Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR"

Transkrypt

1 LOGO ZAG Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku angielskim. ETA-14/0345 Z Nazwa handlowa: Trade name: Anchor Właściciel aprobaty: Holder of approval: Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: Generic type and use of construction product: Zakład produkcyjny Manufacturing plant: Kotwa rozprężna ze stali ocynkowanej, o kontrolowanym momencie dokręcania w rozmiarach M6, M8, M10, M12 i M16, do użytku w betonie. Zakład produkcyjny nr 2 Torque-controlled expansion anchors in sizes M6, M8, M10,M12 and M16 for use in concrete Manufacturing Plant No 2 Niniejsza aprobata zawiera: Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna wydana jest wg Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011, na podstawie This European Technical Assessment is issued in according to Regulation (EU)No 305/2011, on the basis of 14 stron w tym 11 Załączników, które są integralną częścią dokumentu. 14 pages including 11 Annexes which form an integral part of the document. Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 001 część 1 I 2, wydanie 2013 stosowane jako EAD Guideline for European Technical Approval ETAG 001 part 1 and 2, edition 2013, used as EAD Tłumaczenie na inne języki niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej wydanego dokumentu oraz powinny być oznaczone, iż jest to tłumaczenie. powinny w pełni odpowiadać wersji oryginalnej Posługiwanie się niniejszą Europejską Oceną Techniczną, włącznie z przekazywaniem jej drogą elektroniczną, musi odbywać się w całości (wyłączając poufne Załącznik(i) opisane poniżej). Jednakże częściowe powielanie może odbyć się za pisemną zgodą Jednostki wydawczej Europejską Ocenę. W przypadku częściowego powielenia aprobaty, powstały dokument należy oznaczyć jako kopię częściową.

2 Strona 2 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. II SZCZEGÓLOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Techniczna definicja wyrobu Kotwa w rozmiarach M6, M8, M10, M12 i M16 wykonana jest ze stali ocynkowanej, która umieszczana jest w wywierconym otworze i zakotwiona poprzed kontrolowany moment dokręcający. Rysunki i opis kotwy podane są w Załączniku A. 2 Opis zamierzonego stosowania Wytrzymałości produktu podane w Rozdziale 3 są ważne jeśli kotwa jest użyta zgodnie ze specyfikacją i warunkami opisanymi w Załączniku B. Warunki przyjęte w nieniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej opierają się na założeniach o zamierzonej żywotności takiej kotwy rzędu 50 lat. Wskazań dotyczących żywotności nie należy interpretować jako gwarancji udzielonej przez producenta, a raczej jako pomoc w wyborze odpowiedniego produktu w odniesieniu do przewidywanej, ekonomicznie uzasadnionej żywotności wykonywanych robót. 3 Wytrzymałość produktu oraz odniesienia do metod użytych do niniejszej oceny 3.1 Nośność i stateczność (Wymagania Podstawowe 1) Podstawowe charakterystyki nośności i stateczności kotwy wymienione są w Załączniku C1 do C Bezpieczeństwo na wypadek ognia (Wymagania Podstawowe 2) Podstawowe charakterystyki bezpieczeństwa na wypadek ognia wymienione są w Załączniku C5 3.3 Higiena, zdrowie oraz otoczenie (Wymagania Podstawowe 3) W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej, związanych z substancjami niebezpiecznymi, mogą obowiązywać wymagania odnoszące się do wyrobów, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskiej prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień Rozporządzenia, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie. 3.4 Bezpieczeństwo użytkowania (Wymagania Podstawowe 4) W przypadku podstawowych wymagań bezpieczeństwa użytkowania obowiązują te same kryteria jak dla wymagań nośności i stateczności. 3.5 Zabezpieczenie przed hałasem (Wymagania Podstawowe 5) Nie dotyczy 3.6 Oszczędność energii i izolacja cieplna (Wymagania Podstawowe 6) Nie dotyczy 3.7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Wymagania Podstawowe 7) Dla zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych wytrzymałość tego produktu nie została określona. 3.8 Ogólne apekty odnoszące się do przydatności zastosowania Trwałość i przydatność użytkowa będą zapewnione tylko wtedy, kiedy zostaną zachowane warunki zamierzonego zastosowania opisane w Załączniku B1. 4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) z odniesieniem do postawy formalnej Zgodnie z Decyzją 96/582/EC Komisji Europejskiej 1, ma zastosowanie system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz: Załącznik V do Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011) podany w poniższej tablicy. 1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254 of

3 Strona 3 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Product Przeznaczenie Poziom lub klasa System Kotwy metalowe do stosowania w betonie Do mocowania i/lub podparcia betonowych elementów konstrukcyjnych (mających wpływ na stateczność obiektów) lub ciężkich elementów Szczegóły techniczne niezbędne do wprowadzenia systemu AVCP, zgodnie z odpowiednim EAD Producent powinien prowadzić ciągłą, wewnętrzną kontrolę produkcji produktu objętego aprobatą. Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta powinny być udokumentowane w sposób systematyczny, w formie pisemnych zasad i procedur, w tym zapisy z wykonywanych czynności. Kontrola produkcji zakładu powinna zapewnić, iż produkt jest zgodny w niniejszą Europejską Oceną Techniczną. Producent może zastosować tylko surowce, o których mowa w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej. Kontrola produkcji zakładu powinna odbywać się zgodnie z Planem Kontroli, który stanowi część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej. Plan Kontroli 2 zapisany jest w kontekście systemu kontroli produkcji zakładu realizowanego przez producenta i zdeponowany w Słoweńskim Instytucie Budownictwa i Inżynierii Lądowej (ZAG Ljubljana). Wyniki kontroli produkcji zakładu powiny być zapisane i oceniane zgodnie z zapisami w Planie Kontroli. Na podstawie umowy producent powinien zaangażować notyfikowaną jednostkę w odniesieniu do zadań, o których mowa w punkcie 4 w dziedzinie kotew w celu realizacji zadań określonych w punkcie 5.2. W celu realizacji zadań określonych w punkcie 5.2 producent na podstawie umowy powinien zaangażować jednostkę notyfikowaną w odniesieniu do zadań, o których mowa w punkcie 4. W tym celu Plan Kontroli opisany w punkcie 5.1 i 5.2 powinnien być przekazany zaangażowanej jednostce notyfikowanej przez producenta. Producent powinien wystawić Deklarację Zgodności, zapewniając, iż budowa produktu jest zgodna z postanowieniami niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej. 5.2 Zadania jednostki notyfikowanej Jednostka notyfikowana powinna zachowywać istotne punkty swoich działań zdefiniowanych w Załączniku V Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 dla systemu 1, a wyniki i wnioski powinna odnotować w pisemnym spawozdaniu. Jednostka notyfikowana, zaangażowana przez producenta, powinna wydać Certyfikat Zgodności WE potwierdzający zgodność produktu z niniejszą Europejską Oceną Techniczną. W przypadku, gdy przepisy Europejskiej Oceny Technicznej oraz Planu Kontroli nie są spełnione, jednostka notyfikowana powinna wycofać Certyfikat Zgodności oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Słoweński Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej (ZAG Ljubljana). Wydano w Ljubljana dnia Podpisano przez: Franc Capuder, M.Sc., Inżynier Badań Kierownik Działu TAB 2 Plan Kontroli jest częścią poufną dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej i nie publikowaną łącznie z EOT. Wydana może być tylko jednostce notyfikowanej lub innym organizacjom zaangażowanym w procedurze certyfikacji zgodności.

4 Strona 4 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Typ L ze śrubą Oznaczenie: Znak identyfikacyjny producenta nazwa handlowa kotwy nominalna średnica wiertła / max grubość elementu mocowanego (oraz linia dla minimalnej głębokości zakotwienia i max grubość elementu mocowanego) Np. FM-ATS Ø15/20 Typ P z prętem gwintowanym Typ C z łbem stożkowym Tuleja dla rozmiaru M16 L t fix d 0 h nom h ef d f h 1 h min T inst = długość kotwy (mm) = grubość elementu mocowanego (mm) = nominalna średnica otworu (mm) = minimalna głębokość zakotwienia(mm) = efektywna głębokość zakotwienia (mm) = średnica otworu w elemencie mocowanym (mm) = głębokość otworu (mm) = minimalna grubość betonu (mm) = moment dokręcający (Nm) Charakterystyka produktu Produkt i zamierzone stosowanie Załącznik A1

5 Strona 5 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. 1 Stożek 2 Tuleja rozporowa 3 Tuleja tworzywowa 4 Tuleja dystansowa 5 Podkładka 6 Śruba z łbem heksagonalnym 7 Nakrętka heksagonalna 8 Pręt gwintowany 9 Śruba z łbem stożkowym Charakterystyka produktu Produkt i komponenty Załącznik A2

6 Strona 6 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela A1: Materiały Część kotwy Materiał 1 Stożek Stal utwardzana EN ) 2 Tuleja rozporowa M6 M12 stal utwardzana EN ) + M16 stal EN ) 3 Tuleja tworzywowa Pa6 ISO 1874/1 4 Tuleja dystansowa Stal EN ) 5 Podkładka Stal EN ) 6 Śruba z łbem heksagonalnym Stal klasy 8.8 EN ISO 898/1 1) (DIN 931 DIN 933 typ SH = duży łeb) 7 Podkładka heksagonalna Stal klasy 8 DIN 934 1) (EN ISO 898/2) 8 Pręt gwintowany Stal klasy 8.8 EN ISO 898/1 1) 9 Śruba z łbem stożkowym Stal klasy 8.8 EN ISO 898/1 1) 1) Ocynk elektrolityczny 5µm wg EN ISO 4042 Charakterystyka produktu Materiały Załącznik A3

7 Strona 7 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Specyfikacja zakresu zastosowania Zakotwienia dedykowane: Obciążenia statyczne, quasi-statyczne, sejsmiczne oraz działanie ognia Podłoża: Beton spękany i niespękany Beton zbrojony i niezbrojony, zwykły o klasie minimalnej C20/25 i maksymalnej C50/60 wg EN 206-1:200/A2:2005 Warunki stosowania (warunki środowiskowe) Konstrukcje wewnątrz suchych pomieszczeń Projektowanie Zaprojektowane zakotwienia autoryzowane są przez inżyniera doświadczonego w wykonywaniu zakotwień i konstrukcji betonowych Zakotwienia poddawane obciążeniom statycznym i quasi-statycznym zaprojektowane są zgodnie z ETAG 001, Załącznik C, metoda obliczeniowa A, Wydanie z sierpnia 2010 lub CEN/TS Zakotwienia poddawane obciążeniom sejsmicznym zaprojektowane są zgodnie z TR 045 Projektowanie kotew mechanicznych poddanych obciążeniom sejsmicznym Zastosowania, gdzie wymagana jest odporność ogniowa zamocowania projektowane są zgodnie z metodą podaną w TR 020 Ocena zakotwień w betonie w odniesieniu odporności na ogień Możliwe do sprawdzenia obliczenia, notatki i rysunki są sprawdzone z uwzględnieniem obciążeń, jakie konstrukcja ma wytrzymać. Kotwa umieszczona jest zgodnie z rysunkami projektowymi (np. jest odpowiednio umieszczona względem zbrojeń lub podpór, itp.) Montaż: Montaż kotwy należy wykonanać przez wykwalifikowany personel pod nadzorem kierownika budowy Zastosować można kotwę dostarczoną tylko przez producenta bez wymiany któregokolwiek z elementów składowych Przed umieszczeniem kotwy należy dokonać kontroli w celu zapewnienia, że klasa wytrzymałości betonu znajduje się w odpowiednim przedziale i nie jest niższa od klasy, dla której zastosowanie mają obciążenia charakterystyczne Należy sprawdzić, czy beton jest odpowiednio związany, tzn. bez znaczących szczelin Efektywna głębokość zakotwienia, odległość od krawędzi i rozstaw są nie mniejsze niż te, które zostały określone, bez minusowych tolerancji Otwory należy wiercić z udarem Należy oczyścić otwór z pyłu wiertniczego Otwory należy wytyczyć tak, aby uniknąć uszkodzenia zbrojenia Zastosować określony moment dokręcający używając skalibrowanego klucza dynanometrycznego W przypadku niewykorzystanego otworu nowy otwór powinien zostać umieszczony w odległości równej co najmniej dwukrotnej głębokości otworu niewykorzystanego lub w odległości mniejszej, jeśli otwór niewykorzystany zostanie wypełniony zaprawą o dużej wytrzymałości oraz jeśli naprężenie ścinające lub ukośne obciążenie rozciągające nie działają w kierunku niewykorzystanego otworu. Zakres stosowania Specyfikacja Załącznik B1

8 Strona 8 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela B1: Wymiary Rozmiar kotwy M6 M8 M10 M12 M16 Nominalna średnica kotwy d nom [mm] Minimalna głębokość osadzenia kotwy h nom [mm] Długość kotwy L [mm] t fix +60 t fix + 70 t fix + 8 t fix t fix Typ L (DH)/P t fix,min [mm] Grubość elementu mocowanego Typ C t fix,min [mm] Typ L (DH)/P/L t fix,min [mm] Nominalna średnica stożka łba kotwy Typu C d sk [mm] Zakres stosowania Wymiary kotew Załącznik B2

9 Strona 9 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela B2: Parametry montażu Rozmiar kotwy M6 M8 M10 M12 M16 Nominalna średnica otworu d nom [mm] Średnica ostrza wiertła d cut [mm] 10,45 12,50 15,50 18, Głębokość wierconego otworu h 1 [mm] Minimalna głębokość osadzenia h nom [mm] Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] Średnica otworu w elemencie mocowanym d f [mm] Długość kotwy L [mm] t fix +60 t fix + 70 t fix + 80 t fix t fix Moment dokręcający T inst [mm] Tabela B3: Minimalna grubość betonu, rozstaw kotew i odległość od krawędzi Rozmiar kotwy M6 M8 M10 M12 M16 Minimalna grubość betonu h min [mm] Minimalny rozstaw Minimalna odległość od krawędzi s min [mm] dla c [mm] c min [mm] dla s [mm] Zakres stosowania Parametry montażu Załącznik B3

10 Strona 10 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela C1: Nośność charakterystyczna dla obciążeń rozciągających, statycznych i quasi-statycznych dla metody obliczeniowej A wg ETAG 001, Aneks C lub CEN/TS Właściwości podstawowe Parametry montażu Nośność M6 M8 M10 M12 M16 d0 Nominalna średnica wiertła [mm] hnom Głębokość zakotwienia [mm] hef Efektywna głębokość zakotwienia [mm] hmin Minimalna grubość betonu [mm] Tinst Moment dokręcający [Nm] smin Minimalny rozstaw [mm] dla c Odległość od krawędzi [mm] cmin Minimalna odległość od krawędzi [mm] dla s Rozstaw [mm] Zniszczenie stali NRk,s Nośność charakterystyczna [kn] γms,n Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 Zniszczenie przez wyrwanie kotwy NRk,p Nośność charakterystyczna beton niespękany [kn] 1) 1) 1) 1) 1) NRk,p Nośność charakterystyczna beton spękany [kn] ) γ2 [-] 1,0 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmp [-] 1,5 scr,n Charakterystyczny rozstaw kotew [mm] 3 x hef ccr,n Charakterystyczna odległość od krawędzi [mm] 1,5 x hef ψc C30/37 [-] 1,22 ψc C40/50 Współczynnik zwiększający dla NRk,p dla betonu niespękanego [-] 1,41 ψc C50/60 [-] 1,55 Wyrwanie stożka betonu kcr Współczynnik dla betonu spękanego CEN/TS [-] 7,2 kucr Współczynnik dla betonu niespękanego CEN/TS [-] 10,1 γmc Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 Zniszczenie przez rozłupanie scr,sp Charakterystyczny rozstaw kotew [mm] 3 x hef ccr,sp Charakterystyczna odległość od krawędzi [mm] 1,5 x hef γmsp Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 Przemieszczenie wywołane siłami rozciągającymi Beton niespękany C20/25 N Obciążenie rozciągające [kn] 7,7 10,9 13,2 19,8 23,6 δn0 Przemieszczenie krótkotrwałe [mm] 0,47 0,81 0,30 0,25 0,20 δn Przemieszczenie długotrwałe [mm] 2,38 2,49 1,99 1,12 2,15 Beton spekany C20/25 N Obciążenie rozciągające [kn] 4,3 5,7 7,6 11,9 16,9 δn0 Przemieszczenie krótkotrwałe [mm] 1,21 0,83 1,25 0,98 0,96 δn Przemieszczenie długotrwałe [mm] 2,38 2,49 1,99 1,12 2,15 1) Zniszczenie przez wyrwanie nie jest decydujące Dane projektowe wg ETAG 0001-Załącznik C lub CEN/TS Nośności charakterystyczne wywołane siłami rozciagającymi Wymagania podstawowe 1 Załącznik C1

11 Strona 11 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela C2: Nośność charakterystyczna dla obciążeń ścinających, statycznych i quasi-statycznych dla metody obliczeniowej A wg ETAG 001, Aneks C lub CEN/TS Właściwości podstawowe Zniszczenie stali Nośność M6 M8 M10 M12 M16 VRk,s Nośność charakterystyczna [kn] M 0 Rk,s Charakterystyczny moment zginający [Nm] γms,v Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,25 Zniszczenie przez rozłupanie k Współczynnik w równaniu (5.6) ETAG 001 Załącznik C [mm] 1,0 2,0 K3 Współczynnik w równaniu (16) CEN/TZ [mm] 1,0 2,0 lf Efektywna głębokość zakotwienia [mm] dnom Średnica kotwy [mm] γmc Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 Przemieszczenie wywołane siłami ścinającymi Beton niespękany C20/25 V Obciążenie ścinające [kn] 8,0 14,9 24,0 28,6 55,4 δn0 Przemieszczenie krótkotrwałe [mm] 1,39 1,94 2,71 1,69 2,69 δv Przemieszczenie długotrwałe [mm] 2,09 2,91 4,07 2,54 4,04 Dane projektowe wg ETAG 0001-Załącznik C lub CEN/TS Nośności charakterystyczne wywołane siłami ścinającymi Wymagania podstawowe 1 Załącznik C2

12 Strona 12 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela C3: Nośność charakterystyczna dla obciążeń sejsmicznych dla kategorii C1 wg TR045 Projektowanie kotew mechanicznych poddanych obciążeniom sejsmicznym Właściwości podstawowe Zniszczenie stali - rozciąganie Nośność M6 M8 M10 M12 M16 NRk,s, seis C1 Nośność charakterystyczna [kn] γms,n, seis 2) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 Zniszczenie przez wyrwanie NRk,p, seis = ψc x N 0 Rk,p,seis NRk,p, seis C1 Nośność charakterystyczna [kn] 6, ,5 1) γmp, seis 2) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 Zniszczenie stali ścinanie VRk,s, seis C1 Nośność charakterystyczna [kn] 9, ,5 γms,v, seis 2) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,25 1) Zniszczenie przez wyrwanie nie jest decydujące 2) Zalecane współczynniki bezpieczeństwa dla obciążeń pod wpływem sił sejsmicznych (γm, seis) są takie same jak dla sił statycznych Dane projektowe wg TR 045 Nośności charakterystyczne wywołane siłami sejsmicznymi Wymagania podstawowe 1 Załącznik C3

13 Strona 13 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela C4: Nośność charakterystyczna dla obciążeń sejsmicznych dla kategorii C2 wg TR045 Projektowanie kotew mechanicznych poddanych obciążeniom sejsmicznym Właściwości podstawowe Zniszczenie stali - rozciąganie Nośność M6 M8 M10 M12 M16 NRk,s, seis C2 2) Nośność charakterystyczna [kn] γms,n 3) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 Zniszczenie przez wyrwanie NRk,p, seis = ψc x N 0 Rk,p,seis NRk,p, seis C2 2) Nośność charakterystyczna [kn] - 3,9 7,8 15,3 28,8 γmp 3) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,5 δn,się (DSL) 1)2) Przemieszczenie DLS [mm] - 2,7 4,9 3,6 3,1 δn,się (USL) 1)2) Przemieszczenie ULS [mm] - 12,8 15,2 14,0 11,5 Zniszczenie stali ścinanie VRk,s, seis C2 1)2) Nośność charakterystyczna [kn] - 10,2 17,0 17,0 43,9 γms,v 3) Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,25 δn,się (DSL) 1)2) Przemieszczenie DLS [mm] - 3,5 2,7 2,5 2,7 δn,się (USL) 1)2) Przemieszczenie ULS [mm] - 6,8 6,3 5,8 6,1 1) Przemieszczenia przedstawiają wartości średnie 2) W przeliczeniach może być wymagane mniejsze przemieszczenie w przypadku delikatnych przemieszczeń łączników lub sztywnych wzmocnień. 3) Zalecane współczynniki bezpieczeństwa dla obciążeń pod wpływem sił sejsmicznych (γm, seis) są takie same jak dla sił statycznych Dane projektowe wg TR 045 Nośności charakterystyczne wywołane siłami sejsmicznymi Wymagania podstawowe 1 Załącznik C4

14 Strona 14 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o. Tabela C5: Nośność charakterystyczna dla obciążeń pod wpływem działania ognia wg TR020 Właściwości podstawowe Zniszczenie stali - rozciąganie Nośność M6 M8 M10 M12 M16 NRk,s,fi,30 Czas trwania = 30 minut [kn] 0,20 0,37 0,87 1,69 3,14 NRk,s,fi,60 Czas trwania = 60 minut [kn] 0,18 0,33 0,75 1,26 2,36 NRk,s,fi,90 Czas trwania = 90 minut [kn] 0,14 0,26 0,58 1,10 2,04 NRk,s,fi,120 Czas trwania = 120 minut [kn] 0,10 0,18 0,46 0,84 1,57 Zniszczenie przez wyrwanie kotwy NRk,p,fi,30 Czas trwania = 30 minut [kn] 2,25 3,00 4,00 6,25 8,88 NRk,p,fi,60 Czas trwania = 60 minut [kn] 2,25 3,00 4,00 6,25 8,88 NRk,p,fi,90 Czas trwania = 90 minut [kn] 2,25 3,00 4,00 6,25 8,88 NRk,p,fi,120 Czas trwania = 120 minut [kn] 1,80 2,40 3,20 5,00 7,10 Wyrwanie stożka betonu NRk,c,fi,30 Czas trwania = 30 minut [kn] 3,03 4,81 6,61 13,08 17,55 NRk,c,fi,60 Czas trwania = 60 minut [kn] 3,03 4,81 6,61 13,08 17,55 NRk,c,fi,90 Czas trwania = 90 minut [kn] 3,03 4,81 6,61 13,08 17,55 NRk,c,fi,120 Czas trwania =120 minut [kn] 2,42 3,85 5,29 10,46 14,04 scr,n Charakterystyczny rozstaw kotew [mm] 4 x hef ccr,n Charakterystyczna odległość od krawędzi [mm] 2 x hef smin Minimalny rozstaw kotew [mm] cmin Minimalna odległość od krawędzi [mm] cmin = 2 hef Jeśli ogień atakuje z więcej niż jednej strony, odległość od krawędzi musi być 300mm i 2 hef γm,fi Częściowy współczynnik bezpieczeństwa [-] 1,0 1) Zniszczenie stali bez mimośrodu ścinanie VRk,s,fi,30 Czas trwania = 30 minut [kn] 0,20 0,37 0,87 1,69 3,14 VRk,s,fi,60 Czas trwania = 60 minut [kn] 0,18 0,33 0,75 1,26 2,36 VRk,s,fi,90 Czas trwania = 90 minut [kn] 0,14 0,26 0,58 1,10 2,04 VRk,s,fi,120 Czas trwania = 120 minut [kn] 0,10 0,18 0,46 0,84 1,57 Zniszczenie stali z mimośrodem ścinanie M 0 Rk,s,fi,30 Czas trwania = 30 minut [Nm] 0,15 0,37 1,12 2,62 6,66 M 0 Rk,s,fi,60 Czas trwania = 60 minut [Nm] 0,14 0,34 0,97 1,96 5,00 M 0 Rk,s,fi,90 Czas trwania = 90 minut [Nm] 0,11 0,26 0,75 1,70 4,33 M 0 Rk,s,fi,120 Czas trwania = 120 minut [Nm] 0,08 0,19 0,60 1,31 3,33 Zniszczenie przez rozłupanie betonu ścinanie k Współczynnik w równaniu (5.6) ETAG Załącznik C [kn] 1,0 2,0 Zniszczenie krawędzi betonu - ścinanie Nośność charakterystyczna V 0 Rk,c,fi dla betonu C20/25 C50/60 jest określona przez: V 0 Rk,c,fi = 0,25 x V 0 Rk,c ( R90) i V 0 Rk,c,fi=0,20 x V 0 Rk,c (R120) z V 0 Rk,c wyjściową wartością nośności charakterystycznej w betonie spękanym C20/25 pod wpływem normalnej temperatury wg ETAG 001, Załącznik C, ) W przypadku braku innych rozporządzeń Dane projektowe wg TR020 Nośności charakterystyczne dla obciążeń pod wpływem działania ognia Wymagania podstawowe 2 Załącznik C5

15 Strona 15 ETA-14/0345, WYDANA ,Tłumaczenie na język polski przygotowane przez KOELNER RAWLPLUG IP Sp. z o.o.

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą Aprobaty ETA-11/0479 (M6 - M20) AT-15-7280/2014 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r.

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r. Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: Technical and Test Institute for Construction Prague Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz www.eota.eu Europejska

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-16/0413 z 11/07/2016. Draft. Część ogólna. FRAMID-PRO HEX i FRAMID-PRO CSK

Europejska Ocena Techniczna. ETA-16/0413 z 11/07/2016. Draft. Część ogólna. FRAMID-PRO HEX i FRAMID-PRO CSK Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim Członek www.eota.eu Badawczo-Techniczny Instytut Budowlany w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA DRAFT Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

techniczna z dnia 25 marca 2014 r.

techniczna z dnia 25 marca 2014 r. Organ zatwierdzający ds. wyrobów budowlanych i rodzajów budowy Instytucja powołana przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Europejska ocena ETA-14/0024 techniczna Część ogólna Organ oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I 129 FH II i FH II-I INFORMACJE OGÓLNE obciążeń FH II-S, obciążeń FH II-SK, obciążeń FH II-H, obciążeń FH II-B, obciążeń FH II-I, z gwintem wewnętrznym, Zastosowanie: i niezarysowany C20/25 do C50/60. Także

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-CAS-V Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym Bonded anchors

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r.

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r. ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Desygnowany zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. 40 MOCOWANIA CHEMICZNE Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. INFORMACJE OGÓLNE Uwaga: nowsza wersja prętów gwintowanych nie posiada znacznika głębokości kotwienia. Ampułka żywiczna R M Pręt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0046 wydanie 1

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0046 wydanie 1 & CZŁONEK EOTA i UEAtc INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl & & Egzemplarz archiwalny KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0046 wydanie 1 Niniejsza Krajowa Ocena

Bardziej szczegółowo

Techniczna z 02/11/2016

Techniczna z 02/11/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań dla Budownictwa, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena (Tłumaczenie w języku polskim, oryginalna wersja w języku

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym Nailed-in plastic anchors

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0677 z 10/08/2016

ETA 16/0677 z 10/08/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0677 z 10/08/2016 Jednostka Oceny Technicznej

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

zamocowania specjalistyczne

zamocowania specjalistyczne zamocowania specjalistyczne strona symbol nazwa nity 70 Nity otwarte aluminium stal zwykła 71 Nity otwarte aluminium stal nierdzewna 72 Nity szczelne aluminium stal zwykła 73 Nity szczelne aluminium stal

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH Strona 2 Europejskiej, wydanej 17 października 2011 r. I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA TITAN PLATE Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie COMING SOON WSZECHSTRONNA Do użycia przy połączeniach ciągłych zarówno do płyt z drewna klejonego

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0453 English

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft Member of www.eota.eu Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organization for Technical Assessment) Europejska Ocena Techniczna Draft ETA-16/0509

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna (English language

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań AT-HP Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu System Zamocowań INFORMACJE OGÓLNE Żywica metakrylowa bez styrenu do wysokowydajnych mocowań dla prętów gwintowanych i zbrojenia w betonie (pręty żebrowane).

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 70 33-CPR-M 00-/07.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 70. Numer typu, partii lub serii bądź

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna English language

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8093/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 30 stycznia 2015

Ocena Techniczna z dnia 30 stycznia 2015 Member of Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe www.eota.eu Europejska ETA-15/0027

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Centre Scientifique et Technique du Batiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 [po francusku] Autorise et notifie

Bardziej szczegółowo

Program sprzedaży. z danym technicznymi

Program sprzedaży. z danym technicznymi Program sprzedaży 08 09 z danym technicznymi Spis treści Kotwy mechaniczne Kotwa trzpieniowa BZ plus 6-7 Kotwa trzpieniowa BZ plus A4 8-9 Kotwa trzpieniowa BZ plus HCR 10-11 Kotwa trzpieniowa BZ-IG A4

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-14/0130

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 29 sierpnia 2014

Ocena Techniczna z dnia 29 sierpnia 2014 Member of Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe www.eota.eu Europejska ETA-04/0064

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty i konstrukcje budowlane Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0203-OD 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OD Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0453-ON-55/63 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ON-55/63 Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0204. MKaM-ŁI3A 10 i MKaM-ŁI3A 10Mt

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0204. MKaM-ŁI3A 10 i MKaM-ŁI3A 10Mt Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0204 MKaM-ŁI3A 10 i MKaM-ŁI3A 10Mt Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z19 z ETA-13/0749, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 15.04.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0231. FIXPLUG 8 i FIXPLUG 10

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0231. FIXPLUG 8 i FIXPLUG 10 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0231 i FIXPLUG 10 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo