Profil firmy. Company Profile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil firmy. Company Profile"

Transkrypt

1

2

3 Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software owe uzupełnione wsparciem konsultacyjnym i technicznym, zarówno na rynek krajowy jak i Europy Wschodniej. Specjalizujemy się w najnowszych, zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych o sprawdzonej niezawodności i najwyższej jakości. Wysoki poziom usług świadczonych przez nas oraz naszych partnerów został wielokrotnie doceniony przez organizacje branżowe i media. Szerokie portfolio produktów, bogate doświadczenie w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych oraz budowanie relacji partnerskich z klientem pozwalają nam szybko reagować na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Misją firmy Connect Distribution jest ciągłe dążenie do zaspokajania potrzeb naszych klientów poprzez dostarczanie im wyspecjalizowanych rozwiązań IT. Oferujemy innowacyjne rozwiązania wzbogacone o zakres usług eksperckich oraz szkoleń informatycznych. Nasz zespół konsultantów oferuje nie tylko pomoc techniczną, ale również doradztwo, zapewniając spełnienie oczekiwań oraz gwarancję satysfakcji dla klientów. Company Profile Founded in 1998, Connect Distribution Sp. z o.o. is an expert provider of value-added IT solutions. We deliver the world s highest quality software solutions, complete with assistance and technical support, to both Polish and Eastern European markets. We focus on the latest state-of-the-art technological solutions that have proven to be superior in quality and reliability. Our highend services, which we provide in cooperation with our business partners, received many awards from industry organizations and media. With a broad portfolio of products, profound expertise in advanced computer technologies, and commitment to building alliances, we know how to quickly respond to the demands of the relentlessly changing market environment. Connect Distribution s mission is to strive to meet our customers needs by delivering them dedicated IT solutions. We offer innovations that come with a full array of expert services and IT training courses. Our consultant team provides not only technical support, but also assistance to meet our customers expectations and guarantee their satisfaction.

4 Firma Connect Distribution specjalizuje się w rozwiązaniach i usługach z zakresu następujących obszarów: SAP Business Objects Business Objects to czołowy dostawca narzędzi Business Intelligence oferujący szeroki wachlarz sprawdzonych rozwiązań do przetwarzania i analizy danych pochodzących z dowolnych źródeł (baz danych). Business Objects wspiera cały cykl przetwarzania danych od momentu ich gromadzenia (procesy ETL, DQ), modelowania (świat obiektów), przetwarzania (zapytania, raportowanie, analizy wielowymiarowe) aż do prezentacji (raporty, kokpity) na sprawdzonej platformie BusinessObjects Enterprise (interfejs WWW). Poprzez odpowiednią segmentację rozwiązań, Business Objects może być wykorzystywany zarówno w dużych korporacjach, jak i w firmach z rynku MSP, potrzebujących konkretnej funkcjonalności jak np. raportowania, analizy wielowymiarowej czy kokpitów menedżerskich. Bardzo istotnym atutem narzędzi Business Objects jest również możliwość ich integracji z aplikacjami firm partnerskich realizujących konkretne funkcje biznesowe. Mindjet Mindjet jest firmą dostarczającą zaawansowane narzędzia do tzw. Business Mappingu. Business Mapping może być wykorzystywany np. do graficznego zapisu wielowymiarowej struktury projektu, który może być dzięki temu skutecznie planowany i realizowany. Aplikacje firmy Mindjet pozwalają stworzyć kompletne środowisko pracy z możliwością planowania działań, zarządzania czasem zespołu oraz całym projektem. Firma Mindjet dostarcza swoje rozwiązania od 1993 roku, do ponad 1,5 miliona klientów na całym świecie, pozwalając ograniczyć ryzyko niepowodzenia planowanych działań. W ofercie znajdują się takie produkty jak: MindManager for Win, MindManager for Mac, Mindjet Connect Business, Mindjet Connect SP dla klientów korzystających z SharePoint. Connect Distribution Specializes in Solutions and Services Spanning the Following Areas: SAP Business Objects As a leading vendor of business intelligence tools, Business Objects offers a broad array of solutions that have proven successful in the processing and analysis of multiple-source data (databases). Business Objects supports the entire workflow cycle, from collection (processes such as ETL and DQ), modeling (world of objects), processing (queries, reporting, multi-format reviews) to presentation (reports, cockpits) of data on the well-established Business Objects Enterprise platform (web interface). Good segmentation of Business Objects solutions make them suitable for use in for use both in large corporations and small and medium companies that need a specific functionality, such as reporting, multi-dimensional analysis, or a management cockpit. A key feature of Business Objects tools is also their interoperability with applications supplied by business partners which support specific business functions. Mindjet Mindjet is a company which provides advanced Business Mapping tools. Business Mapping can be used, for instance, for graphically storing a multi-dimensional project structure, which, as a result, can be effectively planned and implemented. Mindjet s applications enable the creation of a complete work environment with the ability to plan team s and the whole project s time. Mindjet has been supplying its solutions since 1993 to more than 1.5 million clients worldwide, which enable the risk of failure of planned activities to be minimized. The range includes such products as MindManager for Win, Min- Manager for Mac, Mindjet Connect Business, Mindjet Connect SP for SharePoint users..

5 Wyse Technology Wyse to światowy dostawca urządzeń typu Thin Computhing. Wyse znany jest przede wszystkim ze swoich niezawodnych terminali oraz ze ścisłej współpracy z takimi dostawcami rozwiązań związanych z wirtualizacją jak: VMware, CITRIX czy Microsoft. Terminale WYSE charakteryzują się bardzo niskim poborem energii elektrycznej, całkowicie cichą pracą, łatwością zarządzania, jak również wysokim bezpieczeństwem pracy. Producent posiada w ofercie zarówno terminale typu desktop, jak również terminale typu notebook. Wraz z terminalami można nabyć dodatkowe oprogramowanie wykorzystujące RDP czy ICA, jak również PCoIP. LACIE LACIE to czołowy europejski producent zewnętrznych dysków twardych, urządzeń klasy NAS / DAS, macierzy RAID, a także wysokiej jakości monitorów komputerowych. Rozwiązania Lacie łączy bogata funkcjonalność, nowoczesny design i unikalny wygląd. LaCie oferuje produkty o wysokiej efektywności w zakresie pojemności i czasu dostępu do danych. Dyski twarde LaCie zapewniają moc, szybkość, niezawodność i innowację w każdym środowisku pracy do wykorzystania stacjonarnego w biurze lub jako rozwiązania przenośne. Lacie oferuje rozwiązania dedykowane dla użytkowników indywidualnych oraz sektora biznesowego. Nowością w ofercie są urządzenia przeznaczone do instalacji w szafach rackowych. Od początku swojej działalności firma współpracowała ze znanymi projektantami jak np. Philippe Starck. WatchGuard Technologies WatchGuard Technologies od 1996 roku dostarcza łatwe do zarządzania bezpieczeństwem urządzenia do setek tysięcy firm na całym świecie. Są to rozwiązania zapewniające ochronę sieci przed atakami z zewnątrz (UTM-y), urządzenia do tworzenia bezpiecznych połączeń pomiędzy oddziałami lub centralą poprzez SSL VPN, jak również najnowsza rodzina rozwiązań XCS (dawniej Border Ware) odpowiadająca za ochronę przesyłanych treści czy przed wyciekiem danych z firmy. Wyse Technology Wyse is a global vendor of Thin Computing devices. Wyse is primarily known for its reliable terminals and from its close cooperation with such vendors of virtualization-related solutions as VMware, CITRIX and Microsoft. WYSE terminals are characterised by low electricity consumption, totally silent operation, ease of management and a high level of security of work. The manufacturer has both desktop and notebook terminals in its range. Additional software can be purchased with the terminals to increase comfort of work, using RDP, ICA and PCoIP protocols. LACIE LACIE is a leading European manufacturer of external hard drives, NAS/DAS devices, RAID storage and highquality computer monitors. All LaCie solutions are distinguished by broad functionality, modern design and unique style. LaCie offers products of excellent performance in terms of capacity and data access time. The hard drives ensure power, speed, reliability and innovation in every work environment and create a complete office set or mobile solution. LaCie provides solutions for both individual users and the business sector. A new addition to the product range is Storage mounted in Racks. Since its beginning, LaCie has worked with renowned designers, such as Philippe Starck. WatchGuard Technologies WatchGuard Technologies has been providing devices for easy security management to hundreds of thousands of companies throughout the world since These are solutions which protect networks from external attacks (UTMs), devices for establishing secure links between branches or the head office through SSL VPN and the latest family of XCS solutions (formerly Border Ware), which is responsible for protecting messages transmitted and for preventing data leakage outside the company.

6 DataCore Software DataCore Software jest czołowym niezależnym dostawcą oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowej. Firma koncentruje się na rozwoju wysokiej jakości rozwiązań w zakresie wirtualizacji pamięci masowych, przechowywania danych, oprogramowania dla infrastruktury archiwizacyjnej Fibre Channel & iscsi, zarządzania wolumenami i wydajnością pamięci masowych oraz replikacji danych i ich odtwarzaniem. DataCore poprzez niezależność od platformy sprzętowej umożliwia łączenie sprzętu wielu różnych dostawców na jednej skalowalnej platformie. Rozwiązania DataCore pracują już w tysiącach światowych firm głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla których szybkie, wydajne i bezpieczne systemy wirtualizacyjne stanowią podstawę systemów IT. IBM IBM jest najstarszą, a jednocześnie największą firmą informatyczną na świecie. Chociaż firma IBM jest kojarzona od lat ze sprzętem komputerowym to od pewnego czasu kładzie bardzo duży nacisk na rozwój usług konsultingowych oraz tworzenie zaawansowanego oprogramowania systemowego. Business Partner Rozwiązania IBM Software obejmują praktycznie wszystkie dziedziny informatyki tworząc kompletną ofertę rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw dowolnej branży. Główne produkty to IBM Information Management, IBM WebSphere, IBM Lotus oraz IBM Tivoli. Oprogramowanie IBM licencjonowane jest w dwóch modelach, Passport Advantage oraz ASL. DataCore Software DataCore Software is the leading independent supplier of data storage virtualization software. The company is focused on the development of high quality solutions in the virtualization of mass memory, data storage, Fibre Channel and iscsi archiving infrastructure, volume management and efficiency in mass memory resources, data replication and disaster recovery. Because it is cross-platform, DataCore enables its clients to link hardware from many different suppliers on one scalable platform. DataCore solutions are used by thousands of companies across the world, mainly in the small and medium enterprises sectors, for whom fast, efficient and secure virtualization systems are the key to the firm s IT stability. IBM IBM is the oldest and, at one and the same time, the largest IT company in the world. Despite the fact that it has been associated for many years with hardware, for some time now, the company has been placing very considerable emphasis on the development of consultancy services and the creation of advanced system software. IBM Software Solutions encompass practically every field of information technology, constituting a complete IT offer for businesses in every sector. The company s flagship products are IBM Information Management, IBM WebSphere, IBM Lotus, and IBM Tivoli. IBM software is licensed under two models, Passport Advantage and ASL.

7 ORACLE-MySQL Oracle database/mysql to światowej klasy rozwiązania bazodanowe przeznaczone dla klientów ceniących sobie wygodę i bezpieczeństwo. Kupując licencje Oracle Standard Edition/Edition One lub też płatnej rocznej subskrypcji MySQL klient oprócz kompleksowego wsparcia producenta otrzymuje dostęp do certyfikowanej instalacji, opracowanych i sukcesywnie wydawanych przez producenta poprawek oraz bezpłatnego update u do wyższej wersji w ramach aktywnej subskrypcji/ maintenance u, a ponadto w zależności od wersji również szereg narzędzi usprawniających zarządzanie, poprawiających wydajność oraz obsługę bazy danych. ORACLE-MySQL Oracle database/mysql offers world-class database solutions for customers expecting comfort and safety. With the purchase of the Oracle Standard Edition/Edition One licence or an annual MySQL subscription, you get not only comprehensive manufacturer support, but also access to certified installations, patches developed and regularly released by the manufacturer, as well as free upgrade within your active subscription/maintenance. In addition, depending on the version, you can take advantage of numerous tools facilitating your management as well as efficiency and operation of the database. InstallShield/Flexera Flexera Software jest wiodącym dostawcą strategicznych rozwiązań z dziedziny Application Usage Management. Firma oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań obejmujący: tworzenie wersji instalacyjnych oprogramowania w środowisku Windows (InstallShield) lub na inne platformy (InstallAnywhere), szybkie przygotowywanie paczek MSI oraz testowanie zgodności aplikacji między innymi w kontekście wirtualizacji aplikacji czy też migracji do nowego systemu operacyjnego np. Windows 7 (AdminStudio), jak również zarządzanie licencjonowaniem oprogramowania, update ami i automatyczną dystrybucją (FlexNet). InstallShield/Flexera Flexera Software is the leading provider of strategic solutions for Application Usage Management. Comprehensive suite of Application Usage Management solutions from software installation (InstallShield) and licensing, entitlement management to application readiness (AdminStudio) and software delivery and enterprise license optimization (FlexNet) uniquely meet the needs of application producers and their customers by delivering continuous compliance, optimized usage and maximized value. Red Hat Red Hat to światowy lider rozwiązań Linuxowych. Rodzina Red Hat Enterprise Linux to najlepszy pakiet rozwiązań Linuxowych w branży, który został stworzony z myślą o najważniejszych procesach obliczeniowych w przedsiębiorstwach i otrzymał certyfikaty największych dostawców oprogramowania dla firm. Oferta Red Hat to najwyższy poziom niezawodności i wartości - łączy ona bowiem innowacyjność technologii Open Source oraz stabilność prawdziwie biznesowej platformy systemowej. Red Hat Red Hat is a global leader in Linux solutions. The Red Hat Enterprise Linux Family is the best package of Linux solutions in the industry, which was created with the latest corporate computation processes in mind and has received certification from the largest vendors of corporate software. Red Hat s range is the highest level of reliability and value - it combines the innovativeness of Open Source technology with the stability of a truly business system platform.

8 Sophos Firma Sophos istnieje na światowym rynku od ponad dwudziestu lat. W ofercie produktowej znajduje się antywirus, antyspam, firewall, szyfrowanie danych, ochrona www i . Zaufało jej 100 milionów użytkowników na całym świecie. Produkty Sophos cieszą się popularnością w firmach oraz w sektorach wymagających pełnej niezawodności. W szerokiej ofercie każdy klient może znaleźć produkt odpowiedni dla siebie, dopasowany do danego środowiska, sieci oraz systemu operacyjnego. W 2009 roku oferta firmy powiększyła się o rozwiązania do szyfrowania danych firmy Utimaco. Dzięki temu rozwiązania Sophos są w stanie sprostać rosnącym zagrożeniom, zapewniając przy tym zgodność z regulacjami prawnymi. Sophos zapewnia 24-godzinne wsparcie techniczne, a laboratoria SophosLabs przez całą dobę pracują nad rozwiązywaniem problemów. Attachmate-Novell-SuSE-NetIQ W skład oferty Grupy Attachmate wchodzą wiodące rozwiązania uznanych producentów, takich jak Attachmate, NetIQ, Novell i SUSE. Są to rozwiązania z zakresu emulacji terminali tekstowych i graficznych (X-Windows), narzędzi sieciowych do stabilnej komunikacji komputerów klasy PC z hostami, rozwiązania do zarządzania serwerami rodziny Microsoft, systemy do zarządzania środowiskiem IT; oprogramowanie open source, w tym system Linux dla biznesu, platformy do organizacji środowiska pracy i obsługi użytkowników w sieci, oprogramowanie do modernizacji systemów IT, systemy bezpieczeństwa, zarządzania tożsamością i zgodności z przepisami oraz do obsługi środowisk wirtualnych i typu cloud. Sophos Sophos was founded in 1985 and released its first virus scanning engine in Over the next decade, Sophos expanded its product portfolio, customer base and employee levels, opening subsidiary offices around the world to help support global demand for its award-winning Sophos Anti-Virus. In 2003, Sophos entered the anti-spam market with the acquisition of Vancouver-based company, ActiveState, and PureMessage was developed for a range of platforms. Following the acquisition of ENDFORCE in 2007 and Utimaco in 2009, Sophos now has a full range of complementary encryption, endpoint, , web and NAC solutions that protect data, filter traffic for security threats, spam and policy infringements, control access to the network, and keep businesses free of viruses, spyware and other malware. Attachmate-Novell-SuSE-NetIQ The Attachmate Group offers state-of-the-art solutions from cutting-edge manufacturers such as Attachmate, NetIQ, Novell and SUSE. These are solutions in the field of network tools text and graphic (X-Windows) terminal emulators for stable communication between PC-type computers and hosts, management solutions for servers of the Microsoft family, and IT environment management systems; open source software, platforms for the organisation of the work environment and network user services, software for the modernisation of IT systems, security systems, systems for the management of identity and compliance with the law, as well as virtual and cloud environment management systems.

9 Wybrane nagrody i wyróżnienia z ostatniego okresu: Diamenty Forbesa Firma Connect Distribution znalazła się w prestiżowym rankingu polskich przedsiębiorstw, najszybciej zwiększających swoją wartość na przestrzeni ostatnich trzech lat Diamenty Forbesa. Medal Europejski Firma Connect Distribution otrzymała prestiżową nagrodę Medal Europejski edycja dla usług przyznany przez Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Gazela Biznesu Firma Connect Distribution znalazła się w elitarnym klubie Gazel Biznesu, gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Rekomendacja Business Centre Club Firma Connect Distribution otrzymała rekomendację jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej oraz akceptująca zasady kodeksu honorowego. Medal Europejski Firma Connect Distribution otrzymała prestiżową nagrodę Medal Europejski przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Selection of the Latest Awards and Honors: Diamenty Forbesa Connect Distribution has been included in the prestigious ranking of the Polish companies which increased their value most dynamically in the last three years Forbes Diamonds. Medal Europejski Connect Distribution was awarded by the Business Centre Club, the Committee for European Integration, and the Economic and Social Committee the prestigious European Medal (Services Edition). Gazela Biznesu Connect Distribution earned entry into an elite club of Business Gazelles, the fastest growing companies in Poland. Rekomendacja Business Centre Club Connect Distribution is recommended as a reliable and trustworthy company, which is committed to business integrity and follows the code of honor. Medal Europejski Connect Distribution was awarded by the Committee for European Integration and the Business Centre Club the prestigious European Medal.

10

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK 2 dni Targów każdego dnia inne firmy szkolenia i warsztaty spotkania z pracodawcami katalog wystawców Organizator partner strategiczny Partner Złoty GDANSK Organizator Board of european students of technology

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo