Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP"

Transkrypt

1 Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. KM/KP Komenda Miejska/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. MSK/PSK Miejski Stanowisko Kierowania/Powiatowe Stanowisko Kierowania ZSŁ Zintegrowany System Łączności. SWR Współczynnik Fali Stojącej. Moc efektywna moc wypromieniowania fali radiowej. SK Serwer komunikacyjny systemu MSC DGT IP. BSS (ang. Best Signal Selection) funkcja która automatycznie wybiera najlepszy tor transmisji sygnału pomiędzy użytkownikami, odcinając gorszy kanał Stanowisko zarządzania stanowisko pracy administratora ZSŁ zawierające dostarczony przez wykonawcę zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym nadzorowanie i zarządzanie pracą poszczególnych elementów ZSŁ. II. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zakupu jest rozbudowa Zintegrowanego Systemu Łączności, zainstalowanego w KW PSP, poprzez umieszczenie we wskazanych przez zamawiającego miejscach: a) 31 urządzeń serujących radiotelefonami pozwalających na podłączenie co najmniej 2 radiotelefonów użytkowanych we wskazanych przez Zamawiającego komendach miejskich i powiatowych PSP województwa śląskiego, a) 7 dotykowych konsol dyspozytorskich 19 umożliwiających konfigurację wszystkich możliwości oferowanych przez system, określonych w punkcie V niniejszego załącznika, b) 24 urządzeń, które mają być podłączone do centrali telefonicznej użytkowanej w KW PSP umożliwiających prowadzenie rozmów telefonicznych oraz stworzenia Interkomu zapewniającego komunikację pomiędzy KW PSP a KP/KM wykorzystując do tego celu istniejące łącza IP i sieć VPN, c) 2 łącz SHDSL wraz z zasilaniem UPS, umożliwiających zestawienie łącza o przepustowości 2 MB pomiędzy miejscem instalacji radiotelefonów a KP/KM, d) rezerwowego systemu łączności w pełni zgodnego z istniejącym, który w razie awarii obecnie użytkowanego będzie w stanie przejąć jego funkcjonalność, e) dołożenie do obecnie istniejących instalacji radiowych 26 radiotelefonów wyposażonych w zasilanie z sieci 230V, podtrzymanie bateryjne, a także potrzebne okablowanie. Radiotelefony mają zostać włączone do ZSŁ, aby umożliwić wykorzystanie w pełni funkcjonalności oferowanej przez system. Dostarczone radiotelefony mają być o parametrach nie gorszych niż obecnie używane w ZSŁ. Zastępowane radiotelefony mają stanowić rezerwę dla KM/KP umożliwiając wykorzystanie ich w razie awarii systemu, f) podsystem rejestracji korespondencji zainstalowany w Stanowisku Kierowania PSP KM PSP w Jastrzębiu Zdroju, g) 30 szaf RACK 19, h) stanowisko komputerowe do konfiguracji i zarządzania ZSŁ 1 sztukę. Strona 1 z 12

2 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie Serwer Komunikacyjny ZSŁ z serwerowni do nowego pomieszczania serwerowni znajdującego się w tej samej części budynku KW PSP, tj. na niższą kondygnację. 3) System instalowany w jednostkach ma stanowić alternatywę dla obecnie użytkowanych systemów łączności w KM/KP i w żaden sposób nie może zmieniać ich parametrów i ustawień. Nowo instalowane urządzenia i radiotelefony nie mogą zakłócać, ani zmieniać sposobu dotychczasowej pracy stanowisk kierowania KM/KP PSP. Nowo instalowane radiotelefony mają wykorzystywać istniejące instalacje antenowe w KM/KP. Podłączanie do nich ma być zapewnione poprzez przełącznik antenowy, który nie będzie pogarszał zastanych parametrów antenowych tj. SWR co najwyżej 1,2 i mocy efektywnej nie mniej niż 98 %. Zastosowany przełącznik ma w razie awarii systemu umożliwić wykorzystanie zastąpionych przez nowe, a przeznaczone jako rezerwowych radiotelefonów stacjonarnych bez potrzeby przepinania instalacji antenowych. Należy zapewnić także dołożenie odpowiednich przejściówek i dodatkowego okablowania umożliwiających wpięcie do tych instalacji i poprawę jakości połączeń obecnie zastosowanych. Wszystkie urządzenia wykorzystywane do poprawnej pracy systemu mają być zamknięte w odpowiedniej wielkości szafie RACK 19 o parametrach dostosowanych dla warunków miejsca instalacji, umieszczonej w trzydziestu wskazanych przez Zamawiającego obiektach PSP województwa śląskiego. 4) Dodatkowo należy przewidzieć prace związane z poprawą parametrów anten radiowych zamontowanych na maszcie znajdującym się na budynku wspinalni w KW PSP. W szczególności zwrócić należy uwagę na poprawne umieszczenie anten na maszcie i utrzymanie poziomu SWR nie większego niż 1.1 i mocy efektywnej nie mniejszej niż 98%. 5) Do połączenia obecnie stosowanego ZSŁ KW PSP z nowo instalowanymi urządzeniami sterującymi radiotelefonami w KM/KP należy wykorzystać istniejące połączenie VPN. 6) Wymienione powyżej elementy rozbudowy muszą być w pełni kompatybilne z ZSŁ dotychczas użytkowanym przez Zamawiającego. 7) Aktualnie pracujący system MCS DGT IP integruje w jednej platformie sprzętowej środki łączności użytkowane w KW PSP. Ogólny schemat systemu przedstawia rys. 1. Rys.1 Ogólny schemat systemu MCS DGT IP dla KW PSP Strona 2 z 12

3 System MCS DGT IP składa się z następujących elementów: 1. Serwer Komunikacyjny składający się z modułu telefonicznego, serwera radiowego (SS) zapewniającego integrację ze zdalnymi radiotelefonami stacjonarnymi oraz radiotelefonami zdalnymi znajdującymi się w KP PSP Lubliniec, serwera zarządzania, taryfikacji i statystyki oraz rejestratora rozmów NetCRR2. SK jest umiejscowiony w serwerowni budynku KW PSP. Do SK podłączone są 3 konsole dyspozytorskie umieszczone w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa. SK wyposażony jest w 4 interfejsy ISDN BRA, zapewniające integrację systemu z użytkowaną przez KW PSP Katowice centralą telefoniczną Siemens HiPath Serwer Komunikacyjny wyposażony jest w Serwer Radiowy (SS), do którego podłączane są następujące radiotelefony zdalne: 1. 3 analogowe radiotelefony (MOTOROLA GM szt., MOTOROLA GM 360 Low Band 1szt.), zamontowane w budynku wspinalni KW PSP przy ulicy Wita Stwosza 36, które są podłączone do Serwera Komunikacyjnego za pomocą istniejącego łącza IP. Długość przewodów pomiędzy jednostką zdalną a serwerownią wynosi około 60m analogowe radiotelefony (MOTOROLA GM 360), zamontowane w budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31, które są podłączone do Serwera Komunikacyjnego za pomocą modemów SHDSL/Ethernet poprzez istniejące pary przewodów miedzianych. Długość przewodów pomiędzy jednostką zdalną, a serwerownią wynosi około 500m analogowe radiotelefony (MOTOROLA GM 360), zamontowane w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu na ul. PCK 10, które są podłączone do Serwera Komunikacyjnego znajdującego się w siedzibie KW PSP za pomocą istniejącej sieci VPN zestawionej pomiędzy wyżej wymienioną jednostką a KW PSP. 3. System MCS DGT IP jest tak skonfigurowany, że w momencie rozpoczęcia nadawania z radiotelefonu zdalnego przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Lublińcu, korespondencja realizowana jest tylko kanałem radiowym z jednoczesnym zablokowaniem trasy głosowej po sieci VPN. 4. Rejestrator rozmów NetCRR2 jest podłączony do Serwera Komunikacyjnego łączem IP, pozwalającym na rejestrację całej korespondencji prowadzonej z użyciem konsol dyspozytorskich WSKR oraz rozmowy telefoniczne realizowane przez aparaty systemowe Siemens dla 8 portów na potrzeby użytkowanej przez zamawiającego centrali telefonicznej Siemens HiPath 4000 oraz 8 portów analogowych. III. Ogólne warunki dostawy i uruchomienia 1) Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji projektu i szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania wszystkich urządzeń, wszelkie prace, przełączenia i testy muszą być prowadzone w taki sposób, żeby nie przerywać ciągłości ich działania. 2) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania ostatecznych uzgodnień co do miejsca instalacji systemu z dysponentami poszczególnych obiektów. 3) Dostarczony system ma być kompletny z punktu widzenia postawionych wymagań. W przypadku gdy dla realizacji zadania Wykonawca będzie zmuszony dostarczyć dodatkowe elementy zrobi to na własny koszt. Strona 3 z 12

4 4) Ze względu na ograniczenia budowlane w miejscach przeznaczonych na instalację urządzeń Wykonawca powinien przed przygotowaniem oferty skonsultować się z Zamawiającym w zakresie umieszczenia szaf RACK 19. 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego zaprogramowania istniejących i przekazanych do projektu radiotelefonów bazowych, aby możliwe było uzyskanie funkcjonalności ZSŁ obecnie funkcjonującego w KW PSP. 6) W przypadku braku wymaganej pojemności lub braku odpowiednich parametrów istniejących tras kablowych modernizacja lub wymiana leży w całości po stronie Wykonawcy. 7) W celu ujednolicenia konfiguracji urządzeń w sieci LAN KW PSP nazewnictwo poszczególnych urządzeń włączanych do ZSŁ, ma być ustalona z Zamawiającym przed wykonaniem zadania. IV. Szczegółowe wymagania dotyczące ZSŁ 1) ZSŁ należy rozumieć jako dedykowane oprogramowanie oraz platforma sprzętowa zapewniająca integrację istniejących środków łączności radiowej, telefonicznej, rozbudowę i włączenie do systemu nowych środków łączności radiowej, dołączenie do istniejącego systemu zarządzania oraz systemów informatycznych złożonych z: a) Modułu radiowego (serwer radiowy, moduły sterowników radiotelefonów), b) Modułu zarządzania, c) Podsystemu rejestracji korespondencji 2) Rezerwowy system łączności ma zostać zainstalowany w budynku JRG Sosnowiec Porąbka i powinien w pełni przejąć funkcje ZSŁ zamontowanego w KW PSP w sposób nie wymagający interwencji ze strony administratora i użytkownika, a informacja o przejęciu pracy powinna być zapisana w logach systemu oraz wysłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres. 3) ZSŁ musi zapewniać pracę ciągłą, co oznacza, iż zmiany konfiguracji, nie mogą powodować restartu sterowników i utraty istniejących połączeń. 4) ZSŁ musi zapewniać możliwość zdefiniowania tylko jednego serwera zarządzania dla kilku serwerów komunikacyjnych. 5) ZSŁ musi zapewniać możliwość pracy wszystkich elementów serwera bez dostępu do systemu nadzoru. 6) ZSŁ musi zapewniać możliwość pracy modułów sterowników radiotelefonów jako odrębnych serwerów komunikacyjnych (radiowych). 7) ZSŁ musi zapewniać sieciowanie serwerów komunikacyjnych rozumiane jako możliwość dostępu do zasobów radiowych innego serwera komunikacyjnego z wykorzystaniem IP. 8) ZSŁ musi zapewniać poprawną pracę istniejących urządzeń i systemów łączności funkcjonujących w KM/KP w taki sposób, aby została zachowana obecna funkcjonalność stanowiska pracy dyspozytora. 9) ZSŁ musi zapewniać możliwość dołączenia do 255 obsługiwanych stacji bazowych (radiostacji, radiotelefonów). 10) Dla radiotelefonów włączanych do ZSŁ musi być zapewniona możliwość jednoczesnego sterowania radiem z systemu jak i z główki radiotelefonu. 11) W przypadku awarii modułu sterownika radiotelefonu powinno być możliwe korzystanie z radia z wykorzystaniem główki bez konieczności zmieniania sposobu podłączenia główki, radia i Modułu Sterowania Radiotelefonów. Strona 4 z 12

5 12) ZSŁ musi zapewniać współdzielenie dostępnych środków radiowych pomiędzy stanowiskami dyspozytorskimi (wszystkie stanowiska mogą jednocześnie korzystać z dostępnych środków radiowych oraz mają możliwość podsłuchu korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej konsoli prowadzącej nasłuch na tym samym radiotelefonie, lub radiotelefonach, a użytkownikami sieci radiowej). 13) ZSŁ musi poprawnie obsługiwać wszystkie rodzaje kodów CTCSS i Select V. 14) ZSŁ musi zapewniać współużytkowanie 1 kanału radiowego w trybie nadawczo-odbiorczym przez 32 operatorów z uwzględnieniem priorytetów. Możliwość definiowania parametru liczby operatorów. 15) ZSŁ musi być tak skonfigurowany, żeby w momencie rozpoczęcia nadawania z radiotelefonu zdalnego Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania jednostek PSP, korespondencja realizowana była tylko kanałem radiowym z jednoczesnym zablokowaniem trasy głosowej po sieci VPN. 16) ZSŁ musi zapewniać wykorzystanie funkcji BSS (ang. Best Signal Selection), która będzie automatycznie wybierała najlepszy tor transmisji sygnału pomiędzy użytkownikami, odcinając gorsze kanał rozmowny. 17) ZSŁ musi być zabezpieczony przed pojawianiem się sprzężeń wynikających z jednoczesnego wykorzystania toru radiowego i połączenia IP. 18) ZSŁ ma posiadać funkcjonalność Interkomu, wykorzystując do tego celu sieć IP i VPN, która zapewni komunikację pomiędzy KW PSP a KP/KM włączonymi do ZSŁ. Komendy, które nie posiadają konsol dyspozytorskich mają być wyposażone w urządzenia umożliwiające poprawną komunikacją przez utworzony Interkom. 19) ZSŁ ma rejestrować korespondencję prowadzoną przez Interkom na użytkowanym obecnie w KW PSP rejestratorze NETCrr oraz umożliwić odtworzenie prowadzonej rozmowy na konsoli dyspozytorskiej, na której się ona odbywała. 20) ZSŁ musi zapewniać obsługę, poprzez moduł sterownika radiowego, następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania): a) Konwencjonalne VHF, b) TETRA, c) EDACS, d) systemy cyfrowe. 21) ZSŁ powinien mieć możliwość, poprzez istniejący moduł telefoniczny, współpracy z zewnętrznymi centralkami PABX poprzez interfejsy SS7/QSIG/PRA/BRA, jak również możliwość zastąpienia istniejących centralek PABX. 22) Musi zostać zapewniona wysoka niezawodność sprzętu poprzez zdublowanie krytycznych elementów systemu. Elementy redundantne muszą pracować w trybie gorącej rezerwy. Awaryjne przełączenie na system rezerwowy nie może powodować przerw w komunikacji. 23) ZSŁ musi gwarantować możliwość wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologicznego oraz zapewniać możliwość rozbudowy, zwiększenia pojemności i funkcjonalności w zależności od potrzeb Zamawiającego zarówno części dotyczącej oprogramowania jak i sprzętu. 24) Całość dokumentacji musi być dostarczona w języku polskim. 25) ZSŁ musi charakteryzować się strukturą umożliwiającą wynoszenie modułów funkcjonalnych w inne lokalizacje z wykorzystaniem sieci IP i VPN użytkowanych przez KM/KP. 26) ZSŁ musi posiadać możliwość poprawnej pracy w sieci VPN zbudowanej na ruterach użytkowanych w KW oraz KP/KM, certyfikaty zostaną dostarczone przez zamawiającego. Strona 5 z 12

6 27) ZSŁ musi być tak skonfigurowany, żeby w momencie rozpoczęcia nadawania z radiotelefonu włączonego do systemu przez dyspozytora MSK/PSK, możliwe było nadanie tej rozmowy tylko kanałem radiowym poprzez antenę z jednoczesnym zablokowaniem trasy głosowej po sieci VPN. 28) Wykorzystywane kanały VPN, nie są zestawiane na dedykowanych łączach przewidzianych dla tej usługi. Są to łącza, które wykorzystywane są przez KM/KP także do normalnej obsługi Internetu (www, poczta elektroniczna itp.). W związku z tym Wykonawca powinien podać najpóźniej w dniu zakończenia rozbudowy zintegrowanego systemu łączności zalecenia dotyczące minimalnych ustawień pasma wykorzystywanego do połączeń głosowych i konfiguracji routerów. 29) ZSŁ musi przekazywać do Stanowiska Zarządzania (wymagania sprzętowe dla stanowiska określono w punkcie IX niniejszego załącznika), na bieżąco, informacje o wszystkich alarmach w systemie, raporty i inne dane o charakterze statystycznym pocztą elektroniczną na wskazane przez Zamawiającego adresy. System zarządzania musi posiadać interfejs graficzny w języku polskim. Zarządzanie ZSŁ powinno odbywać poprzez stanowisko operatorskie znajdujące się pomieszczeniu budynku KW PSP we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. ZSŁ musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych konfiguracji sterowników radiotelefonów, konsol dyspozytorskich i innych serwerów i urządzeń sterujących odpowiadających z poprawną pracę ZSŁ. V. Szczegółowe wymagania dotyczące konsoli dyspozytorskiej 1. Ekran dotykowy, o przekątnej min. 19, z regulacją położenia w zakresie uchylenia, zintegrowany w jednej obudowie. Nie dopuszcza się żeby głośniki dla konsoli były dopinane lub wolnostojące. W obudowie musi być umieszczone minimum 6 głośników. Funkcje poszczególnych głośników mogą być zmieniane programowo. Głośniki muszą być sterowane niezależnie pozwalając na stworzenie minimum 6 niezależnych kanałów akustycznych. Konsola ma mieć zintegrowany z obudową mikrofon z możliwością regulacji jego położenia. 2. Oprogramowanie konsoli musi być uruchamiane w środowisku Windows 7 lub równoważny z interfejsem graficznym użytkownika. 3. Do każdej konsoli musi być dołączony re-instalowalny system operacyjny z kluczem licencyjnym nieograniczonym czasowo. 4. Wszystkie konsole musza być jednego producenta i o tych samych parametrach technicznych. 5. Łączność z serwerem komunikacyjnym zintegrowanej łączności za pomocą interfejsu IP. Nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznych konwerterów. 6. Możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu wraz z przyciskiem PTT. 7. Możliwość podłączenia zewnętrznego nożnego przycisku PTT. 8. Możliwość podłączenia urządzania w postaci zewnętrznej słuchawki telefonicznej lub mikrotelefonu, po podniesieniu którego zostanie odebrana automatycznie rozmowa. Opcja ma być konfigurowalna. 9. Ma mieć możliwość włączenia funkcji wyciszenia zalogowanego radiotelefonu tzw. MUTE z możliwością ustawienia poziomu wyciszenia od 50% do wyciszenia całkowitego radiotelefonu. Opcja ta ma być konfigurowalna na poziomie administracyjnym. 10. Możliwość jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem łącza radiowego, telefonicznego oraz prowadzenia podsłuchu radiowego. Ma mieć możliwość takiej konfiguracji, że podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej przez system głośnomówiący, zestaw słuchawkowy, czy dołączoną słuchawkę zalogowane do tej konsoli radiotelefony mają przejść automatycznie do funkcji wyciszenia tzw. MUTE o ile wcześniej ta funkcja nie została już na Strona 6 z 12

7 nich włączona. Funkcja MUTE ma umożliwić odpowiedź na zalogowanym radiotelefonie. Po zakończonej rozmowie konsola automatycznie wraca do stanu sprzed rozpoczęcia rozmowy. Funkcja ta ma być konfigurowalna. 11. Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej na konsoli poprzez zintegrowany z obudową mikrofon i przypisany głośnik (tryb głośnomówiący konsoli), po wciśnięciu przycisku PTT i nadaniu korespondencji radiowej jej treść ma być nie słyszalna dla abonenta telefonicznego z którym prowadzona jest rozmowa. 12. Dostęp do wszystkich funkcji służących do prowadzenia korespondencji za pomocą stacji bazowych oraz linii telefonicznych, a także wizualizacja stanu wszystkich środków łączności obsługiwanych przez konsolę musi odbywać się za pomocą jednego podstawowego okna (bez konieczności przełączania pomiędzy różnymi obrazami, zakładkami itd.). 13. Oprogramowanie musi udostępniać co najmniej 600 klawiszy skróconego wybierania/wywołania selektywnego. Mogą one być dostępne na dodatkowych oknach lub zakładkach. 14. Opisy klawiszy skróconych muszą mieć możliwość wyróżnienia poprzez ustawienie koloru czcionki - co najmniej 16 kolorów. 15. Funkcje umożliwiające obsługę połączeń radiowych i monitoringu środków radiowych: a) obserwowanie stanu środków radiowych (awaria, poprawna praca, ustawione parametry kanał, moc itp.), b) możliwość wizualizacji nazw kanałów radiowych, nazwa musi być stale widoczna w polach oznaczających podłączone stacje radiowe, c) obserwowanie stanu sygnałów PTT i SQUELCH w danym kanale radiowym, d) wizualizacja sygnałów Select V i CTCSS, e) obsługa trybu crossband tzn. system ma realizować połączenie pomiędzy kilkoma radiotelefonami mobilnymi, np. cyfrowym i analogowym z wykorzystaniem radiotelefonów (stacji bazowych) dołączonych do systemu. Połączenie zestawiane będzie każdorazowo przez dyspozytora. f) obsługa trybu crossconnect tzn. system ma realizować połączenie kilku radiotelefonów z abonentem telefonicznym. Połączenie zestawiane będzie każdorazowo przez dyspozytora. g) obsługa połączenia Interkomu z abonentem telefonicznym lub radiowym, h) obsługa trybu BSS, tzn. będzie realizacja automatycznego wybierania najlepszej trasy połączenia radiowego, i) w trakcie prowadzenia nasłuchu i korespondencji za pomocą środków radiowych powinna być prezentacja identyfikatorów indywidualnych użytkowników, słyszalnych aktualnie na kanale radiowym, na ikonach symbolizujących sieci radiowe, j) zmiana kanałów i parametrów pracy radiotelefonów, k) tworzenie grup radiotelefonów z możliwością załączania PTT jednocześnie dla wszystkich radiotelefonów w grupie, jak również dla każdego radiotelefonu oddzielnie, l) możliwość dynamicznej podmiany widocznego radiotelefonu w trakcie pracy aplikacji. Na ekranie dostępnych jest w danej chwili mniej radiotelefonów, niż globalnie dostępnych w systemie, a operator sam decyduje, które radiotelefony chce w danej chwili widzieć na ekranie. 16. Wyświetlanie historii połączeń radiowych w zakresie: a) informacji o zmianie kanału w trakcie prowadzenia korespondencji, b) informacji o załączeniu PTT, c) informacji o pojawieniu się nośnej ze wskazaniem radia, na którym odebrano sygnał, d) informacji o czasie wystąpienia powyższych zdarzeń liczona od początku nagrania. 17. Funkcje umożliwiające obsługę środków łączności telefonicznej: Strona 7 z 12

8 a) odbiór i przekazanie wywołań telefonicznych, b) zdefiniowanie dowolnej liczby kolejek wywołań (w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika) z wizualizacją numerów abonentów oczekujących w kolejce, z możliwością odebrania dowolnego wywołania z kolejki, c) możliwość obsługi klawiszy gorących linii (nadzorujące stan linii oraz pozwalające wywoływać i odbierać wywołania od zdefiniowanego abonenta) i klawiszy skróconego wybierania, d) możliwość grupowania klawiszy gorących linii w zakładki, e) możliwość przypisania kolorów dla stanów gorących linii, f) możliwość przypisania kolejkom wywołań oraz klawiszom gorących linii różnych rodzajów dzwonka, g) zawieszanie połączeń telefonicznych (klawisze HOLD), h) zestawianie konferencji zwykłej i selektorowej (z zarządzaniem parametrami i prawami poszczególnych uczestników), i) możliwość dołączania do konferencji abonentów sieci radiowej, j) wyświetlanie historii wywołań telefonicznych i radiowych, k) możliwość przejęcia rozmowy z innej konsoli, l) obsługa książki telefonicznej globalnej (zdefiniowanej i wspólnej dla całego systemu) oraz lokalnej (zdefiniowanej dla stanowiska). 18. Wszystkie komunikaty, ostrzeżenia i opisy wyświetlane na konsoli muszą być w języku polskim. 19. Konsola musi umożliwić dyspozytorowi dynamiczne tworzenie grupy radiotelefonów, przypisanie im jednego przycisku, który załączy nadawanie na wszystkich radiotelefonach w grupie. 20. Konsola ma mieć możliwość oznaczania rozmów radiowych oraz telefonicznych zapisywanych w historii prowadzonej korespondencji jako ważne, gdzie ZSŁ będzie przypominał dyspozytorowi o nich sygnałem dźwiękowym i/lub wizualnym zgodnie z ustawionym w ZSŁ interwałem czasu. Opcja ma być konfigurowalna na poziomie administracyjnym. 21. Konsola musi umożliwić wybranie radiotelefonu podłączonego do systemu i zalogowanie go w trybie tylko do odsłuchu, bez klawiszy obsługi za wyjątkiem regulacji poziomu głośności. 22. Konsola musi umożliwić wyświetlenie radiotelefonu podłączonego do systemu i zalogowanie go w trybie do odsłuchu i nadawania bez klawiszy obsługi za wyjątkiem regulacji poziomu głośności PTT. 23. Konsola musi zapewniać regulację głośności każdej sygnalizacji dźwiękowej. 24. Administrator ZSŁ musi mieć możliwość nadawania odpowiednich uprawnień poszczególnym konsolom, grupom dyspozytorów i użytkownikom uprzywilejowanym. 25. Odsłuch zarejestrowanej korespondencji radiowej, telefonicznej i Interkomowej prowadzonej przez daną konsolę. 26. Zamawiający wymaga, aby całość funkcjonalności była realizowana przez zintegrowaną aplikację działającą na konsoli dyspozytorskiej, współpracującą z zewnętrznym serwerem komunikacyjnym. 27. Oprogramowanie konsoli musi udostępniać możliwość nadawania z każdej z przyłączonych do systemu radiotelefonów bazowych, poprzez wciśnięcie jednego przycisku (np. poprzez wciśnięcie pola oznaczającego urządzenie lub indywidualnego przycisku PTT przypisanego w oprogramowaniu do danej stacji bazowej). 28. Konsola ma mieć możliwość wyświetlania bez funkcji edytowania na zakładce: OBSŁUGA ZDARZENIA pomocniczych informacji, procedur itp. związanych z obsługą przyjmowanego zdarzenia zapisanych w formacie pdf. Strona 8 z 12

9 29. Obsługa alarmów urządzeń oddalonych, polegająca np. na zgłaszaniu zdarzeń typu otwarcie obudowy, brak napięcia zasilania, brak zasilania czujek ruchu PIR, wzrost lub zmniejszenie się temperatury w pomieszczeniu powyżej lub poniżej ustalonej wartości, zadziałanie czujki PPOŻ. 30. Zmiana konfiguracji aplikacji konsoli nie może powodować jej restartu, nie może być odczuwalna z punktu widzenia użytkownika. 31. Obsługa profili operatorskich. Profile operatorskie ZSŁ określają zakres odpowiedzialności i przywileje jakie posiada operator posługujący się danym profilem. Profil musi zawierać informacje na temat: a) radiotelefonów dostępnych dla danego operatora, b) kanałów radiowych, dostępnych dla danego operatora, c) praw dostępu do radiotelefonów (tryby pracy operatora na danym kanale i priorytety), d) praw do zmiany częstotliwości i mocy nadawania określonych kanałów, e) dostępnych dla danego operatora zasobów telefonicznych (kolejki, gorące linie), f) wyglądu interfejsu (rozmieszczenie przycisków, napisy na przyciskach). 32. Na konsoli ma być możność definiowania (konfigurowania) wyglądu interfejsu użytkownika z dostępnymi funkcjami według jego upodobań. Profile takie mogą być tworzone dla stanowiska oraz indywidualnie dla poszczególnych użytkowników. Profile mogą być przenoszone między różnymi stanowiskami, tzw. profil wędrujący za użytkownikiem. 33. Funkcje umożliwiające obsługę Interkomu w zakresie: a) możliwości definiowania listy uprawnionych użytkowników dla każdej grupy interkomowej, b) możliwości wywołania/zaproszenia uczestnika do grupy interkomowej z rozróżnieniem trzech poziomów ważności, c) podglądu stanu uczestników grup interkomowych (niepołączony, połączony, wywołany, wywołany nie odebrał). 34. Wyświetlanie historii zdarzeń wiadomości tekstowych zawierających: a) nadawcę/odbiorcę wiadomości, b) data i czas wysłania/odbioru wiadomości, c) treść wiadomości, d) status wiadomości (odebrane/wysłane/błąd wysyłania). 36. Tworzenie grup BSS z możliwością w zakresie: a) nadawania przez radiotelefon z grupy BSS wybrany przez ZSŁ jako najlepszy, b) zachowania prawa wyboru radiotelefonu do nadawania przez użytkownika, c) wskazania radiotelefonu domyślnego, d) określenia czasu powrotu do radiotelefonu domyślnego, e) sygnalizacji radiotelefonu, z którego przekazywana jest akustyka do systemu. 37. Wizualizacja i poprawna obsługa sygnałów Select V i CTCSS w zakresie, gdy: a) kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który nie wysyła żadnego kodu CTCSS konsola ma pokazywać symbol zajętości kanału (tj. fali nośnej), b) kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS jednej z grup konsola ma pokazywać w polu oznaczającym stację bazową symbol zajętości kanału (tj. fali nośnej) i dodatkowo wyświetlać zdefiniowaną wcześniej nazwę aktywnej grupy stosującej ton CTCSS, c) kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS grupy oraz wysyła swój identyfikator w standardzie Select V konsola wyświetla zdefiniowaną nazwę użytkownika wprowadzonego do bazy kontaktów. 38. Włączenie nasłuchu wybranych kanałów radiowych z blokadą CTCSS i bez blokady. Strona 9 z 12

10 39. Nadawanie na wybranym kanale radiowym z blokadą CTCSS i bez blokady. 40. Definiowane nazwy określonych sygnałów CTCSS. 41. Definiowane nazwy określonych sygnałów Select V. 42. Obsługa Zapasowych Serwerów Radiowych. 43. Dostęp do radiotelefonów z innych domen MCS DGT IP. 44. Prezentacja informacji, na którym radiotelefonie ostatnio pojawiła się nośna przez regulowany czas 1-255s. 45. Klawiatura numeryczna do wybierania numerów selektywnego wołania lub numerów indywidualnych w radiowych sieciach cyfrowych. 46. Dostęp do aplikacji poprzez wykorzystanie loginu i hasła. 47. Włączanie/wyłączanie skaningu na radiotelefonach. 48. Włączanie/wyłączanie funkcji MUTE osobno dla każdego zalogowanego radiotelefonu. 49. Konsola ma umożliwić wymianę danych dostosowanych do istniejącego oprogramowania statystyk. VI. Wymagania funkcjonalne dotyczące Modułu Sterowania Radiotelefonów 1) Montaż w szafie RACK 19 odpowiednio dostosowanej do miejsca instalacji sterownika, gdzie przewiduje się pracę sterownika na zewnątrz i wewnątrz budynku według wykazu znajdującego się w załączniku nr 10 do SIWZ, 2) Obudowa sterownika o wysokości 1U. 3) Zasilanie napięciem 12V. 4) Sterowanie, co najmniej czterema radiotelefonami. 5) Konstrukcja nie może zawierać elementów wirujących (dyski twarde, wentylatory). 6) Obsługa następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania): a) Konwencjonalne VHF, b) TETRA, c) EDACS, d) systemy cyfrowe. 7) Obsługa min. 6 wejść czujek alarmowych. 8) Komunikacja z systemem poprzez interfejs IP. 9) Możliwość uruchomienia wewnętrznego Modułu Rejestracji lokalnej korespondencji radiowej. Łączny czas nagrań na wewnętrznym dysku bez nadpisywania nie powinien być krótszy niż 1 m-c. 10) Możliwość uruchomienia wewnętrznego serwera komunikacyjnego (Modułu Serwera Radiowego) umożliwiającego obsługę lokalnych radiotelefonów oraz konsol dyspozytorskich bez konieczności dostępu do serwera komunikacyjnego. 11) Współpraca z lokalnym radiowęzłem. 12) W przypadku uszkodzenia łącza IP do serwera komunikacyjnego automatyczne przejście w tryb przemiennika. Strona 10 z 12

11 13) Możliwość uruchomienia usługi VPN z kluczami, certyfikatami i konfiguracją dostarczoną przez zamawiającego. VII. Szczegółowe wymagania dla Podsystemu Rejestracji Korespondencji 1. System rejestracji rozmów musi umożliwiać rejestrację treści rozmów radiowych w postaci zapisu cyfrowego. 2. System rejestracji rozmów powinien umożliwiać rejestrację wszystkich radiotelefonów obsługiwanych przez daną konsolę dyspozytorską, bez konieczności fizycznego krosowania na przełącznicy. 3. System rejestracji rozmów musi zapewniać ochronę danych oraz kontrolę dostępu do zapisanych informacji na podstawie systemu haseł i klas uprawnień. 4. System rejestracji rozmów powinien umożliwiać kontrolny odczyt danych (przez autoryzowanych użytkowników) w celu sprawdzenia stanu rejestracji. 5. Łączny czas nagrań na wewnętrznym dysku rejestratora bez nadpisywania nie powinien być krótszy niż 1 m-c. 6. System rejestracji rozmów musi zapewni automatyczne nadpisywanie nagrań najstarszych po przekroczeniu zadanego limitu pojemności w konfiguracji. 7. System rejestracji rozmów musi umożliwić archiwizację nagrań na zewnętrznym serwerze nagrań. Dostęp do serwera poprzez sieć Ethernet. 8. System rejestracji rozmów musi umożliwiać wykonanie kopii wybranych przez uprawnionego operatora całości lub fragmentów zapisu w postaci pliku audio w formacie.wav, oraz jeden z wymienionych: pcm lub.mp3. 9. System rejestracji rozmów musi zapewniać archiwizację i odsłuch zapisanych danych, na dowolnym wskazanym komputerze PC pracującym w sieci LAN, WAN. 10. System rejestracji rozmów musi umożliwiać archiwizację nagrań pochodzących z różnych lokalizacji w jednym miejscu z wykorzystaniem sieci LAN/WAN. 11. System rejestracji rozmów powinien umożliwiać odsłuch rozmów poprzez sieć LAN z użyciem dedykowanej aplikacji bez ograniczenia liczby licencji. 12. System rejestracji rozmów musi umożliwiać administrowanie oraz zdalny nadzór poprzez sieć LAN/WAN. 13. Musi zostać zapewniony brak bezpośredniego dostępu do sytemu plików dla systemu rejestracji rozmów (rejestratora). 14. Musi być możliwy odsłuch rozmowy niezależnie od jej rejestracji w danym momencie. 15. System rejestracji rozmów musi umożliwiać elastyczną rozbudowę, zwiększenie liczby rejestrowanych kanałów. 16. System rejestracji rozmów musi zapewniać możliwość natychmiastowego raportowania o błędach lub awariach urządzeń wchodzących w skład systemu. 17. W przypadku przerwy w zasilaniu system rejestracji rozmów po odzyskaniu zasilania musi samodzielnie powrócić do normalnej bezobsługowej pracy. 18. System rejestracji rozmów powinien zostać dostarczony jako podsystem modułu sterownika radiowego, a nie w oddzielnej obudowie. 19. Architektura rejestratora musi zakładać rozdzielenie rejestratora i stanowiska operatorskiego. Strona 11 z 12

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo