COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY"

Transkrypt

1 COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

2 COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating for over ten years and with more than 50 staff, Balmain has developed an enviable track record in the retail property asset management, leasing and project delivering marketplace. Balmain Asset Management group to doświadczony zarządca i współinwestor centrów handlowych w Europie. Po dziesięciu latach działalności i z ponad 50 pracownikami Balmain osiągnął znaczącą pozycję na rynku zarządzania aktywami nieruchomości komercyjnych.

3 COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY Established in 2003, Balmain Asset Management LLP, a UK Limited Liability Partnership, is majority-owned by its principals. Balmain is an experienced co-investor and a multi-disciplined service provider focused on European retail and leisure assets. Balmain has a number of third party and co-investment mandates with high-profile investors including Resolution Property Advisors, Rockspring Property Investment Management, Tristan Capital Partners, Deutsche Bank and NBGI Private Equity. Balmain provides occupier-focused strategic asset management carried out by its strong in-house leasing, property management, technical and investment teams. This co-ordinated approach makes for a unique model to deliver a successful end-to-end retail property strategy. Balmain s constant awareness of both retailer and financial markets, is supported by timely, accurate and informative reporting. Balmain is a complete partner in retail property investment and asset management. Balmain s principals have over two hundred years (including senior executives, this is three hundred and twenty years) combined property experience and 18 billion of transacted assets across their joint careers. This knowledge and expertise contributes to the quality of our dealings with partners, from strategy to reporting. The range and depth of Balmain s clients, partners and pan-european banking relationships attests to this. People are at the heart of the Balmain business. The company can boast an exceptionally high staff retention rate and a strong record of internal career development. With over 600 million worth of managed properties containing over 1,200 leases, Balmain has the experience, reach and capability to cover all aspects of retail property investment and asset management. Spółka Balmain Asset Management LLP (UK Limited Liability Partnership, Sp. z o.o.) powstała w 2003 r. w Wielkiej Brytanii, do dziś członkowie zarządu są jej większościowymi udziałowcami. Jesteśmy doświadczonym i interdyscyplinarnym współinwestorem dostarczającym również szeroką gamę usług na europejskich rynkach aktywów nieruchomości komercyjnych. Współpracujemy z szeregiem znanych i aktywnych na rynku inwestorów, m.in. Resolution Property Advisors, Rockspring Property Investment Management, Tristan Capital Partners, Deutsche Bank i NBGI Private Equity. Naszym celem jest strategiczne zarządzanie aktywami, mające na celu zapewnienie komfortu inwestycyjnego naszym partnerom. Realizujemy go poprzez zespoły wyspecjalizowane w komercjalizacji, zarządzaniu nieruchomościami i projektami inwestycyjnymi oraz obsłudze technicznej. Tym samym tworzymy unikatowy model biznesowy, zapewniając kompleksową i skuteczną strategię inwestycyjną. Stała obserwacja i analiza rynku finansowego oraz nieruchomości handlowych wspierana jest szczegółowym i systematycznym raportowaniem do inwestorów. Wszystko to sprawia, że Balmain jest wiarygodnym partnerem w inwestycjach komercyjnych i zarządzaniu aktywami. Za właścicielami oraz partnerami Balmain stoi w sumie ponad dwieście lat doświadczenia zawodowego i transakcje warte ponad 18 miliardów euro. Ta wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość współpracy od globalnej strategii po analityczne raportowanie. Dowodem na to są nasze głębokie, silne relacje z partnerami i międzynarodowym sektorem bankowym. Ludzie są sercem biznesu Balmain. Firma stawia na rozwój kariery i szczyci się wyjątkowo niską rotacją kadr. Zarządzanie nieruchomościami o wartości ponad 600 milionów euro oraz ponad podpisanych umów najmu potwierdzają zdolność kompleksowej obsługi i realizacji inwestycji przez Balmain.

4 CONSIDERABLE EXPERIENCE... STRATEGY. ACTION. DELIVERY. MILIONY METRÓW KWADRATOWYCH DOŚWIADCZENIA. The principals within Balmain have directly leased, developed, asset managed, and acquired 127 shopping centres globally covering 6.5 million square metres of retail GLA with nearly 18 billion of value. It s principals and senior executive team has 320 combined years of property experience....and MARKET REACH Balmain manages 23 properties in Poland covering more than 1,200 retail leases. Balmain s Polish shopping centres serve over 42 million customers per annum; greater than the 38 million population of Poland itself. Balmain has leased on excess of 150,000 m 2 of space since BOGATE DOŚWIADCZENIE... Kadra kierownicza Balmain wynajęła, rozbudowała, zarządzała aktywami i nabyła 127 centrów handlowych na świecie, o powierzchni najmu 6,5 miliona metrów kwadratowych i o wartości blisko 18 miliardów euro. Doświadczenie członków kierownictwa i zarządu w zakresie zarządzania nieruchomościami sięga łącznie 320 lat....i SKALA DZIAŁANIA Balmain zarządza 23 nieruchomościami w Polsce i obsługuje umów najmu lokali handlowych. Centra odnotowują rocznie ponad 42 miliony wizyt klientów, czyli więcej niż wynosi cała 38-milionowa populacja Polski. Od 2005 roku Balmain wynajął ponad m 2 powierzchni handlowej.

5 WHAT WE DO CZYM SIĘ ZAJMUJEMY However it is applied direct investment or third party service provision - The Balmain business is simply a people business. Balmain has built an enviable reputation for staff development and retention. The culture of working together across the various disciplines of retail property value creation is a distinguishing feature in the success of Balmain s delivery of its strategies. The Balmain team is experienced in all aspects of shopping centre management, leasing, investment and development which generates a joined-up, market-aware approach. Zarówno w inwestycjach bezpośrednich, jak i w obszarze świadczonych usług, Balmain stawia na kapitał ludzki. Nasza firma cieszy się wyjątkową reputacją poprzez rozwój karier, utrzymując tym samym satysfakcję swoich pracowników. Wyróżniającą cechą odnoszonych przez Balmain sukcesów jest wysoka kultura pracy zespołowej we wszelkich obszarach działalności podnoszącej wartość nieruchomości. Znajomość rynku i kompleksowe podejście zespołu Balmain wynikają z bogatego doświadczenia oraz wiedzy we wszystkich aspektach zarządzania nieruchomościami, najmu i inwestycji. Improving both the quality and quantity of income is our chief goal. We are focused on creating sustainable growth of net operating income, resulting in the steady enhancement of the property s value and quality. It takes all members of each team to maximise that aim. Najlepsza jakość usług i wysokość dochodu są naszym celem nadrzędnym. Koncentrujemy się na generowaniu zrównoważonego wzrostu dochodu operacyjnego netto, podnoszącego wartość i jakość nieruchomości na rynku. VALUE CREATION Development Concept & Analysis Koncepcja i analiza projektów inwestycyjnych TWORZENIE WARTOŚCI Leasing Najem Marketing Strategy Strategia marketingowa Project & Development Management Zarządzanie projektami, w tym projektami inwestycyjnymi Property & Facilities Management Zarządzanie nieruchomościami i zasobami Accounting Corporate Services Usługi księgowości korporacyjnej SERVICE DELIVERY DOSTARCZANIE USŁUG

6 OUR SERVICES & PEOPLE NASZE USŁUGI, NASI LUDZIE GROUP EXECUTIVE COMMITTEE ZARZĄD The directors and senior staff of Balmain have significant shopping centre and retail sector experience including direct responsibility for asset and property management, leasing, project & technical, and investment transactions. Dyrektorzy i kadra wyższego szczebla mają bogate doświadczenie w sektorze nieruchomości komercyjnych. Odpowiadają bezpośrednio za: zarządzanie aktywami i nieruchomościami, najem oraz realizację projektów i transakcji inwestycyjnych. JAMES TURNER Group Managing Director Prior to establishing Balmain in 2003, James held various senior positions with Westfield over a ten year career, culminating in establishing their European shopping centre business in London in James has been directly involved with 2.7 million m 2 and EUR 10.5 billion of shopping centre assets over his twenty five year career. Przed założeniem Balmain w 2003 roku, James przez 10 lat zajmował szereg stanowisk kierowniczych w Westfield. Kulminacją jego kariery w Westfield było utworzenie europejskiego oddziału firmy w Londynie w 1998 roku. Podczas swojej ponad dwudziestopięcioletniej kariery, James brał bezpośrednio udział w zarządzaniu aktywami centrów handlowych o powierzchni 2,7 miliona metrów kwadratowych i wartości 10,5 miliarda euro. PAUL CAWOOD Director, Leasing Paul has over thirty years experience in retail property leasing with firms such as Knight Frank, Shearer Harris and Partners, and was previously Head of Retail for Lambert Smith Hampton. Paul s retailer contacts and direct experience in leasing are extensive. Paul joined Balmain in April Paul ma ponad 30 lat doświadczenia w wynajmie nieruchomości handlowych, pracował dla takich firm, jak Knight Frank, Shearer Harris and Partners oraz w Lambert Smith Hampton, gdzie pełnił funkcję kierownika działu powierzchni handlowej. Podczas swojej kariery Paul zdobył rozległe kontakty w branży handlowej i bezpośrednie doświadczenie w wynajmowaniu powierzchni. Paul dołączył do Balmain w 2004 roku. TIM RYLANCE Director, Asset Management Tim has twenty three years property and asset management experience. Tim s career started at Donaldsons. In 2000 he joined MEPC and then specialist retail developer Thornfield. On joining Balmain in 2005 Tim assumed responsibility for the asset management of properties in Poland and the Czech Republic. Tim now oversees day-to-day asset and property management activities across Balmain s portfolio as well as the project technical teams. Tim posiada 23 lata doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami i aktywami. Swoją karierę rozpoczynał w Donaldsons. W 2000 roku dołączył do MEPC, a następnie do Thornfield, specjalistycznej firmy deweloperskiej nieruchomości handlowych. Do Balmain dołączył w 2005 roku i był odpowiedzialny za zarządzanie aktywami nieruchomości w Polsce i w Czechach. Obecnie Tim nadzoruje bieżącą działalność w zakresie zarządzania portfelem Balmain oraz pracą technicznych zespołów projektowych. JONATHAN TURNER Director, Finance Jonathan joined Balmain in 2005 and is responsible for the overall operational and financial control, reporting and valuation aspects of the business. He came from Westfield where he established the operational reporting and corporate accounting functions. Jonathan has over twenty two years of property experience in Ireland and the UK, both in a financial and operating capacity. Jonathan is primarily based in Warsaw. Jonathan dołączył do Balmain w 2005 roku i jest odpowiedzialny za całościową kontrolę operacyjną i finansową, raportowanie oraz wyceny inwestycji. Wcześniej pracował w Westfield, gdzie stworzył funkcje raportowania operacyjnego i księgowości korporacyjnej. Jonathan posiada ponad 22 lata doświadczenia na rynku nieruchomości w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, zarówno w aspektach finansowych, jak i operacyjnych. Jonathan mieszka głównie w Warszawie. STUART LANG Director, Asset Management Stuart shares the responsibility for Balmain s asset and property management teams representing external clients including supporting their investment and divestment activities. He has over sixteen years retail property sector experience in the UK, Australia and continental Europe. Previously with Jones Lang LaSalle; he has held roles covering property and asset management, development, leasing, marketing, consulting and corporate finance for many multinational investment and occupier clients. Stuart jest współodpowiedzialny za zespoły zarządzające aktywami i nieruchomościami w Balmain, reprezentujące klientów zewnętrznych, w tym wspierające ich czynności inwestycyjne i dywestycyjne. Stuart posiada ponad 16 lat doświadczenia w sektorze nieruchomości handlowych w Wielkiej Brytanii, Australii i w Europie kontynentalnej. Wcześniej pracował dla Jones Lang LaSalle, gdzie pełnił szereg funkcji, takich jak zarządzanie nieruchomościami i aktywami, rozbudowa, najem, marketing i usługi konsultingowe dla wielu międzynarodowych klientów inwestycyjnych. EWA SZAFRAŃSKA-MĄDRY Managing Director, CEE Ewa Szafrańska Mądry joined Balmain Asset Management in September 2014 as Managing Director for the company s CEE region. Ewa has over sixteen years experience in CEE covering property acquisition, finance, asset & fund management, and development & project management. She has worked with such companies as Azora International Management, Apsys Polska, TK Development and Carrefour. Ewa Szafrańska-Mądry rozpoczęła pracę w Balmain Asset Management w 2014 roku jako Dyrektor Zarządzający na region Europy Środkowo- Wschodniej. Ewa posiada ponad 16 lat doświadczenia w tym regionie w obszarach zakupu nieruchomości, finansowania, zarządzania aktywami i funduszami oraz rozbudowy i zarządzania projektami. Pracowała dla takich firm jak Azora International Management, Apsys Polska, TK Development i Carrefour.

7 OUR SERVICES & PEOPLE NASZE USŁUGI, NASI LUDZIE ASSET MANAGEMENT ZARZĄDZANIE AKTYWAMI The term Asset Management within Balmain refers to the establishment, implementation and execution of strategies both to protect a retail property asset and to enhance its value. It is about building quantity and quality of income. Each asset manager represents investor interests by overseeing all property activity such as leasing, property management and marketing, project and development, market research, valuation, lender relations and reporting and corporate activities. Balmain s asset managers each come from a multi-disciplined background that ensures added depth of knowledge in determining strategy. Zarządzanie Aktywami (Asset Management) w Balmain polega na opracowywaniu i wdrażaniu strategii, która ma chronić aktywa zarządzanych nieruchomości handlowych i jednocześnie podnosić ich wartość, poprzez zapewnienie jakości i optymalizacji dochodów. Każdy zarządca aktywów reprezentuje interesy inwestora poprzez optymalne zarządzanie obszarami działalności związanej z funkcjonowaniem nieruchomości takimi jak komercjalizacja, zarządzanie nieruchomością, marketing, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, badania rynku, wyceny, relacje z inwestorami oraz raportowanie. Multidyscyplinarne doświadczenie zarządców z Balmain gwarantuje kompleksową wiedzę przy określaniu optymalnych strategii. RECENT ACHIEVEMENTS Balmain announced modernisation and re-anchoring of Galeria Panorama in Poznań. / JUNE 2014 / Second phase of Ferio Konin extension open, marking one of the final phases of the business plan set out on acquisition in December / APRIL 2014 / Balmain wins CEE Quality Awards for Rising Star / APRIL 2014 / First stage modernisation and rebranding of Aura Centrum, Olsztyna (formerly Alfa) is completed. / SEPTEMBER 2013 / OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA Rozpoczęcie modernizacji Galerii Panorama w Poznaniu. / CZERWIEC 2014 / Druga faza rozbudowy CH Ferio w Koninie. Końcowa faza biznesplanu rozpoczętego zakupem w 2010 roku. / KWIECIEŃ 2014 / Balmain zdobywa CEE Quality Awards for Rising Star / KWIECIEŃ 2014 / Koniec I etapu modernizacji i zmiana marki na Aura Centrum Olsztyna (wcześniej Alfa). / WRZESIEŃ 2013 / KATARZYNA TONDEL JĘDRZEJCZAK Senior Asset Manager Katarzyna has over twelve years experience in the Polish property sector. She joined Balmain from Atrium Poland Real Estate Management where she was a Property and Asset Manager. Kasia has worked on such schemes as Targówek and Reduta Shopping Centres in Warsaw, Galeria Copernicus in Toruń, Galeria Biała in Białystok and also Galeria Azur in Riga (Latvia). Katarzyna posiada ponad dwanaście lat doświadczenia w sektorze nieruchomości handlowych w Polsce. Wcześniej pracowała w Atrium Poland Real Estate Management, gdzie pełniła funkcję Kierownika ds. Zarządzania Nieruchomościami i Aktywami. Katarzyna pracowała przy takich projektach jak centra handlowe Targówek i Reduta w Warszawie, Galeria Copernicus w Toruniu, Galeria Biała w Białymstoku, a także Galeria Azur w Rydze (Łotwa). ELAINE MCCARRON Senior Asset Manager Elaine joined Balmain in 2013 with over nineteen years experience in property valuation, acquisition and asset management. She has previously headed DTZ s Polish valuation team as well as running acquisitions and asset management teams for Heitman and Celtic Asset Management. Elaine has worked across the CEE and SEE regions throughout her career. Elaine dołączyła do Balmain w 2013 roku. Posiada ponad dziewiętnaście lat doświadczenia w wycenie nieruchomości, zakupie i zarządzaniu aktywami, a także ponad dziesięć lat doświadczenia na rynkach nieruchomości w Polsce i Europie Środkowej. Wcześniej kierowała polskim zespołem wyceny w DTZ, a także zespołami zakupu i zarządzania aktywami dla Heitman i Celtic Asset Management. Na przestrzeni swej kariery Elaine pracowała w regionach Europy Środkowo Wschodniej oraz Europy Południowo-Wschodniej. OLGA ŁOŚ-ŚWIĘTOSŁAWSKA Asset Manager Olga joined the Warsaw office in June 2011 as an Asset Analyst and was later promoted to become Asset Manager. Olga has a background in finance and has worked in the past with Golub Polska (GE Capital) and Celtic Asset Management. Olga dołączyła do biura w Warszawie w 2011 roku jako Analityk ds. Aktywów, a następnie została awansowana na stanowisko Kierownika ds. Aktywów. Olga ma doświadczenie w finansach, wcześniej pracowała dla Golub Polska (GE Capital) i dla Celtic Asset Management. ANETA SZYNKARCZYK Asset Manager Aneta joined Balmain in 2013 and is responsible for delivering asset management activities for the Tristan portfolio of five shopping centres: Arena, Borek, Dąbrówka, Turzyn and Zakopianka. Aneta joined Balmain from Colliers International, prior to which she had also gained experience at Pradera Management, Poland. Aneta rozpoczęła pracę w Balmain w 2013 roku i jest odpowiedzialna za czynności związane z zarzadzaniem aktywami pięciu centrów handlowych z portfela Tristan: Arena, Borek, Dąbrówka, Turzyn i Zakopianka. Aneta przeszła do Balmain z Colliers International, a wcześniej zdobywała doświadczenie również w Pradera Management Poland.

8 OUR SERVICES & PEOPLE NASZE USŁUGI, NASI LUDZIE LEASING NAJEM Leasing activity is at the core of all Balmain s asset management initiatives. There is a strong focus on the success of each retailer and their market positioning relative to the shopping centre s trade area. The leasing teams key aim is to maximise both the quantity and quality of income generated by any property. Operating within an integrated platform, Balmain s leasing team benefits from shared knowledge and cross-discipline expertise to provide a true value added approach to retail leasing. Balmain has a team of experienced and highly regarded retail leasing executives led by Magdalena Kondeja in Warsaw. Each has direct and longstanding relationships with retailers whom in turn recognise the value that the Balmain team can bring to them. Wynajem powierzchni jest głównym obszarem strategicznego zarządzania przez Balmain. Nasze działania są ukierunkowane na sukces każdego z najemców poprzez ich odpowiednie pozycjonowanie w centrum handlowym. Kluczowym celem zespołu jest osiąganie dla każdej z zarządzanych nieruchomości odpowiedniego poziomu dochodu i jego stabilności. Działając w ramach zintegrowanego zespołu Balmain korzysta z wszechstronnej wiedzy i doświadczenia, tym samym zwiększając rzeczywistą wartość dodaną wynajmowanych nieruchomości. Balmain posiada zespół doświadczonych i wysoko cenionych na rynku specjalistów branży wynajmu powierzchni handlowych. Każdy z nich ma bezpośrednie i wieloletnie relacje z najemcami, którzy doceniają dotychczasową współpracę i jakość świadczonych usług. Zespół zarządzany jest przez Magdalenę Kondeja. RECENT ACHIEVEMENTS Balmain s leasing team has completed 150 lease deals across its portfolio since January 2014 including 75 renewals and 75 new lettings. This compares to the total deals completed in 2013 of 340. / AUGUST 2014 / Galardia in Starachowice is leased to 98%, 3 months prior to opening. / JULY 2014 / Balmain is appointed strategic leasing adviser on Maximus near Warsaw on behalf of the administrator. / JUNE 2014 / Extension of Ferio Konin 100% leased six months ahead of opening. / SEPTEMBER 2013 / OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA 150 podpisanych umów najmu w ramach portfela od stycznia 2014 roku, w tym 75 przedłużeń umów i 75 nowych umów. W 2013 roku całkowita liczba podpisanych umów najmu wyniosła 251. / SIERPIEŃ 2014 / Galardia w Starachowicach wynajęta w 98% na 3 miesiące przed otwarciem. / LIPIEC 2014 / Balmain strategicznym doradcą ds. najmu dla Centrum Maximus pod Warszawą. / CZERWIEC 2014 / Rozbudowa Ferio Konin wynajęta w 100% na 6 miesięcy przed otwarciem. / WRZESIEŃ 2013 / MAGDALENA KONDEJA Senior Director Head of Leasing CEE Magdalena has carried out retail leasing across Poland for over sixteen years, with both Foras and Jones Lang LaSalle before joining Balmain in Having been with Balmain for over eight years, she brings a wealth of knowledge and retailer relationships and contacts across the Polish and other Central and Eastern European markets. Magdalena zajmuje się wynajmem powierzchni handlowych w Polsce od ponad szesnastu lat. Zanim w 2006 roku dołączyła do Balmain, pracowała między innymi w firmie Foras i Jones Lang LaSalle. Ze swoim ponad ośmioletnim doświadczeniem w Balmain Magdalena wnosi do naszej firmy bogatą wiedzę oraz kontakty z najemcami zarówno na rynku polskim, jak i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. AGATA STAŃKOWSKA Leasing Executive Agata joined Balmain in 2012 from AIG-Lincoln where she was a leasing manager in their Polish office for over six years. Agata is focused across Balmain s Polish portfolio and has worked on Ferio in Konin, Galeria Pomorska in Bydgoszcz, Centrum Panorama in Poznań, Alfa Centrum in Olsztyn, Centrum Galardia in Starachowice, and the Tristan Portfolio, which is her current focus. Agata dołączyła do Balmain w 2012 roku. Wcześniej pracowała przez sześć lat jako Leasing Manager w polskim biurze AIG Lincoln. Agata zaangażowana jest w cały portfel Balmain w Polsce, wynajmowała Centrum Handlowe Ferio w Koninie, Galerię Pomorską w Bydgoszczy, Centrum Handlowe Panorama w Poznaniu, Centrum Alfa w Olsztynie oraz Galerię Galardia w Starachowicach, a teraz w głównej mierze odpowiedzialna jest za Portfel Tristan. KATARZYNA MUCIEK Leasing Executive Katarzyna has over seven years retail leasing experience. She was formerly the leasing executive for Galeria Panorama in Poznań for DTZ. Katarzyna joined Balmain in early 2009 to take responsibility for leasing the Balmain Retail portfolio where she has been successfully re-gearing tenant leases, managing lease renewals and securing new lettings. She is now working on leasing Centrum Panorama in Poznań, BPRI, and on part of the Tristan portfolio. Katarzyna posiada ponad 7 lat doświadczenia w zakresie wynajmu powierzchni handlowych. Wcześniej pracowała w DTZ na stanowisku specjalisty ds. najmu Galerii Panorama w Poznaniu. Katarzyna dołączyła do Balmain na początku 2009 roku i została odpowiedzialna za wynajem powierzchni w portfolio Balmain Retail, gdzie z powodzeniem zajmuje się restrukturyzacją i przedłużaniem umów najmu oraz pozyskiwaniem nowych najemców. Katarzyna obecnie odpowiedzialna jest za wynajem Centrum Panorama w Poznaniu, portfela BPRI i części portfolio firmy Tristan. MAŁGORZATA ZIELIŃSKA Leasing Executive Małgorzata joined Balmain in 2013 from Savills where she worked for over seven years. Currently she is leasing C.H. Ferio in Konin, Galeria Pomorska in Bydgoszcz, Aura Centrum Olsztyna (formerly Alfa Centrum) and Centrum Galardia in Starachowice. Małgorzata dołączyła do zespołu Balmain w 2013 roku. Wcześniej przez siedem lat pracowała w firmie Savills. Obecnie jest odpowiedzialna za wynajem powierzchni w Centrum Handlowym Ferio w Koninie, Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum Aura w Olsztynie (dawne Centrum Alfa) oraz Centrum Galardia w Starachowicach. KINGA ZABŁOCKA Leasing Executive Kinga Zabłocka has been leasing in the Polish shopping centre market since 2004, she joined Balmain in May Kinga has been responsible for leasing in all Inter Ikea Group Retail Parks and Shopping centres and was responsible for the commercial lease of, Matarnia Retail Park in Gdansk, Franowo in Poznań and Warsaw Ursus Factory outlet centre for Neinver. In Balmain, Kinga is currently responsible for commercialization of Zakopianka Shopping Centre in Krakow, Emka Centre in Koszalin, and Centrum Galardia in Starachowice. Kinga Zabłocka od 2004 roku związana jest z rynkiem galerii handlowych i dołączyła do zespołu Balmain w maju Zajmowała się najmem powierzchni komercyjnych we wszystkich parkach handlowych grupy Inter Ikea oraz odpowiadała za najem lokali m.in. Parku Handlowego Matarnia w Gdańsku oraz Franowo w Poznaniu. Dla Neinver komercjalizowała również warszawskie Centrum outletowe Factory Ursus. W Balmain Kinga odpowiada za najem krakowskiego Parku Handlowego Zakopianka, Galerii Emka w Koszalinie oraz Centrum Galardia w Starachowicach. KACPER ŁYCYNIAK Leasing Executive Kacper joined Balmain in 2014 from Rank Progress where for two years he worked as a leasing manager responsible for shopping malls and retail parks. Previously he was involved in leasing and management of industrial parks for Panattoni Europe and Jones Lang LaSalle. In Balmain Kacper is focused on leasing Centrum Emka in Koszalin, Centrum Aura in Olsztyn, Centrum Turzyn in Szczecin and Centrum Jantar in Słupsk. Kacper dołączył do zespołu Balmain w 2014 roku. Wcześniej przez dwa lata pracował jako leasing manager w firmie Rank Progress S. A., gdzie był odpowiedzialny za komercjalizację galerii oraz parków handlowych. Zajmował się także komercjalizacją oraz zarządzaniem parkami logistycznymi w firmach Panattoni Europe oraz Jones Lang LaSalle. Obecnie Kacper zajmuje się komercjalizacją powierzchni w Centrum Emka w Koszalinie, Centrum Aura w Olsztynie, Centrum Turzyn w Szczecinie oraz Centrum Jantar w Słupsku.

9 OUR SERVICES & PEOPLE NASZE USŁUGI, NASI LUDZIE PROPERTY MANAGEMENT ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI Balmain s most recent service addition is important in the delivery of a complete value add service. As with the other services Balmain provides, the property management team benefits greatly from having close relationships with the asset management, leasing and project services teams and they provide vital input into the acquisition process as well. In Balmain, property management is not an isolated, activity it is an essential part of strategic delivery of business plan all the way down to the operating personnel onsite. Najnowszy obszar działalności w ofercie Balmain pozwala nam na uzupełnienie wachlarza świadczonych usług, tym samym tworząc kompleksowość oferty. Zespół Property Management ściśle wspołpracuje z zespołami zarządzania aktywami, działem najmu i zespołem Project Services. Dodatkowo wiedza i doświadczenie zespołu stanowi znaczący wkład w procesach inwestycyjnych np. zakupu nieruchomości. Zespół Property Management Balmain jest integralną częścią kompleksowego zarządzania aktywami na wszystkich poziomach, aż do poziomu operacyjnego personelu w obiektach. RECENT ACHIEVEMENTS Balmain is appointed as property managers on Family Point, Wrocław. / AUGUST 2014 / Balmain is appointed as property managers on Aura Centrum Olsztyna. / JULY 2014 / Balmain is appointed as property managers on Centrum Galardia, Starachowice. / JULY 2014 / Balmain is appointed as property managers on Galeria Panorama, Poznań. / JUNE 2014 / OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA Przejęcie zarządzania CH Family Point we Wrocławiu. / SIERPIEŃ 2014 / Przejęcie zarządzania Aura Centrum Olsztyna. / LIPIEC 2014 / Rozpoczęcie zarządzania Galerią Galardia w Starachowicach. / LIPIEC 2014 / Przejęcie zarządzania Galerią Panorama w Poznaniu. / CZERWIEC 2014 / RAFAŁ GRZESZEK Managing Director Rafał joined Balmain from BNP Paribas, where he was Deputy Head of Property Management. Prior to that, he spent fourteen years with the Metro Group where he started out as Deputy Centre Manager becoming a Portfolio Director and later Head of Business Development. Rafał dołączył do Balmain z BNP Paribas, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Property Management. Wcześniej przez czternaście lat związany był z METRO Group, gdzie pracował najpierw jako Zastępca Dyrektora Centrum Handlowego, potem jako Dyrektor Regionalny, a następnie jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. DOROTA SUCHODOLSKA Head of Operations Dorota moved across to Property Management from Balmain Asset Management where she previously was Asset Manager for the past seven years. Dorota now leads the property management and technical teams providing services for all shopping centers under management including property management, facility management, lease administration and credit control services. Dorota przeszła do Property Management z działu Zarządzania Aktywami, gdzie przez ponad siedem lat pełniła funkcję Kierownika ds. Zarządzania Aktywami. Dorota kieruje obecnie działaniami property management oraz zespołami technicznymi we wszystkich zarządzanych centrach handlowych, w zakresie property management, facility management, administracji najmu oraz usług finansowych. DOMINIK PIWEK Marketing & PR Director Dominik joined Balmain Property Management in May where he is responsible for marketing, especially for the creation and implementation of advertising communication. He has previously worked with marketing and international advertising agencies. Responsible for media strategy, advertising and marketing strategy. From 2007 to 2014 managed marketing and PR in METRO Properties receiving many marketing awards for shopping centres. Dominik Piwek dołączył do Balmain Property Management w maju 2014 roku i jest odpowiedzialny za marketing, a w szczególności za tworzenie i implementację komunikacji reklamowej. Wcześniej pracował w międzynarodowych agencjach marketingowych i reklamowych. Był odpowiedzialny za strategię mediową, reklamę i strategię marketingową dla wielu rozpoznawalnych marek. Od 2007 do 2014 roku zarządzał marketingiem i PR w METRO Properties, gdzie zdobył wiele prestiżowych nagród marketingowych. ANDRZEJ BRACISZEWSKI Technical Manager Andrzej joined Balmain in February For more than twenty five years of professional career, he has worked in the technical areas at Solaris Bus, Coach, Metro Group and Sodexo. In Balmain Property Management he is responsible for the technical aspects of all properties managed by Balmain. Andrzej dołączył do Balmain w lutym 2014 roku. Przez ponad dwadzieścia pięć lat swojej kariery pracował w obszarach technicznych dla Solaris Bus, Coach, METRO Group i Sodexo. Obecnie jest odpowiedzialny za techniczne aspekty wszystkich nieruchomości zarządzanych przez Balmain. ANDRZEJ PLIT Finance Manager Andrzej joined Balmain in December 2013 as a Finance Manager. He has a rounded finance background that covers operating and finance controlling, management accounting, corporate finance, asset management, due diligence and analysis. Currently he is focusing on finance and accounting management. Andrzej s professional experience in Polish real estate finance has been gathered with Atrium Real Estate Management and DTZ. Andrzej rozpoczął pracę w Balmain w grudniu 2013 roku jako Kierownik ds. Finansów. Posiada kompletną wiedzę z zakresu kontroli finansowej i operacyjnej, zarządzania księgowością, finansów korporacyjnych, zarządzania aktywami, audytu (due dilligence) i analizy. Obecnie Andrzej koncentruje się na zarządzaniu finansami i księgowością. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i kontroli finansów nieruchomości w Polsce zdobywał w Atrium Real Estate Management oraz w DTZ.

10 OUR SERVICES & PEOPLE NASZE USŁUGI, NASI LUDZIE PROJECT SERVICES USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Where leasing drives the strategy, project services is the delivery of many of Balmain s asset management initiatives. Balmain s project team works closely with leasing and property management to deliver shops on time, negotiate technical specs and enforce superior shop front design and fit out quality. The project services team also carries out project and development management allowing for the reconfiguration, modernisation, extension and ground up development of retail property space. Podczas gdy Zespół Najmu realizuje strategię komercjalizacji, dział Project Services nadzoruje projekty inwestycyjne w zarządzanych nieruchomościach. Zespół Project Services Balmain, ściśle współpracując z działem Najmu i Property Management, zapewnia terminowe otwarcia sklepów w centrach handlowych, negocjuje specyfikacje techniczne oraz egzekwuje najwyższą jakość pełnej aranżacji sklepów. W ich kompetencji jest również kompleksowe zarządzanie projektami deweloperskimi, w tym budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania. RECENT ACHIEVEMENTS Helios unit in Galardia Starachowice is handed over. / MAY 2014 / Galardia in Starachowice has topping out ceremony. / APRIL 2014 / Extension of Ferio Shopping Centre in Konin completed on time and under budget. / APRIL 2014 / Tesco unit handed over in Galardia, Starachowice. / FEBRUARY 2014 / First phase modernisation of Aura Centrum in Olsztyn completed in line with business plan. / SEPTEMBER 2013 / OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA Przekazanie powierzchni dla kina Helios w Galardii w Starachowicach. / MAJ 2014 / Zawieszenie wiechy w Galardii w Starachowicach. / KWIECIEŃ 2014 / Rozbudowa CH Ferio w Koninie, ukończona na czas i w ramach budżetu. / KWIECIEŃ 2014 / Przekazanie powierzchni dla Tesco w Galardii w Starachowicach. / LUTY 2014 / STEFAN BRODOWSKI Project and Development Manager Stefan joined Balmain in 2012, previously working for AIG Lincoln Global Real Estate. He brings a wealth of experience from his involvement in the delivery of AIG Lincoln s Galeria Sloneczna shopping centre in Radom, plus various other projects. Stefan rozpoczął pracę w Balmain w 2012 roku. Swoje bogate doświadczenie zdobył w AIG Lincoln Global Real Estate, gdzie był zaangażowany w wiele projektów inwestycyjnych, w tym otwarcie Galerii Słonecznej w Radomiu. AGNIESZKA WÓJCIK Development Manager Agnieszka joined Balmain in Previously she worked for Tesco Polska as Property Development Manager where she built the real estate development strategy for different properties in the company s portfolio. Agnieszka is currently focused on the development of Galeria Galardia in Starachowice. She has nearly ten years experience. Agnieszka dołączyła do Balmain w 2013 roku. Wcześniej pracowała dla Tesco Polska jako Kierownik ds. Rozbudowy, gdzie tworzyła strategie rozwoju dla różnych nieruchomości z portfela firmy. Ma prawie dziesięcioletnie doświadczenie w branży. WOJCIECH KALINOWSKI Tenant Coordinator Wojciech has over thirteen years experience in architectural design, site supervision and project management of retail projects such as Złote, Galeria Kasztanowa in Piła, Galeria Legionowo in Warsaw. He joined Balmain in 2014 from Tesco Polska, where he was responsible for preparation of various retail redevelopment plans. Prior to Tesco Wojciech has worked for Skanska and Broadway Malyan. Wojciech posiada ponad trzynaście lat doświadczenia w projektowaniu architektonicznym, nadzorze prac i zarządzaniu projektami nieruchomości handlowych, takich jak Złote Tarasy, Galeria Kasztanowa w Pile czy Galeria Legionowo w Warszawie. Dołączył do Balmain w 2014 roku, wcześniej pracował dla Tesco, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie planów przebudowy nieruchomości handlowych. Wojciech rozpoczynał swoją karierę od pracy w Skanska i w Broadway Malyan. MICHAŁ OWCZAREK Shopfit, Technical & Project Coordinator Michal is responsible for technical coordination of tenants ensuring they are opened on time with the highest quality fit out and shop front design. Michal gained experience by working over eight years in AIG/Lincoln where he was taking care of coordination and supervision over execution of development projects such as retail centres offices and logistic warehouse. Michał jest odpowiedzialny za techniczną koordynację najemców. Nadzoruje terminowe otwarcia sklepów oraz najwyższą jakość ich aranżacji (fit out) i projektów witryn sklepowych. Michał zdobywał swoje doświadczenie pracując przez osiem lat w AIG Lincoln, gdzie koordynował i nadzorował wykonanie projektów rozbudowy centrów biurowych i magazynów logistycznych. Ukończenie I fazy modernizacji Aura Centrum Olsztyna. / WRZESIEŃ 2013 /

11 Many of the major European and Polish lending institutions more than welcome Balmain s involvement in the execution of the owner s business plans Wielu głównych europejskich i polskich kredytodawców z uznaniem przyjmuje udział Balmain w realizacji planów biznesowych inwestora. INVESTMENT & FUNDING INWESTYCJE I FINANSOWANIE Balmain has extensive investment experience and market contacts which can result in both lower investment transaction risks and costs as well as enabling Balmain to identify and execute off-market transactions. Combined with strong banking relationships with a large number of pan-european debt providers, Balmain s investment capability is highly regarded. Bogate doświadczenie oraz rozległe kontakty na rynku, pozwalają na obniżenie ryzyka i kosztów transakcji inwestycyjnych, a także na identyfikację i realizację transakcji pozarynkowych. Bliska współpraca z wieloma podmiotami międzynarodowego sektora finansowego sprawia, że możliwości inwestycyjne Balmain są wysoko cenione na rynku nieruchomości. Balmain s presence in Poland was established via the acquisition of the 30,000 m 2 Galeria Pomorska shopping centre in Bydgoszcz. Since then, Balmain has been involved in managing the acquisition process and debt funding on nearly 30 properties, the majority of which have been conducted off-market. Through our banking relationships, Balmain has arranged and negotiated debt financing on sixteen property investments and assisted on many more. Deals have recently been concluded with PBB, Westimmo, Helaba, Nordea, Pekao and WBK but personal relationships are held with many more. Balmain wszedł na rynek polski kupując Galerię Pomorską w Bydgoszczy o powierzchni m 2. Od tamtego czasu jesteśmy zaangażowani w zarządzanie procesem zakupu i finansowania prawie 30 nieruchomości, w większości przeprowadzonym jako transakcje pozarynkowe. Dzięki naszym relacjom w sektorze bankowym Balmain pozyskał i wynegocjował finansowanie dla szesnastu inwestycji na rynku nieruchomości, a także wspierał realizację innych projektów. Ostatnio zostały zawarte umowy z takimi bankami jak PBB, Westimmo, Helaba, Nordea, Pekao i WBK, bliskie relacje utrzymywane są także z wieloma innymi bankami.

12 COMPANY MILESTONES NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Apr Kwi Sep Wrz Aura, Olsztyn refurbishment and re-brand commenced. Nov Lis Balmain established Założenie Balmain Feb Lut Acquired Galeria Pomorska, Bydgoszcz Zakup Galerii Pomorskiej, Bydgoszcz Sep Wrz Galeria Pomorska sold to Babcock & Brown Galeria Pomorska sprzedana spółce Babcock & Brown Nov Lis Apr Kwi Balmain Polish Retail Investments (BPRI) strategy commanded Balmain Polish Retail Investments (BPRI) zarządzanie strategiczne Acquired Galeria Panorama In Poznań Zakup Galerii Panorama w Poznaniu Feb Lut Signed JV with Bank of Scotland for European acquisition Podpisanie Joint Venture z Bank of Scotland na akwizycję w Europie Nov Lis Balmain acquired 50% interest in Panorama Kupujemy 50% udziałów w Panoramie Appointed to asset management of Family Point, Wrocław Wybrani do zarządzania centrum Family Point we Wrocławiu Dec Gru Appointed to provide leasing and development services on the Charter Hall Portfolio Obsługujemy najem i rozbudowę obiektów w ramach portfela Charter Hall Mar Mar Acquired Alfa Centrum Olsztyn with Rockspring Property Investment Managers Zakup Alfa Centrum w Olsztynie, wraz Rockspring Property Investment Managers Aura Centrum Olsztyna, rozpoczęta przebudowa i rebranding Tristan Portfolio appointment. Objęcie w zarządzanie portfela nieruchomości Tristan a Nov Lis Balmain reaches its 10 years 10-lecie firmy Balmain Apr Kwi Ferio Konin extension opened 100% leased on time/ budget. Rozpoczęta rozbudowa Ferio w Koninie, 100% powierzchni wynajętej na czas i w ramach budżetu Entry to Polish market Wejście na polski rynek REVCAP becomes minority shareholder REVCAP zostaje udziałowcem mniejszościowym May Maj Warsaw office opened Otwarcie biura w Warszawie Jan Sty Signed JV with Investec Podpisanie Joint Venture z Investec Completed redevelopment of Unia Park, Grudziądz Ukończona przebudowa CH Unia Park w Grudziądzu Dec Gru Signed lease with Tesco to carry out a retail development in Starachowice Podpisana umowa najmu z Tesco oraz zakup gruntu w Starachowicach na zrealizowanie projektu budowy parku handlowego Completed 251 lease transactions more than one per working day 251 podpisanych umów najmu Jul Lip Apr Kwi Mar Mar Appointed to manage Galerie Butovice, Prague Zarządzamy Galerią Butovice, Praga Dec Gru Acquired first BPRI Property in Zielona Góra Zakupiona pierwsza nieruchomość BPRI w Zielonej Górze Mar Mar Acquired portfolio of 7 retail parks in Germany Zakup portfela 7 parków handlowych w Niemczech Completed purchase of Ferio Shopping Centre, Konin Zakończenie procesu zakupu CH Ferio w Koninie Dec Gru Apr Kwi Oct Paz Established property management division and now four separate appointments Stworzenie działu Property Management, obecnie obsługującego już kilka nieruchomości

13 POLAND ASSETS UNDER MANAGEMENT POLSKA ZARZĄDZANE AKTYWA At March 2014, Balmain is responsible for some 300,000 m 2 of retail assets in Poland accommodating around 1,200 tenants in 23 properties. These properties host over 42 million customer visits per annum and generate rental incomes around of 50 million EUR per annum. Według stanu na marzec 2014 roku, Balmain zarządza blisko m 2 aktywów nieruchomości handlowych w Polsce, obsługując blisko najemców w 23 nieruchomościach. W ciągu roku odnotowaliśmy ponad 42 miliony wizyt klientów, generując dochody z czynszu sięgające ponad 50 milionów euro. Galeria Panorama, Poznań 22,000 m 2, Carrefour shops. Managed since April m 2, Carrefour sklepów. Zarządzanie od kwietnia 2006 Balmain Polish Retail Investments Portfolio 53,000 m 2, 11 properties, 200 tenants, managed since December 2005 Balmain Portfel Inwestycji Detalicznych w Polsce (BPRI) m 2, 11 nieruchomości, 200 najemców, zarządzanie od grudnia 2005 Galeria Pomorska, Bydgoszcz 30,000 m 2 retail GLA Carrefour shops. Managed since February Undergoing extension by 10,000 m m 2 GLA Carrefour sklepów. Zarządzanie od lutego Trwa rozbudowa o m 2 Emka, Koszalin 15,600 m 2 retail GLA shops Leasing instruction September m 2 GLA sklepów. Świadczenie usług najmu od września 2014 Szczecin Zielona Góra Koszalin Poznań Jantar, Słupsk 45,000 m 2 retail GLA Managed since September 2014 Intermarche shops m 2 GLA Zarządzanie od września 2014 Intermarche sklepów Wrocław Słupsk Bydgoszcz Malbork Grudziądz Konin Olsztyn Giżycko WARSZAWA Starachowice (development) Aura, Olsztyn 25,000 m 2 Alma shops Managed since March m 2 Alma sklepów Zarządzanie od marca 2012 Maximus Hala D, Warszawa 92,000 m 2 wholesale and retail Park Centre Ferio, Konin 35,500 m 2, shopping centre and retail park, 74 shops. Managed since December m 2, centrum handlowe i park handlowy, 74 sklepy. Zarządzane od grudnia 2010 Family Point, Wrocław 20,000 m 2, retail GLA Praktiker + 20 shops. Managed since April m 2, GLA Praktiker + 20 sklepów. Zarządzane od kwietnia 2010 Katowice Kraków Tristan Capital Portfolio 5 Carrefour-anchored shopping centres in Kraków, Wrocław, Katowice, Gliwice and Szczecin December ,000 m shops 5 centrów handlowych ze strategicznym najemcą Carrefourem w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach i Szczecinie grudzień m sklepów m 2 GLA centrum handlowe i park handlowy Centrum Galardia 18,000 m 2 retail GLA, Tesco + 38 shops m 2 GLA, Tesco + 38 sklepów Pełne zakończenie budowy i otwarcie 15 października 2014

14 TRACK RECORD REALIZACJE GALERIA POMORSKA, BYDGOSZCZ Since acquiring Galeria Pomorska in 2005, Balmain has added over 2,000 square meters of new retail floor space and increased the rent income by over 25% through proactive asset management. Major international retailers introduced to the centre include H&M, KappAhl, Etam, Takko, Rossmann, Camaieu, KFC and McDonald s. Od momentu zakupu Galerii Pomorskiej w 2005 roku Balmain dobudował ponad metrów kwadratowych nowej powierzchni handlowej i zwiększył przychód z czynszu o ponad 25% dzięki proaktywnemu podejściu do zarządzania aktywami. Główni międzynarodowi najemcy wprowadzeni do centrum to m.in. H&M, KappAhl, Etam, Takko, Rossmann, Camaieu, KFC i McDonald s. Obecnie trwa rozbudowa Galerii Pomorskiej o metrów kwadratowych. Galeria Pomorska was developed by TK Developments and opened in 2003 featuring 86 stores anchored by Hypernova, now Carrefour hypermarket. The property presently comprises 100 stores. Balmain acquired Galeria Pomorska from TK Developments for a UK private client in February 2005, also arranging the debt facility. In late 2005, Balmain negotiated an off-market sale of the property to Babcock & Brown (B&B) and was retained as asset manager. The sale yielded a 274% IRR and 1.5 times equity multiple in just nine months. Balmain was retained as asset and leasing manager by B&B and proceeded to implement a business plan to improve the retail offer and income. This culminated in an agreement with Carrefour in 2007 to redevelop part of the hypermarket premises for additional speciality retail whilst also paving the way for the future extension of the property. In 2009 working with local and international architects, Balmain secured the master plan necessary to enable substantial future expansion of Galeria Pomorska. In 2010, Balmain acted on behalf of B&B to complete the sale of the property to UK-based fund manager, Resolution Property. Balmain was retained by Resolution Property who brought with them the ability to inject new equity into modernising the property and enhancing the retail and leisure offer. Since 2010, notable achievements have included: modernising the food court which has resulted in food sales increasing by 25% in two years; securing Helios cinema to replace the former bowling operator; further improvements to retail mix with lettings to retailers including Cubus, Mohito and Martes Sport; and a refurbishment of the gallery. In parallel with these initiatives, Balmain has helped assemble a project team to design and develop a 10,000 square metre extension of Galeria Pomorska which is presently on site and due to be completed in September Balmain has been instrumental in securing pre-lettings with Inditex, the LPP Group and other retailers to occupy the extension. Galeria Pomorska została zbudowana przez spółkę TK Developments. W chwili otwarcia, w 2003 roku powierzchnie w obiekcie wynajmowało 86 najemców ze sklepem Hypernova jako najemcą strategicznym. Obecnie najemcą strategicznym jest hipermarket Carrefour. Nieruchomość mieści obecnie 100 sklepów. Balmain zakupił Galerię Pomorską od TK Developments dla klienta prywatnego z Wielkiej Brytanii w lutym 2005 roku, pozyskując także finansowanie dłużne. Pod koniec roku 2005 Balmain wynegocjował pozarynkową sprzedaż nieruchomości dla spółki Babcock & Brown (B&B), sam natomiast stał się zarządcą aktywów. Sprzedaż przyniosła 274-procentową stopę zwrotu (IRR) i 1,5-krotne zwiększenie własnego kapitału w okresie zaledwie dziewięciu miesięcy. Balmain pozostał zarządcą aktywów i wynajmującym dla B&B i kontynuował realizację planu biznesowego w celu polepszenia oferty detalicznej i dochodu z nieruchomości. Kulminacją była zawarta w 2007 roku umowa z Carrefourem na przebudowę części hipermarketu, jako dodatkowej specjalistycznej powierzchni detalicznej, co utorowało drogę do przyszłej rozbudowy całej nieruchomości. Współpracując z lokalnymi I międzynarodowymi architektami, Balmain zabezpieczył plan ogólny, niezbędny do umożliwienia znacznej przebudowy Galerii Pomorskiej w 2009 roku. W 2010 roku, z ramienia B&B, Balmain zrealizował sprzedaż nieruchomości spółce Resolution Property, brytyjskiemu zarządcy funduszem. Resolution Property zatrzymał Balmain jako zarządcę i umożliwił zasilenie nowym kapitałem własnym, modernizację nieruchomości, a tym samym polepszenie oferty detalicznej I rozrywkowej obiektu. Od 2010 roku, znaczące osiągnięcia Balmain obejmują: modernizację food courtu, zwiększenie sprzedaży o 25% w przeciągu dwóch lat; pozyskanie kina Helios zastępując wcześniejszego operatora kręgielni; dalsze ulepszenia miksu najemców z wynajmem powierzchni takim detalistom, jak Cubus, Mohito i Martes Sport oraz przebudowa galerii. Równolegle do tych inicjatyw, Balmain pomógł w skompletowaniu zespołu projektu w zakresie zaprojektowania i rozbudowy o m 2 Galerii Pomorskiej, która trwa obecnie i zostanie zakończona we wrześniu 2015 roku. Balmain pracuje nad przygotowaniem przedwstępnych umów najmu rozbudowanej powierzchni z Inditex, LLP Group oraz innymi najemcami.

15 TRACK RECORD REALIZACJE GALERIA PANORAMA, POZNAŃ Galeria Panorama first opened in the early 1990 s and has been extended twice since then. The centre is anchored by Carrefour and comprises of over 150 retail stores on two levels, a small office element and a separate freestanding retail warehouse let to Castorama. Galeria Panorama została otwarta na początku lat dziewięćdziesiątych i od tego czasu dwukrotnie rozbudowana. Najemcą kluczowym jest Carrefour, a ponadto w centrum znajduje się 150 sklepów na dwóch poziomach, niewielka część biurowa i oddzielny, wolnostojący obiekt handlowy wynajęty Castoramie. Balmain acquired Galeria Panorama for a private client in April 2006 including arranging the debt finance for the acquisition. In 2008,Balmain acquired a 50% equity interest in the property and restructured the debt facility. Since 2006, Balmain has been the asset manager. Within 12 months of acquisition Balmain secured Brico Depot (Castorama)to occupy the previously vacant retail warehouse building and within the first 18 months, leading retailers including Empik, Rossmann, Ambra and Grycan had also opened stores within the property. Subsequently Takko and Deichmann have also opened stores in deals that doubled the rent received on the space that they leased. At the time of the acquisition there was nil service charge recovery. Through a programme of lease re-gearing, Balmain has re-let almost 50% of the property and increased service charge recovery, leading to an increased NOI over the past four years of 18.1% (4.8% per annum vs Polish CPI of 3.7% over the same period). Balmain is now working on a major reconfiguration and modernisation programme to be implemented in 2015, introducing further international retailers and upgrading the building to modernise and enhance the customer shopping experience. Balmain zakupił Galerię Panorama dla klienta prywatnego w kwietniu 2006 roku, zajmując się również pozyskaniem środków dłużnych na sfinansowanie tej transakcji. W roku 2008 Balmain nabył 50% udziałów w nieruchomości i przeprowadził restrukturyzację zadłużenia. Od roku 2006 Balmain pełni rolę zarządcy aktywów. W przeciągu 12 miesięcy od zakupu, Balmain pozyskał Brico Depot (Castorama), który zajął pustostan w budynku magazynu handlowego. W trakcie pierwszych 18 miesięcy wiodący najemcy również otworzyli swoje sklepy w Galerii, w tym Empik, Rossmann, Ambra i Grycan. Następnie otworzyli sklepy Takko i Deichmann, co doprowadziło do podwojenia czynszu z wynajmowanej przez nich powierzchni. W momencie zakupu nie były pobierane żadne opłaty eksploatacyjne. Poprzez wprowadzenie programu restrukturyzacji umów najmu, Balmain ponownie wynajął blisko 50% nieruchomości i zwiększył poziom zwrotu opłat eksploatacyjnych. To doprowadziło do podniesienia zysku operacyjnego netto w ciągu ostatnich czterech lat o 18,1% (4,8% rocznie, podczas gdy wskaźnik CPI w Polsce za ten okres wzrósł o 3,7%)! Obecnie Balmain pracuje nad programem zmiany sposobu użytkowania i modernizacji obiektu, który zostanie wdrożony w 2015 roku. Program zakłada wprowadzenie kolejnych międzynarodowych najemców i ulepszenie budynku w celu podniesienia atrakcyjności dla klientów.

16 TRACK RECORD REALIZACJE CENTRUM HANDLOWE FERIO, KONIN CH Ferio, situated in Stare Miasto, Konin, was developed by Raiffeissen Evolution and opened in 2008, comprising a 10,000 square metre Castorama DIY, a 13,000 square metre gallery with 65 shops and a 6,500 square metre retail park anchored by Media Market. There are also several freestanding buildings including McDonalds, all linked by a large on-grade car park. Centrum Handlowe Ferio, usytuowane w Starym Mieście pod Koninem, zostało zbudowane i otwarte w 2008 roku przez Raiffeissen Evolution. Centrum obejmuje m 2 wynajętych przez Castoramę, m 2 galerii ze sklepami oraz m 2 parku handlowego z Media Markt jako najemcą strategicznym. Znajduje się tu również kilka wolnostojących budynków, włączając McDonald s, a wszystkie połączone są rozległym parkingiem naziemnym. Ferio was acquired by Rockspring Property Investment Managers in December Balmain provided pre-acquisition commercial due diligence, assisted in negotiating the purchase agreement and developed a business plan to be implemented upon acquisition. On completion of the purchase, Balmain was retained by Rockspring to provide asset and leasing management services. The two key elements to the business plan prepared by Balmain were to replace the poorly performing Bomi supermarket, and to secure retailers not yet present in the region, to anchor a 2,500 square metre extension to the gallery which would help the property retain its dominant position in the retail hierarchy of the region. In 2011, Balmain concluded a surrender agreement with Bomi followed by a letting to supermarket retailer Intermarche who opened in 2012 in the premises vacated by Bomi. The impact on Ferio of Intermarche s opening was immediate, with footfall increasing by some 40% in the year following Intermarche s opening. Simultaneously, Balmain was engaged as development and project manager to lead the planning and execution of the contemplated 2,500 square metre extension of the gallery. Balmain played a key role in finalising lease agreements with retailers to occupy the extension as well as parts of the existing centre (including the food court) due to be reconfigured. After obtaining the necessary permits, construction of the extension commenced in spring Phase 1 of the extension opened in autumn 2013 and included new retailers such as Rossmann, Martes Sport, Stradivarius and Pepco. In March 2014, the second and final phase of the extension was completed with the opening of C&A, Smyk, Sinsay, Ochnik, Carry, Olimp and Cukienia Sowa - all first stores in the city. Retailers including Mohito, Cropp, House, , CCC and others upsized as part of the project. Since Rockspring acquired the property, annual rent income has been boosted by 20% and the weighted average lease expiry has been extended through the extension and re-gearing of tenant leases. Customer footfall and retailer sales at the property have grown significantly as a result of the execution of the business plan devised by Balmain. Centrum Handlowe Ferio zostało zakupione przez Rockspring Property Investment Managers w grudniu 2010 roku. Przed zakupem, Balmain wykonał zgodny z praktyką branżową audyt (due dilligence) i uczestniczył w negocjacjach umowy zakupu, a także opracował biznesplan, który następnie został wdrożony. Po zakupie, Balmain został wybrany przez Rockspring do świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami i najmu. Dwoma kluczowymi elementami biznesplanu przygotowanego przez Balmain było zastąpienie osiągającego słabe wyniki Bomi, a także pozyskanie najemców jeszcze nieobecnych w regionie, aby wynająć m 2 rozbudowanej galerii. To doprowadziłoby do utrzymania wiodącej pozycji centrum w hierarchii handlowej w regionie. W 2011 roku Balmain zawarł z Bomi umowę zrzeczenia się najmu i wynajął pusty lokal supermarketowi Intermarche. Intermarche został otwarty w 2012 roku, co w konsekwencji doprowadziło do natychmiastowego wzrostu liczby odwiedzających centrum o 40% w roku następującym po otwarciu! Równocześnie Balmain zaangażowany był w budowę i zarządzanie projektem planowania i wykonania rozbudowy galerii o dodatkowe metrów kwadratowych. Balmain odegrał kluczową rolę w zawarciu umów najmu zarówno rozbudowanej, jak i istniejącej powierzchni centrum, która zostanie zrekonfigurowana (włączając food court). Rozbudowa rozpoczęła się w 2013 roku, po zdobyciu niezbędnych pozwoleń. Pierwsza faza rozbudowy rozpoczęła się jesienią 2013 roku i obejmowała nowych najemców, jak: Rossmann, Martes Sport, Stradivarius i Pepco. Druga i zarazem, końcowa faza rozbudowy odbyła się w marcu 2014 roku. Otwarto sklepy: C&A, Smyk, Sinsay, Ochnik, Carry, Olimp i Cukiernia Sowa wszystkie po raz pierwszy w mieście! W ramach projektu, powiększona została również powierzchnia handlowa Mohito, Cropp, House, , CCC i innych sklepów. Od czasu zakupu centrum przez Rockspring, roczny dochód z czynszu wzrósł o 20%, a średni ważony okres wygaśnięcia umów najmu został wydłużony poprzez rozbudowę i renegocjację umów najmu. W efekcie wdrożonego przez Balmain biznesplanu, liczba odwiedzin centrum przez klientów, a także wyniki sprzedaży najemców znacznie wzrosły.

17 TRACK RECORD REALIZACJE AURA CENTRUM OLSZTYNA, OLSZTYN Aura Centrum (previously Alfa Centrum) was acquired by fund manager Rockspring Property Investment Managers with the support of Balmain in March The property of some 25,000 square metres is situated in the centre of Olsztyn and comprises a two-level retail mall with a cinema on the third level. Upon acquisition, Balmain was retained as asset manager and sole leasing agent. Aura Centrum Olsztyna (wcześniej Alfa Centrum) zostało zakupione w marcu 2012 roku przez zarządcę funduszy, Rockspring Property Investment Managers, wspieranym przez Balmain. Nieruchomość o powierzchni około metrów kwadratowych usytuowana jest w centrum Olsztyna i obejmuje dwupoziomowy pasaż sklepowy oraz kino na trzecim poziomie. Podczas zakupu Balmain został mianowany zarządcą nieruchomości i agentem najmu powierzchni. Prior to acquiring the property, which was opened in 2005 and extended in 2009, Balmain worked with Rockspring to devise a business plan that would unlock the potential for improvements to the retail offer and increase the rent income, whilst establishing a new identity for the property due to restrictions on the ongoing use of the then Alfa Centrum name. In 2012, Balmain put together and led a project team to develop options for adding more lettable retail area to the property, modernising the mall and addressing a number of technical issues identified during pre-acquisition due diligence. In parallel, Balmain secured several new retailers not yet present in Olsztyn to anchor the modernised gallery. In late 2012, building permits were obtained for the planned works. The modernisation and reconfiguration works, managed by Balmain s project management team, commenced in March 2013 and were completed in October 2013 when the renamed Aura Centrum was launched. New retailers Alma supermarket, Sinsay, Mohito, Bershka and several others opened in 2013 whilst lease re-gearing of existing retailer leases has helped extend the weighted average unexpired lease term. In the two years since acquisition of the property, rent income has increased by 9%. Balmain is currently planning a further phase of reconfiguration and extension which will add an additional 900 square metres of lettable retail area and futher boost rent income. A programme to encourage retailers to modernise existing shopfits under way and mall commercialisation income has been boosted by 48% since acquisition, without compromising sightlines or customers ability to move around the centre. In 2014, Balmain s scope of services at Aura Centrum was extended by Rockspring to include property management. Centrum zostało otwarte w 2005 roku i rozbudowane w 2009 roku. Przed jego zakupem Balmain pracował z Rockspring nad opracowaniem biznesplanu, który rozbudowałby ofertę handlową nieruchomości i tym samym podniósłby jej wartość. Równocześnie biznesplan określał nową tożsamość nieruchomości z powodu ograniczeń w użyciu ówcześnie funkcjonującej nazwy Alfa Centrum. W 2012 roku Balmain stworzył i poprowadził zespół projektowy, którego zadaniem było opracowanie różnych wariantów dodania do Centrum łatwo wynajmowalnej powierzchni handlowej, modernizację pasażu oraz rozwiązanie kilku kwestii technicznych rozpoznanych na etapie audytu przed zakupem nieruchomości. Równocześnie Balmain pozyskał do zmodernizowanej galerii kilku nieobecnych jeszcze w Olsztynie najemców. Pod koniec 2012 roku zdobyto wszystkie zgody budowlane dla planowanych prac. Prace modernizacyjne i zmiany sposobu użytkowania nadzorowane przez zespół projektowy Balmain rozpoczęły się w marcu 2013 i zakończyły w październiku 2013 roku zmianą nazwy centrum na Aura Centrum. Nowi najemcy, tacy jak Alma supermarket, Sinsay, Mohito, Bershka i inni, otworzyli swe sklepy w 2013 r. Renegocjacje umów najmu z ówczesnymi najemcami pozwoliły na wydłużenie średniego ważonego terminu niewygasłych umów najmu. W dwa lata po zakupie nieruchomości dochód z czynszu wzrósł do 9%. Obecnie Balmain planuje kolejną fazę zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy centrum o dodatkowe 900 metrów kwadratowych powierzchni handlowej do wynajęcia, co przyniesie wzrost dochodu z czynszu o kolejne 4-5%. W tej chwili trwają prace nad stworzeniem programu zachęcenia najemców do modernizacji aranżacji ich sklepów. Od momentu zakupu obiektu dochód z komercjalizacji pasażu wzrósł o 48%, gdyż cały proces nie utrudnił poruszania się klientów po Centrum. W 2014 roku zakres usług świadczonych przez Balmain dla Aura Centrum został poszerzony przez Rockspring o usługę property management.

18 REASONS TO WORK WITH BALMAIN DLACZEGO WARTO WYBRAĆ BALMAIN ASSET MANAGEMENT ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Stuart Lang T: +44 (0) M: +44 (0) Tim Rylance T: +44 (0) M: +44 (0) ASSET MANAGEMENT CEE ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Ewa Szafrańska-Mądry T: +48 (0) M: +48 (0) LEASING NAJEM Paul Cawood T: +44 (0) M +44 (0) Magdalena Kondeja T: +48 (0) M +48 (0) PROJECT SERVICES USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Stefan Brodowski T: +48 (0) M: +48 (0) MARKETING MARKETING Dominik Piwek T: +48 (0) M: +48 (0) INVESTMENT, JOINT VENTURES & FUNDING INWESTYCJE, JOINT VENTURES I FINANSOWANIE James Turner T: +44 (0) M: +44 (0) Balmain has a proven ability to grow income and enhance the value of the shopping centre assets of its clients and partners. PROPERTY MANAGEMENT ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Rafal Grzeszek T: +48 (0) M +48 (0) Agnieszka Wójcik T: +48 (0) M: +48 (0) Bamain skutecznie podnosi wartość aktywów nieruchomości komercyjnych swoich partnerów i klientów w Polsce. Track record delivering sustainable income growth Integrated service, single point of contact Demonstrable leasing results and strong retailer relationships Co-ownership experience Highly experienced team Comprehensive reporting systems Solid financial management expertise Successful development and reconfiguration delivery Zapewnienie zysków i trwałego wzrostu przychodów Zintegrowana obsługa, jeden punkt kontaktowy Wymierne wyniki osiągnięte w zakresie najmu i dobre relacje z najemcami detalicznymi Doświadczenie współwłaścicielskie Doświadczony zespół Kompleksowe systemy raportowania Solidna wiedza i doświadczenie w zarządzaniu finansami Pomyślnie ukończone rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów This image is taken from the harbour side area in Sydney called Balmain, Australia, where founder James Turner resided.

19 LONDON OFFICE 25 Heathmans Road London, SW6 4TJ T: +44 (0) F: +44 (0) WARSAW OFFICE ul. Sienna Warsaw T: +48 (0) F: +48 (0) Copyright Balmain Asset Management LLP This document is not to be shared with any other party or reproduced without the express permission of Balmain Asset Management LLP ( Balmain ). Balmain has taken all necessary steps to ensure the information contained within this document is accurate at the time of publication. Any errors should be brought to the attention of Balmain. Przekazywanie lub kopiowanie niniejszego dokumentu bez wyraźnej zgody Balmain Asset Management LLP ( Balmain ) jest zabronione. Balmain dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były ścisłe i zgodne z prawdą w momencie jego publikacji. Ewentualne błędy proszę zgłaszać do Balmain.

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Corporate services HR Companies Executive Search... HR Companies Selection & Recruitment... HR Companies Temporary Work Agencies... 11 Auditing and Accounting Companies... 1 Tax Advisory Companies... 1

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK 2 dni Targów każdego dnia inne firmy szkolenia i warsztaty spotkania z pracodawcami katalog wystawców Organizator partner strategiczny Partner Złoty GDANSK Organizator Board of european students of technology

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo