WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM"

Transkrypt

1 WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACOWNIKÓW W POLSCE RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENADŻEROM

2 METODOLOGIA METHODOLOGY Raport Płacowy Antal 2015 został przygotowany na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich to badanie ankietowe przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie od października do grudnia 2014 roku, na próbie 3947 respondentów z Polski. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z 850 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2014 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby, które mają minimum 2-letnie doświadczenie oraz pracują w średnich i dużych firmach zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie faktyczne wynagrodzenia na konkretnych stanowiskach są uzależnione od szeregu czynników. Antal Salary Report 2015 has been prepared with the use of 3 sources of data. The first being CAWI and CATI research conducted between October and December 2014 on a sample of 3947 respondents from Poland. The data thus acquired was then verified and expanded with the use of information gathered in 850 recruitment processes conducted by Antal in 2014, as well as telephone interviews with employers and candidates. The research covered salaries offered in recruitment processes for professional and managerial positions and encompassed individuals who possessed a minimum of two-year work experience in medium and large companies, both Polish and multinational. The report presents monthly total, average and gross salaries actual salaries at specific positions are often dependent on a number of factors. RAPORT PŁACOWY ANTAL 2

3 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO OFEROWANE SPECJALISTOM I MENEDŻEROM W POLSCE W 2014 ROKU AVERAGE PROFESSIONAL AND MANAGERIAL GROSS SALARIES IN POLAND IN PLN PLN (w stosunku do PLN w 2013 roku) (compared to PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 3

4 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO OFEROWANE SPECJALISTOM I MENEDŻEROM W PODZIALE NA DYSCYPLINY AVERAGE MANAGER AND PROFESSIONAL GROSS SALARY OFFERED BY DISCIPLINE Administracja/ Administration 6100 SSC/BPO 7320 Inżynieria/ Engineering 8035 HR 8110 Logistyka/ Logistics 8295 Bankowość i Ubezpieczenia/ Banking & Insurance 8410 Najwyższe wynagrodzenia ponownie osiąga Wyższa Kadra Zarządzająca średnia miesięczna brutto wyniosła PLN, co jest kwotą prawie 2000 PLN wyższą niż przy poprzednim badaniu. Wysokie wynagrodzenie notujemy również w obszarze Prawa PLN oraz w Sprzedaży i Marketingu PLN. Na taką średnią w tych grupach zawodowych wpływają wysokie zarobki (oraz premie) Kadry Wyższego Szczebla. Najniższe średnie wynagrodzenie odnotowano wśród specjalistów i menedżerów z obszaru Administracji wyniosło ono 6100 PLN. Pozytywną tendencją jest wzrost wynagrodzeń w sektorze SSC/BPO, które w 2014 roku wyniosły 7320 PLN brutto miesięcznie. Finanse i Księgowość/ Finance & Accounting Farmacja/ Pharmacy IT Sprzedaż i Marketing/ Sales & Marketing Prawo/ Law Wyższa Kadra Zarządzająca/ Senior Management Once again, the highest salary were recorded among members of Senior Management the average monthly gross salary in this group amounted to PLN which is PLN 2000 more than in the previous edition of the study. High salaries were also observed in the Law discipline, an average of PLN , and Sales and Marketing with an average salary of PLN The high average salary in these professional groups were determined in part by the high salaries (and benefits) of Senior Managers. The lowest average salaries were observed among Administration professionals and managers an average of PLN The rise of salaries in the SSC/BPO sector, up to an average of PLN 7320 in 2014, may be considered a positive trend. RAPORT PŁACOWY ANTAL 4

5 PRAWO LEGAL PLN LEGAL PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Prawa w stosunku do PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered salary in Law discipline compared to PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 5

6 PRAWO / LEGAL Dyrektor Działu Prawnego Head of Legal Department Kierownik Działu Prawnego Head of Legal Department Prawnik In-House In-House Lawyer Head of Compliance Compliance Officer Partner w kancelarii Partner in Law Firm Lokalny Partner w kancelarii Local Partner in Law Firm Starszy Prawnik w kancelarii Senior Associate in Law Firm Prawnik w kancelarii Associate in Law Firm Młodszy Prawnik w kancelarii Junior Associate in Law Firm bonus bonus bonus bonus bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company car, private health care package, fitness card Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company car, private health care package, fitness card, czasem samochód, sometimes company car RAPORT PŁACOWY ANTAL 6

7 SPRZEDAŻ I MARKETING SALES & MARKETING PLN SALES & MARKETING PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Sprzedaży i Marketingu w stosunku do PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in Sales&Marketing discipline compared to PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 7

8 SPRZEDAŻ I MARKETING/ SALES & MARKETING FMCG Marketing Dyrektor Marketingu Marketing Director Kierownik Marketingu Marketing Manager Brand Manager Junior Brand Manager Menedżer ds. Trade Marketingu Trade Marketing Manager Specjalista ds. Trade Marketingu Trade Marketing Specialist bonus bonus bonus bonus , samochód, dofinansowanie do prywatnego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wynajmu mieszkania jeśli pracownik zmienia miejsce zamieszkania, company car, funding for life insurance and for flat renting if employee has to change place of residence, samochód, company car, samochód, company car, company car, czasem samochód, sometimes company car RAPORT PŁACOWY ANTAL 8

9 SPRZEDAŻ I MARKETING/ SALES & MARKETING Sprzedaż Dyrektor Sprzedaży - Handel tradycyjny i nowoczesny Sales Director - Traditional & Modern Trade Dyrektor Sprzedaży - Handel nowoczesny Sales Director - Modern Trade Dyrektor sprzedaży Handel tradycyjny Sales Director - Traditional Trade National Key Account Manager Senior Key Account Manager Key Account Manager Junior Key Account Manager bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, funding for flat renting Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, company car Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, company car Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, company car Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, company car Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, company car Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, company car RAPORT PŁACOWY ANTAL 9

10 SPRZEDAŻ I MARKETING/ SALES & MARKETING Branża techniczna Dyrektor Sprzedaży Sales Director Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Business Development Manager Kierownik Sprzedaży Sales Manager Key Account Manager Menedżer ds. Eksportu Export Manager Kierownik Produktu Product Manager Inżynier Sprzedaży Sales Engineer Przedstawiciel Handlowy Sales Representative Product Marketing Specialist bonus bonus bonus bonu bonus bonus bonus bonus bonus, ubezpieczenie na życie, company car, company phone, life insurance, company car, company phone, company car, company phone, company car, company phone, company car, company phone, company car, company phone, laptop, company car, company phone Samochód, laptop, telefon Company car, company phone, laptop Laptop, telefon Laptop, company phone RAPORT PŁACOWY ANTAL 10

11 SPRZEDAŻ I MARKETING/ SALES & MARKETING Branża retail Kierownik Sklepu Store Manager Kierownik Regionalny Area Manager Kierownik Produktu Product Manager Kupiec Buyer Kierownik Marketingu Marketing Manager Dyrektor Marketingu Marketing Director bonus bonus bonus bonus bonus Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Samochód, telefon, laptop Laptop, company phone, company car Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Telefon, laptop, prywatna opieka zdrowotna Company phone, laptop, private health care package Samochód, telefon, laptop, prywatna opieka zdrowotna Company car, laptop, private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 11

12 IT PLN IT SERVICES 9419 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze IT w stosunku do 9419 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in IT discipline compared to 9419 PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 12

13 IT IT Sales Business Development Manager bonus 40% Telefon, laptop, samochód/dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Presales Manager bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, private health care package, fitness card Service Manager bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Senior Presales Engineer Preasales Team Leader Presales Engineer (network/security) % bonus /30% bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Key Account Manager % bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Product Manager bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Presales Engineer (network/ security) /30% bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 13

14 IT IT Sales Account Manager % bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Presales Engineer Storage /30% bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package Junior Presales Engineer /30% bonus Telefon, laptop, samochód/ dopłata do korzystania z samochodu w celach służbowych, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, company car/car allowance, fitness card, private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 14

15 IT IT Tech Director of Security Operations Center Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, fitness card, private health care package Senior Project Manager Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance Smart Grid, CRM Billing Director Consultant SAP WM, MM IT Infrastructure Manager Manager of Security Operations Center Senior Network Engineer Telefon, laptop, samochód, karta sportowa opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, fitness card, private health care package Telefon, laptop, samochód, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, fitness card, private health care package Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, fitness card, private health care package IT Architekt Software Architect Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training RAPORT PŁACOWY ANTAL 15

16 IT IT Tech MS Dynamics NAV Consultant/ Developer Senior MS System Engineer/ Architect Senior Database Administrator (MS/ Oracle) Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-thejob training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training IT Analyst Project Manager QA Manager Senior Developer Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-thejob training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training RAPORT PŁACOWY ANTAL 16

17 IT IT Tech IT Infrastructure Specialist System Integration Specialist Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN Laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Network Administrator Consultant SAP FI,CO Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, fitness card, private health care package Security Operations Center Analyst Telefon, komputer, karta sportowa, opieka zdrowotna Company phone, laptop, fitness card, private health care package MS System Engineer QA Analyst Senior QA Specialist Telefon, laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Company phone, laptop, fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-thejob training RAPORT PŁACOWY ANTAL 17

18 IT IT Tech Data Analytics Programmer Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training ios, Android Developer PHP backend Developer Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Database Administrator (MS/Oracle) Laptop, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training ORACLE Developer c++ Developer JAVA Developer net Developer Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training RAPORT PŁACOWY ANTAL 18

19 IT IT Tech MS System Administrator Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN Komputer, karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training QA Specialist Front-end Developer Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Junior Network Administrator Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Helpdesk 3rd line Junior Developer Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training Karta sportowa, opieka zdrowotna, szkolenia on-the-job, szkolenia dodatkowe, w przypadku większych firm ubezpieczenie grupowe Fitness card, private health care package, additional training, in huge companies group insurance, on-the-job training RAPORT PŁACOWY ANTAL 19

20 FARMACJA I SPRZĘT MEDYCZNY PHARMA & MEDICAL DEVICES PLN PHARMA & MEDICAL DEVICES PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Farmacji i Sprzętu Medycznego w stosunku do PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered salary in Pharma & Medical Devices discipline compared to PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 20

21 FARMACJA I SPRZĘT MEDYCZNY / PHARMA & MEDICAL DEVICES DZIAŁ SPRZEDAŻY / SALES DEPARTMENT Business Unit Director Dyrektor Sprzedaży Sales Director Field Force Manager Sales Manager Regionalny Kierownik Sprzedaży District Manager Kierownik ds. Dystrybucji National Key Account Manager Kierownik ds. Kluczowych Klientów Key Account Manager Przedstawiciel Medyczny Medical Representative bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package DZIAŁ MARKETINGU / MARKETING DEPARTMENT Dyrektor Marketingu Marketing Director Kierownik Marketingu Marketing Manager bonus bonus Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 21

22 FARMACJA I SPRZĘT MEDYCZNY / PHARMA & MEDICAL DEVICES Kierownik Grupy Produktów Group Product Manager bonus Company car, laptop, company phone, private health care package Kierownik ds. Marketingu Handlowego Trade Marketing Manager bonus Company car, laptop, company phone, private health care package Kierownik Produktu Product Manager Młodszy Kierownik Produktu Junior Product Manager bonus bonus Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package DZIAŁ MEDYCZNY / MEDICAL DEPARTMENT Market Access Manager Dyrektor Medyczny Medical Director Doradca/ Menedżer Medyczny Medical Advisor/ Manager Medical Science Laison bonus bonus bonus bonus Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 22

23 FARMACJA I SPRZĘT MEDYCZNY / PHARMA & MEDICAL DEVICES DZIAŁ REGULATORY & PHARMACOVIGILANCE / REGULATORY & PHARMACOVIGILANCE DEPARTMENT Kierownik ds. Rejestracji Leków i Bezpieczeństwa Farmakoterapii Regulatory/ Pharmacovigilance Manager Company car, laptop, company phone, private health care package Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii Pharmacovigilance Specialist Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Specjalista ds. Rejestracji Leków Regulatory Specialist Prywatna opieka zdrowotna Private health care package BADANIA KLINICZNE / DEPARTMENT OF CLINICAL TRIALS Kierownik ds. Badań Klinicznych Clinical Research Manager Monitor Badań Klinicznych Clinical Research Associate Company car, laptop, company phone, private health care package Company car, laptop, company phone, private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 23

24 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FINANCE & ACCOUNTANCY 8890 PLN FINANCE & ACCOUNTANCY 8690 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Finansów i Księgowości w stosunku do 8690 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in Finance & Accountancy discipline compared to 8690 PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 24

25 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ / FINANCE & ACCOUNTANCY Dyrektor Finansowy Chief Financial Officer Menedżer Finansowy Financial Manager Interim Financial Manager Kierownik Controllingu Controlling Manager Główny Księgowy Chief Accountant Menedżer ds. Podatków Tax Manager Audytor Wewnętrzny Internal Auditor Kontroler Finansowy Financial Controller Starszy Księgowy Senior Accountant bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenia, karta sportowa, ubezpieczenie OC, program opcyjny, opcjonalnie: budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, insurance, OC insurance, option program, sometimes: budget for trials Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials Współpraca w ramach kontraktu, samochód, ubezpieczenie, opcjonalnie: budżet na szkolenie Contract cooperation, company car, insurance, sometimes: budget for trials Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, opcjonalnie: budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials, czasem samochód, opcjonalnie: budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials, opcjonalnie: program emerytalny, samochód, budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, sometimes: pension program, budget for trials, company car czasem samochód, opcjonalnie: budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials, opcjonalnie: budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials, opcjonalnie: budżet na szkolenie Company car, private health care package, fitness card, insurance, sometimes: budget for trials RAPORT PŁACOWY ANTAL 25

26 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ / FINANCE & ACCOUNTANCY Analityk Finansowy Financial Analyst Księgowy Accountant Specjalista ds. Podatków Tax Specialist bonus bonus bonus, opcjonalnie: budżet na szkolenie, sometimes: budget for trials RAPORT PŁACOWY ANTAL 26

27 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ BANKING & INSURANCE 8410 PLN BANKING & INSURANCE 8690 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Ubezpieczeń i Bankowości w stosunku do 8690 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in Banking & Insurance discipline compared to 8690 PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 27

28 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ / BANKING & INSURANCE Bankowość/ Banking Front Office Partner Private Equity Dyrektor Departamentu Department Director Dyrektor Inwestycyjny Investment Director Dyrektor Regionu Regional Director Dyrektor Sprzedaży Sales Director Dyrektor Sprzedaży ds. Faktoringu Factoring Sales Director Regionalny Manager Sprzedaży (TFI) Regional Sales Manager Dyrektor Oddziału Operacyjnego Operational Division Director Dyrektor Oddziału Branch Director Kierownik Placówki Branch Manager Doradca Private Banking Private Banking Advisor Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package,,fitness card Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon Company mobile phone Telefon, samochód Company mobile phone, company car RAPORT PŁACOWY ANTAL 28

29 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ / BANKING & INSURANCE Bankowość/ Banking Front Office Doradca Korporacyjny Corporate Advisor Doradca SME SME Advisor Doradca Mass Affluent Mass Affluent Advisor Doradca ds. Faktoringu Factoring Advisor Doradca Inwestycyjny Investment Advisor Doradca ds. Leasingu Leasing Advisor Młodszy Analityk Associate Analyst Analityk Associate (Private Equity) Analityk Inwestycyjny Investment Analyst Makler Papierów Wartościowych Stockbroker Dealer Walutowy Foreign Exchange Dealer Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Telefon Company mobile phone Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Bonusy okresowe Periodic bonuses Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, samochód Company mobile phone, company car Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card Telefon Company mobile phone RAPORT PŁACOWY ANTAL 29

30 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ / BANKING & INSURANCE Bankowość/ Banking Back Office Członek Zarządu Member of the Board of Management Dyrektor Departamentu/ Rzecznik Prasowy Department Director/ Spokesman Dyrektor Departamentu Produktu Product Department Director Bonusy okresowe Periodic bonuses Bonusy okresowe Periodic bonuses Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Dyrektor Departamentu Ryzyka Korporacyjnego Corporate Risk Department Director Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Dyrektor Departamentu Compliance Compliance Department Director Dyrektor Departamentu Ryzyka Detalicznego Retail Risk Department Director Dyrektor Departamentu Administracji Administration Department Director Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Sales Support Department Director Dyrektor Marketingu Marketing Director Kierownik Zespołu Komunikacji Wewnętrznej Internal Communications Team Manager Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Telefon, pakiet socjalny Company mobile phone, benefits package Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card RAPORT PŁACOWY ANTAL 30

31 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ / BANKING & INSURANCE Bankowość/ Banking Back Office Product Manager Junior Product Manager Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card Manager ds. Ryzyka Korporacyjnego Corporate Risk Manager Specjalista ds. Compliance Compliance Specialist Specjalista ds. Ryzyka Korporacyjnego Corporate Risk Specialist Specjalista ds. Ryzyka Detalicznego Retail Risk Specialist Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card RAPORT PŁACOWY ANTAL 31

32 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ / BANKING & INSURANCE Ubezpieczenia/ Insurance Front Office Dyrektor Sprzedaży Sales Director Dyrektor Regionalny Regional Director Dyrektor Oddziału Branch Director Telefon, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, private health care package, fitness card Laptop, telefon, samochód Company laptop, company mobile phone, company car Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance Kierownik Sprzedaży w Kanale Brokerskim Brokerage Sales Manager Telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company mobile phone, company car, private health care package, fitness card/ Channel Director Sales Division Dyrektor Pionu Kanału Sprzedaży Sales Channel Director Kierownik ds. Sieci Dealerskiej Sales Network Manager Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance Kierownik Sprzedaży w Kanale Banc Assurance Bancassurance Sales Manager Laptop, telefon, samochód, ubezpieczenie na życie Company laptop, company mobile phone, company car, life insurance Business Development Manager Laptop, telefon, samochód Company laptop, company mobile phone, company car Trener Coach Laptop, telefon, samochód Company laptop, company mobile phone, company car RAPORT PŁACOWY ANTAL 32

33 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ / BANKING & INSURANCE Ubezpieczenia/ Insurance Back Office Stanowiska Zarządowe Management s Dyrektor (Departamentu, Produktu) Director (Department, Product) Główny Aktuariusz Chief Actuary Kierownik (Produktu, Działu) Manager (Product, Division) Product Menedżer/ Ekspert Product Manager/ Expert Aktuariusz Actuary Underwriter techniczny Technical Underwriter Starszy Specjalista Senior Specialist Specjalista ds. Reasekuracji Reinsurance Specialist Likwidator Techniczny Technical Adjuster Laptop, telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company laptop, company mobile phone, company car, private health care package, fitness card Laptop, telefon, samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company laptop, company mobile phone, company car, private health care package, fitness card RAPORT PŁACOWY ANTAL 33

34 UBEZPIECZENIA I BANKOWOŚĆ / BANKING & INSURANCE Ubezpieczenia/ Insurance Back Office Analityk Aktuarialny Actuarial Analyst Specjalista Specialist Likwidator Merytoryczny Claims Adjuster RAPORT PŁACOWY ANTAL 34

35 INŻYNIERIA I LOGISTYKA ENGINEERING & LOGISTICS LOGISTYKA/ LOGISTISC 8295 PLN INŻYNIERA/ ENGINEERING 8035 PLN ENGINEERING & OPERATIONS 9907 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Logistyki w stosunku do 9907 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in Logistics discipline compared to 9907 PLN in 2013) 8101 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Inżynierii w stosunku do 8101 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in Engineering discipline compared to 8101 PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 35

36 INŻYNIERIA I LOGISTYKA / ENGINEERING & LOGISTICS Dyrektor Zarządzający Managing Director Dyrektor Zakładu Plant Manager Dyrektor Techniczny Technical Director Dyrektor Logistyki Logistics Director Dyrektor/ Manager Łańcucha dostaw Supply Chain Manager Kierownik ds. Utrzymania Ruchu Maintenance Manager Dyrektor/ Kierownik Produkcji Production Manager Kierownik ds. Badań i Rozwoju R&D Manager Kierownik Jakości Quality Manager Kierownik BHP HSE Manager bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Prywatna opieka zdrowotna, czasem samochód Company car, private health care package Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Samochód, prywatna opieka zdrowotna Company car, private health care package Prywatna opieka zdrowotna, czasem samochód Company car, private health care package Private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 36

37 INŻYNIERIA I LOGISTYKA / ENGINEERING & LOGISTICS Kierownik Magazynu Warehouse Manager Technolog Technologist Inżynier Procesu Process Engineer Inżynier ds. Badań i Rozwoju R&D Engineer Inżynier Jakości Quality Engineer Planista Produkcji Production Planner bonus bonus bonus bonus bonus bonus Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Prywatna opieka zdrowotna Private health care package Prywatna opieka zdrowotna Private health care package RAPORT PŁACOWY ANTAL 37

38 HR & ADMINISTRACJA HR & ADMINISTRATION HR 8110 PLN ADMINISTRACJA/ ADMINISTRATION 6100 PLN HR & ADMIN 7076 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze HR w stosunku do 7076 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in HR discipline compared to 7076 PLN in 2013) 6196 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze Administracji w stosunku do 6196 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in Administration discipline compared to 6196 PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 38

39 HR & ADMINISTRACJA / HR & ADMINISTRATION Dyrektor Personalny HR Director Kierownik Personalny HR Manager Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, pakiet relokacyjny Company car, private health care package, fitness card, group insurance, relocation package Samochód, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, pakiet relokacyjny Company car, private health care package, fitness card, group insurance, relocation package HR Business Partner Samochód lub dofinansowanie do dojazdów, prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa Company car, private health care package, fitness card, Kierownik ds. Wynagrodzeń i Benefitów Compensation & Benefits Manager Kierownik ds. Kadr i Płac Payroll Manager Koordynator HR HR Coordinator Specjalista HR HR Specialist Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu Recruitment and Employer Branding Specialist Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń Recruitment and Training Specialist RAPORT PŁACOWY ANTAL 39

40 HR & ADMINISTRACJA / HR & ADMINISTRATION Specjalista ds. Wynagrodzeń i Benefitów Comp & Ben Specialist Specjalista ds. Kadr i Płac Payroll Specialist Analityk HR HR Data Analyst RAPORT PŁACOWY ANTAL 40

41 SSC/BPO 7320 PLN SSC/BPO 5200 PLN (średnie wynagrodzenie brutto oferowane specjalistom i menedżerom w sektorze SSC/BPO w stosunku do 5200 PLN w 2013 roku) (average manager and professional offered gross salary in SSC/BPO discipline compared to 5200 PLN in 2013) RAPORT PŁACOWY ANTAL 41

42 SSC/BPO Bankowość/ Banking Młodszy Analityk ds. KYC/AML z językami obcymi Junior KYC/AML Analyst with Languages Analityk ds. KYC/AML z językami obcymi KYC/AML Analyst with Languages Starszy Analityk ds. KYC/AML z językami obcymi Senior KYC/AML Analyst with Languages Team Leader KYC/AML Manager KYC/AML Analityk ds. Compliance z językami obcymi Compliance Analyst with Languages Starszy Analityk ds. Compliance zjęzykami obcymi Senior Compliance Analyst with Languages Księgowy Funduszy Inwestycyjnych z językami obcymi Fund Accountant with Languages bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus bonus Starszy Księgowy Funduszy Inwestycyjnych z językami obcymi Senior Fund Accountant with Languages bonus Analityk Danych z językami obcymi Research Analyst with Languages bonus RAPORT PŁACOWY ANTAL 42

43 SSC/BPO Bankowość/ Banking Analityk Biznesowy z językami obcymi Business Analyst with Languages Specjalista ds. Produktów Finansowych Product Controller Menedżer ds. Raportowania Reporting Manager bonus bonus bonus RAPORT PŁACOWY ANTAL 43

44 SSC/BPO HR Młodszy Specjalista ds. Administracji Junior HR Administrator Specjalista ds. Kadr i Płac Payroll Administrator Specialist bonus bonus Specjalista ds. Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Compensation and Benefits Specialist bonus Specjalista ds. Rozwoju Learning and Development Specialist Specjalista ds.zatrudnienia Staffing Specialist with Languages Kierownik działu Administracji HR Administrator Team Leader Manager działu Kadr i Administracji HR Services Manager bonus bonus bonus bonus RAPORT PŁACOWY ANTAL 44

45 SSC/BPO Procurement/ Logistics Młodszy Specialista ds. Zamówień ze znajomością języków obcych Junior Procurement Specialist with Languages Specjalista ds. Logistyki ze znajomością języków obcych Logistic Specialist with Languages Specjalista ds. Zamówień ze znajomością języków obcych Procurement Specialist with Languages Kupiec ze znajomością języków obcych Buyer with Languages Starszy kupiec ze znajomością języków obcych Senior Buyer with Languages Kierownik w dziale zamówień Procurement Team Leader Menedżer w dziale zamówień Procurement Manager bonusy RAPORT PŁACOWY ANTAL 45

46 SSC/BPO Obsługa Klienta/ Wsparcie Techniczne Customer Services/ ITO Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta z językami obcymi Junior Customer Service with Languages Specjalista ds. Obsługi Klienta z językami obcymi Customer Service Specialist with Languages Kierownik Działu Obsługi Klienta z językami obcymi Customer Service Team Leader with Langauges Kierownik Działu/ Lider Zespołu 1 Linii Wsparcia Technicznego z językami obcymi Team Leader 1st Line Support RAPORT PŁACOWY ANTAL 46

47 SSC/BPO Finanse i Księgowość/ Finance & Accountancy Młodszy Księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych Junior AP/AR Accountant with English Młodszy Księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych Junior AP/ AR Accountant with Languages Księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych AP/AR Accountant with English Księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych AP/AR Accountant with languages Starszy Księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych AP/AR Senior Accountant with English Starszy Księgowy ds. Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych AP/AR Senior Accountant with Languages Kierownik w Dziale Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych Accounts Payable/ Account Receivable (AP/AR) Team Leader with English , telefon służbowy, company phone AP/AR Team Leader with Languages , telefon służbowy, company phone Kierownik w Dziale Zobowiązań/ Należności ze znajomością języków obcych AP/AR Manager with Languages , telefon służbowy, company phone RAPORT PŁACOWY ANTAL 47

48 SSC/BPO Finanse I Ksiêgowoœæ/ Finance & Accountancy Młodszy Główny Księgowy ze znajomością języków obcych Junior Record to Record (RtR) with English Młodszy Główny Księgowy ze znajomością języków obcych Junior RtR Accountant with Languages Księgowy Księgi Głównej ze znajomością języków obcych RtR Accountant with English Księgowy Księgi Głównej ze znajomością języków obcych RtR Accountant with Langauges Kierownik w Dziale Księgi głównej ze znajomością języków obcych RtR Team Leader with English , telefon służbowy, company phone RtR Team Leader with Languages , telefon służbowy, company phone Kierownik w Dziale Księgi głównej ze znajomością języków obcych RtR Manager with Languages Analityk w Departamencie Skarbu Treasury Analyst Menedżer w Departamencie Skarbu Treasury Manager , telefon służbowy, company phone, laptop, telefon służbowy, company phone, laptop, telefon służbowy, company phone RAPORT PŁACOWY ANTAL 48

49 KONTAKT Jeśli chcieliby uzyskać Państwo dodatkowe informacje, dotyczące danych zawartych w tym raporcie, zapraszamy do kontaktu: ANNA PIOTROWSKA-BANASIAK Tel.: ANTAL W REGIONIE CEE WARSZAWA Tel: WROCŁAW Tel: KRAKÓW Tel: POZNAŃ Tel: PRAGA Tel.: BRATYSŁAWA Tel.: ENLOYD BERLIN BUDAPESZT

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 placing people first RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Opole 1 / Raport Płacowy Cpl Jobs Spis treści 3 / Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor oddziału (Business Unit Director) PION SPRZEDAŻY 3. Dyrektor sprzedaży II (międzynarodowy)

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

O raporcie. Struktura raportu

O raporcie. Struktura raportu O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak na próbie 19 986 osób pracujących w Warszawie, w dniach od 01.01.2017

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA vs WROCŁAW. Zestawienie wynagrodzeń oferowanych w dwóch najdynamiczniej rozwijających się ośrodkach IT w Polsce.

WARSZAWA vs WROCŁAW. Zestawienie wynagrodzeń oferowanych w dwóch najdynamiczniej rozwijających się ośrodkach IT w Polsce. 1 WARSZAWA vs WROCŁAW Porównanie wynagrodzeń / 1H 2013 Zestawienie wynagrodzeń oferowanych w dwóch najdynamiczniej rozwijających się ośrodkach IT w Polsce. 2 placing people first WARSZAWA vs WROCŁAW 1H

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 318 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK

SCHEMAT MAPY STANOWISK Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 283 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska administracyjne obejmuje 242 stanowiska z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Analizy prezentowane w raporcie

Analizy prezentowane w raporcie Analizy prezentowane w raporcie W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte są zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania obejmują następujące grupy analiz: 1. Analizy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Obsługa klienta Contact Center Agent z Językami

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

RAPORT PŁACOWY. stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. 2016 sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl RAPORT PŁACOWY stanowiska administracyjne Sedlak & Sedlak 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY ANTAL 6. EDYCJA WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENEDŻEROM BADANIE ANTAL WRZESIEŃ 2016

RAPORT PŁACOWY ANTAL 6. EDYCJA WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENEDŻEROM BADANIE ANTAL WRZESIEŃ 2016 RAPORT PŁACOWY ANTAL WYNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I MENEDŻEROM 6. EDYCJA BADANIE ANTAL WRZESIEŃ 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 METODOLOGIA... 4 JAK CZYTAĆ RAPORT?... 5 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE SPECJALISTÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011

RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 RAPORT PŁACOWY WYNAGRODZENIA I PÓŁROCZE 2011 KSZTAŁTUJEMY ŻYCIE ZAWODOWE LUDZI ORAZ SUKCES ORGANIZACJI W KTÓRYCH PRACUJĄ 150,000 CV dziennie analizują wyspecjalizowani konsultanci HAYS na całym świecie

Bardziej szczegółowo

WYSER. A step forward in IT&Telco recruitment. www.wyser.pl

WYSER. A step forward in IT&Telco recruitment. www.wyser.pl WYSER A step forward in IT&Telco recruitment 2 Wyser jest częścią Gi Group, jednej z największych firm dostarczających usługi dedykowane rozwojowi rynku pracy. Wyser to międzynarodowa firma, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 stanowiska administracyjne obejmuje 280 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2

Spis treści. Badania przeprowadzone przez: wynagrodzenia i stawki godzinowe w branży reklamowej /2 Spis treści Spis treści 2 Raport o wynagrodzeniach SAR 2008 3 Wzrosty wynagrodzeń 5 Naj naj Zatrudnienie Stawki godzinowe 7 Definicje i pojęcia 8 Załącznik 1 płaca całkowita Agencje Reklamowe 9 Załącznik

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Warszawa 14.06.2010 Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Najnowsza edycja badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji i domów mediowych różnych szczebli, wskazuje,

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA dr hab. Dariusz Wawrzyniak, Prof. UE Siła tradycji Potęga nowoczesności Synergia obszarów Znaczący sektor na rynku finansowym Nieunikniona potrzeba wiedzy Wiele wymiarów, wiele

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ANALIZY RAPORT PŁACOWY. Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.

PRZYKŁADOWE ANALIZY RAPORT PŁACOWY. Sedlak & Sedlak. sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe. PRZYKŁADOWE ANALIZY 2016 RAPORT PŁACOWY Sedlak & Sedlak sedlak.pl badaniahr.pl rynekpracy.pl wskaznikihr.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 12 625 59 10

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy A Analizy prezentowane w raporcie W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2013 zawarte są zarówno analizy dla szczebli i poziomów zatrudnienia, jak również dla każdego z 366 poszczególnych stanowisk. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń Siła tradycji IK1 Potęga nowoczesności Synergia obszarów IK4 Znaczący sektor na rynku finansowym IK2 IK3 Nieunikniona potrzeba wiedzy Slajd

Bardziej szczegółowo

Branża kreatywna jeszcze w lekkim dołku wyniki badań płac branży komunikacji marketingowej

Branża kreatywna jeszcze w lekkim dołku wyniki badań płac branży komunikacji marketingowej Informacja prasowa Warszawa, 16 lipca 2015 r. Branża kreatywna jeszcze w lekkim dołku wyniki badań płac branży komunikacji marketingowej Stowarzyszenie SAR ogłosiło wyniki dorocznego badania wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym).

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym). Warszawa 20.06.2011r. Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2011, organizowanego cyklicznie od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 obejmuje 445 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC.

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. 017 Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. Górny Śląsk cechuje się znakomitymi zasobami ludzkimi, świetnymi powierzchniami biurowymi oraz może się pochwalić

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 1 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 2 SPIS TREŚCI 4 / Płace w sektorze IT & Telecom 7 / Płace w sektorze Finance & Accountancy 11 / Płace

Bardziej szczegółowo

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY IBM SKILLS ACADEMY IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY PROGRAM SZKOLENIOWY IBM Elitarny program certyfikacyjny dla studentów i pracowników najlepszych uczelni kształcących na kierunkach IT 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. Miejsce odbywania stażu ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław Stanowisko, obszar działania Delivery Compliance

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. RYNEK BIUROWY.

POZNAŃ. Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. RYNEK BIUROWY. 017 Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. Poznań jest piątym największym miastem w Polsce, jest to również piąty pod względem wielkości ośrodek akademicki w kraju. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY DIAGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY DIAGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY DIAGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Wyniki drugiego cyklu badań (edycja 2012) Branża BPO Gabriela Grotkowska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 przykładowe analizy ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2013 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli i poziomów zatrudnienia, jak również dla poszczególnych stanowisk. Wyniki badania będą

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIASTO. Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. RYNEK BIUROWY.

TRÓJMIASTO. Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. RYNEK BIUROWY. 017 Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. Nowoczesne powierzchnie biurowe w Trójmieście zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego łączącego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy stałej w Polsce. - najbardziej popularne stanowiska i wynagrodzenia

Rynek pracy stałej w Polsce. - najbardziej popularne stanowiska i wynagrodzenia Rynek pracy stałej w Polsce - najbardziej popularne stanowiska i wynagrodzenia Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu kolejną edycję

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań. placing people first

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań. placing people first placing people first RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań 1 / Raport płacowy Cpl Jobs RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012

Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 1 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań RAPORT PŁACOWY I-VI 2012 2 SPIS TREŚCI 4 / Płace w sektorze IT & Telekomunikacja 7 / Płace w sektorze Księgowość & Finanse 11

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

WYNAGRODZENIA W BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Informacja prasowa Warszawa, 06.07.2017 WYNAGRODZENIA W BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Grupa Capgemini - kim jesteśmy? Globalnie obsługujemy 14 z 15 największych na świecie producentów samochodów Dokonaliśmy 40 przejęć w ciągu 40 lat 120 000

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2015 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych.

Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. RYNEK BIUROWY 017 Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, i siedzibą licznych polskich i międzynarodowych korporacji oraz władz państwowych. Główne strefy biurowe Warszawy są położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2013 wzrost płac w agencjach reklamowych pomiędzy rokiem 2012 i 2013 dotyczy 25%

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Zarobki w agencjach reklamowych 2009 pamiętamy poprzedni kryzys

Zarobki w agencjach reklamowych 2009 pamiętamy poprzedni kryzys Warszawa 03.06.2009 Zarobki w agencjach reklamowych 2009 pamiętamy poprzedni kryzys W stosunku do lat 2007 2008 wynagrodzenia zasadnicze w roku 2009 w branży reklamowej wyraźnie wyhamowały. W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) RODZINA PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Informacja prasowa Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2013 wzrost płac w agencjach reklamowych pomiędzy rokiem 2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 obejmuje 500 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) RODZINA PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Lubelski rynek pracy. Przygotowana przez: Agnieszka Braunberger. Data: 4 listopada 2010

Lubelski rynek pracy. Przygotowana przez: Agnieszka Braunberger. Data: 4 listopada 2010 Lubelski rynek pracy Przygotowana przez: Agnieszka Braunberger Data: Dlaczego Lublin? duŝa baza kandydatów populacja młodych ludzi dobrze wykształcone zasoby ludzkie 67 % populacji w wieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2008 dr inż. Justyna Bugaj Uniwersytet Jagielloński

15 grudnia 2008 dr inż. Justyna Bugaj Uniwersytet Jagielloński 15 grudnia 2008 dr inż. Justyna Bugaj Uniwersytet Jagielloński Sposób badania (jakie są oczekiwania pracodawców względem nowozatrudnianych pracowników) Wyniki badań (co było efektem analizy) Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 badanie obejmuje 347 stanowisk, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Dział/ Stanowisko Stażysty. Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty. Termin realizacji stażu czerwiec - sierpień 2015

Dział/ Stanowisko Stażysty. Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty. Termin realizacji stażu czerwiec - sierpień 2015 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu 1. Squiz Poland Sp. Termin realizacji stażu czerwiec - Dział/ Stanowisko Stażysty Dział Sales/ Junior Business Development Manager (sektor IT) Opis stanowiska, zakres

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Zakres analiz w raportach płacowych

Zakres analiz w raportach płacowych Zakres analiz w raportach płacowych 1. Analizy ogólne: porównanie wynagrodzeń podstawowych, całkowitych i zmiennych na poszczególnych poziomach stanowisk: - wynagrodzenia w różnych województwach, - wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów placing people first RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów 1 / Raport płacowy Cpl Jobs RAPORT PŁACOWY 2014

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPECJALISTÓW. 5. edycja. Badanie Antal grudzień 2015

AKTYWNOŚĆ SPECJALISTÓW. 5. edycja. Badanie Antal grudzień 2015 AKTYWNOŚĆ SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW NA RYNKU PRACY 5. edycja Badanie Antal grudzień 2015 Spis treści Wstęp... 3 Metodologia... 4 Aktywność specjalistów i menedżerów poszukiwanie pracy... 5 Zmiana pracy...

Bardziej szczegółowo

Zakres analiz w raportach płacowych

Zakres analiz w raportach płacowych Zakres analiz w raportach płacowych 1. Analizy ogólne: porównanie wynagrodzeń podstawowych, całkowitych i zmiennych na poszczególnych poziomach stanowisk: - wynagrodzenia w różnych województwach, - wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT Przykładowe analizy Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Przykładowe analizy Kierownik projektu IT (KI) (IT Project Manager (KI)) projektowo-programistyczny kadra zarządzająca kierownik

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania branży komunikacji marketingowej 2016

Wyniki badania branży komunikacji marketingowej 2016 Informacja prasowa Warszawa, 30.06.2016 Wyniki badania branży komunikacji marketingowej 2016 Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Liczba ofert pracy w serwisie www.jobpilot.pl

Liczba ofert pracy w serwisie www.jobpilot.pl Rynek Pracy raport miesięczny Nr 8 (43) sierpień 2006 jobpilot Sp. z o.o. Ostatni miesiąc wakacji przyniósł kolejne optymistyczne prognozy dotyczące rynku pracy. Spadek stopy bezrobocia wciąż się utrzymuje

Bardziej szczegółowo

Obraz specjalistów i menedżerów sektora SSC/BPO w Polsce

Obraz specjalistów i menedżerów sektora SSC/BPO w Polsce grudzień 2012 Obraz specjalistów i menedżerów sektora SSC/BPO w Polsce Badanie Antal International Patronat: Wstęp Badanie Antal International Obraz specjalistów i menedżerów sektora SSC/BPO w Polsce pod

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów

RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013. Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów placing people first RAPORT PŁACOWY 2014 Podsumowanie 2013 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Rzeszów 1 / Raport płacowy Cpl Jobs RAPORT PŁACOWY 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Maj 2015 X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Kluczowe mierniki efektywności systemu wynagrodzeń przykłady z firm Maciej Rosa, InConsulting Maciej Rosa Partner Zarządzający tel. kom. 0 669 996 779 e-mail: maciej.rosa@inconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART. Numer req Firma: BH/CSC

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART. Numer req Firma: BH/CSC NAZWA STANOWISKA Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART Numer req. 16027763 Firma: BH/CSC Treść ogłoszenia Opis stanowiska BH Chcesz pracować w bankowości, ale nie masz doświadczenia?

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 obejmuje 495 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

1) Dział Sales Compensation dział ds. Rozliczeń sprzedaży: stanowisko stażysta:

1) Dział Sales Compensation dział ds. Rozliczeń sprzedaży: stanowisko stażysta: Oferty poszczególnych działów: 1) Dział Sales Compensation dział ds. Rozliczeń sprzedaży: stanowisko stażysta: 2 Umiejętności komunikacyjne: Język angielski, poziom B1 w mowie i piśmie. Dane osoby odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za II kwartał 2015 r. 3 17 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo