Podręcznik użytkownika urządzenia Series

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika urządzenia Series 2008

2

3 Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie ostrzeżeń systemu zabezpieczeń podczas instalacji oprogramowania...14 Konfigurowanie drukarki tylko jako kopiarki...14 Opis części drukarki...21 Korzystanie z przycisków i menu panelu sterowania drukarki...23 Korzystanie z panelu sterowania drukarki...23 Korzystanie z menu drukarki...24 Korzystanie z menu Kopiuj...26 Korzystanie z menu Skanuj...27 Korzystanie z menu Fotografia...27 Korzystanie z menu PictBridge...29 Korzystanie z menu Konfiguracja...29 Zapisywanie ustawień...30 Korzystanie z oprogramowania drukarki...32 Instalowanie oprogramowania drukarki...32 Instalowanie opcjonalnego sterownika XPS (tylko dla użytkowników systemu operacyjnego Windows Vista)...33 Korzystanie z oprogramowania drukarki dla systemu Windows...34 Korzystanie z oprogramowania drukarki w systemie Macintosh...36 Przełączanie między tylnym portem USB a portem Quick Connect komputera przenośnego (tylko wybrane modele)...37 Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele)...39 Zgodność ze standardami sieci bezprzewodowej...39 Informacje wymagane do skonfigurowania drukarki w sieci bezprzewodowej...39 Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej...40 Instrukcje dotyczące instalacji bezprzewodowej (tylko na terenie Francji)...41 Ręczna konfiguracja adresu IP...41 Interpretowanie kolorów lampki wskaźnika Wi-Fi...41 Zmiana ustawień komunikacji bezprzewodowej po instalacji...42 Korzystanie z menu Konfiguracja sieci...43 Spis treści 3

4 Instalowanie drukarki na innych komputerach...44 Zaawansowana konfiguracja sieci bezprzewodowej...45 Tworzenie sieci bezprzewodowej typu ad hoc...45 Dodawanie drukarki do istniejącej sieci bezprzewodowej typu ad hoc...49 Często zadawane pytania...49 Co to jest sieć?...49 Jak konfiguruje się sieci domowe?...49 Do czego jest potrzebny kabel instalacyjny?...52 Jak podłączyć kabel instalacyjny?...53 Jak jest różnica między siecią typu infrastruktura i ad hoc?...53 Znajdowanie siły sygnału...54 Jak można zwiększyć moc sygnału sieci bezprzewodowej?...55 Co to jest SSID?...56 Jak rozpoznać typ zabezpieczeń używany w sieci?...57 Czy można jednocześnie korzystać z drukarki przez złącze USB i połączenie bezprzewodowe?...57 Co to jest adres MAC?...57 Jak znaleźć adres MAC?...57 Co to jest adres IP?...58 Co to jest protokół TCP/IP?...58 Jak znaleźć adres IP?...58 W jaki sposób przypisywane są adresy IP?...59 Co to jest indeks kluczy?...60 Ładowanie papieru...61 Ładowanie papieru...61 Ładowanie różnych typów papieru...61 Umieszczanie oryginalnych dokumentów na szybie skanera...65 Korzystanie z automatycznego czujnika typu papieru...66 Drukowanie...67 Drukowanie podstawowych dokumentów...67 Drukowanie dokumentu...67 Drukowanie stron sieci Web...67 Drukowanie wielu kopii dokumentu...68 Sortowanie drukowanych kopii...68 Drukowanie od ostatniej strony (w odwrotnej kolejności)...69 Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu...69 Drukowanie dokumentów z karty pamięci lub dysku flash...70 Drukowanie dokumentów specjalnych...71 Wybieranie zgodnych specjalnych typów papieru...71 Drukowanie na kopertach...72 Drukowanie etykiet...73 Spis treści 4

5 Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym...74 Zapisywanie i usuwanie ustawień drukowania...74 Zarządzanie zadaniami drukowania...75 Wstrzymywanie zadań drukowania...75 Wznawianie zadań drukowania...76 Anulowanie zadań drukowania...77 Praca z fotografiami...79 Wkładanie karty pamięci...79 Wkładanie dysku flash...80 Wyszukiwanie fotografii i zarządzanie nimi...81 Przesyłanie fotografii z nośnika pamięci do komputera...81 Przesyłanie fotografii z karty pamięci na dysk flash...83 Drukowanie fotografii...83 Drukowanie fotografii przy użyciu panelu sterowania drukarki...83 Drukowanie fotografii z komputera przy użyciu oprogramowania drukarki...84 Drukowanie fotografii z nośnika pamięci przy użyciu oprogramowania drukarki...85 Stosowanie efektów koloru do fotografii przy użyciu panelu sterowania drukarki...86 Drukowanie fotografii z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge...87 Drukowanie fotografii zapisanych na nośniku pamięci z wykorzystaniem arkusza próbnego...88 Drukowanie fotografii z aparatu cyfrowego przy użyciu formatu DPOF...89 Kopiowanie...90 Wykonywanie kopii...90 Kopiowanie fotografii...90 Powiększanie lub zmniejszanie obrazów...90 Dostosowanie jakości kopii...91 Rozjaśnianie lub przyciemnianie kopii...91 Sortowanie kopii przy użyciu panelu sterowania drukarki...92 Powtarzanie obrazu na jednej stronie...92 Kopiowanie wielu stron na jeden arkusz (Kilka stron na arkuszu)...93 Anulowanie zadania kopiowania...93 Skanowanie...94 Skanowanie oryginalnych dokumentów...94 Skanowanie kolorowych lub czarno-białych oryginalnych dokumentów...96 Skanowanie fotografii w celu edycji...96 Skanowanie do komputera za pośrednictwem sieci...97 Anulowanie zadań skanowania...97 Spis treści 5

6 Faksowanie...98 Wysyłanie faksu przy użyciu komputera...98 Odbieranie faksu...99 Konserwacja drukarki Konserwacja nabojów drukujących Instalowanie nabojów drukujących Wyjmowanie zużytego naboju drukującego Ponowne napełnianie nabojów drukujących Korzystanie z oryginalnych nabojów drukujących firmy Lexmark Kalibrowanie nabojów drukujących Czyszczenie dysz naboju drukującego Sprawdzanie poziomów atramentu Wycieranie dysz i styków naboju drukującego Konserwacja nabojów drukujących Czyszczenie szyby skanera Czyszczenie zewnętrznej powierzchni drukarki Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Zamawianie nabojów drukujących Zamawianie papieru i innych materiałów eksploatacyjnych Przywracanie ustawień fabrycznych Rozwiązywanie problemów Korzystanie z programu do rozwiązywania problemów z drukarką (dotyczy tylko systemu Windows) Rozwiązywanie problemów z konfiguracją Na wyświetlaczu pojawia się niewłaściwy język Przycisk zasilania nie świeci Nie można zainstalować oprogramowania Nie można wydrukować strony Rozwiązywanie problemów z zasilaniem drukarki Usuwanie i ponowne instalowanie oprogramowania Włączanie portu USB w systemie Windows Rozwiązywanie problemów z komunikacją bezprzewodową Wykaz czynności dotyczących rozwiązywania problemów z komunikacją bezprzewodową Drukowanie strony konfiguracji sieci Konfiguracja sieci bezprzewodowej nie jest kontynuowana po podłączeniu kabla USB Nie można drukować za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Nie można drukować, a na komputerze działa zapora ogniowa Lampka wskaźnika Wi-Fi nie świeci Lampka wskaźnika Wi-Fi świeci na zielono, ale drukarka nie drukuje (tylko system Windows) Spis treści 6

7 Podczas instalacji lampka wskaźnika Wi-Fi miga na pomarańczowo (tylko system Windows) Podczas instalacji lampka wskaźnika Wi-Fi miga na pomarańczowo (tylko system Macintosh) Lampka wskaźnika Wi-Fi świeci na pomarańczowo światłem ciągłym Bezprzewodowy serwer druku nie jest zainstalowany Przy próbie drukowania w sieci bezprzewodowej wyświetlany jest komunikat Brak komunikacji Utrata komunikacji z drukarką po podłączeniu jej do wirtualnej sieci prywatnej (VPN) Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych wewnętrznego bezprzewodowego serwera druku Uwagi Informacje o produkcie Informacje dotyczące wydania Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (EC) dotyczącymi produktów radiowych Pobór mocy Słownik pojęć sieciowych Indeks Spis treści 7

8 8

9 Przepisy bezpieczeństwa Należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu zasilającego dostarczonych z tym produktem lub zamiennego zasilacza i przewodu zasilającego zatwierdzonych przez producenta. Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia. UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Nie należy skręcać, zawiązywać ani załamywać przewodu zasilającego, a także stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy narażać przewodu zasilającego na ścieranie ani zgniatanie. Nie należy ściskać przewodu zasilającego między przedmiotami, np. meblami i ścianą. W przypadku niewłaściwego użytkowania przewodu zasilającego powstaje ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem ewentualnych śladów zużycia. Przed przystąpieniem do sprawdzania stanu przewodu zasilającego należy odłączyć przewód od gniazda elektrycznego. Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji użytkownika, powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Produkt został zaprojektowany, przetestowany i zatwierdzony jako spełniający surowe międzynarodowe normy bezpieczeństwa przy użyciu określonych składników firmy Lexmark. Funkcje bezpieczeństwa niektórych części mogą nie zawsze być oczywiste. Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z innych części zamiennych. UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Podczas burzy nie należy instalować urządzenia, dokonywać żadnych połączeń elektrycznych ani podłączać żadnych przewodów, np. przewodu zasilającego lub telefonicznego. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ. Przepisy bezpieczeństwa 9

10 Wprowadzenie Znajdowanie informacji o drukarce Publikacje Dokument: Broszura instalacyjna Drukowany Podręcznik pracy w sieci / Podręcznik faksowania Elektroniczny Podręcznik użytkownika Pomoc systemu Windows Zawarte informacje: Instrukcje dotyczące wstępnej konfiguracji. Dodatkowe instrukcje konfiguracji. Uwaga: Dana drukarka może nie być dostarczana z tymi publikacjami. Kompletne instrukcje użytkowania drukarki. Wersja elektroniczna instalowana jest automatycznie z oprogramowaniem drukarki. Dodatkowe instrukcje obsługi oprogramowania drukarki w systemie operacyjnym Windows. System Pomocy jest instalowany automatycznie razem z programami. 1 Wykonaj jedną z następujących czynności: W systemie Windows Vista kliknij przycisk. W systemie Windows XP i starszym kliknij przycisk Start. 2 Kliknij polecenie Wszystkie programy lub Programy, a następnie wybierz folder programu drukarki z listy. 3 W programie kliknij polecenie Pomoc, aby wyświetlić stronę główną Pomocy. Kliknij ikonę, aby wyświetlić informacje kontekstowe. Wprowadzenie 10

11 Dokument: Pomoc dla systemu Mac Uwaga: Dana drukarka może nie być wyposażona w obsługę komputera Macintosh i może nie mieć tego pliku Pomocy. Zawarte informacje: Dodatkowe instrukcje obsługi oprogramowania drukarki w systemie operacyjnym Macintosh. System Pomocy jest instalowany automatycznie razem z aplikacjami. 1 Kliknij dwukrotnie folder drukarki na pulpicie programu Finder. 2 Kliknij dwukrotnie aplikację. 3 W aplikacji kliknij polecenie Help na pasku menu, aby wyświetlić stronę główną Pomocy. Uwaga: Jeśli jest otwartych kilka aplikacji, należy się upewnić, że aplikacja, która ma zostać użyta, jest aplikacją aktywną. Jeśli ta aplikacja nie jest aktywna, właściwy pasek menu nie będzie widoczny. Należy kliknąć ekran główny, aby stał się aplikacją aktywną. Kliknij ikonę, aby wyświetlić informacje kontekstowe. Obsługa klienta Opis Gdzie szukać (Ameryka Północna) Gdzie szukać (inne kraje) Pomoc telefoniczna Zadzwoń pod numer Stany Zjednoczone: Od poniedziałku do piątku (8:00 23:00 czasu wschodnioamerykańskiego ET), sobota (12:00 18:00 ET) Kanada: Obsługa w języku angielskim: Od poniedziałku do piątku (8:00 23:00 czasu wschodnioamerykańskiego ET), sobota (12:00 18:00 ET) Obsługa w języku francuskim: Od poniedziałku do piątku (09:00:00 19:00 czasu wschodnioamerykańskiego ET) Meksyk: Od poniedziałku do piątku (08:00 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego ET) Uwaga: Numery oraz godziny funkcjonowania pomocy telefonicznej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne numery telefonów można znaleźć w drukowanym oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z drukarką. Wprowadzenie 11 Numery telefonów i godziny urzędowania różnią się w zależności od kraju lub regionu. Odwiedź witrynę sieci Web firmy Lexmark pod adresem Wybierz kraj lub region, a następnie wybierz łącze Biura obsługi klienta. Uwaga: Dodatkowe informacje dotyczące kontaktu z firmą Lexmark można znaleźć w drukowanej gwarancji dostarczonej z drukarką.

12 Opis Gdzie szukać (Ameryka Północna) Gdzie szukać (inne kraje) Pomoc za pośrednictwem poczty Aby uzyskać pomoc za pośrednictwem poczty , należy odwiedzić witrynę sieci Web firmy Lexmark: 1 Kliknij łącze SUPPORT (Wsparcie techniczne). 2 Kliknij łącze Technical Support (Pomoc techniczna). 3 Wybierz odpowiednią rodzinę drukarek. 4 Wybierz odpowiedni model drukarki. 5 W sekcji Narzędzia pomocy technicznej kliknij łącze Wyślij wiadomość do pomocy technicznej. 6 Wypełnij formularz, a następnie kliknij łącze Submit Request (Wyślij żądanie). Pomoc za pośrednictwem poczty jest dostępna w zależności od kraju lub regionu, a w niektórych przypadkach może być niedostępna. Odwiedź witrynę sieci Web firmy Lexmark pod adresem Wybierz kraj lub region, a następnie wybierz łącze Biura obsługi klienta. Uwaga: Dodatkowe informacje dotyczące kontaktu z firmą Lexmark można znaleźć w drukowanej gwarancji dostarczonej z drukarką. Ograniczona gwarancja Opis Gdzie szukać (Stany Zjednoczone) Gdzie szukać (inne kraje) Informacje o ograniczonej gwarancji Firma Lexmark International, Inc. udziela ograniczonej gwarancji, że drukarka będzie wolna od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 12 miesięcy od daty pierwszego zakupu. Wszystkie ograniczenia i warunki tej ograniczonej gwarancji można znaleźć w Oświadczeniu o ograniczonej gwarancji dostarczonym razem z tą drukarką lub opublikowanym w sieci Web pod adresem 1 Kliknij łącze SUPPORT (Wsparcie techniczne). 2 Kliknij łącze Warranty Information (Informacje o gwarancji). 3 Kliknij łącze Statement of Limited Warranty for Inkjet & All-In-One Printers (Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na drukarki Inkjet i urządzenia wielofunkcyjne). 4 Przeczytaj gwarancję, przewijając stronę sieci Web. Informacje dotyczące gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Należy zapoznać się z gwarancją dołączoną do drukarki. Poniższe informacje (znajdujące się na dowodzie zakupu oraz z tyłu drukarki) powinny zostać zanotowane i podczas kontaktowania się z działem obsługi klienta powinny znajdować się pod ręką, co umożliwi szybsze udzielenie pomocy: numer typu urządzenia, numer seryjny, Wprowadzenie 12

13 data zakupu, miejsce zakupu. Wprowadzenie 13

14 PRINTING Konfigurowanie drukarki Obchodzenie ostrzeżeń systemu zabezpieczeń podczas instalacji oprogramowania Aplikacje innych firm, w tym programy antywirusowe, ochronne i zapory mogą zgłaszać ostrzeżenia o instalowaniu oprogramowania drukarki. Aby drukarka mogła działać prawidłowo, należy zezwolić na zainstalowanie oprogramowania drukarki na komputerze. Konfigurowanie drukarki tylko jako kopiarki Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli nie zamierzasz podłączać drukarki do komputera. Uwaga: Jeśli drukarka ma zostać podłączona do komputera, należy użyć dokumentacji dotyczącej instalacji i dostarczonego dysku CD z oprogramowaniem drukarki. 1 Rozpakuj drukarkę. Uwaga: Zawartość, na przykład liczba nabojów drukujących, może się różnić w zależności od modelu W I F I Przewód zasilający 2 Dysk CD z oprogramowaniem drukarki 3 Kabel USB lub kabel instalacyjny Uwaga: Dany model drukarki może nie być dostarczany z kablem USB. Kabel USB należy zakupić osobno. 4 Podręcznik pracy w sieci Uwaga: Dany model drukarki może nie być dostarczany z tą publikacją. 5 Broszura instalacyjna 6 Naboje drukujące Konfigurowanie drukarki 14

15 PRINTING W I F I PRINTING PRINTING 2 Usuń taśmy i materiały pakunkowe z wszystkich części drukarki. 3 Unieś podpórkę papieru i wysuń tacę na wydruki. W I F I 2 1 W I F I 4 Rozłóż prowadnice papieru. 5 Podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie do gniazda elektrycznego, które jest łatwo dostępne i znajduje się blisko drukarki. 1 2 Konfigurowanie drukarki 15

16 W I F I PRINTING 6 Naciśnij przycisk, aby włączyć drukarkę. 7 Ustaw język, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat Ustaw kraj/region, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat Konfigurowanie drukarki 16

17 9 Otwórz drukarkę, a następnie naciśnij dźwignie kosza na naboje drukujące. 10 Otwórz folię naboju kolorowego, a następnie wyjmij nabój z opakowania. 11 Jeśli dostarczony jest pojemnik ochronny, wyjmij z niego nabój kolorowy. 2 1 Konfigurowanie drukarki 17

18 12 Usuń taśmę z kolorowego naboju drukującego, włóż nabój do prawego kosza, a następnie zamknij pokrywę naboju kolorowego. 13 Jeśli w komplecie znajduje się czarny nabój drukujący, otwórz folię czarnego naboju, a następnie wyjmij go z opakowania. Uwaga: Konieczne może być osobne zakupienie czarnego naboju drukującego. Konfigurowanie drukarki 18

19 14 Usuń taśmę z czarnego naboju drukującego, włóż go do lewego kosza na nabój, a następnie zamknij pokrywę kosza. 15 Zamknij drukarkę, a następnie załaduj zwykły papier. 1 2 Konfigurowanie drukarki 19

20 16 Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk. Zostanie wydrukowana strona kalibracji. 17 Stronę kalibracji można wyrzucić lub poddać wtórnemu przetworzeniu. Uwagi: Strona kalibracji może różnić się od pokazanej na ilustracji. Występowanie smug na stronie kalibracji jest normalne i nie oznacza problemu. Konfigurowanie drukarki 20

21 W I F I PRINTING Opis części drukarki Element Umożliwia 1 Podpórka papieru Ładowanie papieru. 2 Panel sterowania drukarki Obsługę drukarki. 3 Wskaźnik Wi-Fi Uwaga: Posiadany model drukarki może nie obsługiwać łączności bezprzewodowej i może nie mieć tego wskaźnika. Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej: Wyłączone oznaczają, że drukarka nie jest włączona lub że nie zainstalowano żadnej opcji związanej z komunikacją bezprzewodową. Pomarańczowy - oznacza, że drukarka jest gotowa do skonfigurowania drukowania bezprzewodowego; - oznacza, że drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB. Migający pomarańczowy oznacza, że drukarka jest skonfigurowana, ale nie może nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową. Zielony oznacza, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej. 4 Port PictBridge Podłączanie do drukarki dysku flash lub aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge. 5 Lampka czytnika kart Sprawdzanie stanu czytnika kart. Miganie tej lampki sygnalizuje wykonywanie operacji na karcie. 6 Port komputera przenośnego Quick Connect Uwagi: Posiadany model drukarki może nie mieć tego portu. Tego portu nie należy używać jednocześnie z tylnym portem USB. Podłączanie komputera przenośnego do drukarki za pomocą kabla USB. Ostrzeżenie istnieje możliwość uszkodzenia: Portu USB można dotykać tylko podczas podłączania lub odłączania kabla USB lub kabla instalacyjnego. Konfigurowanie drukarki 21

22 W I F I PRINTING W I F I PRINTING Element Umożliwia 7 Gniazda kart pamięci Włóż kartę pamięci. 8 Taca na wydruki Przytrzymywanie papieru wysuwanego z urządzenia. 9 Pokrywa górna Dostęp do szyby skanera. 10 Ogranicznik podawania papieru Zapobieganie wpadaniu drobnych przedmiotów do szczeliny papieru. 11 Prowadnice papieru Utrzymywanie papieru prosto podczas jego pobierania Element Umożliwia 1 Szyba skanera Skanowanie i kopiowanie fotografii i dokumentów. 2 Moduł skanera Dostęp do nabojów drukujących. Usuwanie zaciętego papieru. 3 Kosz na naboje drukujące Instalowanie, wymianę lub usuwanie nabojów drukujących. 4 Tylny port USB Uwaga: Tego portu nie należy używać jednocześnie z portem komputera przenośnego Quick Connect. Podłączanie drukarki do komputera stacjonarnego za pomocą kabla USB. Ostrzeżenie istnieje możliwość uszkodzenia: Portu USB można dotykać tylko podczas podłączania lub odłączania kabla USB lub kabla instalacyjnego. Konfigurowanie drukarki 22

23 Element Umożliwia 5 Gniazdo zasilania Podłączanie drukarki do źródła zasilania. 6 Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku Uwaga: Posiadany model drukarki może nie obsługiwać łączności bezprzewodowej i może nie być wyposażony w ten serwer druku. Podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej. Korzystanie z przycisków i menu panelu sterowania drukarki Korzystanie z panelu sterowania drukarki Panel sterowania drukarki zawiera: przycisk zasilania wyświetlacz o dwóch wierszach służący do wyświetlania stanu drukarki, komunikatów i menu 11 przycisków OK COPY SCAN PHOTO START ON Przycisk Umożliwia 1 Powrót do poprzedniego ekranu. Przejście z jednego poziomu menu na poziom wyższy. 2 Zwiększenie liczby. Przeniesienie kursora o jedno miejsce w prawo. Przewinięcie zawartości menu lub ustawień na wyświetlaczu. 3 / Przełączenie w tryb druku kolorowego lub tryb druku czarno-białego. Konfigurowanie drukarki 23

24 Przycisk Umożliwia 4 Rozpoczęcie zadania drukowania, skanowania lub kopiowania w zależności od wybranego trybu. 5 Dostęp do menu fotografii oraz drukowanie fotografii. 6 Dostęp do menu skanowania oraz skanowanie dokumentów. 7 Włączenie i wyłączenie drukarki. Przełączenie w tryb oszczędzania energii. Uwaga: Aby przełączyć w tryb oszczędzania energii, należy nacisnąć przycisk. Aby wyłączyć drukarkę, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez dwie sekundy. 8 Dostęp do menu kopiowania i wykonywanie kopii. 9 Anulowanie wykonywanych zadań drukowania, kopiowania lub skanowania. Przejście z poziomu menu Kopiuj, Skanuj, Fotografia i Drukuj plik na najwyższy poziom menu. Przejście z poziomu menu Konfiguracja na najwyższy poziom poprzedniego trybu. Wyczyszczenie bieżącego ustawienia lub komunikatów o błędach i przywrócenie ustawień domyślnych. 10 Wybór pozycji menu widocznej na wyświetlaczu. Zapisanie ustawień. Przejście o jeden poziom głębiej w podmenu. Podawanie i wysuwanie papieru. Aby podać papier do drukarki lub go z niej wysunąć, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez 3 sekundy. 11 Dostęp do menu konfiguracji i zmianę ustawień drukarki. Uwaga: Gdy zostanie wybrany ten przycisk, lampki innych przycisków nie świecą. 12 Zmniejszenie liczby. Przeniesienie kursora o jedno miejsce w lewo. Przewinięcie zawartości menu lub ustawień na wyświetlaczu. Korzystanie z menu drukarki Dostępny jest szereg menu ułatwiających zmianę ustawień drukarki: Konfigurowanie drukarki 24

25 Lista menu Ustawienia, menu Konserwacja Poziomy atramentu Wyczyść naboje Skalibruj naboje Drukuj stronę testową Konfiguracja urządzenia Język Kraj Tryb oszczędzania energii Limit czasu czyszczenia ustawień Konfiguracja sieci (widoczne tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci) Drukuj stronę konfiguracji Informacje o komunikacji bezprzewodowej TCP/IP Drukuj plik Przywróć ustawienia karty sieciowej Domyślne Rozmiar papieru Typ papieru Rozmiar wydruku fotografii Ustawienia domyślne Menu fotografii Uwaga: Menu Fotografia jest włączone tylko wtedy, gdy do drukarki włożony jest nośnik pamięci. Easy Photo Drukuj Rozmiar fotografii Rozmiar papieru Drukuj fotografie Drukuj Jaśniej/Ciemniej Efekty fotograficzne Rozmiar fotografii Rozmiar papieru Typ papieru Układ Jakość Arkusz próbny Drukuj ostatnie 20 Drukuj wszystko Drukuj zakres dat Skanuj arkusz Zapisz fotografie Komputer (widoczne tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera) Sieć (widoczne tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci) Dysk USB flash (niewidoczne, gdy dysk flash już jest włożony do drukarki) Karta pamięci (niewidoczne, gdy karta pamięci już jest włożona do drukarki) Wyb. komputer (widoczne tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci) Konfigurowanie drukarki 25

26 Kopiuj, menu Skanuj, menu PictBridge, menu Liczba kopii Jakość Jaśniej/Ciemniej Zmień Rozmiar oryg. Ponowny wydruk fotografii Sortuj Stron na arkusz Kopii na arkusz Typ zawartości Skanuj do Komputer Sieć (widoczne tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci) Dysk USB flash Karta pamięci Jakość Rozmiar oryg. Uwaga: Menu PictBridge jest włączone tylko wtedy, gdy do drukarki włożony jest aparat z włączoną obsługą PictBridge. Rozmiar fotografii Rozmiar papieru Typ papieru Układ Jakość Uwaga: Menu Drukuj plik jest włączone wtedy, gdy do drukarki włożony jest dysk flash zawierający pliki dokumentów. Menu składa się z folderów i plików przechowywanych na dysku flash. Korzystanie z menu Kopiuj Aby przejść do menu Kopiuj, należy nacisnąć przycisk na panelu sterowania drukarki. Opcja Liczba kopii Jakość Jaśniej/Ciemniej Skaluj Rozmiar oryg. Ponowny wydruk fotografii Umożliwia Określanie liczby kopii do wydrukowania. Można wybrać wartość z zakresu od 1 do 99. Ustawienie jednej z opcji jakości kopii: Automatycznie, Niska, Normalna lub Fotografia. Dostosowywanie jasności kopii. Zmianę rozmiaru kopii według wartości procentowej lub zgodnie z innymi opcjami. Określenie rozmiaru kopiowanego dokumentu. Wykonywanie wysokiej jakości odbitek fotografii. zostanie wyświetlona opcja Sortuj Kopiowanie wielu stron jako zestawu. Ostatnia skopiowana strona zostanie wydrukowana jako pierwsza. Stron na arkusz Kopii na arkusz Typ zawartości Określenie liczby stron, które mają zostać wydrukowane na arkuszu papieru. Można drukować jedną, dwie lub cztery strony na arkusz. Określenie liczby kopii obrazu, które mają zostać wydrukowane na jednej stronie. Można kopiować jeden, cztery, dziewięć lub szesnaście obrazów na stronę. Uwaga: Tej opcji nie należy używać w połączeniu z opcją Skaluj. Określenie typu kopiowanego dokumentu: tekst i grafika, fotografia lub tylko tekst. Konfigurowanie drukarki 26

27 Korzystanie z menu Skanuj Aby przejść do menu Skanuj, należy nacisnąć przycisk na panelu sterowania drukarki. Opcja Skanuj do Jakość Umożliwia Wybranie miejsca docelowego dla skanowanego obrazu. Wybranie opcji: Komputer Sieć (widoczna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci) Dysk USB flash Karta pamięci Uwagi: Jeśli jako miejsce docelowe zostanie wybrany komputer, do drukarki zostanie pobrana lista aplikacji. Należy wybrać aplikację, która posłuży do otwarcia zeskanowanego obrazu na komputerze. Jeśli zostanie wybrany komputer pracujący w sieci, może się pojawić monit o wprowadzenie hasła, gdy jest ono wymagane na danym komputerze. Za pomocą przycisków strzałek należy zwiększyć lub zmniejszyć wartość poszczególnych cyfr (wartością domyślną jest 0000) w haśle, a następnie nacisnąć przycisk każdorazowo po dokonaniu wyboru cyfry. Wybieranie jakości skanowania Rozmiar oryg. Ustawienie rozmiaru oryginalnego dokumentu. Korzystanie z menu Fotografia Menu Fotografia zostaje automatycznie uruchomione, gdy do drukarki zostaje włożona karta pamięci lub dysk flash zawierający tylko pliki obrazów. Jeśli włożony do drukarki dysk flash zawiera pliki dokumentów i pliki obrazów, to należy za pomocą przycisków strzałek wybrać pozycję Fotografia, a następnie nacisnąć przycisk. Konfigurowanie drukarki 27

28 Menu Fotografia staje się dostępne także po naciśnięciu przycisku następnie włożeniu nośnika pamięci. na panelu sterowania drukarki, a Opcja Easy Photo Drukuj fotografie Arkusz próbny Zapisz fotografie Wyb. komputer (widoczna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci) Umożliwia Drukowanie fotografii. Można wydrukować ostatnią fotografię, wszystkie fotografie, fotografie o datach z określonego zakresu lub fotografie o wybranych numerach. Można również ustawić rozmiar fotografii i rozmiar papieru. Uwaga: Tego menu należy użyć, gdy potrzebne jest szybkie wydrukowanie fotografii. Drukowanie fotografii z zastosowaniem opcji z menu Easy Photo, a ponadto: Stosowanie efektów kolorów do fotografii. Określanie jakości, układu i jasności fotografii. Drukowanie fotografii w formacie DPOF (Digital Print Order Format). Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy na nośniku pamięci znajduje się prawidłowy plik DPOF. Uwaga: Tego menu należy użyć, gdy potrzebne jest dostosowanie fotografii przed wydrukowaniem odpowiednio do potrzeb. Drukowanie i skanowanie arkusza próbnego: dla wszystkich fotografii, dla 20 najnowszych fotografii, jeśli na nośniku pamięci znajduje się 20 lub więcej fotografii, według daty. Zapisywanie fotografii na komputerze lub nośniku pamięci. Wybranie komputera pracującego w sieci. Uwagi: Może się pojawić monit o wprowadzenie hasła, jeśli jest wymagane na komputerze. Aby komputerowi pracującemu w sieci nadać nazwę i hasło, w systemie Pomocy zapoznaj się z omówieniem oprogramowania powiązanego z używanym systemem operacyjnym. Za pomocą przycisków strzałek zwiększ lub zmniejsz wartość poszczególnych cyfr (wartością domyślną jest 0000) w haśle, a następnie naciśnij przycisk każdorazowo po dokonaniu wyboru cyfry. Konfigurowanie drukarki 28

29 Korzystanie z menu PictBridge Menu PictBridge jest automatycznie uruchamiane, gdy do drukarki zostaje podłączony aparat cyfrowy obsługujący standard PictBridge. Menu to umożliwia wybranie ustawień drukarki, jeśli nie wybrano ustawień ze strony aparatu cyfrowego. Więcej informacji na temat dokonywania wyboru ustawień w aparacie można znaleźć w jego dokumentacji. Menu Umożliwia Rozmiar fotografii Określenie rozmiaru fotografii, która ma zostać wydrukowana. Rozmiar papieru Typ papieru Układ Jakość Określenie rozmiaru papieru. Określenie typu papieru. Wybieranie układu fotografii, które mają zostać wydrukowane. Wybieranie jakości fotografii, które mają zostać wydrukowane. Korzystanie z menu Konfiguracja Aby przejść do menu Konfiguracja, należy nacisnąć przycisk na panelu sterowania drukarki. Menu Konserwacja Konfiguracja urządzenia Umożliwia Wybranie opcji: Poziom atramentu w celu zapoznania się z poziomem atramentu w naboju czarnym, kolorowym lub fotograficznym. Wyczyść naboje w celu oczyszczenia dysz nabojów drukujących. Skalibruj naboje w celu skalibrowania naboi. Drukowanie strony testowej w celu wydrukowania strony testowej. Wybranie opcji: Język w celu zmiany ustawień języka. Kraj w celu ustawienia domyślnego rozmiaru pustej strony i formatu daty wykorzystywanego w lokalizacji. Oszczędzanie energii w celu ustawienia czasu, po jakim drukarka pozostawiona w stanie bezczynności ma zostać przełączona w tryb oszczędzania energii. Limit czasu czyszczenia ustawień w celu zmiany czasu, po jakim menu w drukarce pozostawionej w stanie bezczynności mają zostać zresetowane do fabrycznych ustawień domyślnych. Konfigurowanie drukarki 29

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo