został już prawie do końca wdrożony, co przybliży nas do celów związanych z rentownością również w segmencie Klientów Korporacyjnych. Osiągnięte w ciągu roku przychody jednorazowe, reinwestowaliśmy w większej części w poprawę struktury działalności w Austrii, a pozostałą część odłożyliśmy na poczet stojących przed nami projektów integracyjnych. Utworzenie nowej Grupy UniCredit oznacza dla Banku BA-CA biorąc pod uwagę jego długoletnie dążenie do osiągnięcia statusu Banku o formacie europejskim następny duży krok do przodu. Jako część składowa czwartego co do wielkości Banku Europy, możemy z jednej strony zaoferować Klientom naszych rynków status dużego międzynarodowego banku, a z drugiej strony jeszcze lepiej wykazać się naszą kompetencją w działalności międzynarodowej. Ta duża Grupa przynosi ze sobą obopólne walory wynikające z połączenia i wielkości, pozwalające na produktywność przy ich wykorzystaniu, wszędzie tam, gdzie w działalności osiągnąć można jeszcze tzw. economies of scale. Będziemy odpowiedzialni w ramach pionu CEE Banku UniCredit za dalszy rozwój i pozyskiwanie regionów działalności w 24 krajach. Na dobre wyjdą nam przy tym doświadczenia z integracją, które zdobyliśmy w ramach połączeń spółek zależnych Banku HVB jak i BA-CA w ostatnich latach. Będziemy musieli wykazać się również naszą własną zdolnością do integracji. Bank Austria Creditanstalt i UniCredit doskonale pasują do siebie pod względem kulturalnym i geograficznym, jak i pod względem wykonywanej działalności. Nasze struktury są już w tej chwili bardzo do siebie podobne, a nasze cele i wartości pokrywają się ze sobą. Już nawet nasi poprzednicy w 150 letniej historii działalności naszego Banku, odnosili sukcesy we współpracy z sieciami europejskimi, na których ślady natrafiamy jeszcze dzisiaj. A Bank Austria Creditanstalt od samego początku widział swoją misję w tym, ażeby w ramach możliwości i po stronie swoich Klientów, przyczyniać się do łączenia się ze sobą Europy. Połączmy więc przekonywujące struktury ponadregionalne z różnorodnością poszczególnych regionów i wykorzystajmy szansę stania się prawdziwie europejskim Bankiem! Erich Hampel Słowo wstępne 7

8 8 Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit

9 Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit Alessandro Profumo, Chief Executive Officer UniCredit Szanowni Państwo, w realizacji naszego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie banku prawdziwie eurpoejskiego, zaszliśmy już bardzo daleko. Po otrzymaniu jednoznacznej zgody Akcjonariuszy, utworzyliśmy jedną z wiodących i transgranicznych instytucji finansowych Europy. Nowa Grupa UniCredit jest czwartym co do wielkości bankiem w strefie Euro. Zaliczamy się do liderów rynkowych w sercu Europy w Austrii, Włoszech i Niemczech. Wszyscy razem jesteśmy absolutnym numerem Jeden wśród banków w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Tym samym obsługujemy zarówno trzy najbardziej zamożne, jak i liczne najsilniej rozwijające się regiony w Europie. Nie dążyliśmy jednak do tej wielkości, tylko dla samej wielkości. O wiele bardziej chcemy przez nią osiągnąć nową jakość naszych usług na rzecz 28 milionów Klientów. Pracuje nad tym w naszych filiach i placówkach bankowych w 19 krajach ponad pracowników. Do największych celów, które wszyscy podzielamy, zalicza się ukierunkowanie naszej działalności na potrzeby Klientów, a te, są przy uwzględnieniu wszystkich lokalnych zróżnicowań, coraz bardziej międzynarodowe. Nowo powstała Grupa miała nadzwyczaj dobre początki. Energicznie zajęliśmy się dokonywaniem integracji, a Bank Austria Creditanstalt odgrywa w naszym koncepcie znaczącą rolę. Jego dobry wynik finansowy za rok 2005 jest potwierdzeniem profesjonalizmu, który bardzo doceniamy i na którym budujemy naszą przyszłość. W Austrii BA-CA nadal podążał będzie obraną przez siebie, pełną sukcesów drogą, wiodącą do ofensywnej poprawy pozycji na rynku i rentowności. W ramach naszego pionu CEE, za który odpowiedzialny jest w UniCredit-Management Committee Pan Erich Hampel, Bank przyczyniał się będzie do dalszego intensywnego rozwoju w roli Subholdingu dla CEE - silnie rosnących w tym regionie rynków, za wyjątkiem Polski, która podlegać będzie bezpośrednio UniCredit. Wspólnie będziemy w stanie, trwale się rozwijać. Poprzez naszą pionierską rolę wypracowaliśmy sobie pewną przewagę, mając na uwadze, że łączenie się rynków w jednolity europejski rynek finansowy jest już w toku. Prawdziwie europejski oznacza dla nas, że będziemy opierać naszą działalność na kulturowej i przedsiębiorczej różnorodności naszych Krajów i wykorzystywać kreatywność i wiedzę rynkową wszystkich jednostek naszej Grupy. W podobny sposób czerpiemy siły z zasięgu naszej Grupy, sieci placówek i mocy finansowej, jak i z naszego międzynarodowego zespołu menedżerów, otwartego dla najlepszych, bez względu na to skąd pochodzą. Zgodnie z zasadą Best Practice, korzystać będziemy w całej Grupie z Know-how zdobytego w najlepszych miejscach lokalizacji. Jesteśmy absolutnie przekonani, że w ten sposób zarówno krótko- jak i długoterminowo tworzyć będziemy wartość. Sam Bank UniCredit udowodnił, że jest zdolny do integracji i do trwałego zwiększania zysków (zysk na jedną akcję wzrósł z 2 Eurocentów w roku 1994 do 34 Eurocentów w roku 2004). Postawiliśmy sobie za cel, osiągnięcie do roku obrotowego 2007 zysku na jedną akcję w wys. 56 Eurocentów. Zapraszamy Państwa do dzielenia się naszą wizją i towarzyszenia nam w drodze do przyszłości pełnej sukcesów. Z serdecznymi pozdrowieniami Alessandro Profumo Posłanie CEO nowej Grupy UniCredit 9

10 Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem Nowe perspektywy dla Banku Austria Creditanstalt i jego Klientów W roku 2005 Bank Austria Creditanstalt obchodził potrójny jubileusz: 150 lat Creditanstalt, 125 lat Länderbank i 100 lat Zentralsparkasse. Wspomnienie naszych historycznych korzeni uświadomiło nam, że poprzedzające nas instytucje finansowe, już przed stu laty myślały w kategoriach europejskich. Od czasu do czasu jeszcze dzisiaj natrafiamy na tego ślady w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszej niedalekiej przeszłości, konsolidacja i międzynarodowość były robiącym wrażenie motorem pomyślnego rozwoju. Kamieniami milowymi było: przed 15 laty połączenie Z/Länderbank; przed dobrych ośmioma laty utworzenie Grupy BA/CA i integracja odbudowanych w międzyczasie filii w CEE obu tych instytucji; przed pięcioma laty wejście na szczeble europejskiego rynku wewnętrznego i pierwsze transgraniczne połączenie wysokiej rangi z HVB Group; i przed trzema laty znów wewnętrznie pełna fuzja BA i CA w jeden Bank BA-CA. Rok 2005 był dla nas rokiem największych sukcesów. Potwierdził w imponujący sposób, prawidłowość obranej przez nas drogi. Obecnie czynimy kontynuując dotychczasowy rozwój następny znaczący krok do przodu, nawet jeżeli tym razem nie jesteśmy bezpośrednimi współinicjatorami: krok w kierunku prawdziwie europejskiego Banku. Nowa Grupa UniCredit zaangażowana jest w szeroką działalość operacyjną w 19 krajach i obsługuje w filii przy pomocy pracowników ok. 28 milionów Klientów. Nasza Grupa Banków znajduje się oceniając według sumy bilansowej wśród Top 5 strefy Euro i na trzecim miejscu licząc według kapitalizacji rynkowej (64 mld, marzec 2006). Posiada wiodącą pozycję na sąsiednich rynkach rodzimych we Włoszech, Niemczech i Austrii i jest absolutnym liderem na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzy sieci placówek zostaną połączone UniCredit BA-CA UniCredit+BA-CA HVB UniCredit+HVB 10 Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem

11 Jako część Grupy UniCredit oferujemy naszym Klientom sieć placówek w 19 krajach i pełną ofertę międzynarodowego banku o dużym formacie. Chcemy opierać swoją działalność na różnorodności naszych lokalnych banków zależnych, jak również łączyć ze sobą zdobytą wiedzę, skoncentrować produkcję i wykorzystać walory lokalizacyjne naszej sieci placówek łącząc się w prawdziwie europejski Bank. Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt, odpowiedzialny w Management Committee Banku UniCredit za pion CEE. Ambicje Grupy UniCredit wykraczają jednak poza granice samego tylko osiągnięcia wielkości i poszerzenie regionalnego obszaru działalności: chcemy stać się przedsiębiorstwem europejskim o silnym regionalnym zakorzenieniu, jedną wielką całością składającą się z ponadregionalnej działalności, międzynarodowego rynku finansowego i lokalnej opieki nad Klientami. Opieramy się przy tym na rosnącym duchu wspólnoty naszej Grupy, idącym w parze z naszymi wartościami, na międzynarodowym zespole menadżerów, wymianie i otwartości, jak i na zaangażowaniu pracowniczek i pracowników naszych lokalnych banków a tym samym na jedności i różnorodności. Bank Austria Creditanstalt podziela ten tok myślenia i te ambicje i z tego powodu jak najlepiej zintegruje się w nowej Grupie. Przede wszystkim jednak, będziemy mogli zaoferować naszym Klientom czy to w Austrii, czy w CEE znacząco większe możliwości. Przekonywująca logika przemysłowa Poprzez połączenie z Grupą UniCredit, znaleźliśmy się na szczycie dalekosięgającej przemiany europejskiego sektora bankowego, której zasięg jeszcze nie wszędzie został rozpoznany. Usługodawcy finansowi zaliczają się na wewnętrznym rynku europejskim do najmniej skoncentrowanych branży. W przeciwieństwie do tego przemysły kluczowe na drugim końcu tej podziałki już od dawna są bardzo skoncentrowane i zorganizowane pod względem ponadregionalnego podziału pracy. Europejski rynek finansowy jest jeszcze z całego szeregu powodów bardzo fragmentaryczny, choć powinien oferować gospodarce wydajną i przenikalną infrastrukturę. Przy tym jasne jest, że również banki podlegają tej samej ekonomicznej racjonalności co przemysł. Również tutaj istnieją walory wypływające z wielkości economies of scale and scope, również tutuaj można produkować przy pomocy platform ponadregionalnych. Nie dotyczy to wyłącznie pojawienia się na światowym rynku finansowym, lecz również lokalnej działalności detalicznej. Nawet biorąc pod uwagę różnorodność w zakresie przyzwyczajeń konsumpcyjnych i uwzględniając lokalne struktury gospodarcze, przyznać trzeba, że działalność bankowa jest do siebie wszędzie bardzo zbliżona. Z tego powodu coraz bardziej kierujemy się wzorcami przemysło- wymi. Banki konkurują z innymi, przede wszystkim o ten sam kapitał, i mają za zadanie osiągnąć nadwyżkę z zysku z kapitału, która odpowiada ich profilowi ryzyka. Ten trwały wzrost wartości wymaga docelowej lokaty kapitału, przede wszystkim jednak jednego: Postępu produkcyjności i wzrostu rozwoju. Nowa Grupa Banków ukierunkowana jest na obydwa te aspekty: wzrost i produkcyjność. Dlatego też osiągać będzie stały wzrost wartości zarówno na rynkach dojrzałych jak i na młodych rynkach wschodzących w Europie Środkowo-Wschodniej. UniCredit przejął wiodącą rolę w Niemczech, Włoszech i Austrii, przez co zakorzeniony jest w jednym z odnoszących największe sukcesy gospodarcze i najbardziej ze sobą połączonym regionie Europy. Obejmuje on zwłaszcza Włochy Północne jako kraj z którego pochodzi UniCredit, Bawarię jako ojczyznę HVB i Austrię jako kraj ojczysty Banku Austria Creditanstalt. W tym dużym regionie osiedliły się liczne najważniejsze europejskie gałęzie przemysłu, w postaci korzystnej różnorodności dużych i małych przedsiębiorstw, centr aglomeracji i peryferyjnych usługodawców. PKB kształtuje się tutaj na ok. 17 % powyżej średniej starych krajów członkowskich UE (UE-15). Dojrzałe rynki podstawowe odgrywać będą również w przyszłości strategiczną rolę. Równocześnie te trzy kraje ojczyste Grupy UniCredit są miarodajnymi partnerami gospodarczymi dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich. Tym samym obroty w handlu zagranicznym tych trzech krajów z CEE wynoszą przeszło 300 mld. Odpowiada to 14 % ogólnych obrotów i 30 % po stronie Krajów CEE. W obrębie Europy Środkowo-Wschodniej nowa Grupa prowadzi działalność operacyjną w 16 krajach (łącznie w 19 krajach). Jeszcze przed dokonaną fuzją, zarówno BA-CA i HVB, jak i Uni- Credit należały do ważnych aktorów tych dynamicznie rozwijających się gospodarek narodowych nowej Europy. Łącząc się przejęły więc niepodważalną wiodącą rolę w tym regionie posiadając dwa razy większą sumę bilansową i dwa razy wiącej placówek bankowych niż następny pod względem wielkości konkurent. Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem 11

12 Im większe perymetry, tym większa różnorodność Nowa Grupa jest liderem na rynku w trzech krajach, w sześciu znajduje się wśród pierwszych trzech, a w dziesięciu krajach należy do największych pięciu instytucji danych krajów (patrz schemat na następnej stronie). Gospodarka w tych krajach rozwija się ponadprzeciętnie, osiągając roczne stopy wzrostu pomiędzy 5 i 7 %. Jeszcze bardziej wzrastają w tym regionie wynagrodzenia. Już dzisiaj mamy tu do czynienia z powodu ulegających ciągłej poprawie standardów życiowych ze znacznym popytem na kredyty i lokaty, zwłaszcza, że cyrkulacja pieniądza coraz bardziej się nasila (stopień monetaryzacji). Lokata majątku wynosi jeszcze 43 % przychodów w porównaniu z 125 % w strefie Euro. Z konwergencji i wiążącym się z nią wzroście zamożności, wynika duży potencjał rozwoju. Jego wyczerpanie będzie jednym z najważniejszych zadań Banku Austria Creditanstalt w jego funkcji jako spółka holdingowa ds. CEE. Działalność i geograficzny podział nowej Grupy zostały więc szeroko rozprzestrzenione, przez co w lepszy sposób dokonać można podziału ryzyka wynikającego z działalności. Dotyczy to zarówno zestawienia portfeli kredytowych, jak i zestawienia przychodów z działalności operacyjnej. Praca w wielu regionach i wielu gałęziach działalności, stwarza swobodę organizacji, służącą docelowemu ustalaniu punktów ciężkości w dokonywanej ekspansji (i we wkładzie kapitału). Grupa UniCredit posiada oprócz wspomnianego perymetra regionalnego, cały szereg walorów konkurencyjności w tych gałęziach działalności, które z natury rzeczy posiadają charakter regionaleny: W zakresie Asset-Management Bank UniCredit zdobył doskonałą pozycję przy pomocy marki Pioneer, która stanowi dobre uzupełnienie naszych spółkek zależnych Capital Invest i AMG, jak i spółek zależnych HVB Activest i Nordinvest. W odniesieniu do bankowości inwestycyjnej, jak i do współpracy z wielonarodowymi koncernami, nasza Grupa dysponuje nie tylko konieczną pozycją na światowym rynku kapitałowym, lecz działa również w tym zakresie z wyjątkowym ukierunkowaniem na Klientów, posiadając przy tym ogromne doświadczenie w stosunku do Corporate-Finance i produktów strukturyzowanych. Na rynku wtórnym dla ryzyk kredytowych, Bank zalicza się posiadając inowacyjne rozwiązania ABS do najlepszych adresów. Walory te, które w tej chwili jeszcze dzielą się na różne części przedsiębiorstwa, mają w przyszłości zostać w obrębie całej Grupy skoncentrowane, w celu efektywniejszego wkładu kapitału i uproszczenia procesów. Następnym naszym celem jest, praca nad stworzeniem wspólnej infrastruktury technologii informatycznej. Zastosowane zostaną w odniesieniu do wszystkich Klientów, zgodnie z zasadą Best Practice, każdorazowo najlepsze procesy i najbardziej inowacyjne produkty w obrębie całej nowej Grupy. Opanowanie kompleksowości poprzez podział struktury zarządzania, lokalną odpowiedzialność za wyniki i jasne Governance UniCredit, będący wieloczęściowym bankiem uniwersalnym, osiągnął zarówno pod względem regionalnym jak i pod względem ilości oddziałów takie rozmiary, którym podołać można jedynie, posiadając jasne i przejrzyste struktury zarządzania. Jedną z podstawowych zasad jest przy tym jasna odpowiedzialność za osiągnięte wyniki jednostek działających operacyjnie, odpowiadająca zaleceniom łączących je pionów. Ma to na celu zaniechanie niejasnego podziału odpowiedzialności. Trzy najbardziej zamożne regiony Europy Bank Austria Creditanstalt: nr 1 w Austrii, 393 filie i udział w ryku w wys. 18% HVB: nr 1 w Bawarii, 390 filii (57% niemieckiej sieci filii należy do HVB) UniCredit: nr 1 w Północnych Włoszech, filii (73% włoskiej sieci bankowej należy do UniCredit) PKB na głowę w porównaniu ze średnią UE % 111% 128% 117% UE-15-ø Austria Północne Włochy Bawaria Wspólna Grupa 12 Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem

13 Wymagania i ukierunkowanie nowej Grupy UniCredit są dlatego międzynarodowe, ponieważ z jednej storny wszystkie banki dążą do tych samych nadrzędnych celów Grupy w oparciu o wspólne reguły, systemy sterowania i wartości. Przy tym, ukierunkowana na podział struktura, będąca zasadą organizacji, posiada w nowym koncernie znaczenie priorytetowe. Piony działalności ustalają wiążące zalecenia, które obowiązują wszystkie regionalne instytucje. Przy tym obowiązuje osiągnięcie: efektów synergii w obrębie kosztów i przychodów poprzez wspólne Best Practices, optymalizacja potencjałów produkcyjnych ( Fabryki produktów ), jak i racjonalizacja przecinających się lub podwójnych funkcji. Natomiast z drugiej strony, uwzględnić należy Regionalna różnorodność i ponad- różnorodne warunki językowe, prawne i kulturowe, w ten sam sposób, w jaki stanowi to regionalne piony wartość w Unii Europejskiej. Podobnie jak BA-CA, tak również UniCredit podkreśla już od dawna ważność regionalnej różnorodności. Grupa opiera swoją działalność na silnych markach o ukształtowanej tożsamości, mieszczących sią na różnych rynkach rodzimych. Wykorzystuje ona różnorodność talentów całego kontynentu. Wie, że relacje z Klientami są zawsze relacjami osobistymi i regionalnymi. W ten sposób cała Grupa profituje z walorów centralizacji i decentralizacji. Przeprowadzona fuzja wynika z jednoznacznego votum Akcjonariuszy. HVB i UniCredit oświadczyły w dniu 12 czerwca 2005 roku, wspólny zamiar sknocentrowania swoich sił, przedstawiając rynkowi kapitałowemu swoją wizję banku prawdziwie europejskiego. Połączenie przeprowadzone zostało w ramach kilku dobrowolnych ofert wymiany. Po zamknięciu oferty wymiany w Niemczech w dniu 18 listopada, Akcjonariusze HVB przyjęli w wys. 93,93 % kapitału ofertę UniCredit. Również wolni Akcjonariusze Banku Austria Creditanstalt zaakceptowali w większości ofertę wymiany akcji na akcje UniCredit (77,72 % akcjonariatu rozproszonego), przez co 94,98 % kapitału akcyjnego BA-CA znalazło się w bezpośrednim bądź pośrednim przez HypoVereinsbank posiadaniu UniCredit. Spółka Holdingowa UniCredit kierowana będzie przez Radę Adminitracyjną (Board of Directors) (jednoczłonkowa struktura kierownicza). Rada Administracyjna nowego Banku składa się z 24 członków i jest odpowiedzialna między innymi za strategiczne ukierunkowanie nowego Banku. Rada Administracyjna powołała w dniu 18 listopada 2005 roku prezesa Zarządu (Chief Executive Officer, CEO) i Management Committee, który ma doradzać CEO i wdrażać decyzje związane z zarządzaniem, które podejmowane będą przez CEO w porozumieniu z Management Committee. Management Committee przedkłada sprawozdania bezpośrednio CEO, a w jego skład wchodzą przewodniczący pionów Retail Banking, Private Banking/Asset Management, Corportes/SME, Multinationals/Investmentbanking, Central Eastern Europe i Commercial Real Estate, a także z Chief Financial Officer (CFO), Chief Risk Officer (CRO) i kierowników z Global Banking Services, Human Resources, Integracji i działalności w Niemczech. Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt, dr Erich Hampel jest w Management Committee odpowiedzialny za pion CEE. Struktura kierownicza nowej Grupy wiodący na rynku wschodzącym CEE Lider na rynku Top 3 Top 5 Ranga n. i. ~10 n. i. Udział w rynku w % według sumy bilansowej 1) 26% 24% 21% 24% 9% 12% 2) 10% 8% 6% 6% 6% 4% 3) 2% 1% Chorwacja Bułgaria Polska Bośnia i Rumunia Turcja Słowacja Czechy Serbia Słowenia Węgry Kraje Hercegowina Nadbałtyckie Rosja Ukraina Bank Austria Creditanstalt UniCredit HVB Ww. dane opierają się na aktualnie dostępnych informacjach; obliczenia udziału w rynku dokonane przez UniCredit i HVB mogą opierać się na różnych definicjach leżących u ich podstaw danych. 1) HVB Splitska banka d.d. oddany do sprzedaży / 2) Łącznie z 50% Yapl ve Kredi Bankasi / 3) Średnia udziałów w rynku w Estonii, na Łotwie i Litwie. Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem 13

14 Porozumienie Akcjonariuszy dot. statusu BA-CA w Grupie UniCredit Bank Austria Creditanstalt jako CEE-Holding Już podczas zapowiedzi dokonania połączenia, Bankowi Austria Creditanstalt przydzielona została z jednej strony znacząca rola w ogólnym koncepcie nowego Banku jako spółka holdingowa ds. działalności w CEE. Z drugiej strony jednak, musiała zostać stworzona możliwość pogodzenia prawnych form przedsiębiorstw z zasadami organizacji poszczególnych działów. W tym celu musiało zostać dopasowane tzw. Porozumienie Zasadnicze, które obejmuje również Umowę Banku Regionów. Umowy te zawarte zostały w roku 2000 pomiędzy HypoVereinsbank, byłym Bankiem Austria, Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten AVZ (Prywatna Fundacja ds. Zarządzania Prawami Udziałów) i Betriebsratsfonds (Fundusz Rady Zakładowej) Banku Austria, i określają zadania BA-CA w Grupie HVB. Po przejęciu Grupy HVB przez Grupę UniCredit, strony umowy dokonały w marcu 2006 roku nowego zdefiniowania w nowej umowie przyszłej roli BA-CA w Grupie UniCredit. Okres trwania tej umowy wynosi dziesięć lat. Porozumienie przewiduje, co następuje: BA-CA przejmie funkcję Sub-Holdingu ds. działalności UniCredit Group w Europie Wschodniej. Zarządza on w obrębie rozporządzeń Grupy UniCredit siecią banków Grupy w tym regionie. Nie dotyczy to działalności w Polsce, którą zarządzać będzie bezpośrednio UniCredit. Odpowiedzialność za Turcję jest w tej chwili jeszcze sprawdzana. BA-CA przejmie spółki zależne i filie należące do UniCredit i do HypoVereinsbank w tym regionie. UniCredit opracowuje obecnie przyszłą strukturę swoich działań w zakresie bankowości inwestycyjnej na całym świecie. Myśli się również o skoncentrowaniu działań Grupy w celu dalszego wzmacniania jej siły przebicia na rynku. Na wypadek, gdyby działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej Banku BA- CA miała zostać zintegrowana w nowo utworzonej na szczeblu Grupy jednostce ds. bankowości inwestycyjnej, wówczas Bank BA- CA będzie miał udział w dochodach tej jednostki. Działalności w zakresie Asset Management Grupy UniCredit połączone zostaną pod jednym dachem. BA-CA dokona dlatego transferu swoich obydwóch spółek Capital Invest i Asset Management (AMG) do odpowiedniej jednostki koncernu. UniCredit Group stawia na jasne i przejrzyste struktury, o jasnym podziale odpowiedzialaności za zarządzanie. Akcjonariusze porozumieli się, że możliwe będzie po upływie piątego roku obrotowego od chwili zawarcia porozumienia i przy zachowaniu odpowiednich warunków dot. transferu pracowników, przekazanie działalności bankowej w Austrii własnemu bankowi austriackiemu, który stanie się stuprocentową jednostką zależną BA-CA. Miałoby to służyć wzmocnieniu działalności bankowej w Austrii. Celem Grupy jest dalsze wzmacnianie swojej pozycji na rynku w Austrii. Austria należy do rynków podstawowych Grupy UniCredit. W celu zagwarantowania statusu BA-CA jako banku austriackiego, zachowane zostaną zawarte w statucie BA-CA prawa do współtworzenia przysługujące Funduszowi Rady Zakładowej (Betriebsratsfonds) i Fundacji AVZ (AVZ-Stiftung) jest to fundacja z której powstał BA-CA na tak długo, dopóki istnieć będzie specjalna odpowiedzialność Fundacji AVZ i Gminy Wiedeń w stosunku do BA-CA. Nowa struktura właścicieli BA-CA znajdzie odzwierciedlenie w Radzie Nadzorczej. Zostało zapewnione, że Fundacja AVZ w przeciągu dziesięcioletniego trwania umowy otrzyma prawo do składania propozycji w odniesieniu do dwóch członków Rady Nadzorczej. Poczym może na czas trwania jej odpowiedzialności wyznaczyć jednego członka Rady Nadzorczej. Wybór Rady Nadzorczej umieszczony będzie w porządku obrad następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, planowanego na 4 maja 2006 roku. Realizacja: Integracja w pełnej kontynuacji Integracja w Grupie UniCredit odbywa się już na pełnych obrotach. Poprzez wprowadzenie nowego podziału koncernu, dojdzie do zmian w odniesieniu do relacji udziałów. W strukturze docelowej, UniCredi-Hodling utrzymywał będzie bezpośrednie udziały każdorazowo w Banku Austria Creditanstalt jak i w HVB. Podczas realizacji kolejnych kroków integracji w Austrii i CEE, korzystać będziemy z bogatych doświadczeń, zdobytych podczas dokonywania połączeń banków w ostatnich latach. Zaliczają się do tego nie tylko sprawdzone struktury zarządzania projektami, lecz również zasady otwartości i przejrzystości, a także Best Practice i obiektywność, przede wszystkim jednak priorytet współpracy z Klientami. Integracja w UniCredit przyniesie ze sobą również w obrębie BA- CA zmiany struktury zarządzania, jak i ewentualne przekazanie wykonania usług i sprzedaże, łączące się ze sterownaiem poszczególnymi pionami. Struktura i podział działalności na segmenty są już teraz bardzo podobne do tych w UniCredit, nawet jeśli z powodu naszych różnych wielkości, my mogliśmy zmierzać do większej integracji. Fakt, że podział Już teraz na piony jest wyraźny i uniwersalny, i że podobne struktury działalności Fabryki produktów dopasowane będą do siebie i skoncentrowane zgodnie z Best Practice, jest zgodny z nową misją Grupy i przynosi ze sobą efekty synergii, jak i większą wartość dla naszych Klientów. Z jednej strony dokonujemy dużego wkładu, zarówno w zakresie Asset- Management jak i bankowości inwestycyjnej, przy pomocy naszego Know-how, zwłaszcza w odniesieniu do CEE, ważnego dla Grupy UniCredit i jej Klientów, a z drugiej strony sami możemy skorzystać z dostępu do szerokiego spektrum produktów i usług dla naszych Klientów i w ten sposób ograniczyć ich korzystanie z innych instytucji. 14 Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem

15 Szczególną uwagę poświęcamy bez różnicy w BA-CA i UniCredit, rozwojowi personalnemu. Filarem prawdziwie europejskiego Banku jest międzynarodowy UniCredi-Managementteam, który wybraliśmy według Leadership Assessment, i który rozwijać będziemy dalej przez nasz program Executive Development jak i wymianę. Kryteria sukcesu dla pracującej ponadregionalnie i działającej jako Expatriates najlepszej kadry Wielonarodowy kierowniczej, zdefiniowaliśmy w następujący zespół menedżerów sposób: po pierwsze Know-how w odniesieniu do produktów i rynku jako warunek inowacyjności; po drugie umiejętności kierownicze (Leadership, Exekution, Committment) jako warunek trwałego sukcesu działalności; a po trzecie nasze wartości (integracja, ukierunkowanie na wzrost, umiejętność pracy w kolektywie, Diversity) jako warunek tworzenia zaufania. Innym równie ważnym filarem działalności są nasze współpracowniczki i współpracownicy w poszczególnych jednostkach. Pokrywające się cele i wartości Integracja Banku Austria Creditanstalt w Grupie UniCredit może być obecnie w pełni kontynuowana, ponieważ już do tej pory cele i zasady działalności operacyjnej w obydwóch Bankach prawie się od siebie nie różniły. W naszym ostatnim sprawozdaniu finansowym opisaliśmy dokładnie skoncentrowanie naszych celów. Możemy je w dalszym ciągu kontynuować w formie celów UniCredit, jak i sformułowanej Integrity Charter Banku UniCredit. Po pierwsze myślimy długoterminowo i dążymy do wzrostu wartości naszego przedsiębiorstwa, a to oznacza również poszczególnych jednostek. Możemy to osiągnąć przez rentowny rozwój, jak i docelową lokatę kapitału w naszej działalności podstawowej. Dlatego też dalej dążyć będziemy do ukierunkowanego na wartości sterowania, i we wszystkich zakresach działalności do średnioterminowego wzrostu zysku z kapitału własnego, który wyraźnie przewyższy koszty kapitału. Udało nam się w roku 2005 osiągnąć już w tym zakresie sukcesy i to nie tylko na szczeblu przedsiębiorstwa i pól działalności, lecz również w mikro sterowaniu. Z drugiej strony podstawą naszego samozrozumienia jest fakt, iż długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa może zostać osiągnięty jedynie, jeżeli będziemy po pierwsze rozumieli siebie jako Bank prowadzący do sukcesu naszych Klientów, których zapotrzebowania staną się wskaźnikiem naszych usług, a po drugie, jeżeli poprzez wykształcenie i wspieranie naszych pracowniczek i pracowników, będą oni w stanie wykonywać swoją pracę z radością i zgodnie z ich życiowymi planami; i po trzecie, jeżeli natrafimy na wysoką akceptację w naszych krajach i gminach jako dobry Corporate Citizen. Banki Grupy UniCredit w CEE Spółki zależne w CEE Banku Unicredit pod koniec 2005 roku: Bank Pekao Bank Pekao (Ukraina) Bulbank KOÇ Financial Services Koçbank Azerbaijan Yapl Ve Kredi Bankasi Yapl Kredi Bank Moscow Unibanka UniCredit Romania Zagrebačka banka UniCredit Zagrebačka banka Zivnostenska banka Spółki zależne w CEE Banku Austria Creditanstalt pod koniec 2005 roku: Banca Comercială Ion Tiriac Bank Austria Creditanstalt, Ljubljana Bank BPH Hebros Bank HVB Bank Biochim HVB Bank Czech Republic HVB Bank Hungary HVB Bank Romania HVB Bank Serbia and Montenegro HVB Bank Slovakia HVB Central Profit Banka HVB Splitska banka Nova banjalucka banka Spółki zależne w CEE Banku HVB pod koniec 2005 roku: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Athens Branch Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Tallinn Branch Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Vilnius Branch HVB Bank Latvia HVB Bank Ukraine International Moscow Bank Z UniCredit staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem 15

16 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt Członkowie Zarządu i ich kompetencje Piony Dystrybucja Klienci Korporacyjni Klienci Detaliczni i Biznesowi i Asset Management Group Finance i Zarządzanie Udziałami Erich Hampel Prezes Zarządu Willibald Cernko Stefan Ermisch Group Marketing & Communications Dystrybucja Austria Group Accounting & Tax Departament Badania Rynku Asset Management Produkty i Usługi Group Controlling Departament Prawny Business Transformation Sales Zarządzanie Udziałami i Rozwój Koncernu Group Human Resources Controlling Dystrybucji Relacje Inwestorskie Departament Audytu Wewnętrznego (składa sprawozdanie całemu Zarządowi) Ekonomia Koncernu i Analizy Rynkowe Segmenty sprawozdawczości z działalności Klienci Detaliczni Austria Klienci Detaliczni Austria Klienci Korporacyjni Austria Klienci Korporacyjni Austria Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne Koncerny Międzynarodowe Dystrybucja Klienci Detaliczni Austria Dystrybucja Klienci Korporacyjni Financial Institutions Public Sector Asset Management Klienci w zakresie Nieruchomości BA-CA Finanzservice Capital Invest Asset Management GmbH BANKPRIVAT Schoellerbank VISA-SERVICE BA-CA Leasing BA-CA Wohnbaubank BA-CA Real Invest CABET Holding BA-CA Private Equity CA IB Corporate Finance 16 Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt

17 Rynki Międzynarodowe Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) Międzynarodowa Działalność Korporacyjna Zarządzanie Ryzykiem Group ORG/IT & Operations Willi Hemetsberger Regina Prehofer Johann Strobl Robert Zadrazil Fixed Income CEE Group Credit Management Group ORG/IT Management Eastern Europe, Middle East and Africa Markets & Subsidiaries Strategic Position Management Koncerny Międzynarodowe International Trade Finance & Financial Institutions Corporate Finance & Public Sector Departament Restrukturyzacji Kredytów Strategiczne Zarządzanie Ryzykiem Treasury- and Securities Services Spółki Funkcyjne Nieruchomości Leasing Rynki Międzynarodowe Europa Środkowo-Wschodnia Centra Koroporacyjne FX Money Markets Fixed Income Credit Trading Strategic Position Management Equities Derivatives Financial Engineering Corporate and Institutional Sales Custody Brokerage Services Markets Research CA IB International Markets CA IB Securities Bank BPH HVB Bank Czech Republic HVB Bank Slovakia HVB Bank Hungary HVB Splitska banka Bank Austria Creditanstalt Ljubljana HVB Bank Romania Banca Comerciala Ion Tiriac HVB Bank Biochim Hebros Bank HVB Bank Serbia and Montenegro HVB Central Profit Banka Nova banjalucka banka Zarządzanie Udziałami BA-CA Export Finance Ltd. Bank Austria Cayman Islands Adria Bank AG Spółki Funkcyjne WAVE Solutions IT it Austria BA-CA Administration Services GmbH Domus Facility Management Banking Transaction Services s. r. o. Struktura organizacyjna Banku Austria Creditanstalt 17

18 Silna dynamika rozwoju gospodarki światowej przy dużych różnicach regionalnych Hossa ceny ropy naftowej tylko na krótko napawała niepewnością Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w roku 2005 Gospodarka światowa i rynki finansowe Gospodarka światowa odnotowała po silnej ekspansji roku ubiegłego, również w 2005 roku wzrost rzeczywisty o 4 1 /2 %, który był większy od swojej długoletniej średniej (3 1 /2 %), choć wypadł bardzo zróżnicowanie pomiędzy i w obrębie dużych regionów na świecie. W Europie ze względu na problemy strukturalne, miała miejsce w dalszym ciągu słaba dynamika rozwoju, za wyjątkiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Europy Południowo-Wschodniej, w których kontynuowano ożywiony proces nadrabiania. W przeciwieństwie do tego, w dużych pod względem powierzchni krajach azjatyckich, a przede wszystkim w Chinach i Indiach, odnotowano boom gospodarczy o stopach wzrostu sięgających do 10 %. Kryje się za tym długoterminowy i silny trend, łączący się z przystąpieniem azjatyckich gospodarek narodowych do globalnego podziału pracy. Powstałe tam rynki wschodzące powiększają globalną gospodarkę światową o siłę roboczą w liczbie 200 milionów osób (licząc w parytecie do siły nabywczej), i stanowią już teraz połowę światowego produktu społecznego. W roku 2005 kraje te wywarły wpływ na gospodarkę światową, zarówno w zakresie podaży jak i popytu. Przy wysokim procentowym udziale oszczędzania środków, kraje te skumulowały niesamowite rezerwy dewizowe, awansując tym samym na dyktujących rozwój inwestorów międzynarodowych. Zwiększony przez to światowy popyt na energię i surowce przemysłowe, przyczynił się w roku 2005 do pełnego wykorzystania podaży. W obliczu utworzenia małych rezerw, przede wszystkim surowej ropy naftowej i surowcowych produktów, wystarczyły już tylko małe lokalne zakłócenia czy to napięcia geopolityczne lub sabotaże, czy też kataklizmy bądź awarie techniczne aby notowania kursów akcji zwyżkowały. Ceny surowej ropy naftowej osiągnęły pod koniec marca swój pierwszy wyż wynoszący 57 $/bl., a w obliczu pustoszących w Zatoce Meksykańskiej huraganów - swoją najwyższą wartość roczną wynoszącą pod koniec sierpnia 68 $/bl. Nawet jeśli hossa ceny ropy naftowej jeszcze w pierwszych miesiącach 2005 roku wywoływała obawy inflacji i recesji, to w dalszym przebiegu roku stało się jasne, że przeniesienie tych impulsów cen nie wywrze zbyt dużego wpływu. Globalne łączenie się produkcji na świecie (i to nie tylko konkurencja ze strony rynków wschodzących), nie pozwoliło na zbytnie ustalanie cen i płac. Natomiast ponownie lokowane nadwyżki eksporterów ropy naftowej, w tym również Rosji, a także azjatyckich gospodarek narodowych, przyczyniły się do tego, że na rynkach finansowych udało się również w roku 2005, odciągnąć uwagę od występujących na nich dużych fundamentalnych wahań równowagi. Mająca miejsce na świecie nadmierna wypłacalność, doprowadziła z jednej strony do rekordowo niskich odsetek długoterminowych, a z drugiej strony do przyspieszenia w licznych krajach wzrostu cen za Boom w Azji Południowo- Wschodniej, stagnacja w Europie, silny wzrost gospodarczy w USA. Hossa ceny ropy naftowej pod kontrolą. majątek (zwłaszcza w ocenie nieruchomości). W związku z tym, amerykański bank emisyjny wycofywał się stopniowo ze swojej ekspansywnej polityki pieniężnej (dokonując tego w sumie w 14 etapach, rozpoczynając od połowy 2004 roku przy 1% a kończąc na 4,50 %). Łączyło się to jednak z silnym zwiększeniem w ciągu roku, przewagi odsetek w USA w odniesieniu do odsetek Euro: w przypadku lokat trzy miesięcznych z 41 do 209 punktów bazowych, pomimo, że również EZB (Europejski Bank Centralny) ponownie podwyższył w grudniu po dwóch i pół roku, odsetki ustalane dla orientacji innych banków, a w przypadku 10 letnich zysków Benchmark z 63 do 105 punktów bazowych. Wyższe spready odsetek w roku 2005 były znaczącą podporą dla dolara amerykańskiego, którego wartość zwiększyła się przy dużych wahaniach w przeciągu roku o 15 % w stosunku do Euro i Yena. Lepszy rozwój w porównaniu z rokiem ubiegłym, odnotowano w roku 2005 również w zakresie pożyczek wysoko oprocentowanych. Jedynie w okresie od marca do maja doszło po ujawnieniu problemów finansowych amerykańskich koncernów samochodowych do przejściowego załamania w odniesieniu do Corporate Bonds, które odbiło się również na pożyczkach Emerging Markets. Credit-Spreads wzrosły o 1 punkt procentowy (rating BBB), po czym tak samo szybko się ustabilizowały. Przedsiębiorcy w Europie zakończyli optymalizację swoich struktur bialansowych. Zwiększona wypłacalność, liczne połączenia przedsiębiorstw, z historycznego punktu widzenia raczej niskie oceny, jak i duża rentowność z dywidendy, uczyniły europejskie rynki akcyjne atrakcyjnymi dla inwestorów międzynarodowych (DJ EuroSToxx + 23 %). Giełdy CEE (Indeks CECE + 45 %) i ATX (+ 51%) znalazły się ponownie wśród najlepszych pod względem rozwoju. Rozwój naszych rynków podstawowych Austria znalazła się w roku 2005 w sytuacji pomiędzy strukturalnym osłabnięciem wzrostu znaczących europejskich gospodarek narodowych (przede wszystkim w Niemczech i Włoszech) a impulsami wzrostu pochodzącymi z krajów CEE. Po słabej pierwszej połowie roku, doszło do ożywienia się popytu na eksport i w konsekwencji również koniunktury przemysłowej. W dalszym przebiegu roku, wzrost ten zwiększył się do prawie 3 % (annualizowany) i wynosił w średniej rocznej 1,9 %. Konsumpcja prywatna była wprawdzie słaba, lecz pod koniec roku uległa poprawie dzięki malejącej stopie inflacji. Kompresja marż w klasycznej i wpływającej na bilans działalności bankowej, utrzymywała się zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów do samego końca. Z powodu wysokiej wypłacalności, doszło do ponownego zwiąkszenia lokat przedsiąbiorstw o ok. 10 %, a także popyt na kredyty ze strony przedsiębiorstw uległ małemu zwiększeniu (+ 4 %). W przeciwieństwie do tego, bardzo silny wzrost odnotowano w odniesieniu do kredytów 18 Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w roku 2005

19 Wzrost gospodarczy w Austrii powyżej średniej w porównaniu z piętnastką państw UE; Działalność bankowa pod wpływem niskiego oprocentowania. Silny wzrost gospodarczy w CEE, jak i dalsze postępy w obrębie stabilizacji i konwergencji. Przyspieszona monetaryzacja, posiadająca jeszcze duże potencjały Wzrost gospodarczy rzeczywisty PKB w % w por. z ub. rokiem CEE Austria 2 Strefa Euro prywatnych (+ 6 %) i to pomimo małej konsumpcji spowodowanej niskim oprocentowaniem. Wzrost przypadków upadłości przedsiębiorstw 1 USA o 12 %, sprowadza się do faktu zakładania w ostatnich latach bardzo wielu nowych firm, zwłaszcza małej i średniej wielkości. Pasywa z przypadków upadłości zmniejszyły się do 2,4 mld (wartość średnia 2,8 mld w ostatnich pięciu latach) i stanowiąc 0,97 % produktu krajowego brutto, osiągnęły swoją najniższą wartość od 15 lat. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) osiągający 4 %, był pomimo trudnych warunków ramowych, trzykrotnie większy niż w krajach Strefy Euro. Po powściągliwym początku roku, który odzwierciedlał częściowo silną dynamikę roku Cena ropy naftowej Brent, USD/bl. akcesji do UE 2004, druga połowa roku znowu w pełni odpowiadała obrazowi rynku dobrze się rozwijającego. Na największym rynku tej grupy krajów, w Polsce, doszło do zwiększenia konsumpcji prywatnej, a w pozostałych nowych krajach członkowskich UE w Europie Środkowo-Wschodniej (na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Słowenii) mające miejsce ożywienie rozwoju zawdzięcza się gospodarce zagranicznej. Nowe państwa członkowskie UE dobrze wykorzystują swoją pozycję konkurencyjną. Po ich wejściu na rynki w krajach Strefy Euro które ciężko walczyły ze słabnącym 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 Ponowna aprecjacja dolara amerykańskiego USD na jedno Euro invers, pokazuje aprecjację i deprecjację USD w stosunku do Euro rozwojem zdobywają obecnie z powodzeniem również rozwijające się rynki nowych państw członkowskich UE, Rosji i Ukrainy. W międzyczasie doszło do dalszej intensyfikacji gospodarczej współpracy pomiędzy europejskimi rynkami wschodzącymi. Konwergencja monetarna rozwijała się w roku 2005 skokowo. Na stabilizację cen wpłynąła pomimo rozwoju cen ropy naftowej przede wszystkim rosnąca w handlu konkurencja. Stopa inflacji w krajach członkowskich UE wynosiła tylko 2,5 % po 4,2 % w roku Kursy akcji i Corporate Spreads DJ EuroStoxx (podziałka prawa) Zwiększone ryzyko w odniesnieniu do pożyczek dla przedsiębiorstw (FTSE BBB rated, Eurobonds w punktach bazowych) Polska, Czechy i Słowenia spełniają tym samy kryterium z Maastricht odnoszące się do przejęcia waluty Euro. W parze z malejącą inflacją i wysokimi przypływami kapitału, malało również (długoterminowe) oprocentowanie, przez co za wyjątkiem Węgier, wszystkie 5 państw CEE, również w tym zakresie spełniło wymogi z Maastricht. Stabilizacja w połączeniu z perspektywą rozwoju sprawiły, że giełdy w CEE należą do najlepszych w Europie. Z tego powodu zwiększyła się wartość walut tych krajów w stosunku do Euro, w Polsce, Czechach i Rumunii w przebiegu roku nawet o przeszło 5 %. Rynki banków w CEE (przy 15 % wzroście) dynamiczne również w Kredyty w walucie krajowej > o 21%, lokaty o 15 % (strefa 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Zmiany stóp procentowych w % w roku 10 letnie US-Treasury Bonds 10 letnie pożyczki Euro-Banchmark 3 miesięczne lokaty Euro Stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego (EZB) Euro: 8 % b. 6 %). Wzrost popytu na kredyty prywatne (33 %). Przy ich śr. wolumenie na osobę poniżej 1000, b. 15 % PKB nadal 1, duży potencjał do wyczerpania (strefa Euro b. 52 %). Makroekonomiczne tło działalności branży bankowej w roku

20 Raport o sytuacji Grupy BA-CA Przegląd ogólny Rekordowy wynik finansowy w roku 2005: 1,3 mld zysku brutto, osiągnięty zgodnie z planem pomimo wysokich nakładów specjalnych/ jednorazowych w 4 kwartale. Liczne starania o trwały wzrost osiąganych wyników. Bank Austria Creditanstalt kontynuował swój pozytywny rozwój lat ubiegłych, osiągając w roku 2005 rekordowy wynik finansowy: Wynik na działalności operacyjnej w ostatnich pięciu latach ulegał z roku na rok poprawie, już tylko z roku 2004 na 2005 o 21% do 1,142 mld. Zysk netto roku obrotowego wzrósł o 60 % do mln, po odliczeniu udziałów mniejszości o 58 % do 964 mln. Zysk na jedną akcję wzrósł z 4,14 w roku 2004 po uwzględnieniu efektów pierwszego zastosowania, zmienionych i nowych MSSF do 6,56. Od momentu wejścia na giełdę w dniu 8 lipca 2003 roku kapitalizacja rynkowa i tym samym wartość Banku zwiększyła się z 4,3 mld do 13,8 mld pod koniec 2005 roku. Bank BA-CA zalicza się przez to na giełdzie do trzech najwyżej ocenianych przedsiębiorstw austriackich. Dynamiczny rozwój osiąganych zysków i kapitalizacji rynkowej odzwierciedlają z jednej strony silny wzrost rentowności, a z drugiej zaufanie rynku kapitałowego w wydajność Grupy. Dobre wyniki roku 2005 są potwierdzeniem konsekwentnego nastawienia Banku na wzrost ukierunkowany na wartości i docelowy wkład kapitału, stałą poprawę przychodów i wzrost wydajności w ostatnich pięciu latach: Po przeprowadzonej konsolidacji w Austrii (zakończonej fuzją BA i CA w roku 2002), miała miejsce integracja spółek zależnych HVB i BA-CA w CEE (przede wszystkim w latach 2001 i 2002). W ostatnich dwóch latach postawiliśmy na ekspansję w obrębie najbardziej wydajnych zakresów działalności, przy jednoczesnym dokonaniu racjonalizacji naszej opieki nad Klientem w obrębie bankowości detalicznej, jak i procesów mających miejsce na zapleczu współpracy z Klientem. W ramach naszego planowania średnioterminowego, obwieściliśmy w naszym ostatnim sprawozdaniu rocznym, zamiar osiągnięcia w roku 2005 celu wypracowania zysku brutto z działalności w wys. powyżej jednego miliarda. W naszym wrześniowym śródrocznym sprawozdaniu finansowym, przewidzieliśmy w odniesieniu do rynku kapitałowego, osiągnięcie zysku brutto z działalności w roku 2005 w wys. powyżej 1,3 mld, zwracając przy tym uwagę na fakt, że w sprawozdaniu rocznym będzie należało jeszcze uwzględnić dodatkowe rezerwy na przedsięwzięcia związane z restrukturyzacją i nadal nie skonkretyzowane nakłady specjalne, łączące się z naszą integracją w Grupie UniCredit. I nawet po uwzględnieniu tych nakładów specjalnych, osiągnęliśmy nasz cel roczny, wypracowując zysk brutto z działalności w wys. dokładnie 1,301 mld. Poprawa wyniku w porównaniu z rokiem 2004 wynosi 443 mln lub 52 %. Już Roczny cel zysku brutto w tylko w samym czwartym kwartale wys. 1,3 mld dokładnie osiągnięty pomimo zaksięgowaliśmy, między innymi na cele nakładów specjalnych przygotowania koncernu do przyszłych wymagań, jakie przyniesie ze sobą integracja w Grupie UniCredit, 143 mln w pozycji nakładów specjalnych bądź jednorazowych. Bez uwzględnienia tych działań, wyliczony zysk brutto wynosiłby mln. Rozwój wyników ostatnich lat 2005 Ogólny przegląd roczny mln mln pro forma Zysk brutto po uwzględnieniu efektów jednorazowych Zysk ze sprzedaży Investkredit Zysk ze sprzedaży Tiriac-Wymiana akcji Dodatkowe rezerwy na ryzyko kredytowe Rezerwy na koszty restrukturyzacji 25 Nakłady specjalne Integracja w UniCredit Wykazany zysk brutto Wynik na działalności operacyjnej Zysk netto roku obrotowego 20 Raport o sytuacji Grupy BA-CA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu Wiedeń 19 maja 2004 r. Chronologia wejścia giełdowego BA-CA Zapowiedź IPO

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Markus Prachensky, Bez tytułu, 1984, zbiór dzieł sztuki BA-CA

Markus Prachensky, Bez tytułu, 1984, zbiór dzieł sztuki BA-CA Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2007 Markus Prachensky, Bez tytułu, 1984, zbiór dzieł sztuki BA-CA Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2007 Bank Austria Creditanstalt

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006 Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki akcji 1 kw. 2006 2005 +/ Kurs na koniec okresu 106,00 93,99 12,8 % Kurs najwyższy/najniższy (Intraday)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r.

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r. Grupa Nordea na świecie i w Polsce Gdynia, 01.09.2011 r. Nordea stwarzamy możliwości Naszą misją jest stwarzanie możliwości naszym klientom, pracownikom, akcjonariuszom. Cele naszych Klientów są istotą

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do roku Wałbrzych, 12 czerwca 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 3 2. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 kwietnia 2016 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa Comarch 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 04 marca 2008, Warszawa Wyniki finansowe Q1 Q4 2007 Q1-Q4 2007 Q1-Q4 2006 Przychody 581 455 (wzrost o 18%) 491 550 Zysk operacyjny 44 921 45 551 Zysk netto 43

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2015 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. 25 marca 2016 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. PROTOKÓŁ ZMIAN. Prospekt emisyjny

Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. PROTOKÓŁ ZMIAN. Prospekt emisyjny Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. PROTOKÓŁ ZMIAN Prospekt emisyjny Wstęp, str. 1 Podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 Prawa o Publicznym Obrocie w stosunku do BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników H1 2017

Prezentacja wyników H1 2017 Prezentacja wyników PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE Duży

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo