Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 - Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa towaru Opis Ilość Przenośny komputer - ekran o przekątnej co najmniej,6 20 dla ucznia, wraz z - wydajność komputera w teście MobileMark*2007 oprogramowaniem, Performance Rating Productivity Test min. 80 wyposaŝony w - pamięć operacyjna RAM co najmniej 4GB zainstalowany system - dysk twardy o pojemności co najmniej 320GB operacyjny oraz - łącze sieci bezprzewodowej zgodne ze standardem oprogramowanie do 802.n zarządzania zestawem - co najmniej 2 złącza USB przenośnych -złącze VGA; złącze słuchawkowe komputerów dla - zintegrowana kamera i mikrofon potrzeb - zintegrowana karta dźwiękowa przeprowadzania zajęć - fizyczna klawiatura, urządzenie wskazujące dydaktycznych - podwyŝszona wytrzymałość mechaniczna np. metalowe zawiasy czy metalowe poszycie obudowy, cięŝar poniŝej 2,5 kg - czas pracy baterii min. 4 godziny - gwarancja co najmniej 3 lata - wypełnianie warunków Energy Star certyfikat ISO 900 producenta sprzętu (rekomendacja) certyfikat komputera dla danego systemu operacyjnego (obecność na Hardware Compatibility List) - zainstalowany system operacyjny w ramach kontynuacji posiadanych systemów Microsoft Windows i ich ujednolicenia, umoŝliwiający zainstalowanie zakupionego oprogramowania biurowego z tym laptopem - zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego w ramach kontynuacji posiadanych licencji i ujednolicenia posiadanego oprogramowania biurowego pakiet Microsoft Office. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych - zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące komputer nauczyciela przed niepoŝądanymi treściami z Internetu - zainstalowane oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów dla potrzeb edukacyjnych, wspierania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów oraz systemem zbierania i analizowania odpowiedzi - programowanie zabezpieczające komputer w

2 2 Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem wyposaŝony w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych przypadku kradzieŝy - oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści niepoŝądanych w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty - ekran o przekątnej co najmniej 5,6 - wydajność komputera w teście MobileMark*2007 Performance Rating Productivity Test min pamięć operacyjna RAM co najmniej 4GB - dysk twardy o pojemności co najmniej 500GB wyposaŝony w system parkowania głowicy w przypadku upadku, zapobiegający jego uszkodzeniu - łącze sieci bezprzewodowej zgodne ze standardem 802.n - co najmniej 2 złącza USB (rekomendowane USB 3.0) -złącze VGA lub moŝliwość podłączenia VGA za pomocą przejściówki - złącze HDMI lub DisplayPort - złącze słuchawkowe, zintegrowana kamera i mikrofon - zintegrowana karta dźwiękowa; (opcjonalnie) uniwersalny czytnik zewnętrznych kart pamięci; podwyŝszona odporność mechaniczna, podwyŝszona wytrzymałość mechaniczna (opcjonalnie, rekomendowane) - system zabezpieczenia danych na dysku twardym na wypadek upadku - cięŝar poniŝej 2,7 kg - czas pracy baterii min. 4 godziny - gwarancja co najmniej 3 lata; torba - wypełnianie warunków Energy Star certyfikat ISO 900 producenta sprzętu (rekomendacja) certyfikat komputera dla danego systemu operacyjnego (obecność na Hardware Compatibility List) - zainstalowany system operacyjny w ramach kontynuacji posiadanych systemów Microsoft Windows i ich ujednolicenia, umoŝliwiający zainstalowanie zakupionego oprogramowania biurowego z tym laptopem - zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego w ramach kontynuacji posiadanych licencji i ujednolicenia posiadanego oprogramowania biurowego pakiet Microsoft Office. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych - zainstalowane oprogramowanie antywirusowe oraz 2 2

3 3 Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii 4 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umoŝliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie 5 Tablica interaktywna z systemem mocowania chroniące komputer nauczyciela przed niepoŝądanymi treściami z Internetu - zainstalowane oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów dla potrzeb edukacyjnych, wspierania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów oraz systemem zbierania i analizowania odpowiedzi - zainstalowane oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej i innych akcesoriów współpracujących z komputerem (np. wizualizer) - programowanie zabezpieczające komputer w przypadku kradzieŝy - oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści niepoŝądanych w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty Zamykana szafka mobilna umoŝliwiająca przechowywanie do 6 urządzeń i ładowanie ich baterii. Szafka posiadająca atesty k klasyfikacje zgodne z Rozp. MSWiA z r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków dot. miejsc uŝyteczności publicznej - urządzenie gotowe do pracy (wyposaŝone we wszystkie niezbędne do pracy elementy oraz materiały eksploatacyjne o standardowej wydajności) - funkcje urządzenia: kopiarka, kolorowa drukarka laserowa sieciowa, kolorowy skaner sieciowy - max. Format skanowania A4 - prędkość drukowania mono max. 26 str./min - rozdzielczość drukowania mono 600x2400 dpi - typy plików skanowania PDF, JPEG, TIFF, XPS - dupleks - interfejsy USB 2.0, Ethernet - gwarancja co najmniej 36 miesięcy w miejscu zgłoszenia awarii - technologia dotykowa, musi być moŝliwa praca na tablicy przy pomocy palca, bez konieczności stosowania elementów aktywnych (elektronicznych, elektromagnetycznych, optycznych i innych). Tablica musi być wyposaŝona w nieaktywne urządzenia wskazujące (pisak lub pisaki nieaktywne) - format obszaru roboczego tablicy 4:3 - przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niŝ 77 cali - powierzchnia tablicy odporna na drobne uszkodzenia, przeznaczona do projekcji 2 2 3

4 - obsługiwana rozdzielczość odczytu połoŝenia urządzenia wskazującego nie mniejsza niŝ 9600 x9600 pikseli - komunikacja pomiędzy komputerem a tablica musi odbywać się przy pomocy portu USB i przewodu USB - zasilanie tablicy musi odbywać się przy pomocy portu USB i przewodu USB (tablica nie wymaga oddzielnego zasilacza) - certyfikaty CE i zgodności z dyrektywą RoHS - Część aktywną tablicy stanowi integralny element konstrukcji. Nie dopuszcza się zastosowania wszelkiego rodzaju przystawek elektronicznych symulujących tablicę interaktywną. Tablica wraz z oprogramowaniem narzędziowym (sterownikiem, klawiatura wirtualna i innym) pozwala na sterowanie komputerem i funkcjonalnie odpowiada sterowaniu przy pomocy myszy i klawiatury. - Ilość pisaków w komplecie: minimum - Na tablicy muszą znajdować się przyciski szybkiego dostępu (skróty klawiszowe) umoŝliwiające wybór co najmniej: koloru pisaka, gumki, wskaźnika, przyciski szybkiego dostępu realizowane są w sposób softwarowy. - Konstrukcja tablicy musi umoŝliwiać jej montaŝ na ścianie, wraz z tablicą muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do jej zamontowania na ścianie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, wniesienia i zainstalowania tablic we wskazanych pomieszczeniach. - Pełne zaoferowane oprogramowanie tablicy (tzn. sterownik oraz oprogramowanie klienckie) musi być w pełni kompatybilne z systemami operacyjnymi: Windows XP oraz Windows Vista oraz Windows 7 musi być w polskiej wersji językowej. Oprogramowanie musi posiadać co najmniej: narzędzia rysunkowe do tworzenia obiektów graficznych typu pióro i/lub pędzel, narzędzia do rysowania linii prostych, kształtów, oraz narzędzia do edycji (zmiany właściwości, połoŝenia, rozmiaru) róŝnych obiektów, Interaktywne narzędzia do geometrii (cyrkiel, ekierka, linijka). Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne. Rodzaje wzorców tła: kratka/linia narzędzia do tworzenia i edycji obiektów tekstowych przy pomocy klawiatury konwencjonalnej lub klawiatury wirtualnej wyświetlanej na tablicy, moŝliwość wstawiania do dokumentu obiektów 4

5 6 Urządzenie i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji 7 System do zbierania i analizowania odpowiedzi własnych uŝytkownika, mechanizm porządkowania (sortowania) utworzonych stron/slajdów prezentacji przy pomocy techniki przeciągnij i upuść, moŝliwość grupowania i rozgrupowania obiektów, moŝliwość zapisywania dokumentu utworzonego przy pomocy tablicy (prezentacji składającej się ze slajdów) w formacie własnym tablicy oraz zapisywania (eksportowania) w formatach: strony WWW (html), prezentacji MS Power Point, plików graficznych (jpg, png), dokumentu pdf - gwarancja co najmniej 60 miesięcy Zainstalowane oprogramowanie słuŝące do przeprowadzenia telekonferencji wykorzystujące wbudowane w komputer przenośny lub zewnętrzne urządzenia w postaci mikrofonu i kamery. Oprogramowanie umoŝliwiające: - pozwala zaprojektować testy i egzaminy - zawiera kreator egzaminów pozwalający Nauczycielowi utworzyć własne pytania wzbogacone o elementy multimedialne (grafika, dźwięk, obraz) - umoŝliwia ocenę testów przeprowadzonych w klasie, komentowania odpowiedzi ucznia. - system musi wyświetlać dla kaŝdego ucznia zbiorczą ilość punktów zdobytych przez ucznia w stosunku do całkowitej ilości moŝliwych do zdobycia punktów oraz ten stosunek wyraŝony w procentach - umoŝliwia ocenianie wyników testów w obrębie zdefiniowanej klasy - posiada zintegrowane zarządzanie testami w obrębie aplikacji nauczyciela: definicja pytań: otwarte, wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, z lukami, - moŝliwość udostępniania tworzonych pytań dla innych profili nauczycieli - moŝliwość sterowania przepływem danych podczas przeprowadzania testów: podgląd ucznia, postęp odpowiedzi u uczniów Opis projektora w załączniku 3 8 Projektor krótkoogniskowy 9 Głośniki - głośniki o łącznej mocy 24W RMS (2x2W) - dolna częstotliwość 90Hz - górna częstotliwość 20kHz 0 Wizualizer - przetwornik,3 megapikseli - rozdzielczość kamery większa niŝ XGA (024x768); - częstotliwość odświeŝania minimum 30 klatek/sek.; - głowica kamery obrotowa, ramię kamery sztywne o kilku stopniach regulacji - współpraca z mikroskopem; 5 3

6 Kontroler WLAN zarządzający szkolna siecią bezprzewodową 2 Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej - zoom i regulacja ostrości; - oświetlenie LED filmowanego obszaru - porty wyjścia VGA, Composite video, USB typ B - współpraca z komputerem podgląd obrazu; - moŝliwość zapisania na komputerze; - urządzenie przenośne o wadze nie większej niŝ 5 kg; - gwarancja 36 miesięcy; - certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS, Energy Star; - oprogramowanie i podręcznik uŝytkownika w języku polskim; - automatyczna współpraca z oprogramowaniem tablicy po podłączeniu urządzenia do komputera, umoŝliwiająca bezpośrednią prezentację filmowanego ruchomego obrazu z poziomu oprogramowania dostarczanego z tablicą oraz przechwycenie nieruchomego obrazu i wstawienie go jako obiektu do ww. programu - obsługiwana liczba jednoczesnych połączeń dedykowany od 50 do 200 uŝytkowników, jednoczesna liczba połączeń - funkcjonalność zarządzanie punktami dostępowymi -liczba obsługiwanych punktów dostępowych do 6 punktów dostępowych - automatyczne zarządzanie raz dziennie, w oparciu o harmonogram zostaje automatycznie ponownie przypisany kanał i ustawienia parametrów pracy AP. Kontroler sprawia Ŝe Ŝaden punkt dostępowy nie będzie stale obciąŝany poprzez ograniczenie maksymalnej liczby klientów na punkt dostępowy. - praca w standardzie 802.n; - jednoczesna obsługa częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz; - punkt dostępowy powinien współpracować równieŝ ze starszymi urządzeniami 802.a, 802.g oraz 802.b; - zintegrowana obsługa Power over Ethernet (IEEE 802.3af PoE), zasilanie punktu dostępowego poprzez wykorzystanie do tego celu dedykowanego przełącznika sieciowego obsługującego system POE; - moŝliwość centralnego zarządzania poprzez kontroler; - obejmowanie duŝego obszaru dzięki protokołowi WDS oraz połączeniu point-to-point lub point-tomultipoint; - funkcje bezpieczeństwa obejmujące WPA, WPA2, wykrywanie wrogich AP oraz 802.x wraz z wsparciem dla RADIUS; - prosty oraz szybki montaŝ pozwalający na instalację 5 6

7 3 Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) na suficie oraz ścianie; - wewnętrzne anteny zoptymalizowane dla największego moŝliwego zasięgu - przepustowość silnika antywirusowego 2 Mbps - maksymalna ilość połączeń przepustowość zapory ogniowej 50Mbps - kompleksowa ochrona przed zagroŝeniami płynącymi z sieci Internet - moŝliwość tworzenia odrębnych sieci logicznych w obrębie sieci LAN zgodnie ze standardami; - moŝliwość tworzenia połączeń VPN; - ochrona przed zagroŝeniami płynącymi z sieci Internet; - skaner antywirusowy oraz baza sygnatur, zabezpieczenia sieci przed zagroŝeniami: typu wirusy, robaki, konie trojańskie, spyware, rootkity, keyloggery; - wbudowana technologia rozproszonego wykrywania spamu nie wymagająca dodatkowej konfiguracji; - kontrola aplikacji P2P oraz komunikatorów internetowych; - moŝliwość blokowania w czasie rzeczywistym ataków z internetu, wbudowany system blokowania włamań IPS oraz wbudowana funkcja zapory sieciowej; - obsługa IPsec & SSL VPN Przedmiot umowy musi spełniać następujące warunki:. posiadać deklarację CE 2. posiadać certyfikat ISO 900 dla producenta sprzętu 3. komputery przenośne muszą spełniać wymogi normy Energy Star dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od obciąŝeń prawami osób trzecich oraz wyprodukowany w 202 r. 5. dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcje i materiały dotyczące uŝytkowania w języku polskim 6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt nie krótszej niŝ 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych nie krótszej niŝ 5 lat. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym (w cenie oferty):. opiekę serwisową i prewencyjną, nadzór administracyjny w ramach zakupionego sprzętu i rozwiązania tj. utrzymanie ciągłości i prawidłowego funkcjonowania zakupionych urządzeń i rozwiązań 2. czas reakcji serwisu do dnia roboczego (kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną) w celu rozpoznania problemu 7

8 3. w sytuacji uszkodzenia podzespołu, urządzenia, gdy czas naprawy wyniesie powyŝej 7 dni roboczych zapewnić podzespół, urządzenie zastępcze umoŝliwiające ciągłość funkcjonowania. 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

TU I OPROGRAMOWANIA OPISANEGO WE WSZYSTKICH CZ

TU I OPROGRAMOWANIA OPISANEGO WE WSZYSTKICH CZ Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposaŝenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych Załącznik Nr 4a do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo