Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych w ramach systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS oraz Systemu stacji pogodowych na terenie miasta Krakowa. 1. Przedmiot zamówienia Dostawa 340 kart SIM z opcją rozszerzenia o kolejne z następującą konfiguracją: Prywatny APN ( 20 GB miesięcznie w abonamencie z możliwością rozszerzenie o dodatkowe pakiety 5 GB lub 10 GB) bez możliwości dostępu do internetu bez możliwości połączeń w roamingu bez połączeń głosowych każda karta SIM będzie posiadać statyczny adres IP (adresacja IP do uzgodnienia z ZIKIT) Dostawca dostarczy skonfigurowane urządzenie sieciowe do siedziby ZIKIT spełniające następujące wymagania funkcjonalne: umożliwi dostęp do dostarczonych kart SIM zapewni zamawiającemu możliwość dostępu do kart SIM przez sieć Ethernet protokół TCP IP wymagana jest możliwość podłączenia co najmniej 4 systemów zamawiającego (4 oddzielne gniazda RJ45) zapewni redundancję połączenia do sieci dostawcy: co najmniej 2 niezależne połączenia sieciowe wykonane w różnych technologiach jedno z połączeń redundantnych musi zostać wykonane w technologii połączenia światłowodowego (dopuszcza się użycie kabla światłowodowego obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego) przełączenie pomiędzy redundantnymi połączeniami musi odbywać się automatycznie w czasie poniżej 5 sekund zapewni bezpieczeństwo przesyłanych danych co najmniej przez zastosowanie szyfrowania pomiędzy dostarczonym urządzeniem sieciowym a siecią dostawcy konfiguracja dostarczonego urządzenia sieciowego musi zapewniać poufność przesyłanych danych do sieci dostawcy Dostawca zobowiązuje się do zarządzania dostarczonym urządzeniem.

2 Dostawca dostarczy Internet mobilny z modemami 8 abonamentów ( pakiet danych min.15 GB miesięcznie, maksymalna prędkość transferu danych co najmniej 40 Mb/s, Internet z ciągłym połączeniem bez konieczności autoryzowania np. kodem z obrazka) oraz jeden router umożliwiający współpracę z internetem mobilnym. Ww. urządzenie może być wspólne dla łącza internetowego i tunelu do APN. Dostawca również dostarczy 3 stacjonarne łącza internetowe wraz z urządzeniami sieciowymi do ich obsługi zastępując istniejące bez limitu transmisji w następujących lokalizacjach: Serwerownia ZIKiT (ul. Centralna 53, Kraków) Zajezdnia MPK Podgórze (ul. Brożka 3, Kraków) Zajezdnia MPK Nowa Huta (ul. Ujastek 12, Kraków) Łącze w serwerowni ZIKiT może być użyte jako łącze awaryjne dla połączenia z APN. 2. Opis techniczny stanu aktualnego System TTSS Architektura systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS oparta jest na zintegrowanej komunikacji radiowej z wykorzystaniem sieci publicznej GSM/GPRS. Usługa GPRS używana jest do przekazu danych przez wszystkich partnerów radiowych z wyjątkiem wiadomości radiowych dla zgłoszeń żądania sygnału zielonego do sterownika sygnalizacji świetnej (TLP). Krytyczne czasowo wiadomości TLP są przekazywane z pojazdów AVL (Automatic Vehicle Location) za pośrednictwem dedykowanego kanału o trybie bezpośrednim. Ten analogowy kanał danych (w paśmie 2m) jest alokowany do częstotliwości radiowej w przedziale częstotliwości dla profesjonalnego radia przenośnego (PMR). Zapewnienie tej transmisji nie jest przedmiotem zamówienia.

3 GGSN Centrum Sterowania AVL VICOS-LIO Router Stanowisko AVL AVL LAN Stanowisko Router LAN (Ethernet)/ VPN(GRE) Łącze podstawowe VPN (GRE) VPN (GRE) GRE/VPN Serwer AVL Serwer TTL Łącze zapasowe Schemat GSM/GPRS z VICOS-LIO Powyżej przedstawiono schemat systemu GSM/GPRS z integracją w systemie AVL VICOS- LIO. Usługa GPRS jest używana do wymiany danych. Pomimo tego, że GPRS jest usługą danych pakietowych, działającą w obrębie sieci GSM, usługi przekazywania głosu i danych są wyraźnie rozdzielone i usługi transmisji głosu nie są przedmiotem zamówienia. Serwer TTL przesyła i otrzymuje dane (telegramy AVL) do i z bramy GPRS (GGSN) poprzez tunel VPN. Zapewnione jest podstawowe (łącze światłowodowe) i awaryjne (DSL) połączenie pomiędzy serwerem TTL i bramą GPRS. Dodatkowo łączność pomiędzy systemem TTSS a zajezdniami tramwajowymi w Podgórzu (Brożka 3) i Nowej Hucie (Ujastek 12) zestawiona jest w postaci tuneli VPN przy użyciu łączy DSL. Łącze DSL używane jest również dla Systemu Sterowania Ruchem UTCS odpowiedzialnego za działanie sygnalizacji świetlnych.

4 Aktualną konfiguracje systemu obrazuje poniższy rysunek: System Stacji pogodowych na terenie miasta Krakowa System zintegrowanej osłony Meterorologicznej i Zarządzania Ruchem na terenie miasta Krakowa umożliwia odbiór danych ze stacji (obraz wideo, temperatura itp.) oraz pozwala na wyświetlanie komunikatów (w tym znaki) na tablicach zmiennej treści. Całość infrastruktury serwerowej znajduje się w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przy ul. Centralnej 53.

5 Lp. Nazwy Stacji ( lokalizacja) 1 29 Listopada / Kuźnicy 2 29 Listopada / Stwosza 3 Botewa / Półłanki 4 Jana Pawła II 5 Jasnogórska 6 Lipska / Mierzeja Wiślana 7 Mikołajczyka 8 Opolska / Wyki 9 Pasternik 10 Powstańców Śląskich 11 Powstańców / Strzelców 12 Przegorzały - obwodnica 13 Rondo Barei 14 Rondo Kocmyrzowskie 15 Rondo Polsadu 16 Sawickiego / Medweckiego 17 Skotnicka / Babińskiego 18 Wielicka / Nowosądecka 19 Wielicka / Rydygiera 20 Wybickiego / Łokietka 21 Zakopiańska / Taklińskiego 22 Zielna / Monte Cassino

6 3. Usługi niezbędne dla działania AVL Usługi związane z danymi Centrum sterowania AVL samoczynnie wysyła dane (telegramy AVL) w dół do komputerów pokładowych. Komputery pokładowe samoczynnie wysyłają dane (telegramy AVL) do góry do centrum sterowania AVL. Wszystkie telegramy AVL są wysyłane jako datagramy za pomocą protokołu definiowanego przez użytkownika (UDP). Zawartości datagramów są binarne i zabezpieczone przed błędami przy pomocy 4-bajtowej sumy kontrolnej. Aby uniknąć odbioru niewłaściwych telegramów ze źródeł zewnętrznych, system AVL losowo modyfikuje regułę spójności wykorzystywaną do obliczania sumy kontrolnej. Tam, gdzie to konieczne, telegramy AVL są potwierdzane przez natychmiastowe przesłanie telegramu z odpowiedzią, po odebraniu telegramu, oznaczonego jako wiarygodny. Wymagana jest odpowiednia dostępna przepustowość sieci GSM/GPRS, aby umożliwić transmisję wszystkich wymaganych telegramów, bez blokady transmisji przez system z powodu niedostatecznej wydajności sieci. Jeżeli prawdopodobna jest utrata danych z powodu ograniczeń sieci, dostawca sieci musi wyszczególnić takie ograniczenia i zapewnić rozwiązania. Połączenie z siecią GSM Dostęp do sieci komunikacyjnej musi odbywać się za pomocą dwóch niezależnych interfejsów. Interfejs transmisji danych jest bezpośrednio na GGSN. W celu zagwarantowania dostępności w przypadkach awaryjnych oferent musi posiadać rozwiązania gwarantujące ciągłą pracę serwera GGSN. Serwer TTL będzie przesyłał i otrzymywał dane (telegramy AVL) do i z bramy GPRS (GGSN). Ta czynność musi być wykonana przy użyciu linii dzierżawionej. Wymagane jest zapewnienie awaryjnego połączenia pomiędzy centrum sterowania i bramą GPRS. Połączenie pomiędzy bramą GPRS a centrum sterowania AVL Łącze podstawowe: Wymaga się uruchomienia łącza podstawowego pomiędzy GGSN Wykonawcy a serwerem w centrum sterowania przy ulicy Centralna 53 z wykorzystaniem na ostatniej mili światłowodu. Wykonawca może wykorzystać sieć światłowodową Zamawiającego. Plansza z mapą sieci światłowodowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający pozostawia do wykorzystania przez Wykonawcę 2 włókna światłowodu. Łącze podstawowe musi mieć przepustowość min. 10 Mbps w obie strony. Łącze awaryjne: Wymaga się użycia dedykowanego połączenia pomiędzy centrum sterowania a GGSN Wykonawcy. Wykonawca może również wykorzystać kanalizacje kablową budowaną w ramach UTCS i TTSS pod warunkiem, że na żadnym odcinku jej przebieg nie będzie się pokrywał z przebiegiem łącza podstawowego. Łącze awaryjne musi mieć przepustowość min. 2 Mbps w obie strony.

7 Przebieg kanalizacji budowanej w ramach UTCS i TTSS zaznaczono na rys. nr1. Zakresem dostawy i odpowiedzialności Wykonawcy objęte są całe łącza od GGSN do zakończeń sieciowych wraz z routerem (urządzenie dostarcza Wykonawca) w centrum sterowania na ul. Centralnej 53. Dostawca zobowiązuje się do zarządzania dostarczonym urządzeniem. Łącze podstawowe i awaryjne za routerem w centrum sterowania musi być dostępne w postaci sieci LAN/Ethernet Na obydwóch łączach wymagane jest uruchomienie odrębnych VPN (tunel GRE) z automatycznym routingiem OSPF w celu zapewnienia bezpiecznego przełączania się pomiędzy łączami w przypadku awarii jednego z łącz. Połączenie z serwerem komunikacyjnym TTL systemu TTSS Urządzenia radiowe komputerów pokładowych i tablic informacji pasażerskiej muszą posiadać skonfigurowany wcześniej adres, na który mają wysyłać dane. Jest zatem konieczne, aby serwer TTL występował jako jeden adres. Serwer TTL (obsługa i konfiguracja) jest po stronie Zamawiającego. Prywatny APN Wymaga się zapewnienia prywatnego APN z możliwością definiowania własnej nazwy użytkownika. Należy zagwarantować pulę 1000 kolejnych adresów IP do wykorzystania przez Zamawiającego z możliwością ich dowolnego rozdzielania do co najmniej dwóch podsieci. Rozliczanie za transmisję danych w ramach APN z jednostką taryfikującą o wielkości 1B. Ruch za transmisję danych w górę i w dół musi być rozliczany zbiorczo dla wszystkich kart SIM, nie dla pojedynczych kart odrębnie. Karty SIM Wymaga się zapewnienia stałego alokowania adresu IP do karty SIM w ramach prywatnego APN. Każdy komputer pokładowy i tablica informacji pasażerskiej posiada jedną kartę SIM do wymiany danych. Karta SIM wymaga nazwy punktu dostępu (APN), skonfigurowanego z kartą, który będzie używany do komunikacji przy użyciu GPRS. Karty SIM nie powinny posiadać: książki telefonicznej, PIN ani poczty głosowej Wymaga się, aby karty SIM miały 20 znakowe oznaczenie. Wykonawca dostarczy 340 kart SIM i określi kwotę abonamentową dla każdej karty oraz kwotę za każdy MB/s danych poza limit transferu dla APN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia umowy o następne karty SIM i transfer w przypadku jego przekroczenia. Jednakże informacja o przekroczeniu transferu miesięcznego dla APN powinna być przesłana niezwłocznie do Zamawiającego w momencie wystąpienia takiego zdarzenia.

8 Łącza internetowe Zamawiający wymaga świadczenia usługi dostępu do Internetu o przepustowości min. 10/10 Mb/s dla serwerowni ZIKiT oraz min. 1/1 Mb/s dla Zajezdni. Każde z łącz powinno być wyposażone w urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie wielu tuneli VPN. Wykonawca zestawi tunele VPN Pomiędzy serwerem centralnym systemu TTSS, a siecią w zajezdni. Wykonawca jest zobligowany do zarządzania dostarczonymi urządzeniami sieciowymi w tym do zmiany konfiguracji na życzenie Zamawiającego. Należy przewidzieć co najmniej 2 zmiany konfiguracji w ciągu roku dla każdej z zajezdni i 3 dla serwerowni ZIKiT. Wymagana jest możliwość konfiguracji tego połączenia po alternatywnym łączu stałym wykonanym w technologii LAN/Ethernet. Dla Zajezdni Brożka wymagane jest zestawienie łącza pomiędzy serwerownią a zajezdnią z wykorzystaniem sieci światłowodowej Zamawiającego. Dostarczone łącze ma być wykorzystane jako redundantne z automatycznym przełączaniem. Dla Zajezdni Nowa Huta planowane jest wyznaczenie innego łącza alternatywnego, (światłowodowe lub w innej technologii np. w technologii radiowej) jednakże na tą chwilę dostarczane łącze internetowe będzie wykorzystywane podstawowe i jedyne. Zamawiający zastrzega sobie prawo wymogu zestawienia łącza alternatywnego po medium opartym o technologię Ethernet wskazanego przez Zamawiającego z automatycznym przełączaniem w przypadku awarii jednego z nich w okresie świadczenia usługi, co należy uwzględnić w ofercie. Oferowana usługa łącza internetowego musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). Oferowana usługa powinna zapewniać bezpośrednie połączenia (peering) z minimum dwoma operatorami / dostawcami usług globalnych. Internet Mobilny. Dostawca dostarczy Internet mobilny z modemami 7 abonamentów. Każdy internet mobilny wraz z modemem powinien zapewniać: Internet z ciągłym połączeniem bez konieczności autoryzowania np. kodem z obrazka Limit transferu indywidualnie dla każdego modemu po min. 15GB Maksymalna prędkość transferu co najmniej 40 Mb/s na terenie miasta Krakowa Możliwość podłączenia do APN Zamawiającego

9 Wykorzystania z każdym komputerem (stacjonarnym lub przenośnym) opartym o platformę Windows XP/7/8 32 i 64-bit lub Linux z jądrem od wersji 3.2 posiadającym gniazda USB w wersji 2.0. Wykonawca dostarczy też router umożliwiający podłączenie jednego z dostarczonych internetów mobilnych w celu stworzenia sieci Wi-Fi z dostępem do internetu. Dostarczone urządzenie musi cechować się następującymi parametrami: Posiadać obsługę dostarczonego internetu mobilnego i możliwość pracy jako punkt dostępowy dla niego Tworzenia sieci Wi-Fi zabezpieczonej w technologii WPA2 i obsługującej standardy b/g/n Możliwość pracy bateryjnej do 1 godziny oraz zasilania z gniazdka USB (poza standardowym zasilaniem z gniazdka sieciowego) Gwarancja producenta co najmniej 2 lata 4. Mierniki Jakości Dostępność i inne parametry Nazwa parametru Jednostka Wartość Dostępność W czasie [%] powierzchnia Krakowa [%] 99,5% czasu w ciągu roku, tj. 365 dni w roku (366 dni w roku przestępnym) i przez całą dobę z wyłączeniem okresów planowanych przerw. Nie mniej niż 99,0% zasięgu GPRS w mieście wzdłuż linii tramwajowych w tym tunelu szybkiego tramwaju oraz w lokalizacjach tablic drogowych Dostawca GSM/GPRS powinien zagwarantować wymagany odbiór danych w 99,0% dla wszystkich tras tramwajowych i 99,5% dla wszystkich przystanków tramwajowych oraz lokalizacji tablic pogodowych. Łącza stałego dostępu do internetu również powinny charakteryzować się dostępnością 99,5% czasu w ciągu roku, tj. 365 dni w roku (366 dni w roku przestępnym). Dla awarii sieci GPRS, obu łączy do APN i urządzeń sieciowych w serwerowni ZIKiT Czas reakcji na awarię nie dłuższy niż 1 godzina, 24godz./7 dni w tygodniu w tym niedzielę i święta. Czas przywrócenia funkcjonalności nie dłuższy niż 6 godzin. 24godz./7 dni w tygodniu w tym niedzielę i święta.

10 Dla pozostałych awarii i usterek: Czas reakcji na awarię nie dłuższy niż 8 godzin, 24godz./7 dni w tygodniu w tym niedzielę i święta. Czas przywrócenia funkcjonalności nie dłuższy niż 24 godziny. 24godz./7 dni w tygodniu w tym niedzielę i święta. Czas potrzebny na zmianę konfiguracji dostarczanych urządzeń sieciowych do 24h w dni robocze. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna lub inną Pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii dostarczanych komponentów i usług transmisji danych. Z kolei w sprawach formalnych Zamawiający wymaga dostępności co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: Pozostałe wymagania Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia usług. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy regulamin świadczenia usług w sieci Wykonawcy uwzględniający żądane przez Zamawiającego parametry. Wszelkie dostarczane usługi wewnątrz sieci APN oraz tuneli VPN powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i poufności transmisji danych, za co odpowiada Wykonawca. W przypadku niedotrzymywania warunków technicznych łącza Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu z winy Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na potrzeby umowy narzędzie diagnostyczne umożliwiającą weryfikację pracy łącz przez Zamawiającego pracujące w trybie ciągłym (informacja aktualna i historyczna z całego okresu usługi) posiadające co najmniej możliwość podglądu transferu z podziałem na upload i download dla każdego z łącz indywidualnie (podstawowych i alternatywnych dla każdej lokalizacji).

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo