Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP"

Transkrypt

1 Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. KM/KP Komenda Miejska/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. MSK/PSK Miejski Stanowisko Kierowania/Powiatowe Stanowisko Kierowania ZSŁ Zintegrowany System Łączności. SWR Współczynnik Fali Stojącej. Moc efektywna moc wypromieniowania fali radiowej. SK Serwer komunikacyjny systemu MSC DGT IP. BSS (ang. Best Signal Selection) funkcja która automatycznie wybiera najlepszy tor transmisji sygnału pomiędzy użytkownikami, odcinając gorszy kanał Stanowisko zarządzania stanowisko pracy administratora ZSŁ zawierające dostarczony przez wykonawcę zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym nadzorowanie i zarządzanie pracą poszczególnych elementów ZSŁ. II. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zakupu jest rozbudowa Zintegrowanego Systemu Łączności, zainstalowanego w KW PSP, poprzez umieszczenie we wskazanych przez zamawiającego miejscach: a) 31 urządzeń serujących radiotelefonami pozwalających na podłączenie co najmniej 2 radiotelefonów użytkowanych we wskazanych przez Zamawiającego komendach miejskich i powiatowych PSP województwa śląskiego, a) 7 dotykowych konsol dyspozytorskich 19 umożliwiających konfigurację wszystkich możliwości oferowanych przez system, określonych w punkcie V niniejszego załącznika, b) 24 urządzeń, które mają być podłączone do centrali telefonicznej użytkowanej w KW PSP umożliwiających prowadzenie rozmów telefonicznych oraz stworzenia Interkomu zapewniającego komunikację pomiędzy KW PSP a KP/KM wykorzystując do tego celu istniejące łącza IP i sieć VPN, c) 2 łącz SHDSL wraz z zasilaniem UPS, umożliwiających zestawienie łącza o przepustowości 2 MB pomiędzy miejscem instalacji radiotelefonów a KP/KM, d) rezerwowego systemu łączności w pełni zgodnego z istniejącym, który w razie awarii obecnie użytkowanego będzie w stanie przejąć jego funkcjonalność, e) dołożenie do obecnie istniejących instalacji radiowych 26 radiotelefonów wyposażonych w zasilanie z sieci 230V, podtrzymanie bateryjne, a także potrzebne okablowanie. Radiotelefony mają zostać włączone do ZSŁ, aby umożliwić wykorzystanie w pełni funkcjonalności oferowanej przez system. Dostarczone radiotelefony mają być o parametrach nie gorszych niż obecnie używane w ZSŁ. Zastępowane radiotelefony mają stanowić rezerwę dla KM/KP umożliwiając wykorzystanie ich w razie awarii systemu, f) podsystem rejestracji korespondencji zainstalowany w Stanowisku Kierowania PSP KM PSP w Jastrzębiu Zdroju, g) 30 szaf RACK 19, h) stanowisko komputerowe do konfiguracji i zarządzania ZSŁ 1 sztukę. Strona 1 z 12

2 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie Serwer Komunikacyjny ZSŁ z serwerowni do nowego pomieszczania serwerowni znajdującego się w tej samej części budynku KW PSP, tj. na niższą kondygnację. 3) System instalowany w jednostkach ma stanowić alternatywę dla obecnie użytkowanych systemów łączności w KM/KP i w żaden sposób nie może zmieniać ich parametrów i ustawień. Nowo instalowane urządzenia i radiotelefony nie mogą zakłócać, ani zmieniać sposobu dotychczasowej pracy stanowisk kierowania KM/KP PSP. Nowo instalowane radiotelefony mają wykorzystywać istniejące instalacje antenowe w KM/KP. Podłączanie do nich ma być zapewnione poprzez przełącznik antenowy, który nie będzie pogarszał zastanych parametrów antenowych tj. SWR co najwyżej 1,2 i mocy efektywnej nie mniej niż 98 %. Zastosowany przełącznik ma w razie awarii systemu umożliwić wykorzystanie zastąpionych przez nowe, a przeznaczone jako rezerwowych radiotelefonów stacjonarnych bez potrzeby przepinania instalacji antenowych. Należy zapewnić także dołożenie odpowiednich przejściówek i dodatkowego okablowania umożliwiających wpięcie do tych instalacji i poprawę jakości połączeń obecnie zastosowanych. Wszystkie urządzenia wykorzystywane do poprawnej pracy systemu mają być zamknięte w odpowiedniej wielkości szafie RACK 19 o parametrach dostosowanych dla warunków miejsca instalacji, umieszczonej w trzydziestu wskazanych przez Zamawiającego obiektach PSP województwa śląskiego. 4) Dodatkowo należy przewidzieć prace związane z poprawą parametrów anten radiowych zamontowanych na maszcie znajdującym się na budynku wspinalni w KW PSP. W szczególności zwrócić należy uwagę na poprawne umieszczenie anten na maszcie i utrzymanie poziomu SWR nie większego niż 1.1 i mocy efektywnej nie mniejszej niż 98%. 5) Do połączenia obecnie stosowanego ZSŁ KW PSP z nowo instalowanymi urządzeniami sterującymi radiotelefonami w KM/KP należy wykorzystać istniejące połączenie VPN. 6) Wymienione powyżej elementy rozbudowy muszą być w pełni kompatybilne z ZSŁ dotychczas użytkowanym przez Zamawiającego. 7) Aktualnie pracujący system MCS DGT IP integruje w jednej platformie sprzętowej środki łączności użytkowane w KW PSP. Ogólny schemat systemu przedstawia rys. 1. Rys.1 Ogólny schemat systemu MCS DGT IP dla KW PSP Strona 2 z 12

3 System MCS DGT IP składa się z następujących elementów: 1. Serwer Komunikacyjny składający się z modułu telefonicznego, serwera radiowego (SS) zapewniającego integrację ze zdalnymi radiotelefonami stacjonarnymi oraz radiotelefonami zdalnymi znajdującymi się w KP PSP Lubliniec, serwera zarządzania, taryfikacji i statystyki oraz rejestratora rozmów NetCRR2. SK jest umiejscowiony w serwerowni budynku KW PSP. Do SK podłączone są 3 konsole dyspozytorskie umieszczone w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa. SK wyposażony jest w 4 interfejsy ISDN BRA, zapewniające integrację systemu z użytkowaną przez KW PSP Katowice centralą telefoniczną Siemens HiPath Serwer Komunikacyjny wyposażony jest w Serwer Radiowy (SS), do którego podłączane są następujące radiotelefony zdalne: 1. 3 analogowe radiotelefony (MOTOROLA GM szt., MOTOROLA GM 360 Low Band 1szt.), zamontowane w budynku wspinalni KW PSP przy ulicy Wita Stwosza 36, które są podłączone do Serwera Komunikacyjnego za pomocą istniejącego łącza IP. Długość przewodów pomiędzy jednostką zdalną a serwerownią wynosi około 60m analogowe radiotelefony (MOTOROLA GM 360), zamontowane w budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31, które są podłączone do Serwera Komunikacyjnego za pomocą modemów SHDSL/Ethernet poprzez istniejące pary przewodów miedzianych. Długość przewodów pomiędzy jednostką zdalną, a serwerownią wynosi około 500m analogowe radiotelefony (MOTOROLA GM 360), zamontowane w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu na ul. PCK 10, które są podłączone do Serwera Komunikacyjnego znajdującego się w siedzibie KW PSP za pomocą istniejącej sieci VPN zestawionej pomiędzy wyżej wymienioną jednostką a KW PSP. 3. System MCS DGT IP jest tak skonfigurowany, że w momencie rozpoczęcia nadawania z radiotelefonu zdalnego przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Lublińcu, korespondencja realizowana jest tylko kanałem radiowym z jednoczesnym zablokowaniem trasy głosowej po sieci VPN. 4. Rejestrator rozmów NetCRR2 jest podłączony do Serwera Komunikacyjnego łączem IP, pozwalającym na rejestrację całej korespondencji prowadzonej z użyciem konsol dyspozytorskich WSKR oraz rozmowy telefoniczne realizowane przez aparaty systemowe Siemens dla 8 portów na potrzeby użytkowanej przez zamawiającego centrali telefonicznej Siemens HiPath 4000 oraz 8 portów analogowych. III. Ogólne warunki dostawy i uruchomienia 1) Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji projektu i szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania wszystkich urządzeń, wszelkie prace, przełączenia i testy muszą być prowadzone w taki sposób, żeby nie przerywać ciągłości ich działania. 2) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania ostatecznych uzgodnień co do miejsca instalacji systemu z dysponentami poszczególnych obiektów. 3) Dostarczony system ma być kompletny z punktu widzenia postawionych wymagań. W przypadku gdy dla realizacji zadania Wykonawca będzie zmuszony dostarczyć dodatkowe elementy zrobi to na własny koszt. Strona 3 z 12

4 4) Ze względu na ograniczenia budowlane w miejscach przeznaczonych na instalację urządzeń Wykonawca powinien przed przygotowaniem oferty skonsultować się z Zamawiającym w zakresie umieszczenia szaf RACK 19. 5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego zaprogramowania istniejących i przekazanych do projektu radiotelefonów bazowych, aby możliwe było uzyskanie funkcjonalności ZSŁ obecnie funkcjonującego w KW PSP. 6) W przypadku braku wymaganej pojemności lub braku odpowiednich parametrów istniejących tras kablowych modernizacja lub wymiana leży w całości po stronie Wykonawcy. 7) W celu ujednolicenia konfiguracji urządzeń w sieci LAN KW PSP nazewnictwo poszczególnych urządzeń włączanych do ZSŁ, ma być ustalona z Zamawiającym przed wykonaniem zadania. IV. Szczegółowe wymagania dotyczące ZSŁ 1) ZSŁ należy rozumieć jako dedykowane oprogramowanie oraz platforma sprzętowa zapewniająca integrację istniejących środków łączności radiowej, telefonicznej, rozbudowę i włączenie do systemu nowych środków łączności radiowej, dołączenie do istniejącego systemu zarządzania oraz systemów informatycznych złożonych z: a) Modułu radiowego (serwer radiowy, moduły sterowników radiotelefonów), b) Modułu zarządzania, c) Podsystemu rejestracji korespondencji 2) Rezerwowy system łączności ma zostać zainstalowany w budynku JRG Sosnowiec Porąbka i powinien w pełni przejąć funkcje ZSŁ zamontowanego w KW PSP w sposób nie wymagający interwencji ze strony administratora i użytkownika, a informacja o przejęciu pracy powinna być zapisana w logach systemu oraz wysłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres. 3) ZSŁ musi zapewniać pracę ciągłą, co oznacza, iż zmiany konfiguracji, nie mogą powodować restartu sterowników i utraty istniejących połączeń. 4) ZSŁ musi zapewniać możliwość zdefiniowania tylko jednego serwera zarządzania dla kilku serwerów komunikacyjnych. 5) ZSŁ musi zapewniać możliwość pracy wszystkich elementów serwera bez dostępu do systemu nadzoru. 6) ZSŁ musi zapewniać możliwość pracy modułów sterowników radiotelefonów jako odrębnych serwerów komunikacyjnych (radiowych). 7) ZSŁ musi zapewniać sieciowanie serwerów komunikacyjnych rozumiane jako możliwość dostępu do zasobów radiowych innego serwera komunikacyjnego z wykorzystaniem IP. 8) ZSŁ musi zapewniać poprawną pracę istniejących urządzeń i systemów łączności funkcjonujących w KM/KP w taki sposób, aby została zachowana obecna funkcjonalność stanowiska pracy dyspozytora. 9) ZSŁ musi zapewniać możliwość dołączenia do 255 obsługiwanych stacji bazowych (radiostacji, radiotelefonów). 10) Dla radiotelefonów włączanych do ZSŁ musi być zapewniona możliwość jednoczesnego sterowania radiem z systemu jak i z główki radiotelefonu. 11) W przypadku awarii modułu sterownika radiotelefonu powinno być możliwe korzystanie z radia z wykorzystaniem główki bez konieczności zmieniania sposobu podłączenia główki, radia i Modułu Sterowania Radiotelefonów. Strona 4 z 12

5 12) ZSŁ musi zapewniać współdzielenie dostępnych środków radiowych pomiędzy stanowiskami dyspozytorskimi (wszystkie stanowiska mogą jednocześnie korzystać z dostępnych środków radiowych oraz mają możliwość podsłuchu korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej konsoli prowadzącej nasłuch na tym samym radiotelefonie, lub radiotelefonach, a użytkownikami sieci radiowej). 13) ZSŁ musi poprawnie obsługiwać wszystkie rodzaje kodów CTCSS i Select V. 14) ZSŁ musi zapewniać współużytkowanie 1 kanału radiowego w trybie nadawczo-odbiorczym przez 32 operatorów z uwzględnieniem priorytetów. Możliwość definiowania parametru liczby operatorów. 15) ZSŁ musi być tak skonfigurowany, żeby w momencie rozpoczęcia nadawania z radiotelefonu zdalnego Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania jednostek PSP, korespondencja realizowana była tylko kanałem radiowym z jednoczesnym zablokowaniem trasy głosowej po sieci VPN. 16) ZSŁ musi zapewniać wykorzystanie funkcji BSS (ang. Best Signal Selection), która będzie automatycznie wybierała najlepszy tor transmisji sygnału pomiędzy użytkownikami, odcinając gorsze kanał rozmowny. 17) ZSŁ musi być zabezpieczony przed pojawianiem się sprzężeń wynikających z jednoczesnego wykorzystania toru radiowego i połączenia IP. 18) ZSŁ ma posiadać funkcjonalność Interkomu, wykorzystując do tego celu sieć IP i VPN, która zapewni komunikację pomiędzy KW PSP a KP/KM włączonymi do ZSŁ. Komendy, które nie posiadają konsol dyspozytorskich mają być wyposażone w urządzenia umożliwiające poprawną komunikacją przez utworzony Interkom. 19) ZSŁ ma rejestrować korespondencję prowadzoną przez Interkom na użytkowanym obecnie w KW PSP rejestratorze NETCrr oraz umożliwić odtworzenie prowadzonej rozmowy na konsoli dyspozytorskiej, na której się ona odbywała. 20) ZSŁ musi zapewniać obsługę, poprzez moduł sterownika radiowego, następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania): a) Konwencjonalne VHF, b) TETRA, c) EDACS, d) systemy cyfrowe. 21) ZSŁ powinien mieć możliwość, poprzez istniejący moduł telefoniczny, współpracy z zewnętrznymi centralkami PABX poprzez interfejsy SS7/QSIG/PRA/BRA, jak również możliwość zastąpienia istniejących centralek PABX. 22) Musi zostać zapewniona wysoka niezawodność sprzętu poprzez zdublowanie krytycznych elementów systemu. Elementy redundantne muszą pracować w trybie gorącej rezerwy. Awaryjne przełączenie na system rezerwowy nie może powodować przerw w komunikacji. 23) ZSŁ musi gwarantować możliwość wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologicznego oraz zapewniać możliwość rozbudowy, zwiększenia pojemności i funkcjonalności w zależności od potrzeb Zamawiającego zarówno części dotyczącej oprogramowania jak i sprzętu. 24) Całość dokumentacji musi być dostarczona w języku polskim. 25) ZSŁ musi charakteryzować się strukturą umożliwiającą wynoszenie modułów funkcjonalnych w inne lokalizacje z wykorzystaniem sieci IP i VPN użytkowanych przez KM/KP. 26) ZSŁ musi posiadać możliwość poprawnej pracy w sieci VPN zbudowanej na ruterach użytkowanych w KW oraz KP/KM, certyfikaty zostaną dostarczone przez zamawiającego. Strona 5 z 12

6 27) ZSŁ musi być tak skonfigurowany, żeby w momencie rozpoczęcia nadawania z radiotelefonu włączonego do systemu przez dyspozytora MSK/PSK, możliwe było nadanie tej rozmowy tylko kanałem radiowym poprzez antenę z jednoczesnym zablokowaniem trasy głosowej po sieci VPN. 28) Wykorzystywane kanały VPN, nie są zestawiane na dedykowanych łączach przewidzianych dla tej usługi. Są to łącza, które wykorzystywane są przez KM/KP także do normalnej obsługi Internetu (www, poczta elektroniczna itp.). W związku z tym Wykonawca powinien podać najpóźniej w dniu zakończenia rozbudowy zintegrowanego systemu łączności zalecenia dotyczące minimalnych ustawień pasma wykorzystywanego do połączeń głosowych i konfiguracji routerów. 29) ZSŁ musi przekazywać do Stanowiska Zarządzania (wymagania sprzętowe dla stanowiska określono w punkcie IX niniejszego załącznika), na bieżąco, informacje o wszystkich alarmach w systemie, raporty i inne dane o charakterze statystycznym pocztą elektroniczną na wskazane przez Zamawiającego adresy. System zarządzania musi posiadać interfejs graficzny w języku polskim. Zarządzanie ZSŁ powinno odbywać poprzez stanowisko operatorskie znajdujące się pomieszczeniu budynku KW PSP we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. ZSŁ musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych konfiguracji sterowników radiotelefonów, konsol dyspozytorskich i innych serwerów i urządzeń sterujących odpowiadających z poprawną pracę ZSŁ. V. Szczegółowe wymagania dotyczące konsoli dyspozytorskiej 1. Ekran dotykowy, o przekątnej min. 19, z regulacją położenia w zakresie uchylenia, zintegrowany w jednej obudowie. Nie dopuszcza się żeby głośniki dla konsoli były dopinane lub wolnostojące. W obudowie musi być umieszczone minimum 6 głośników. Funkcje poszczególnych głośników mogą być zmieniane programowo. Głośniki muszą być sterowane niezależnie pozwalając na stworzenie minimum 6 niezależnych kanałów akustycznych. Konsola ma mieć zintegrowany z obudową mikrofon z możliwością regulacji jego położenia. 2. Oprogramowanie konsoli musi być uruchamiane w środowisku Windows 7 lub równoważny z interfejsem graficznym użytkownika. 3. Do każdej konsoli musi być dołączony re-instalowalny system operacyjny z kluczem licencyjnym nieograniczonym czasowo. 4. Wszystkie konsole musza być jednego producenta i o tych samych parametrach technicznych. 5. Łączność z serwerem komunikacyjnym zintegrowanej łączności za pomocą interfejsu IP. Nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznych konwerterów. 6. Możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu wraz z przyciskiem PTT. 7. Możliwość podłączenia zewnętrznego nożnego przycisku PTT. 8. Możliwość podłączenia urządzania w postaci zewnętrznej słuchawki telefonicznej lub mikrotelefonu, po podniesieniu którego zostanie odebrana automatycznie rozmowa. Opcja ma być konfigurowalna. 9. Ma mieć możliwość włączenia funkcji wyciszenia zalogowanego radiotelefonu tzw. MUTE z możliwością ustawienia poziomu wyciszenia od 50% do wyciszenia całkowitego radiotelefonu. Opcja ta ma być konfigurowalna na poziomie administracyjnym. 10. Możliwość jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem łącza radiowego, telefonicznego oraz prowadzenia podsłuchu radiowego. Ma mieć możliwość takiej konfiguracji, że podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej przez system głośnomówiący, zestaw słuchawkowy, czy dołączoną słuchawkę zalogowane do tej konsoli radiotelefony mają przejść automatycznie do funkcji wyciszenia tzw. MUTE o ile wcześniej ta funkcja nie została już na Strona 6 z 12

7 nich włączona. Funkcja MUTE ma umożliwić odpowiedź na zalogowanym radiotelefonie. Po zakończonej rozmowie konsola automatycznie wraca do stanu sprzed rozpoczęcia rozmowy. Funkcja ta ma być konfigurowalna. 11. Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej na konsoli poprzez zintegrowany z obudową mikrofon i przypisany głośnik (tryb głośnomówiący konsoli), po wciśnięciu przycisku PTT i nadaniu korespondencji radiowej jej treść ma być nie słyszalna dla abonenta telefonicznego z którym prowadzona jest rozmowa. 12. Dostęp do wszystkich funkcji służących do prowadzenia korespondencji za pomocą stacji bazowych oraz linii telefonicznych, a także wizualizacja stanu wszystkich środków łączności obsługiwanych przez konsolę musi odbywać się za pomocą jednego podstawowego okna (bez konieczności przełączania pomiędzy różnymi obrazami, zakładkami itd.). 13. Oprogramowanie musi udostępniać co najmniej 600 klawiszy skróconego wybierania/wywołania selektywnego. Mogą one być dostępne na dodatkowych oknach lub zakładkach. 14. Opisy klawiszy skróconych muszą mieć możliwość wyróżnienia poprzez ustawienie koloru czcionki - co najmniej 16 kolorów. 15. Funkcje umożliwiające obsługę połączeń radiowych i monitoringu środków radiowych: a) obserwowanie stanu środków radiowych (awaria, poprawna praca, ustawione parametry kanał, moc itp.), b) możliwość wizualizacji nazw kanałów radiowych, nazwa musi być stale widoczna w polach oznaczających podłączone stacje radiowe, c) obserwowanie stanu sygnałów PTT i SQUELCH w danym kanale radiowym, d) wizualizacja sygnałów Select V i CTCSS, e) obsługa trybu crossband tzn. system ma realizować połączenie pomiędzy kilkoma radiotelefonami mobilnymi, np. cyfrowym i analogowym z wykorzystaniem radiotelefonów (stacji bazowych) dołączonych do systemu. Połączenie zestawiane będzie każdorazowo przez dyspozytora. f) obsługa trybu crossconnect tzn. system ma realizować połączenie kilku radiotelefonów z abonentem telefonicznym. Połączenie zestawiane będzie każdorazowo przez dyspozytora. g) obsługa połączenia Interkomu z abonentem telefonicznym lub radiowym, h) obsługa trybu BSS, tzn. będzie realizacja automatycznego wybierania najlepszej trasy połączenia radiowego, i) w trakcie prowadzenia nasłuchu i korespondencji za pomocą środków radiowych powinna być prezentacja identyfikatorów indywidualnych użytkowników, słyszalnych aktualnie na kanale radiowym, na ikonach symbolizujących sieci radiowe, j) zmiana kanałów i parametrów pracy radiotelefonów, k) tworzenie grup radiotelefonów z możliwością załączania PTT jednocześnie dla wszystkich radiotelefonów w grupie, jak również dla każdego radiotelefonu oddzielnie, l) możliwość dynamicznej podmiany widocznego radiotelefonu w trakcie pracy aplikacji. Na ekranie dostępnych jest w danej chwili mniej radiotelefonów, niż globalnie dostępnych w systemie, a operator sam decyduje, które radiotelefony chce w danej chwili widzieć na ekranie. 16. Wyświetlanie historii połączeń radiowych w zakresie: a) informacji o zmianie kanału w trakcie prowadzenia korespondencji, b) informacji o załączeniu PTT, c) informacji o pojawieniu się nośnej ze wskazaniem radia, na którym odebrano sygnał, d) informacji o czasie wystąpienia powyższych zdarzeń liczona od początku nagrania. 17. Funkcje umożliwiające obsługę środków łączności telefonicznej: Strona 7 z 12

8 a) odbiór i przekazanie wywołań telefonicznych, b) zdefiniowanie dowolnej liczby kolejek wywołań (w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika) z wizualizacją numerów abonentów oczekujących w kolejce, z możliwością odebrania dowolnego wywołania z kolejki, c) możliwość obsługi klawiszy gorących linii (nadzorujące stan linii oraz pozwalające wywoływać i odbierać wywołania od zdefiniowanego abonenta) i klawiszy skróconego wybierania, d) możliwość grupowania klawiszy gorących linii w zakładki, e) możliwość przypisania kolorów dla stanów gorących linii, f) możliwość przypisania kolejkom wywołań oraz klawiszom gorących linii różnych rodzajów dzwonka, g) zawieszanie połączeń telefonicznych (klawisze HOLD), h) zestawianie konferencji zwykłej i selektorowej (z zarządzaniem parametrami i prawami poszczególnych uczestników), i) możliwość dołączania do konferencji abonentów sieci radiowej, j) wyświetlanie historii wywołań telefonicznych i radiowych, k) możliwość przejęcia rozmowy z innej konsoli, l) obsługa książki telefonicznej globalnej (zdefiniowanej i wspólnej dla całego systemu) oraz lokalnej (zdefiniowanej dla stanowiska). 18. Wszystkie komunikaty, ostrzeżenia i opisy wyświetlane na konsoli muszą być w języku polskim. 19. Konsola musi umożliwić dyspozytorowi dynamiczne tworzenie grupy radiotelefonów, przypisanie im jednego przycisku, który załączy nadawanie na wszystkich radiotelefonach w grupie. 20. Konsola ma mieć możliwość oznaczania rozmów radiowych oraz telefonicznych zapisywanych w historii prowadzonej korespondencji jako ważne, gdzie ZSŁ będzie przypominał dyspozytorowi o nich sygnałem dźwiękowym i/lub wizualnym zgodnie z ustawionym w ZSŁ interwałem czasu. Opcja ma być konfigurowalna na poziomie administracyjnym. 21. Konsola musi umożliwić wybranie radiotelefonu podłączonego do systemu i zalogowanie go w trybie tylko do odsłuchu, bez klawiszy obsługi za wyjątkiem regulacji poziomu głośności. 22. Konsola musi umożliwić wyświetlenie radiotelefonu podłączonego do systemu i zalogowanie go w trybie do odsłuchu i nadawania bez klawiszy obsługi za wyjątkiem regulacji poziomu głośności PTT. 23. Konsola musi zapewniać regulację głośności każdej sygnalizacji dźwiękowej. 24. Administrator ZSŁ musi mieć możliwość nadawania odpowiednich uprawnień poszczególnym konsolom, grupom dyspozytorów i użytkownikom uprzywilejowanym. 25. Odsłuch zarejestrowanej korespondencji radiowej, telefonicznej i Interkomowej prowadzonej przez daną konsolę. 26. Zamawiający wymaga, aby całość funkcjonalności była realizowana przez zintegrowaną aplikację działającą na konsoli dyspozytorskiej, współpracującą z zewnętrznym serwerem komunikacyjnym. 27. Oprogramowanie konsoli musi udostępniać możliwość nadawania z każdej z przyłączonych do systemu radiotelefonów bazowych, poprzez wciśnięcie jednego przycisku (np. poprzez wciśnięcie pola oznaczającego urządzenie lub indywidualnego przycisku PTT przypisanego w oprogramowaniu do danej stacji bazowej). 28. Konsola ma mieć możliwość wyświetlania bez funkcji edytowania na zakładce: OBSŁUGA ZDARZENIA pomocniczych informacji, procedur itp. związanych z obsługą przyjmowanego zdarzenia zapisanych w formacie pdf. Strona 8 z 12

9 29. Obsługa alarmów urządzeń oddalonych, polegająca np. na zgłaszaniu zdarzeń typu otwarcie obudowy, brak napięcia zasilania, brak zasilania czujek ruchu PIR, wzrost lub zmniejszenie się temperatury w pomieszczeniu powyżej lub poniżej ustalonej wartości, zadziałanie czujki PPOŻ. 30. Zmiana konfiguracji aplikacji konsoli nie może powodować jej restartu, nie może być odczuwalna z punktu widzenia użytkownika. 31. Obsługa profili operatorskich. Profile operatorskie ZSŁ określają zakres odpowiedzialności i przywileje jakie posiada operator posługujący się danym profilem. Profil musi zawierać informacje na temat: a) radiotelefonów dostępnych dla danego operatora, b) kanałów radiowych, dostępnych dla danego operatora, c) praw dostępu do radiotelefonów (tryby pracy operatora na danym kanale i priorytety), d) praw do zmiany częstotliwości i mocy nadawania określonych kanałów, e) dostępnych dla danego operatora zasobów telefonicznych (kolejki, gorące linie), f) wyglądu interfejsu (rozmieszczenie przycisków, napisy na przyciskach). 32. Na konsoli ma być możność definiowania (konfigurowania) wyglądu interfejsu użytkownika z dostępnymi funkcjami według jego upodobań. Profile takie mogą być tworzone dla stanowiska oraz indywidualnie dla poszczególnych użytkowników. Profile mogą być przenoszone między różnymi stanowiskami, tzw. profil wędrujący za użytkownikiem. 33. Funkcje umożliwiające obsługę Interkomu w zakresie: a) możliwości definiowania listy uprawnionych użytkowników dla każdej grupy interkomowej, b) możliwości wywołania/zaproszenia uczestnika do grupy interkomowej z rozróżnieniem trzech poziomów ważności, c) podglądu stanu uczestników grup interkomowych (niepołączony, połączony, wywołany, wywołany nie odebrał). 34. Wyświetlanie historii zdarzeń wiadomości tekstowych zawierających: a) nadawcę/odbiorcę wiadomości, b) data i czas wysłania/odbioru wiadomości, c) treść wiadomości, d) status wiadomości (odebrane/wysłane/błąd wysyłania). 36. Tworzenie grup BSS z możliwością w zakresie: a) nadawania przez radiotelefon z grupy BSS wybrany przez ZSŁ jako najlepszy, b) zachowania prawa wyboru radiotelefonu do nadawania przez użytkownika, c) wskazania radiotelefonu domyślnego, d) określenia czasu powrotu do radiotelefonu domyślnego, e) sygnalizacji radiotelefonu, z którego przekazywana jest akustyka do systemu. 37. Wizualizacja i poprawna obsługa sygnałów Select V i CTCSS w zakresie, gdy: a) kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który nie wysyła żadnego kodu CTCSS konsola ma pokazywać symbol zajętości kanału (tj. fali nośnej), b) kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS jednej z grup konsola ma pokazywać w polu oznaczającym stację bazową symbol zajętości kanału (tj. fali nośnej) i dodatkowo wyświetlać zdefiniowaną wcześniej nazwę aktywnej grupy stosującej ton CTCSS, c) kanał radiowy zajęty przez radiotelefon, który wysyła kod CTCSS grupy oraz wysyła swój identyfikator w standardzie Select V konsola wyświetla zdefiniowaną nazwę użytkownika wprowadzonego do bazy kontaktów. 38. Włączenie nasłuchu wybranych kanałów radiowych z blokadą CTCSS i bez blokady. Strona 9 z 12

10 39. Nadawanie na wybranym kanale radiowym z blokadą CTCSS i bez blokady. 40. Definiowane nazwy określonych sygnałów CTCSS. 41. Definiowane nazwy określonych sygnałów Select V. 42. Obsługa Zapasowych Serwerów Radiowych. 43. Dostęp do radiotelefonów z innych domen MCS DGT IP. 44. Prezentacja informacji, na którym radiotelefonie ostatnio pojawiła się nośna przez regulowany czas 1-255s. 45. Klawiatura numeryczna do wybierania numerów selektywnego wołania lub numerów indywidualnych w radiowych sieciach cyfrowych. 46. Dostęp do aplikacji poprzez wykorzystanie loginu i hasła. 47. Włączanie/wyłączanie skaningu na radiotelefonach. 48. Włączanie/wyłączanie funkcji MUTE osobno dla każdego zalogowanego radiotelefonu. 49. Konsola ma umożliwić wymianę danych dostosowanych do istniejącego oprogramowania statystyk. VI. Wymagania funkcjonalne dotyczące Modułu Sterowania Radiotelefonów 1) Montaż w szafie RACK 19 odpowiednio dostosowanej do miejsca instalacji sterownika, gdzie przewiduje się pracę sterownika na zewnątrz i wewnątrz budynku według wykazu znajdującego się w załączniku nr 10 do SIWZ, 2) Obudowa sterownika o wysokości 1U. 3) Zasilanie napięciem 12V. 4) Sterowanie, co najmniej czterema radiotelefonami. 5) Konstrukcja nie może zawierać elementów wirujących (dyski twarde, wentylatory). 6) Obsługa następujących typów radiotelefonów/systemów radiowych (przystosowanych do zdalnego sterowania): a) Konwencjonalne VHF, b) TETRA, c) EDACS, d) systemy cyfrowe. 7) Obsługa min. 6 wejść czujek alarmowych. 8) Komunikacja z systemem poprzez interfejs IP. 9) Możliwość uruchomienia wewnętrznego Modułu Rejestracji lokalnej korespondencji radiowej. Łączny czas nagrań na wewnętrznym dysku bez nadpisywania nie powinien być krótszy niż 1 m-c. 10) Możliwość uruchomienia wewnętrznego serwera komunikacyjnego (Modułu Serwera Radiowego) umożliwiającego obsługę lokalnych radiotelefonów oraz konsol dyspozytorskich bez konieczności dostępu do serwera komunikacyjnego. 11) Współpraca z lokalnym radiowęzłem. 12) W przypadku uszkodzenia łącza IP do serwera komunikacyjnego automatyczne przejście w tryb przemiennika. Strona 10 z 12

11 13) Możliwość uruchomienia usługi VPN z kluczami, certyfikatami i konfiguracją dostarczoną przez zamawiającego. VII. Szczegółowe wymagania dla Podsystemu Rejestracji Korespondencji 1. System rejestracji rozmów musi umożliwiać rejestrację treści rozmów radiowych w postaci zapisu cyfrowego. 2. System rejestracji rozmów powinien umożliwiać rejestrację wszystkich radiotelefonów obsługiwanych przez daną konsolę dyspozytorską, bez konieczności fizycznego krosowania na przełącznicy. 3. System rejestracji rozmów musi zapewniać ochronę danych oraz kontrolę dostępu do zapisanych informacji na podstawie systemu haseł i klas uprawnień. 4. System rejestracji rozmów powinien umożliwiać kontrolny odczyt danych (przez autoryzowanych użytkowników) w celu sprawdzenia stanu rejestracji. 5. Łączny czas nagrań na wewnętrznym dysku rejestratora bez nadpisywania nie powinien być krótszy niż 1 m-c. 6. System rejestracji rozmów musi zapewni automatyczne nadpisywanie nagrań najstarszych po przekroczeniu zadanego limitu pojemności w konfiguracji. 7. System rejestracji rozmów musi umożliwić archiwizację nagrań na zewnętrznym serwerze nagrań. Dostęp do serwera poprzez sieć Ethernet. 8. System rejestracji rozmów musi umożliwiać wykonanie kopii wybranych przez uprawnionego operatora całości lub fragmentów zapisu w postaci pliku audio w formacie.wav, oraz jeden z wymienionych: pcm lub.mp3. 9. System rejestracji rozmów musi zapewniać archiwizację i odsłuch zapisanych danych, na dowolnym wskazanym komputerze PC pracującym w sieci LAN, WAN. 10. System rejestracji rozmów musi umożliwiać archiwizację nagrań pochodzących z różnych lokalizacji w jednym miejscu z wykorzystaniem sieci LAN/WAN. 11. System rejestracji rozmów powinien umożliwiać odsłuch rozmów poprzez sieć LAN z użyciem dedykowanej aplikacji bez ograniczenia liczby licencji. 12. System rejestracji rozmów musi umożliwiać administrowanie oraz zdalny nadzór poprzez sieć LAN/WAN. 13. Musi zostać zapewniony brak bezpośredniego dostępu do sytemu plików dla systemu rejestracji rozmów (rejestratora). 14. Musi być możliwy odsłuch rozmowy niezależnie od jej rejestracji w danym momencie. 15. System rejestracji rozmów musi umożliwiać elastyczną rozbudowę, zwiększenie liczby rejestrowanych kanałów. 16. System rejestracji rozmów musi zapewniać możliwość natychmiastowego raportowania o błędach lub awariach urządzeń wchodzących w skład systemu. 17. W przypadku przerwy w zasilaniu system rejestracji rozmów po odzyskaniu zasilania musi samodzielnie powrócić do normalnej bezobsługowej pracy. 18. System rejestracji rozmów powinien zostać dostarczony jako podsystem modułu sterownika radiowego, a nie w oddzielnej obudowie. 19. Architektura rejestratora musi zakładać rozdzielenie rejestratora i stanowiska operatorskiego. Strona 11 z 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do siwz Przedmiotem zakupu jest system który zintegruje w jednej platformie sprzętowej obecnie dostępne środki łączności użytkowane w KW PSP Katowice.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej Infrastruktura łączności : podsystem teleinformatyczny podsystem łączności zintegrowanej łączność radiowa cyfrowa podsystem rejestracji rozmów konsole dyspozytorskie oraz VoIP Podsystem teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ ZP/6/2012 Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zakupu jest rozbudowa i modernizacja zintegrowanego systemu łączności (ZSŁ) DGT MCS zainstalowanego w Pogotowiu Ratunkowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE Wersja 1.0 Październik 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom System terminal konsol STC dla DMR Hytera Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom O FIRMIE SIM od 1992 do dziś specjalizacja w konstruowaniu, produkowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia Agenda Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL Idea powstania ConSEL Filozofia wizualizacji konsoli ConSEL dla Mototrbo ConSEL lokalizacja Oblicza ConSEL ConSEL aplikacja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) Załącznik PFU SPA 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Systemy Sygnalizacji Pożarowej.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Systemy Sygnalizacji Pożarowej. System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP. FIRE ALARM Najważniejsze informacje. Prosta, przejrzysta oraz zgodna z obecnymi standardami obsługa systemów sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), Załącznik Nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, zainstalowanie, uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY WRP

PROJEKT UMOWY WRP załącznik nr 4 do siwz PROJEKT UMOWY WRP 0225..2011 zawarta w dniu....................... 2011r. w Katowicach. pomiędzy: Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 40-042 Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń IZ.272.6.2017 Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG.

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. SCHRACK SECOLOG 1D / M. Schwantner - Schrack Seconet AG 2008 INLAND-WORKSHOP System wizualizacji i zarządzania 2008 SecoLOG System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. 1 Cele rozwoju. Prosta, przejrzysta

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Przegląd systemu Co to jest?? Fakty i funkcje DSS DoIP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03 dla central MIKROTEL CA15, CA32 Instrukcja obsługi - Analogowy Aparat Systemowy dla central MIKROTEL CA15, CA32 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo